Advertentie

Kankermobieltjes?


Een klasse-artikel uit een klasse-weekblad. Overal vechten wetenschappers elkaar de tent uit over de gevaren van elektromagnetische straling. Behalve in Nederland; wat is er in hemelsnaam aan de hand in dit land, dat een feitelijk levensgevaarlijk stuk electronika, gemeengoed is geworden, vooral onder de meest kwetsbare groep: kinderen.. Kinderen lopen met mobiele telefoons rond, alsof het speelgoed is. In combinatie met al het andere draadloze elektronische materiaal, zoals laptops en spelcomputers, de DECT-telefoons in huis, lopen we allemaal, maar met name onze kinderen, in een levensgevaarlijke elektro-magnetische kooi rond.. Daarom ‘gewoon’ nog maar eens onder de aandacht; het gedegen artikel over ‘kankermobieltjes’ uit Vrij Nederland van November jl.
X

* * *

Kankermobieltjes?

2011 © Vrij Nederland/Thomas Vanheste. (Origineel artikel HIER)

 x

De cover van het kwaliteitsmagazine 'Vrij Nederland' van afgelopen November.

Leendert Vriens is een rationele, rustige man. Maar toen hij in Vrij Nederland een column las over de gezondheidsgevaren van mobiele telefonie, kon hij een vloek niet onderdrukken. Dit voorjaar deelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de straling van mobieltjes in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’ in. Flauwekul, vond de columnist van VN. Want basiskennis van de natuurkunde was voldoende om te weten dat die uiterst zwakke straling onmogelijk schade aan het menselijk weefsel kan toebrengen.

Nu is Vriens zelf natuurkundige. Na zijn promotie werkte hij dertig jaar bij het NatLab van Philips. Hij heeft vele publicaties in internationale tijdschriften en een reeks patenten op zijn naam. In zijn huis diep in de Brabantse bossen vertelt hij dat hij medio 2005 gezondheidsklachten kreeg die steeds erger werden.
In 2007 kon de fervente roeier niet meer meekomen in de acht. Hij kampte met maagklachten, permanente hoofdpijn en kiespijn. ‘Als ik opstond, deed ik een ochtendjas aan. Douchen lukte me niet eens meer. Twee, drie uur later was ik zover dat ik mij kon gaan aankleden. ’s Middags kon ik wel weer een klein stukje wandelen.’

Vriens doorliep het hele medische circuit. Niets hielp. Tot iemand tegen hem zei: je bent elektrosensitief. In 2004 had hij het basisstation van een DECT-telefoon – het type draadloze telefoon dat de meeste Nederlanders nu in huis hebben – vlak bij zijn slaapkamer geïnstalleerd. Hij trok de stekker er maar uit. ‘Na een maand waren de hoofdpijn en kiespijn weg en werden de maagklachten al minder,’ vertelt hij. ‘Inmiddels zijn die helemaal verdwenen en ben ik weer op gewicht. Achteraf denk ik dat het feit dat ik ’s middags wat opknapte, te maken had met het stralingsniveau. Dat was op de bank in de woonkamer een factor tachtig lager dan in mijn bed.’

Honderd procent zeker is Vriens dat de straling van zijn draadloze telefoon de oorzaak van zijn klachten was. ‘Niet alleen door mijn eigen geschiedenis, maar er zijn honderden soortgelijke verhalen.’ Een tijdje geleden mat hij met de stralingsmeter die hij aanschafte nog het huis door van een kennis met drie kinderen van wie de dochter vaak ziek was. ‘Haar bed stond precies boven het dressoir waarop de DECT-telefoon stond. Mijn apparaat piepte als de pest. Ik was er onlangs en hij zei: ik heb nu drie gezonde kinderen.’

In de afgelopen jaren spitte Vriens de berg literatuur over de gezondheidseffecten van zogeheten radiofrequente straling door. Hij raakte er diep van overtuigd dat er sterk bewijs is dat draadloze vormen van communicatie funest voor de gezondheid kunnen zijn. Ook denkt hij er zijn eigen klachten mee te kunnen verklaren.
‘Onderzoek heeft aangetoond dat door straling de calciumniveaus per cel naar beneden gaan, waardoor de darmwanden doorlaatbaar worden voor gifstoffen. Er komen meer vrije zuurstofradicalen, en daardoor ontstaat DNA-schade. Ook daalt het melatonineniveau. Verschrikkelijk belangrijk, want dat gaat de groei van kankercellen tegen. Het melatoninetekort zorgt er ook voor dat je niet goed slaapt. Je hele conditie zakt in elkaar.’

Gewoonste zaak van de wereld: een laptop in vol bedrijf precies in het midden van de meest kwetsbare delen van het lichaam..!

Hij legt de kankerstatistieken van de afgelopen tien jaar op tafel. Het jaarlijkse aantal nieuwe kankergevallen is in die periode behoorlijk gestegen. ‘Worden de mensen de laatste tien jaar zoveel ouder? Ik dacht het niet. Ik denk dat de toename van draadloze apparatuur – mobieltjes, wifi, DECT-telefoons, zendmasten – zeker een bijdrage levert. Een aantal onderzoeken heeft aangetoond dat mensen die dicht bij zendmasten wonen een aanzienlijk grotere kans hebben om kanker te krijgen. Zaadbal-kanker komt tegenwoordig meer dan twee keer zoveel voor als twintig jaar geleden. Waar dragen mannen hun mobieltjes?’

Niets aan de hand. Dat is het standpunt van het belangrijkste adviesorgaan van de Nederlandse overheid op dit gebied: de Gezondheidsraad. In haar adviezen komt de Gezondheidsraad de afgelopen vijftien jaar keer op keer tot de conclusie dat er ‘geen oorzakelijk verband tussen gezondheidsproblemen en blootstelling aan de elektromagnetische velden afkomstig van mobiele telefoons of basisstations voor mobiele telefonie is aangetoond’.

In een recent verschenen rapport oordeelt de Raad opnieuw dat er geen aanwijzingen zijn dat mobieltjes invloed hebben op de gezondheid van kinderen en de ontwikkeling van hun hersenen. Een reden om voor de jeugd andere blootstellingslimieten aan te bevelen zien de wakers over de gezondheid van de Nederlandse bevolking niet.

Opmerkelijk. Toen de WHO dit voorjaar haar gewraakte beslissing nam om mobieltjes mogelijk kankerverwekkend te noemen, schreven de daarvoor verantwoordelijke leden van het International Agency for Research on Cancer (IARC) in The Lancet Oncology: ‘Bij kinderen is de energie die radiofrequente straling aflevert vergeleken met volwassenen twee keer hoger in het brein en tot tien keer hoger in het beenmerg van de schedel.’ De WHO meende dat er wél serieuze aanwijzingen waren voor een verband tussen mobiele telefonie en gezondheidseffecten. In de openingsalinea van haar persbericht was te lezen dat de beslissing radiofrequente straling mogelijk kankerverwekkend te noemen was ‘gebaseerd op een verhoogd risico op glioom, een kwaadaardige vorm van hersenkanker, geassocieerd met het gebruik van draadloze telefonie’.

‘Die uitspraak over dat verhoogde risico is een beetje kort door de bocht,‘ vindt Eric van Ron-gen, secretaris van de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad. Hij legt uit dat de WHO zich in essentie baseert op twee bronnen, het Interphone-onderzoek dat in dertien landen is uitgevoerd en de studies van de Zweedse oncoloog Lennart Hardell. Bij beide heeft de Gezondheidsraad haar bedenkingen.

Kinderen zijn risicogroep nummer 1 bij draadloze telefonie.

‘Er is door de groep Interphone-onderzoekers geprobeerd een gezamenlijke conclusie te trekken,’ zegt radiobioloog Van Rongen. ‘Dat bleek allemaal niet zo vreselijk makkelijk te zijn. De gegevens wezen niet eenduidig één richting in. Het heeft jaren geduurd voor ze tot een conclusie kwamen.’ Die luidde dat er een verhoogd risico was op glicoom in de subgroep die het langst de telefoon had gebruikt en er het meest mee had gebeld aan de kant van het hoofd waar de hersentumor zich bevond. Maar misschien waren juist de mensen die getroffen waren door een hersentumor wel geneigd hun belgedrag te hoog in te schatten.
‘Dat getal van het totaal aantal belminuten over de afgelopen tien jaar is erg onzuiver en onzeker,’ zegt Van Rongen, ‘evenals als de herinnering aan welke kant van het hoofd de telefoon is gebruikt. Daarom is een flink deel van de onderzoekers erg terughoudend om daar vergaande conclusies aan te verbinden.’

Ook onderzoeken van Hardell, die claimt dat het risico op glioom aan de kant waar de mobiele telefoon wordt gebruikt dubbel zo hoog is, wees de Gezondheidsraad eerder van de hand omdat er te veel methodologische bezwaren aan zouden kleven. ‘Welke dat precies zijn, heeft de Commissie niet expliciet gemaakt,’ geeft Van Rongen toe. ‘Het probleem is dat uit de publicaties niet hard is te maken wat er allemaal niet goed mee is.’ Wat de deskundigen van de Ge-zondheidsraad verdacht vonden, was dat Har-dell beweerde dat meer dan negentig procent van de mensen die hij benaderde aan zijn onderzoek meedeed.

