Advertentie

De schandalige mondkapjes-doctrine..!!


x

x

De schandalige mondkapjes-doctrine..!!

2022 © WantToKnow.nl/be

x

De mondkapjes.. Hoe kan iets worden ingevoerd, dat wetenschappelijk bewezen NIET WERKT.. Of zoals Jaap van Dissel zei, vlak na de uitbraak van de PLANdemie: ‘Er is geen bewijs voor de werking van deze kapjes. Anders dat één kapje werkzaam zou KUNNEN zijn, bij 1 : 200.000 personen”.. Maar inmiddels hoor je Jaap niet meer; kennelijk bezig met zijn modellenmakers van het RIVM, om OP BASIS VAN FOUTE UITGANGSPUNTEN onze lockdown te motiveren. Zodat Rutte cs. zich kan verschuilen achter Jaap, die geen enkele verantwoording draagt in dezen, zich ook weer achter ‘beslisser’ Mark Rutte kan verschuilen.

Wij hebben gedaan wat deze beide ’top-functionarissen’ (of ‘fop’..?) natuurlijk al lang als bewijs tegen het dragen van mondkapjes onder ogen hebben gekregen. Zéker Jaap van Dissel hoort deze informatie te hebben gezien. Is het wellicht zoals deze foto hiernaast van ‘journalist en dagpresentator’ Jeroen Smit toont? Het dom en schaapachtig volgen van de kudde. Een kudde die het ook niet weet en kennelijk achter een verdwaalde herder of een moedwillig misleidende uitvoering ervan- loopt..? Ben je als journalist dan zó de weg kwijt, dat je slaafs een mondkapje gaat dragen, ‘omdat de hele wereld dit doet’… Oh mijn god..!

Natuurlijk zijn de gevolgen VERWOESTEND.. Of vind jij het een lekker gevoel -en dan niet alleen fysiek- om met zo’n onding te gaan lopen. Zeker als je onlangs te horen krijgt, DAT ZE EIGENLIJK NIET WERKEN en dat je ‘professionele’ maskers zou moeten gaan dragen..?! Waar komt deze -sorry voor de uitdrukking- schofterig ‘advies’ vandaan.. Wie bij het RIVM of ministerie van gezondheid zorgt voor het verspreiden van deze leugens..? Was dat nog ‘de-man-met-de-schoenen’, Hugo de Jonge, die eigenlijk alleen maar rotzooi heeft afgeleverd en miljarden verspild, de afgelopen periode..?

Een bericht uit de Volkskrant van juni 2020. Hoe is het mogelijk, dat hier officiële informatie wordt geciteerd. Wat een idiotie…

En áls je dan dat ‘professionele masker’ zou gaan dragen, DAN NÓG HELPT DAT NIET TEGEN HET ‘VIRUS’... Wat een manipulatie, wat een smerige misleiding..! Of vind jij het allemaal de ‘normaalste zaak van de wereld’..? Ben jij zo’n persoon, die vind dat Jeroen Smit ‘eigenlijk wel een punt heeft’… Een fan ook waarschijnlijk van het sprookje ‘De nieuwe kleren van de keizer’, waarin een heel stadje wordt misleid door een gruwelijk misleidende kleermaker.. Totdat een jongetje roept, dat ‘de keizer in zijn blote kont loopt’…

Mogen wij dan hieronder het bewijs voor dat jongetje zijn.. 47 studies die de INEFFICIËNTIE AANTONEN van het gebruik van gezichtsmaskers, OOK DE PROFESSIONELE als middel om het virus tegen te houden..!! En dan mogen we ws. ook even het bewijs aanleveren voor het SCHADELIJKE EFFECT van het dragen van die mondkapjes..! 32 Studies, is dat genoeg om indruk te maken op het ‘officiële besluit’ rondom deze mondluiers..? Zowel de 47 studies als de 32 studies, staan hieronder op een rijtje. Je kunt doorklikken en zélf kijken, op dié punten die je interesse hebben. Welkom!

De mentale factor, het ‘slavengevoel’...
En dan is er natuurlijk de gruwelijk invloed van deze rommel-op-je-gezicht op het mentale welzijn van mensen.. Gaat de foto hierboven je té ver…? Afgezien hiervan, gaat het om mensen die elkaar niet verstaan, mensen die mentaal en psychisch écht last hebben van die mondkapjesrommel. Maar vaak tóch voldoen aan ‘de regels’… Luister in dit kader eens naar deze Engelse student.

47 studies bevestigen de
ondoeltreffendheid van mondkapjes als COVID-bestrijding
en
32 studies bevestigen de negatieve gevolgen voor de gezondheid..!!
X

Vooral het feit dat jonge kinderen gedwongen worden maskers te dragen is zorgwekkend. Voordat het dragen van gezichtsmaskers verplicht werd gesteld als vermeende preventie tegen infectie en overdracht van COVID, werden dergelijke maskers slechts zelden gedragen in ziekenhuizen en andere medische instellingen. Ze werden alleen gebruikt in operatiekamers of voor bezoek aan ernstig zieke patiënten om infectie door spuug of druppels in open wonden te voorkomen of om bezoekers gedeeltelijk te beschermen tegen het oplopen en overdragen van ziekteverwekkers die gevaarlijker zijn dan Covid. Veel artsen en verpleegkundigen hebben verteld, dat het dragen van medische maskers door personeel tientallen jaren, zo niet al langer, een ongewoon verschijnsel was in andere instellingen voor gezondheidszorg dan de genoemde.

Er waren geen studies nodig om deze praktijk te rechtvaardigen, omdat de meeste mensen begrepen dat virussen veel te klein waren om te worden tegengehouden door het dragen van de meeste maskers, behalve de geavanceerde maskers die voor die taak waren ontworpen en die te duur en ingewikkeld waren voor het grote publiek om ze naar behoren te dragen en steeds te verschonen of schoon te maken. Men begreep ook dat het langdurig dragen van maskers ongezond was voor de dragers, om redenen van gezond verstand en elementaire wetenschap.

Er is een internationale stroom van leugens over het dragen van maskers geweest om de bizarre en verontrustende situatie te rechtvaardigen die we vandaag de dag hebben, waarin bijna iedereen maskers draagt in vele regio’s, binnen en buiten gezondheidszorginstellingen, op scholen met kinderen van alle leeftijden, tijdens sportevenementen, in kerken, in supermarkten en alle commerciële voorzieningen, tijdens het autorijden en wandelen, en lang nadat de piek van de infectie voorbij is.

Het is ook doorgegaan lang nadat ontdekt was dat Covid lang niet zo gevaarlijk was als ons werd voorgehouden, dat veel van de bestrijdingsmaatregelen ernstige schade van allerlei aard veroorzaakten, waaronder veel doden, en lang nadat preventie- en behandelingsprotocollen waren ontdekt en met groot succes werden toegepast, en de allerbeste vaak op misdadige wijze werden onderdrukt door de overheid en de gezondheidsautoriteiten.

De onnodige en sterk overdreven angst tijdens de eerste maanden van deze pandemie, die nooit als pandemie zou zijn bestempeld totdat de WHO de definitie van pandemie eenzijdig wijzigde om er veel minder gevaarlijke ziekteverwekkers onder te laten vallen, is gemanipuleerd om tot op de dag van vandaag door te gaan, in tegenstelling tot eerdere ervaringen met soortgelijke virusuitbraken.

Er zijn talloze leugens aan het publiek verteld door de WHO, nationale en regionale regeringsleiders en gezondheidsbureaucraten, de media en vele andere instellingen – allemaal met het doel om de angst in stand te houden totdat de grote meerderheid van het publiek is geïnjecteerd met de slecht geteste, onnodige en gevaarlijke Covid-vaccins waarvan we geen bewijs hebben voor hun veiligheid op lange termijn.

