Advertentie

De destabiliserende migrantenstroom..


Kan het zijn dat er krachten in de wereld -laten we het zo maar even noemen- aan het werk zijn, om te trachten Europa te destabiliseren..? Een moeilijk woord wellicht, dat feitelijk niets anders betekent dan het in chaos brengen van een land of gebied. Moedwillige destabilisatie heeft het ‘voordeel’ voor de agressor, voor de aanvaller dus, dat het betreffende land of gebied, de handen vol heeft aan de chaos en daardoor niet of nauwelijks in staat is het overzicht te houden, van wat er nou preciés gebeurt..!

Info Direkt bootvluchtelingenEn om te destabiliseren, zijn natuurlijk veel wapens voor handen.. Je kunt het doen, door de handel van een land, openbaar of in het geheim, te dwarsbomen, of door de valuta van een land onderuit te schoffelen op de internationale valutamarkten. Maar kan het zijn dat mensen, oorlogsvluchtelingen hiervoor ook gebruikt worden als wapen?  Bijvoorbeeld de schier onmetelijke vluchtelingenstroom naar Europa is gekomen. via de ‘zachte onderbuik’ van Europa aan de Middellandse Zee.

Feitelijk en kort gezegd komt het er hierbij dus op neer, dat in het geval van de vluchtelingenstroom, getraumatiseerde mensen gebruikt worden als wapen voor destabilisering van (landen in) Europa.. Tja, da’s even wennen zo’n gedachte. Toch? Maar inmiddels zijn er genoég aanwijzingen dat dit daadwerkelijk plaatsvindt.

Uit de gelederen van de Oostenrijkse geheime diensten kwamen als eerste ongelooflijke beschuldigingen in deze richting. Volgens een medewerker van het Oostenrijkse ‘Abwehramt’ zou uit informatie blijken dat er Amerikaanse organisaties zijn, die de mensensmokkelaars betalen die dagelijks duizenden ‘vluchtelingen/asielzoekers’ naar Europa vervoeren. (klik voor artikel HIER)

“Er bestaat informatie over dat organisaties uit de VS een cofinancieringsmodel hebben gecreëerd en een aanzienlijk deel van de kosten voor de mensensmokkelaars dragen. Niet iedere vluchteling uit Noord-Afrika heeft natuurlijk € 11.000,- cash..! De simpele vraag blijft, die niemand zich kennelijk dúrft te stellen: waar komt dat geld vandaan…?!?”

De verdenking dat krachten achter de schermen in de VS een geostrategische plan uitspelen in dit mensonterende ‘schaakspel’, wordt steeds opnieuw geuit. Maar weinig deskundigen zijn bereid om betrouwbare informatie los te laten en niemand wil met naam en toenaam in het openbaar optreden. Omdat het té pijnlijk en leugenachtig is.. Feitelijk te bizár voor woorden. Daar waar ook steeds meer verdachtmakingen over de betrokkenheid van de in de VS verborgen krachten achter de opzet en steun aan ISIS/IS/ISL tevoorschijn komen..!

x

epa04930491 Migrants who had arrived from Roszke by train, walk toward Austria in Hegyeshalom, 168 kilometers west from Budapest, Hungary, 14 September 2015. Thousands of migrants were rushing to reach the EU-member state Hungary before a new law there effectively closes its borders on 15 September. EPA/CSABA KRIZSAN HUNGARY OUT

x

x

Migrantenstroom, onderstroom, destabilisatie..

2015 © WantToKnow.nl/.be

x

 

De uitgelekte doctrine van deze Paul Wolfowitz, neo-conservatief, lekte uit is nu nog steeds bewijsvoering van de manier waarop de wereld als schaakbord wordt behandeld.
De uitgelekte doctrine van deze Paul Wolfowitz, neo-conservatief, lekte uit is nu nog steeds bewijsvoering van de manier waarop de wereld als schaakbord wordt behandeld.