Daarnaast waren er geruchten dat hij de gegevens gemanipuleerd had. ‘Dat was van zijn lang zal zijn leven niet te bewijzen en daar zijn ook helemaal geen concrete aanwijzingen voor. Dat zijn alleen maar onderbuikgevoelens die mensen hadden, onder andere doordat men vond dat zijn percentage deelnemers onrealistisch hoog was en er in het verleden wel eens beschuldigingen zijn geweest richting Har-dell dat hij gemanipuleerd had met zijn gegevens. Hij is nooit officieel berispt, maar is wel van baan veranderd.’ Achteraf hecht Van Ron-gen eraan toe te voegen dat dit alles in het oordeel van de Gezondheidsraad geen rol heeft gespeeld. ‘Wij gaan uitsluitend van de wetenschappelijke feiten uit, zoals die in artikelen zijn gepresenteerd.’

Interphone noch Hardell kunnen de Gezondheidsraad ervan overtuigen dat er serieuze redenen zijn angst te hebben voor mobieltjes. Dat er geen grond is gealarmeerd te zijn, vindt ook Erik Lebret. De Utrechtse hoogleraar is voorzitter van het Wetenschapsforum van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden, een samenwerking van onder meer RIVM, KEMA en GGD. Die club heeft als opdracht het publiek wegwijs te maken door het wetenschappelijke oerwoud van studies over de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling. ‘Het zijn allemaal zogeheten case control-studies,’ zegt Lebret. ‘Daarbij reconstrueer je van mensen die al dan niet ziek zijn geworden achteraf hun belgedrag. Maar het geheugen is gebrekkig en beïnvloedbaar. Echt uitsluitsel kunnen alleen cohortstudies geven. Je volgt mensen vijfentwintig jaar en je kunt hun feitelijke belgedrag meenemen. Daarvan lopen er nu een paar. Maar het duurt nog jaren voordat de resultaten bekend zijn.’

Welke risico's met name kinderen lopen met elektromagnetische straling, is nauwelijks bekend. Ze doen dus vrolijk mee in het wereldwijde experiment..?! Frankrijk en een aantal andere landen verbieden inmiddels WiFi op scholen..!!

Intussen moeten we het doen met de aanwijzingen uit terugblikkend onderzoek. In een poging daar toch een betrouwbaar beeld uit te distilleren, werkt de Gezondheidsraad nu aan een meta-analyse van alle beschikbare gegevens. Onlangs deden onderzoekers onder leiding van de Italiaanse professor Angelo Levis in het tijdschrift Environmental Health al een poging die klus te klaren. Hun conclusie: netjes opgezet onderzoek dat niet door de telecomindustrie is gefinancierd laat een duidelijk verband zien tussen het gebruik van mobiele telefonie en hersentumoren.

Studies die het mobieltje vrijpleiten, zijn of gesponsord of hebben methodologische gebreken. Mogen we Levis geloven, dan moeten we tegen het eind van dit decennium serieus rekening houden met honderdduizenden gevallen van door mobiel bellen veroorzaakte hersenkanker alleen al in de VS.

Van Rongen heeft het stuk nog niet gelezen. Maar de uitkomst vindt hij dubieus. ‘Het is altijd twijfelachtig of je dat soort conclusies kunt trekken. De Interphone-studies zijn mede gefinancierd door de industrie. Dat geld is in een grote pot gestopt die is beheerd door een onafhankelijke organisatie, waarbij er absoluut geen mogelijkheid was voor geldschieters om invloed uit te oefenen op de manier waarop het onderzoek werd uitgevoerd.’ Ook Lebret is niet onder de indruk. ‘Ik vind het een merkwaardig stuk. Een van de eerste dingen in een meta-analyse is dat je zegt wat je selectiecriteria zijn. Wat afvalt en waarom, laten ze niet zien.’

Veertje tegen een muur
Op de uitkomsten van onbetwistbaar epidemiologisch onderzoek is het nog wachten. Intussen proberen onderzoekers aanwijzingen te krijgen door in celkweken, proefdieren en mensen te kijken of elektromagnetische straling veranderingen teweegbrengt. ‘Het effect dat het meest consistent is aangetoond, is een lichte beïnvloeding van de hersenactiviteit,’ zegt Van Rongen. ‘Je ziet dat in een bepaald type natuurlijke elektromagnetische golven in de hersenen kleine veranderingen optreden als de hersenen worden blootgesteld aan de activiteit van mobiele telefoons. Wat de gezondheidsbetekenis daarvan is, is volslagen onduidelijk. Er is nooit gevonden dat dit effect heeft op de gezondheid.’

Onlangs claimden onderzoekers in het gezaghebbende Journal of the American Medical Association aangetoond te hebben dat radiofrequente straling de aanmaak van glucose in het brein verhoogt. ‘Dat is een onderzoek waarvan de opzet veel kritiek heeft gehad, omdat niet duidelijk was wat de blootstelling was,’ zegt Van Rongen. ‘Vanwege de nogal rammelende onderzoeksopzet is het lastig er heldere conclusies uit te trekken.’

Ook Lebret heeft zijn bedenkingen. ‘Er is alweer een Finse studie die het tegenovergestelde heeft gevonden, namelijk dat die glucoseniveaus naar beneden gingen. Het is zeldzaam dat dergelijke studies die een biologisch effect laten zien, herhaald kunnen worden en dan hetzelfde resultaat laten zien.’

Onenigheid is er ook over de vraag of radiofrequente straling überhaupt wel sterk genoeg is om echt schade toe te brengen. Het is niet-ioniserende straling, die er niet eens in slaagt een elektron uit zijn baan te tikken. ‘De kracht die radiogolven uitoefenen, is lang niet genoeg om moleculen te laten migreren of te beschadigen. Het is te vergelijken met een klein kind die tegen een truck duwt of een veertje dat tegen een muur waait,’ zei de Utrechtse professor Jan Lagendijk bij een bijeenkomst van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden.

Maar wie denkt dat de angst voor straling is voorbehouden aan mensen die te dom zijn om de natuurwetten te begrijpen, heeft het mis. Lagendijks Engelse vakbroeder Denis Henshaw, hoogleraar fysica en expert op het gebied van de gevolgen van straling voor het menselijk lichaam, meent juist dat er voldoende wetenschappelijk inzicht is hoe radiofrequente straling in het lichaam ingrijpt. Henshaw verwierf in Engeland bekendheid met onderzoek naar het verband tussen kinderleukemie en hoogspanningsmasten. Volgens hem is fysisch aangetoond dat radiofrequente straling de levensduur van vrije radicalen – reactieve chemische verbindingen die zich op het DNA kunnen vastzetten – kan beïnvloeden.

Dat is precies het effect waar ook Nik Van Lare-beke, lid van de Vlaamse Gezondheidsraad, op wijst. Naar zijn inzicht zijn er duidelijke aanwijzingen dat die straling ‘op krachtige wijze de concentratie van actieve vormen van zuurstof en vrije radicalen opdrijft’. Al is de straling niet sterk genoeg om het DNA te beschadigen, via de vorming van vrije radicalen zou zij toch schade aan het erfelijke materiaal kunnen veroorzaken.

Erik Lebret is laconiek over experimenten die dergelijke DNA-schade zouden aantonen. ‘Vrij-wel alles is mutageen, kan het erfelijk materiaal veranderen. De stap van de capaciteit het genetische materiaal te veranderen naar kankerverwekkend wordt veel te makkelijk gezet. Bovendien hoeft wat je in een petrischaaltje kunt laten zien in de praktijk nog niet te gebeuren.’ Ook van Rongen vindt dat zijn Vlaamse collega zijn hand overspeelt. ‘Zijn conclusie gaat veel verder dan waar de wetenschappelijke literatuur aanwijzingen voor geeft. Van Larebeke heeft bepaalde opvattingen over mogelijke mechanismen die een rol spelen die niet helemaal wetenschappelijk onderbouwd zijn.’

Het Europese Milieu Agentschap gaat veel verder met haar waarschuwingen dan de WHO, omdat zij de risico’s van mobiel bellen al vergelijkt met de gezondheidsrisico’s die het gevolg zijn van tabaksrook, asbest en ook met het lood uit auto- en vrachtwagenbrandstoffen.

In een aantal onderzoeken, onder andere de door de EU gefinancierde REFLEX-studies, is bij een specifiek signaal DNA-schade gevonden, zegt Van Rongen. ‘Dat werd toen verklaard door te zeggen dat er meer vrije radicalen zijn of dat vrije radicalen die van nature aanwezig zijn minder makkelijk weggevangen worden en langer hun destructieve werking kunnen uitoefenen. Het probleem met die REFLEX-studies is dat er niet alleen vermoedens waren van manipulatie, maar dat die ook is aangetoond. De waarde van die onderzoeken is twijfelachtig.’

Belangenverstrengeling
Van Rongen en Lebret schieten gaten in alle studies die wijzen op een gezondheidseffect van mobieltjes. Op zijn best kleven er methodologische bezwaren aan, op zijn ergst is er gefraudeerd. Maar klopt die aantijging van fraude wel, of is het een retorische strategie? In haar vorig jaar verschenen boek Disconnect zocht de Amerikaanse kankeronderzoeker Devra Davis het uit.

Davis was hoogleraar epidemiologie in Pittsburgh en won verschillende prijzen voor het bevorderen van de publieke kennis over kanker. In Disconnect beschrijft ze hoe de telecomindustrie onderzoek dat op schadelijke effecten van radiofrequente straling wijst probeert te besmeuren. Haar ultieme voorbeeld is de ook door Van Rongen geuite beschuldiging van fraude bij de REFLEX-studie.

