Advertentie

Het pillenbedrog..


Loesje paniekEr waren en zijn al zó veel klokkenluiders uit de farmaceutische industrie, er zijn al zo váák berichten boven water gekomen, die duidelijk maken dat bijna de hele gezondheidszorg van amateuristische lapmiddelen aan elkaar hangt. Van de miljardenfraude in de zorg, die nu weer boven water komt, wordt gezegd, met alle gemak.., dat het mogelijk ‘slechts het topje van de ijsberg’ kan zijn..  En de media schrijven erover alsof ze ‘gewoon’ bezig zijn om hun dagelijkse mediaruimte te vullen. Gevoelloos, gedachtenloos bijna, maar bijna altijd zónder enige emotie of verontwaardiging.

Het artikel dat huisarts Hans van der Linde hieronder presenteert, toont overduidelijk aan, hoe deze gezondheidszorg in de kern feitelijk verrot is. De kern is altijd de huisarts geweest, die zijn patiënten een vertrouwensbasis kon geven, die zijn patiënten kende en wel emotie met hen had en hééft! Maar de macht van de huisarts wordt steeds verder ondergraven.

Dit artikel maakt méér dan duidelijk dat onze gezondheidszorg totaal rot is, en daar hebben we even geen ander woord voor paraat. ‘Totaal rot’ wil ook zeggen dat het recht van de machtigste, en dus de sterkste, gold en geldt. En dat is sinds enkele tientallen jaren steeds duidelijker geworden welke partij dat is: Big Pharma, of in gewoon Nederlands: de farmaceutische INDUSTRIE. Wij schrijven dat regelmatig met hoofdletters, omdat mensen schijnen te vergeten dat het ‘gewoon’ en industrie is, die marktaandeel wil winnen en geld wil verdienen, veel geld. 

Daarnaast spelen factoren op de achtergrond die we hier niet zullen belichten, maar die neerkomen op het ‘willens en wetens’ ontkrachten van de menselijke waardigheid en kracht. Factoren die ‘willens en wetens’ doen alsof ze van de duvel geen kwaad weten, maar bijna zeker het kwade, of in ieder geval ‘het kwalijke’ belichamen..! De farmaceutische industrie is geen tak van de gezondheidszorg meer, waar mensen met een roeping tot medemenselijkheid zich zullen melden; dat verhaal is over. De farmaceutisch industrie wordt bevolkt met winstgerichte bestuurders, voor wie de gezondheid van hun eindverbruikers, u en ik dus, feitelijk op de laatste plaats komt.. 

Hoe kan het ook anders, dáár waar onze gezondheid óns belang is en onze ziekte in het belang is van de farmaceutische INDUSTRIE…

X

* * *

x

Het pillenbedrog
X

2013 © Hans van der Linde

 x

Huisarts Hans van der Linde kan weer een beetje lachen, eerst met de financiële steun die hij mocht krijgen voor de kosten van zijn rechtszaak, maar nu vooral toch natuurlijk door de morele steun van de rechterlijke uitspraak..!
Huisarts Hans van der Linde kan weer een beetje lachen, eerst met de financiële steun die hij van velen mocht krijgen voor de kosten van zijn rechtszaak, maar vooral toch door de morele steun van de rechterlijke uitspraak in zijn zaak vs. het RIVM..! Hans van der Linde is sinds 38 jaar huisarts in Capelle a/d IJssel. Hij was staf-lid van de Landelijke Huisartsen Vereniging en lid van het College voor Accreditering Huisartsen.

De geneesmiddelenmarkt is geen markt. Zo voldoet ze niet aan de gewone wetten van vraag en aanbod. Degene die het product gebruikt, kiest het niet. Degene die het product kiest, betaalt het niet. Degene die het product betaalt, gebruikt het niet. De afzet loopt via de ‘voorschrijf’-pen van de dokter. Daarop mikt de marketing van de farmaceutische industrie, die het meeste verdient aan nieuwe, gepatenteerde middelen, waarvan ze de prijs eenzijdig zélf kan bepalen.

Wij, artsen, schrijven die nieuwe geneesmiddelen voor en daar dragen we verantwoordelijkheid voor, maar worden er zelden op aangesproken. Die nieuwe middelen zijn altijd onbewezen veilig en onbewezen effectief. Pas na toelating tot de markt starten de fase-4-onderzoeken: grote, langlopende onderzoeken waarbij het middel voor de allereerste keer op harde criteria wordt getest, zoals langer en beter leven.

De afgelopen decennia stierven wereldwijd honderdduizenden patiënten door nieuwe geneesmiddelen die nog niet waren onderworpen aan fase-4-onderzoeken. Eén voorbeeld? Alleen al door ‘Avandia’, een middel tegen suikerziekte, kregen 47.000 mensen een dodelijke hartaanval, stelde een Amerikaanse Senaatscommissie in 2010 vast. 80% Van de Amerikaanse suikerpatiënten en 8% van hun Nederlandse lotgenoten slikte ‘Avandia’ gewoon nog, toen het in dat jaar van de markt verdween. Tot een rechtszaak kwam het niet, want die werd voor US$ 3,7 miljard afgekocht door producent Glaxo, die al een veelvoud van dat bedrag aan dat middel had verdiend…

De doelstellingen van Big Pharma om macht te krijgen en geld te verdienen, staan haaks op de doelstelling van iedere burger, om voor lage kosten gezond te blijven, ZONDER medicijnen..
De doelstellingen van Big Pharma om macht te krijgen en geld te verdienen, staan haaks op de doelstelling van iedere burger, om voor lage kosten gezond te blijven, ZONDER medicijnen..

Misleiding..
Bij de fase-4-onderzoeken vallen veel geneesmiddelen door de mand. Veel leed zou patiënten bespaard zijn gebleven, als die onderzoeken vereist waren geweest alvorens een middel op de markt te brengen. De wereldwijde marketing door de farmaceutische industrie maakt gretig gebruik van het tekort aan testgegevens in het begin. Daarbij schuwt ze misleiding niet. Ze doet ongefundeerde beweringen die door het ontbreken van gegevens niet tegengesproken kunnen worden. Deze manipulatie werkt zo goed dat artsen de nieuwe middelen binnen de kortste keren massaal voorschrijven.

Gelukkig gaan er stemmen op om éérst de fase-4-onderzoeken af te wachten voor een product op de markt toe te laten. De Europese Commissie heeft enkele weken geleden besloten om patiënten met een omgekeerd driehoekje in de bijsluiter te waarschuwen voor producten waarover nog veel onzeker is. Een goede stap. Farmaceutische bedrijven (en hun lobbyisten) verzetten zich daar fel tegen. Het aantal pillen dat tijdens de patentduur duur verkocht kan worden, zal erdoor dalen.

Opinieleiders
Om artsen te bewegen een bepaald middel voor te schrijven, maken pillenfabrikanten gebruik van farmamarketing. Daar gaan jaarlijks wereldwijd tientallen miljarden in om. Bladen als ‘Pharmaceutical Marketing’ (deze markt kent zeker twintig van zulke vaktijdschriften) leggen de fijne kneepjes uit van het werven van ‘mollen’. Een M.O.L. is een medische opinieleider, een persoon die een sleutelrol speelt en bij uitstek deskundig is op bepaalde gebieden van de geneeskunde, hét kompas waar artsen op varen, een gids en leermeester.

Het voorschrijfgedrag van de arts staat sterk onder invloed van deze opinieleiders en dat maakt hen van groot belang voor geneesmiddelenproducenten. Wie de markt wil veroveren, moet de opinieleiders voor zich winnen. Dat is de laatste twintig jaar gangbare praktijk. Op ieder lucratief vakgebied hebben pillenfabrikanten wereldwijd planmatig nauwe relaties met mollen aangeknoopt. Zij worden ingepalmd met profijtelijke onderzoeksopdrachten, hoogbetaalde deelname aan fase-4-onderzoeken, benoeming tot lid van een advisory of scientific board, vergoeding van buitenlandse reizen, bijzondere hoogleraarschappen en vele andere emolumenten. Dat alles schept een afhankelijkheidsrelatie met de producenten die zich vertaalt in behulpzaamheid bij marketing.

John Virapen Bijwerkingen
(klik op illustratie voor link naar de uitgever van dit boek)

Afhankelijkheidsrelatie
In ons land voltrok zich een ontwikkeling die heeft gemaakt dat Nederlandse universiteiten in sterke mate meewerken aan farmamarketing. Het begon allemaal in Rotterdam. In 1987 vergaderde het bestuur van de Rotterdamse universiteitsfondsen waarvan ik een kwart eeuw deel mocht uitmaken. Tijdens het diner na afloop vertelde rector magnificus Alexander Rinnooy Kan dat hij mee had geschreven aan een brochure, ‘Naar een ondernemende universiteit’. Universiteiten moesten de markt op en een ‘derde geldstroom’ genereren, geld uit de private sector, van bedrijven dus.

Die brochure heeft grote invloed gehad op onze universiteiten, vooral op de faculteiten geneeskunde en farmacie. Bij een terugtrekkende overheid kozen veel hoogleraren voor een relatie met de industrie. Een afhankelijkheidsrelatie, welteverstaan. De prijs die de academische geneeskunde daarvoor betaalt, is steun aan farmamarketing. Academici moeten heden ten dage ernstig rekening houden met de vraag of hun uitlatingen de industrie welgevallig zijn. Dat leidt ertoe dat hoogleraren vaak zwijgen als zij zouden moeten spreken en dat zij spreken als zij zouden moeten zwijgen. Dit vormt een ernstige aantasting van de academische vrijheid, die de farmaceutische industrie in hoge mate vrij spel geeft.

Mollen
Voor deze academische en andere medische opinieleiders heeft de farmamarketing bijzondere belangstelling: artsen die in de redacties zitten van medische bladen, lid zijn van wetenschappelijke adviesraden, deelnemen aan commissies die richtlijnen of behandelstandaarden opstellen, of die optreden als docent tijdens de nascholingscursussen voor huisartsen.  Voor artsen is nascholing verplicht. Maar de overheid faciliteert die niet, ze heeft er geen geld voor over. De industrie is daar maar al te graag wel toe bereid en die biedt cursussen spotgoedkoop aan, of zelfs gratis. Zo drijft de overheid artsen in de armen van de commercie.

