Advertentie

De leugen van de Homeopathie-leugen..


 

De kop boven het artikel zegt het eigenlijk allemaal. Waarom wordt de homeopathie-werkt-niet-leugen niet onderuit gehaald..? Waarom is er zo weinig aandacht van de overheid voor de zegeningen van homeopathie.. Het zijn de wetenschappers met de ‘grote bekken’, die homeopathie in het verdomhoekje stoppen. Terwijl erudiete collega’s overduidelijk hebben aangetoond dat homeopathie werkt, en ook HOE het werkt, blijft dit clubje zwartmakers, waaronder in Nederland ook de negatieve club achter de ‘Stichting Skepsis’ zit, maar doorgaan met het besmeuren van deze natuurlijk wijze van genezen.

Samuel Hahnemann (1755-1843) wordt algemeen gezien als de grondlegger van de homeopathie. Sinds zijn onderzoeken en onderzoeksconclusies is er een grote welles/nietes-strijd losgebarsten rondom het fenomeen ‘Homeopathie’.

De vraag is hoe de financiële miljardenwinsten van de farmaceutische industrie gelinkt zijn aan een dergelijke Stichting, die kost wat het kost homeopathie onderuit probeert te halen. Van een neutrale houding is bij de(ze) Sceptici namelijk al lang geen sprake meer.. Van het ene vooroordeel naar het andere.. Wetenschappers die bewijzen dat homeopathie werkt, zijn niet goed bij hun hoofd volgens deze mensen..

En hoe kun je dan de homeopathie béter besmeuren, dan je kletsverhalen erover op bijvoorbeeld Wikipedia te dumpen, of op andere sites, die geacht worden neutrale informatie te verschaffen over o.a. homeopathie. Volksmennerij, manipulatie en leugens verspreiden.. Nogmaals is de vraag daarbij, waaróm deze mensen, waaronder wetenschappers, dit doen..? Terwijl de bewijzen dat homeopathie WERKT, overal om ons/hen heen liggen..!

Homeopathie doet feitelijk datgene wat elk geneesmiddel en elke dokter doet of dient te doen. Het bekrachtigen van het zelfgenezend vermogen van het menselijk lichaam. En dus niet het weghalen van de symptomen van een ziekte of aandoening. En dát homeopathie dat doet, is dus geen nieuws meer, maar toch weer wel.. Wellicht wist jij helemaal niet dat zelfs een Nobelprijswinnaar zich verbáást over het FEIT dat homeopathie werkt. De vraag is hoeveel huisartsen deze kennis hebben. Hoeveel ziekenhuisspecialisten dit wéten..

Hieronder een aantal wetenschappelijke feiten en weetjes, die hopelijk jouw visie op homeopathie zodanig zullen veranderen, dat een andere groep nu in het beklaagdenbankje mogen plaatsnemen, in plaats van de homeophaten die er nu zitten. Namelijk de pro-BigPharma-jongens, die koste wat kost, de burgers van Nederland aan de farmaceutische kunstpillen willen houden..

Vertel het verhaal aan anderen, stuur hen dit artikel, heel simpel door bovenaan te klikken op ‘e-mail’.. Samen maken we het verschil voor een betere wereld. Een wereld die met een open mind durft te kijken naar de manipulaties die plaatsvinden. Manipulaties met ons goede vertrouwen, manipulaties vanuit angst en onbegrip..!

x

* * *

x

x

De leugen van de Homeopathie-leugen..

januari 2012 © WantToKnow – Guido Jonkers

x

 


Een internationaal gezelschap van gerenommeerde wetenschappers heeft bevestigd dat er bewijs is voor de effectiviteit van homeopathie. Op een conferentie van de European Committee for Homeopathy (ECH) hebben zij hun verbazing uitgesproken over het gebrek aan reactie van de gezondheidsautoriteiten bij zulke opmerkelijke wetenschappelijke resultaten. 
De professoren hebben zich gebogen over diverse onderzoeksvelden, van diergeneeskundig en humaan klinisch onderzoek tot en met onderzoek naar het werkingsmechanisme van homeopathie, het zgn. fundamentele onderzoek.  Vandaag (Novemer 2004) is het officiële verslag van de conferentie, die plaats vond in Brussel van 12-14 november jl., openbaar geworden.

Een derde deel van de Nederlanders raadpleegt wel eens een behandelaar voor complementaire geneeskunde. In de helft daarvan gaat het om homeopathie.  Sinds minister Hoogervorst in februari 2004 een opmerkelijke uitspraak deed over homeopathie, is een openbare discussie op gang gekomen over het wetenschappelijk bewijs. De Artsenvereniging voor homeopathie VHAN wil de uitspraken van de wetenschappers aan dit debat toevoegen.
Een aantal van die revolutionaire uitspraken, verscheen in een persbericht, n.a.v. deze conferentie.

We geven je een paar gefundeerde uitspraken van deze wetenschappers over de werking van Homeopathie:

“De door meta-analyses bevestigde conventionele dubbelblinde studies, hebben evenzeer de doeltreffendheid van de homeopathische geneeskunde aangetoond voor specifieke indicaties zoals hooikoorts, reumatoïde artritis, postoperatieve ileus, astma, diarree bij kinderen, fibromyalgie, griep, middenoorontstekingen, pijnklachten, bijwerkingen van radiotherapie, verstuikingen, K.N.O.-infecties.
Er zijn positieve effecten gevonden bij angst, hyperkinetisch syndroom, spastisch colon, migraine, premenstrueel syndroom en artritis. De eerste resultaten zijn ook zeer bemoedigend voor chronisch vermoeidheidssyndroom, ziekte van Crohn en eczeem.”

Prof. Harald Walach,
universiteit Freiburg, Duitsland
~~~

Dan is er terechte vraag van veel tegenstanders van homeopathie, waarom er niets zichtbaar is in een homeopathische verdunning.. Waarom er geen moleculen of andere fysieke elementen zichtbaar zijn in een homeopathische verdunning. En waardoor een uiterst heftige verdunning, zoals er sprake is bij homeopathie, nog werkzaam kan zijn.. Over de afwezigheid van zichtbare moleculen in de homeopathische oplossing, doen de volgende 2 professoren hun uitspraken:

“Omdat de moleculaire scheikunde niet in staat is deze activiteit te begrijpen, moesten de fysici overtuigd worden om verdere studies uit te werken over de geneesmiddelen. Deze fase is dus aangebroken en de eerste zeer belangwekkende resultaten komen te voorschijn. Het is namelijk vandaag de dag mogelijk om vast te stellen dat er een aan het geneesmiddel specifieke ‘informatie’ aanwezig is in de hooggepotentieerde homeopathische oplossingen.

Prof. Louis Rey,
Genève, Zwitserland
~~~

“Het woord ‘informatie’ vormt de sleutel tot elke verklaring van de werking der homeopathische geneesmiddelen. De moleculaire farmacologie, de immunologie (leer van het afweersysteem) en de endocrinologie (hormonenleer), kunnen alle functies van het levende organisme niet meer uitleggen.

Het molecuul verklaart namelijk niet alles. Een nieuw wetenschappelijk paradigma is noodzakelijk om het leven te begrijpen. De hedendaagse informatie-farmacologie laat niet alleen toe de werking van de homeopathie te begrijpen, maar tevens ontelbare andere natuurlijke, tot nu toe onverklaarbare functies.”

Prof. Madeleine Bastide,
Immunologe aan de universiteit van Montpellier, Frankrijk

* * *

2008 Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier heeft geen goed woord over voor de tegenstanders van Homeopathie. ZIjn woorden wijzen op een farmaceutische maffia, zo simpel is het feitelijk..!

Tot zover het persbericht en enkele van de wetenschappers, die we citeerden. En dan is er natuurlijk ook Nobelprijswinnaar, professor dr. Luc Montagnier. Hij publiceerde een artikel in het tijdschrift SCIENCE, in december 2010, waarin hij, voor de goede verstaander (waaronder toch ook minder begenadigde wetenschappers gerekend zouden moeten worden), uithaalt naar de club van onwetenden..

Volgens Montagnier gaat het om een ‘Intellectuele terreur van onwetenden‘..! De werking van homeopathie is zo simpel als de verklaringen van de andere wetenschappelijke toppers. Montagnier concludeert aan de hand van zijn vele onderzoeken, o.a. naar DNA, dat de hoge verdunningen waarvan homeopathie gebruik maakt, geen onzin zijn. Hij zegt:

“Sterke verdunningen zijn reëel, het zijn feitelijk de nabootsingen van de originele moleculen.  De sterke verdunningen zijn werkzaam en het zijn waterstructuren geworden, die de originele moleculen van de werkzame stof nabootsen, waarbij hij uitging van verdunningen van 10-18. Er is dan geen enkel molecuul van de werkzame stof meer in het water aanwezig, maar we kunnen wel een signaal opvangen van de oorspronkelijke werkzame stof.”

Maar Nobelprijswinnaar, prof. Montagnier is weggegaan en gaat zijn onderzoek voortzetten aan de Jiaotong Universiteit in Shanghai, China. Volgens de 79 jarige wetenschapper heerst daar een heel andere mentaliteit over en openheid voor homeopathisch onderzoek en is er in Europa een angstcultuur ontstaan over niet-moleculair-zichtbare oplossingen..

Er is zelfs een zo’n schandalige druk op homeopathische onderzoekers, dat resultaten van onderzoek, dat uitwijst dat homeopathische oplossingen werken, vaak niet wordt gepubliceerd door top vakbladen, omdat er groepen zichzelf ‘wetenschappers’ noemende, inquisiteurs zijn, die een intellectuele terreur uitoefent op deze onderzoekers.

Hij verwijst in dit verband ook naar collega professor Benveniste, die zodanig door de terreur tegen hem werd geraakt, dat hij alles verloor..! Zijn baan, laboratorium, zijn onderzoeksgeld en prestige. Montagnier verklaart overduidelijk dat homeopathie geen pseudowetenschap is en ook geen kwakzalverij. Maar de zaak is nog veel erger.. Er is een feitelijke terreur gaande van figuren, die zich tot voor kort ook op WantToKnow manifesteerden. Een groep die zichzelf ‘wetenschappers noemt’ en die er niet voor terug deinst om op de medische pagina’s van Wikipedia VOLLEDIG VALSE informatie te plaatsen. En zodra anderen zich ermee bemoeien, door te corrigeren en/of eigen stukken te plaatsen, wordt deze gemanipuleerd of verwijderd..! Feitelijk dezelfde terreur als waar Montagnier over spreekt..! Zo dichtbij en zo onzichtbaar..

Lees dit commentaar van een acupuncturist, die op Wikipedia zijn verhaal kwijt wilde: “De Wikipedia is in handen van fanatieke kwakbusters, oftewel zogenaamde anti-kwakzalvers. Elk medisch onderwerp waarin maar enigszins een complementaire behandelvorm beschreven wordt, wordt meteen gecensureerd. Alle linken, literatuurreferenties en verwijzingen naar ondersteunende bronnen worden eruit geknipt. De Wikipedia wordt vervolgens geheel volgeschreven met de medische info van deze ‘kwakbusters’. Knap van ze, dat wel. Het is maar dat je het weet! Wij zelf hebben bijvoorbeeld vaak objectieve bronnen en verwijzingen geplaatst naar ondersteunende literatuur. Hup, binnen enkele minuten tot uren waren die verwijzingen weg. En soms ook meteen hele delen tekst. Zonder discussie. Gewoon hoppa, weg.”

Voor meer informatie en doorkliks, kijk HIER naar het artikel over het SCIENCE interview met Luc Montagnier.

Hoe een homeopathische verdunning van 1 op 50.000 tot stand komt (klik voor link naar site over homeopathie)

Waarom is homeopathie voor veel goedwillende wetenschappers zo moeilijk te geloven?
Het is me ook wat hoor.. Als je als wetenschapper wordt opgeleid en je dient allerlei zaken aan te tonen, bijna zwart op wit, dan zit je bij een homeopathisch middel natuurlijk wel heel erg achter de oren te krabben. Met de vraag ‘Waarom’ en ‘Hoe’ in je maag.. Want hoe kan het, dat bij een verdunning van bijvoorbeeld 1 op 50.000, er nog sprake kan zijn van een ‘werkzame stof’, terwijl er totaal, maar dan ook totaal NIETS van de werkzame stof in het homeopathische middel valt te ont-dekken..? Rara, of kijken we niet goed genoeg..?

En toch het feitelijk té simpel voor woorden..
Omdat namelijk élke stof een eigen frequentie heeft, zeg maar een karakteristieke trilling én water de mogelijkheid heeft om frequenties vast te houden en zélfs essentieel de frequentie van een stof vast te houden, kom je op een unieke combinatie van een verdunde frequentie-in-water, in plaats van een verdunde stof. Dus dáár waar de wetenschappers vergeefs zoeken naar een ‘verdunde moleculaire stof’, zouden ze op zoek dienen te gaan naar een ‘verdunde frequentie’, om het zo maar even te noemen. Met de juiste meetapparatuur zou het dus mogelijk moeten zijn deze AAN HET WATER OVERGEDRAGEN FREQUENTIE te meten..!

Op het plaatje hiernaast zie je de verdunning van de verdunning, die bij homeopathie de normaalste zaak van de wereld is. Het is zelfs zo, dat de werking van het krachtiger middel, vaak té veel is voor een patiënt, en dat deze dient te beginnen met een lichtere verdunning.

Water houdt frequenties vast..??
Over de eigenschap van water om informatie vast te houden, wat frequenties feitelijk zijn, verscheen in 2007 een speciale editie van het Engelse tijdschrift ‘Homeopathy’ (2007;96:141-230). Het is het vaktijdschrift van de Britse ‘Faculty of Homeopathy’ en was in deze editie dus volledig gewijd aan het onderwerp ‘memory of water’, oftewel het geheugen van water.. Het concept van het geheugen van water ontstond in 1988, toen professor Jacques Benveniste in het tijdschrift ‘Nature’ claimde dat extreem hoge (ultramoleculaire) verdunningen van een antistof effect hadden in de degranulatietest van menselijke basofiele granulocyten, een laboratoriummodel voor een immuunrespons.

Met andere woorden, het water ‘herinnerderde zich’ de antistof lang nadat die niet meer aanwezig was. Heb je goed gelezen wat hier dus staat..? Dat water dus een geheugencapaciteit heeft.. Benveniste’s bevindingen konden nooit overtuigend herhaald worden en werden als pseudowetenschap aangemerkt, maar desondanks is het idee nooit verdwenen.

Professor Dr. Jacq. Benveniste (1935), ook wel ‘mister Homeopathie’ genoemd, stierf in 2004 als een gedesillusioneerd man. Inmiddels is er alle reden zijn pionierswerk, rondom het geheugen van water, in ere te herstellen!

Maar wetenschappers uit Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Rusland, Groot-Brittannië en de VS publiceerden in deze editie voor het eerst, hun nieuwe onderzoeksresultaten en reviews en discussieerden over wetenschappelijk werk waarin het idee dat water geheugen kan hebben, wordt onderzocht. Dit concept van ‘het geheugen van water’ is voor de homeopaten zoals gezegd een belangrijk, zo niet essentieel onderdeel van hun vakgebied.

Professor Martin Chaplin van de afdeling ‘Toegepaste wetenschappen’ aan de London South Bank University merkt in zijn overzicht op: ‘Er zijn sterke bewijzen voor dat het mechanisme van het geheugen op veel manieren tot stand kan komen. Ook zijn er mechanismen waardoor zulke verdunde oplossingen effecten kunnen hebben op biologische systemen die substantieel verschillen van die van gewoon water.’

Chaplin is daarbij uiterst kritisch over de ‘niet-wetenschappelijke retoriek’ van sommige wetenschappers die het idee van het geheugen van water verwerpen ‘zonder enig begrip van het onderwerp, zonder enig onderzoek en zonder beoordeling van het totale pakket aan bewijzen’. Feitelijk is dit wetenschappelijk-diplomatieke taal voor de uitdrukking: “Je kletst als een kip zonder kop!”.. Chaplin is het met hoofdredacteur Peter Fisher eens dat het huidige ‘bewijs’ het vinden van een verklaring voor de claims van de homeopathie een stap dichterbij brengt en dat het geheugen van water een realiteit is.

Dat bewijs zou onder meer komen van onderzoek naar de fysisch-chemische veranderingen in extreme verdunningen, die onverwacht afhankelijk blijken van de ouderdom van het monster en het volume waarin de verdunning is bewaard. Weer ander onderzoek laat zien dat door spectroscopische metingen een onderscheid is te maken tussen twee sterk verdunde homeopathische middelen, en iets dergelijks laat de studie van L.Rey zien, maar nu door middel van thermoluminescentie.

Het is verbazingwekkend om te zien hoe deze behandelmethode zoveel lijden van kinderen en hun ouders kan oplossen. Hopelijk tonen deze verhalen aan dat anderen deze methode ook succesvol kunnen toepassen.’

Tinus Smits (1946-2010)

Emoto en zijn ijskristallen
Het was het pionierswerk van de Japanse hoogleraar Emoto, dat aantoonde dat water in staat is energetische ladingen in haar moleculaire structuur op te slaan. Zijn foto’s van ijskristallen zijn wereldberoemd en zijn boek over de experimenten die hij met de draagkracht van watermoleculen deed, is een bestseller over de hele wereld.
Feitelijk toont Emoto de intelligentie aan van water, want water blijkt ook in staat een bepaalde menselijke emotie vast te houden. Het verschil in de ijskristallen van een meertje waar omheen door Buddhistische monniken is gemediteerd, is vóór alswel ná deze meditatie volledig veranderd.

Dokter Tinus Smits, vaccinatie-ontstorings-pionier. Hij is inmiddels overleden, maar zijn werk werpt nog dagelijks vruchten af!!

Vaccinatie-ontstoringen
We kennen allemaal het werk van de inmiddels overleden Nederlandse arts Tinus Smits. Ken je het niet dan raden we je aan kennis te nemen van het levenswerk van deze erudiete pionier. Zijn werk is indrukwekkend, vooral op het gebied van de ontstoringen, veelal bij kinderen, van de schadelijke effecten van vaccinaties. Jazeker, je hoort het goed.. De schadelijke effecten op het lichaam die door vaccinaties worden toegebracht.

De arts en homeopaat dokter Tinus Smits ontdekte zo’n 25 jaar geleden in eerste instantie bij kinderen dat er een duidelijke relatie was tussen de toegediende vaccinaties en diverse keel-, neus- en oorklachten, maar ook huidklachten en (matige) gedragsklachten bij baby’s, peuters en kleuters. Daarin was hij niet alleen, want ook de Haarlemse huisarts Dr. Hans Moolenburgh sr. kwam achter dit verband.

“Wat u met dit boek in handen heeft, is een van de belangrijkste meesterwerken van de 21ste eeuw, daar durf ik mijn reputatie om te verwedden! Er wordt over autisme gesproken als een mentale afwijking, één die door het gehele medische establishment als ongeneeslijk wordt beschouwd. Het is een uit de genen voortkomend noodlot, dat het slachtoffer en zijn ouders en grootouders in een levenslang diep leed dompelt. Tinus Smits noemt het echter een ‘aandoening’, die met flink wat doorzettingsvermogen, en met de juiste aanpak enorm kan verbeteren en zelfs in vele gevallen geheel kan genezen..! Een van zijn dankbare leerlingen ben ikzelf. Ik begon zijn therapie toe te passen bij de vele kinderen met lelijke neurologische klachten door de vaccinaties en zag resultaten, die ik niet voor mogelijk had gehouden.
dr. Hans Moolenburgh: “Met dit boek heeft u één van de belangrijkste meesterwerken van de 21ste eeuw in handen, daar durf ik mijn reputatie om te verwedden! Er wordt over autisme gesproken als een mentale ongeneeslijke afwijking, een uit de genen voortkomend noodlot. Maar dr. Tinus Smits noemt het echter een ‘aandoening’, die met met de juiste aanpak enorm kan verbeteren en zelfs geheel kan genezen..! Ik kan het weten, wan één van zijn dankbare leerlingen ben ikzelf. En ik zag resultaten, die ik niet voor mogelijk had gehouden.” (klik voor lead)

Tinus Smits kwam in aanraking met homeopathie, doordat hij werd getriggerd door het optreden van deze vaccinaties-symptomen bij zijn eigen zoon Erwan. Deze zoon kreeg namelijk al op het einde van zijn eerste levensjaar last van astmatische bronchitis, die werd genezen door een homeopathische behandeling, maar pas nádat de huisarts en de kinderarts al verschillende antibioticakuren zonder succes hadden ‘uitgeprobeerd’…

Nieuwsgierig van nature, kocht Tinus het boek ‘Organon der geneeskunst’ van Dr. Samuel Hahnemann en begon dit te lezen, waarna hij hier dusdanig gefascineerd in raakte, dat hij homeopathie ging studeren. Vooral die kinderen waarbij alle hoop door ouders en de gezondheidszorg was opgegeven, werden door Tinus Smits weer ‘gereanimeerd’ met zijn behandelwijze.

Die bestond er puur uit, dat Tinus Smits, homeopathische verdunningen toediende van de vaccins, die deze baby’s en peuters hadden gekregen. Deze werkwijze is natuurlijk helemáál tegen het zere been van de grote farmaceuten en starre wetenschappers.. Zowel de schadelijkheid van vaccinaties, als de werking van homeopathie werd hiermee echter opnieuw bewezen.

