Advertentie

Vaccinegate Nederland: pijnlijke, verzwegen waarheid..!!


Sinds deze wettelijke regeling, dat vaccinfabrikanten NIET meer aansprakelijk KUNNEN WORDEN GEHOUDEN voor hun producten, is de beer los in de VS..

We willen je wijzen, op de aanleiding van de indrukwekkende manier waarop Frank Ruesink, zijn kruistocht tegen onvolledige, vertekende en regelrecht vervalste voorlichting rondom vaccinaties is begonnen. Het gaat dan over de brief die VVD-Tweede Kamerfractievoorzitter Klaas Dijkhof vorig jaar in het VVD-ledentijdschrift plaatste. Daarin deed hij nogal wat, uiterst ongenuanceerde uitspraken, die meer zijn mening verkondigden, dan dat ze ook maar een beetje gebaseerd waren op weloverwogen en op WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK GEBASEERDE FEITEN.. Inmiddels noemt iedereen deze brief van Dijkhoff de ‘KLAASBRIEF’. Een verhaal van Dijkhoff, dat wij HIER al volledig ondersteboven trokken..

Klaas Dijkhoff schreef o.a. in zijn verhaal:

“Wetenschap! Ik hou ervan!
In onze vaccins zitten geen schadelijke doses en andere pseudo-interessant gemaakte bullshit. Maar uiteindelijk is niet alles een mening, er zijn gewoon feiten. De wetenschap zit er vol mee.”

Maar Klaas Dijkhoff, hoe ánders liggen de simpele, wetenschappelijke feiten. Vooralsnog kunnen we concluderen, dat je hele relaas niets anders was dan de z.g. ‘politieke spierballentaal’, die gebaseerd is op opgepompte luchtfietserij, in plaats van gedegen studie van beschikbaar medisch-wetenschappelijk bewijs rondom vaccins en vaccinaties.. Hoe pijnlijk is het werkelijke verhaal, waarover Frank Ruesink het onderstaande actuele deel aan toevoegt!

x

x

Vaccinegate Nederland:

pijnlijke, verzwegen waarheid..!!

2019  © Frank Ruesink | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Terwijl de heer Rens Ramaekers (D66) in zijn wetsvoorstel ‘Wijziging in de Kinderopvang claimt dat ‘er onweerlegbaar bewijs is dat vaccinaties veilig zijn’, komt in deze video met de Minister van Volksgezondheid een andere pijnlijke waarheid aan het licht…

WAT IS DE VERZWEGEN WAARHEID?

In de sneltreinvaart komen in de onderstaande presentatie van Frank Ruesink, ná zijn ontmoeting met minister Hugo de Jong in Den Haag, de volgende onderwerpen voorbij:

 1. De jarenlang verzwegen onderzoeksresultaten van Merck & Co, waaruit blijkt dat het BMR vaccin helemaal niet veilig is en dat er heel weinig onderzoek is gedaan. Dus waar is het onderzoek dat aantoont, dat we niet met onze kinderen aan het experimenteren zijn? HIER
 2. De US$ 4 miljard die in de VS al is uitgekeerd aan ouders en kinderen met vaccinatieschade. Dus hoezo zijn vaccins onweerlegbaar veilig? HIER
 3. De rechtelijke uitspraak waaruit blijkt dat de farmaceutische industrie 32 jaar lang haar afspraak niet is nagekomen om onderzoeksresultaten ten aanzien van de veiligheid te delen met de Amerikaanse overheid. Dus is mazelen nu de grootste ziekte? Of komt de ziekte ergens anders vandaan? HIER en HIER (PDF)
 4. Het gebruik van 76 geaborteerde foetussen, daar waar het Ministerie van VWS stelt dat er 1 foetus is gebruikt. Dus wie vertelt hier niet de waarheid? Het Ministerie van VWS of de Godfather van vaccinatieland de heer Stanley Plotkin, die in de rechtbank onder ede getuigt?
 5. Het gebruik van o.a. de milt, het hart, longweefsel, de tong van de geaboteerde foetussen in plaats van alleen het longweefstel zoals het Ministerie van VWS eerder publiceerde. Dus hoezo staat op de RIVM site alle informatie, die je als ouders nodig hebt als het gaat over je twijfels? (HIER).
 6. De mensonterende manier waarop vaccin experimenten hebben plaatsgevonden op “minder functionerende mensen”. Zowel de bedenker als de producenten van de vaccins handelen zo zichtbaar onethisch dat de vraag gerechtvaardigd is: “zijn deze experimenten al wel gestopt?”
 7. Het onethische handelen van de BMR vaccin leverancier Merck & Co. dat uitgebreid is beschreven in een onderzoek van de ASN Bank HIER  Zeker nu de heer Rens Ramaekers op de hoogte is gesteld dat in 2011 in een rechtszaak in Rotterdam al is vastgesteld dat “ten aanzien van de vaccinatie kan worden opgemerkt dat het over het algemeen bekend is dat kinderen kunnen overlijden na vaccinaties, dit wordt gezien als een complicatie van normaal medisch handelen”. HIER