“Hoe zorg je ervoor dat je productkampioenen (mollen, red.) effectief communiceren in jouw belang?”, vroeg Pharmaceutical Marketing zich af. Het antwoord was onthutsend eenvoudig: huur deze mollen in als adviseur. “Dat is de krachtigste methode om dichter bij mensen te komen en hen te beïnvloeden. Het helpt niet alleen bij het bepalen van de inhoud van de nascholing, maar het helpt ook bij het proces van afweging hoe een arts het best kan worden gebruikt.”

Dat blijkt een effectieve strategie te zijn. Neem de mollen – waaronder zes Nederlandse professoren – die de cholesterolverlager Lipitor op een reclame-dvd van producent Pfizer aanbevelen. De vertrouwde cholesterolverlager ‘Simvastatine’ werkt prima én is veel beter onderzocht, maar in de afgelopen tien jaar hebben we in Nederland twee miljard euro méér uitgegeven aan het veel duurdere Lipitor. Uit de schaarse effectiviteitstudies blijkt helemaal niet dat Lipitor beter scoort. Wel dat het veel meer bijwerkingen heeft, maar daarover zwijgen de mollen op de dvd. Pfizer bedankt hen op de hoes van de dvd hartelijk voor hun ‘heldere analyses’.

EASD
Hoe kun je aan een grote reclamecampagne voor een geneesmiddel zien dat het betreffende medicijn nog maar liever niet moet worden voorgeschreven? Heel simpel: een geneesmiddel dat zo’n campagne nodig heeft verkoopt zichzelf blijkbaar niet. Is het een therapeutische aanwinst, dan behoeft het geen reclame. Beroepsbeoefenaren hijsen het gratis op het schild. Dus: wantrouw middelen waarvoor veel reclame wordt gemaakt.

Volgens dit krantenartikel van 2 Juli, zou Big Pharma een budget van maar liefst € 90 miljoen hebben liggen om, net als in de VS, de politiek te beínvloeden..!
Volgens dit krantenartikel zou ‘Big Pharma’ een budget van maar liefst € 90 miljoen hebben liggen om, net als in de VS, de politiek in de Europese Unie te benvloeden..! En lobby-werk is legaal,  dus komt het op de morele ruggegraat en ethische weerstand-tegen-mooie-praatjes-en-prachtige-aanbiedingen aan van onze politieke vertegenwoordigers in Brussel.

Goed voorbeeld zijn de DPP-4-remmers en GLP-1-agonisten, nieuwe antidiabetica waarvoor miljarden aan reclame wordt gemaakt. Bijna dagelijks ontvangt de Nederlandse huisarts mailings en aankondigingen van congressen, symposia, nascholingen en e-learning over het onderwerp. Lobbyisten zijn op pad en bewerken politici, zorgverzekeraars, toezichthoudende gremia, journalistiek, patiëntenverenigingen, leden van standaardcommissies en vele anderen. Artsenbezoekers richten zich op de beroepsbeoefenaren en hun medewerkers. Dankzij deze campagnes slikken in Nederland nu 50.000 suikerpatiënten ‘Januvia’ en ‘Janumet’.

Onlangs bracht Vrij Nederland de Nederlandse diabetes-mollen in beeld: een handvol hoogleraren met conflicterende belangen die de reclamecampagne ondersteunen. Andere artsen, die waarschuwen voor het gevaar van deze geneesmiddelen, komen in Nederland nauwelijks aan het woord en hun boodschap wordt dan ook niet gehoord.

De diabeteszorg in Europa wordt volledig beheerst door de EASD, de European Association for the Study of Diabetes. Die belegde afgelopen herfst een congres in Berlijn om de nieuwe antidiabetica in de voorschrijfpen te krijgen. Uit 131 landen werden ruim 18.000 artsen ingevlogen. Kosten: zo’n slordige € 60 miljoen. In Nunspeet werd het congres dunnetjes overgedaan. En dat voor middelen die 30x duurder zijn dan de gangbare middelen, geen betere regulatie van de glucose geven en onbewezen veilig en onbewezen effectief zijn..!

Zelf heb ik – met het oog op de exorbitante marketing – geregeld gewezen op de gevaren van ‘Januvia’, waarvoor de Amerikaanse toezichthouder FDA al in 2009 waarschuwde. Een maand geleden bleek uit onderzoeken dat deze middelen binnen enkele jaren de kans op een alvleesklierontsteking verdubbelen en waarschijnlijk zelfs tot alvleesklierkanker kunnen leiden.

Ik zei onlangs in een interview dat patiënten vanwege dat kankergevaar beter hun oude vertrouwde diabetesmedicijnen konden blijven gebruiken. Het blad waarin die uitspraak verscheen, kreeg meteen de advocaten van het farmaceutische bedrijf Novo Nordisk op zijn nek. Als geen ander wist Novo Nordisk dat de feiten klopten, maar het bedrijf probeerde ze uit de publiciteit te houden. Hoe moet je zoiets kwalificeren? Als intimidatie? Bedreiging? Erger nog?

‘Krachtig wapen’
Het kan ook subtieler. Afgelopen maand besloot ik een kijkje te nemen bij een door de industrie georganiseerde cursus over anticonceptie. Zoals bekend heeft het Leids Universitair Medisch Centrum aangetoond dat pillen als ‘Marvelon’, ‘Femodeen’, ‘Ministat’, ‘Diane’, ‘Mercilon’, ‘Yaz’, ‘Yasmin’, ‘Qlaria’, ‘YAZ’ en ‘Zoely’, een verhoogde kans op trombose en longembolie met zich meebrengen. Het Nederlands Huisartsen Genootgenootschap en het Geneesmiddelenbulletin ontraden deze pillen al jaren. Aan leken is moeilijk uit te leggen waarom ze nog steeds niet van de markt zijn gehaald, waarom artsen die pillen nog steeds voorschrijven, en waarom apotheken die pillen blijven afleveren zonder herhalingsrecept.

De fabrikanten van deze achterhaalde pillen zien met lede ogen aan dat hun markt toch langzaam afbrokkelt. Om dat tij te keren grijpen ze naar het beproefde middel dat Pharmaceutical Marketing beschrijft als ‘een krachtig wapen voor promotionele activiteiten door marketingafdelingen’: de nascholing van medici. Dus kregen we namens producent MSD een cursus vol zinnige informatie van een eloquente gynaecoloog. Ik weet haast zeker dat geen van mijn medecursisten de marketingmisleiding heeft onderkend. Die bestond in het twijfel zaaien over de kans op trombose. Zolang er immers sprake is van een ‘controverse in de geneeskunde’, grijpen toezichthoudende gremia niet in. Zij laten de kwestie eerst door partijen in het veld uitvechten en pas dan komen ze in actie. Zij passen er, niet geheel onbegrijpelijk, voor om zich in de strijd te mengen.

De tweede tactiek was nog geraffineerder. De eerder genoemde pillen zouden volgens onze welbespraakte gynaecoloog vrouwen meer keuze bieden: voor ieder een pil op maat. Wil ze meer libido, snorharen en acne, of juist minder van dat alles? Wat aan die verkooppraat ontbrak was een onderbouwing. Maar in de wereld van subjectieve beleving van de pil en van door advertorials in vrouwenbladen opgewekte voorkeuren is het goed manipuleren door marketeers. Je reinste misleiding – maar als altijd verpakt in goede en praktijkgerichte nascholing. Mijn collega-huisartsen gingen tevreden naar huis, met veel nuttige tips op zak; ik ben benieuwd wat ze in hun spreekkamer voorschrijven.

Het grote probleem.. Jouw goede gezondheid is niet gunstig voor Big Pharma.. Hun winstgevendheid komt via de verkoop van medicijnen. Simple as that! 'Gewoon' een industrie dus: de zogenaamde farmaceutische industrie..!
Het grote probleem.. Jouw goede gezondheid is niet gunstig voor Big Pharma.. Hun winstgevendheid komt via de verkoop van medicijnen. Simple as that! ‘Gewoon’ een industrie dus: de zogenaamde farmaceutische industrie..!

Onafhankelijke nascholing
Aan de uitwassen van farmamarketing moet een einde komen. Ze schaden de gezondheidszorg en ze jagen de kosten enorm op. Een probaat middel is om nieuwe geneesmiddelen pas toe te laten tot de markt als de fase-4-onderzoeken zijn voltooid. Veel middelen zullen die markt dan nooit bereiken en patiënten worden dan niet meer blootgesteld aan de gevaren van onvoldoende geteste medicijnen.
Onjuiste claims gaan tot het verleden behoren omdat meer bekend is over de middelen. De duur van geneesmiddelenpatenten zou kunnen worden verlengd met de tijd benodigd voor fase-4-onderzoek. Dat moet de farmaceutische industrie als muziek in de oren klinken.

Deze maatregel kan alleen wereldwijd worden ingevoerd. Ondertussen moeten wij in Nederland met kracht streven naar afschaffing van het merkwaardige fenomeen dat financieel belanghebbenden onze artsen nascholen. Een door de industrie nageschoolde dokter is een dure dokter die verkeerde dingen leert. De patiënt is de dupe. Daarom moet een onafhankelijke nascholing in het leven worden geroepen.

Zolang die er niet is, moet snel het toezicht op de commerciële nascholing worden verscherpt. Ik zeg dat niet zomaar. Zes jaar was ik lid van het College voor Accreditering Huisartsen, dat de verplichte nascholing beoordeelt op haar wetenschappelijke gehalte. Dat college kampt met zeer beperkte middelen om die taak te vervullen. Toetsing en visitatie kunnen maar marginaal plaatsvinden. De overheid dient het college méér financiële armslag (en ruimere bevoegdheden) te geven. Dat is een investering die zichzelf snel zal terugverdienen.

Hans van der Linde,

mei 20013

91 gedachten over “Het pillenbedrog..

  1. Het mooie is, geleerd van mijn beste vriend, de gepensioneerde huisarts, dat er een weeeeereld van verschil zit, tussen geneeskunst en geneeskunde.. De ene komt uit het hart en de andere.. Tja, dat weten we wel. Zonder geneeskunde geen geneeskunst natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat de ´kunst´ achterwege dient te blijven.. Pff.

  2. website van Feniks wwwDe Bunker v.o.f.nl Come to the sark site , we have cookies

  3. Alsof er nog één debiel op jouw linkjes gaat klicken , zodra je het niet kan winnen ga je anderen voor onopgeleide apen uitmaken die zich met D Google wegwijs maken , Puur omdat jij ooit een keer je sperma in een petrischaaltje hebt verwarmd en jezelf daarom laborant noemt , labrat komt meer in de buurt .