President Joe Biden heeft consequent talloze, schandalige leugens verkondigd om zijn extreme Covid- en vaccinbeleid te rechtvaardigen. Deze prominente en schadelijke leugens hebben voortdurend angst opgewekt en een groot percentage Amerikanen en wereldburgers ertoe aangezet de Covid-vaccins te accepteren om zogenaamd in staat te zijn terug te keren naar een normaal leven. De onderstaande lijst opgesteld met 47 studies die bevestigen dat maskers nutteloos zijn om Covid-infectie en -overdracht te voorkomen en een tweede lijst verderop met 32 studies die de negatieve gezondheidseffecten bevestigen die veroorzaakt worden door het veelvuldig dragen van maskers, vooral bij jonge kinderen.

Dit is de laatste maanden een groeiend, ernstig punt van zorg geworden, aangezien de gevaarlijke gezondheids- en emotionele gevolgen, vooral voor kinderen, die vrijwel geen risico lopen op schade door Covid, steeds duidelijker en zeer zorgwekkend worden.

* * *

VERSCHILLENDE STUDIES OVER GEZICHTSMASKERS

BEWIJZEN HUN ONDOELTREFFENDHEID
x

Van vechter voor de rechten van de Amerikaanse burgers, tot geïnfiltreerde, corrupte organisatie, die zelfstandig winstgevend mag worden..

1. Chirurgisch masker/doek gezichtsmasker studies
Communautaire blootstelling en blootstelling in nauw contact geassocieerd met COVID-19 onder symptomatische volwassenen ≥18 jaar in 11 ambulante gezondheidszorginstellingen – Verenigde Staten, juli 2020. Het Amerikaanse Centre for Disease Control voerde een studie uit waaruit bleek dat 85 procent van degenen die in juli 2020 Covid-19 opliepen, maskerdragers waren. Slechts 3,9 procent van de deelnemers aan de studie droeg nooit een masker. Origineel als pdf HIER met dit erratum. correctie: HIER en HIER

2. Gezichtsbescherming voor gezondheidswerkers tijdens pandemieën: een scoping review
Voor deze studie werden 5462 peer-reviewed artikelen en 41 grijze literatuur gebruikt. “Conclusie: De COVID-19 pandemie heeft geleid tot kritieke tekorten aan medische-grade PBM. Alternatieve vormen van gezichtsbescherming bieden inferieure bescherming. Er is meer robuust bewijsmateriaal nodig over verschillende soorten gezichtsbescherming van medische kwaliteit. Naarmate het onderzoek naar COVID-19 vordert, moeten onderzoekers de impact van medische gezichtsbescherming op alternatieven blijven onderzoeken. Dus hoe werkt uw doek en chirurgisch masker weer als EVEN alternatieven van medische kwaliteit falen ? Studie-artikel HIER

3. Fysieke interventies om de verspreiding van respiratoire virussen te onderbreken of te verminderen
“Er is matig zeker bewijs dat het dragen van een masker waarschijnlijk weinig of geen verschil maakt voor de uitkomst van laboratoriumbevestigde influenza in vergelijking met het niet dragen van een masker” Studie-artikel HIER

4. Wegwerp chirurgische gezichtsmaskers ter preventie van chirurgische wondinfectie bij schone chirurgie
“We includeerden drie trials, waarbij in totaal 2106 deelnemers betrokken waren. Er was geen statistisch significant verschil in infectiepercentages tussen de gemaskerde en ongemaskerde groep in een van de trials.” Studie-artikel HIER

5. Chirurgische wegwerpmaskers: een systematische review
Er werden twee gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken geïncludeerd waarbij in totaal 1453 patiënten betrokken waren. In een kleine studie was er een tendens dat maskers geassocieerd werden met minder infecties, terwijl er in een grote studie geen verschil was in infectiecijfers tussen de gemaskerde en de ongemaskerde groep. Studie artikel HIER

6. Evaluatie van de doeltreffendheid van stoffen gezichtsmaskers bij het verminderen van de blootstelling aan stofdeeltjes
“Onze resultaten suggereren dat doekmaskers slechts een marginaal voordeel bieden bij de bescherming van personen tegen deeltjes <2,5 μm”.
Studie artikel HIER

7. Lekkage van de gezichtsafdichting van halfgelaatsmaskers en chirurgische maskers
“De filtratie-efficiëntie van de filtermaterialen was goed, meer dan 95%, voor deeltjes met een diameter van meer dan 5 micron, maar er bestond grote variatie voor kleinere deeltjes. Coronavirus is 0,125 micron. daarom zouden deze maskers je niet beschermen tegen het virus” Studie artikel HIER

8. Vergelijking van de filterefficiëntie van medische non-woven stoffen tegen drie verschillende microbe-aerosolen
“De filterefficiëntie tegen influenzavirusdeeltjes was het laagst” en “Wij concluderen dat de filterefficiëntietest met de phi-X174 faag-aërosol de beschermende prestaties van non-woven weefsels met filterstructuur kan overschatten in vergelijking met die tegen echte ziekteverwekkers zoals het influenzavirus”. Studie-artikel HIER

9. Aërosolpenetratie door chirurgische maskers
“Hoewel chirurgische maskers afdoende kunnen zijn om door gezondheidswerkers uitgeademde of uitgestoten bacteriën te verwijderen, zijn ze mogelijk niet afdoende om de submicrometer-grote aërosolen die ziekteverwekkers bevatten te verwijderen”
Studie-artikel HIER

Hoe lang moet het doorgaan, voordat jij beseft in wat voor wáánzin we terecht gekomen zijn.. Met het verborgen doel van een verborgen agenda. Een agenda die ZO zichtbaar is, dat je werkelijk ziende blind bent, om het allemaal niet waar te nemen.

10. Verwijdering van deeltjes uit de lucht door gelaatsmaskers gemaakt van sterilisatiedoekjes: Doeltreffendheid en herbruikbaarheid
“We vonden dat 60 GSM gezichtsmasker een deeltjesvang-efficiëntie had van 94% voor totale deeltjes groter dan 0,3 micron” Hoe groot is het virus ook alweer? 0,125 micron. Studie-artikel HIER

11. Een nieuwe methode voor het testen van de filterefficiëntie van maskermaterialen onder niesdruk
Deze studie stelt dat “alternatieven” zoals zijde en gaas enz. mogelijk goede opties zouden kunnen zijn in de pandemie. Het is gedaan op zetmeeldeeltjes.
Er staat ook niet bij hoe groot die zijn, maar ze kunnen toch door het materiaal heenkomen en mijn onderzoek wijst uit dat zetmeeldeeltjes “groot” zijn, veel groter dan de meeste virussen. Dit onderzoeksartikel vind je HIER.