En in de dertig jaar dat hij werkzaam was als homeopaat, was hij getuige van de explosieve toename van het aantal autistische kinderen. Tijdens zijn behandelingen en onderzoek heeft hij meer dan 300 autistische kinderen kunnen behandelen en in veel gevallen kregen de ouders hun kinderen 100% genezen verklaard. Hun ervaringen – en zijn ontdekkingen – staan opgetekend in het hoopgevende boek: ‘Autisme, de wanhoop voorbij’. (foto)

Kijk hier op WantToKnow naar artikelen over het werk van Tinus Smits. (HIER en HIER)

x

Hoe het zover kon komen en

hoe  homeopathie gewoon ook

door ‘beroemde mensen’ wordt gebruikt..!

x

Het is bekend dat John Rockefeller, de grote financier en ‘evil root’ achter de Big Pharma-industrie, nooit zonder zijn lijfarts op reis ging. Maar dat deze dokter een geschoolde homeopatisch arts was, is veel minder bekend. Met andere woorden, John Rockefeller gebruikte zijn eigen, op aardolie gebaseerde, chemische medicijnen niet.. Maar dat was kennelijk wel goed genoeg voor het pleps, zodat hij daar zijn fortuin verder mee kon uitbreiden..?

John D. Rockefeller, oliemagnaat en potentatisch alleenheerser.. Onderdrukker van homeopathie als natuurlijke geneesWIJZE..

Na de uitvinding van homeopathie door Hahnemann, werd deze toegepast door heel Europa en Noord-Amerika, gedurende 1850 – 1900. Hoewel John D. Rockefeller dus regelmatig homeopathie voor zich zélf en zijn familie gebruikte, zorgde hij ervoor dat zijn aandelen in de farmaceutische industrie geld waard bleven, door alles in het werk te stellen dat de -op petrroleum gebaseerde- chemische medicijnen gebruikt bleven worden. Zo sneed het mes voor Rockefeller aan twee kanten, want hij was  ’s werelds grootste leverancier van aardolie..

Rockefeller zorgde ervoor dat op de medische scholen en voor de licenties van traditionele genezers, homeopathie en kruidenleer op de achtergrond werd gedrongen. En vroeg in de jaren 1910 – 1920 werd de ‘American Medical Association’ (AMA) de belangrijkste besluitvormende instantie, die bepaalde welke medicijnen het label ‘betrouwbaar’ mochten dragen en welke niet..
En er waren er rond die eeuwwisseling nog zo’n 43% van de medische scholen in de VS die homeopathie onderwezen; op dit moment zijn er nog maar bijzonder weinig scholen die zich specialiseren in homeopathie.

Alle door de Rockefeller foundation erkende medische scholen, onderwezen farmaceutische geneeskunde.. En de homeopathie, de zachte, natuurlijke wijze van genezen, verdween naar de achtergrond. Het was precies hetzelfde kunstje dat Rockefeller geflikt had met zijn aardolie. Want toen er sprake was van de opkomst van alcohol als verbrandingsvloeistof, in o.a. auto’s, zorgde hij ervoor dat deze alcohol onterecht in een bijzonder slecht daglicht kwam te staan, en uiteindelijk aardolie, ZIJN aardolie het won. (zie HIER op de site!)

Voor meer over deze achtergronden van homeopathie, kijk op de site van Natural News. HIER

Maar is het toeval dat er toch zoveel bekende personen (en vooral langlevenden..) zijn die homeopathie gebruiken. Dat vroeg Dana Ullman zich af, toen hij het boek schreef  ‘The Homeopathic Revolution: Why Famous People & Cultural Heroes Choose Homeopathy’.
Wist je dat 11 Amerikaanse presidents, 7 pausen, Charles Darwin, David Beckham, Tina Turner en Moeder Theresa allemaal baat hadden bij homeopathie..? En er lovend over spraken en het mensen aanraden ook te gebruiken..?

Mensen die homeopathie gebruiken horen bij de culturele reuzen uit de geschiedenis en van vandaag. Er zijn namelijk goede redenen dat zoveel succesvolle en beroemde mensen de laatste 200 jaar homeopathie hebben gebruikt en er lovend over gesproken hebben..! In zijn boek staat een aantal verbazingwekkende levensverhalen van deze mensen in relatiet tot het gebruik van homeopathie.
Het boek gaat uitgebreid in op de voorkeur van al deze mensen voor homeopathische medicijnen. En zouden ze dat doen als homeopathie nep was, of niet zou werken..? Stel je voor dat ze geen homeopathie gebruikt zouden hebben.. Had bijvoorbeeld dan Charles Darwin zijn boek ‘The Origin of Species’ kunnen schrijven. Darwin kreeg homeopathie, volgens zijn eigen brieven, van scheepsarts Dr. Gully.

Talloze wetenschappers en conventionele doktoren roepen bijzonder positieve dingen over homeopathie. Hieronder zijn Sir William Osler (de ‘vader van de moderne geneeskunst’), Emil Adolph von Behring, MD (de ‘vader van immunologie’), August Bier, MD (de ‘vader van de ruggeprik anesthesie’), C. Everett Koop, M.D. (voormalig hoofdchirurg van het Amerikaanse leger) en Brian Josephson, PhD. (Nobel Laureate & Cambridge professor).

Wist je dat minstens 11 Amerikaanse presidenten homeopathie gebruikten en/of homeopathisch onderzoek op intensieve wijze sponsorden..? Dit waren de presidenten Lincoln, Tyler, Hayes, Garfield, Arthur, Harrison, McKinley, Coolidge, Harding, Hoover, & Clinton. Ook Tony Blair, oud premier van het UK, gaf altijd te kennen dat hij een voorkeur had voor homeopathie..

Er zijn veel leiders van spirituele en kerkelijke gemeenschappen die de voorkeur hebben voor homeopathische medicijnen. Hieronder zijn 7 pausen, veel rabbi’s en moslimleiders. Maar ook veel Oosterse spirituele leiders..

Veel van de grote Amerikaanse literaire fenomenen schreven over de zegeningen van homeopathie, waaronder we aantreffen: Ralph Waldo Emerson, Henry Wadsworth Longfellow, Louisa May Alcott, Nathaniel Hawthorne, and Mark Twain. En uiteraard zijn er ook veel Europese literaire grootheden die homeopathie een warm hart toedroegen, zoals Goethe, Sir Arthur Conan Doyle, Lord Alfred Tennyson en George Bernard Shaw.

An open mind is all that it takes to let the light in…!!

Ook sportgrootheden scheppen op over het gebruik van homeopathische middelen voor hun algehele welbevinden en gezondheid. Hieronder zijn voetballer David Beckham, tennisspelers Martina Navratilova en Boris Becker en zo zijn er nog veel meer.

Ook op het gebied van de muziekcomponisten vinden we homeopathie-symphatisanten. Hieronder o.a.Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Chopin, Sir Yehudi Menuhin, Cher, Tina Turner, Paul McCartney, George Harrison, Pete Townshend, Annie Lennox, Bob Weir, Paul Rodgers, Axl Rose, Moby, Jon Faddis, and Dizzy Gillespie.

En last but not least de film- en tv-sterren die homeopathie als favoriete geneesmiddel keizen. Wat dacht je van Sarah Bernhardt, Douglas Fairbanks, Marlene Dietrich en John Wayne. Of de huidige sterren waaronder Catherine Zeta-Jones, Lesley Ann Warren, Pamela Anderson, Jane Seymour, Suzanne Somers, Lindsay Wagner, Michael York, Dr. Phil and Robin McGraw, Priscilla & Lisa Marie Presley, Jennifer Aniston, Jade Jagger, Tobey Maguire en  Orlando Bloom. Je bent dus in beroemd en bekend gezelschap als ook jij aan homeopathie de voorkeur geeft boven de zogenaamde ‘reguliere’ chemisch-farmaceutische middelen.

Tot slot, de micro-kosmos
In de omgeving van het atoom komt materie al heel dicht in de buurt van een energetisch ‘uitdrukking’..  En je weet dat deze wereld van kleinste deeltjes een uitermate verbazingwekkende is, die ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Deeltjes hebben er geen ‘afmetingen’ meer, ze worden alleen nog maar gezien als een soort energiepakketjes.De nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen op dit terrein, bijvoorbeeld op het gebied van de Nano-technologie, toont aan dat deeltjes zelfs, naarmate ze kleiner worden, KRACHTIGER eigenschappen krijgen en heftiger reacties teweeg brengen.

De logica en de natuurkundige wetten van onze grote wereld gelden niet in deze microkosmos.. Een deeltje kan zelfs, zo toont natuurkundig kwantum-onderzoek aan, op twee plaatsen tegelijk zijn!!  Feitelijk zijn we in een laatste stadium van de oude wetenschap aangelandt..  En feitelijk is alles, maar dan ook álles in onze wereld, terug te voeren tot de kleinste deeltjes van de microkosmos, die dus geen’ materie’ meer zijn. Ergo: alle materie is energie…!

* * *

Laten we ook even een homeopathische huisarts aan het woord, zodat het allemaal niet blijft bij theorie.. (Heb je interesse in het tweede deel van het interview met Dr. Gio Meijer, dan klik je HIER)

x

x

Informatie over homeopathie.
We kunnen ons voorstellen dat je een beetje horendol wordt van de welles/nietes-spelletjes van de anti-kwak-mensen en je eigen mening wilt funderen. Dat is niet meer dan een gezonde opstelling.. Er is op het internet heel veel gedegen informatie te vinden over homeopathie, niet in de laatste plaats op Nederlandse sites. Kijk hieronder het artikel ook eens naar de boekentips rondom het thema ‘homeopathie’.

Wij raden je in ieder geval aan, indien je interesse dieper gaat dan er zo nu en dan over lezen, je op de gratis nieuwsbrief te abonneren van deze site Hpathy.com. Zij schrijven en plaatsen over werkelijk álles wat te maken heeft met homeopathie. Of het nu om boeken gaat, of over artikelen rondom homeopathie, over links naar andere relevante websites of dierenhomeopathie, het staat er allemaal op. Gewoon even doen, snuffel in ieder geval eens even rond.. Al was het alleen maar om reden van vertrouwen-in-homeopathie..!

hpathy com

Tot slot: een lijvig wetenschappelijk rapport. Lovend over homeopathie, zonder fratsen. Download het rapport (afbeelding hieronder) en lees het, als je nog steeds wantrouwend bent over homeopathie. (.pdf HIER) Een uitgebreid rapport van 83 pag. waarin bijna alle onderwerpen die met homeopathie te maken hebben aan de orde komen. Weliswaar Engelstalig, maar uit het rapport blijkt, zoals Professor Iris Bell het verwoordt:

“Bewijs voor de werking van homeopathie, afkomstig van tal van laboratoria, technologieën en onderzoekers, is overweldigend”.

x


x

* * *

 

381 gedachten over “De leugen van de Homeopathie-leugen..

 1. Het is schandalig dat de homeopathie wordt afgewezen door vele belijd makers en farmaceuten, terwijl veel van die mensen zelf wel homeopathische middelen gebruiken. Want ze weten zelf wel dat chemische middelen altijd bijwerkingen hebben. Hoe het zover is gekomen, is het sluwe werk van psychopaten die de macht op leugenachtige manier in handen hebben gekregen en willen houden. En ik heb mij altijd al afgevraagd waarom doen ze het. Wat is nu de reden om er voor te zorgen dat het een ander slechter gaat. Want als ze mij en jou niet zouden kennen dan hadden ze ook geen behoefte aan deze wanvertoning.

  1. Het antwoord op ‘waarom?’ ligt naar mijn idee in veel lagen opgesloten Chris. Van puur materieel, via materiaal-esoterisch tot puur esoterisch. Het is daarbij zodanig dat de mind pas werkt -net als een parachute.. Alleen als die open is.. Dus een ‘open mind’ brengt je door dit hele veld, langs al die lagen.

   Onbegrip is er vooral, wanneer je van hun goede intenties uitgaat, vooral bij de anti-kwak en een club als ‘stichting Skepsis’ (waar je al niet een stichting voor kunt oprichten).
   Maar bij dezelfde mensen speelt ook pure angst om hun wereldbeeld te moeten bijstellen een essentiële rol.. Niets zo heftig als dat, vinden zij. (Terwijl een ander het een uitdaging zou vinden!)
   Dan is er nog de welbedoelde poging tot het torpederen van een gezond-verstand/gevoelsinstelling bij mensen, door keiharde leugens te verspreiden dat homeopathie niet kán werken, terwijl het dat WÉL keihard doet.. (zie bijvoorbeeld het filmpje van Gio Meijer hierboven)
   En zo zijn er veel lagen verborgen in deze homeopathie-knoop in de tijd..

  2. En niet te vergeten, dat Rockefeller voor zichzelf de homeopathische middelen gebruikte.
   Ik vind het volkomen logisch: je hebt geldwolven en vredesduiven. Dat zal op deze planneet noooooooit veranderen!

  3. Een ander (indirect positief en hoopvol) antwoord: “They are getting desperate…”

 2. Nou en of homeopathie werkt!
  In de afgelopen 40 jaar heb ik bij mezelf,
  mijn man en kinderen veel leed verholpen met homeopathie!
  En heerlijk, geen bijwerkingen!!
  Net nog een familielid *geholpen* met een homeopatisch middel
  omdat ze geen Antibiotica wilde, ivm een andere ziekte die ze
  onder de leden had. En weer geholpen!! Ze is nu bijna beter.
  Ik heb jarenlang ellende gehad van mijn voorhoofdholtontstekingen,
  van kids af aan en de medicatie van de arts kreeg ik bijwerkingen van. En ook kwam het steeds weer terug. Nu neem ik sinds 3 jaar een
  homeopatisch middel en nooit geen last meer gehad en ook geen bijwerkinge. Dus die andere kwakzalvers gewoon laten kletsen en gewoon je eigen gang gaan met kopen van homeopatisch middelen.

 3. Een mooi stuk geschreven ,en het werkt in het gehele stelsel van de mens,maar ook energetisch werkt het door.

  Dieren gebruiken het ook voor zich zelf , maar wij zijn ver afgedreven van dit mooie eigenschap de eigenwijsheid. Helemaal in slaap gebracht,er komt NU verandering in dat is over zichtbaar. Ze kunnen de mensen niet meer in slaap houden de controle gaat in breekt.

  Een oud gezegde is ; De waarheid wint ,maar kent geen tijd.
  Ik wens ieder een fijne dag toe.Hart Groet Patricia.

 4. Wij, als ‘volgzame’ mensen, behoren zich toch niet af te vragen of de medicijnen die ons worden voorgeschreven ook daadwerkelijk helpen en zo onschadelijk zouden zijn. Als je de zaak 180 graden draait en vanuit dat oogpunt bekijkt, zou je behoorlijk schrikken nietwaar. Hoeveel doden en voor het leven niet meer te herstellen schade er is aangericht zal je nóóit te weten komen. Bij de homeopathie wordt het in een sceptisch daglicht gezet omdat het niet vanuit de overheid komt. En ja, daar gaan we weer, de overheid weet wat goed voor je is…. Ik steek de vlag uit op de dag, dat deze twee soorten van medicatie hand in hand kunnen gaan hier in Nederland, want laten we niet álles over één kam scheren. Gelijke monnikken gelijke kappen. Balans!

  1. Odette, mensen zijn tegen homeopathie om de schijnwerpers niet op medicijnengebruik te laten schijnen. Die struisvogels ontkennen de vele doden die jaarlijks door slechte medicijnen vallen. Ze blijven aanvallen op homeopathie, omdathet niet wetenschappelijk is bewezen door dubbelblinde tests. Dus die dubbel blinde tests bij medicijnen die dood veroorzaken of lestel toebrengen, zijn of niet of slordig geweest, of wel gedaan (met slechte resultaten!),), maar uit financiële oogpunt op de markt losgelaten. J.W. c.s. Zijn voor mij de marchandeurs van onze samenleving.

  2. Als ik zelf met een van de vele specialisten weer te maken krijg omdat ik een nier-dialyse patient ben, is alles wat puur natuur gezond is een fout gegeven bij deze mensen. Gelijk een beschuldigde opmerking dat de vondst van een probleem op stapel ligt bij het nuttigen van natuurlijke produkten. Je krijgt gelijk weer een berg chemische troep voor geschreven waar je de inhoud niet van weten wilt. Luisteren kan men al wederom niet, laat staan dat men een juiste diagnose dus kunen stellen.

   Waar Homeopatische middelen of supplementen hun veel betere werk doen, zijn er tussen verschillende artsen van klinieken en ziekenhuizen enorme tegenstrijdige argumenten van behandeling. Wachtrijen van patienten door verkeerde diagnose door (ver)zieken’te’huizen moeten de alternatieve geneesheren hun vak bewijzen op hogere vlak van gezondheids kunde door stoffen op maat aan te leveren die geheel functioneel zijn. Ach gisteren ben ik nog bij een MDL arts geweest waar ik na 3 1/2 jaar van heb lopen te zeuren dat na elke hap en of slok ik erg moet boeren. Gecombineerd met elkaar, stik ik zowat en komt alles er ook vaak weer uit. Oplossing; veel zakjes vezels met aspartaam en rommel gebruiken en medicatie tegen maagzuur oprispingen. (vraag me niet wat er in zit want je wordt er een zombie van) 3 maanden lang 30 minuten voor elke maaltijd. Ach als je dan aangeeft iets onschuldigs te gebruiken voor stoelgang of het doorlopen ervan, schrikt men zeer argwanend en raakt zwaar ontzet en uit balans.
   Daarom kan ik het dan ook niet laten om tussen de middag naar het bedrijfs restaurant ter plekke te stappen en om aan te zien wat deze specilaisten zelf eigenlijk ter plekke naar binnen schuiven. (wil je niet! weten) praat men over dat hoogopgeleiden beter voedsel consumeren dan laag verdienser. Erh dat moet dus precies anders om zijn. En dat is het ook. Hoog opgeleide op wat uitzonderingen gevalletjes na consumeren slecht en zijn niet erg goed op de hoogte van gezond is, laat staan men daar tijd voor heeft, idem daarmee een stempel gezet op gebruik van Homeopathie, wat iets meer lezen kost dan een doorsnee bijsluiter.
   Dus neem nog een E-nummertje, junkfood, fastfood en what evere en laat mij als biologische reform sukkel zijn gezondheids overlevings pogingen te stabiliseren van huis uit. Ik wordt dus steeds kwaaier op dit soort lui en ik moet ze nog lief hebben ook al maken ze de ene fout na de ander…

 5. De enige echte reden om de homeopathie aan te vallen is dat het de allergrootste bedreiging vormt voor die mega woeker winsten van Big Farma. Pfizer had in het eerste kwartaal een winst van 2.6 miljard euro. Dat is een onvoorstelbaar bedrag waar ontzettend veel mensen heel goed van eten. De homeopathie is in staat om die woekerwinsten met zeker 75% naar beneden te krijgen. Daar worden heel veel mensen heel nerveus van. Daarnaast leveren gezonde mensen niets op dus houdt je ze liever klachtenvrij ziek met medicijnen.
  Toch zie ik veel positieve ontwikkelingen. Steeds meer mensen beseffen dat genezen iets anders is dan het bestrijden van symptomen. Ook dankzij het ongekende succes van de CEASE-therapie voor al die kinderen met een labeltje komt de homeopathie steeds meer naar boven drijven. Ach, die kwik, kwek en kwak club is maar wat geschreeuw in de marge, dit soort figuren zullen er altijd zijn. Er is nu eenmaal geen betere reclame dan de mond-tot-mond reclame, daar kan niets tegenop.

  1. Heel lang heb ik de naïeve hoop gehad dat zorgverzekeraars uit hun diepe coma zouden ontwaken en de enorme besparingen, die voor het oprapen liggen, zouden zien en gebruiken. Helaas het meeste geld wordt nog altijd op de golfbaan verdeeld en daar denkt men niet aan de patiënt maar aan de eigen portemonnee dus blijft het bij ‘pappen en nathouden’.
   Hoe vaak zie ik niet dat een patiënt na jarenlang aanmodderen bij de psycholoog met het juiste constitutiemiddel van alle psychische ellende wordt verlost, hoeveel geld kan zoiets niet besparen. Als ik zie hoeveel miljarden euro’s jaarlijks in het vergiet van de GGZ wordt gesmeten terwijl de meeste kinderen daar gewoon volkomen verkloot worden, terwijl de CEASE-therapie ongekend succesvol is bij dit soort kinderen. Hoeveel geld kan men wel niet besparen. Ik zou wel een boek daarover kunnen schrijven maar de belangen liggen nu eenmaal niet bij genezen maar bij het aan het lijntje houden van zieke mensen. Zolang het belang niet verschuift kun je nog zo je best doen maar zal het weinig helpen. Gelukkig verandert het langzaam omdat mensen zich daar steeds meer van bewust worden. Daarom zijn dit soort sites van onschatbare waarde.

  2. Harry, bestaat er een site waar de bevindingen van mensen opgetekend worden over homeopathie en geneesmiddelen?
   Het is dat ik geen tijd heb, maar anders zou ik die al veel eerder de lucht in hebben laten gaan.
   Alleen saamhorigheid van een groot publiek kunnen invloed krijgen op twijfelaars, en daarna aan de hypocrieten.

  3. Helemaal met je eens Piet..!!
   Wie-o-wie maakt zo’n blog, waarbij mensen verifieerbaar (om evt. later te contacten), hun bevindingen met homeopathie kunnen neerpennen..!

