Advertentie

De parasieten van de macht…


In hoeverre is Mark Rutte wakker geschud, door dezélfde ontwikkelingen die we hieronder in het artikel beschouwen. Het massale ontwaken van ‘de stille stem in het volk’.. Deze stille stem die besloten heeft, om wél te gaan stemmen, terwijl ie zei van niet. Een stille stem, die wel zegt dat ie ergens op stemt, bijvoorbeeld aan een opinie-peiler, maar vervolgens tóch lekker iets anders stemt. Of dacht je dat al die opiniepeilers gek zijn en niet weten hoe je een marktonderzoek uitvoert..?? Ze worden gewoon massaal in de maling genomen.

De niet-stemmers, zo ontdekte ook advocaat Plasman, zijn een levensgroot contra-gewicht, dat WEL DEGELIJK nagedacht heeft.. De niet-stemmers zijn verdorie wel degelijk goed geïnformeerd over zaken.. Maar gaan -voor een groot deel- niet stemmen uit onvrede, uit dissociatie, uit afkeer van het politieke establishment..

De pluche-plakkers, de ambtenaren voor het leven, de publieksgeld misbruikende pieremechoochels.. In hoeverre is Mark Rutte wakker geschud door vooral deze groep-niet-stemmers en ziet hij eindelijk in, dat de dagen geteld zijn van de populistische, visieloze leiders.. Dat er een tijd is aangebroken waarin het aankomt op oprechte verbinding en het aanschouwen van de eigen kwetsbaarheid. Dat de mensen die nu WEL uit hun zelfverkozen stilte-plaatsen komen, beseffen, dat de tijd gekomen is, waarop ze de balans kunnen doen kantelen.

rutte janukovitchIn hoeverre beseft Mark Rutte, dat je deze kwetsbaarheid niet meer, in alle heftigheid, met valse praatjes en loze beloftes EN excuses kunt camoufleren. DIE TIJD IS VOORBIJ.. Dus gewoon vertellen, dat je iets niet weet, weer oprecht vragen beantwoorden van het volk, wanneer  dat vraagt om oprechte informatie. En niet liegen en bedriegen zoals dat -naar het grote voorbeeld van Mark- in de VS toch ook zo beloont wordt..

En door jezelf niet meer te verliezen, zoals Rutte dat bijna dagelijks doet, in achterkamertjes-gekonkel en ‘geheime afspraken’, zoals hij dat op -in onze ogen- schandalige wijze heeft gedaan in de lopende affaire met de MH17, waarin hij de pro-Amerikaanse Oekraïense president Poroshenko, nog net niet een extra sleutel van het torentje overhandigde..!

Het is gedaan met de democratie, wanneer een man als Jean Claude Juncker, volledig dronken van het Campari-apperitief vóór, de wijn bij, EN de cognac bij de koffie na het lunchgerecht, vervolgens voor de ogen van de wereld, de dronken pierlala uithangt.. Is het volk dan zó dom, dat het jou gekozen heeft op die plek. Gekozen overigens, via-via-via-via…

Of dienen dan goedwillende krachten -want die zijn er- in de Europese top OP TE STAAN en dit schandalige toonbeeld van machtswellust af te breken, door deze pipo naar huis te sturen. Nee, ook niet met een mega-afkoopsom, van een omvang, die een gemiddelde EU-burger in zijn leven niet bij elkaar verdient.. Gewoon, met een schop onder z’n kont zeg maar.. Kortom, wat er aan de hand is in de wereld, is relatief simpel.. Het gaat in onze ogen om:

x

* * *

 x
X

De parasieten van de macht…
X

De overheid die parasiteert op de samenleving..
X

2016 © Mike Adams ‘Health Ranger’ | vertaling Frank Bleeker |
2016 © deze versie WantToKnow.nl/be

x

Mike Adams, gezondheidsjournalist, een man die met open vizier in de slag is om waarheidsvinding.
Mike Adams, gezondheidsjournalist, een man die zijn leven in dienst stelt, om, met open vizier, de slag te strijden voor waarheidsvinding.

Het belangrijkste streven van de regeringsvorm die heden ten dage over de hele wereld opgeld doet, is om de mensen ervan te overtuigen dat ze een regering nodig hebben om te overleven, terwijl ze in werkelijkheid  heel goed zonder kunnen. De overheid parasiteert op de economie. Over de rug van de arbeiders en de belastingbetalers blijft het systeem in stand, maar het moet diezelfde belastingbetalers ervan overtuigen dat ze een overheid nodig hebben om te kunnen overleven.

De mens heeft al sinds onafzienbare tijd in zijn basisbehoeften kunnen voorzien, dus eigenlijk is er niemand meer te vinden die een regering nodig heeft om in leven te blijven. Het hoofdthema is vandaag de dag dat regeringen hoofdzakelijk bestaan om problemen te scheppen, zodat zij zich erop kunnen beroepen hun bestaan te moeten prolongeren  om precies die problemen op te lossen. En vervolgens winnen ze de verkiezingen door de mensen te beloven dat ze oplossingen zullen aandragen voor de problemen die ze nota bene eerst zelf verzonnen hebben.

Voorbeeld: de catastrofe met de ‘subprime’-hypotheken in de VS, werd door overheden gecreëerd onder goedkeuring van de regering Bush jr.. Deze overheden, dwongen de banken om leningen op huizen af te sluiten voor hypotheeknemers die de aflossingen gewoon niet konden betalen. En dus was het onvermijdelijk dat het ‘subprime’-kaartenhuis in zou storten. En het werd de ondergang van diverse banken en zorgde voor een kapitaalvernietiging van honderden miljarden dollars. Het zorgde er ook voor dat miljoenen mensen in een uitzichtloze situatie terechtkwamen; honderduizenden werden van het ene op het andere moment in alle stilte dakloos.

En dan bemoeit de regering zich ermee…
De regering verkondigt dat ze ‘de arme slachtoffers de helpende hand zullen bieden, die ten prooi zijn gevallen aan de ingestorte markt’. Tja, de regering heeft dit probleem wel eerst zelf veroorzaakt. En deze situatie lijkt precies weer op de standaardwijze, waarop regeringen, in dit geval de Bush-regering, altijd te werk ging: eerst problemen veroorzaken, en dan, als de mensen er volkomen onderdoor gaan, als reddende engel optreden en roepen: Wij zullen jullie wel helpen!  Als de overheid zich van meet af aan afzijdig had gehouden, zou iedereen beter af zijn geweest.

