Advertentie

Mediaplichtig..


x

x

Mediaplichtig..!

2019 © mr. drs. Jaap Rameijer | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Jaap Rameijer. Als weldenkend mens vooral bezig zijn verbazing te delen. Bijvoorbeeld over de vaccinatie-politiek in de wereld..!

‘Mediaplichtig’ vind ik een fraaie term die wordt genoemd in het boek ‘Regeert de Leugen’ van Cees J. Hamelink waarin wordt gesteld dat pers en media niet zozeer bewust liegen, maar wel te vaak en te gemakkelijk een podium bieden aan onze eigentijdse, grote leugenaars. Zo ook hier. Na maanden van massale media campagnes en forse politieke druk, is het nu de beurt aan de kwaliteitsmedia. Die moeten nu ook hun steentje bijdragen. Wie hen daartoe heeft aangezet is niet duidelijk maar het lijkt wel op een gecoördineerde actie. Het zijn de krant NRC, het magazine Elsevier Weekblad en het programma EenVandaag. Allemaal, de afgelopen maanden, prominent in het nieuws met verhalen over vaccins.

Maar deze kwaliteitsmedia gaan dit keer gelukkig wel iets genuanceerder om met de ‘feiten’ dan hun voorgangers. Er wordt nu zelfs enige aandacht besteed aan de groep mensen die zich niet willen laten vaccineren, of die aarzelen en er worden vragen gesteld over de veiligheid, effectiviteit en de noodzaak van vaccineren.

Mag ik, ter verdere verdieping van deze nuancering, u nog enige wederwaardigheden over vaccins aan de hand doen? Misschien kunt u er wat mee.

