Advertentie

De leugen van de Homeopathie-leugen..


 

De kop boven het artikel zegt het eigenlijk allemaal. Waarom wordt de homeopathie-werkt-niet-leugen niet onderuit gehaald..? Waarom is er zo weinig aandacht van de overheid voor de zegeningen van homeopathie.. Het zijn de wetenschappers met de ‘grote bekken’, die homeopathie in het verdomhoekje stoppen. Terwijl erudiete collega’s overduidelijk hebben aangetoond dat homeopathie werkt, en ook HOE het werkt, blijft dit clubje zwartmakers, waaronder in Nederland ook de negatieve club achter de ‘Stichting Skepsis’ zit, maar doorgaan met het besmeuren van deze natuurlijk wijze van genezen.

Samuel Hahnemann (1755-1843) wordt algemeen gezien als de grondlegger van de homeopathie. Sinds zijn onderzoeken en onderzoeksconclusies is er een grote welles/nietes-strijd losgebarsten rondom het fenomeen ‘Homeopathie’.

De vraag is hoe de financiële miljardenwinsten van de farmaceutische industrie gelinkt zijn aan een dergelijke Stichting, die kost wat het kost homeopathie onderuit probeert te halen. Van een neutrale houding is bij de(ze) Sceptici namelijk al lang geen sprake meer.. Van het ene vooroordeel naar het andere.. Wetenschappers die bewijzen dat homeopathie werkt, zijn niet goed bij hun hoofd volgens deze mensen..

En hoe kun je dan de homeopathie béter besmeuren, dan je kletsverhalen erover op bijvoorbeeld Wikipedia te dumpen, of op andere sites, die geacht worden neutrale informatie te verschaffen over o.a. homeopathie. Volksmennerij, manipulatie en leugens verspreiden.. Nogmaals is de vraag daarbij, waaróm deze mensen, waaronder wetenschappers, dit doen..? Terwijl de bewijzen dat homeopathie WERKT, overal om ons/hen heen liggen..!

Homeopathie doet feitelijk datgene wat elk geneesmiddel en elke dokter doet of dient te doen. Het bekrachtigen van het zelfgenezend vermogen van het menselijk lichaam. En dus niet het weghalen van de symptomen van een ziekte of aandoening. En dát homeopathie dat doet, is dus geen nieuws meer, maar toch weer wel.. Wellicht wist jij helemaal niet dat zelfs een Nobelprijswinnaar zich verbáást over het FEIT dat homeopathie werkt. De vraag is hoeveel huisartsen deze kennis hebben. Hoeveel ziekenhuisspecialisten dit wéten..

Hieronder een aantal wetenschappelijke feiten en weetjes, die hopelijk jouw visie op homeopathie zodanig zullen veranderen, dat een andere groep nu in het beklaagdenbankje mogen plaatsnemen, in plaats van de homeophaten die er nu zitten. Namelijk de pro-BigPharma-jongens, die koste wat kost, de burgers van Nederland aan de farmaceutische kunstpillen willen houden..

Vertel het verhaal aan anderen, stuur hen dit artikel, heel simpel door bovenaan te klikken op ‘e-mail’.. Samen maken we het verschil voor een betere wereld. Een wereld die met een open mind durft te kijken naar de manipulaties die plaatsvinden. Manipulaties met ons goede vertrouwen, manipulaties vanuit angst en onbegrip..!

x

* * *

x

x

De leugen van de Homeopathie-leugen..

januari 2012 © WantToKnow – Guido Jonkers

xEen internationaal gezelschap van gerenommeerde wetenschappers heeft bevestigd dat er bewijs is voor de effectiviteit van homeopathie. Op een conferentie van de European Committee for Homeopathy (ECH) hebben zij hun verbazing uitgesproken over het gebrek aan reactie van de gezondheidsautoriteiten bij zulke opmerkelijke wetenschappelijke resultaten. 
De professoren hebben zich gebogen over diverse onderzoeksvelden, van diergeneeskundig en humaan klinisch onderzoek tot en met onderzoek naar het werkingsmechanisme van homeopathie, het zgn. fundamentele onderzoek.  Vandaag (Novemer 2004) is het officiële verslag van de conferentie, die plaats vond in Brussel van 12-14 november jl., openbaar geworden.

Een derde deel van de Nederlanders raadpleegt wel eens een behandelaar voor complementaire geneeskunde. In de helft daarvan gaat het om homeopathie.  Sinds minister Hoogervorst in februari 2004 een opmerkelijke uitspraak deed over homeopathie, is een openbare discussie op gang gekomen over het wetenschappelijk bewijs. De Artsenvereniging voor homeopathie VHAN wil de uitspraken van de wetenschappers aan dit debat toevoegen.
Een aantal van die revolutionaire uitspraken, verscheen in een persbericht, n.a.v. deze conferentie.

We geven je een paar gefundeerde uitspraken van deze wetenschappers over de werking van Homeopathie:

“De door meta-analyses bevestigde conventionele dubbelblinde studies, hebben evenzeer de doeltreffendheid van de homeopathische geneeskunde aangetoond voor specifieke indicaties zoals hooikoorts, reumatoïde artritis, postoperatieve ileus, astma, diarree bij kinderen, fibromyalgie, griep, middenoorontstekingen, pijnklachten, bijwerkingen van radiotherapie, verstuikingen, K.N.O.-infecties.
Er zijn positieve effecten gevonden bij angst, hyperkinetisch syndroom, spastisch colon, migraine, premenstrueel syndroom en artritis. De eerste resultaten zijn ook zeer bemoedigend voor chronisch vermoeidheidssyndroom, ziekte van Crohn en eczeem.”

Prof. Harald Walach,
universiteit Freiburg, Duitsland
~~~

Dan is er terechte vraag van veel tegenstanders van homeopathie, waarom er niets zichtbaar is in een homeopathische verdunning.. Waarom er geen moleculen of andere fysieke elementen zichtbaar zijn in een homeopathische verdunning. En waardoor een uiterst heftige verdunning, zoals er sprake is bij homeopathie, nog werkzaam kan zijn.. Over de afwezigheid van zichtbare moleculen in de homeopathische oplossing, doen de volgende 2 professoren hun uitspraken:

“Omdat de moleculaire scheikunde niet in staat is deze activiteit te begrijpen, moesten de fysici overtuigd worden om verdere studies uit te werken over de geneesmiddelen. Deze fase is dus aangebroken en de eerste zeer belangwekkende resultaten komen te voorschijn. Het is namelijk vandaag de dag mogelijk om vast te stellen dat er een aan het geneesmiddel specifieke ‘informatie’ aanwezig is in de hooggepotentieerde homeopathische oplossingen.

Prof. Louis Rey,
Genève, Zwitserland
~~~

“Het woord ‘informatie’ vormt de sleutel tot elke verklaring van de werking der homeopathische geneesmiddelen. De moleculaire farmacologie, de immunologie (leer van het afweersysteem) en de endocrinologie (hormonenleer), kunnen alle functies van het levende organisme niet meer uitleggen.

Het molecuul verklaart namelijk niet alles. Een nieuw wetenschappelijk paradigma is noodzakelijk om het leven te begrijpen. De hedendaagse informatie-farmacologie laat niet alleen toe de werking van de homeopathie te begrijpen, maar tevens ontelbare andere natuurlijke, tot nu toe onverklaarbare functies.”

Prof. Madeleine Bastide,
Immunologe aan de universiteit van Montpellier, Frankrijk

* * *

2008 Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier heeft geen goed woord over voor de tegenstanders van Homeopathie. ZIjn woorden wijzen op een farmaceutische maffia, zo simpel is het feitelijk..!

Tot zover het persbericht en enkele van de wetenschappers, die we citeerden. En dan is er natuurlijk ook Nobelprijswinnaar, professor dr. Luc Montagnier. Hij publiceerde een artikel in het tijdschrift SCIENCE, in december 2010, waarin hij, voor de goede verstaander (waaronder toch ook minder begenadigde wetenschappers gerekend zouden moeten worden), uithaalt naar de club van onwetenden..

Volgens Montagnier gaat het om een ‘Intellectuele terreur van onwetenden‘..! De werking van homeopathie is zo simpel als de verklaringen van de andere wetenschappelijke toppers. Montagnier concludeert aan de hand van zijn vele onderzoeken, o.a. naar DNA, dat de hoge verdunningen waarvan homeopathie gebruik maakt, geen onzin zijn. Hij zegt:

“Sterke verdunningen zijn reëel, het zijn feitelijk de nabootsingen van de originele moleculen.  De sterke verdunningen zijn werkzaam en het zijn waterstructuren geworden, die de originele moleculen van de werkzame stof nabootsen, waarbij hij uitging van verdunningen van 10-18. Er is dan geen enkel molecuul van de werkzame stof meer in het water aanwezig, maar we kunnen wel een signaal opvangen van de oorspronkelijke werkzame stof.”

Maar Nobelprijswinnaar, prof. Montagnier is weggegaan en gaat zijn onderzoek voortzetten aan de Jiaotong Universiteit in Shanghai, China. Volgens de 79 jarige wetenschapper heerst daar een heel andere mentaliteit over en openheid voor homeopathisch onderzoek en is er in Europa een angstcultuur ontstaan over niet-moleculair-zichtbare oplossingen..

Er is zelfs een zo’n schandalige druk op homeopathische onderzoekers, dat resultaten van onderzoek, dat uitwijst dat homeopathische oplossingen werken, vaak niet wordt gepubliceerd door top vakbladen, omdat er groepen zichzelf ‘wetenschappers’ noemende, inquisiteurs zijn, die een intellectuele terreur uitoefent op deze onderzoekers.

Hij verwijst in dit verband ook naar collega professor Benveniste, die zodanig door de terreur tegen hem werd geraakt, dat hij alles verloor..! Zijn baan, laboratorium, zijn onderzoeksgeld en prestige. Montagnier verklaart overduidelijk dat homeopathie geen pseudowetenschap is en ook geen kwakzalverij. Maar de zaak is nog veel erger.. Er is een feitelijke terreur gaande van figuren, die zich tot voor kort ook op WantToKnow manifesteerden. Een groep die zichzelf ‘wetenschappers noemt’ en die er niet voor terug deinst om op de medische pagina’s van Wikipedia VOLLEDIG VALSE informatie te plaatsen. En zodra anderen zich ermee bemoeien, door te corrigeren en/of eigen stukken te plaatsen, wordt deze gemanipuleerd of verwijderd..! Feitelijk dezelfde terreur als waar Montagnier over spreekt..! Zo dichtbij en zo onzichtbaar..

Lees dit commentaar van een acupuncturist, die op Wikipedia zijn verhaal kwijt wilde: “De Wikipedia is in handen van fanatieke kwakbusters, oftewel zogenaamde anti-kwakzalvers. Elk medisch onderwerp waarin maar enigszins een complementaire behandelvorm beschreven wordt, wordt meteen gecensureerd. Alle linken, literatuurreferenties en verwijzingen naar ondersteunende bronnen worden eruit geknipt. De Wikipedia wordt vervolgens geheel volgeschreven met de medische info van deze ‘kwakbusters’. Knap van ze, dat wel. Het is maar dat je het weet! Wij zelf hebben bijvoorbeeld vaak objectieve bronnen en verwijzingen geplaatst naar ondersteunende literatuur. Hup, binnen enkele minuten tot uren waren die verwijzingen weg. En soms ook meteen hele delen tekst. Zonder discussie. Gewoon hoppa, weg.”

Voor meer informatie en doorkliks, kijk HIER naar het artikel over het SCIENCE interview met Luc Montagnier.

Hoe een homeopathische verdunning van 1 op 50.000 tot stand komt (klik voor link naar site over homeopathie)

Waarom is homeopathie voor veel goedwillende wetenschappers zo moeilijk te geloven?
Het is me ook wat hoor.. Als je als wetenschapper wordt opgeleid en je dient allerlei zaken aan te tonen, bijna zwart op wit, dan zit je bij een homeopathisch middel natuurlijk wel heel erg achter de oren te krabben. Met de vraag ‘Waarom’ en ‘Hoe’ in je maag.. Want hoe kan het, dat bij een verdunning van bijvoorbeeld 1 op 50.000, er nog sprake kan zijn van een ‘werkzame stof’, terwijl er totaal, maar dan ook totaal NIETS van de werkzame stof in het homeopathische middel valt te ont-dekken..? Rara, of kijken we niet goed genoeg..?

En toch het feitelijk té simpel voor woorden..
Omdat namelijk élke stof een eigen frequentie heeft, zeg maar een karakteristieke trilling én water de mogelijkheid heeft om frequenties vast te houden en zélfs essentieel de frequentie van een stof vast te houden, kom je op een unieke combinatie van een verdunde frequentie-in-water, in plaats van een verdunde stof. Dus dáár waar de wetenschappers vergeefs zoeken naar een ‘verdunde moleculaire stof’, zouden ze op zoek dienen te gaan naar een ‘verdunde frequentie’, om het zo maar even te noemen. Met de juiste meetapparatuur zou het dus mogelijk moeten zijn deze AAN HET WATER OVERGEDRAGEN FREQUENTIE te meten..!

Op het plaatje hiernaast zie je de verdunning van de verdunning, die bij homeopathie de normaalste zaak van de wereld is. Het is zelfs zo, dat de werking van het krachtiger middel, vaak té veel is voor een patiënt, en dat deze dient te beginnen met een lichtere verdunning.

Water houdt frequenties vast..??
Over de eigenschap van water om informatie vast te houden, wat frequenties feitelijk zijn, verscheen in 2007 een speciale editie van het Engelse tijdschrift ‘Homeopathy’ (2007;96:141-230). Het is het vaktijdschrift van de Britse ‘Faculty of Homeopathy’ en was in deze editie dus volledig gewijd aan het onderwerp ‘memory of water’, oftewel het geheugen van water.. Het concept van het geheugen van water ontstond in 1988, toen professor Jacques Benveniste in het tijdschrift ‘Nature’ claimde dat extreem hoge (ultramoleculaire) verdunningen van een antistof effect hadden in de degranulatietest van menselijke basofiele granulocyten, een laboratoriummodel voor een immuunrespons. Met andere woorden, het water ‘herinnerderde zich’ de antistof lang nadat die niet meer aanwezig was. Heb je goed gelezen wat hier dus staat..? Dat water dus een geheugencapaciteit heeft.. Benveniste’s bevindingen konden nooit overtuigend herhaald worden en werden als pseudowetenschap aangemerkt, maar desondanks is het idee nooit verdwenen.

Professor Dr. Jacq. Benveniste (1935), ook wel ‘mister Homeopathie’ genoemd, stierf in 2004 als een gedesillusioneerd man. Inmiddels is er alle reden zijn pionierswerk, rondom het geheugen van water, in ere te herstellen!

Maar wetenschappers uit Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Rusland, Groot-Brittannië en de VS publiceerden in deze editie voor het eerst, hun nieuwe onderzoeksresultaten en reviews en discussieerden over wetenschappelijk werk waarin het idee dat water geheugen kan hebben, wordt onderzocht. Dit concept van ‘het geheugen van water’ is voor de homeopaten zoals gezegd een belangrijk, zo niet essentieel onderdeel van hun vakgebied.

Professor Martin Chaplin van de afdeling ‘Toegepaste wetenschappen’ aan de London South Bank University merkt in zijn overzicht op: ‘Er zijn sterke bewijzen voor dat het mechanisme van het geheugen op veel manieren tot stand kan komen. Ook zijn er mechanismen waardoor zulke verdunde oplossingen effecten kunnen hebben op biologische systemen die substantieel verschillen van die van gewoon water.’

Chaplin is daarbij uiterst kritisch over de ‘niet-wetenschappelijke retoriek’ van sommige wetenschappers die het idee van het geheugen van water verwerpen ‘zonder enig begrip van het onderwerp, zonder enig onderzoek en zonder beoordeling van het totale pakket aan bewijzen’. Feitelijk is dit wetenschappelijk-diplomatieke taal voor de uitdrukking: “Je kletst als een kip zonder kop!”.. Chaplin is het met hoofdredacteur Peter Fisher eens dat het huidige ‘bewijs’ het vinden van een verklaring voor de claims van de homeopathie een stap dichterbij brengt en dat het geheugen van water een realiteit is.

Dat bewijs zou onder meer komen van onderzoek naar de fysisch-chemische veranderingen in extreme verdunningen, die onverwacht afhankelijk blijken van de ouderdom van het monster en het volume waarin de verdunning is bewaard. Weer ander onderzoek laat zien dat door spectroscopische metingen een onderscheid is te maken tussen twee sterk verdunde homeopathische middelen, en iets dergelijks laat de studie van L.Rey zien, maar nu door middel van thermoluminescentie.

Het is verbazingwekkend om te zien hoe deze behandelmethode zoveel lijden van kinderen en hun ouders kan oplossen. Hopelijk tonen deze verhalen aan dat anderen deze methode ook succesvol kunnen toepassen.’

Tinus Smits (1946-2010)

Emoto en zijn ijskristallen
Het was het pionierswerk van de Japanse hoogleraar Emoto, dat aantoonde dat water in staat is energetische ladingen in haar moleculaire structuur op te slaan. Zijn foto’s van ijskristallen zijn wereldberoemd en zijn boek over de experimenten die hij met de draagkracht van watermoleculen deed, is een bestseller over de hele wereld.
Feitelijk toont Emoto de intelligentie aan van water, want water blijkt ook in staat een bepaalde menselijke emotie vast te houden. Het verschil in de ijskristallen van een meertje waar omheen door Buddhistische monniken is gemediteerd, is vóór alswel ná deze meditatie volledig veranderd.

Dokter Tinus Smits, vaccinatie-ontstorings-pionier. Hij is inmiddels overleden, maar zijn werk werpt nog dagelijks vruchten af!!

Vaccinatie-ontstoringen
We kennen allemaal het werk van de inmiddels overleden Nederlandse arts Tinus Smits. Ken je het niet dan raden we je aan kennis te nemen van het levenswerk van deze erudiete pionier. Zijn werk is indrukwekkend, vooral op het gebied van de ontstoringen, veelal bij kinderen, van de schadelijke effecten van vaccinaties. Jazeker, je hoort het goed.. De schadelijke effecten op het lichaam die door vaccinaties worden toegebracht.

De arts en homeopaat dokter Tinus Smits ontdekte zo’n 25 jaar geleden in eerste instantie bij kinderen dat er een duidelijke relatie was tussen de toegediende vaccinaties en diverse keel-, neus- en oorklachten, maar ook huidklachten en (matige) gedragsklachten bij baby’s, peuters en kleuters. Daarin was hij niet alleen, want ook de Haarlemse huisarts Dr. Hans Moolenburgh sr. kwam achter dit verband.

“Wat u met dit boek in handen heeft, is een van de belangrijkste meesterwerken van de 21ste eeuw, daar durf ik mijn reputatie om te verwedden! Er wordt over autisme gesproken als een mentale afwijking, één die door het gehele medische establishment als ongeneeslijk wordt beschouwd. Het is een uit de genen voortkomend noodlot, dat het slachtoffer en zijn ouders en grootouders in een levenslang diep leed dompelt. Tinus Smits noemt het echter een ‘aandoening’, die met flink wat doorzettingsvermogen, en met de juiste aanpak enorm kan verbeteren en zelfs in vele gevallen geheel kan genezen..! Een van zijn dankbare leerlingen ben ikzelf. Ik begon zijn therapie toe te passen bij de vele kinderen met lelijke neurologische klachten door de vaccinaties en zag resultaten, die ik niet voor mogelijk had gehouden.
dr. Hans Moolenburgh: “Met dit boek heeft u één van de belangrijkste meesterwerken van de 21ste eeuw in handen, daar durf ik mijn reputatie om te verwedden! Er wordt over autisme gesproken als een mentale ongeneeslijke afwijking, een uit de genen voortkomend noodlot. Maar dr. Tinus Smits noemt het echter een ‘aandoening’, die met met de juiste aanpak enorm kan verbeteren en zelfs geheel kan genezen..! Ik kan het weten, wan één van zijn dankbare leerlingen ben ikzelf. En ik zag resultaten, die ik niet voor mogelijk had gehouden.” (klik voor lead)

Tinus Smits kwam in aanraking met homeopathie, doordat hij werd getriggerd door het optreden van deze vaccinaties-symptomen bij zijn eigen zoon Erwan. Deze zoon kreeg namelijk al op het einde van zijn eerste levensjaar last van astmatische bronchitis, die werd genezen door een homeopathische behandeling, maar pas nádat de huisarts en de kinderarts al verschillende antibioticakuren zonder succes hadden ‘uitgeprobeerd’…

Nieuwsgierig van nature, kocht Tinus het boek ‘Organon der geneeskunst’ van Dr. Samuel Hahnemann en begon dit te lezen, waarna hij hier dusdanig gefascineerd in raakte, dat hij homeopathie ging studeren. Vooral die kinderen waarbij alle hoop door ouders en de gezondheidszorg was opgegeven, werden door Tinus Smits weer ‘gereanimeerd’ met zijn behandelwijze.

Die bestond er puur uit, dat Tinus Smits, homeopathische verdunningen toediende van de vaccins, die deze baby’s en peuters hadden gekregen. Deze werkwijze is natuurlijk helemáál tegen het zere been van de grote farmaceuten en starre wetenschappers.. Zowel de schadelijkheid van vaccinaties, als de werking van homeopathie werd hiermee echter opnieuw bewezen.

En in de dertig jaar dat hij werkzaam was als homeopaat, was hij getuige van de explosieve toename van het aantal autistische kinderen. Tijdens zijn behandelingen en onderzoek heeft hij meer dan 300 autistische kinderen kunnen behandelen en in veel gevallen kregen de ouders hun kinderen 100% genezen verklaard. Hun ervaringen – en zijn ontdekkingen – staan opgetekend in het hoopgevende boek: ‘Autisme, de wanhoop voorbij’. (foto)

Kijk hier op WantToKnow naar artikelen over het werk van Tinus Smits. (HIER en HIER)

x

Hoe het zover kon komen en

hoe  homeopathie gewoon ook

door ‘beroemde mensen’ wordt gebruikt..!

x

Het is bekend dat John Rockefeller, de grote financier en ‘evil root’ achter de Big Pharma-industrie, nooit zonder zijn lijfarts op reis ging. Maar dat deze dokter een geschoolde homeopatisch arts was, is veel minder bekend. Met andere woorden, John Rockefeller gebruikte zijn eigen, op aardolie gebaseerde, chemische medicijnen niet.. Maar dat was kennelijk wel goed genoeg voor het pleps, zodat hij daar zijn fortuin verder mee kon uitbreiden..?

John D. Rockefeller, oliemagnaat en potentatisch alleenheerser.. Onderdrukker van homeopathie als natuurlijke geneesWIJZE..

