Advertentie

Wist jij dit? Foetaal cel-DNA in vaccins..??


Volgens beschrijvingen en documentatie van Dr. Kenneth Bock is ongeveer één derde van de Amerikaanse kinderen getroffen door de 4-A aandoeningen: Autisme, ADHD, Astma en Allergieën[40]. Het is heel goed mogelijk, of zelfs zeer waarschijnlijk dat, op basis van huidige kennis, elk van deze voorwaarden in verband wordt gebracht met de onderliggende genetische veranderingen
Als het niet goed voelt, en wetenschappelijk-medisch wordt bewezen dat er -op z’n zachts gezegd!- heel veel haken en ogen zitten aan DNA van geaborteerde foetussen in vaccins, die in jonge baby-lichaampjes worden ingespoten, wat rest er dan nog om te CONCLUDEREN dat er iets totaal mis is met vaccins..? ALS NOG NOOIT ONDERZOEK OVER DE VEILIGHEID van deze methode is overlegd, hoe kan dan de farmaceutische industrie beweren, dat het allemaal juist is wat zij doen. En dat dan ook nog eens, met het oog op hoog rendement en dikke winsten, in plaats van de ethische doelstelling om mensen te vrijwaren van ernstige ziekten..?

Wij weten het ook niet meer, waar dit onvoorwaardelijke geloof in de Heilig VaccinatieGraal vandaan komt.. Als duidelijk is, dat dit NERGENS OP GEBASEERD IS.. De auto-immuunziekten, die als ernstigste gevolg van dit gerommel met DNA, tevoorschijn komen, zijn ziekten die een menselijk lichaam, wellicht van uw kind, LEVENSLANG zullen ondermijnen..! Luister naar het relaas, deze open brief, van iemand die het weten kan.. Dokter Theresa Deisher. Een medische bolleboos, laten we het zo samenvatten..

Wie is deze dokter Theresa Deisher? Ze is een regulier opgeleide wetenschapper. Zij is cum laude afgestudeerd aan Stanford University en behaalde haar Ph.D. in Molecular and Cellular Physiology van de afdeling Molecular and Cellular Physiology, Stanford University. Haar baanbrekende onderzoek heeft ertoe geleid dat zij 23 medische patenten op haar naam heeft staan.

Nadat zij meer dan 20 jaar werkzaam is geweest in de farmaceutische industrie, richtte zij een ‘non-profit’ instituut op. Het Sound Choice Pharmaceutical Institute (SCPI). Onder haar leiding voeren tientallen wetenschappers onderzoek uit naar DNA-mutaties, stamcellen, kanker, autisme spectrum stoornissen, en mogelijke ziekte-veroorzakende gevolgen van het injecteren van foetaal-DNA, vervuilingen, en retrovirussen in baby’s.1

De reguliere medische wetenschap houdt zich hier liever niet mee bezig. Hoewel bekend is dat er DNA-vervuilingen in vaccins zitten staat er op de Amerikaanse bijsluiter van het BMR-vaccin dat er geen onderzoek is gedaan is naar mogelijk genetische mutatie’s (veranderingen) als gevolg van de vervuiling in de rodehond component van de BMR.2 Het feit dat de farmacie het niet onderzocht heeft, betekent helaas niet dat we daarom zonder problemen foetaal DNA kunnen injecteren in baby’s. Dr. Deisher heeft schokkende feiten uit haar onderzoek in een open brief naar buiten gebracht.

