Advertentie

Toename kanker door het uitroeien infectieziekten met koorts!


Harry Zandvliet, de auteur van het onderstaande artikel schrijft mij een lange e-mail; ik ben onder de indruk van zijn woorden. Hoe kunnen we met z’n allen zo zitten slapen. Of zijn er weer krachten in het spel, die de waarheid hieromtrent onder het kleed willen houden..? Die waarheid, die simpele waarheid is er wellicht al heel lang geleden onder geveegd?! Ten gunste van.. Vul het zelf maar in!

Een paar citaten uit deze mail:

“Het lijkt zo’n ‘rare’ cirkelredenering, het idee dat ‘ ziekte gezond is‘.. Maar  eigenlijk is het heel logisch dat de natuur het lichamelijke middel ‘KOORTS’ gebruikt om zaken in orde te maken. De mens is in die miljoenen jaren er ook mee opgegroeid; en met het gegeven zo nu en dan een periode ziek te zijn.

Harry Zandvliet

Maar ik vraag je: ‘Is het is dan niet meer dan logisch dat wanneer  je die ziekte weghaalt, hier bijeffecten door te verwachten zijn..?’ Hetzelfde dat voor een plant geldt, die gewend is in de schaduw te groeien. Wanneer deze in de zon terecht komt, heeft het niet naar zijn zin..”

*

“Uit mijn onderzoek blijkt dat het doormaken van kinderziekten met koorts een besparing van 18% (met een slag om de arm) aan kankergevallen kan betekenen. Wanneer je dit afzet tegen 16 miljoen inwoners in ons land, staat dit gelijk aan ongeveer 12.000 mensen per jaar’; een veelvoud van het aantal dat dood gaat aan baarmoederhalskanker, een aantal dat het RIVM met zo’n 100 personen omlaag wil brengen..!”

*

“Het is zelfs zo: hoe meer koorts hoe lager de kans op kanker. Met andere woorden, de 18% kan ook nog veel en veel hoger zijn. Dat krijg je dus niet voor mekaar met een beetje vitaminen.  Koorts geeft veelvoud aan bescherming tegen chronische ziekten dan vitamines dat doen. Waarom, omdat je immuunsysteem enorm wordt ‘geboost’, speciale cellen worden aangemaakt of komen tot een soort ‘rijping.'”

*

“Het probleem is echter, dat dit idee maar niet wil bezinken. Maar je kunt toch veel beter in iets geloven wat AANTOONBAAR WAAR is en stukken beter dan iets wat ontzettend aanlokkelijk mag klinken, maar waarvan de baten maar heel marginaal zijn.”

*

“Rudolf Steiner zei het al: ‘Kinderziekten zijn nodig voor een goede ontwikkeling van het afweersysteem.”

“Ik ben ervan overtuigd dat het uitroeien ervan tot de grootste naoorlogse rampen hoort te worden gerekend! Een ‘Softenon’-case tot de macht 10. Je kunt het uitleggen, aantonen, ja zelfs cijfers laten zien. Maar het idee staat zover van ons af dat het maar bij sommigen doordringt.

Ik heb in ieder geval een poging gedaan.”

Laten we hiermee jouw interesse voor dit fenomeen hiermee mogen opwekken! Het artikel van Harry Zandvliet:

* * *

x

Toename kankergevallen door het uitroeien infectieziekten met koorts!

x

Ing. Harry Zandvliet © december 2010

x

 

Op de NVKP-site is een artikel verschenen, ‘Toename kankergevallen door uitroeien infectieziektes met koorts‘, waarin  de bevindingen van wetenschappers over de preventieve werking van koorts tegen het krijgen van kanker zijn samengevat. Omdat onder andere ik deze onderzoekgegevens heb aangeleverd bij de NVKP, en hier tevens wat van afweet, is aan mij gevraagd hierover een artikel te schrijven op deze website; die handschoen neem ik  gaarne op.
De voetnoten onder dit artikel zijn voorzien van linkjes naar pubmed waar de lezer zelf  de samenvatting van betreffend onderzoek  kan lezen.

* * *

Verbazingwekkend is dat de grote stijging van diverse ziektes gedurende de laatste decennia, zoals chronische ziekten van het immuunsysteem waarvan astma (overgevoeligheid) en diabetes type-1 (auto-immuunziekte) voorbeelden zijn, veelal met slechts schouderophalen worden afgedaan. Men laat het bij de constatering dat dit ziektes zijn die nu eenmaal behoren bij onze westerse levensstijl. Dezelfde geluiden hoor je over de stijging van kanker.

