Advertentie

Kun je met de waarheid omgaan?


x
x

Kun je met de waarheid omgaan?

2019 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

We ervaren tijd allemaal op onze eigen manier. Als iets leuk is, vliegt de tijd. Als iets minder leuk is, lijkt tijd veel langzamer te verlopen. Over dit fenomeen zijn de meeste mensen het eens. Maar er is echter iets anders aan de hand, er is met onze ’ TIJD’ geknoeid. Dit is geen theorie, geen mening, of iets waar je zelf over na kunt denken, om vervolgens te beslissen of je er mee eens bent of niet. Nee, het is een feit. Tijd gaat veel sneller dan vroeger. De grote vakantie duurde vroeger eindeloos. Tegenwoordig is een jaar omgevlogen, voordat je er erg in hebt. Dit heeft niets te maken met het feit dat we ouder worden. Kinderen ervaren hetzelfde fenomeen. Wat gebeurt er met het fenomeen ’tijd’ in onze realiteit..?

De waarheid, ook met betrekking tot de tijd, die we voorgeschoteld krijgen, als zijnde de echte, blijkt steeds meer scheuren op te lopen. Dit slang-symbool links, staat bekend als het teken voor oneindigheid’. Bij alle geheime inlichtingendiensten echter, wordt het gebruikt als het symbool voor ‘TIJDREIZEN’. en wordt het omgevormd tot het logo rechts..

In de afgelopen tijd, hebben de ‘mysterieuze’ berichten van ‘Q-anon’ meer en meer bekendheid gekregen, waarbij niemand lijkt te weten, wie of wat Q nou eigenlijk is. President Trump, lijkt er nauw mee verweven te zijn en refereert regelmatig tijdens zijn rally’s en twitterberichten, op een cryptische wijze naar Q.

Daarbij is een essentiële vraag, hoe het mogelijk is, dat Q een jaar van te voren, al aanwijzingen kan geven, die vervolgens blijken uit te komen…? De MSM/Main-Stream-Media probeert Q-anon continu belachelijk te maken, ofwel te verwijzen naar het land der fabelen, waarom? We weten ondertussen, dat de Main Stream Media, een verlengstuk van de Deepstate zijn. Als Q-anon, echt onzin zou zijn, waarom wordt het dan zo belachelijk gemaakt?

Als we dieper op Q-anon in zoemen en kijken van waar de berichten voorheen en sinds kort werden en worden uitgezonden, dan is deze 8-chan en 8-kun. Wat valt hier onmiddellijk op: het symbool van de ‘8’. Wat zou je ervan zeggen, als we momenteel in een tijdsloep gevangen zitten en deze tijd al eens eerder hebben meegemaakt? Wat, als dát de reden is, dat Q-anon zulke rake voorspellingen kan maken. (HIER) Dit, zou ook andere bijzondere toevalligheden verklaren, zoals het feit dat zowel in de film ‘Back to the future uit het jaar 1989, als de cartoon ‘The Simpsons’ uit het jaar 2000, al voorspeld werd dat Donald Trump, president zou worden.(HIER)

In deze volgende video’s hieronder zul je horen, dat kolonel Phil Corso jr. vertelt, dat ‘wij ‘(onze hele planeet), in een gewijzigde tijdslijn leven. In de oorspronkelijke tijdslijn heeft -let op- Duitsland de Tweede wereldoorlog gewonnen en werd Rusland, hun wereldwijde agressor. Dit was dus een tijdslijn, waar je niet vrolijk van wordt. Deze was zeer negatief voor de mensheid. Verder vertelt deze kolonel, dat de UFO, die op 8 juli 1947 bij Roswell neerstortte, feitelijk een ‘TIJDSCHIP’ was, en  op het juiste moment, vanuit de toekomst, is teruggestuurd naar de aarde.