Kijken we wat nou preciés de (politieke) betekenis is van ‘destabilisering’, dan komen we op een wapen of noem het een ‘instrument’ op één groot wereldschaakspel uit. Hierbij hebben bepaalde landen, waar de macht geconcentreerd is, zoals de VS, een belang bij het instabiel maken van landen, die hun wereldhegemonie zouden kunnen aantasten. En weet je dat de informatie rondom deze strategie helemaal niet (meer) geheim is..? In maart van het jaar 1992 al (!) werd deze strategie gepresenteerd door een van de haviken in de Amerikaanse republikeinse partij, Paul Wolfowitz.

Het stuk was totaal niet bedoeld voor publieke vrijgave, maar het werd aan de New York Times gelekt en door deze krant gepubliceerd. (HIER) Het veroorzaakte een publieke controverse over de politiek van de VS op het gebied van Defensie en Buitenlandse Zaken. En vanzelfsprekend kreeg het rapport al snel het kenmerk ‘imperialistisch’ op gestempeld, doordat het aangaf dat de VS -feitelijk onwettelijk, onethisch en immoreel- zou op dienen treden, wanneer een ander land dan de VS de status van ‘supermacht’ dreigde te bereiken en daardoor ‘een bedreiging zou kunnen vormen voor de VS’.

Dit optreden door de VS mocht dan zelfs de vorm krijgen van preventieve aanvallen door de militaire macht van de VS, onder de motivatie van het bestrijden van een ‘potentiële dreiging’.. Maar ook andere ‘destabiliserende factoren’ worden genoemd om een of meerdere landen te ondermijnen. En ja, een aantal van die Valse-Vlag-operaties hebben we al gezien in de loop der jaren. De vraag in het kader van het destabiliseren van Europa is daarbij voor ons, of zelfs het neerhalen van de MH17 niet een dergelijke moorddadige valse-vlag-patroon draagt..!

Uit de Wolfowitz-doctrine:
‘Om de leidende rol van de United States te bekrachtigen, ‘dient voldoende aandacht te gaan naar de belangen van de industriële landen, zodanig dat zij worden ontmoedigd om ons leiderschap uit te dagen, of in hun streven naar het omwentelen van de politieke en economische orde.’

De meest agressieve methodes op het wereldtoneel worden dus niet geschuwd, om het schaakspel naar de hand van grootmacht de VS te zetten. En het zijn vooral de haviken aldaar, zoals gezegd, die zich heer-en-meester wanen in de wereld en niet gehinderd lijken te worden door enig moraal of ethisch besef. Zij geven niets om doden, kennen geen empathische gevoelens en dat, is zeer waarschijnlijk ook het geval bij de vluchtelingenstromen..! Waarbij ze vooral de leugen hebben als hun wapen om te regeren.

Er komen steeds meer crises in Europa..
Was het eerst het politiek-economische getrouwtrek om de economisch-financiële situatie met Griekenland, die mede door de boevenbende van Goldman Sachs was georchestreerd, nu is het de migrantencrisis. En laat er nu ’toevalligerwijs’ een link tussen die twee zijn, in de vorm van ene Peter Sutherland, non-executive chairman van Goldman Sachs International én.. voormalig voorzitter van oliegigant BP.

Peter Sutherland, de spin in het web rondom de vluchtelingenstroom in de EU..??
Peter Sutherland, de spin in het web rondom de vluchtelingenstroom in de EU..?? Is in staat om de meest smerige plannetjes een officieel jasje te geven..

Goldman Sachs is -zoals je weet- ook de bedenker van de financiële tijdbommen, die ‘derivaten’ heten en al menig lands-, stads- en/of bedrijfsbestuur tot wanhoop hebben gedreven.. Goldman Sachs leeft van rotzooi, en dan het liefst volgens de geplande rotzooi, op basis waarvan je rustig je winstplan kunt realiseren..

