Advertentie

Is Corona-angstzaaierij ’n psychologische operatie?


X
X

Coronavirus-angstzaaierij: een ‘PSYOP’?

Een psychologische operatie..?

2020 © Kevin Ryan | vertaling en deze versie © WantToKnow.nl/be
x

Regeringen hebben door de geschiedenis heen, het ‘instrument’ van de psychologische oorlogsvoering gebruikt, om allereerst de publieke opinie te manipuleren, er vervolgens politiek voordeel uit te behalen en om ‘last but not least’, stevige financiële winsten mee te genereren. Westerse regeringen hebben zich in de oorlog tegen het terrorisme en in zijn voorganger, de oorlog tegen het communisme, ruimschoots met dergelijke tactieken beziggehouden. In beide gevallen werden door de staat gesponsord terrorisme (HIER) én propaganda gebruikt, om de perceptie van de dreigingen bij het publiek te verdraaien.

Dit leidde tot meer overheidscontrole van de samenleving en enorme financiële voordelen voor bedrijven. Het lijkt erop dat nu zelfsoortige effecten worden gezien, als een gevolg van de COVID-19-pandemie. Veel van de kenmerken en resultaten van de ‘War on Terror’ en de oorlog tegen het communisme, zijn duidelijk zichtbaar in deze nieuwe ‘Oorlog tegen de dood’.

De angstkraan wordt opgedraaid en mensen verliezen zich in bijna lachwekkende ‘overlevingsstrategieën…

Daarom is het redelijk, je af te vragen, of de extreme reactie op COVID-19, en het bijbehorende virus SARS-COV-2, een nieuwe en ander-soortige psychologische operatie tegen het publiek zou kunnen zijn. Gezien ook de harde feiten over de ziekte en de onevenredige reacties, wordt op deze mogelijkheid nadrukkelijker gewezen.(HIER) Als COVID-19 de gekozen optie voor de manipulatie van het publiek is geworden, door middel van het hypen van een bedreiging en het pushen van uitbuitende oplossingen, wie zit er dan achter en wie profiteert er dan van?

De analyse van deze zaak..
Laten we eerst eens bekijken welke kenmerken en resultaten de “coronavirus scare” gemeen hebben met de ‘red scare’, die de gepercipieerde dreiging van het communisme en de ‘moslim scare’ daarachter. Hier zijn een dozijn kenmerken die deze waargenomen bedreigingen onderling gemeen hebben:

  1. De acties zijn gebaseerd op verspreiden van angst en wereldwijd gericht
  2. Overspoelen van de media met vooringenomenheid, vooral ten opzichte van de angst
  3. Gegevensmanipulatie en propaganda (HIER)
  4. Censuur van tegengestelde meningen (HIER)
  5. Controle van de informatie door de inlichtingendienst (HIER)
  6. Voorafgegaan door oefeningen die de dreiging nabootsen (HIER)
  7. Serie beweringen die later vals blijken te zijn (HIER)
  8. Reactie bedreigt de democratie (HIER)
  9. Grote toename van rijkdom en macht voor enkelen; toename van sociale ongelijkheid (HIER)
  10. Meer overheidscontrole op het publiek en minder individuele vrijheden
  11. Reactie doodt veel meer dan de oorspronkelijke dreiging (HIER)
  12. Bewijs voor gefabriceerde evenementen (zie hieronder)

De verschillen tussen deze varianten
Maar er zijn ook verschillen tussen de pandemische reactie van COVID-19 en de gepushte ‘oorlogen’ tegen communisme en tegen het terrorisme. Een verschil is dat voor het virus de agentschappen die zich bezighouden met de volksgezondheid het voortouw hebben genomen. Hoewel de centrale figuren die de dreiging van het communisme en het terrorisme hypothekeren soms dezelfde mensen waren (HIER), vertegenwoordigden zij meestal militaire, diplomatieke of inlichtingendiensten.

De belangrijkste factoren die de lockdowns van het coronavirus en de bijbehorende controlemechanismen aansturen, zijn de politieke leiders. De richtlijnen die worden opgevolgd komen echter van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (HIER), een agentschap van de Verenigde Naties dat verantwoordelijk lijkt te zijn voor de internationale volksgezondheid.

Andere instanties die de coronavirusangsten controleren, zijn nationale gezondheidsagentschappen, met name de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de National Health Service (NHS) van het Verenigd Koninkrijk. Zijn deze instanties uitsluitend in het belang van de volksgezondheid opgericht…??

De WHO, de wereldgezondheidsorganisatie.
De algemene indruk is dat de hele zaak is begonnen, als reactie op de gebeurtenissen in China, maar zelfs dát is niet duidelijk. Zo zou het virus zijn ontstaan in de stad Wuhan en de eerste, beperkte lockdown vond plaats in dat gebied, van januari tot maart dit jaar. China heeft sindsdien gezegd dat het de WHO heeft gewaarschuwd, voor het virus in de eerste week van januari. En dat betekent dat de wereldwijde waarschuwing is uitgebleven, totdat het al te laat was, wie van beide partijen (China of WHO) dan ook schuld is.

Het is echter bekend dat de Amerikaanse inlichtingendiensten al voor die tijd, in november 2019, op de hoogte waren van de mogelijke uitbraak. (HIER) Een Chinese woordvoerder suggereerde later dat het Amerikaanse leger het virus misschien naar Wuhan had gebracht, tijdens de militaire spelen die daar in oktober werden gehouden. (HIER op de site)De eerste keer dat een heel land werd opgesloten voor het coronavirus was in Italië. Dit gebeurde op 9 maart op basis van een advies van de Italiaanse regeringsadviseur voor het coronavirus, Walter Ricciardi (HIER, die zei:

“De situatie dreigt uit de hand te lopen en deze maatregelen zijn nodig om de verspreiding op afstand te houden.” Ricciardi, een lid van het WHO-comité, gaf later toe dat Italië het aantal doden door het virus had opgeblazen (HIER), getuige zijn uitspraak: “De manier waarop we sterfgevallen in ons land coderen is zeer genereus in de zin dat alle mensen die sterven in ziekenhuizen met het coronavirus worden geacht te sterven aan het coronavirus.”

Dan is er de vreemde meneer Bill Gates!
Velen hebben de buitensporige invloed van miljardair Bill Gates op de activiteiten en richting van de WHO opgemerkt. Vanaf 2017 werd diens invloed als ‘verontrustend’ gezien, waarbij de voorstanders van gezondheid (HIER) vrezen dat ‘omdat het geld van de Gates Foundation afkomstig is van investeringen in grote bedrijven, het zou kunnen dienen als een Trojaans paard voor bedrijfsbelangen om de rol van de WHO bij het vaststellen van normen en het vormgeven van het gezondheidsbeleid te ondermijnen’. En besef dat Bill Gates is een meedogenloze intrigant werd genoemd, door zijn Microsoft mede-oprichter Paul Allen. En Allen staat écht niet alleen in die beoordeling..!

Ondanks het feit dat Gates een kostbaar ‘charme-offensief van het publiek’ voert, wordt Gates door velen gezien als een roofzuchtige en monopolistische opportunist (HIER), die zich verbergt achter een vals front van filantropie. Met betrekking tot de schrik van het coronavirus en het verklaarde doel van Gates om de hele wereldbevolking te vaccineren, zouden de mensen echter het meest bezorgd moeten zijn, over het feit, dat hij ijverig heeft gewerkt aan de mechanismen van de bevolkingscontrole (HIER).

