Advertentie

Ook zo’n last van ‘cognitieve dissonantie’…?


goebbels leugenx

Kun je het je voorstellen? De waarheid die als leugen wordt betiteld, en de leugen die als waarheid wordt ‘verkocht’ en uiteindelijk ‘omarmd’ door de niets-vermoedende (wereld)burger..!? En toch.. Toch is precies dát de essentie van veel van de rotzooi die we in de wereld hebben..! Want hoe kun je een vreedzame wereld creëren, als bepaalde krachten-achter-de-schermen in staat zijn, hele volksmassa’s de leugen te laten omarmen..? De waarheid 180° graden draaien en de burger de leugen zó te laten omarmen bijvoorbeeld, dat je om vrede te bereiken, oorlog zou moeten voeren..?

freedomEn weet je wat daarbij nu zo bizar is? Dat de grootste leugens daarbij als meest ‘waarheidsvol’ worden omarmd.. Door weer die volksmassa’s die, vergiftigd door het ‘officiële verhaal’, ‘meer voedsel zoeken en nodig hebben voor hun motivatie, dat dit (de leugen!) toch écht de waarheid is’… Het lijkt niet alleen een heel boze droom, maar wellicht is het dat ook.. En zijn het niet, diverse -vaak spirituele- bronnen, die ons waarschuwen en gewaarschuwd hebben voor deze illusie-die-verkocht-wordt-als-de-waarheid..!

We schrijven hier op WantToKnow veel over de zg. ‘Valse-vlag’-operaties, waarbij bepaalde overheden en/of krachten áchter deze overheden, in staat blijken een spel te spelen dat ertoe leidt, dat de totale bevolking van een land wordt bedonderd met een vals beeld van de waarheid, een illusie dus. Dat deze illusie tóch voor de waarheid wordt verkocht, via o.a. meedeinende of zelfs geïnfiltreerde media, leidt er vervolgens toe, dat deze illusie als ‘officiële waarheid’ de boeken in gaat. Ondanks het tegengeluid van velen, vaak uiterst erudiete en vakkundige mensen (bijv. wetenschappers), blijft de werkelijke werkelijkheid verborgen en wordt deze als ‘conspiracy’ of in goed Nederlandse ‘complottheorie’ aangemerkt.. Hoe kan dit dan…?? Het verhaal is heel simpel, het is een beschermende ‘reflex’ van onze hersenen..?

'Ommision' staat voor 'verzuim'. Een gefotoshopte cover van het 'officiële onderzoek naar 9/11'. Wat de onderzoekscommisie verzuimt te vertellen, is dát wat cognitieve dissonantie jouw ook al niet wil doen geloven..!
‘Ommision’ staat voor ‘verzuim’. Een gefotoshopte cover van het ‘officiële onderzoek naar 9/11’. Wat de onderzoekscommisie verzuimd te vertellen, is dátgene wat cognitieve dissonantie jouw ook al niet wil doen geloven..! Wat dacht je bijvoorbeeld van het VOLLEDIG VERZWIJGEN van de ineenstorting van WTC-gebouw no. 7..! Daarom is niet eens een hele leugen, maar ook een halve waarheid genoeg voor je systeem om zich aan vast te grijpen..! “Zie je wel, en ZO is het gebeurd. Ze hebben het onderzocht en het is ‘bewezen’..!

Onze hersens zijn voortdurend op zoek zijn naar de bevéstiging van dát wat we geloven dat ‘waar’ is..! En daardoor maken deze hersenen het zó, dat we informatie die hiermee tegenstrijdig is, met een ‘gerust geweten’ kunnen verzachten of zelfs helemaal naast ons kunnen neerleggen…Door deze versie (DE WAARHEID DUS) als complot weg te zetten.. En laat dat nou precies DE ESSENTIE ZIJN waarop de manipulatoren hun leugens en

Kun je het je al een beetje voorstellen, of zit je nu midden in dit proces? Doordat je systeem de bui al weer ziet hangen.. Voelt hangen.. Hier op de site die vroeg of je het wilde weten, waarop je kennelijk ‘JA’ geantwoord hebt.. En nu zou het ‘zomaar’ te heet aan je voeten kunnen worden, alleen al door de ‘onthulling’ van dit proces..  Het proces van ‘Cognitieve Dissonantie’.. Want hoe is dit proces de afgelopen tien jaar bijvoorbeeld bij jou ‘aan de slag’ geweest..?

