Advertentie

Onze medicijnen: slechts 4% is totaal effectief..!


Big Pharma bribe money

x

x

Slechts 4% van alle medicijnen effectief!!

Junk-medicijnen door spindoctors..

2015 © WantToKnow.nl/.be
(oorspronkelijke bron: WDDTY)

x

De reguliere geneeskunde beroept zich op het feit dat het een ‘evidence-based’ vak is, maar de meeste onderzoeken waarop artsen hun therapie baseren zijn door marketingafdelingen gemanipuleerd. Slechts 12% van de medicijnen en behandelingen zijn effectief in de zin dat ze ‘werkzaam’ zijn. De rest (88%) is gebaseerd op blind geloof, vertrouwen en helaas.. fraude. Gezien alle boetes voor de farmaceuten wereldwijd, die in miljarden US$’s loopt, is fraude een substantieel verhaal. Al met al: miljoenen Nederlanders slikken medicijnen die niet werken bij hen. Er is bij 57% geen enkele verbetering waar te nemen. Of er zijn zelfs nadelige gevolgen.. Blijft er dus gemiddeld 43% van die 12% ‘werkzame’ medicijnen over..

Tot deze vernietigende conclusies is een onderzoeksteam en het ‘British Medical Journal’ (BMJ) gekomen, die samen zo’n 2500 geneesmiddelen en geneeskundige behandelingen onderzochten; behandelingen en geneesmiddelen die dagelijks in ziekenhuizen en huisartspraktijken worden verricht en gebruikt. En pas op: het werkelijke beeld zou zelfs nog erger zijn..! Wil een medicijn of behandeling worden bijgeschreven in de 12% werkzame groep, dan moet er een studie aan vooraf zijn gegaan, waarbij het aantal mensen dat door medicijnen verlichting van symptomen ondervindt, groter is dan het aantal deelnemers dat schade oploopt.

pharma en euro'sLet wel: dat betekent dus niet dat een medicijn uit de 12%-groep effectief zal zijn bij iedereen, zo zeggen de onderzoekers. Het blijkt dat 75% van alle studies, gepubliceerd in prestigieuze medische tijdschriften, bestaat uit het zo positief mogelijk presenteren van medicijnen. Presentaties die in elkaar worden ‘gesleuteld’ door marketingafdelingen van de grote farmaceutische industriële bedrijven. Volgens wetenschappelijk-ethische comités in Kopenhagen en Frederiksberg zijn het zelden of nooit, de wetenschappers zelf die frauderen.

Studies naar medicijnen worden meestal gefinancierd door de farmaceutische industrie. Deze nemen marketingbedrijven in de hand, die op hun beurt de data aanpassen om tot een positieve conclusie te komen. Dan wordt een academicus aangetrokken die zijn of haar naam boven de studie wil zetten (zonder dat deze het verhaal zelf heeft geschreven! (Of vaak zelfs niet eens gelezen heeft.)) (PLoS Med, 2007; 4: e19). Al met al, rekening houdend met marketing en ‘valse researchdata’, blijken maar liefst alleen zo’n 100 van de 2500 voorgeschreven medicijnen werkelijk zinvol te kunnen zijn, dat is ongeveer 4%…!!

Klokkenluider Ben Goldacre, aangenaam!

[magento sku=”1324gol fou” store=”wtk” prefix=”€” suffix=”” width=”120″ class=”alignright one”]

Het is Ben Goldacre, auteur van de column ‘Bad Science’ in The Guardian die over deze heel ‘bende’ een boek heeft geschreven, getiteld: ‘Bad Pharma’ (Fourth Estate, 2012). (Voor Nederlandse vertaling: klik op illustratie hiernaast voor lead naar onze bookshop). Hij vat het hele frauderende systeem-probleem als volgt samen:

“Medicijnen zijn door de mand gevallen… we willen graag denken dat medicijnen worden voorgeschreven omdat uit uitgebreid onafhankelijk onderzoek is gebleken dat ze echt effectief zijn. In werkelijkheid zijn de onderzoeken vaak malafide en worden de resultaten van het onderzoek zonder enige wetenschappelijke integriteit door farmaceutische bedrijven gemanipuleerd.

 • We willen graag denken dat onze artsen op de hoogte zijn van de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken, maar veel van dat onderzoek wordt door farmaceutische bedrijven achter gesloten deuren gedaan.
 • We willen graag denken dat artsen goed worden opgeleid, terwijl in werkelijkheid een groot deel van de opleiding door de medicijnen-industrie wordt betaald.
 • We willen graag denken dat toezichthouders effectieve geneesmiddelen op de markt toelaten, terwijl in werkelijkheid hopeloos ineffectieve medicijnen worden goedgekeurd, onderwijl bijwerkingen voor artsen en patiënten weghoudend…”

X

De meeste medicijnen werken niet,
zo simpel is het..!!


Zelfs als je in de veronderstelling bent dat medische fraude niet voorkomt, dan zijn er aanwijzingen dat slechts 12% medicijnen en behandelingen die worden gebruikt door artsen vaker goed doen, dan kwaad. Hun effectiviteit is aangetoond uit systematische reviews door op zijn minst één stukje bewijs, de gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCT’s). En er bestaat ook een groep ‘waarschijnlijk effectieve’ medicijnen: daarbij is dus de énige aanwijzing dat ze bij sommige mensen méér goed doen dan kwaad. Het bewijs hiervoor is zwak en deze groep vertegenwoordigt 23% van alle geneesmiddelen.

dailymail pharmaceutical giants

Eén derde van alle medicijnen en behandelingen zal waarschijnlijk meer goed doen dan kwaad, dat is het generale beeld. 8% Van alle medicijnen en behandelingen heeft ongeveer net zoveel nadelige als voordelige effecten en voor 5% is geen enkel bewijs dat het zin heeft deze te gebruiken..! En dan heeft een overgrote 49%, de ‘onbekende effectiviteit’. En tot slot, wellicht het meest schokkend: 3% van de regelmatig voorgeschreven medicijnen zullen pure schade berokkenen..!

