Advertentie

HPV-vaccinatie: gecamoufleerde bevolkingsreductie..!?


x

x

HPV-vaccinatie: gecamoufleerde bevolkingsreductie..!?

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Voor velen zal dit artikel een schok zijn. Maar wanneer je beseft, dat de machtigen op deze wereld, weinig op hebben met medemenselijkheid of compassie, dan is het heel ee

Er is genoeg wetenschappelijke informatie te vinden die de UN en haar ‘consorten’ aan het denken zou moeten zetten.. Is er een blind geloof in vaccinaties? Of spelen er opnieuw weer mega-miljarden-belangen??

nvoudig te begrijpen. Dat deze, zichzelf ‘elite’ noemende groep, erop uit is, de wereldbevolking te decimeren en zelf heersers te worden van de gedecimeerde populatie op Aarde, is voor velen een soort SF-verhaal. Maar kijk naar de meedogenloze wijze waarop zij rijkdom hebben vergaard, ten koste van al die mensen op de wereld, die nu in vrede, overvloed en onderlinge vriendschap hadden kunnen leven.

Dan lijkt het alsof de grote menigte de schuld is van de plundering van deze Aarde. Mensen die goed bedoelen, wauwelen de verhalen na, dat onze Aarde overbevolkt is, en ‘dat het daardoor allemaal komt’.. Dat mensen hebzucht aan de dag leggen etc. Maar ze vergeten dat hebzucht bij overvloed GEEN ENKELE ZIN HEEFT. Want er blijft immers maar overvloed. En die overvloed is er gewoon…Kijk eens naar de 50%+ hoeveelheid voedsel die de wereld weggooit. Dat alleen al betekent dat we dus met gemak (met dezelfde moeite) 10 miljard monden kunnen voeden..! Wie heeft je aangepraat dat er ’teveel mensen op de wereld zijn’…?

Als het voor veel artsen al één groot vraagteken is, wát er eigenlijk in die spuit zit? Gewoon maar blind vertrouwen..? Of jezelf informeren over de achtergronden van de ‘noodzakelijke’ vaccinaties.

Schaarste is kunstmatig gecreëerd..
Dat is gedaan, JUIST om onderlinge onmin te veroorzaken, oorlogen en ruzie. En afhankelijkheid vooral, die mogelijkheden biedt, de wereldpopulatie te knechten. En zo geschiedde de afgelopen 100 jaar.. Mensen werken voor een arbeidersloon, waarbij de meest dienstbare beroepen, het slechts worden betaald. Onderwijzers, verplegend personeel, fabrieksarbeiders. Het wordt nog nét niet als minderwaardig gezien, maar krijgt wel de titel ‘ongeschoold werk’; hoe denigrerend kan het zijn?

Eén factor echter had die ‘elite’ echter niet voorzien.. En dat is de vruchtbaarheid en bevolkingsaanwas van de onderdrukten… Een bevolkingsexplosie was het gevolg en vaak zijn kinderen daarbij voor de allerarmsten, een garantie voor de oude dag. Dat deze kinderen de zorg voor de ouders op zich nemen, als deze oud en krakkemikkig zijn/worden. Maar besef dat niet overbevolking, maar consumptie de grote nekslag is voor de Aarde. En tja, dan spreek je toch over dat deel van de wereld, dat ‘slechts’ 2 kinderen heeft, of 1,6 bijvoorbeeld..

Lees dit verhaal eens, dat we in 2009 plaatsten van Fred Pearce, Yale Environment 360 (HIER) en dat dit fenomeen haarfijn uit de doeken doet. Hoe meer geld mensen hebben, hoe groter is hun ‘voetafdruk’ op onze Aarde. Zeker als ze volledig lak hebben aan duurzaamheid en respect voor alles wat leeft en bloeit op deze Aarde. Egoïstische rijkdom, is het fundament van overconsumptie..
x

En daar was de poort tot ieder mens en

tot ieder menselijk lichaam: Vaccinaties…!

x
Wat onze mening is over vaccinaties, na ruim 10 jaar met deze site en zaken rondom de vaccinatie-materie bezig te zijn geweest? Eigenlijk was er maar één conclusie mogelijk, wanneer je weloverwogen het e.e.a. naast elkaar zet, of liever: durft te zetten.. Vaccinaties vormen een -straks verplichte !- deur tot ieder menselijk lichaam. Vaccins worden vervaardigd door industriële, megalomane bedrijven, die het maken van superwinsten als zichtbare agenda hebben. Maar het gaat juist om de onzichtbare agenda. Kijk in dat kader eens naar de smerige manipulatie met de Mexicaanse-griep-bankmakerij in 2009.. Complottheorie? Jazeker, een van het ergste soort; maar geen theorie hoor, ‘gewoon’ praktijk, elke dag opnieuw.