De technologie aan boord van dit ruimteschip, heeft de huidige tijdslijn veranderd in zowel positieve als negatieve zin. Het heeft ons geholpen, ons te kunnen verdedigen tegen, zowel de Duitsers als de Russen. De negatieve kant is, dat zich hieruit de SMART-technologie heeft kunnen ontwikkelen, die niet samen maar tegen de mensheid werkt en wordt ingezet om de mens volledig uit te kunnen schakelen. Luister naar het verhaal van kolonel Phil Corso jr.

De cartoon ’The Simpsons’ uit het jaar 2000 voorspelde niet alleen……, maar de afbeeldingen uit de film, tonen beelden, die een kopie blijken te zijn van gebeurtenissen, die pas in 2015 hebben plaatsgevonden. De details zijn zo nauwkeurig, dit kán geen toeval meer zijn. Kijk op plaatje naar de hoek van de beelden naar de kleuren, de twee vlaggen, het Trump bord, etc. En kijk eens naar de verdeling republikeinen/democraten over de Amerikaanse staten..!!

 

En dan bij deze afbeelding, waarbij opnieuw de kleur van zijn pak, zijn stropdas en zijn positie op de roltrap, identiek zijn met de realiteit. Het enige verschil is, dat Melania wordt vervangen door Homer. Worden ‘The Simpsons’-afleveringen gebruikt, om berichten vanuit de toekomst naar het publiek te sturen..?

Richard Dean Anderson (kolonel Jack o’Neil) in ‘Stargate 1’, verwees gedurende de hele 8 jaar, dat hij in de serie zat, continu naar ‘The Simpsons’ als zijn favoriete tv-programma. Het was iets, dat hij nooit wilde missen. (HIER)

De Amerikaanse inlichtingendiensten, kunnen met verschillende technieken waaronder de ‘looking glass’ technologie in de toekomst kijken en….., ze wrijven het ook wekelijks, via allerlei films en televisieprogramma’s, in onze gezichten. Zij noemen zichzelf letterlijk de ‘codemakers’ en ‘codebreakers’, zoals je in onderstaande tweet kunt lezen. Zij zijn volledig op de hoogte, hoe tijdslijnen gemanipuleerd kunnen worden.

In Hollywood is iedereen van dit geheim op de hoogte, net als de meeste regeringsleiders wereldwijd. De ‘gewone’ mensen echter, die voor de ontwikkeling van deze technologie betalen, worden volledig buitengesloten.

De grote vraag is….., waarom?
Om hier een antwoord op te geven, is het belangrijk dat je het concept, ’Wat is waarheid’, los durft te laten. Probeer in je brein, iedere mogelijke uitkomst en vertakking van dat ene concept of datapunt, uit te werken, hoe zich dat zou kunnen ontvouwen in de toekomst. Hieruit kunnen talloze andere mogelijkheden ontstaan.  Niet veel mensen zijn hiertoe in staat, omdat ze vastgeroest zitten op die lijn; aan dat ene concept, dat zogenaamd de ‘echte en enige ‘waarheid zou zijn.

De belangrijkste reden om het tijdreizen verborgen te houden, is om het tegen de mensheid te gaan inzetten, en zo de wereld te kunnen veranderen in een satanische, demonische wereld. Terwijl ‘tijd’ vooruit gaat, wordt de realiteit aangepast door het invoegen van bepaalde scripts. Deze invoeging is een gevolg van keuzes, die ofwel gebeuren of niet gebeuren- binnen de betreffende tijdslijn. Het belangrijkste aspect, van deze gebeurtenissen, is de ‘mens’ er om heen.

Het zijn namelijk MENSEN, die gebeurtenissen laten ontstaan en niet andersom. Dit is waarom menselijk bewustzijn, àltijd de sleutel is. Dit is, waarom het belangrijk is, je niet door je emoties te laten ontvoeren. Je zet dan namelijk automatisch, dus onbewust, het meest voor de hand liggende script, binnen de bestaande tijdslijn in werking. Deze keuze is bekend uit de vorige tijdslijn. Àlles wat je met je brein bedenkt, is bekend in de matrix en zal worden dichtgetimmerd.