Onze geneeskunde heeft geen oplossingen voor een breed scala aan klachten! Een aantal voorbeelden?

 • Angina pectoris. Artsen schrijven meestal een bètablokker voor, hoewel deze volgens de British Medical Journal-onderzoekers alleen bij chronische gevallen zinvol kunnen zijn. Nieuwe aanwijzingen zetten de bètablokker in de groep waar voordelen en nadelen even groot zijn. Bètablokkers hebben jarenlang een voorname plaats ingenomen in de ‘behandeling’, nu is duidelijk geworden dat ze helemaal geen hartaanvallen helpen voorkomen of hoge bloeddruk naar beneden helpen brengen (AMA, 2012; 308: 1340–9).
 • Hartritmestoornissen. De medische wereld heeft geen antwoorden voor hartprobleem in zijn vroege en acute fase. De standaardbehandeling ter voorkoming van embolie is een anti-trombotisch middel, maar er is geen enkel bewijs dat het werkt..!
 • Dyslipidemie is een verzamelnaam voor uiteenlopende stoornissen in de vetstofwisseling. In het bloed zien we dit terug als verhoogde waarden van totaal-cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceriden en een verlaagd HDL-cholesterol (lipiden genoemd). Geen enkel medicijn is beschikbaar met enig bewijs dat zou kunnen helpen…
 • Koortsstuipen bij kinderen tussen de leeftijd van drie maanden en vijf jaar. Er is geen effectieve therapie.
 • Alvleesklierkanker: op de 4e plaats van meest voorkomende doodsoorzaaken door kanker. Operaties helpen niet. Interventies ook niet..!
 • De tentakels van Big Pharma zijn duidelijk zichtbaar ook in het lobby-circuit. Hier de
  De tentakels van Big Pharma zijn duidelijk zichtbaar ook in het lobby-circuit. Hier de bestedingen aan dit ‘lobby-werk’ voor de producten van de cowboys van Big Pharma..

  Middenoor-ontsteking: Er is goed en slecht nieuws, vooral als er afscheiding bij is. Het goede nieuws is dat antibiotica kunnen werken, het slechte nieuws is dat er geen bewijs is dat antibiotica zou kunnen werken.

 • Veel oorsmeer. De standaardbehandeling is dat de dokter of de verpleegster de oren uitspuit. Er is geen bewijs dat het werkelijk helpt.
 • Ziekte van Ménière. Deze ziekte gaat gepaard met duizeligheid, doofheid, oorsuizen en geluiden, maar maakt helaas ook de dokter duizelig. Er is niets bekend dat echt helpt.
 • Oorsuizen: Iemand met oorsuizen hoort geluiden als fluiten, suizen, piepen en zoemen. Deze geluiden kunnen variëren van hard tot zacht, van hoog tot laag, van continu tot af en toe. Ze kunnen hoorbaar zijn in één oor of in beide oren. Zo’n 18% van de mensheid heeft hier last van. Naast de hinderlijke geluiden is ook vaak het gehoor verminderd. Hoewel het een veelvoorkomend probleem is kunnen dokters er niets tegen doen. Antidepressiva worden voorgeschreven!
 • Nierstenen: ze worden tegenwoordig veel weggehaald, hoewel er geen bewijs is dat ze daarna gewoon terugkomen.
 • Prostaatkanker: hier moet je vroeg bij zijn, dat is de mantra. Mannen die vroeg worden gediagnosticeerd wordt aangeboden de prostaat in zijn geheel weg te halen. De kans op impotentie en incontinentie is groot en van genezing is nauwelijks sprake (HIER).
 • Schyzofrenie: Van de voorgeschreven medicijnen is er geen bewijs dat ze helpen.
 • Lage rugpijn. Bijna iedereen krijgt wel eens te maken met acute of chronische lage rugpijn. Medicijnen helpen niet echt, alleen fysiotherapie en oefeningen wellicht…

En het wordt nog erger..! Het geval ‘Prempro’…
Dit al erg sombere beeld gaat ervan uit dat medische proeven die door de BMJ-onderzoekers geanalyseerd zijn niet malafide waren. Maar wanneer je de factor frauduleus onderzoek in de geneeskunde meetelt, dan is de werkelijke effectiviteit van conventionele geneeskunde zeer gering. Als medische fraude zo wijdverspreid is als sommige onderzoekers vrezen, dan doen slechts 4% van de geneesmiddelen en behandelingen meer goed dan kwaad.

wyeth logoDe omvang van het probleem kwam aan het licht toen geneesmiddelenfabrikant Wyeth geheime documenten moest vrijgeven aan advocaten van duizenden vrouwen, die borstkanker kregen na gebruik van het hormoon substitutie middel (HRT) Prempro. Wyeth nam een PR-firma in de armen, een ‘medisch onderwijs en communicatie bedrijf’. De firma bereidde positieve studies voor over de HRT in 2002, nadat de Women’s Health Initiative (WHI) ontdekte dat HRT het risico op borstkanker en beroerte verhoogt.

Uit de honderden artikelen die Wyeth gedwongen was te onthullen, bleek dat dit bedrijf een pr-/marketingbureau had ingehuurd om ‘wetenschappelijke artikelen’ te schrijven ter publicatie in medische tijdschriften. Daaruit moest naar voren komen dat het HRT-middel veilig was, ook al bevatte het onafhankelijke onderzoek een waarschuwing dat alle middelen uit de groep HRT-middelen het leven van vrouwen in gevaar bracht.