En ook Amerikaanse rechters lijken een regelrechte sponsor te hebben in de VS. De naam van die sponsor..? Begint met een 'M' en eindigt met een 'O'..
En ook Amerikaanse rechters lijken een regelrechte sponsor te hebben in de VS. De naam van die sponsor?  (Die gewoon via de Amerikaanse president te werk dient te gaan als het om de aanstelling van rechters gaat..) We hebben hun logo hierboven in de foto geplakt.. (Het begint met een ‘M’ en eindigt met een ‘O’..)

 

"Alle bewijzen duiden op betrokkenheid van Al Qaida, en met name van Osama Bin Laden, bij de aanslagen op ons land. Maar we zullen ze uit hun holen roken! Next question!"
“Alle bewijzen duiden op betrokkenheid van Al Qaida, en met name van Osama Bin Laden, bij de aanslagen op ons land. Maar we zullen ze uit hun holen roken! Next question!”

Kijk eens naar de onwaarschijnlijke verhalen van Hillary Clinton..
En als je beide presidentskandidaten nog eens onder de loep neemt, bijvoorbeeld Hillary Clinton in de Verenigde Staten, dan zien we dat zij volop beloftes deed om ‘de problemen op te lossen’.. Maarr.. deze rotzooi had haar eigen partij gecreëerd..! Immers, de Democraten hebben het in Amerika voor het zeggen gehad gedurende de laatste 8 jaar, en dat nagenoeg zonder oppositie. Ze hebben zowat elke wet die ze wilden introduceren, kunnen aannemen en elk agendapunt erdoor kunnen drukken dat ze wensten door te drukken.

En toch baseerde Hillary Clinton haar campagne op deze verfoeilijke, bizarre voorstelling van zaken, dat Amerika er vreselijk slecht aan toe is en dat zij degene is die het land uit het slop kan trekken. Nou, je kunt niet om de vraag heen ‘Hoe zijn de zaken zo vreselijk uit de hand gelopen in Amerika?’ en ‘Hoe komt het dat het bergafwaarts is gegaan met de samenwerking  tussen de rassen?’ Want het was toch juist de regering Obama, die de vijandschap en de verwijdering tussen de rassen weer heeft aangewakkerd terwijl een groeiende toenadering mogelijk geweest was…?

Maar dit schijnproces dat de regering voert, gaat natuurlijk veel en veel verder terug dan de regering Obama. We kennen in Amerika ook ‘de regering Bush’. Zij kwamen tot de slotsom dat ze zoveel voordeel zouden behalen, inzake vooral het consolideren van macht, dat het verlies aan Amerikaanse levens op 11 september 2001 -let wel, ruim 3000 Amerikaanse levens bij deze aanslag–  in de gedachtegang van hun brein,  een offer was, dat de moeite zeker waard was. Ze hoefden immers zelf niet naar het front. En bij de aanslagen waren het ook de burgers die het loodje legden.

Ging het om Osama Bin Laden, of gaat het over bangmakerij en de MYTHE Osama Bin Laden..?
Ging het om Osama Bin Laden, of gaat het over bangmakerij en de Moslim-Mythe die Osama Bin Laden heette..? Of zoals nu: ISIS..

Maar zijzelf, de regerende elite in Washington, waren in werkelijkheid aan de winnende hand, hun macht groeide, vanaf het moment dat Bush jr. in 2000 werd verkozen en in januari 2001 aan de macht kwam.  Zij waren druk bezig de klus af te maken die zij wilden klaren. Een klus die bestond uit het overtuigen van het Amerikaanse volk, dat deze de Bush-regering nodig had, als een grote broer, om hen te beschermen tegen de terroristische boeman die ze verdorie in Washington zélf hadden verzonnen.

Houd het beleid van Obama maar eens tegen het licht!… dat is in één woord rampzalig gebleken voor de Amerikaanse economie. Deze telt nu meer dan 50 miljoen Amerikanen die moeten overleven op voedselbonnen en pakweg 93 miljoen Amerikanen die werkloos zijn, dus geen baan hebben. En dan durft Obama onlangs te beweren, dat het er allemaal beter voor staat, dan 8 jaar gelden, toen hij als president begon.

Dus, er is sprake nu van werkloosheid op grote schaal en we hebben in de VS te maken met de vorderingen van de Obama-Care-gezondheidszorg, die nog meer banenverlies veroorzaken. Claims die parttime werkers op urenverlies zetten en die ervoor gezorgd hebben dat bepaalde posities  geschrapt zijn. De mensen  zijn ontslagen, gewoon op straat gezet en vervangen door buitenlandse werknemers. Dit is allemaal gebeurd met voorbedachten rade, om de middenklasse te ondermijnen, zo niet helemaal weg te vagen. Een middenklasse die bestaat, of moeten we zeggen ‘bestond’, uit de meer zelfstandige stemmers met zelfvertrouwen en onafhankelijke denkers. In dat kader kun je je hart ophalen aan het volgende deel van mijn verhaal:

x

Aan alle mensen die zelfvoorzienend zijn..

EEN OORLOGSVERKLARING VAN DE REGERING..

Het thema van zelfredzaamheid, is uitermate bedreigend voor elke logge, grote regering. Ze willen beslist niet dat mensen zelfstandig zijn of gaan worden. Ze willen niet dat mensen in staat zijn hun eigen problemen op te lossen, of gewoon maar zelf kunnen nadenken. Daarom zie je de tendens dat regeringen ertoe overgaan, de oorlog te verklaren aan de zogenaamde ‘preppers’, mensen die zich prepareren voor mogelijke heftige tijden van voedsel- en watertekorten. Of de oorlog verklaren aan mensen die overlevingstechnieken beheersen of aan überhaupt iedereen die serieus zelfredzaamheid doceert.

Of -stel je voor- het idee uitdraagt dat je zelf je kinderen thuis les mag geven of zelfs maar een moestuintje mag hebben. En herinner je het moestuintje van Michelle Obama, de propaganda van de ‘vrije, gezond-etende, onafhankelijke Amerikaan’..? Op al deze ideeën heeft de regering op een gemene, agressieve manier de aanval ingezet. Zo speelde in de zaak van James Stewart, die rauwe melk verkocht in Californië en in het gevang belandde en vervolgd werd met het mes op de keel. Diens melk werd afgenomen en vernietigd..