  4. Ik stimuleer altijd het gebruik van gastenboeken bij mijn collega’s. Op mijn site staan ongeveer 230 verhalen en dat is dan nog maar het topje van de ijsberg. In ieder geval genoeg voor mensen om een indruk te krijgen. Voor mensen als Cees, Katrien en J-W zal het nooit genoeg zijn al zou ik de arena kunnen vullen met genezen autisten. Maar goed, dit soort figuren zullen er altijd blijven totdat ze zelf iets gaan mankeren.
   Het zou een fantastisch initiatief zijn als er een aparte site zou komen met youtube filmpjes en verifieerbare verhalen van mensen die genezen zijn met homeopathie of een andere alternatieve geneeswijze. Vooral als ze jarenlang regulier hebben aangemodderd en koektrommels medicijnen hebben geslikt.

  5. Dat moet een team zijn,Guido. Het gaat erom, dat je niet éénzijdig aan het belichten bent.
   Als er mensen zijn die zich geroepen voelen, dan sluit ik mij aan. Het moet mijns inziens een site worden, die ALLE ondervindingen aan de lezer(s) aanbiedt.

  6. In ieder geval een site die gemodereerd wordt, anders wordt zoiets al snel volgeschreven door allerlei kermisartiesten en andere kansloze figuren die het leuk vinden om alles onderuit te halen. Die mogen lekker op al die sites van skeptische gekkies hun verhaal schrijven. Professioneel dus!!

 6. De discussie en meningen over het wel of niet werkzaam zijn van homeopathie wordt steeds interessanter. Ik heb vroeger een aantal jaren voordat ik in de natuurgeneeskunde terecht ben gekomen (1981 – ) voor de farmaceutische industrie gewerkt als artsenbezoeker. Toen had ik nog het idee iets te kunnen betekenen voor de mensheid om geneeskundige aspecten middels farmaceutische oplossingen aan de medische wereld voor te leggen. Door inzichten in de 5 jaren, die ik in deze branche heb gewerkt, ben ik anders naar de wereld gaan kijken en heb een gelukkige draai in de natuurgeneeskunde mogen vinden. Het is dus niet voor niets geweest, dat ik eerst in de reguliere farmawereld heb mogen kijken. Juist door de inzichten en ervaringen, die ik daar heb mogen opdoen, heb ik geleerd wat absoluut niet bij mij past.

  Ik wil hieronder een gedachtengang beschrijven, die destijds (dus eind jaren ’70) veelvuldig werd toegepast om farmaceutische producten op de markt te zetten.

  Voordat een farmaceutisch middel als nieuw op de NL-markt kon worden geïntroduceerd, was er een jarenlange research aan vooraf gegaan, gevolgd door de wettelijke registratie van het middel om bij diverse indicaties waarvoor het geschikt en bewezen werd geacht te kunnen worden voorgeschreven door medici. Dit kon al met al zeker 10 jaren of meer in beslag nemen. Dus hoe nieuw is een middel dan eigenlijk. Als ik tegenwoordig lees hoe snel nieuwe middelen verschijnen wanneer een of andere ziekte wordt verwacht(???), dan heb ik grote vraagtekens bij het een en ander. Maar dit terzijde.

  Maar het belangrijkste aspect was altijd het onderscheid tussen acute en chronische aandoeningen. Deze verhouding lag in de orde van 80 : 20 (als voorbeeld en zal per indicatie kunnen verschillen). Mede door het gebruik van overvloedige hoeveelheden medicijnen (geen geneesmiddelen, want dat zij het niet!) is mij vanuit de natuurgeneeskunde juist de omgekeerde verhouding duidelijk gebleken nl.: acuut : chronisch = 20 : 80. De 20% chronische ziekten in het eerdere voorbeeld werden veelal afgedaan als zijnde “U moet er maar mee leren leven”. Wat nu als inderdaad deze verhouding is gegroeid naar 80%? Juist, een enorme marktvergroting voor het nog meer gebruiken van medicijnen! En hoe komt nu zo’n grote verschuiving tot stand? Daarover heb ik o.a. op http://www.niburu.nl een reactie gegeven, die ik hieronder heb gekopieerd.
  ———————————————————————–
  http://www.niburu.nl/gezondheid/5357-we-belijden-gezondheid-als-een-orthodox-geloof

  Harrie H. Braam 04-10-2013 #3 16:00

  Vergeet niet, dat ziekten ook worden “uitgevonden”. Zo blijft de kassa van de farmaceutische/ medische wereld rinkelen. Er wordt meer verdient aan ‘ziektezorg’ dan aan ‘gezondheidszorg’. Het tegenstrijdige is, dat door het toenemende gebruik van medicijnen (dus niet het gebruik van geneesmiddelen, want dat zijn het niet!) weliswaar de kwantiteit van het leven toeneemt, maar de kwaliteit zeker niet!

  M.a.w. je wordt wellicht ouder door medicijnen te gebruiken, maar het aantal gebreken neemt toe (mede door het overvloedige gebruik van pillen, poeders etc.). Zeker als je ook nog eens “middelen” krijgt voorgeschreven, die de bijwerkingen van andere middelen, die dienen te worden genomen, moeten opheffen.

  Het een is dus niet los van het ander te zien. Tel daar ook nog eens de wens resp. wil van de patiënt bij op om een medicijn voorgeschreven te krijgen voor zijn klacht (want anders ga je niet naar de dokter/therapeut) en je krijgt een uitkomst, waar de farmaceutische wereld over in zijn vuistje lacht.

  Ben ik tegen het gebruik van medicijnen? Nee, zeker niet. Als gepast hulpmiddel kan bij ziekten het effect gewenst zijn. Maar het blijft een hulpmiddel!

  Maar de massaconsumptie van medicijnen is een chronische ziekte op zich geworden. Dus mogen we allemaal de hand in eigen boezem steken om dit te veranderen.

  En als je dan al chronisch gebruikt maakt van medicatie heeft de natuurgeneeskunde uitstekende oplossingen om zelfs de oorzaak van het ziekteprobleem op te sporen en te behandelen, waardoor het slikken van farmaceutische middelen tot het verleden behoort dan wel tot het minimum wordt beperkt.

  Al met al dus ook een vorm van verandering van bewustwording. Blijf je slaaf van het farmaceutisch/medisch systeem en van jezelf of ga je bewust met informatie om en doet datgene wat het beste bij je past.

  Ben ik kritisch? Ja, in positieve zin.

  ————————————————————————-
  Heb ik, zoals eerder geschreven als reactie op dit artikel “De leugen van de de Homeopathie-leugen” de wijsheid in pacht? Nee.

  Een algemeen geldende wijsheid bestaat in mijn ogen net zo min als ‘eenheidspatiënt en eenheidstherapie’. Want hadden we dan niet allemaal dezelfde behandeling moeten ondergaan bij dezelfde indicatie?
  Dus in het kader van ‘dubbelblind’ onderzoeken: Wie is er nou eigenlijk blind!! En dat is nu precies het gegeven, dat door o.a. homeopathie als natuurgeneeskundige mogelijkheid van behandeling wordt begrepen.

  1. En lees ook het boek van John Virapen ” Bijwerkingen, waarvan sommige dodelijk kunnen zijn”. Het ware gezicht van de Farmaceutische industrie.

  2. Guido, volgens mij staat het boek van Jan Wicherink “Ontheemde Zielen Ontwaken” niet op jouw site te vinden. Wel artikelen van Jan.
   Dit is echt een boek waar “wetenschappers” rode oortjes van kunnen krijgen.

  3. En Piet, als je HIER klikt, wat zie je dan.. 🙄 We gaan er nog weleens een artikel over maken. Het is idd kei-interessante informatie.

  4. Heb dat dus gemist :-((
   Kerstvakantie, dan ga ik me weer over veel dingen buigen waar ik tot nu geen tijd voor had.

  5. Ook een interessant boek: Ook een interessant boek: “Do you believe in Magic?”. Hierin legt Paul Offit uit hoe de industrie rondom homeopathie, acupunctuur, gezondheidsgoeroes,… per jaar $40 miljard dollar verdient, door mensen voor de gek te houden met leugens en halve waarheden. Dat is een pak meer dan de 2.6 miljard die er in reactie 56 staat! En –in tegenstelling tot de alt med (of Consemulder) – komt Offit met degelijke bewijzen om zijn beweringen te onderbouwen!

  6. En hebben jullie Rose Shapiro al gelezen? ” How alternative medicine makes fools of us all!

  7. Dank Feniks, kijk even of je door mijn 400 pagina’s tellend (gevuld met gedocumenteerd materiaal en bergen wetenschappelijk bewijsmateriaal, maar vooral ook de ware feiten (en bevestigingen)over hoe de farmaceutische – en voedingsindustrie te werk gaan (en haar handlagers in de ‘handel in ziekte’, zoals de patiëntenverenigingen, PR-bureaus en regelgevingsautoriteiten, RIVM en Minister Van VolkTabaksheid) boek ‘De Zoete Wraak’ kunt (wilt?) komen, want dan zie je dat je (toch niet bewust hoop ik!?) bevooroordeeld bent en het niet bij het juiste eind hebt.: http://bookshop.wanttoknow.nl/de-zoete-wraak.html

   O ja, meerdere mensen worden bewust van de ware feiten (o.a. ook van het aantoonbaar neurotoxische en kankerverwekkende GM Monsanto Aspartaam, en gelukkig ook het belang van echte, levende, biologische, verse, onbespoten, lokale en seizoensgebonden…voeding! Morgen de nieuwe editie op de Dam, misschien wat voor jou ook? 😉

   http://www.youtube.com/watch?v=SKSnJMj-ULw

  8. John (57.7) ik wacht nog steeds op jou antwoord op mijn vraag over jou boek in reactie 9.3 op http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/suiker-is-vergif (en herhaald in 9.11 en 16.3 en 16.8 en 16.20). Het feit dat je daar steeds alleen maar ontwijkend op reageerde, geeft mij eerder de indruk dat jou boek geen evenwichtig beeld geeft van wat er allemaal echt geweten is over aspartaam, en dat je eigenlijk niet goed op de hoogte bent van wat de EFSA doet. Ook het feit dat je het boek niet cadeau gaf aan minister Schippers, maar haar voorstelt om het te kopen (reactie 31.5 op http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-leugen-van-de-homeopathie-leugen), toont ook dat je eerder een platte commercant bent dan iemand die met alle mogelijkheden de overheid van een duidelijke visie echt wil overtuigen.

  9. Piet (57.6). Je hebt al direct bedenkingen bij dat boek, en waarom? Enkel omdat je ergens kritiek leest over wie de auteur is. Die is volgens de blog die je opgeeft vooringenomen. Maar kijk ook eens wie die blog schreef! Een voorstander van “alternative/holistic care”. Zou die dan niet vooringenomen zijn? Ik stel voor: lees eerst eens het boek, voordat je oordeelt (zijn dat niet wat lettertjes te veel? Is het niet “voor—oordeelt”? 🙂 ).

  10. Feniks, mag ik dat boek van jou lenen? Ik vind het zonde een boek te kopen waar ik achteraf niets aan heb. En jij, als persoon, die niet bevooroordeeld is, zie ik graag zo’n boek tegemoet.
   Ik ben liever ten halve gekeerd, dan ten hele verdwaald. Wil jij mij daarbij helpen? Ik heb namelijk zo’n hekel aan Oosterhuisjes die maar aanklinken. Leerlingen van mij zij door hun “goede” inentingen ziek geworden, wiaarvan één bedlegerig geworden. Die zal vadt al wat onder de leden hebben gehad.

  11. Feniks/ Koen ,
   heb je er ooit bij stilgestaan dat alles wat je propagandeert , verwerpt etc , jouw beleving van de werkelijkheid is ? Je maakt je alleen sterk voor jouw eenzijde beleving en visie van welke jij denkt dat het de wetenschappelijke kant is . Ik heb vaak medelijden met je , zo ongelofelijk kortzichtig . Maar dan nog , doe wat je denkt dat nodig is .
   Ik zie toe van een afstand , en ik heb een glimlach op mijn gezicht . Go Koen , go.

  12. Cozmic, en de vele anderen die hier reageren,geldt dit misschien ook niet voor jou?: “heb je er ooit bij stilgestaan dat alles wat je propagandeert , verwerpt etc , jouw beleving van de werkelijkheid is ? Je maakt je alleen sterk voor jouw eenzijde beleving en visie”. Maar ik heb geen medelijden met iemand die kortzichtig is, en zich nooit afvraag of zijn visie wel eens verkeerd zou kunnen zijn. Ik denk dat het nodig is om zo iemand af en toe eens de andere zijde van de “beleving” te tonen. En als daar dan enkel kortzichtig of vijandig op wordt gereageerd, zonder ook maar in te gaan op de inhoud, dan vind ik dat gewoon triestig. Na bijna 300 reacties op dit artikel, is er nog steeds niemand die eenvoudigweg kan aantonen dat homeopathie meer is dan een placebo. Maar wie durft uit deze vaststelling een conclusie uit te trekken?

  13. @ Feniks: Je merkt interessant genoeg op dat je de indruk hebt “dat jou boek geen evenwichtig beeld geeft van wat er allemaal echt geweten is over aspartaam, en dat je eigenlijk niet goed op de hoogte bent van wat de EFSA doet.”

   Dit geeft overduidelijk aan dat je mijn boek ‘De Zoete Wraak’ niet eens gelezen hebt, anders zou je niet over een indruk spreken (en anders jezelf al zeker hebben kunnen overtuigen – als die bereidwilligheid er oprecht zou zijn tenminste – dat jouw indruk via bergen bewijs en gedocumenteerd onderzoeksmateriaal in 400 pagina’s, onjuist gebleken zou zijn).

   Ik vind je ‘indruk’ op basis van de volledige afwezigheid van enige inhoudelijke argumenten (want je spreekt niet over wat ik in boek beschrijf) dan ook niet erg ‘indrukwekkend’, sorry 😉

   Ik ben verder van mening dat mevrouw Tabak (o sorry, Schippers) van ‘Volksgezondheid’ de rechtmatige plicht heeft om minimaal te moeten antwoorden bij een melding van serieuze bedreiging van de volksgezondheid (zeker als deze bewezen en gedocumenteerd wordt met een boek van 400 pagina’s vol wetenschappelijke bevestiging), maar geen van haar talloze persmanagers..heeft durven reageren tot nu toe (ondanks leesbevestiging en hoge prioriteit). Of zouden al haar (Spin)Doctors..te druk zijn met de lakens verschonen na de vrijpartij met farmaceuten en het gezichtsverlies vanwege de aangetoonde banden met de industrie?
   http://www.wanttoknow.nl/nieuws/hoe-t-ministerie-van-vws-met-farmaceuten-vrijt/

   Misschien dat jij haar nog even wilt bellen? Als ze nog even reageert, dan kom ik het boek persoonlijk overhandigen (met bakje koffie, ene goede sigaar en wat camera’s voor de verslaglegging), of ik stuur het gratis naar haar op als ze even aangeeft het te willen ontvangen, goed?

   Verder nog wat INHOUDELIJKE reacties op mijn boek, bijvoorbeeld op het aantoonbare neurotoxische, mutagene, DNA beschadigende, kankerverwekkende en vroeggeboorte en vele ziekte veroorzakende (en/of verergerende) karakter van excitotoxinen als Aspartaam en MSG? Of over de belangenverstrengeling, onderzoeksfraude, omkoping, corruptie en draaideurenpolitiek die zich afspeelt binnen de farmaceutische – en voedingsindustrie? Om te beginnen..Nee? Ok!

   http://www.healingsoundmovement.com/news

  14. John (57.12): neen, ik heb jou boek (nog) niet gelezen. zie mijn reactie 62.7. Geef nu eindelik eens een inhoudelijke reactie op mijn vraag van 12 mei 2013. Geeft jou boek een eenzijdig beeld, of bespreekt het beide standpunten?

 7. Nu begrijp ik de uitdrukking “Vadertje staat”.
  Al de felle reacties tegen de staat/derden zijn namelijk op het kind niveau. Het kind wat in opstand tegen zijn vader/ouders komt.

  Het lijkt dat iets pas waarheid wordt voor sommige mensen, als Vadertje staat het geacodeerd heeft.
  En dan bevind die mens zich op het kind niveau.

  Een volwassen reactie is volgens mij, ik heb homeoepathie onderzocht, ik vind het bij mij passen en gebruik het.
  Want bij elke drogisterij zijn gewoon homeoepatische middelen te koop, evenals cel-zouten.

  Nou laat de haat reacties maar komen, want je zou er iets van kunnen leren….

  1. Charles, het is precies zoals jij met acorderen bedoelt. Bij de drogist of apotheek hebben ze een boek onder de toonbank waarin uitgelgd staat waar het voor bedoeld is. Dat mag niet meer op de verpakking staan. Dus: acCorderen en Vadertje Staat. Anders staat Vadertje alleen maar 😉

  2. Charles
   men zou je er van kunnen verdenken de zaken om te draaien, Immers als “vadertje staat zich niet als een dictatoriale ouder zou opstellen, zouden oplettende burgers hem niet op de vingers hoeven tikken!! Het kinderlijke gedrag is dus de betutteling , en het niet serieus nemen van de burger door de staat.Er is niets kinderlijks aan om daar tegen in opstand te komen en daar blijk van te geven.
   Als je zelf een volwassen ouder bent en je neemt je kinderen serieus ( naar leeftijd) zou je dus weten dat dictatoriaal gedrag direkt wordt afgestraft door hen die zich eraan onderworpen zien . In dit geval is het de sturende , belerende afhankelijkheids bevorderende houding tegen homeopathische middelen , ten voordele van de farmaseutische industrie waarbij “vadertje staat”gulzig aan de borst hangt!Geen volwassen keuzemogelijkheid daar je mag het zelf kopen maar vergoeden doen we het niet en waar we kunnen zullen we de reguliere industrie laten prevaleren boven alternatieve keuze mogelijkheden. Allemaal opstellen in gelid en je bek houden is het devies van “vadertje staat”.

  3. Vadertje Staat bestaat er voor degenen die zich dusdanig willen laten betuttelen . Wie zich van Vadertje Staat afhankelijk opstelt tov medische hulp en alle kosten gedekt wil zien , zal idd naar het pijpen moeten dansen van big Pharma en diens gekochte dienaren . Maandelijks krijg ik meer geld terug dan ik betaal aan verzekering omdat ik een hoog eigen risico heb gekozen , huisartsen zien mij niet in hun praktijk , alleen voor noodgevallen . In geval van ziekenhuisopname zal ik eerst ff 700 euro op moeten hoesten , pech . Wat gezondheid en therapie betreft , die betaal ik uit eigen zak , heb ik geen vadertje Staat voor nodig .
   Kwestie van keuzes maken en niet zeuren . Als nodig graaf ik een plantje uit de grond om er een tinctuur van te maken , heulemoal gratis .

  4. Dank je wel Marcel en Piet.

   Het is wel de bedoeling dat de mens zich op-richt. Op-richt als de grootsheid de welke de mens is.

   Het kuiken treft de test met het doorbreken van de eierschaal. Het kuiken wordt getest op doorzettingsvermogen, op kracht. Is deze onvoldoende, dan niet. Zo werkt de natuur.

   Ik denk aan het zaadje. Af en toe kom ik bloemen tegen die door het asfalt zijn gegroeid. Wat een levenskracht!

   Dacht je dat dat kuiken, jammerend over die sterke schaal, zijn moeder aanklaagde?
   Dacht je dat het zaadje jammerend het asfalt beklaagde.

   Groei ontstaat pas door weerstand. Hoe groter de weerstand, des te groter is het niveau van bewustwording.
   Want pas door de tegendruk, kan het zaadje druk uitoefenen, zijn kracht leren kennen en doorzetten.

   Ik herken in deze aanklacht de slachtoffer rol, herkennen omdat ik hem vaak genoeg doorleeft heb.
   Volgens mij gaat het om het herkennen of ik, of wie dan ook, gevangen zit in de drama driehoek:

   “De drie spelers

   Het model van de dramadriehoek maakt daarom niet alleen onderscheid in de rollen die wij spelen, maar ook in de verschillende posities die we binnen een gesprek in kunnen nemen. De dramadriehoek kent drie ‘dramaposities’: de redder, het slachtoffer en de aanklager. Deze drie verhouden zich volgens een vast patroon met elkaar.

   De redder is degene die helpt, die meent dat hij of zij weet wat goed is voor een ander en dus vaak uitblinkt in ongevraagd advies.

   Het slachtoffer vindt deze afhankelijke positie wel prima en neemt zelf liever geen verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd klaagt deze bij anderen wel steen en been over al het onrecht dat hem of haar wordt aangedaan.

   De derde en de laatste speler is de aanklager. Deze wijst anderen op hun tekortkomingen en wil koste wat kost zijn gelijk behalen.”

   Via o.a.: http://eelcosmit.nl/in-de-dramadriehoek-valt-niets-te-halen/2011/09/

   Ik kan me een uitspraak herinneren zoiets als: het enigste wat de mens vreest is zijn eigen grootsheid.

   En ik bemerk voor mijzelf dat ik dit steeds meer begin te doorleven.

  5. Ik moet even wat kwijt ,
   als wij ons leven zelf creeren is het aan jezelf of je een tegenkracht nodig hebt om te groeien ( ik vind dat de grootste idioterie die er is). Ik groei beter en met veel meer creativiteit in een non survival modes. Ik heb geen tegenkracht nodig om te kunnen groeien en geloof eerder dat een tegenkracht groei beperkt!! Het is maar welk standpunt je creeren wilt.

  6. Een verstandige Taraxicum officinale doet niet al die moeite om zich via het asfalt omhoog te wurmen om vervolgens door de firma Vredestein tot een bittere pulp vermalen te worden . Natuur zoekt de weg van de minste weerstand . Weerstand zoeken is een meetspel dat meestal door bewijzerige mensjes wordt gebezigd .

