Advertentie

Herfst, tijd voor GÉÉÉN griepprik..!


x

x

Word je geleid door angst,
wanneer je de griepprik gaat halen,
x
of heb je van te voren je goed ingelezen
over deze stevige vaccinatie en
x
weet je er genoeg van om verstandelijk
over deze vaccinatiemethode te oordelen.
x
Zódanig dat je met een gerust gemoed
deze vaccinatievloeistof in je lijf laat spuiten..?

x

In het gevecht tussen de griep en Vitamine C, komt de laatste bijna altijd als de overwinnaar uit de koortsachtige strijd
In het gevecht tussen de griep en Vitamine C, komt de laatste bijna altijd als de overwinnaar uit de koortsachtige strijd. De vraag of je lichaam niet gebaat is bij de ‘strijd’ tegen de griep, stellen weinig mensen zich.. Waarom mag je niet gewoon lekker even uitzieken en daarmee je lichaam eren..? Laat je je liever  inspuiten met een vaccin dat heus geen lieverdje is. (klik voor ingredienten van de griepprik op illustratie)

x

x

x

Herfst: tijd voor geen griepprik?

2015 © C.F. van der Horst
deze versie © 2015 WantToKnow.nl/.be

x

Het seizoensgriepvaccin maakt het lichaam gevoeliger voor de H1N1-griep. Wetenschappers staan verbaasd...
Het seizoensgriepvaccin maakte een paar jaar terug, het menselijk lichaam gevoeliger voor de Mexicaanse H1N1-griep. Wetenschappers stonden verbaasd… Of: de mens als proefkonijn..!

Veel Nederlanders hebben in oktober van de huisarts een oproep gekregen voor een griepprik. De brief ging vergezeld van een foldertje van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat onder meer verkondigde: ‘De griepprik verkleint de kans op griep” en “Het is belangrijk dat u elk jaar de griepprik haalt.’ Volgens de website van het RIVM zou het nut ervan zijn dat ‘als u de griepprik krijgt, dan reageert uw lichaam door afweerstoffen te maken tegen het griepvirus. Daardoor wordt de kans op griep kleiner. En als u ondanks de griepprik toch griep krijgt, dan verloopt de ziekte waarschijnlijk minder ernstig.’

Voor kinderen, volwassenen met een medische indicatie  en voor mensen van 60 jaar en ouder is het vaccin gratis. Niet iedereen is echter enthousiast over de griepprik. Is het krijgen van de griepprik verstandig—wat is de zin of de onzin ervan? De stellige beweringen in het foldertje en de website van het RIVM zijn discutabel. Zo schreef het weekblad voor artsen Medisch Contact in 2014 en in 2011 :

Sluitend bewijs dat influenzavaccinatie gezonde ouderen beschermt tegen ziekenhuisopnames en sterfte door griep, is er niet. Maar er zijn genoeg aanwijzingen dat het wel zo is, dus blijf alle 60-plussers de griepprik aanbieden, adviseert de Gezondheidsraad. Critici zijn niet overtuigd. 
Na een uitgebreide analyse van beschikbaar onderzoek concludeert het [geneesmiddelen]bulletin dat het effect van vaccinatie op onder andere mortaliteit bij ouderen boven de 65 niet is aangetoond en dat daarom geen conclusies kunnen worden getrokken over de effectiviteit van vaccinatie.

Bij gezonde volwassenen heeft vaccinatie slechts een matig effect op het verminderen van influenzasymptomen en het verlies van werkdagen en helemaal geen effect op de overdracht van influenza of het optreden van complicaties zoals pneumonie. Bovendien is het niet aangetoond dat vaccinatie van gezondheidszorgpersoneel influenza voorkomt bij bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen.”

3 x Raden wie er achter het middel Tamiflu zit? Donald Rumsfeld, van 1987 -1997, toen hij Minister van Defensie werd en beroemd ging worden met zijn rol in de Irak-oorlog en de 9-11 aanslagen.
3 x Raden wie er achter het middel Tamiflu zit? Donald Rumsfeld, van 1987 -1997, toen hij Minister van Defensie werd en beroemd ging worden met zijn rol in de Irak-oorlog en de 9-11 aanslagen. (klik voor artikel over de ontmaskering van dit fake-middel!)

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde meldde op 8 februari 2015 haar twijfels over een van de vaccins tegen griep, oseltamivir (Tamiflu). De kop van het artikel luidde: “Bewijs voor oseltamivir bij griep blijft rammelen.”