In 2007 claimden de onderzoekers in laboratoria in Wenen en Berlijn te hebben aangetoond dat de straling van mobiele telefoons het DNA kan beschadigen. Een jaar later haalde het bericht dat de studie op fraude gebaseerd zou zijn alle kranten. De verantwoordelijke laborante zou dat hebben toegegeven. Maar de tijdschriften waarin het onderzoek was gepubliceerd, vonden na eigen onderzoek geen rechtvaardiging om de resultaten terug te trekken.

Wie was er eigenlijk met de beschuldiging gekomen? Dat was Alexander Lerchl, hoogleraar aan een privé-universiteit in Bremen. Hij haalde, schrijft Davis, tussen 2002 en 2008 flink wat geld binnen uit het mede door de industrie gefinancierde Deutsches Mobilfunk Forschungs-programm. Vlak na het verschijnen van Davis’ boek wees het IARC-comité dat zich bezighoudt met radiofrequente straling Lerchl als lid af wegens het gevaar van belangenverstrengeling. Toen hij protest aantekende, legde de IARC hem in een pittige brief uit dat zijn lidmaatschap niet zou bijdragen aan een evenwichtige commissie, omdat een goed deel van zijn werk er louter op gericht was publicaties die wijzen op een gezondheidseffect onderuit te halen.

Het gevaar van belangenverstrengeling bleek ook dit voorjaar, toen de Zweedse wetenschapper Anders Ahlbom zich moest terugtrekken als IARC-expert. Een Zweedse onderzoeksjournaliste had onthuld dat Alhbom in de raad van bestuur zat van de consultancyfirma van zijn broer, een in Brussel actief bedrijf dat de telecomindustrie helpt bij het lobbyen op het gebied van milieuregelgeving.
Tot 2008 was Ahlbom voorzitter van de Commissie Epide-miologie van de ICNIRP, het internationale comité dat adviseert over de blootstellingslimieten aan radiofrequente straling. In zijn publicaties komt hij systematisch tot de conclusie dat er geen aanwijzingen zijn voor gezondheidseffecten van mobieltjes.

Nooit tegen je oor!
Door het werk van zijn voormalige collega Devra Davis raakte Ronald Herberman geïnteresseerd in de gevaren van mobiele telefonie. Herberman was de oprichter van het Pittsburgh Cancer Institute en behoort wereldwijd tot de meest geciteerde immunologen. Hij verdiepte zich in de literatuur en kwam tot de conclusie dat er groeiend bewijs is voor negatieve gezondheidseffecten.

Net als Davis en Levis denkt hij dat achter veel ontlastend onderzoek fout geld zit. In een memorandum dat internationale aandacht trok, deed Herberman rigoureuze aanbevelingen. Sta kinderen alleen in noodgevallen toe mobiele telefoons te gebruiken. Vermijd te allen tijde mobieltjes op je lichaam te dragen. Houd de telefoon nooit tegen je oor, maar gebruik altijd een koptelefoontje.

Nogal alarmerende adviezen. Maar die lijken al een stuk minder radicaal als je je er rekenschap van geeft dat ook de WHO in voorzichtigere bewoordingen voorzorgsmaatregelen aanbeveelt. Bij de presentatie van de beslissing van de WHO radiofrequente straling in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’ in te delen, pleitte Christopher Wild, directeur van de IARC, voor meer onderzoek naar de langetermijneffecten. Zolang de uitkomsten daarvan er niet zijn, is het, zei hij ‘belangrijk om pragmatische voorzorgsmaatregelen te nemen om de blootstelling te verminderen, zoals hulpstukken om handsfree te bellen en het gebruik van sms’.

Bij onze zuiderburen schrijft de overheidsdienst voor volksgezondheid op zijn site dat ‘meerdere wetenschappers het er over eens zijn dat kinderen de gsm het best zo weinig mogelijk gebruiken’. Niet alleen is de energieopname in het hoofd van een kind groter, ook baart het de Belgen zorgen dat de totale blootstelling van de huidige generatie kinderen bij hun volwassenheid veel groter zal zijn dan die van de huidige volwassenen. Alle reden voor matig gebruik, vindt de Belgische overheid.

Ondertussen is het gebruik van mobiele telefoons een 'plaag' aan het worden op scholen..

Frankrijk is nog radicaler. Daar is het gebruik van mobiele telefoons op crèches, lagere scholen en colleges (middelbare school tot en met veertien jaar) sinds juli 2010 bij wet verboden. Evenmin toegestaan is het reclame voor mobieltjes te richten op kinderen jonger dan veertien jaar. Ook het Israëlische ministerie van Gezondheid maant de bevolking tot voorzichtigheid. Dit mede op advies van de Israëlische wetenschapper Siegal Sadetzki.

Zij leidde de Interphone-studie in Israël en meende dat de onderzoeksresultaten behalve een relatie met hersentumoren ook een verband laten zien tussen zeer frequent mobiel bellen en speekselklierkanker. Voorzorg beveelt ook de Euro-pean Environmental Agency aan. In een persbericht van 12 oktober schrijft dit agentschap van de Europese Commissie dat ‘er voldoende aanwijzingen voor risico zijn om mensen, speciaal kinderen, te adviseren het mobieltje niet tegen het hoofd te houden’.

Geen debat
Het opvallende Europese advies haalde geen enkele Nederlandse krant. Een week later bracht NRC Handelsblad wel prominent het nieuws dat mobieltjes onschadelijk zouden zijn: ‘Het gebruik van de mobiele telefoon veroorzaakt geen hersentumoren. Dat wisten we al, maar het is nu opnieuw bevestigd door de grootste studie ooit naar dit vermeende verband.’
De bron voor dit ferme oordeel was een publicatie in British Medical Journal over een groot Deens onderzoek naar het voorkomen van hersenkanker. Een van de twee auteurs van de editorial die het onderzoek in het blad aankondigde, was Anders Ahlbom, de man die de IARC moest verlaten vanwege belangenverstrengeling.

De door NRC tot de waarheid verheven studie vergeleek de Denen die in 1995 of al daarvoor een mobiel abonnement hadden met mensen die toen het mobieltje nog niet hadden ontdekt. In die vroege jaren was frequent mobiel bellen nog nauwelijks in zwang. Bovendien waren de mensen met een abonnement via hun werk, vaak de zware bellers, van het onderzoek uitgesloten. ‘Dat geeft meteen al aan hoe boterzacht de hele blootstellingskarakterisering in die studie is,’ zegt de Utrechtse hoogleraar Hans Kromhout. ‘Dat je dan geen verhoogd risico vindt, had je al kunnen voorspellen.’

Babyfoon op basis van DECT zou werkelijk strafbaar moeten zijn, o.b.v. de huidige kennis!

Kromhout leidt het Nederlandse deel van het onderzoeksproject Mobi-kids naar hersentumoren bij kinderen en jongvolwassenen in relatie tot mobiel telefoongebruik. Nooit maakte hij mee dat het er zo heftig en ruw aan toeging als onder de wetenschappers die zich met radiofrequente straling bezighouden. ‘Het hele onderzoeksveld is dramatisch gepolitiseerd. Ze zitten in kampen en vanuit de schuttersputjes bestoken ze elkaar. Het is zelfs zo erg dat we vijf jaar op de resultaten van de Interphone-studie moesten wachten, omdat ze onderling slaags raakten. De mensen uit beide kampen praten over elkaar alsof ze totaal niet begrijpen waar de ander mee bezig is.’

Hoe voorzichtig moeten we zijn zolang de wetenschappers elkaar de tent uit vechten? Ter-wijl in vele landen een hevig debat woedt en sommige landen strenge voorzorgsmaatregelen nemen, lijkt geen Nederlandse politicus zich druk te maken en is er nauwelijks een publiek debat. Dat zal er zeker mee te maken hebben dat er geen gezaghebbende wetenschappers zijn die zich tot het kamp der verontrusten hebben bekeerd en die zich stevig roeren in de media. Hier domineert de Hollandse nuchterheid van het type Kromhout. ‘Ik denk dat er meer reden is je zorgen te maken over kinderen die op de fiets naar hun smartphone turen.’

Die laconieke volksaard kan ook een keerzijde hebben, vreest Leendert Vriens. ‘In 1918 werd er voor het eerst gepubliceerd dat je longkanker kunt krijgen van asbest, in de jaren vijftig was het algemeen bekend en pas in 1993 is het gebruik ervan in Nederland verboden. Ik vrees dat het met elektromagnetische straling net zo gaat lopen. We zijn bezig met een grootschalig experiment met de gezondheid van mensen dat dramatische gevolgen kan hebben.’

 

99 gedachten over “Kankermobieltjes?

 1. Ik heb een voorstel, als we nu eens afstappen van alle draadloze communicatie, dan is alles opgelost! Makkelijk toch? Oh wacht tegenwoordig is alles draadloos…redelijk kansloos betoog dus!
  En sinds wanneer is ‘bewezen’ dat mobieltjes straling kanker veroorzaakt?

  1. Dat is niet bewezen, en dat verhaaltje van de ‘getuige’ is natuurlijk ook niet iets waar we echt waarde aan kunnen hechten. Het zal vast wel ènig effect ergens op hebben, maar datzelfde kun je over uitlaatgassen etc. zeggen. Gewoon weer bangmakerij om niks dus.

  2. Begin dan je slimme meter te weigeren, voordat ze ‘m hebben ingebouwd:
   (voor Liander: https://www.liander.nl/liander/webforms/weigeren_slimme_meter.htm)
   Ik heb het gisteren ingevuld.