  7. Marcel, ik herken in de natuur veel tegen-krachten met als gevolg een scheiding tussen die het lukt en die een andere ervaring hebben.

   De mooiste gedichten worden geschreven door armoedzaaiers, rappers die eenmaal binnen zijn, schrijven lang geen goede teksten meer. Uitvinders zijn toch meestal arm, werken vanuit een garage.

   Ellende drijft de mens tot grootse zaken.

  8. Cozmic, en wat dacht je van de orkanen, de jaarlijkse dierendrek, de zalmtrek tegen de stroom in.

   Volgens mij heeft de natuur geen ego!

   Pas door weerstand te overwinnen (volledig te ont-wikkelen) zal de mens toetreden in het rijk gods.
   Er zijn er weinigen die verlicht zijn geworden door daar in te stappen.

   Pas door het te ervaren. kun je het doorleven.

  9. als je over het Rijk Gods begint ben ik weg .
   Zet 30 konijnen in een veldje zonder natuurlijke vijanden , kijk maar wat er gebeurt .

  10. @ coz
   en daar kan ik me helemaal in vinden !!!!Fuck tegen de stroom in dat geeft wel groei maar tegen de klippen op , beter is het zonder stroom tegen ( of zelfs mee) ga je volgens mij veel snellerder.

  11. COZMIC, t’is maar hoe je het bekijkt, het rijk van de komijnen dan,
   toch komt daar ook punt 0, de omdraai

  12. Heren ik hou nog steeds van een wilde 5D stroming. Ik kan daar maar geen genoeg van krijgen, laat me gewoon lekker mee voeren naar open plassen en vaarten. Dobberend op de noeste baren van schuitje varen theetje drinkend.

   Let go the Flow… Be RNF… 😉

  13. @Charles

   ai ai ai, weer die ‘vader’ hé, weer dat ‘kop dicht en doorkoken’ gehalte in Uw relaas..

  14. Leuk dat vergelijk met ‘vadertje staat’!!

   Als het nu blijkt dat de zorgzame vader-staat, ineens een incestueuze viezerik blijkt te zijn….
   En dat de kinderen langzamerhand de status van puber beginnen te krijgen…
   En lang niet meer alles pikken wat vadertje-viespeuk zegt….
   Om in een volgens stadium vaarwel tegen het ouderlijk huis te zeggen en zelf op eigen voeten te staan….

   da’s pas evolutieleer!

  15. Marcel, #58.10
   Het “tegen de stroom” is iets wat jij er van maakt, volgens mij heb ik dat nergens gebruikt.

   Natuurlijk is het uiteindelijk de bedoeling dat de mens met de stroom van het bewustzijn stroomt. Echter wat mijn punt is, dat elk mens door zijn innerlijke overtuigingen onderdrukt wordt. Jij legt volgens mij de druk buiten de mens, maar er is niets anders dan die enkele mens. De buitenwereld is geen onafhankelijk iets, die gedraagt zich precies zoals je innerlijke overtuigingen zijn.

   Pas als ik al mijn innerlijke overtuigingen heb ont-wikkeld, dan pas kom ik uit bij de bron, bij de goddelijke vonk (speciaal voor Cosmic 🙂 ) en dan pas kan ik stromend leven.

   En ik bedoel dat pas als er veel wikkels zijn (overtuigingen die de ziel afdekken, belemmeren, onderdrukken), de mens vaak dan pas bereidt is om die vindtocht naar de eigen goddelijkheid aan te gaan.

   @Jerry #58.13 Je leest wat met jou meetrilt. Dat is iets anders dan wat ik schrijf.

   @Rob # 58.14 Hear, hear!

  16. Charles, wat zijn jouw bevindingen toen je een homeopatisch middel bij de apotheek of drogist kocht?

  17. @ charles
   jij zegt duidelijk tegenkracht nodig te hebben om tot groei te komen , en ik bestrijd dat. Jij zegt beter te gedijen tegen de stroom in en ik zeg liever met de stroom( die ik zelf heb gecreert) mee te drijven.
   Als je tegen de stroom ( wat je niet letterlijk hebt gezegt, maar wel figuurlijk) in moet roeien heb je een enorm verlies aan potentieel. Ook je stelling dat kunstenaars moeten leiden willen ze mooie kunst kunnen maken bestrijd ik, evenals je idee ( waar haal je dat toch allemaal vandaan?) dat alle uitvinders in hun schuurtje werken en in arremoede sterven… Over zelf opgelegte gedachtenstromen gesproken ( een en al aannames die je poneert)Je creert je eigen leven en dat staat niet buiten jezelf die opgelegte tegenkracht van jou wel . Ergo of je kunt niet begrijpend lezen of je houd van woordspelletjes .

  18. @Piet #? Mijn bevindingen waren uiterst verheugend. Ik had ze telefonisch bestelt, haalde het op en werd geholpen door een uiterst charmante goedlachse verkoopster.

   @Marcel #58.16
   Neen Marcel, geen woordspelletje, wel merk ik dat ik duidelijker kan verwoorden wat ik bedoel, n.a.v. o.a. jouw opmerkingen. (waarvoor dank)

   Mij gaat het om twee verschillende situaties:
   1)De ziel die in-gewikkeld is in onbewuste-overtuigingen.
   2) De ziel, opgegaan/samengevallen in/met de geest, levend vanuit het goddelijke bewustzijn.

   De wikkels bij 1 zie ik als de weerstand die doorleeft dienen te worden om zo bij twee uit te komen.

  19. Geintje Charles, maar snap je zelf nog wel wat je zegt als je even wat heftige introspectie toepast?
   ‘De ziel die in-gewikkeld is in onbewuste-overtuigingen’, dat trilt met jouw mee begrijp ik?

   In dat geval succes ermee!

  20. @Marcel en @Cozmic

   “Natuur zoekt de weg van de minste weerstand . Weerstand zoeken is een meetspel dat meestal door bewijzerige mensjes wordt gebezigd .”
   Weerstand zoeken is wat anders dan weerstand ervaren.
   Bij het ervaren en implementeren van de schaduwkanten kom ik behoorlijke moeilijke zaken tegen.
   Ik ervaar dan weerstand om daar weer naar terug te gaan.
   Ik wil niets bewijzen!

   Natuurlijk Marcel kan ik kiezen voor makkelijk en rustig. Maar ik denk dat ik ook de duistere kanten dien te ervaren.

   Trouwens Marcel en Cozmic, ieder pad is anders en afhankelijk van jullie en mijn doel geeft dat pad andere ervaringen.

   Cozmic, ergens anders schreef je over het ego. Dat gaf mij inzicht, waarvoor dank. Inderdaad is het ego de beschermer, die zorgt dat de mens veilig is. Inderdaad, het ego is goed, het ego is belangrijk.
   Dan is er de volgende stap, de ziel die opgaat in de geest en dan is volgens mij de taak van het ego voorbij.

  21. Charles ,
   zoals veel new-age leraren je vertellen dat je je ego los moet laten , zou hetzelfde zijn als een soldaat in het heetst van de strijd te vertellen zijn geweer neer te gooien en kogelvrije vest uit te trekken .
   Je Ego is je ikje , je zelfbewustzijn , in extreme gevallen het gevoel van afgescheidenheid . Door het spel te doorzien kan je verschillende lagen van het ego laten vallen/oplossen waardoor je meer in het gevoel van eenheid komt ( liefde ? )
   http://www.youtube.com/watch?v=Mlahvvymkxc
   connect the dots

  22. @ charles
   Wat is makkelijk en wat is moeilijk?
   Duistere kanten , “ik kan makkelijker een mens doden dan een dier”das makkelijk totdat je zo getergt word door een mens dat je voor de keuze staat dood je hem ook of toch maar liever weer niet? Eet je dieren of toch maar liever niet omdat je je realiseert dat ze daarvoor gedood worden en vaak een diep triest leven hebben? In absolute zin is alles relatief of subjektief al naar gelang je standpunt.
   Terug komend op mijn begin voorbeeldje , soms is een mens niet doden moeilijker dan het wel doen ( soldaten in oorlogstijd) en soms is het doden van een dier pure liefde( een lijdende hond laten inslapen,ook al ga je hem vreselijk missen)Ik kan dan ook niet stellen dat ik de moeilijkheids graad van welke zaak voor welk mens dan ook naar volle waarheid(ervaring van die mens) kan beoordelen. Het enige dat ik je kan vertellen is dat het voor mij steeds makkelijker is geworden mijn ‘duistere’kanten volledig te accepteren en ermee leren omgaan, naar mate ik me er meer voor openstelde .
   Ik wens je veel wijsheid en kracht toe op je pad.

  23. Klopt, de uitwendige autoriteit is nog steeds de autoriteit en krijgt dus de jurisdictie. Wat dat betreft zijn als collectief hele vroege pubers die wel tegen pa en ma aanzaniken maar nog verre van rijp zijn voor een eigen stap op weg naar zelfstandigheid.
   Wat wel helpt dit proces te bevorderen is, het feit dat men vadertje staat niet meer ziet als een zorgzame vader maar eerder als een incestueuze viezerik!

 8. Sinds ik het internet lees en volg, ben ik er niet echt gelukkiger op geworden, goed ik weet meer, of ik de waarheid weet kan ook niemand mij vertellen, buiten misschien GUIDO J, maar die geloof ik niet, ik voel me of ik achter in de cabriolet bij Thelma en Louise zit, en op de afgrond af race, de vrijheid te gemoet, maar dat weet ik ook maar afwachten.

  1. Goeie film hè COZMIC, precies zo als onze wereld in elkaar steekt, of we dat nu willen of niet, kopje camille thee, of toch maar liever een bourbon, hele week dat homeophatische gekeuvel gevolgt, geen slot som, meer veel wishfull thinking.
   De winter komt er aan, helemaal geen zin in, ben maar weer mijn oude sfeervolle 1920-30 aan het lezen voor de sfeer, je weet wel clubs met openhaarden en de nodige crimes, vlugt uit de werkelijkheid zo nu en dan, echt nodig.
   Groet

  2. Jenne, wat heb je veel bijgedragen aan dit forum! Ik zal jouw informatie en adviezen natrekken en wellicht dat ik een heel andere kijk krijg op onze geneesmiddelen industrie.

  3. Beste PIET, goed om te horen dat jij dat ook vindt, één ieder trekt zijn conclusie toch, we zijn allemaal verantwoordelijk voor ons zelf,
   ik probeer zo goed mogelijk te leven, en neem graag goede raad van mede Schrijvers aan, maar het is zinloos althans voor mij om steeds opnieuw de zelfde argumenten te opperen, de traditionele Artsenij kun je niet zo maar even overboord gooien, net zo min als de natuurgeneesmiddelen, en de waarheid ligt altijd in het midden en dat zal bij dit onderwerp zeker ook zo zijn.
   Groet Jenne

 9. ‘Alternatieve geneeswijzen schadelijk voor kinderen?’
  De vereniging tegen de kwakzalverij wil, bij monde van kinderarts Jan Peter Rake, de behandeling van kinderen door alternatieve behandelaars verbieden omdat er jaarlijks ‘een handjevol’ kinderen zou overlijden door ondermedicatie. Willem Pinksterboer mailt: “Dan kunnen we net zo goed de reguliere gezondheidszorg verbieden.”

  De vereniging tegen de kwakzalverij wil, bij monde van kinderarts Jan Peter Rake, de behandeling van kinderen door alternatieve behandelaars verbieden. De reden die hij daarvoor geeft, is dat er jaarlijks” een handjevol kinderen” zou overlijden door ondermedicatie door toedoen van alternatieve behandelaars.

  Hij noemt geen exacte aantallen, voorbeelden of bewijzen. Het is dus allerminst zeker is dat er in Nederland kinderen sterven door deze oorzaak, maar Rake wil direct naar het zwaarste sanctiemiddel grijpen: een totaal verbod.

  Wat we wel zeker weten is dat er in 2006 niet minder dan 41.000 patiënten in het ziekenhuis werden opgenomen met klachten die optraden ten gevolge van medicijngebruik, waarvan ongeveer de helft vermijdbaar was. Ruim 1200 patiënten overleefden dit niet. Dat zijn anderhalf keer zoveel mensen dan dat jaar in het verkeer omkwamen. Als we de redenering van Rake consequent volgen, is er maar één conclusie mogelijk: de reguliere geneeskunde moet zo snel mogelijk verboden worden. Of is het minder erg als je overlijdt aan de gevolgen van een wetenschappelijk bewezen therapie?

  De rabiate vereniging tegen de kwakzalverij wijst steeds op de splinter in andermans oog, maar blijft opzichtig blind voor de balk in eigen oog. De drijfveer van deze vereniging lijkt niet de geveinsde bezorgdheid over de gezondheid van de Nederlandse bevolking te zijn, maar de bescherming van de machtspositie van de medische beroepsgroep en van het zelf geclaimde monopoly op genezing. En daar wordt niemand beter van.

  http://www.telegraaf.nl/watuzegt/21962459/___Alternatieve_geneeswijzen_schadelijk_voor_kinderen____.html

  1. Als ik het goed begrepen heb, werkt de sceptische wereld evidence based met bewijzen.
   (In dit artikel geen bewijs, wel toegang tot het onderbewuste via massamedium Telegraaf.)

   CITAAT UIT TELEGRAAF:

   ´´De vereniging tegen de kwakzalverij wil, bij monde van kinderarts Jan Peter Rake, de behandeling van kinderen door alternatieve behandelaars verbieden. De reden die hij daarvoor geeft, is dat er jaarlijks” een handjevol kinderen” zou overlijden door ondermedicatie door toedoen van alternatieve behandelaars.

   Hij noemt geen exacte aantallen, voorbeelden of bewijzen.´´

  2. Prachtig en juist omschreven Ellen. En wat betreft genezing: steeds meer mensen komen tot het inzicht, dat medicijnen inderdaad hulpmiddelen zijn (niet meer en niet minder), die, zoals eerder gesteld, een gepast effect bij ziekte kunnen hebben, maar niet de ziekte genezen. De echte genezing komt vanuit de mens zelf. Het wakker worden van de langdurige slaap waarin we dagen, weken, maanden, jaren enz. bewust zijn gehouden, is een aspect van de genezing. De zelfverheerlijking van bovengenoemde beroepsgroep lijkt een vorm van narcisme, die uiteindelijk dodelijk zal blijken te zijn. Maar de ‘ware’ narcist is ziende blind en ziet dit niet.

   “Zelfs wanneer je je als enige in een minderheid bevindt, de waarheid is de waarheid”.
   Mahatma Gandhi

  3. Iemand al de tijd en moeite genomen het document van Drs. J. Consemulder (John) genoemd bij reactie 45.1 een of meerdere keren te lezen en te controleren/onderzoeken?
   Het zijn 20 blz, waarvan 2,5 blz bronvermeldingen…

   Iemands mening over betrouwbaarheid van bronnen is, tja slechts subjectief.

   Ik ben wel geinteresseerd in inhoudelijke ‘wetenschappelijke’ reacties en ‘feiten’. Ik leer graag.

  1. Dankjewel Jan. Spread the word Jan Bos.. Bovenaan het artikel zit een email-knop, speciaal gemaakt om dit enthousiasme te delen met vrienden, familie en collega’s..! What about it..?

  1. Deze Catherine de Jong..?
   Catherine de Jong (1956) is anesthesioloog en verslavingsarts. Zij volgde in 2011 Cees Renckens op als voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij na jarenlang bestuurslid te zijn geweest. Alternatieve behandelwijzen hebben haar warme belangstelling.

   Wat bedoel je met een ‘warme belangstelling’ Catherine? Ik dacht: “Laat ik eerst eens kijken wie Catherine is, voordat ik alles ga zitten lezen wat ze ‘voorschrijft'”..

   Hoe sta je tegenover homeopathie Catherine..? Ken je -door je ‘warme belangstelling’- al huisartsen die succesvolle, individuele gevallen behandelen? Zoja, wat vind je daarvan? En zonee, waarom niet?

   Heeft de vereniging tegen de kwakzalverij nog wel bestaansrecht? En hoe komt het dat die alles zo zéker weet, eh.., lijkt te weten..?

   Voordat ik ga lezen zeg maar. Welkom op de site trouwens, beetje verdwaalt zeker, ’tis een vreemdeling zeker?
   Kzal eens vragen naar haar naam.

  2. It’s worse than you think…

   Verenigde kwakzalvers hebben vaak maar een woord nodig, om elkaar te begrijpen 😉

  3. Ik zal heel kort zijn over dat document van Consemulder: nergens daarin geeft hij ook maar enige verantwoording dat “de energetische ‘afdruk’ “ bestaat. Verder staat het vol met foutieve beweringen, die helemaal niet aangetoond worden. Bijvoorbeeld: “alle biochemie in feite berust op zeer geavanceerde, moderne, technologische principes van trilling, vibratie, interferentiepatronen en staande golven van geluid, licht & energie”. Larie en apenkool, waarvoor hij zelfs geen hint van een indicatie geeft dat dat zou kloppen. Wat kan erger zijn dan “evidence based”? Helemaal geen bewijs geven, en verwachten dat je lezers al je mooie praatjes klakkeloos geloven.

  4. Speciaal voor Feniks (maar niet heus) schrijf ik toevallig..nu mijn nieuwe boek ‘Informatie Geneeskunde: de Toekomst van Geneesnkunst’ 😉

   In tegenstelling tot mijn boek ‘De Zoete Wraak’ http://bookshop.wanttoknow.nl/de-zoete-wraak.html gaat dit volgende boek alleen maar in op deze vorm van geneeskunst.

   Want ware healing vindt plaats op basis van bio-akoestische, bio-elektromagnetische en bio-holografische principes, het is de biochemie en alle biochemische functies die volgen ( en dus zeker niet fundamenteel zijn maar worden aangestuurd en onderhouden door deze onderliggende biofysische werkelijkheid).

   Wordt vervolgd (lees ondertussen eerst De Zoete Wraak voor al het bewijs daar Feniks, veel leesplezier)

  5. John (62.6), Je blijft hier maar (gratis) reclame maken voor jou boeken, maar ik wacht nog steeds op een antwoord op mijn vragen over “de zoete wraak” (reactie 57.8), voor het eerst gesteld op 12 mei 2013. Je blijft me maar aanspreken, maar tegelijk blijf je die vragen maar ontwijken. Ik vraag je niet om je conclusie te verklappen, enkel over hoe ver in detail je gaat. Wat moet ik afleiden uit je ontwijkingen? Een degelijk antwoord zou mij overtuigen om je boek te kopen en te lezen. Maar aangezien je geen degelijk antwoord kunt/wilt geven, zie ik geen reden om te geloven dat je ten gronde het onderwerp bespreekt.

   Zal je nieuwe boek meer in detail gaan over de beweringen rond “bio-akoestische, bio-elektromagnetische en bio-holografische principes”? Ik merk alvast dat je nu niet bent ingegaan op mijn reactie 62.5, waar ik over je vorige document schrijf dat je daarin ” zelfs geen hint van een indicatie geeft dat dat zou kloppen.”

  1. Daar mag ik niet komen van mijn dokter; overigens mijn beste vriend. Hij houdt het op die sites, die jij noemt zeg maar, ook niet (meer) uit..!
   Veel plezier? Waarmee eigenlijk? Meen je wel wat je zegt, of is het een soort ‘houdoe’.. Veel plezier.

   En weet je overigens, wat ik nou zo goedkoop vindt..? Dat je mensen hier komt werven, overhalen om naar de site van kwakzalver en skepsis te gaan. Slim even de URL erbij zetten.. Bezoekers tekort..?
   Maar weet je, we laten dat natuurlijk gewoon staan, helpen een handje (of twee). Maar je mag ook een banner zetten, op de homepage hoor.. (Wist overigens niet dat de door jou genoemde sites officieel verbonden waren geworden geweest geweest..?)

  2. Hahaha, die C.J. de Jong toch. Schitterend!
   Dit noem ik nu eens echte humor 😉
   Guido, zijn dat ook die sites niet, waar ze oogkleppen uitdelen?

  3. Klasse overigens Catherine, dat je onder je eigen naam hier naar voren treedt. En dat meen ik. Dat heb ik Ome Cees nooit durven zien doen. Waarom was die altijd zo schuchter.. Hij heeft me zelfs een keer gebeld, een paar jaar geleden, en toen ging -zonder iets gehoord te hebben- de hoorn plots op de haak. Jammer, had hem wel een aantal vragen willen stellen. Maar ja, die kan ik nu aan jou stellen, toch?

   Wat is jouw idee van/over Epigenetica, ben je daarvan al op de hoogte? Mag ik dat vragen? Rupert Sheldrake lijkt steeds meer ‘grond onder de voeten’ te krijgen. Toch? Met zijn morfogenetische velden.. Bijzonder dat je DNA daarmee verbonden zou kunnen zijn.. Niewaar? Maar mooi hoor, die wetenschappelijk methode om met hypotheses te werken. Je moet het durven, tja, dat geef ik toe. Je steekt je nek uit, toch? Vind je niet, vind je wel?