Ik ben in mijn leven geconfronteerd geweest met de gevolgen van MS, niet bij mezelf maar bij mijn vader. Een hele nare auto-immuunziekte waarbij in de loop van de tijd steeds meer lichaamsfuncties uitvallen. Ik las dat steeds méér mensen kampen met auto-immuunziekten en ben op zoek gegaan naar de oorzaak van de stijging van auto-immuunziekten. Even voor het goede begrip: Van een ‘auto-immuunziekte’ is sprake als het het immuunsysteem van het lichaam, lichaamseigen cellen aanvalt.

Voorbeelden van auto-immuunziekten zijn MS, Diabetes type-1 en de Ziekte van Crohn. Ik ontdekte dat niet alleen auto-immuunziekten de laatste decennia stegen maar ook overgevoeligheidsziekten zoals astma die verveelvoudigd is en tot 3 tot 4 duizend ziekenhuisopnames en ongeveer 100 doden per jaar leidt. Geen kleinigheid  dus.

Uiteindelijk belandde ik tijdens mijn zoektocht bij een aantal discussies met immunologen en virologen over de gevolgen van het uitroeien van kinderziekten. Volgens viroloog Galama ‘zorgen vaccins ervoor dat honderden mensenlevens gered worden, maar de prijs die we ervoor betalen is dat hierdoor waarschijnlijk meer allergieën en auto-immuunziekten ontstaan’.
Galama doelde op het gegeven dat wij structureel minder infectieziekten doormaken wat tot een grote verandering heeft geleid in de samenstelling van diverse soorten cellen in ons immuunsysteem die ons gevoeliger maakt voor immuun ziekten. Deze theorie staat bekend als de hygiëne-hypothese.

Afname kinderziekten
Ik was in en in geschokt, en wilde vervolgens alles hierover weten. Zo ontdekte ik dat sterfte aan kinderziekten begin jaren ’70 nihil was, afgezien van mazelen waar de sterfte schommelde tussen de 15 en 30 mensen per jaar. Tussen de jaren ’50 en ’70 is de sterfte aan mazelen overigens sterk  ingedamd, o.a. omdat men de risicogroepen beschermde met immunoglobulines. Kinderen met een ernstige ziekte hadden namelijk een verhoogde kans om aan mazelen te overlijden.

Een koortsig kind, het blijkt steeds meer ‘een zegen in vermomming’..! Het lichaam groeit in weerstand!

In mijn kindertijd maakte vrijwel elk kind Mazelen door. Tijdens mijn peuter en kleutertijd maakte ik ook alle kinderziekten door, inclusief mazelen. Net zoals mijn leeftijdsgenoten. Uit cijfers van de gezondheidsraad blijkt dat in 1971 98% van de kinderen onder de 12 mazelen had doorgemaakt. Kinderen maakten in die dagen dus veel meer flinke infectieziekten door dan thans.

Tevens ontdekte ik dat de generatie waartoe ik behoorde veel minder te kampen had met chronische ziekten zoals astma (gestegen met meer dan 500% sinds begin jaren zeventig) allergieën en auto-immuunziekten. Met andere woorden: de generatie van begin jaren 70 is veel gezonder! Mensen met blijvende gevolgen door kinderziekten zijn bovendien buitengewoon zeldzaam. Hoeveel kent u er? Meer infectieziekten dus en minder chronische immuunziekten. Zou hier het bewijs liggen van de hygiëne-hypothese?

Het bleek tijdens mijn onderzoek dat er enorm veel epidemiologisch bewijs voorhanden is over de hygiënehypothese [voetnoot 1 tm 8]. Ik vroeg onderzoeken hierover op en ontdekte daarin dat als  dieren met aanleg voor allergie of aanleg voor diabetestype-1 opgroeiden in een steriele omgeving, deze dieren de ziekte waarvoor ze aanleg hadden ook kregen [9].
Echter, wanneer de dieren in een zeer infectierijke omgeving werden gehouden dan daalde het percentage sterk. Hoe hoger de infectiedruk hoe lager het percentage met immuun ziekte, totdat deze tot 0 kon worden teruggebracht. ‘Infecties en immuun ziekten zijn communicerende vaten’ aldus deze onderzoeken.

Uit aanvullende literatuurverwijzingen bleek tevens dat koorts preventief zou werken tegen kanker. [10], [11].

Ongeloof, bewuste nalatigheid of naïviteit..
Lang heb ik een onderzoek naar dit verband voor mij uitgeschoven. Ik kon dit bijna niet geloven of bevatten. Uiteindelijk heb ik de stoute schoenen aangetrokken en begon een nieuwe zoektocht. Tot mijn verbazing bleek dat de stelling dat koorts preventief zou werken tegen kanker niet alleen blijkt uit zeer veel epidemiologisch onderzoek maar ook valt hard te maken via diermodellen [12]. Men kent zelfs een aantal mechanismes die door koorts worden gestimuleerd en tevens beschermen tegen kanker.