Dit is de reden waarom je naar binnen dient te gaan waarbij je alles loslaat. Hieruit ontstaan oplossingen die harmonieus en gebalanceerd zijn. Deze zijn vele malen beter dan je zelf ooit zou kunnen bedenken. Ga op een dergelijk moment naar binnen, met gesloten ogen, waarbij je volledig aanwezig komt in je lichaam. Doorvoel je emoties, totdat ze zijn geneutraliseerd. Hierdoor activeer je een nieuw script/ tijdslijn, dat veel meer in balans en in harmonie is.

Alles wat zich buiten ons afspeelt, is niet echt, Dit speelt zich puur in ons brein af. Wij zitten namelijk momenteel gevangen in een computerprogramma waarin ons bewustzijn is gehackt. Hierin hebben we een identiteit, worden we geboren en gaan we dood We denken dat we de rol, die we daarin spelen werkelijk zijn maar niets is minder waar.

Wat is je keuze? Het wordt de hoogste tijd je intuïtie in topconditie te brengen..

We zijn door hele slimme trucks van onze hackers vergeten wie we werkelijk zijn. Door naar binnen te keren, maak je contact met je achterban, waarmee de situatie door middel van kwantum fysica wordt omgebogen.  Onze achterban is in feite onze echte familie, dat zijn de mensen in onze oorspronkelijke wereld , wiens bewustzijn niet is gehackt.. Onze echte familie, staat te popelen om ons te helpen maar kunnen slechts contact maken, als we weer aanwezig komen in ons lichaam.

We moeten ons weer zelf zichtbaar maken…!
Dat doe je door in lichaam, hoofd en hart aanwezig te zijn. Hierbij neem je het thema wat je wilt aanpakken tussen je oren, in het centrum van je hoofd. Je hoeft verder niets te denken alleen maar te voelen wat het met je gebeurt. Dit is wat de DeepState verborgen wil houden. IEDEREEN, die gelooft dat er hogere machten en krachten zijn, die vereerd dienen  te worden, zal  NOOIT doelwit van de ‘DeepState’ worden. Hieronder vallen  o.a. Christenen, ‘New Agers’ etc… etc… Zij leggen namelijk de DeepState niets in de weg.

Ze worden in kerken opgeroepen, iedereen te vergeven van hun zonden, ofwel ze negeren systematisch al het negatieve, in hun leven. Hierdoor kan de Deepstate rustig doorgaan met het manipuleren van de mensheid en daarmee dus de wereldgebeurtenissen sturen, in de door hun beoogde tijdslijn. De bovengenoemde groep, hun kinderen en kleinkinderen, zullen automatisch in de negatieve tijdslijnen terechtkomen, wanneer deze omgebogen worden. Zij staan namelijk niet in verbinding met hun scheppingskracht en dus ook niet met hun achterban.

Dit alles maakt dat ze er, als het ware, alleen voor staan. Zij zullen nooit weten, dat het is gebeurd. Ze zullen pas langzaam, naarmate de tijd voortschrijdt, de vreselijke realiteit van duisternis rondom zich zien ontvouwen. Alleen degenen, die hun scheppingskracht activeren, zijn doelwit van de DeepState. Deze groep staat hen in de weg, omdat ze alle middelen , die ze tot hun beschikking hebben inzetten, om te voorkomen, dat de negatieve tijdslijn uitgerold kan worden. (HIER) De groepen, die sinds de jaren vijftig, het meest geprofiteerd hebben van de aanwezigheid van de reptielen/ Greys / interdimensionalen zijn:

 • De vrijmetselaars.
 • Luciferianen
 • Satanisten
 • Het Vaticaan
 • De Verenigde naties
 • De Main Stream Media
George Soros, de intrigant achter veel schermen, in gesprek met onlangs overleden John McCain. McCain was feitelijk de publiekelijke loopjongen voor de Deep State. Hij was hun spreekbuis en ‘afgezant’, zodat ze zelf buiten beeld zouden blijven..