12. Bescherming van personeel tegen door de lucht verspreide virusdeeltjes: in vivo efficiëntie van lasermaskers
“Het lasermasker bood aanzienlijk minder bescherming dan het FFP2-ademhalingstoestel (P=0,02), en slechts marginaal meer bescherming dan het chirurgisch masker. Het verdere gebruik van lasermaskers voor ademhalingsbescherming is twijfelachtig. Het tapen van maskers op het gezicht bood slechts een kleine verbetering in bescherming” Studie artikel HIER

13. Kwantitatieve methode voor vergelijkende beoordeling van deeltjesverwijderingsefficiëntie van stoffen maskers als alternatief voor standaard chirurgische maskers voor persoonlijke beschermingsmiddelen
“Zowel de commerciële chirurgische maskers als de stoffen maskers, gedragen zoals ontworpen, hadden een sterk variërende doeltreffendheid (respectievelijk 53-75% en 2891% deeltjesverwijderingsefficiëntie)”. Verschillende merken, verschillende resultaten en alleen wanneer ze ‘nylonlagen’ aanbrachten, verbeterde de ‘doeltreffendheid’. Synthetische vezels ademen niet, dus dit zal onvermijdelijk invloed hebben op uw ademhaling. Studie-artikel HIER

14. De doeltreffendheid van standaard chirurgische gelaatsmaskers: een onderzoek met “tracerdeeltjes”
“Aangezien de microsferen niet werden geïdentificeerd aan de buitenkant van deze gelaatsmaskers, moeten ze zijn ontsnapt rond de randen van het masker en hun weg hebben gevonden in de wond”. Menselijke albuminecellen, ook wel geaborteerd foetaal weefsel genoemd, zijn veel groter dan het virus en ontsnapten toch aan het masker. Studie artikel HIER

15. Testen van de doeltreffendheid van zelfgemaakte maskers: zouden ze beschermen bij een grieppandemie?
“Onze bevindingen suggereren dat een zelfgemaakt masker alleen als laatste redmiddel moet worden overwogen om druppeloverdracht van besmette personen te voorkomen”, dus waarom heeft de regering voorgesteld om er zelf een te maken als ze niet effectief zijn?
Studie artikel HIER

16. Het gebruik van half-facepiece beademingstoestellen voor H1N1
“Het verhogen van het filtratieniveau van een partikel respirator verhoogt niet het vermogen van het respirator om de blootstelling van een gebruiker aan contaminanten te verminderen” HIER


17. Waarom maskers niet werken tegen COVID-19
De site staat vol met studies die bewijzen dat maskers niet werken tegen het coronavirus of de griep. Artikel HIER

18. Maskers werken niet: A Review of Science Relevant to COVID-19 Social Policy
Dit staat vol met studies die bewijzen dat maskerbescherming te verwaarlozen is voor coronavirus, griep enz. Kijk naar dit artikel HIER

19. Gezichtsmaskers ter voorkoming van overdracht van het influenzavirus: een systematisch overzicht
Er zijn minder gegevens die het gebruik van gezichtsmaskers of ademhalingsapparatuur ter voorkoming van besmetting ondersteunen. Studie artikel HIER

20. “Oefenen met een gezichtsmasker; Hanteren we een duivels zwaard?” – Een fysiologische hypothese
Geen bewijs dat het dragen van een masker tijdens het sporten enig voordeel biedt tegen de druppeloverdracht van het virus. “Oefenen met een gezichtsmasker kan de beschikbare zuurstof verminderen en de luchtinsluiting verhogen, waardoor een aanzienlijke kooldioxide-uitwisseling wordt verhinderd. De hypercapnische hypoxie kan mogelijk de verzurende omgeving, de cardiale overbelasting, het anaerobe metabolisme en de renale overbelasting verhogen, wat de onderliggende pathologie van gevestigde chronische ziekten aanzienlijk kan verergeren”. Studie artikel HIER

21. Gebruik van gezichtsmaskers door niet geschrobd operatiekamerpersoneel: een gerandomiseerde gecontroleerde trial
Het aantal infecties op operatieplaatsen nam niet toe wanneer niet-geschrobd personeel geen gezichtsmaskers droeg. 2010 Studie artikel HIER

22. Chirurgische gezichtsmaskers in moderne operatiekamers – een kostbaar en onnodig ritueel?
Het dragen van gezichtsmaskers door niet-geschrobd personeel dat in een operatiekamer met geforceerde ventilatie werkt, lijkt onnodig. Studie artikel HIER

23. Maskers: een afdelingsonderzoek en literatuuroverzicht
Het dragen van meerlaagse operatiekamermaskers bij elke visite had geen effect op het aantal dragers van neus en keel. Studie artikel HIER

24. Aerosolpenetratie en lekkagekenmerken van maskers gebruikt in de gezondheidszorg
De bescherming die wordt geboden door chirurgische maskers kan onvoldoende zijn in omgevingen die potentieel gevaarlijke aërosolen ter grootte van submirconometers bevatten. “Conclusie: Wij concluderen dat de bescherming die wordt geboden door chirurgische maskers onvoldoende kan zijn in omgevingen die potentieel gevaarlijke submicrometer-aërosolen bevatten” Studieartikel HIER

25. Maskers ter preventie van virale luchtweginfecties bij gezondheidswerkers en het publiek: PEER overkoepelend systematisch overzicht
Meta-analyse review die stelt dat er beperkt bewijs is dat het gebruik van maskers het risico op verspreiding van virale luchtweginfecties kan verminderen.
Studie artikel HIER

26. Modellering van de overdracht van coronavirussen, mazelenvirus, influenza-virus, Mycobacterium tuberculosis en Legionella pneumophila in tandartsklinieken
Er zijn aanwijzingen dat de waarschijnlijkheid van overdracht sterk wordt bepaald door de kwaliteit van de binnenlucht, gevolgd door de effectiviteit van de patiënt en het minst door de ademhalingsbescherming via het gebruik van een masker. Dit zou dus de ’tweede golven’ kunnen verklaren en heeft niets te maken met het schudden van de handen of het niet dragen van een masker. Studie artikel HIER

27. Niet-farmaceutische maatregelen voor pandemische influenza in niet-gezondheidszorginstellingen – Persoonlijke beschermings- en milieumaatregelen. Het gebruik van gezichtsmaskers, zowel door geïnfecteerde als niet geïnfecteerde personen, heeft geen significant effect op de overdracht van influenza. DUS MASKERS BESCHERMEN JOU NIET TEGEN MIJ, EN OMGEKEERD. Studie artikel HIER

Enkele maanden geleden bezocht premier Trudeau van Canada in een flitsbezoek Mark Rutte. Kijk hoe ze voor de foto, voor de búhne, zoals dat heet, hun toneelstukje opvoeren en ’s avonds na het eten even gezellig met de groep achter de bar hangen met een groep, met 15 centimeter afstand..

28. Effectiveness of personal protective measures in reducing pandemic influenza transmission: Een systematisch overzicht en meta-analyse
Meta-analyses suggereren dat regelmatige handhygiëne een significant beschermend effect biedt boven gezichtsmaskers en de onbeduidende bescherming daarvan. Studie artikel HIER

29. Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks against influenza: Een systematische review en meta-analyse. Gebruik van n95 respirators in vergelijking met chirurgische maskers is niet geassocieerd met een lager risico op laboratoriumbevestigde influenza. Studie artikel HIER

30. Gezichtsmaskergebruik bij adolescenten en contacttransmissie bij het nieuwe coronavirus
Oppervlakken van gezichtsmaskers kunnen besmettingsbronnen worden. Mensen bewaren ze in hun zakken, tassen, leggen ze op tafels, mensen hergebruiken ze, enz. Daarom is deze studie relevant HIER

31. Visualisering van de doeltreffendheid van gelaatsmaskers bij het belemmeren van de ademhalingsstralen
Losjes gevouwen gezichtsmaskers en gezichtsbedekkingen in ‘bandana-stijl’ bieden een minimaal tegenhoudend vermogen voor de kleinste aërosolvormige druppeltjes. Dit geldt voor iedereen die een masker opvouwt of in zijn zak of tas stopt. Het geldt ook voor stoffen en zelfgemaakte stoffen maskers. Studieartikel HIER