De reden dat we dit onderwerp hier op de site behandelen, is gelegen in het FEIT dat de ‘krachten-achter-de-schermen’, volledig op de hoogte zijn van deze menselijke reflex..! Kijk maar eens naar de uistpraak van Joseph Goebbels hierboven.. Vertel een heel grove leugen en herhaal hem, via ‘officiële media’ bijvoorbeeld, zo vaak mogelijk. Er ontstaat vervolgens in de geest van het grote publiek geen ruimte meer, om een alternatieve versie te kunnen accepteren. En dat die alternatieve versie, nota bene zelfs de waarheid kan zijn (!!), doet aan het proces van cognitieve dissonantie niets af..!

To big to believe…
Het is Dr. David Griffin, de onnavolgbare en uiterst erudiete Amerikaanse professor, die zich vast volledig heeft gebeten in de totaal onlogische ‘officiële’ verklaringen rondom de aanslagen op de VS, op 11 september 2011.. Eén van de meest opvallende conclusies die deze wetenschapper heeft getrokken, bij het accepteren van de officiële 9/11-versie door de bevolking van de VS en de rest van de wereld, is dat deze werkelijke werkelijkheid, ZO heftig is en confronterend voor de menselijke geest, dat deze ‘officiële versie’ er als zoete koek in gaat..

Professor Dr. David Griffin heeft zich vastgebeten om zijn vaderlandslievende rol te vervullen door de Waarheid boven tafel te brengen rondom 9/11.
Professor Dr. David Griffin heeft zich vastgebeten om zijn vaderlandslievende rol te vervullen door de Waarheid boven tafel te brengen rondom 9/11. En niet om te helpen de leugen als waarheid te (blijven) verkopen..!

Zodat mensen niet verder hoeven ‘voelen’ en de pijn kunnen vermijden van het verraad en de vele, vele doden die te betreuren waren en zijn rondom deze aanslagen.. En professor David Griffin noemde dit gevoel: “TO BIG TO BELIEVE”.. ‘Té groot om het te durven/kunnen geloven’ dus.

Maar misschien kunnen we in het kader van ‘Cognitieve Dissonantie’ dus beter spreken over… ‘TE GROOT OM HET TE DURVEN VOELEN’…  Tja, dat is dus eigenlijk het verhaal van deze cognitieve dissonantie..Het vermijden van het pijnlijke doorvoelen van de werkelijke werkelijkheid..!

Te groot om het te durven voelen. Dát is namelijk preciés de reden dat je lichaam/geest je deze deze ‘mentale reflex’ heeft aangeleerd. ‘Uitbannen die informatie!’…! Wil je meer lezen over dit specifieke verhaal van Prof. Griffin, luisteren naar een radio-interview dat hij hierover geeft, dan klik je HIER

Zoals je ziet passen alle puzzelstukjes nu in elkaar.. Valse vlag-operaties en ‘cognitieve dissonantie’ zijn elkaars broers. Twee broers die het manipuleren, ontkennen en creëren van andere ‘waarheden’ tot kunst hebben verheven.. Hoe de cognitieve dissonantie verder werkt.. Heb jij er al last van..? Als je de fundamenten onder je systeem voelt resoneren, is het antwoord ‘Ja!’…

x

* * *

‘Velen stellen het gemakkelijk zonder waarheden,
maar niemand is sterk genoeg
om het zonder illusies te kunnen stellen.’

– Gustave le Bon Frans
(socioloog/psycholoog 1841-1931)

* * *

x

x

Ook zo’n last van ‘cognitieve dissonantie’…?

2014 © WantToKnow.nl/.be

x

Cognitieve dissonantie is het ongemakkelijke gevoel dat we krijgen, als datgene wat we geloofden of hoopten, plotseling wordt tegengesproken door feiten.. Of als we bijvoorbeeld beseffen, dat ons persoonlijke gedrag niet overeenkomt met het positieve beeld dat we van onszelf hebben… Als we dus ineens twee verschillende ideeën hebben die volledig elkaar uitsluiten..! Hoe ga je daar dan mee om..? Het zijn feitelijk ‘stukjes kennis/bewustzijn’ die wrijving in onszelf veroorzaken, doordat ze elkaar kei- en keihard tegenspreken. Je zoekt dan je heil in een reflex die we ‘cognitieve dissonantie’ noemen.. Je ‘systeem’ bedenkt ter plekke een verklaring, waarmee je weer ‘verder’ kunt, ook al weet je, diep van binnen, dat het kul is, wat je zit te bedenken..!