Naast de NVKP zijn er ook andere wetenschappelijke bladen met dezelfde bevindingen zoals in deze link ‘The American Scientist’ alsmede de hardcore vakbladen op het gebied van kanker [13],[14],[15],[16],[17].

De relatie ‘Koorts en Kanker’
Het grote probleem bij kanker is niet alleen het ontstaan van kankercellen, maar vooral de constatering dat deze niet opgeruimd worden door het immuunsysteem. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de actieve tolerantie. Dat wil zeggen dat het immuunsysteem de kankercellen ziet als behorend bij het eigen lichaam en deze dus niet zal aanvallen. Het is zelfs zo dat het immuunsysteem ervoor zorgt dat tumoren juist geholpen worden in hun groei[18].
Dit helpmechanisme gaat zelfs op grotere voet verder als de tumoren groeien! Het lichaam behandelt tumoren namelijk op dezelfde manier als helende wonden. Zo worden er bloedvaten aangelegd en voedingsstoffen aan de kankercellen aangeboden.

In het NVKP-artikel valt te lezen dat diermodellen laten zien dat een lichaam dat regelmatig geconfronteerd is geweest met koorts een verlaging van de actieve tolerantie laat zien[19]. Zo wordt het gedrag van macrofagen veranderd (worden actiever) en worden er tevens tijdens koorts een keur aan immuun cellen aangemaakt. Met name de T-cellen en agressieve macrofagen.

Er is uitgerekend dat een kind minimaal 3 periodes van koorts moet doormaken voor een gezonde ontwikkeling van de Thymus waar T-cellen rijpen en T-geheugencellen worden gevormd. Het artikel: Acute infections as means of cancer prevention, concludeert hieruit dat koortsverlagers, anti-bioticum en vaccins niet alleen gezondmakers zijn maar ook tot een grotere kans op kanker leidt.

De Engelse moeder Claire Harden, met zoon Jordan, wiens leukemie plots verdwenen was, ná een heftige koortsaanval..! Een verklaring voor de vele gevallen van ‘spontane-kanker-genezing’..? (klik voor artikel)

Ik heb een vertegenwoordigster van de Wereldkankeronderzoek geconfronteerd met het NVKP-artikel betreffende de preventieve werking van koort tegen het krijgen van kanker. Haar reactie kwam kort op het volgende neer. De relatie tussen kanker en de preventie van kinderziekten tegen kanker is bekend. Maar omdat de wereldkankeronderzoek geen onderzoek hiernaar sponsort, geeft men hierover ook geen advies. Het Wilhelmina kankerfonds heb ik ook benaderd en die zegt dat zij zich alleen baseert op de gegevens van het wereldkankeronderzoek.

Er valt nog veel meer te zeggen over de hygiënehypothese. Infectieziekten zorgen voor T-geheugencellen. Men weet tegenwoordig dat een grotere hoeveelheid zorgt voor een kleinere kans op auto-immuunziekten zoals MS [20]. Dat komt omdat bij een laag aantal T-geheugencellen de kans dat autoreactieve T-cellen (die het eigen lichaam aanvallen) zich gaan delen wordt verhoogd.
Dit is aangetoond bij diermodellen. Ook de Th1-cellen (stimuleren celafweer) worden verhoogd bij infectieziekten. Uit diermodellen blijkt dat Th1 de antistofproductie remt en daarmee de kans op allergie.

Schokkende bevindingen.
En het is nog veel erger, als men bedenkt dat in 2020 50% van de zuigelingen met allergieën geboren worden. Uit diermodellen volgt dat dit plaatsvindt bij verlaging van infectiedruk. Men weet tegenwoordig dat bij autisten afwijkingen in het immuunsysteem wordt geconstateerd, zoals deze 30 onderzoeken laten zien die komen uit de hardcore vakbladen op dit gebied die de main stream media links laten liggen. De theorie dat autisme gestegen is door de gevolgen van de hygiënehypothese is thans in opkomst.

NOTE:
Eerder plaatsten wij hier op WantToKnow een artikel dat ook al een bijzondere kankertherapie beschrijft. Deze loopt op bijzondere wijze parallel aan de genoemde ontdekkingen in dit artikel. Alles in het kader van een ‘koorts-als-genezingssproces’.

LEES DIT ARTIKEL HIER VOOR EEN PRAKTISCHE ‘LEAD’.