   Meer daarover:

   Slimme meters
   http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2236:de-gevaren-van-wifi-video&catid=31:straling&Itemid=44

   http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/6473/uk_regering_komt_terug_op_verplichte_invoering_slimme_meter_nu_vrijwillig.
   UK: Regering komt terug op verplichte invoering slimme meter, nu vrijwillig.
   woensdag, 01 februari 2012 – Dossier: Internationale berichten

   Gerelateerd bericht: http://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-2092954/Costly-fiasco-smart-meters-dont-work-Millions-devices-replaced-warns-watchdog.html#ixzz1l3jVpqHa .

   Om redenen van gezondheid en privacy komt de Engelse regering terug op het voornemen tot verplichte invoering van de slimme meter. Een groot succes voor Britse actiegroepen die zich onlangs gesteund zagen door uitspraken van de American Academy of Environmental Medicine. In de VS lopen schadeclaims tegen de utiliteitsbedrijven in verband met reeds geïnstalleerde meters inmiddels in de miljoenen:

   Bron: The Telegraph 1 febr. 2012

   http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/6444/usa_artsenorganisatie_roept_op_tot_een_mopratorium_op___slimme_meters__.
   USA: Artsenorganisatie roept op tot een moratorium op ”slimme meters”. UPDATE
   dinsdag, 21 februari 2012 – Dossier: Internationale berichten
   Geplaatst 23 jan. 2012
   Update met directe link naar de originele tekst 21 febr. 2012.

   Gerelateerde website: http://www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl/

   Bron: EMFacts 23 jan 2012

   De American Academy of Environmental Medicine (milieuziekten) heeft een resolutie aangenomen die oproept tot een moratorium om de verdere uitrol van slimme meters te stoppen.
   Onderstaand vindt u de volledige tekst van de resolutie en kunt u ook vinden op de website van de organisatie: http://www.aaemonline.org.

   http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/5045?opsturen=1
   USA: Gemeenten in Californi� verbieden smart meters vanwege gezondheidsgevaar.
   dinsdag, 31 augustus 2010 – Dossier: Internationale berichten
   Gerelateerd artikel: Verhalen/3485

  3. En idd: Is het bewezen veilig te zijn.. Of zijn we feitelijk gewoon met een experiment bezig.. Er is maar 1 vraag die er toe doet, vóórdat je iets introduceert: “Is het veilig”.. Hopelijk hebben onze Henk en QM geen kinderen met DECT-apparatuur aan de oren, dagelijks. Een laptop in de buurt, waar ze ook nog op werken, ‘spelen’ heet dat in kindertaal. Noch de buren, wiens DECT apparatuur van twee kanten, om het zg. tosti-effect te bewerkstelligen, dwars door muren penetreert en kinderschedels. Bewezen. WHO waarschuwt, Frankrijk verbiedt, enz. enz. Nee, er is nog niets bewézen.. Slaap lekker mannen.

  4. @ QM
   mijn pc-tjes zijn alle 3 met een draadje verbonden mijn telefoon heeft een draadje naar het modem. Hoezo is alles draadloos, beter zoeken ,dan vind je het heus nog wel.

 2. European Parliament Declaration 2012
  A recognition of multiple chemical sensitivity and electrohypersensitivity (EHS) in the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)

  European Parliament Declaration 2012

  Written declaration on the recognition of multiple chemical sensitivity and electrohypersensitivity in the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)
  The recommendation includes not only ICDs – also Lists of Occupational Diseases. 
  This is a Declaration submitted by 5 Members of European Parliament (MEPs, and 5 is the maximum number permitted for initial submission).
  There is a 3-month period (until June 14th, 2012) during which Members of European Parliament can sign on (for required majority support). Certainly anyone in Europe (citizens, professionals, organizations) can contact their MEPs to request the MEPs be signatories. All MEP contact information is easily accessible at: http://www.europarl.europa.eu/meps/en/performsearch.html

  1. Dat je op je tellen moet passen.. Geen vormfouten maakt en moet leren delen vóór je gaat vermenigvuldigen.

  2. yep, en de WHO is daar ook een onderdeel van, vandaar……..

   Groet,

   Zjoz.

 3. Heb net een email naar de overheid gestuurd……misschien niet in het perfecte Nederlands…maar goed 🙂
  Zie hier:

  Geachte dames en heren,

  Hiermee wil ik U graag attent maken op het feit, dat U met de ‘slimme meters’ en het verdere gebruik van wifi-installaties de volksgezondheid grote schade toevoegt.
  Er hebben in Duitsland, Engeland, Frankrijk en de VS grootschalige onderzoeken plaatsgevonden, die definitief bevestigen dat zulke toepassingen mens, dier en leefomgeving schaden.

  Ik vraag U dan ook onmiddellijk hiermee te stoppen. Het welzijn en gezondheid van de mens moet voor een overheid, die door de mensen is gekozen, aan eerste plaats staan.

  Deze schadelijke straling in dergelijke installaties is ook al door de WHO bevestigd en publiek gemaakt. In de VS zijn er al miljoenen claims i.v.m. ‘slimme meters’.

  We zullen dan ook niet schromen de WHO om hulp te vragen en per Europeaanse samenwerkingen Nederland op het matje te roepen.

  U zult wel bekend zijn met hoe Nederland op dit moment in de wereld er voor staat. Niet goed dus.
  Nederlanders willen niet nog verder naar beneden getrokken worden,
  door een regering die niet in staat is, menselijk te denken en te handelen.

  Dus stop met ziekmakende ‘slimme meters’ en buitengewoon gebruik van wifi.

  Met vriendelijke groet,
  namens het bezorgde volk in Nederland

  Monika Schenk

  1. Héél goed, Monika ! Ben blij te zien dat er meerderen daadkracht tonen en actief naar buiten komen… DANK hiervoor !

  2. Monika, had het ook al gestuurd naar alle regeringspartijen; zou het helpen? Ik krijg altijd van een enkele partij een mailtje terug dat ze het ontvangen hebben maar nog niet kunnen beantwoorden. Wel dat het ontvangen is en altijd gelezen zal worden maar antwoord kan wel minimaal 2 weken op zich laten wachten blablabla etc. etc. etc. Maar ik krijg bijna nooit een antwoord. Een heel enkele keer van de SP. Toch moeten we het blijven doen.

  3. Ja, ik weet het wel Willie….Ik heb het deze keer naar postbus51 gestuurd…heb ook een bevestiging met een nummer erbij….maar ja, we zullen zien….ik laat het in ieder geval weten als ik iets heb vernomen. Gewoon blijven proberen 🙂

  1. Maar men wil hier graag weten of het nou BEWÉZEN is..
   Dank ‘Bees’..!!

 4. In Frankrijk zijn al geruime tijd volgende richtlijnen van kracht voor het zorgvuldig omgaan met mobieltjes : 

  – Kinderen onder de 12 jaar géén gsm laten gebruiken, alleen in geval van nood.
  – Telefoon op 1 meter afstand van het lichaam houden
  – Afstand houden (1 m) van een bellende persoon in uw omgeving
  – Zo min mogelijk gsm op lijf meedragen, zelfs niet indien « uitgeschakeld »
  – ’s Nachts niet onder hoofdkussen of op nachtkastje
  – Speciale waarschuwingen voor zwangere vrouwen
  – Gesprekken niet langer dan 3 minuten laten duren
  – Bij voorkeur vaste ouderwetse draadtelefoon gebruiken (en geen « DECT »)
  – Gsm op afstand houden tot beller heeft opgenomen (want extra straling bij zoeken)
  – Bij voorkeur gebruik maken van het verzenden van sms’jes
  Enz…
  http://www.iewonline.be/spip.php?article4210

  1. Ja maar… Ja maar…. We, althans ‘ze’, willen B E W I J S dat het schadelijk is.. Niet dat het niet mag. Ze zeggen ook dat door rood rijden doden oplevert.. Nou kletskoek, ik rij altijd door rood en ik leef toch ook nog… Bléééhh

  2. Hoi Guido,

   Het leuke is dat ze al lang zelf bewezen hebben dat het schadelijk is en ook waarom het schadelijk is. In de reguliere medische wetenschap onderzoekt men het gebruik van hoog frequente straling om grotere organische moleculen door de bloed-hersenbarrière te loodsen.

   Nou heb ik geen idee waarom je dat zou willen doen, maar dat is een andere kwestie. Zij denken anders zullen we maar zeggen. Maar het gebeurt in ieder geval onder gecontroleerde omstandigheden, dat kun je aan de reguliere wel weer overlaten. Dus als wij dat met onze mobieltjes doen dan zal dat tot een hoop problemen kunnen leiden.

   De manier om mobieltjes dus te verbieden is dat het ongeoorloofd is als leken medische handelingen toepassen op zichzelf en ook op anderen. Je mag een ander ook geen injectie geven, als is het maar met water.

   Een warme groet,

   Dzyan

 5. Gewoon ff een ideetje ; zou er behang gemaakt kunnen worden dat ipv glasvezel en fijnmazig metaalgaas heeft ? Zodoende zouden de wanden , evt de vloer en plafond kunnen dienen als een kooi van Ferraday ( of hoe die ook heet ) Voor de stralingsensitieven een beter gezicht dan overal alufolie te hebben . Gordijnen en kleding zouden er ook mee uitgerust kunnen worden . Indien het idee succesvol is graag de opbrengsten delen met Cozmic 🙂

  1. Of gewoon eerst roestvrij horregaas tegen de wanden plakken om er later overheen te behangen , een laagje materiaal onder de te leggen vloer leggen ?