Na de uitvinding van homeopathie door Hahnemann, werd deze toegepast door heel Europa en Noord-Amerika, gedurende 1850 – 1900. Hoewel John D. Rockefeller dus regelmatig homeopathie voor zich zélf en zijn familie gebruikte, zorgde hij ervoor dat zijn aandelen in de farmaceutische industrie geld waard bleven, door alles in het werk te stellen dat de -op petrroleum gebaseerde- chemische medicijnen gebruikt bleven worden. Zo sneed het mes voor Rockefeller aan twee kanten, want hij was  ’s werelds grootste leverancier van aardolie..

Rockefeller zorgde ervoor dat op de medische scholen en voor de licenties van traditionele genezers, homeopathie en kruidenleer op de achtergrond werd gedrongen. En vroeg in de jaren 1910 – 1920 werd de ‘American Medical Association’ (AMA) de belangrijkste besluitvormende instantie, die bepaalde welke medicijnen het label ‘betrouwbaar’ mochten dragen en welke niet..
En er waren er rond die eeuwwisseling nog zo’n 43% van de medische scholen in de VS die homeopathie onderwezen; op dit moment zijn er nog maar bijzonder weinig scholen die zich specialiseren in homeopathie.

Alle door de Rockefeller foundation erkende medische scholen, onderwezen farmaceutische geneeskunde.. En de homeopathie, de zachte, natuurlijke wijze van genezen, verdween naar de achtergrond. Het was precies hetzelfde kunstje dat Rockefeller geflikt had met zijn aardolie. Want toen er sprake was van de opkomst van alcohol als verbrandingsvloeistof, in o.a. auto’s, zorgde hij ervoor dat deze alcohol onterecht in een bijzonder slecht daglicht kwam te staan, en uiteindelijk aardolie, ZIJN aardolie het won. (zie HIER op de site!)

Voor meer over deze achtergronden van homeopathie, kijk op de site van Natural News. HIER

Maar is het toeval dat er toch zoveel bekende personen (en vooral langlevenden..) zijn die homeopathie gebruiken. Dat vroeg Dana Ullman zich af, toen hij het boek schreef  ‘The Homeopathic Revolution: Why Famous People & Cultural Heroes Choose Homeopathy’.
Wist je dat 11 Amerikaanse presidents, 7 pausen, Charles Darwin, David Beckham, Tina Turner en Moeder Theresa allemaal baat hadden bij homeopathie..? En er lovend over spraken en het mensen aanraden ook te gebruiken..?

Mensen die homeopathie gebruiken horen bij de culturele reuzen uit de geschiedenis en van vandaag. Er zijn namelijk goede redenen dat zoveel succesvolle en beroemde mensen de laatste 200 jaar homeopathie hebben gebruikt en er lovend over gesproken hebben..! In zijn boek staat een aantal verbazingwekkende levensverhalen van deze mensen in relatiet tot het gebruik van homeopathie.
Het boek gaat uitgebreid in op de voorkeur van al deze mensen voor homeopathische medicijnen. En zouden ze dat doen als homeopathie nep was, of niet zou werken..? Stel je voor dat ze geen homeopathie gebruikt zouden hebben.. Had bijvoorbeeld dan Charles Darwin zijn boek ‘The Origin of Species’ kunnen schrijven. Darwin kreeg homeopathie, volgens zijn eigen brieven, van scheepsarts Dr. Gully.

Talloze wetenschappers en conventionele doktoren roepen bijzonder positieve dingen over homeopathie. Hieronder zijn Sir William Osler (de ‘vader van de moderne geneeskunst’), Emil Adolph von Behring, MD (de ‘vader van immunologie’), August Bier, MD (de ‘vader van de ruggeprik anesthesie’), C. Everett Koop, M.D. (voormalig hoofdchirurg van het Amerikaanse leger) en Brian Josephson, PhD. (Nobel Laureate & Cambridge professor).

Wist je dat minstens 11 Amerikaanse presidenten homeopathie gebruikten en/of homeopathisch onderzoek op intensieve wijze sponsorden..? Dit waren de presidenten Lincoln, Tyler, Hayes, Garfield, Arthur, Harrison, McKinley, Coolidge, Harding, Hoover, & Clinton. Ook Tony Blair, oud premier van het UK, gaf altijd te kennen dat hij een voorkeur had voor homeopathie..

Er zijn veel leiders van spirituele en kerkelijke gemeenschappen die de voorkeur hebben voor homeopathische medicijnen. Hieronder zijn 7 pausen, veel rabbi’s en moslimleiders. Maar ook veel Oosterse spirituele leiders..

Veel van de grote Amerikaanse literaire fenomenen schreven over de zegeningen van homeopathie, waaronder we aantreffen: Ralph Waldo Emerson, Henry Wadsworth Longfellow, Louisa May Alcott, Nathaniel Hawthorne, and Mark Twain. En uiteraard zijn er ook veel Europese literaire grootheden die homeopathie een warm hart toedroegen, zoals Goethe, Sir Arthur Conan Doyle, Lord Alfred Tennyson en George Bernard Shaw.

An open mind is all that it takes to let the light in…!!

Ook sportgrootheden scheppen op over het gebruik van homeopathische middelen voor hun algehele welbevinden en gezondheid. Hieronder zijn voetballer David Beckham, tennisspelers Martina Navratilova en Boris Becker en zo zijn er nog veel meer.

Ook op het gebied van de muziekcomponisten vinden we homeopathie-symphatisanten. Hieronder o.a.Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Chopin, Sir Yehudi Menuhin, Cher, Tina Turner, Paul McCartney, George Harrison, Pete Townshend, Annie Lennox, Bob Weir, Paul Rodgers, Axl Rose, Moby, Jon Faddis, and Dizzy Gillespie.

En last but not least de film- en tv-sterren die homeopathie als favoriete geneesmiddel keizen. Wat dacht je van Sarah Bernhardt, Douglas Fairbanks, Marlene Dietrich en John Wayne. Of de huidige sterren waaronder Catherine Zeta-Jones, Lesley Ann Warren, Pamela Anderson, Jane Seymour, Suzanne Somers, Lindsay Wagner, Michael York, Dr. Phil and Robin McGraw, Priscilla & Lisa Marie Presley, Jennifer Aniston, Jade Jagger, Tobey Maguire en  Orlando Bloom. Je bent dus in beroemd en bekend gezelschap als ook jij aan homeopathie de voorkeur geeft boven de zogenaamde ‘reguliere’ chemisch-farmaceutische middelen.

Tot slot, de micro-kosmos
In de omgeving van het atoom komt materie al heel dicht in de buurt van een energetisch ‘uitdrukking’..  En je weet dat deze wereld van kleinste deeltjes een uitermate verbazingwekkende is, die ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Deeltjes hebben er geen ‘afmetingen’ meer, ze worden alleen nog maar gezien als een soort energiepakketjes.De nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen op dit terrein, bijvoorbeeld op het gebied van de Nano-technologie, toont aan dat deeltjes zelfs, naarmate ze kleiner worden, KRACHTIGER eigenschappen krijgen en heftiger reacties teweeg brengen.

De logica en de natuurkundige wetten van onze grote wereld gelden niet in deze microkosmos.. Een deeltje kan zelfs, zo toont natuurkundig kwantum-onderzoek aan, op twee plaatsen tegelijk zijn!!  Feitelijk zijn we in een laatste stadium van de oude wetenschap aangelandt..  En feitelijk is alles, maar dan ook álles in onze wereld, terug te voeren tot de kleinste deeltjes van de microkosmos, die dus geen’ materie’ meer zijn. Ergo: alle materie is energie…!

* * *

Laten we ook even een homeopathische huisarts aan het woord, zodat het allemaal niet blijft bij theorie.. (Heb je interesse in het tweede deel van het interview met Dr. Gio Meijer, dan klik je HIER)

x

x

Informatie over homeopathie.
We kunnen ons voorstellen dat je een beetje horendol wordt van de welles/nietes-spelletjes van de anti-kwak-mensen en je eigen mening wilt funderen. Dat is niet meer dan een gezonde opstelling.. Er is op het internet heel veel gedegen informatie te vinden over homeopathie, niet in de laatste plaats op Nederlandse sites. Kijk hieronder het artikel ook eens naar de boekentips rondom het thema ‘homeopathie’.
Wij raden je in ieder geval aan, indien je interesse dieper gaat dan er zo nu en dan over lezen, je op de gratis nieuwsbrief te abonneren van deze site Hpathy.com. Zij schrijven en plaatsen over werkelijk álles wat te maken heeft met homeopathie. Of het nu om boeken gaat, of over artikelen rondom homeopathie, over links naar andere relevante websites of dierenhomeopathie, het staat er allemaal op. Gewoon even doen, snuffel in ieder geval eens even rond.. Al was het alleen maar om reden van vertrouwen-in-homeopathie..!

hpathy com

Tot slot: een lijvig wetenschappelijk rapport. Lovend over homeopathie, zonder fratsen. Download het rapport (afbeelding hieronder) en lees het, als je nog steeds wantrouwend bent over homeopathie. (.pdf HIER) Een uitgebreid rapport van 83 pag. waarin bijna alle onderwerpen die met homeopathie te maken hebben aan de orde komen. Weliswaar Engelstalig, maar uit het rapport blijkt, zoals Professor Iris Bell het verwoordt:

“Bewijs voor de werking van homeopathie, afkomstig van tal van laboratoria, technologieën en onderzoekers, is overweldigend”.

x


x

* * *

 

Advertentie

381 gedachten over “De leugen van de Homeopathie-leugen..

 1. Ik heb gelukkig véél meer vertrouwen in m’n eigen intuïtie en vraag raad als ik het nodig vindt bij een hele goede vriend die al jaren homepaat is voor een homeopatisch middel.
  Ben blij dat ik zo opgevoed met name mijn moeder met veel goede huismiddelen,vertrouwd en het werkt vaak ’t beste!
  Door al dat gehaast waar de meeste mensen aan meedoen,moet je gewoon maar even naar de dokter gaan voor “een kuurtje”
  Wat dacht je van gewoon uitzieken…enne…De Zin Van Ziek Zijn”?

 2. Een gedachte kun je ook niet zien of grijpen. Wel “be”grijpen. Dat geldt ook voor de werking van homeopathie. Niet te grijpen wel te begrijpen.
  Maar daar heb je een moment van bezinning voor nodig. En dat kost (even) tijd. Kostbare tijd? Die tijd wordt onbetaalbaar als je hem wijs gebruikt.
  Voor alles blijkt een vriendelijke oplossing te zijn. Als iedereen dat nu eens gaat begrijpen verandert ook dat in snel tempo. De steen is in het water gevallen ? en de rimpeling gaat de hele wereld over. In gestaag tempo.

 3. hoi Guido. Weer sla je de spijker op zijn. Natuurlijk helpt homeopathie. Het is gelijk als je een mens groet in het dagelijks leven. Je geeft hem/haar een hand of kus. Dat geeft gever en ontvanger een goed gevoel als de intentie juist is. Je hoeft daarbij toch bijvoorbeeld niet letterlijk je hand af te staan; de aanraking, tijdelijke contact is voldoende . Energie overdracht heeft plaats gevonden. Allebei blij; geen molecuul overdracht waarneembaar zoals ‘pseudo wetenschappers’ ons doen geloven. Is het ook niet de energie overdracht dat juist de basis is voor de werking van homeopathie? En eerllijk is eerlijk: niet alle vormen van energie is voor de meanstream wet(t)enschapper(het weten als wetten ons opgelegd) met onze 5 zintuigen zichtbaar of meetbaar. Ik groet u.

 4. Ik moet niet zo neigen naar vereenzaamd gefixeerd verbranden en verzanden in ‘het Idealiseren van’ zei Eye grotendeels terecht, ik weet het, waar komt dat toch vandaan, toen ik het volgende clipje onder ogen kreeg vannaaff, de ogen juist jah, zo helder als glas, grotendeels onbeschadigd, wilskrachtig spunky levenskrachtig vibrant ondernemend en diep gravend veelbelovend echt, jah dat splijt mij dan doormidden, omdat ik weet dat ik maar voor de helft zo kan zijn, of gelukkig nog wel ben, als resultante van, de donkere kant is beschadigd, door ondermeer het openbaar publieke gevangenis systeem voor minderjarigen tot en met 30…

  1 groot voordeel ziek alwel, kzal geen skep-jo-Doc-kus-kwak meer in niks niet worden, nooit niet..

  Response to segment on unschooling by an unschooler
  http://www.youtube.com/watch?v=kp-6VgpcQ-8

  How the Public Schools Keep Your Child a Prisoner of the State
  http://lewrockwell.com/decoster/decoster191.html

  Pretty Bird
  http://www.youtube.com/watch?v=QPTnUM0wUcs

 5. Bijzonder, als je bedenkt dat heel veel natuur middelen en hun werking door Big Pharma worden nagemaakt in synthetische vorm met allerlei chemische toevoegingen en variatie`s/ combinatie`s, de oorsprong van de geneeskunde ligt bij de kruiden die in de natuur waren verzameld.De huidige mens heeft geen vertrouwen in het zelf genezend vermogen van het lichaam en de kennis van de natuurlijke middelen die voorhanden zijn. Vaak groeit het middel dat jij nodig hebt dichtbij je in de buurt, zo goed wordt er voor je gezorgd door moeder aarde, maar de verwijdering van de natuur is te groot, Penicilline werd ooit ondekt uit schimmel.

  1. En zo simpel is het precies Lida, dank voor je ‘reminder’.. Deep down is dus de ‘wet’, dat je alleen de natuur maar kunt nabootsen..!! Think ‘bout it!

  2. Ja,voor een dure prijs, resistentie, bijwerkingen, zelfmoorden,cover ups, je kan wel wijzen met een vinger naar de ander, maar vier vingers wijzen naar jezelf.

  3. Juist! En dan kom je weer bij jouw Zelf, die ‘erin’ trapt.. Allemaal om lekker wakker te worden. Kennelijk..? 🙄

 6. @ Guido J: Ik heb met interesse het “lijvig wetenschappelijk rapport. Lovend over homeopathie” dat je aanbeveelt gelezen. Ik was aangenaam verrast dat ze spraken over “levels of evidence”, het niveau van een bewijs. Het laagste niveau is “opinion of experts”. Dat is eigenlijk waar jou artikel rond is opgebouwd: je verwijst enkel naar wat anderen beweren, in de veronderstelling dat die als experten worden aanzien: Montagnier, Benveniste, Walach, Rey, Bastide, maar ook David Beckham, Martina Navratilova of Boris Becker. Waarom zou ik moeten geloven dat dergelijke personen er meer van afweten dan ik? Het is enkel hun opinie, dus het laagste niveau van bewijs.
  Maar ik probeer verder te kijken, naar de hoogste “levels of evidence”. Dan moet je kijken naar meta-analyses. Daar gaat dit lijvig rapport ook over. Maar het is zeer selectief in wat het vermeld, zodat het een vertekend beeld geeft. Het vermeldt maar zes meta-analyses, en probeert zo de indruk te scheppen dat er overtuigend bewijs is dat homeopathie werkt. Maar in werkelijkheid zijn er meer studies, die een heel ander beeld scheppen. Neem nu bijvoorbeeld Ernst (2002) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1874503/pdf/bcp0054-0577.pdf). Zijn conclusie: “there was no homeopathic remedy that was demonstrated to yield clinical effects that are convincingly different from placebo”. Daar wordt niks over gezegd in dit lijvig rapport. Bovendien, het rapport vertekent ook de conclusies van de auteurs van de “positieve” meta-analyses die het vemeld. Bijvoorbeeld, de analyse van Cucherat (2000): “There is some evidence that homeopathic treatments are more effective than placebo; however, the strength of this evidence is low because of the low methodological quality of the trials. Studies of high methodological quality were more likely to be negative than the lower quality studies.” (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10853874)
  Of Kleijnen (1991): “At the moment the evidence of clinical trials is positive but not sufficient to draw definitive conclusions because most trials are of low methodological quality and because of the unknown role of publication bias.” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1668980/pdf/bmj00112-0022.pdf .
  Dus, er zijn enkel positieve resultaten in studies van lage methodologische kwaliteit. En dat is een beleefde manier om te zeggen: enkel in studies die op niks trekken. Dus dat is niet erg overtuigend, vind ik toch. Maar enkel door dergelijke meta-analyses te vermelden, en dan de conclusies ervan te verdraaien, kan het lijvig rapport waarna jij verwijst lovend zijn voor homeopathie.
  Ik sta in principe open om te aanvaarden dat homeopathie werkt. Maar na al die jaren is er nog nooit een overtuigend bewijs geleverd. Alle argumenten die ik tot nu toe heb gehoord, doorstaan geen critische analyse.

  1. Dank voor je bijdrage. Als je met verhalen uit de jaren 1990 aankomt, zijn we snel uitgepraat; zeker ook nog een voorstander van aderlaten..? Ik wens je wijsheid.

  2. Koen,

   Waarom zouden de studies die jij noemt en die gedaan zijn door wetenschappers, personen zoals jij ze noemt, er meer van afweten dan ik? Het is slechts hun opinie. Toch?
   Dit is in feite wat jij schrijft over de wetenschappers….dat het slechts hun opinie is en noemt deze wetenschappers personen alsof ze gelijk zijn wat status betreft als bijvoorbeeld een timmerman of gewoon zomaar iemand die van de straat is geplukt als jij of ik en dat dergelijke personen eigenlijk geen recht van spreken hebben en nauwelijks betrouwbaar zijn.
   Waarom zijn de onderzoeken die jij aanhaalt wel betrouwbaar, terwijl het slechts hun mening is? Dat zijn je eigen woorden, alleen plaats je die dan aan de kant van de onderzoekers die de homeopathie onderzoeken, ik doe het omgekeerde.
   Mijn conclusie is dat wetenschappers lijnrecht tegenover elkaar staan. Zij die beweren dat homeopathie werkt en zij die beweren dat er geen bewijs is. Dat deze laatste groep groter is wil niet zeggen dat er geen bewijs of dat ze per definitie gelijk hebben. En bovendien spelen financiële motieven helaas ook een grote rol en daar moet zeker rekening mee gehouden worden.
   Wetenschappers, als bijvoorbeeld Luc Montagnier, afdoen als personen die slechts een mening hebben net als jij en ik vind ik de zaak echt uit z’n verband trekken. Montagnier is niet de eerste de beste wetenschapper en ik vind zijn mening toch net iets interessanter om aan te horen dan zomaar de mening van de gewone man op de straat.
   Homeopathie is niet voor niets al eeuwen oud. Vele mensen die wel degelijk tevreden zijn over de behandeling, maar ook velen waarbij het niet helpt. Wat is de overeenkomst toch groot met de reguliere geneeskunde….nietwaar? Homeopathie heeft wel een groot voordeel…er zijn geen bijwerkingen, dat kan je van de reguliere pillen vaak niet zeggen.
   Dus wat is de waarheid? Geen idee, maar ik bepaal zelf wie ik geloof. Want je gelooft iets niet omdat het de waarheid is, maar iets is waarheid omdat je het geloofd. Neem het voorbeeld van de platte aarde. Inmiddels denkt iedereen anders.

  3. De essentie van het hoofdartikel, daar gaat onze Koen helemaal aan voorbij. Dat John Rockefeller homeopathie als misdadige kwakzalverij heeft afgedaan; daarbij vooral zijn eigen zakken vullend. Dat Big Pharma, de grootste industriële winstmakers van dit moment, dit opnieuw proberen, zegt genoeg. Dat de overheid in de VS al bezig is om mensen vitamines te verbieden..
   En zich verschuilend achter een anoniem e-mailadres en niet antwoordend op de vraag in wat voor vakgebied hijzelf werkzaam is, is Koen voor mij geen betrouwbaar gesprekspartner. De vooringenomenheid straalt ervan af.

  4. @ Guido, Waarom vermeld ik een “verhaal uit de jaren 1990”? Ga nu eens terug naar jou artikel. Klik op de grote foto van het “lijvig wetenschappelijk rapport. Lovend over homeopathie”. Ga naar bladzijde 32. Daar zie je staan: “Kleijnen & al. 1991”. Ik verwijs dus enkel naar een publicatie die in het lovend rapport staat. En wat wordt er op blz 32 beweerd? Dat Kleijnen & al. 1991 een bewijs is dat homeopathie werkt. Maar wat stel ik vast als ik zelf Kleijnen & al. 1991 lees op http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1668980/pdf/bmj00112-0022.pdf ? Dat die auteurs iets helemaal anders concluderen. Het”lovend rapport” verdraait drus volledig de woorden van de auteurs. Dat is dus de “homeopathie-leugen”: iets wat geen bewijs is, toch als een overtuigend bewijs presenteren, en dan maar hopen dat de meeste mensen geloven wat je zegt!
   Trouwens, als ik zogezegd niet met verhalen van de jaren 1990 mag afkomen, waarom kom jij dan af met verhalen van veel langer geleden, over de Rochefellers? Dat zijn trouwens oliemagnaten, dus niet direct mensen die het verschil tussen geneeskunde en kwakzalverij kennen.
   @ Ger: Lees jij ondertussen ook eens bladzijde 3 van het “lijvig wetenschappelijk rapport. Lovend over homeopathie”, over “levels of evidence”. Dan kom je misschien te weten wat het verschil is tussen een opinie en een conclusie van een meta-analyse. Ik heb nergens mijn opinie gegeven, enkel de conclusies van meta-analyses samengebracht en vermeld. Voor de duidelijkheid: een opinie is gewoon iemands visie over iets, zonder dat die dat -op dat moment- onderbouwd. Een conclusie van een meta-analyse wordt uitgebreid onderbouwd in de publicatie, die je zelf kunt lezen om na te gaan of je fouten kunt vinden in de argumentatie.
   Het staat je vrij te geloven wat je wil. Maar als je geloof onderbouwd worden door goed uitgewerkte studies en analyses, dan is het natuurlijk veel geloofwaardiger.

  5. Het klinkt als unfair behandeld kind: “Trouwens, als ik zogezegd niet met verhalen van de jaren 1990 mag afkomen, waarom kom jij dan af met verhalen van veel langer geleden, over de Rochefellers? Dat zijn trouwens oliemagnaten, dus niet direct mensen die het verschil tussen geneeskunde en kwakzalverij kennen.”

   Als je ooit je ware bedoeling laat zien, als zg. ‘wetenschappelijk onderbouwd persoon’, dan is het wel in deze zin. Ik stop met reageren op je reacties.