Frustrerend is ook dat de main stream media, uit naam van de volksgezondheid nota bene, zeer terughoudend is om iets negatiefs over vaccins te schrijven. Al lijkt er soms wat door te sijpelen, zoals dit artikel in de Elsevier over een groot onderzoek die de relatie tussen de vermindering van infectieziekten bij peuters en de stijging van astma zeer sterk bevestigt.

Mijn conclusie is dat critici geen genoegen moeten nemen met het negeren van de gevolgen van het vaccinatiebeleid. Zij moeten tegengas geven. Niet door het publiceren van dogma’s of achterhaalde beweringen over vaccins, maar juist door de buitenwereld te confronteren met goed wetenschappelijk onderbouwde kritiek. Alleen zo kan doorgedrongen worden tot de gevestigde orde van de geneeskunde en zal er wellicht meer aandacht komen voor dit mega belangrijke onderwerp. Zwijgen mag niet meer.

Ik hoop dat ik met dit artikel een aanzet gegeven heb voor sommige lezers om zelf de handschoen op te pakken en dit grote onrecht, aangedaan door de overheid, in kaart te brengen.

Ing H.A. Zandvliet

NVKP-lid


VOETNOTEN:

1. Strachan DP (August 2000). “Family size, infection and atopy: the first decade of the “hygiene hypothesis””. Thorax 55 Suppl 1: S2–10. doi:10.1136/thorax.55.suppl_1.S2. PMID 10943631. PMC 1765943

2. Evidence that childhood acute lymphoblastic leukemia is associated with an infectious agent linked to hygiene conditions. Smith MA, Simon R, Strickler HD, McQuillan G, Ries LA, Linet MS.National Cancer Institute, Division of Cancer Treatment and Diagnosis, Bethesda, MD 20892, USA. PMID:9684709

3. The ‘hygiene hypothesis’ for autoimmune and allergic diseases: an update. Okada H, Kuhn C, Feillet H, Bach JF. INSERM U1013, Necker-Enfants Malades Hospital, Paris, France.PMID: 20415844

4. Bufford JD, Gern JE (May 2005). “The hygiene hypothesis revisited”. Immunol Allergy Clin North Am 25 (2): 247–62, v–vi. doi:10.1016/j.iac.2005.03.005. PMID 15878454.

5. Alfvén T, et al. PARSIFAL study group. Allergic diseases and atopic sensitization in children related to farming and anthroposophic lifestyle–the PARSIFAL study. Allergy. 2006 Apr;61(4):414-21. Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. PMID:16512802

6. Shaheen SO, P Aaby, AJ Hall, DJP Barker, CB Heyes, AW Shiell, A Goudiaby.Measles and atopy in Guinea-Bissau. The Lancet, 1996; 347: 1792-6.PMID: 8667923

7. Gibson PG, Henry RL, Shah S, Powell H, Wang H (September 2003). “Migration to a western country increases asthma symptoms but not eosinophilic airway inflammation”. Pediatr. Pulmonol. 36 (3): 209–15. doi:10.1002/ppul.10323. PMID

8. Evidence that childhood acute lymphoblastic leukemia is associated with an infectious agent linked to hygiene conditions. Smith MA, Simon R, Strickler HD, McQuillan G, Ries LA, Linet MS.National Cancer Institute, Division of Cancer Treatment and Diagnosis, Bethesda, MD 20892, USA. PMID:9684709

9. Oldstone MB (January 1988). “Prevention of type I diabetes in nonobese diabetic mice by virus infection”. Science 239 (4839): 500–2. doi:10.1126/science.3277269. PMID 3277269.

10. Febrile history infectious of cancer childhood diseases in the patients and matched controls H. U. ALBONICO, H. U. BRAKER*, J. HUSLER* Bernstr. 13, 3550 Langnau, Switzerland, *Dept of Mathematical Statistics, University of Berne, 3012 Berne, Switzerland. Correspondence to HUA.PMID: 9824838

11. Acute infections as a means of cancer prevention: Opposing effects to chronic infections?Stephen A. Hoption Cann PhDa,*, J.P. van Netten PhDb, C. van Netten PhDa a Department of Health Care and Epidemiology, University of British Columbia, 5804 Fairview Avenue, Vancouver, BC, Canada V6T 1Z3 b Department of Biology, University of Victoria, Victoria, BC, Canada Accepted 9 November 2005 PMID: 16490323

12. Gabizon A, Leibovich SJ, Goldman R. Contrasting effects of activated and nonactivated macrophages and macrophages from tumor-bearing mice on tumor growth in vivo. J Natl Cancer Inst 1980;65:913–20. PMID: 6933261

13. Kato I, Koenig KL, Shore RE, et al. Use of anti-inflammatoryand non-narcotic analgesic drugs and risk of non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) (United States). Cancer Causes Contr 2002;13:965–74.