 • allereerst het woord ‘anti-vaxxers’. Dat is heel denigrerend en het klopt ook niet. Deze mensen zijn niet tegen vaccineren, maar vóór o.a. het behoud van een vrije keuze
 • dan wordt er voortdurend geschermd, door overheid, RIVM en consultatiebureau artsen, dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vaccins veilig zijn. Maar is dat wel zo? Wist u dat er een WOB verzoek is ingediend bij VWS en RIVM om nu eens ‘voorgaats te komen’ met het onweerlegbare, openbare, wetenschappelijke bewijs dat vaccins inderdaad veilig zijn. Maar dat dit bewijs er niet is, het bestaat kennelijk niet..!
 • Er zijn wel heel wat wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat bepaalde vaccins allesbehalve veilig zijn. Ja zelfs levensgevaarlijk. Vooral de vaccins die bij baby’s worden ingespoten en bij zwangere vrouwen en zeer in het bijzonder de zogenaamde combi-vaccins
 • En het zou mij niet verbazen als er straks een WOB verzoek aankomt met de vraag om nu eens tevoorschijn te komen met het wetenschappelijk bewijs dat een vaccinatiegraad van 95%, een getal dat bijna heilig is verklaard, noodzakelijk is om verdere verspreiding van ziekten te voorkomen. De zg. ‘kudde-immuniteit’ te garanderen.
 • De de veiligheid van vaccins en de vaccinatiegraad van 95%, zijn allemaal ‘gegevens’ die door telkens weer herhaalde, massieve reclame en marketing campagnes over de wereld zijn uitgestrooid. En misschien is het woord propaganda hier beter op zijn plaats. Zo massief en zo intensief dat veel mensen niet beter weten of het is waar wat er gezegd wordt.
 • En wist u dat wij in Nederland ons bijna klakkeloos gecommitteerd hebben aan de doelstellingen en de acties van grote internationale organisaties als de WHO, de wereld gezondheid organisatie, de FDA, de Amerikaanse geneesmiddelen autoriteit en de EMA de Europese geneesmiddelen autoriteit. Zonder een zorgvuldige, voorafgaande democratische behandeling met inspraak van belangenorganisaties en een parlementaire behandeling.
 • En dat de WHO, de FDA en de EMA hun informatie krijgen van de grote farmaceutische industrieën. Waarbij terecht de vraag gesteld kan worden welke belangen hier nu gediend worden. Want als het werkelijk zou gaan om het bevorderen van de gezondheid van kinderen, wereldwijd, dan zou het verstrekken van schoon drinkwater en het verbeteren van de sanitaire voorzieningen in met name de ontwikkelingslanden, veel en veel meer effect sorteren dan het verstrekken van vervuilde vaccins en medicijnen. Maar ja, schoon drinkwater levert geen geld op, en vaccins wel.
 • Wist u dit de multimiljardair Bill Gates de één na grootste sponsor is van de WHO? En denkt u nou echt dat deze ‘filantroop’ daar zit om altruïstische redenen?
 • En wist u overigens dat de meeste van de besmettelijke en gevaarlijke zieken al zo goed als verdwenen waren vóór de invoering van vaccins. Er wordt nu uitgebreid geschermd met uitspraken dat vaccins zo veel levens hebben gered, maar het waren vooral de verbeterde levensomstandigheden die voor een enorme daling van de ziekte- en sterftecijfers gezorgd hebben.
 • En wist u dat na de invoering van ‘verplichte’ vaccinering het aantal chronische ziekten wereldwijd dramatisch is gestegen. En dat die stijging een griezelig verband vertoont met de introductie van deze ‘verplichte’ vaccins
 • Nog enkele interessante feiten: wist u dat gevaccineerde kinderen evenzo goed de ziekte kunnen krijgen waartegen ze zijn gevaccineerd? En dat gevaccineerde kinderen deze ziekte via ‘shedding’, het afscheiden van lichaamsstoffen, kunnen overbrengen op niet gevaccineerde kinderen?
 • En waarom maakt men zich zo druk over het gevaar van besmetting van gevaccineerde kinderen door niet gevaccineerde kinderen. Als ze gevaccineerd zijn, zijn ze toch zeker tegen deze ziekten beschermd?
 • Trouwens, er zijn steeds meer onderzoeken waaruit blijkt dat niet gevaccineerde kinderen veel gezonder zijn dan wel gevaccineerde kinderen.
 • En waarom worden normale kinderziekten als de mazelen nu zo hard in het verdomhoekje gezet? Redelijk gezonde kinderen kunnen deze ziekte zonder problemen doormaken. En houden daar een levenslange immuniteit aan over, terwijl gevaccineerde kinderen niet alleen vreselijk ziek van de prik kunnen worden, maar ook maar voor een beperkt aantal jaren immuun voor de ziekte zijn
 • En dan nog iets over de mediacampagnes. Is het niet verbazingwekkend dat in één week tijd bijna alle kranten en media met de meest onheilspellende verhalen komen over een onrustbarende daling van de vaccinatiegraad en dat er enkele dramatische interviews getoond werden van ouders die hun kind verloren hebben omdat ze hem of haar niet hebben laten vaccineren.
 • Terwijl er talloze ouders zijn, veel en veel meer dan de bovengenoemde aantallen, die hun kind hebben verloren na een prik of wier kinderen ernstige vaccinschade hebben opgelopen. Iets waar zij en hun kind de rest van hun leven mee opgescheept zitten. Ik heb ze gezien, de video’s en het is vreselijk. Maar die verhalen hoor je niet, die worden niet vertoond, daar zijn pers en media doof voor. Hoe is dat toch mogelijk? Onze kwalitatief zo hoogstaande, zo onafhankelijke pers en media, met journalisten die graag op onderzoek uitgaan, en die het naadje van de kous willen weten. Waar zijn ze gebleven? Of is hen de mond gesnoerd?
 • En is het niet logisch dat de ouders van kinderen met vaccinschade niet naar buiten durven te komen. Artsen, vrienden en kennissen willen niet geloven dat dit door het vaccin kwam, ook al ligt het er duimendik bovenop. Hulpverleningsorganisaties beschuldigen ouders er zelfs van dat ze hun kind hebben mishandeld en dreigen hen uit de ouderlijke macht te ontzetten. Het moet toch niet te gek worden. En veel ouders schamen zich. Ze voelen zich vreselijk schuldig aan wat ze hun kind hebben ‘aangedaan’.
 • Veel mensen kunnen maar moeilijk hun verhaal kwijt. Niemand gelooft ze. ‘Het kan toch niet zo zijn dat dit door het vaccin komt? Vaccins zijn veilig, dat weet iedereen.’ Dat is wat er gezegd wordt. Alleen op sociale media kunnen hun verhalen worden gedeeld evenals bij organisaties en stichtingen die zich het lot van deze mensen en hun kinderen hebben aangetrokken. Maar door onze autoriteiten worden de verhalen op sociale media afgedaan als spookverhalen. Waarom toch? Wat nou als die verhalen waar zijn? Echt gebeurd! En waarom zou men dit soort verhalen delen met anderen als ze niet waar zijn..?
 • Maar vaccins zijn helemaal niet veilig. Alleen daar wordt weinig over bekend gemaakt. Het gaat tenslotte om hele grote bedragen en hele grote belangen. Maar wat te denken van de talloze veroordelingen in de USA van Big Pharma’s wegens vaccinschade, of vergiftiging van voedsel en drinkwater of giftige medicijnen. Wat te denken van de vele klokkenluiders, hooggeplaatste functionarissen in de farmaceutische industrie die uit de school klappen. En de talloze boeken en artikelen die geschreven zijn, over farmaceutische industrieën die alle kenmerken vertonen van grote, misdadige organisaties. Organisaties die heel goed weten dat hun vaccins en medicijnen niet deugen, maar er toch onverdroten mee door gaan.
 • Als u bronnen zoekt voor deze uitspraken kijk dan eens op de site van NVKP of de Stichting Vaccinvrij.
 • Maar gelukkig zijn er ook mensen die de kat de bel aan durven te binden. Denk maar aan Robert F. Kennedy jr. de zoon van de vermoorde senator Robert Kennedy. Een buitengewoon erudiet, vooraanstaand en dapper man. Niet iemand die je zomaar als ‘vaccingekkie’ kan wegzetten. Hij is door president Trump, die in zijn naaste omgeving ook een geval van vaccinschade heeft meegemaakt, aangesteld als voorzitter van de ‘Children’s Health Defense’ organisatie
 • Officier van Justitie Robert Kennedy jr. in één plaatje. Niet tegen vaccins, maar tegen de ‘wijze’ waarop ze worden voorzien van risico-volle adjuvants. (toevoegingen en conserveermiddelen, zoals het uiterst giftige aluminium)