WHO is Dr. Tedros Adhanom..?
Natuurlijk is er nog niemand die de wereld controleert, dus wie zou de WHO (WereldGezondheidsOrganisatie) moeten leiden, behalve Bill Gates? Het is het gezicht van de WHO is Dr. Tedros Adhanom, de directeur-generaal van de organisatie. Tedros heeft een slechte geschiedenis van ethiek in het leiderschap, met veel beschuldigingen tegen hem, waaronder dat hij in het verleden epidemieën in de doofpot heeft gestopt.

De alarmbel over Tedros begon onmiddellijk na zijn benoeming in 2017 af te gaan. Dat was, toen hij het bizarre idee vorm wilde geven, om Robert Mugabe, de voormalige dictator van Zimbabwe, te benoemen als ‘goodwill-ambassadeur’ bij de WHO.

En dat terwijl algemeen bekend dient te worden verondersteld, dat Mugabe’s heerschappij over Zimbabwe, werd gedomineerd door ‘moord, bloedvergieten, marteling, vervolging van politieke tegenstanders (HIER), intimidatie en het opvoeren van de stemmen op grote schaal’. Deze benoeming gaf aan dat het oordeel van Tedros over de goede wil op zijn best twijfelachtig was. En er was een brief van een groep Amerikaanse artsen, uit hetzelfde jaar, die beschreef waarom Tedros bekend is geworden als ‘Dr. Cover Up’. (HIER) Ze schreven in de brief, dat Tedros “volledig medeplichtig was aan het vreselijke lijden en sterven dat zich blijft verspreiden in Oost-Afrika.” Ze schreven o.a.:

“Uw stilzwijgen over wat duidelijk een enorme cholera-epidemie in Soedan is, wordt dagelijks verwerpelijker. De onvermijdelijke geschiedenis die over deze cholera-epidemie zal worden geschreven, zal u zeker in een onvergeeflijk daglicht stellen”.

Problemen bij de WHO begonnen echter niet met Tedros. Na de H1N1-pandemie van 2009 kwam het bewijs aan het licht dat de WHO het gevaar had overdreven en angst en verwarring had verspreid in plaats van nuttige informatie. (Wij schreven hierover uitgebreid op deze site: over de manipulaties van EMC-viroloog Ab Osterhaus, minister Ab Klink en/of Roel Coutinho(RIVM))

Later kwam aan het licht dat ‘Italië, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk geheime afspraken hadden gemaakt met farmaceutische bedrijven’ die ‘deze landen alleen verplichtte om vaccinaties aan te schaffen als de WHO de pandemie tot een niveau 6 verhoogde.’ (HIER)

De WHO ging vervolgens over tot het wijzigen van haar richtlijnen voor het definiëren van een pandemie om aan die contracten tegemoet te komen, waardoor de angst van het publiek toenam, ondanks het feit dat de pandemie nooit een ernstige bedreiging is geworden. Hoewel de WHO wordt geprezen voor haar werk om sommige ziekten zoals polio te verminderen (HIER), is ook gebleken dat de door de WHO aanbevolen geneesmiddelen en vaccins schadelijk zijn gebleken en geen significante klinische gevolgen hebben.

Van vechter voor de rechten van de Amerikaanse burgers, tot geïnfiltreerde, corrupte organisatie, die zelfstandig winstgevend mag worden..

Een uitgebreidere kijk op zaken, suggereert dat de WHO meer een agentschap van bedrijfsbelangen is, dan een organisatie die zich inzet voor het behoud van de volksgezondheid. Dat is niet verwonderlijk omdat 80% van de financiering van de WHO afkomstig is van ‘vrijwillige bijdragen’ van particuliere donoren, waaronder farmaceutische bedrijven en industriegroepen zoals Bill Gates’ Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI)..!

En aangezien de wereldwijde reactie op COVID-19 wordt gestuurd en gecoördineerd door een organisatie, die werkt voor multinationale bedrijven die er baat bij hebben, lijkt het idee dat het coronavirus een psychologische operatie zou kunnen zijn, plausibel.

De CDC
In de VS wordt het CDC ook sterk beïnvloed door bedrijfs- en politieke belangen. Dit werd duidelijk toen in 2016, een groep senior wetenschappers binnen de CDC, een ethische klacht indiende tegen het agentschap, dat een bepaalde bewering had gedaan. Zij schreven: “Het lijkt erop dat onze missie wordt beïnvloed en gevormd door externe partijen en schurkenstaten”.

De wetenschappers merkten op dat, om politieke doelstellingen na te streven, bij het CDC  ‘definities werden veranderd en gegevens werden gekookt’, zelfs tot aan het punt van het presenteren van valselijke gegevens aan het Congres. Net als de WHO, heeft de CDC een geschiedenis van het pushen van schadelijke vaccins (HIER). Een voorbeeld hiervan werd behandeld in een episode van het TV-programma ’60Minutess’, waarin de schade van het vaccin tegen de Mexicaanse griep in 1976 werd blootgelegd en waarin de CDC erop aandrong dat alle Amerikanen met dat schadelijke vaccin zouden worden geïnjecteerd. Dit is die video:

Het rapport onthulde dat de ziekte gehypet was op basis van zeer twijfelachtige gegevens en dat het vaccin daarenboven ook neurologische schade veroorzaakte..! De huidige directeur van CDC, is de gepensioneerde Amerikaanse legerarts Robert Redfield. Hij staat om bekend om zijn rol in de rampzalige reactie van het Pentagon op de HIV-AIDS-uitbraak in de jaren 1980g. “Een toegewijde katholiek, Redfield zag AIDS als het product van een immorele samenleving. Jarenlang pleitte hij voor een veelgehoord middel dat in diskrediet werd gebracht in de tests. Dat debacle leidde tot zijn verwijdering van de baan in 1994.” (HIER)

Volksgezondheidsverslaggever Laurie Garrett zei: “Redfield is zo ongeveer de slechtste persoon die je kunt bedenken, om op dit moment aan het hoofd van de CDC te staan. Hij laat zijn vooroordelen de wetenschap in de weg staan, wat je je zeker niet kunt veroorloven tijdens een pandemie.”

Het CDC is een agentschap, binnen het departement van Gezondheid en Gemeenschaps dienstbaarheid (HHS). (HIER) Alex Azar, advocaat en voormalig directeur van een farmaceutisch bedrijf, werd in 2017 benoemd tot secretaris van de HHS. Azar heeft diepe banden met de farmaceutische industrie en hij staat erom bekend dat hij zich met zijn voormalige werkgever heeft beziggehouden, met het maken van illegale prijsafspraken. Azar staat er ook om bekend dat hij het antwoord van HHS op de miltvuurschrik van 2001, de eerste bekende bioterroristische aanslag op de Verenigde Staten, heeft geleid.