De staat Californië hoefde allen maar diens zelf-gekweekte watermeloenen te zien of de eigen kaasmakerij, of ze lieten simpel  voor US$ 50.000 van diens voedsel vernietigen; zijn laatste cent werd afgenomen en hij belande in de nor..! En waarom? Omdat deze James Stewart het idee van zelfredzaamheid uitdroeg; hij verkocht de mensen namelijk melk van koeien rechtstreeks van een boerderij en die melk had niet het industriële fabriekstraject doorlopen dat de standaard gepasteuriseerde, gehomogeniseerde melk voortbrengt, die op de keper beschouwd, het voedsel gewoon vergiftigt. Kijk naar deze video uit 2011.

Regeringen gebruiken voedsel als wapen tegen het volk..
Wereldwijd zetten regeringen, voedsel in als wapen/instrument, om de controle in handen te houden. Dit systeem balanceert op een punt waarop mensen gemanipuleerd kunnen worden om degenen te belonen die -politiek gesproken- gehoorzaam zijn en daarnaast diegenen te straffen, die zich tegen het zittende regime keren. Kijk bijvoorbeeld naar de huidige situatie in Venezuela, dan zie je een president die een verordening heeft afgekondigd, waarbij voedsel beperkt moet worden voor de politieke vijanden en dat het voedsel wordt toebedeeld aan die gezinnen en individuele personen, die hun steun aan zijn rampzalige regime voortzetten; een regime dat eerlijk gezegd het grootste deel van het land in een staat van hongersnood heeft gestort.

venezuela-food-protesten
Miljoenen betogers in Venezuela die protesteren tegen de voedseltekorten in de steden.

Nu, op het moment dat de wetten en dwangbevelen worden geschreven in Washington, kan de Federale Regering al van deur tot deur of van boerderij tot boerderij trekken om al het voedsel, alle boerderijdieren, al het vee, de geiten, koeien en kippen te confisqueren, en zelfs de tractoren, al het zaaigoed en de brandstoffen. En vervolgens kunnen ze dit voedsel opnieuw verdelen onder de mensen die ze in leven willen houden tijdens een of andere crisis. En wie zijn die mensen die ze in leven willen houden? Degenen die blijven stemmen op de Almachtige Overheid.

Dus, zien we ten tijde van crisis het volgende scenario zich ontwikkelen, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid : de Federale Regering haalt al het voedsel weg uit de plattelandsgemeentes, want die zijn over het algemeen onafhankelijker en meer zelfvoorzienend en vaker anti-gevestigde orde, Zij zullen deze voedselvoorraden vervolgens herverdelen in de stedelijke gebieden, aan de mensen die in de stad wonen en meer afhankelijk zijn van de regering en meer geneigd zijn om op de ‘Almachtige Overheid’ te stemmen. Pure public relations dus.

kissinger food supplyDeze mensen zijn over het algemeen liberaler en progressiever ingesteld, en zullen waarschijnlijker vóóor de Democraten stemmen. En zij zullen dus de mensen zijn, die de voedselvoorraden krijgen, omdat de overheid het voedsel moet weghalen bij degenen die het geproduceerd hebben, teneinde het ‘uit te delen’ aan degenen die het niet geproduceerd hebben, maar het nodig hebben om te overleven om op steeds meer Democraten te stemmen in Washington.

En precies zo gaat Washington te werk als er geld mee gemoeid is: ze pakken het af van degenen die het ‘gemaakt’ hebben en delen het uit aan degenen die het niet zelf verdiend hebben. Eerst romen ze natuurlijk de bovenste 30-40-50% af, om de exorbitante salarissen en bonussen van de overheid te spekken, als beloning voor een taak waar ze zich afschuwelijk slecht van gekweten hebben, aldus de welvaart vernietigend.

bush-911-jetfuel-wtc-laffOverheden die ARMOEDE, TERRORISME en RASSENOORLOGEN organiseren…
Dit is de werkwijze die regeringen heden ten dage hanteren. Ze parasiteren op de samenleving. Ze bedienen zich van dwangmiddelen – dreigen met geweldsmaatregelen, of dreigen je je vrijheid af te nemen of je land te bezetten, je bezit verbeurd te verklaren, je bankrekening te plunderen om je af te pakken wat je geproduceerd hebt en dan alles weg te geven aan iemand anders die zelf niets geproduceerd heeft, maar ‘n gehoorzaam burger is, die stemt om politieke steun te geven aan het regime dat  aan de macht is.

De grote ‘Aha-Erlebnis’ bestaat eruit, dat we in een tijdsgewricht leven waarin de technische ontwikkelingen en de onvoorspelbaar snelle en uitgebreide kennisoverdracht met betrekking tot het produceren van voedsel en het leiden van een zelfvoorzienende levensstijl een enorme vlucht heeft genomen. Dit blijkt uit bijvoorbeeld zonne-energie, het opvangen van regenwater, voedselproductie via de permacultuur landbouw, ja al die opzienbarende nieuwe technologieën om een onafhankelijke manier van leven te ondersteunen, waarbij we die federale overheid helemaal niet meer nodig hebben om ons te vertellen hoe we moeten leven.

En de simpele waarheid is, dat als de regering aan de kant ging staan en op zou houden met allerlei problemen te creëren,  de kwaliteit van leven van alle burgers erop vooruit zou gaan, omdat we geen terrorisme meer zouden kennen, want terrorisme is in werkelijkheid in het leven geroepen door overheden. We zouden geen armoede meer kennen in de samenleving, omdat ook armoede wordt gecreëerd en in stand gehouden door overheden. En, we zouden geen rassenstrijd meer hebben op het niveau dat we vandaag de dag kennen, want het is rassenhaat en de rassenscheiding die door overheden gecreëerd worden  als middelen om in te zetten voor sociale manipulatie.