Problemen met de griepprik
De Gezondheidsraad publiceerde in 2014 het advies Grip op Griep. De voorzitter van de GR, prof. Pim van Gool, vatte het in een vier minuten durende video samen. Hij stelde dat er bij de griepprik twee problemen spelen:

“In de eerste plaats: het vaccin is niet optimaal. Het griepvirus verandert steeds een klein beetje. Steeds moet bij de samenstelling van dat vaccin voorspeld worden hoe het virus er in een volgend jaar uit zal zien. Hoe goed de prik werkt, hangt af van de virulentie (de agressiviteit van het virus), de hoeveelheid virussen in een jaar en de overeenkomst tussen het vaccin en de virussen die er in dat jaar juist heersen. Een tweede probleem is dat er bij onderzoek vertekening een rol kan hebben gespeeld. Stel dat vooral gezonde mensen zich laten vaccineren en je beoordeelt op basis daarvan het effect. Dan lijkt het vaccin effectiever dan het daadwerkelijk is: gezonde mensen worden nu eenmaal minder snel ziek. Bij kwetsbare mensen zou dat juist andersom zijn.”

Professor Van Gool stelde vast dat er weinig gerandomiseerd onderzoek is gedaan naar het nut of de effectiviteit van de griepprik. De exacte verhouding tussen kosten en baten zijn ook niet duidelijk. Met andere woorden, zowel wetenschappelijke als economische gronden voor het nut van een griepprik ontbreken.

Dr. Dick Bijl, hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, schreef in 2011 een kritisch artikel over het gebrek aan bewijs voor de griepprik. In een reactie op Grip op Griep zei hij in Medisch Contact: “Het is al heel wat dat de Gezondheidsraad erkent dat er iets schort aan het bewijs. Hij benadrukte het belang om gedegen onderzoek te doen naar het effect van vaccinatie omdat er veel kosten mee gemoeid zijn en er al jarenlang een grote internationale discussie gaande is.

Vitamine-C-Redder-print2

Commerciële beïnvloeding
Het TV programma Zembla rapporteerde dat als het aan huisarts Hans van der Linde lag, de griepprik afgeschaft werd:

 “Invoering van griepvaccinatie berustte niet op wetenschappelijke onderbouwing, maar op theoretische overwegingen, speculatieve veronderstellingen en vooral commerciële beïnvloeding. Radio- en Tv-spotjes van vaccinproducenten suggereerden voorlichting door de overheid. Tientallen jaren vaccineren was niet bij machte een nuttig effect aan te tonen. Integendeel, veel onderzoeken lieten geen effect zien. Betekenen de recente analyses in binnen- en buitenland dat het doek gaat vallen voor griepcampagnes? Dat is nog maar de vraag. Er spelen krachten en invloeden die afschaffing in de weg staan en het lijkt zinvol om die onderstaand te benoemen.”

Bijwerkingen van de griepprik
De griepprik heeft neveneffecten variërend van onschuldig tot kritiek. Tot gevaarlijke (bij)werkingen behoren de ernstige slaapziekte narcolepsie bij kinderen en allergische reacties die in zeldzame gevallen leiden tot een levensbedreigende anafylactische (als gevolg van overgevoeligheid) shock. Gelukkig komen deze niet zo vaak voor. Bij het vaccin tegen de Mexicaanse griep in 2009 ging het om 20 kinderen in Nederland die narcolepsie kregen.
x

In het gevecht tussen de griep en Vitamine C, komt de laatste bijna altijd als de overwinnaar uit de koortsachtige strijd
In het gevecht tussen de griep en Vitamine C, komt de laatste bijna altijd als de overwinnaar uit de koortsachtige strijd

Op zich is dat geen enorm getal, maar voldoende groot om het risico te willen vermijden.  Het Geneesmiddelenbulletin meldde de meest frequente verschijnselen: ‘Bijwerkingen die zeer vaak (>10%) voorkomen zijn: pijn, erytheem, zwelling en verharding op de injectieplaats, koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, malaise, rillingen, prikkelbaarheid, verlies van eetlust, spierpijn en gewrichtspijn.’

