Advertentie

Waardeloos anti-depressivum 10 jaar als officieel medicijn..!


Opnieuw een Big Pharma-fraude van jewelste. Want zo mag je het toch wel noemen als een grote farmareus willens en wetens fraude pleegt door een anti-depressivum te gaan verkopen, dat niet werkt.. Een bedrijf dat door het vervalsen van onderzoeksresultaten en/of het achterhouden van keiharde, voor hen negatieve data, gewoon fraude pleegt.  Dan ben je in onze ogen in één woord schandalig bezig.

En het is niet de minste farmaceut die het betreft.. We praten namelijk over één van de grootste BigPharma-conglomeraten ter wereld.. Pfizer. Een bedrijf dat dus 10 jaar (!!) lang een medicijn verkocht wat niet werkt..!

Of om in nette wetenschappelijke termen te blijven: een medicijn dat-qua WERKING- hetzelfde resultaat geeft op de depressiviteit als een gratis placebo..! Maar het middel bevat wel chemische stoffen die op een andere wijze werken, dan de claim van het medicijn vertelt.

Wat betekent het voor al die mensen die gewoon keihard 10 jaar een ondeugdelijk medicijn hebben geslikt..?! En hoeveel miljarden heeft Pfizer in die 10 jaar gecashed voor dit ‘medicijn’  wereldwijd..?

Maar wat betekent dit voor de rest van de  Pfizer-medicijnen-renstal.. de rest van hun uiterst winstgevende ‘middeltjes’..?

Medicijnen die -zo blijkt nu maar weer- er niet zijn om jou te genezen, maar om de portemonnee te spekken van deze. Als je het artikel hieronder uit TROUW van afgelopen zaterdag leest, zie je ook de ongelooflijke mogelijkheden die farmaceuten hebben om gewoon de zaak op te lichten, laten we het maar gewoon zo noemen.

Is het niet eens goed deze hele renstal van deze farmaceut door te lichten. Want waar rook is, is vuur, zo simpel is het, ook in de farmaceutische industrie..! Maar eerst het verhaal uit Trouw, van zaterdag jl.

xx

* * *

Antidepressivum blijkt niet te werken

*

Farmaceut Pfizer hield jarenlang gegevens verborgen!
Openheid is verplicht in VS!

*

Sander Becker © 2010 (TROUW-redactie wetenschap)

x

Het antidepressivum Reboxetine, al ruim tien jaar ver­krijgbaar op de Europese markt, werkt niet beter dan een placebo, een nepmiddel. Dat blijkt uit een analyse van onderzoeksdata die fabrikant Pfizer jarenlang heeft achtergehouden.

Gegevens die de fabrikant wel naar buiten had gebracht, schetsten een te rooskleurig beeld. Ze overschat­ten de werkzaamheid van het middel ten opzichte van een placebo met 115 procent, en ten opzichte van an­dere antidepressiva met 23%.

Bijwerkingen waren juist onder-ge­rapporteerd, zo constateren Duitse we­tenschappers deze week in het British Medical Journal.

Trudy Dehue, hoogleraar weten­schapstheorie in Groningen, noemt het achterhouden van onderzoeks­gegevens over medicijnen’ diep treu­rig’ en ‘rampzalig’ voor patiënten en artsen. “Deze veelvoorkomende praktijk ondermijnt de samenleving, omdat die alleen kan functio­neren bij onderling vertrouwen.”

Trudy Dehue; hoogleraar wetenschapstheorie aan de Rijks-Universiteit Groningen.

De Duitsers analyseerden 13 studies waar ruim 4000 pa­tiënten aan hadden meegedaan. Driekwart van de resultaten was nooit door de farmaceut naar buiten gebracht. De onderzoekers moesten er eindeloos om zeuren. Ze merken op dat overheidsinstanties die beoor­delen of een medicijn tot de markt toegelaten wordt, minder aanhou­dend zijn. Veel pillen zullen dus op halve informatie zijn geregistreerd.

De wetenschappers pleiten daarom voor strengere wetgeving. De Vere­nigde Staten hebben in 2007 al een wet ingevoerd die farmaceuten ver­plicht tot het vrijgeven van onder­zoeksdata. Maar die wet kent flinke hiaten. Zo geldt ze niet voor onder­zoek van voor 2007 en ze heeft alleen betrekking op middelen die in de VS zijn toegelaten. Voor Reboxetine, al­leen in Europa op de markt, was Pfi­zer dus niet verplicht tot openheid.

Bovendien kunnen fabrikanten de openbaarmaking twee jaar rekken. De Europese geneesmiddelenautori­teit EMA, die vergelijkbare wetge­ving voorbereidt, moet deze mazen dichten, vinden de Duitsers. Dehue gaat nog een stap verder. Ze vindt dat het universitair genees­middelonderzoek financieel onaf­hankelijk moet worden.