  6. @ koen
   Heb je weleens jezelf afgevraagd wat de mens geneest? Dat gaat op voor alle vormen en therapien voor alle soorten ziekten en aandoeningen.Het is simpel (volgens mij dan)Als je kijkt wat een mens geneest is dat het hersteld vertrouwen in de eigen helende kracht. Dat geld voor een gebedsgenezer, homeopaat of wie dan ook . Ik denk dat we even moeten stoppen met ziekte en genezing volgens de oude methodieken te definieren. Deze methoden brengen dualiteit en daarmee strijd in de wens van doktoren en genezers en patienten. Ik denk dat geen dokter of wie ook mij kan genezen als ik niet zelf wil.Als ik niet zelf vertrouwen heb in mijn zelfhelend vermogen.En dat is wat wordt bewerkstelligt door artsen therapeuten genezers enz ( de goeien dan toch)een herstel van vertrouwen in het zelfhelend vermogen van de mens. En uiteindelijk heel misschien een daadwerkelijke stoffelijke danwel spirituele ondersteuning van de ene mens naar de ander. Een idealistisch genezer is ook maar brodeloos zonder patienten.

  7. Asylum: zie je dat er wel een mens in je zit. Een ‘ME’ die zich ‘Home’ voelt..

  8. Ik geloof dat als de ziel tot een bepaald niveau ont-wikkeld is, het openstaat voor externe verhogende trillingen, d.m.v. bijv. hemoeopathie. Guido, je dient je te gedragen als fatsoenlijk gastheer. Reageer met argumenten en laat de mens in zijn waarde!

  9. Wanneer de ‘gasten’ zich gedragen en respect tonen met hun ’tone-of-voice’, dan valt er tenminste wat constructiefs te realiseren als ‘gastheer’..

  10. @Guido #6.9
   Die gasten laten zien waar jij met hun meetrilt.
   That’s all folks !

 7. Koen, zelden meegemaakt dat iemand op zo’n respectvolle en duidelijke manier een artikel van commentaar voorziet. En dan toch wordt er door mensen als Guido en Ger op de man gespeeld. Hetgeen Guido altijd anderen verwijt doet hij zelf dus ook.
  Als iedereen nu gewoon eens op de inhoud van Koen reageert ipv zijn afkomst en e-mail adres. De inhoud van Koen zijn tekst kunnen jullie niet echt omheen, of wel?

  1. Het IS niet triest, JIJ VINDT het triest..!! Een wereld van verschil Charles..
   Het hele punt is dat er niet met Koen e.a. te discussiëren valt, omdat er door deze heren feiten naar voren gehaald worden, die hún verhaal dienen te steunen. Dat is nogmaals hun goed recht, maar laat dan ook de andere kant van het verhaal, met OPEN MIND, in zijn waarde en ga niet vanaf je ivoren toren lopen ‘blazen van kennis’..

  2. Guido, discussiëren over wie gelijk heeft is apekool! Ieder mens schept door zijn eigen overtuigingen (= in-gewikkelde ziel)zijn eigen aarde (quantum mechanica).

   Op het niveau van innerlijke adeldom zal je waarheid beleven. Tot dan is het spreken vanuit de wikkels (dualiteit).

   Uiteindelijk is er één waarheid.

  3. Als je die dan met een grote ‘W’ schrijft, ben ik het met je eens. Een discussie hoort niet vanuit ingegraven stellingen te gaan, om die Waarheid te bereiken. Een discussie is voor mij geen wedstrijd.. Bewijzen dat iets ‘niet is’, vind ik heel bizar.. In het geval van homeopathie zijn al die artsen, wetenschappers die het aantonen, bezig met leugens, onwaarheden en subjectieve placebo-effecten..?
   Onderzoek alles met een open mind; behoudt het goede, datgene wat jouw visie mag vergroten/verdiepen.

   Er is jouw waarheid,
   En er is mijn waarheid.
   En dan is er DE Waarheid.

  4. @Giudo #7.5
   De in-gewikkelde ziel ervaart de waarheid in het leven afhankelijk van zijn in-gewikkeldheid (overtuigingen).

   Bij de ingewikkelde mens zal de ziel slechts minimaal kunnen mee-trillen met het homoeopatisch middel. Eenvoudig weg omdat de ziel in al die wikkels (overtuigingen) is gevangen.

   In-gewikkelde mensen ervaren geen werking van een homoeopatisch middel, gewoon omdat het de ziel nauwelijks raakt.

   Er is geen gelijk bekeken vanuit de ingewikkeld ziel. Op het niveau van de ingewikkelde ziel strijden twee mensen over de zaligheid van zwemmen in het water. Degene die nauwelijks kan zwemmen (ingewikkelde ziel) ontkend de weldadigheid van het zwemmen. Degene die zwemt als een rat (ont-wikkelde ziel) vind zwemmen heerlijk.

   En dat is waarom discussiëren geen toegevoegde waarde kent, behalve als je het oppakt om te ont-wikkelen.
   Ook gij Guido!

  5. Ik vind over het algemeen, maar ook héél in het bijzonder, mummies vooral heel ingewikkeld.. 😉 Ik voel overigens in je uitleg veel her-kenning.. Dank.

 8. Een prachtig artikel en zonder meer eeuwig waar.
  Jammer dat op de medische faculteit de coleges over Natuurgeneeskunde niet verplicht zijn te volgen. Daardoor zijn wij met veel (huis)artsen opgescheept die eigenlijk geen verstand hebben van het menselijk lichaam met ziel en geest.
  Eigenlijk is aan dit artikel niets toe te voegen en daardoor jammer dat mensen zoals een zeker Koen, het niet van gezond commentaar kunnen voorzien maar helaas wel als ‘welles nietes’forum gebruiken.

  1. Waarom denk je dat de natuurcolleges worden/zijn afgeschaft..? De invloed van de manipulatieve kracht van Big Pharma reikt veel verder dan we kunnen bevroeden.
   Lees het artikel over John Rockefeller, met zijn homeopathische lijfarts..! What more proof do we need..?

 9. Ik ben het wel met Koen eens dat er inderdaad geen overtuigend bewijs is dat de homeopathie sterker werkt dan placebo.

  Wat me ook opvalt dat er dan gesproken wordt over de frequentie (en het geheugen) van water. Maar wat voor trillingen dan? UV/VIS, IR? Kortom niet-wetenschappelijk, want niet onderbouwd en niet-bewezen en ook niet passend in ons fysisch-chemisch kader.
  Aangezien het water op onze planeet circuleert betekent dat dan ook dat we nooit homeopathie hoeven te kopen omdat alles vroeg of laat (volgens de homeopaten)in het geheugen van het water wordt opgeslagen. Tenzij het water dement wordt natuurlijk.

  1. Er spreekt een boel onkunde uit je reactie Martin. Ga gewoon eens lezen, wat de heren professoren hierboven al lang hebben uitgevonden.. Wat probeer je nu weer te doen hier..??
   Dus het is Koen en Martin tegen professor Dr. Jacq. Benveniste en Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier..? Het is toch om je bescheuren Martin. Hoe kortzichtig en opvallend dom wil je zijn.
   Dom in de zin van niet-wetend, en geen scheldwoord of iets dergelijks. Gewoon dom omdat je je intellect niet laat werken..! Lees je in man, verdiep je en VOEL WAT ZE BEDOELEN!!!

  2. @ Guido: Er spreekt een boel onkunde uit je reactie, Guido. Waarom antwoord je de vraag van Martin niet? “Maar wat voor trillingen dan? UV/VIS, IR?” Omdat je niet snapt wat hij bedoelt? Of omdat je weet dat er geen antwoord voor is? Of waarom probeer je mijn kritiek niet te ontkrachten? Omdat je zelf geen tegen-argumenten kunt opbouwen? Je baseert je louter op opinies van enkele personen waarvan je veronderstelt dat ze te vertrouwen zijn, zonder blijkbaar te begrijpen wat er eigenlijk gezegd wordt. En als iets niet in jou visie past, dan komt het simpelweg van een persoon die je niet vertrouwt, en kan je het negeren! Hoe kortzichtig en opvallend dom wil je zijn. Met een beetje moeite kun je ook Nobelprijs-winnaars vinden die zullen verklaren dat homeopathie niet werkt. Ga je hen dan geloven???

   Ik baseer me nooit alleen op de opinie van iemand. Ik wil altijd ook de argumenten bekijken die ze hadden om die opinie te vormen. Grote namen als Newton, Einstein, …, hebben ook grote stommiteiten gezegd.

  3. Ik ben bekend met UV-VIS en IR. Dit zijn technieken die moleculen op LOD (=Limit of Detection) niveau kunnen detecteren. Bij dit artikel gaat het over geheugen van water. Dit is een laag die boven het moleculair niveau (door de scheikunde bestudeerd) zit. Dat iets niet met de huidige analyse technieken gevonden kan worden, wilt nog niet zeggen dat het niet bestaat! We zijn in de wetenschap gewend om alles in getalletjes uit te drukken. Er is meer en als je echte wetenschapper bent zou je je eigenlijk moeten openstellen voor nieuwe bevindingen en je erop inlezen i.p.v. gelijk vast te houden aan oude principes (UV-VIS etc).

  4. Roel je kunt praten als brugman, deze wetenschappers zoals Koen wil argumenten horen die zijn denkkader passen. Daartoe heeft hij alle recht, maar als mensen anders doen slaat Koen op hol en deugen de mensen niet die ‘hem dat aandoen’.. Verruim je blikveld Koen en wordt gewoon wat soepeler in je geest.
   Je argumentatie over de Nobelprijswinnaar is werkelijk preciés zoals je wenst te discussiëren: binnen jouw veilige wereldje van wetenschappelijke begrenzingen..

  5. De onwetendheid of de onwil om te weten van mensen betreffende de werking van homeopathie is bijna zo oud als de weg naar Rome. Onbekend maakt onbemind, en wat een boer niet kent, eet ie niet. Enfin de Nederlandse taal voorziet ons in ieder geval van vele gezegden hoe mensen tegenover zaken kunnen staan.

   Om wellicht licht in de duisternis van de discussiepunten 10 t/m 10.3 te brengen, is het interessant de volgende link http://www.magnetotherapy.de/fileadmin/downloads/pdfs/E/Memory_of_water.pdf
   van wijlen de Duitse fysicus Wolfgang Ludwig te lezen.

   Een man, die ik persoonlijk heb mogen leren kennen op diverse seminars in de jaren ’90. De man, die velen vanuit de fysica duidelijk maakte hoe het geheugeneffect van water functioneert en dus ook de werking van homeopathie en dit door natuurkundige onderzoeken ook aantoonde (enfin lees de link maar).

   De opmerking van Roel (10.3) “Er is meer en als je echte wetenschapper bent zou je je eigenlijk moeten openstellen voor nieuwe bevindingen en je erop inlezen i.p.v. gelijk vast te houden aan oude principes (UV-VIS etc)” kan ik volledig onderschrijven.

 10. De reacties gelezen van Koen en Martin,…….. Zucht, nee schuddend……
  Zo overduidelijk expres negatief. Druipt eraf als advocaten voor de Big pharma.
  echt treurig. Er is een gigantisch aanbod reguliere medicijnen, laat de mensen die het nodig hebben en er voor openstaan, gewoon de KEUZE hebben om homeopathische middelen te gebruiken. Het gaat om het grote plaatje; ESM, ACTA, EU, alle geplande vrijheids beroving.. Gezond eten wordt duurder en duurder gemaakt, GMO’s worden opgedrongen…
  Natuurwijsheid en al wat daar bij hoort wordt afgekraakt of verborgen..
  Klopt niet echt,—— ik wens licht, liefde en wijsheid voor iedereen

 11. Belangrijk voor jullie allemaal is om alle artikelen, die op de web-site van dokterrutten.nl staan te lezen. Dokter Rutten heeft gepubliceerd in internationale tijdschriften op hoog niveau. Dit is belangrijk voor diegene, die het verhaal schreef,omdat het je verhaal verder kan versterken, waardoor je beter inhoudelijk kunt reageren op diegene, die je aanvallen. En ik hoop, dat de aanvallers het goed lezen en schrikken van wat ze echt lezen, namelijk dat de door hun zo vereerde wetenschap het niet altijd zo nauw neemt met de waarheid.
  Door een aantal verschillende vormen van hele moderne wetenschap zoals nano technologie en ook trouwens door een opnieuw toegepaste vorm van donkerveld microskopie is ook allang aangetoond, dat ook de sterkste verdunningen niet leeg zijn.
  Dus allen jullie moeten je beter inlezen in de modernste schei en natuurkunde en niet die oude kennis zo blijven herhalen, die allang achterhaald is.
  En als je dan nog tijd over heb bestudeer dan eens de filosofie van het denken en een moderne wetenschap als de ecologie, want homeopathie is gebaseerd op systeem-denken en niet op oorzaak gevolg denken. Het een zal het ander nooit bewijzen. De ecologie ontwikkeld bewijs systemen, die ook de homeopathie zal bewijzen.
  Het belangrijkste bewijs zijn verder al die patienten, die genezen zijn. Hun eigen verhalen niet serieus nemen getuigd echt van een diepe minachting voor de medemens, met vriendelijke groet Pietje homeopathischarts

 12. Al 40 jaar gebruik ik zonodig homeopatie.Mijn ervaring met ” reguliere” middelen en artsen is erbarmelijk. Dat de overheid de vrije keuze van waar ik mijn gezondheid wil ondersteunen ernstig wil beperken is een grove schending van mijn vrijheid als gezond denkend mens.

 13. Kwam ik tegen: gooi water over een boek; goed schudden en opdrinken. Wordt je slim van. Het ‘geheugen’ van water lijkt een verklaring voor eventuele werkzaamheid van extreme verdunningen. Ik ben echter geen echt wetenschappelijk bewijs tegengekomen dat water een geheugen heeft. Vage verhalen over frequenties overtuigen niet. Het dodelijke van arsenicum is niet een of andere ‘eigen’ frequentie. Het mooie van een vioolconcert is niet de eigen resonantie van a-snaar. Beweren dat de eigenschappen van een stof worden bepaald door een of andere frequentie is vreemd, omdat de meeste werkzame stoffen een verzameling is van zeer complexe moleculen. Waarom dan nog water gebruiken? Neem de frequentie van iets op en speel het af.

  1. Kees, ik vind dat je vreselijk onnozel doet.. Stel deze vragen niet in dit blog, met het vooroordeel dat ervan af straalt. Wat heeft het dan voor zin te antwoorden. Om dan in discussie te gaan..? Verdiep je in het werk van bijvoorbeeld de Nobelprijswinnnaar. En probeer daarbij dan vooral je vooringenomenheid, die voor mij van je reactie afstraalt, te elimineren. Wellicht zit je jezelf dan wat minder in de weg.

   Je mobiele telefoonfrequentie zie je ook niet, maar gebruik je dagelijks, neem ik aan? Zie je de röntgenfrequenties van de zon? Zie je die deeltjes..??
   Wat IS het dodelijke dan wél Kees, van arsenicum..? Hoe is de fysieke werking dan van medicijnen..?? Hoe werkt een ‘stof’..?

   Tot slot, last but not least..
   spirits with a human experience

  2. Kennelijk was mijn redenering met een minimum aan woorden scherp en raak!
   Ik ontken niet de werking van homeopathie, wel de juistheid van drogredenering. En dat ontstaat snel bij een dump van verschillende teksten en links. Daarmee is nog niets gezegd over de ontdekking van professor dr. Luc Montagnier. En elektromagnetische golven? zo aantoonbaar als een blok beton, daarom heeft men ook mobieltjes en röntgenapparatuur kunnen ontwikkelen. De dodelijke werking van arsenicum? Ach, iets met de verwoesting van het spijsverteringskanaal. Maar dat is een heel ander verhaal. Kortom, hoe zit het nu echt?

  3. Kijk een volledig andere tone-of-voice.. Grappig.
   Hoe denk jij dan dat het zit dan Kees..? Placebo? De kracht van intentie, focus..? Over de onmogelijkheid om je als wetenschapper BUITEN het experiment te houden..? In tegenstelling tot wat je op de universiteit krijgt ‘aangeleerd’..
   Emoto heeft genoeg over het geheugen van water geschreven, om dit, in relatie tot homeopathie vooral, serieus te nemen. Alles ridiculiseren, doet afbreuk aan je geloofwaardigheid als mens, imo.
   Wellicht dat je hier wat minder ‘drogredenen’ waarneemt? http://dokterrutten.nl/Inc.html

  4. Ik denk dat de essentie van homeopathie niet het verdunningsverhaal is, maar het gelijksoortigheidsbeginsel. Dat is ook het aardige van arsenicum: zeer giftig, maar een klein beetje is een medicijn. Koffie: opwekkend, maar ook te gebruiken als slaapmiddel. Dat veel homeopathische medicijnen werken is een feit en, eigen ervaring, ook bij dieren (ons paard weet niet wat een placebo is). Ik denk dat het verdunningsverhaal een randverschijnsel van de homeopathie is, waarmee de homeopathie zichzelf te kort doet. Als de gedachte van Montagnier hout snijdt (en dat staat los van zijn Nobelprijs), dan is het interessant om dat te onderzoeken. De oorzaak dat er zoveel ‘kwakzalvers’ zijn ligt misschien in het feit dat de werkzaamheid van een medicijn moet worden aangetoond, behalve als de verdunning meer is dan 1:10000 (D4). Als je de Wiki leest, wordt je er niet vrolijk van: Wegens het uitblijven van bewijs van werkzaamheid heeft de Britse National Health Service in het najaar van 2007 de beslissing genomen te stoppen met alle financiering van alternatieve geneeskunde, waaronder homeopathie. Het National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) kreeg de afgelopen tien jaar een bedrag van 1 miljard dollar ter beschikking gesteld om de werking van homeopathie aan te tonen. Ondanks deze financiële middelen slaagde het NCCAM daar niet in.

  5. Naar mijn idee doet homeopathie nu net dátgene wat generieke medicijnen niet doen..! Ze zijn subjectief aangemaakt voor de specifieke persoon. Het zou het ‘wetenschappelijk denken’ als mensen mogen worden gezien als unieke individuen, ipv identiek onderdeel van een collectief.
   Onderzoek met dit uitgangspunt geeft veel meer ruimte aan het bewijzen van homeopathie dan als onderdeel van het collectief.

   Wat bij de ene persoon van toepassing is, qua genezing, is dat VANZELFSPREKEND niet bij de andere persoon.. JUIST in het geval van homeopathie..!

  6. Allereerst maar weer eens duidelijk stellen dat er veel wetenschappelijk bewijs dat homeopathie niet alleen zeer effectief is, maar vooral ook kostenbesparend en veilig, zonder bijwerkingen of verslavende effecten…

   Ten tweede toen ik in mijn boek ‘De Zoete Wraak’ aan, dat het juist de reguliere geneesmiddelen zijn, die vaak niet effectiever zijn dan een placebo en al zeker niet veilig zijn (en dan heb ik het nog niet eens over de andere onderwerpen die ik bespreek, zoals de onderzoeksfraude en corruptie binnen de reguliere geneeskunde, of over het veelzeggende feit dat de synergistische en cumulatieve langetermijneffecten niet onderzocht worden en dus gesteld kan worden dat geen enkel farmacijn als veilig beschouwd kan worden…)

   Ten derde is een deel van het geheim dat de dosis-effect relatie een biochemische benadering is en juist niet altijd geldt binnen de informatie geneeskunde (zie ook de hormesis benadering en homeopathie. Het feit is dat juist een daadwerkelijk lichte ’toxische’ prikkeling (dus niet de ineffectieve en potentieel levensgevaarlijke vaccins met gif) het zelfgenezend vermogen en het immuunsysteem (en het elektromagnetisch immuunsysteem, zie het werk van Robert Becker) aanzet tot zelforganisatie en dynamische beweging naar een gezonde balans. Kortom, zoals ik mijn boek ‘Blauwdruk’ al beschreef, de stoffelijke (biochemische en dus mogelijk toxische) werking neemt af, terwijl de energetische imprint juist toeneemt. Dit is ook de reden waarom homeopathie niet alleen zeer effectief is, maar vooral ook veilig (in tegenstelling tot de meeste chemische geneesmiddelen zoals blijkt uit de praktijk en onderzoeksresultaten).

   Het blijkt dus (en helaas geldt hetzelfde voor de ernstige neurotoxische en kankerverwekkende biologische effecten van onnatuurlijke elektromagnetische straling…) dat juist een lage ‘dosering’ schadelijke effecten heeft, terwijl een hogere dosering dat niet noodzakelijkerwijs hoeft te hebben…

   Het ‘dosis-effect relatie’ dogma komt de chemische toxicologie dus goed uit voor reguliere geneesmiddeln onderzoek, alleen de realiteit van de kwantumwereld van informatieoverdracht en ladingverschuivingen (de biofysiche, bioholografische en bio-elektromagnetische werkelijkheid) toont aan dat juist het principe van RESONANTIE zeer frequentiespecifiek kan ingrijpen en zo een werking kan hebben binnen een ‘frequency window’, waar juist binnen een onderwaarde en bovenwaarde specifieke effecten optreden!!!

   Naast het feit (zoals ik ook aantoon in mijn boek) dat dierenproeven niet extrapoleerbaar zijn naar de menselijke situatie (wat de reguliere geneeskunde dus wel doet als het om eigen medicijnen gaat, men meet vals met 2 waarden, men hanteert dubbele standaarden), toxicologische ‘risico-analyses’ niet veel waarde hebben (en er wel meer mis is binnen de onderzoeksfraude, belangenverstrengeling, corruptie en draaideurenpolitiek die de industrie en regulier geneesmiddelenonderzoek omgeeft), blijkt nu dus ook het heilige dogma dat er een rechtlijnige relatie is tussen dosis en effect, niet op te gaan. Door deze halve waarheid in te zetten, kan de reguliere geneeskunde weg komen met ineffectieve en potentieel levensgevaarlijke farmacijnen, maar ook suggereren dat homeopathie niet kan werken (door dus gebruikt e maken van een volledig onjuiste aanname)…

  7. Kortom: Resonantie-specifieke effecten (en het principe van coherentie) bepalen dus eerder het uiteindelijke (schadelijk of juist gezondheidsbevorderende) biologische effect, de biochemische leugen kunnen we dus doortrekken naar de ‘dosis bepaalt effect’relatie die de reguliere geneeskunde dus onterecht gebruikt…

   Dit toont dus niet alleen dat de biochemische en stoffelijke en reductionistische benadering (waarop onze hele geneeskunde is gebaseerd…) niet volledig juist is, maar het onderstreept vooral ook de juistheid van de aannames binnen de biofysische en bioholografische benadering van gezondheid en ziekte (het onderwerp van mijn volgende ‘Informatie Geneeskunde’ boek overigens!)

