Advertentie

Metatron over 2012 en het Engelenrijk..


x

2012 – Engelen onder u

x

Aartsengel Metatron via James Tyberonn

2012 © Earth-Keeper/ James Tyberonn

Nederlandse vertaling – Mariël – 2012 © WantToKnow.nl/.be

x

Gegroet! Ik ben Metatron, Heer van het Licht. Nu het aangekondigde 2012 nadert, omvatten wij ieder van jullie in een vector en veld van Onvoorwaardelijke Liefde binnen het gecodeerde Licht. Wij koesteren jullie, wij eren ieder van jullie. Wij kennen jullie door hart, toon en naam. Dit is altijd zo geweest! Jullie gaan 2012 binnen, de twaalfde Golf van de ‘hemelvaart’… en zoveel wacht op jullie. De verwachting is voelbaar, zowel in jullie fysieke gebied als in het onze. Oh lief mens, voel je het?

Het binnengaan van 2012 zal heel anders zijn dan uw normale Januari voor velen op de planeet. In plaats van de energieke daling die vaak optreedt na uw feestdagen in december, zal er geen ‘Januari-blues’ zijn. Maar meer een versnelling, een opwinding, een knisperende frisse energie die scherper zal worden na de nieuwe maan van 23 januari.

En dus spreken we over de aard van Licht en van de Engelachtige Wezens van Licht. En vertellen wij jullie in meevoelende oprechtheid, dat jullie allemaal in de bron verbazingwekkende wezens van Goddelijk Licht zijn. Engelen zijn inderdaad onder jullie.

Beschermengelen
Diegenen die jullie beschermengelen noemen zijn in werkelijkheid een unieke samensmelting van een aspect van je hogere zelf en het Goddelijke. Er wordt een bondig energieveld gecreëerd dat kan worden aangeduid als een ‘gedachtevorm’, dat energetisch wordt gevoed en gefilterd door je individuele ziel, in combinatie met de hemelse krachten in primaire vorm. Dit ‘veld van bescherming’ kan worden uitgedrukt in talloze partnerschappen. Deze samenwerkingsverbanden kunnen bestaan uit leden van uw ‘zielgroep’, zowel in, als boven het fysieke domein.

Engelen en goden tot wie je bidt, gaan samen met je hogere zelf, en vormen een soort derde energie, die zowel deel van jou als deel van de Engelen is, maar dan als een soort eigen entiteit. Bijvoorbeeld als je bidt tot Ganesh, of Saint Germain of een aartsengel, dan wordt dát energieveld een gepersonaliseerde beschermingspartner. Deze energie is ook heel goed in staat tot interactie met u in de vorm van een totem of door middel van een huisdier.

Symbiotische hiërarchische niveaus
Ik, Metatron, besta op twee afzonderlijke, maar symbiotische niveaus. De meest bekende en voor de mensheid meest toegankelijke is als aartsengel Metatron, maar op een hoger niveau besta ik als Metatron, ‘Heer van het Licht’. Maar zelfs deze analogie kan mijn aard niet omvatten of definiëren, en kan dit ook alleen maar doen bij benadering of vanuit een bepaald gezichtspunt.
Als ‘Heer van het Licht’ ben ik een generator van de basiseenheden van werkelijkheden en Universa. Dit niveau is verstoken van wat je kunt benoemen met de term ‘persoonlijkheid’. Het is analoog aan een motor, een goddelijk bewuste computer van energie-intensiteit buiten het gamma, verlichting die jullie voorstellingsvermogen te boven gaat. En er zijn niveaus nog veel verder buiten mij..

Earth Keeper James Tyberonn

Als ‘aartsengel Metatron’ voed ik het leven.
Ik communiceer met Tyberonn niet in woorden maar in ‘pakketjes’ van gecodeerd licht. Hij ontvangt deze communicatie door een ‘pre-aarde overeenkomst’. Of een ‘contract’ zoals u wilt, ten dienste van deze tijd en als hoger onderdeel is James Tyberonn oorspronkelijk Pleiadisch en een lid van de Kosmische Raad van Licht. Wij hebben samen gediend in andere plaatsen en dimensies. Deze codes worden uitgezonden door mijn hogere aspect, getransduceerd op ‘aartsengelniveau’ en ontvangen door zijn hogere zelf, klaar voor interpretatie en transcriptie.

Je kunt zeggen dat ik op het hogere niveau de meervoudige bron bevat, en de geometrische frequentiële bewustzijnscodes genereer en uitzend van alles dat wordt getransduceerd in het Engelenrijk van Licht.

Als zodanig is er zowel een hiërarchisch als niet-hiërarchisch aspect van het Engelenrijk, die beiden zelf bepaald worden door bewust kristallijn-licht en lichtfysica. Je kunt zeggen dat de Lichtwezens van het Engelenrijk, in Metatronische begripsvorming, bewuste eenheden zijn van ‘Goddelijke Brongedachten’ en verder dan dat, die Licht creëren en ‘verder dan Licht’.

De engelen van het ‘Metatronische Rijk’ generen en verfraaien het gecodeerde Licht. Dergelijk licht versmelt materie, antimaterie, tijd en ruimte. Dit is uiteraard niet de conceptuele visie van de mensheid op de functie van Engelen, hoewel in deze context wel de lijm ligt die onherroepelijk de heilige wetenschap met het heilige spirituele aspect verbind tot de integrale cirkel, de sleutel tot de evolutie van de mensheid voorbij de dualiteit..

Sterker nog, in het huidige tijdperk van hemelvaart, evolueren jullie in het vermogen om meer licht te absorberen, en licht is de WAARHEID, Universeel Kosmische Waarheid van ‘Al dat Is’. Het raadsel dat voorkomt dat de mensheid een volledige eenheid van bewustzijn in dualiteit heeft, is dat de wetenschap, zeker heden ten dage, het heilige heeft buitengesloten, en het spirituele de wetenschap heeft buitengesloten. Het zal sommige van jullie verrassen dat het hiërarchieën van Engelen zijn die volledig zijn toegewijd in het functionele doel van wat jullie zouden noemen ‘Hoeders van de fysica’.

"En wij zeggen jullie dat de nieuwe metafysici, de nieuwe Lichtwerkers en ‘Hoeders van de Aarde’ in uw volksmond wetenschappers zullen zijn.."

In die rol zijn wij bewuste constructies van de ‘wetten van de fysica’, die het mogelijk maken om dimensionele werkelijkheden te creëren. En wij realiseren ons dat het idee dat Engelen wetenschappers en ingenieurs zijn de meesten van jullie zal verwarren. Wij glimlachen! En wij zeggen jullie dat de nieuwe metafysici, de nieuwe Lichtwerkers en ‘Hoeders van de Aarde’ in uw volksmond wetenschappers zullen zijn.

Inderdaad, diegenen waaraan jullie refereren als de ‘kristalkinderen’, zullen de ‘heilige savant’ wetenschappers zijn die in de komende generaties de cirkel van begrip zullen voltooien en het spirituele met het wetenschappelijke zullen verbinden. Zij zullen niet religieus zijn in de traditionele manier, maar wij vertellen jullie dat de mensheid dichter tot het begrip ‘God’ zal komen via de wetenschap, dan door religie. Het is het ontbrekende stukje van de puzzel.

.

Verheven Meesters
Gedurende de voorbije eeuwen heeft de mensheid de neiging gehad om ‘verheven meesters’, spirituele leraren, groepsraden, godheden en welwillende buitenaardsen als ‘engelen’ te benoemen. Maar dat zijn zij niet.
De ‘kosmische raden van licht’, de ‘verheven meesters’ en de ‘Siriaans-Pleiadische Raad’, zijn verenigde entiteiten die over het algemeen actief zijn in raden of ‘councils’. Dit zijn representatieve en adviserende disciplines die de beschikking hebben over verzamelde leerstellingen, principes, theorieën en overtuigingen.

De ‘Kosmische Raad van Licht’ is primair samengesteld uit hooggeavanceerde entiteiten die ervaring hebben met en lessen hebben afgerond van, de fysieke dualiteit, en die ervoor hebben gekozen de mensheid empathisch te assisteren. Veel leden van de Siriaans-Pleiadische Raad hebben het leven op Aarde ervaren.