In eerste instantie had Wyeth verschillende van deze communicatiebureaus gebruikt om ‘Prempro’ te promoten. De verkoop van dit middel steeg in 2001 tot het lieve sommetje van US$ 2 miljard. Maar een jaar later veranderde alles toen Women’s Health Initiative (WHI) ontdekte dat HRT-middelen de kans op borstkanker en beroerte verhogen. Zelfs blootstelling van de proefpersonen aan het middel bleek niet langer verantwoord. De trial werd onmiddellijk gestopt.

prempro De schade beperkende exercitie van Wyeth vond plaats door communicatiebureau ‘DesignWrite’ in Princeton. Deze firma bereidde ‘klinische trials’ voor en rekruteerde vooraanstaande wetenschappers om hun namen boven de artikelen te zetten die ze niet zelf geschreven hadden. Alles bij elkaar werden de artikelen in bijna 20 verschillende tijdschriften geplaatst, waaronder het ‘American Journal of Obstetrics & Gynecology’ en het ‘International Journal of Cardiology’.

De gepubliceerde trials waren meta-analyses, herbeoordelingen van eerder gepubliceerde artikelen, maar aan die beoordeling werd een specifieke draai (spin) gegeven. Daardoor werden de gezondheidsrisico’s van Prempro onderschat. In de artikelen stond zelfs de ongegronde stelling dat HRT goed zou zijn voor het hart. In andere artikelen van bureau ‘DesignWrite’ als ghostwriter werden onafhankelijke onderzoeken, die vraagtekens hadden geplaatst bij de zogenaamde voordelen van HRT, bekritiseerd.

De documenten van Wyeth vormen het topje van de ijsberg van de praktijken van vrijwel elke geneesmiddelenfabrikant. Volgens zijn website heeft ‘DesignWrite’ in twaalf jaar tijd vijfhonderd ‘klinische papers’ voor geneesmiddelfabrikanten geschreven. Aangezien er alleen al in Amerika zo’n 180 van dit soort communicatiebureaus werkzaam zijn, zou dat kunnen betekenen dat er in de periode van 1997 tot 2009 wel 90.000 marketingartikelen gepubliceerd zijn die pretenderen over onafhankelijk klinisch-wetenschappelijk onderzoek te gaan. Maar liefst 75% van alle medische tijdschriften zou wel eens kunnen bestaan uit dit soort ghostwritten-artikelen, aldus de wetenschappelijk-ethische commissies van Kopenhagen in Frederiksberg, die tussen 1994 en 1995 een overzichtsonderzoek uitvoerden..!

Dr. Adriane Fugh Berman
Dr. Adriane Fugh Berman

Adriane Fugh-Berman van het Georgetown University Medical Center in Washington, die een volledige analyse uitvoerde van de onthulde artikelen van Wyeth, zegt dat ieder medisch tijdschrift ‘geïnfecteerd’ is met marketingboodschappen betaald door de industrie.
“Hoewel niet bekend is hoe vaak artikelen door geestschrijvers aangeboden worden ter ondertekening door een wetenschapper, zou deze praktijk wel eens veelvoorkomend kunnen zijn. Zoals zij het in haar commentaar verwoordt, verandert de mening van artsen door dat voortdurend doorsijpelen van foutieve informatie en kan daar geen werkelijk onafhankelijk en ‘schoon’ onderzoek tegenop.

Ondanks dat er wetenschappelijke bewijzen waren van het tegendeel, geloven nog steeds veel gynaecologen dat bij gezonde vrouwen de voordelen van HRT opwegen tegen de risico’s. Deze non-evidence-based perceptie kan het gevolg zijn van decennia van zorgvuldig georkestreerde beïnvloeding van de medische literatuur vanuit het bedrijfsleven.”

De continue stroom van opzettelijk foutieve informatie reikt natuurlijk tot ver buiten HRT. Artsen schrijven middelen voor waarvan zij zelf niet weten dat ze gevaarlijk of zelfs dodelijk kunnen zijn, doordat ze het onderscheid tussen feiten en verdraaiingen niet kunnen maken. Ook de medische tijdschriften die deze artikelen plaatsen, zijn de dupe. Hoewel onderzoeken vóór publicatie onderhevig zijn aan intercollegiale toetsing lukt het de spindoctors van de communicatiebureaus bijna altijd om hun marketing te vermommen als wetenschap. Dat kan zijn doordat ze onderzoeksuitkomsten op een subtiele maar significante manier interpreteren en doordat de artikelen blijkbaar geautoriseerd worden door vooraanstaande wetenschappers in het betreffende vak.

Als de moderne geneeskunde een ware wetenschap zou zijn, dan zou met 90% van de medicijnen en behandelingen gestopt moeten worden omdat er geen bewijs is dat ook maar suggereert dat ze werken…
De geneeskunde wordt gezien als een wetenschap; de geneeskunde heeft een bevoorrechte positie in de samenleving en krijgt bijzondere bescherming onder de wet..
Waarom eigenlijk?!

Wat gaat er mis?
Massaproductie en het model van ‘one-size-fits-all, één medicijn zal allen kunnen helpen’ zal de farmaceutische industrie grote winsten opleveren, maar het is geen oplossing voor de individuele patiënt. Farmaceutische bedrijven beginnen te beseffen dat mensen hun heil niet zoeken bij medicijnen als de producten niet blijken te werken. Mensen zijn bereid extra te betalen voor alternatieve en op voeding gebaseerde remedies.

Het antwoord is ‘op maat gemaakte medicijnen voor het individu’, zegt GlaxoSmithKline’s vice-president van de genetica, Dr. Allen Roses. Tijdens een besloten vergadering geeft hij toe dat 90 procent van hun producten niet werken voor de meeste cliënten (HIER). Dit wordt ook bevestigd in het laboratorium. Wetenschappers van Bayer onthulden onlangs dat zij niet in staat waren om de resultaten te repliceren van twee-derde van de studies van geneesmiddelen ontworpen tegen kanker, vrouwengezondheid en hart-en vaatziekten (Nat Rev Drug Discov, 2011; 712: 328-9).