Alle grote problemen waar we in de hedendaagse samenleving mee te kampen hebben, waaronder chronische ziekten en kanker, ze worden allemaal door de overheid gecreëerd voor specifieke politieke doelstellingen, om de mensen gevangen te houden in een vicieuze cirkel van afhankelijkheid en onmacht om te ontsnappen uit de mentale gevangenis die de overheidspropaganda creëert.

nestle-water-privatiseren-peter-brab

OVERHEDEN BESCHOUWEN BURGERS ALS BELASTINGSLAVEN DIE VOORTDUREND GEMONITORD MOETEN WORDEN EN DIE ZODANIG ONDER DE DUIM MOETEN WORDEN GEHOUDEN DAT ZE ZICH ALS MAKKE SCHAPEN GEDRAGEN

Om bij deze metafoor te blijven, nemen we een rancher in gedachten met een grote ranch vol koeien. Welnu, die koeien staan altijd onder controle en ze worden opgeofferd voor de winst van de rancher en zo worden ze feitelijk door de rancher uitgebuit en beseffen die koeien niet  dat ze op zekere dag in het slachthuis terecht zullen komen. Als ze daadwerkelijk de tegenwoordigheid van geest zouden hebben om ‘wakker te worden’ en het besef zouden krijgen dat ze maar op hoeven te staan en zo bij wijze van spreken hun vrijheid zouden herwinnen, dan…, maar helaas, ze doen het niet.

De boer zorgt dat ze bezig blijven, en genoeg te eten krijgen, maar laat hen in het ongewisse over wat er op een kwade dag met ze gaat gebeuren en licht hen ook niet in over het doel waarmee ze op die boerderij worden gehouden. Om die metafoor door te trekken zou je kunnen zeggen dat dit ook geldt voor burgers in een land als de Verenigde Staten van Amerika.

true powerDe overheid ziet  de mensen als exploiteerbaar vee op een ‘belasting-boerderij’ en beschouwt de burgers als dieren die voortdurend ‘gemonitord’ moeten worden. Dieren die ze kunnen uitbuiten en manipuleren en die ze voorliegen over het echte doel waarvoor ze gebruikt worden en die eigenlijk enkel bestaansrecht hebben om meer macht, winst of controle te bewerkstelligen met betrekking tot het systeem dat hen overheerst. En tegelijkertijd wil de overheid niet dat de menselijke veestapel, of de makke schapen zo je wilt, ooit echt wakker zullen worden.

Zodanig dat ze beseffen dat als ze zich maar zouden verenigen, of zelfs maar een klein percentage van hen, ze in opstand  konden komen en het systeem over zouden kunnen nemen, hun vrijheid herwinnen, de boeven zouden kunnen wegjagen uit Washington, en dat ze dan de zaak terug kunnen draaien en het zelfs tot een goed einde zouden brengen, als ze zich maar zouden verenigen en besluiten om het gewoon te doen; om daadwerkelijk hun vrijheid terug te winnen.

Maar de regering slaagt erin ieder lid van de maatschappij persoonlijk zodanig te intimideren,dat wanneer een bepaald persoon waarvan ze maar denken dat die in het openbaar zijn mening zou willen verkondigen, of deel zou willen nemen aan een protestmars, of een of andere opstand zou willen propageren, geïntimideerd wordt, of het zwijgen opgelegd, of bijvoorbeeld zelfs gearresteerd wordt en dat die opstand in de kiem wordt gesmoord en dat de andere burgers in de maatschappij weer braaf in het gelid lopen.

government shup upEn zó werkt het. In de dierentuin, of op een veeteeltbedrijf of in de menselijke samenleving.  Het draait allemaal om de totalitaire maatschappij die alles en iedereen beheerst, die daarvoor gebruik maakt van intimidatiemethoden, mensen hun vrijheid  ontnemen en dwangmaatregelen treffen om iedereen in het gelid te houden, terwijl de machthebbers zelf parasieten zijn, die leven ten koste van de arbeiders en de belastingbetalers.

De ‘democratie-illusie’ en psychologische manipulatie van de massa…
Dit wordt allemaal met opzet gedaan, zo werkt het en zo heeft het al lange tijd gewerkt. Het enige dat er verandert, is de woordenkeus die wordt gehanteerd. Vroeger hadden we koningen en koninginnen; nu hebben we presidenten en ministers. Het was vroeger zo dat de koning het land in bezit had en dat de boer het land bewerkte en zijn verdiensten aan de koning overdroeg. En nu,vandaag de dag, betaalt men over het gebruik en eigendom, de onroerend-goed-belasting, wat feitelijk een soort rente is. Een pacht voor het ‘gebruik’ van het land.

In feite huur je dus land van de regering, niets is je eigendom. Je moet jaar in, jaar uit altijd maar rente betalen en als je ermee ophoudt om de vastgestelde huur te voldoen, oftewel de onroerend goed belasting, over datgene waarvan je denkt dat het je eigen bezit is, zul je er zeer snel achter komen dat in feite de overheid eigenaar is, want ze zullen met gewapende mannen komen om jou van je land te jagen en het in te pikken. Ze organiseren zonder mededogen de ‘gedwongen verkoop’ van je land om de huurafdracht binnen te halen die ze hadden opgeëist.

government fakeDus we leven helemaal niet in een vrije samenleving;
we zitten in een denkbeeldige gevangenis, zo je wilt, of een dierentuin of een koraal, waar je maar een van de velen bent die allemaal als makke schapen of als slachtvee worden beschouwd door de regering die op dat moment aan de macht is. En je ene, daadwerkelijke functie in de maatschappij is, om op die regeringsfunctionarissen te stemmen, zodat ze hun bestaan kunnen rechtvaardigen en de illusie van de democratie in leven kunnen houden, terwijl ze eigenlijk voorstanders zijn van een totalitair regime dat functioneert op basis van dwangmethodes, propaganda en manipulatie van de publieke opinie en populisme.

Met andere woorden: de meeste burgers worden door de machthebbers gezien als ‘bruikbare idioten’. (Een letterlijk citaat) Je bent enkel van nut voor zover het je stemgedrag betreft om de machthebbers in het zadel te houden en zij voorkomen dat je in opstand komt door de illusie in stand te houden dat je iets te kiezen hebt inzake de toekomst van het land, en dat je tot op zekere hoogte  invloed kunt uitoefenen door middel van je stem, terwijl je in feite helemaal niets te zeggen hebt.

government or private organised crimeHet hele systeem is een grote farce. Het is ontworpen om je brein bezig te houden en je in de waan te laten dat je niet in opstand hoeft te komen omdat je ten onrechte gelooft dat je in een vrije samenleving woont, in een democratie leeft, terwijl je in werkelijkheid onder een regime leeft van een totalitaire politiestaat, dat opzettelijk de samenleving naar zijn hand zet en dat zich bedient van hersenspoeling op grote schaal met het doel je te laten geloven dat je een keuze hebt, waar dat in werkelijkheid geenszins het geval is.