  4. Beste Catherina de Jong,

   Ik lees dat je erg gecharmeerd bent van Kwakzalverij en skepsis !
   Weet u al waarom u voor kwakzalverij bent en een echte skepsisie.
   Ik zal u een daarop het simpele antwoord geven, iedereen die op dit moment hier op de aarde aanwezig is , dient zich aan natuurwetten te houden!
   Een van deze natuurwetten is dat als je wijst naar iemand je wijsvinger naar degene gaat die je aanwijst, maar daarbij zie je dat er drie vingers naar jezelf wijzen.
   En daarmee kijk je direct in je eigen spiegel.
   Ik hoop dat u hiermee wat kan , maar het is en blijft heel moeilijk om elke dag eerlijk in de spiegel te kijken en dan jezelf eerlijk aan te durven kijken.
   Ontdek de kwakzalver en scepsisie in jezelf en omarm hen in liefde en ja zal zien dat er veel omhoog komt binnen jezelf.
   Vraag jezelf eens af waarom anderen geen andere mening mogen hebben over hoe zij hun leven willen inrichten, en wat ze zelf willen innemen of gebruiken?
   Elk mens mag zelf ervaren wat hij of zij wil, het gaat tenslotte om je eigen ervaringen, dan pas spreek je over je eigen waarheid, en niet omdat anderen vinden dat jij hun waarheid moet leven of moet dienen omdat zij menen dat ze gelijk hebben of moeten krijgen ten koste van alles.
   We kunnen kinderen die ons een spiegel voor houden door bv te laten zien dat wij ouders zelf druk zijn van de hand (wijzen) en ze bv ritalin of anderen harddrugspreparaten laten slikken maar we kunnen ook gewoon zelf meer tijd besteden aan onze kinderen door te laten zien dat we niet zon druk leven hoeven te leiden.
   Maar je mag ook gewoon blijven wijzen en roepen maar vergeet niet dat alle kinderen die nu onderdrukt worden door allerlei (Harddrugs) medicijnen op een dag ontploffen omdat alle onderdrukte gevoelens hoe dan ook op een dag naar buiten komen.
   Ik heb zelf 16 jaar in vele verschillende gevangenissen gewerkt en veel jongeren die onder de ritalin, concerta enz..gezien en bewust mee gemaakt en het was geen pretje om mensen gewoon te zien kwijlen door onderdrukking van hun echte gevoelens zoals dat ook tegenwoordig word geleerd op scholen, kinderen mogen geen creativiteit of gevoelens meer tonen maar prestaties leveren ,vraag jezelf eens af voor wie ze deze prestaties moeten leveren(Bankwezen, Farmacie, bedrijfsleven) terwijl we allemaal weten dat niemand hier gelukkig van word, kijk maar eens hoe vol de ziekenhuizen zitten de jeugdinstellingen enz..
   Nee omdat het hier in de essentie niet omdraait, we moeten onze kinderen de waarheid vertellen over wie ze werkelijk ten diepste zijn.
   Prachtige spirituele scheppers die alles kunnen scheppen wat ze maar willen, als wij ze maar de ruimte, geduld, liefde, en tijd geven.
   Zelf ben ik gestopt binnen justitie omdat ik wist dat ik hier mijn lessen had geleerd , ik kan wel wijzen naar justitie maar ik ze bedanken voor de inzichten en spiegels die ik heb mogen ontvangen zodat ik steeds bewuster naar mezelf en naar mijn omgeving kan kijken en dit dagelijks toe kan passen.

   Groeten Raymond Wijers

  5. Ik wist niet dat Quackwatch 24 subdivisies heeft (http://www.quackwatch.org/wgsearch.html ), maar voor degenen die het willen weten, er is gelukkig zelfs 1 divisie volledig gewijd aan het monitoren (bestrijden?) van de huidige homeopathie als geneeswijze.
   De naam is: HOMEOWATCH
   (http://www.homeowatch.org/)

   Werkt kwakzalverij en skepsis samen met quackwatch?
   Ik kan me voorstellen dat de organisaties dezelfde belangen dienen.

   Een van de redenen dat ik het vraag, is dat als je er specifiek een organisatie/divisie TEGEN hebt opgericht, het niet meer te verwachten is dat er een constructief gesprek gevoerd wordt. Eerder een zero sum winnen of verliezen.

  6. Heel goed Berend, het komt af en toe een beetje beroerd mijn strot uit, maar dit is precies zoals ik het bedoel te zeggen.. 🙁
   Hoe kun je neutraal in discussie gaan, als je al op voorhand een standpunt wilt verdedigen..? Er is geen sprake van een ‘open mind’..

   Tinus Smits (met 15 jaar experimenteel-wetenschappelijke ervaring), Dr. Hans Moolenburgh (met 40 jaar ervaring!!), de Nobelprijswinnaar Luc Montagnier (hierboven in het artikel), etc. etc. etc., er wordt allemaal niet op gereageerd.

   Noch door Feniks, Mw Kwak, noch de andere anti-homeopathie-clubleden.

  7. Guido (63.7) Eindelijk schrijf je iets redelijks “Hoe kun je neutraal in discussie gaan, als je al op voorhand een standpunt wilt verdedigen” Begin zelf ook eens terug van nul af aan, en vraag je af: wat is er als bewijs dat homeopathie werkt? Dus niet “persoon xxx zegt dit, en persoon yyy zegt dat”, want men stelt dan alleen maar vast dat xxx en yyy ook vooringenomen zijn, en gewoon hun op voorhand ingenomen standpunt verdedigen. Bewijswaarde is nul. Trouwens, via de website van Tinnus Smits kan ik zijn boeken lezen. Maar daar zie ik geen enkel resultaat staan van zijn “15 jaar experimenteel-wetenschappelijke ervaring”. Enkel zijn mening.
   Leg daarentegen gewoon harde feiten op tafel: “in studie xxx stelt men vast dat yy% personen genezen werden met homeopathie, en zz% met placebo, en yy is duidelijk hoger dan zz.” Als dan ook nog de details van de studie helder en overtuigend zijn, dan zal iedereen (ook ik, Catherine,enz) het moeten aanvaarden, zelfs als niemand begrijpt hoe het werkt. En als er meerdere, degelijke, studies het aantonen, dan wordt het alleen nog maar overtuigender!

  8. @Feniks, inderdaad op de man spelen (Kwak=ad hominem) en argumenteren op basis van autoriteit (15 jr ervaring=ad auctoritatem) zijn, hoewel alledaags voorkomend, niet de meest inhoudelijke argumenten. Dat weet Guido zelf ook. De oplettende lezer is ook opgevallen dat er voor de sceptici een paar ‘no go areas’ zijn, omdat er nu eenmaal zeer inhoudelijke bewijzen/argumenten bestaan voor:
   a. Het bewijs en verklaren van homeopathie
   b. De evidence based science, het huidige systeem van wetenschap is incapabel om de natuurkundige aard van de volledige werkelijkheid te omvatten. Ook spreekt de wetenschappelijke methode zichzelf enorm tegen.

   Evidence based science is o.a. daarnaast foutief doordat het altijd een statistisch syllogisme zal toepassen als argumentatie, een foutief deductie systeem. Rupert Sheldrake zij iets soortgelijks: All science does is divination. Met een open filosofische geest breek je uit je huidige paradigma en zie je dat dit klopt, want als iets statistisch gezien werkt, dan kun je nog niet voorspellen wat de resultaten deze keer zullen zijn.

   Daarnaast bestaat er nog steeds geen foutloos taalsysteem en zullen we Babylonisch langs elkaar heen blijven lullen.

   In de tussentijd wil ik nu wel graag van sceptici een inhoudelijke wetenschappelijke reactie lezen op het document van Drs. Consemulder, zoals al meermaals in dit gesprek aangedragen.

   Wees aub eindelijk inhoudelijk:

   https://tinyurl.com/2ypn75xp

  9. Berend (63.9): “het bewijs en verklaren van homeopathie”. Dat zijn twee duidelijk verschillende zaken. Een bewijs dat het werkt, geef je door aan te tonen dat het meer doet dan placebo. Dan heb je nog geen verklaring, maar je hebt al wel bewezen dat het werkt. De werking van het pokken vaccin was bijvoorbeeld al in de 18e eeus aangetoond, maar de verklaring daarvan (pokken-virus, immuun-cellen, antilichamen,…) werd pas in de 20e eeuw gevonden. Dat bewijs werd dus gegeven door “evidence based medicine”: het bewijs (=evidnece) was er, dus je moet je niet druk maken over een verklaring.

   Ik zal heel kort zijn over dat document van Consemulder: nergens daarin geeft hij ook maar enige verantwoording dat “de energetische ‘afdruk’ “ bestaat. Verder staat het vol met foutieve beweringen, die helemaal niet aangetoond worden. Bijvoorbeeld: “alle biochemie in feite berust op zeer geavanceerde, moderne, technologische principes van trilling, vibratie, interferentiepatronen en staande golven van geluid, licht & energie”. Larie en apenkool, waarvoor hij zelfs geen hint van een indicatie geeft dat dat zou kloppen. Wat kan erger zijn dan “evidence based”? Helemaal geen bewijs geven, en verwachten dat je lezers al je mooie praatjes klakkeloos geloven.

  10. Feniks: “Dat bewijs werd dus gegeven door “evidence based medicine”: het bewijs (=evidnece) was er, dus je moet je niet druk maken over een verklaring.”

   En jij bent tegen homeopathie?

  11. Speciaal vertaald voor Feniks 🙂
   Het werkingsprincipe van homeopathische geneesmiddelen kon wetenschappelijk worden aangetoond.
   Voor veel critici berust de werking van homeopathische geneesmiddelen alleen op een placebo effect. Voor hen kan een geneesmiddel helemaal niet werken, in welke, op basis van de sterke verdunning geen molecuul van de oorspronkelijke werksubstantie meer erin zit.
   De Duitse biochemicus en homeopaat Dr. Karin Lenger heeft – van het brede publiek tot nu toe onopgemerkt – het tegenovergestelde aangetoond: Hoe hoger de potentie van een homeopathisch geneesmiddel, hoe groter de werking. Het werkingseffect berust op de coherente (af)straling van fotonen, die het zieke organisme lichamelijk en psychisch normaliseren.
   Al in 1975 was het de Duitse biofysicus prof. Fritz A. Popp gelukt te laten zien, dat levende organismen biofotonen – dwz licht – uitzenden. Deze (af)straling is zeer gering, te vergelijken met het licht van een kaars op 20 km afstand. Maar het gebeurt coherent, vergelijkbaar met het licht van een laserstraal.
   Deze bijzonder zwakke straling is voor ons organisme zeer belangrijk.
   Zoals Popp en andere onderzoekers konden aantonen, communiceren onze cellen via biofotonen met elkaar. Bovendien onderscheidt zich de biofotonen-(af)straling van een gezonde mens, van die van een zieke.
   Bij een kankerpatiënt bijvoorbeeld is de (af)straling intensiever. Gezonde cellen blinken blijkbaar uit door een grote opslagcapaciteit van licht, terwijl kankercellen deze opslagcapaciteit en de coherentie met de omliggende cellen verliezen en als celverbond chaotisch worden.

   https://tinyurl.com/2p9krttr

  12. De draadjes die niet zo prettig voor Feniks aflopen, worden door hem verlaten.. Op andere doet hij zijn best nog..

 10. Had mw. de Jong maar geneeskunde gestudeerd ipv medicijnen, dan hadden we hier die hele discussie niet. Geneeskunde zoals Hahnemann het beschrijft in par. 1 van het Organon. Misschien kan Mw. de Jong eens lezen in mijn gastenboek dan begrijpt ze misschien dat genezen iets heel anders is dan mensen afschepen met allerlei farmaceutische zooi om de klachten te onderdrukken.
  Het is dat ik die arrogantie en betweterigheid niet kan verdragen anders zou ze eens een week lang in mijn wachtkamer moeten zitten en eens luisteren naar de verhalen van mijn patiënten.
  Als ik soms zie hoe kinderen na jarenlang regulier aanmodderen er aan toe zijn dan kun je volgens mij met recht spreken van kindermishandeling.

  1. Mijnheer Harry Smit,

   bent U afgestudeerd in de geneeskunde, heeft U een Artsen bul, en een Doktorraal scriptie gedaan, of bent U een zelfmade autodidacte genezer, het één hoeft niet beter te zijn in zijn resultaten als de andere, maar voor de duidelijkheid.

   Dank U, vriendelijke groet Jenne

  2. Jenne, heb je al op zijn site gekeken?
   Ik las net het volgende…
   ‘Vandaar dat ik pleit voor een bepaalde regulering in de alternatieve geneeswijze, want je hebt veel kaf onder het koren. Zeker het paranormale heeft nu eenmaal een onweerstaanbare aantrekkingskracht op allerlei mallotige figuren. De bordjes op de deur bij mij staan ergens voor. Lid van de NVGN (de vereniging voor magnetiseurs). Ik heb een HBO opleiding achter de rug en dat heeft een bepaalde meerwaarde. Iedereen kan zich magnetiseur noemen, of natuurgenezer, en dat is fout. Ik ben lid geworden van de vereniging en heb me daarmee ook vrijwillig onderworpen aan de regels van die vereniging. Ik word gevisiteerd, mijn praktijk wordt bekeken en ik ben verplicht om nascholing te volgen.’
   groetjes 🙂

  3. Beste Harry,
   Bedankt voor de linkjes op je site. Je weet nooit wanneer dat van pas kan komen.

   😆

  4. Beste Harry,
   Ik heb zojuist het interview op jouw site gelezen. En idd jammer.
   Maar dat is imo het gevolg van dat de mens door de machthebbers gezien worden als onkruid en cash cows. Dus is het precies zoals ze het willen hebben. En klagen daarover wat velen doen, dan heb ik het niet over jouzelf :-), is dan ook zinloos. Een ieder moet zijn steentje bijdrage, en als uiteindelijk de kritieke hvh is bereikt, dan…….
   zal de hemel op aarde zich manifesteren voor een ieder en niet alleen voor de bewuste mensen onder ons.

  5. MONIKA, heb eens gordelroos gehad, naar onze huis Dokter, ik zeg Martine kun jij hier iets aan doen, zij zij meteen ga maar naar een heler,
   soort middeleeuwse figuur, ging eerst even buiten pissen, en toen begon hij kruisjes te zetten met zijn duim op mijn pijnlijke plekken,
   geen geld, vriendelijk bedankt twee dagen later helemaal geen gordel roos meer, heb hem een mooi flesje gebracht was hij blij mee en bedankt opnieuw.

   Van de week gezien, een man met een trillende linker zijde van zijn hele lichaam, nieuw geopereerd met een straal, duurde 4 uur milimeter voor millimeter in zijn hersenen iets weggebrand, na de operatie big smill maar geen trillingen meer.

   Ook gezien op een Duitse zender, een programma over de SS, en Wapen SS, wat een vreselijk iets van die ingedoctrineerde soldaten, het doet me zo aan de USA denken, zelfde excuses om te moorden.

   Groet

 11. Das wel jammer, ik had nog wat vragen over (ogenschijnlijk) verschillen tussen het verhaal in dit artikel van Guido Jonkers en uitleg van John Consemulder mbt de werking van homeopathie.
  Echter, nu er een strijdlustige discussie is ontstaan (laten we er niet omheen draaien) voel ik me niet meer vrij mijn vraag te stellen, omdat dat dan weer munitie is voor de sceptische homeowatch zijde.
  Het heeft nu meer een politiek (wie wint de meerderheid, inhoud is onderschikt) competitief karakter, dit online gesprekje.

  Als het frustreren van een open gesprekje een doel is, dan proficiat.
  Nee serieus, 1-0, als je het zo bekijkt.

  Degenen die in de toekomst op hun sterfbed liggen zouden (bijna) elk middel aanvaarden dat werkt. Zou u dan ook zo koppig zijn?
  Ik denk dat bovengenoemde Rockefeller zijn eigen gezondheid serieus nam en daarom voor zichzelf open stond voor alles dat werkt. Zijn business model is niet van toepassing op zijn prive leven. Hypocriet? Tja.

  Ik begin een beetje het einde van deze discussie aan te voelen.
  Jammer, maar wel weer een les met zn allen.

  Hartelijke groet voor beide kampen

  1. Berend, ik schiet er niet heel veel mee op als jij de dualiteit hier gaat zitten versterken. Er is voor mij geen welles nietes, in de zin dat homeopathie niet of wel zou bestaan; daar zit ‘m jouw misvatting in mijn ogen.

   Ik probeer Feniks te vragen een ‘open mind’ te hebben en niet ‘nee’ te zeggen, maar antwoord te geven op vragen die simpelweg erudiete personen bevatten, zoals Dr. Hans Moolenkamp, Dr. Tinus Smits, mannen van de praktijk, die met patiënten hebben gewerkt. Simpel toch? Zijn dit bedriegers, zijn het meesters in het maken van een placebo-wereld..?? Tientallen jaren lang..? Zijn al die kinderen, inclusief hun ouders, meegegaan in deze ‘geloofsovertuiging’, die de placebo feitelijk voorstaat te zijn. (Op zich al knap en op niet veel andere manieren te verklaren, dan een energetische overdracht van intentie!).. Kom op zeg, no-nonsense graag.. Gewoon antwoorden op wat deze mannen voor elkaar hebben gekregen.. En zo zijn er vele tienduizenden artsen die met homeopathie werken, complementair, en die resultaat ná resultaat zien. En hoe..

   Ze hebben nota bene met ‘alternatief’ de ‘regulier’-schade hersteld.. Tja, dan snap ik ook, dat het wel heel moeilijk wordt deze mannen gelijk te geven.
   Je valt je eigen vaccinatie-is-veilig-verhaal af, EN je dient een gelijk toe te kennen aan de ‘alternatieven’..

   In mijn ogen zijn het lagen, en geen dualiteiten. Vaccinaties hebben wellicht hun goede kanten, maar ik zie het dan meer als het schieten met een schot hagel op een haas.. Als je maar genoeg van die giftige loodkorreltjes schiet, raak je met 100%+ zekerheid die haas..
   Met homeopathie is het werken op een ‘hoger-energetische’ laag, naar mijn mening. Je schiet met een verdovingspijltje op die haas, omdat je precies uitvond, wat dié haas voor pad loopt, wat voor weggetje die verraad te gaan.
   Vervolgens is de haas verdooft en kun je ermee doen wat je wilt. Zo ook het lichaam bij/met een homeopathische verdunning. Het lichaam zal zich wapenen tegen de specifieke aanvaller, doordat het een prikkel krijgt van een stof die aanzet tot ’tegenactie’. (Werkt het vaccinatiemodel overigens niet preciés zo..?)

   Simpele vragen dus aan Koen over deze twee mannen, geen antwoord. En wat doet meneer Koen zélf.. Hij verwijt als ketel dat de pot zwart ziet.. Er komt geen antwoord op zijn opmerkingen, die overigens bijna altijd niet ‘zijn mening’ reflecteren, maar verwijzen naar complete artikelen, waar je zoveel uit kunt halen, als je zelf nodig vindt/hebt.

   Om een voorstel te doen:
   Ik stel voor dat we een aantal ouders aan het woord laten van kinderen die volledig verlamd/verdoofd waren door vaccinaties. En ná de behandeling door Tinus Smits’ methode weer springlevend waren.
   Ik stel voor dat we een aantal ouders aan het woord laten van kinderen die springlevend waren en vervolgens werden verlamd/verdoofd/gedood door de vaccinaties. (bijvoorbeeld http://www.wanttoknow.nl/nieuws/ombudsman-onderzoekt-dood-na-vaccinatie-freek/) Ik heb zelf een collega gehad die bijna haar kindje ook verloor door heftige stuipen/koorts, direct ná de vaccinatie. Er zijn voorbeelden te over. Ontkenning alom bij het RIVM, dat tot voor kort haar eigen ‘schadedossier’ beheerde. (Tot groot genoegen van Big Pharma overigens..)

   Kortom, hoe kun je van achter je bureau, ook al ben je orthopedisch geschoold, je bezig houden met de theorie van vaccinaties/homeopathie, terwijl je je niet wilt focussen op de praktische voorbeelden, noch je afvragen hoe dit mogelijk is.

   In plaats daarvan je hakken inderdaad in het zand zet en heel selectief gaat reageren. De bitterheid die bij mij dan ontstaat over een dergelijke houding, vertaalt zich in een bepaald cynisme. Voila.

   Als jij twee kampen ziet overigens, dan zit je in een ‘ander kamp’..? Hoe zie ik dat dan? Of is jouw triale positie dusdanig dat je het hele veld overziet; ergo in staat bent deze kampen als dusdanig te kwalificeren..? Als zijnde niet jouw-cup-of-tea.. (Of zie ik dat ook ‘verkeerd’ in jouw ogen..?)

  2. Dag beste Guido, nee dan heb ik me misschien niet duidelijk uitgedrukt.
   Het is duidelijk dat ik dit gesprek me pro homeopathie heb opgesteld. Ik vind het jammer dat door radicaal ‘scepticisme’ en/ of eerder corporate interest (Big Pharma) homeopathie wordt bestreden. Zelfs wanneer er wetenschappelijke bewijzen zijn en zelfs wanneer veel mensen erdoor genezen, wordt er, zoals je al zegt, steeds niet op de inhoud ingegaan door zogenaamd sceptische mensen.

   Ik zie zeker polariteit/dualiteit, namelijk de dualiteit/polariteit tussen geld verdienen, onwetendheid, angst en macht behouden enerzijds en vrijheid, liefde en gezondheid anderzijds.

   Hier het uiteindelijk op neer. Misschien was het verwarrend dat ik soms probeer te redeneren vanuit een neutraal punt. Volgens mij begrijpen we elkaar wel.

   wat ik verder heb gezegd over argumentatie technieken, meerdere lagen van waarheid, het failliet van de wetenschappelijke evidence based methode, evt verschillen in diverse homeopathie verklaringen, het mysterie van het polacebo effect, het mysterie van de zwaartekracht, praten over twee kampen etc etc

   dat maakte mn verhaal misschien niet echt in een hokje te plaatsen.