En voor degenen die het allemaal maar conspiracy vinden, raden we aan dit verhaal over de BP-olieramp in de Golf van Mexico maar eens te lezen.. Ja, inderdaad BP, waar Sutherland oud-CEO van is. Een sluwer plan om miljarden naar je toe te trekken, is er bijna niet mogelijk.. (HIER)

Sutherland is daarnaast ook voorzitter van het, let op..  ‘Global Forum on Migration and Development’ en.. vast bezoeker van de Bilderbergconferenties. In 2012 baarde hij opzien met de uitspraak, dat EU-landen hun best zouden moeten doen, ‘door de homogeniteit in de EU-landen te ondermijnen. Migratie is een cruciale dynamiek voor economische groe in sommige Europese landen, hoe moeilijk het wellicht ook uit te leggen is voor de burgers van die staten.” (HIER) Sutherland riep al eerder op, dat EU-lidstaten, ‘vluchtelingen en immigranten met een hoge scholing’ niet het vuur zo aan de schenen zouden moeten leggen.

Bijzonder is in ieder geval ook, dat de hele vluchtelingenstroom plotseling op gang kwam, vlak ná de laatste Bilderbergmeeting in juni 2015 (HIER) Inmiddels is er een heel netwerk aan websites de lucht in gebracht, die actief meehelpen de migranten naar Europa te laten komen en er worden zelfs handboeken uitgedeeld.. Samen met Cecilia Mälmstrom, EU-commisaris, heeft Sutherland het beleidsplan opgesteld voor de immigratie binnen de EU. Deze Malmström is weer de persoon die achter de websites als subsidie verstrekker verscholen gaat.. Dit zaakje stinkt een beetje.. Toch?

Door wie worden al deze vluchtelinge als het ware UITGENODIGD..??

De geplande migratiestroom..!
Een geplande migratie naar de EU-staten..? Is dat geen nieuws dat je op NOS-journaals zou moeten lezen..? Gepland en in elkaar gezet door mensen van binnen de EU. Zo meldde Sky News onlangs over handboeken die gratis worden verspreid aan migranten in Turkije. Deze handboeken bevatten alle informatie die migranten nodig hebben wanneer ze naar Europa komen, met inbegrip van alarm telefoonnummers in het geval ze in de problemen komen, zowel op land, als ook op zee…! Kijk naar deze clip en trek je eigen conclusies over de spontaniteit van de vluchtelingenstroom..

x

x

Bernd Kasparek
Bernd Kasparek

Het artikel vermeldt 2 websites Welcome to the EU en Watch The Med. Onderzoek naar de mensen achter deze websites levert informatie op over de persoon die de ‘Welcome to the EU’ website heeft geregistreerd heet Bernd Kasparek, gepromoveerd wetenschapper in ‘Forensische Oceanografie’ en gespecialiseerd in ‘migratie en grenscontroles.

Kasparek publiceert artikelen met professor Sabine Hess, van de universiteit van Göttingen.Wil je presentaties van hun bekijken, dan zie je HIER een presentatie van Kasparek en HIER een presentatie van professor Sabine Hess, waarin ze spreekt over Multi-situated Ethnography.

Dezelfde Bernd Kasparek wordt gerelateerd aan andere websites, waar vaak termen vallen als ‘antiracistisch’ e.d. Een van die websites is Bayerische Flüchtlingsrat, een raad voor vluchtelingen in München. En vreemd toch dat het gebouw waar deze raad is gebaseerd, is gewist op Google Street View..

Lorenzo Pezzani
Lorenzo Pezzani

Een man genaamd Lorenzo Pezzani
De ‘Watch The Med’ website is geregistreerd door een man genaamd Lorenzo Pezzani. Een presentatie van hem over refugees and ‘fort Europe’ laat zien dat hij een groot fan is van massa immigratie. Meer informatie over hem is bijvoorbeeld te vinden op de website delfina stichting. Daar lezen we: “Lorenzo is onderdeel van het onderzoeksteam over Forensische Oceanografie, een initiatief met Charles Heller, geproduceerd in het kader van het ERC gefinancierde project ‘Forensische Architecture – Goldsmiths, Centrum voor Onderzoek Architectuur’ “: De ERC is een EU fonds.