Ik ben dus ook benieuwd welke wijziging Rens Ramaekers nog echt gaan doorvoeren in zijn wetsvoorstel om het alsnog door de Tweede Kamer te krijgen want de stelling dat ‘vaccinaties onweerlegbaar veilig’ kan niet bewezen worden. HIER

 

5 gedachten over “Vaccinegate Nederland: pijnlijke, verzwegen waarheid..!!

 1. Er zijn natuurlijk de respectievelijke medische en financiële problemen & aspecten die verbonden zijn met de vaccinaties… maar nog belangrijker vind ik de verborgen agenda die er achter schuil gaat. De razernij waarmee men deze vaccinaties verdedigt en wil opleggen.. lijkt mij dan ook meer dan verdacht. Er is reeds in het verleden op WTK verwezen geweest naar het verband tussen vaccinaties , chips (met de nanotechnologie), het 5G netwerk, dit alles dan met het doel een volledige controle over geest en lichaam van de mens. Of Big Brother in het kwadraat. Ik neem daarbij dan nog alle vormen van artificiële intelligentie, met de robotisering .. een volledig elektronisch betalingssysteem met één virtuele wereld munt , een gigantische netwerk van intelligente camera’s en met sensoren tot in de W.C pot… en dit alles dan verbonden met een “social credit score systeem” zoals reeds in voege in China. George Orwell met “1984” wordt hier overklast. Uiteindelijk moet dit leiden tot het transhumanisme, of de fusie van de mens met de robot, de natte droom van de elites achter de NWO. Voor ons, zijnde de nog “normale”(sic) mens, een echte nachtmerrie. Ik denk dan ook dat het even noodzakelijk is de aandacht te trekken op deze nachtmerrie als we het hebben over vaccinaties. Stel U voor dat iedereen moet rondlopen met een chip, op welke manier dan ook in het lichaam gebracht, en dat er daar iemand in een bunker zit voor een P.C. scherm, en met enkele drukken op het toetsen bord U geheel of gedeeltelijk en/of tijdelijk of definitief kan uitschakelen.