Laten we beginnen met de belangrijkste punten uit dit onderzoek, voordat we de brief van dokter Deisher plaatsen:

 1. Foetaal cel DNA, afkomstig van het productieproces van de rodehond-component van het BMR-vaccin, is in grote mate aanwezig in gevaccineerde baby’s
 2. Foetaal cel DNA kan auto-immuun reacties opwekken in de gevaccineerde baby – met andere woorden: het foetale DNA triggert een reactie waarbij het immuunsysteem van de gevaccineerde baby zichzelf ‘aanvalt’.
 3. Antilichamen tegen menselijk DNA kunnen een rol spelen bij auto-immuun aanvallen bij autistische kinderen.
 4. Vóór 1980 waren aandoeningen in het autismespectrum zeer zeldzame, bijna onbekende ziektes. In 1979 keurde de FDA de productie op menselijke celllijnen goed.
 5. Er bestaat een sterk verband tussen plotselinge stijgende autisme-cijfers en de verandering in de productie van het rodehond-vaccin op dierlijke cellijnen naar de productie van het rodehond-vaccin op menselijke cellijnen eind jaren ‘70.
 6. Vaccins die geproduceerd worden op menselijke foetale cellijnen bevatten cel-resten en verontreinigingen van menselijk DNA, die niet volledig geëlimineerd kunnen worden tijdens het zuiveringsproces van het virus.
 7. Het injecteren van kinderen met menselijke foetale DNA-contaminanten geeft risico op ‘insertionele mutagenese’: dat wil zeggen dat foetaal menselijk DNA wordt opgenomen in het DNA van het kind en mutaties (genetische afwijkingen) veroorzaakt.
 8. Een bijkomende zorg is retrovirus-verontreiniging. De aanwezigheid van zowel hoge niveaus van verontreinigd foetaal DNA, als HERVK-besmetting (een reterovirus-verontreiniging) in het BMR-vaccin vormt een nog niet bestudeerd risico met enorme implicaties en gevaren voor de individuele-, en volksgezondheid.

* * *

Open brief aan wetgevers en burgers over:

De risico’s van foetaal cel DNA in vaccins

2019 © dr. Th. Deisher/vertaling Door Frankema
origineel:
‘Open Letter from Dr. Theresa Deisher to Legislators Regarding Fetal Cell DNA in Vaccines’

HIER

2019 © deze versie WantToKnow.nl/be

x

Open brief aan wetgevers over cel-DNA van foetussen in vaccins

8 april 2019

Mijn naam is Dr. Theresa Deisher. Ik ben oprichtster van het ‘Sound Choice Pharmaceutical Institute’ – en hier als hoofdwetenschapper werkzaam. De missie van dit instituut is het publiek voor te lichten over de veiligheid van vaccins, en druk uit te oefenen op vaccin-producenten om betere en veiligere vaccins te ontwikkelen om aan de bevolking aan te bieden.
Sound choice Pharmaceutical InstituteIk promoveerde in 1990 aan de Stanford University in Molecular and Cellular Physiology en ik voltooide mijn postdoctorale werkzaamheden aan de Universiteit van Washington. Mijn carrière heeft plaatsgevonden in de commerciële biotechnologische-industrie, waar ik werk verricht heb variërend van fundamentele biologische ontdekkingen en het uitvinden en ontwikkelen van medicijnen.

Ik schrijf u over onweerlegbare wetenschappelijke feiten met betrekking tot foetale DNA-contaminanten (vervuilingen) in het BMR(bof, mazelen en rodehond)-vaccin, die aan wetgevers en de bevolking bekend moeten worden gemaakt.

Of de dokter wel preciés weet wat ie gaat doen? Dat zal toch wél?

Het MMR II-vaccin van Merck wordt (evenals de waterpokken, Pentacel en alle Hep-A-bevattende vaccins) geproduceerd op menselijke foetale cellijnen. De vaccins zijn zwaar verontreinigd met humaan (menselijk) foetaal DNA afkomstig van het productieproces. De niveaus ervan bij onze kinderen kunnen oplopen tot 5 ng/ ml na vaccinatie, afhankelijk van de leeftijd, het gewicht en het bloedvolume van het kind. Van dit niveau is bekend dat het Toll-like receptor 9 (TLR9) activeert, hetgeen auto-immuun aanvallen kan veroorzaken (dat wil zeggen aanvallen van het immuunsysteem tegen het eigen lichaam).