32. Het gebruik van chirurgische gezichtsmaskers om de incidentie van verkoudheid te verminderen bij gezondheidswerkers in Japan: een gerandomiseerde gecontroleerde trial. Van het gebruik van gezichtsmaskers bij gezondheidswerkers is niet aangetoond dat het een voordeel oplevert wat betreft verkoudheidssymptomen of het krijgen van verkoudheid. Studie artikel HIER

33. Een gerandomiseerd clusteronderzoek naar doekmaskers in vergelijking met medische maskers bij gezondheidswerkers
Penetratie van doekmaskers door influenzadeeltjes was bijna 97 procent en van medische maskers 44 procent. Doekmaskers zijn dus in wezen nutteloos, en maskers van ‘medische kwaliteit’ bieden geen adequate bescherming. Studie artikel HIER

34. Eenvoudige ademhalingsbescherming – evaluatie van de filtratieprestaties van stoffen maskers en andere stoffen materialen tegen deeltjes met een grootte van 20-1000 nm. Doekmaskers en andere stoffen materialen die in de studie werden getest, hadden een onmiddellijke penetratie van 40-90 procent tegen polydisperse NaCl-aërosolen. “De resultaten van de studie tonen aan dat gewone stoffen materialen een marginale bescherming kunnen bieden tegen nanodeeltjes, waaronder die in het groottebereik van virusbevattende deeltjes in uitgeademde lucht”. Studie artikel HIER

35. Ademhalingsprestaties van N95-maskers en chirurgische maskers: evaluatie door menselijke proefpersonen met NaCl-aerosol dat het groottebereik van bacteriële en virale deeltjes weergeeft. “Uit de studie blijkt dat N95-filterende gelaatsstukmaskers mogelijk niet het verwachte beschermingsniveau tegen bacteriën en virussen bieden.” Studie artikel HIER

36. Bieden N95-maskers 95% bescherming tegen virussen in de lucht, en hoe adequaat zijn chirurgische maskers?
De n95-filterende respirators bieden mogelijk niet het verwachte beschermingsniveau tegen kleine virussen. Studie artikel HIER 

37. Stoppen chirurgische maskers het Coronavirus?
Studie artikel HIER

38. Effectiviteit van persoonlijke beschermingsmaatregelen bij het verminderen van de overdracht van pandemische influenza: A systematic review and meta-analysis.
Deze studie stelt dat een N95, afhankelijk van het merk, kan variëren van 0,1-0,3 micron. de meeste mensen kunnen echter geen N95 kopen met een micron kleiner dan 0,3 micron omdat ze duur zijn en niet gemakkelijk verkrijgbaar op de openbare markt. We citeren:

 • “N95-maskers van verschillende bedrijven bleken een verschillende filterefficiëntie te hebben voor de meest doordringende deeltjesgrootte (0,1 tot 0,3 micron)” en “Boven de meest doordringende deeltjesgrootte neemt de filtratie-efficiëntie toe met de grootte; deze bereikt ongeveer 99,5% of hoger bij ongeveer 0,75 micron”
 • “Meta-analyses suggereren dat regelmatige handhygiëne een significant beschermend effect (OR=0,62; 95% CI 0,52-0,73; I2=0%) opleverde, en gebruik van een gezichtsmasker een niet-significant beschermend effect (OR=0,53; 95% CI 0,16-1,71; I2=48%) tegen pandemische influenza-infectie in 2009”

HIER een studie artikel:

39. Effectiviteit van N95 ademhalingsmaskers versus chirurgische maskers tegen influenza: Een systematische review en meta-analyse
“Het gebruik van N95-maskers in vergelijking met chirurgische maskers is niet geassocieerd met een lager risico op laboratoriumbevestigde influenza. Het suggereert dat N95 ademhalingsmaskers niet moeten worden aanbevolen voor het grote publiek of voor medisch personeel dat geen hoog risico loopt en niet in nauw contact staat met influenzapatiënten of verdachte patiënten”. N95-maskers vertoonden wel een positief effect tegen BACTERIËN, maar niet tegen virussen. Studie artikel HIER.

40. Gebruik van gezichtsmasker door adolescenten en transmissie van contacten bij het nieuwe coronavirus
Deze studie gebruikte kleurstof om aan te tonen of maskers besmet waren. “Als gevolg daarvan wordt het oppervlak van maskers een besmettingsbron. In het contactexperiment werd tien volwassenen gevraagd een chirurgisch masker op en af te zetten terwijl ze een tekstverwerkingstaak uitvoerden. De uitgebreide besmettingsgebieden werden geregistreerd en geïdentificeerd door beeldanalyse”
Studie artikel HIER

41. Gebruik van chirurgische gezichtsmaskers om de incidentie van verkoudheid onder gezondheidswerkers te verminderen: een gerandomiseerde gecontroleerde trial in Japan.
“Van de 8 symptomen die dagelijks werden geregistreerd, hadden proefpersonen in de maskergroep significant meer kans op hoofdpijn tijdens de studieperiode Het is niet aangetoond dat het gebruik van een gezichtsmasker bij werknemers in de gezondheidszorg een voordeel oplevert in termen van verkoudheidssymptomen of het krijgen van verkoudheid”
Studie artikel HIER

42. Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures to Prevent SARS CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers : A Randomized Controlled Trial
“De aanbeveling om chirurgische maskers te dragen als aanvulling op andere volksgezondheidsmaatregelen verminderde de SARS-CoV-2-infectie onder dragers niet met meer dan 50 procent in een gemeenschap met bescheiden infectiecijfers, een zekere mate van sociale distantie en een ongewoon algemeen maskergebruik”
Studie artikel HIER

43. Een gerandomiseerd clusteronderzoek naar doekmaskers in vergelijking met medische maskers bij gezondheidswerkers
“Een analyse van het maskergebruik toonde aan dat ILI (RR=6,64, 95 procent CI 1,45 tot 28,65) en laboratoriumbevestigd virus (RR=1,72, 95 procent CI 1,01 tot 2,94) significant hoger waren in de doekmaskergroep vergeleken met de medische maskergroep. Penetratie van doekmaskers door deeltjes was bijna 97 procent en medische maskers 44 procent” Studie artikel HIER

44. Ademhalingsprestaties van N95-maskers en chirurgische maskers: evaluatie door menselijke proefpersonen met NaCl-aerosol dat de grootteorde van bacteriële en virale deeltjes weergeeft
“Uit de studie blijkt dat N95-filterende gelaatsstukmaskers mogelijk niet het verwachte beschermingsniveau tegen bacteriën en virussen bereiken. Een uitademventiel op het N95 beademingsapparaat heeft geen invloed op de bescherming van de luchtwegen”
Studie artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18326870/

45. Prestaties van N95-maskers: filtratie-efficiëntie voor microbiële en inerte deeltjes in de lucht
Coronavirus is 0,125 micron, zoals u in deze studie kunt lezen, wordt gesteld dat de meeste N95-maskers slechts deeltjes tot 0,75 micron kunnen filteren. Dat is te groot om dit virus op te vangen. dat is een feit. En zelfs met een efficiëntie van 95 procent (afhankelijk van het merk, dus de filtratie kan lager zijn) ALS het virus kan worden gevangen… mist het nog steeds 5 procent en misschien meer op basis van een N95 die 0,1 micron heeft . Studie artikel HIER.
CORONAVIRUSSEN ZIJN 0,125 MICRON. DUS DE BESTE N95 OP DE MARKT ZAL NIETS DOEN OM BESMETTING MET COVID-19 TE VOORKOMEN.