  2. Of kuikengaas tegen de wanden en plafonds aanbrengen met daar stucplaten voor verwerkt , het gaas aan de verwarmingen , waterleidingen of aardleidingen aansluiten . Uiteraard helpt dit alleen tegen de straling van naburige panden en masten , maar hooggevoeligen hebben logischerwijze zelf toch geen dect of wifi in huis .

  1. @ zjoz
   Ik heb geen wifi en gebruik slechts heel zelden een mobieltje( ben niet verbaal incontinent)

  1. @ Sacha
   Orgonite , orgonon , ik had er eerder wel het één en ander over gzien maar dacht er niet zo veel van….. totdat ik in de matarie van Wilhelm Reich dook , FANTASTISCH !!
   Op de soekmasjien van WTK is niets te vinden over orgon of over Wilhelm Reich .
   Echter alles wat ik vond over deze materie is SOLID , de kennis is bewaard gebleven ondanks het feit dat de FBI zijn onderzoeksresultaten heeft verbrand en hemzelf tijdens zijn gevangenschap heeft laten overlijden .
   Orgon is zijn benaming voor wat met in het Sanskriet prana noemt , hij had echter methodes gevonden deze energie te kanaliseren en te sturen . Universele energie , het geheim van Atlantis .
   Gekoppelde orgonites kunnen een gebied stralingsvrij maken , geen wonder dat hij tegengewerkt werd .
   Orgonaccumilators hielpen mensen met kanker en andere ziekten …. duhhh , weg met die vent , dat kost ons geld en macht . Tesla , Lahkowski al zijn team- en tijdgenoten ondergingen hetzelfde lot . Alleen Einstein werkte netjes mee aan de atoombom en kwam in de geschiedenisboeken van de verdraaide waarheid .
   http://www.youtube.com/watch?v=sPV-JExUPns
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Reich
   http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=1498
   http://www.wilhelmreichtrust.org/

   ik ga me er alvast verder in verdiepen

  2. Levensenergie; Prana kun je enkel bij heel mooi strak blauwe lucht zien als kleine energie bolletjes die als een wilde wirwar in de lucht uiteen knallen. Soms kan je er zoveel waarnemen met het blote oog dat je er koppijn van krijgt.

   Wilhelm Reich and the Orgone Energy:
   http://www.youtube.com/watch?v=sPV-JExUPns

  3. @cozmic 12.1
   Ik ben gestopt met op deze site de buitengewone kwaliteiten van orgonite op te sommen, met links en al erbij. Werd immer volkomen genegeerd. Blijkbaar kankert 😉 men er liever op los ipv zichzelf te beschermen, in afwachting van een definitieve oplossing (ascensie van de aarde naar 5D).

  4. Ja maar Anelle, het is ook een moeizame materie voor velen ! Ben even in m’n archiefje gedoken en heb nog het eea gevonden, ook over orgonite (af en toe boven m’n petje gaand)…:

   Chemtrails hebben drie functies :
   1. De mens en de natuur ontwrichten door a. een overmaat aan metalen op ons te dumpen (metaalvergiftiging dat o.m. Autisme en Altzheimer stimuleert), b. alsook parabenen, welke een hormonale werking hebben en bij overdaad ons hormonaal systeem volledig ontregelt en dus ook kankerverwekkend is en c. en tevens worden ook bariumzouten (1000 x giftiger dan lood). Dit alles heeft uiteraard een inwerking op ons immuunsysteem.

   2. Chemtrails, door de hoge hoeveelhied aan alimunium en andere metalen, functioneren als een wereldwijde antenne waarop HAARP kan op inspelen door Extra Low Frekwenties rond te sturen die onze hersenen serieus beïnvloeden, vermoeien en bijsturen

   3. Chemtrails trekken het aantal negatieve ionen die vrij in de lucht rondzweven naar een absoluut dieptepunt.
   Dit maakt dat wij, maar ook de plantenwereld in een energetische ademnood komen, want wij kunnen moeilijk ons ontdoen van onze gifstoffen en slechte microben (virussen en bacteriën). Dit maakt ook mensen depressief, agressief (zie verkeer) en ook chronische vermoeid, alsook dat wij gevoeliger zijn voor besmetting.

   Chembusters sturen orgon (of orgonite) uit, een energetische ‘substantie’ dat chemtrails doet oplossen en verdwijnen en het ‘lichaam’ van mensen, dieren en planten beschermd door een accumulatie van ‘positieve’ energie welke ‘negatieve’ energie verdrijft, waardoor wij sterker staan, ons ontgiffen en ons zenuwstelsel opnieuw in orde brengt (positieve ingesteldheid in plaats van depressief)…. dit is natuurlijk heel simpel uitgelegd.

   Een woordje uitleg vind je hieronder :
   http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/chembuster.html
   http://www.orgonomicscience.org/orgoneenergy.html
   video:
   http://www.youtube.com/watch?v=sPV-JExUPns&feature=related

  5. @ Anelle , ik had het toen wel gezien en waarschijnlijk vele anderen ook . Soms heeft het gezaaide zaadje tijd nodig om te kiemen .
   Pas toen ik het werk van Wilhelm Reich onder mijn neus kreeg viel bij mij het kwartje .
   Dus…. gewoon blijven zaaien .
   Who you gonna call ? ….. CHEMBUSTERS !!

  6. @Ellen
   Eigenlijk is de werking van orgonite zeer eenvoudig : nl. met gedachtenkracht, je intentie is de voeding voor orgonite.
   Orgonite heeft de eigenschap om àlle schadelijke straling te neutraliseren. Alle negatieve energie te absorberen en te transformeren tot positieve energie. Naarmate je het gebruikt, groeit de actieradius. De toepassingen zijn erg veelzijdig. Je kan ‘giften’ ttz. orgonite aan de voet van antenne- en hoogspanningsmasten leggen. In vervuilde waterlopen of -plassen enz. De toepassingen zijn quasi onbeperkt. En toch, toch wordt er liever ‘over’ gelezen. Ik begrijp dit niet. Vandaar dat ik tot het besluit gekomen ben dat de mensen liever zaniken en zeuren dan zelf wat te doen.
   http://www.loveorgonite.nl
   http://www.francishagen.nl
   Om kant-en-klare orgonite te kopen.
   Zelf orgonite maken kan je via ontelbare youtube filmpjes.

  7. Anelle, je hebt me wel aan het neuzen gezet hoor, over orgonite.
   Knutselmiep als ik ben, brand het me nu in om aan de slag te gaan en het een en ander te maken. Ik heb er al wat ideeën over( vannacht bedacht) maar moet nog uitzoeken of het allemaal wel kan.

  8. @ anelle en cozmic
   Ik ben bezig een chembuster te vervaardigen . Het valt alleen niet mee om aan alle materialen te komen met een zeer beperkt budget. Maar het gaat lukken. Ik was al een tijdje van die dingen op de hoogte maar ben eerst bezig geweest in mijn tuin een energiegrit van kristallen te maken . Heel verbluffende werking moet ik zeggen ,veel nieuwe dieren in de tuin minder last van grondvorst. Planten doen het beter dan voorheen
   Mensen reageren heel anders hier dan voorheen,noem maar op . Wil het nu dus complementeren met een (nogal) grote chembuster met 5 pijpen en 5 van die kegels eronder. Ik ben om hoor en nu is de tijd om dat te gaan waarmaken!

  9. Ik heb alvast Kate Bush op de inspiratievideo gezet.. Met een mooie link naar haar inspiratiebron: William Reich dus.. Bijzonder verhaal allemaal..

  10. Guido , die HIER link bij de inspiratievideo geeft bij mij een 404 error , page not found bla die bla
   @ Marcel , je kan tegenwoordig redelijk goedkoop rozekwarts , blauwkwarts , avonturijn en rode calciet bij de tuincentra halen , zo’n 2 euro per kilo . excacte prijs weet ik niet , ik betaal groothandelprijs 🙂 Ijzer , aluminium en kopervijlsel hebben ze bij een schroothandel meest voor een kiloprijs . Alleen de kristallen , hars en koperen buizen worden wat lastiger .
   We krijgen het nog druk , hennepzaadjes strooien , chembusters bouwen , pfffff
   http://www.youtube.com/watch?v=SAyhkbPEqwM

  11. Cozmic
   De rozekwarts aventurijn en bergkristal is niet het probleem de koper en ijzervijlsel en boorkrullen zijn ook geen punt .Koperen pijp heb ik ook nog wel wat van liggen maar daar moet nog wat bij en dat is prijzig evenals de hars ben nu aan het zoeken op internet. heb alwel een boel joetjoepjes nagezien en een bouwtek. gemaakt dus het feest kan al bijna beginnen . 🙂

  12. @ Marcel ,
   Mooi mooi mooi , ik heb net een vijver gegraven in mijn tuin , er omheen ga ik het afwerken met halfedelstenen . Lijkt me een perfecte plaats om een chembuster from hell maast te poten .

  13. Cozmic
   Ik heb in mijn tuin een grit gelegt met aventurijn voor omzetten en reguleren van energie en een kern van bergkristal om de zaak energetisch te versterken .In het midden van dit geheel(overigens met stukken kristal uit een tuincentrum a 190 de kilo idd) wil ik de chembuster plaatsen , we zullen “ze” een poepie laten ruiken haha!