Ook instan­ties die de toelating van medicijnen bepalen, moeten onafhankelijk wor­den van bedrijven waarvan ze de pro­ducten keuren. “De bevolking zou hun voornaamste opdrachtgever moeten zijn, niet de industrie.”

x

12 gedachten over “Waardeloos anti-depressivum 10 jaar als officieel medicijn..!

 1. Dan moeten alle vergoedingen die betaald zijn door onze ziektekostenverzekeraars onmiddelijk teruggevordert worden bij de fabrikant. Een mooie klus voor de nieuwe minister van volksgezondheid. Plus nog een flinke boete er op. Kan de ziekenfondspremie weer een flink stuk naar beneden. Helemaal leegtrekken die tent

 2. Ik kreeg een mailtje van Fernand Haesbrouck met zijn reactie hierop :

  Die stof is GEEN placebo.
  Men stelt het zo voor, terwijl de tests die gebeurden eigenlijk aantoonden, dat de stof helemaal niet werkt zoals het voorgesteld is.
  Omdat een van de belangrijkste metabolieten een amfetamineproduct is, heeft het dus vooral de bijwerkingen van amfetamine.
  Lees de nevenwerkingen maar eens… een opsomming van alles waarvoor amfetamine gekend is.

  Het is trouwens die stof, die in de jaren negentig de directe aanleiding heeft gegeven aan Lilly (die bij FDA de lakens uitdeelt) om hun Prozac bijproduct dat ze in de rekken hadden liggen (Strattera) , met ook een amfetaminewerking, voor de dag te halen als een ADHD-medicijn, maar dan zonder de opiumwetgeving.
  Merk de truc die Lilly gebruikt had om Prozac (nieuw amfetaminepatroon) buiten de opiumreglementering te houden.

  Dus helemaal geen placebo, maar wel een veel gevaarlijker stof, dan wat men de bevolking eigenlijk wil laten geloven.
  In die zin, dan , misleidende reclame!!!!

 3. Er zijn talloze onderzoeken die aantonen dat placebo’s hetzelfde effect hebben als anti-depressiva. Sterker nog: er wordt steevast aangetoond, dat een placebo samen met gespreks-therapie een zeer hoog positief resultaat geeft.

  Het verschil i.c. is, dat Reboxitine GEEN placebo is.
  Een placebo is een suikerpil zonder chemische stoffen en dat is, zoals Ellen terecht opmerkt, niet.

  Zoals elke anti-depressiva, gaat het hier om gelegaliseerde , zeer verslavende drug, die het neurologisch stelsel ernstig aantast.

  Zie ook: http://www.adhdfraude.net/pdf/NB227.pdf

  Onze EMA vervult exact dezelfde frauduleuze rol als de FDA. Onderzoeks-gegevens komen uitsluitend en aleen vanuit de producerende farmaceut, die er niet voor schroomt de werkelijke informatie te onthouden uit de onderzoeks-rapporten.

  Wat ik mis in dit artikel, is: waaruit bleek dat Reboxitine niet werkte ?? Mogelijk het feit, dat we er weer een aantal honderd-duizenden drugs-verslaafden bij hebben die ook nog lijden aan depressiviteit?

  1. Het zal de bedoeling zijn geweest van de journalist van Trouw om aan te geven dat het medicijn’ totaal NIET werkt, door zijn ‘placebo’-woordkeus.
   Maar inderdaad: de stoffen in dit chemische goedje doen natuurlijk WEL DEGELIJK wat in het menselijk lichaam, zoals Fernand Haesbrouck aangeeft.

   Daarnaast is het volgens mij wel duidelijk waarom het niet werkte, officieel..! Het onderzoek van Pfizer is onderzocht en dááruit bleek de fraude in het onderzoek, waarbij de werking op het specifieke doelgebied, DEZELFDE RESULTATEN gaf, op DAT doelgebied (depressie) als een placebo.

   Hopelijk een beetje duidelijker, maar ik ben het met je eens dat dit niet een heel doorzichtelijk stuk is; de hoofdzaak is echter dat Big Pharma weer bevestigd dat het frauduleus en scrupuleus handelt, door over de gezondheid van mensen, geld en macht te verwerven.

   Overigens vond ik het vreemd dat dit artikel in TROUW zaterdag, waarop ik een abonnement heb, NIET op de website te vinden was, terwijl andere artikelen van die dag, er WEL op stonden..!? (Kennelijk vond de webredacteur het niet nodig het op de site te plaatsen..?)