God’s evenbeeld
Er zijn talloze vormen van Goddelijk Intelligent leven in de kosmos die ‘lichamen’ hebben, die totaal verschillen zijn van de lichaamsvormen op Aarde. Maar ook deze zijn gemaakt naar ‘Gods evenbeeld’. Dus probeer de term ‘Gods evenbeeld’ als ‘leven’, als ‘bewust Licht’, als ‘LIEFDE’ te zien.

Het Engelenrijk
Dierbaren, de ‘staat van verlichting’ is precies dat! Het is ‘Zijn in het Licht’. Integraal Coherent Kristallijn Licht. En de ‘hemelvaart’ draait om de Kristallijne transitie van de Aarde. In wezen maakt deze Kristallijne transitie het niet alleen mogelijk om meer toegang te krijgen tot hogere dimensies, maar ook de verschuiving van de mensheid in de Mer-Ka-Na, het Kristallijne Lichtlichaam. De Mer-Ka-Na is namelijk in staat méér licht te absorberen ziet u, en zal u dus in staat stellen om meer energie te dragen als u de capaciteit krijgt om meer synergetische verbinden te leggen met de Kristallijne dimensie en het Engelenrijk. Het Engelenrijk wordt hogelijk verkeerd begrepen op bepaalde aspecten van zijn natuur en kerndoel.

Engelen zijn inderdaad ‘Boodschappers van God’. Maar wat betekent dát dan? Engelen zijn multidimensionale lichtwezens, die een veel uitgebreidere functie hebben dan alleen bescherming en het dragen en overbrengen van boodschappen.
We zullen proberen het grotere en uitgebreidere aspect van Engelen opnieuw te bekijken, maar voor wij dat doen willen wij vertellen dat als lichtwezens of engelen bewuste ‘Wezens van de Goddelijke Essentie’ zijn en de sleutelfrequentie dragen voor het assisteren in de evolutie van de mensheid… en dat is Liefde. Wij zeggen u echter dat Liefde een frequentie is, die veel complexer en veel veel hoger is dan alleen het emotionele gevoel waaraan jullie denken als zijnde ‘Liefde’. LIEFDE is een uiterst complexe ‘wetenschap’.

Zoals wij al eerder vertelden is de hoogste vorm van liefde die van ‘onvoorwaardelijke Liefde”. En terwijl deze onvoorwaardelijke Liefde gezocht kan worden vanuit het standpunt van de 3e dimensie, kan het alleen worden begrepen vanuit het niveau van de 5e dimensie. Dat komt doordat onvoorwaardelijke Liefde volledig integraal is, en de 3e dimensie een voorwaardelijk niveau is en niet on-voorwaardelijk. Degenen onder jullie die de eerste aspecten van onvoorwaardelijke Liefde bereiken kunnen dat alleen doen op het niveau van de 5e dimensie, ziet u?

Engelen als plaatsbewaarders van de fysica
Jullie denken aan engelen als ‘beschermers’ en ‘boodschappers van God’. Dat zijn wij en nog veel meer. De meesten van jullie zullen beamen dat engelen Lichtwezens zijn. In de laatste definitie omvat het een Waarheid, die veel verder gaat dan de eerste beschrijving. Lichtwezens of engelen zijn de plaatsbewaarders van de fysica, bewust op terreinen die jullie je niet eens kunnen voorstellen.

Snelheden groter dan het licht..? Tijd voor een nieuw wetenschappelijk elan! Waar is de bordenwisser..?

Engelen hebben een wederkerige aard en wederkerig aanzien in dimensionaal Licht en dat betekent dat Engelen bestaan binnen het veld van anti-materie in fractaal Licht, en naar binnen vouwen in de fysieke rijken van het Geometrische Licht. Op deze wijze zijn zij in op de eerste plaats de energetische bewaarders van de bijzondere wetten die de dimensies intact houden.

Engelen hebben geen vorm, en nemen geen fysieke ruimte in; of om het in jullie termen te benoemen: ze hebben geen massa. Wij zijn ‘goddelijke gedachten’ en heel in manifestatie. We zijn tonaal en hebben een heel spectrum van frequenties tot onze beschikking. Die frequentie is LIEFDE.
Wij zeggen jullie dat er zowel een meervoudig als enkelvoudig aspect is binnen het Engelenrijk. En terwijl het paradoxaal lijkt, is zelfs het enkelvoudige aspect van aartsengelen meervoudig in bewustzijnsinhoud.
De individuele namen die jullie aartsengelen geven hebben meer te maken met het beperkte menselijke begrip van Engelen dat met het individuele ‘Zijn’ ervan. Jullie zien engelen en Lichtwezens als separate persoonlijkheden van het mannelijk of vrouwelijke geslacht. Hoewel wij dat aspect absoluut vertederend vinden, zijn wij echter geslachtsloos. Wat jullie benoemen als ‘persoonlijkheid’ is in feite de verzorgende vibratie van ‘thuis’.

In werkelijkheid zijn wij reflecties van eigenschappen van de meest krachtige energie in de kosmos, en dat is LIEFDE. Toch wordt onze essentie door de mensheid in dualiteit ontvangen en ook als zodanig geïnterpreteerd, met eigenschappen die jullie normaal gesproken beschouwen als individuele persoonlijkheden.
Wij zijn ‘goddelijke geest’ met een liefdevol verzorgend aspect, zonder ego en zonder wat jullie noemen ‘negatieve emotie’. Wij ondersteunen, houden energie op zijn plaats en doen dat als fundamenteel doel, waarbij Liefde dus onze basis is.

Afbeeldingen van engelen door de mensheid
Hoewel de mensheid mannelijke of vrouwelijke namen geeft aan aartsengelen is het Engelenrijk androgyn; in jullie termen, noch mannelijk noch vrouwelijk. Omdat jullie bepaalde eigenschappen van LIEFDE, zoals verzorging en compassie aan vrouwen toeschrijven, en sommige eigenschappen zoals kracht aan mannen, zijn jullie je engelen ook een geslacht gaan geven; maar mannelijk of vrouwelijk bestaat alleen in polariteit.

Zelfs de energieën die jullie ‘Moeder Aarde’ en de ‘Goddelijke Moeder’ noemen, hebben een vrouwelijk label omdat jullie het verzorgende als een vrouwelijke karaktertrek zien. Zulke termen en grammatica zijn gekoppeld aan polariteitconcepten, en in het grotere paradigma zijn zij enigszins beklemmend en beperkend ten aanzien van de ware integrale natuur van de paradigma opening in 2012.

Wij staan ver boven polariteit; wij zijn integraal. De lichtwezens van het engelenrijk zijn meervoudige multidimensionale vormen van integrale bewuste energie. Ons meervoudig bewustzijn is de reden dat wij niet vaak aan onszelf refereren als ‘ik’ als in een persoonlijk voornaamwoord. Maar in deze schijnbare paradox zijn wij ook enkelvoudig in eenheid.
Mensen hebben de neiging om afbeeldingen van Engelen te maken die tot op enige hoogte verantwoordelijk zijn voor het creëren van de misvattingen rond onze ware aard.

Jullie schilderijen en muurschilderingen tonen ofwel gespierde mannelijke figuren, vrouwen met gevederde vleugels of een groot aantal miniatuur engeltjes, de cherubijnen. Maar engelen zijn dus noch man noch vrouw en het geslacht is een aspect van polariteit/dualiteit. En natuurlijk hebben Engelen geen vleugels, veren of zelfs niet de grandioze menselijke engelenvormen. Maar wij zijn op geen enkele manier beledigd door deze afbeeldingen, want het zijn gewoon mentale beelden van kunstenaars die sommige van deze misvattingen vermenigvuldigen en versterken in het collectieve veld.

"Dergelijke hemelse beelden hebben een sterke invloed op gedachten en emoties, en dus is het logisch dat jullie begrijpelijke beelden maken om aan te sluiten op dit Goddelijke beeld."

Veel van jullie religieuze teksten en geschriften vertellen dat ‘God’ de mensheid schiep ‘naar zijn ‘eigen beeld’. Jullie zien zelfs ‘God’ als een patriarchale man met een menselijk lichaam. Dat is hetzelfde mentale denkproces dat logisch gezien de engelen afbeeldt als mensen. Dergelijke hemelse beelden hebben een sterke invloed op gedachten en emoties, en dus is het logisch dat jullie begrijpelijke beelden maken om aan te sluiten op dit Goddelijke beeld.