  4. Ik zat net eenzelfde reactie te tikken.. Andersom gezegd: ik had het niet beter kunnen verwoorden Coz’. Thanks. Mooie bijnaam voor Feniks: ‘Petri’.. 🙄 Maar 2 taalfouten in één zin zegt mij genoeg over deze Petri.. LVV (Leuk Vrijdagavond Vertier) zoek de twee taalfouten..!
   ‘Iemand die ongesubstantiveerde beweringen verspreid mag ik niet op hun fouten wijzen…’

  5. Jullie bevinden je op een doodlopende weg, jullie wijken constant van het onderwerp af, en gaan dan één van tafelgenoten, is lekker onder de gordel bewerken.

   Vooral kwalijk voor GuidoJ, de waakhond van deze site en de Nederlandse taal gebezigd.

   Jullie zoeken niet de discussie, want jullie denken alles al lang geleden te hebben geweten.

  6. Beetje laat voor de vrijdagavondquiz …. ongesubstantiveerde zou ongesubstantieerde moeten zijn , verspreid is met dt .

   Door naar de volgende ronde ?

  7. @ jenne
   Het ontbreken van het contingent taalpuristen hier op de site , staat een inhoudelijke kwaliteit van de dialogen toch niet in de weg? Zowel is dit het nationale dictee en heeft het niets meer met alternatief nieuws te maken.

  8. Het zou hier maar een saaie bedoening zijn als ik er niet was: nu hebben jullie allemaal enorm veel plezier met mij te beledigen. Veel gemakkelijker dan nadenken waarom sommige mensen niet verder geraken dan zinloze beweringen zoals “tegenwoordig studeer je MEDICIJNEN” als een goed argument te beschouwen.

 1. Er schijnt vandaag een vervolgartikel in de Trouw te staan (ik heb daar geen toegang) en ben benieuwd of dit een ’tegenactie’ zal zijn :

  Tegen pillenbedrog helpt alleen een kritische arts …
  Hans van der Linde paste zaterdag in zijn stuk over pillenbedrog (Letter & Geest) dezelfde marketingtechniek toe als de farmaceutische industrie, die hij zo heftig bekritiseert…
  24/05/13 00:00
  http://www.trouw.nl/tr/article/search.do?language=nl&navigationItemId=15#

  Blog van Hans van der Linde :
  http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Hans-van-der-Linde.htm

  1. Als Hans van der Linde datzelfde techniekje toepast, in een volkomen onschuldig stuk, dan bevestig je als ´tegenstander´ dat hij gelijk heeft. Een laatste, krampachtige poging je eigen visie en wereld te verdedigen. Zo zie ik het maar..

 2. Vroeger en nu, nee hoor het is allemaal niet zo erg veranderd.

  Het heeft te maken met, als mens je verantwoordelijkheid te nemen.

  één ieder is min of meer gevoelig voor het grote geld, en wat velen doen, de hele medische wereld over een kam scheren is niet goed !

  Het spel van eerst de Apothekers buiten spel zetten is al in een ver gevormd stadium.

  Na dat dit Apothekers afvoeren is voltooid gaan de medicijnen naar de supermarkten, en dan begint de echte grote handel.

  De Doktoren en de rest van de medische wereld worden gebruikt en verkracht, en als je niet mee doet, kom je op de zwarte lijst van slechte artsen.

  Ik zou iederéén willen aanraden een goede relatie te creéeren met zijn huisarts, ze staan altijd voor je klaar, en het is een vertrouwens questie tussen U en Uw huisarts, alleen dan kunnen ze hun Artsenij kunsten gebruiken U te genezen.

  1. Als artsen daadwerkelijk zouden genezen, dan zouden heel veel ziektes en aandoeningen toch niet meer voorkomen? Niemand scheert de medische sector over een kam, maar er is een groot verschil tussen ongevallen/acute trauma’s en ziektezorg. Hoe staat een arts dan klaar….. jawel met het receptenboekje! Waar is aandacht voor voeding en tekorten? Waar is de aandacht voor ontlasting en persoonlijke situatie? Juist ja, die is er niet…. Mijn inziens is het groot bedrog en misleiding om alles uit het receptenboekje geneesmiddel te noemen. De allopathie kent alleen patenten en draait op idiote winsten over de ruggen van onwetende, angstige, hulpzoekende mensen! In plaats van ziektezorg zou het beter zieke of verziekte zorg kunnen heten. Maar hulde voor het feit, zoals het ooit lang, lang geleden begon.. voor het repareren van van een ieder die gewond is.

   Als er reïncarnatie bestaat, zou ons Koen in een vorig leven een doorgedraaide heksenverbrander zijn geweest?

  2. @ Mascotte,

   U generaliseerd er maar op los, mijn ervaringen zijn heel anders, en heel positief.

   Wij in onze familie vonden/vinden de relatie met onze Huis-Arts, heel belangrijk, en ik moet zeggen wij niet alleen.

   De hele medice wereld gaat gebukt onder een loodzware last van lobbying, en patiënten die maar steeds meer klachten hebben, zo van ik voel me niet goed, ik voel me niet lekker, ik slaap slecht etc.

   Sommige patiënten zijn boos als ze geen zakken vol medicamenten krijgen.

   De meesten hebben geen beweging en vreten te veel, ik voel me niet lekker en hop een pilletje.

   Elke week hebben ze wel bezoek van Agent of the mal, van de Medicijnen maffia, met kleine en soms grote cadeaux, reisjes etc.

   Ik ga er toch van uit dat de Artsen aan onze kant staan !

  3. Jenne, je hebt in de basis gelijk. Maar je hebt dan ook een goede huisarts getroffen. Die heb ik op dit moment ook. En al zie ik die man misschien wel eens een keer in de zoveel jaar. Ik vind hem een kostbaar mens. Ik heb wel andere meegemaakt. En genoeg rotzakken er onder gezien. Ik meen dit letterlijk. Want mensen als het ware dwingen een medicijn in te nemen waarvan ze zelf zeggen zich heel slecht te voelen is misdadig. En dat gebeurt veel te vaak door van die autoritare zogenaamde artsen.

  4. @ Jenne, misschien moet je mijn comment nog eens goed lezen?

   Laat ik even vooropstellen dat ik ruim 30 jaar een hele fijne, weldenkende, erudiete huisarts had die ook de andere kant van pillen en operaties standaard belichtte. Hij was zelfs holistisch ingesteld! Dit was een man die echt tijd nam en echt empathisch was. Deze mensen zijn schaars, dus als jij goed met je huisarts kan, is dat alleen maar fijn.

   Artsen studeren medicijnen en geen gezondheid! Ik heb er helaas velen gezien en gehoord en ga ervan uit dat allen met de meest goede intenties aan de opleiding beginnen, maar uiteindelijk murf en gebrainwashed worden door dezelfde opleiding. Dit alles met als hoogtepunt het witte jasje te worden aangetrokken met een hele ceremonie eromheen. Waarom chemische middelen en nutteloze operaties voorschrijven als moeder natuur zelf zoveel in huis heeft! Waarom al die etiketten plakken? Waarom de natuur verloochenen? Waarom geen oorzaken aanpakken, maar slechts symptomen verhullen?

 3. Voltaire: “Artsen stoppen middelen; waarvan ze weinig weten; om ziekten te genezen; waarvan ze nog minder weten; in mensen van wie ze niets weten.”

  Petrus de Genestet: “Veel wordt bewezen wat in de grond niet waar is, en veel is eeuwig waar ofschoon het bewijs niet daar is!”

  1. Vroeger maakte het vak toxologie deel uit van de opleiding tot huisarts. Dit vak is nu uit de opleiding geschrapt, de huisartsen zijn afhankelijk geworden van de vertegenwoordigers van pillen om hun te vertellen wat de pil doet en/of welke bijwerkingen het heeft.

  2. Je hebt zeker net een boekje aan geschaft met de frase gebezigd door de onvolprezen cynische franse Schrijvers.

 4. Van der Linden heeft het heel de tijd over fase-4 studies. En hij beweert dat op dat moment de medicamenten nog “onbewezen veilig en onbewezen effectief” zijn. Staat er hier niemand stil bij wat die vorige fases dan wel voor waren? Fase 1: veiligheid; fase 2: veiligheid en effectiviteit; fase 3: veiligheid, effectiviteit en nevenwerkingen. Daarna zijn er al duizenden mensen die de behandeling hebben gehad. Op dat moment is er toch al een degelijk beeld van de veiligheid en effectiviteit. Fase-4 is juist nodig nadat het middel in de markt is, om na te gaan of het ook veilig en doelmatig is wanneer het gebruikt wordt onder minder rigoureus gecontroleerde omstandigheden dan klinische studies.

  Net als van der Linden, heb ik ook mijn bedenkingen rond de marketing die door big pharma gedaan wordt. Hij is zeker niet de enige die hervormingen wilt. Maar door te beweren dat geneesmiddelen bij fase-4 ““onbewezen veilig en onbewezen effectief” zijn, gooit Van der Linden gewoon zijn eigen ruiten in. Met dergelijke blunders gaat men je niet serieus nemen in dit debat.

  1. Blah bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla…

   Lekker ook arrogant opgemerkt. Je vergeet Fase 5 ‘Reversing’…

  2. Ik wil het nog stelliger zeggen: voor alle vaccinaties, farmacijnen en chemische middelen, geldt dat er sterk bewijs is dat er geen bewijs van veiligheid voor bestaat…

   De reden is namelijk (dit beschrijf ik ook in mijn boek ‘Aspartaam: De Zoete Wraak’) dat de cumulatieve effecten (het opgestapelde effect van de effecten van ene middel, dus de langetermijneffecten) en vooral ook de synergistische effecten (de dynamische wisselwerkingen tussen de vele medicijnen, vaccins en E-nummers in voedsel alleen al bijvoorbeeld) niet bestudeerd worden!