   Voor degene die het wil wil weten: ik ben ‘dol op wetenschap’, maar ik neem zelf wel serieus wat door anderen als pseudowetenschap wordt aangewezen. Homeopathie is helemaal niet zo’n grensgeval/pseudowetenschap, er zijn heel concreet wetenschappelijke onderzoeken die het bewijzen.

   Vanuit het belang van Big Pharma is het wel handig om dit als pseudowetenschap aan te duiden.

   Duidelijk genoeg? 🙂

  3. Meer dan duidelijk Berend, dankjewel! Ik ken Gio Meijer, die boven in het artikel in het filmpje uitlegt over homeopathie. Zij vertelt ook dat het een soort ‘loslaten’ is, als je patiënten behandelt met homeopathie. Je dient jezelf ahw te openen voor de subtiele krachten van homeopathie. Dat is voor mij -nogmaals- de quintens..
   En idd, die wetenschap die maar heilig is, op de wijze waarop Feniks e.a. zich beroepen. Het is verdorie niet HUN wetenschap. Ik ben ook gek op wetenschap, maar dan wel een, die bereid is, het nieuw bedachte materiaal, de bewijzen, als EERSTE op te geven en te melden dat er iets béters bedacht/bewezen is.

   Dát is voor mij de fokking essence van wetenschap.. Kijk naar Rupert Sheldrake, een topkerel die werkt met hypotheses, die hij -samen met anderen- tegen het licht houdt.. Bereid is op zijn bek te gaan.
   Dr. Andrew Wakefield nog zo’n krachtige vent. De relatie tussen autisme en vaccinaties aantonend. Vervolgens uit zijn ambt gezet en besmeurd en verraden. Schandálig, voor collega-wetenschappers, om een dergelijk manier van commentaar zo te manifesteren.

   Wetenschap is mooi. Het schept weten.. Dáár is het voor gemaakt. Een prachtige quote in dit verband, ‘says it all’..:
   De klassieke opleiding moet niet dienen
   om kennis bij te brengen,
   maar om geesten te vormen,
   in staat tot weten en scheppen.

   Goed weekend! (Heb trouwens van 2 reacties 1 gemaakt.. Mbv de wetenschap van creatie.. 😉 )

  4. Je hoéft niet naar de NOS hoor.. Kijk hier naar dit uitgebreide artikel Piet:
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/wetenschappelijk-onderzoek-toont-wetenschapsfraude-aan/

   Publicatiedruk, ego-driven prikkels, minderwaardigheidscomplexen, etc. etc. staan aan de basis van dit soort fraude. Jammer, want wáárom mogen wetenschappers niet gewoon mens zijn…?? Met hun falen en gebreken..? En weet je wat heel eng is, of beter: wat ik eng vind:
   De combinatie van een frauderende wetenschapper (m.n. een professor) en een industriële, megalomane company, die op zoek is naar ‘bewijsmateriaal’ voor bijvoorbeeld een medicijn..!! Want die twee zullen elkaar wel vinden, als magneten.. ‘Corrupte wetenschapper vindt corrupte company’.. (of is het andersom?)
   Kijk in dat verband eens naar deze artikelen, je schrikt je écht kapot..
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/het-pillenbedrog/ en dit artikel:
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/farmafraude-en-hun-overheidsbescherming/

   En die Osterhausjes en Coutinho’s.. Die lopen écht langs het randje van wat wettelijk is toegestaan. Hebben hun ethiek in dit opzicht al lang opzij gezet.. Kennelijk ter eer en meerdere glorie van ‘ego en erectie’.. Sterke benen die de weelde kunnen dragen. (Lobbywerk en verleidingen zijn moeilijk te weerstaan. Ook Osterhaus en Coutinho zijn mensen..)

   En wat zien we heden ten dage? Mega-boetes voor Big Pharma-bedrijven, die lachend betaald worden en gebaseerd zijn op ‘calculated risk’.. Dat er vele, vele tienduizenden mensen kapot gaan, interesseert ze écht niet. Dat zal hun tijd wel duren.. En met ‘hun’ bedoel ik de raad van bestuur van dit soort clubs, en het kader ‘dat-ervan-afweet’..

   En hebben we daarvan geen eerder bewijzen gezien, dát het zo werkt..? Wat dachten we van DDT, Softenon, Asbest, etc. etc. Depleted uranium..!! In mijn ogen zijn de smerigheden, het bedrog, nu echter veel dieper verankerd..

   Het is niet anders, dan dat mensen zélf heel goed moeten opletten. Dat goedwillende huisartsen gewoon de teugels in eigen handen nemen, in het belang van hun patient (Zie dr. Hans van der Linden). En onderling stelling nemen tegen deze fundamentele fraude..!!

   Kijk in dit verband ook eens naar dit meesterstukje van Dr. Elorene Westerhout, voormalig huisarts.
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/een-kritische-arts-over-de-vervolgde-arts/

  5. @Guido, Ok.
   Ik heb de eerste en tweede helft gekeken van de video met (dr) Gio Meijer, mooi! Ik heb m gelijk gedeeld.

   Jij ook goed weekend.

 12. Beste GUIDO J,

  Toevallig een magazine gezond geheten uit Nederland, achter gelaten door een familie lid, bij het lezen viel mij op de toch wel grote gerichtheid op de natuurgeneeswijze, o.a. van Durk Meijer, homopathische huisarts, en ook vele andere artikelen, met verwijzing naar natuurlijke producten, stemd mij vrolijk!
  Misschien word jij nu iets minder moe van mij, groet Jenne.

  1. PIET, om een Klein rot plekje gooi je toch geen mooie appel weg, in deze tijd van ellebogen heersen, doen sommige intelligente mensen de domste dingen, jammer voor deze enkeling, je kunt niet het hele systeem voor slecht verklaren, dan ben je net zo dom bezig als die enkele sukkel, die zijn Eigen glazen in gooid.

  2. Jenne, ik weet niet waar je het over hebt. Ik omarm iedereen die het met de mens en mensheid goed voorheeft. Hij/zij mag van mij ook best fouten maken,omdat he daar van leert.

   Waarschijnlijk bedoel je het blad Gezond Nu. Sinds mijn vrouw kanker had (1984), lezen we dat blad al. Dat was de tijd dat het AVL niets zag in gezonde voeding. Nu wel 😉 wetensnappers, nietwaar?

 13. Beste Catharine de Jong,

  U verwijst naar websites die werkelijk vol staan van eenzijdigheid en vooringenomenheid. Ik heb deze met volle aandacht bekeken en kan niets anders dan waarnemen dat uit de inzendingen en artikelen blijkt dat er slechts 1 wetenschappelijk kader wordt getolereerd en de vele ( u hopelijk welbekende) andere vormen van valide exploratieve onderzoeksvormen volkomen (!) genegeerd worden.

  Een reactie op de inzendingen/artikelen is zelfs op de site van de kwakzalverijvriendenclub niet mogelijk gemaakt (heel slim als je qua boodschap leidend wilt blijven).

  Stichting Skepsis heeft in die zin meer ballen, maar heeft toch diezelfde eenzijdige reactie-creativiteit omdat zij zelf nooit met vooruitgang komt maar er een hobby c.q. lobby c.q. parttime inkomen uit haalt om vrijwel in alle gevallen alternatieve vooruitgang neer te sabelen. Ook daar waar het om zinvolle en potentiële ‘stepping stones’ naar belangrijke ontdekkingen zou kunnen gaan. De industrie (welke dan ook) en overheid wordt wel heel vaak verdedigd, zodat het sceptisch zijn eenzijdig overkomt en de koers op ‘de waarheid’ houden, ongeacht wie iets beweerd (overheid/industrie incluis) zoek is.

  U wilt graag uw/het reductionisme met ons delen als zijnde HET beste mogelijk: vereenvoudig de complexe werkelijkheid tot overzichtelijke onderdelen en dat noemen we dan de werkelijkheid wat in feite slechts een goed gelijkende schim of een gedrocht ervan is. Hier ontstaan de gevaren en de bezwaren van het modeldenken waar diezelfde complexiteit niet meer in past…

  Even nog over de websites: U verwijst ons naar o.a. artikelen en bijeenkomstverslagen waarin ik lees dat:

  * bijvoorbeeld oud-held Cees Renckens schaamteloos Nazi-citaten aanhaalt.

  * Andere tekstleveranciers qua schrijfstijl alleen al een toon zetten die onderling wellicht tot veel plezier zal leiden (de krenten vliegen waarschijnlijk hilarisch uit het brood van deze oude jongens) maar is op respectvol menselijk niveau ronduit beledigend, kleinerend.

  * De kwakzalver-bestrijders zelfs ‘onze’ Epke Zonderland letterlijk hebben gechanteerd om een sponsor op te doeken die supplementen produceert. Met subtiele hinten werd hem schriftelijk te kennen gegeven dat mocht meneer Zonderland een mooie carrière in de medische wereld ambiëren, dan… kappen met die voedingskwakzalvers. En? Raak! Hij boog … Net als die stok waaraan hij zijn vaardigheden vertoond, want vallen willen we niet.

  * Ook Mw. Schippers komt op de website voor en is duidelijk van de VtdK-partij. Maar die mevrouw vergeet dat ze er voor iedere burger is; zij dient als ‘dienend’ minister het gehele volk, dus ook u en mij. Qua persoon mag zij gerust de VtdK sponseren en/of kracht geven maar zij doet dat in functie en vergeet dat ook de ‘domme’, ‘onnozele’, ‘nietswetende’, ‘naïeve’ burgers die zich op andere inzichten richten, vertegenwoordigd.

  U ziet wellicht (nog) niet dat de VtdK een soort medische Taliban is en zeg nu eerlijk: zou u ons voor evenwichtig geestelijk of spiritueel advies ook naar de website van de Taliban verwijzen?

  In een ander land en onder andere omstandigheden: Ik ben bang van wel …

  Maar deze hele discussie op dit topic speelt zich klassiek af rond het falsificeren of verifiëren: Eén daad, twee advocaten – de een legt het bewijs in het voordeel van de verdachte uit en de ander zal het in het nadeel van de verdachte uitleggen.

  En wie is de rechter?

  1. En wie is de rechter? De patiënt, die voor zich zelf gaat uitmaken wat voor hem of haar recht doet om gezondheid te mogen ervaren en dit vanuit veranderende bewustzijnswording gaat bepalen.

   Discussies als nu hier worden gevoerd, waren pakweg 10 jaar geleden nog niet mogelijk in een open omgeving, zoals nu wordt geboden op internet. Dus allen, voor en/of tegenstander van al hetgeen hier op WTK ter sprake is en misschien nog wordt gebracht, bedankt voor de bijdragen, want dat bewustzijnsverruiming gaande is, valt door niemand meer te ontkennen en blijkt o.a. uit de gepresenteerde feiten en meningen.

   Overigens een prachtige repliek, Robert.

  2. Robert, applaus van mij ook@
   Ik lees altijd ’tussen de regels’ door. Epke Zonderland. Nomen est omen..
   Door de knieën gaan als rekstok-slingeraar is toch niet verkeerd; je hebt ze toch niet nodig.. 🙄
   Of toch wel..? Ohja, bij de afsprong.. Maar dan moet je er volgens mij juist doorheen gaan; door die knieën.

   Kunnen we niet dit ‘geval’, deze ‘Casus Zonderland’, een beetje body geven en over het voetlicht brengen..?
   Hoor wel van je. Evt. via contact@wanttoknow.nl

   Dank,
   enne..
   hoor je het applaus nog?

 14. Lieve mensen, het is in feite heel simpel:

  Wetenschap dienen we blijkbaar op te vatten als een geschiedenisles van gecorrigeerde fouten…

  Als we nu de grootste fout begaan om niet meer de bereidwilligheid te hebben om de hoognodige correcties door te voeren, dan zijn we dus bij het punt beland dat de ‘discussies’ vervuild zijn geworden met onjuiste intenties en gemanipuleerde assumpties. Dan kunnen we beter gewoon doorgaan met het in de praktijk laten zien dat iets effectief is en veilig, dan mee te werken aan het bewijzen van de ineffectiviteit van valse wetenschap, maar dat is mijn mening…

  Kortom; voorwaarts!

 15. Deze brochure krijgen alle ouders dus automatisch bij de oproep in hun bus:

  pg 7 : Bescherm uw kind tegen infectieziekten https://tinyurl.com/mrx7nrdp

  Onderzoek bijwerkingen
  Het Rijksvaccinatieprogramma zorgt ervoor dat in Nederland elk jaar ongeveer 2,5 miljoen inentingen worden gegeven. We onderzoeken de bijwerkingen goed. Daardoor kennen we de meeste bijwerkingen. Zo weten we ook dat de meeste bijwerkingen NIET ZO ERG zijn. En dat ze VANZELF OVER GAAN. Door bijwerkingen goed te onderzoeken, weten we of de klachten door de inenting komen. Of door een andere ziekte. Zo kan de arts de juiste behandeling geven.

  (Nog steeds de brochure citerend!)

  Sommige mensen leggen een verband tussen inentingen en andere ernstige aandoeningen.
  Dat is ONTERECHT. Van de inentingen zelf kan uw kind GEEN ernstige ziekten krijgen.
  Ziekten zoals hersenbeschadiging, ontwikkelingsachterstand, epilepsie, diabetes, autisme of overlijden door bijvoorbeeld wiegendood komen DUS NOOIT door de inenting.

  1. Waarom alle ouders geen mailtje of bedrukt A4 tje, toe zenden met de juiste gegevens, die mensen en kinderen lopen bij inentingen.

   Mooiste voorbeeld Amish en Nederlandse bijbelbelt, met geen of weinig Autisme, en Altzenheimer, om dat zij zich niet laten enten.

   Mensen moeten duidelijk benaderd worden, en op hun niveau, geen technische of medische termen!

  2. Goh, Jenne, puik idee! Heb jij dan mss ook een idee waar een databank te vinden van alle ouders met vaccinatierijpe kinderen (met adressen)?

  3. Nee, ik woon bovendien in Frankrijk, wat wij wel doen is prikborden,
   gemeentehuis, school, en soms geven wij ze mee aan de spam bezorger, kost heel weinig.

 16. Het is allemaal ladidaaaaah, deze discussies zijn alleen maar bedoeld om te zorgen dat we buiten ons zelf blijven zoeken naar de waarheid. Dit terwijl alles in ons aanwezig is. Wij zijn zo prachtig, zo krachtig, dat wij de mens hiervan weggehouden dienen te worden.
  Door tweedracht te zaaien, door verdeel en heers.
  Waar het on gaat is ken uwe zelf.
  De volgende Engelstalige video, komt aardig in de buurt. Let op: in de video wordt gesproken over alien thought, ik wil benadrukken, dat alien, gewoon “vreemd”betekend.

  De basis is liefde en de rest is bedoeld om ons weg te houden van liefde. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4fg5oOH__zs

  1. Vertel me over het concept ‘liefde’
   Het lijkt mij vaak dat men graag aan een ander op wil dringen hoe hij/zij liefde beleeft . Daarmee vaak tegelijkertijd de ander afkrakend omdat diegene geen kaas heeft gegeten van liefde . Iets ter discussie stellen is dus afleiding van liefde ?
   “Wij zijn zo prachtig, zo krachtig, dat wij de mens hiervan weggehouden dienen te worden.” dus je gelooft in een externe kracht die er baat bij heeft om jou uit het gevoel van liefde te houden door wat voor methoden dan ook ? Ik denk dat je nog een hoop innerlijk graafwerk te doen hebt 😉

  2. Cozmic #70.1

   Wat ik bedoelde aan te geven is dat de discussie an sich geen zin heeft. Degene met sluiers (wikklels) zullen veel minder kunnen profiteren van homoeopathie dan de mensen die ont-wikkeld zijn. De ervaringen zijn zo anders tussen die twee mensen, dat het gewoon twee verschillende werelden zijn.

   Vooruitgaand denk i dat het ongezonde ego, mij als mens belemmert.

   Zodra ik liefde heb ervaren, zal ik van mij laten horen.
   Tot dan ben ik maar een blinde die in het duister rond strompelt.
   Waarom noem je liefde een concept? (kwam het trouwens gisteren ook tegen bij The Matrix Revolutions).

   Waarom wijs je de gedachtegang van Jung af? (mag ook verwijzing naar web pagina)

   Dank voor je kritische opmerkingen.

  3. Charles , mijn reactie staat op 77 & 77.1
   Ik had ff hommeles met de WTK inlogprocessor .

 17. Jaren geleden stond er op de site van VPRO’s Noorderlicht een artikel van Jean Jacques Bienveniste, hoofd van een virologisch onderzoeksteam. Een medewerker wou onderzoek doen naar homeopathie en hij zei: Ga je gang, maar je zult alleen water vinden. Hij ging zijn gang en ontdekt dat het werkte, Bienveniste was in de ban van de resultaten en ging verder met onderzoek, dat is hem duur komen te staan, hij is uit zijn ambt gezet en belachelijk gemaakt.

  1. Meer achtergrondinfo over het onderzoek van Benveniste : even googelen naar ‘Fundamenteel onderzoek’ http://www.hahnemann.nl/…/3%20%20FUNDAMENTEEL…‎

   Met deze conclusie :
   De wetenschappelijke pers heeft in redactionele commentaren het
   bewijs voor het ‘geheugen van water’ gelijkgesteld aan het bewijs voor de werking van de homeopathie. Dergelijke koppeling is overbodig en kan gemakkelijk misleiden. De twee onderzoeksgebieden verschillen fundamenteel van elkaar en beide zouden afzonderlijk beschouwd en volledig onafhankelijk van elkaar bewezen moeten worden.

  1. Gio Meijer: “Homeopathisch werkende artsen zijn het beste in een neutrale anamnese afnemen. Zo zei een internist enige tijd geleden. Ons vak maakt dat wij zonder oordeel alle mensen kunnen zien zoals ze zijn, vanuit de verwondering voor hoe bijzonder het leven is.
   Zo bezien de we ook de mensen die bij ons komen voor ondersteuning bij klachten of om alles eens op een rij te zetten of om te zien of het misschien NOG beter kan gaan met hen.”

  2. Hyper, als ik me goed herinner heb jij toch zo’n mooie site met jouw schilderijen? Zou je die link willen plaatsen?

   Thanks.

  3. Misschien staan daar ook wat kookrecepten. Ik zoek aquarelse spinazie in ezelsaus.

 18. Nogmaals beste voorzitter van de VtdK mw. Catherine de Jong,

  Misschien kan het u welbekende en gezaghebbende vakblad British Medical Journal helpen om u, uw club en de andere 1-kaderigen (die vanuit dat ene kader bezien absoluut gelijk hebben en slim schrijven om bij iedere discussie/commentaar mensen daar in terug te roepen, doch voor ’t overzicht al die invloeden/inwerkende krachten van daarbuiten liever negeren) enige stof tot serieuze overpeinzing aanleveren.

  Hier alvast de link; veel leesplezier!

  http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/114348-medische-wetenschap-blijkt-kwakzalverij.html

  Wat blijkt bij een onderzoek naar 2500 medicijnsoorten of behandelingen:

  Clinical Evidance Handbook van de British Medical journal Publisher meldt dat van de 2500 meest voorgeschreven medicamenten en behandelingen:

  • 3 procent een groter ongunstig dan gunstig effect scoort.
  • 5 procent waarschijnlijk geen gunstig effect heeft.
  • 8 procent evenveel gunstige als ongunstige effecten heeft (uitruil middelen).
  • 12 procent enig bewijs van gunstig effect scoort.
  • 23 procent een zeer zwak bewijs voor enig gunstig effect laat zien.
  • En, dat van 49 procent totaal niet bekend is wat voor effect het heeft.

  En verder:

  * Vice president genetica A. Roses van GlaxoSmithKline meldde bij de besloten presentatie dat “90% van de producten van GlaxoSmithKline, en dat van ieder ander farmaceutisch bedrijf, bij de meerderheid van de patiënten niet werkt.”

  * Het wetenschappelijke tijdschrift ‘New Scientist’ meldde in september 2012: “De Medische wetenschap is op wankele grondvesten gebouwd.”[8]

  De tijd is wellicht gekomen dat de knuppel door uw goed gepensioneerde hoenderhok gaat en de ervaringen en inzichten zich gaan inzetten voor goede geneeskunde, zeg maar functionele geneeskunde. Gewoon omdat het beter is voor de patiënt-mens, de zorgverzekeraar en simpelweg ‘ons’.

  Misschien kunt u aan de hand van deze nieuwe info ook uw middelbare school opmerking dat CAM-artsen ”parasieten zijn die zich in de ingewanden van de KNMG hebben genesteld” terugnemen?

  Oja, ik besef me dat ik u aan het werk zet, maar kunt u toch ook nog even in de tekst van het artikel waarin trots wordt gemeld dat Epke Zonderland zijn sponsor diende weg te doen (en deed) het dik gedrukte en blauwe doorklikwoord VERZOEK weer aan de naar hem geschreven VtdK-brief koppelen. U liet zich even in de keuken kijken, wat lof verdient, maar nu komen we uit bij een Zwitsers sportteam. Beetje laf, niet? Of vreest u de keuringsdienst van waarde?

  Zeer bedankt voor dit alles. Als u wilt reflecteren kunt u gerust reageren.

  1. Die zeer noodzakelijke stok heb ik in feite door het hoenderhok gegooid met het verschijnen van mijn boek ‘De Zoete Wraak’, het is echter (wederom)verdacht stil binnen het RIVM, bij alle persmanagers (en spin-dokters) bij het ministerie van Volksgezondheid (die toch echt allemaal op de hoogte zijn gesteld van de feiten en studies in mijn boek, en de veelzeggende conclusie en implicaties, maar waarschijnlijk zijn ze allen te druk om de lakens te verschonen van het bed waar ze allemaal in liggen).