Hoe ontsnap je aan de mentale gevangenis en de ketening van de geest?
Dus, wat kun je als privépersoon doen om je geketende brein uit die gevangenis te laten ontsnappen? Welnu, een van de belangrijkste dingen is, om zelf te gaan leren denken, wat inhoudt dat je alles negeert dat je hoort uit officiële bronnen, inclusief het Witte Huis, de bekende media en van iedere voorlichtingsambtenaar van de overheid.

jeffrey tucker conspiracy believeZe liegen met voorbedachten rade tegen iedereen, of verdraaien de feiten of houden informatie achter. Ze blijven maar valse verhalen de wereld in sturen en verzinnen fabeltjes en culturele mythes, zo je wilt, om je maar vast te houden in het web van de dwangmethodes en constante controle waarvan het systeem zich bedient. Je zult echt moeten leren al die ideeën overboord te gooien en ware wijsheid en kennis binnen jezelf te vinden en misschien in de natuur of wellicht in connectie met het Goddelijke.

Het is essentieel dat je het hele politieke apparaat van de maatschappij links laat liggen om de achtergrond informatie te vinden en ook de kennis, wijsheid en inspiratie voor de keuzes die je uiteindelijk maakt in je leven.  Het is heel triest, maar er zijn bitter weinig mensen in de samenleving die de intellectuele moed hebben om zelf te gaan denken, omdat het zeer angstaanjagend voor hen is, om het oneens te zijn met de consensus. En dat wordt allemaal zo geënsceneerd.

Een intellectuele denkwijze en intelligente scepsis hanteren , vereist grote cognitieve moed. En het is niet iets waar je gewoon mee geboren wordt; het is iets dat je moet aanroepen en als een vereiste zien in je eigen leven en dan leren hoe je het in je dagelijkse routine in praktijk moet brengen en als je dat eenmaal voor elkaar hebt, zul je de wereld steeds meer zien vanuit een geheel nieuw perspectief. En je begint langzamerhand de propaganda te doorzien en je krijgt een veel breder begrip van je eigen rol in deze wereld en hoe je daadwerkelijk kunt leven als vrije burger in een onvrije wereld.

x

* * *

 

36 gedachten over “De parasieten van de macht…

 1. Omdat hier over Rutte geschreven wordt waarbij de vraag gesteld wordt of hij wakker geschud is zou het misschien nog treffender zijn om te vragen of alle politici nu wakker geschud zijn/worden.
  De Elite (die achter de schermen de dienst uitmaken) zijn wel zo slim regeringen hun gewilde beleid te laten uitvoeren zodat indien het fout gaat de regeringen de schuld krijgen terwijl de elite buiten beeld blijft.
  Vooral wanneer politici chantabel zijn omdat zij iets te verbergen hebben is dat een voordeel voor hen achter de schermen want zo kun je mensen laten doen wat je wilt omdat het anders uitlekt.
  Rutte lacht wel veel en doet net of er niets aan de hand is maar het verleden heeft laten zien dat ook figuren als Mussolini die altijd dacht dat hij onaantastbaar was hun lot niet kunnen ontlopen.
  Stemmen is sowieso niet logisch want er is een tijd geweest dat de VVD gezien werd als de partij die de belangen van de middenstand diende terwijl diezelfde VVD nu ervoor zorgt dat die middenstand naar de knoppen geholpen wordt zoals ook de PVDA gezien werd als de partij die de belangen van de gewone man/vrouw behartigde terwijl ook zij dat niet meer doen.
  Dus denk ik dan verkeerd als ik schrijf dat een ieder die zijn/haar stem uitbrengt voor welke partij dan ook op iets stemt terwijl hij/zij niet weet wat die partij gaat doen?
  Het enige wat dan overblijft is iets steun verlenen waarvan niet duidelijk is wat het gaat doen maar waarmee men wel legitimiteit aan hun handelen geeft of dat nu in de kiezer zijn/haar belang is of niet.

 2. Voor Guido,
  Dank voor alles wat je doet zo belangrijk.
  Maar kijk uit voor Mike Adams,hij idealiseert ook behoorlijk n,l Trump.
  Lijkt erop dat hij ook in de val van de gelovige trapt!
  Namaste Elisabeth

  1. Dank voor de waarschuwing, maar we zijn niet met Mike Adams getrouwd hoor.. 😉 Plaatsen slechts informatie als we ons daar zélf in kunnen vinden.

  2. Elisabeth, volgens mij heeft Mike Adams, als Amerikaan, meer inzicht dan iedereen die niet in de VS leeft, toch?
   Dus niet zo denigrerend over zijn ‘steun aan Trump’…
   überhaupt wie trapt in welke val??

 3. Voor MC en Guido,
  Heb niets met denigreren ,alleen met onderzoek alles en behoudt het Goede!
  En ook alleen getrouwd met mijn eigen souvereine ziel!
  In Lakesch Elisabeth

 4. Het Terminaal ziek Kabinet compenseert stijging premie van al die halve dagen en halve weken aanwezig zijnde ambtenaren met 330 miljoen euro.. Hoogstwaarschijnlijk begrijpen ze nog steeds niet dat door al die Klote ambtenaren nederland al grotendeels naar de klote is geholpen en dit ten koste gaat van de normaal werkende nederlanders om die op alle manieren het leven zo zuur mogelijk te maken.. De ambtenaren EPIDEMIE bedraagt al meer dan 1/3 t.o. het werkende deel van Nederland en dan hebben we het nog niet eens over de semi-ambtenaren..
  Mensen dit is echt ziek en ze weten niet hoe hard ze deze uitvreters op alle fronten moeten compenseren !!!!

  Het kabinet maakt 330 miljoen euro vrij om ambtenaren te compenseren voor de stijging van de pensioenpremie. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten, zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën na afloop. Ambtenarenpensioenfonds ABP maakte donderdag bekend dat het de pensioenpremie volgend jaar structureel verhoogt, omdat het fonds er niet goed voor staat. Door de maatregel van het kabinet kunnen de salarissen toch nog stijgen, aldus de bewindsman.
  Wederom Loonsverhoging voor 2.500.000 ambtenaren !!!!???