 14. Ondertussen heb ik toch maar mooi mijn te hoge cholesterol en suiker weer helemaal op peil. En dat met homeopathische en natuurlijke middelen. En gebruik makend van hoogwaardig natuurlijk,onbespoten en niet gemanipuleerd voedsel. Niks geen statines en insuline spuit. Ben mijn eigen wandelend bewijs dat het werkt. Ongelovigen,stop dat maar in je zak en doe er je voordeel mee.

 15. Indien het in de gezondheidszorg werkelijk om onze gezondheid zou gaan hadden de acupunctuur, de homeopatische geneeswijze, de natuurgeneeswijze en de paranormale geneeswijze allang een plaats in ons reguliere zorgstelsel. Helaas gaat het vooral om werk en omzet, want de alternatieve geneeswijzen zijn in staat om die hele reguliere kermis op zijn kop te zetten. Gezonde mensen leveren niets op vandaar dat men koste wat het kost die belachelijke symptoombestrijding in stand wil houden.
  Toch zie ik wel positieve signalen. Steeds meer mensen beseffen dat genezen iets heel anders is dan het wegdrukken van de ziekte en aangemoedigd door de successen van de alternatieve geneeswijzen maken daar steeds meer mensen gebruik van. Ondanks verwoede pogingen van de farmacie om de mensen te dwingen die reguliere zooi te gebruiken.

 16. Keuzevrijheid – Een groot goed!

  Jaarlijks gaan circa 2 miljoen mensen naar een homeopaat, een natuurgeneeskundige, een osteopaat, een acupuncturist, antroposofische geneeskunde etc. Misschien bent u een van die 2 miljoen mensen. U maakt dan gebruik van de complementaire alternatieve gezondheidszorg, kortweg CAM geheten. Als het aan de overheid ligt, wordt uw keuze hierin steeds meer aan banden gelegd, tot u straks mogelijk niets meer te kiezen hebt.

  Inperkend beleid
  Schattingen wijzen erop dat 85 procent van de totale Nederlandse bevolking sympathie heeft voor de complementaire gezondheidszorg. Omdat de daar aangeboden behandelmethoden hen hebben geholpen. Maar de overheid wil daar niet van weten en voert een inperkend beleid.

  Krachtig signaal
  Tot nu toe kunt u uw mening over en wensen voor CAM niet kenbaar maken aan de overheid. Deze website brengt daar verandering in. Samen met u kunnen wij een krachtig signaal aan de overheid geven. Want het mag niet zo zijn dat de overheid mag bepalen welke zorg de patiënt kiest. Zij mag alleen voorwaarden scheppen voor een goede zorg. De keuze voor een arts, therapeut of therapie is een individuele vrije beslissing op basis van grondwettelijk recht.

  http://www.keuzevrijheid.nl/

 17. Waarom wordt de homeopathie-werkt-niet-leugen niet onderuit gehaald..? Waarom is er zo weinig aandacht van de overheid voor de zegeningen van homeopathie.. Het zijn de wetenschappers met de ‘grote bekken’, die homeopathie in het verdomhoekje stoppen. Terwijl erudiete collega’s overduidelijk hebben aangetoond dat homeopathie werkt, en ook HOE het werkt, blijft dit clubje zwartmakers, waaronder in Nederland ook de negatieve club achter de ‘Stichting Skepsis’ zit, maar doorgaan met het besmeuren van deze natuurlijk wijze van genezen.
  lees verder>>> http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/10/big-pharma-zijn-de-echte-kwakzalvers/

  1. die mensen van ‘gewoon-nieuws’ nemen hele stukken van WantToKnow over en melden zelden de bron. Wat ze nu overigens wél hebben gedaan. We beschouwen het maar als compliment..

 18. Sta even stil bij vanuit welke hoek deze conclusie komt (en als dàt dan geen sterk argument is…):

  21 mei 2011 : Status of Homeopathy World Health Organisation (WHO)

  Conclusions
  The regulation of health care practice varies from one country to another. As far as people demand quality multi-dimensional homeopathy health care, governments are obliged to provide. UNDOUBTEDLY, HOMEOPATHY IS THE MEDICINE FOR THE 21st CENTURY.
  http://drnancymalik.wordpress.com/article/status-of-homeopathy/

  En in het verlengde hiervan is volgend besluit ook van belang !

  ACUPUNCTURE: REVIEW AND ANALYSIS OF REPORTS ON CONTROLLED CLINICAL TRIALS
  Generally speaking, acupuncture treatment IS SAFE if it is performed properly by a well-trained practitioner. Unlike many drugs, it is non-toxic, and adverse reactions are minimal. This is probably one of the chief reasons why acupuncture is so popular in the treatment of chronic pain in many countries. As mentioned previously, acupuncture is comparable with morphine preparations in its effectiveness against chronic pain, but without the adverse effects of morphine, such as dependency.

  http://apps.who.int/medicinedocs/fr/d/Js4926e/

 19. Het is heel makkelijk om de bewering dat homeopathie nergens op slaat onderuit te halen. Die gewoon een behoorlijke geneesmiddelproef.
  40 homeopaten krijgen elk vijf flesjes met pilletjes, vier flesjes met placebopilletjes en een met ‘echte’ homeopathische pilletjes. Ze mogen wat ons (Skepsis) betreft elk een eigen middel kiezen. De opgave is te bepalen in welk flesjes de echte pilletjes zitten.

  Als alleen toeval een rol speelt is er een kans van 1 op 46.100 dat de helft of meer van de homeopaten het correcte antwoord geeft. Ik durf er wel 10.000 euro onder te verwedden dat het die 40 homeopaten niet lukt.

  Dergelijke proeven zijn al vaker gedaan en nog vaker voorgesteld en er is nooit iets uitgekomen. In 1879 is er iets dergelijks gedaan in Milwaukee. De bedoeling was dat 100 artsen elk 10 flesjes zouden krijgen waarvan 1 met Aconitum C30. Uiteindelijk deden er maar 25 mee. 16 van hen lieten nooit meer wat van zich horen. 9 stuurden hun oplossing in. Die hadden het allemaal fout.

  In 2004 was de NVKH al in principe bereid iets in die trant te doen. Ze hadden minister Hoogervorst uitgedaagd een N=1 ongeblindeerde proef met Sulphur 200C te doen. Toen Skepsis voorstelde dezelfde proef geblindeerd te doen met een veel groter aantal proefpersonen durfden ze opeens niet meer.

  In het bovenstaande artikel wordt gesuggereerd dat Skepsis betaald wordt door de farmaceutische industrie. Dat is onzin. Je kunt net zo goed opperen dat Skepsis wordt betaald door het Vliegende Spaghetti-monster.

  1. Ah, een van de mensen achter het Skeptische Vliegende Spaghetti Monster reageert, altijd leuk (ik ha een van je collega’s ook al gewezen op jullie ‘Aspartaam is veilig’ propaganda artikel in jullie blad, de ware feiten kan men vinden in mijn nieuwe boek ‘De Zoete Wraak: het Ware Gezicht van de Farmaceutische -en Voedingsindustrie’ overigens, zie hier: http://www.healingsoundmovement.com/news

   Homeopathie is natuurlijk niet alleen zeer effectief, maar vooral ook enorm kostenbesparend en veilig gebleken. De volgende stap is natuurlijk digitale biologie (geneesmiddelen op basis van energetische informatieoverdracht; een belangrijk onderdeel van mijn volgende boek over Informatie Geneeskunde, zie ook hier: http://www.healingsoundmovement.com/file/51/de-toekomst-van-geneeskunst-digitale-biologie-en-elektromagnetische-homeopathie-en-de-kracht-van-bew

  2. Overigens misschien wel een leuke ‘synchroniciteit’, de heer Nienhuys legde het in 2005 ok al af tegen dr. Rupert Sheldrake (een eminent wetenschapper met wie ik onlangs een TV-interview had in Londen, dus zijn ‘verbannen’ TED-talk – leve de ‘openmindedness’ van de reguliere wetenschap, die hiermee precies het bewijs leverde van Sheldrake’s nieuwe boek ‘The Science Delusion’ – wordt straks in ere hersteld), aangezien hij blijkbaar niet al te best kon debateren en al zker niet zonder inhoudelijke argumenten omdat hij het bewijsmateriaal niet eens had gelezen, laat staan wilde geloven…

   http://www.sheldrake.org/D&C/controversies/Euroskep_2005.html

   De Biologie van de Ontkenning, het blijft een sterk wapen binnen de psycho-neuroimmunologie van de geloofgemeenschap binnen Skepsis 😉

  3. Drs. John Consemulder, bedankt voor het toelichten van uw overtuigingen. Ik heb diverse malen via de E-mail contact gehad met uw Stichting en mij in de studies verdiept.

   Mmmm heeft u aan de andere kant de moeite genomen om Scheldrake te lezen? Bijv.: Zeven experimenten die de wereld kunnen veranderen?
   Serieus, als u kritisch bent, dient u zich wel in beide kanten van het verhaal te verdiepen.

   Uit het onderzoek van Scheldrake blijkt namelijk dat de overtuiging van de onderzoeker bepalend is voor de uitkomst van het onderzoek.
   Dit wordt ondersteund door de quantenmechanica, kent u het experiment waarbij een atoom daar verschijnt waar de onderzoeker de atoom verwacht?

   Als u het boek uit heeft lees ik graag uw reactie.

  4. Waar ik schrijf Drs. John Consemulder, dient u Jan Willem Nienhuys te lezen.

  5. Jaja de wetenschap heeft het beste voor met de mensheid en Moeder Aarde. Is wel iets geheel anders maar toch, denk maar aan schaliegas het levert toch gas en geld op.
   Dat er gif in de grond gespoten wordt is maar een ondergeschikte factor waardoor het drinkwater vergiftigt wordt. Het is een manier van denken wat zo los staat van het geheel de eenheid. Het gaat alleen maar om geld.

  6. @ Charles
   1. Het is Sheldrake, niet Scheldrake
   2. Dat van dat atoom is flauwekul, zoveel weet ik nog wel van kwantummechanica.
   3. Ik zie dat niemand ook maar enige aanstalten maakt om gebruik te maken van de mogelijkheid om 10.000 euro (of een miljoen dollar) te verdienen EN wereldberoemd te worden.
   4. Ik zie dat in plaats daarvan allerlei zijsporen worden ingeslagen die helemaal niets te maken hebben met bewijzen van (1) homeopathie en (2) van de maffe aantijgingen over het inkomen van Skepsis.
   5. Wat dat laatste betreft, vanaf januari 2014 staat op de site van alle ANBI’s en dus ook van Skepsis een financiële verantwoording.

  7. Nou moet toch zeggen dat Homeopatie een stuk beter werkt dan de medische rommel waar je door bijwerking steeds meer en meer problemen krijgt. Grappig is dat wanneer je een onderzoek naar bepaalde medicijnen doet je altijd op rapporten stuit van met ratten onderworpen feiten in combinatie van andere stoffen het geheel overtuigend behoorlijk verkeerd uit de hand loopt. Nog mooier als het is je als mens exact dezelfde problemen die deze ratjes ook moet ondervinden., er is dan wellis waar geen weg meer terug. Maar het mooist is van allemaal als de juiste stof wat in je voeding aanwezig zou moeten zijn zonder tussen komst van geknoei en gemoddificeerd genetische manipulatie en/of gidfstoffen je een boost vooruit krijgt.

   St. Skepsis is gewoon veels te skepsisachtig bezig, geen effectieve vooruitstrevende oplossingen, alleen maar bezig zijn met aanvalletjes en het zuur maken van lopende zaken. Het gaat enkel om eigenlijk wat meer georienteerd is aan de kwantiteit van het leven, de kwaliteit ervan en dat is wat er ontbreekt. Het blad doet me gewoon denken als of ik overrompeld wordt door een Jehova getuige die wederom weer op mijn voordeur bonkt met hun blaadje ONTWAAK! Gezanik om niks en is eerder de achterklap te willen versterken van de toegestane fouten, vollop te mogen uitvoeren. Laten we maar verder zwijgen over de goedheid van fouten die met recht worden gezegenviert en dat geldt idd ook voor de gelouterde kant van zogenaamde Spiritualisten die hun muurtjes sierlijk vol hangen met geromineerde Diplomma’s. Als je iemand een concrete vraag stelt, weet men eigenlijk het antwoord niet eens, dat is nog eens het mooiste van de hele context. Zeker ook de retoriek erom heen van dualisme is ten top. Van beide kanten komt er geen doeltreffend resultaat uit. Neem nog een E-Coli partaampje omdat het zo lekker zoet is Heren…

  8. ANBI, stond dat niet voor Absoluut Niet Belangrijk Instituut?

   Anyway, stichting Skepsis is een aanfluiting voor serieus onderzoekswerk en journalistiek, ongeacht de ‘financiële verantwoording’.

  9. @ John Consemulder

   Je hebt altijd mensen die voor Homeopathie staan maar ook voor Homeoapathie, Skepsis behoort welles en waar tot dit laatste soort.

   Ik heb enkel geobserveerd bij deze, dat is het mooiste diagnose die je maar kan stellen.

  10. Het gaat vooral om de rigide manier van ‘wetenschappelijk onderzoek’, dat als ‘heilig’ wordt verklaard. Er is geen enkele twijfel aan het onderzoek, waar de onderzoeker zichzelf zg. buitenspel zou hebben gezet.. Hoe is het mogelijk dat je zelf daarop volgend ook zo rigide wordt, dat je je open mindness volledig verliest.

   Het is met name te danken aan de mensen met de ‘open mind’, zoals Rupert Sheldrake en bijv. een Fritjof Capra, die de grenzen verleggen van het wetenschappelijke denken. Grenzen zijn man-made, dáár zouden al die rigide wetenschappers eens bij stil moeten staan. Weten en scheppen..! Vanuit het hart, creatie die de wetenschap heeft gebaard.. Of in deze prachtige quote gevat:

   De klassieke opleiding moet niet dienen
   om kennis bij te brengen,
   maar om geesten te vormen,
   in staat tot weten en scheppen.

   Téodor de Wyzewa (1863 – 1917)

 20. Heel toevallig ben ik sinds ongeveer 3 maanden onder behandeling van een huisarts, die zich specialiseerde in homeopatie. Ik heb enorme resultaten bij zijn behandeling en ben zeer gelukkig hem te mogen leren kennen. Danke mijn lieve dokter.Marga.

  1. En zijn er bosjes huisartsen die complementair met homeopathie werken, op individuele basis.

 21. het is van de natuur en weet ook wij mensen van nu staan net meer op een lijk wat de aarde te bieden heeft
  homeopathie is van onze eigen natuur wordt al jaren gebruikt vele geloven hier niet in maar er zijn zo veel planten en bloem die veel natuurlijk krachten hebben en veel culturen wordt gebruikt al jaren
  en eigenlijk veel veiliger zijn dat de medicatie van nu waar veel rommel en bijwerking bij zitten allee duurt het soms ff voor optimaal werkt dat vergeten mensen het moet meteen werken

 22. de natuur is toch gezonder dan de fharma/?? op benzine laat je voertuigen rijden en geen medikamenten maken voor de gezondheid van/voor de mensheid toch.ook in de jaren 14/15/1600 hadden de mensen alleen maar geneeskracht uit de natuur maar na de komst van de olie ?? is er een flinke klad in gekomen want nu ?? moeten wij de rotsooi slikken .

  1. Olie komt ook uit de natuur. Vele koolwaterstoofverbindingen komen komen vrij in de natuur voor of worden afgeleid van aardolie.

  2. Manipulatie komt uit de natuur, Rockefeller was een ‘natuurlijke mens met een kloppend hart’. Manipulatie is een menselijke vinding, komt dus uit de natuur. Evenals de chemische creatie van pillen en poeders.. Allemaal natuur.. Jeetje, dat ik dat vergeten was.. Jeetje, waar maken we eigenlijk een punt van.. ALLES IS NATUUR.. Jij toch ook Kees..? Maar wat probeer je nu precies te zeggen..?

  3. Oliedom zijn is ook een natuurlijk produkt Kees. of is het toch kunstmatige inseminatie volgens het gehele gewonnen process.

  4. KoolwaterSTOOFverbindingen ???( wat zou freud daar van zeggen), ach het zal wel meevallen de kool is het sop niet waard zullen we maar zeggen , en klaar is kees!

  5. Je kunt er flauw op reageren (GuidoJ) of vallen over een typefout, zoals fharma ( 🙂 ) dan liever oliedom. Echter hoe je wendt of keert olie, aardolie, IS een product van de natuur. Dat de medicijnen die daarvan worden gemaakt er verder van af staan is waar. Dat is echter ook het geval van vele z.g natuurlijke medicijnen. Wat is er natuurlijk aan 10.000x verdunnen en flink schudden? Sommige synthetische medicijnen zijn prima en hebben nauwelijks bijwerkingen, sommige (en misschien vele) hebben veel bijwerkingen. In de jaren 14/15/1600 was het zeer slecht gesteld met de ‘gezondheidszorg’. De gemiddelde leeftijd was zeer laag. Feit is dat je heel erg moet letten op welke ‘rotzooi’ je slikt (je hebt natuurlijk ook natuurlijke medicijnen die geen bijwerkingen hebben. Die helemaal niets doen…. (sorry, grapje)

 23. Mijn huisarts werkt niet complementair met homeopatie. Hij schrijft nooit meer een taditioneel medicament voor. Hij heeft zich werkelijk gespecialiseerd in homeopatie en werkt op de genezing van heel je lichaam. Van lichaam en ziel.Ziek zijn heeft veel te maken met hoe je denkt en alles beleeft. Alleen dan kun je genezen als alles in harmonie staat bij je. En daar kan homeopatie voor zorgen.Waarom naar bewijzen vragen als er al zoveel mooie resultaten mee bereikt zijn.Geloven hoef je er zelfs niet in te doen, gelijk in een “Schepper”. Alleen maar luisteren naar mensen die er baat bij hebben. Maar dat is soms veel gevraagd. Niet?

 24. Gaan we nu allemaal helemaal voorbij aan het feit dat de WHO (World Health Organisation, die een héle grote vinger in de medische pap heeft) homeopathie DE remedie van de 21ste eeuw heeft genoemd (en daarnaast ook acupunctuurbehandeling als veilig beschouwd)? Of heb ik hun statement verkeerd geïnterpreteerd? Zie links onder n° 19…

  En dan nog even dit ter aanvulling:

  Medicijngebruik versus Homeopathie

  300.000 slachtoffers per jaar. Dat is de dodentol die medicijnen-op-voorschrift alleen al in de Verenigde Staten jaarlijks eisen. Slachtoffers van een plots overlijden blijken steeds vaker onder de zware medicijnen te zitten. In Amerika is de sterfte door misbruik van medicijnen zelfs doodsoorzaak nummer één. Ook in ons land is het aantal sterfgevallen door medicijnen sterk toegenomen’, zegt toxicoloog Jan Tytgat van de KU Leuven. Tytgat voert op vraag van het gerecht geregeld lijkschouwingen uit op mensen die zonder aanwijsbare reden overleden zijn en stelde vast dat steeds meer slachtoffers onder de slaapmiddelen, kalmeermiddelen, stimulantia, antidepressiva en antipsychotica zitten.
  http://www.klassiekehomeopathie.nl/nieuws/59/medicijnen-maken-steeds-meer-doden

  Frankrijk : Per jaar belanden zo’n 140.000 personen in het ziekenhuis vanwege ongewenste bijwerkingen van medicijnen.

  Nederland : Ieder jaar belanden er ruim 40.000 mensen in het ziekenhuis omdat ze verkeerde medicijnen of een gevaarlijke combinatie of dosis van pillen slikken. Ruim 1200 patiënten overleven een dergelijke misser niet. 1800 mensen blijven last houden, ook na ontslag uit het ziekenhuis.

  België : Geen gegevens beschikbaar (Men weet niet wat er waar fout gaat, hoe vaak en in welke omstandigheden, om de heel eenvoudige reden dat er nog geen systematisch onderzoek werd gedaan).

  Europa : Jaarlijks sterven 194.500 Europeanen aan de medicijnen die hen hadden moeten genezen (niet geupdate cijfers 2009): het gebruik van verkeerde geneesmiddelen, het verkeerd gebruik van de juiste geneesmiddelen, over- en onderdosering, niet-gebruik en ongewenste nevenwerkingen. Dat berekende de Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) in hun rapport ‘Targetting adherence’ (dit rapport is inmiddels verwijderd van het net).

  Aantal slachtoffers homeopathie : N.V.T.

  1. Het zijn voor de tegenstanders geen argumenten Ellen.. Evenmin van al die verslagen van artsen, huisartsen, die homeopathie in hun praktijk toepassen. Het zijn individuele gevallen, die ‘niet gelden’ als ‘wetenschappelijk bewijs’.. Dan vraag ik me af.. Deugt het ‘wetenschappelijk onderzoek’ niet, of die ‘individuele gevallen..

   Hebben we het, omgekeerd gezegd, over het falen van homeopathie, of van de wetenschappelijke onderzoeksmethoden..??!

   Maar voor mij zit er ook een spiritueel-mentale factor aan dit verhaal. Wetenschappers die ’tegen’ zijn, zijn angstig over het loslaten van hun aannames, die zoveel jaar als een huis stonden..
   Dat het een tuinhuisje was, en er aan de andere kant van de tuin een mega-villa staat, dát hadden ze nog niet opgemerkt. In die villa huizen bijvoorbeeld Emoto, Sheldrake en andere pioniers. Maar in dat huis is ook het lokaal gevestigd van de kwantum-mechanica..

   Kijk naar mijn artikel van Juni 2010, waarin ik verslag deed van mijn indringende ervaringen op een homeopathiecongres in Amsterdam.. Mijn mond viel open bij het horen van zoveel bewijsmateriaal van erudiete huisartsen, wetenschappers en deskundigen.
   http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/homeopathie-een-nieuw-tijdperk-gloort/
   Maar opnieuw: geen enkele positieve reacties van de zure tegenstanders, volstrekt geen ‘open mindness’ waar te nemen in de reacties eronder.. Integendeel zou ik bijna zeggen.. Het vuurtje werd nogeens heftig opgestookt, om al die homeopathie-ketters op de brandstapel te brengen..

  2. Ellen, De uitspraak “the medicine for the 21st century” komt duidelijk NIET van de WHO (zie ook jou reactie 19). Dat staat enkel op de website die jij vermeldt, en dat is een blog van Dr. Nancy’s Homeopathic Clinic. Dat is dus niet echt een neutrale website in deze discussie. De WHO erkent niet dat het werkt. Als je in die blog klikt op de link naar het WHO bulletin van 1999, dan zul je daarin ergens lezen wat de WHO echt erover denkt: “if homeopathy works…”.