  14. Als er binnen de werkingsstraal nog andere Busters aanwezig zijn dan wordt het veld meerdere malen versterkt , zal mij benieuwen wat er gaat gebeuren . 🙂

  15. Voor wat leuke ideetjes kwa orgonite busters mogen jullie eens een blik werpen bij wat oude vrienden van mij bij Nulpunten-energie:

   http://nulpuntenergie.net/index.php/orgonecloudbuster/141-chembusterconstructiondetails

   En bij Frank Bonte:

   http://nulpuntenergie.net/index.php/orgonecloudbuster/95-orgonenenverzamelaar

   Ook hebben ze meerdere metalen spoelen vervaardigd die aardig wat energie zuiveren in tuinen en omgevingen, toch wel eens de moeite waard om eens wat rond te neuzen op Nulpunten-Energie, vergeet dan ook niet een Blik te werpen bij Evertjan Beverwijk zijn plezante kennis van inzichten en innovatie technieken op dit terrein.

  16. Leuk, Paul, eindelijk hoor ik eens iemand die het ook ziet, de prana in de lucht. Ik begin het nu onder allerlei weersomstandigheden te zien.. Een wirwar van zilveren spikkeltjes die dansen, spelen in de licht. Altijd al het gevoel gehad dat het levende organismen waren. Zo gedraagt het zich wel.
   Begin ook zin te krijgen een chembuster te bouwen. Heb al wel wat van die orgonite-cupcakes in de tuin liggen (en binnen).

  17. @ Eyeinorange

   Ja het is net alsof je CO2 bubbels in de lucht uit elkaar ziet spatten, het zijn niet de cellen van je oogwater, want die zijn vaak een stuk groter, maar het is meestal een feest van heb ik jou daar. Opmerkelijk is het ook waar te nemen als de energie (HSP) veranderd in je omgeving, bij onrustig gevoel is er beduidend minder prana aanwezig, dan wanneer je erg lekker en vit van de energie voelt. Dat is het zelfde wanneer je in een klaslokaal uren zit en waarbij iedereen in slaap valt, er is dan nog steeds zuurstof genoeg, alleen de prana ontbreekt dan en wanneer het raam open gaat komt er weer genoeg naar binnen, terwijl iedereen maar denkt dat het om zuurstof gaat. Bij OHM-TV oa hebben ze er veels te vaak over en leggen dat dan ook vaak uit hoe het een en ander werkt. Voor Orgonite Busters maken heb je ook stromend water nodig welke zich als de basiscode; Cirkel of Life, functioneert.

  18. @ Ellen…Dit is juist wat Wilhelm Reich zo mooi in zijn boek ‘luister kleine man’ beschrijft….de mensen zijn bang voor vrijheid, willen liever een ‘führer’ ipv hun eigen leider te zijn….Einstein nam aan het eind afstand van Reich maar wel met ‘een bek vol tanden’ 🙂

  19. Klopt Paul, je kunt soms eiwit in je oogvocht zien drijven als je staart. Dit ziet eruit als een microbe gezien door een microscoop en het zakt langzaam naar beneden. Heel anders dus.

   Ik heb toch ook wel afbeeldingen gezien van chembusters die geen gebruik maken van stromend water, ook in de eerder genoemde links op nulpunt is daar sprake van.

  20. We hebben er 5 jaar geleden met een man 6-7 een hele grote Chem-buster gebouwd uit heel wat materiaal, veel soorten edelstenen, koper, ijzervijlsel, accu’s, hars, enz. Na heel wat geklooi en heel wat enerverend onderzoek en wijzigingen hadden we iets wat gedeeltelijk leuk te noemen was. Tot we via Nulpunten-Energie Groep wat nieuwe bevindingen toepasten die een beter resultaat verschaften, na een proef met stromend water in een ‘cirkel of life’ opstelling ontdekten we een enorme verbetering. Wellis waar was deze niet als een kanon verrijdbaar, waar we nl graag op evenementen doel gericht wat meer schone lucht wilden créeren. Op een gegeven moment ben ik er helemaal mee gestopt vanwege goudzoekers en andere idioten.

  21. @ Eyeinorange en Paul

   Wat zijn die zilveren dansende spikkeltjes precies? Ik zie het ook altijd als ik in de lucht kijk, mijn vriend niet.

  22. Wow, leuk dat er zovelen met orgonite en chembusters bezig zijn! Het zaaien heeft dus toch een en ander opgeleverd. Bij mij ging het net zo, eerst over chemtrails gelezen, dan over chembusters om tenslotte bij Wilhelm Reich terecht te komen.
   Ik heb mijn chembusters vier jaar geleden door vrienden laten maken. Was wel duur, maar ik heb echt niet de mogelijkheid om al het materiaal bijeen te zoeken en nog minder om het allemaal zelf te maken. In Frontier Magazine las ik ’s dat je bij gebrek aan hars, evengoed stearine (kaarsvet) kan gebruiken. Is natuurlijk lang niet zo sterk en minder mooi omdat kaarsvet ondoorzichtig is maar als noodoplossing of probeersel moet het ermee door kunnen.
   Het is waar, Marcel, Paul en Coz dat de atmosfeer veel aangenamer voelt. De mensen zijn vriendelijker. De lucht schoner en blauwer, onweders en buien minder zwaar. Toch NIET vergeten regelmatig contact met je chembuster te maken en je intentie kenbaar te maken, anders gaat de boel op de duur slapen.

  23. @ Anelle + de rest

   Er zijn van die vindingen die mensen heel blij kunnen maken, simpel vanwege de manier waarop en zeker gezien deze simpele uitvinding waar we toch heel gauw overheen kijken in onze westerse wereld vol vernuft van een stop contact thuis in de muur.

   Dit is nou echt Feest om te zien, echt echt genieten geblazen als we dan ook praten over vrije energie zomaar uit de lucht om ons heen. Misschien een voorwaardse stap om eens zelf wat te ondernemen:

   Old Coke Bottle’s Lights Up Filipino’s Lives – It is just Amazing WOW!!!!
   http://www.youtube.com/watch?v=Q0_4qFrxw_4&feature=player_embedded

   Had er tranen van in me ogen van blijdschap!

  24. @ Anelle
   onderschat nooit de kracht van een goede intentie , dus je eigen kracht . Heb je de inspiratievideo gezien en de tekst erboven ? 😉
   Na jaren omhoog kijken en die verrotte strepen in de lucht zien , onmachtig om iets te doen heb ik het gevoel dat dit wel iets kan doen . Het komt wel vaker voor dat iemand iets post en dat het niet opgepikt ‘lijkt ‘ te worden , en als iemand anders het later op het juiste moment post wordt het wel opgepikt , momentum heet dat . Degene die het voorwerk doet krijgt niet altijd het krediet , daarentegen is het imo niet een kwestie van krediet willen krijgen . Onvoorwaardelijk delen , geen verwachtingen .
   Nou , eh zat geluld , effe een muziekie
   http://www.youtube.com/watch?v=3cShYbLkhBc

  25. Paul , inderdaad een mooi verhaal , zo simpel en toch…
   Ik heb de laatste paar jaren tuinhuisjes/schuurtjes gebouwd met lichtdoorlatend golfplaat , mensen waren er echt enthousiast over . In onze luxe wereld staan we niet meer stil bij de simpele oplossingen .

  26. @ Lis, die spikkeltjes, da’s de universele levensenergie. Die heeft vele namen, o.a. Prana, Chi.

 6. oplossingen? neem thuis bedraad internet en geen wifi. bel met een gewone bedrade telefoon of een stralingsarme DECT. weiger de slimme meter die eraan komt. Gebruik je mobiel met beleid, liefst met oordopjes. SMSen is ‘beter’ dan bellen tegen je oor. Smartphones: internet op je mobiel: sja, helaas zo ik die niet gebruiken.
  orgonite, memon, floww, Idoh, wat er ook maar is ter neutralisatie, ontstoring of bescherming: het is a. symptoombestijding want het neemt de oorzaak niet weg en b. het werkt niet (voor iedereen) omdat elk mens op zijn eigen celfrequentie functioneert. Juist door de toenemende vraag naar bereik (smartphones) zijn er meer zendmasten nodig! GEen vraag geen aanbod….

  1. Aaaah….Dr.Koen is er weer, die Dr. Koen, die alles nog beter weet dan wetenschappers.
   Dus omdat er niet meer hersenkanker voorkomt dan vroeger (concludeert HET cancerresearchUK centrum)is het mobiel bellen dus veilig?
   Hoe is het dan met andere kankersoorten als longkanker….dit is wel meer geworden zegt ‘jouw’ website, en ook prostaat en borst en nog een hele reeks andere?!
   Het zal me wel niets aangaan, maar ik heb een bepaald beeld van jou….een jonge man (eind twintig misschien begin dertig) geen kinderen, een gewoon trouw aan wat de overheid zegt. Tjonge, met jou hebben we nog meer ellende in de wereld.
   Ga nou eens naar een andere website, waar ze wel in jouw straatje zitten en je serieus nemen. Ik heb in ieder geval geen zin jouw rare trollen-comments te lezen.
   Even goede vrienden 🙂

  2. En Koen, als het allemaal niet zo is, waarom waarschuwt zelfs de WHO, worden overal Wifi voor jonge kinderen verboden, behalve in ieder geval in NL. Waarom onlangs een VERPLICHT waarschuwing dat mobieljtes gevaarlijk zijn, op Israëlische mobieltjes..?
   En idd, laten we ons richten op grafieken die Koen aandraagt.. Je hebt waarheid, leugens en statistieken Koen. En liegen doe je met statistieken.