  “Als je er geen extra geld bijlegt gaat dat ten koste van de loonsverhoging”,Ja en ?? aldus de minister. “Dat zou betekenen dat leraren, soldaten, politiemensen allemaal geen loonsverhoging zouden krijgen. Dat vinden wij voor deze tijd slecht te verantwoorden. Mensen hebben lang op de nul-lijn gezeten. Dat willen we niet meer.” Het geld moet worden ingepast in de Voorjaarsnota, zei premier Mark Rutte. Door de premieverhoging dreigde volgens hem een bezuiniging bij politie en onderwijs. Dat is nu voorkomen. Verder blijft er door de stap loonruimte in andere overheidssectoren, aldus Rutte.

  Indexatie
  De premie van het ABP is nu nog 18,8 procent en dat wordt volgend jaar 21,1 procent van het loon waarover pensioen wordt gespaard. Verder heeft het fonds met 2,8 miljoen deelnemers ook besloten dat de pensioenen komende vijf jaar niet of nauwelijks kunnen meegroeien met de gemiddelde prijsontwikkeling (indexatie).

  Onderhandelingen
  FNV Overheid wijst er in een reactie op dat in december de onderhandelingen over een nieuwe cao voor rijksambtenaren beginnen. “Het is goed te horen dat het kabinet bij deze cao-onderhandelingen niet met een lege portemonnee aan tafel verschijnt en nu al aangeeft hardwerkende ??? militairen, politieagenten ????, docenten ???? en andere ambtenaren ??? te willen belonen. We zien uit naar een goed inhoudelijk gesprek en gaan ervan uit dat we eruit moeten komen”, aldus de vakbond.
  ( HARDWERKEND !!! ZE ZIJN ECHT VOLLEDIG GESTOORD !!!! )

  Dus Alle “Hardwerkende” Ambtenaren in dienst van de Roverheid worden weer gecompenseerd met gemeenschapsgeld OM HIERMEE ROVENDE en GELD-VERSLINDENDE PENSIOEN FONDSEN WEER IN STAND TE HOUDEN..
  Sterkte Werkend Slapend Nederland !!!

  1. De Technique van de kiezers kweken, in Frankrijk verheven tot een ware kunst, vandaar heel veel ambtenaren, veel te veel onderwijzers bijvoorbeeld, 9 uur werken perweek vol salaris, vaste groep poepidedoepi Socialisten, horen en zien nooit kwaad, pooieren op de samenleving.

   De staat heeft nu reeds, 58% van de lands inkomsten nodig om zich zelf te bedruipen, binnen kort 10 millioen werkelozen.

   Wat we nodig hebben is een revolutie, ook tegen het corrupte intellect !

   Jenne

 5. Dat Trump het ook niet gaat maken…. hier: https://www.youtube.com/watch?v=dWyYD2b8k9o

  Christph Hörstel is jaren lang midden-oosten deskundige geweest en nu de drijvende kracht achter de politieke partij DM.

  Op micro niveau en de grap van de week hebben wij hier in het zuiden meegemaakt. De burgemeester van Geleen-Sittard stond een demonstratie toe maar liet kritische borden verwijderen. Alleen positieve teksten waren gewenst. Tja .. als het die richting op gaat. Van micro tot macro niveau kunnen wij nog maar een conclusie trekken: “wil je politicus worden moet je, of een arrogante zak zijn of dom en niet in staat om uit het verleden te kunnen leren”.

  Democratie bestaat niet. Wel demoNENcratie.

  1. BorDeWolf,
   Hörstel weet ook niet alles en ik heb hem al in het begin op kleine foutjes betrapt. Dan ben ik al voorzichtig. De meesten heb ik de indruk vertellen maar iets, het is meer een beeld wat er geschetst wordt over van alles. Wat al vaker geopperd werd, laat die man eerst president worden, en als dan de wereld in elkaar stort, mag iedereen huilen en klagen, alles andere lijkt me iets voorbarig.
   Hier kan je iig lezen wat ‘Trump’ officieel van plan is. Waar het schip strandt, als het strandt, staat er niet bij. 😉
   https://www.donaldjtrump.com/policies/

  2. Ook interessant wat Mike Donkers in deze uitzending er over zegt:

   http://gedachtenvoer.nl/dotcomradio/podcast/podcast-030-27112016.html#sthash.73YwOdXa.dpuf

   O.a. “Iets zegt mij dat Trump strategisch bezig is. Het is natuurlijk een meesterzet om de vervolging van Hillary op de langere baan te schuiven. Obama kan pas gratie verlenen als er een aanklacht is. Totdat Trump daadwerkelijk is ingezworen loopt er nog een congressioneel ‘onderzoek’, pas daarna kan er concrete actie worden ondernomen in de vorm van een aanklacht en vervolging. Dit om te voorkomen wat president Ford deed bij Nixon: hem officieel vrijpleiten van enige misstap. Het lijkt erop dat Trump slimmer is dan menigeen hem toekent”.

  3. Re mc

   geef mij eens een v.b van zo’n fout. Daar ben ik echt benieuwd naar want ik volg die man al jaren en ik heb hem nog niet kunnen betrappen op fouten.

  4. Bor,
   Nou het begon al met het in twijfel trekken van ene generaal Wesley Clarke. Hörstel vertelt dat die nu blijkbaar wegens zijn vrouw is geconverteerd naar het jodendom. Dit klopt al niet.
   Wesley Clarke had oorspronkelijk een joodse vader die overleed toen hij 4 jaar oud was. Zijn moeder hertrouwde met ene Clarke en die adopteerde Wesley toen die 16 jaar oud was. Hij kreeg een katholieke opvoeding.
   Dan vertelde die dat Trump pro zionisten zou zijn, omdat die voor de AIPAC sprak. Maar Israël bestaat uit meer mensen dan alleen de zionisten, en Hörstel noemt dan ook dat iedere president dat doet, dus.
   Wat verwacht hij van een president die 2 weken na de verkiezing nog helemaal niets kan doen. Hij gaat ‘voorspellen’ wat voor mij als stoken overkomt, en dat stoort me. Trouwens is hij ook blijkbaar Midden-Oosten deskundige en niet VS-deskundige.
   Er zijn zoveel ‘Hörstel’s’ en hij zal zeker ook rake punten hebben, maar ik heb er niets mee.