   O maar wacht even, deze nieuwe PR-spreekbuis voor de industrie (excuses, voorzitter van het respectabele kwakzalf-clubje) blijkt natuurlijk ook al bevooroordeeld en wil helemaal niet meewerken aan zo goed als gratis, zeer effectieve zorg zonder bijverschijnselen en verslavende effecten (homeopathie en digitale biologie), omdat de industrie wiens belangen ze in feite behartigt, niet echt goed uitkomt….

   Dit komt omdat ze zelf al verslaafd en verdoofd is geraakt (dat krijg je als je zowel anesthesioloog als verslavingsarts bent) door de bedwelmende PR-opaganda tactieken binnen dit illustere clubje met echte kwakzalvers.

   https://tinyurl.com/2e7swpb5

   Ik weet dan ook zeker dat dezelfde afwezigheid van daadwerkelijk inhoudelijke reacties gemist zal worden na het verschijnen van mijn nieuwe boek, wat juist de nieuwe geneeskunst op een gedocumenteerde en wetenschappelijk onderbouwde wijze zal behandelen (ik hoop dat ze haar adem tot die tijd niet in zal houden, maar nog wat geduld kan betrachten 😉

 19. Ik heb bij de reacties op dit artikel wat (terecht of onterechte, gemanipuleerde of zuivere, dat doet er even niet toe) kritiek en onwil zien langskomen mbt homeopathie (en digitale biologie en andere complementaire geneeswijzen)van mensen vanuit de Vereniging tegen Kwakzalverij en Stichting Skepsis (en waarschijnlijk ook el wat ambtenaren vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, omdat we weten dat zij meekijken, zoals al bleek in de tijd van Klink en de vaccin-discussie).

  Ik heb een weerwil geproefd om het bewijs van effectiviteit en veiligheid van homeopathie alleen al überhaupt op waarde te schatten, en heb zelfs weer de vraag gezien om (opnieuw) bewijs te leveren, volgens vooropgestelde eisen en zelfs een prijs die te behalen zou zijn.

  Ik zou de situatie willen omdraaien en stellen dat het wetenschappelijk bewijs voor veel ‘alternatieve’ geneeswijzen en homeopathie en digitale biologie allang geleverd is, maar de effectiviteit en veiligheid van veel reguliere medicijnen juist niet. Ik nodig critici en sceptici vanuit bovenstaand genoemde stichting en vereniging (maar ook Roel Coutinho., Ab Osterhaus en Minister Schippers) dan ook uit om in een door HealingSoundmovement TV-dialoog over het nut van alternatieve en complementaire en biofysische geneeswijzen te komen praten met medestanders en tegenstanders en ook in dialoog te gaan met het aanwezige publiek.

  Het zou prachtig zijn als van beide kanten eens helder zou worden waar de knelpunten liggen, waar mogelijk bruggen geslagen kunnen worden en welke gedachten en emoties er spelen. Als bovenstaande partijen (en hun ’tegenstanders’) oprecht geïnteresseerd zijn om zich alleen maar in te zetten voor het belang van gezondheid en welbevinden (zonder andere vormen van belang), dan neem ik aan dat men in zal willen gaan op dit serieuze verzoek om samen te kijken of integratieve geneeskunde wenselijk is, mogelijk is of juist niet (en dan ook waarom wel of niet). Er zal geen winnaar uitgeroepen worden, iedereen krijgt een taart vanwege deelname. Is dat wat?

  Zouden jullie hierop willen reageren, graag ook met inhoudelijke argumenten waarom wel of niet? Aangezien jullie op dit artikel ook al meerdere malen hebben gereageerd, graag hier ook het antwoord weergeven voor de transparantie. Alvast dank.

  Zie preview ‘Vaccinatie en Immuniteit’ TV-debat hier: http://www.healingsoundmovement.com/news

  1. John, verspilde energie! Skeptifonen geloven alleen dat waarmee ze zijn geïndoctrineerd. Hoeveel ingezonden reacties op deze site getuigen niet van een betere gezondheid en genezing na gebruik van of behandeld te zijn door homeopathie? Maar als één op de 1000 verteld dat hij/zij doodziek is geworden na inname van een homeopatisch middel, blijkt dat voor hen wel HET bewijs dat homeotische middelen niet werken,maar zelfs gevaarlijk.

  2. De discussie is helaas verworden tot een machtsvraagstuk.
   Of de homeopathie werkt of niet werkt is een discussie welke moet dienen als een afleiding. Waar het om gaat is het ultieme marktaandeel. De alternatieve geneeskunde biedt te weinig mogelijkheden tot monopolisering van de afzonderlijke middelen.
   De politiek dient hierbij als een afgerichte hond die dient te luisteren naar de mond die hen blijft voeden.
   We zien dat de toenemende macht vanuit de corporaties de politiek doet dansen als marionetten. Wat dat betreft staan we aan de vooravond van het fenomeen dat de politiek er helemaal niet meer toe doet en ook niet meer pro forma present hoeft te zijn.
   Ik denk dat de rol van de werkelijke macht er een is van de corporatieve wolf in politieke schaapskleren en de discussie zou alleen nog moeten gaan over de ware gedaante van het instituut waar nu nog enige vorm van volksvertegenwoordiging aan is toegeschreven.
   De realisatie van het feit dat we de facto al in een dictatuur leven!

  3. Maar Rob heeft wel gelijk,John.
   De volksvertegenwoordiging is voor mij vaak Volksverlakkerij. De macht hoort bij het volk te liggen,maar dat is al lang niet meer zo.
   Ik ben niet tegen medicijnen die echte geneesmiddelen zijn zonder schadelijke bijwerking. Ons plebs in Den Haag zou daar eerst naar moeten kijken. Dan zou weleens kunnen blijken dat Big Pharma ook meer volgens de natuur gaat werken. (Schrijf ik dat? Die laatste regel….Wakker worden,Piet!)

  4. @ Piet, ik begrijp helemaal wat je bedoelt, ik ben gewoon benieuwd of men ook deze ‘TV-prijsvraag’ aan durft te gaan, of dat de reacties (kritiek) hier alleen bedoeld was om als des-informatie of propaganda te dienen.

   Als dat namelijk niet zo is, dan zal men deze kans willen grijpen om naar mogelijkheden te zoeken om aansluiting te vinden, en dat in een dialoog/debat vorm waar we zonder oordeel naar elkaar luisteren, maar ook naar elkaars kritiek of onvermogen of onbegrip.

   En zelfs als de situatie uit zal monden in onbegrip, dan is er nog steeds winst behaald wat mij betreft. Kijk, ik ga rustig verder met bewustmakende Tv-specials over natuurgeneeskunde, fytotherapie, digitale biologie, homeopathie, Ayurveda, orthomoleculaire geneeskunde, biofysiche geneeskunde, integratieve geneeskunde, maar ook de gevaren van vaccins, straling etc, daar steek ik het liefst mijn tijd en energie in.

   Maar ik wil de ‘andere partijen ‘in ieder geval de kans geven om te reageren, maar dan wel voor de camera’s en in dialoog met het publiek, als zij zo gericht zijn op de waarheid en het beschermen van de volksgezondheid, dan dienen ze nu ook het lef te hebben om aan tafel te gaan zitten en echt in discussie te gaan over de standpunten, het bewijs en vooral de wenselijkheid van een heilzame geneeskunde die VIT is (Verantwoordelijk, Integer, Transparant). Als hier niet op gereageerd wordt, zegt dat op zichzelf ook weer veel. En als we wel samen wille komen, ontstaan er misschien mooie dingen. Of niet, maar dat zal dan ook weer verheldering geven op veel vlakken, zo zie ik het…

  5. Ok Rob, maar ik nodig ook de regelgevingsautoriteiten en de minister hierbij uit. Er is genoeg taart (er wordt niet gegooid overigens) en de camera’s liegen niet. Het publiek kan alle ‘kampen’ vragen stellen en/of reageren. Als we de bereidwilligheid hebben om samen te komen tot een stukje toenadering, dan hebben we het in ieder geval geprobeerd. Maar geen achterkamertjespolitiek, gewoon voor de camera’s met voor- en tegenstanders (en beide-standers?) en publiek zonder selectie of vooroordeel…

  6. John,
   Wanneer dit zou lukken is er sprake van een historisch moment en mocht het zijn dat alle partijen eerlijk antwoord geven op hetgeen zal worden voorgelegd, komt vroeg of laat het lijk uit de kast.
   Daarbij zal zoals ik op voorhand kan zien een aftekening van de ware macht te zien zijn. Op vele fronten weten we inmiddels, en dat is ook de agenda, dat de gezamenlijke corporatieve macht de facto al heeft overwonnen. Kijk naar de banken. De volksvertegenwoordiging is slechts een doorgeefluik van de corporatieve macht en zal ten ene male blijven ontkennen dat dit een feit is. De ontmaskering van ware macht zal je niet te zien krijgen en men zal er alles aan doen dit te vermijden.
   Zoals Carl Jung al zei:”mensen doen alles om hun schaduw zelf niet te hoeven confronteren, tot in het absurde…..”
   In deze tijd leven we.
   Wetende dat democratie niet (meer) bestaat en dat de macht nooit bij het volk heeft gelegen, zullen we de illusie moeten verlaten die ons in de waan laat dat er een eerlijk en transparant systeem bestaat welke ons dient.
   Zoals een ziektebeeld laat zien hoe het lichaam de inwendige onbalans manifesteert zo zie ik dit echeque als een zelfde kwaal welke alleen tot genezing kan leiden wanneer de onderliggende voorwaarden worden onderkent. De acceptatie van het feit dat we te maken hebben met een tiran maakt dat we kunnen werken aan de genezing. Het ontkennen van de ziekte en de verschijnselen zullen de patiënt(en) alleen maar nog zieker maken.
   Wanneer de kopstukken het na laten de nodige conclusies te trekken, en dat zullen ze doen om de façade van de rechtstaat omhoog te houden, zullen we zelf het resumé moeten maken en op basis daarvan een therapie moeten uitvoeren.
   Dat is de consequentie van het geheel.

  7. @John je verwoordt mijn gedachten beter dan ik het zelf kan doen, wat hebben we aan al die welles/nietes spelletjes, maar eerlijk naar elkaars argumenten luisteren en samenwerken, daar heeft de arts en de patient baadt bij.

  8. @ Piet en Rob: zie https://tinyurl.com/y96fy892

   Zie tekst bij de ‘handlangers’ in de ‘handel in ziekte’, daar staan ook de regelgevingsautoriteiten bij, dat betekent dus de overheid. Ik beschrijf n mijn boek ook uitgebreid de ‘draaideurenpolitiek’ dus ik begrijp helemaal wat jullie bedoelen, ik geef de andere partij alleen de kans om schoon schip te maken, of in in ieder geval de zaken te komen bespreken in alle openheid. Wil men dat niet, is dat signaal op zichzelf al veelzeggend…

  9. In antwoord op 74.7

   Beste John,

   Nobel dat je dit wil verpakken in een open vrij jasje maar de facto is het een volkstribunaal.
   De pijnlijke confrontatie met een afweging en demonstratie van hoe de macht ligt. Je hoeft geen gelijk te hebben om toch aan het kortste eindje te trekken. We hebben kunnen stemmen en daarmee de macht weggeworpen. Het canaille heeft de jurisdictie aan hun kant staan middels het regeermandaat. Die club omver werpen staat gelijk aan rebellie en staatsvijandelijk. Volgens de vigerende wetten staan we met de rug tegen de muur want het enige wat je kunt doen is petitioneren op basis van een appel aan de groepsethiek van het beleidskader. De laatste jaren zie je dit met een kennelijk doel wegebben. Ik loop misschien wat op de muziek vooruit maar dit is de analyse van de situatie.

  1. Jazeker handelt Schippers daarnaar! Bewezen resultaten dat medicijnen bijwerkingen hebben die de werkzaamheid verschaffen in de (haar?) financiële middelen 😉

  2. Iedereen maar even, zeker de mensen die nog twijfelen, het artikel lezen, waarnaar Ja/Nee (75) verwijst..!!
   De conclusie hier even geciteerd:
   De acceptatie door de overheden en zorgverzekeraars van homeopathie neemt snel af, terwijl de bewijzen voor homeopathie zich opstapelen. Gevestigde wetenschappers en instituten voelen zich bedreigd en reageren met cirkelredenaties in plaats van met wetenschappelijke tegenwerpingen. De overheid speelt hierbij een zeer omstreden rol. Overheden meten zichtbaar met twee maten. Regulier lijkt alles toegestaan zolang er maar consensus is.
   Terwijl homeopathie aan steeds strengere eisen moet voldoen om bewijs te mogen aanleveren. Daarbij neemt de overheid zich ook de vrijheid om de eisen te veranderen naar willekeur. En weigert de overheid om het geleverde wetenschappelijke bewijs überhaupt te willen inzien. In plaats daarvan zet de overheid het middel van censuur in. Ieder die deze censuur overtreedt loopt het risico op een boete van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.

  3. Ik heb altijd nog de tintelingen in mijn lichaam, als ik denk van wat er te gebeuren staat, terreur van de overheid, heb het staartje meegemaakt de sfeer van fluisterend praten.

 20. Het viel mij op dat de reguliere Pharmacie, rijen nieuwe verpakkingen stonden van volgens mij pseudo bio natuur preparaten,
  hun kapitaal en manipulerende handels kracht in overweging nemend,
  zal het niet lang duren of zij hebben de hele markt van natuurlijke preparaten in handen, zij zullen de homophatie op hun manier gaan gebruiken, en soort Monsanto systeem, van de homophatische middelen,
  ik word er strond ziek van die manipulatie, en alle verbods bepalingen.
  Daar straks even naar de tweede kamer, gekeken en geluisterd, de PS aan het woord, zo’n aardige dikke leugenaar, gaat het over 600 millioen, zegt Pechtold neem een glaasje water zo van stomme lul, nou dat- zijn de mensen met het onverstand die Nederland besturen,
  we zijn zinkende, en moeten pompen om niet te verzuipen, maar nee maken zich druk over dingen die binnen kort door de omstandigheden volkomen zullen worden ontkracht.

 21. Hoi Charles ,
  ik kan je vaak wel volgen hoor , maar dan toch weer een beetje niet asjebegrijptwattikbedoel . Discussie heeft idd zelden nut , dialoog wel ( mwi5d)
  Even ingaande op jouw vraag over Jung , ik zei niet dat hij vaud was , ik vond het toen even niet relevant in dat verhaal ( angst IS een frequentie )
  Later heb ik dit onderwerp opnieuw geopend met dit artikel …
  geen nut om verder te schrijven want het systeem flikkert mij eruit

  1. Lachuh , I found a backdoor 😆
   Continue …dit artikel dus https://tinyurl.com/3d8a8du4

   Dus even terugkoppelend spreken we waarschijnlijk wel dezelfde taal , je geeft imo echter nog vaak de impressie dat de ANDER het fout doet .
   Ik gaf je al een keertje eerder aan dat , als je een duidelijk verhaal naar voren wil brengen , breng het niet aan als kritiek , maar maak een goed sluitend verhaal en stuur het naar de redactie ( positieve input )
   Dat ik het woord LIEFDE een concept noem is omdat een ieder er een verschillende invulling aan geeft . De uitwerking van het stofje oxytocine wordt vaak verwisseld met liefde , een moeder kan daardoor van haar psychopatische kind houden , waarvan ze weet dat hij/zij haar eerdags zal vermoorden . Hogere liefde zou die moeder in staat stellen om dat kind om zeep te helpen om zodoende zichzelf en anderen te beschermen tegen dit monster . Wat is liefde dus ? Koesteren , koesteren en tegennatuurlijk zijn ? Liefde valt voor mij niet in 1 woord te vatten , het is gekoppeld aan bewustzijn . We luulen onszelf graag een bak met liefde aan , ga eens wat dieper en zie de contradicties , ga dan nog eens denken . Dierenliefhebbers die hun huisdier per jaar een paar koeien , varkens en kippen voeren … liefde met oogkleppen , dat is waar de wereld vol van is . Keuzes maken , best moeilijk , laat ik die hond in het asiel zitten , wetende dat ie over 2 weken vergast wordt ? Of neem ik dat beest in huis en geef het 10 jaar andere dieren te eten ?
   Welke van die 2 is nou liefde ?

  2. COZMIC, 77,1,

   Heel juist beredeneerd, en het is de werkelijke waarheid, Liefde Liefde Liefde, tja wat is dat, welk facet wil je belichten.

  3. Zit je niet, op het moment dat je het je afvraagt, al in je hoofd..? Is het -bedoel ik- te bevatten. Of is het alleen te aanschouwen..? Door-voelen..?
   En door dit me af te vragen, zit ik in mijn hoofd; is dat dan geen liefde..? Of heeft liefde een prachtige camouflage gevonden om zich als niet-Liefde voor te doen.. Teneinde ons in verwarring te brengen..? 🙄

  4. [Nog maar even een keer reageren onder dit malle alias – Guido weet wie ik ben.]

   @ Cozmic 77.1 :

   Deze zin van jou triggerde me:
   “De uitwerking van het stofje oxytocine wordt vaak verwisseld met liefde , een moeder kan daardoor van haar psychopatische kind houden , waarvan ze weet dat hij/zij haar eerdags zal vermoorden . Hogere liefde zou die moeder in staat stellen om dat kind om zeep te helpen om zodoende zichzelf en anderen te beschermen tegen dit monster .”

   Er rijzen een paar vragen bij mij:

   1. Zou het zo kunnen zijn dat oxytocine in het lichaam vrijkomt als de “geest”/ het bewustzijnsniveau van het betrokken individu dit indiceert, ofwel het lichaam aanzet tot de productie van ervan? Zodat de persoon makkelijker uitdrukking kan geven aan / kan leven naar een hogere frequentie dan angst?

   Een paar citaten van http://nl.wikipedia.org/wiki/Oxytocine :
   “Oxytocine remt de activiteit in het rechter deel van de amygdala, een deel van de hersenen dat betrokken is bij emotionele reacties. Geconfronteerd met angstige en boze gezichten veroorzaakt oxytocine een zwakkere amygdala-reactie, wat een positieve sociale interactie ten goede komt.[4] Bij hogere niveaus is er sprake van een hogere weerbaarheid tegen stress en verslaving en komt het lichaam sneller tot rust. Angst wordt makkelijker onderdrukt. (..) Bij mensen met autisme wordt een lagere hoeveelheid oxytocine aangetroffen”

   2. Kan je jouw concept, dat het doden van een psychopaat een daad van “hogere liefde” zou zijn, ook onderbouwen? Het preventief onschadelijk maken / ruimen van psychopaten lijkt mij iets dat ingegeven wordt door angst (en daarbij komen dan weer andere hormonen e.d. vrij – hormonen die de huidige toestand in de wereld hebben bepaald..?).

   3. Kan het zijn dat je nog niet begrijpt of overzien kan wat het nut / de functie van psychopaten zou kunnen zijn binnen de evolutie van de mensheid richting een “hoger bewustzijn”, de Liefde e.d. ?

   [Ik heb daar eens een – al zeg ik het zelf – aardig essay-tje “Wat is Liefde en hoe werkt het?” over geschreven. Misschien een idee, Guido, om dat eens te publiceren op WTK?]

  5. @ Charles ,
   Yes , what about Jungs’s backdoor ? Collectieve uitgang ? Draaideur met een onderdeur ? Des te wijder des te tocht ‘ie ?
   Blijft gissen met zo’n vraagstelling , dat dan weer wel . 🙄

  6. @ Alias uno Patiëntos ,
   Ik zou zeggen ; stuur dat essay op naar WTK , wie weet kunnen we dan on-topic er over babbelen .

   Mijn verhaaltje was een reactie op Charles zijn vraag , waarom ik de term ‘het concept liefde’ gebruikte . Ik ben wel benieuw naar jouw essay ( kunnen we weer effe lekker gaten schieten 😆 )

   Puntje 1 ; mooie uitleg , maar lijkt me niet realistisch , oxytocine is niet slechts voor de mens weggelegd , ook een hyena heeft het . ( en uiteraard alle andere zoogdieren ) Bij-effect van oxytocine is ook dat er daardoor een groepsband ontstaat die het ‘ons clubje tegen de rest’ creëert , waar onder anderen militairen en teamsporters door onder invloed komen . Om maar even een zijstraat te noemen .
   puntje 2 ; kwaadaardige psychopaten tonen al op jonge leeftijd tekenen van hun afwijking , sadisme tegen dieren is er 1 van , een bepaalde onverschrokkenheid en manipulatief gedrag horen er ook bij . Bij sommige natuurvolkeren werd het kind dan door de ouderen van de stam om zeep geholpen omdat ze wisten wat een onafwendbaar noodlot dat tot gevolg had . Angst of gewoon WETEN en het beste oen wat er in hun ogen te doen was ?
   Puntje 3 ; zou zo maar kunnen dat ik iets niet weet . Mijn motto is immers dat ik NIETS weet , en zelfs dat niet weet .
   Imo zijn psychopaten een anamolie in de samenleving , ca. 4% valt in die categorie . Afhankelijk van de ervaringen in de jonge jaren wordt zo’n persoon kwaadaardig of is gewoon zonder angst ( wat weer goede neurochirurgen , bomexperts , brandweerlieden etc kunnen worden )
   In wezen is de psychopaat imo een archetype die een ieder in zich heeft , gelijk zovele andere archetypen . Als je in een levensbedreigende situatie bent , dan is het prettig als dat deel naar voren komt en je jezelf kan redden zonder empathie te voelen voor je belagers , bijvoorbeeld .
   But anyway … I know nothing Mr Fawlty
   http://www.youtube.com/watch?v=s6EaoPMANQM

  7. Van een France Dokter in de psychologie gehoord, hij was op een congres in China ik dacht Shanghay geweest, daar gingen ze er van uit dat 9 a 10% van een bevolking min of meer geestelijk gestoord is, van ligt tot heel zwaar psychopaat, en hoe zieker hoe beter ze het weten te maskeren.