Na het lezen van onderstaand relaas van Ramon Walter, besloten we dit artikel te plaatsen. Voor hen die lezen en ZIEN.. Als je alleen al beseft wat voor rücksichtsloze houding de genoemde elite heeft, in moorden, valse-vlag-aanslagen, financiële manipulaties, oorlogen en het volledig negeren van democratieën, dan is het verhaal over de -in dit geval- HPV-vaccins, een poëzie-verhaal in een album van de kinderen van de elite. Gaat dit verhaal té ver voor je, omdat je het bijvoorbeeld niet KUNT GELOVEN, dan laat het liggen. Maar besef dat de elite niet terugdeinst om de massa te kunnen blijven manipuleren..!
Het woord is aan Ramon Walter, zoals hij het op zijn FB-pagina postte.

* * *

‘Terwijl de halve wereld niet meer zwanger wordt na de HPV vaccinatie (HIER), de rolstoelen niet meer aan te slepen zijn voor die meiden die ‘ernstige bijwerkingen’ hadden (HIER), jongens nu ook een HPV vaccinatie dienen toegediend te krijgen (HIER), en Japan deze HPV-prik heeft verboden en het land uitgeknikkerd (HIER), krijgen wij in Nederland nog netjes een brief binnen om zo snel mogelijk te prikken!

Ze hebben nog het lef om te zeggen dat je vooral niet op internet moet kijken (geel-geaccentueerde deel), omdat het je af zal schrikken om die gifspuit te halen. Laat de angst en terreur gewoon aan de farmaceutische industrie over, want zonder die angst kom jij die spuit niet halen. Mensen vaccineren namelijk op basis van angst en niet op basis van kennis/informatie..!

Merck heeft haar nieuwe kwartaalcijfers laten zien en heeft dit jaar een winst van maar liefst 45.7% geboekt t.o.v 2018 op dit sterilisatie-vaccin, met maar liefst 886 miljoen dollar. HIER. Uiteraard is dit nog maar een peuleschil voor Merck want ze hebben in het 2e kwartaal maar liefst US$ 12 miljard winst geboekt, op al die rotzooi die ze de mensheid verkopen, door middel van veel angst en aanwakker-propaganda. Heel China moet er nu ook aan geloven, en zal haar bevolking onderwerpen aan deze sterilisatie agenda. HIER

U weet wel, Merck die nu ook de BMR-vaccinatie aanbiedt, tijdens de aankomende wereldwijde vaccinatieplicht. Het zal en moet door je strot geduwd worden, want zij hebben het zo goed met je voor… Let wel: we hebben het hier over het grootste publieke experiment aller tijden. Onze kinderen maken deel uit van dit experiment, alle waarschuwingen van klokkenluiders ten spijt.

Er bestaat geen enkele andere industrie die zoveel vrijheid krijgt van de autoriteiten dan de farmaceutische industrie. OMDAT ER EEN ANDERE AGENDA ACHTER ZIT… Want als je nou echt eens onderzoek doet, naar welke krachten er achter de farmaceutische industrie zitten, lijken dat inderdaad wel de ‘engelen van de Duisternis’… Ze zijn geprogrammeerd om even slecht als de Demiurg te zijn, zo meedogenloos, zo grof, zo chauvinistisch en zo hopeloos smerig als hun ‘opdrachtgever’ is. Ze achten zichzelf boven de wet verheven en denken dat ze zich alles kunnen veroorloven.

Journalisten en artsen durven hun mond niet te openen over de gevaren van vaccinaties, omdat ze weten dat ze daardoor hun werkvergunning zullen verliezen en op straat komen te staan. Het is als een orthodoxe religie, je moet accepteren wat de regels zijn, ook al zijn de gevolgen dodelijk..! Het zal een illusie zijn, zo groot, zo enorm dat het hun voorstellingsvermogen te boven gaat. Stap voor stap, zonder dat iemand het eigenlijk in de gaten heeft, zullen ze hun doel bereiken.

‘En nooit zal iemand argwaan koesteren en diegenen die dat wel doen en uitspreken, zullen voor gek worden versleten. Wij zullen hun levensspanne kort houden en hun hersencapaciteit zwak, terwijl wij het doen vóórkomen, dat wij het tegenovergestelde nastreven. Wij zullen onze kennis, wetenschap en technieken zo subtiel inzetten dat ze nooit in de gaten krijgen wat er aan de hand is.