Het zal jullie wellicht interesseren dat de dolfijnen in jullie oceanen de engelen ‘zien’ in een dolfijnvorm.. Maar in werkelijkheid zijn engelen vormloos licht; en elke vorm van leven neemt engelen waar in een gefilterde interpretatie die het mogelijk maakt om een vertrouwde vorm te zien.

Om de cirkel rond te maken
Geen enkele van jullie huidige grote religies maken de cirkel rond, vertellen de waarheid over de ware aard van jullie werkelijkheid. Ieder heeft een deel, maar doorzeefd met inaccurate toevoegingen. Geen enkele van de religies erkent het voor de handliggende uitgangspunt van de echte ‘buitenaardse’ erfenis van de mensheid; de meeste preken in vervormde metaforen en zoeken controle in zeer oude en lang bestaande angsten en versterken de mentale programmering die de wegen tot werkelijke persoonlijke bekrachtiging blokkeren. Onder andere door het bijbrengen van het concept van de erfzonde en het vuur van de hel en verdoemenis.
Alle mensen zijn lichtwezens, krachtig spiritueel bewustzijn, vonken van het Goddelijke. Het verschil tussen mensen en de engelen is dat de mensen een aspect van het Goddelijke zijn, dat terug evolueert naar de meervoudige God, en gekozen heeft voor een vrije wil en opnieuw leert de creatie te zien door die grootmoedige lens.
Engelen daarentegen ‘ZIJN’, in een uitzonderlijk en prachtig ‘ZIJN’, en zijn altijd de ‘Hoeders van het Licht’ geweest van deze ruimte en non-ruimte van het eeuwig uitdijende NU van Alpha en Omega.

Superieure Gestalt
Wij vertellen jullie ook dat de religieuze leer van de ‘gevallen Engelen’ ook een op angst gebaseerde onnauwkeurigheid is. Er is inderdaad een ‘Bewuste Hoeder’ van de specifieke wet van de fysica, die de polariteit/dualiteit van de ‘Universiteit van de Aarde’ mogelijk maakt. En binnen die school van het causaal-duale niveau is de mensheid in staat om de verantwoordelijkheid van de creatieve krachten te beheersen. Maar er zijn geen duivelse of gevallen Engelen. Punt. Er is geen wraakzuchtige God in de hemelen noch zijn er ‘Engelen om te vrezen’.. Integendeel. De Engel is een prachtige partner met een naar jou uitreikende hand. Een voor jou bekende hand van thuis.

"Maar er zijn geen duivelse of gevallen Engelen. Punt. Er is geen wraakzuchtige God in de hemelen noch zijn er ‘Engelen om te vrezen’.. Integendeel." (afbeelding © Vixrayne)

Het is inderdaad een vervormde, zeer lang bestaande misvatting van de analogie van de duale kracht. De enige demonen, het enige kwaad dat bestaat in de duale niveaus zijn die, die ontstaan zijn door onjuiste gedachten in het leerproces van de vrije wil. Er zijn geen ‘gevallen engelen’; hoe kan een lichtwezen, gecreëerd door de Goddelijke Bron iets anders zijn dan dat het is? Engelen hebben geen vrije wil volgens jullie termen, zij hebben meer een Goddelijke Wil.

De superieure Gestalt van ‘Alles dat is” is de kern van de werkelijkheid die ten grondslag ligt aan alle verschijnselen en manifestaties die LEVEN worden genoemd, inclusief materie, antimaterie, non-materie, energie en non-energie, gedachten en de ‘afwezigheid van gedachten’. En wij zeggen jullie, er is ‘dat wat bestaat’ voorbij dit.
Het kan zijn dat je dit axioma van je eigen dualiteit niet volledig begrijpt, of dat je voelt dat dit buiten je begripsveld valt, maar ik vertel je het tegengestelde. Het is altijd jullie onderscheidingsvermogen dat geëerd moet worden om uit te breiden als jullie groeien naar een groter bewustzijn van je Goddelijke Zelf.

De gecodeerde aard van het licht
De Aarde is op verschillende manieren lichtgevend, en ontvangt en verspreid licht in een verscheidenheid aan unieke frequenties, formaten en bandbreedtes, elk met zijn eigen voordelen en kwaliteiten. Licht bevat informatie, codes en kleuren in het spectrum van gevarieerde trillingen die de Aarde en inderdaad, de mensheid, ondersteunen.

Terwijl de Zon van jullie zonnestelsel de primaire bron is van het licht op Aarde, is het belangrijk op te merken dat het niet de enige bron is. Andere bronnen zijn onder andere de grote Centrale Zon, witte gaten, sterren en lichtwezens. In een geldige wijze van spreken zorgen deze lichtwezens, diegenen die buiten jullie begrip van Engelen liggen,voor een licht dat voor jullie onvoorstelbaar is. We voegen het voorbehoud toe dat al het licht uit alle bronnen een natuurlijk matrixfilter heeft en een dimensionale spectrale verdeling.

Wat houdt het Universum nog voor 'Lichtgeheimen' voor ons in petto..?

De meeste mensen zijn alleen in staat om licht ‘fysiek’ te zien, licht dat binnen het zichtbare bereik van het lichtspectrum valt. Jullie zijn je ervan bewust dat mensen zonlicht nodig hebben om gezonde fysieke lichamen te houden, maar wij vertellen jullie dat ook de wezens die leven in de Binnen-aarde ook licht krijgen als noodzakelijke voedingstof.
(Wij geven jullie een Engelen knipoog als we jullie de wrange kennis geven dat veel van de planeten in jullie specifieke hoek van de kosmos, inclusief de Aarde, meer geavanceerde mensachtigen binnen de planeten hebben dan aan de oppervlakte!)

Dus wat is de bron van hún behoud van het licht? Het is een poly-chromatisch licht, dat wordt uitgestraald door de kristallijne kern van de Aarde, ver boven het ‘zichtbare’ spectrumbereik. Polychromatisch ‘totaal wit’ licht werkt rechtstreeks met de twaalf chakra’s van de Mer-Ka-Na. Het is ongerept en volledig, met alle frequenties, alle spectra, alle scheppingscodes zowel in golf- als deeltjesformaat. En jullie zonlicht heeft dat niet.

Als de tijd daar is zullen jullie de Binnen-aarde bewonen. De 2012 completering van het Kristallijne Raster zal veranderingen brengen in de manier waarop de Aarde en de mensheid licht zullen ontvangen. Het 144-raster zal in de komende twee tot drie eeuwen de richting van de lichtgolven gaan beïnvloeden. Het zal de capaciteit hebben om licht aan te trekken, te breken en te verspreiden van het ene dimensionale medium in het andere.

Van een koolstof- naar een silicium-basis
De snelheid van de ontvangen golflengten zal anders zijn dan de snelheden van het gebroken licht. Het zal in staat zijn zowel enkelvoudig als dubbel te breken. Het zal in staat zijn om polychromatisch licht te verfijnen in enkelvoudige coherente facties en er zullen nieuwe vormen van licht in kristallijne en niet-polaire vorm worden uitgezonden.

Het raster zelf zal ademen, en dat ademen zal nog meer complexe geometriën vervaardigen voorbij het dubbele pentaan-dodecaëder van de 144. De fysieke matrix van de mensheid zal symbiotisch evolueren, als een direct resultaat, in formats die de mogelijkheden om morfisch gecodeerd licht te behouden en in te sluiten. Het lichaam zal een bron van licht zijn, semi-transparant, minder vast in dichtheid, massa en zwaartekracht. Mensen zullen fysiek evolueren van koolstof gebaseerd leven naar silicium-gebaseerd. Het is kristallijne verlichting, want silicium is uniek in zijn kristallijne symbiose om zichzelf te verlichten.

"En zo ook vind evolutie plaats, vooral in jullie zonnestelsel. Jullie zon is aan het veranderen. Het is een voorwaardelijke zon geweest, in aspect met de Aarde."