   Uitgaande van de wereld bevolking, nou dat zijn er nog al wat, vandaar ook bij een goed lontje heb je zo een enorm leger bij elkaar, daar komen dan nog de andere niet begrepen groepjes bij,
   denk hier bij aan de SS en Waffen SS, gestapo, als je weet wat die allemaal de mensheid hebben aangedaan, maar dat waren dan ook zonder uitzondering geestelijk gestoorde mensen, maar goed het zijn nog steeds herinneringen, als de laatste getuige dood is wordt het geschiedenis, en is het makkelijker en sneller te manipuleren, en te herschrijven.

   en is het makkelijker en sneller te manipuleren.

  8. Beste Jenne ,
   daarom is het imo goed om bepaalde karaktereigenschappen goed te leren herkennen .
   Als klein jochie werd ik vroeger al in elkaar gerost door lui die later bigshots werden , sleutelposities innamen . Toen een paar jaar terug een van die eikels mij een hand wilde geven om zich voor te stellen , en ik zei : ik weet wie jij bent , jij bent die vervelende bullebak die mij graag tegen de grond gooide en me in mijn gezicht spuugde omdat ik niet katoliek ben . Ook was dat kleine jochie opgegroeid tot een flinke vent waar je geen ruzie mee wilt hebben . Daarna gingen de wildste verhalen in het rondte , dat ik hem had aangevallen etc , niks van waar , alleen zijn ego was beschadigd . Sindsdien heb ik ruim 3000 euro schade aan mijn auto gehad , lekke banden , ruitenwissers afgebroken , deuken etc
   Ga niet in gevecht met een psychopaat , als je het doet moet je hem afmaken .

  9. COZMIC, 77,9

   Maar het zit er vol mee, en vaak op plaatsen dat ze mensen veel kwaad kunnen doen.

   Je komt ze je hele leven en overal tegen, ja wat je zegt om leggen is de boodschap.

   Ik ga in de Kooi, groet jenne.

  10. @ Cozmic 77.7 Vanwege omstandigheden moet ik het even in telegramstijl doen:
   Publiceren? Guido is the boss. Betreft jouw “puntje 1” :

   Niet realistisch?
   Zou de geest / het bewustzijn / het ongemanifesteerde niet de bron / creator kunnen zijn van al het gemanifesteerde? En dus ook van lichamen en hormonen bijv.? En zou het niveau van bewustzijn dan niet ook bepalend kunnen zijn voor de aard / kwaliteit van de manifestatie?
   En ja, ook dieren produceren oxytocine. Immers, ook de dieren en alle wezens zijn toch op een evolutionaire weg? Het Bewustzijn is toch steeds “bezig” om dieper af te dalen in de materie / het gemanifesteerde? En ja, oxytocine kan ook leiden tot nare wij/zij situaties. Oxytocine is immers geen wondermiddel dat altijd en in ieder “laagfrequent gebied” Bewustzijn & Liefde immanent kan maken. Maar het kan wel hélpen.

   Jouw “puntje 2” :
   Zou het verschijnsel psychopathie niet iets complexer kunnen zijn dan jouw concept ervan? Ik heb het fenomeen meer dan 60 jaar van nabij mogen ervaren en observeren. Ik leer nog steeds. Betreffende dieren – m.n. honden en wolven – weet ik dat asociale pups stevig gecorrigeerd worden en wanneer dat geen resultaat heeft worden ze gedood. Hoe natuurvolkeren met hun dwarse kids omgaan, weet ik niet. Ik heb nooit gezien dat zulke kinderen gedood worden. Jij bent daar blijkbaar wel getuige van geweest en stelt: “Angst of gewoon WETEN en het beste oen wat er in hun ogen te doen was ?”

   Natuurlijk is het niet helemaal irreëel om te veronderstellen dat kinderen met een bepaald gedrag later wel eens voor grote problemen kunnen gaan zorgen. Maar gewoon zeker WETEN is toch weer iets anders? Zou het misschien niet toch eigenlijk meer de angst zijn; angst dat dit kind ook later anderen zal schaden en pijn doen? En daarom – vanwege het eigen lijfsbehoud en dat van de groepsleden – maar beter geëlimineerd kan worden? Hetgeen dan een keuze zou zijn die door angst is ingegeven. En angst en “hogere liefde” zijn toch echt niet hetzelfde; een enorm frequentieverschil.

   Jouw “puntje 3” :
   Ik heb jouw kennis niet ter discussie gesteld, Cozmic. Ik vroeg me alleen af in hoeverre jij begrip / overzicht / inzicht hebt m.b.t. wat het nut / de functie van psychopaten zou kunnen zijn binnen de evolutie van de mensheid richting een “hoger bewustzijn”, de Liefde? Psychopaten een anomalie? Omdat er zo weinig van zijn? Een ‘afwijking van de algemene norm of vastgestelde waarde’ dus? Die horen er niet bij? Een foutje van de kosmos? Die kunnen beter – als een daad van “hogere liefde” – om zeep geholpen worden door hun moeder, terwijl het toch ook misschien “goede neurochirurgen , bomexperts , brandweerlieden etc” hadden kunnen worden..?
   De psychopaat een archetype?

   Ja, een al dan niet prominent aanwezig aspect van de (iedere) persoonlijkheid. En ja, in een acuut levensbedreigende omstandigheid mag een mens er natuurlijk voor kiezen om zijn eigen leven (of dat van een ander) te redden, door de belager zonder mededogen uit te schakelen. In principe heeft een mens altijd de keuze om te vechten voor het behoud van z’n stekkie hier in zijn lichaam / de wereld, of het los te laten en eens te kijken hoe ver je komt met empathie. [Gezien mijn eigen rijke ervaring met het verschijnsel psychopathie ben ik er inmiddels voor 99% van overtuigd geraakt dat je met empathie niet ver komt bij hen 😉 Maar, bij jezelf kom je des te verder… ik bedoel, het maakt je lichaam en persoon lichter en transparanter, cq ontvankelijker voor Bewustzijn. En dat is, zo lijkt mij, uiteindelijk waar het allemaal om gaat: bewust zijn… meer en meer instaat zijn te acteren vanuit Liefde & Wijsheid 🙂 ]

  11. @ Patient
   Ik ga jouw weten niet bestrijden , zoal;s al zei : I know nothing .
   Ik ben een beetje als Jenne , ik spreek uit ervaring .
   Eigenlijk is ervaring alles dat telt , de rest is theorie

  12. @ coz
   Ratten verjaag je niet ratten maak je af! En zo is dat.( wel heel liefdevol dat dan weer wel)

  13. één Patiënt, U eindigt, met meer en meer in staat zijn te acteren uit liefde & wijsheid.
   Dus U creéerd een schijnwereld want dat is acteren, om het fenomeen van psychopaten te kunnen verwerken aanvaarden etc. Onze samenleving is doortrokken van labiele, mindergoeddenkende mensen dat is nog daar aan toe, maar de werkelijke geestelijke gestoorden maken de dienst uit, alles wat anders is als de gemiddelde mensen, zijn dus afwijkend in hun doen maar ook in hun denken.
   Door de massale inteelt in de noord Africaanse volkeren, neven en nichten, keer op keer, ontstaat iets heel scheefs. Je moet dus oppassen niet in een soort nazi denken te vervallen, maar we mogen dit probleem wel onder kennen, dat alles niet zo is als dat het er uit ziet, mijn grootmoeder zij vroeger al, je kunt ze wel voor de kop kijken maar niet er in!

  14. @Cozmic Eerder schreef ik over Jung, daarop reageerde je dat je een back-door had ontdekt, kan je dat nog herinneren? (volgens mij in Is angst een frequentie)

   Liefde, volgens mij gaat het om zelf-liefde. En is er alleen maar zelf-liefde wat er toe doet.

   Want als ik compleet van mijzelf houdt, van de satan in mij zelf, van de haat in mij, van mijn creativiteit, van mij zelf, en al de facetten in mij zelf erkend heb, geaccepteerd heb en in mijn bewustzijn gebracht, voel ik geen behoefte meer om mij te ergeren aan het gedrag van anderen.
   Want pas dan kan ik compassie en begrip voelen voor de daden van anderen én tegelijkertijd gedrag van derden wat mij schaad tegen houden.
   Ziel en geest. Volgens mij is het als waterdruppel en oceaan. De ziel is de afgescheiden waterdruppel die naar de aarde is gekomen om zich weer te herenigen met de geest, de ziel.

   Ieder mens heeft een ziel. Het kan wel zijn dat de wikkels (sluiers) het contact voor de ziel met het lichaam ontoegankelijk maken. Die mensen leven vanuit hun ratio. En vanuit de ratio kan alles beredeneert worden. Kun er zelfs beredeneerd worden dat het belangrijk is om bejaarden uit het verzorgingshuis te sodemieteren om zo de bonussen aan bankiers te kunnen betalen.
   Ik kan duizenden zinnen opschrijven over spiritualiteit, maar het dient geen doel. Want een ieder vindt pas de waarheid in zichzelf. En dat is eenzaam werk,doorzetting, vertwijfeling en waarheid.

  15. Waar staat: “Ziel en geest.
   Volgens mij is het als waterdruppel en oceaan. De ziel is de afgescheiden waterdruppel die naar de aarde is gekomen om zich weer te herenigen met de geest, de ziel.
   Dient u te lezen:
   “Ziel en geest.
   Volgens mij is het als waterdruppel en oceaan. De ziel is de afgescheiden waterdruppel die naar de aarde is gekomen om zich weer te herenigen met de geest.”

  16. 77,17

   Het is minder mooi, maar ik begrijp de practisch problemen.
   Dus ga je gang, groet Jenne

  17. @ Jenne 77.14,

   Het woord “acteren” staat in dit verband voor “oorspronkelijk en bewust handelen”.

   Dit in tegenstelling tot de doorsnee wijze van menselijk handelen, dat eigenlijk meestal een (min of meer onbewust / onbeheerst / door emoties gedreven en op zelfhandhaving gericht) “reageren” is op stimuli van “buiten af”, op anderen dus en niet van “binnenuit” een welbewuste keuze (die – het geheel der dingen overziend – dienstbaar is aan het ‘hoogste goed’ van alles en iedereen).

  18. @ Cozmic 77.12,

   Je gaat mijn weten niet bestrijden? Hoe zou dat ook kunnen? Ik heb je immers niet laten weten dat ik iets zou weten.. Toch?

   Ik heb slechts wat vragen gesteld – in z’n algemeenheid en aan jou – n.a.v. jouw stellingname: “De uitwerking van het stofje oxytocine wordt vaak verwisseld met liefde , een moeder kan daardoor van haar psychopatische kind houden , waarvan ze weet dat hij/zij haar eerdags zal vermoorden . Hogere liefde zou die moeder in staat stellen om dat kind om zeep te helpen om zodoende zichzelf en anderen te beschermen tegen dit monster .”

   De vraag waar het eigenlijk om draaide was: “Kan het zijn dat je nog niet begrijpt of overzien kan wat het nut / de functie van psychopaten zou kunnen zijn binnen de evolutie van de mensheid richting een “hoger bewustzijn”, de Liefde e.d. ?”
   Een vraag dus, niet naar conceptuele kennis, vooroordelen, onderbuikgevoelens of wat dies meer zij, maar naar jouw ervaring en inzicht – je weet wel, een beetje outside the box / helikopterview. Ik krijg daar geen antwoord op van je.

   Ik heb je hier in artikelen en comments de wereld kond zien doen van heel wat “wetenswaardigheden”, maar eigenlijk weet je dus niets en spreek je uit ervaring zeg je? Nou, het zal wel aan mij liggen, maar ik vind het wel wat verwarrend, hoor. (Bedoelde je dat met “effe lekker gaten schieten”?)
   Ik zou je bijna willen vragen: en ervaar je dat ook zo, dat je niets weet..? 😉 Ik ervaar in deze iig een soort van dubbele bodem, als je begrijpt wat ik bedoel.

   Enfin, ik had graag willen inspireren / uitnodigen tot enige verdieping m.b.t. het fenomeen psychopathie en de functie ervan in onze wereld. Maar ook Jenne en Marcel komen niet verder dan “om zeep brengen”, “afmaken”, “omleggen”.
   Jammer.
   Ik laat het voor nu hier dan maar bij.

  19. @ patient
   Welk nut denk jij dan dat psychopaten hebben ten aanzien van de bewustwording van zielen in deze incarnatie? Ik voor mij zie geen zingeving , behalve voor de psychopaat zelf . Misschien heel flauw maar ik denk dat de wereld beter af zou zijn zonder hen

  20. Patiënt, dit doen onstabiele mensen meestal, ik laat het hier dan maar bij voor het moment.
   Nederland is het Europese land met de meeste Psychiaters, van daar dat de psychopaten worden gepamperd, het is hun brood en boter, is ook goed merkbaar aan het verloederen van de samenleving.
   Een psychopaat kan een hele sluwe figuur zijn die van achter zijn acteren de mensen bespeeld en kwaad doet, ik denk persoonlijk dat er veel in de politiek werkzaam zijn, manipuleren dat vinden zij fijn.

  21. Zeker ook allemaal “ervaring” van je, Jenne?
   We laten het dan maar zo.

   Marcel,
   Ik wil en kan je vraag wel beantwoorden, maar niet nu. Sorry.
   Zojuist is het stervensproces van een uiterst dierbare kameraad van me ingetreden. Daar wil ik nu bij zijn.

  22. Hoi Patient ( zoek een andere nickname please 😉 )
   Sterkte toegewenst met het proces van je vriend .
   Net als de anderen kan ik het nut van psychopaten niet echt zien , niet out of the box , niet in helicopterview .
   Het enige nut van de staat van zijn als in een archetype ,is dat je in deze staat wel tot drastische levensbeschermende acties kan komen , wanneer je er toe gedwongen wordt . Dus ja , ik zie WEL het nut in van deze state of mind , maar niet het nut van een doorgeslagen fulltime psychopaat . Wat ik al eerder aangaf , er zijn ook zat psychopaten die niet kwaadaardig zijn , zij zijn vaak de onverschrokken helden die geen angst voelen en jobs kunnen uitvoeren die te zenuwslopend zijn voor een ‘normaal’ mens .

  23. @een patiënt 77.20

   Kan het zijn dat je nog niet begrijpt of overzien kan wat het nut / de functie van psychopaten zou kunnen zijn binnen de evolutie van de mensheid richting een “hoger bewustzijn”, de Liefde e.d. ?’

   Psychopaten hebben wel gezorgd voor een technologische revolutie maar mij net zo lang slaan tot ik van je ga houden lijkt me een hele klus.., het middel overtreed namelijk het beginsel daarom ben ik van mening dat het niet te begrijpen valt.

  24. @ Patient ,
   en ik waardeer jouw inbreng by the way , ik had gisteren reactie 77.11 niet goed gelezen ( was aan het multitasken en moe )
   Wat ik bedoel met I Know Nothing is ; We denken veel te weten , dat wat we weten geldt echter alleen voor dit 3D veld , zodra we in een andere staat van bewustzijn raken dan vervalt al die kennis want de dualiteit is dan grotendeels opgelost . Hoop dat ik me goed heb uitgedrukt .

   @ Charles ,
   ik denk dat ik het met je eens ben over zelfliefde , ook al klinkt het vrij narcistisch , pas als je jezelf kent en liefde en vrede met jezelf hebt kan je werkelijk liefde ervaren . Innerlijke vrede , ..ach geef het beestje een naampje .

  25. @ charles ,
   die backdoor waar ik het over had ( bovenaan dit staartje ) ging over het inlogprobleem dat ik had , niet over Jung en was ook niet onder een ander artikel . ( wel bij de les blêfuh hè )

  26. @Cozmic, talking about bij de les blijven….

   Zie je reactie: https://tinyurl.com/3pujs88x
   “chales , ik ken Jung met zijn collectief onderbewuste , nogsteeds deel van de hyvemind , zodra je dat leert herkennen door het te erkennen kan je er uitklimmen . Charles , ik respecteer jouw mening en visie . Ik weet echter dat er een backdoor is , fuck Jung .
   Wie weet raken we getuned , maar ik betwijfel het , ik wacht niet meer op langzame denkers die vastzitten in ooit uitgedokterde dogma’s . Feit dat ik reageer op een bullshitartikel als dit is al een uitzondering . Niet narcistisch bedoeld , maar ik heb het opgegeven . sad but true
   Wie zich nog langer wil laven in dit soort achterlijke desinfo moet dat lekker doen , ik trek mijn eigen plan en geef er geen aandacht meer aan .”

  27. @#77.20
   Hetzelfde gesprek heb ik eerder met Marcel (en? Cozmic) gehad. Ook ik denk dat door moeilijkheden en strijd, de mens uiteindelijk kan komen tot een hogere keuze.

   Als het leven van ladidaa gaat met 5 dagen werken, ’s avonds Idols of de Xfactor, op besoek bij de schoonouders, het druk maken om de vakantie en of de auto al gewassen is, dan neigt de mens volgens mij niet tot een zoektocht naar zijn essentie.

   Vooral door weerstand, door “problemen”: kan de mens komen om op zoek te gaan naar zijn essentie, zijn goddelijke essentie.

   Pas als je beweegt merk je de schakels op van de boeien die je ketenen.

  28. In het psychopaten wereldje zitten veel heel veel gradatisch opgesloten, hobbyisten, maniakaal gedrag, net als Cozmic zegt helden avonturiers, maar ze zijn allemaal beetje soms veel geestelijk gestoord, maar goed het hoord bij de mensheid, en zonder bijzondere mensen, zou het nog saaier zijn als dat het nu is.
   Het zijn vooral de maniakken die de boel anders op een rijtje zetten, en tot vreemde conclusies komen, de ontdekkers dus.

  29. Noodzaak, toeval en verwarring dienen het indalen van hoger individueel bewustzijn in dit universum, waarvan verwarring het meest complementair met het beoogde uiteindelijke resultaat.
   Of zoals wagenpark tycoon Osho het zegt, ‘unless you are utterly confused, you are not going to drop your knowledgeability.., wich is bogus anyway.. http://www.youtube.com/watch?v=xggTJCCxFss
   Een geestverruimend inzicht wat ze in de bankensector ook gráág ter harte nemen!

  30. Jerry, ik mag dan saai overkomen, maar het is allerminst saai bedoeld.
   Maar jouw reactie gelezen hebbende, daar kan ik niets van vinden, want ik begrijp er niets van,wat je nu wilt zeggen.

  31. @ Jerry

   Ik veronderstel dat jenne momenteel droog staat, zijn heerlijk magnesium rijke Bourbon zal wel weer op wezen. Tijd voor een nieuwe fles of zal het een andere bebottelde keuze worden?! Normaal is jenne is eerder vlot van natte tong wanneer hij een gulzig nipje heeft kunnen innemen van het goddelijke vocht en zijn werk als spreukenist ons weer verheerlijkt toespreekt.

  32. Valt wel mee Jenne hoor, je ziet tenminste geen gecamoufleerde Klingons of het script van openbaringen in elke steen die door de ruimte vliegt dus het kan nog erger! 😉

  33. PAUL, vandaag is niet, mooi dag in de tuin gewerkt!
   Er zijn van die dagen dat alle nostalgie komt boven borrelen.
   En dan zit je even te schrijven over psychopaten, en dan komt op eens de gedachte in je op, en ik dan ?
   Jerry, ben nooit verder gekomen als Jack Vance, de waanzinnige planeet.

  34. COZMIC, jij weet toch altijd het juiste antwoord te vinden, ik heb er een paar bekeken, bedankt!

 22. @ een patiënt,
  En hoe lang, bent u nu al onder behandeling? Want al uw flauwekul, is rechtstreeks uit het curriculum, van psychologen , die werkzaam zijn, in de van Mesdag kliniek.
  Ga eens naar buiten en luister niet zo veel naar Pink Floyd.

  1. Nieuw hier, H van Putten? Speciaal langs gekomen om eens een heeeeel rare reactie te plaatsen? Zo 1 die nou echt eens helemaal nergens op slaat? Origineel, hoor!
   Btw bij obsessief-compulsief kommagebruik ( volgens DSM-IV gecategoriseerd als een angststoornis, meen ik me te herinneren) kan meestal gedragstherapie in combinatie met medicatie wel enig soelaas bieden. Sterkte en succes!

 23. Ik had een Dobermann. Deze kreeg door ouderdom last van aanvallen lijkend op epilepsie. Hij reageerde op 2 homeopathische middelen en koos ook nog zelf welk middel hij op dat moment nodig had. Hoezo het helpt niet. Een dier weet niets van zogenaamde onderzoeken en wel geleerde mijnheren. Alleen van oplettende, zorgzame baasjes.

 24. En als die “non-believers” nu eens begonnen met zichzelf (en liefst nog zoveel mogelijk kennissen en familieleden) homeopathisch te laten behandelen? Ze weten toch verdorie echt niet waarover ze spreken?
  Als gezondheidswerker zie ik zoveel mensen die genezen door het juiste homeopathisch middel te nemen dat geen haar op mijn hoofd twijfelt aan de werking van homeopathie.
  Geloof je niet in de werking van homeopathie, ook goed, maar aub verkondig niet dat het niet helpt, want dan LIEG je gewoon.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.