14. Cerhan JR, Anderson KE, Janney CA, Vachon CM, Witzig TE, Habermann TM. Association of aspirin and other non-steroidal antiinflammatory drug use with incidence of non-Hodgkin lymphoma. Int J Cancer 2003;106:784–8

15. Mastrangelo G, Fadda E, Milan G. Cancer increased after a reduction of infections in the first half of this century in Italy: etiologic and preventive implications. Eur J Epidemiol 1998;14:749–54

16. Nauts HC, Fowler GA, Bogatko FH. A review of the influence of bacterial infection and of bacterial products (Coley’s toxins) on malignant tumors in man. Acta Med Scand Suppl 1953;276:1–103.

17. Ostberg JR, Repasky EA. Emerging evidence indicates that physiologically relevant thermal stress regulates dendritic cell function. Cancer Immunol Immunother 2006;55:292–8.

18. Pollard JW. Tumour-educated macrophages promote tumour progression and metastasis. Nat Rev Cancer 2004;4:71–8.

19. Gabizon A, Leibovich SJ, Goldman R. Contrasting effects of activated and nonactivated macrophages and macrophages from tumor-bearing mice on tumor growth in vivo. J Natl Cancer Inst 1980;65:913–20

20. Homeostatic Expansion of T cells during immune insufficiency generates autoimmunity. Department of Immunology, The Scripps Research Institute, 10550 North Torrey Pines Road, La Jolla, CA 92037 USA.  University of California, San Diego, 9500 Gilman Drive-0679, La Jolla, CA 92093 USA

28 gedachten over “Toename kanker door het uitroeien infectieziekten met koorts!

 1. Rudolf Steiner wees al op het belang van kinderziekten om deze door te maken en daardoor je immuunsysteem te versterken.Hierbij is koorts een belangrijk onderdeel.

 2. Als ik de auteur was, zou ik eens uitzoeken welke rol vitamine D speelt in het menselijk lichaam. Mijn conclusie is dat een gebrek hieraan de oorzaak is van erg veel van de hierboven genoemde ziektes.

  Bovendien hoef de auteur dan ook niet meer rare cirkel redeneringen te gebruiken zoals ‘ziekte is gezond’.

  Speur nog maar even door!

  1. @Ferdo: zoiets bedoel je..? Een simpel preparaatje dat je immuunsyseem activeert. Voooral door het lichaam ZELF aangemaakt, onder de simpele invloed van…? ZONLICHT..!

   En Big Pharma en ook de kankercentra het maar afraden, ‘lekker in het zonnetje zitten’..!
   Kijk eens naar DIT ARTIKEL hier op de site. Says it all!

   En idd ‘ziekte is dus gezond’… Lees het artikel goed en je ziet hoe je afweercellen ‘kweekt’.. JUIST, door eerst een beetje erg ziek te zijn geweest!

  2. Goh, die Ferdo…
   Je hebt toch wel alle verwijzingen bestudeerd alvorens je je commentaar plaatste? Het betoog van meneer Zandvliet komt op mij over als zeer doorwrocht en onderbouwd.

 3. Ooit mijn artikel gelezen op deze site? dendritische celtherapie en hyperthermie? Mijn scan is inmiddels schoon van uitgezaaide borstkanker in lymfe en lever na koortstherapie van het gehele lichaam en plaatselijk temperatuurverhoging tot 42 graden van de tumoren.
  Ik word zo moe van die reguliere kankertherapie.

  1. Engel: DANKJEWEL..!! Ik was het verband even helemaal uit het oog verloren.. Helemaal goed dat je het hier aanhaalt. DIT is het artikel dat je bedoelt! Gefeliciteerd met je gezondheidssituatie!

   Ik zal in het artikel meteen een link maken. Onderaan. DANK! Het is dus een waarheid als een koe: een beetje (soms stevige!) koorts is goed voor het lichaam!
   En niet meer moe worden van de reguliere kankertherapie Engel..! Wordt vrolijk van nieuwe ontwikkelingen die wel een grote verandering inluiden.. 🙄

  2. DAG ENGEL MAG IK MISSCHIEN UW BEHANDELING EENS WETEN IVM KANKER. ZELF BEN IK VAN JUNI BEZIG MET EEN ORTHOMOLECULAIRE DOKTER BEZIG IN BELGIE. IK HEB 1 UITZAAI OP DE LEVER. MAAR IK BEN EEN BEETJE ONGERUST DAAR MIJN TUMORMARKERS HEEL HOOG BLIJVEN. IK BEN TEGEN CHEMO. GRAAG EEN WOORDJE UITLEG? DANK U BEELEN RONNY BELGIE

  3. Dag Beelen,

   Ik ben een leek op dit gebied, maar heb veel gelezen omdat mijn vrouw alvleesklierkanker had.