   Het is namelijk niet mogelijk om alleen al de effecten van medicijn A t/m Z met elkaar te testen, laat staan een combinatie van diverse medicijnen. Laat staan de interactie van deze interactie met de interactie tussen diverse schadelijke E-nummers…Laat staan de interactie tussen de interactie van de interactie met allerlei stoffen in vaccinaties (en zo kan ik nog wel even doorgaan als we de 100000 chemische -vaak ongeteste- stoffen uit de chemische industrie ín de mix’ gooien…

   Het is niet mogelijk qua beschikbaar onderzoeksgeld, het is niet mogelijk qua diverse levens aan niet beschikbare tijd om dit te doen, maar het wordt vooral ook niet mogelijk gemaakt omdat de industrie en de regelgevingsautoriteiten dit niet willen! Een simpel voorbeeld: de schadelijke effecten van de neurotoxische ‘smaakversterker’ MSG (wat in zo,n 60-80 procent van het bewerkte voedsel in de supermarkt is verwerkt…) zijn zo,n 5 keer zo ernstig wanneer er getest wordt met slechts een ‘onschuldige’ (chemische) E-kleurstof. Het neurotoxische, DNA beschadigende en kankerverwekkende Aspartaam in combinatie met weer slechts 1 andere kleurstof laat weer 7 keer zo sterke schadelijke effecten zien…

   Stelt u zich nu eens voor dat naast de geheimhouding, belangenverstrengeling, onderzoeksfraude, PR-opaganda, corruptie, omkoping en draaideurenpolitiek die zowel de farmaceutische industrie als de voedingsindustrie zo sterk kenmerkt…ook nog eens alle geneesmiddelen en vaccins en chemische stoffen in diverse combinaties uw lichaam binnen dringen in de vorm van pesticiden, herbiciden, fungiciden, antibiotica, vaccinaties, vele medicijnen en chemische stoffen (via de bodem, water, lucht, medicijnen, vaccins en voeding bijvoorbeeld)…dan kunt u zich voorstellen dat er een groot experiment wordt uitgevoerd op U en uw kinderen, wereldwijd!!!

   Toxicologen en oncologen wijzen op een ware epidemie aan kanker en neurodegeneratieve (en vele andere) ziekten, en ook zien we bij kinderen al eerder ‘ouderdomsziekten’en ‘welvaartsziekten’ optreden. Epidemiologisch en toxicologisch onderzoek gebruikt ook nog eens proefdieren op zo,n manier, dat de langetermijneffecten (tumoren en kanker treden natuurlijk eerder op in het laatste deel van een leven…) niet snel zichtbaar wordt. En als natuurlijke geneesmiddelen ‘getest’ worden, dan komt men ineens op de proppen met ‘onbetrouwbare’ testen met proefdieren, die dus wel geldig zouden zijn bij onderzoek naar de vermeende ‘effectiviteit’ en ‘veiligheid’ van medicijnen en vaccinaties..(en zo zijn er nog wel meer dubbele standaarden die ik in mijn boek beschrijf).

   Kortom: vele medicijnen en vaccins (en ‘griepremmers’) zijn bewezen ineffectief en er ontbreekt dus ook nog eens bewijs van veiligheid, het waardevolle leven van U en uw kinderen geldt als ‘Fase 5’ van de klinische studie die Grote Waanzin heet…

   Is dit ‘VIT’ (Verantwoordelijk, Integer en Transparant’)? Wij zijn de proefdieren van de chemische industrie, de farmaceutische industrie, de smaakstoffenindustrie, de cosmetica-industrie (een nog minder ‘gereguleerde en nog onveiliger industrie overigens…) en de voedingsindustrie!!! En de overheid? Die zag dat het goed was…Volgens mij wordt het hoog tijd dat wij de verantwoordelijkheid over onze eigen gezondheid weer in eigen handen nemen. Gezondheid blijft de enige ware vorm van immuniteit en gezondheid is ons geboorterecht…

  3. Dat je medicijnen naar de gemeentewerf moet brengen en het daar bij de container gevaarlijke stoffen neer moet zetten zegt me al genoeg…..

  4. Mijn man is 2 x op het nippertje gered van een medicijnvergiftiging. Zijn maag is naar de kloten door weer een ander medicijn tegen jicht dat hem veel te lang, bleek nadien, werd voorgeschreven. Allemaal medicatie die nog in de testfase was. Hartelijk dank voor je lesje Feniks. Maar de ervaring leert dat je leven naar de knoppen kan zijn door stellingen als die van jou.
   Glafenine heeft veel doden gekost. Diclofenac is giftig bevonden en wordt nog steeds door sommige artsen voorgeschreven.
   Zelfs paracetamol is niet veilig en wordt nog steeds zo verkocht zonder controle van de arts. Geen enkel farmaceutisch medicijn is veilig.
   Geef mij maar helemaal niks of het moet een natuurlijke hulp zijn om pijntjes en zo te bestrijden. Een huisarts bezoeken moet vooral goede voorlichting opbrengen. Zoals mijn huisarts dan altijd eindigt; “U hoeft voorlopig nog niet aan de medicijnen? Maar even afwachten hoe het verder gaat lijkt mij? Kijk, en daar heb ik wat aan. De uitleg heb ik dan al gekregen samen met advies. Pillen slikken moet je uitstellen zo lang het kan. Maar dat is ook onze eigen verantwoordelijkheid.

  5. Fase 4 is niets meer dan een niets ontziend, gigantisch experiment over de hoofden van ontwetende, hulpbehoevende mensen.

   Koen, jij bent niets minder dan een dolgedraaide langspeelplaat…. over and over again. Eigenlijk heb ik medelijden met jou, aangezien je niet gewoon eens overstapt op een nieuwe collectie i.p.v. hier altijd een eeuwig hetzelfde te blijven roeptoeteren.

 5. Soms is er geen touw meer aan vast te knopen. middelen die niets genezen maar slechts de klachten onderdrukken noemt men ‘genees’middelen. Symptoombestrijding noemt men een geneeswijze en een geneeswijze die geneest noemt men een behandelwijze, en die wil men het liefst verbieden.
  Als we de 30 miljard aan fraude en zakkenvullerij zouden aanpakken en een paar miljoen zouden investeren om de alternatieve geneeswijzen te stimuleren kan iedereen voor 15 euro rondom verzekerd zijn. tel uit je winst. Nu nog iemand vinden bij de zorgverzekeraars die na kan denken.

  1. Een mens kan alleen maar genezen als hij dat zelf wil.

   Door zo gezond mogelijk te leven, ben je al een heel stuk op weg, soms kan een arts zijn patient bij staan met bepaalde medicijnen,
   en er bestaan ook heuse medicijnen die bepaalde ziektes en kwalen helpen genezen.

   In Canada is besloten om diverse alternatieve, homophatische middelen weer toe te laten, onder andere verschillende tegen influenza.

   Hier en daar zijn er mensen die hun hoofd koelhouden, en wijze beslissingen nemen.

   Het grote diepte punt in het medicijnen gebruik, is het verslavende tranquilizer gebruik, 70% van de inwoners in Europa gebruiken regelmatig of dagelijks tranquilizers.

   Dit is alleen te veranderen indien zij, de gebruikers dat willen,
   dat impliceerd anders leven !

 6. Na het lezen van dit artikel wordt me opeens duidelijk wie of wat Feniks/Koen werkelijk is, Hans van der Linde schrijft:

  Opinieleiders
  Om artsen te bewegen een bepaald middel voor te schrijven, maken pillenfabrikanten gebruik van farmamarketing. Daar gaan jaarlijks wereldwijd tientallen miljarden in om. Bladen als ‘Pharmaceutical Marketing’ (deze markt kent zeker twintig van zulke vaktijdschriften) leggen de fijne kneepjes uit van het werven van ‘mollen’. Een M.O.L. is een medische opinieleider, een persoon die een sleutelrol speelt en bij uitstek deskundig is op bepaalde gebieden van de geneeskunde, hét kompas waar artsen op varen, een gids en leermeester.

  Het voorschrijfgedrag van de arts staat sterk onder invloed van deze opinieleiders en dat maakt hen van groot belang voor geneesmiddelenproducenten. Wie de markt wil veroveren, moet de opinieleiders voor zich winnen. Dat is de laatste twintig jaar gangbare praktijk. Op ieder lucratief vakgebied hebben pillenfabrikanten wereldwijd planmatig nauwe relaties met mollen aangeknoopt. Zij worden ingepalmd met profijtelijke onderzoeksopdrachten, hoogbetaalde deelname aan fase-4-onderzoeken, benoeming tot lid van een advisory of scientific board, vergoeding van buitenlandse reizen, bijzondere hoogleraarschappen en vele andere emolumenten. Dat alles schept een afhankelijkheidsrelatie met de producenten die zich vertaalt in behulpzaamheid bij marketing.

  Je bent ontmaskerd Feniks, jij bent een MOL (met lange niet behaarde staart)!!!

  1. @ paul
   Dat zijn ratten paul, een mol heeft een klein behaard staartje

  2. Heb ik echt zoveel expertiese en invloed dat ik als “opinieleider” kan omschreven worden? 🙂

 7. Er is eignlijk maar een ding belangrijk met betrekking tot gezondheidzorg: Is het de bedoeling om patienten beter te maken of te ontkrachten in een draaideur afhankelijkheid?

 8. Ik hoop dat er meer artsen een voorbeeld gaan nemen aan deze arts en werkelijk aan onze gezondheid gaan denken.Ik ben er zelf achter gekomen hoeveel je kunt genezen met goede voeding en bewegen.Dat is de kant die wij op moeten en niet voor alles een pilletje willen.Langs deze weg wil ik dr.v.d.Linde bedanken voor zijn artikelen en ga er asjeblieft mee door. s.van der Starp.

 9. Veel mensen weten niet beter en accepteren medicijnen voor lichamelijke/psychische klachten. Het punt is -en dat is mooi van dit artikel- dat mensen bewuster moeten worden van wat er in hun lichaam komt. Mensen die medicatie voorgeschreven krijgen en deze niet googlen om te kijken wat het is, wat het doet enz enz…en gewoon maar nemen ….heb ik nooit begrepen. Maar misschien weten deze mensen niet beter en zijn zij grootgebracht met het idee dat een arts het wel weet.

  Dit artikel is goed, steeds meer mensen gaan hiervan op de hoogte raken en kunnen bewust kijken voor eventuele andere mogelijkheden en hiermee zelf de verantwoording nemen ipv klakkeloos een arts te geloven.

 10. Reactie op jenne,je hebt helemaal gelijk wat betreft het feit dat een heleboel mensen voor alles een pil willen.Maar het is ook waar dat de medicijnen je worden opgedrongen door bepaalde specialisten,ik kreeg zelf te horen wat ik eigenlijk kwam doen toen ik vertelde dat ik mijn medicijnen had stopgezet en daar had ik toch een hele goede reden voor want de bijwerkingen waren dermate ernstig dat ik niet meer naar de hoek van de straat kon lopen.Ik heb de oplossing gevonden in goede voeding en veel bewegen en dit werkt heel goed.En daar moeten meer artsen zich in gaan verdiepen.Het medicijngebruik kan zoveel minder. Sascha.