 4. http://www.newtreatments.org/depressie.php

  http://www.kernkracht.org/depressie_en_oververmoeidheid.htm#Andere_gevolgen_van_een_magnesiumtekort

  Lees bovenstaande links eens over depressies.
  Ik slik al vanaf 1988 anti-depressiva en heb al 3 keer geprobeerd te stoppen, maar is helaas niet gelukt.
  Maar toen ik de bovenstaande artikelen las, ben ik Magnesium gaan gebruiken, wel de juiste, want niet alle soorten worden goed opgenomen. De biglycinaat moet je hebben. Ik gebruik AOV.
  Zou Big Pharma dit weten, ik denk het wel.
  Nu ben ik van 1 daags 2 tabletten, naar 1 maal daag 1 tablet gegaan en zit nu op een tablet om de dag, en ik voel mij prima, eindelijk van die chemische pillen af. Ik ga nog verder afbouwen en hoop er echt volledig af te komen. Magnesium is nog voor meerdere aandoeningen een goed middel.
  Veel leesplezier.

 5. @ Guido

  Hopelijk een beetje duidelijker, maar ik ben het met je eens dat dit niet een heel doorzichtelijk stuk is

  Je hebt het zelf gecopypaste Guido. Misschien had je je wat beter in kunnen lezen.

  Het zal de bedoeling zijn geweest van de journalist van Trouw om aan te geven dat het medicijn’ totaal NIET werkt, door zijn ‘placebo’-woordkeus.

  Is dat zo? Je weet het niet. Je hebt je namelijk niet ingelezen.

  Daarnaast is het volgens mij wel duidelijk waarom het niet werkte, officieel..! Het onderzoek van Pfizer is onderzocht en dááruit bleek de fraude in het onderzoek

  Nee hoor. Het ligt anders. Dat had je kunnen weten als je jezelf ingelezen had.

  Overigens vond ik het vreemd dat dit artikel in TROUW zaterdag, waarop ik een abonnement heb, NIET op de website te vinden was, terwijl andere artikelen van die dag, er WEL op stonden..!? (Kennelijk vond de webredacteur het niet nodig het op de site te plaatsen..?)

  Het is een complot!

  @ Annelies

  Wat ik mis in dit artikel, is: waaruit bleek dat Reboxitine niet werkte ??

  Dat blijkt ook niet uit dit artikel. Het is een bespreking van een onderzoek door een Duitse groep van onderzoekers gepubliceerd in het British Medical Journal.

  Waar het hoofdzakelijk om draait is de publicatie van studies t.a.v. Reboxetine. Veel studies t.a.v. dit middel zijn namelijk niet gepubliceerd. De studies die wél gepubliceerd werden waren gunstig. Door ook de resultaten van deze ongepubliceerde studies mee te nemen in een overzicht toonden de onderzoekers aan dat het ‘profiel’ van het middel aanmerkelijk minder gunstig was dan voorgesteld.

  Overigens wordt bij mijn weten reboxetine (merknaam Edronax) in Nederland niet voorgeschreven, bij een SSRI gaat de voorkeur uit naar fluvoxamine, paroxetine en sertraline (in België wél, in Amerika is het middel niet toegelaten op de markt). Daar is dan ook gelijk de opmerking van @ Dennis hieronder mee beantwoord en de relevantie van het artikel in de Nederlandse situatie ook besproken.

  -beledigende reactie verwijderd-

  Het toont m.i. de gemakzucht en de behoefte tot oversimplificatie die gepaard gaat met gebrek aan kennis en relativering. Iets met schoenmaker, leest en liever lui dan moe.

  1. Dus alleen de niet gepubliceerde studies die het ‘resultaat aanmerkelijk minder gunstig’ maakten.. hahahaha.. Je had in de politiek moeten gaan Crypto.
   Je pharma-lobby-taal liegt niet in ieder geval.

   Fijn dat jij ook ziet dat het een complot is. Valt wel mee toch, dat complotdenken?

   Heb de eerste zin in je onderste beledigende alinea maar weer verwijderd, want zolang je -zeker als farma-wetenschapper- nog in algemeenheden spreekt, in plaats van bijv. ‘volgens mij’, blijf ik dat maar doen. Toch? Het is zo naïef ook, vind ik.

   Overigens weer heel grappig dat je gewoon keihard op de personen speelt, niets inhoudelijks over het middel zegt (dan alleen het onderzoek). Een schandalig frauduleuze en uiterst manipulatieve BigPharma-move, die -door jou zeker!- niet onbesproken zou moeten blijven. Het heilige geloof in BigPharma blijft, neem ik dan maar aan.