   Ik geloof niet dat stofjes alleen je beter kunnen maken, het is een samenspel met de geest, maar ik vermoed dat Curcumine (Dat is de geconcentreerde vorm van Curcuma, ook wel Kurmkuma gespeld)met peper en olie) veel goed kan doen. Ik heb iemand gesproken die een levertumor had die verdween na gebruik van Curcuma. Wat niets bewijst natuurlijk, maar het is frapant. Op Pubmed tref je na een search op ‘Curcumine cancer’ meer dan 1400 artikelen hierover. Daar moet je zijn om je Oncoloog te overtuigen. Curcumine kan je zelfs nemen naast sommige chemo’s. De othomoleculaire arts zal eerder geneigd zijn in interesse hierin. http://wapensindestrijdtegenkanker.blogspot.com/2010/08/curcuma-longa-een-super-supplement.html

   Bij de Roode Roos (https://www.derooderoos.com/catalog/index.php?osCsid=fqt01ajnk7a6pkc81p2sh9ehs6):
   Curcuma Longa/Zwarte peper extract
   AOV
   60 capsules
   Catalogus nummer: A6084
   Z-index:

   Daarnaast las ik net een interessant onderzoek op NatruralNews over vitamine D: minstens 4000-8000 om je tegen zieketen te beschermen, waaronder kanker. Nee, er staat niet een nul teveel.
   http://www.naturalnews.com/031577_vitamin_D_scientific_research.html

   Mijn vrouw heeft ook Ambrotose geslikt, ook via een orthomoleculaire arts. Uiteraard omstreden. De Ortomoleculaire arts was er heel enthousiast over.
   http://blog.glyconutrientsreference.com/?cat=6

   Nogmaals: ik ben geen deskundige, doe je eigen onderzoek en maak je eigen keuzes. Ik wens je veel gezondheid en harmonie.

 4. Je hebt gelijk Guido, maar ik word zo moe dat ze het niet willen toegeven dat het werkt, ik vind het zo zielig voor die mensen die onnodig reguliere behandelingen ondergaan, en er verder niets vanaf weten. Ik ben wel blij dat ik en vele met mij het wel weten en ik hoop dat die populatie zich in de komende jaren zal uitbreiden. Trouwens, we gaan richting 2012 en alles wordt ontsluierd wat niet door de beugel kan. Het is al flink bezig en ik kan niet wachten op het volgende en elke keer als ik weer iets hoor, denk ik, zie je nou wel!!!! Ze komen wel aan de beurt.

  Er wordt al geschift in goed en kwaad. Ik bedoel dat er onderscheid gemaakt wordt tussen goed en kwaad en dat de kwaden het steeds moeilijker krijgen. Alles komt aan het licht. We moeten nog even geduld hebben , het is niet makkelijk, maar straks merk je dat het het wel waard was. Hou vol!!

 5. In de praktijk veel meegemaakt, oftewel empirisch genoeg bewijzen . Nu door de enorme inspanningen van Harry dusdanig onderbouwd dat de regulieren het ook kunnen begrijpen………….als ze dat wel willen.
  Jammer en frusterend tegelijk dat de bekende onderzoekscentra/stichtingen hier geen aandacht aan willen/durven besteden. Jammer voor diegenen die hier juist belang bij zouden hebben, frusterend dat zelfs en dergelijk onderzoek domweg terzijde wordt geschoven.
  Harry, mijn complimenten!

  1. Ik mag toch hopen Peter, dat al die aangehaalde onderzoeken (zie de voetnoten) bij goedwillende artsen/onderzoekers hun invloed zullen hebben..?!
   Kan me niet voorstellen dat die hele wereld verrot is..! Kijk naar wat er gebeurd is bij de WHO, die de griepfraude aan de orde heeft gesteld. Graaien, onderdrukken en machtsgeilheid. Daar zijn ook mensen voor nodig om dát aan de orde te stellen.

   Let’s hope for the better! Kijk bijv. eens naar de ‘koortstherapie’ die ‘Engel’ hieronder heeft gevolgd. (Zie het artikel ook daarover!)