 2. Waarom moet iedereen gevaccineerd worden en indien niet valt de pharma door de mand. Want het zijn zij die epidemieën veroorzaken. Hierbij voeg ik een artikel van dr Mercola een Amerikaanse arts.
  • Levende virale vaccins bevatten een verzwakte (of verzwakte) versie van het virus
  • Levende verzwakte virale vaccins kunnen ertoe leiden dat gevaccineerde personen gedurende een periode van dagen, weken of maanden het vaccinstamvirus afwerpen, waardoor anderen mogelijk worden geïnfecteerd en dit leidt tot symptomen van de ziekte die het vaccin moest voorkomen
  • Uit een recent onderzoek is niet alleen gebleken dat het influenzavirus kan worden verspreid via eenvoudige ademhaling (dwz geen niezen of hoesten vereist), maar ook dat herhaalde vaccinatie de hoeveelheid afgegeven virus in de lucht verhoogt
  • Personen die in het huidige en voorgaande seizoen een griepvaccinatie hadden gekregen, hadden 6,3 keer meer aerosolafgifte van het influenzavirus dan degenen die in die twee seizoenen geen vaccinatie hadden gekregen
  • Vanwege een gebrek aan actieve bewaking en testen, is er geen manier om te weten hoe vaak levende virusafscheiding door vaccinatie en overdracht van ziekten daadwerkelijk plaatsvindt
  Wanneer je besmet bent met een virus dat een ziekte veroorzaakt, wordt dat virus in je speeksel en andere lichaamsvloeistoffen afgeworpen, en soms ook via huidletsels. Dit betekent dat een persoon die direct in contact komt met het schuurvirus ook geïnfecteerd kan raken. Hetzelfde geldt voor levende verzwakte virale vaccins.
  Terwijl geïnactiveerde vaccins een gedode versie van de ziekteverwekker gebruiken, gebruiken levende virale vaccins een verzwakte (of verzwakte) versie van het virus. Doorgaans wordt het levende virus dat bij de vaccinproductie wordt gebruikt, door een levende celkweek of een andere gastheer, zoals kippenembryo, vaak overgebracht totdat het verzwakt raakt tot een punt dat het niet waarschijnlijk is dat u ziek wordt wanneer het wordt geïnjecteerd of, in de geval van levende orale vaccins, ingeslikt.
  Dat gezegd hebbende, een levend vaccin-stamvirus is nog steeds actief en sterk genoeg om een ontstekingsreactie in uw lichaam te veroorzaken, wat aanleiding geeft tot de vorming van door vaccin verkregen antilichamen. Er zijn een paar problemen hiermee, zoals de mogelijkheid dat het verzwakte vaccin-stamvirus kan terugkeren naar virulentie, wat leidt tot ernstige complicaties die identiek zijn aan of vergelijkbaar zijn met complicaties van de natuurlijke ziekte die het vaccin zou moeten voorkomen bij de gevaccineerde persoon. 1
  Een ander opgemerkt probleem is dat de persoon die een levend verzwakt virusvaccin krijgt, asymptomatisch het vaccin-stamvirus gedurende een periode van dagen, weken of maanden kan overdragen en mogelijk nauwe contacten kan infecteren, die ook symptomen van de ziekte zelf kunnen ervaren, het vaccin was bedoeld om te voorkomen.
  Levend griepvaccin geassocieerd met verhoogde virale verspreiding in uitgeademde lucht
  De mogelijkheid van virale afstoting van vaccinstam wordt steeds belangrijker in het geval van de sterke aanbeveling van de overheid voor jaarlijkse griepvaccinatie. De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) beveelt jaarlijkse griepvaccinaties aan voor iedereen van 6 maanden en ouder.
  In het griepseizoen 2018 tot 2019 hebben CDC-functionarissen aan zorgaanbieders aanbevolen ‘elk gelicentieerd, voor de leeftijd geschikt griepvaccin (geïnactiveerd griepvaccin (IIV), recombinant griepvaccin (RIV) of levend verzwakt griepvaccin (LAIV4) te gebruiken zonder voorkeur uitgedrukt voor het ene vaccin boven het andere. ” 2
  Het levende griepvaccin FluMist, dat is goedgekeurd voor niet-zwangere vrouwen en iedereen in de leeftijd van 2 tot 49 jaar, wordt toegediend in de vorm van een neusspray.
  Hoewel de CDC stelt dat de influenzavirussen van de levende type A- en B-vaccinstam in FluMist te zwak zijn om ontvangers daadwerkelijk griep te geven, heeft onderzoek serieuze twijfels gewekt dat dit het geval is. Uit een recent onderzoek is niet alleen gebleken dat het influenzavirus via eenvoudige ademhaling kan worden verspreid (bijv. Niezen of hoesten niet nodig), maar ook dat herhaalde vaccinatie de hoeveelheid afgegeven influenzavirus in de lucht verhoogt. 3
  “Zelfgerapporteerde vaccinatie voor het huidige seizoen werd geassocieerd met een trend in de richting van hogere virale verspreiding in fijne aerosolmonsters; vaccinatie met zowel de huidige als de seizoensgebonden vaccins van vorig jaar , was echter significant geassocieerd met grotere fijne aerosolafscheiding …,” onderzoekers gezegd. 4
  Bovendien hadden individuen die in het huidige en vorige seizoen waren gevaccineerd 6,3 keer meer aerosolafgifte dan degenen die in die twee seizoenen geen vaccinatie hadden gekregen. De onderzoekers concludeerden: 5
  “De associatie van huidige en voorgaande jaar vaccinatie met verhoogde verspreiding van influenza A kan ertoe leiden dat men speculeert dat bepaalde soorten eerdere immuniteit longontsteking, luchtwegafsluiting en aerosolvorming bevorderen … Indien bevestigd, deze observatie, samen met recente literatuur suggereert verminderde bescherming met jaarlijkse vaccinatie, zou implicaties hebben voor aanbevelingen en beleid voor griepvaccinatie. ”
  Advertentie