Uit verder onderzoek blijkt dat meer dan 70 domeinen gehost worden op dezelfde server (213.139.76.196). Deze leiden tot verschillende websites met soortgelijke kwesties over migranten, en veel van hen zijn interessant om verder te onderzoeken. Een zo’n website is bv. Border monitoring EU, weer gelieerd aan Bernd Kasparek. Ook de delfina foundation is nader onderzoek waard. Tevens rijst de vraag wie er achter de server zit die al de websites met gelijksoortige doelen een plaatsje op het web hebben gegeven.

Lorenzo Pezzani heeft diverse research studies uitgevoerd over migranten die de Middellandse Zee oversteken, zoals bijvoorbeeld: Forensisch Oceanography Report . De informatie uit deze studies wordt waarschijnlijk gebruikt voor de handboeken, omdat de mensen die achter deze sites zitten, ook de handboeken máken voor de ‘vluchtelingen’.

Verder lezend op de website van Delfina fundament vinden we deze -vrij vertaalde- statement:
“Forensic Oceanography onderzoekt kritisch het gemilitariseerde grens regime in de Middellandse Zee, en brengt de maritieme rechtsgebieden in kaart om het geweld tegen migranten op zee te documenteren.”
Het is duidelijk: de grenscontroles worden gezien dus, als geweld tegen migranten. Tot slot staat er:
“…, en is uitgegroeid tot een instrument in de strijd voor de vrijheid van beweging.” Dus deze club mensen is voorstander van vrij verkeer zonder controle…!

Tevens kan de informatie die zijn verzamelen, van belang zijn voor de smokkelmafia, bijvoorbeeld over waar vandaan zij moeten vertrekken met de bootjes om op de juiste plek in Europa aan wal te komen. Zo gebruiken ze, gezien hun agenda met de handboeken en de genoemde ‘welcome websites’, diepgaande studies om het voor migranten gemakkelijk te maken naar Europa te komen. Nog wel gesponsord met EU-geld voor hun ‘onderzoek’. Want ook hier komen we weer op de bijzondere Peter Sutherland uit..!

Multi-miljardair George Soros ziet wel wat in AVAAZ, een manier om de publieke wereldopinie naar je hand te zetten. Écht iets voor een marionettenspeler-achter-de-schermen..!
Multi-miljardair George Soros zag ook wel wat in AVAAZ om de publieke wereldopinie naar je hand te zetten. Écht iets voor een marionettenspeler-achter-de-schermen..!

En dan is er natuurlijk altijd ene George Soros..
Sky News is uitgegeven door W2EU (zie afbeelding), dat onderdeel uitmaakt van het ‘Open Society’-netwerk van miljardair George Soros. En je weet het waarschijnlijk: of het nou gaat om de ‘Arabische lente’ of de ‘Euromaidan’ in Oekraïne, er is haast geen poging tot staatsgreep te bedenken of deze oligarch -George Soros- speelt er door middel van zijn diverse ‘stichtingen’ een rol in. Inmiddels lijken de door de multimiljardair gefinancierde non-gouvernementele organisaties (ngo’s) ook in de vluchtelingencrisis een interessant werkveld ontdekt te hebben en werkt Soros in die zin samen met Peter Sutherland.

De Open Society stichting, die deze publicatie met o.a. geld van Soros financierde, laat zich er ook openlijk op voorstaan, dat ze zich in heel Europa inzet voor een liberaal asiel- en immigratiebeleid. George Soros liet onlangs in een artikel voor ‘Project Syndicate’ uit voor het ombouwen van het hele Europese asielsysteem. In een zes-puntenplan eiste de multimiljardair onder andere dat de EU 1 miljoen asielzoekers per jaar opneemt..! De EU moet dit volgens Soros met belastinggeld massief ondersteunen, zoals hij eerder ook al stelde inzake Oekraïne.

welcome to europe

In de opvattingen van miljardair Soros moet de EU voor iedere immigrant in de eerste 2 jaar na aankomst een slordige € 15.000 euro per jaar beschikbaar houden voor levensonderhoud. En een ander punt op het eisenlijstje: de EU moet ook voor veilige migratieroutes zorgen, waarlangs de migranten via Griekenland of Italië door kunnen reizen naar hun landen van bestemming. En ja, daar heeft ome George via de handleiding voor immigranten, inmiddels zijn aandeel aan bijgedragen..!