  2. Dus alleen de niet gepubliceerde studies die het ‘resultaat aanmerkelijk minder gunstig’ maakten.. hahahaha..

   Je geeft mijn woorden verkeerd weer. As usual. Lach maar Guido. Is gezond. Toch is het precies zo als ik het omschreef. Dat had je kunnen weten door even mijn link naar het onderzoek te volgen en je beter op de hoogte te stellen.

   Je weigering om je te verdiepen in wat je op je site kwakt [pun intended]en je constante ad hominem verwijzingen naar mij als farma-wetenschapper zijn tekenend voor je dedain. Waarom schrijf jij over onderwerpen waar je totaal geen affiniteit mee hebt of mee wilt hebben?

   Dat jij het gedeelte van mijn reactie verwijdert waarin ik mijn mening over je ongefundeerde en onkundige beantwoording van de vragen van je bezoekers geef is wederom tekenend. Het laat mijn laatste opmerking over jouw gemakzucht een beetje in de lucht zweven.

   Dat was het weer Guido. Meer tijd heb ik niet voor je. Laterz.

  3. Het gaat erom dat je ‘de’ waarheid met ‘jouw’ waarheid verwart. Dat is niet erg, je doet het nu weer, zoals eenieder kan zien. Jouw mening is niet ‘de’ waarheid, beste Crypto.
   Fijn voor je dat jij alles op een rijtje hebt, en ik helaas niet. Hopelijk stoort het jouw-rijtje niet téveel!
   En opnieuw weer op de man spelen, en niet op het artikel/middel ingaan. Niet zo vreemd toch, te veronderstellen dat BigPharma-lobby zich achter Crypto verschuilt?

  4. Het gaat erom dat je ‘de’ waarheid met ‘jouw’ waarheid verwart.

   Nee, Guido. Ik bespreek het artikel in het BMJ. Daar kan je van vinden wat je wilt, het staat er wel. Evenals jouw onkundige antwoorden.

   En opnieuw weer op de man spelen, en niet op het artikel/middel ingaan. Niet zo vreemd toch, te veronderstellen dat BigPharma-lobby zich achter Crypto verschuilt?

   Mag ik nu even lachen? Wie gaat er nu niet op het middel in Guido? Wie kopiëerde er nu een stukje waar niet op het middel ingegaan wordt? Wie beantwoordt nu vragen waar niet op het middel ingegaan wordt?

   Fijn voor je dat jij alles op een rijtje hebt, en ik helaas niet. Hopelijk stoort het jouw-rijtje niet téveel!

   Mij stoort mijn eigen rijtje niet al te veel hoor. Het stoort mij, zoals ook al aangegeven, dat jouw ‘helaasheid van dingen’ gewoon vermijdbaar is. Gewoon een beetje onderzoeksjournalistiek Guido. Dat betekent i.m.a.o. niet dat je klakkeloos stukjes overneemt. Dat betekent dat je je bezoekers trakteert op een beetje Know. Van WanttoKnow.

   Overigens bespreek ik dit soort ‘bugs in medicine’ gewoon op mijn blog.

   Daarin staan wel een paar goede suggesties om Evidence Based Onderzoek in ieder geval nog beter te maken.

   -Verplicht farmaceutische firma’s in ieder geval ook samenvattingen van de niet in de bladen gepubliceerde trails te publiceren.
   -Negatieve data i.e. data die geen significante resultaten opleveren zijn ook waardevolle data. Juist omdat het geen resultaat oplevert.
   -Post clinical trails (onderzoeken na de invoering van een medicijn) die farmaceuten nogal eens gebruiken voor ‘marketingstrategiëen’ meer importantie geven en streng reguleren.

   http://cryptocheilus.wordpress.com/2009/12/02/is-de-evidence-in-evidence-based-medicine-betrouwbaar-bewijs/

   of hier

   Onderzoek gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association (JAMA) concludeerde dat men de resultaten van onderzoeken met een niet significante uitslag nog wel eens een beetje ‘opleukt’.

   http://cryptocheilus.wordpress.com/2010/05/29/spinnen-met-rcts/

   Ik verschuil mij nergens achter. Doe jij dat dan ook niet door deze relevante links te verwijderen?

  5. Het duurt even, maar dan is onze Crypto toch weer bereid een beetje van zijn tong te laten zien.. Dit kan toch ook bij de eerste reactie, ipv op de persoon te spelen? Volgens mij zijn de links waardevol in relatie tot het bovenstaande artikel, waarom zou ik die weghalen? Crypto is je échter naam, waarachter je je niet verschuilt..? Grappig!
   De leads blijven staan ok, ook al heb ik ze niet gechecked. Maar dat ben je van me gewend toch? hahaha.. Windt je niet zo op man!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.