  Robert Kennedy heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar alles wat met de gezondheid van kinderen in de USA en ook in de rest van de wereld, te maken heeft. Daarbij is hij herhaaldelijk tegen de grote farmaceutische industrieën aangeknald. Die hem echter niet openlijk aan durven te pakken omdat hij per slot van rekening lid is van de Kennedy clan, de koninklijke familie van de USA. Hij heeft een aantal buitengewoon verontruste ontdekkingen gedaan. Zoals het feit dat op dit moment maar liefst 54%, ja u leest het goed, 54% van de Amerikaanse kinderen chronisch ziek is!

 • En dat het opschroeven van het aantal verplichte vaccins in Amerika, een markt waar miljarden winsten mee gemaakt worden, nog maar de opmaat is, de aanzet voor een veel grotere markt, namelijk de markt van medicijnen voor chronische ziekten. Die markt gaat immers een leven lang mee, al zullen de meeste van deze levens geen lang leven beschoren zijn, omdat de medicijnen altijd bijwerkingen hebben die telkens weer onderdrukt moeten worden door nieuwe medicijnen met nog weer meer en sterkere bijwerkingen.
 • Als u het niet gelooft: Google Robert Kennedy jr. dan eens en ‘see for yourself!”
 • Het kwalificeren van bezorgde ouders als ‘vaccin-gekkie’ door overheid, pers en media is ook buitengewoon kwetsend. Mensen met het hart op de juiste plaats, mensen met een behoorlijke opleiding, mensen die zich terecht zorgen maken om de gezondheid van hun kinderen. Mensen die intuïtief ‘voelen’ dat er iets niet klopt als ze op het consultatiebureau zitten en geen antwoord op hun vragen krijgen. Mogen die ouders misschien vragen stellen en twijfels hebben? Het zijn tenslotte hun kinderen. Wie zijn overheid, pers en media om hen ‘vaccingekkies’ te noemen?
 • Het Europese Hof van Justitie deed de -nog bij weinigen bekende- uitspraak over de aansprakelijkheid voor vaccinatieschade..! (klik voor artikel)