Tot slot klonk het in het artikel alsof hij zichzelf aanbeveelt, wanneer hij stelt dat de EU in de asielkwestie ondersteuning moet zoeken bij NGO’s en private donateurs. Maar de vraag die niet wordt beantwoord, is waarom de Amerikaanse miljardair zich zo intensief bemoeit met het asielbeleid in de Europese Unie en zich uitspreekt voor een massale immigratie naar Europa. Als men bijvoorbeeld in ogenschouw neemt hoe weinig ondersteuning zelfs erkende asielzoekers in de Verenigde Staten krijgen, dan zou zijn eigen land de dikwijls als filantroop beschreven Soros toch een meer voor de hand liggend werkveld bieden.

David Icke waarschuwde ook hier al voor..!
We raden je aan de onderstaande video van David Icke te bekijken en beluisteren. Het is het verhaal dat we je hier duidelijk proberen te maken. Dode, verdronken mensen, vrouwen en kinderen, zijn niets anders dan ‘wapens’ in handen van de niets-ontziende manipulatoren, die zo hun eigen ‘visie’ trachten te realiseren in Europa. Het Europa van de leiders-in-het-pluche, mensen, té vaak mannen, die zich wentelen in de luxe van het Europese leiderschap in Brussel en Strassbourg.

Het verhaal van David Icke is niet anders dan je zou moeten begrijpen. De manipulaties van het wereldtoneel, om angst, verdeeldheid en onrust te zaaien. Geld te incasseren als ‘vluchtelingen-begeleidingsteams’.. Dus richt je woede alsjeblieft niet tégen de mensen die op zoek zijn naar een betere woonplaats voor zichzelf en hun dierbaren, want dat is wat de elite ons maar al te graag ziet doen. Daarvoor hebben ze in verschillende landen gecontroleerde oppositiepartijen geplaatst die vreemdelingenhaat moeten aanwakkeren. Maar weet dat de oorzaak bij hén ligt die deze vluchtelingenstroom op gang brengen en bij hén die letterlijk weer over lijken gaan om hun agenda uit te rollen..

x

En natuurlijk geld, véél geld verdienen met deze chaos van vluchtelingen..
ORS_heute_22-mio-300x151Op 12 augustus jl. verscheen in de krant ‘Heute’ in Oostenrijk het artikel: ‘Asielfirma incasseerde bijna € 21 miljoen Euro’. Het begeleiden, bewaken en verzorgen van vluchtelingen/asielzoekers, wordt namelijk niet door de Oostenrijkse staat verzorgd, maar door een privé onderneming. Preciezer gezegd door ‘ORS Service AG’, een bedrijf dat in Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland opereert en dat in 2014 ongeveer € 21 miljoen belastinggeld van het Oostenrijkse ministerie van binnenlandse zaken ontving.

Het was de Oostenrijkse krant ‘Der Standard’ die dit verhaal onderzocht, om uit te zoeken wat er achter de vennootschap van de ‘ORS’ schuil gaat. Het blijkt te gaan om ‘Equistone Partners Europe’, dat op haar beurt eigendom is van een groep van ca. 30 institutionele beleggers en de Barclays Bank. Een bank die, zoals onderzoekers van het Federale Instituut voor Technologie (ETH) van Zürich vastgesteld hebben, tot één van de meest invloedrijke ondernemingen van de wereld geldt.

En ja, zoals het altijd gaat bij de familie de Rothschild, moet je even door alle lagen van camouflage heen. Ook hier..! Want volgens het internetmagazine ‘Info-DIRECT’ heeft Barclays Bank als belangrijkste aandeelhouder de internationaal opererende privébank ‘NM Rothschild’; een bank die persoonlijk door de bankiersfamilie Rothschild gedomineerd. De familie Rothschild wordt ook in verbinding gebracht met de Bilderberg Groep en zij behoort onbetwist tot de geldaristocratie. En zo zijn we weer bovenaan dit artikel, waar Peter Sutherland weer zijn partijtje mee blaast.. (lees HIER het hele verhaal over de Rotschild-achtergrond bij deze vluchtelingenscam. Inderdaad, dezelfde familie van wie we nu de Rembrand-schilderijen gaan kopen..)