 6. Allereerst een grote pluim voor Harry Zandvliet. Zijn research verdient maximale aandacht. Er moeten toch nog enkele onafhankelijke wetenschappers in NL zijn die deze bevindingen verder willen onderzoeken. In tijden van steeds duurdere gezondheidszorg met kosten die door de resultaten veelal niet gerechtvaardigd worden, moeten deze bevindingen politieke aandacht krijgen. Ik kan mij heel goed voorstellen dat de conclusie klopt.
  Koorts en kinderziektes zijn opbouwend voor het immuunsysteem en dat kan dus heel goed de kans op kanker en autoimmuunziektes verminderen.
  Hierdoor zou de toch al twijfelachtige kosten-baten-balans van het RijksVaccinatieProgramma wel eens kunnen omslaan in beter niet vaccineren (nadelen en kosten groter dan voordelen en kostenbesparing). Met toestemming van Harry zou ik zijn artikel graag integraal willen overnemen op mijn website.

  1. Dank Jannes! Het is zó simpel dat we er overheen kijken en geen pharmaceut die zijn mond opendoet..!

  2. Hallo Jannes,
   Je hebt mijn toestemming, evenals die van de NVKP
   Heb ik inmiddels ook gemaild naar Guido. Wellicht dat hij jouw email adres heeft.

   Op de NVKP site, onder ‘Nadelen vaccineren’ staat al heel veel over de hygiënehypothese, evenal op Wikipedia. Daar staat ook Homeostatic expansion of T-cells during immune inefficienty generates auto-immunity, waarbij de geleerden een relatie leggen tussen het vaccinatiebeleid, de daling van de infectiedruk en de stijging van auto-immuunziekten van de laatste decennia. In 2011 zal er een wetenschappelijk stuk gepubliceerd worden over de hygiënehypothese op de NVKP-site.

   Groeten Harry Zandvliet

 7. Ik mag toch hopen Peter, dat al die aangehaalde onderzoeken (zie de voetnoten) bij goedwillende artsen/onderzoekers hun invloed zullen hebben..?! Kan me niet voorstellen dat die hele wereld verrot is..! Kijk naar wat er gebeurd is bij de WHO, die de griepfraude aan de orde heeft gesteld. Graaien, onderdrukken en machtsgeilheid. Daar zijn ook mensen voor nodig om dát aan de orde te stellen. Let’s hope for the better! Kijk bijv. eens naar de ‘koortstherapie’ die ‘Engel’ hieronder heeft gevolgd. (Zie het artikel ook daarover!)

 8. Goed artikel, ik zeg al jaren dat koorts een genezende functie heeft en toch proberen vele de koorts vroegtijdig te onderdrukken ook kinderziekten hebben een functie om een immuunsysteem te sterken.
  Maar ik denk dat de gevestigde medische dictatuur onder aanvoering van de ambtenarij deze bevindingen links laten liggen ze zullen nooit toegeven waar het huidige vaccinatiebeleid toe zal leiden of “”lijden”” (depopulatie en ziek zijn is Big Business geworden) omdat ze het zelf niet weten, ze denken kortzichtig, bevel is bevel van hoger hand dus uitvoeren en niet zelf nadenken.

  groeten
  http://klachtennavaccinatie.hyves.nl/

 9. Bij de anthroposofische artsen is dit al lang bekend. Zij gebruiken in hun antikanker-therapie Iscador, de maretak, wat de lichaamstemperatuur omhoog brengt en een deling van kankercellen remt.
  Kanker wordt door de anthroposofie een “koude” ziekte genoemd.

 10. De eerste twee doden als gevolg van de mexicaanse griep in december 2010 bleken NIET te zijn ingeënt.

  Er is nog geen enkel geval bekend in Nederland waaruit blijkt dat mensen die waren ingeënt met de vaccinatie van de mexicaanse griep hieraan zijn overleden.

  Dus voordat de anti-vaccinatiebeweging weer hun gebruikelijke onzinverhaaltjes gaan roepen, check eerst de FEITEN.

  Ik vind dat mensen die deze onzin blijven verkondigen dienen te worden opgepakt, veroordeeld en opgesloten. Ik beschouw ze als een gezondheidsrisico voor de samenleving.

  1. @ F001 ik beschouw jou als een groot gezondheids risico voor een menswaardige ethies verantwoorde en liefdevolle samenleving.

  2. @ F001

   Je veter zit los man, pasop anders struikel je er over!

   Een gewaarschuwd mens telt voor twee…

  3. F001 graag wel ff zuiver blijven redeneren. Je wilt dat de anti-vaccinatie-figuren zich aan de feiten houden. Dat verplicht je om zelf met feiten te komen, iets waar overigens mensen die kritisch staan tegenover vaccineren hun best doen en vinden, dat ze met andere feiten komen dan de reguliere medici en media.

   Welnu, wat zijn jouw feiten? In de eerste twee zinnen staan beweringen die door geen enkel feit door jou worden onderbouwd.