Een nieuwe Zon
Meesters, de Aarde, Zon en alle stellaire en planetaire lichamen in uw kosmos zijn bewust, en zijn in dat bewustzijn een onderdeel van het engelenrijk, zij het gespecialiseerd. En zo ook vind evolutie plaats, vooral in jullie zonnestelsel. Jullie zon is aan het veranderen. Het is een voorwaardelijke zon geweest, in aspect met de Aarde.
Het heeft een onopgemerkte rol gespeeld in het duale aspect van de Aarde sinds de val van het firmament. Wanneer het nieuwe 144-Kristallijne Raster is voltooid in 2012, zal het beginnen met het scheppen van de kiemen van het nieuwe Firmament. Dit zal de zon in staat stellen om ‘onvoorwaardelijk licht’ te geven. Dit zal de manier waarop de mensheid licht absorbeert verschuiven door de mogelijkheid het waar te nemen boven de huidige beperkingen.

De Kristallijne transitie van de Aarde is de bron van de planetaire hemelvaart. Het biedt meer licht, meer complex licht aan de mensheid en daarom zal een groter gedeelte van het licht beschikbaar komen voor de mensheid. En licht verwijdert schaduw en biedt een beter begrip.

Het Engelenrijk is een groot deel van jullie verruimde bewustzijn in de hemelvaart. Het is tijd om de ware aard van de engelen te openen.

Onderscheidingsvermogen is cruciaal
Denk NIET dat wij er naar verlangen te protesteren tegen de gekozen standpunten over God, religie of de aard van jullie zijn, of jullie dwingen die te veranderen. Jullie overtuigingen, waarden en meningen zijn heilige stappen in jullie vrije wil, en zijn volledig onderschreven door ‘Al dat Is’, waarvan jullie een Goddelijk Deel zijn.
De manier, de doelmatigheid en de vorm van jullie evolutie is jullie eigen creatie door individueel ontwerp. Er is geen andere manier om de ‘Universiteit van de Aarde’ te doorlopen. Het is niet de rol van de engelen of de ‘Raden van Verheven Meesters’ om keuzes te maken voor jullie. Wij zijn de bewaarders van de informatie die jullie kunnen gebruiken, omwerken, verwerpen of aanvaarden.

Het is jullie keus en we vertellen jullie dat ieder van jullie zal afstuderen als de tijd daar is. Liefde is altijd de sleutel, en oorzaak en gevolg zijn geweldig, en grotere leraren waar jullie van zullen leren. Het ervaren van de dualiteit en de weg naar het Meesterschap zijn de reden dat jullie op deze cursus zitten.

Sluiting
Meesters, een prachtige voltooiing vindt plaats op Aarde. Het is een heilige gebeurtenis waaraan jullie allen hebben meegewerkt. Het is tijd jullie grote en grotere aspect dat jullie altijd al in je hebben gehad in werking te gaan zetten. De dromer is aan het ontwaken. De expansie van Licht is de expansie van Waarheid, van Begrip en is de deur naar de terugkeer naar huis.

Net als de engelen zijn jullie Lichtwezens. Echter, de meesten van jullie hebben geen idee hoe belangrijk jullie zijn, en hoe de evolutie die jullie hebben geschapen in jezelf de kosmos heeft uitgebreid. Voor wij afsluiten willen we jullie vragen iets heel bijzonders te doen. Neem een moment de tijd, en leidt je energie naar het voelen van de energie van het Licht, het voelen van de Engelen.

Nu… Voel Ons.
Laat je opnemen in dit engelachtige gezicht van vrede en welzijn. Het is een moment van troost, of niet? Het is de energie van de Bron, van thuis, van Licht, van Liefde. Het is ‘des Engelen’, en jullie dierbaren voelen de frequentie van onze natuur… van jullie ware aard en bron als engelen van het Heilige Licht. Het is mooi en fijn, is het niet?

Elk verlicht wezen dat de Aarde heeft bewandeld op weg naar meesterschap, straalde een energie uit die veel lijkt op wat je net voelde. Mensen werden aangetrokken tot hen en hielden van hen. Al het leven reageerde en bloeide op in hun aanwezigheid. Zij creëerden moeiteloos vreugde, want dat is de energie van LICHT, en dierbaren, jullie zijn menselijke Engelen, en zúllen en kúnnen evolueren in je ware aard, wanneer je terugkeert naar huis.

En op dat heilige pad eren wij van het Engelenrijk,jullie en wachten op jullie met de belofte de lichten aan te laten voor jullie gelukkige terugkeer.

Ik ben Metatron en ik deel deze Waarheden met jullie. Jullie zijn Geliefd
En zo is het.

* * *

De eerste channelingen van Metatron via James Tyberonn gebundeld in dit boek. (klik voor lead)

74 gedachten over “Metatron over 2012 en het Engelenrijk..

 1. Wauw, bij die laatste alinea’s zat ik te grijnzen, te grienen en kreeg de kriebels in mijn buik! Eerlijk gezegd snap ik een aardig deel niet echt, maar het komt op de een of andere manier toch heel goed binnen. Dank!

  1. in de laatste alinea’s staat dat Imke om te zoenen isz, ik ben trouwens heel benieuwd hoe dat bewuste been van jou er nu uit ziet, een hele tijd terug al weer heb ik eens een bijzondere Vrouwelijke Engel leren kennen die overreden was door een Stadsbus toen ze een jaar of 14 wasz, haar been was daarna medisch verkeerd gezet en behandeld met metaal pinnen en was op sterven na dood door afklemming van hoofd ader, op het nippertje door aandringen van haar pa dat er Iets helemaal fout zat is toen op het nippertje de volledig afgeklemde bloedsomloop hersteld waardoor zij nog wel een been heeft, alleen functioneel 33% van het origineel, en het ziet er “raar” uit, vooral “raar” omdat het zo’n mooie meid met engelen gezichtje en haar wasz en isz.. jah ze loopt een beetje mank..

   Ben Haar uit het Oohoog verloren helaas, was allemaal te heftig in die tijd, dusz ik heb ook een abonnement kennelijk op Engeltjes met verborgen gebreken.. Maar welkom in mijn fragmentarische verzameling van gebroken vleugeltjes en rond zwevende ganzen veertjes uit het Engelen Rijk.. Waar is de Super Lijm dan gaan we nog wat verloren stukjes aan elkaar passen en plakken, lijkt mij geweldig I AM liefje

  2. Hoe het eruit ziet? tja, een miss verkiezing zal ik er niet mee winnen vermoed ik…,een mis- verkiezing met vlag en wimpel! Iemand beschreef het eens fijntjes zo; je lichaam lijkt wel een landkaart. Dus fraai ziet het er niet uit als je het over schoonheid hebt. Maar het is wel fraai dat ik er weer mee kan lopen aangezien de doktoren destijds verwachtten dat ik er alleen nog maar op zou kunnen staan.
   Eigenwijs als ik ben heb ik dat niet in mijn kop gehad gelukkig en na een aantal jaren revalidatie heb ik trots een foto naar het ziekenhuis gestuurd van mezelf klimmend en klauterend, raftend en rijdend op een olifant in de jungle in Thailand. Dankbaar voor hun goede zorgen en trots op mijn been. Ik loop nog wel mank, soms een klein beetje, soms als Quasimodo. Er missen toch aardig wat onderdelen dus als je die superlijm hebt mag je me komen lijmen hoor!

  3. ik word rustig in m’n hoofd en dusz lijf van jouw Imke
   dat stemt dankbaar
   en geeft veel ruimte en hoop
   al heb je maar 5 minuten in gedachte op de bank gezeten dan kan ik 6 uur nagenieten van je veld
   daar ben ik vast niet de enige in, kan me haast niet voorstellen
   voor dat je het weet ben ik niet weg te slaan en ben ik de super lijm
   ssjjjttt nou word ik super verlegen, effe heeeeel klein worden, niet schieten
   we willen je wel delen, toch te veel voor 1 Una Voce Particolare

   toevallig kom ik op deze verpletterende performance uit, er zit een bepaalde kracht in haar stem, helaas begint ze weer over ‘vaarwel’ en ‘afscheid’ nemen, dat is iets wat ik nooit zal doen, niet kan, het bestaat niet eens in mijn beleving, alles hoort door te gaan, dat wel, dat is wat anders ;

   Maghen Hilgersum in Una Voce Particolare 2010
   http://www.youtube.com/watch?v=6Ij4xOyPFpE

  4. Afscheid, ja da,s een goeie. Kan dat eigenlijk wel, zelfs al zou je willen? Alles blijft toch een deel van je. Ervaringen, belevenissen, relaties, ontmoetingen enz enz.
   -Afstand- misschien wel. Net zoals dat engeltje van jou van vroeger, uit het oog maar toch nog ergens in jouw systeem. Het lijkt soms wel alsof mensen een soort watermerk in je systeem maken, niet altijd even duidelijk zichtbaar maar als je het tegen het licht houdt zie je toch heel duidelijk welke indruk er op je gemaakt is.