Het begrip geldaristocratie beschrijft een groep, die dankzij hun economische invloed, politieke macht vergaard heeft en deze hoofdzakelijk over privé banken uitoefent. Volgens insiders spelen beide, zowel de Bilderberg Groep als de geldaristocratie, een belangrijke rol in het manifesteren van de globale nieuwe wereldorde onder heerschappij van (krachten achter de schermen van) de VS.

vluchteling earthTot slot, last but not least
De Amerikaanse strategie achter de vluchtelingenstromen naar Europa is nauwelijks te ontkennen, over het hoofd te zien, noch te loochenen. De vluchtelingenstroom is daarom niet alleen dátgene wat je aan de buitenkant ziet. Het is een wapen waar je naar kijkt, getraumatiseerde mensen die als wapen worden ingezet.. Reageer je boosheid daarom niet op deze vluchtelingen, maar reageer tegen hen die achter de schermen bezig zijn, met deze destabilisatie van Europa.

Het gaat er dus om, net zoals dat nu in Syrië keihard wordt gedaan door Poetin en zijn Russische regering, de Amerikaanse verborgen machthebbers en hun bondgenoten te ontmaskeren; ze in het heldere daglicht te zetten. Om zo de ongehinderde volksvermenging een halt toe te roepen. Let goed op de dubbele lagen van het nieuws; geloof je eigen intuïtie wanneer je kijkt naar de ongelooflijke drama’s met de vluchtelingen. Maar weet dat ook deze drama’s zijn geënsceneerd. In elkaar zijn gezet om jou en vele, vele journalisten en goedwillenden een loer te draaien. Niets is wat het lijkt.

153 gedachten over “De destabiliserende migrantenstroom..

 1. ik ben jullie dankbaar om dit te publiceren, want iedere persoon met een helder verstand, zijn neus in de boeken heeft gezeten ivm geschiedenis en politiek weet dat dit inderdaad al lang een staartje heeft deze uittocht van vluchtelingen.

  mijn man zelf is van een arabisch land en verklaard dit allemaal onzin, verraaders aan hun eigen land en dat er binnen dit en twee jaar veel problemen gaan komen wanneer europa veel gaat toe geven aan die “vluchtelingen”. En arabische landen weten wel waarom zij niet alle arabieren toelaten, arabieren kennen arabieren wel

  iemand van Iran zei tegen hem overlaast (hij is zogezegd vluchteling)ik wil geen geld van europa maar enkel documenten zodat ik kan handeldrijven iran is 2x zo rijker dan Belgie en hij krijgt elke maand van zijn ouders 1500euro dus tja.

  ja humanitaire hulp zoals toegang tot medische verzorging kleding en onderdak ja dat wel, maar financiele ondersteuning neen dat niet iedereen gelijk voor de wet..

  ik zelf ben hier geboren moslima afgestudeerd met diploma en vaak op zoek naar werk maar dat moeilijk is met de hoofddoek en dan zou een vluchteling hier even een jaartje mogen werken in vb een kringloopwinkel om dan zo de rest van hun leven te kunnen stempelen??? neen zo gaat dit niet, ook ken ik (wel lieve mensen)een palijstijns gezin en deze zijn hier nog maar een goede 5jaren en de mama heeft al recht op een soort inkomen van invalide of PENSIOEN?????? hoe kan zij dat recht krijgen als zij nog niet eens iets gewerkt heeft en de vriend van onze moeder is portugees en die heeft recht op invaliditeits vanwege bloedklonters en die wacht al 1jaar en half op zijn eerste uitbetaling.

  mensen kijk verder dan het nieuws , lees boeken in verband met de politieke gescheidenis in de arabische wereld, waarom gaat IS niet vechten in egypthe, of vallen ze Marokko niet aan??? omdat deze landen een sterk leger heeft, zij gaan alleen die landen aanvallen die zwak in hun schulp zijn.