 11. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid opende afgelopen zaterdag in de uitzending van Kassa het meldpunt ‘Verspilling in de Zorg’. Iedereen die een idee heeft om verspilling in de zorg tegen te gaan, te voorkomen of op te lossen kan dat melden via een speciaal meldpunt.

  Doel van het meldpunt is om inzicht te krijgen waar verspilling voorkomt en welke mogelijke oplossingen er te bedenken zijn. Die oplossingen moeten leiden tot concrete acties om verspilling terug te dringen. Het kan bijvoorbeeld gaan om verspilling van hulpmiddelen, maar ook om energieverspilling bij de huisartsenpraktijk of inefficiëntie in het verpleeghuis. Meldingen die binnenkomen bij het meldpunt worden verdeeld over verschillende projectgroepen: medicijnverspilling, verspilling in langdurige zorg, ziekenhuiszorg en GGZ. Die projectgroepen moeten concrete acties ondernemen om verspilling terug te dringen. Het meldpunt zal de hele kabinetsperiode geopend blijven.

  Bron : http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/verspilling-in-de-zorg-meld-het-bij-de-minister/speel/1/
  Meldpunt : http://verspillingindezorg.nl/

  1. De gezondheidszorg is 10x te duur, dus de allereerste maatregel die je dan neemt is mensen het onmogelijk maken om hun klachten en kwalen zelf op te laten lossen met zelfzorgmiddelen. Verplicht ze om naar de dokter te gaan en verplicht ze tot regulier aanmodderen met symptoombestrijding. Dan maak je het dus 20x zo duur. Daarna maak je de consulten van alternatieve genezers zo duur dat ze voor grote groepen mensen onbereikbaar worden en dus ook moeten aanmodderen met symptoombestrijding.
   Laat de zakkenvullers en fraudeurs ongemoeid en blijf de woekerwinsten van de farmaceutische industrie gewoon betalen. Tja, en nu vraagt iedereen zich af hoe alles toch zo duur kan zijn.
   Waarom zit er toch altijd zo’n ongelofelijke minkukel op volksgezondheid.

 12. Als mensen eens wisten waar bejaarden in de tehuizen mee volgestopt worden zonder enige reden en inspraak de grootste troep moeten ze slikken en worden DAAR JUIST DOODZIEK VAN!!

  Een gelegaliseerde ruiming lijkt mij!!!

  1. reactie voor sarah.Deze opmerking is me uit het hart gegrepen.Ik heb in de zorg gewerkt als vaste nachtdienst,en wij zette in de nacht de medicijnen uit.Er waren cassettes bij van 23 pillen per dag.Ik heb veel geprobeerd om dit terug te draaien maar dat lukt je niet.sascha.

 13. Je bent je eigen arts en wetenschapper over het functioneren van je eigen lichaam. Daarnaast kun je vreselijk veel informatie lezen over de werking van je lijf en juiste wetenschappelijke bronnen raadplegen over een allerlei onderwerpen met betrekking op gezondheid. De tijd is al heel lang voorbij dat alleen artsen de wijsheid in pacht hebben. Voorts is het medische verhaal nauw verbonden met je leefomstandigheden de eigen ontwikkelde kennis op gezondheid en balans van leefstijl. Verder is natuurlijk de voedselindustrie vrijwel een op een verbonden met de farmaceutische industrie. Veel daarvan valt onder de categorie bagger en maagvulling. UNILEVER is op dit punt heel duidelijk te vergelijken met het verdienmodel van de pillenindustrie. GELD,GELD,GELD!! En zeker niet uw gezondheid. Het blijft een zoektocht en wakker blijven en zolang mogelijk uit de klauwen blijven van genoemde industrie, n
  Het oeverloze gezwets over de kosten van de gezondheidzorg zijn niet de zorgvragers , maar zij die daar bakken geld aan verdienen ,over de ruggen van de premie betalers. Er is na de invoering (VVD) in 2006 nog nooit zo’n grote beerput open getrokken aan medische misstanden DBC/DOT systeem . Als de premiedruk niet wordt verminderd gaat dit vroeg of laat fout. Er zijn nu al meer als 370.000 mensen die deze volkomen waanzin aan premies niet meer kunnen betalen. Het gaat goed met mevrouw Schippers, alleen niet met haar visie en beleid.

 14. Ik heb de ideale oplossing gevonden voor onze Koen/Feniks vriend, hij staat genomineerd voor het winnen van een gratis software pakket bij eentoning Wetenschappelijk Debunken in Operatieve © inhoudsvorm:

  http://www.surgeonsimulator2013.com/

  Hier mee kan je toch zelf het een en ander objectief verbeteren of verminderen als je de waarlijke kennis van beroepscode niet ondercontrole hebt. Misschien toch een ‘dokter bibber’ in het wtk huis waarvan we ‘echt’ op aankunnen.

 15. Fijn dat steeds meer professionals uit de reguliere geneeskunde actief hun mening geven en daar een goede onderbouwing bijvoegen. Het is belangrijk dat iedereen zijn eigen gevoel, en motivatie volgt. Eigen keuzes maken maar wel op basis van kracht en een liefdevolle benadering van jouw-zelf. In plaats vanuit angst of zwakte te kiezen voor een bepaald medicijn of een bepaalde behandeling. Alle kracht die je nodig hebt zit in je..en soms heb je wat handvatten nodig om het eruit te laten..

 16. Om je niet meer te laten verleiden door typen als Koen/ Feniks(hij die op zijn hoogtepunt verbrandt om wederom uit zijn as te herrijzen) met uitspraken zoals ‘kwakzalver’ en ‘het is wetenschappelijk bewezen’. Ze zeggen niets maar maken een andere monddood

  De sluiers van ‘onwetenheid’ vallen 1 voor 1. Niets, echt ook niets meer kan verborgen worden gehouden. Alles wordt openbaar.

  YouTube: Cancer – The Forbidden Cures.

  Koen/Feniks zal wel weer met een tegenargument komen.
  Ach laat maar, ik weet nu wel beter. Want hoe je het wendt of keert macht, hebzucht en geld; daar draait alles om! De rest is van ondergeschikt belang en da’s een teleurstelling voor Koen/Feniks ook (medische)wetenschap!

  1. Leuk dat je het over “monddood” maken hebt. Wist je dat veel van mijn berichtjes met harde bewijzen (waar ik dus wel ‘iets zeg’) gecensureerd werden?

   Trouwens, in mijn reactie 5 schreef ik dat het gewoonweg fout is om te beweren dat bij fase-4 medicamenten nog steeds “onbewezen veilig en onbewezen effectief” zijn (Eigenlijk is het gewoonweg een leugen, maar ik wou niet te aanvallend overkomen). Daar kwamen heel veel reacties op ,dus men was niet monddood gemaakt. Maar niemand kon aantonen dat ik fout was, en het artikel correct! Blijkbaar wil men gewoon negeren wat ik schrijf, geloven in de vooroordelen en blijven velen liever “onwetend”. Had ik gelijk? Kijk eens op http://www.fda.gov/drugs/resourcesforyou/consumers/ucm143534.htm.

   Ik zal die youtube video wel eens bekijken. Lees jij ondertussen eens http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/cancer.html .

  2. Wist je dat NIET ÉÉN van Feniks’ berichten wordt gecensureerd..!!!

  3. De grap vind ik altijd dat een wetenschapper het uit zijn mond kan krijgen om zoiets te roepen als: ‘Waar ik dus wel iets zeg’… hahhaha…! Koen, koen, wat laat je je kennen jongen!
   Het is -puur wetenschappelijk gezien- dus een zaak van het manifesteren van de subjectieve mind.. En hoe doet KoendeS/Felix dit.. Hij kletst quasi wetenschappelijk over wat ‘waar’ is en wat ‘niet waar’ is.. Een échte schetenwapper dus, en dat is de tegenpool van een wetenschapper. Zoals John C. het altijd verwoordt.

   Uiteindelijk moet dus ook Koen de S. ervoor uitkomen dat je niets anders bent, maar zéker NIETS MINDER dan jouw unieke zélf!! En dat heet ‘subjectief’, waarnaast een theoretische ‘objectiviteit’ bestaat.. Maar ook Koen is niet in staat zijn subjectieve-zelf uit te schakelen, ondanks alle dappere pogingen daartoe..

  4. Zoals het geval van Black Mica betreft, het schijnt water weer levendig te maken waar je bij staat in luttele minuten tijd. Maar klopt dat wel in het verhaaldraadje?! Nee, de manier waarop het al verkocht wordt spreekt boekdelen. Massaal dat mensen er dus in tuinen als je praat over zuivere kwakzalverij. Het gaat om de grootste jongens die daar dus slaatjes uit slaan, “Adya Clartiy”. Mica bestaat wel maar niet in het concept waarop het dus op de markt gebracht wordt.
   Zie het o.a. voor je zelf: http://tv.naturalnews.com/v.asp?v=35BEAD3EF2E4F48D8CCB9E4F6E7B21BB

   http://rijn-water.nl/?page_id=119

   http://www.livingmicawaters.com/19.html

   Ik bedoel maar weer, je bent zo overtuigt voordat je het weet!

  5. feniks ik heb je artikel gelezen. Maar bij ging niet om the forbidden cures.
   Dat vond ik het minst interessante van de film. Oorzaak heeft altijd gevolgen.
   Wat uit de film duidelijk naar voren kwam is de manipulatie van uit bedrijfsleven(later big farma).
   Het bedrijfsleven heeft zo’n dikke vinger in de pap gehad dat ama, fda, universiteiten door het grote geld zich allerlei regels en procedures lieten aanpraten. En die organisaties en dat is logisch weigerden niets anders werd hun geldkraan afgesloten. Ook werd duidelijkdat allopaten de strijd gewonnen hadden van emperisten (natuurgenesers en homeopaten).
   Daarom zal de FDA emperische oplossingen nooit goed keuren en als niet wetenschappelijk bewezen worden. Het maakt niet uit of het werkt. Zonder goedkeuring van FDA is niet legaal is fraude.
   Ja Feniks zo werkt het systeem nu eenmaal.
   Met jou discusseren over emperische oplossingen heeft totaal geen zin het wordt bijvoorbaat al afgeschoten door allopaten(FDA), want die zullen het nooit goedkeuren want anders gooien ze hun eigen glazen in.