Het was de Franse psychiater Fratz Fanon, die de diepte zag van de cognitieve dissonantie-theorie; deze quote is aan hem ontleend..
Het was de Franse psychiater Fratz Fanon, die de diepte zag van de cognitieve dissonantie-theorie van Festinger; deze quote is aan hem ontleend..

“Hij zit nog in de ontkenningsfase!” is een veelgehoorde uitdrukking over iemand die (herhaaldelijk) ontkennend antwoord op een bepaalde vraag of bijvoorbeeld iemand die niet kan geloven (!!) dat een geliefd persoon is weggevallen. In sommige gevallen zal de ontkenning terecht zijn, terwijl er in andere gevallen sprake zal zijn van een zogenaamde dissonantie. Een botsing dus, tussen het gedrag van die persoon en zijn of haar houding tegenover het/dat eigen gedrag. Bijvoorbeeld een milieu-activist die in de meest vervuilende auto rondrijdt is een dissonantie.

En natuurlijk weet bijvoorbeeld ook bijna élke roker waar we het hier over hebben.. Het gevoel dat je rookt, maar je weet dat je eraan dood kan gaan; dát veroorzaakt een ongelukkig gevoel, dus je moet deze ‘dissonantie’, deze twee niet-verenigbare gevoelens, proberen in jezelf op te lossen. En wat doen dan bijvoorbeeld veel rokers.. Op de een en of andere manier negéren of bagatelliseren ze het bewijs, dat roken dodelijk kan zijn. Want als ze dat niet doen, dat verzachten of negeren, zullen ze niets anders kunnen concluderen dan te gaan stoppen met roken..!

Dissonantie is daarmee dus een emotionele toestand, die vooral écht ongemakkelijk is, wanneer basisaannames worden aangetast. Stel dat je een diepe overtuiging hebt over hoe je bijvoorbeeld je kinderen moet opvoeden, en opeens verschijnt er een publicatie waarin wordt uitgelegd dat onderzoek aantoonde dat die manier die jij hanteert en waar je stellig in geloofde, helemaal verkeerd is. Je zult dan -op zijn zachts gezegd- niet blij zijn met zo’n onderzoek dat aantoont, dat je eigenlijk alles verkeerd deed. Wat is er dan makkelijk en inderdaad het meest toegepast, dan je ergeren aan dit onderzoek, het afwijzen en melden: “Ga toch weg met je domme onderzoek”…

Wie, wanneer en waardoor..?
De theorie over ‘cognitieve dissonantie’ werd al in 1957 opgesteld door Leon Festinger, een Amerikaanse-joodse sociaal-psycholoog uit New York. Hij had deze theorie getest aan de hand van het gedrag van een sekte. Deze sekte was er namelijk van overtuigd, dat hun aanhangers door een ruimteschip zouden worden opgehaald, om ze te redden van een op handen zijnde zondvloed op Aarde. De wetenschappelijke voorspelling van dr. Leon Festinger was nu, dat wanneer deze vloed en de komst van de UFO uit zouden blijven, het geloof erin juist zou worden versterkt..

En wat denk je.. Dat bleek inderdaad zo te zijn… En nu kun je lachen of ontkennen dat dit gevoel bestaat, maar dan ben je niet alleen zélf bezig met cognitieve dissonantie…. Je bent ook nog eens niet neutraal aan het beoordelen wat je leest, je ZIT al in een niet-neutraal gevoel… De oorspronkelijke theorie van Leon Festinger werd gepubliceerd in 1957 in ‘When Prophecy Fails’. Festinger was

Hoe de werkelijke werkelijkheid als een spiegel wordt gepresenteerd.. Aangenaam, ik ben de Leugen, mijn naam is 'Waarheid'..
Hoe de werkelijke werkelijkheid als een spiegel wordt gepresenteerd.. “Aangenaam, ik ben van de familie Leugen, mijn naam is ‘Waarheid’..”