De antraxaanvallen waren gericht tegen leden van het Amerikaanse Congres en de media die tegengeluiden lieten horen in de nationale discussie over de Patriot Act, de onderdrukkende wetgeving die onmiddellijk na de aanslagen van 9/11 werd ingevoerd. Hoewel moslims eerst de schuld kregen, via zeer twijfelachtige bewijzen, werd uiteindelijk vastgesteld dat de gewapende miltvuurbacterie afkomstig was van Amerikaanse militaire laboratoria. (HIER)

Azar speelde een belangrijke rol bij het bepalen van de National Biodefense Strategy in 2018, waarbij hij nauw samenwerkte met John Bolton, de voormalige National Security Advisor van Donald Trump. Bolton, een neocon en lid van het Project voor een Nieuwe Amerikaanse Eeuw (PNAC), heeft een lange geschiedenis van het doorvoeren en pushen van autoritair beleid en oorlog. (HIER)

En jazeker, er is ook enen Dr. Anthony Fauci..
Hoe fout kun je zijn..?
Maar in de VS is de persoon die het meest zichtbaar verantwoordelijk is voor de COVID-19 respons, dr. Anthony Fauci, die al lange tijd directeur is van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Net als Redfield is Dr. Fauci katholiek en heeft hij gezegd dat de waarden die hij in zijn Jezuïetenopleiding heeft geleerd, hem blijven begeleiden. Nadat Fauci wekenlang de coronavirusreactie in de V.S. had geleid, werd bekend dat zijn instituut, het NIAID dus, onderzoek had gefinancierd in het laboratorium in, Wuhan ‘functioneel dienstbaar’-onderzoek (HIER) waar het ontstaan van het SARS-COV-2 virus wordt vermoed. Wat voert deze Fauci in zijn schild; welke dubbelrol voert hij uit..?

Fauci’s antwoord op vragen over dat onverklaarbare ’toeval’, was gewoon dat het ging om de ‘samenzweringstheorieën’ erom heen aan de kaak te stellen. In plaats van dat hij netjes de gerechtvaardigde vragen direct wist te behandelen, zoals anderen dat netjes deden, toen ze werden ondervraagd over hun voorkennis rondom 9/11. Of SARS-COV-2 genetisch is gefabriceerd in een laboratorium, zoals bijvoorbeeld door het -NIAID gefinancierde- Wuhan-laboratorium, is een onderwerp, dat voor veel wetenschappers interessant is geworden. (HIER) Het Wuhan-laboratorium is echter niet de enige plek waar de VS dit soort ‘onderzoek’ ondersteunt, aangezien het Pentagon dergelijke laboratoria in 25 landen over de hele wereld financiert..!!

Deze laboratoria zijn gevestigd in landen als Oost-Europa, het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Afrika en zij houden zich bezig met het isoleren en manipuleren van virussen, zoals de vleermuis-coronavirussen waaruit SARS-COV-2 zou zijn ontstaan. (HIER) Dit vleermuis-onderzoeksprogramma wordt verder gecoördineerd door een groep genaamd EcoHealth Alliance. De manipulatie van virussen voor functieversterking in Amerikaanse laboratoria is, net als de oorsprong van de bewapende anthrax in Amerikaanse laboratoria, het bewijs dat bioterrorisme en pandemieën kunnen worden gefabriceerd gebeurtenissen. (HIER)

Dit is een andere manier waarop de schrik van het coronavirus de oorlog tegen het terrorisme en de oorlog tegen het communisme zou kunnen weerspiegelen, die beide werden gedreven door gefabriceerde terroristische gebeurtenissen. Het is opmerkelijk dat de door Fauci gefinancierde werkzaamheden om de coronavirussen te manipuleren, vervolgens de stem van de reactie op de coronaviruspandemie werden, terwijl er ook nauw werd samengewerkt met het GAVI-initiatief van Bill Gates..! Het is allemaal té klef in één klein groepje gefocust.

Fauci heeft opgetogen dat het NIAID en de GAVI samenwerken, om ontwikkeling van vaccins te stimuleren met “regelrechte samenwerking tussen ons bij het vaststellen van de standaard van wat nodig is”. (HIER) Dit maakt het makkelijker om in te zien dat een nieuw patroon van gehypete pandemieën niet alleen mogelijk is, maar ook een zeer lucratief bedrijfsmodel zou zijn. Met als gevolg meer bevolkingscontrole en wereldwijde vaccinaties..!

De NHS en Corporate Nations
Inmiddels is bekend dat de eerste prognoses voor sterfgevallen als gevolg van COVID-19, massaal werden overschat en dat één academische paper verantwoordelijk was voor de paniek. De hoofdauteur van dat document, Neil Ferguson van het Engelse ‘Imperial College’, heeft sindsdien oneervol ontslag genomen van zijn overheidsadvies. Net als de verklaring van de Amerikaanse regering, inzake de vernieling van de gebouwen van het World Trade Center en WTC7 in het bijzonder, waren de schattingen van Ferguson gebaseerd op computermodellen, die niet met het publiek kunnen worden gedeeld..

Net als in de VS hebben de Britse inlichtingendiensten een leidende rol op zich genomen in het beheer van het coronavirus. De terrorismedeskundige die naar verwachting het volgende hoofd van MI6 zal zijn, werd geselecteerd om een nieuw ‘bioveiligheidscentrum’ (HIER) te leiden om de dreiging van het coronavirus te evalueren en ‘een snelle interventie mogelijk te maken’. Daarnaast kreeg de Britse inlichtingendienst die bekend staat als Government Communication Headquarters (GCHQ) bevoegdheden, over de computersystemen van de NHS. (HIER) Het GCHQ staat erom bekend dat het zich bezighoudt met illegale activiteiten in verband met mechanismen voor bevolkingscontrole, zoals massasurveillance. (HIER)

Het logo van MI5, de Britse geheime dienst. Vergelijkbaar met FBI en CIA in de VS.

Totalitaire resultaten worden verder mogelijk gemaakt doordat het door de CIA geïnitieerde bedrijf Palantir, miljardair Peter Thiel, de databases beheert die worden gebruikt door zowel de CDC als de Britse NationalHealthService en die de besluitvorming van COVID-19 aansturen. (HIER) In 2009 zei Thiel: “Ik geloof niet langer dat vrijheid en democratie met elkaar verenigbaar zijn,” om nog maar eens aan te geven dat volksgezondheid en bewustwording niet de belangrijkste prioriteiten zijn achter de afschrikking van het coronavirus.

De gegevens achter de COVID-19 pandemie waren nooit betrouwbaar, met testkits die onnauwkeurig zijn (HIER), overheidsbeleid dat de dodentellingen opblaast (HIER) en de media die zich alleen richten op op angst gebaseerde voorspellingen, die herhaaldelijk vals blijken te zijn. Onlangs zijn wetenschappers en regeringsleiders uit andere landen, waaronder Rusland, Duitsland en Denemarken (HIER), zich gaan uitspreken over de overdreven dreiging van het coronavirus.

De doelstellingen van Big Pharma om macht te krijgen en geld te verdienen, staan haaks op de doelstelling van iedere burger, om voor lage kosten gezond te blijven, ZONDER medicijnen..

De resultaten van de coronavirusdreiging omvatten enorme meevallers voor miljardairs, financiële instellingen en bedrijven. (HIER) De wetgeving die als reactie op COVID-19 wordt aangenomen, is grotendeels gunstig voor de belangen van bedrijven. (HIER) De resultaten voor alle anderen zijn angst, werkloosheid, armoede, verlies van vrijheden, ernstige risico’s voor de democratie en de dood.

Hoe dit mogelijk is, hangt samen met het feit dat de regeringen, en de landen die zij vertegenwoordigen, niet meer zijn wat ze waren. In veel opzichten hebben bedrijven de regeringen vervangen (HIER) als de drijvende kracht achter het overheidsbeleid en, zoals bij het Palantir van Peter Thiel, is het belang van het publiek niet hun zorg. Ondertussen zijn meer dan twee dozijn bedrijven groter en machtiger geworden dan veel nationale regeringen. (HIER)

Als gevolg hiervan zijn overheden nu valse fronten voor bedrijven en worden de beslissingen die zij nemen, bijvoorbeeld om burgers af te sluiten en hun economie weer op te bouwen, gedreven door op winst gebaseerde strategieën van de op de achtergrond opererende bedrijven, die onverschillig staan tegenover het publieke belang..!