46. Een nieuw coronavirus van patiënten met longontsteking in China, 2019
Een chinees onderzoek dat bewijst dat een in de lucht zwevend coronavirusdeeltje (0,125 micron) rechtstreeks door een n95-masker kan gaan
Studie artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31978945/

47. In de lucht zwevende deeltjes van het coronavirus (<0,125 micron) gaan rechtstreeks door een N95-gezichtsmasker.
Studie artikel HIER DE GROOTTE VAN HET CORONAVIRUS T.O.V. DE MAZEN IN HET MASKER: De grootte kan variëren, maar ze zijn allemaal kleiner dan 0,3 micron. Menselijke coronavirussen meten tussen 0,1 en 0,2 micron, dat is één tot twee keer onder de ‘cutoff’. Deze ‘cut off’ verwijst naar de grootte die een N95-masker kan opvangen. Dus als officiële maskers (N95) al niet werken, waarom dragen we deze bizarre dingen dan.. SLAAFS VOLGEN ZONDER ZELF TE ONDERZOEKEN..!? De meesten van ons gebruiken geen MEDISCHE of gewone N95s.

 

* * *

Neveneffecten van het mondmasker en de
GEVOLGEN
voor
Persoonlijke en maatschappelijke gezondheid
X

1. Voorlopig verslag over door een chirurgisch masker veroorzaakte zuurstofgebrek tijdens een grote operatie
Bijwerkingen van een gezichtsmasker omvatten verlaagde zuurstofniveaus. Deze studie toonde aan dat chirurgen die tijdens een operatie meer dan een uur een masker droegen, een aanzienlijke verlaging van de zuurstofverzadiging in het bloed hadden.Dit is relevant omdat de meesten van ons een masker moeten dragen op het werk gedurende de hele dienst, bij lange reizen met het openbaar vervoer, wanneer we in openbare gelegenheden boodschappen doen enz. en dit vergt een zekere inspanning waarmee geen rekening wordt gehouden. “Gezien onze bevindingen neemt de polsslag van de chirurgen toe en de SpO2 af na het eerste uur.”

Afname van zuurstof en toename van kooldioxide in de bloedbaan stimuleert een compenserende reactie in de ademhalingscentra van de hersenen. Deze veranderingen in de bloedgassen resulteren in een toename van zowel de frequentie als de diepte van de ademhalingen. Dit brengt een ander risico met zich mee – als uw masker een virus insluit, ademt u meer, waardoor de virale belasting en de blootstelling toenemen. HIER en HIER een studie-artikel.

2. Impact van structurele kenmerken op dynamische ademweerstand van gezondheidszorggelaatsmasker
Bijwerkingen van een gezichtsmasker zijn onder meer een belemmerde ademhaling. Vraag mensen of ze problemen hebben met ademen in deze maskers. anekdotisch of niet, want iedereen is anders. “De resultaten toonden aan dat elke evaluatie-index significant verschilde (P < 0,05) tussen de verschillende test
maskers” Studie artikel HIER

3. Ademhalingsgevolgen van het gebruik van een N95-masker bij zwangere gezondheidswerkers – een gecontroleerde klinische studie
De voordelen van het gebruik van een N95-masker ter voorkoming van ernstige opkomende infectieziekten moeten worden afgewogen tegen de mogelijke gevolgen voor de luchtwegen bij langdurig gebruik van een N95-masker. Studie artikel HIER

Het is bekend dat het N95-masker, als het urenlang wordt gedragen, de zuurstofvoorziening in het bloed met wel 20% kan verminderen, wat kan leiden tot bewustzijnsverlies, zoals gebeurde met de ongelukkige kerel die alleen in zijn auto rondreed met een N95-masker op, waardoor hij flauwviel, zijn auto in de prak reed en verwondingen opliep. Wellicht heb jij ook voorbeelden, van het ontmoeten van mensen, wellicht bejaarden of personen met een slechte longfunctie, die verward met je communiceren en zelfs flauwvallen. Wanneer zij hun hoofd stoten kan dit natuurlijk tot de dood leiden. CONCLUSIES: Het is aangetoond dat ademen door N95-maskers de gasuitwisseling belemmert en een extra belasting vormt voor het metabolisme van zwangere gezondheidswerkers. Toch dwingen we zwangere vrouwen om ze te gebruiken…? Wat zou dit met de foetus kunnen doen?

4. Hoofdpijn en het N95 gelaatsmasker bij zorgverleners
Bijwerkingen van gezichtsmaskers zijn onder meer hoofdpijn. Deze hoofdpijn kan u dwingen om extra of onnodige medicatie te gebruiken, zoals pijnstillers die hun eigen bijwerkingen hebben. De theorie waarom maskers hoofdpijn kunnen veroorzaken is de RESTRICTIE VAN OXYGEN. Wat zijn de gezondheidseffecten op lange termijn voor werknemers in de gezondheidszorg die hoofdpijn hebben door een belemmerde ademhaling?
Hier zijn verschillende bronnen en studies die deze bewering staven; dit studie-artikel HIER Hoofdpijn in verband met persoonlijke beschermingsmiddelen – een transversaal onderzoek onder eerstelijns gezondheidswerkers tijdens COVID-19 Onderzoeksartikel HIER. Hoe vermijdt u migrainetriggers terwijl u uw masker draagt HIER

5. Het gebruik van chirurgische gezichtsmaskers om de incidentie van verkoudheid te verminderen
Onderzoek bij gezondheidswerkers in Japan: een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek “Van de 8 symptomen die dagelijks werden geregistreerd, hadden de proefpersonen in de maskergroep significant meer kans op hoofdpijn tijdens de studieperiode” en “Het is niet aangetoond dat het gebruik van een gezichtsmasker bij werknemers in de gezondheidszorg een voordeel oplevert in termen van verkoudheidssymptomen of het krijgen van verkoudheid” Studie artikel HIER

6. Uw gezondheid uw verantwoordelijkheid
Deze video toont aan dat zelfs het lezen van een boek met een masker op het zuurstofgehalte in het bloed naar de hersenen verlaagt. Welke implicaties heeft dit voor kinderen in ontwikkeling die gedwongen worden maskers te dragen op school enz.

7. Fysiologisch effect van het N95-filterende gelaatsstukademhalingstoestel op gezondheidswerkers
“CONCLUSIES: Bij gezonde gezondheidswerkers legde de FFR geen belangrijke fysiologische belasting op gedurende 1 uur gebruik, bij realistische klinische werksnelheden, maar de FFR dode-ruimte kooldioxide- en zuurstofniveaus lagen aanzienlijk boven respectievelijk onder de omgevingsnormen voor de werkplek, en een verhoogde P(CO2) is een mogelijkheid.”
Vergeet niet dat bij “gezonde gezondheidswerkers” zelfs hun kooldioxideniveaus stegen. Het merendeel van het grote publiek heeft minstens één gezondheidsprobleem. Zelfs gezonde mensen bleken verhoogde CO2-niveaus te hebben boven de gezonde richtlijnen. Studie artikel HIER te vinden.

8. De nadelige huidreacties van gezondheidswerkers die persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken voor COVID-19
Bijwerkingen van gezichtsmaskers omvatten huidreacties De nadelige huidreacties van gezondheidswerkers die persoonlijke beschermingsmiddelen voor COVID-19 gebruiken. Studie artikel vind je HIER

9. Uw masker kan de groei van candida in uw mond veroorzaken
Bijwerkingen van een gezichtsmasker zijn onder andere gistinfecties (HIER)

10. ‘Masker mond’ is een ernstig stinkende bijwerking van het dragen van maskers
Bijwerkingen van gezichtsmaskers zijn onder andere tandproblemen.