Aan deze theorie liggen feitelijk twee hypothesen ten grondslag:

  • In de eerste plaats is dat, wanneer er een toestand van dissonantie bestaat, de persoon in kwestie gemotiveerd zal zijn deze toestand om te zetten in een toestand van consonantie.
  • En in de tweede plaats zal de persoon in kwestie situaties en informatie die de dissonantie stimuleren actief ontwijken.

Met cognitieve dissonantie wordt feitelijk dus het onaangename gevoel bedoeld van de spanning of de frustratie die ontstaat wanneer mensen worden geconfronteerd met informatie die hun basisaannames weerspreekt. Er treedt dan -DOOR DAT GEVOEL DAT NIET BEWUST WORDT BELEEFD- een psychisch mechanisme in werking die deze spanning (van frustratie en woede) wegwerkt.  En het mentale lichaam, onze geest doet dit op uiterst geraffineerde wijze.. Namelijk door de ‘contrasterende ideeën’ juist wél met elkaar in overeenstemming te brengen, waardoor de gemoedsrust weer wordt herstelt… Terug naar de Tv met chips en de afstandbediening dus..

Cognitieve dissonantie kan een drijvende kracht zijn om nieuwe denkbeelden te ontwikkelen, maar kan er ook toe leiden dat mensen met valse aannames en fantasieën, die nergens op gebaseerd zijn, zich afsluiten voor wezenlijke informatie die hun overtuigingen weerlegt…! Zo ontstaat er een soort ‘mechanisme van zelfrechtvaardiging’ als een belangrijke factor bij het nemen van onlogische beslissingen.

Cognitieve dissonantie: ook ’n goed verhaal om ook een doos bonbons leeg te eten..!
En dat kun je toelichten bij iemand die wil afvallen en een paar koekjes pikt.. Het eerste koekje ‘kan geen kwaad’ toch? En het tweede is ‘geen ramp’, want je hebt trek en het verbrand in ‘no-time’ in je lijf.. Zo maak je jezelf wijs.. Zo kun je dus een hele koektrommel leeg eten.. Of een doos bonbons.. En niemand minder dan Kees van Kooten schreef het volgende verhaal, waarin bijna ELKE ZIN een ‘cognitieve dissonantie’ is..! Kees van Kooten las dit verhaaltje ook voor bij DEZE uitzending van ‘De-Wereld-Draait-Door’..

bonbons

Hoe een doos bonbons te eten?

x
1. Zet de doos recht voor u op tafel, kijk er strak naar en zeg: “Ik neem er eentje”...
2. Herhaal dit enige malen voor uzelf.
3. Maak nu de doos open en bewonder de bovenste laag, terwijl u blijft herhalen: “Ik neem er eentje..”
4. Neem er nu eentje.
5. Sluit vervolgens de doos.
6. Doe de doos weer open en tel, door met wijsvinger rechts van bonbons langs de binnenwand te wroeten, hoeveel lagen bonbons zij bevat en of het heel erg zou zijn, als u er nóg eentje nam..
7. Beantwoord deze vraag derhalve ontkennend en neem er nog eentje.

8. Doe de doos nu goed dicht.
9. Zet haar hoog weg en zorg er bij dit wegzetten voor, dat er een bonbon uitvalt,
die bijna op de grond terecht zou zijn gekomen, als u hem niet snel in uw mond zou hebben gestoken.

10. Probeer nu de doos te vergeten.
11. Zet een lekker kopje thee.
12. Vraag u af of met een bonbonnetje bij de thee, deze niet nog lekkerder zou smaken.
13. Beantwoord deze vraag met “Ja!” en haal de doos weer van de kast.

14. Drink, om de tweede laag bonbons te bereiken, nog drie kopjes thee.
15. Verbrand of verstop overgebleven papiertjes van bovenste laag.
16. Neem, om het aangebroken uiterlijk van nieuwe doossituatie te onderstrepen, één bonbon.
17. Herhaal deze handeling.

18. Zoek nu in onderliggende derde laag naar lekkere, ‘net zo’n bonbon als zoëven’ nog op tweede laag.
19. Verwijder deze bonbon uit derde laag en eet hem op.
20. Maak, om ‘doorzakken’ in thans ontstane gat van derde laag te voorkomen, de tweede laag nog drie à vier bonbons lichter.
21. Breng nu, ter correctie van de totale wanverhouding doos-bonbons, de bonbons over in schaaltje.
22. Eet, ter vermijding van een lelijke ‘kop op het schaaltje’, diverse bonbons snel op.