Samenvattend, de kenmerken en resultaten van het coronavirus schrikbeeld weerspiegelen die van eerdere psychologische operaties, waaronder de oorlog tegen het terrorisme en zijn voorganger, de oorlog tegen het communisme. De mensen en instanties die het coronavirus schrikken hebben een geschiedenis van onethisch gedrag, met inbegrip van het hypen van pandemieën om vaccins te duwen, en lijken te streven naar winst op lange termijn door middel van de implementatie van een zeer gecontroleerde samenleving. Daarom kan de reactie op COVID-19, zo niet het virus zelf, worden gezien als een psychologische operatie die wordt gebruikt om die uitkomsten te sturen.

28 gedachten over “Is Corona-angstzaaierij ’n psychologische operatie?

 1. 44 jaar geleden de Mexicaanse griep pan-demon en 4.000 klagen oom Sam aan, maar hoe velen zijn er daarna ziek geworden (kanker enz. enz.) en nog hebben we niet geleerd van verleden lijden.
  R. Redfield heeft onder wijs genoten aan de Georgetown Universiteit; de oudste Jezuïeten hoger opleidingsinstituut van de USA. A. Azar heeft rechten gestudeerd op Yale (slotenmaker), zijn vader gaf les in het Johns Hopkins ziekenhuis (event 201 sponsor). Het is één kleine club, die geld (macht) verzamelt, waar geeft Gates het geld aan uit? Aan wat ze hem vertellen! Wie kan hem serieus nemen? Geen zelfverzekerde man als je naar zijn lichaamshouding kijkt, in goed Nederlands: een zenuwleier. PS Kwam de AVG(gdpr) niet goed uit! Alles privé houden, maar wij worden gecontroleerd non-stop.

 2. 2,5 weken geleden die grote anti-racisme demonstratie op de Dam in Amsterdam. Nu NOS journaal…Heeft niet geleid tot een uitbraak. Echt? Nee natuurlijk niet, want aan het begin van deze ‘Coronahoax’ vond ik stellig bewijs dat zolang we elkaar maar niet rechtstreeks in het gezicht aan niezen of hoesten…, er werkelijk niets aan de hand is.

  Lees verder hier: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=164580458436333&id=107313217496391&__tn__=-R

 3. Als je wat over de Jezuiten wilt weten adviseer ik youtube video van Prof. Walter Veith en wel “The Secret Behind Secret Societies / Total Onslaught”. Daar staat letterlijk wat hun opdracht is.

 4. Dat het bij deze Covid “false flag” om heel wat meer gaat, blijkt uit recente berichten, waar ook het verband wordt gelegd met agenda 21 -30 :
  https://www.henrymakow.com/2020/06/armstrong-elite-ploy-climate-change.html
  met titel en citaat : “Martin Armstrong- Virus is Elite Climate Change Scam June 18, 2020
  “Their view is that the world is overpopulated, so thinning the herd to save the planet is justified and not genocide.”
  The Great Reset- Final Battle Against Marxists
  by Martin Armstrong (henrymakow.com)
  The rising civil unrest is starting to take notice of Bill Gates and his consortium hell-bent on changing the world economy. They have used the coronavirus as a ploy to shut down the world economy all for their Climate Change Agenda.
  There is a mountain of circumstantial evidence that points to Fauci funding the creation of this virus & transferring it to the Wuhan lab where neither China nor the United States leaked it, but this consortium which has planned this Event 201 on how to destroy the world economy and rebuild it from scratch. ..” (=einde citaat).
  Over de doelstellingen, het volgende citaat uit de link :
  “The World Economic Forum is promoting a Marxist agenda with a 50-page manifesto organized by the communist Thomas Piketty, left.
  The Forum promotes a new Marxist world, calling upon Piketty’s “urgent new message on how to fight inequality” where they want to attack anyone with wealth. Their proposal for Europe is to increase taxation by 400%!
  Karl Marx tried this before and over 200 million people lost their lives. This is what Socrates has been forecasting — the destruction of Western Society. (=einde citaat).
  Een ander verband dat opdook is het volgende :
  http://stateofthenation.co/?p=17137
  met titel : The Strong Connection Between Glyphosate and COVID-19
  en citaat : “Are glyphosate and COVID-19 connected? Glyphosate, one of the most toxic chemicals in the world, may be the key to why some people get severely ill from COVID-19. An MIT senior research scientist reports (=einde citaat).
  Ik verwijs naar de tekst in de link,die mijn kennis ver te boven gaat.
  Over het gevaar om zich te verzetten tegen vaccinaties en de WHO :
  http://aanirfan.blogspot.com/2020/05/coronavirus-cabal.html
  met citaat :
  “Burundi’s President Nkurunziza has died suddenly
  Brabantian 17 June 2020 at 11:56 writes
  President of Burundi Pierre Nkurunziza, who had denounced and expelled the WHO for the ‘false pandemic’, is suddenly and mysteriously dead at age 55 after ‘cardiac arrest’
  It is openly speculated in Burundi that he was murdered.
  “The unexpected death of Nkurunziza is reminiscent of the mysterious plane crash of Polish President Lech Kaczyński in 2009, in which he was killed shortly after he refused the vaccine made by the WHO against the H1N1 flu.” (=einde citaat).
  Vooral de verwijzing naar de Smolensk vliegtuigramp vind ik zeer intrigerend.
  Dergelijke draconische maatregelen kunnen imo alleen verklaard worden door het feit dat het bij deze vaccinaties gaat om een regelrechte biologische oorlogsvoering, een massavernietigingswapen, waarvan het gebruik door niets of niemand kan en mag verhinderd worden.

 5. Zien en horen! https://www.facebook.com/jessevandervelde/videos/10158456051039321/ Een goed verslag van de gebeurtenissen in Den Haag gisteren. Ik noem het maar even False Flag psy-operatie Malieveld…Controlled opposition bij een vredelievende positieve (en broodnodige) demonstratie…Problem-Reaction-Solution weer aan het werk, het wordt bijna saai…

  Nog iemand die door begint te krijgen dat we al een tijdje in een demon-cratie leven en dat de ’totalitarian tip-toe’ (langzaam dingen er doorheen drukken, de kikker langzaamaan koken in zijn badje) en ‘das Neues Normal’ werkelijk abnormaal en zieke zijn (en zeker geen weergave van een ‘recht-staat’ of ‘demo-cratie’)…

  Het slechte nieuws: de ‘viruswaanzin’ (ik toon al sinds 2007 aan dat dit inderdaad zo is als het om vaccinaties en systematische natuurlijke gezondheid obstructie gaat) heeft een agenda en zal niet stoppen als WIJ het niet een halt toe roepen (en niet alleen roepen…). Sterker nog: alle zeilen worden nu bijgezet, de agenda van 5G, verplichte vaccinatie en bijbehorende ‘controle’ en ‘beperkingen’ en ‘; voorwaarden voor vrijlating’ als ‘oplossing mogen niet worden afgeremd’ (wat hen betreft).