Ze zullen overspoeld worden door gif, overal waar ze gaan of staan. Bij de geboorte van hun kinderen zullen wij ze injecteren met gif, gevuld met metalen dat hun hersenen zal aantasten in de overtuiging dat het goed voor hen is. Wij zullen vroeg beginnen, als de hersenen nog jong zijn.’

Ramon Walter

 

En dan is er dit HPV-onderzoek, dat natuurlijk de pers niet gaat halen..?

Studie toont aan:

Het HPV-vaccin geeft een kans van 25% op

LEVENSLANGE STERILISATIE

Een vorig jaar gehouden onderzoek heeft uitgewezen, dat 25% van de meisjes/vrouwen, die het HPV-vaccin (Papillomavirus) hebben toegediend gekregen, uiteindelijk wordt gesteriliseerd. Zij zullen daarmee nooit in staat zijn om kinderen te krijgen, zwanger te raken. Deze informatie is afkomstig van een studie die gepubliceerd is in ‘The Journal of Toxicology and Environmental Health’ in juni 2018. De studie is getiteld, ‘Verlaagde waarschijnlijkheid van zwangerschap bij vrouwen in de VS in de leeftijd van 25-29 jaar, die in de VS een HPV-injectie.’ Om de studie zelf te lezen en een exemplaar te downloaden, voordat Big Pharma het van het internet schrobt, klik je HIER.

De wetenschappers onderzochten maar liefst 8 miljoen (!) vrouwen in de VS, in de leeftijd, tussen de 25 en 29. Onder getrouwde vrouwen die nog nooit met de HPV gevaccineerd zijn geweest, zijn de volgende zaken van belang: 75% had ten minste één kind gekregen. Onder de getrouwde vrouwen die
zijn gevaccineerd, was dit 50%. Dezelfde kloof bestond bij ongehuwde vrouwen: gevaccineerde vrouwen hebben ongeveer 25% minder kinderen verwekt. De auteurs van de studie meldden dat als alle 8 miljoen vrouwen uit de studie HPV-gevaccineerd waren geweest, dit -statistisch gezien- voor de Verenigde Staten een rampzalige daling van het geboortecijfer zou hebben betekend. Dat zich zou hebben vertaald in maar liefst 2 miljoen minder baby’s.

De studie meldt, dat veel van de gevaccineerde vrouwen/meisjes, ‘primair eierstok-falen’ meldden. Meisjes in hun tienerjaren en jonge vrouwen in de twintig lijden onder symptomen, die gekend zijn van de laatste jaren van de vrouwelijke menopauze, hetgeen wordt veroorzaakt door het vaccin. De staten Virginia, Texas en Columbia hebben het HPV-vaccin verplicht gesteld voor meisjes, wanneer ze hun 6e jaar school volgen.
Verplicht, anders worden ze niet meer toegelaten op de openbare school. Rhode Island verplicht vaccinaties vanaf de 7e klas. Californië en vele andere staten overwegen ook wetgeving te maken, die het HPV-vaccin verplicht stelt, voor het volgen van lessen op openbare scholen.

Het HPV-virus kan genitale wratten veroorzaken bij de dragers van het virus. Volgens de Centers for Disease Control, CDC, zullen de meeste mensen die het HPV-virus oplopen, nooit symptomen vertonen. Er is geen behandeling maar het virus verdwijnt vanzelf. Van elke 5.575 vrouwen die HPV oplopen, sterft er één aan de complicaties van een gerelateerde kanker. En ja, kijkend naar statische cijfers over overlijdens, is dat minder dan de kans op verdrinking, minder dan de kans op je dood via verstikking in hap voedsel in een restaurant. Of komen te sterven bij een fietsongeluk..

Het was o.a. professor dr. Floor van Leeuwen, oud-directeur van het Anthony van Leeuwenhoekziekenhuis, die vanaf het begin van de introductie van het HPV-vaccin, ERNSTIG WAARSCHUWDE voor overhaaste onbezonnenheid en vooral het daaruit voortvloeiende gevaar voor de volksgezondheid..!!

Om daarbij ook nog te vermelden, dat het vaccin de kans slechts verkleint dat HPV de kop opsteekt!! De garantie voor het uitsluiten van HPV geven de HPV-vaccinmakers niet. Is het dan ‘de moeite’ waard om 25% van de vrouwen in Amerika daarvoor te steriliseren?

