Advertentie

RFKjr: ‘China ontwikkelt ‘etnisch gevoelige virussen’…!


Natuurlijk speel je niet op de inhoud, wanneer je iemand persoonlijk kapot wilt maken. En van die figuren lopen er genoeg rond in onze wereld. Mensen die het niet gaat om wat een persoon zegt, of probeert duidelijk te maken, maar om de kansen die dát brengt om diens woorden/bedoeling te besmeuren en uit verband te trekken. We kennen hier in Nederland genoeg van deze voorbeelden, maar in het land van ‘de oneindige mogelijkheden’, is het ‘gewoon’ een onderdeel van politiek voeren.

Geen enkel blad voor de mond; een verademing in de VS-politiek.

Helaas echter, gaat het ‘zwart maken’, het besmeuren, de ’targeted propaganda’ tot op het bot toegepast  worden en doen de media -in handen van een klein conglomeraat van bedrijven/personen- het finale werk. Zij publiceren met grove woorden en zonder ook maar enige journalistieke ethiek of moraal, de leugens en verdraaiingen.

En sluwe ‘HOERNALISTIEK’ is ook in staat op geraffineerde ESSENTIËLE WAARHEDEN WEG TE LATEN.. Het is duidelijk dat je dan nóg smerige bezig bent, want je suggereert dan zaken, die absoluut niets te maken hebben met feiten en/of waarheid.

Het essentiële verhaal hieronder, over de bizarre FEITEN, dat het Covid-19-‘virus’ minder vat lijkt/leek te krijgen op bepaalde groepen in onze wereldbevolking, wordt door RFKjr aangehaald in een persoonlijk gesprek, een onderonsje tijdens een diner. Kennelijk zit bij deze groep een persoon, die meent het allemaal te moeten doorbriefen aan pers. Die doet haar hoernalistieke werk en begint het verhaal te spinnen, vertekenen en uit die dynamiek de smerige conclusies te destilleren, dat RFKjr niet deugt en zelfs een anti semiet is..!!

* * *

*
*

Robert F. Kennedy jr. (RFKjr):

China ontwikkelt ‘etnisch gevoelige virussen”…!

2023 © WantToKnow.nl/be

x

De Amerikaanse presidentskandidaat Robert F. Kennedy Jr. bracht onlangs een debat op gang, over geheime Chinese biologische wapens, die ‘ethnically-targeted’ blijken. Dan spreek je dus over virussen die enkel mensen van een bepaalde afkomst, etniciteit of ‘ras’ besmetten… Het lijkt een verhaal regelrecht uit een ongeloofwaardige SF-film.. Auteur Michael Schellenberger bracht dit nieuws op zijn nieuwswebsite Public (HIER).

Volgens Robert F. Kennedy jr. (RFKjr is -zoals je weet- de zoon van de vermoorde presidentskandidaat Robert Kennedy), maakt China sluw misbruik van een achterpoortje in het Verdrag biologische wapens uit 1972. Het zou dit doen onder het mom van de ‘ontwikkeling van vaccins’.

Het FEIT dát China bezig is met het ontwikkelen en onderzoeken van ‘strategische biologische wapens’ is duidelijk, ná de informatie die inmiddels is vrijgekomen rondom het lekker van het Covid-19-virua uit het lab in Wuhan..

Zoals je weet is Robert Kennedy Jr. een van de presidentskandidaten bij de Democratische Partij, inmiddels stijgt zijn naam op de lijst van hoge kanshebbers op de nominatie van de Democraten. Als milieuadvocaat staat hij ook bekend als een man die tegen vaccins, kernenergie, oliemaatschappijen en pesticidefabrikanten ageert. Hij doet dat niet erg omzichtig, maar noemt altijd man-en-paard. Dit is dus niet altijd even subtiel, waarbij zijn politieke tegenstanders RFKjr gaat afschilderen als ‘aanhanger van complottheorieën’.

Virus wellicht etnisch doelgericht
Zijn geloofwaardigheid is kennelijk wél van dien aard, dat zijn uitspraken over ‘etnische virussen’ tot internationale verontwaardiging leiden. Vooralsnog niet bij de Chinese regering, maar opvallend genoeg bij de Joodse gemeenschap. Wellicht pikte RFKjr een antisemitische complottheorie op, die luidt dat het Covid-19-virus zou zijn bedoeld als een biologisch wapen, dat blanken en zwarten zou doden, maar Chinezen en joden zou sparen..!

Kennedy deed de uitspraken onlangs in NewYork, tijdens een ‘fundraising dinner’, een etentje om geld in te zamelen. Hij zei dat ‘er een argument is om aan te nemen dat het COVID-virus etnisch doelgericht is/was’. Om de uitspraak kracht bij te zetten, voegde Kennedy eraan toe dat: ‘covid-19 gericht is op blank en zwart. De mensen die het meest immuun zijn, zijn Asjkenazische Joden en Chinezen’.

Dat is een uitspraak die erg doet denken aan de middeleeuwse beschuldiging dat Joden de bronnen besmetten of dat ze de pest verspreidden. Meestal gevolgd door antisemitische meutes die zich vergrepen aan de Joodse bevolking. Uiteraard zei Kennedy niet, dat de Chinese regering moedwillig blanken en zwarten uitkiest als potentiële slachtoffer-doelgroep en/of Joden of Chinezen door het virus worden ‘gespaard’. De Amerikaanse politicus zei dat ‘we niet weten of het moedwillig doelgericht was of niet’. Daarmee wel weer impliciet aangevend dat China het virus maakt/ontwikkeld.