  Het goede nieuws? De onzichtbare macht achter de schermen zit hopeloos in de knoei met zichzelf, wordt desperaat en alles komt sneller aan het licht. Kortom: wat doen wij met dit hellend vlak? Daar komt het op neer…Als ik ‘onze’ Rutte weer hoor liegen (zagen jullie zijn ogen naar beneden kijken terwijl zijn neus langer werd, dit zijn tekenen van dwangmatig liegen) terwijl hij glashard probeert vol te houden dat er geen besmettingen meer zijn juist door de 1,5 maatregel”, dan moet hij (sowieso) direct ontslagen worden, want dan kent hij Paleis op de Dam (of de wel toegestane andere demonstratie op Malieveld) blijkbaar niet eens..

  Lieve mensen, dit is precies wat ik de afgelopen maanden sinds het begin van de Corona ‘crisis’ heb proberen duidelijk te maken. Nu ziet iedereen dat we bedonderd en belaagd worden en dat onze regering en autoriteiten ons niet dienen.

  Zoals de zeer gerespecteerde bijzondere arts Hans Moolenburgh Sr. al zei bij het door ons georganiseerde vaccinatiesymposium ‘Prik Mij Maar Lek’ (opnames zijn online) : “Geloof pas iets, wanneer de regering het officieel ontkent”. Ook deze man was liefdevol, maar wel met gepaste lef en strijdvaardigheid (de reden waarom wij geen kankerverwekkend fluoride in ons drinkwater hebben, maar dat terzijde).

  Deze man heeft de oorlog meegemaakt en scheef in het voorwoord van mijn boek ‘De Zoete Wraak’ onder meer het volgende: “Wanneer u dit boek gelezen heeft, niet alleen over wat aspartaam allemaal aanricht in het lichaam (in de eerste helft), maar ook over de BIJNA ONGELOFELIJKE CORRUPTIE van diegenen die onze BESTUURDERS zijn, dan kan ik me voorstellen dat er bij u een heel normaal en gezond DEFENSIEMECHANISME op gang komt, dat zegt; “Zo erg kan het allemaal toch niet zijn?” Dan moet ik u helaas vertellen, dat ik me uit 1943 herinner hoe er in Nederland een gerucht begon rond te zoemen dat de Joden in Polen vergast werden en dat dit aanleiding gaf tot een massale ontkenningsreactie: Zo erg kan het toch niet zijn!”

  Helaas is wat u in dit boek leest goed gedocumenteerde waarheid, al is het maar een heel klein stukje van de waarheid over onze huidige wereld. U zou zich kunnen afvragen, dat wanneer het al zo gesteld is met een van huis uit edel vak als het medische, hoe het er dan uitziet in de wapenindustrie, in de oliehandel, in het bankwezen?”

  Mocht u als tweede reactie dan een gevoel van hopeloosheid krijgen in de zin van: laat ik er maar niet meer aan denken, want wat kan ik er als klein mannetje of vrouwtje u aan veranderen, dan is dat erg begrijpelijk en erg menselijk, maar ook erg ongewenst, want het verzet en de omslag van wat er nu mis is moet niet verwacht worden van hen die in hoogheid zijn gezeten.

  Honderd vastberaden mensen zoals U en ik, die zich in een groep (ik schreef per ongeluk eerst griep, red…) aansluiten en zeggen: “We doen niet meer mee aan het systeem mee”, kunnen een KETTINGREACTIE op gang brengen die een lawine kan worden, een LAWINE die de CORRUPTE SYSTEMEN INEEN KAN DOEN STORTEN!”

  En dan vervolgt hij verder: “U machteloos? Integendeel, u bent nog de enige met macht, want de hooggeplaatsten zitten in het web van misleiding en hebzucht gevangen en kunnen er niet meer uit. U hebt maar een ding nodig: lef! Dat wens ik u van harte toe. Lef berust is onze tijd op goede informatie en daar is een boek als dit een prima opstap voor” Dr. H.C. Moolenburgh

  I rest my case. Let’s Start The ……….

  https://www.youtube.com/watch?v=Et_ulmQkKP8

  ps: Jesse van der Velde, Frank Ruesink, Anna Zeven, Willem Engel, Maurice de Hond, Guido Jonkers, Door Frankema, Nelleke Bakker, Frans Heslinga, Eva van Zeeland, Vaccin Vrij – Vaccine Free , alle ‘demonstranten’ en bloemenleggers en vele anderen, zie hier het bewijs dat jullie helden zijn en dat de ware helden pas opstaan wanneer het nodig: de mensheid! Barry Stevens zou trots op jullie zijn en roepen: “Vooral Door Gaan!” (in de omgekeerde wereld die door draait)…Want we hebebn al gewonnen zonder strijd, maar grondig verzet! Ik zeg: “You might just have ‘lost’ a battle, but you will win the war”!!!

 6. Ja john, allemaal goede argumenten maar waar was jij afgelopen zondag?
  Ik had zelfs een reserve bril meegenomen voor het geval dat de eerste van m’n kop afgeslagen zou worden. Want de grimmigheid was op het laatst echt wel aanwezig en ik heb ouderen afgetuigd zien worden. Om niks!
  Ik heb mij ooit spontaan aangemeld als medewerker voor een aanzet tot behoud van de mensenrechten omdat ik weet dat deze tijd juist datgene behelst waar we al die voorgaande jaren voor gewaarschuwd hebben binnen Argusoogradio en later Frontierradio.
  Ik weet wat er boven ons hoofd hangt en de vaccinaties zijn daar maar een aspect van.
  De vaak genoemde eindtijd is nu begonnen en ik heb nog geen reactie van jou mogen ontvangen.

  1. De omgekeerde wereld die door draait, draait ook door jou of mij Rob, gelukkig wel 😉 En wat we ieder met deze ‘eindtijd’ doen is voor een ieder lijkt me. Mijn oproep destijds is ruimscheeps ingehaald door het VirusWaanzin initiatief, wat ik alleen maar aanprijs. Ik was door deze organisatie gevraagd om diverse activiteiten voor hen te organiseren, voor te bereiden en live ten uitvoer te brengen (een project voor de kinderen, een geproduceerde song die we live zouden vertolken, en nog een moment tijdens de dag, ik was in eerste instantie ook spreker en mogelijk dagvoorzitter, maar dat liep allemaal anders, de demonstratie werd later natuurlijk ook verboden). Uiteindelijk was ik aanwezig om de livestreaming van deze activiteiten mee te maken. Bilocatie behoort voor mij nog niet tot de mogelijkheden.

 7. Ok, ik heb ook alle antwoorden niet. Maar ik heb wel vragen. Geen Kamervragen, maar verstandsvragen misschien. En vragen aan je gevoel, je intuïtie, je hart. Want ik kan het mis hebben en vraag jullie in te voelen, te denken, te overwegen, je af te vragen…

  Want even over de Malieveld Viruswaanzin Demonstratie/Manifestatie voor de Vrijheid 2020 die verboden werd en er iets anders moois ontstond op het Malieveld afgelopen zondag…Ineens bedacht ik me? Zit er soms een diepere achterliggende agenda achter de agenda, achter de agenda!? Zit er nog een controlled opposition achter de overduidelijke en inmiddels breed aangetoonde controlled opposition!? Zit er nog een regering achter de regering, achter de regering?