  gewoon uitkijken wie men helpt dat is het

 2. Ach beste Guido, bedankt dat je het woord tot mij richt !
  Veel mensen in arme landen, waar ze als minderheid onderdrukt worden, wachten op een kans een excuse om naar betere oorden te vertrekken, en als die sneeuwbal gaat rollen wordt het al snel een lawine, en daar komen altijd kwade genus op af, mooi voorbeeld in de vorige eeuw het emigreren van de Mennonieten naar her en der, en vele anderen.
  Dat daar mensen op in spelen en dit als politiek wapen gebruiken is niet nieuw, de Romeinen deden dit op grote schaal, en daar voor de ruitervolkeren.
  Wat je zegt is waar niets is wat het lijkt, en dan zo als René Descartez aangaf, je weten komt voort uit je intuïtie, maar je intuïtie wordt gevoed met je weten tot je genomen.
  En wat je zegt over opschriften of benamingen van boeken, is te generaliserend, vaak geven titels heel aardig aan, voor de verstaander dan wel, waar de inhoud over gaat, althans dat is de bedoeling.
  Kom net terug van de Zondags markt, en de stemming van de doorsnee mensen hier, is niet erg optimisties, en de joie de vivre is ook even vertrokken.
  Ik stop er mee want ik moet aan tafel, de heilige zondags maaltijd, met de aanwezige familie.
  Ik wens je een fijne dag toe, Jenne

 3. VforVendetta, de nieuwe Franse Avant Garde Guru, Pierre Rabhi, deed deze uitspraak ; je suis pas Né pour augmontier le produit national brut ; ik ben niet geboren om het nationale netto product te verhogen.
  Deze man is de simpele denker, emigré uit Algerije.
  Ze boeken zijn de nieuwe Rudolf Steiners, en er zijn er meer in Frankrijk ook Houlebeq is een grote denker, Finkelkraut loopt met een boog om ze heen, tegen wat er nu plaats vind in Europa is maar één kruit gewassen echte intelligentie van uit het humainitaire gezichtsveld, geweld is uit den boze,
  de Robotcops passen so bi so niet in deze tijd, van bewust wording, groet !

 4. Het is grappig, ik zou eigenlijk moeten slapen. Nieuwsgierig naar de verhalen van het afgelopen weekend speur je dan weer het internet af. Er lijkt bijv. niet een snel antwoord te komen op het menselijk leed dat nu via ‘de immigranten/vluchtelingencrisis’ zo nadrukkelijk speelt. Wel valt op dat alle logica ontbreekt. Ik ben helemaal voor humanitair opvangen e.d. bij een crisis, en het is een crisis. Maar.
  Je denkt toch niet dat we in ’39 de poort maar wagenwijd hadden opengezet voor de Duitsers die zeiden dat ze het land ontvluchten. Zelfs enkele tientallen (voor het gemak ook maar even drie kwart -strijdbare- man) zouden eerst geïnterneerd worden bij mogelijke binnenkomst waarna een geduchte screening begon, laat staan bij duizenden of honderdduizenden. Het verhaal gaat dat een groep Poolse militairen na de nederlaag, uit Polen, door heel Duitsland, gevlucht/exfiltreerde, in Nederland aangekomen niet ‘op hun woord’ werden geloofd en neergeschoten zijn.
  Dan, wat jaren na de crisis, de volgende tegenstelling: Oost vs. West. Je denkt toch niet dat, wanneer de sporadische vluchteling over het IJzeren Gordijn, in de aantallen van nu overstak, er niet een geducht internering- en screeningbeleid zou worden toegepast. Als de dood voor een enkele spion/infiltrant laat staan voor hele regimenten voetsoldaten. En ja hoor, mooi dat bewijst inderdaad dat het over de grens slecht is en wij, het Westen, de goeden zijn want mensen ontvluchten het communistisch regime, maar we zijn ook niet dom he, er is een koude oorlog gaande.
  En ja, de wereld is voor zeker veranderd sinds, iig, 2001 (linksom of rechtsom), in het volle voetlicht een wereldwijde oorlog, gemener en onoverzichtelijker als ooit te voren, gooi maar open de grenzen want we zijn allemaal mensen -veelal met verschillende of andere ideeën, overtuigingen, achtergronden, bedoelingen of capaciteiten, en dat ging al zo goed de afgelopen honderd jaar.
  (Er zijn genoeg banen, er zijn geen files, er is genoeg geld/alles is betaalbaar, er zijn geen buizuinigen of ec./fin.crisis, er zijn genoeg huizen, er zijn genoeg scholen, er is geen onderwijsproblematiek. Demografische problemen, regio, globaal?? Strijd!?/(politieke)onrust over en binnen de grens? Wantrouwen? Huidige leiders praten ongeveer de woorden: “Met elkaar, zo opgelost.”)
  Weltusten.
  ps. Mijn pers. opvattingen over wie, wat en hoe in de geschiedenis is hieruit niet op te maken, ik wilde slechts de ’tegenstrijdigheid’ aangeven, het ontbreken van enige logica of doorpakken bij beslissingen van de huidige regenten ten opzichte van vroegere beslissingsmakers.