Deze vormen o.a. gezamenlijk de ‘DeepState’. Zij hebben de mensheid uitverkocht aan de reptielen, in ruil voor macht en rijkdom. Hun gezamenlijke doel is, om in 2030, de agenda van de ’Nieuwe Wereld Orde’, te kunnen voltooien en daarmee 2/3 van de wereldbevolking te hebben omgebracht. De diepe ondergrondse militaire basissen, van waaruit bijna alle geheime projecten, tegen de mensheid worden uitgevoerd, zijn volledig verborgen voor het publiek.

De methoden, die door de DeepState worden ingezet om tijdslijnen te veranderen zijn:

 • V2K = Voice to Skull is een techniek waar stemmen in je hoofd worden geplaatst. Zij doen zich meestal voor als iemand waar je gevoelig voor bent. Dit kan Jezus, Mohammed, Boeddha, de opgestegen meesters als St. Germain of aartsengel Michael, etc. maar ook van bijvoorbeeld overleden dierbaren.
 • DEW = Directed Energy Weapons waarmee mensen op afstand door een hartaanval uitgeschakeld kunnen worden.
 • MK-ULTRA = Mind Control
 • Buitenaardse ontvoeringen
 • De toepassing van zwarte magie, vloeken, etc.
 • Mensen bezeten laten raken door demonen, duivels of geesten.
 • Het inzetten van particuliere agenten, politie en privédetectives
 • Voorkomen dat mensen financieel onafhankelijk worden.
 • Gang –of groepsstalking.
 • De Main Stream Media en onderwijs zijn andere vormen van mind control

‘Abraham Lincoln’ en ‘John F. Kennedy’, zijn beide vermoord, omdat ze niet in de greep waren van de DeepState. De veranderingen die deze twee presidenten in de wereld gebracht zouden hebben, zouden voldoende geweest zijn, om onze realiteit naar een positieve tijdslijn te verschuiven. Er zouden veel betere leefomstandigheden, voor de gehele mensheid, zijn ontwikkeld.

President Trump, is bezig een economische oorlog uit te lokken tegen de FED, of ‘de Centrale bank’. Aan deze bank is niets ‘centraal’, want deze bank, de monopolist van de US-dollar, is privaat-eigendom..! Alles wat de Deepstate en de Centrale bank tegen president Trump inzetten, draait hij om en gebruikt het tegen ze. Hij is een zakenman in hart en nieren en weet waar hij het over heeft. Hij is bezig een nieuw economisch systeem op te zetten. Hij wil hiermee de macht van de Deepstate vernietigen. Nu wordt misschien ook duidelijk, waarom president Trump al meer dan 10 moordaanslagen heeft overleefd en continu wordt afgemaakt in de media en door de democraten.

Sinds de komst van TIME TRAVEL en QUANTUM ACCESS in 1946, heeft onze wereld veel geleden. De UFO crash in Roswell, in 1947, heeft daar gelukkig iets van kunnen redden, net zoals een aantal echt goede en fatsoenlijke mensen, die deze technologie hebben ingezet voor morele en ethische doeleinden. Er zijn echter ook mensen, die door en door ‘slecht‘ zijn. Zij gebruiken de technologie om er macht en rijkdom mee te kunnen vergaren. ‘Goede’ mensen, onderschatten vaak de kracht van het kwaad. Ze vergelijken deze mensen met zichzelf. Zij kunnen zich niet voorstellen, dat er tienduizenden mensen op deze planeet rondlopen, die het pure kwaad, in zich dragen.

“Tijd is niet lineair, objectief of neutraal maar cyclisch. Er is slechts Een Moment: het eeuwige NU. Tijd staat stil.”

Dit wordt versterkt door de ‘New Age’ gedachte, die mensen oproept zich alleen met het licht en positieve berichtgeving bezig te houden. Doe je dit niet, dan zou je slechte KARMA over jezelf uitroepen. Het ‘kwaad’ verspreidt zich momenteel als een vreselijk virus over de hele wereld. De enige manier om dit te kunnen stoppen, is dat we snel wakker worden en terugkeren in ons lichaam. Hiermee activeren we onze scheppingskracht, waarmee we kunnen ‘SCHOUWEN’.