   En hoe vaak sterven er mensen die homeopathie gebruiken voor een ziekte die perfect geneesbaar is met echte geneeskunde? “Men weet niet wat er waar fout gaat, hoe vaak en in welke omstandigheden, om de heel eenvoudige reden dat er nog geen systematisch onderzoek werd gedaan” Maar lees alvast eens http://whatstheharm.net/homeopathy.html

 25. De voors en tegens; de bekende patstelling waar bijna een bovennatuurlijke hand (of verruimd wetenschappelijk inzicht kan ook) voor nodig is om elkaar aan de grens te ontmoeten en de hand te schudden.

  Met deze hand bedoel ik de integratiegeneeskunde want deze is inmiddels al jaren vele bruggen aan het slaan, voorbij de uitersten van het genezingsspectrum; terwijl de wellus-nietus discussie, door wat voor inzicht c.q. motivatie dan ook, doorgaat.

  40 topuniversiteiten in de USA waaronder Harvard, Yale, etc. bieden dit al aan! Het beste uit twee werelden, waarin wat in de juiste fase van een aandoening werkt ingezet wordt:

  – Een veel te vroeg geboren baby, een uit de auto gezaagde dame, een half stervend kind vol met bacteriën op de verkeerde plekken door darmdoorbraak – westerse ingreep graag!

  – Narrige huidaandoening, rondhangende koorts, metabolismestoringen, allerlei kwalen a.g.v. stress (!), en vele andere (chronische) aandoeningen: integratie met homeopathie, Chinese geneeskunde en de vele andere laag-invasieve behandelvormen, alstublieft!

  Een ziekte heeft stadia en de westerse aanpak is bijna volledig op de laatste fase gericht, waar de complementaire aanpak ijzersterk is in de vroegere stadia.

  Mijns inziens is een van de problemen in deze discussie het klassieke definitieprobleem: westerse geneeskunde deduceert de klacht tot een X-factor en behandeld die naar inzicht; oosterse geneeswijzen of complementaire geneeskunde ziet verbanden en factoren en behandeld de uiting en de wortel van het probleem. Eigenlijk spreken beiden een andere dialect over het zelfde.

  Vanuit mijn geneeskundige ervaring is het uitleggen van patronen en verbanden aan iemand die het niets weet van holistisch denken (wat niet wil zeggen dat zij er niet voor openstaan of er geen interesse in zouden hebben!) lastig omdat het echt een ander paradigma heeft. Het is gewoon niet aangeboden op de door de medicijn-gedomineerde medicijnenstudie (de naam zegt het al) en het vraagt persoonlijk inzicht van de afgestudeerde arts om naast de grote kennis over pathologie ook aan preventie en vroeg-stadia-therapie (dus ‘alternatief’) te doen, wat die persoon vreemd genoeg meteen op gespannen voet met ‘het systeem’ zet.

  Want de ‘gezondheidszorg’ is feitelijk de ‘ziektezorg’ – er is veel kennis over pathologie en interventie daarbij maar voor gezondheid zelf worden, naast wat algemeenheden, nauwelijks colleges ingepland – dat zoek je zelf maar uit.

  Maar nogmaals in de VS gaat het wel goed en binnen enkele generaties is integratiegeneeskunde een feit: goedkoper, vriendelijker, menselijker, ontdaan van de negatieve farma-druk en invloed (jawel, farmacie kan ook positief zijn)

  Er komt trouwens een goed boek aan waarin de Chinese geneeskunde wordt ‘vertaald’ naar huidig anatomisch en fysiologisch inzicht zonder de afkomst en betekenis te kort te doen. Het kan de weg gaan vrijmaken naar een goede samenwerking tussen oost en west omdat ‘we’ gaan snappen hoe het werkt en eenmaal ontdaan van culturele vorming en de neiging tot mystiek, is een hele andere discussie mogelijk: Ah, zit dat zo? Had dat dan meteen gezegd – ja ik ga nu ook adviseren naar een acupuncturist of herbalist te gaan…

  Reactie is wellicht wat lang geworden…

  1. @ Robert: mee eens. Het gaat inderdaad om de fundamentele aannames, onze veronderstellingen en uitgangspunten wat we nu precies onder ziekte en gezondheid dienen te verstaan (het is helaas juist deze ‘publieke opinie’ hieromtrent die de industrie via haar propaganda probeert te ‘masseren’…).

   In de laatste pagina’s van mijn boek beschrijf ik dit als volgt: “Achteraf gezien, blijkt het verhaal van Aspartaam een uitstekend voorbeeld te zijn om te laten zien hoe ongelofelijk (niet ongeneeslijk) ziek de chemische industrie, maar vooral de farmaceutische industrie en de voedingsindustrie en onze zorg wel niet is! Zijn daarmee alle artsen, politici en wetenschappers en verplegend personeel ook allemaal een beetje ziek? Mijn antwoord is dat zij die zich herkennen in het beeld van belangenverstrengeling, corruptie, fraude en draaideurenbeleid wel, maar de meerderheid van deze hard werkende mensen met genezende intenties zeker niet. En vergeet ook de waardevolle insiders en klokkenluiders niet, die ook zien dat dit systeem afstevent richting een afgrond. Het is namelijk het systeem dat ziek is, dat corrumpeert, dat aan vervanging toe is.

   Een medische APK is voor de zorg te laat, er dient een drastische herziening te komen van hoe wij tegen gezondheid en ziekte aankijken, een zienswijze die VIT is! Want als er een ding duidelijk is geworden in dit boek, dan is het wel het feit dat de industrie zich niet Verantwoordelijk gedraagt en ook niet tot verantwoording geroepen wil worden, niet Integer is in haar werkwijze en al zeker niet Transparant wenst te zijn over de inhoud van haar producten en de wenselijkheid en veiligheid en effectiviteit van de uiterst winstgevende producties.”

   Een drastische herziening dus, gebaseerd op een andere (heilzame!) zienswijze, maar daarvoor is wel een draagvlak en bereidwilligheid voor nodig!

  2. @ John: je maakt zeker een belangrijk punt hier. We zien dat er enkele weerstanden te benoemen zijn waardoor een herziening van het gevestigde medische paradigma zo lang duurt. Onderstaande is een snelle schets en kan veel specifieker en juister worden neergezet, uiteraard:

   1) Tijdens de lange periode van oriënterend scholier-via-medisch student-tot beginnend arts/onderzoeker heb je weinig tijd om meer vragen te stellen dan noodzakelijk. Uitputting trotseren en voldoendes scoren (en het nodige pils wegwerken) zijn de eerste doelstellingen; de rest komt wel (uitzonderingen daargelaten) – de studie overleven in een fase waarin bij de meeste jongeren de grote vragen nog sluimerend zijn – Een bestaand systeem kan zich zodoende vrijwel kritiekloos voortplanten.

   2) De druk van het gevestigde systeem is groot, de rij mensen met klachten die bij de nu in het medische systeem werkende arts/onderzoeker komen voor oplossingen is lang en eindeloos; weer weinig tijd om buiten het systeemkader te kijken (uitzonderingen daargelaten).

   3) De arts/onderzoeker/farmaceutisch ontwikkelaar is nu van het salaris afhankelijk en betaalt er gezien de leeftijd waarschijnlijk de kinderopvang mee en de fikse studieschuld af – nu dienen we voorzichtig te zijn met het benoemen van de tekortkomingen die we steeds meer signaleren, want de financiën zijn essentieel (uitzonderingen daargelaten).

   4a) De constatering dat er ‘meer’ moet zijn dan A + B = C krijgt de overhand. Een midcarriere switch wordt overdacht en een studie ‘alternatief’ een optie (uitzonderingen daargelaten).

   4b) OF men voelt zich als een vis in het water binnen het concept en de grote vragen richten zich niet op het systeem zelf; dan bekijken we de fenomenen het liefst vanuit een dubbel blind, gerandomiseerd en placebo-gecontroleerd perspectief. De constatering dat binnen het eigen concept o.a. chirurgie niet met deze methode op waarde kan worden gezet, geeft niet.

   5) We weten niet hoe we ‘het systeem’ kunnen aanpassen, reageren vanuit vorming/inzicht op internetartikelen maar bekijken nu het paradigma wel vanuit een stabiel fundament: gematigd of staande in een van beide spectrumgrenzen.

   6) Dan gaan we dood.

 26. Wat een interessante reacties.
  Ik ben zelf meestal open-minded en nuchter tegelijk.

  Ik denk dat het placebo effect en het ‘subjectief’ (met intentie en emotie) persoonlijk aanmaken van een homeopathisch middel beiden werken met dezelfde natuurkundige wetten.

  Zoals u weet, is placebo 100% bewezen dat het bestaat, echter hoe het werkt is 0% bekend in de evidence based wetenschap waar men werkt met Oorzaak en Gevolg verbanden die statistisch veel voorkomen.

  Het is gewoon een mysterie, maar homeopathie en placebo werken aantoonbaar, nog meer als de arts meer aandacht besteedt aan de patient/client.
  Daarnaast hebben homeopathie en placebo geen bijwerkingen, toch?

 27. De website van Dr Rutten (reactie 14.3 en 12) lijkt misschien wel een overtuigende wetenschappelijke verantwoording voor homeopathie voor iemand met beperkte kennis over wetenschap en geneeskunde. Maar eigenlijk stapelt dr Rutten een hele hoop fouten op in zijn redeneringen. Zo beweert hij om te beginnen in zijn ‘Introductie’ al dat een randomised clinical trial (RCT) niet kan bewijzen of homeopathie werkt. In plaats daarvan stelt hij voor dat de Bayesiaanse likelihood-ratio(LR) methode moet gebruikt worden. Sorry, maar dat gaat niet: een RCT is om resultaten te VERZAMELEN, de Bayesiaanse LR is een methode om data te ANALYSEREN. Je kunt het ene niet door het andere vervangen, omdat ze in opeenvolgende stappen moeten gebruikt worden: eerst bekom je je resultaten (via RCT of een andere methode), en dan pas kun je de resultaten analyseren (via LR of een andere methode). Verder maakt hij ook niet duidelijk waarom Bayesiaanse LR en niet de meer gangbare standaard LR nodig blijkt te zijn voor zo’n analyse.

  1. Mooi hoe Feniks/Koen zich in steeds meer bochten moet wringen.. Voor de oplettende kijker that is.. Wat er allemaal niet deugt.. Dr. Rutten, die deugt wetenschappelijk niet. Zoals Koen hierboven zo fijntjes uit de doeken doet. En dan hebben we nog de volgende ‘niet-deugers’… Even kijken.. Ohja, daar gaan we:
   Dr. Hans Moolenburgh, erudiete huisarts, met zijn 40-jarige ervaring deugt niet. Dr. Tinus Smits, die zijn leven gaf aan de ontstoring van vaccinaties, die deugt niet.. Dan is er Dr. Luc Montagnier, Nobelprijswinnaar, die deugt ook niet, Dr. Emoto deugt niet, met zijn pionierswerk op het gebied van het ‘geheugen van water’.
   En last but not least: een enkele honderden huisartsen in Nederland en België, die homeopathie dagelijks succesvol toepassen, deugen niet.. Jeetje, wat een fraude zeg.. Tijd voor aangifte, waarbij de homeopathisch behandelde patiënten ws. niet gehoord mogen worden.. 🙄
   Maar ik denk dat wat Koen ws. wil zeggen over zichzelf, is natuurlijk het tegenovergestelde van wat we van hem lezen over de ‘andere artsen’.. In dit geval impliciet over Dr. Rutten (waarbij het lijkt alsof Koen over de bezoeker van diens website spreekt): “Voor iemand met beperkte kennis over wetenschap en geneeskunde”.

 28. Kees (reactie 14), Berend (reactie 29), het doet er helemaal niet toe hoe het werkt. De vraag is eenvoudigweg: werkt het? Worden er mensen genezen door homeopathie? Of iets concreter: genezen er MEER dan wanneer je een placebo geeft? Als iemand overtuigd is dat wat hij inneemt hem zal genezen, dan zal hij zich ook beter gaan voelen, of het nu een placebo, een homeopathisch product of een medicament is. Maar is er nog een positief effect daarbovenop?
  Voor elk medicament werd aangetoond dat het zo’n positief effect heeft, en dat dit effect beduidend hoger ligt dan een placebo en van eventuele problemen van nevenwerkingen. Pas dan mag een medicament verkocht worden. Voor geen enkel homeopathisch product is dit ooit aangetoond. En toch zijn er velen overtuigd dat het (voor hen) meer doet dan een placebo. Maar het is echter maar een overtuiging, geen bewijs. Als je een bewijs zou hebben, neem dan maar contact op met Jan Willem Nienhuys (reactie 21) en je kunt veel geld verdienen! Of neem contact op met minister Schippers, en ze zal homeopathische producten terug laten verkopen met een indicatie op het label!

  1. Kijk Koen, als je de neerbuigende toon in deze reactie zelf niet meer opmerkt, dan geef ik het op. Zuur en zelfingenomen; dat is mijn mening.

  2. 10.000 €uro voor wie mij persoonlijk die Feniks komt uitleveren @ my place… Heet je dan ook toevallig GuidoJ. en je kan dat schriftelijk bewijzen dan verdien je nog eens extra 5.000 €uries erbij. Ook tevens een geatis jaar abbonnement op WTK voor 6 maanden met 25 comments zonder BAN! Wie O Wie ?!

   Namens de RNF 😉

  3. @ Feniks. Helemaal mee eens (Ik meen ook dat mijn reactie in die lijn zat). De benadering van de Nobelprijswinnaar is interessant en wellicht een mogelijke verklaring. Het is voor de homeopaat echt zaak te bewijzen dat z’en medicijn werken, zoals dat voor sommige natuurlijke medicijnen een feit is. Er zijn zeer veel studies te vinden, waaruit de werkzaamheid van verschillende natuurlijke stoffen blijkt.

  4. @ Kees: ik heb Minister -ik heb er nog geen Tabak van- Schippers en AL haar persmanagers…al proberen te benaderen, maar zelfs tot op heden geen antwoord mogen ontvangen (hetzelfde resultaat bij onze vorige Minister van Klink-klare onzin, mbt homeopathie en ineffectieve en potentieel levensgevaarlijke vaccins overigens…) 😉

   Geachte lezer, aangezien u denkt zich de arrogantie en onprofessionaliteit te kunnen veroorloven om niet te reageren…heb ik mij maar de vrijheid veroorloofd om dit kenbaar te maken in een reactie op een interessant artikel wat uw belangenverstrengeling met de farmaceutische industrie duidelijk weergeeft (en mijn conclusies in mijn boek ‘De Zoete Wraak’ aardig bevestigd). Misschien dat (ivm het produceren van een TV_special op dit moment) u alsnog inhoudelijk zou willen reageren op mijn verzoek?

   Zie: http://www.wanttoknow.nl/nieuws/het-ministerie-van-vws-vrijt-met-farmaceuten/ en mijn reactie hieronder en onderaan het artikel…

   Met vriendelijke groet,

   Drs. John Consemulder

   On 17-9-2013 10:53, Healingsoundmovement.com wrote:
   > Geachte mevrouw Schippers, mijn naam is John Consemulder, neuropsycholoog, auteur en radio & TV-producent en filmmaker. Ik wil u op uw verantwoordelijkheid wijzen om onze volksgezondheid te bewaken en de aantoonbare neurotoxische en kankerverwekkende excitotoxinen als MSG en Aspartaam te verbieden (u vindt alle bewijslast om deze heilzame beslissing te nemen in mijn nieuwe boek, dat ik als bezorgde burger heb geschreven). Misschien is het goed om u zich te realiseren dat wereldwijd miljard mensen elke dag Aspartaam consumeren, dat in meer dan 8000 producten is verwerkt (van kauwgom, light producten, yoghurt, medicijnen voor kinderen, sommige vitamine preparaten en vele andere producten).
   >
   > Ik hoop dat u het juiste zult ondernemen en tot een verbod van deze excitotoxinen over zult gaan.
   >
   > Met vriendelijke groet,
   >
   > Drs. John Consemulder

  5. Nu snap ik de minister wel. Als je zo’n brief op je bureau krijgt. Dan googelt zij even en leest bij de tweede hit: Op verschillende sites en ook op youtube staan verhalen van drs John Consemulder.
   hij heeft voornamelijk anti vaccinatie verhalen en verhalen over een “nieuwe manier ” van helen dwz via geluid trilling of via speciaal berijd water waar door een of ander geheugen effect een geneeskrachtige werking aan zou zitten zodat je de insuline niet meer nodig zou hebben.
   Tja, denk jezelf niet: Te mooi om waar te zijn? Ja inderdaad, dus “gewoon” KWAKZALVERIJ.

   -belediging en off-topic verwijderd-

  6. @Kees, wat goed gevonden,zeg, dat Consekolder. Heb je daar lang over moeten nadenken? Wat mij betreft, je keest maar door. Echt leuk!

  7. Nee, Piet, ere wie ere toekomt. Dat Consekolder heb ik niet bedacht. Alles na: is citaat van die site, Tros Radar.

  8. @ Kees (closed), ik ken nog veel leukere bijnamen, maar die gun ik je niet 😉

   Anyway, dank voor de link naar mijn volgende boek over Informatie Geneeskunde alvast, ik denk dat de Kwik -Kwek en Kwakzalverij die Farmaceutische Industrie heet (http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/de-kwik-kwek-en-kwakzalverij-van-vaccinaties/ , ook leuke referentie voor je denk ik) hier vooral heel blij mee gaat zijn (niet dat ik dit boek voor hen of jou aan het schrijven overigens, maar dat begreep je al wel denk ik).

   Hier alvast een kleine vooruitblik waar je alvast aan kan ergeren 😉 http://www.healingsoundmovement.com/file/51/de-toekomst-van-geneeskunst-digitale-biologie-en-elektromagnetische-homeopathie-en-de-kracht-van-bew

   Niet alleen colloïdaal zilver (op zichzelf al een uitstekend en veilig natuurlijk antibioticum!) kan aantoonbaar via Digitale Biologie worden vervangen door een (in principe GRATIS!) variant, maar hetzelfde bleek uit onderzoek eerder al voor Morfine te gelden. Nu wil het feit dat ik met een Russische wetenschapper samen werk die hetzelfde doet (herhaalbaar, met succes, de resultaten mag je bezien als mijn boek klaar is…) met Paracetamol!

   Dus mocht de ‘kolder’ (lees: de aantoonbaar neurotoxische en kankerverwekkende kunstmatige zoetstof Aspartaam als schoolvoorbeeld om de belangenverstrengeling, het machtsmisbruik, de geheimhouding, de onderzoeksfraude en de corruptie die deze industrie zo kenmerkt, bloot te leggen) in mijn boek ‘De Zoete Wraak; het Ware Gezicht van de Farmaceutische -en Voedingsindustrie je al niet aanstaan… dan zul je de aantoonbare en herhaalbare nieuwe geneeskunde die ik in mijn nieuwe boek onthul, vast ook alleen kunnen pareren met de bekende en beproefde methode van de PR-opganda die de industrie inzet, die ‘karaktermoord’ heet….

   Schelden tegen een onafhankelijke neuropsycholoog met kennis (maar geen beperk ’tuchtrecht’)doet geen pijn, bedankt voor de spiegel die je aan de andere lezers hier hebt willen voorhouden 😉

  9. Even voor de duidelijkheid Drs. GwiedoJ, volgens mij wordt er niet gescholden, maar is er kritiek op de manier van redeneren, argumentatie en bewijsvoering. Alleen al het feit dat het u kennelijk niet lukt to-the-point te blijven, zuiver te argumenteren en een lawine aan stokpaardjes te lanceren, geeft te denken. U noemt zich ‘neuropsycholoog’, dat kan met een Drs. titel, maar bent u ook werkzaam als neuroloog? En deze dump aan argumentatie tegen o.a. Aspartaam (neem ik ook liever niet) en factienatie doet u dat ook als neuroloog?

  10. @ Cees (Renckens?): Ik merk dat je ‘factienatie’ verkeerd is gevallen, kan gebeuren…

   Kritiek op de manier van redeneren, argumentatie en bewijsvoering? Dat klinkt interessant, behalve dat er nergens wordt ingegaan op enige vorm van inhoud. Citeer even wat zaken uit mijn boek (het helpt om de inhoud dan ook echt tot je te nemen, maak nu niet dezelfde basisfout die je vriend/collega? Jan Willem al beging bij Rupert Sheldrake), dan zal ik reageren op de ‘kritiek’ die je erop mocht hebben. Of niet natuurlijk, ligt eraan of je voortaan wel braaf bent en of deze neuropsycholoog niets nuttigers te doen heeft 😉

  11. Om eventjes Jan Willem Nienhuys in reactie 20.8 te parafraseren: “Ik zie dat niemand ook maar enige aanstalten maakt om inhoudelijk te reageren op mijn opmerking dat voor geen enkel homeopathisch product is aangetoond dat het beter werkt dan een palcebo. Ik zie dat in plaats daarvan allerlei zijsporen worden ingeslagen die helemaal niets te maken hebben met bewijzen van homeopathie”. Guido heeft het liever over de toon, Paul 3.5 zwanst er maar wat op lost, John maakt liever reclame voor zijn boek de aspartaam complot-theorie. Wat moet men uit die oorverdovende stilte dan concluderen?

  12. Nee, ik heet geen Cees, en zeker geen Renckens! Ben ook niet negatief w.b.t. homeopathie of Natuurgeneeskunde (je moest eens weten), wel tegen drogredenering. Ik ga niet in over inhoud van mogelijke boeken, maar wat hier, op deze website wordt gezegd! Alleen al het feit dat je verwijst naar boeken bewijst dat je niet spreekt vanuit eigen kennis, een innerlijk weten. Dus niet vanuit de hoek van scepsis, maar een heel ander hoek komt je argumentatie bij mij over als (vul maar in). Het komt bij mij over alsof je misbruikt maakt van je titel. Quasi spiritueel geleuter, gefocust op enkele stokpaardjes.

  13. Ok, je heet Kees, ik ben John Consemulder (aangenaam, je had mijn naam eerder verkeerd gespeld namelijk…).

   Anyway, het moet niet veel gekker worden, eerst ging het je om de argumentatie en de bewijsvoering die niet zou deugen, nu moet ik vanuit een ‘innerlijk weten’ aantonen dat aspartaam neurotoxisch en kankerverwekkend etc is, en het ware gezicht van de industrie maar niet op gedocumenteerde feiten laten zien, maar op basis van een ‘gevoel’, zoiets? Ik vind het allemaal goed, je kunt in mijn boek lezen wat mijn echte argumentatie en bewijsvoering is, kijk ernaar of laat het links liggen, ik vind het beide geen probleem.

  1. Het is heel simpel om dit bedrag uit te loven, onder voorwaarden die door de reguliere wetenschap zijn bedacht. Dáár zit hem nu juist de crux. Maar misschien dat je het artikel eens goed door kunt lezen..?