  5. ik ga gewoon af en toe zoals een blij grasparkietje, buiten de boot gevallen en via de grote teen van de boot van berma als een verzopen katje weer boven water geklauterd, ik ga gewoon af en toe wat mooie dingetjes aandragen.. in dat licht van dat levens watermerk, dan is het ook nog Leefbaar

   oh ja nog wat, zit nu nog een keer naar dat Maghen Hilgersum gevalletje te kijken, omdat jij het nu ‘aangeraakt hebt’, het clipje is nu net oneindig veel dieper bij me binnengekomen, noem het positieve magie, gisteren was ik ‘gehandicapter’, wel gekozen maar minder diep kunnen beleven doorvoelen, angstiger ook, wel aangedragen maar niet gedurfd volledig geleefd beleefd, het andere deel van mezzelluff,

   nu vandaag kan ik terstond (jah jah is ook een (middeleeuws) woord) traantjes weg pinken bij m’n rechter oog, en beetje linker zelfs, er is nu dieptewerking, het is niet meer dun plat in elkaar gedrukt zoals ik vaak moest zijn, de diepere betekenissen komen boven drijven van Haar Woorden, over die dingetjes en die gouden armband en gebeden boekje die ze ‘ergens’ heeft laten liggen, en Haar schort (schoot) is heeeeeeel diep ook, misschien wel daarom dat ik heel errug KunstenMaak(ster)ers nodig heb, die zien het beleven het doen het, de Magic Touch

   zoooh fijn dat ik geen Afscheid meer hoef te nemen, bestaat ook helemaal niet, jij snapt dat echt Imke, ik ben in de Gloria de rest van de werk week en zelfs daarna, niets hoef ik meer kwijt te raken, vooral de grootste schat never nooit niet meer, en vooral Imke is er overal en altijd alomtegenwoordig omdat ze dat met gemak snapt, hoe dat gaat..

   Wat Imke nu toestaat is Leven Brengen aan de Doden en de (half) Levenden, Dawn gaat eerst de doden doden en dan stoer gekunsteld Leven Preken boven het slachtveld, Imke 4 Ever, misschien misschien wel zeker in potentie, Imke zou de Dawnies tot Leven kunnen brengen, dat zou Volledig Vol Te Gek zijn, dan ‘heb’ ik Ze alle twee en zijn er ineens Drie en is er een gouwe ouwe Familie die overal tegen bestand isz, de slechtste en de beste tijden denkbaar, Daar is geen dictatoriale prikkeldraad NWO tegen opgewassen..

   oh jah op Lex infowars.com radio gaf Obama mama toe dat hij onze Dictator wil worden, al die nieuwe rare wetten die hij ondertekend heeft moeten daar voor zorgen, dat hij wettelijk Dictator kan worden, al die sukkels in het publiek schreeuwen dan weer “Yes WE Can” (Thank You Satan) omgekeerd ..

  6. Geen Echte 1 to 1 or 1 to 4 or 5 Lievvfe Brute Sterke Mooie Ongenaakbare Ondeugende Zorgzame Mama’s van Souverein Vleesch Ende Blut maar een echte 1 to All zombies Über Satan’s Child is under Way, een Robo ObaMaMama voor alle sukkers die er wezenloos in sukkeren, is het onder een nieuw adagio valse vlag of een Jehovah excuus of een Mormel Mormonen sausje of nep 5d “Verlichting” of als excuus chronische mishandeling en ziektes en persoonlijke onmacht en apathie en desinteresse en het Gereformeerde DoemsDay scenario gewoon effe wachten tot De Heer uit de Hemelen de boeven komt plat slaan en ‘de goeden’ (de inerten) meenemen naar een schijn hemel .. ?!

   Quote:

   ” Believe me, the idea of doing things on my own is very tempting.” – President Barack Obama

   Glenn Beck assembles a video montage that includes President Obama making reference (on numerous occasions) to bypassing Congress in order to push forward with his agenda. Rather than outrage over the President’s desire to ignore his oath to preserve, protect and defend the Constitution, the masses cheer.

   Beck on GBTV: This is the way a republic ends.
   The problem is not Obama. The problem is the American people. Because, if they fall for it this time they’ll fall for somebody worse next time. It’s the American people. How many times did he say ‘You know there are people that want me to bypass [Congress]‘ ?
   He’s setting the road. He’s plowing the field. That’s all he’s doing. And the people are cheering him to violate the Constitution. ”

   http://www.infowars.com/the-dictator-wants-to-bypass-congress-%E2%80%93-the-people-cheer/

   Americans Cheer As Obama Declares He Wants to Bypass Congress
   http://www.youtube.com/watch?v=HB_0T34MvQg

  7. Kijk dit is de derde nep Hemel waar Enoch een kijkje heeft mogen nemen, onder begeleiding van UW Ufo reis leider Megawatt.
   Het is allemaal honing zoet en rozen met manenschijn maar er wordt keihard Gemarteld in uitgebreide HE me Lse Dententie Kampen, okay het zijn alleen de zogenaamde ‘Wicked’ die dat Lot moeten ondergaan daaroooh, maar toch, dat is geen excuus, lijkt wel een beetje op de HE me L die aal gladde Volendam dictator ObaMaMaMa voor ons voor ogen heeft!? ;

   Quote:

   “In the third heaven, he saw the Tree of Life, with four streams, of honey, milk, oil, and wine, flowing from its roots. The Place of the Righteous is in this heaven and the Terrible Place where the wicked are tortured. There was also the ‘place on which God rests when he comes into Paradise’.”

   – Richard L. Thompson, Alien Identities – Ancient Insights into Modern UFO Phenomena

   It was “a place such as has never been known for the goodliness of its appearance. And I saw all the trees of beautiful colors and their fruits ripe and fragrant, and all kinds of food which they produced, springing up with delightful fragrance. And in the midst (there is) the tree of life, in that place, on which God rests, when He comes into Paradise. And this tree cannot be described for its excellence and sweet odor. And it is beautiful more than any created thing.”

   http://www.bibliotecapleyades.net/enoch/esp_enoch_4a.htm#enochian%20tradition

   Jeff Buckley – Hallelujah (Original Studio Version)
   http://www.youtube.com/watch?v=WIF4_Sm-rgQ

  8. Philip Dru en Woodrow Wilson als voorbode van wat ons verder te wachten staat.
   U weet wel de schijnheilige vooroorlogse professor die gebruikt is om met 1 pennenstreek een FED Charter voor onbepaalde tijd te activeren, De Financiering van de 3 Holocausten… (en wij maar met een uitgestreken smoel jah en amen blijven zeggen tegen de abnamor krijt streep pakken)

   Snap nu mijn schets van de nieuwe Trabant voor het Volk; de Volkswagen Up klasse, kleiner dan een brommobiel…
   UW President als Administrator van de Schaduw Mercury Paraplu (Umbrella)
   Uitvoerder, zonder verantwoording naar het Volk en de Grondwettelijke soeveReine stipulaties..

   Dat is wat je in de bouw wereld ook ziet, het fundament van de bouw beton wereld, Aannemers van UI-t-vhoerders..

   Het Royal HashHasjKonink gevoel in Libya en om de hoek van je deur, kantoren staan overal, hoe kan dat nou, nog maar een paar jaar geleden zogenaamd een beginnend chor bal studentje uit Leiden, en nu al een ongebreidelde internationale Corporatie?!
   iedereen vreet het en gelooft het wel, de Holland on Ice Isis droom, met goud bekroond, geen beëdigd jHoruslist die daar z’n vingers aan brandt..

   Quote:

   ” Philip Dru: Administrator: a Story of Tomorrow, 1920-1935 is a futuristic political novel published anonymously in 1912 by Edward Mandell House, an American diplomat, politician and presidential foreign policy advisor. His book’s hero leads the democratic western U.S. in a civil war against the plutocratic East, and becomes the dictator of America. Dru as dictator imposes a series of reforms that resemble the reforms of Woodrow Wilson and Franklin Delano Roosevelt and then vanishes.