Om u duidelijk te maken hoe groot de auto-immuun capaciteit van zeer kleine hoeveelheden foetaal DNA is, vraag ik u om over het volgende na te denken. Barensweeën worden opgewekt door foetaal DNA van de baby dat zich opstapelt in de bloedbaan van de moeder, waardoor een massale trigger ontstaat van het immuunsysteem van de moeder om de baby af te stoten. Dit zijn weeën.

(Dit werkt als volgt: foetale DNA-fragmenten1 van een baby met ongeveer 300 basenparen in lengte zijn te vinden in het bloedserum van zwangere moeder. Wanneer ze tussen de 0,46 – 5,08 ng/ ml in serum bereiken, activeren ze de bevalling via het TLR9-mechanisme2 De overeenkomstige bloedspiegels zijn 0,22 ng/ ml en 3,12 ng/ ml. De foetale DNA-niveaus in een kind nadat het is geïnjecteerd met op foetale cellijnen geproduceerde vaccins bereiken hetzelfde niveau dat de auto-immuun afstoting van de baby door de moeder opwekt tijdens het baringsproces.)

Iedereen die beweert dat het foetale DNA waarmee vaccins vervuilt zijn onschadelijk is, weet óf niets over immuniteit en Toll-achtige receptoren of ze vertellen niet de waarheid. Als foetaal DNA kan leiden tot bevalling (een van nature gewenste auto-immuunreactie), dan kunnen diezelfde niveaus in vaccins bij een kind auto-immuniteit (het immuunsysteem dat zichzelf aanvalt) veroorzaken. Gefragmenteerd foetaal DNA in vaccins heeft een vergelijkbare grootte, ongeveer 215 basenparen.3 Dit is biologisch bewijs dat foetale DNA-vervuilingen in vaccins geen lage, onschadelijke niveaus betreffen. Ze zijn een zeer krachtige pro-inflammatoire (ontstekings-veroorzakende) trigger.

Toediening van fragmenten van humaan foetaal, niet-eigen DNA aan een kind zou een immuunreactie kunnen genereren die tegen het eigen DNA van het kind inwerkt, omdat het verontreinigende DNA-deeltjes kan bevatten die overlappen met het DNA van het kind. Kinderen met een autistische stoornis hebben antilichamen tegen menselijk DNA in hun bloed, en niet-autistische kinderen niet. Deze antilichamen tegen menselijk DNA kunnen een rol spelen bij auto-immuun aanvallen bij autistische kinderen.4

De universiteit van Duke heeft in een recent uitgevoerd onderzoek aangetoond dat aanzienlijke verbeteringen in gedrag werden waargenomen wanneer kinderen met een autismespectrumstoornis werden behandeld met hun eigen opgeslagen navelstrengbloed.5 Deze behandeling laat duidelijk zien dat de meeste kinderen met autisme niet zo worden geboren omdat genetische aandoeningen zoals het Downsyndroom of spierfibrose niet met eigen stamcellen kunnen worden behandeld.

Daarom moeten een of meerdere (omgevings)factoren die autisme triggeren – en die rond 1980 wereldwijd geïntroduceerd zijn en wel op hetzelfde moment dat autisme voor het eerst begon te stijgen – geïdentificeerd en daarna verminderd of geëlimineerd worden uit de omgeving.