  ________________________________________
  Virusverlies is gebruikelijk na FluMist – en kan griep overbrengen
  MedImmune, het bedrijf dat FluMist heeft ontwikkeld, is zich ervan bewust dat het vaccin het vaccinstamvirus afstoot. In de voorschrijfinformatie beschrijven ze een onderzoek naar de overdracht van vaccinstam-influenzavirussen van gevaccineerde kinderen op niet-gevaccineerde kinderen in een kinderdagverblijf.
  In 80 procent van de ontvangers van FluMist werd minstens één tot 21 dagen na vaccinatie ten minste één vaccin-griepvirus geïsoleerd. Ze merkten verder op: “Eén placebo-patiënt had een milde symptomatische type B-virusinfectie bevestigd als een overgedragen vaccinvirus door een ontvanger van FluMist in dezelfde speelgroep.” 6
  Een ander MedImmune-onderzoek toonde aan dat 89 procent van de baby’s jonger dan 2 jaar die FluMist ontvingen, het griepvirus van de vaccinstam hebben afgestoten, evenals 20 procent van de volwassenen. Het meeste virus werd twee tot drie dagen na vaccinatie afgestoten, en duurde tot 11 dagen. 7
  Hoewel de CDC claimt dat het afstoten van vaccinstamvirus en de daaropvolgende overdracht van ziekten zeldzaam is, hebben ze ook verklaard dat mensen met een verzwakt immuunsysteem, of mensen die voor iemand met een verzwakt immuunsysteem zorgen binnen zeven dagen na vaccinatie, mag het levende verzwakte griepvaccin niet ontvangen vanwege het “theoretische” risico dat de recent gevaccineerde persoon het vaccin-stamvirus kan afstoten en overdragen aan immuungecompromitteerde personen.
  Dat gezegd hebbende, er is geen manier om zeker te weten hoe vaak het afstoten van levende vaccins door vaccins en ziektetransmissie daadwerkelijk voorkomt. Barbara Loe Fisher, mede-oprichter en president van het National Vaccine Information Center (NVIC), schreef een speciaal rapport, The Emerging Risks of Live Virus and Viral Vectored Vaccines: Vaccine Strain Virus Infection, Shedding and Transmission, dat meer dan 200 referenties bevat en onderzoekt virusafgifte en vaccinvirusafgifte. Zij merkte op: 8
  “Er is geen actieve bewaking en testen voor bewijs van het afstoten, overdragen en besmetten van vaccins door levende populaties onder de bevolking die routinematig meerdere doses van levende virusvaccins krijgen, waaronder mazelenvaccin. Daarom is het onbekend hoeveel gevaccineerde kinderen en volwassenen in de VS of andere landen verspreiden en verzenden levende virussen van de vaccinstam.
  Of levende virusafstoting, overdracht en infectie al dan niet leidt tot niet-gediagnosticeerde of verkeerd gediagnosticeerde gezondheidsproblemen, vooral bij mensen met ernstige immuundeficiënties of auto-immuunziekten en andere immuunsysteemaandoeningen, is een open vraag. ”
  Welke vaccins kunnen afstoten?
  Voorbeelden van levende verzwakte virale vaccins zijn mazelen , bof, rodehond, vaccinia (pokken), varicella, zoster (die hetzelfde virus bevat als varicellavaccin maar in veel hogere hoeveelheden), gele koorts, rotavirus en influenza (intranasaal). 9 Net als bij het levende virusgriepvaccin, zijn er veel voorbeelden van andere levende verzwakte virale vaccins die ziekten verspreiden.
  Het live orale poliovaccin (OPV) is er een van. OPV wordt niet langer gebruikt in de VS, nadat het in 1999 werd vervangen door een geïnactiveerd injecteerbaar poliovaccin, maar OPV wordt nog steeds gebruikt in sommige ontwikkelingslanden. In 2017 waren er 21 gemelde gevallen van van vaccin afgeleide polio, vergeleken met zes gevallen van wilde polio – wat de eerste keer markeerde dat meer gevallen van polio werden veroorzaakt door van vaccin afgeleide stammen dan wilde of natuurlijk voorkomende stammen.
  Alleen al in Syrië waren 15 kinderen verlamd door polio, afgeleid van het vaccin, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 10 Onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Cell onthulde ook dat het levende vaccinstamvirus dat in het orale poliovaccin wordt gebruikt, gemakkelijk kan muteren en zich via een gemeenschap kan verspreiden. 11 NPR gemeld: 12
  “Nadat een kind is gevaccineerd met levend poliovirus, repliceert het virus in de darm van het kind en wordt het uiteindelijk uitgescheiden. Op plaatsen met slechte sanitaire voorzieningen kan fecale materie de drinkwatervoorziening binnendringen en kan het virus zich van persoon tot persoon verspreiden.
  ‘We ontdekten dat er slechts een paar [mutaties] moeten gebeuren en ze gebeuren vrij snel in de eerste maand of twee na vaccinatie, “zegt [hoofdonderzoekauteur Raul] Andino.’ Terwijl het virus in de gemeenschap begint te circuleren, verwerft verdere mutaties waardoor het in feite niet te onderscheiden is van het wildtype virus. Het is polio in termen van virulentie en in termen van hoe het virus zich verspreidt. ”
  De WHO merkte ook op: “Wanneer een kind wordt geïmmuniseerd met OPV, repliceert het verzwakte vaccinvirus gedurende een beperkte periode in de darm … Gedurende deze tijd wordt het vaccinvirus ook uitgescheiden.” 13 Bij sommige mensen is de replicatieperiode echter niet zo ‘beperkt’.