   Mag ik je attent maken op weer een collega wetenschapper, Dr. Ian Stephenson, náást DIT VERHAAL, die door de mand is gevallen..?
   Dat zijn een beetje de ‘statistieken’ Koen, waar wij erg druk mee zijn. Omdat zelfregulering een woord is dat je eigen beroepsgroep vergeten is toe te passen.

  3. Oeps…. Ik stel gewoon een vraag, formuleer zelf geen oordeel (gebruik ik zelf wel een mobieltje?), maar wordt al direct persoonlijk aangevallen! Wat zei Linkie ook al weer over het “kleuterniveau”? Probeer de vraag objectief te beantwoorden! WHO en ander organisaties (lees eens puntje 6 op http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/cellphones) concluderen dat –niettegenstaande uitgebreide studies, er nog steeds geen duidelijk beeld is van een mogelijk gevaar. Gebaseerd op het voorzichtigheidsprincipe, adviseren ze dus om voorzichtig te zijn. Dat is niet hetzelfde als zeggen dat er inderdaad een risico is.
   Aangezien mobieltjes tegen het hoofd gehouden worden, wordt verondersteld dat –als ze kanker veroorzaken- dit meest waarschijnlijk als hersentumor zou ontdekt worden. Monika: hoe zou het bvb longkanker of borstkanker veroorzaken? Guido, als je een gewone grafiek (zeer basis statistiek) niet vertrouwd, waarop baseer jij je dan om een oordeel over iets te vormen? Hoe kom je dan bvb tot de conclusie dat mobieljes wel kanker kunnen veroorzaken? Want data betekenen blijkbaar niks voor jou?

  4. Koen, vraag je hier misschien om aandacht, ook negatieve?
   Ik zal in ieder geval niet anders gaan denken, hoe vaak je het ook probeert mij over te halen 😉 Is dit duidelijk voor je?
   Wil je niet liever in een ander zandbakje gaan spelen? Of moet het dan nog duidelijker….
   STOP, HOU OP !

  5. De selectieve perceptie van Koen, dient ook ónze roze bril op de maatschappij te worden kennelijk. Wat hem niet bevalt, haalt hij niet aan. Wat hem niet bevalt, daar reageert hij niet op. Koen, poep aan je schoen!

  6. Het kleuterniveau tiert welig: “ga in een andere zandbak spelen”, “Koen, poep aan je schoen”. Een inhoudelijk debat is blijkbaar te moeilijk hier.
   @ Monika: “Ik zal in ieder geval niet anders gaan denken, hoe vaak je het ook probeert mij over te halen” is heel duidelijk: je bent gewoon een fundamentalist, die niet voor logisch redeneren openstaat. Ik probeerde je niet over te halen. Ik stelde enkel een vraag…
   @Guido: ik zie de zaken anders dan jij, dat is niet hetzlefde als “de selectieve perceptie van Koen”. Ik sta steeds open voor een objectief debat, waar niet enkel opinies worden aangehaald, maar ook de data waarop die opinies gebaseerd zijn gronding bekeken worden. Reageren met mijn opinie op een ander opinie is zinloos. Ik reageer met data of met vragen. Ik denk eerder dat “Wat hem niet bevalt, daar reageert hij niet op” op jezelf slaat: waar blijft jou visie over het feit dat het aantal hersentumoren niet steigt? Behalve dan de dooddoener dat “statistieken liegen”.

  7. Weet je wat het is Koen? Je probeert een debat te voeren onder een artikel dat laat zien, wat er allemaal mis is met mobiele telefonie; wat de gevaren zijn van Elektro Magnetische Straling. En wat doe jij? Je gaat hier doodleuk zitten leuteren over ‘waar is het échte bewijs dan’… Je gaat volledig, maar dan ook volledig voorbij aan de essentie van het verhaal.
   ZONDER ook maar enig begrip, ondersteuning or whatsoever te laten zien voor de dreiging die het giga-veld van EMS teweeg brengt. Als overal donkere wolken opduiken, roept onze Koen doodleuk dat we ‘lekker naar het strand gaan’.. “Want het regent toch nog niet?” Dag Koen, dit was mijn laatste reactie op jouw draadje. Enne… Smeer je goed in…

  8. @Guido: Het artikel laat zien dat het geen eenvoudig debat is: dat is de essentie van het artikel. Er bestaat al heel wat data, maar ze geven niet allemaal hetzelfde antwoord. De WHO geeft dat ook toe: het is MISSCHIEN gevaarlijk (“possibly carcinogenic to humans” in hun persmededeling), maar meer onderzoek is nodig om tot een duidelijk antwoord te komen. Ik breng –zonder zelf een oordeel te geven- enkel nog informatie onder de aandacht dat relevant is in dit debat, maar niet in het artikel was opgenomen: er is geen verhoging in het aantal hersenkankers, en andere gezaghebbende organisaties beschouwen na grondige analyse van de beschikbare informatie mobieltjes niet als gevaarlijk. Verder onderzoek is dus inderdaad nodig, om ook deze informatie op te kunnen nemen in één finale conclusie. Want stukjes informatie negeren omdat ze niet in je visie passen, leidt niet tot een goed onderbouwde conclusie.
   Om op jou analogie in te gaan: de hemel is dus helemaal niet vol met donkere wolken. Er zijn er een paar, maar het is niet duidelijk of het regenwolken zijn. MISSCHIEN gaat het regenen. Je moet daar dus niet direct paniekerig rond doen: je kunt zeker nog naar het strand gaan, maar blijf de wolken in het oog houden (onderzoeken) en neem eventueel als voorzorg een paraplu mee.

  9. Smeer jij je nou maar lekker in.. Want jij ziet de zon schijnen en ik zie het in de verte regenen. Wat gebeurt er eerst: je verbranden of een nat pak..?

 7. Uit Aleph Weekoverzicht n° 13 geplukt :

  Op 12 maart 2012 is door 5 Europarlementariërs een voorstel ingediend ter erkenning van EHS (Electro Hyper Sensitiviteit). Om het voorstel te laten aannemen dienen nog 370 afgevaardigden te ondertekenen. Kent u een Europarlementariër, wijst u dan op het belang van de ondertekening. De tekst van de aanbeveling (in 2011 al eerder verwoord in resolutie 1815, maar niet eerder als aparte aanbeveling) luidde als volgt :

  A recognition of multiple chemical sensitivity and electrohypersensitivity (EHS) in the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD): European Parliament Declaration 2012

  http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/6593/eu_parlementsvoorstel_ter_erkenning_van_ehs._%28update_met_aanvulling%29

  Voorbeeld van al ingevoerde, radicale, maatregelen in Frankrijk. Daar is het gebruik van mobiele telefoons op crèches, lagere scholen en colleges (middelbare school tot en met veertien jaar) sinds juli 2010 bij wet verboden. Evenmin toegestaan is het reclame voor mobieltjes te richten op kinderen jonger dan veertien jaar. Voorzorg beveelt ook de European Environmental Agency aan. In een persbericht van 12 oktober schrijft dit agentschap van de Europese Commissie dat ‘er voldoende aanwijzingen voor risico zijn om mensen, speciaal kinderen, te adviseren het mobieltje niet tegen het hoofd te houden’.

  Dit opvallende Europese advies haalde echter geen enkele Nederlandse krant.

  1. Ik zie via een ander kanaal toevallig net jullie nieuwe website. Nog niet af maar een goed initiatief. Ik heb al veel gelezen hierover, maar we hebben denk ik ook behoefte aan goede communicatiestrategieen voor doelgroepen zoals buren, schoolbesturen etc.

   Ik heb het schoolhoofd gesproken van de school van mijn kinderen en zelfs het artikel in Vrij Nederland in handen gegeven. Hij is van goede wil, maar het is toch een non issue. Gelukkig zit de Wifi nog niet in de school, maar het gaat vast snel komen.

   Ik vind het feit dat de Israelische wet nu stelt dat deze tekst vermeldt moet worden bij mobieltjes bijv. een mooi aanknopingspunt voor gesprek:

   ”Pas op – Het Ministerie van Gezondheid wijst erop dat veelvuldig gebruik van dit apparaat zowel als het dragen ervan op het lichaam het risico op kanker kan vergroten, vooral bij kinderen”.

   Bron: jullie eigen site onder nieuws / 17 maart.

   Met deze wet(stekst) erbij kun je in gesprek: als dat al geldt voor een mobiel, wat moeten we dan denken van een DECT huistelefoon die 100 maal per seconde 24/7 staat te pulsen, dwars door de muren van het huis van de buren van de buren heen. Om nog maar te zwijgen over een DECT babyfoon.

   Dit overzicht vind ik ook mooi, omdat er getoont wordt dat het om een bewustwordingsproces gaat. Er is helemaal geen discussie meer over of het schadelijk is, maar over of we er achter komen.
   http://www.ehs-ervaringen.nl/blog/acceptatie/

  2. Dit is tot nu toe de laatste reactie van postbus 51 op de onder aanstaande e-mail van mij m.b.t. de ‘slimme meters’ en wi-fi…

   Uw kenmerk is E1547965

   Geachte mevrouw Schenk,

   Hieronder volgt een reactie op uw e-mail, waarin u uw mening geeft over slimme meters en het gebruik van wifi-installaties. U geeft aan dat door gebruik hiervan schade wordt toegebracht aan de volksgezondheid.