Met schouwen buigen we de beoogde uitkomst in een veel meer gebalanceerde, om. Met hoe meer mensen we dit doen, hoe positiever de tijdslijn zal worden. Er zijn een aantal zeer belangrijke thema’s die geschouwd dienen te worden. Ze worden momenteel uitgerold, met als doel, de mensheid te kunnen vernietigen.

Zonnevlammen en asteroïde inslagen
Het elektriciteitsnet van onze planeet, kan op elk moment, zonder enige waarschuwing, door krachtige zonnevlammen worden uitgeschakeld. Dergelijke zonnevlammen worden, met regelmatige tussenpozen, door de zon geproduceerd en naar de kosmos gezonden. Gelukkig treffen maar weinigen de planeet Aarde, om de eenvoudige reden dat de aarde vanuit het oogpunt van de zon, een heel klein doelwit is.

Genetische manipulatie van mensen
De genetische manipulatie van mensen, produceert een zelf-replicerende ‘genetische vervuiling’, met onbekende gevolgen. Deze kunnen catastrofaal zijn voor de vruchtbaarheid of levensvatbaarheid van de menselijke soort, als geheel. Dit gebeurt o.a. door vaccinaties. (Waarom willen ze vaccinaties verplicht gaan maken?) China, in het bijzonder, streeft op een zeer agressieve wijze, naar genetische manipulatie van mensen. Zij hopen hiermee ‘super soldaten’ te creëren, die als biologische humanoïde wapens, kunnen vechten voor de belangen van de communistische partij. Dit betekent waarschijnlijk, vechten tegen de belangen van vrije mensen.

Communisme / socialisme
Het communisme berooft bewuste, zelfbewuste mensen van de waardigheid en vrijheid, die ons tot mens maken. De opkomst van het communisme (en socialisme, dat een mildere vorm van communisme is), dreigt de val van de mensheid te ontketenen. Het communisme berust op het idee, dat de macht van enkelen moet worden beschermd en uitgebreid, ten koste van velen.

Censuur: digitale tirannie van de technologische giganten
Een vrije samenleving kan niet op een duurzame manier functioneren, als haar deelnemers geen vrijheid van meningsuiting mogen uiten … die voortkomt uit de vrijheid om te denken. Maar vandaag de dag, leven we onder een ongekende vorm van digitale tirannie, waarbij niet-gekozen techno fascisten zichzelf de monopolistische macht geven, om te beslissen welke concepten publiekelijk mogen worden geuit. Alles wat ze niet willen zien of besproken wordt, wordt eenvoudigweg ‘hate speech’ genoemd en van het web verwijderd via dominante poortwachters zoals Google, Facebook en Twitter.

De massale chemische verontreiniging van de voedselvoorziening
De massale chemische besmetting van de menselijke voedselvoorziening is sinds de Tweede Wereldoorlog sterk toegenomen. Vanaf die periode, zijn er synthetische pesticiden en herbiciden om een ​​hogere opbrengst van gewassen te bereiken, op een alarmerende schaal ingezet. Het probleem met deze giftige synthetische chemicaliën zoals organofosfaten, is tweeledig:

1) Hun chemische toxiciteit is giftig voor de insecten waarop ze zich richten maar ook voor mensen.
2) Eenmaal aangebracht op voedselgewassen, blijven de chemicaliën aanwezig, in zowel het milieu, als ook in de resulterende voedselproducten, die worden geconsumeerd door mensen en dieren. Het resultaat is de bi accumulatie van giftige, synthetische chemicaliën, waarvan velen, een directe en ernstige neurologische toxiciteit hebben, in bijna alle levensvormen.

Het bewust creëren van obesitas…!
In kant-klare voedingsmiddelen worden bewust stoffen toegevoegd die het hongergevoel aanwakkeren. Ze schakelen het hormoon uit, dat aangeeft dat je verzadigd bent. Hierdoor ga je meer en meer eten. Zware mensen zijn letterlijk een last voor zichzélf en zullen dus nauwelijks in de weg (gaan) lopen.