 1. Er bestaat een sterk verband tussen plotselinge stijgende autisme-cijfers en de omschakeling in de productie van het rodehond-vaccin op dierlijke cellijnen naar de productie van het rodehond-vaccin op menselijke cellijnen eind jaren ‘70.6
 2. Het vroegste omslagpunt, en het geboortejaar van ‘stoornissen in het autismespectrum’ werd vastgesteld op 1981 en is gebaseerd op gegevens uit Californië en de VS. Hieraan ging een omschakeling in het productieproces vooraf:
 3. In januari 1979 keurde de FDA de omschakeling voor wat betreft het productieproces van het rodehond-virus goed. Voorheen werd het vaccin op dieren gekweekt (hoogpassage virus, HPV-77, gekweekt in bijvoorbeeld eenden-embryocellen).
 4. En na de goedkeuring van de FDA werd dit een menselijke foetale cellijn, WI-38, met behulp van de RA27/ 3-virusstam.7 Zowel het nieuwe, goedgekeurde, mono rodehond-vaccin als het trivalente bof-, mazelen- en rubellavaccin gebruiken de WI-38 foetale cellijn voor het vervaardigen van de rodehond component.
 5. Vóór 1980 was de autismespectrumstoornis een zeer zeldzame, bijna onbekende ziekte. Volgens de cijfers van de CDC (Centers for Disease Controle), hadden in 2014: 1 op de 59 kinderen autisme. Dit was sterke stijging ten opzichte van 2000, toen 1 op 150 kinderen autisme had. CDC: “De totale kosten per jaar voor kinderen met ASS (autisme spectrum stoornis) in de Verenigde Staten worden geschat tussen $ 11,5 miljard – $ 60,9 miljard (2011 US dollars)”8
 6. Recentelijk zijn duplicatie’s en ‘novo deletions’ ontdekt in maximaal 10% van de rudimentale stoornissen in het autismespectrum, hetgeen milieutriggers voor de genetica van autisme spectrum stoornissen bevestigt.9
 7. De rodehond component van het MMR-vaccin bevat van de mens afkomstige foetale DNA-contaminanten (vervuilingen) van ongeveer 175 ng; meer dan 10x de aanbevolen WHO-drempelwaarde van 10 ng per vaccindosis.10
 8. Geen enkel ander medicijn op de markt zou FDA-goedkeuring krijgen zonder grondige toxiciteitsprofilering (FDA volgt internationale ICH-richtlijnen). Deze profilering (het vaststellen van de giftige eigenschappen van de vervuilingen van het rodehond vaccin) zijn niet gedaan door de farmaceutische industrie wat betreft de DNA-besmetting van het BMR-vaccin.
 9. foetusVaccins die geproduceerd worden op menselijke foetale cellijnen bevatten cel-resten en verontreinigingen van menselijk DNA, die niet volledig geëllimineerd kunnen worden tijdens het zuiveringsproces van het virus.11
 10. Bovendien wordt DNA niet alleen gekenmerkt door de volgorde van basenparen van de DNA-string (ATCG), maar ook door de epigenetische* modificatie (bijvoorbeeld DNA-methyleringspatroon, enz.). Deze modificatie is zeer soort-specifiek. Daarom zal niet-menselijk DNA worden geëlimineerd, terwijl dit niet noodzakelijkerwijs het geval is het geval met foetaal menselijk DNA.
 11. Epigenetica is het vakgebied binnen de genetica dat onder andere de invloed bestudeert van de omkeerbare erfelijke veranderingen in de genfunctie die optreden zonder wijzigingen in de sequentie (volgorde van de basenparen) van het DNA in de celkern. Het bestudeert ook de processen die de zich ontplooiende ontwikkeling van een organisme beïnvloeden. (HIER)

Het injecteren van onze kinderen met menselijke foetale DNA-contaminanten omvat het risico op twee veel voorkomende aandoeningen.

 1. Insertionele mutagenese: dat wil zeggen dat foetaal menselijk DNA dat wordt opgenomen in het DNA van het kind mutaties (genetische afwijkingen) veroorzaakt. Gentherapie waarbij kleine fragmenten van ‘homologe recombinatie’ werden gebruikt heeft aangetoond dat slechts 1,9ng / ml DNA-fragmenten resulteert in insertie in het genoom van stamcellen in 100% van de muizen die daarmee werden geïnjecteerd.12 De niveaus van menselijke foetale DNA-fragmenten bij onze kinderen na vaccinatie met MMR, Varivax (waterpokken) of Hepatitis A-bevattende vaccins bereiken niveaus die groter zijn dan 1,9 ng / ml.
 2. Auto-immuunziekte: foetaal menselijk DNA activeert het immuunsysteem van een kind om zijn/ haar eigen systeem (lichaam) aan te vallen.