Onderzoekers van Amgen, ook een farmaceutisch bedrijf, verging het nog slechter, 47 van de 53 ‘veelbelovende’ trials tegen kanker en aandoeningen (Nature, 2012; 483: 531-3) konden niet worden herhaald. Wetenschapper Elizabeth Iorns, de CEO en mede-oprichter van Science Exchange, legt uit: “De natuurlijke wereld is complex en experimentele methoden kunnen niet altijd alle mogelijke variabelen vastleggen.” Met andere woorden, het menselijk lichaam is een dynamisch en gecompliceerd organisme dat altijd aan het veranderen is. Er zijn te veel factoren in het leven om te zeggen dat medicijn x zorgt voor een y effect.

circulaire vaccinatie logica

x
Is het wetenschap of fraudulerende pseudo-wetenschap..?!

De moderne geneeskunde gaat er prat op een wetenschap te zijn, maar is het dat wel? De wijdverspreide fraude, slechte resultaten en niet herhaalbare studies wijzen op een pseudowetenschap, in een poging legitimiteit te claimen. Wetenschap daarentegen is het testen van verklaringen en voorspellingen over behandelingen en toediening van medicijnen.

bijwerkingen Virapen
Dr. John Virapen schreef als oud-directeur van een groot farmaceutisch bedrijf, dit boek. (klik voor lead naar uitgever/verkoopkanaal). Wie kan nu beter vertellen over de waarheid achter de schermen van Big Pharma, dan een persoon die dergelijke praktijken aan den lijve meemaakte..?!

Als de moderne geneeskunde een ware wetenschap zou zijn, dan zou met 90% van de medicijnen en behandelingen gestopt moeten worden omdat er geen bewijs is om te suggereren dat ze werken. De geneeskunde wordt gezien als een wetenschap, daarom heeft geneeskunde een bevoorrechte positie in de samenleving. Er wordt bijzondere bescherming onder de wet verleend, haar vertegenwoordigers zitten op redacties die bepalen wat wordt afgedrukt of uitgezonden.

De geneeskunde beroept zich op het feit dat het een evidence-based vak is met ‘evidence-based medicines’ (EBM), zich daarmee onderscheidend van alternatieve therapieën waarvoor geen bewijs is dat ze werken. Dit heeft ervoor gezorgd dat een stoot aan Europese wetgeving is ontstaan die alternatieve therapieën beteugelen, met inbegrip van vitaminesupplementen.

Dr. Brian Kaplan, gekwalificeerd arts én een gekwalificeerd homeopaat, wijst op de paradox in het hart van de geneeskunde: terwijl de gewone geneeskunde zich evidence-based noemt, is er geen bewijs dat conventionele medicijnen daadwerkelijk werk doen. “Ik wil gelijke spelregels zien. Als alternatieve therapieën onwerkzaam worden bevonden omdat hun doeltreffendheid niet met bewijs is onderlegd, wil ik dat hetzelfde geldt voor de conventionele behandelingen. Dat ze beiden dezelfde lakmoesproef ondergaan.”

De medische wetenschap is gebouwd op wankele fundamenten, concludeert het populair-wetenschappelijke tijdschrift New Scientist, en die fundamenten rusten op de veronderstelling dat het mogelijk is om oplossingen voor gezondheidsproblemen in massaproductie om te zetten. Dat kan niet. Aangezien farmaceutische bedrijven beginnen te beseffen dat de ziekte en de remedie vaak een unieke combinatie vormen (iets wat alternatieve therapeuten allang weten) is er dus niet zoiets als een standaardoplossing. (New Scientist, 17 September, 2012; www.newscientist.com/ article/mg21528826.000-is-medical-science-built-on-shaky-foundations.html).

not to take medicinAnti alternatieve geneeswijzen bullebakken…
Geïnspireerd door de overtuiging dat ze opkomen vóór de verlichte wetenschap en tegen de duistere krachten van bijgeloof zijn er vele bullebakken die oorlog voeren tegen alternatieve geneeskunde. Men maakt gebruik van het digitale tijdperk, blogs, tweets en sociale media. Men richt de pijlen op geselecteerde doelen met hatelijke scheldwoorden en laster. Iets nieuws is het gebruik van de macht van de Advertising Standards Authority (ASA): alternatieve genezers moeten gezondheidsclaims op hun websites verwijderen. De pen is overgegaan van de ene schrijver naar de andere, te beginnen met de UCL-professor David Colquhoun’s met zijn blog ‘Improbable Science of onwaarschijnlijke wetenschap’.

En dan is er ene Simon Singh, co-auteur van het boek ‘Trick or Treatment’ (truc of behandeling). Hij schreef ook een artikel in The Guardian over chiropractie, een nutteloze therapie volgens hem. De ‘British Chiropractic Association’ klaagde hem aan, maar verloor de zaak; sindsdien voert Singh campagne voor vrije meningsuiting over wetenschappelijke kwesties. Maar die vrije meningsuiting geldt kennelijk niet voor een site als ‘What Doctors Don’t Tell You’ (WDDTY).. Deze Singh heeft eens getracht een magazine-versie van deze site een halt toe te roepen. Distributeurs werd verteld dat ze een gevaarlijk tijdschrift verspreidden en verkopers een ‘verachtelijk tijdschrift’ te koop aanboden. Tot dusver hebben hun inspanningen gefaald.

Singh is trustee van ‘Sense About Science’ (kennis van wetenschap), een lobbygroep die gefinancierd wordt door de ‘Royal Pharmaceutical Society’, de ‘Wellcome Trust’ en anderen. Singh is ook de inspiratie voor de ‘Nightingale Collaboration’, die de nieuwe bevoegdheden van ASA gebruikt om alternatieve genezers te dwingen om alle gezondheidsclaims die ze maken op hun websites te verwijderen.