Vaccinaties
Deze uitgelekte video opname van het Pentagon, toont aan, dat ze griepvaccinaties willen inzetten om menselijk gedrag te kunnen beïnvloeden. Dit zou vooral bedoeld zijn voor mensen, die door het systeem als ‘fundamentalist’ zijn bestempeld. Met andere woorden, voor mensen, die in de gaten hebben wat er werkelijk aan de hand is.

Transgenderisme
Er zijn nieuwe wetten in de maak, om kinderen geheel zonder toestemming van de ouders, van sekse te laten veranderen. Dit zal op scholen aangemoedigd worden. Vooral kinderen die vroeg in de puberteit komen, zullen hun doelwit worden. Deze groep zou in een ‘verkeerd’ lichaam zitten. Hormonen zullen gratis worden verstrekt, net als de operaties. In de VS alleen al zijn nu 55 klinieken die hier in gespecialiseerd zijn.

AI-onderzoek en de transhumanisme-agenda
De race om functionele kunstmatige intelligentie (AI) te ontwikkelen, wordt de ondergang van de mensheid. De eerste land, die deze technologische mijlpaal bereikt, zal alle andere landen in vele conflictgebieden domineren. Denk hierbij aan militaire overheersing, economische overheersing, bewaking, onderzoek naar toekomstige technologieën, medicijnen en meer. (HIER)

De farmaceutische kartels
De farmaceutische kartels zijn de ontwikkelaars achter antibioticaresistente superbugs waarmee ze de massale intoxicatie van het menselijk ras stimuleren. De Westerse wereldverandert meer en meer in een “farmaceutische-staat”, wat betekent dat elk machtsinstituut nu wordt gecontroleerd door de voorgeschreven geneesmiddelenkartels.

Terwijl ze enerzijds profiteren van ziekte en menselijk lijden, ontwikkelende farmaceutische kartels tegelijkertijd de dodelijke, antibioticaresistente superbugs. Hiermee raken steeds meer Westerse ziekenhuizen geïnfecteerd en lopen en miljoenen mensen per jaar gevaar, hieraan te overlijden.

Terraforming van de planeet
Door middel van geo-enginering wordt er doelbewust geprobeerd, de atmosfeer hier op aarde te veranderen. Dit zal catastrofale gevolgen hebben voor het leven op aarde. (HIER, HIER en HIER)

Ik hoop dat iedereen die dit artikel leest begrijpt, dat de tijd dringt. We kunnen er een prachtige wereld van maken maar daar zijn jullie hard bij nodig.

Harriet Algra

dec.2019

Totalhealthclinic.nl

* * *

Onlangs verscheen het nieuwe boek van Harriet Algra.
Hieronder zie je de coverafbeelding.

Klik erop om een link te maken naar de wanttoknow-bookshop.

Van harte aanbevolen!

 

4 gedachten over “Kun je met de waarheid omgaan?

 1. Je moet wel een stevige maag hebben om de echte waarheid aan te kunnen dat is wel zeker.
  Ik vertrouw niemand meer die in power staat en sluit me aan bij Roosevelts quote : PRESIDENTS ARE SELECTED – NOT ELECTED
  Alles Is zo goed als gemanipuleerd, het meeste kun je gewoon bewijzen dat de echte realiteit anders is dan zoals die ons wordt weergegeven.
  Hier nog een staaltje voorspelling ofwel back to the future of eventueel time travel ?
  https://www.dailygrail.com/2017/06/wtf-this-1949-science-fiction-novel-by-a-legendary-rocket-designer-names-the-leader-of-martian-civilization-as-elon/
  Ja Elon met zijn zogenaamde reizen naar Mars, we zijn al 50 jaar niet terug geweest naar de Maan.
  Simpel omdat de Maan geen vast object is waar je op kunt landen het is plasma en het is een lichtbron op zichzelf die een kouder licht afgeeft dan in de schaduw, het tegenovergesteld van zonlicht .
  Dit kan iedereen voor zichzelf testen met een elektronische thermometer.
  Dit bewijst dat het nooit gereflecteerd zonlicht kan zijn, de leugens openbaren zich meer en meer.
  Het hele space verhaal is een grote leugen wat de belasting betaler in de VS 59 miljoen dollar per dag kost !!
  We kunnen niet naar buiten en de raketten gaan eerst even recht omhoog maar daarna gaan ze horizontaal en worden ze in zee gedumpt.
  Elon Musk’s SpaceX, NASA Astronaut, And Donald Trump Know Deep Space Is Fake
  https://www.youtube.com/watch?v=VNJlE8Vecjo
  En hier rond 20.15 minuten in de video hieronder zie je een opname als je een raket recht omhoog de lucht in schiet wat er gebeurt.
  Truth Does Not Fear Investigation (2017 Documentary)
  https://www.youtube.com/watch?v=7nFwPDZF_Z8
  Nadien ook weer de Simpsons die je voorbij ziet komen in de video, we worden gewoon massaal voor schut gezet.
  Meerdere sites en mensen over de hele wereld worden wakker van de decepties gelukkig maar, Luke 8.17
  For there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open.