Kosten voor de gezondheidszorg
De kosten van de griepprik liggen rond de € 25,- voor het vaccin en € 10/15,- voor het huisartsbezoek. Naar schatting 3,5 miljoen Nederlanders halen een griepprik bij hun huisarts. Alleen al voor de vaccinkosten gaat het hier om circa € 87,5 miljoen. Indien de Gezondheidsraad zelf concludeert dat er geen bewezen nut is en dat de kosten-baten ook niet duidelijk zijn, maar toch ouderen adviseert de griepprik te halen, is het geen wonder dat de Nederlandse gezondheidszorg onbetaalbaar is geworden.Griep voorkomen, hoe dan wel..?
Als vaccinatie de intentie heeft griep te voorkomen, zijn er andere wijzen om dit te doen?  Hieronder volgen vijf tips die goed kunnen helpen:

 1. De beste bescherming tegen de griep is het natuurlijke beschermingssysteem van het lichaam: het immuunsysteem is cruciaal. Volgens Dr. Mercola wordt de beste ondersteuning van dat systeem verkregen door goed te slapen, suikergebruik te beperken, afdoende te bewegen en verse, hoogwaardige en biologische voeding te eten.
 2. vitamine C mannetjeTweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling gaf in zijn boek ‘How to Live Longer and Feel Better’ de aanbeveling om ieder uur 1 gram vitamine C te nemen. Terwijl vitaminen en mineralen altijd in een evenredige balans ingenomen dienen te worden, is vitamine C de enige stof die men in grote hoeveelheden innemen kan zonder een kunstmatig tekort aan andere te creëren. Wel dient men iets te eten alvorens men vitamine C in deze dosering consumeert.
 3. Volgens een Japanse studie zijn er aanwijzingen dat vitamine D3 goed helpt bij grieppreventie bij schoolkinderen. Een inname van 2 x 600 IU vitamine D3 per dag, verminderde de kans op griep met bijna de helft: 42% !
 4. Als men de griep eenmaal heeft doet men er goed aan zich te isoleren ter voorkoming van verspreiding van de griep naar andere gezinsleden, vrienden en collega’s.
 5. Het is aan te raden om een geneesheer te consulteren die meer in zijn arsenaal heeft dan vaccins of antibiotica (die sowieso zinloos zijn bij virussen!).
Klik op het boek voor een link naar de WantToKnow-bookshop
Klik op het boek voor een link naar de WantToKnow-bookshop

Een aanrader!

Dit artikel is samengesteld uit gegevens van het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid, dat meer uiterst waardevolle informatie geeft, over de impact van de farmaceutische marketing. Marketing die leidt tot adviezen zonder bewezen nut of die in andere gevallen  schade en zelfs sterfgevallen veroorzaken. Ook vindt u er informatie over voeding om u gezond te houden, zodat u of uw kinderen geen vaccinatie behoeven. Welke balans dient er tussen vitaminen en mineralen te bestaan? Wat is het belang van biologische landbouw voor uw gezondheid? Hoe kunt u de marketing van de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie doorzien?

14 gedachten over “Herfst, tijd voor GÉÉÉN griepprik..!

 1. De MSM & Co, (of is het andersom…?) houden de mensen dom en naief, de mensen zelf houden van vermaak (brood en spelen) en niet van het lezen van allerlei saaie informatie omtrent gezondheid en griep enz, en houden daardoor zichzelf gemakszuchtig dom (welk principe ! zich al eeuwen afspeelt) wat vrij naief is omdat het wel gonst van de geruchten omtrent het feit dàt we aan alle kanten belazerd worden door de R-overheid en Instanties & Co …
  Welhaast iedereen beschikt over toegang tot het internet en kan dus op zoek naar de juiste informatie op de juiste sites…
  Bijvoorbeeld http://www.wanttoknow.nl-be, en vele andere sites die de mens een helder inzicht kunnen geven omtrent de huidige mores. (zoek naar; hoe hoger de klasse, hoe lager de mores, van Ivan Wolffers)
  Waaruit blijkt dat de Natuurwet `het recht van de sterkste`, door die sterken dan ook veelal wordt toegepast, wat heeft dit allemaal met de griepprik te maken..? nou gewoon, die indoctrinatie – vaccinatie is èèn van de talloze trucs waar jan met de pet mee in het ootje wordt genomen ter meerder meer en glorie van het establisment Punt

 2. John Bergman over (griep) vaccins.

  1:18 min.
  ‘A virus doesn’t grow on its own. It’s a parasite.
  Like I was to sneeze on you […] If I was to give you a virus, that virus has to use your dna in order to replicate.
  So if you give it to your brother, It has got to use his DNA. So as it successably transfers person top person to person, it gets weaker and weaker and weaker.
  So you might be saying, how do we get that into a vaccine and protect everyone?
  You can’t.
  It doesn’t work that way, the science doesn’t support it.