  5. Re MC

   Oke ik zal dat zeker checken. Bedankt. Midden Oosten deskundige is hij geweest maar als dragende kracht van DM verwacht ik wel dat geo politiek ook zijn ding is. Bedoelde Hörstel met geconverteerd niet eerder ideologisch dan van geboorte?

   Bedankt het zijn concrete zaken die je aanhaalt en die zal ik zeker nagaan.

   mvg.

 6. Het niet onmogelijk te denken dat dit artikel ballanceert op de valreep naar een steeds meer totalitair systeem.
  Men is geleerd elkaar na te papagaaien over het geweldadige karakter van anarchisme. Maar de ware aard van anarchisme heeft in principe niets met geweld te maken dan behalve de reactionaire aard van de tegenstanders van anarchisme.
  Anarchisme is niets anders dan het afzweren van iedere vorm van autoriteit.
  Anarchisme is de nachtmerrie van iedere totalitaire bestuursstructuur.

  1. Rob, de een zegt men ziet niet de ware aard van het communisme, de andere van het socialisme, weer een ander zegt dat over het kapitalisme en weer andere over het anarchisme…
   Het zijn allemaal ideologieën. En het probleem met ideologieën is, dat het eigenlijk allemaal hersenspinsel zijn. Het dilemma tussen theorie en praktijk.
   Maar ik snap jou, geen regels maar net als een rivier die vrij mag stromen en zijn omgeving vormt, natuurlijk ontstaan.

  2. De Katharen predikten geweldloosheid, maar waren tegen het gezag, 1,5 miljoen van deze eerste Christenen werden afgeslacht.

 7. Het probleem in alle, ook de mooiste ideologiën, blijft de mens, de uitvoerder van, en dan het intrepeteren van deze ideologiën, en het gebruiken ten voordele van hem self, van daar helpe ons God almachtig !

  Dan de natuur ongebreidelt zijn gang laten gaan, houd in dat er in Holland tussen de 3 en 4 meter water zou staan, en de helft een moerassige delta van de rivieren zou zijn.

  Jenne

  Jenne

 8. Opletten !!!

  ze hebben het gevonden, door middel van de gegeven subsidies bij het Referendum contra het verdag met de Oekraïne, proberen zij nu afbreuk te doen aan dit referendum, wat een vreselijk viese mensen regeren ons toch, hoop dat ze echt compleet worden weggevaagd, bij de komende verkiezingen, alles is beter als deze hypokriete leugenaars, volks verraders zijn het.

  Jenne

  1. Ze klooien allemaal maar wat aan. Het is allemaal maar zo tijdelijk. Je leeft maar 70 jaar en in die tijd heb je zoveel wensen. Ik lach mij helemaal suf om de mensheid. Hoe ouder ik wordt hoe onbelangrijker alles wordt.

   https://youtu.be/LPy71lhIdlw
   Altijd blijven lachen!

   “I believe that all government is evil, and that trying to improve it is largely a waste of time.”

   – H. L. Mencken

   Ik zit lekker de hele dag gratis Worlds of Warcraft te spelen om een een gratis WoW Vanilla server. Ik heb de grootste lol. Mijn hersens bezig blijven houden.

 9. Voor enkelen onder ons is dit misschien wel interessant ! Er bestaan in België en Frankrijk twee stromingen in het oude huis van de Vrij Metselaars, De Reguliere Vrij Metselaars GLORF, die van het Vlaams blok, en de Franse niet gepatenteerd aan de Revolutie. De niet Réguliers de Judea Vrij metselaars GLDF, in Frankrijk is het een vermenging van politiek en oliogarchen, de CRIT de overkopelende Joodse organisatie maakt de dienst uit, de Joden hadden een hand in de Franse revolutie als ook in die van Rusland.
  De niet niet reguliere vrij metselselaars in België, is een amalgam van politiek in Walonië, Brussel en Franse invloeden, werken ook samen met de loge grand orient, dus het Crit, hebben grote Europese invloeden, NWO. De oudere en mooiere Rozen kruis broederschap/aanhangers, zijn op een andere leest geschoeid, houden zich bezig met humanitaire onderwerpen, in de beginne Protestants nu ook Athéisten toegelaten, dus in wezen laïc te noemen, nepotisme en politiek worden geweerd en veroordeeld.
  De Rose-croix wordt vaak gevraagd voor arbitraire missies, binnen de Frank-maçon loges, de nieuwe lingen, broeders worden lang geobserveerd, en de ballotage is streng, geen rotte appelen !het goed voorbeeld de VM loges in Parijs, nog even en dan spreken ze Hebrews.
  Groet Jenne, in de goede mensen een welbehagen !

 10. Jenne 12 :
  In België is de Reguliere Grootloge de kleinste en minst invloedrijkste.
  Of men daar als lid van het Vlaams Blok binnen geraakt betwijfel ik ten zeerste. De andere niet reguliere loges, met dan vooral het Groot Oosten, zijn eerder mafia’s , die betrokken zijn bij alle mogelijke duistere en criminele activiteiten. Met de grote principes van de VM hebben deze niets meer te zien.
  In Frankrijk is er inderdaad le Grand Orient (rue des Cadets in Parijs) waar onder andere de aanslag van Sarajevo werd gepland.
  Hoe zit het daar voor de rest in de Franse loges met de voor – en tegenstanders van Petain ??? Ik heb vernomen dat daar nog een rol speelt. Ik veronderstel dat U ook het boek kent :”Les frères invisibles”!!
  Groeten vanwege een “edele reiziger op zoek naar de waarheid” .