  6. Zo’n arrogante wetenschapper vertelde mijn zus anderhalf jaar terug dat ze alvleesklier- en leverkanker had en daardoor nog 2 weken tot 2 maanden te leven had . Toen ze na een jaar ging vragen hoe het nou eigelijk zat reageerde de “specialist ” boos en geërgerd , ze moest niet zeuren dat ze er nog was . Second opinion in een ander ziekenhuis wees uit dat er een gezwel in de endeldarm zat , de primaire oorzaak , en alle medicaties hadden contra gewerkt . Door middel van natuurlijkke remedies had ze alle uitzaaiïngen stil gehouden , na een succesvolle stoma aanleg heeft ze nu nog een leven voor de boeg ipv een begrafenis achter de rug . Lang leve de arrogante wetenschappers . fuck em , luister naar je lijf .

  7. Overigens wijs ik de wetenschap niet af , in de juiste handen heeft dat veel goeds gebracht . Arrogante kwallen als kOen wijs ik af , die geven de rest een slechte naam .

  8. Zo zie maar Feniks. Door mijn verhaal niet goed te lezen. Deed je aan verplaatsingwetenschap. Maw je maakt je eigen tuin schoon en gooit de vuilnis over de schutting bij je buren. Nu ben je probleemeigenaar.
   Want bij mij waren de begrippen ‘kwakzalver’ en ‘het is wetenschappelijk bewezen’ de woorden om iemand anders -met een andere mening toegedaan- monddood te maken. FDA bestaat helaas uit alleen maar allopaten die allen met dezelfde paplepel zijn in gegegoten: wij zijn voor big farma, andere oplossingen zoals kruiden en homeopatie dat accepteren wij niet.
   Wat ook bijzonder is dat voor 17e eeuw dat een ‘afgestudeerde arts’ zowel een keuze had om allopatisch, emperisch of een combinatie van beiden zijn artsenpraktijk kon uitvoeren. Ook de patiënten van toen hadden een keuze op welke manier!
   Na 17e eeuw was emperisch opeens kwakzalverij en ‘onwetenschappelijk’. Dat kan alleen maar gebeuren als regelgeving wordt veranderd. Duizenden jaar aan ervaring werd eventjes over boord gegooid in de westerse wereld van de ratio. Het kon niet meer.
   De huidige regelgeving zit zo in mekaar dat geen wetenschapper de werking van kruiden, voedsel of homeopatie kunnen of willen bewijzen. Niet dat het niet kan maar omdat hun carrière op het spel staat en zij hun baan verliezen.
   Ik snap nu ook waarom medische wetenschap niet mensen kunnen genezen. Ze blijven helaas star geloven alleen maar in hun eigen overtuigingen dat allopatie de enige manier is om een andere te helpen. Ik zeg beperk jezelf in louter allopatische oplossingen dan onthoud jezelf als arts om door je starheid en arrogantie een patiënt een eerlijke complete behandeling te geven waar die recht op heeft. Daarom kun je dat de arts of medici voor zijn falen ook niet volledig de schuld geven. Want ook hij is slachtoffer van zijn eigen (opgelegde) systeem. En weet soms niet beter dan wat hem alleen op school is geleerd.
   De enige manier om een andere bewust te maken is dat eigenlijk niets vanzelfsprekend is en dat een arts na een gedegen opleiding zichzelf behoort af te vragen hoe kan ik een patiënt naar behoren helpen. En velen zullen erachter komen dat alleen maar teren op opleiding funest kan zijn. De arts krijgt het gevoel de patiënt niet adequaat te kunnen helpen. Er zijn gelukkig genoeg artsen die naast allopatie ook de emperische oplossingen weer omarmen. Dat laatste vind ik goed omdat iemand die bereid is om openstaan voor andere mogelijkheden , meer in zijn mars heeft en dus meerwaarde heeft aan kennis/praktijk om in het belang van de patiënt zijn werk eervol te doen.. En of het nou niet of wel wetenschappelijk is bewezen ! Lekker interessant. Dat is alleen maar voor de regellikkers. Ik zou zeggen vraagt het de patiënt als die zich happy voelt dan is dat toch een uitgemaakte zaak. Het gaat toch om het welzijn van die persoon.
   Ik zou zeggen als het echt helpt en je staat als arts geheel achter die therapie of behandeling gewoon doen! Niets door vertellen aan anderen, noemt het maar(in het belang van patiënt) beroepsgeheim! 😉

   U als arts of specialist maakt uiteindelijk het verschil!
   En iedere(!) arts weet: dat uitendelijk een patiënt zichzelf geneest. Daarom ondersteunt de arts(een andere mens) de patiënt in zijn geloof dat die dat ook echt kan.
   Want als een patiënt niet gelooft in zichzelf en ook niet in de steun van de ander(idg arts) dan overleeft ie geen enkele ziekte.

  9. En weerom veel reacties, en weerom niemand die ingaat op hetgeen ik initieel schreef: het is een leugen om te beweren dat fase-4 medicamenten nog steeds “onbewezen veilig en onbewezen effectief” zijn (reacties 5 en 18.1). Je zou veel correcter overkomen als je je hele reactie zou beginnen met: “Feniks, je hebt inderdaad gelijk dat het artikel niet correct is over de veiligheid en effectiviteit bji fase-4, maar…” en dan je tegenargumenten geven.

  10. Reactie 18.2 van Guido, dat ik niet gecensureerd wordt ,is een flagrante leugen. Ik kan het spijtig genoeg niet echt bewijzen –het is woord tegen weerwoord. Het gebeurt echter al maanden. Bijvoorbeeld enkele dagen geleden probeerde ik dit te posten als antwoord op reacties 5.1 tot 5.5, maar dat werd geblokkeerd. “Ik maak éénmaal een opmerking over schrijffouten, en iedereen springt er op, om mij te ‘pakken’. Mijn opmerking was al meer dan 2 weken geleden, reactie 9.3 op http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/suiker-is-vergif. Het was één van drie opmerkingen; die ene was een triviaal ietsje, de twee anderen waren inhoudelijke vragen. Ook toen waren er reacties over schrijffouten, maar op die twee inhoudelijke wordt er enkel ontwijkend geantwoord… Om eerlijk te zijn, ik had dat over die schrijffouten er ingezet als een testje, om te zien of er zou gereageerd worden op de kern van de zaak, of op de bijkomstigheid. Ik geef ook een inhoudelijke reactie op het artikel hierboven (reactie 5). Maar de reacties zijn van bedenkelijke “inhoudelijke kwaliteit”. Reactie 5.1 is gewoon idioot. Reactie 5.2 maakt een hoop beweringen die eerder opinies of vooroordelen zijn dan gebaseerd op feiten, of zijn zelfs gewoonweg fout (“vele medicijnen en vaccins zijn bewezen ineffectief”). Reactie 5.3 is ook een dooddoener, die van niet veel inzicht getuigt. Reactie 5.4 heeft deels goede commentaar (“Pillen slikken moet je uitstellen zo lang het kan.”), maar ik zou graag willen weten waarom haar man blijkbaar glafenine had gekregen, een medicament dat al meer dan 20 jaar geleden van de markt werd gehaald omwille van gekende neveneffecten. Ook 5.5 is weerom een dooddoener.”

  11. Sorry Lezer (18.6 & 18.9), maar je hebt het helemaal mis als je beweert “de FDA emperische oplossingen nooit goed keuren en als niet wetenschappelijk bewezen worden.” De FDA keurt ENKEL goed als het empirisch is bewezen. Je moet niet afkomen bij de FDA (of de Europese instanties) met een mooi argument waarom het zou werken. Je moet gewoon aantonen dat het werkt: je geeft het aan patiënten, en je toont aan dat het veilig is en effectief. Dat is wat er juist gedaan wordt in de fases 1 tot 4. Dat is empirisch. Dat empirische moet je wel op een degelijke manier doen: voldoende patiënten, objectief aantonen dat ze inderdaad ziek waren en erop zijn vooruit gegaan, vergelijken met een goede controle, enzovoort. Dat laatste is het wetenschappelijke aspect. Maar je moet echt niet uitleggen waarom het wetenschappelijk gezien zou werken. Men weet bijvoorbeeld niet exact hoe aspirine hartaanvallen kan voorkomen, maar het is wel empirisch aangetoond. Maar voor bvb homeopathie is er nog nooit op een degelijke, objectieve manier empirisch aangetoond dat het werkt: alle degelijke studies om het aan te tonen, kwamen tot de conclusie dat het niet werkt.

   Je hebt wel gelijk dat de overtuigingen van de arts en patiënt belangrijk zijn. Dat heet het placebo effect. Vaak kan dat al voldoende zijn. Maar vaak ook nier. Een echte therapie heeft echter een bewezen effect dat beter is dan dit placebo-effect.

  12. Beste LEZER,

   aan een site vol monologen heb je niets, er moet een discussie ontstaan, tussen verschillende standpunten, om tot vernieuwing te komen.

   We hebben allemaal recht op ons denken, en de sommen hier van, fout of goed.

   Er zit vaak in al die juiste beweringen toch ergens een addertje onder het gras, al was het maar de wens van censuur.

   Ik heb vaak genoeg gedacht dat ik gelijk had, in mijn eigenwijsheid,
   jammer, maar je kunt je vergissen !

  13. @ COZMIC, je reactie van 18,7 is begrijpelijk !

   Je reactie van 18,8 getuigd van veel wijsheid !

  14. Jenne,
   ik heb zo en zo nooit gelijk. Vind je dat ik te zwart/wit denkt?
   En wat versta je onder monologen? Dat ik alleen tegen mezelf praat?
   Het zijn nog eens mijn eigen ideeën. De info komt uit de film ‘cancer
   – the forbidden cures’ . Als ik het falikant fout heb ben ik niet de beroerdste om dat toe te geven.
   En wat is gelijk hebben? Mijn baas heeft altijd gelijk. Als ik door groen rijd en word aangereden heb ik gelijk maar…. wat heb ik daaraan!
   Trouwens wat Coz zegt geldt ook voor mij. Ook ik ben niet tegen wetenschap. Want ik ben voorstander voor allopatie(wetenschap) en emperische geneeskunde samen.
   Want het geheel is meer dan de som der delen!
   Helaas is emperische wetenschap het ondergeschoven kindje dat weer in ere hersteld behoort te worden.