  1. In de vaccinatie zitten stukjes dood virus. Ons immuunsysteem moet deze stukjes neutraliseren. Hoe kan je nu iets neutraliseren wat al dood is???? De dood neutraliseren; Opstanding?
   Er is leven na de dood, F. de Jonge
   https://youtu.be/xTaX4ZzN6R0

 3. Ik krijg ook jaarlijks een oproep om een griepprik te halen, en weet je wat? ik haal em nooit en heb ook nooit griep.
  Dagelijks voldoende naar buiten met de hond achter de konijnen aan, voldoende fruit en groente en om het af te maken een goeie dosis Moringa om het immuunsysteem een boost te geven waardoor er geen verkoudheidjes en griepvirussen een schijn van kans hebben.
  http://www.moringaoleifera.nl/
  http://www.moringasfinest.nl/moringa-oleifera

 4. Het feestje begint weer, wellicht off topic maar…
  De eerste verzekeraar is de campagne alweer gestart, in dit geval Menzis. Het komt allemaal zeer sympathiek over, de wereld erachter is schrijnend. Zeker 2 miljoen mensen zijn zwaar de klos, Mensen met een chronische ziekten, mensen met een defect, geestelijk dan wel lichamelijk.
  Zij zien hun portemonnee, leeggeroofd worden, en de eigen bijdragen en risico nemen vormen aan die de premie overstijgen. Het is een winst model voor verzekeraars die het geld o zo nodig hebben, want zo wordt gezegd de zorg is onbetaalbaar (gemaakt).
  http://nuwij.me/de-zorg-verziekt/

 5. Ben inmiddels aan mijn 70e levensjaar begonnen.Heb nog NOOIT een griepprik gehad(altijd geweigerd) en heb nog NOOIT griep gehad!!!!
  Kan me niet eens herinneren wanneer ik voor het laatst verkouden ben geweest.
  Elk jaar weer opnieuw die “griep-hype” die ons aangepraat wordt door Big Pharma met de
  medewerking van het grootste deel van de huisartsen(dus niet allemaal).En ik zal maar zwijgen over de rol van onze minister van volksgezondheid!!!
  Wanneer wordt Nederland eens wakker?

 6. Het is betreurenswaardig dat na uitleg waarom de griepprik niet werkzaam is en verder enkel een financieel doel dient, men dan als antwoorde geeft: “De dokter zegt dat ik hem echt nodig heb en die heeft er voor geleerd”.
  Jammer dat zij niet willen begrijpen en zelf onderzoeken om er achter te komen dat de arts geen onafhankelijke partij is en deze enkel de farmaceutische kant kent dus hij/zij heeft niet geleerd maar is (verkeerd)geprogrammeerd.
  Helaas denken de mensen zelf niet!

 7. Veel oudere mensen geloven nog steeds dat ze de griepprik nodig hebben. Ik ken 90+ waarbij de huisarts thuis komt. Hij neemt de griepprik mee en geeft het aan ze. Deze mensen vinden dat normaal. Ze zeggen dat ze de griepprik nodig hebben, want als ze griep krijgen overleven ze het niet. En dan hoor ik “onze huisarts is zo aardig. Hij komt bij ons thuis”. Dan denk ik “tjonge jonge, dat mensen zo goedgelovig zijn”. Inderdaad denken de mensen zelf niet na. Jammer.

  1. Wim en Arien,

   ‘De’ (oudere)mensen denken niet na volgens jullie. Zie 5 en mijn reactie.
   Mijn vrouw en ik zijn 72 en 80 jaar en hebben ook nog nooit een griepprik genomen en zijn fel tegen vaccinaties en big Farma. Dus je kunt niet zeggen dat ‘de’ mensen niet nadenken. Ik lees ook vaak hier op de site dat ‘de’ mensen die naar de tros op de tv kijken maar domme mensen zijn. Ook dat is onzin want ik kijk net zo goed naar de tros als naar een opera in het theater. Laten we oppassen met mensen in een hokje te plaatsen. Dat is alleen in het belang van de machthebbers. Verdeel en heers

 8. De farmaceutische industrie maakt mensen eerst bewust ziek, zodat ze ze later weer beter kunnen maken!!! 100 procent meer winst!!! Genoeg is voor hen niet genoeg!!!

 9. Dingdong; Sint Maarten, sint Maarten, de koeien hebben staarten enz.
  Wie was sint Maarten nou? vraag ik. Ja die man die zijn mantel in twee sneed voor die arme man. Twee knullen bijna in de pubertijd staan te ‘zingen’ voor mijn deur. Mijn mandje gevuld met wat lekkers en mandarijnen. Oh lekker mandarijnen, zeggen ze, zitten er geen pitten in mevrouw? Nee hoor, zeg ik, en anders plant je maar ergens een boompje, toch? ze beginnen al direct de mandarijnen te pellen. Sint Maarten zegt de één nog eens, ‘Ja, we gaan vanavond de film nog maar eens kijken’ 🙂 Beter dan een griepspuit nietwaar?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.