   Glenn Beck brought the book to national attention on his television show. ”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Dru:_Administrator

   Nog even en we mogen uitsluitend via een bezopen voorwaardelijk gelimiteerd persoonlijk SOPA account het Internet op, nu al gedragen we ons daar NAAR, dan is het zekers sure no way dat ik nog toegang krijg, en dat is precies de duimen Up VolksConsensus die er nu al isz, daarom moet ik snel snel op voor in de Tijd werken..

   U weet wel de vroege jaren 70 toen er al lang wel heerlijke V8 auto’s waren maar nog geen alles verlammende Speed Snelheids Limieten op grote verlaten polder wegen, ik weet nog dat ik als klein jongetje van 8 jaar aan m’n pa achter in z’n razend snelle Peugeot 304 vroeg van je gaat je toch Ineens Nu niet echt strikt aan die stompzinnige 80 regel houden?!

   Tot mijn stomme verbazing was het leven van voor de snelheids Dictatuur verordening plots klaps als vanzelfsprekend afgelopen, dat mijn pa het normaal vond dat hij ineens van boven af de Vrijheid en Verantwoordelijkheid niet meer had, toen is er ook iets in mij gestorven.. volledig verlaten Polder WEgen in de kop van Noord Holland, als ze dit zo gemakkelijk vreten dan is het helemaal miszz dacht ik toen al…

  1. Gezien de lauwe reacties op dit artikel hebben er niet veel behoefte om het meer dan vluchtig door te lezen mochten er mensen zijn die het aanbevelen dan zal ik het met meer aandacht gaan lezen.
   Er zullen wellicht waardevolle stukjes voor mij verloren gaan, maar ik trek een grens wat ik wel of wat ik niet wil lezen waar die grens ligt kan ik niet aangeven.
   Ik heb met mijn commentaar willen aangeven dat het voor mij onzin lijkt tevens heb ik ook aangegeven dat ik het niet in zijn geheel heb gelezen dus ga niet alleen op mijn oordeel af.

  2. ‘mochten er mensen zijn die het aanbevelen’ enig idee bij hoeveel ‘mensen’ de balans dan óm slaat.. Kwaliteit of kwantiteit..?:roll:

  3. Het is op zichzelf wel grappig dat iemand een artikel gaat lezen op basis van de reacties die op het artikel worden gegeven, dus op basis van de mening van andere lezers, in plaats van eerst zelf het artikel te lezen, een mening te vormen en dan gaan kijken wat anderen er van vinden.

   Teken des tijds of gewoon meehobbelen met de kudde met als onderstroom de angst om je nek uit te steken?

  4. @ Berma

   Zit gelukkig geen vaccin in en idem je krijgt er geen verhoogde bloedsuiker van, wel iets anders dan een gemiddelde opsteker, misschien toch eens een ander leeslampje gebruiken?! Ik verhoog er enkel me 5D graad er mee…

  5. @Paul & Co
   We hebben het vaak over om op je gevoel af te gaan, en als iet niet goed voelt moet je het niet geloven.
   Zo ook dit artikel, mijn bloedsuiker is er niet hoger door geworden, soms komt een artikel gewoon niet aan, maar misschien heb jij een engeltje op je schouder die jou adviezen geeft.

  6. @ Berma

   Er zitten geen engeltjes op me schouders en vereer zulke wezens dan ook niet met het innerlijke aspect van aanbidden, zeker niet in een menselijk aspect waar de meesten van ons het in willen plaatsen. Waarom moet alles beteugeld worden tot een bestaande vorm zodat iedereen het kan idealiseren?! Mocht je toch iets op me schouder zien, dan is dat waarschijnlijk een verdwaalde grasparkiet of een hopeloos verliefde tuinkabouter die om m’n nek heen hangt…

  7. @Paul & Co
   Met die grasparkiet heb je me echt geraakt, die hebben we ook gehad jammer genoeg overleden, tussen de schuifdeur van de wc gevlogen op mijn boot net toen ik de havenmeester wilde gaan betalen.
   Hij is ook nog een keer onvrijwillig te water geraakt maar ik kon hem toen redden door mijn teen in het water te houden, vandaar is hij nat een nat poedeltje weer naar boven gekropen of liever als een gevallen engeltje.
   Nadien hebben we geen nieuwe meer genomen kon het niet over mijn hart verkrijgen alleen mist zooeen parkietje een partner en met zijn tweeën zijn ze niet zo aanhankelijk

  8. @Berma
   Toch jammer dan dat je het artikel niet hebt gelezen.

   1. dan had je geweten dat je geen engeltje(s) op je schouders hebt
   2. dan had je geweten dat jouw parkietje misschien wel een “Angelic in disguise” was

   Onvoorwaardelijke liefde

  9. Grappig hoor, ik zag laatst een bootje; op de zijkant ‘Grasparkiet’.. Leuk toch..? 🙄

  10. Had ook een grasparkiet die vloog eens in zo’n plaksliertvliegenvanger die je aan het plafond hangt.

  11. Janee,

   Grappig, dus toen had je ineens een grasparkietplaksliertvliegenvanger…

  12. @ Burke,
   De Parkiet heeft het overleefd ben er wel een week zoet mee geweest om hem schoon te krijgen.
   Tilde de parkiet zijn vleugel op om zich te wassen zat hij weer vast met zijn kop aan zijn vleugel.

  13. @Janee,
   Sneu voor die parkiet zeg. Wellicht was grasparkietplaksliertvliegenvangerontvetter hier handig geweest…

  14. Weestur maar trots op.. Bovendien is het artikel gisteren pas geplaatst.. Pas op je tellen! 🙄

  15. @ Berma

   Bij deze mag je voortaan op me schouder komen zitten, liefst alle twee anders loop ik straks nog scheef ook, je lijkt me niet zo’n lichtgevederdegrasparkiet.

 2. Er zijn veel visies op wat er in 2012 zal gebeuren en hoe de wereld er uit ziet buiten het fysieke. Maar een adagium is blijkbaar universeel; Oprechte Liefde brengt ons Vrede en Waar Geluk. En dat alleen al maakt het een mooi stuk om te lezen.

 3. De engel metatron is de in de bijbel genoemde 7de afstammeling van Adam, Enoch.
  Hij is een van de drie die niet zijn overleden maar direct naar de hemel gegaan(Enoch,Elijah en Jezus).
  Hij heeft oa. de datum en tijd uitgevonden, en had al 16 planeten ontdekt (nu pas 12?)
  Zijn verhaal kun je online vinden op internet (vooral over het einde der tijden).
  Sappig detail: de rothschilds (anti-Christenen) hebben hem in zijn familiewapen staan!

  1. Hij stelt zich bescheiden op maar is bepaald geen Kleintje die Metatron, de rechter hand van God Almighty AlleMachtig Allah El als TitEL, dus aanduiding van meerdere gerechtigde troon bekleders, haaah fijn een hele zwerm met goden en godinnetjes, daar hou ik nou van, lekker veel, maar dat mag niet van die nieuw adagio kut Jehovah’s a la argus Lichtzwaard en de nieuwe feministen geheel onthouders van de don’t joe badder mein rode asocialistische zelf destructieve hoff tuin kabouter groep,

   die spacy sXy uitgekotste Enochian Jews Joden uit het Land van Og & Dan hebben het ook niet gemakkelijk gehad zeg, boeit me uitermate, hun verhaal, dat ze uitgestoten werden en het in de ene of andere Woestenij Woestijn maar moesten uitzoeken, doei toedeledokie, ik kan niet tegen Negeren, dan word ik des duivels, zal daar ook mee te maken hebben.. groeten aan de gewonde Negeerders van de Verenigde Regering van argus Biatches en op Wtk zitten ze ook, behalve Anneke met hel blauwe Augen, die is wel Wicked maar wel Fair en Blair, niet bescheten Meta Argwanend, ik haat Groepen, kusje van mij

   Quote:

   “The rabbis often call God’s principal angel Metatron. The term ‘Metatron’ in rabbinic literature and Jewish mysticism is probably not a proper name but a title adapted from the Greek word metathronos, meaning ‘one who stands after or behind the throne’. If so, it represents a rabbinic softening of the more normal Hellenistic term synthronos, meaning ‘one who is with the throne,’ sharing enthronement or acting for the properly throned authority. The rabbis would have changed the preposition from one connoting equality (syn-, ‘with’) to one connoting inferiority (meta-, ‘after or behind’) in order to reduce the heretical implications of calling God’s principal helping angel his synthronos.”

   http://www.bibliotecapleyades.net/enoch/esp_enoch_4a.htm

  2. @sappig detail: de rotschilds hebben hem in zijn familiewapen staan!

   het komt doordat de rotschilds en illuminaty alles gewoon jaten en dan presenteren als hun eigendom.