   Hopelijk heb ik je wat duidelijk maken wat ik er van vind.

   Dualisme vind ik zo negatief. Dat is een verzinsel van de kerk. Polariteit vind ik mooier dan streef ik positief gezien naar de eenheid dus het verbinden van + en -. Niet voor mij alleen maar voor iedereen.
   Er bestaat geen goed of fout. Dat iets wat ik zelf heb verzonnen!

  15. in mijn laatste reactie is woordje: GEEN weggevallen tussen nog…. en …….eens!

  16. @ JENNE 18.14
   Dat was de bezinning na de emotie .

   Dat ik dit nu nog kan typen is mede dankzij de wetenschap die mij met hun techniek een 2e kans in het leven hebben geboden . En dankzij een toegewijde beginnende arts die mijn klachten wel een keertje serieus nam nadat ik in de jaren er voor meerdere malen met een kluitje in het riet werd gestuurd door arrogante , ongeinteresseerde , antidepressiva-voorschrijvende kwakzalvende allopaten . Jarenlang ben ik als een tikkende tijdbom door het leven gegaan omdat die kwakzalvers hun vooroordeel al klaar hadden .

   Enige sympathie voor kOEN heb ik trouwens ook niet , hij zit zich hier gematigd voor te doen terwijl hij op andere sites , waar ik nog niet dood gevonden zou willen worden , als een hitsig hondje tegen de benen van de vaste bezoekers zit te rijden en op WTK zit af te geven .
   So you know 😉

  17. COZMIC,

   daarom vind ik een goede relatie met je huisarts zo belangrijk, vroeger ging dat van generatie na generatie, hij kent de familie,
   hij is op de hoogte van het één en ander, maar ik weet deze situatie bestaat practies niet meer.

  18. Feniks,
   je hebt het over fase4.
   Je weet fase 1 tm 3 in comment 5 mooi
   samen te vatten ,maar jouw samenvatting van fase 4. zie ik niet in comment 5 terug!

   In jouw artikel (comment 18.1) zie ik fase 4 er ook niet in staan!
   Helaas vind ik de opsomming fase1 tm fase3 niet compleet. Ik mis daarin de economische invalshoek!
   Waarom is dat niet meegenomen in het verhaal waarnaar je verwijst in 18.1
   Sommige consumenten vinden dat niet interessant maar begrippen als kostendekkend, terugverdientijd investering,effeciëntie, winstmarge, shareholders, financiering, logistiek, etc. zijn zeker niet van te onderschatten waarden!
   Want dit soort zaken(als het kostenplaatje, ebit) zijn voor het bedrijf vaak belangrijker dan het produkt of de consument.

   Kun je mij dan uitleggen waarom een verbeterde medicijn die de consument hard nodig heeft toch op de plank blijft liggen bij de pharma industrie? Als je ook een beetje verstand van economie heb is het zo verklaard!

   Als fase 4 niet bestaat. Dan noem ik fase 4 : de bedrijfseconomische invalshoek.

   Trouwens ik weet nog geen eens waarom je gelijk wil hebben.
   Voor mij kun je het gelijk krijgen als je daar blij van wordt. Want iedereen heeft vanuit zijn subjectieve invalshoek, gelijk!
   ‘Gelijk hebben’ is namelijkeen relatief begrip.

  19. JENNE ,
   Jouw verhaal over een goede relatie met de huisarts vind ik nobel .
   Ik ben echter in de loop der jaren het vertrouwen in die kwakzalvers die anderen kwakzalvers noemen volledig kwijtgeraakt .
   Als voorbeeld : op jonge leeftijd kreeg ik ongelooflijke krampen in mijn onderbuik , ik wist niet waar ik het zoeken moest . Omdat mijn ouders prive verzekerd waren duurde het een tijd voordat de dokter gebeld werd , telefonisch werden er zetpillen voorgeschreven . Geen fucking hond die maar even naar me keek of luisterde .
   Dat probleem ging meer dan 10 jaar door , vlak voordat ik een paar maanden naar India en Nepal zou gaan kreeg ik weer die aanvallen . Inmiddels volwassen ging ik naar mijn eigen huisarts en vertelde hem over mijn klachten , die volgens mij in de darmen zaten . Hij gaf me een paar plastic potjes waar ik in moest pissen als het weer gebeurde . Dat terwijl ik aangaf in een paar weken voor een paar maanden de hort op te gaan , het zat in de nieren volgens hem .
   Later bleek het dus IBS , irratable bowel syndrome te zijn , in NederlaNDS ; SPASTISCHE DARM Volledig stress gerelateerd . Zelf opgelost via de alternatieve wijze .
   Ik vertrouw niet 1 van die beunhazen meer .
   Een beunhaas ben je namelijk als je de ene fuckup op de andere fuckup stapelt , ik ben mijn vertrouwen kwijt in die zogenaamde heelmeesters die alleen pillen kunnen voorschrijven .

  20. Beste LEZER,

   ik maak je geen verwijt, ik vind dat je altijd een slag om de arm moet houden, wat weten wij, het is ons persoonlijk stukje geprogrameerde belevenis, en dat is altijd discutabel.

   En je eingigd met er bestaat geen goed en slecht, nu wat dan wel,
   of bedoel je goed/slecht=LEZER !

  21. Lezer (18.19), fase 1 tot 4 worden volledig onafhankelijk van het economische uitgevoerd. Het gaat enkel over veiligheid effectiviteit. Voor de financiële kant heb je de gezondheidseconomische studies. Kun je een concreet voorbeeld geven van “een verbeterde medicijn die de consument hard nodig heeft toch op de plank blijft liggen bij de pharma industrie”? Als het tot fase-3 is gegaan, dan heeft dat bedrijf al enorm veel geld er in geïnvesteerd. De enige reden die ik nu direct kan bedenken dat het dan niet op de markt zou komen, is omdat bleek dat het niet veilig of effectief genoeg is.

   Hier is wat meer info over fase-4: http://www.cancerresearchuk.org/cancer-help/trials/types-of-trials/phase-1-2-3-and-4-trials

   En op jou comment “ik weet nog geen eens waarom je gelijk wil hebben” te beantwoorden: ik wil geen gelijk hebben; ik wil gewoon duidelijk maken wanneer er leugens verspreid worden. Als er staat dat in fase-4 medicamenten als “onbewezen veilig en onbewezen effectief” worden beschreven, dan is dat fout. Daar is niks subjectief aan. Je mag heel wat bedenkingen hebben over de big pharme en de onkunde van specifieke artsen waarmee je contact hebt gehad –ik heb dat ook- maar als je er iets volledig en aantoonbaar fout over zegt, dan ben je slecht bezig. Dat is het enige wat ik in reactie 5 deed: een aantoonbare fout blootleggen. Maar er wordt blijkbaar zoveel meer ‘gezien’ achter mijn berichtje…

  22. Feniks
   bedankt voor je informatie.
   Ik denk wel als het economische belang en door jou vermelde 4 fasenroute (nieuwe)medicijn beter op elkaar worden afgestemd, dat de patiënt daar beter mee gebaat is.

   Omdat de economen eventueel misbruik kunnen maken van fase 4: veiligheid en effectiviteit.
   Want je zegt het zelf: tot en met fase 3 is er veel geïnvesteerd in (nieuwe) medicijn!

   En de econoom zegt:
   En als de medicijn de markt opgaat moet die investering terugverdiend worden. En daarvoor is er tijd
   nodig want tijd is geld. Daarom heet dat bedrijfseconomisch: de terugverdientijd.

   Dus Anna11 (18.5) stelde een terechte vraag: hoelang duurt fase4.

   Ik zeg niet dat het zo is, maar bedrijfseconomisch gezien kan fase4 misbruikt worden zodat die (verbeterde nieuwe) medicijn ‘onnodig lang’ op de plank blijft liggen omdat de lopende medicijn nog niet zichzelf heeft terugverdiend.
   Redenen(economisch) kunnen zijn: niet kostendekkend genoeg of dat lopende medicijn melkkoe is geworden,die niet zomaar van de markt wordt afgehaald.
   Maar jouw antwoord op mijn vraag is ook correct, maar economen middels fase4 de boel naar zich toetrekken en dat is nogmaals niet altijd in het belang van de patiënt.

 17. Ook trek in brood? Tarwe waar iedereen naar het schijnt Intolerant voor is, gist schijnt heelgoed voor je darmen te zijn en ohalala lekker bruin kanpperig kanker laagje zit er om heen gebakken.

  Op Supermarktsafari met Ralph Moorman

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fEKkoZJZi1w

  Bron: http://www.ahealthylife.nl/boek-de-boodschappencoach-van-ralph-moorman/

  De Wetenschap van wat je eet is veel slechter dan je ooit zult consumeren…

  1. PAUL,

   heb het gevoel dat de weegschaal wel heel erg naar de negatieve kant held.

   Denk dat de waarheid ook hier in het midden is te vinden.

   Toen wij hier pas woonden, hebben we vaak op uitnodiging van de buren, het ritueel van hun varken slachten meegemaakt.

   Allemaal heel respectvol, zeker tegen over het varken, en alles wordt gebruikt, darmen voor worst, bloed voor bloedworst, kleinste stukje vlees gaat in de patè, of worst, lever in de Patè, en ga zo maar door.

   Maar met de generaties verdwijnen ook hun gewoontes, hun waarden, hun cultuur, vaak genoeg me opgevallen, dat dat kerkgaan, meer sociaal als religeus was.

   Het is de gemakzucht, en geldzucht, die alles heeft veranderd, en nog veel verder onze samenleving zal verzieken.

   Nu ga je denken dat ik mij zelf aan het tegen praten ben, en dat is ook zo, als je echt na gaat denken, word je echt heel droefig, van wat er al zo vernietigd is uit naam van de vooruitgang.

 18. Beste Hans ,goedemorgen.

  Hans, ik ben blij dat er een arts is ,die durft te spreken ,te spreken over de misstanden in de farmacie!
  Het is toch niet te geloven dat er mensen zijn ,die ten koste van de mensheid ,enkel en alleen om hun achterzak te vullen ,produkten, zgn medicijnen op de markt durven te brengen ,welke ernstige bijwerkingen kunnen vertonen en het welzijn bedreigen!
  Ook het creeeren van zgn ziekten ,denk in deze aan cholesterol en de medicijnen welke hiervoor aangewend worden is een schandaal voor de mensheid!
  Waarom spreekt men niet in termen van preventie ,preventie dmv goede voeding ?? Zijn geraffineerde voedingsstoffen niet het begin van alle ellende??
  Hans veel sterkte met je missie ,ik ben trots op jou.