Een bijkomende zorg: retrovirusverontreiniging
Menselijk endogeen retrovirus K (HERVK) is een ‘vervuiling’ in het BMR-vaccin.13

 • HERVK kan worden gereactiveerd in mensen.14 Het brengt een code over aan een eiwit (integrase) dat is gespecialiseerd in het integreren van DNA in het menselijk genoom. (Het genoom is de complete genetische samenstelling van een organisme, cel of virus – https://nl.wikipedia.org/wiki/Genoom)
 • Verschillende auto-immuunziekten zijn in verband gebracht met HERVK-activiteit.15
 • Het zit ook in dezelfde familie van retrovirussen als het MMLV-virus dat in een gentherapie-onderzoek werd gebruikt. In dit onderzoek leidde ongeschikte gen-insertie (insertionele mutagenese) tot hieruit voortkomende nieuwe lichamelijke mutaties en kanker bij 4 van de 9 jonge jongens.16
 • Het is daarom mogelijk dat het HERVK-genfragment dat aanwezig is in het BMR-vaccin actief is, en een code overgeeft aan integrase of het eiwitomhulsel, en dus het vermogen heeft om een ​​gen-insertie op te wekken, wat het insertiemutagenese en auto-immuniteit bevordert.

De aanwezigheid van zowel hoge niveaus van het verontreinigd foetaal DNA als de HERVK-besmetting in het BMR-vaccin vormt een nog niet bestudeerd risico met enorme implicaties en gevaren voor de individuele-, en volksgezondheid.

Oplossing: Voer druk uit op fabrikanten om terug te gaan naar op cellijnen van dieren afgeleide rodehond-vaccins zoals al met succes is gedaan in Japan:

 • Gebaseerd op Takahashi-stammen van levend verzwakt rubellavirus, dat is geproduceerd op cellen van konijnen. Er is recentelijk aangetoond dat een enkele dosis van dit vaccin gedurende ten minste tien jaar immuniteit behoudt toen rodehond in een bepaalde regio onder controle was.17
 • Splits het BMR-vaccin in drie individueel aangeboden opties zoals dit gebeurt in Japan.

Het productieproces van het BMR-vaccin moet worden gewijzigd om de bovenstaande risico’s voor de gebruikers aan te pakken en te elimineren. Bedankt voor uw begrip. Ik zal u graag helpen bij het beantwoorden van al uw vragen over de bovenstaande informatie.

Hoogachtend,

Theresa A. Deisher, Ph.D.

Bronnen inleiding op de brief van Dr. Theresa Deisher

1. http://www.soundchoice.org/
2. Amerikaanse bijsluiter: https://www.fda.gov/media/75191/download

Verwezen bronnen:
1. Lo et al. Am J Hum Genet. 1998 Apr;62(4):768-75
2. Enninga et al. Front Immunol. 2015 Aug 26;6:424
3. Deisher et al. Issues Law Med. 2015 Spring;30(1):47-70
4. Mostafa et al. 2014, J Neuroimmunol , Vol. 272, pp. 94–98; Mostafa et al. 2015, J Neuroimmunol ,
Vol. 280, pp. 16–20
5. Dawson et al. Stem Cells Transl Med. 2017 May;6(5):1332-1339
6. Deisher et al. Issues Law Med, 2015 Vol. 30, pp. 25-46
7. https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/rubella.html; Plotkin, SA. 2006, Clinical Infectious Diseases, Vol. 43, pp. S164–168;
8. https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html
9. Sebat et al. 2007, Science., Vol. 316, pp. 445-449; Sanders et al. 2011, Neuron, Vol. 70, pp. 863-885
10. Series, WHO Technical Report. WHO EXPERT COMMITTEE ON BIOLOGICAL STANDARDIZATION 941; Deisher et al. Issues Law Med. 2015 Spring;30(1):47-70
11. Kramberger et al. Hum Vaccin Immunother. 2015;11(4):1010-21.
12. McNeer, N A et al. “Systemic delivery of triplex-forming PNA and donor DNA by nanoparticles mediates site-specific genome editing of human hematopoietic cells in vivo.” Gene therapy vol. 20,6 (2012): 658-69. doi:10.1038/gt.2012.82
13. Victoria et al. J Virol. 2010, Vol. 84, pp. 6033-6040
14. Lee et al. PLoS Pathog. 2007 3(1):e10; Dewannieux et al. Biologicals, Vol. 38, pp. 366-70
15. Taietal.9,Nov2008, Mult Scler, Vol. 14, pp. 1175-80; Dickerson et al. 2008, Schizophr Res. 2008 Sep;104(1-3):121-6, Vol. 104, pp. 121-6
16. Hacein-Bey-Abina et al. J Clin Invest. 2008 Sep;118(9):3132-42
17. Jpn J Infect Dis. 2016 May 20;69(3):221-3