  2. Je hebt mensen die kunnen nadenken,, die kunnen geloven en die kunnen houden van dingen uit de natuur, zonder bewijs. Maar anderen kunnen dat niet! Daar is geen remedie voor. Spijtig!

  3. Doet me denken aan een oproep voor een jaar Gratis het Jehova blad ONTWAAK gratis te mogen ontvangen. Wat is nou 10.000 pegels?! niks dus. voor 1.000.000 Pleuro kom ik misschien me bed nog eens uit. Het bewijs ?! kom maar halen…

  4. Is er nou werkelijk niemand die een manier kan verzinnen om te bewijzen dat homeopathie werkt? De regels zijn eerlijk en transparant. Laat de wereld eens zien dat homeopathie meer is dan placebo en bijgeloof.

  5. En erh voor verdere bewijs moet je dan ook bij onze Moslim broeders zijn, die kunnen jullie dan ook wel te gebruiken voor ontastbare Djinns uit de fles… 😉

  6. @ Catherine
   Ik zou zeggen probeer het uit. Dan weet je het 😉
   Homeopathie laat je lichaam het werk doen. Het ondersteunt je eigen genezingskracht. Er zijn ook mensen die ervaren dat niet zo. Zat mogelijkheden om andere middelen dan homeopathische te gebruiken. Maar de mensen die wel baat bij hebben moeten dat kunnen blijven doen. Het gaat om de keuzevrijheid.
   Waarom denk je zijn deze geneeskrachtige planten op deze aardbol?

   Trouwens er is ook iemand in de VS die biedt 10.000 dollar voor degene die het bewijs levert dat roken schadelijk is.
   Misschien moeten we weer af van de evidence based benadering.
   Misschien kan men sommige dingen niet bewijzen omdat ze op een ander niveau werken…

  7. Evidence based science (ebs) probeert -obv de aanname dat je experimenten moet kunnen herhalen- een waarheid neer te zetten. Daartoe heeft ze het volle recht. Adepten hiervan echter, geloven in niets anders meer en daar zit hem de pijn. Hun pijn. En dat is jammer, want zij struikelen dus over de eigen ‘regels’, ipv met een open mind naar bewijs te kijken en je af te vragen wat je fout doet met je wetenschappelijk ebs-constructie, met je wetenschappelijke regels. Want meer is het niet, en minder natuurlijk ook niet.

   Individuele gevallen, zoals er vele tienduizenden zijn jaarlijks, van homeopathische genezing, kunnen vanzelfsprekend NIET worden herhaald. Je kunt moeilijk datzelfde individu nog een keer ziek maken en behandelen. En ‘DUS’ is het voor ebs reden om dit af te wijzen. En vervolgens is het ‘DUS’ voor veel no-no’s gerechtvaardigd om homeopathie ‘dus’ af te wijzen als ‘niet te bewijzen’.. Wat voor een deel ook klopt.

   Ook bij de bijna-dood-ervaringen zien we de rigide starheid van wetenschappers, om koste wat kost, deze BDE te accepteren. Als bij wijze van spreke een lichaam al begraven is, terugkeert in het land van de levenden en een BDE rapporteert, dan nog is het niet waar..

   Nogmaals, zie het artikel hierboven, als je niet in staat bent om Nobelprijswinnaars in hun wetenschappelijke analyse van homeopathie te volgen, hen de ruimte te geven om hun ideeën te delen, wat doe je dan hier in de discussie, als je niet ingaat op de essentie van wat deze mensen melden.

   Het wordt dan idd een welles/nietes.. Ook hier is het weer ‘én/én’, ipv ‘óf/óf’.. Kennelijk zijn veel mensen niet toe aan de ‘mogelijkheid’ alleen al, dát homeopathie bestaat.
   Dat ze daarbij uiterst erudiete artsen (o.a. huisartsen) schofferen en ridiculiseren, lijkt hen worst te wezen. Dat deze artsen keer na keer met het bewijs voor homeopathie tevoorschijn komen (die volledig passend is in de theoretische werking van de homeopathie), lijkt hen niet te beïnvloeden. Verkettering viel veel pioniers als ‘beloning’ toe. Maar wellicht is er hoop..

   Of zoals de filosoof Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) het verwoordde..
   ‘All truth passes through three stages.
   First, it is ridiculed.
   Second, it is violently opposed.
   Third, it is accepted as being self-evident’
   .

  8. Ik wordt altijd een beetje moe van mensen als deze catharine de jong. Waar gaat het nou uiteindelijk om ? Het gaat om genezing en of die bewerkstelligt wordt door een met een ratel dansende sjamaan een chemisch pilletje een homeopatische behandeling of een placebo effect zal me worst wezen . Hoe noemde ze de verzameling doktoren en ziekenhuizen en mecicijnen ook al weer ….. oja gezondheidszorg??? dan hou ik het op de rest van de mogelijkheden die zichzelf geneeswijze noemen !

  9. ‘Evidence based science (ebs) probeert -obv de aanname dat je experimenten moet kunnen herhalen- een waarheid neer te zetten.’

   Herhalen, met exact dezelfde variabelen, is lastig. EBS heeft meer van doen met probabilistisch onderzoek, met frequentie research. Een heel mooie methode, omdat het juist niets van doen heeft met starre wetenschappelijke regels. Er is geen enkele reden, behalve geld, om dergelijk onderzoek aan homeopathische middelen niet te kunnen doen.

  10. Tja, ik zal maar niet beginnen om de vele tekortkomingen van verschillende conventies, zoals de gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde klinische studies en de overheersende van overheidswege gedecreteerde ADH’s (aanbevolen dagelijkse hoeveelheden) en ook de ‘evidence based medicine’ (EBM) hier weer te geven…

   In mijn lezingen stel ik wel eens dat de grootste ‘vijand’ voor uw gezondheid de industrie is…Als de zaal dan knikkend en grommend instemt, vraag ik hoe ze daar nu bij gekomen zijn. De verwarde gezichten kun je dan al tellen. Vervolgens stel ik dat niet juist is, dat het juist ons immuunsysteem is die onze vijand is geworden (terwijl het onze vriend is als we geoznd zijn!). Dan zie je wat mensen lachen en dit beeld bevestigen. Vervolgens zeg ik dat dit ook onjuist is en dan zie steeds meer mensen meewarrig kijken. Tenslotte meld ik dat onze grootste ‘vijand’ (maar ook onze grote vriend…) de menselijk geest is…

   Het is namelijk opmerkelijk dat hoeveel bergen bewijs je sommige mensen ook levert, het nooit voldoende is, of zelfs niet eens het ‘juiste bewijs’ vormt. Ik heb het hier natuurlijk over de biologie van onze overtuigingen (en de biologie van de ontkenning zou ik willen toevoegen), onze conditioneringen, onze programmeringen…Onze intenties, onze verwachtingen, onze veronderstellingen, onze meest fundamentele aannames, hetgeen wij ‘geloven waar te kunnen zijn’…

   Zoals ik in mijn boek aan heb getoond, is het vooral de ‘publieke opinie’ die wordt ‘gemanaged’ door de PR firma’s die de industrie inzet als onderdeel van haar propagandamachine. Maar vergeet niet dat de industrie daarbij dankbaar gebruik maakt van onze instellingen, levenswijze en staat van zijn; onze denkbeelden, ons mensbeeld en ons wereldbeeld. Deze wordt zorgvuldig ingeschat en berekend en vervolgens gemanipuleerd. Het wordt dus tijd dat wij zelf gaan bepalen welke (innerlijk EN uiterlijke) werkelijkheid we willen zien en aan mee willen werken, dat is mijn punt. Want het is uiteindelijk inderdaad geen wedstrijd, maar een natuurlijke evolutie die een handje geholpen mag worden met een groeiend bewustzijn op basis van een voortschrijden in-zicht (ongekleurd door manipulatie, maar met oprechte visie en wijsheid), maar dat is mijn mening…

  11. Met de komst van de wetenschap wordt er gelijk een hele bibliotheek aan empirie het raam uitgegooid. Zolang de homeopathie ziektes kan genezen waar de reguliere behandelwijze zijn tanden op stuk bijt, zal de vraag naar de homeopathische geneeswijze alleen nog maar toenemen. Om bewijs van de werkzaamheid van homeopathie te zien hoef je alleen nog maar je oogkleppen af te gooien maar dat zal voor jou niet gaan lukken want die zitten vast geklonken met duizend klinknagels.

 29. Er ligt 10.000,- klaar voor degene die zwaarteekracht echt verklaart en ook herproduceert. Tevens 10.000,- voor degene die echt bewijst hoe de zon werkt. Tevens 10.000,- voor degene die echt ouderdom kan verklaren, zonder te gokken op bestaande aannames. Oh en degene die alle missing links vindt om evolutietheorie…. je snapt m

 30. Te lang hielden goede mensen hun mond, ik ben nu 67jr. heb altijd in de alternatieve gezondheidszorg gewerkt, het was vechten tegen de bierkaai. maar ik dacht ze zullen het gaan begrijpen.
  Denk dat we ons wat minder tolerant op zullen moeten stellen. We leven per slot van rekening in een democratie, mag ik zelf weten hoe ik wil genezen? nee dus. Hoepel op met die ministers van gezonheidszorg, ze horen open te staan voor ALLE mogelijkheden. Ik zal dit artikel op facebook plaatsen, maar misschien moeten we eens met z,n allen naar Den Haag? Fijne dag nog Janneke prins.

 31. Ik heb de wijsheid niet in pacht en lees de reacties op vele artikelen op websites. Zo ook op WTK. Af en toe plaats ik een reactie, die misschien wat in-aanvulling kan geven op vraagstukken. Onderstaande tekst heb ik hier reeds geplaatst in dit voor mij bijzonder interessante artikel en herhaal het nog maar eens voor de nieuwelingen, want inmiddels zijn we bij reactie 32 aangekomen en de neerwaartse spiraalbeweging wordt eindeloos voortgezet. Dat mag en kan, want je hebt de vrijheid van meningsuiting, alleen begint het aan te voelen als moedwillige verbale verzieking van het onderwerp. En zelfs hiertegen kun je je homeopathisch behandelen. Maar, dat wil je misschien niet, want het is verdomde lastig en vaak pijnlijk om met jezelf geconfronteerd te worden. Dan maar blijven ketteren op de wereld buiten jezelf. Het lucht misschien korte tijd op, maar lost niets op. Enfin aan jou de keuze. Oprecht succes gewenst.

  De onwetendheid of de onwil om te weten van mensen betreffende de werking van homeopathie is bijna zo oud als de weg naar Rome. Onbekend maakt onbemind, en wat een boer niet kent, eet ie niet. Enfin de Nederlandse taal voorziet ons in ieder geval van vele gezegden hoe mensen tegenover zaken kunnen staan.

  Om wellicht licht in de duisternis van de discussiepunten 10 t/m 10.3 te brengen, is het interessant de volgende link http://www.magnetotherapy.de/fileadmin/downloads/pdfs/E/Memory_of_water.pdf
  van wijlen de Duitse fysicus Wolfgang Ludwig te lezen.

  Een man, die ik persoonlijk heb mogen leren kennen op diverse seminars in de jaren ’90. De man, die velen vanuit de fysica duidelijk maakte hoe het geheugeneffect van water functioneert en dus ook de werking van homeopathie en dit door natuurkundige onderzoeken ook aantoonde (enfin lees de link maar).

  De opmerking van Roel (10.3) “Er is meer en als je echte wetenschapper bent zou je je eigenlijk moeten openstellen voor nieuwe bevindingen en je erop inlezen i.p.v. gelijk vast te houden aan oude principes (UV-VIS etc)” kan ik volledig onderschrijven.

 32. Ben ik hier terecht bij de open Psychopaten inrichting die Nederland heet, onderdeel van de grotere inrchting die EU heet.
  Waar ieder één het beter weet als de vorige weter.
  Waar leugens worden verkocht als waarheid, en de waarheid constant om wordt gebracht.
  Waar je binnen kort niet meer voor je zelf mag denken.
  Waar de staat je grootste vijand is, die als een bloedzuiger aan je hangt.
  Je altijd alleen zult zijn ondanks alle anderen die zich jouw vriend noemen, als Wilhelmina, eenzaam maar niet alleen.

 33. http://www.post-vaccinaal-syndroom.nl/3913/hepatitis-b.aspx
  http://kinderhomeopaat.nl/homeopathische-griepvaccins-effectief/

  Twee interessante artikelen.
  Ik vraag me af, of Zwitserland het bewijs al niet heeft geleverd met hun onderzoek.
  Zo’n onderzoek kost veel geld. Een regering die openstaat voor een gezond volk, zou een onderzoek naar de werkbaarheid van homeopathie kunnen bekostigen. Dan heeft de regering bewijs geleverd of homeopathie werkelijk geneest of niet. Maar ik ben bang dat ze dat niet willen doen,omdat ze bang zijn coor de uitkomst. Zoals in de bijsluiter van de overheid ook staat:” Ook deze regering,zoals alle regeringen, heeft haar bijwerkingen die schadelijk kunnen zijn voor haar bevolking.”

  1. Zie het artikel op de voorpagina. Het staat al een tijdje op deze site, maar ik heb het maar weer even ‘naar voren’ gehaald..

 34. Uit Medisch Dossier mei 2013 (geen link beschikbaar, want alleen voor abonnees):

  In Zwitserland is de grondigste evaluatie van homeopathie uitgevoerd die ooit door een regeringsinstantie werd gedaan. Daaruit kwam naar voren dat homeopathie echt werkt. En bovendien veel kosteneffectiever is dan de reguliere geneeskunde. Het werkt zelfs zo goed, dat patiënten het vergoed krijgen via de nationale zorgverzekering.het Zwitserse ministerie van gezondheidszorg in met een vergoeding voor vijf van de populairste alternatieve therapieën: homeopathie, kruidengeneeskunde, traditionele Chinese geneeskunde, antroposofische geneeskunde en neurale therapie.

  Na evaluatie van alle beschikbare gegevens kwam het Zwitserse team tot de conclusie dat kwalitatief hoogwaardige toetsen van preklinisch fundamenteel onderzoek uitwezen dat homeopathische middelen van hoge potentie ‘regulerende en specifieke veranderingen in cellen of levende organismen’ konden veroorzaken. Over de systematische overzichtsstudies van menselijk onderzoek wordt in het rapport opgemerkt dat twintig van de 22 ‘ten minste een aanwijzing bevatten ten voordele van homeopathische therapie’ en vijf ‘duidelijk bewijs voor de effectiviteit van homeopathische therapie’ lieten zien.

  1. Wat interessante achtergrond informatie over die Zwitserse “grondigste evaluatie van homeopathie uitgevoerd die ooit door een regeringsinstantie werd gedaan” kun je lezen op de website van de Swiss Medical Weekly: http://www.smw.ch/content/smw-2012-13594 De titel is (vertaald): “Het Zwitserse rapport over homeopatie: een geval van wangedrag”. Dat doet uit de doeken dat er heel selectief naar “bewijzen” voor en tegen werd gezocht (selecteren van hetgeen in hun kraam past), valse beweringen dat de auteurs neutraal zijn (het waren allemaal homeopaten, die dus belang hebben in een positieve conclusie), gebrek aan integriteit, “cherry-picking” de bewijzen,…

   Daartegenover staat bijvoorbeeld het Belgische rapport (https://kce.fgov.be/nl/publication/report/stand-van-zaken-van-de-homeopathie-in-belgi%C3%AB) met als samenvattende conclusie: “Er is geen enkel bewijs dat homeopathie werkt. Toch wordt het veel gebruikt”.

  2. Uit België:
   Veel minder voorschrijvingen
   Spectaculair minder antibiotica en pijnstillers
   Veel minder doorverwijzingen
   Als alle huisartsen tevens homeopaat zouden zijn, zou het budget voor medicijnen met 2/3 verminderd kunnen worden

   Homeopatische huisartsen:
   Schrijven veel minder medicijnen voor
   Vooral spectaculair minder antibiotica: slechts 20%
   Ook veel minder zware pijnstillers

   Bezoek aan een homeopaat:
   Leidt tot veel minder doorverwijzing (2/3 minder)
   Ruim de helft van deze patiënten kan stoppen met 1 of meer reguliere medicijnen

   Voordelen dus:
   op financieel gebied, op het gebied van antibiotica-resistentie, en bijwerkingen

   Budget voor medicijnen kan met 2/3 worden verminderd:
   als alle huisartsen tevens homeopaat zouden zijn

   Bron: Overzichtsrapport 2010, pag. 25 – 31, link rapport in deze alinea

   Komt ook uit België: http://www.nadelunch.com/mensen/columns/het-heilige-huisje-van-de-wetenschap/

   Hoe vaak heeft de ene wetenschapper de andere onder uitgehaald? Als Guido daar onderzoek naar zou doen, weet je gelijk wat dubbelblind onderzoek betekent: ziende blind,namelijk. Mooi voorbeeld is die gyneacoloog van het Westfries Slachthuis.

 35. Volgens mij ligt de crux in het feit dat de opzettelijke scheiding tussen de materiële wereld en de spirituele wereld een route is die in het verleden is ingezet om de mensheid te binden in een puur materiële werkelijkheid. Daardoor worden alle wegen geblokkeerd die de menselijke psyche verder kunnen leiden naar de (her)ontdekking van het ware zelf. Binnen de huidige materiele kaders is het denken buiten ’the box’ ten strengste verboden. Vandaar ook de hetze tegen andere vormen van heelkunst dan de strikt voorgeschreven manieren. Het grote failliet van de integriteit van de gevestigde therapieën is gelijk aan de afwijzing van iedere vorm van innovatief denken.
  Het verleden laat zien dat deze rigide opstelling de eigenschappen vertoond van een dinosaurus, gedoemd uit te sterven maar vooralsnog met z’n grote bek alles wil verslinden en overstemmen en met z’n grote poten alles vertrapt maar op den duur zal verdwijnen!

  1. Aarding EN spiritualiteit maken een mens compleet. Homeopathie afwijzen, terwijl er zulke prachtige voorbeelden zijn, zoals Tinus Smits’ patiënten, is de spirituele mens ontkennen. En dat ontkennen is natuurlijk helemaal geen punt, ga er lekker mee door als je daar blij van wordt.
   De essentie is dat je niet met allerlei kunstgrepen gaat vertellen dat homeopathie niet deugt.. En idd Rob, die duw van de menselijke spirit naar de materie, maakt van de mens (=geest) een levenloos lichaam..
   Dus:
   Mens sana in corpore sano! Een gezonde GEEST in een gezond LICHAAM! (En HIER bijvoorbeeld)

 36. Treffende omschrijving van het BRUGGEN SLAAN volgens Van Dale: “twee groepen met elkaar in contact brengen, zodat er wederzijds begrip ontstaat. De brug is hier een symbool voor de uitwisseling van gedachten en ervaringen. De brug verbindt twee werelden die eerder van elkaar gescheiden waren”…

  1. Even kopie van mijn reaktie 32.8, hier wel van toepassing denk ik

   Tja, ik zal maar niet beginnen om de vele tekortkomingen van verschillende conventies, zoals de gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde klinische studies en de overheersende van overheidswege gedecreteerde ADH’s (aanbevolen dagelijkse hoeveelheden) en ook de ‘evidence based medicine’ (EBM) hier weer te geven…

   In mijn lezingen stel ik wel eens dat de grootste ‘vijand’ voor uw gezondheid de industrie is…Als de zaal dan knikkend en grommend instemt, vraag ik hoe ze daar nu bij gekomen zijn. De verwarde gezichten kun je dan al tellen. Vervolgens stel ik dat niet juist is, dat het juist ons immuunsysteem is die onze vijand is geworden (terwijl het onze vriend is als we geoznd zijn!). Dan zie je wat mensen lachen en dit beeld bevestigen. Vervolgens zeg ik dat dit ook onjuist is en dan zie steeds meer mensen meewarrig kijken. Tenslotte meld ik dat onze grootste ‘vijand’ (maar ook onze grote vriend…) de menselijk geest is…

   Het is namelijk opmerkelijk dat hoeveel bergen bewijs je sommige mensen ook levert, het nooit voldoende is, of zelfs niet eens het ‘juiste bewijs’ vormt. Ik heb het hier natuurlijk over de biologie van onze overtuigingen (en de biologie van de ontkenning zou ik willen toevoegen), onze conditioneringen, onze programmeringen…Onze intenties, onze verwachtingen, onze veronderstellingen, onze meest fundamentele aannames, hetgeen wij ‘geloven waar te kunnen zijn’…

   Zoals ik in mijn boek aan heb getoond, is het vooral de ‘publieke opinie’ die wordt ‘gemanaged’ door de PR firma’s die de industrie inzet als onderdeel van haar propagandamachine. Maar vergeet niet dat de industrie daarbij dankbaar gebruik maakt van onze instellingen, levenswijze en staat van zijn; onze denkbeelden, ons mensbeeld en ons wereldbeeld. Deze wordt zorgvuldig ingeschat en berekend en vervolgens gemanipuleerd. Het wordt dus tijd dat wij zelf gaan bepalen welke (innerlijk EN uiterlijke) werkelijkheid we willen zien en aan mee willen werken, dat is mijn punt. Want het is uiteindelijk inderdaad geen wedstrijd, maar een natuurlijke evolutie die een handje geholpen mag worden met een groeiend bewustzijn op basis van een voortschrijden in-zicht (ongekleurd door manipulatie, maar met oprechte visie en wijsheid), maar dat is mijn mening…

  2. Homeopathie afwijzen is de spirituele mens ontkennen. Dits is wat je noemt een drogredenering. De hele discussie gaat om (het aantonen) de werkzaamheid. Als dat lukt, dan verstommen de complottheorieën, de farmaceutische industrie. Dan zijn we ook af van pseudo spiritueel geklets van z.g. bewustzijnswetenschappers. Voor je het weet zetten die nog een titel voor hun naam, certificaat voor verlichting. Het zijn de vele drogredeneringen die van De leugen van de Homeopathie-leugen een leugen maken. En daar wordt juist de Homeopathie geen goed mee gedaan.

  3. Over leugen gesproken Beste Kees:

   “Wendel of Zwendel?
   BIJDRAGE: TOINE VAN CORVEN; FRED LAMMERS − 26/08/95, 00:00

   ‘De Boer en Zwendel’ hebben verbitterde deelnemers het reisbureau De Boer en Wendel uit Heemstede omgedoopt, dat hen onder niet waar te maken beloften naar Indonesië heeft laten gaan.

   De reis die het bureau samen met het blad Vorsten heeft georganiseerd onder het motto: ‘in de voetsporen van Beatrix naar Indonesië’ zou de deelnemers vele hoogtepunten van het staatsbezoek van dichtbij laten meemaken.