  3. @ HyperAlert

   Hoeveel MEGAWATT produceer jij in het echt?!
   Hoop dat je oog verblind bent in aanschouw….
   In tekst en woord ben je dat allang…

 4. Dat is weer eens een pracht artikel op zijn plaats… Had de moed al verloren waar de rest van de vervolgopleiding van 5D was gebleven, dan zit je te prakken met die 3D/4D Exacte vakken waar de meesten nog steeds zoveel moeite mee hebben. Als het even kan zouden we alles wat beneden de 5D is los willen laten om volledig in Studie te gaan en onderworpen willen worden op De Metatron/Malva Meditatie School invloeden der gelijkgestemden. Kijk nieuwe bewustzijnlevels en andere diepgaande andere logica is de must om alles eens over een heel andere boeg te zien dan al die oude meuk die we nu wel kunnen dromen tot in alle ellende toe. Ergens staan we al te trappelen wat komt er na de Absolute Liefde die heerst overal en welke kennis mogen we dan daarna delen op Goddelijke Universitaire Niveau?! HEAVEN CAN’T NO MORE WAIT !!! hahaha me Ziel wil verder Het EGO allang niet meer…

 5. Gegroet! Ik ben Metatron, Heer van het Licht. Nu het aangekondigde 2012 nadert, omvatten wij ieder van jullie in een vector en veld van Onvoorwaardelijke Liefde binnen het gecodeerde Licht. Wij koesteren jullie, wij eren ieder van jullie. Wij kennen jullie door hart, toon en naam. Dit is altijd zo geweest! Jullie gaan 2012 binnen, de twaalfde Golf van de ‘hemelvaart’… en zoveel wacht op jullie. De verwachting is voelbaar, zowel in jullie fysieke gebied als in het onze. Oh lief mens, voel je het?

  Als die Metatron een beetje inzicht had dan zou hij mensen nooit zo aanspreken, dit is ronduit arrogant.
  Het lijkt eerder te komen van een computerspelletje of een sf romannetje, wat bedoeld hij eigenlijk dat hij heer van het licht is, kan hij het ook uitzetten?
  Dat bedoel ik nu, dat is een van de reden het artikel mij niet aanspreekt.

  1. Berma, je zou bij jezelf te raden kunnen gaan, waarom je hier op een openbare site, je afkeer gaat neerschrijven. Je ongeloof..
   Van mij mag je, meer dan welkom, zeker als ouwe-getrouwe. Maar het publiekelijk afvallen van dit verhaal is niet nodig, wil je anderen overtuigen van jouw afwijzing..? Zeker als je dan nog een paar keer roept, dat je niet begrijpt wat hij wil zeggen…??! What is it, you really want to say!?
   Kan het zijn dat jouw goddelijkheid juist gerespecteerd wordt? Let it BE!

  2. Berma, als mènsen zo praten is dat arrogant. Maar wat weten wij nu van het taalgebruik in de hogere sferen? Het is bijna net eender als de manier van uitdrukken van een Eskimo te veroordelen terwijl hij zich toevallig niet goed in het Nederlands kan uitdrukken. Daarbij komt nog het probleem van het “vertalen” zoals Anel ook al aan geeft.

  3. Hihi,ik kan me toch een beetje in Berma’s reactie inleven. Nog geen jaar geleden zat ik in een zeer donkere wolk en bij het lezen van dit soort berichten gingen mijn haren letterlijk overeind staan. Vondt het volslagen onzin en liet dat weten ook. Hoe anders kan het lopen, nu kreeg ik bij het lezen van dit bericht er een heel ander gevoel bij; het was eerder ontroering ,of herkenning. Anel legt dat heel mooi uit hierboven hoe dat kennelijk werkt.

  4. Imke, ik ben er in de jaren achter gekomen dat de dingen die je weerstand hoog zetten juist de dingen zijn die later juist wèl belangrijk voor je blijken.
   Dingen die mij niets zeggen doen mij ook helemaal niets.
   Ik ben blij dat ik dat nu weet en handel er naar. Dat scheelt een hoop twijfel en ergernis. Iets wat de kriebels geeft komt gewoon diep aan waar je het eigenlijk niet wil weten dus ontkent. Daar komt het zo’n beetje op neer. Als je dat tegen iemand zegt die dat zelf nog niet ondervonden heeft verklaart die je voor gek. Zou ik vroeger ook gedaan hebben. Sommige dingen moet je echt ondervinden voor je ze begrijpt.

  5. Ik verwacht van Goddelijke wezens dat ze hun taalgebruik aan de mens aan zullen passen zodat het bij iedereen overkomt.
   Ze zullen zich beslist niet arrogant uitdrukken.
   En dat alleen maar omdat ze geloofwaardig moeten overkomen, daarom is een website ook niet de plaats waar ze hun boodschap zullen plaatsen.
   Ook daarom zie ik dit als een valse boodschap.
   Er zijn blijkbaar mensen die met dit soort berichten voor godje willen spelen.
   Selene je hebt een punt wij weten niets van het taalgebruik in deze kringen maar ik verwacht wel dat ze een beetje slimmer zijn dan wij mensen en slimmere Goden zouden nooit deze fout maken.
   Overigens barst het van de uitdrukkingen die je zo van Internet kunt afhalen.
   Het is naar mijn mening net zoiets als de galactische federatie op niburu alleen pakken die het wat slimmer aan, het duurde daar wat langer voor dat ik het door had.
   Ik wil hier niemand tegen de haren in strijken, dit is gewoon mijn eerlijke mening.

  6. Berma, ik begrijp je standpunt ook wel. Ik twijfel ook wel eens. Maar aan de andere kant weet ik gewoon dat er meer gaande is dan ons leventje hier. En ik heb nog steeds het gevoel dat we daar achter moeten komen zodat we verder kunnen. Wat we als werkelijkheid zien blijft niet omdat het uiteindelijk gebakken lucht is. Letterlijk. En we bakken er af en toe heel weinig van. Ik hoop dat we dat snel kunnen veranderen
   zodat ook mensen die geen scholing hebben gehad en wel een hoop ellende ook een beter leven krijgen. Dat wordt hoog tijd. Ik kan tenminste niet leven met het idee dat ontelbare en onnoembaren eigenlijk geen leven hebben.
   Daarom volg ik “boodschappen” als dit en artikelen zoals hier en mensen zoals je ook hier tegen komt. Ook jij. Ik lees veel en denk veel en reken er op dat we het samen helemaal voor elkaar krijgen. Hoe dan ook.

  7. @Selene,Soms lees ik het ook wel als troost en dan weet ik dat ik mezelf belazer, ik zou zo graag alle boodschappen willen geloven.
   Ik blijf zoeken en hoop dat er een keer de ware boodschap tussen zit.

  8. Volgens mij zijn we the bad comedy waar de hoge sferen elke dag tot tranen toe om moeten lachen. De lagere sferen wilden er ook veel drama en afslachtingen in zien.
   Zo hebben we er gezamenlijk toch een mooie bende van gemaakt is het niet?

   Waar zijn die sferen die gewoon van natuurfilms, romantiek en wetenschappelijke documentaires houden? Die kosmische sfeer van oneindige heerlijkheid waar altijd nog wel wat te leren valt?

   Nee, niet mijn ding om sferen buiten mezelf hoger te stellen dan de kosmische sfeer die overal doorheen waart.