  Wat suggereer ik hiermee? Niets. Ik vraag me iets af op dieper niveau. Iets dat, indien juist, gevolgtrekkingen en impicaties heeft voor ons allen. Het betekent misschien dat we ons dienen af te vragen: follow the money, wie heeft hier werkelijk baat bij? Of lijkt dat soms maar zo? Is voor sommige machthebbers (met meer financiële middelen om de komende tien levens aan karma af te kopen) geld niet het doel? Is de werkelijke bedoeling juist iets anders, wat in meerdere lagen verhuld dient te blijven? Naast verdeel en heers technieken is een dubbel gelaagde afleidingsmanoeuvre misschien van toepassing? Of niet natuurlijk…(weinig zaken zijn echt voorspelbaar in ‘The art Of (Psy-Op) War’…

  Maar wat als de overduidelijke geënsceneerde False Flag ‘oproer’ vanuit de veiligheidsdiensten en politie nu juist bedoeld was… om ‘stiekem’ gefilmd te worden!? Tuurlijk waanzinnige samenzweringsgedachte toch? Maar wat nu als de sociale onrust, de verdeeldheid, de (al dan niet bewust) gecreëerde ‘druk’ (en belangrijker: onze collectieve reactie hierop, al dan niet goedbedoeld met bepaalde uitkomsten!) bepaalde echte machthebbers juist precies in de kaart speelt?

  Wat nu als het de ‘bedoeling’ zou zijn dat regeringen niet meer vertrouwd worden en omvallen, waarbij wij het werk gaan doen en daardoor ‘gerechtvaardigd’ wordt dat de politie,- en controlestaat steeds meer geïmplementeerd wordt!? Stuck between a rock, and a hard place?

  Ik probeer alleen duidelijk te maken dat acties consequenties hebben, zelfs ‘gewenste’ gevolgen kunnen anders uitpakken misschien? En dat wij ons goed moeten realiseren of wij wel een gewenst (al dan niet diplomatiek) ‘gevolg’ (gehoor?) geven aan een bepaalde ‘oorzaak’! Want het geheim van het Problem-Reaction-Solution scenario wat bepaalde krachten en machten steeds inzetten in combinatie met ‘False Flag Events’ is JUIST anticiperen op onze reactie en daarop inspelen om alsnog de ‘oplossing’ te beiden die democratisch nooit zou zijn verkregen als resultaat (vandaar dat men via False Flags het ‘probleem’ eerst zelf schept, zodat we daarna de ‘oplossing’ aanvaarden of er misschien zelfs wel om smeken, zie nu de verplichte vaccinatie agenda bijvoorbeeld).

  Wat nu als straks koningshuizen en regeringen niet meer dienstbaar zijn aan een bepaalde agenda? En de media zijn rol heeft gespeeld en dient afgebroken te worden? Wat nu als het de ‘bedoeling’ is (in een Problem-Reaction-Solution ongewenste manier) dat er ‘global emergency ‘virus waanzin’ preparedness is maar ook ‘social en economic preparedness’ is!? Plannen die langzaam uitgerold worden (en nu versneld zo lijkt het, nietwaar!? New world Order, plannen voor een wereldregering/wereldreligie en wereldcontrole misschien!? Omdat er ‘nationaal’ grote ‘chaos’en ‘onrust’ is (geschapen?), die ‘opgelost’moet worden onder valse voorwendselen? Is dat mogelijk?

  Ja ik besef me dat dit mogelijk juist alleen maar meer vragen oproept (die misschien aandacht behoeven en beantwoord dienen te worden?) en dat we al genoeg onzekerheid, twijfel en onrust (en afleiding in de vorm van ‘brood en spelen’) hebben in deze maatschappij, maar ik probeer alleen bepaalde zaken te verhelderen, om meer bewustwording te scheppen.

  Cognitieve dissonantie, ontkenningsreacties en biologie van overtuiging gaat ons niet redden, wanneer er daadwerkelijk zoiets ‘boven het hoofd’ hangt als het Zwaard van Damocles. Maar liefde, geduld en vertrouwen gaat ons toch redden, hoor ik sommigen van jullie denken. Ja uiteindelijk is de overwinning als binnen hartbereik denk ik, maar dat betekent niet dat er nog wat ‘veldslagen’ te verwachten zijn, misschien? Love, light AND Truth!

  Maar misschien is dit juist nu wel ‘onze’ oplossing van Problem-Reaction-Solution met ons aan het stuur: dat we deze unieke ‘crisis als kans’ oppakken om te manifesteren wat we wel willen! een eerlijke, veilige, gezonde, liefdevolle en rechtvaardige wereld en echte duurzaamheid voor de komende 7 generaties, om mee te beginnen? Dit is mijn hoop en intentie en dit waar ik me op richt (en velen van jullie).

  Ik denk dat de meesten van ons het eens zijn met hoe een mooie en betere wereld er uit mag gaan zien. Ik wil met di bericht me alleen iets afvragen en jullie mogen mee voelen en mee denken. Laten we alleen waakzaam blijven, laten wij nu eens proberen te ‘anticiperen’ in dit grote spel van misleiding, terwijl we ondertussen trouw blijven aan die eenheid, hartverbinding, daadkracht en passie voor het leven en alles wat ons heilig is…En dus helder, met hartcoherentie gebundeld als een laser opstaan voor wat wij echtwillen. Misschien is dit al voldoende, ik hoop het..Zo niet, dan weten we dat het spel nog niet gespeeld is, maar de ‘overwinning’ al wel nabij. Met, of zonder strijd…. Dank jullie wel…

  Love, Light AND Truth,

  John Consemulder

  1. Ik heb de eigenschap om op het oog warrige situaties te vereenvoudigen en tot de, in mijn ogen’ ware essentie terug te brengen. Ik wil geen waardeoordeel uitspreken over jouw intenties want daar heb ik geen zicht op maar wel respect voor jouw zieleroerselen. Maar laten we de stukken op tafel gooien voor zover deze bekend zijn. Het oude adagio doet zich voor dat er een scenario zich aan het ontvouwen is wat al vaak is aangehaald binnen het eindtijd denken en wetenschap.
   Het geflirt met Marina Abramovic en het pizza-schijfje op het revers van Bea spreekt boekdelen. En van de koning zou ik graag willen weten welke God hij bedoelt als hij een wet ondertekend bij de gratie Gods? Wij als Nederlanders moeten een duidelijke omschrijving eisen wie die God dan wel niet is. Pas dan wordt duidelijk uit welke koker de decreten voortkomen. Ik heb nog enige hoop gezien de toespraak van deze man van 4 mei. Maar ik let goed op. Voorts wijzen alle sporen richting hele donkere kanten en de gebeurtenissen van 21 juni zijn daar maar een heel klein voorbeeld van. Ik hoef niet in detail te treden als ik aangeef dat de duisterste agenda nu voortgang moet vinden.
   Ik heb de laatste, overigens hele rake toelichting van Karel van Wolferen beluisterd en hij is slechts één milimeter verwijderd van het lijk in de kast. Maar hij zou het een en ander nog onderzoeken. Goed van hem want het gaat om essentiële feiten. Ik zou daarop vast een voorschot willen nemen door te zeggen dat het alle denkbare duivelse krachten zijn die in stelling worden gebracht. Dat is waar we mee te maken hebben! Hoeft niemand in te geloven maar het pijnlijke is dat de handlangers van dit apparaat dat wel doen. Vol vertrouwen in de afloop van hun agenda gaan zij voorwaarts bewapend met de decennia lang aan durende opoffering van o.a. kinderen en al het andere wat tegen de heelheid van de schepping ingaat en wat slechts de dood tot gevolg heeft.
   Na kriona zou dan nog de Alien-kaart getrokken kunnen worden om de laatste slag tot onderwerping toe te brengen.
   Na honger en repressie zou dit de laatste zet kunnen zijn in de vrije wil te bewegen zich over te geven aan de wil van satan.