  Nog een hoopvolle ontwikkeling, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap. Dat heeft enige tijd geleden verklaard dat niet langer bewezen hoeft te worden dat vaccinschade is ontstaan als gevolg van het toedienen van een vaccin . Want zoiets is ook niet te bewijzen. Nu is het voldoende om uit de relevante omstandigheden aannemelijk te kunnen maken dat de schade door die vaccinprik is veroorzaakt

 • Dan nog iets over de rol van pers en media. Wist u dat er begin dit jaar honderdduizenden mensen in alle grote Italiaanse steden de straat op zijn gegaan om te protesteren tegen het voornemen om vaccins verplicht te stellen? Honderdduizenden. En dat daar met geen woord over gerept is. Niet in de pers, niet in de media, niet in Italië en ook niet in de rest van Europa. Dat is toch wel opvallend, vind u niet?
 • En wist u dat er in het Mars-Avril 2019 nummer van het tijdschrift Nexus een compleet hoofdartikel gewijd is aan “VACCINATION, le plan Mondial”, geschreven door Senta Depuydt. Onthutsend en zeer verontrustend. Het wereldwijde vaccin- en medicijn plan begint zo aardig op een mondiaal complot te lijken, iets wat doet denken aan een van de doelstellingen van de ‘Illuminati’, namelijk om de wereldbevolking van 7.7 miljard terug te brengen tot 500 miljoen mensen. Voer genoeg voor de pers..
 • Ook zorgwekkend zijn de vele pogingen om met oneigenlijke middelen de mensen te dwingen om hun kinderen te laten vaccineren. Daarmee wordt een van onze belangrijkste grondrechten, de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam, geschonden. Laat de mensen toch hun vrije keuze houden. Maar als we nu zien op wat voor wijze men hen wil dwingen, met geen toegang tot kinderdagverblijven, inhouding van de kinderbijslag en erger, dan bekruipt mij toch een naar gevoel. Als er zulke dwangmaatregelen nodig zijn, dan kan het verplicht vaccineren geen goede zaak zijn. Daar zou geen dwang voor nodig moeten zijn.
 • En het heeft ook belangrijke maatschappelijke consequenties. Want wordt de bevolking straks opgedeeld in ‘gevaccineerden’ en ‘niet gevaccineerden’?. En moeten de ‘niet gevaccineerden’ dan straks in het openbaar een ‘niet-vaccin ster’ dragen, vergelijkbaar met de Jodenster uit het nazi-Duitsland tijdperk?
 • De methoden beginnen ook al een beetje op de nazi-methoden te lijken, methoden die bij de Hitler-Jugend zo effectief waren. Leraren die op school met kinderen over het belang van vaccins praten en hen instrueren om hun ouders daarop aan te spreken. En wat dacht u van de nieuwe actie waarbij kinderen hun beertjes een prikje mogen geven, zodat hij niet ziek wordt. Dat is toch echt ziekelijk!
 • Maar het kan zo niet doorgaan. Op een gegeven moment komt er een omslag. Net als bij de berichtgeving over de Vietnamoorlog. Waar telkens maar weer werd verteld in pers en media dat het steeds beter ging met de oorlog in Vietnam, terwijl er steeds meer vliegtuigen met overleden Amerikaanse soldaten het land binnen kwamen.
 • Ik heb zelfs al vernomen dat er nu ongevaccineerde Amerikaanse ouders zijn die de moeder van een gevaccineerd kind dat na toediening van het vaccin was overleden, hebben beschuldigd van moord. “hoe kun je nu je kind laten vaccineren wetend hoe gevaarlijk dat is en hoeveel gif er daarbij ingespoten wordt.” De omgekeerde wereld, maar toch… Zo ver moeten wij het in Nederland niet laten komen.

Veel wijsheid toegewenst en gezond verstand!

Mr. Drs. Jaap W. Rameijer

2 gedachten over “Mediaplichtig..