 6. @berma
  Elke boodschap aan de mens vanuit het Hogere, heeft evenveel lagen als er lezers zijn. Ieder leest en begrijpt naargelang de eigen ingebouwde (kleur)filters.
  Het moge duidelijk zijn dat de mens een flinke handicap heeft wanneer hij met het Hogere communiceert, zeker wanneer hij een woordenloze communicatie moet gaan neerschrijven. Vandaar stroeve, soms verdraaide zinnen, want hoe vertel je het onzegbare? Hoe zet je telepatisch doorgegeven begrippen en beelden, die je begrip ver te boven gaan, om in een voor ieder verstaanbare taal? Het soms archaïsch taalgebruik van de vertaler (hij/zij die de boodschap ontvangt en in mensentaal moet omzetten) heeft alles met dat onvermogen te maken. Laat dat je pret toch niet bederven.

  Liefde en Licht als hoogste spirituele eigenschappen, hoogste zijnsvormen. Ja maar dan Liefde en Licht waarvan wij sporadisch een fel afgezwakt schijnsel opvangen wanneer wij tijdelijk in 5D zitten. L&L als enige sleutels tot Verlichting.
  Leuk dat wij engelen, engelen mogen blijven noemen, en een naam en lichaam mogen geven. En dat dit hen vertedert (menselijke emotie?).
  En dat zij die wij engelen noemen, ingenieurs avant la lettre zijn, in zowat alle wetenschappelijke disciplines en nog veel meer dan dat. Hoe beheer je anders al die oneindig uitdijende universa? Met Liefde en Licht als motor, aandrijving, olie en brandstof en enige werkinstrumenten. Kan het eenvoudiger? Zegt men niet dat eenvoud het kenmerk is van waarheid?
  Telkens wanneer ik de prachtige gods- en engelenenergie voel, kan ik mijn tranen niet bedwingen. Moet ik soms vragen om het wat zachter aan te doen omdat het zo overweldigend is. Ook nu weer, met Metatron’s uitnodiging.

  1. Dank je wel, Anel!
   Quote: “Vandaar stroeve, soms verdraaide zinnen, want hoe vertel je het onzegbare? Hoe zet je telepatisch doorgegeven begrippen en beelden, die je begrip ver te boven gaan, om in een voor ieder verstaanbare taal? Het soms archaïsch taalgebruik van de vertaler (hij/zij die de boodschap ontvangt en in mensentaal moet omzetten) heeft alles met dat onvermogen te maken.”

   Zo werkt dat inderdaad, James krijgt die informatie binnen in lichtcodes en hij moet dat dan omzetten in begrijpelijke taal. Bovendien moet die taal nog de energie van de boodschap bevatten! Het engels is daarvoor heel geschikt, misschien ook dat het daarom is gegroeid tot een van de wereldtalen.

   Door de energetische boodschap en het feit dat het engels veel meer woorden heeft dan onze taal, kan het op ons overdreven overkomen!

   En dan is er ook nog Guido, die het engels weer vertaalt. Dat is heel erg moeilijk! Gewoon vertalen kan best, er zijn woordenboeken. Maar hoe vat je dezelfde energie in onze Nederlandse woorden? Misschien moet je dan gebruik maken van ouderwetse woorden, die de cybergeneratie al lang niet meer kent!
   En dan plakken mensen er het oordeel ‘arrogant’ op!

   Als ik dit soort teksten vertaal, dan doe ik dat het liefst na een uurtje stevig mediteren, als ik uit mijn hoofd ben vertrokken. Gewoon vanuit gevoel. Met zo min mogelijk gebruik van een woordenboek. Ik moet er daarna wel weer een paar x overheen lezen of ik geen kromme zinnen heb gebruikt…

  1. De religieuze metaforen van het verleden zijn hun kracht een beetje kwijt, we hebben een nieuwe nodig die God en de wetenschap naast en met elkaar kan laten bestaan, tenminste in onze hoofden. Hiërarchie is een door de mens bedacht, en dus mentaal concept wat iets wat allesomvattend is vanzelfsprekend onverschillig laat, vandaar de eveneens bedachte naam ‘mentale gebieden’.
   Charismatische leiders hebben de natuurlijke aanleg om mensen in een waan te brengen, ze overtuigen mensen om buiten hun eigen belang te handelen, de meest effectieve leiders zijn irrationeel, personen uit de exacte wetenschap worden zelden grote leiders, logica is namelijk schadelijk voor leiderschap. Leiders kunnen voortbestaan omdat mensen hun wanen in balans brengen door nieuwe ideeën op te doen, door de waan uit te breiden.
   Bewust-zijn is meer doorhebben dat je kont nog niet weet van een gat in de grond i.p.v in de vooronderstelling leven dat je de mensheid zou kunnen(moeten?) begeleiden.

  2. Jerry, ben jij niet ook een ‘bedenksel’..? Wat is eigenlijk een ‘bedenksel’..?

  3. Leuk dat je dat aanhaalt Guido, want precies dat slaat in mijn beleving de spijker op zijn kop! In quantum computing b.v proberen ze om de kloksnelheid heen te komen omdat ze beginnen te beseffen dat de beleving van tijd een mentaal concept is, een formule uit onze eigen belevingswereld die wij zelf het beesje (het mentale gedeelte van een computer in dit geval) hebben meegeven. Computers zoals wij ze nu kennen doen het nog stapje voor stapje(lekker dubbelzinnig =)), wikkelen hun activiteiten af in tijd, welliswaar nano-seconde op nano-seconde, dat is wel snel maar desalnietemin toch in tijd.
   Quantum computers doen het ineens!! En als dat opgaat voor elk mentaal concept dan wordt alles wat je aan kennis mentaal hebt opgeslagen, alles waar je op de conventionele manier aan refereert ineens heel onstabiel! Dan is Jerry wat je zegt alleen maar een bedenksel, een referentie kader, net als Guido en James Tyberon inclusief de mentale sferen.
   Het kwartje zien we al, en als de mentale concepten elkaar niet voortijdig uitmoorden dan wie weet hoeven we niet zo lang meer vrienden en bekenden op de traditionele wijze te begraven en olie uit de grond te pompen met alle positieve gevolgen van dien!
   Ik alvast ben hier veel op aan het mediteren, net als jij! 🙂

  4. David Bohm en consorten zouden nog weleens gelijk kunnen krijgen met hun inmiddels op veel punten bewezen hypothese dat de werkelijkheid bestaat als intelligent(oriëntatie gericht) aangestuurt super-quantum hologram, dat zou betekenen dat een mens essentieel oriëntatie gericht is, avontuurlijk is, en dus niet moet vasthouden aan concepten.
   Concepten stellen doelen, pakken een hooivork en gaan mekaar te lijf, concepten moeten zichzelf verdedigen anders verdwijnen ze.

  5. Hoi Jerry, veel gemaakte fout hier. Als je een link wil plaatsen alleen http en de ‘s’ achter http weglaten. Geleerd van Cosmic alhier 😉 Succes

  6. Ah ok, sneaky s verwijderen dat kan ik wel onthouden..
   en de zeldzame liefhebbers van exotische quantum theoretische constructies vinden het zo ook wel denk ik maar bedankt voor de tip!

 7. “Gegroet! Ik ben Metatron, Heer van het Licht”

  Het is werkelijk ongelooflijk dat men zoiets als dit verzind.
  Ga toch met bij de benen op de grond staan!
  Wat een flauwekul zeg, over een jaar is het gewoon 2013 en met
  wat voor kul komt men dan weer aan kakken?

  1. Je hoeft hier niet te komen hoor Comsol, je doet net of we je fiets gestolen hebben..! Daarbij is het ‘verzint’. Maakt niet uit, even welkom op de site; en een fijn leven verder..

 8. Elke ziel die wordt opgesloten, alleen al door het denken tussen goed en kwaad, is een eenzame ziel. Elke ziel die vrijgemaakt is door het bewustzijn is één met God en zal nooit meer eenzaam zijn.

  De ene zal door ellende en lijden de weg terug vinden. De ander heeft dit reeds bewerkstelligt en kan zich bezighouden met wat hij/zij leuk vindt. Als een vrije ziel met een jasje… Vrolijk en eenvoudig gelukkig.

  Het trillingsniveau van een engel is dan ineens overal en bovenal, in onszelf.

 9. Quote: “Het zal jullie wellicht interesseren dat de dolfijnen in jullie oceanen de engelen ‘zien’ in een dolfijnvorm.”

  Veel lichtwerkers zijn het er over eens dat dolfijnen uit de vijfde dimensie komen en dus niet ‘zien’ zoals wij. Wat vreemd dat er juist voor een vergelijking met dolfijnen is gekozen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.