HPV kan alleen seksueel worden overgedragen. Met andere woorden, HPV is 100% te voorkomen als je monogamie beoefent. Als je geen of weinig seks hebt met verschillende partners, heb je bijna nul procent kans dat het HPV-virus bij je toeslaat. Hoeveel meisjes zouden uit het HPV-vaccin weigeren, als zij wisten dat de er een 25% kans is op levenslange sterilisatie? Met andere woorden ‘Deze injectie gaat je gedeeltelijk beschermen, namelijk tegen één van de duizenden vormen van SOA (seksueel overdraagbare aandoeningen). MAARRR er is een kans van 1 : 4, dat je nooit kinderen zult kunnen krijgen als je het vaccin laat injecteren.’

De prijs voor de bijwerking van het HPV-vaccin zou voor, om het even welke ouder, té hoog moeten zijn, om het HPV-vaccineren überhaupt maar te overwegen voor hun dochters. Jammer genoeg voor de meeste Amerikanen, overwegen bijna alle staten, wetgeving om het HPV-vaccin verplicht te stellen, en Big Pharma werpt een veel geld om dat mogelijk te maken. Het is onze plicht om de resultaten van dit onderzoek, in handen te geven van zoveel mogelijk wetgevers wereldwijd.

* * *

9 gedachten over “HPV-vaccinatie: gecamoufleerde bevolkingsreductie..!?

 1. Langzamerhand wordt steeds duidelijker welke stappen de machthebbers, die graag machtshouders willen zijn, aan het nemen zijn om de mensheid drastisch in aantal te doen verminderen. Om juist voldoende mensen over te houden die met allerlei moderne technologische snufjes beheersbaar te houden zijn. De schepping van het perfecte slavendom hebben we het hierover.

  Maar….. We kunnen ons eindeloos bezig blijven houden met hoe zij dat aan het doen zijn, terwijl de agenda verder wordt uitgerold. Het komt neer op het blindstaren op wat ze nu weer hebben bedacht, terwijl hun agenda op de achtergrond al meerdere stappen verder is.

  Dus………., is het misschien veel wijzer om hun agenda in de prullenbak van de geschiedenis te helpen verdwijnen door jezelf minder ontvankelijk te maken voor hun invloed op jezelf? Zelf kun je een ander niet wakker maken! Je kunt immers een paard naar het water leiden, maar je kunt hem niet dwingen om te drinken.

  Dus door jezelf te bekwamen in het uitgroeien boven het volgzame slavendom en een dienend inspirerend meester te worden, draag je mijns inziens meer bij aan een bewustzijnsverruiming. Dit kun je doen door de oorzaken van je eigen ellende op te sporen, de verantwoordelijkheid te nemen voor het in stand houden daarvan en die oorzaken niet op anderen te projecteren. De ‘wereld’ heeft zoveel invloed op wie jij bent als jij dat toelaat!

  In mijn laatste artikel heb ik daarover geschreven:

  https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/arend-zeevat/vrijheid-een-wijze-en-liefdevolle-staat-van-zijn/

  1. De vraag stellen is het antwoord geven, wordt vaak gezegd. Ik geloof dat dit daar weer zo’n perfect voorbeeld van is.. 😉 Misschien even uitleggen wat je überhaupt bedoelde te zeggen..?!

  2. Ik heb een heel stuk tekst van je gebruikt zonder toestemming vooraf. Daarom vroeg ik of je kunt leven met mijn copy/past artikel. Toen ik dat opschreef schoot het door mijn hoofd dat het alternatief voor leven sterven is. Macaber grapje maar ik kon mijn reactie niet zelf weghalen. Duidelijk?

 2. Waarom (vooral verplichte!) vaccinaties ook al weer zeer ongewenst, zeer onverstandig en uiterst onethisch (zouden moeten) zijn voor kinderen, ouders, wetenschappers en beleidsmakers!? Zie hier het antwoord: https://www.youtube.com/watch?v=a5oVnDzxeJA

  En waarom ook alweer JUIST verplichte vaccinaties als een misdadige vorm van medische genocide gezien zouden kunnen worden (want aangetoond dat verplichte vaccinaties in het verleden MOESTEN worden stopgezet, na vele ziek(t)en en doden DOOR en NA massaal inenten!): https://www.youtube.com/watch?v=amkh8FEnqdU