 1. Citaat uit bovenstaand artikel: En het heeft ook belangrijke consequenties.Want wordt de bevolking straks opgedeeld in ‘gevaccineerden’ en ‘niet gevaccineerden’?.En moeten de ‘niet gevaccineerden’ dan straks in het openbaar een ‘niet-vaccinatiester’dragen,vergelijkbaar met de Jodenster uit het nazi-Duitsland tijdperk? (einde citaat).
  Nee die ster zal niet nodig zijn omdat ze nazi praktijken toepassen vergelijkbaar met methoden van toen,toen mensen ook gedwongen werden van alles te doen.
  https://nos.nl/artikel/2293861-duitsland-komt-met-vaccinatieplicht-voor-mazelen.html
  Duits verpleegkundig personeel kan problemen hebben met het verplicht toedienen van vaccinaties of zichzelf laten vaccineren en daarom de zorg verlaten. Vergeet ook niet dat mogelijk voor velen de medische experimenten van toen ook nog een rol zouden kunnen spelen.
  In Nederland zijn nog niet zolang geleden veel mensen uit de zorg aan de kant gezet waarna ze nu gaan roepen dat ze onvoldoende personeel hebben en daarom vaak mensen uit het buitenland gaan halen,mogelijk is dat ook in Duitsland het geval.
  Voordelen zijn:
  Deze nieuwkomers worden opgeleid naar de Duitse normen ( lees Duitse normen die aan de wens van farmaceuten voldoen).
  De nieuwkomers kan men dwingen om vaccinaties verplicht toe te dienen omdat ze anders hun baan kunnen verliezen en zelfs hun huis of het land uitgezet worden.
  En natuurlijk zullen de lonen lager zijn.
  https://nos.nl/artikel/2294352-duitsland-rekruteert-honderden-verpleegkundigen-uit-vietnam.html
  Ik citeer wederom:Als ze aan de slag gaan in Duitsland wordt alles voor de nieuwe verplegers en verpleegsters geregeld.Een woning,VISUM,en de verzekeringen.De eerste twee jaar werken ze nog als verpleegkundigen in opleiding.(einde citaat) Het lijkt netjes maar is dat niet,maar ja wat moet je wanneer Europees personeel niet aan wanpraktijken wil meewerken of zelf geen slachtoffer van hen toegediende vaccinaties willen worden? Het belangrijkste is toch uiteindelijk dat zij die enorm verdienen aan dergelijke praktijken tevreden gesteld worden,is het niet zo?
  Een chemische fabriek uit Nederland heeft toch ook Agent Orange geleverd waar de Vietnamezen tot op de dag van vandaag nog steeds de nadelige gevolgen van ondervinden?
  Alleen al het feit dat het westen en de VS dat mogelijk hebben gemaakt en gebruikt kan toch wraakgevoelens oproepen bij deze Vietnamezen,dus ik weet niet of de Duitse keuze zo verstandig zal zijn.ook weet ik niet of de mensen die voor die Nederlandse fabriek werkten op de hoogte waren gesteld van wat zij maakten en wat de bedoeling van het gebruik van dat spul was.Waarschijnlijk zal alleen verteld zijn dat het een ontbladeringsmiddel was en niet wat voor gevolgen dat had voor de mensen in Vietnam.Ze denken gewoon alles met mensen te kunnen doen zonder dat die inspraak hebben en dat lukt met medewerking van overheden behoorlijk bevredigend.

  1. https://nos.nl/artikel/2292858-merkel-opnieuw-bevend-in-beeld-bij-ceremonie-in-berlijn.html
   Zij zegt dan wel dat mensen zich geen zorgen om haar hoeven te maken en dat het goed met haar gaat,maar dat is natuurlijk niet zo om de simpele reden dat zij anders niet zo zou beven.
   Mogelijk (ik denk zelf van wel) weet zij meer wat ze niet in de openbaarheid kan/mag vertellen en daarom zou het zomaar kunnen zijn dat haar geweten haar nu parten kan gaan spelen.Omdat het juist op dit moment gebeurd nu Duitsland mensen verplicht wil vaccineren is de kans niet uit te sluiten dat het daarmee te maken kan hebben omdat zij mogelijk weet wat de bedoeling daarvan is en ook de gevolgen misschien wel kan raden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.