  Een Britse man ontving drie doses verzwakt levend viruspoliovaccin op de leeftijd van 5, 7 en 12 maanden. Hij ontving ook een booster op 7-jarige leeftijd, zoals werd aanbevolen. De man heeft een gezondheidstoestand die zijn immuunsysteem onderdrukt, waardoor het moeilijker wordt om poliovirus met vaccinstam uit het lichaam te verwijderen.
  Hoewel hij geen symptomen van de ziekte had, toen onderzoekers zijn ontlasting testten (meer dan 100 monsters werden in een periode van 28 jaar genomen), bevestigden ze zelfs tientallen jaren later hoge niveaus van het poliovirus .
  Virusafgifte is ook mogelijk na MMR-vaccinatie
  De CDC beveelt het MMR-vaccin (mazelen, de bof en rubella) aan voor kinderen van 12 tot 15 maanden, met een booster tussen 4 en 6 jaar oud. Dit levend verzwakte combinatievaccin is ook in verband gebracht met het afstoten van vaccinstamvirus en ziektetransmissie.
  Bijvoorbeeld, na levende vaccinatie tegen mazelenvirus, werd RNA van mazelenvirus gedetecteerd bij 10 van de 12 kinderen, al op één dag of zelfs 14 dagen na vaccinatie. 14 Vaccin-gerelateerde mazelen zijn ook gedocumenteerd, inclusief bij een 2-jarige jongen die 37 dagen na het ontvangen van een MMR-vaccin ziek werd.
  De onderzoekers die het casusrapport hebben gepubliceerd, legden uit: “Hoewel dit het eerste gerapporteerde geval is, vertegenwoordigt het waarschijnlijk het bestaan van aanvullende, maar niet-geïdentificeerde, uitzonderingen op het typische tijdsbestek voor het afstoten en de ziekte van het mazelenvaccinvirus.” 15
  Het is vaak het geval dat uitbraken van mazelen de schuld zijn van niet-gevaccineerde personen, maar dit suggereert dat recent gevaccineerde personen ook een vaccin-stamversie van de ziekte kunnen overdragen.
  Evenzo is ook bevestigd dat het bofvirusstamvirus door recent gevaccineerde kinderen op hun ouders wordt overgedragen, terwijl levend rubellavaccinvirus via de moedermelk kan worden overgedragen. Het levend verzwakt waterpokken vaccin kan ook leiden tot vaccin-stam waterpokken in gezonde en immunoincompetente gevaccineerden – of hun nauwe contacten. Volgens Fisher: 16
  “Het is mogelijk voor gezonde kinderen en volwassenen om vaccinatiestam varicella zoster-infectie over te dragen aan andere gezonde kinderen en volwassenen. Personen met een verzwakt immuunsysteem lopen echter een speciaal risico voor het besmetten met waterpokken door vaccinstam en complicaties.
  In het algemeen wordt geadviseerd dat personen die onlangs waterpokkenvaccin hebben gekregen, nauw contact vermijden gedurende ten minste zes weken na vaccinatie met mogelijk gevoelige personen, zoals personen met een verzwakt immuunsysteem, zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s en premature baby’s, vooral als zich na vaccinatie huiduitslag ontwikkelt. ”
  Waarom worden nog steeds levende virusvaccins gebruikt?
  Met gedocumenteerde gevallen van levende virusvaccins die bijdragen aan het afstoten en overdragen van vaccinstamvirussen, is het duidelijk dat er nog veel vragen zijn over hun veiligheid en effectiviteit. Toch gaat het gebruik ervan door, deels omdat de immuunrespons veroorzaakt door levende virusvaccins als superieur wordt beschouwd aan die veroorzaakt door geïnactiveerde vaccins.
  Kortom, levende virusvaccins hebben de neiging een immuunrespons te stimuleren die meer lijkt op een reactie die zou optreden als u van nature aan het wildtype virus was blootgesteld. Dat gezegd hebbende, levende virusvaccins bieden zelden dezelfde soort langdurige immuniteit die blootstelling aan een natuurlijk verworven infectie kan bieden.
  Dit is de reden waarom booster-opnames nodig zijn en waarom sommigen hebben aanbevolen om een derde dosis MMR-vaccin toe te voegen aan het Amerikaanse vaccinatieschema.
  Het is op zijn minst belangrijk om rekening te houden met de verschillen tussen verzwakte levende virusvaccins en geïnactiveerde vaccins, vooral als u deel uitmaakt van een kwetsbare populatie, zoals zeer jonge kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven en mensen met acute of chronische gezondheidsproblemen of een aangetast immuunsysteem.
  Voorlopig blijven er echter nog veel onbeantwoorde vragen over levende virusvaccins en hun uiteindelijke impact op de volksgezondheid. Zoals Fisher heeft uitgelegd: 17
  “De impact van vaccin-stamvirus die infectie en overdracht overdraagt op de individuele en volksgezondheid is een vraag die het verdient om door de wetenschappelijke gemeenschap te worden gevraagd en grondiger onderzocht. Het feit dat kinderen en volwassenen levende virusvaccins kunnen krijgen, kan gezondheidsrisico’s voor zowel niet-gevaccineerde als gevaccineerde nauwe contacten moeten deel uitmaken van het publieke gesprek over vaccinatie. “. Zie ook de miasma leer van Hanhemann en zijn boek Chronische ziekten. Je begrijpt direct hoe smerig de pharma bezig is.