 3. https://nos.nl/artikel/2299976-d66-komt-met-wetsvoorstel-voltooid-leven-wacht-niet-op-het-kabinet.html
  Wederom komt mevrouw Pia Dijkstra van dodenpartij 666 eh sorry D 66 met een voorstel om het leven van ouderen te beëindigen wanneer ouderen dat zouden willen.
  Eerder heeft zij wegens absentie van iemand en een onthouding van stemmen de donorwet erdoor gejaagd en inplaats van een nieuwe stemming te houden waar wel iedereen aanwezig was en iedereen wel moet stemmen accepteerden zij de uitslag.Wanneer politici wegens welke reden dan ook niet stemmen hebben ze in mijn ogen niets in de politiek te zoeken.
  De politiek doet alles om mensen het leven zo zuur mogelijk te maken behalve dan voor de bekende elite die alleen maar voordelen toebedeeld krijgen en belastingen mogen ontduiken met notabene hulp van de belastingdienst zelf. Pensioenen worden telkens gekort voor ouderen wat hen in de problemen kan brengen of waardoor zij het gevoel kunnen krijgen dat ze een last zijn en daarom het leven niet meer zien zitten en er dan uit willen stappen,daar komt ook nog bij dat de politiek verantwoordelijk is voor bezuinigingen in de zorg waardoor ouderen nog meer in een rottige situatie kunnen komen te zitten zoals dat ook geldt voor zieke en hulpbehoevende mensen.Honderden mensen die werkzaam waren in de ouderenzorg en gewone zorg werden een aantal jaren terug bij bosjes tegelijk ontslagen en nu roepen ze dat ze geen mensen meer in de zorg kunnen krijgen en halen ze zelfs uit het buitenland en dat zien we ook op andere vakgebieden.(vanmorgen zag ik bij ik meen goede morgen Nederland Mona Keizer die voorstander van robotten in de zorg is).
  Wanneer de politiek onmenselijk met mensen omgaat en geen geld over hebben voor ouderen,zieken kortom mensen die geld kosten ipv opleveren omdat de staat nu eenmaal overal aan wil verdienen dan is het wel erg onbeschoft om wetsvoorstellen te doen om het leven van mensen te beëindigen in plaats van de problemen aan te pakken die door hun eigen beleid de vraag voor levensbeëindiging kunnen oproepen.Laten ze eens meer geld voor mensen over hebben die hulp nodig hebben,doe eens iets aan telkens die tegenvallende pensioenresultaten wegens verkeerd gokken met andermans geld maar ga niet lopen roepen dat het makkelijker moet worden dat mensen hun leven mogen beëindigen veroorzaakt door jullie eigen falende politiek terwijl je de rijken alleen maar cadeau’s geeft.

 4. Ooit vroeg ik een ambtenaar van mijn gemeente waarom ze,(het gemeentebestuurlijke apparaat) nog zo stringent de decreten vanuit Den Haag opvolgen? Het was als vloeken in de kerk. Ik voegde eraan toe dat het parlement toch al de meeste bevoegdheden had weggegeven aan Brussel en nu komt deze van oudsher rijke gemeente 5 miljoen tekort!
  Het meest gevaarlijke bijgeloof is wel de gedachte dat een bestuur in huidige vorm een noodzakelijkheid is! “Zei de anarchist”.
  En ooit wel gedacht over geldstromen? Waar blijft de poen na alle lawines van bezuinigingen die er sinds begin jaren tachtig zijn ‘noodzakelijk gevonden’ door het tuig waar niemand in gelooft of op vertrouwd, keer op keer niet doet wat het beloofde maar toch iedereen op blijft stemmen? Hoe valt het verschil in inkomen te verklaren en de exorbitante groei van extreem rijken???? Kan naar mijn idee alleen maar bestaan door een successieve opvolging van knechten en handlangers binnen het politieke spectrum wat een koers houdt met dit als resultaat. Ongeacht links, rechts of troelala.
  Vaccinaties, inperken van vrijheden, roken drinken van alcohol, meer camera’s, dommere tv programma’s met bijbehorende propaganda, langere ketting van politiehonden, repressie, pasje hier legitimatie daar, korten en afknijpen, handhaving van de NATO oorlogsmachine, collaboratie met oorlogsstaat de VS, de opdringerigheid van de wankultuur vanuit die kant, korten op kwalitatief goed onderwijs, de autochtone bevolking onevenredig overspoelen met kultuurvreemde instromers, architectonische afvlakking, uitkleden van bijna de hele kunst en kultuursector, etc etc etc.
  Voor wie goed kijkt, ziet een patroon en een koers die niet ophoudt door braaf te blijven stemmen en de gedachte dat je er toch niets aan kunt doen.
  Een paar keer naar David Icke luistern en de boeken van Robin de Ruiter en je weet al genoeg.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.