De heksenjacht op de ‘alternatieven’ in Nederland, werd geleid door Edith Schippers.
In ons land hebben we VVD-er Edith Schippers, die -zoals het de VVD betaamt- volledig zonder enige ‘visie’ (kennelijk een verboden woord binnen VVD-kringen!) met de alternatieve-geneeskunst-hakbijl tekeer gaat. Onwetenschappelijk en regelrecht DOM, anders kunnen we dit gedrag niet kwalifcieren. En dan ‘dom’ in de zin van ‘ongeïnformeerd’, ‘onnadenkend’ en vooral niet gehinderd door enige kennis-van-zaken..!

Kijk eens hoe deze minister het in 2011 aandurfde, in een kort filmpje een verhaal op te dissen, dat was bedoeld voor de afscheid nemende voorzitter van de anti-kwak-beweging in Nederland.. Waarom überhaupt daar een filmpje over opnemen..?! Waar is je neutrale rol als minister, wanneer nog nergens bewijs is geleverd dat homeopathie NIET werkt..!? Het filmpje kwam in het openbaar en Edith Schippers staat hierdoor nog steeds regelrecht in haar hemd met de volledig ongegronde beschuldigingen aan homeopathisch werkende huisartsen, kinderartsen, psychiaters en andere niet-domme beoefenaars van de geneesKUNST..

Kijk zelf naar dat filmpje en zie hoe ze ook onze apothekers en passant door het slijk haalt.. Is dit een minister waardig, of spreken we hier over de spreekwoordelijke ‘domme gans’…? (klik HIER voor heel artikel over deze zaak)X

modern medicinsTrials op de proef gesteld
En dan is er nog het meest geliefde instrument van de medische wetenschap om te ‘bewijzen’ wat er werkt..! Het gaat dan om de gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT). Hierbij krijgt een willekeurig gekozen groep van mensen met een bepaalde ziekte een medicijn aangereikt om te gebruiken. De vooruitgang van deze groep wordt vervolgens gemeten ten opzichte van een andere groep, die in plaats daarvan ter vergelijking een placebo heeft ontvangen.

Daarbij is het is het beste, als noch de deelnemers noch de onderzoekers weten welke groep het medicijn of de placebo heeft ontvangen. In dat geval wordt de RCT een ‘double-blind’ gecontroleerde studie genoemd; het is de absolute gouden standaard voor wetenschappelijke geneeskunde. Een methode waarop elke orthodox-geneeskundig-wetenschappelijke geloofsbelijder letterlijk blind vaart..!

Dubbelblind-onderzoek = puur bedrog!
Maar volgens James Penston, een vooraanstaand wiskundige/statisticus die 10 jaar heeft doorgebracht met het uitvoeren van klinisch onderzoek voor een farmaceutisch bedrijf, is de hele zaak echter puur bedrog..!
Primair doel van een gerandomiseerd gecontroleerde trial is om vast te stellen dat er een directe oorzaak en gevolg is, dat het medicijn dat wordt onderzocht de symptomen van een aandoening verlicht, zegt hij in zijn boek Stats.con (The London Press, 2010).

homeopathie simpelHet verschil tussen de actieve groep en de controlegroep is meestal erg klein, slechts een paar procenten..! Wanneer je alle variabelen erbij betrekt kan je het verschil zelfs als ‘volledig verwaarloosbaar’ classificeren. Het is -zoals het in de statistiek heet ‘niet meer statistisch significant’. De twee groepen hebben bijvoorbeeld nooit precies dezelfde karakteristieken. Een ene groep kan meer depressieve mensen bevatten, of harde werkers. Al dit soort eigenschappen hebben vanzelfsprekend effect op de uitkomst, maar deze karakteristieken worden niet meegenomen, noch onderzocht bij deze trials..!

Maar zoals wetenschapper Elizabeth Iorns, CEO van Science Exchange hierboven al uitlegde, is het echte probleem dat je een dynamische situatie moet zien te meten, mensen en levensstijlen variëren over de periode van de meting. En hoe bijzonder: dit is PRECIES de manier waarop homeopathie tegen patiënten aankijkt: IEDER MENS IS UNIEK..! Terwijl de chemisch-farmaceutische geneeskunde tegen de mensheid aankijkt als ‘Allemaal dezelfde mensen’..!
Uiteindelijk is hierdoor het einddoel van iedere medicijntrial, dat een medicijn een positief effect heeft, onbewijsbaar. Desondanks zal een farmaceut die de trial sponsort onmiddellijk adverteren met de zogenaamd bewezen gunstige effecten, ongeacht hoe klein ze zijn, terwijl de studies die een negatief resultaat laten zien worden onderdrukt.

De resultaten van RCT’s vormen de fundamenten van de ‘best practice’ voor wetenschappelijke geneeskunde. Ze worden goedgekeurd door NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) in Engeland; behandelingen worden bepaald door NICE richtlijnen en geholpen door representanten van farmaceuten, die snel wijzen op de positieve resultaten van een studie.

Een arts die een patiënt doodt terwijl hij of zij braaf de NICE-richtlijnen volgt/volgde, zal zelden geconfronteerd worden met censuur. Een andere arts die de patiënt beter maakt, buiten de richtlijnen en keurslijf van RCT om, zal publiekelijk de afkeer van de General Medical Council (GMC) over zich heen krijgen. Het gaat dus niet meer om de patiënt; de geneeskundige wetenschap en het geneeskundig-wetenschappelijk onderzoek zijn onderdeel geworden van massa-manipulatie, met een voor velen nog verborgen agenda.

x

* * *

x

big pharma enigma

 

17 gedachten over “Onze medicijnen: slechts 4% is totaal effectief..!