   Het is normaal, dat mensen die niet zijn ingeent overlijden.Het is ook normaal, dat mensen die wel zijn ingeent overlijden. Senioren bijvoorbeeld overlijden door alle mogelijke doodsoorzaken. Dat hoeft helemaal niet te liggen aan het door jou beweerde feit, dat ze NIET zijn ingeent. Legio mogelijke doodsoorzaken, wat dacht je van een verkeersongeluk wegens slechthorendheid van een senior bijvoorbeeld?

   Knap hoor, dat beweerde feit in de tweede zin. Wat is jouw gegevens- bron? Het RIVM? Bovendien: die Mexicaanse griep was helemaal geen gevaarlijke griep, dat was al bekend via officiele bronnen in de USA in april 2009. Feitelijk loop je met je voorbeelden uit december 2010 zwaar achter de feiten uit 2009 aan.
   Die Mexicaanse griep was een Mexico-grap-griep met bijzonder dure bijwerkingen, want minister Klink vond samen met alle andere gezondheidsministers in Europa, dat deze griep schreeuwde om een preventief tweetal prikken per inwoner.
   Als het klopt dat die Mexico-grap-griep relatief onschuldig is geweest dan zal er inderdaad zoals jij zo mooi feitelijk meent te moeten constateren geen hond aan zijn overleden, behalve die senior of super-junior met gezondheidsproblemen, waarbij een griepje de laatste druppel is om hem of haar naar het hiernamaals te doen verhuizen, echter, nauwelijks een dokter bereid te vinden om dat heengaan TOE TE SCHRIJVEN aan een Mexico-grap-griepje, dus die oorzaak komt FEITELIJK nauwelijks in de registers voor bij ernstige infectieziekten, laat staan bij een onschuldig Mexico-grap-griepje.
   Geen dokter wil tenslotte de zogenaamde effectiviteit van het Rijksvaccinatieprogramma ondergraven of het Klinkse Europese Mexico-grap-griep-programma, waarbij meer dan de helft van de 350 miljoen euro voor aanschaf van de prikken bleken te zijn weggegooid, maar dat bericht kwam feitelijk na de zomervakantie van 2009 pas naar buiten, zodat vele mensen op vakantie dat bericht feitelijk niet hebben gelezen en bleven geloven in de sprookjes van types zoals U F001 en natuurlijk de sprookjes van de Klinken, de Coutinhos en de Osterhausen.

   Het grootste gezondheidsrisico bestaat nog steeds uit kritiekloze en twijfelloze na-apers van volksgezondheidspropaganda. Zeker niet uit mensen die terecht en met alle mogelijke wetenschappelijk onderzoek als basis kritische vragen stellen bij het vaccineren.

   Wat dat feiten checken betreft: de pot verwijt de ketel dat-i zwart ziet, ik zou zeggen, check zelf je feiten.

   Wat de allerlaatste regel betreft, daaruit blijkt, dat je feitelijk de Grondwet niet kent evenals de elementaire rechtsbeginselen. Je laat je kennen als de eerste de beste dictator of tiran die naar believen mensen laat oppakken die een hem onwelgevallige mening verkondigen.

   Ik zou zeggen, zoek een fatsoenlijke, eerlijke baan en hou op met trollen op kosten van de belastingbetaler of andere vet gemeste geldschieter.

 11. Ivm. de vaccincocktails die baby’s en peuters ingespoten krijgen wil ik graag de aandacht vestigen op een artikel van Renee Rover waarbij de link tussen overlijden door Shaken Baby Syndroom en vaccins wordt gelegd. Shock en overlijden door een reactie op vaccinatie leiden tot inwendige schedelbloedingen en gebroken botten en ribben.
  Voor de arme ouders, naast het trauma van het verlies van hun kind, een ware lijdensweg met arrestaties en latere stigmatisering…
  Zie onderstaande pdf:
  http://desiree.rover.holoversity.eu/wp-content/uploads/2010/11/Kindermishandeling-of-vaccinatieschade7.pdf
  Hier kan niet genoeg ruchtbaarheid aan gegeven worden. Daarom plaats ik deze link bij WTK.

 12. F001 volgens mij toch verkeerd geinformeerd, degene die inderdaad aan de mexicaanse griep zijn overleden waren ervoor gevaccineerd, niet tegen de mexicaanse griep maar tegen andere ziektes, zo zie je maar weer dat je niet zelf je weerstand hoeft te verlagen, dat doet de overheid wel. Sorry voor de late reaktie.
  Tevens is er hier in de buurt wel een kindje overleden als gevolg van de vaccinatie tegen de mexicaanse griep en plotseling had dit kindje hartproblemen waarmee het misschien wel 100 jaar had kunnen worden

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.