   Vergeet het maar. Het enige wat zij langs de route te zien krijgen is een snel voorbij flitsende auto waarin geen oranje valt te onderscheiden.

   Hoofdvoorlichter Jessa van Vonderen van de Rijksvoorlichtingsdienst kreeg, toen zij er gisteren over hoorde, zo’n medelijden met de deelnemers aan de reis dat zij het voor elkaar wist te krijgen dat de groep bij de uitgang van het paleis in Jokjakarta een goede standplaats kreeg en een extra zwaai van koningin Beatrix.

   Reisbureau De Boer en Wendel en het blad Vorsten waren gisteren niet bereikbaar voor commentaar.”

   Bij leugens behoort ook zwendel te staan, indien niet aanwezig dan is dat gene nog niet zover aangetoond. De ondergane reis naar nog wel…

  4. @Kees, jij verwoordt het hier zo treffend, zo raak: ‘De hele discussie gaat om (het aantonen) de werkzaamheid. Als dat lukt, dan verstommen de complottheorieën, de farmaceutische industrie. Dan zijn we ook af van pseudo spiritueel geklets van z.g. bewustzijnswetenschappers.’

   Je hebt helemaal gelijk, want alle bewijzen liggen er al, toch? Die ‘domme’ Zwitserse wetenschappers hebben immers de weg al voorbereid, dus wat kunnen we hier nog aan toevoegen… Lees nog even mee : ‘In Zwitserland is de grondigste evaluatie van homeopathie uitgevoerd die ooit door een regeringsinstantie werd gedaan. Daaruit kwam naar voren dat homeopathie echt werkt. En bovendien veel kosteneffectiever is dan de reguliere geneeskunde. Het werkt zelfs zo goed, dat patiënten het vergoed krijgen via de nationale zorgverzekering (het Zwitserse ministerie van gezondheidszorg stemde in met een vergoeding voor vijf van de populairste alternatieve therapieën: homeopathie, kruidengeneeskunde, traditionele Chinese geneeskunde, antroposofische geneeskunde en neurale therapie)’…

  1. Het geeft juist aan hoe we nou juist NIET moeten gaan denken zoals zij dat zouden willen. Als je een beetje graaft in de Historie van Pharma kom je ineens wel tot andere gedachte…

   “Hello I’m A.J. van der Pigge. I’m one of the first pharmacies in Haarlem. I specialize in herbs, ancient recipes, and herbal medicine. If you walk through the city, you will see a big department store called ‘Vroom & Dreesman’. They tried to buy up the whole block to build their new store. But I wouldn’t budge. They begged me to sell, but I stood firm. Eventually they had to build around me, which they did. Now almost 100 years later, 160 years old, I still exist. Not only do I still exist, I was crowned purveyor to the royal household in 1999, and am now a national monument. Above my front door you’ll see a ‘gaper’. Gapers served as a sign of pharmacists to attract customers, but also as a quality indicator of the store. The mouth of the gaper is not open to yawn, but to take a medicine. The grimace of many yawners is explained because the medicine tasted nasty.”

  2. Voor de fijn proevers van de ongezoute psychopatische geschriften,
   bestaan er speciale afzeik bakken, krullen genoemd.
   Klinkt niet echt vredelievend, en kameraadschappelijk, dat brallen.
   Het is waar wij met onze Amsterdamse denk trekjes, worden door de betere Vlaamse klasse niet altijd gewaardeerd, het is meer een angstje voor ons flamboyante voorkomen, met onze gevederde hoeden,
   en ze weten waar toe we in staat zijn denkende aan van Speyk.

 37. Pas 124 comments, nog niet veel!!! Bij 1000 reacties van slepsis U kunt nu 10.000 Euro winnen, kunt u ONZE HOOFDPRIJS WINNEN…
  Een wel verzorgde 14 daagse reis naar het land van herkomst van de Homeopathie, het land waar al ons Geld al Grootscheeps naar toe verhuist is. Tevens wordt u verwend met SunGazing en Mousaka gerechten ter plekke. Na afloop drinken we graag nog een harswijntje met U mee en dansen de Sirtaki als bewijs van verbroedering…

  HOMEOPATISCHE deelgenoten zijn uitgesloten van deelname en mogen vanwege ongezonder onnatuurlijke omstandigheden niet mee dingen naar de HOOFDPRIJS.

  1. Ik weet haast wel zeker dat alle beter weter op deze site nooit het commentaar voledig lezen van de andere Schrijvers, zo vol zijn ze van hun beter weten.
   Je moet toch kunnen begrijpen dat, ziek worden komt door verkeerd en verkeerde dingen eten en bovendien te grote hoeveelheden.
   In de natuur zijn allemiddelen, en tegengiften te vinden, die nodig zijn om je lichaam weer optimaal te doen fungeren.
   Dat de medicijnen industrie van een éénvoudig aspirientje, gegroeid is naar zo iets giganties, heeft niet te maken met één noodzaak, maar met een gecreéerd vraag, een marketing.
   Verder heeft deze industrie in de uitgebreidse zin en vorm, de hele wereld verziekt bij he bereiden van, en daar door veel nieuwe ziektes o.a. Kanker geschonken aan de mensheid.

  2. Jenne….

   We gaan samen met jou een geheel ander reisje maken… voor 10.000 Geuro kunnen we er een Oergondische levensstyl erop na houden met veel vertier. Voor die Apathen heb je nu eenmaal een bijsluiter nodig. Het zijn mensen waar je puur bijwerkingen van kunt krijgen. Maar mensen die Pure Sang zijn gaat meestal alles van zelf zonder enige toevoeging. Het went wel met zulke saaie mensen, ze komen nooit verder als een appel die niet vre van de boom valt. Ze doen me dus denken aan robots die 24/7 enkel hetzelfde geroutineerde werk doen. Ach eigenlijk alles went. Behalve jij dan…

 38. Ik heb zowel moeite met mensen die tegen natuurgerichte therapieën, TCM, Homeapathie en naaldtechnieken aanschoppen als met mensen die tegen de regulier therapieën aanschoppen.
  Reguliere methoden zijn prima daar waar acuut een interventie noodzakelijk is.

  Een korte reactie op micro kosmos en kwantum onderzoek: nog niet zo lang geleden is het bij Max Planck instituut, door een kleine verschuiving toe te passen in wiskundige berekeningen het mogelijk gemaakt deze deeltjes wél zichtbaar te maken.
  Van onzichtbaarheid is dus geen sprake meer.
  Heel goed mogelijk dat nu ook in homeopathische verdunningen bestanddelen zichtbaar zijn geworden.

  1. Mee eens,Christien, maar zonder Big Pharma. Bezigheidstherapie voor geneesmiddelen. Ik ga niet meer proberen om met iemand te discussiëren die negatief over iets denkt, bijvoorbeeld homeopathie. Iemand die bewijzen wil hebben dat het heelal oneindig is, ga ik niet meer proberen te overtuigen.

 39. Misschien kunnen de sceptici van homeopathie eens Bach druppels nemen. Hoewel Dr.Edward Bach ook homeopathie gestudeerd heeft valt Bach bloesem therapie niet onder homeopathie.
  Quote; Beech is voor mensen die altijd kritiek hebben, onverdraagzaam zijn tegenover de tekortkomingen van anderen en niet in staat zijn toegeeflijk te zijn. Ze vinden het moeilijk om het goede in anderen te zien en hebben een sterk superioriteitsgevoel. Ze staan snel met een oordeel klaar, kunnen arrogant zijn en raken gauw geïrriteerd over de hebbelijkheden en gewoonten van andere mensen. Ze zijn overtuigd van hun eigen gelijk en de dwalingen van anderen (zie ook Impatiens).

  Het positieve vermogen van Beech:
  verdraagzaamheid en een gevoel van medeleven en verbondenheid met anderen. De positieve Beech persoonlijkheid kan het goede in anderen zien, ondanks hun tekortkomingen.

 40. Toch ben ik dankzij de onderbouwde reacties nog positiever gaan denken over homeopathie.

  *Voor degenen die hebben gestudeerd aan de universiteit van ‘Logical fallacies & Drogredenatie’:

  praten over homeopathie als ‘niks anders dan’ “placebo en bijgeloof” is een heel flauwe manier van zeggen dat het nep is volgens jouw mening. Doe aub geen woordacrobatiek, zeg svp gewoon dat je het nep vindt.
  (het woord complottheorie is ook super flauw wanneer er onderbouwde feiten zijn, zeg dan gekkie of zo)

  herhaling: Placebo werkt als genezer en homeopatie ook, evidence based science onderbouwt dit ook net als de alternatieve geneeskunde. Het is al bewezen. Feit.

  Ik bied €10.000,- voor degene die aantoont en verklaart hoe placebo precies werkt en €10.000,- voor degene die precies aantoont en verklaart hoe homeopathie werkt.

  Zelf genezend vermogen. Elkaar helen en jezelf, mooie intentie 🙂 Ik maak me geen illusies, fanatieke sceptici blijven fanatiek. Zelf sta ik open voor onderbouwde waarheden van beide kanten.

  1. http://www.healingsoundmovement.com/file/51/de-toekomst-van-geneeskunst-digitale-biologie-en-elektromagnetische-homeopathie-en-de-kracht-van-bew

   “De Grote Biochemische Leugen

   Dit is dan ook de reden waarom ik in mijn lezingen en boek spreek over de
   Grote Biochemische Leugen (of de halve waarheid van de reguliere
   geneeskunde.) Gezondheid, ziekte en de behandeling en genezing van ziekte
   worden op het meest fundamentele niveau niet tot stand gebracht door
   drugs, farmaceutische middelen, spuiten of vaccinaties in stoffelijke zin! Ik
   las ergens zoiets als “God geneest, maar de arts schrijft de factuur uit”. Ik
   wil de integriteit van de meeste artsen niet in twijfel brengen, maar het is
   opmerkelijk dat een arts of een medicijn feitelijk niemand geneest. Het
   werkelijk genezend mechanisme (wat uiteraard wel gesteund kan worden) is
   het bewustzijn van het immuunsysteem en in bredere zin het zelfgenezende
   vermogen van het (licht)lichaam. Hierbij spelen ook intentie, bewustzijn en
   psycho-neuroimmunologische processen (als suggestie, conditionering,
   verwachting, humor, liefde en bewustzijn in brede zin) een sterke rol. Deze
   belangrijke rol van (auto)suggestie en bewustzijn en intentie worden
   gereflecteerd in het feit dat zo,n 70 % van de ‘reguliere’ farmaceutische
   middelen berust op een placebo-effect (we bestaan toevalligerwijs ook voor
   ongeveer 70 % uit water.) Dit houdt niet in dat er geen werkzame delen
   kunnen zitten in farmaceutische middelen, maar het is de bio-energetische
   vibratie blauwdruk van deze middelen die het lichaam ‘informeert’ en beïnvloedt!

   Het placebo-effect

   Als een geneesmiddel in de ‘alternatieve’ hoek een werking heeft, wordt
   vanuit de ‘reguliere’ hoek vaak geroepen dat de werking hooguit berust op
   het placebo-effect (en de extra aandacht voor de patiënt, indien juist iets
   waar de reguliere geneeskunde nog wat van kan opsteken trouwens.) Bij een
   homeopathische remedie is er na vele verdunningen in feite geen atoom van
   de werkzame stof meer aanwezig in de wateroplossing. Maar nu volgt de
   reden waarom homeopathische middelen juist effectief en veilig ingezet
   kunnen worden bij zelfs zeer ernstige ziekten: de fundamentelere
   energetische ‘afdruk’ of blauwdruk van de originele stof neemt juist bij
   herhaalde verdunningen en ‘schudden’ toe, terwijl de hoeveelheid opgeloste
   stof steeds meer afneemt! Vanuit de reguliere opvatting lijkt het alsof het om
   ‘suggestie’ zou gaan en de homeopathische (of ander energetische) remedie
   niet een ‘echte’ werking zou hebben. Het is alsof de genezen persoon puur
   mazzel heeft gehad vanwege zijn naïeve geloof in iets onwerkelijks.

   Allereerst moet duidelijk gesteld worden dat de placebo juist een van de
   belangrijkste aanwijzingen zijn voor een energetische overdacht van
   informatie die blijkbaar in staat is tot genezing en die materie en
   biochemische processen blijkbaar kan beïnvloeden. Ten tweede is het ronduit
   onwetenschappelijk en lichtelijk hypocriet en arrogant om te stellen dat iets
   op het placebo-effect berust, terwijl juist veel van de farmaceutische
   middelen hun werking ontlenen aan dit effect!

   Allemaal suggestie!

   Het placebo-effect staat juist aan de basis van al het bewijs dat suggestie,
   intentie, bewustzijn, hypnose, conditioneringen, overtuigingen en
   verwachtingen centraal staan in het uiteindelijke effect. En aan de basis van
   al het bewijs dat vaak alleen suggestie, visualisatie en focus al tot zelfheling
   kunnen leiden, zonder drugs! Placebo’s dienen eigenlijk als wetenschappelijk
   ‘controlemiddel’ bij echt onafhankelijke studies (om te zien of de uitkomst
   aan het geteste middel ligt, of aan een andere variabele.) Overigens is het
   bekend dat bij vaccinatie studies niet een echt placebo (’niet werkzaam’
   middel volgens de ‘reguliere’ definitie) wordt gebruikt, maar een ander
   giftige stof of een andere vaccinatie. Niet echt integer en wetenschappelijk,
   maar daarom niet minder waar helaas. Het is een ernstig misverstand
   (misbruik) om te denken dat helende effecten alleen plaats vinden door
   medicijnen. Het menselijk lichaam kan namelijk ook beïnvloed worden door
   bewustzijn en niet chemische agenten, zoals energetische krachten (die
   opvallend genoeg in alle wetenschappen worden geaccepteerd, maar niet in de reguliere geneeskunde) die op het energielichaam inwerken. Ook
   medicijnen, drugs en vaccinaties werken op dit fundamentele niveau met
   deze energetische velden, alleen dan helaas vaak minder specifiek en dus
   ook met ‘bijverschijnselen’.)”

  2. Ter info: lees in bovenstaande link naar het artikel ook verder vanaf het kopje ‘Homeopathie en bio-energetische genezing’, waarin snel duidelijk wordt dat er een wetenschappelijk aantoonbaar verschil is tussen een homeopathische remedie en een placebo!

  3. Zo, en nu vindt ik het wel even leuk geweest, genoeg naslagwerk voor een ieder die echt onafhankelijk wil kijken naar ‘bewijs’.

  4. John , you can lead a horse to the water , but you cant force it to drink 😉

  5. Bedankt beste John. Mooi verwoord. Ik heb gisteren ook online je boekpresentatie gezien die hier deels op in ging.
   Je hebt gelijk de werking van homeopathie en de werking van placebo zijn niet hetzelfde, wel beiden echt.

   Digitale biologie gaan we nog meer over horen de komende tijd… Nieuw voor mij. Interessant!

  6. Het linkje bij 45.1 is een echte goede aanvulling op dit onderwerp, aanrader.
   (Ik ga m zelf later nog eens goed lezen of printen en dan lezen)

  7. @ Berend, dank en graag gedaan!

   @ cozmic, ik leid een paard niet eens naar het water, ik wijs hooguit naar de grote poel die voor hun neus staat (en waar ik soms zelf ook wat water aan toevoeg;-)

   Maar je hebt natuurlijk helemaal gelijk, dat is ook precies de reden waarom ik me niet bezig houd met wat iemand verder doet met bewustmakende (en niet gecorrumpeerde) informatie, dat is toch echt de persoonlijke vrijheid van een ieder zelf.

 41. Toch is het voor alle sceptici niet zo moeilijk om de kracht van een homeopathisch geneesmiddel te ervaren. Neem 2 weken iedere avond voor het slapen gaan 2 korrels Sulph. 200K en je weet dan dat homeopathie werkt, alleen nog niet hoe.
  Ik heb dit regelmatig aan J-W en zijn gevolg voorgesteld maar die durven dat gewoon niet aan. Het eigen gelijk is veel belangrijker dan de waarheid.
  Dan hebben we ook nog last van allerlei figuren die bijdehand willen doen en zeggen dat homeopathie niets anders is dan een placebo. Tja, probeer dan eens met een placebo eczeem, MS, Kanker (zie Banerji protocols) Lyme, vaccinatieschade enz. enz. te genezen met een placebo. Denk niet dat dat lukt.
  In mijn wachtkamer hangt dan ook de spreuk van Paracelsus die luidt:
  Hij is geen genezer, die geen weet heeft van het onzichtbare, dat geen naam heeft en geen materie maar toch zijn werking.

  1. Vandaag in AD ingezonden brief:”reguliere artsen konden niets voor ons doen toen ons zoontje 4 (!) jaar lang huilde en ontstoken amandelen had. Door één (!) behandeling van een genezer heeft hij nooit meer last gehad.”
   Laatste zin:” Wél vind ik dat elke (dus ook reguliere/Piet) behandelaar die het laat afweten veel gemakkelijker moet kunnen worden aangepakt.”

   En dat gaat naar mijn idee teveel gebeuren. Ik heb ervaren, dat we fantastische specialisten hebben, maar die door Big Pharma aan banden worden gelegd met behulp van een schipperende minister van Volksgezondheid.

  2. Harry schrijft hier:
   “Neem 2 weken iedere avond voor het slapen gaan 2 korrels Sulph. 200K en je weet dan dat homeopathie werkt, alleen nog niet hoe.
   Ik heb dit regelmatig aan J-W en zijn gevolg voorgesteld… ”

   Harry heeft Belladonna voorgesteld, maar hij weigerde te zeggen welke symptomen dan zouden optreden.

   Dat was hier: http://www.skepsis.nl/blog/2011/01/1023-tegen-homeopathie-er-zit-niets-in/#comment-5594

   Hij noemde zich toen Wim en schreef:
   “O ja, de beste geneesmiddelproef doe je zelf. Doe iedere avond voor het slapen gaan 1 korreltje Bell. 200K onder je tong en binnen 14 dagen heb je het antwoord.”

   Ik heb er later op gewezen dat homeopaten daar al een proef mee hadden gedaan:

   Sarah Brien, George Lewith, and Trevor Bryant, Ultramolecular homeopathy has no observable clinical effects. A randomized, double-blind, placebo-controlled proving trial of Belladonna 30C. Br J Clin Pharmacol. 2003 November; 56(5): 562–568.

   De proef met Sulphur 200K (zie http://www.skepsis.nl/nvkh.html )
   was duidelijk. De door *homeopaten* geclaimde syptomen waren ondubbelzinnig, namelijk ondraaglijke jeuk en warmteaanvallen, en wel binnen drie weken.

   Een proef is dan heel eenvoudig. Je geeft 20 personen placebokorrels en 20 personen Sulphur 200C maar je vertelt ze niet wie wat krijgt. Als na afloop duidelijk meer mensen van de ene groep ondraaglijke jeuk hebben gekregen dan in de andere groepm, dan is het duidelijk hoe het zit. Het is niet echt nodig dat de proefpersonen geloven in homeopathie, want de NVKH had aan Hoogervorst gevraagd om de proef ongeblindeerd te doen, NADAT Hoogervorst gezegd had dat hij homeopathie onzin vond. Ook Harry suggereerde dat het niet nodig is dat een homeopaat de proef doet.

   Alleen had de NVKH opeens geen zin meer.

   Vervolgens kwam Harry-Wim Belladonna 30C of 200K voorstellen, maar hij heeft er nooit bij gezegd welke symptomen zich dan voordoen.
   We hebben hem een manier aan de hand gedaan om veel geld te verdienen, namelijk dat hij zelf van een aantal flesjes pilletjes vertelt welke placebo / Belladonna / Sulphur zijn. Als de kans door puur raden goed te scoren 1 op 10.000 is (dat kan al met 9 flesjes waar volgens het toeval een van die drie soorten pilletjes is ingestopt) kan hij zo 10.000 euro contant krijgen – en natuurlijk eeuwige roem als kundige homeopaat én als de eerste persoon ter wereld die een dergelijk uitdaging van de ongelovigen gewonnen heeft.

   Daar is hij nooit op ingegaan. Op het KloptDatWel-blog is hem ook ontelbare malen gevraagd eens te komen met een voorstel voor een proef in deze trant. Hij bleef echter maar herhalen dat wie hem niet geloofde, zelf maar de pilletjes moest innemen.

   Ik breng in herinnering dat het artikel waar dit een reactie op is, begon met

   “Waarom wordt de homeopathie-werkt-niet-leugen niet onderuit gehaald..”

   Ik heb toen uitgelegd dat dat onderuit halen heel makkelijk is: doe gewoon een goede geneesmidelproef (en verdien nog een miljoen). Daarna zijn allemaal ad hominems gelanceerd en ben ik aangemaand ook ook maar eens antwoord te geven op allerlei beroemdheden in de homeopathische wereld.

   Je zou kunnen denken dat iemand had betoogd dat zulke proeven al vaak gedaan zijn (waat dan?).
   Of iemand had een voorste voor zo’n proef kunnen doen.
   Of iemand had kunnen bestrijden dat een dergelijke proef (een geslaagde proef natuurlijk) enig geen effect zou hebben.

   Dat is allemaal niet gebeurd.

   Ik heb nog geprobeerd uit te leggen wat het belang van een dergelijke proef zou zijn: die zou een begin maken met een bewijs dat de fundamenten van de homeopathie wel degelijk in orde zijn.

   De reacties daarop waren ook niet zakelijk. Mijn uitleg zou een zweem van ironie bevat hebben. Ach gut. Alsof ik symptoom 954 van Pulsatilla zelf bedacht heb. Had ik dan symptoom 9 in De Chronische Ziekten van Ammonium muriaticum moeten nemen ‘Wordt buitengewoon opgewonden als hij over belangrijke dingen spreekt’?

  3. Het is werkelijk ‘vreselijk’ dat hetgene wat Jan Willem die de Skepter zwaait van ons eist, niet gebeurt… Ach gut.

   Nou, even ‘zakelijk’ dan maar…ik ben op dit moment bezig om de langverwachte lezing van arts dr Hans Molenburgh sr. (88 jaar) te editen (het materiaal wat ik gefilmd heb voor NVKP vorig jaar).

   Prachtige onthullingen van een betrokken huisarts die het allemaal mee heeft gemaakt vanaf het prille vaccinatiebegin, en waarin wederom bevestigd wordt wat ik zelf sinds een jaar of zes ook aantoon: vaccinaties zijn onwetenschappelijk, ineffectief en potentieel levensgevaarlijk.