4 gedachten over “Wist jij dit? Foetaal cel-DNA in vaccins..??

 1. Het is gewoon schandalig wat hier op Aarde gebeurd.
  Parasieten die je niet ziet die bezig zijn om onze Aarde over te nemen komen met dit soort zaken om ons te vergiftigen en onze spiritualiteit tegen te proberen houden.
  Hier is een prachtige link (helaas Engelstalig) die de big picture toont en precies laat zien hoe alles gelinkt is om ons te stoppen te groeien op spiritueel gebied.
  https://energeticsynthesis.com/resource-tools/news-shift-timelines/3255-energetic-parasites

  Foetus cellen worden ook als additieven in voeding gebruikt (Senomyx met hun HEK293) om ons te introduceren in kannibalisme, anders kan je het gewoon niet noemen.

  1. Vaak heb ik het gevoel dat de bemoeienis van mensen aangaande andere mensen een nog groter probleem is dan de problemen die door geld/materialisme worden veroorzaakt.
   Het leven bestaat nu eenmaal uit keuzes die gemaakt zullen moeten worden en dat zal meestal zo niet altijd gevolgen hebben ongeacht de keuze die gemaakt wordt.
   Wanneer we de vaccinatie discussie nemen dan denk ik vaak waar gaat het eigenlijk over en waar bemoeien anderen zich mee vooral wanneer zij die er wel voor kiezen hun kind/eren te laten vaccineren anderen willen dwingen hetzelfde te doen.
   Vaccinaties zouden beschermen zegt men en ook zou het veilig zijn maar dat is nooit bewezen dus zij die ervoor kiezen hun kinderen wel te laten vaccineren zullen wanneer het niet veilig is ook de gevolgen ondervinden en wanneer het naar hun eigen zeggen beschermd hoeven zij zich dus ook geen zorgen over anderen te maken laat staan hen te dwingen tot vaccineren.Lokiban u heeft het over parasieten die ons zouden weerhouden van op spiritueel gebied te groeien maar dat lukt ze alleen wanneer we dat zelf toestaan en aan meewerken dus dat zouden we beter niet doen misschien?
   Mensen hebben vaak de neiging om zich dualistisch te gedragen waarbij ze dan hopen dat duel te winnen en dat kan betekenen dat het winnen belangrijker wordt dan de reden van dat duel. Zij die hun kinderen wel laten vaccineren zouden er goed aan doen om mensen die er niet voor kiezen dat te doen met rust te laten met de gedachte dat wanneer dat een verkeerde keuze is ook zij de gevolgen moeten dragen en per slot van rekening zijn zij geen gevaar voor de wel gevaccineerden omdat anders die vaccinaties niet werken.Pas wanneer zij die anderen willen dwingen ook hun kinderen te laten vaccineren ook hun verantwoordelijkheid nemen door voor die mogelijk nare gevolgen van vaccineren de volle verantwoording op zich nemen kan men verder spreken maar dan wel beginnen met het antwoord te geven op de vraag hoe die gedwongen ingespoten rommel weer uit het lichaam gehaald kan worden.Dat antwoord zullen ze wellicht niet weten dus kunnen ze beter bij hun keuze blijven en anderen et rust laten.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.