  1. IEDER vaccin maakt de ontvanger gevoelig voor welke ziekteverwekker ook, al in het lichaam aanwezig, of komen van buiten.
   Dat komt omdat vaccinatie IMMUUNSUPPRESSIE veroorzaakt.
   Het woord ‘immuunsuppressie’ kan in de vaccinatie arena nooit hardop worden gezegd…
   maar artsen die Lyme-patiënten behandelen, noemen vaccins onder de oorzaken voor immuunsuppressie, waardoor een al aanwezige Borrelia bacterie plotseling manifest kan worden.
   Ooit keek RIVM Nicolien van der Zee mij verschrikt aan toen ik dat woord noemde ter verklaring van het feit dat bij de 9-jarige Freek Hagoort een bepaalde microbe zijn systeem plotseling geheel had overwoekerd. En DAT was waarom hij enkele dagen na zijn DTP- en BMR-vaccinatie ’s nachts in zijn slaap overleed.
   Wat mij opviel, is dat bij de de artsen van het Erasmus nooit de vraag was opgekomen WAAROM die ziekteverwekkers zo plotseling uit de pas waren gaan lopen.
   Die logische nieuwsgierigheid is er bij hen kennelijk uit geramd!

 3. Lieden als Klaas Dijkhoff, Hugo de Jonge, Rens Ramaekers, Edith Schippers, Klink en Hoogervorst zijn niet meer dan useful idiots, nuttige nakwakers van het farmaceutisch evangelie.
  Ik klaag hen allemaal aan voor het moedwillig beschadigen van de babies en kinderen van Nederland, omdat zij geen van allen ooit de moeite hebben genomen om eigen gedegen onderzoek te doen naar de inhoudsstoffen van de desbetreffende vaccins.
  Een van de problemen is bovendien dat artsen — sinds het in 1910 door Rockefeller gefinancierde Flexner Report — wereldwijd zijn “opgevoed” om het normaal te vinden dat zij dagelijks lichaamsvreemde en dus giftige stoffen, medicijnen geheten, toedienen aan niets vermoedende patiënten.
  Wanneer bovengenoemde politici en artsen een EMA vaccin product informatie document lezen — wat in feite niet anders is dan een door de industrie aangereikt verhaal — dan klinkt er daarom in hun hoofd geen noodsignaal…
  Bij logisch denkende mensen klinkt signaal wel… maar dat zijn ‘indianenverhalen’!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.