  http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9815:nasa-opgericht-om-wereldbevolking-te-misleiden&catid=20:het-complot&Itemid=33
  En hier nog wat meer informatie waar we echt leven, niet op een spinnende bal waar uiteraard geen enkel (wetenschappelijk) bewijs voor is..
  http://www.volkwordtwakker.nl/nl/de-vorm-van-de-aarde/

  Helemaal mee eens dus heb hem nog maar even overgenomen:
  Ik hoop dat iedereen die dit artikel leest begrijpt, dat de tijd dringt. We kunnen er een prachtige wereld van maken maar daar zijn jullie hard bij nodig.

 2. 112 spoedzaak NHCU = niet menselijke cyborg eenheden zijn hier. Ze kunnen ongelofelijk veel, maar hebben niet het meta gen wat mensen uniek maakt! Het God gen, het manifestatie gen!! Wijd open ogend Daniel Brad McBolen vertelt het: minuut 100 https://www.youtube.com/watch?v=vY8vMeBj6O0 Google heeft vandaag een kikker, misschien kunnen we allemaal spirituele kussen geven aan de reptielen en zo wordt het een mooie toekomst voor iedereen.

 3. Kikkers zijn amfibieën; kikker in de pan, kikkerkoning Kermit Roosevelt, werkte voor OSS, voorganger van de CIA (Kermit betekent vrije man), Alex Jones’ homokikkers: minuut 5 https://www.youtube.com/watch?v=THFoayEgsV8 of bedoelen ze het mooie kikkerlied: We staan allemaal samen, we geven niet op en waarschuwen elkaar! https://www.youtube.com/watch?v=A0fuVoSa3dc Schuw de waarheid niet; Claire Edwards, ex-UN werknemer nam vervroegd pensioen om te waarschuwen: zij is blij met 5de generatie van liefde en verbinding! To bee or not to bee. minuut 111:https://www.youtube.com/watch?v=VFykhsGlI3w Tot slot: You’ve got the power to turn on the LIGHT! Samenkomen rondom een boom of/en kerk, zingen, dansen, lopen en een tapijt van liefde verspreiden. 11-5-2020 Overal en Iedereen. Let there be Light. Licht het Licht.

 4. Een belangrijk deel van de waarheid die velen niet willen zien is, dat de Rooms Katholieke Kerk actief deelneemt aan het scheppen van de communistisch geïnspireerde NWO.

  https://www.zerohedge.com/political/pope-francis-calls-marxist-economic-summit

  Paus Francis zag zijn communistische sympathieën weerspiegeld in het cadeau dat hij kreeg van Evo Morales tijdens zijn bezoek aan Bolivia. Zie link hieronder:

  https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fmedia3.s-nbcnews.com%2Fj%2Fnewscms%2F2015_28%2F1115351%2F150709-communist-crucifix-jsw-819a_bee2c8324590e5cee4ceb490a6ce5f2b.nbcnews-fp-1200-800.jpg&f=1&nofb=1

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.