   Ik zou hier nog meer kunnen delen, maar ik laat de overige prikjes even over aan de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (het materiaal komt beschikbaar als DVD via NVKP en later ook als TV-special op HealingSoundMovement TV (ook sceptici mogen kijken, met gevaar voor eigen gezondheid) 😉

   http://www.healingsoundmovement.com/hsm-tv.html

 42. 156 reacties en Feniks heeft al opgemerkt dat er geen enkele reactie is gekomen op mijn verzoek om een proefvoorstel. De homeopathie berust namelijk op het similiabeginsel, maar in het bovenstaande artikel is niet goed uitgelegd hoe dat in praktijk werkt. Het idee is dat je een of ander hoogverdund spul (zand, dat heel plechtig Silicea 30C heet) aan proefpersonen geeft en dan nauwkeurig opschrijft wat die in de volgende dagen zoal aan bijzondere symptomen waarnemen (zeg: schuimbekken bij het lezen van een stukje van een scepticus). Of de symptomen toeval zijn of een natuurlijke verklaring hebben (diepe terneergeslagenheid na het vernemen van onaangenaam nieuws, 20 uur na inname = symptoom 954 van Pulsatilla in een Materia Medica geciteerd in het proefschrift van De Jongh) of het gevolg zijn van een al aanwezige ziekte (had het gevoel dat allerlei ongedierte zoals muizen en slangen haar belaagde – kennelijk delirium tremens van een zwaar verslaafde proefpersoon die enkele maanden eerder Lac Caninum had ingenomen) – dat maakt allemaal niet uit.

  Alle op deze manier verzamelde symptomen (vaak duizenden per middel) staan bij elkaar in een Materia Medica. Bij het bepalen van het geschikte middel moet de homeopaat de ‘klachten’ (ook dingen als angst voor onweer en of men thee lauw of heet drinkt) proberen te koppelen aan 1 middel dat ‘zoveel mogelijk gelijkt’.

  Er zijn ver over de duizend middelen elk met vaak meer dan 1000 symptomen. Dat zijn een miljoen combinaties. In het boek “De Chronische Ziekten” van Hahnemann staan 48 middelen met samen omstreeks 60.000 symptomen. In het Repertorium van Kent (een lijst waarin de symptomen staan, met de relevante middelen erachter) staan alles bij elkaar ongeveer een half miljoen symptoom-middelcombinaties voor samen ca. 600 middelen. Tegenwoordig zijn er naar schatting 3000 middelen.

  Het is duidelijk dat die lijst van symptoom-middelcombinaties de grondslag vormt van het proces van voorschrijven van homeopathische middelen. Alles wat ik vraag is dat iemand een proef voorstelt die 1 (eentje maar, het mag ook meer zijn) van die miljoenen symptoom-middelcombinaties behoorlijk test. Het moet natuurlijk wel iets zijn dat de instemming van de homeopaten zelf heeft, want het heeft geen zin als achteraf de homeopaten in koor roepen dat symptoom Y helemaal niet bij middel X hoort.

  Harry S heeft elders geopperd dat Belladonna C30 geschikt zou zijn, maar hoe de proef dan ingericht moest worden, daar zweeg hij over. Er zijn trouwens proeven met Belladonna gedaan (men telde gewoon symptomen in plaats van op de aard te letten, meen ik) maar daar kwam niks uit, waarna diverse homeopaten zeiden dat dit natuurlijk helemaal verkeerd was aangepakt. Daarom moet het voorstel wel van homeopaten komen.

  Ellen kwam weer aanzetten met het “Zwitserse” rapport. Feniks heeft dat al tegengesproken, maar ik heb 1 hoofdstuk in dat rapport, namelijk hoofdstuk 10 dat ging over de klinische onderzoeken heel goed gelezen en ook alle onderzoeken die daarin genoemd werden opgezocht. Het oude liedje: de stand van het onderzoek wordt uiterst gekleurd weergegeven. Het was trouwens geen Zwitsers onderzoek. De evaluatiecommissie had de homeopaten gevraagd hun visie te geven en die hebben toen inderhaast wat in elkaar gefrommeld en opgestuurd, waarna de commissie heeft geconcludeerd dat het rapport rommel was en de commissie heeft toen geadviseerd dat het experiment met vergoedingen voor homeopathie (en andere alto-geneeswijzen) maar moest worden afgeschaft, en dat heeft de Zwitserse regering toen ook gedaan. Vijf jaar later werd een Engelse vertaling van de homeopateninzending gepresenteerd als ‘mening van de Zwitserse regering’.

  Als ik bovenstaande in het Engels zou vertalen zou ik dat toch ook niet met enig fatsoen kunnen adverteren als ‘de mening van WantToKnow’?

  Bijvoorbeeld: “Zelfs WantToKnow heeft geconstateerd dat er dringend behoefte is aan goed opgezette geneesmiddelproeven.”

  Details: google maar op “Zwitserse rommel”

  1. Het verzamelen van mensen die door homeopathie zijn genezen, is onbegonnen werk. Net als het verzamelen over dood door medicijn gebruik.
   In het eerste geval willen de sceptici ( is dit wel een goed begrip voor deze mensen?) een dubbelblind onderzoek, zoals dat dat bij Big Pharma gebeurt ( nou ja, is dat zo?), en in het tweede geval zal het worden uitgelegd dat hij/zij al wat (anders) onder de leden heeft gehad.

   Archiveer alle mensen die homeopathische behandelingen hebben gekregen, zowel positief als negatief, en je krijgt dan juist overzicht door een echt dubbelblind onderzoek.
   Maar ja, ik vind opmerkingen van struisvogels wel leuk.

  2. Het is echt duidelijk dat u geen idee hebt van de homeopathie nog van het genezen. U bent een gevangene van uzelf. Uw mening vindt u belangrijker dan het welzijn van mensen. Bij uw stoïcijnse geestelijke houding, werkt waarschijnlijk geen enkele medicatie. Maar dat is niet erg…volgend leven..nieuwe prijzen nieuwe kansen 🙂

  3. Meneer JWNienhuys is essentieel onderdeel van de Stichting Skepsis en dat is te merken. Het grootste probleem voor een wetenschapper is een ‘open mind’ te houden, jezelf niet in de weg te zitten in je ontwikkeling. Dat doe je vooral om jezelf met een grote korrel zout te nemen. Natuurlijk zeezout dan wel te verstaan.. 😉

   Meneer Nienhuys laat in zijn ’tone-of-voice’ echter doorschemeren wat zijn werkelijke motieven zijn; heel listig, bijna slang-achtig, legt hij zijn gedachteneitjes in je gemoed. Daar is niets op tegen, maar mensen die dat niet doorhebben, krijgen wellicht zelfs bewondering voor zo’n kerel-die-van-die-mooie-eieren-maakt.. Maar alleen al het feit dat deze reactie bovenáán alle andere reacties moet staan, zegt toch al genoeg..? Waarom reageert hij niet onder zijn eigen oorspronkelijke reactie..? (En die van strijdmakker Feniks/Koen)

   En nu we toch bezig zijn met vragen:

   – waarom reageert hij niet op de opmerkingen over het fundamentele werk van Tinus Smits?
   – waarom reageert hij niet op het praktijkwerk van de erudiet dr. Hans Moolenburgh.
   – waarom reageert hij niet inhoudelijk op mijn opmerkingen van de beperkingen van de EBS, de evidence-based-science…? Simpel waarschijnlijk: omdat anders zijn wetenschappelijk construct in elkaar sodemietert.
   – waarom reageert hij niet op de opmerkingen over het ‘geheugen van water’, wat door pionier Dr. Emoto is gedaan?
   – waarom krijgen we geen reactie op de opmerkingen over het werk van de vele honderden huisartsen die met homeopathie werken?
   – waarom moet alles in het kader van meneer Nienhuys passen? Kent hij wel een ‘ander kader’..?
   – waarom maakt hij al die mensen die ik hierboven noem, niet gewoon voor leugenaars uit? (Veel andere mogelijkheden zijn er in het blikveld van meneer Nienhuys immers niet te ontdekken..)
   – waarom is meneer Nienhuys hier überhaupt op de site te vinden, als het allemaal zulke onzin is..?
   – waarom probeert meneeer Nienhuys niet gewoon een brug te slaan, door dátgene te bekrachtigen waar hij zich wél in kan vinden..? Is het onderdeel van de ‘wetenschappelijke benadering’ van dhr. Nienhuys om een potje ‘welles/nietes’ te gaan spelen?
   – waarom maakt meneer Nienhuys in zijn inleiding van het commentaar hierboven het similia-principe belachelijk, op een uiterst geraffineerde manier..? Is dit zijn ‘wetenschappelijke benadering’..? Door mensen met een ander mening uiterst cynisch en geringschattend te benaderen?

   Welkom op deze site heer Nienhuys. Ik heb trouwens nog het boek van Dr.Ir. Coen Vermeeren voor u liggen.. ‘UFO’s bestaan’..
   nienhuys

  4. Het is voor veel mensen die weinig weten van ‘ziekte en gezondheid’ niet uit te leggen hoe de homeopathische geneeswijze werkt. Reguliere medicijnen werken ja, onder alle omstandigheden, dubbelblind enz. enz. Maar iedereen die er wat vanaf weet, weet ook dat je er geen systeemklachten mee kunt genezen. Genezen is namelijk iets heel anders dan het beïnvloeden van processen binnen het lichaam. De homeopathie is nu eenmaal een dynamische geneeswijze waarbij je geen standaard geneesmiddel hebt voor een kwaal of ziekte omdat ieder mens anders in elkaar zit.
   Iedereen weet wat verdriet is en hoe dat voelt en toch is het voor iedereen weer anders omdat iedereen verschillend is. Een homeopaat houdt met al dit soort zaken rekening. Dan wordt genezen weer genezen zoals het oorspronkelijk bedoeld is en dat is iets heel anders dan iedereen afschepen met anti-depressiva.
   Tja, dat kun je nu eenmaal niet uitleggen aan een persoon die alleen maar denkt dat 1+1=2 is.

  5. Ah, de woordvoerder van Stichting Skepsis zelf weer aan het woord!

   Bijvoorbeeld: “Zelfs dr. Rupert Sheldrake heeft geconstateerd dat er dringend behoefte is aan goed voorbereid huiswerk.”

   Details: googel maar eens op http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Willem_Nienhuys

   En nu nog een prijsuitreiking voor onafhankelijkheid en kunde 😉

   Anyway, http://www.healingsoundmovement.com/file/51/de-toekomst-van-geneeskunst-digitale-biologie-en-elektromagnetische-homeopathie-en-de-kracht-van-bew (even lezen vanaf stukje ‘De WHO neemt homeopathie (en dus wetenschappelijk onderzoek) niet serieus’, als je bewijs wilt lezen die de werking van homeopathie ondersteunt…

  6. ps; binnenkort volgt een serie TV-specials met dr Hans Moolenburgh senior over…homeopathie en echte geneeskunst voor kinderen en die ‘VIT’ (Verantwoordelijk, Integer en Transparant is!

   Moolenburgh schreef ook het voorwoord voor mijn boek ‘De Zoete Wraak’, zie hier een deel van dit voorwoord ter info:

   Maar om nog even terug te komen op het verschrikkelijke idee om ongeboren baby’s te gaan inenten: In de zee van medisch stilzwijgen is er één uitzondering. De schrijver van het voor u liggende boek organiseerde binnen veertien dagen na bekendmaking van het plan een urenlang durende opname van drie mensen die alle drie de entings-bijverschijnselen uitgebreid hebben bestudeerd. Zodat er – wanneer dit boek verschijnt – al een voorlichtingsfilm op het internet bestaat om ouders te waarschuwen. Alle hulde John!
   Ik ga niet verder met het noemen van voorbeelden, maar wil op deze plaats nog wel graag van de gelegenheid gebruik maken mijn overleden collega Tinus Smits te eren. Hij begon een eenzaam gevecht tegen de veel te vroege en veel te frequente massa-inentingen, waarschuwde zelfs ouders via de krant en werd prompt vervolgd door de Inspecteur van Volksgezondheid. Ik ben bang dat het aanvallen van deze goede en kwetsbare man – die bovendien een prachtige therapie tegen ent-beschadigingen had ontwikkeld – eraan heeft meegewerkt dat hij aan een gemene vorm van kanker overleed.

   Wat het voor u liggende boek betreft: De titel Aspartaam dekt nauwelijks de lading. De gemene zoetstof aspartaam staat model voor de algemene vergiftiging van ons voedsel, en de ermee verbonden farmacologische winsten staan model voor wat onze hele maatschappij in al zijn lagen kenmerkt.
   Wanneer u dit hele boek gelezen hebt, niet alleen over wat aspartaam allemaal aanricht (in de eerste helft), maar ook over de bijna ongelofelijke corruptie van diegenen die onze bestuurders zijn, dan kan ik me voorstellen dat er bij u een heel normaal en gezond defensiemechanisme op gang komt, dat zegt: “Zo erg kan het toch allemaal niet zijn?”
   Dan moet ik u helaas vertellen, dat ik me uit 1943 herinner hoe er in Nederland een gerucht begon rond te zoemen dat de Joden in Polen vergast werden en dat dit aanleiding gaf tot een massale ontkenningsreactie: “Zo erg kan het toch niet zijn!”

   Helaas is wat u in dit boek leest goed gedocumenteerde waarheid, al is het maar een heel klein stukje van de waarheid over onze huidige wereld. U zou zich kunnen afvragen, dat wanneer het al zo erg gesteld is met een van huis uit edel vak als het medische, hoe het er dan uitziet in de wapenindustrie, in de oliehandel, in het bankwezen?
   Mocht u als tweede reactie dan een gevoel van hopeloosheid krijgen in de zin van: laat ik er maar niet meer aan denken, want wat kan ik er als klein mannetje of vrouwtje nu aan veranderen, dan is dat erg begrijpelijk en erg menselijk, maar ook erg ongewenst, want het verzet en de omslag van wat er nu mis is moet niet verwacht worden van hen die in hoogheid zijn gezeten. Honderd vastberaden gewone mensen zoals u en ik, die zich in een groep aaneensluiten en zeggen: “We doen niet meer aan het systeem mee”, kunnen een kettingreactie op gang brengen die een lawine kan worden, een lawine die de corrupte systemen ineen kan doen storten.
   Stelt u zich eens voor dat duizend burgers zouden zeggen: “Geen vaccinaties meer vóór het tweede levensjaar, en dan alleen hetgeen ik nog niet durf weg te laten”. Als dan na tien jaar zou blijken dat de niet of laat gevaccineerden er veel beter aan toe zijn dan de wél vanaf dag één gevaccineerden, wie staat er dan in zijn (of in Nederland moet ik gezien de vrouwelijke minister van volksgezondheid zeggen: haar) hemd?
   Stel, dat men en masse de natuurvoedings-winkels zou gaan bezoeken (je moet dan misschien wel op iets anders bezuinigen, bijv. op al die elektronische apparaatjes voor je kinderen) en je zou op den duur gaan merken dat jouw kinderen veel gezonder zijn dan de supermarktkinderen, aan wie zou Monsanto dan nog zijn genetisch verkrachte gewassen moeten verkopen?

   Stel, u heeft plotseling een financiële meevaller en u vraagt eens een goede bouwbioloog om uw huis te saneren van storende elektromagnetische velden en voor het eerst sinds maanden, of zelfs jaren, slaapt u weer goed. Zoiets zou zich, als dat vaker gebeurde, als een olievlek kunnen verbreiden en het huidige fatale beleid om op elke Nederlandse vierkante kilometer een UMTS mast te plaatsen wel eens tot staan kunnen brengen.
   U machteloos? Integendeel, u bent nog de enige met macht, want de hooggeplaatsten zitten in het web van misleiding en hebzucht gevangen en kunnen er niet meer uit.
   U hebt maar één ding nodig: lef! Dat wens ik u van harte toe. Lef berust in onze tijd op goede informatie en daar is een boek als dit een prima opstap voor.

   Dr. H.C. Moolenburgh, Haarlem, 2013

  7. “De wiskundige Jan Willem Nienhuys, die sinds kort de scepter zwaait over de medische website van de Vereniging tegen de kwakzalverij, heeft onlangs weer met een meetfout van zich laten horen. Op de website veegt Jan Willem namelijk de vloer aan met het Tweede Kamerlid van Groen Links Jolanda Sap. Zij heeft er helemaal niets van begrepen, aldus Jan Willem, en haar visie klopt van geen meter. De wiskundige haalt fel uit naar Jolanda Sap, en verhaalt dat ze als econome de spreekbuis is voor de alternatieve gezondheidszorg…Hoe heette dat ook al weer, de pot verwijt de ketel? Want Jolanda Sap stelt dat ze tegen ondersteuning van onbewezen alternatieve praktijken is, maar zet zich in voor het behoud van de complementaire geneeskunde. Maar alternatieve praktijken zijn juist ‘alternatief’ omdat het bewijs onvoldoende is, aldus de wiskundige.
   Dat hij daarmee geheel de plank mis slaat dringt niet tot hem door. Nienhuys kent de literatuur niet en hij heeft ongetwijfeld ook geen kennis genomen van een recente oratie van de hoogleraar interne geneeskunde aan de VU dr Yvo Smulders, met als titel: Hoezo bewijs? En die oratie bevat een uitermate kritische beschouwing over het zogenaamde bewijs binnen de reguliere geneeskunde.

   Dan begaat de wiskundige ook nog de ene flater na de andere. Zo schrijft hij over acupunctuur: acupunctuur is een placebobehandeling. Het maakt niet uit waar je prikt, en een tandenstoker of een stroomstootje werkt ook. Een arts die een telefoonboek met acupunctuurpunten uit het hoofd heeft geleerd, heeft alleen maar veel tijd verknoeid. Daar komt nog bij dat placebotherapie niet meer done is voor artsen.

   Ook hiermee bewijst Nienhuys andermaal zijn medische onkunde. Hij was zeker niet aanwezig bij de lezing van Professor Stam in de Domus Medica in december 2008, noch las hij het stuk van de professor op de website van de Vereniging tegen de kwakzalverij zelf, nota bene. In de Domus Medica liet Stam namelijk weten dat naast het placebo effect, geldend voor elke medische interventie, de acupunctuur ook specifieke effecten heeft. Maar ja, Stam is maar een arts en een wiskundige weet het altijd beter!
   Nog even bewijs…

   Volgens de reeds gememoreerde hoogleraar interne geneeskunde aan de VU is ‘bewijs’ voor het meeste van wat reguliere artsen doen helemaal niet aanwezig. Als er wél bewijs voorhanden is, kenmerkt dergelijk ‘bewijs’ zich vaak door een slechte kwaliteit en is het door dit soort van ‘bewijs’ gestaafde resultaat al helemaal niet van toepassing is op individuele patiënten. Smulders is om die reden tevens van mening dat dergelijk ‘bewijs’ ongeschikt is om als criterium voor bijvoorbeeld vergoeding van zorg te dienen. Aldus de kern van zijn oratie die Smulders uitsprak bij de aanvaarding van de leerstoel algemene inwendige geneeskunde en waarvan de lezing van harte wordt aanbevolen aan de spraakmakende Nienhuys wiens op-de-borstklopperij betreffende de wetenschappelijke basis van de reguliere geneeskunde geheel misplaatst is. Niet Jolanda Sap maar Jan Willem Nienhuys verkeert dus in dit opzicht op een dwaalspoor……

   Lees deze oratie eens met aandacht, Jan Willem, als je tenminste als mathematicus de medische termen kan plaatsen, anders is er vast nog een medisch woordenboek te leen bij een ander bestuurslid…. ”

   Bron: http://www.iocob.nl/tegengif/wiskundige-vereniging-tegen-kwakzalverij-meet-fout.html

   Je kan meten met mate maar je kan niet meten met wiskundige formules die scheikundig van inhoud blijkt te zien. Pure misvatting door iemand die goed is in onkunde.

  8. Goed verhaal Paul, niet té lang.. 😉 Ik denk dat Nienhuys van deze/onze intense-reactie-energie leeft.. (Waar las/hoorde ik dat eerder..?) Ik kan het niet bewijzen, maar heb zo’n onderbuikgevoel dat ie dat gewoon doet. En dat dát bestaat, dat onderbuikgevoel, zeker bij mij.., daar zijn dan wél weer bewijzen van. Als je tenminste niet té skeptisch bent. Of wiskundige.. Naar mijn idee een typisch geval van ‘intrinsieke bemoeieritis’

  9. Mooi verwoord, Paul! Je haalt hier met name de controversen over acupunctuur aan. Ik kan het toch niet laten… (jawel, standpunt WHO):

   ACUPUNCTURE: REVIEW AND ANALYSIS OF REPORTS ON CONTROLLED CLINICAL TRIALS

   Generally speaking, acupuncture treatment is safe if it is performed properly by a well-trained practitioner. Unlike many drugs, it is non-toxic, and adverse reactions are minimal. This is probably one of the chief reasons why acupuncture is so popular in the treatment of chronic pain in many countries. As mentioned previously, acupuncture is comparable with morphine preparations in its effectiveness against chronic pain, but without the adverse effects of morphine, such as dependency.

   http://apps.who.int/medicinedocs/fr/d/Js4926e/

  10. Beste J-W, je kunt die proef gewoon zelf uitvoeren hoor. Als je veel jeuk wil dan neem je Sulph. maar als je liever een stevige kloppende hoofdpijn wil neem je Bell. 200K. Stel die proef voor aan die paar bezoekers op KDW dan kom je er wel uit. Die hebben de hele dag toch niets anders te doen. O ja, geef Cees en Katrien ook die korrels dan hebben die ook weer iets om over na te denken.

  1. Het siert de trots dat Jantje Willempje Nienhuys de bekende Oldenkamptruuk uithaalt zoals met destijds de priemgetallen reeks; help mee met het vinden naar de ontbrekende factor en win een bedrage ter waarde van een bepaalde som geld. Zou je bij deze het antwoord per ongeluk kunnen verstrekken dan zal deze Skepsis Jan maar al te graag met de verstrekte info er van door willen gaan en het liefst dan ook in eigen zak willen weg laten glijden als onbenul. Grappig is dan ook te vermelden dat het bepaalde bedrag dan ook niet door Skepsis tentonle wordt verstrekt maar door een geheel andere groepering. Een beetje RNF neus verklaart een ‘False Flag’ verschijning en openbaart een bron die elders ter onderzoek van een bepaald Homeopatisch middel ter test wordt gesteld. Hiermede vinden we de uitdaging terug die inmiddels met 6 pilletje in flesjes en homeopatisch of placebo alllang zijn uitgetest. SKEPSIS Janneman denkt ons slim af te wezen maar schiet een beetje achter zijn doel als we de bron vermelding kunnen achterhalen:

   http://annals.org/article.aspx?articleid=746567

   Jan Williem Nienhuys is gewoon een Meester oplichter in zijn eigen soort. WIJ van de RNF kijken weer lachend toe…

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.