   Het idee dat liefde en licht het enige zou zijn wat je zou kunnen redden is een illusie.
   Wanneer er geen besef bestaat van een veel krachtiger en al eeuwen klaarstaande alliantie welke in ons in dit tijdgewicht aan het versterken is op ongelofelijk evidente wijze, laat de mensheid een doorslaggevende kans liggen.
   Vergeet de vervuiling die het gristendom met voorkennis van deze tijd heeft doen plaatsvinden van het begrip Jesus. De huuu,… huiver van de eo achtige zoetsappigheid heeft eveneens het idee geen dienst bewezen.
   Maar laat ik het zo zeggen dat wanneer de heldere zielen mediteren of mijn ’n part bidden,
   er toch een sprankelende nieuwe kracht waarneembaar moet zijn die zich met name manifesteert in de hartregio. Al enige tijd ben ik en velen met mij, bewust van de manifestatie van de Christuskracht!
   Het lijkt alsof dit juist in deze krionatijd steeds sterker aan het worden is.
   En hou me ten goede, het lijkt voor eigentijdse zielen echt iets nieuws en ongekend en staat diametraal tegenover de geijkte en sleetse liturgische prak.
   Zoals de andere kant ongeziene krachten aanwend om het doel te bereiken, zo is er een veel krachtiger kracht die staat te popelen om bij staan waar nodig.
   Zij die zuiver van hart zijn, en gekozen hebben zonder weerga, zoals zij die ooit tegen wil en dank toch o.a. op 21 juni deden wat hun hart verlangde, zijn daarmee de kandidaten van de nieuwe wereld en weten dat het zo moest zijn.
   Mijn gevoel zegt mij dat het niet al te lang meer kan duren.

 8. Psychologische oorlogsvoering houdt vanzelfsprekend psychologische marteling in! In het volgende artikel op Niburu.co is een nieuwere video van Amazing Polly opgenomen. Zij legt daarin op een heel goed onderbouwde wijze uit hoe de gehele mensheid psychologisch gemarteld wordt door de Covid-19- maatregelen. Met als doel om alle verzet tegen een volledige implementatie van de NWO te breken.

  De link naar het artikel:

  https://niburu.co/37-artikelen/wereld/15303-willen-we-dan-echt-zo-graag-gemarteld-worden

  De directe link naar de video:

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=2189&v=3yk3xezML8Q&feature=emb_logo

 9. Dit is de Rockefeller-game plan: https://behind-the-news.com/ice-nine-how-the-elites-plan-to-steal-your-money-the-global-financial-lockdown/ en : https://behind-the-news.com/operation-lock-step-the-sinister-agenda-behind-covid-19/ en https://behind-the-news.com/post-lockdown-the-rockefeller-game-plan-part-1-of-a-2-part-series/ en : https://behind-the-news.com/post-lockdown-the-rockefeller-game-plan-part-2-of-a-2-part-series/ Allemaal in het Nederlands. Gevonden op thebasesproject.org Er staat geld is een virus en we moeten dus het geld uitbannen. Er zijn zoveel positieve veranderingen sinds het corona-tijdperk, wie noemt ze op?

  1. Akoeta,:) Je schrijft>> Er zijn zoveel positieve veranderingen sinds het corona-tijdperk, wie noemt ze op?<< Ja,Akoeta, noem er eens een paar van die positieve veranderingen.

  2. Corona: de mallemolen stopt. De gidsen en engelen zwegen, shock to the system. Rust in de lucht en op straat. Mensen lopen meer en ontdekken het dorp of de stad waar ze wonen, verfraaien hun leefomgeving, waarderen de waardes van het leven: Mensen. Het is een test om wakker te worden en de Goddelijke Kracht in je zelf te vinden en in alles wat leeft.

 10. Wat mij vooral intrigeert is de 2de griep golf die blijkbaar opgedoken is het volgende : Een griep in de volle zomer ???
  https://www.quest.nl/mens/gezondheid/a26086118/griep-winter/
  citaat : “Waarom slaat griep altijd toe in de winter?
  Griep krijg je alleen in de winter, omdat het virus zich dan makkelijker kan verspreiden. Het is dus niet de kou zelf waar je ziek van wordt. Door Frank Beijen 27/09/2019 “ (=einde citaat).
  Trouwens m.b.t. de eerste golf (sic), was het ook al prachtig weer in april & mei 2020, met warme temperaturen.
  Ik zie dus mogelijkheden :
  1. Een gigantisch bedrog:
  2. Een biologische oorlogsvoering waar nu alleen bepaalde gebieden worden geviseerd, om (geo)politieke motieven, beiden echter met het oog op de verdere uitvoering van de NWO.
  Wat mij ook opvalt is de rol van de MSM leugenpers bij deze “Covid 19 psyops”, een rol die m.i. van beslissende aard is :
  http://themillenniumreport.com/2020/05/how-the-conspiracy-theory-meme-is-being-used-to-cover-up-operation-covid-19-and-advance-covid-1984/
  met citaat :
  “Virtually everything reported by the mainstream media (MSM) is the result of a highly organized conspiracy. Let’s go one step further. Everything you read in or hear about from the CIA’s Mockingbird Media is the product of a premeditated and well-planned conspiracy. In other words, all corporate news is nothing but a rehash of various conspiracies hatched and carried out by the NWO globalists, Deep State, the International Banking Cartel, Committee of 300, or some other organized crime syndicate or secret society. Said another way, everything that’s happening in 2020, as reported by the legacy media, is but a shadow of a meticulously designed conspiracy of some sort. Then there is this starker reality: the vast majority of MSM-covered conspiracies are actually complex criminal conspiratorial plots. This fact means that all of the major corporate media are criminal co-conspirators in each and every crime spree. Because each convoluted criminal conspiracy is becoming more extensive and complicated and impactive than those previously, every form of media is being enlisted to collude and execute the cover-ups. “(=einde citaat).
  Deze MSM leugenpers fungeert hier dan ook als ‘partner in crime”.
  Gezien de dominante rol van deze MSM leugenpers met een quasi monopolie, is het dan ook zeer moeilijk de “omerta” over de ware aard van deze samenzwering te doorbreken. Uit mijn contacten met de bevolking blijkt immers dat deze volledig onder invloed is van deze MSM leugenpers, op enkele uitzonderingen na. Als ik dan de aandacht trek op de andere versies, krijg ik 2 reacties : een paar enkelingen worden nieuwsgierig en de rest wordt kwaad en spreekt niet meer tegen mij !!! Verschillende reageerders zien positieve signalen wat het verzet betreft, maar als ik hier de toestand in Vlaanderen bekijk, dan is er weinig verzet te zien, wel integendeel. Een aanzienlijk deel wil met een muilband rondlopen, en heeft geen problemen met de “lockdown”… en laat zich hierbij de meest vernederende behandelingen wel gevallen. Of het Stockholm syndroom in het kwadraat. En hier zitten we imo in het domein van de psychopathologie. Ik zou hier eens graag enkele meningen van psychiaters over horen.