 1. Daarom wordt onze schoolgaande jeugd nu met boekjes van Suske en Wuske gehersenspoeld om vooral te leren dat anti biotica wat wel degelijk werkt vermeden moet worden omdat we er anders resistent voor zouden worden.
  De ware reden is dat anti biotica de verkoop van de niet werkende medicatie in de weg staat.

 2. Goed werk! Ik heb 2 toevoegingen:

  1: Het gebruik van het woord ‘geneeskunde’.

  Dit woord suggereert dat het alle aspecten van het genezen omvat, terwijl het in werkelijk vooral staat voor ‘farmaceutische geneeskunde’ en ‘ziekenhuistechnologische geneeskunde’.

  Aspecten zoals o.a. voeding, aanvullen van substantietekorten, gewrichtsmanipulaties (o.a. manuele therapie, chiropractie) en neurofysiologische beïnvloeding (o.a. acupunctuur) wordt daar niet mee bedoeld doorgaans. Eerlijkheidshalve is het dus beter om voortaan de woorden ‘farmaceutisch’ en ‘ziekhuistechnologisch’ voor het woord ‘geneeskunde’ te plaatsen zodat we weten wat er bedoelt wordt. B.v. Judith Kaptein, farmaceutisch arts; Henk Buis, ziekenhuistechnologisch arts.

  2: Ooit gehoord van NNT?

  Dat staat voor Numbers Needed to Treat, kortom het aantal mensen dat nodig is om een geneesmiddel 1x effectief te laten werken.

  Voorbeeld: het HPV vaccin – in het NRC van 15 Maart 2009 is te lezen dat het NNT voor de HPV vaccinatie volgens epidemiologen 1000 is. Dat wil zeggen dat er 1000 meisjes gevaccineerd moeten worden om er 1 niet te laten overlijden aan baarmoederhalskanker. Op 999 meisjes is het middel niet werkzaam dus. Uw dochter?

  En zo bestaat er voor veel medicijnen een statistiek die je online kunt vinden, b.v. hier: http://www.thennt.com/home-nnt/

  Nog een dan: antibiotica bij binnenoorontsteking: NNT van 20. Twintig mensen kregen antibiotica waarvan het middel 1x effectief was (maar wel bijwerkingen opleverde bij de andere 19).

  Soort Russisch roulette dus…

  1. Nog even een aanvulling: 1 jaar Asperine slikken om een hartaanval of hersenbloeding te voorkomen. De NNT’s:

   1 op 1667 was geholpen cardiovasculaire problemen te voorkomen
   1 op 2000 was geholpen een non-fatale hartaanval te voorkomen
   1 op 3000 was geholpen een non-fatale hersenbloeding te voorkomen

   En hoe leeft het idee onder ons burgers wel niet dat het slikken van Asperine ellende voorkomt?

   Bron: http://www.thennt.com/nnt/aspirin-to-prevent-a-first-heart-attack-or-stroke/

  2. “Dat wil zeggen dat er 1000 meisjes gevaccineerd moeten worden om er 1 niet te laten overlijden aan baarmoederhalskanker. Op 999 meisjes is het middel niet werkzaam dus.”

   Dat klopt niet helemaal.
   Stel dat zonder vaccinatie 2 op de duizend vrouwen HPV krijgt en er aan overlijdt , en met vaccinatie één van de twee géén HPV krijgt en overleeft.
   Dan is het middel niet onwerkzaam geweest bij die 999 anderen, het heeft gewoon beschermd tegen iets dat niet bij hen is voorgekomen.

  3. Niet helemaal, eigenlijk. Bij die 999 meisjes is het middel in-den-spuit niet werkzaam. Dat wil zeggen dat de producent zelf uit onderzoek weet dat het 999 besmettingen niet zal gaan voorkomen, ook al zijn deze meisjes wel ingeënt. Slechts 1 meisje zal door het vaccin geholpen zijn.

   Gelukkig zijn de meeste HPV besmettingen als ‘losse flodders’ en zijn het aantal vrouwen die werkelijk aan baarmoederhalskanker overlijden zeer ver in de minderheid t.o.v. het aantal besmettingen. Dat was steeds een punt in deze discussie, gezien gerichte voorlichting, inclusief condoomgebruik efficiënter is dan een zeer dure campagne met een zeer duur middel met een NNT van 1000 op zak!

   wie zijn vatbaar: patiënten met een gecompromitteerd afweersysteem, onder andere hiv-geïnfecteerden en patiënten die immuunsuppressiva gebruiken.

   Het merendeel (90%) van de mucosale hrHPV bevattende CIN-laesies gaat in regressie. In Nederland (2003) worden er bijna 600 cervixcarcinomen gediagnosticeerd en sterven er ongeveer 200 vrouwen aan deze ziekte.

   Ook kent het vaccin een Numbers Needed to Harm van 40.000 – dat wil zeggen dat 1 meisje van de 40.000 bijzonder goed de Sjaak is door het spuitje.

   Maagzweren a.g.v. de Helicobacter pylori bacterie, en de antibiotica die het bestrijdt is bijvoorbeeld bijzonder effectief met een NNT van 1.1 – Dus van iedere 11 patienten met H. pylori die de daarvoor bestemde antibiotica nemen, genezen er 10 van de hun maagzweer (11 gedeeld door 10) – even los van de antibiotica discussie.

 3. Maar de dokter zegt…….

  Hulde voor het plaatsen van dit artikel, echter HOE bereik je de slapende massa die nog steeds naar de dokter rent als er een scheet dwars zit? Als je de inhoud van dit artikel aan iemand op straat vertelt, wordt je anno 2015 in dit achterlijke land bijna opgesloten want de dokter heeft toch gelijk…? Shit, en dan te bedenken dat de NATUUR alle MIDDELEN heeft om ons te GENEZEN…..