Mensgemaakte docking-site in virus
De controverse liep ondertussen uit de hand; waardoor RFKjr zich haastte om uitleg te tweeten ‘Ik heb nooit gesuggereerd dat het covid-19-virus geprogrammeerd was om Joden te sparen’. Misschien was dát dan ook weer niet de slimste reactie..! Bedoelde hij dat het wél de bedoeling was Chinezen te sparen? Of wou hij enkel de reactie van de Joodse gemeenschap ondermijnen? De bewijzen waar Kennedy op zinspeelde waren dat het covid-19-virus verschillende uitwerkingen heeft op verschillende etnische groepen. Kennedy verdedigde zich dat hij die uitspraken deed tijdens een off-the-record-gesprek.

Zijn beweringen baseerde hij op een studie uit 2021 waaruit bleek dat Chinezen, Finnen en Asjkenazische Joden het minst vatbaar zijn voor het virus, terwijl andere ‘rassen’ (sic) zoals blanken en zwarten vatbaarder zijn door de zogenaamde ‘furin cleave docking site’ die in het proteïne/virus zit. Kennedy gaf in zijn tweet zelfs de link naar het wetenschappelijke artikel. Volgens steeds meer onderzoekers vormt die ‘furin cleave docking site’ in het virus het bewijs dat het covid-19-virus door de mensen werd gemaakt.

“Mijn punt was dat wat ze doen vreselijk is. In plaats van op voet van oorlog te zijn, zouden we vredesverdragen moeten tekenen om biologische wapens te controleren”.

De conclusie van Schellenberger en de andere auteurs is dat snel duidelijk moet worden, wat we weten over etnisch geprogrammeerde biologische wapens en wat we eraan kunnen doen. RFKjr, de presidentskandidaat, zou aan een boek bezig zijn getiteld ‘The Wuhan cover-up’ (de doofpot van Wuhan).

Reactie op de commotie..
RFKjr liet op Twitter weten, dat veel van zijn uitspraken in deze zaak uit verband zijn gehaald en ook volledig fout zijn weergegeven:

“Ik heb nooit, maar dan ook nooit gesuggereerd dat het COVID-19 virus bedoeld was om Joden te sparen. Ik heb er nauwkeurig op gewezen – tijdens een onofficieel gesprek – dat de VS en andere regeringen etnisch gerichte biowapens ontwikkelen. En dat een studie uit 2021 van het COVID-19 virus aantoont dat COVID-19 bepaalde rassen onevenredig lijkt te treffen.

Dit, omdat de furin cleave docking site het meest compatibel is met zwarten en blanken en het minst compatibel met etnische Chinezen, Finnen en Asjkenazische Joden. In die zin dient het als een soort ´proof of concept´ voor etnisch gerichte biowapens. Ik geloof niet en heb nooit gesuggereerd dat het etnische effect opzettelijk werd gecreëerd.”

Als er iets is wat het militair-industrieel complex
(met hun eindeloze oorlogen (van Irak tot Oekraïne),
noch het gezondheidszorg-industrieel complex
(Big Pharma, Centers for Disease Control and Prevention, etc.)
niet willen, dan is het wel een
‘Robert F. Kennedy Jr. presidentschap’.
Ook
Big Tech is er waarschijnlijk ook niet erg happig op.

* * *

TOT SLOT: Dus wat is hier eigenlijk aan de hand?
Natuurlijk gaat dit uiteindelijk niet echt over antisemitisme, echt of ingebeeld. Het was gewoon de ‘kanarie in de kolenmijn’, de eerste van vele aanvallen op RFKjr. Een voorbode van vele snode lasterpraktijken op deze kandidaat die nog komen gaan.

Als er iets is wat het militair-industrieel complex (eindeloze oorlogen van Irak tot Oekraïne) en het gezondheidszorg-industrieel complex (Big Pharma, Centers for Disease Control and Prevention, etc.) niet willen, dan is het wel een Robert F. Kennedy Jr. presidentschap. Big Tech is er waarschijnlijk ook niet erg happig op. Het zou ze allemaal onberekenbare hoeveelheden geld gaan kosten, potentiële omzet en miljarden profits. Veel daarvan met dank aan de Amerikaanse belastingbetaler en een altijd coöperatieve, zelfgenoegzame regering.

Bovenal wil de huidige leiding van de Democratische Partij, die erop gebrand is om elk zogenaamd progressief beleid, hoe idioot ook, uit te buiten voor maximale winst en macht, niet dat iemand hun partij weer gezond maakt, onder leiding van deze meneer Kennedy of wie dan ook. Opmerkelijk in dit verband, is dat de republikein Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) Joe Biden steunt voor herverkiezing, niet RFKjr…!

En dan is er nog de CIA, wiens antipathie voor RFK Jr. duidelijk zou moeten zijn, voor iedereen die ook maar een beetje kennis heeft van het leven en de dood van zijn vader en oom, die wilden dat die organisatie in duizend stukken werd gesplitst en in de wind werd geworpen. Al met al is het dan ook geen verrassing dat de bedrijfsmedia, waartoe we nu ook de N.Y. Post van het steeds onbetrouwbaardere Murdoch-imperium moeten rekenen, nu de spreekbuis is van de anti-RFK Jr. propaganda. Er komt nog meer van deze vuilspuiterij aan en zeer waarschijnlijk nog erger.

Waar we naar kijken is wat we de komende ‘The Plot Against Kennedy‘ zouden kunnen noemen, naar de bestseller “The Plot Against the President” van Lee Smith, die de ondermijning van Donald J. Trump voor en na zijn presidentschap door veel van dezelfde partijen tot in detail beschreef. De gelijkenis tussen de behandeling van Trump door de corporate media, die altijd al een unfaire aanpak was en nu zo mogelijk nog erger, in vergelijking met het/dit begin van de behandeling van RFKjr is maar al te duidelijk. Voor zij die kijken en zien en zij die luisteren en horen..

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.