 11. Nu ben ik geen psych, daar ben ik niet slim genoeg voor maar wat ik wel zie, is een conformisme wat hele zieke vormen aanneemt. De welbekende tunnelvisie waarbij geregeerd vanuit angst, men vast klampt aan de menselijke gehaktmolen omdat dit het enige is wat men nog herkent.
  Oriënteren op andere informatiebronnen om zo een bredere kijk te vormen op het geheel, kan worden gezien als vreemdgaan of afvalligheid van de kerk. Binnen de katholieke traditie is het ondergaan van kwellingen en het tonen van berouw en boetedoening (flagelanten), de weg naar vergiffenis en genezing. Zo middeleeuws als de letterlijke pest waarbij hele colonnes flagelanten van stad naar stad trokken om middels zelfgeseling de genade gods af te smeken om de wereld van de pest te ontdoen. Nog even en men hakt zich vrijwillig een hand af als de ‘heren deskundigen’ zouden beweren dat dit covid kan terugdringen.

  1. robvdz, Ik heb ook Karel van Wolferen beluisterd, en inderdaad, tenminste zo denk ik persoonlijk hij zit er dicht bij, zoals jij het verwoord>>hij is slechts één milimeter verwijderd van het lijk in de kast<<

 12. Waar hij halt houdt is de realisatie van het feit dat het de satan (tegenstander) is die aan het werk is. Ik denk dat ie dat beseft maar dat niet zo kan benoemen omdat zijn totale kennis over theologische zaken tekort schiet. Denk ik…
  Maar hem kennende zal hij daar een studie van maken en kennis maken met een voor hem nieuw paradigma, schat ik.

 13. De mensheid leidt in mijn beleving aan een collectief Stockholm-syndroom. In mijn artikel ‘God zegene het slachtoffer’ heb ik dat toegelicht. Twee citaten uit dit artikel:

  “Een belangrijke vraag die mij in mijn leven op basis van mijn ervaringen met groepen heeft bezig gehouden is, of de mens een kuddedier is of juist niet. Binnen alle maatschappelijke geledingen heb ik gedurende mijn leven bij mensen de drang/dwang waargenomen, om deel uit te willen maken van een groep. Op zich een heel begrijpelijk fenomeen, daar een groep de kracht van het getal, veiligheid en geborgenheid biedt. De groep kan dus een beschermende factor zijn in een maatschappij, die vooral door vijandigheid en strijd wordt gedomineerd. Als enkeling ben je weerloos en kansloos tegenover de grotere groep van anderen.

  Het thema dat hieraan ten grondslag ligt is kwetsbaarheid. De kwetsbaarheid van de enkeling maakt hem tot een gemakkelijke prooi voor de vernietigende energetische vraatzucht en machtswellust van andere enkelingen, die zich om welke (dubieuze) redenen dan ook hebben verenigd in een groep. Het gehele elitaire machtsverhaal is op dit fenomeen gebaseerd.

  Enkelingen die zich, omwille van hun eigen door een getraumatiseerde achtergrond bepaalde karakterstructuur hebben verenigd in een groep, hebben de neiging om andere enkelingen tot hun groep te willen bekeren. Of anders hen als een bedreiging te willen bestrijden en in het extreme geval te willen elimineren. Het wij versus zij, is de basis van ieder conflict en iedere strijd. Je bent of voor, of tegen mij/ons. Het strijdt nu eenmaal beter en krachtiger als je het met een groep doet.”

  “Syndromen alom
  Deze conflicten ontstaan dus door het willen ontlenen van de eigen groepsidentiteit aan het zich afzetten tegen andere groepen. De ene kunstmatig geschapen groepsidentiteit acht zich superieur aan de andere, maar stelt zich tevens op als slachtoffer van de andere. Waardoor vanuit de zelf aangemeten slachtofferrol men zich gerechtvaardigd voelt tot een al dan niet gewelddadige strijd in welke vorm dan ook. Het is een collectieve weergave van het bekende slachtoffer/dader-syndroom, waar in principe het grootste deel der mensheid aan lijdt. Maar dus vooral de Joden!”

  Talmudisch/Zionistisch/Khazaarse ‘Joden’ presenteren zich als eeuwige slachtoffers en komen er vanuit die rol steeds mee weg om de gruwelijkste misdaden te plegen. Zoals nu de door hen geïnitieerde Corona-psychose. Onbewust voelen vele mensen zich het slachtoffer van hun vroegere en huidige omstandigheden. De onbewuste identificatie met die slachtofferrol is de basis voor het begrip hebben voor en medelijden hebben met andere slachtoffers. Zelfs als zij tot psychopathische daders zijn verworden. De grote steun voor het slaan met de antisemitische knuppel is mijns inziens op dit misbruikte psychologische mechanisme gefundeerd, wat de basis is voor het collectieve Stockholm-syndroom.

  Nu hebben we aan de ene kant de groep van conformisten, die zich uit angst voor het eigen vege lijf netjes aan de door overheden opgelegde Corona-maatregelen houden en zich letterlijk laten muilkorven. Aan de andere is er de groep van geïndividualiseerde zelfstandig denkende, voelende en willende mensen. Deze laten zich niet muilkorven. Verdeel en heers in optima forma.

  Het enige dat hier aan te doen is, is je hoofd koel te houden en je hart warm. Dus je innerlijke verdeeldheid te helen en als een krachtig individu onvoorwaardelijke Liefde op aarde helpen brengen. Zo binnen, zo buiten.

  1. Arend, heb je wel eens met onvoorwaardelijke liefde in een slangenkuil rondgelopen?

  2. Ik heb mijn hele leven niet anders gedaan Jan! Het door de slangenbeten binnengekregen gif heb ik op alchemistische wijze omgevormd tot een ondersteunende kracht.

 14. Ikzie, Het feit dat van Wolferen even halt houdt bij de realisatie van ‘het hete hangijzer’, strekt hem tot eer want daarmee toont hij voorstander te zijn van gedegen onderzoek.
  Hij had ook zomaar wat kunnen roepen om mooi sier te maken van wat door anderen al is benoemd.
  Kennelijk kiest hij daar niet voor en wil eerst de machinaties van dit fenomeen degelijk doorgronden maar hem kennende zal dat ook gebeuren en komt hij binnen niet al te lange tijd met het hele verhaal. Dit zal net zo schokkend en onthullend zijn als het relaas wat daaraan vooraf ging. Wellicht komt hij dan ook terecht bij de beschrijvingen van Rudolf Steiner met de Ahriman duidingen die als ik de kop zie van Remkes, wel eens de spijker op z’m kop konden zijn maar dat is slechts mijn speculatie.

 15. Op Nine for News staat een artikel waarin verwezen wordt naar een peiling van Eén Vandaag betreffende de welwillendheid van Nederlanders t.a.v. een Corona-vaccin. Het blijkt een onbetrouwbare peiling te zijn.

  https://www.ninefornews.nl/nederland-zegt-massaal-nee-tegen-coronavaccin-80-procent-laat-zich-niet-inenten/

  Verder wordt in dit artikel gemeld dat De Provinciaal Zeeuwse Courant (PZC) ook naar die peiling verwijst. Daarnaast heeft de PZC een eigen peiling gedaan die een heel andere uitslag laat zien. Eerst was deze 80%. Zelf heb ik ook maar even gestemd en zag dat daarna de uitkomst al opgelopen was tot 82 %.

  https://www.pzc.nl/binnenland/onderzoek-meerderheid-zou-coronavaccin-meteen-gebruiken-ook-veel-twijfels-en-weerstand~acc61b9a/

  Oproep aan jullie om ook te gaan stemmen en het percentage vaccinazi-onwilligen verder omhoog te schroeven.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.