  • Dr. Rob Ramondi, tandarts en medeoprichter van One ManhattanDental hierover: We zien ontstekingen in het tandvlees van mensen die altijd gezond zijn geweest, en gaatjes bij mensen die ze nog nooit hebben gehad. Ongeveer 50% van onze patiënten heeft hiermee te maken, [daarom] hebben we besloten het de naam ‘maskermond’ te geven – naar ‘meth-mond’. “
  • Dr. Marc Sclafani, medeoprichter van ‘One Manhattan Dental’ heeft deze opmerking hierover te maken: “Hoewel de maskermond niet zo duidelijk is, kunnen de resultaten net zo schadelijk zijn als ze onbehandeld blijven. Tandvleesaandoeningen – of parodontale aandoeningen – zullen uiteindelijk leiden tot beroertes en een verhoogd risico op hartaanvallen.”(HIER)

11. Al dat maskerdragen kan je (gasp!) mondschimmel geven – hoe je het aanpakt
Vind je HIER

12. Van ‘acne’ naar ‘Maskne’.. Dit is een echt verhaal Hoe je gezichtsmaskerproblemen stopt
Bijwerkingen van gezichtsmasker zijn acne (HIER)

13. Verkeerd gebruik van medische maskers kan infecties veroorzaken
Bijwerkingen van gezichtsmaskers zijn onder meer schimmel en infecties..! Maskers kunnen bacteriële en schimmelinfecties veroorzaken rond de mond, in de mond en in de longen EVEN als u het stoffen masker wast. Al na één dag werden schimmelkolonies in maskers aangetroffen. (HIER)

14. Schimmelkolonisatie in uw sinussen kan u belemmeren bij het maken van een volledig herstel
Informatie over schimmel en hoe het uw gezondheid kan beïnvloeden. (HIER)

15. Een onderzoek naar de doeltreffendheid van wegwerpmaskers
Wat zijn de gevaren van bacterie- en schimmelgroei op een gebruikt en beladen masker? Deze studie testte alle soorten wegwerpmaskers en bewees dat ze ervoor zorgen dat je je eigen stront weer inademt. Artikel van de studie HIER.

En weer blijkt het gelijk van David Icke.. Samenzweringstheoriën? Waaraan neurologen vrolijk meedoen zeker..??

16. Kan het elastiek van chirurgische gelaatsmaskers ooruitstulping bij kinderen stimuleren?
Verminking bij kinderen. Kunnen maskers ooruitstulping stimuleren bij kinderen? Dit is te wijten aan maskers die te strak zitten. Strakke maskers kunnen ook spanningshoofdpijn veroorzaken. Is dit op lange termijn gezond voor kinderen? Studie artikel HIER

17. Als je elke dag een gezichtsmasker draagt, gebeurt er dit met je longen
Het gebruik van een masker kan allergieën veroorzaken doordat het masker deeltjes verzamelt die lange tijd op je blijven zitten. (HIER)

18. De fysiologische impact van het dragen van een N95-masker tijdens hemodialyse als voorzorgsmaatregel tegen SARS bij patiënten met nierinsufficiëntie in het eindstadium De fysiologische impact van het dragen van een N95-masker tijdens hemodialyse als voorzorgsmaatregel tegen SARS bij patiënten met nierinsufficiëntie in het eindstadium. En toch laten we zieke mensen ze dragen. Zelfs mensen zonder ademhalingsproblemen hebben een verlaagde zuurstoftoevoer.
Studie artikel HIER.

19. Andere bijwerkingen van het gezichtsmasker en gezondheidsimplicaties om te overwegen
Er is een groot potentieel voor schade die kan voortvloeien uit overheidsbeleid dat het gebruik van maskers oplegt aan de bredere bevolking.
De volgende onbeantwoorde vragen blijven onbeantwoord:

 • Kunnen maskers vezels of microplastics afgeven die we kunnen inademen?
 • Scheiden deze maskers chemische stoffen uit die schadelijk zijn bij inademing?
 • Kunnen maskers chemische stoffen of dampen afscheiden wanneer zij worden verwarmd, hetzij door lichaamswarmte, hetzij door zonlicht of andere warmtebronnen?
 • Kledingkleurstof kan reacties veroorzaken, dus hoe weten wij dat het fabricageproces van deze maskers geen risico voor ons inhoudt? Omdat wij onze maskers in werkelijkheid niet kopen van medische bedrijven of instellingen die in steriele omgevingen werken.

20. [Lacunes in asepsis als gevolg van chirurgische kapjes, gezichtsmaskers, buitenoppervlakken van infuusflessen en steriele wikkels van wegwerpartikelen] “Het is duidelijk dat de oppervlakken van de dozen met steriel verpakte wegwerpinstrumenten en infuusflessen niet steriel zijn. De chirurgische wegwerpmaskers en de chirurgische kapjes die voor steriele kleding worden gebruikt, worden door de producenten ook niet steriel afgeleverd.”
EN DIT IS ZIEKENHUISAPPARATUUR. Studieartikel HIER.

21. Video over de productie van maskers
Dit is een zogenaamde ‘fabriek’ waar veel maskers worden geproduceerd. Ziet dit er voor u uit als een steriele omgeving? Dit is wat de meesten van ons krijgen als we ze online kopen of in winkels die ze in bulk verkopen. Wil je dat op je gezicht?

22. Allergieën en het immuunsysteem
Kunnen met ziekteverwekkers beladen druppeltjes interageren met omgevingsstof en aërosolen die op het masker worden opgevangen? Kan dit een grotere reactie op virussen uitlokken? Als u bijvoorbeeld een stofallergie hebt, verzamelt uw masker dit en veroorzaakt het ontstekingen bij de drager en verlaagt het zijn of haar immuunsysteem.  “Dit kan een piepende ademhaling, jeuk, een loopneus, tranende of jeukende ogen en andere symptomen veroorzaken.
de verspreiding en infectie van virussen niet vergemakkelijken? (HIER)

23. Virusinteracties met bacteriën: Partners in de infectiedans
Bacteriën en virussen kunnen op elkaar inwerken en de besmettelijkheid vergroten op deze link HIER

24. Wanneer virussen en bacteriën zich verenigen!
Uitgebreide info vind je HIER

25. Een empirisch en theoretisch onderzoek naar de psychologische effecten van het dragen van een masker
Bijwerkingen van een gezichtsmasker omvatten veranderd gedrag; zijn er negatieve sociale gevolgen voor een gemaskerde samenleving? Deze studie impliceert dat, ja, maskers ertoe leiden dat mensen zich anders gaan gedragen op basis van het maskergebruik. (HIER)

26. Masker mandaten kunnen de emotionele, intellectuele ontwikkeling van een kind beïnvloeden
Bijwerkingen van gezichtsmaskers stagneren de natuurlijke intellectuele ontwikkeling van een kind. Het is algemeen bekend dat kinderen tot een bepaalde leeftijd moeite hebben met het herkennen van gezichten. Maskergebruik zal dit verder belemmeren. Is dit gezond voor een kind in ontwikkeling? (HIER)

27. Gehandicapten en maskers dragen bij tot geestelijke gezondheidsproblemen | Bijwerkingen en geestelijke gezondheid
Hoe zit het met gehandicapten? Doven / slechthorenden zijn afhankelijk van mondlezen. Wat zijn de gevolgen voor hen? Hoe zit het met mensen die lijden aan cognitieve en gedragsstoornissen zoals autisme? Dit kan voor hen een enorm ongemak betekenen. Niet alleen door het dragen van een masker, maar ook door het zien van anderen met maskers (want laten we eerlijk zijn – HET IS GEEN NORMAAL GEDRAG).
Kunnen maskers angst veroorzaken, of andere geestelijke gezondheidsproblemen verergeren? Aangezien maskers de ademhaling KUNNEN belemmeren, kan dit leiden tot flauwvallen en andere lichamelijke reacties die anders vermeden zouden worden als er geen maskers gebruikt werden. Hier is een link naar een zoekmachine om aan te tonen dat dit heel vaak voorkomt: (HIER)