   Wij danken u voor uw e-mail, waarin u uw mening kenbaar maakt. Wij hebben uw bericht ter kennisgeving doorgestuurd naar het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

   Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Leoniek Deenen

   Publieksvoorlichter Postbus 51 Informatiedienst

   Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog een vraag hebben of heeft u een andere vraag, dan kunt u hiervoor het contactformulier op http://www.rijksoverheid.nl invullen. Wij vragen u gebruik te maken van het contactformulier om spam en virussen te voorkomen.

   — Original Message —
   From:
   Received: 12-4-2012 13:30:46 uur CET
   To: Postbus 51 Informatiedienst
   Subject: Slimme meter en verdere wifi-installaties

   Referring website: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/contact-met-eleni

   Aard van uw vraag: Privé
   Aanspreekvorm: Mevrouw
   Naam:

   Telefoonnummer:

   E-mailadres:

   Organisatie:

   Onderwerp: Slimme meter en verdere wifi-installaties

   Vraag:
   Geachte dames en heren,

   Hiermee wil ik U graag attent maken op het feit, dat U met de ‘slimme meters’ en het verdere gebruik van wifi-installaties de volksgezondheid grote schade toevoegt.
   Er hebben in Duitsland, Engeland, Frankrijk en de VS grootschalige onderzoeken plaatsgevonden, die definitief bevestigen dat zulke toepassingen mens, dier en leefomgeving schaden.

   Ik vraag U dan ook onmiddellijk hiermee te stoppen. Het welzijn en gezondheid van de mens moet voor een overheid, die door de mensen is gekozen, aan eerste plaats staan.

   Deze schadelijke straling in dergelijke installaties is ook al door de WHO bevestigd en publiek gemaakt. In de VS zijn er al miljoenen claims i.v.m. ‘slimme meters’.

   We zullen dan ook niet schromen de WHO om hulp te vragen en per Europeaanse samenwerkingen Nederland op het matje te roepen.

   U zult wel bekend zijn met hoe Nederland op dit moment in de wereld er voor staat. Niet goed dus.
   Nederlanders willen niet nog verder naar beneden getrokken worden,
   door een regering die niet in staat is, menselijk te denken en te handelen.

   Dus stop met ziekmakende ‘slimme meters’ en buitengewoon gebruik van wifi.

   Met vriendelijke groet,
   namens het bezorgde volk in Nederland

   Monika Schenk

 8. Allemaal heel erg waar!
  En de toepassingen breiden zich met lichtsnelheid uit. Het duister is nl. erg gehaast om toch nog enig resultaat uit de brand te slepen. Tegen al die schadelijke straling bescherm ik mij en mijn omgeving met allerlei orgonite toepassingen.
  Doch, wanneer wordt het zwaar toxische TEFLON eens onder de loep genomen?
  In 99% van de huishoudens worden dagelijks Teflon braad- en kookpannen gebruikt.
  Er bestaan inmiddels gezonde alternatieven, zoals pannen met een keramische niet-toxische anti-aanbaklaag en de inox inductiepannen.

  1. Zeker een goed adresje! Heb een chembuster en wat orgonite”-to-go” besteld, na 3 weken was de buster af.
   Hij staat op de juiste plek, en wat voelt dat goed! We hadden al heel veel gedaan om de smog te reduceren in huis, maar dit is echt een vette aanrader!
   Deze dames zijn kundig, en zo’n is chembuster effectief!

  2. Sommige mensen geloven ook echt àlles. Dit bewijst maar weer eens hoe groot de kracht van suggestie is. Als ik een lege doos van hout neer zou zetten, icm een mooi verhaal, dan zou je ook ineens geen last meer hebben van je ‘kwaaltjes’. Mark my words.

  3. @ frits
   Sommige mensen geloven ook helemaal nix .Als ik ze zou vertellen dat de hele leefomgeving doelbewust verziekt wordt, en daar alle voorbeelden bij geef , geloven ze het nog niet en zakken alleen maar veder in slaap.Wat ik je brom.

  4. @ Frits

   Waar kan ik die lege dozen van jou aanschaffen?! klinkt heel erg belovend en intressant! heb je een weblink, webshop of een hint naar een url?! Moet natuurlijk wel een van jou speeltjes zijn anders hoef ik het niet te hebben… Altijd beter als het NIET doet WAT het misschien wel zou moeten doen… “Frits marked OUT OF TEH BOX!”

  5. Waar ik woon noemen ze ‘een lege doos van hout’ als generaties lang een KIST , frits .

  6. Nou :mrgreen: Ik zie je al weer in de bomen hangen als Hallo verschrikker :mrgreen:

   Ga dood van het lachen hier….. oh oh oh oh!

 9. Apart! Ik stel gewoon een vraag, uit interesse, en kijk eens wat een ge-eikel ervan is gekomen. Ik was niet benieuwd naar wie wat wel of niet gelooft, ik wilde alleen maar weten of er naast orgonite nog andere mogelijke oplossingen zijn. Zolang er op deze manier met elkaar gecommuniceerd wordt zal zelfs orgonite en alle andere wondermidddelen niet krachtig genoeg zijn om de negatieve straling die deze reactie reeks teweegbrengt onschadelijk te maken. Iedereen heeft zijn eigen waarheid en dus heeft iedereen gelijk lijkt mij. Voor mij bestaat sinterklaas niet en voor mijn zoontje wel. Hij komt er vanzelf achter hoe het zit. iedereen bewandelt zijn eigen weg in zijn eigen tempo. Bedankt in ieder geval voor de positieve reacties op mijn vraag.

  Voor de geïnteresseerden: http://www.pateo.nl/PDF/GelovenInSinterklaas.pdf

  1. @ Sacha ,
   volgens mij is er uit jouw vraag ( comment 12 ) juist iets héél positiefs ontstaan . Dat toevallig een frits langskomt met een negatieve mening boeit niet .

  1. Martijn, hier moet je zijn, hier weten ze alles wat echt goed en slecht is en hebben er ook iets voor. Je kunt ook een test laten doen..
   Ik ken ze van een presentatie via Niburu.nl

   http://www.floww.com/nl/

 10. In navolging op het zeer interessante artikel http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/waarom-kanker-een-diepgaande-heling-kan-zijn, waar we op een andere manier naar kanker mogen leren kijken, ‘kankeren’ we nog een stukje door, maar nu met betrekking tot ‘kanker’mobieltjes.

  De vele ‘wetenschappers’, die de wereld telt en waarbij ons aan een minderwaardigheidscomplex lijdend (of is het beter ‘leidend’) landje een belangrijke rol denkt te moeten vervullen met veelal het vermanende vingertje opgestoken naar andersdenkenden, en de ego’s en belangenverstrengelingen niet meer van elkaar te onderscheiden zijn, en het gekanker om met de eer te kunnen strijken alle waarheid, eerlijkheid, zuiverheid en Liefde mist, wordt in dit artikel nogeens duidelijk naar voren gebracht.

  De ‘kanker’mobieltjes, DECT-systemen, WiFi etc.spelen wel degelijk een belangrijke rol als het gaat om ziekten, die steeds meer op de voorgrond treden en waarvoor die ‘kanker’wetenschappers maar niet een eensluidende oorzaak kunnen (of willen) vinden . De ‘kanker’lijders worden maar weer eens met een kluitje in het ‘kanker’riet gestuurd met de boodschap, dat het allemaal niet zo erg is, als door verschillende ‘kanker’deskundigen wordt aangegeven. De ‘kanker’soep wordt dus volgens hen niet zo heet gegeten als zij wordt ‘kanker’ opgediend.

  Als je de studie ” Schockstudie der EU: Handys knacken die DNS und bewirken schwere Zellschädigung” hebt gelezen, weet je in ieder geval beter van de hoed en de rand.

  In ieder geval heeft de ‘kanker’terminologie een duidelijk spoor achtergelaten in ons moderne taalgebruik. Hadden we pakweg 10-15 jaar geleden een ‘pest’hekel aan al die ’tyfus’leiders en konden ze allemaal de ‘kolere’ krijgen, dan is dit vandaag de dag totaal achterhaald. Want als je niet zo lekker in je vel zit en de wereld daarvoor op z’n donder wilt geven, wordt het nu ‘kanker’hekel aan al die ‘kanker’leiders (ja moet hier met ‘ei’ worden geschreven), die de ‘kanker’ kunnen krijgen, en je hebt als ‘kankeraar’ je hart gelucht. Een waarlijke vooruitgang in het moderne Nederlandse taalgebruik, want we zijn van drie ziekten nu tot één ziekte opgeklommen. Misschien, dat het geheugen van menigeen inmiddels ook niet meer woorden kan bevatten vanwege al die ‘kanker’ziekten en ‘kanker’gevolgen.

  Tja, waar ‘kanker’ al niet goed voor is, toch?

 11. Wat is er aan de hand in dit land! Een hoop viezigheid!!!Ge directeur van de gezondheids ”’was directuer bij Unilever. De ongezonde, gevaarlijke energie drankjes kan geen kwaad. Hoogste baby sterfte in dit land, de meeste en gevaarlijkste toevoegingen zijn toegestaan! Hebzucht, belangen verstrengelingen en misschien wel medeplichtig aan genocide. Ze willen toch het bevolkingsaantal terug brengen, we zijn met teveel!!!!! Van 7 mijard naar 3 0f 4 mijard.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.