  WAKE UP PEOPLE!!!

 4. Medicijnen zijn Waarschijnlijk Net zo effectief als de Euro voor Griekenland en de BANKEN…

  Burgers van Nederland, VIJF jaar lang bent u voorgelogen over de Griekse crisis.
  Vijf jaar lang hebben pers en politiek u steeds maar weer dezelfde halfwaarheden en leugens op de mouw gespeld (uitzonderingen daargelaten).

  DE LEUGENS:

  1. Wij, Nederlandse belastingbetalers, hebben de Grieken ‘gered’ door hen 240 miljard euro te lenen toen de internationale kapitaalmarkten voor de Griekse staat op slot ging.

  2. Grieken zijn luie, verwende hedonisten, die met 55 met pensioen gaan, een onderontwikkeld arbeidsethos hebben en liever aan het strand liggen dan werken.

  3. Grieken hebben, ondanks onze generositeit en ondanks de gemaakte afspraken, nagelaten hun begroting op orde te krijgen en hun economie te hervormen.

  4. Grieken moeten niet zeuren, want ze hebben hun huidige ellende toch echt aan zichzelf te danken; door corruptie, clientelisme en een belabberde belastingmoraal is de schuldenlast enorm, het begrotingstekort gapend en het verdienvermogen beroerd

  De feiten:

  1. Niet de Grieken, Griekenland of de Griekse staat hebben wij ‘gered’, maar onze eigen banken hebben wij gered. Ruim 90 procent van de 240 miljard aan reddingskredieten is uiteindelijk terecht gekomen bij banken, grotendeels Nederlandse, Franse en vooral Duitse banken. Oftewel, de kredieten zijn gebruikt om private crediteuren in staat te stellen zich terug te trekken uit Griekse staatsobligaties en het eventuele faillissementsrisico in de schoot te werpen van Europese belastingbetalers. Klinkt bekend, niet?

  2. Cijfers van de OESO en de ILO leren dat Grieken de langste werkweken van alle lidstaten maken, dat ze de meeste weken per jaar werken en dat de gemiddelde pensioenleeftijd tot 2010 62 bedroeg. Inderdaad, konden ambtenaren eerder met werken stoppen, maar dat is in veel Eurozone lidstaten het geval (Italië, Frankrijk). Maar dat geldt niet voor werknemers in de private sector en al helemaal niet voor de kleine middenstand, die in een land als Griekenland een omvangrijk deel van de beroepsbevolking omvat. Hoezo lui?

  3. In vijf jaar tijd is de Griekse overheid er in geslaagd een tweecijferig begrotingstekort om te buigen in een klein (primair, dwz voor rentelasten) overschot. Vooral door historisch ongekende bezuinigingen en lastenverzwaringen. De gevolgen lieten zich raden (en werden door de IMF ook voorspeld): een totaal in elkaar gestorte economie, die in vijf jaar tijd met 25 procent is gekrompen, met scherp opgelopen werkloosheid (pakweg 25 procent en 60 procent jeugdwerkloosheid), massale verpaupering en massieve hersenvlucht tot gevolg. En o ja, er is volgens de OESO geen land dat zijn pensioengerechtigde leeftijd zo drastisch heeft verhoogd als Griekenland: van 62 naar 67. Hoezo niet hervormd?

  4. Griekenland is net als Nederland, Duitsland of welk land ook een homogene enititeit. Wat klinkt als ‘wij’ is voor veel burgers eigenlijk ‘jullie’. Dat geldt voor Nederland, maar dus ook voor Griekenland. Niet dé Grieken hebben er een puinhoop van gemaakt, maar de Griekse elite heeft dat gedaan. Bankiers, bouwbedrijven, politici en sommige ambtenaren zijn degenen geweest die rijk geworden zijn van de immense Duitse en Franse kapitaalstromen die in de europeriode Griekenland binnenstroomde ter financiering van infrastructurele projecten, vastgoed en uitbreiding van het defensieapparaat. De gemiddelde Griek heeft er weinig tot niets van gezien. Hoezo hebben dé Grieken er zelf een puinhoop van gemaakt? Bedoelt u dat u ook medeschuldig bent aan Amarantis, Vestia, Fyra en het Nederlandse belastingparadijsschandaal? Nou dan!

  Waarom vertellen pers en politiek ons deze leugens?

  1. Om te verhullen dat wij onze banken niet een keer (u weet wel: de 129 miljard euro die we in oktober 2008 op tafel hebben moeten leggen) hebben moeten redden, maar twee keer. De laatste keer via de band van de Griekse schatkist. Niet alleen het Sytagma plein in Athene zou vol woedende burgers hebben gestaan als dit open en bloot zou zijn toegegeven, maar ook de Champs Elysees in Parijs, het Malieveld in Den Haag en het Tiergarten in Berlijn.

  2. Om ons onze eigen historische bezuinigings- en lastenverzwaringspaketten te kunnen verkopen, die in Nederland, zij het op wat geringere schaal, grofweg dezelfde effecten hebben gehad als in Griekenland: wegvallende binnenlandse vraag, stijgende werkloosheid, oplopende faillissementen, dalende belastingopbrengsten. Ik heb het over de drie bezuinigings- en lastenverzwaringspaketten ter waarde van pakweg 52 miljard euro die ons sinds 2010 onder leiding van Mark Rutte door de strot zijn gedouwd. Mede mogelijk gemaakt door een sociaal-democratische partij die van voren niet weet of ze van achteren nog leeft. Eindeloos hebben pers en politiek er bij ons gehamerd dat er geen andere mogelijk was. Wij moesten ons aan de Europese begrotingsregels houden, anders wachtte ons hetzelfde afschuwelijke lot als Griekenland.