28. Onderzoek in Maine naar psychologische effecten op lange termijn
Over de psychologische effecten op lange termijn, van het dragen van gezichtsmaskers coronavirus, COVID-19 pandemie; een studie over de psychologische effecten van maskers. (HIER)

29. Maskers: Bent u gegrepen door deze psyop?
Zijn er negatieve psychologische gevolgen van het dragen van een masker, als een op angst gebaseerde gedragsaanpassing? Dit kan gemakkelijk angst opwekken omdat een masker je eraan herinnert dat er een virus is. Het gebruik van een masker kan er ook toe leiden dat je risicovol gedrag gaat vertonen door een “vals gevoel van veiligheid” omdat je je beschermd voelt. (HIER)

30. De waarheid maskeren – gezichtsmaskers, empathie en ontremming
HIER alle info over de psycho-sociale aspecten van deze mondluiers..

31. Covid-19 gezichtsmaskers: Een potentiële bron van microplastic vezels in het milieu
Wat zijn de milieugevolgen van de productie en verwijdering van maskers? Een snelle zoektocht op de zoekmachine zal u vertellen dat mensen ze overal dumpen – in onze rivieren, in groenlandgebieden enz. Kunststoffen zoals nylon logen chemicaliën uit die in ons milieu terechtkomen. (HIER)

32. Waarom maskers niet werken tegen COVID-19..!
Kunnen gebruikte en beladen maskers vectoren worden van verhoogde overdracht voor zowel de drager als andere mensen? (Het bewijs uit studies suggereert een groot ‘JA”). Maskers worden na ongeveer 20 minuten nutteloos door het vocht in uw adem. Dit vocht kan de druppeltjes worden waarop virussen zich voortplanten.

 • Kan dit de overdracht niet vergemakkelijken?
 • Kunnen maskers dragers worden van ziekteverwekkers en een verzamelplek ervan worden. Verwekkers die anders vermeden zouden kunnen worden door zonder masker te ademen? (Alles wijst erop van wel..!).
 • Kunnen grote druppels die via een masker worden opgevangen, worden verneveld of geaërosoliseerd tot inhaleerbare componenten? Zelfs tot de viriongrootte. (Er zijn aanwijzingen van wel). (HIER)

7 gedachten over “De schandalige mondkapjes-doctrine..!!

 1. Een prachtige samenvatting van deze ganse “muilband terreur en bedrog”.
  Deze “muilbanden” of “muilkorven” worden en werden gebruikt voor gevaarlijke honden en “slaven”. Een andere bedoeling ervan bij deze Covid 19(84) terreur is er ook opgericht de mensen juist ziek te maken
  Dit wil m.i. dan ook zeggen dat we beschouwd worden als “gevaarlijke beesten” en ook als slaven, die moeten zwijgen en vernederd worden, en uiteindelijk ook “geneutraliseerd” worden. De “samenzweerders” zijn hier dan ook niet begaan met onze “gezondheid”, wel integendeel.
  Het is dit “vernederen” dat imo als een rode draad loopt door de ganse Covid 19(84) terreur. Dit vernederen is ook kenmerkend voor psychopaten.
  In het boek “1984” van George Orwell wordt dit prachtig beschreven. Het is dan ook geen toeval dat in G.B. er in de universiteiten gewaarschuwd wordt voor dit boek.
  https://palnws.be/2022/01/britse-universiteit-waarschuwt-studenten-voor-expliciet-materiaal-in-orwells-1984/
  met citaat :
  “De universiteit van Northampton heeft een waarschuwing toegevoegd aan het klassieke literaire werk ‘1984’ van George Orwell. Het boek zou “expliciet materiaal bevatten” dat voor sommige studenten “aanstootgevend en verontrustend” kan zijn. Critici noemen deze beslissing ironisch aangezien het werk gekend staat als een aanklacht tegen totalitarisme en massacensuur.” (=einde citaat).
  Met studenten wordt hier dan bedoeld, de “sneeuwlokjes” die blijk geven van een selectieve overgevoeligheid en verontwaardiging. Het voormelde citaat illustreert dan ook imo de oorlog tegen de waarheid, die momenteel woedt op alle fronten, met alle mogelijke wapens.
  Ron,
  Covid 19(84) is niet mislukt… Er is de onherstelbare schade die werd aangericht, in tal van domeinen, maar het belangrijkste is het volgende dat zich afspeelt in de financiële wereld:
  https://www.henrymakow.com/2021/12/expiring-digital-currency-rati.html?_ga=2.229429084.1746084672.1641228767-133465752.1640802730
  met citaat :
  “Expiring Digital Currency – Ration Cards of the Future? – December 28, 2021
  (Of course, it’s your private property that will be abolished, not theirs. Yours will be theirs.)
  Combined with digital ID (implemented under the guise of vaccine passports), central bank digital currency will lead to a new form of slavery where constant compliance with every demand of the elite is required to obtain the basic necessities of life………….
  The Bank of Canada recently published a paper (https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2021/12/swp2021-67.pdf ) outlining a proposal for a central bank digital currency (CBDC) which expires.
  When the World Economic Forum says “You will own nothing, and you will be happy”, they aren’t joking. If they get their way, you won’t even be able to save money and will be living hand-to-mouth. Digital currency will be like a high-tech ration card, only valid for a given time and not renewed unless you are sufficiently obedient to the state…. “ (=einde citaat)
  Zie ook het volgende :
  https://www.henrymakow.com/2022/01/british-and-german-defence-min-1.html?_ga=2.83507294.973435407.1643048506-261574589.1643048506
  met citaat :
  “A Merger Made in Hell– Human Biology & Computers “ –
  “Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm”
  British and German defence ministries are collaborating on transhumanist research. “If these evil billionaires get their way, humanity as we know it will cease to exist and the remaining mutants will be devoid of both morality and free will.” It’s never been about health. COVID-19 is easy to treat. It was always about using fear and mass psychosis to get 7 billion people to willfully get injected with the technology that would permit them to be hooked up to computers.” (=einde citaat).
  Het voormelde systeem is ten andere al in volle uitvoering in China. Deze citaten geven imo de kern van de zaak weer, namelijk de evolutie naar een communistische NWO dictatuur en terreur, waarbij de “goyim” de keuze heeft tussen de dood of de (techno) slavernij. Ik blijf dan ook zeer pessimistisch naar de toekomst toe.