  1. De westerse politici gokken erop, met als hoogste inzet ooit, namelijk de gehele natie en onze toekomst, dat het “ergens” wel goed zal komen. Koste wat het kost.

  2. Odette, lees maar eens hoe het er echt aan toe gaat, ze geven niet zo gauw op die NWO ers, en onze leiders kunnen toekijken, hebben helemaal niets in te brengen, en hun NATO is volkomen in handen van ja onze tegenstanders, die ons naar de afgrond voeren.

  3. Make with text balloon three identical drawings to philosophise on -for everyone
   @1 @2 @3
   1. I am Muhammad.
   2. No. I AM Muhammad.
   3. No. I AM the REAL Muhammad.
   One of these drawings is of Muhammad “The Prophet”.
   The other two are imposters.
   a. Which one will cause -certain?- Muslims to kill people?
   b. Who would agree, ..why? – Would you?
   c. Why should I respect such people? – Would you?

   _voor leuk gesprek op blog, feestje, vliegveld, vakantie, Binnenhof, AZC, demo, met politici, politie, OM, COA, journalisten, gasten ea

 5. Is het niet vreemd dat Rutte zo weinig van zich laat horen? In Duitsland wordt de vraag naar maatregelen steeds groter om de grenzen te sluiten en een maximum aantal vluchtelingen te bepalen en toe te laten. Hier in Nederland zijn ze dagelijks aan het debatteren over van alles en nog wat behalve over maatregelen om de te grote toestroom aan vluchtelingen in te perken.
  Waarom wordt er geen druk op Rutte uitgeoefend om paal en perk te stellen waarom wordt er geen maximum bepaald en laten zij alles maar ongelimiteerd binnen komen? En achter de schermen zijn ze in de EU er ook van alles in achterkamertjes aan het doordrukken zoals TTIP en is gebleken dat de opbouw van defensie in meerdere landen sterker groeit dan verwacht werd,wat is de bedoeling daar van?
  De grootste schoften zijn onder anderen Dragi en Junker die ten koste van alles Europa monddood willen maken en de elite zo op hun wenken bedienen. Als de EU in Brussel het goed met Europa voor heeft wat is dan het probleem om open beleid te voeren?

  1. Geen Peil heeft meer dan 450 duizend handtekeningen opgehaald voor een referendum over Oekraine en ook is al besloten dat het referendum er komt.
   Wat ook al gezegd is is dat het een raadgevend advies is ongeacht wat de uitslag is en dat Rutte het gewoon naast zich neer kan leggen. Hoelang laten we deze clown ons land nog met open ogen uitleveren aan Brussel en daarmee aan de NWO? Wat heeft Rutte eigenlijk in het belang van de Nederlandse bevolking gedaan? Waarom is hij continu bezig de belangen van multinationals te behartigen ten koste van onze vrijheid?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.