  3. Sinds Syriza in de regering is de leugenfrequentie radicaal toegenomen. Het doel is duidelijk: burgers in de Eurozone duidelijk maken dat er geen alternatief is voor de voorgenomen transformatie van de Eurozone in een neoliberale lagelonenutopie. Het is Thatcher in het kwadraat: There is No Alternative (TINA) for neoliberalism. Daarom moet Syriza kostte wat het kost een kop kleiner worden gemaakt. Het progressief populistische experiment waarvoor de Griekse kiezer democratisch heeft gekozen, moet falen.

  Worden wij het lage lonen ‘paradijs’ van centrale bankiers

  Daarom is deze demonstratie, deze blijk van solidariteit met Griekenland, de Griekse burger, Syriza zo belangrijk. Wat op het spel staat is de toekomst van Europa, onze toekomst. Wordt Europa een neoliberaal lagelonenparadijs onder de monetaire dictatuur van een ongekozen, maar o zo politieke centrale bank?
  Of wordt Europa een mondiaal baken van democratie, gelijkheid, vrijheid voor allen, waarin
  het kapitalisme zodanig wordt getemd dat het werkt voor iedereen in plaats van voor alleen de happy few?
  Wordt het een economische technocratie waarin alles ten dienste staat van het optuigen van een parasitair neo-mercantilisme? Of wordt het een ruimte voor nationale beleidsexperimenten waarin er echt wat te kiezen valt en burgers de uiteindelijke zeggenschap hebben?

  MAAR DE MEESTE MENSEN WETEN DIT ALLEMAAL NIET EN GELOVEN
  NOG STEEDSIN HET 8UUR JOURNAAL EN DE ROVERHEID !!!

  MENSEN DEEL DIT PLEASE MASSAAL !!!

 5. Peter Bregging MD whistleblower over big Pharma medicatie. ‘Psychiatric Drugs Are More Dangerous than You Ever Imagined’ http://www.youtube.com/watch?v=luKsQaj0hzs Gepubliceerd op 4 nov. 2014

  Read: Psychiatric Drug Withdrawal: A Guide for Prescribers, Therapists, Patients and their Families by Peter Breggin, M.D. to learn how to more safely cut back and taper off of psychiatric drugs– The book also provides important information about dangers and hazards of each class of drug http://breggin.com/index.php?option=com_content&task=view&id=296&Itemid=129
  http://www.youtube.com/watch?v=fY7lQDHSzuM

  Je kan helaas niet zomaar stoppen neem contact op met zijn site. Daar staat meer info over hoe verder. http://www.youtube.com/user/PeterBreggin

 6. [F. William Engdahl (NEO)]: Een schokkende bekentenis van de redacteur van ‘s werelds meest gerespecteerde medische tijdschrift The Lancet, is vrijwel genegeerd door de mainstream media. Dr. Richard Horton, Editor-in-chief van de Lancet publiceerde onlangs een verklaring dat een schokkende hoeveelheid (medisch) onderzoek op zijn best onbetrouwbaar is, zo niet volledig vals en frauduleus.
  Norton verklaarde: “Een groot deel van de wetenschappelijke literatuur, misschien wel de helft kan gewoon onwaar zijn. Geteisterd door studies met te kleine steekproeven, kleine effecten, ongeldige verkennende analyses, en flagrante belangenconflicten, samen met een obsessie voor het nastreven van modieuze trends van dubieuz belang, is de wetenschap een duistere weg ingeslagen. ”

  http://www.findingvoicesradio.com/index.php/NL/nieuws/552-schokkend-verslag-van-big-pharma-insiders.html

 7. de westerse zgn “geneeskunde”cq bigpharma is een kapitalistisch systeem. dat betekent winst maken op mensen. dus geen genezing anders verdienen ze niks. de enige oplossing is het totale verbod om op, over de rug van mensen geld te verdienen. zowel bigpharma, de banken als ander gespuis.

 8. Meestal krijg je de ziekte Alzheimer door tabletten,bv statinen(cholestrol-verlagers)Dan wordt je vrijheid afgenomen en de rest van je leven ben je ongelukkig!Vreselijk.

 9. Een Thuiszorgklant heeft borstkanker. Deze dame is 92. Ze wilde haar borst amputeren. Gelukkig laat ze dit niet doen. Ze heeft het al aan de arts verteld. Van alle kanten hebben mensen het haar afgeraden. Nu slikt ze hormoontabletten. Volgens de arts remt dit de kanker. Deze vrouw heeft door de hormoontabletten opvliegers gekregen. Ze had nog nooit een opvlieger gehad totdat ze deze medicijnen ging slikken. Ik ben benieuwd of hormoontabletten kanker echt kan onderdrukken. Ik heb er eerlijk gezegd m’n bedenkingen over. Weet iemand hier iets over?

 10. Geachte dames, heren, ik maak mij druk na het lezen van dit artikel om de medicijnen die ik slik zoals Paracetamol 500mg met codeine/fosfaat 20mg. Deze slik ik tegen de pijn sinds eind 2008 (vernauwing van 3 aan elke kant onder rug. De Anesthesist die mij graag wil verdoven vertelde mij dat na lang slikken deze medicijnen zich omvormen in cocaine. Daar schrok ik toch behoorlijk van. Is dit werkelijk zo en moet ik hiermee stoppen ? Hartelijk dank voor Uw reactie. Met vriendelijke groeten, Peggy Haakmeester

 11. Jarenlang medicijnen genomen tegen hoge bloeddruk. Op een gegeven moment een derde medicijn erbij gekregen omdat de bloeddruk bleef stijgen. Ging me alleen maar slechter voelen. Ben toen zelf langzaam gaan afbouwen en alternatieve middelen gaan nemen. Bloeddruk nu al al jaren stabiel. Niet laag, maar normaal voor mijn leeftijd.
  Ik bedoel maar……

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.