  1. Deze week kwamen jonge mensen aan de deur die vroegen of ik iets over heb voor mensen in Syrië die zeg maar leiden.Natuurlijk wil ik iets geven en helpen wanneer dat nodig is en mogelijk is.Het probleem is dat ik aan de rechtschapenheid van al die bedelclubs twijfel want ik vind het vreemd dat cash geld niet meer aangenomen mag worden en dat als men geld wil geven dat digitaal dient te gebeuren.Waarom makkelijk wanneer het ook moeilijk kan denk ik dan.Vroeger bij cashgeld geven pakte je gewoon wat je kon missen en deed dat in een bus.Nu moet men ook nog privé zaken bloot geven zoals bankrekeningnummer,handtekening enz kortom administratieve rompslomp wat ook weer controle betekend.Toen ik daar over begon werd de collectant een beetje nijdig zeg maar en zijn maatjes aan de aan de andere zijde van de straat zagen dat en toonden een soort leed vermaak naar hun collega of mij natuurlijk en lachten schijnheilig.Cash geld mochten zij niet meer aannemen werd mij verteld en toen ik vroeg wie dat dan gezegd heeft bleek dat zijn opdrachtgever te zijn.Ook zou die opdrachtgever gezegd hebben dat digitaal collecteren in het vervolg normaal is en dat cash nooit meer terugkomt.Conclusie ook hier wordt door de strot geduwd wat anderen willen en blijkt collecteren echt voor hulp van minder belang te zijn want anders zouden ze cash nooit weigeren.Dit is bedrog om een bepaald doel te bereiken.
   Dan Rutte en nu Kaag erbij,we weten dat wat Rutte wil ook zal gebeuren en nu waarschijnlijk ook wat Kaag wil en we weten dat zij alles doen voor de multinationals,banken en aandeelhouders ten koste van de rest die niet tot die groep behoren.Op teletekst las ik dat Kaag weer aandelen van ABN wil gaan verkopen.De staat heeft nu nog 56% in handen en dat wil zij dus naar beneden brengen misschien zelfs tot nul.In 2008 meen ik dat de belastingbetalers ABN met 18,5 miljard hebben MOETEN REDDEN en nu wil deze dame eventjes de bank slopen.(Waarom hebben ze dan in 2008 niet de bank verkocht?).Dat had veel mensen veel ellende gescheeld en ook veel belastinggeld gespaard.Het lijkt er dan ook op dat destijds het redden van banken niets anders was dan een middel om “gewone” mensen te plukken die wel correct belasting betalen in tegenstelling tot de allerrijksten die alleen maar voordelen krijgen.
   Eerst hebben we gezien dat de grote Nederlandse bedrijven werden verkocht en vaak in buitenlandse handen terecht kwamen,nu wil Kaag dus ABN daar aan toevoegen terwijl corona gebruikt wordt om de staatsschuld op te doen lopen door steun te geven aan de allerrijksten zoals KLM bv en anderen die goede vriendjes van Hoekstra.Kaag en Rutte zijn.
   Staatsschuld wordt dus voor een groot deel door de rijksten veroorzaakt die later eisen zullen gaan stellen want de staatsschuld zal toch afbetaald moeten worden nietwaar?
   DE ECB in samenwerking met het IMF hebben eerder in Griekenland laten zien dat zij geen mededogen kennen en gaan letterlijk over lijken en ik vrees dat ze dat straks ook hier willen doen.Probleem is dan dat ze bewust de grootste bedrijven en nu ook de bank hebben verkocht terwijl die juist redding zouden kunnen bieden wanneer het zover is of een oplossing kunnen bieden.Nederland wordt fiscaal geplunderd maar ook ontdaan van alles wat ons zou kunnen helpen.Het MKB is financieel in de vernieling geholpen terwijl dat niet nodig was maar nu velen vragen om steun zal dat de staatsschuld doen oplopen en toekomstige generaties hun vrijheid ontnemen.Het is niet voor niets dat ze eerder nergens geld voor hadden en niets kon voor “Jan met de Pet” terwijl ze nu ineens overal miljarden voor hebben (dat wil zeggen een beetje voor Jan met de pet maar het grootste deel verdwijnt in de zakken van hun vriendjes en vriendinnetjes die het niet nodig hebben).
   Gematigde rebellen zijn door Rutte gesteund en zelfs veroordeelde hofstadgroep leden zaten in het landsbestuur waarbij ik dan ook nog moet denken aan Nederlandse militairen die met (bij wijze van spreken) klapperpistooltjes en tekorten tegen een overmacht stonden in voormalig Jugoslavië waarna ze schofterig zijn omgegaan met deze militairen en in het bijzonder met Karremans. De echte criminelen zijn nooit een strobreed in de weg gelegd.
   Ondeugdelijke munitie/materiaal heeft twee militairen het leven gekost de verantwoordelijke minister kreeg een mooie baan bij de VN in plaats van straf. Waarom zien onze inlichtingen en veiligheidsdiensten dit niet en waarom slaan zij geen alarm vooral wanneer er ex Hofstad leden binnen de VVD gehaald worden die mogelijk gevaar kunnen opleveren voor anderen? De strijd tegen terreur blijkt helemaal geen strijd te zijn op deze wijze.Zelfs in de tweede kamer probeerden sommigen dit goed te praten of te rechtvaardigen wat aangeeft welke puinhoop ze ervan maken en wat voor onverstand daar rondloopt.

 2. De wereld trekt zijn bek open, ZONDER BEKLUIER OP. In Canada gaan al 60.000 truckers met meer dan een miljoen supporters op weg, de rest van de wereld zal volgen.
  Europe Convoy
  t.me/FreedomEuro

  Canada Convoy 🇨🇦
  https://t.me/+e8NH0BgYfyI3NTgx

  Australia Convoy 🇦🇺
  https://t.me/OzTrucksToCanberra

  Finland Convoy 🇫🇮
  https://t.me/+I-uu9Eo7-PBkNjE0

  Netherlands Convoy 🇳🇱
  https://t.me/+QCQc_kIOceg5OGJk

  Czechoslovakian Convoy 🇸🇰
  https://t.me/+e4BY0I2Tb6tlYmZk

  Belgian Convoy 🇧🇪
  https://t.me/+o1ATvoHD69IyZTQ0

  American Convoy 🇺🇸
  https://t.me/FreedomConvoyOttawaToDC

  French Convoy 🇫🇷
  https://t.me/convoyFrance
  https://t.me/tousaparis

  Italian Convoy 🇮🇹
  https://t.me/destinazionebruxelles

  Spain Convoy 🇪🇸
  https://t.me/freedomspain

  Hungarian Convoy 🇭🇺
  https://t.me/HungarianTruckConvoy

  Portuguese Convoy 🇵🇹
  https://t.me/DestinoBruxelas

  Romania Convoy 🇷🇴
  https://t.me/camioanele

  Cyprus Convoy 🇨🇾
  https://t.me/Cyprusconvoy

  Lithuania Convoy 🇱🇹
  https://t.me/freedomconvoyLithuania

  Germany Convoy 🇩🇪
  https://t.me/FreedomConvoiDeutschland

  Austria_Freedom_Convoy 🇦🇹
  https://t.me/AustrianFreedomConvoy
  https://t.me/freedomconvoyaustria2022

  Brasil Convoy 🇧🇷
  https://t.me/ConvoyBrasil
  https://t.me/convoy_brasil

  Sweden Convoy 🇸🇪
  https://t.me/swedenconvoychat
  https://t.me/convoysweden

  Polish Convoy 🇵🇱
  https://t.me/polishconvoy
  https://t.me/PolskiKonwojDoWolnosci

  Switzerland Convoy 🇨🇭
  http://t.me/ConvoySwitzerland2022

  Denmark Convoy 🇩🇰
  https://t.me/+-_S-8zjFFEs1OWZi

  Slovenia Convoy 🇸🇮
  https://t.me/europeconvoyslovenia

  Latvian Convoy 🇱🇻
  https://t.me/+hO87fPQVkRY5NDQ0

  Arabic Countries 🇩🇿🇪🇬🇮🇶🇯🇴🇱🇧🇰🇼🇱🇾🇲🇬🇲🇷🇲🇦🇴🇲🇵🇸🇶🇦🇸🇦🇸🇾🇹🇳🇦🇪🇾🇪
  https://t.me/UMCPSofficial

  Telegram (http://t.me/FreedomEuro)
  World Freedom Convoy
  2022 freedom convoy for Europe!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.