  1. Sub Rosa,
   Door de enorme infiltratisch in de VM, is en wordt veel kwaad gedaan, veel loges zijn in handen van verkeerde denk patronen, hier in Frankrijk is de Grand Loge Orientale, zo als het een eervolle broederschap betracht te zijn. Uit de Katharen families komen veel syphatiesanten, en aanhangers, heb vaak contact gehad met Gent en Leuven, hele achtenswaardige lieden, die verkopen hun huid niet aan de duivel. Heb verscheidene mooie oude boeken van mijn vader, en ook van ee ander familie lid die een hoge graad had, een eerlijke man met veel aan zien.
   “Les frères invisible” ken ik niet kan het zeker lenen van een vriend, heb hier veel met de rose croix mensen van doen, mooi oud gebied, met veel zoekenden, naar het ware.
   Zet je reis voort op zoek naar de waarheid, je bent nooit alleen !
   Groet Jenne

  2. Sub Rosa,

   het is niet de grote die telt, de qualiteit van de inhoud, en het gene waarvoor men zich inzet, en dan de resultaten.
   Maar tegen te veel geld, crimineel geld, en corruptie en nepotisme is het moeilijk vechten.
   Lees maar eens hoe de man in the street is gekant tegen alles wat naar VM ruikt, een stuk onwetentheid, maar ook hun gezonde intuïtie speelt hier een rol.
   Ooit werd de Vlaamse literatuur veel gelezen in Nederland, heb de vele voorbeelden in mijn boekekkast staan.
   Ook dat is politiek, Nederland en België waren eens één geheel, zeker taal kundig, en de combinatie Nederland-België daar zijn zowel de Duitsers als Fransen een beetje bang voor, vandaar ook het opbreken van deze gezamelijke cultuur, het werd Vlaams-Nederlands werd tot ver in Frankrijk gesproken gelezen en geschreven, in de 60 iger jaren werden de zolders van de scholen en gemeente huisjes ontdaan van de opgeslagen boeken en andere papieren, vaak opgekocht door Vlamingen te samen met Nederlanders.
   Frankrijk en Duitsland hebben nooit echt hun imperiale denken afgelegt, en zijn en blijven agresief, tegen over hun buren, en Voeren de USA-CIA politiek tot de laatste letter uit, we spreken hier dan over de politieke elite van links rechts en uit het midden, een grote viese soep§
   Groet Jenne

 11. De oude Vrij Metselaars, vormden de back boon van de samenleving, vervulden hun humanitaire opdrachten, werden gerespecteerd en stonden in aan zien.
  ’t is waar het waren pseudo geheime broederschappen, dit was de manier om bepaalde lieden buiten de deur te houden, en van hun rite geen openbare poppenkast te maken.
  De reguliere VM, proberen een rechte koers te varen, maar de Irreguliere loges zijn verworden tot politieke klieken, waar corruptie en nepotisme hoogtij vieren, het zijn ook deze loges die het hards aan de weg spijkeren.
  Vlaams belang heeft ooit onderzocht welke Belgische VM loges achter het Vlaamse denken stonden, de conclusie was dat de Reguliere loges zich neutraal opstelden dus pro waren, terwijl de Irreguliere VM dus met de Franse voertaal en verbonden met de Irrguliere Franse Loges, vijandid tegen over het Vlaamse denken stonden, dit is niet nieuw natuurlijk, maar met de EU gezeteld in Bruxel is de Franse invloed alleen nog maar verder toegenomen, het EU denken is, het millitaire EU gedeelte in Duitse handen, en het Bureaucratische gedeelte in Franse handen, dus de SS en Vichy hand in hand, toch een nazi Europa,
  passend binnen de NWO.
  Groet Jenne

 12. ‘T is misschien wel wijs om je eens bezig te houden met je dagelijkse Nederlandse waarden hoe die door de plee worden gespoeld !

  Geen Sint Nicolaas en zwarte pieten, Kerstfeest, wat een ongelovelijke kakkerlakken maken heden ten dage de dienst uit in the Netherlands.

  Alle bijelkaar gesprokkelde spaarpotten voor de oude dag van de Nederlanse bevolking, worden vakkundig door de zieligge nieuwkomers geledicht.

  Onze glijperige Premier, gaat het nu over de komende oorlog met Rusland hebben, grote EU wapen industrie, met veel USA inbreng, wat nu al inferieur is aan het Russische en Chinese materiaal.

  Even uit het oog verliezen van de Super Russische atoom raketten,
  we worden geregeerd door gladde Aalen waar de kop van af is gesneden.

  Denk dat ik uit protest maar weer eens de Kerstnachtmis bij ga wonen !
  Groet Jenne

 13. Parasieten van de macht.
  Ook TV bekendheden profiteren door op TV over onderwerpen te spreken waar ze of geen kennis van hebben of als een blinde kip alles geloven aangevuld met VALSE UITSPRAKEN waarschijnlijk met de bedoeling het publiek te misleiden.
  http://www.npo.nl/wnl-op-zondag/23-10-2016/POW_03258725 in deze uitzending wordt ook gesproken over CETA en vanaf minuut 8.20 zegt Rick Nieman zelf dat hij daar nog nooit van gehoord had.
  Kennelijk is hij dan meer bezig geweest met opnamen van zichzelf ter introductie van het programma dan met zaken die echt van belang zijn.
  In de uitzending van 18-12-2016 zegt hij letterlijk dat onomstoten bewezen is dat Rusland achter de E mail hacks zit.
  Als deze man zich ook maar een klein beetje zou laten informeren dan kon hij weten dat het zelfs in het NOS journaal is gezegd dat de geheime dienst van de VS geen bewijs kon leveren omdat ze anders technieken zouden blootgeven.
  Kennelijk is hier zijn eigen populariteit belangrijker dan zaken die er echt toe doen.

  1. rikkie von neuman heb de eer om elke zondagochtend een beschuitje te mogen eten onder de zijdezachte vleugels van de lekkerste foto presentatie bambietsjik van nederland ever ooit, geen wonder dat na die hemelse jaren z’n denkwalnoten niet meer op de zelfde plek kunnen zitten, je moet um waarschijnlijk omkeren om er nog wat zinnigs uit te kunnen rammelen. http://www.encyclo.nl/begrip/rammelaar http://images6.fanpop.com/image/photos/35200000/bambi-bambi-35232617-400-278.jpg

  2. Net zoals bij de demonstraties in Frankrijk (NUIT DE BOUT) dit jaar vond de NOS het kennelijk ook niet nodig om over de demonstraties in Spanje te berichten terwijl daar tienduizenden mensen hun rechten opeisen.
   http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/3034085/2016/12/18/Tienduizenden-Spanjaarden-protesteren-tegen-besparingsbeleid.dhtml
   Het viel mij nog mee dat ze wel over de demonstratie in polen bericht hebben ivm met beperking van de persvrijheid en besluiten nemen in achterkamertjes zonder de oppositie erbij te betrekken.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.