  Plezierige dag , het is een mooie dag ,its a beautiful d-d,Jaap .

 19. GuidoJ, of Topic,

  Voor dat jullie je afvragen waar al onze trekvogels blijven, even dit !

  Niets te maken met climaat veranderingen, maar alles, met 700 kilometer 10 meter hoge vangnetten langs de noord Africaanse middenlandse zee kust, heel simpel ze worden opgegeten !

  Geconstateerd door een Duitse bioloog, met zijn film team.

  De globale berekening is tussen de 10 a 15 millioen vogels worden verorberd.

  1. Heel mooi ik had de sleutel en jullie doen de deur open, altijd maar weer controverse creéeren GuidoJ.

   Hoe zelf ingenomen kan een mens worden/zijn, voordat hij er zelf erg inheeft.

   Monsanto is verleden tijd, die ligt op zijn knieën !

  2. Hallo COZMIC,

   een denkbeeldig slot, met een denkbeeldige sleutel, ondanks alles vind ik het toch steeds moeilijker om met dit soort dagelijkse negatieve gebeurtenissen te leven.

   Hier in Frankrijk zit alles zo vast als een huis, de politiek is niet bij machte om de crisis te bezweren, het wordt een ramp.

   De sociale corruptie is enorm, vooral in de aan de families die direct met de administratie in contact zijn.

   Voorbeeld was vriend, burgemeester Klein dorpje, zij zoon werkt en verblijft in Australië, en heeft toch een uitkering hier, 3 jonge vrouwen die niet willen werken krijgen flut baantjes met een 100% uitkering, en ga zo maar door, anderen krijgen met een familie het minimum, dit zijn socialisten, althans daar geven zij zich voor uit,
   dit denken is één van de redenen van onze crisis.

  3. Jenne ,
   ik wilde alleen even behulpzaam zijn door het artikel erbij te vinden . Trekvogel vertaald naar Duits>> zugvögel etc , bleek het ook in Nederlands te vinden te zijn 😆

   Wat betreft de gruwelijkheden in de wereld , breek me de bek niet open . Door me er niet teveel op te focussen blijf ik enigszins bij mijn zinnen , soms als ik teveel op heb genomen heeft Guido weer wat krachttermen weg te gummen .
   En Sociaal systeem heb ik nog nooit iets van gemerkt , nooit een cent uitkering ontvangen , alleen betaald , nu ik afhankelijk ben van mijn ( prive) arbeidsongeschiktheidsverzekering trapt die kutbelastingdienst me bijna mijn graf in . Als ik stilletjes thuis zou zitten met de verwarming op 18 graden , al mijn rekeningen netjes betaal , dan moet ik nog steeds een paar honderd euro bijstorten per maand om die rekeningen te betalen ( zonder iets gegeten te hebben of een liter benzine te hebben getankt) Vrijwel 70% van die kosten zijn blauwe envelop gerelateerd . Je wordt vanzelf anarchist .

 20. Het is een voortzetting van nazi Duitsland.(lees boek Dr.Rath),trouwens Ivan Illich heeft er destijds ook een boek over geschreven “medical nemesis”.Er verschijnen artikelen in Trouw door Joop Bouwma,(verwijs ook naar zijn boek “slikken”).Het doet de samenleving niets.De samenleving heeft een hersenspoeling ondergaan.De mensen blijven gewoon doorslikken.

  (soms zijn er situaties dat je in het ziekenhuis komt):dan moet je maar zien.Als je geluk hebt kom je er gezond uit.Wanneer sprake is van medische fout,dan helpen klachten niet omdat alles is omgekocht.

  1. Ik denk dat het voor een deel wat genuanceerder ligt,ik ben opgevoed met het idee dat de dokter alles weet en het beste met je voor heeft.Voor een groot deel van de bevolking geld dat nog. de kritische bladen worden over het algemeen niet door de doorsnee bevolking gelezen.Dit is niet rot bedoelt maar wel waar.Als ik kritisch reageer op artsen of de kwaliteit van voeding krijg ik steevast te horen weet jij het beter dan de dokter of het voedingscentrum.Een hoop onwetendheid sascha.

 21. Beste Hans.
  Het getuigt van moed ,om datgene te durven melden wat je eigen beroepsgroep als normaal/vanzelfsprekend,echter zonder na te denken als waarheid? ziet!
  Het zijn de bewuste geesten die opmerken/voelen dat bepaalde redeneringen gewoon niet kloppen en dat geldbejag het grootste fenomeen is!
  Hier moet je helder over kunnen nadenken,maar wat nog veel beter is ,dat alles wat wordt gezegd ,eerst door het eigen bewustzijnfilter te laten lopen,zodat alle rottigheid er uit gefilteerd kan worden!!
  Als wij door krijgen dat macht en geld, de GOD, nummer 1 zijn ,kan het filter geplaatst worden!! Dank je Hans voor je oplettendheid en je eerlijkheid ten furore van de mensheid!!
  Want volgens mij komt eerst de MENS en dan de regel!!

  Draaien wij met elkaar echter niet de rollen om??
  Is het niet zo ,dat gezondheid begint met een goede leefomgeving en goede voeding??
  Is dat niet het begin van bewustwording? Waarom worden daar geen miljarden in gepompt ten furore van de mensheid??
  Is het niet zo dat echte geneeskunde niet begint bij de farmacie maar met middelen uit de natuur ,zonder bijwerkingen??
  Is het niet zo ,dat deze natuurlijke geneesmiddelen verbannen worden ,verbannen door de Farmacie?
  Is het niet zo,dat natuurartsen als KWAKZALVERS worden aangemerkt ??

  Lieve mensen er valt nog veel te doen,laten we beginnen bij onszelf,laten we beginnen geraffineerde produkten te laten staan ,de naam zegt het al ,geraffineerd!!
  Laten we proberen onszelf te ontmoeten en hopelijk zien wij ,dat wij de rest va de mensheid zijn !!
  Krijgen wij dat door ,dan zullen wij met respect onze omgeving benaderen en zullen geld en macht naar de achtergrond verdwijnen ,zonder indoctrinatie of overheersing!!

  Laat de mens weer mens worden ,ver boven de macht en het geld verheven,rustig bewust en genietend onderweg op deze prachtige met zon overgoten planeet!!
  Een mooie dag gewenst,groet Jaap .

 22. Hans van der Linde, wat een ontzettend goed geschreven artikel. Ik ben heel blij dat ik dit onder ogen kreeg, er ging van alles door me heen terwijl ik het las. Ik hoop van harte dat dit door meerdere mensen gelezen gaat worden en dat ze de inhoud goed tot zich laten doordringen, want het leven neemt zo snel zijn eigen ‘gang’ weer… Je ‘schrikt’ even, maar alles blijft dan toch weer bij het oude. We moeten niet zomaar alles slikken wat de arts ons voorschrijft. Ga met de huisarts in gesprek en bespreek het medicijn. Voorkomen is beter dan genezen. Ik hoop dat de farma-industrie flink mag inslinken en dat er ‘gezonde’ bedrijven overblijven indien mogelijk. Face 4 is alvast een Europees begin. Hartelijk dank Hans,ik heb bewondering voor deze aanpak.

 23. In het verleden was het al zo dat artsen cadeautjes kregen van artsenbezoekers (lees dozenschuivers), het verbaast mij niets dat dat nog steeds gebeurt, al dacht ik dat de wereld ondertussen wel wijzer geworden was. Bedankt voor dit artikel, ik ben weer wat wijzer en zal als ik ooit medicijnen moet gebruiken eerst goed onderzoek doen, wat goed voor mij is en niet wat goed voor de winsten van de pharmaceutische industrie is!

 24. Beste Hans.
  Ik heb dit stukje overgenomen maar ik sta er helemaal achter, de natuurlijke geneeswijze moet en verdient veel meer aandacht er is zoveel bewijs dat dat helpt!
  Het getuigt van moed ,om datgene te durven melden wat je eigen beroepsgroep als normaal/vanzelfsprekend,echter zonder na te denken als waarheid? ziet!
  Het zijn de bewuste geesten die opmerken/voelen dat bepaalde redeneringen gewoon niet kloppen en dat geldbejag het grootste fenomeen is!
  Hier moet je helder over kunnen nadenken,maar wat nog veel beter is ,dat alles wat wordt gezegd ,eerst door het eigen bewustzijnfilter te laten lopen,zodat alle rottigheid er uit gefilteerd kan worden!!
  Als wij door krijgen dat macht en geld, de GOD, nummer 1 zijn ,kan het filter geplaatst worden!! Dank je Hans voor je oplettendheid en je eerlijkheid ten furore van de mensheid!!
  Want volgens mij komt eerst de MENS en dan de regel!!

  Draaien wij met elkaar echter niet de rollen om??
  Is het niet zo ,dat gezondheid begint met een goede leefomgeving en goede voeding??
  Is dat niet het begin van bewustwording? Waarom worden daar geen miljarden in gepompt ten furore van de mensheid??
  Is het niet zo dat echte geneeskunde niet begint bij de farmacie maar met middelen uit de natuur ,zonder bijwerkingen??
  Is het niet zo ,dat deze natuurlijke geneesmiddelen verbannen worden ,verbannen door de Farmacie?
  Is het niet zo,dat natuurartsen als KWAKZALVERS worden aangemerkt ??

  Lieve mensen er valt nog veel te doen,laten we beginnen bij onszelf,laten we beginnen geraffineerde produkten te laten staan ,de naam zegt het al ,geraffineerd!!
  Laten we proberen onszelf te ontmoeten en hopelijk zien wij ,dat wij de rest va de mensheid zijn !!
  Krijgen wij dat door ,dan zullen wij met respect onze omgeving benaderen en zullen geld en macht naar de achtergrond verdwijnen ,zonder indoctrinatie of overheersing!!

  Laat de mens weer mens worden ,ver boven de macht en het geld verheven,rustig bewust en genietend onderweg op deze prachtige met zon overgoten planeet!!
  Een mooie dag gewenst,groet Riek .

 25. Ook interessant “de Cholesterol-leugen” geschreven door Prof. Dr. Walter Hartenbach uitgegeven in 2006 door Ankh-Hermes.nl
  En zo worden we voor de gek gehouden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.