23. Eet, ter feestelijke opening van het zojuist tot bonbonnière gepromoveerde compôteschaaltje, nog zo’n twee à drie bonbons.
24. Kies, voor verkrijgen van een ‘voller effect’ nu een kleiner schaaltje en laadt de bonbons hierin over.
25. Handel bij evt. ‘lelijke kopvorming’ als in punt 22.
26. Herhaal de stap van punt 23.

27. Eet de nu onduidelijke, niet langer presentabele bonbons terug tot twee stuks.
28. Eet zelf de lekkerste van deze 2 bonbons.
29. Verwijder alle bonbonsporen (denk aan de doos!)
30. Presenteer uw partner bij binnentreden de overgebleven ‘welkom-thuis-bonbon’..!
31. Zeg tegen huisgenoot: ‘Je vindt ‘m lekker hè? Dan zal ik morgen eens een hele doos kopen!’

x

Verklaring voor moordenaars, oplichters en hypocrieten
truth-and-liesLaten we nu eens naar het gedrag van mensen kijken, die we hypocriet vinden, of kijken naar regelrechte bedriegers. Ze hebben voor zichzelf een prachtige ‘motivatie’ gevonden om hun ethische en morele gevoelens te onderdrukken, opzij te zetten. We vragen onszelf dan af, hoe deze mensen met zichzelf kunnen leven. Hoe deze mensen zichzelf in de spiegel kunnen aankijken, terwijl ze weten dat ze iemand staan te bedriegen, manipuleren en ook het leven onmogelijk maken. Of zelfs dat leven van mensen afnemen..

Hoewel sommige van deze bedriegers en moordenaars zelf niet eens beseffen wat ze aanrichten, ‘vinden’ ze, vanuit die cognitieve dissonantie, dat mede-mensen gewoon een simpele prooi zijn. Waarom zouden ze daar niet van profiteren? Die mensen letten toch niet goed op, het IS in de wereld toch ‘eten of gegeten worden’..? Of wat dacht je van de ‘motivatie’: ‘Ik moet toch ook leven’, of ‘wat kan ik eraan doen, dat ik een rotjeugd heb gehad?’..!

Cognitieve Dissonantie in relatie met milieuproblematiek..
Als iemand van zichzelf vindt dat hij of zij een milieuvriendelijk persoon is en als deze persoon er veel waarde aan hecht dat dit door de buitenwereld wordt gezien, zal bij deze persoon waarschijnlijk een gedrags- of attitude verandering plaatsvinden op het moment dat hij/zij geconfronteerd wordt met zijn of haar eigen milieuonvriendelijk handelen.

Zo treedt er dissonantie op op het moment dat een ‘milieuvriendelijk’ persoon veel in een auto rondrijdt en eigenlijk nooit de fiets pakt.. Op het moment dat deze persoon met deze dissonantie geconfronteerd wordt, zal waarschijnlijk een gedrags- of attitudeverandering plaatsvinden, om de dissonantie te laten verdwijnen. Of deze persoon ontkent keihard dat dit überhaupt plaats vindt, of hij ontkent de juistheid van de aangedragen informatie.

Kijk naar de kleuren en lees vervolgens deze kleuren hardop voor. Observeer je gevoel bij het zien van de kleur en de verwarring in de tekst..
Kijk naar een woord en zeg vervolgens hardop welke kleur dat woord heeft.. Observeer je gevoel bij het zien van de kleur en de verwarring in de tekst.. Een kleurrijk voorbeeld van cognitieve dissonantie aan het werk..!

Cognitieve dissonantie als verklaring voor wetenschappelijke dwalers..
Volgens de wetenschappelijke uitgangspunten, zouden wetenschappelijke ideeën dienen te worden aangepast, als zich nieuw bewijs voor andere ideeën aandient. Maar de meeste wetenschappers mensen delen die wetenschappelijke geest niet. Het is belangrijk dat wetenschappers begrijpen hoe ook bij hen, het proces van ‘cognitieve dissonantie’ kan werken.

Hun eigen ideeën en overtuigingen zijn niet heilig. Als ze vasthouden aan eigen dogma’s, dan forceren ze zichzelf in feite in een staat van dissonantie. Zoiets van: “Ik ben een intelligente, ruimdenkende, bekwame en vriendelijke wetenschapper en jij staat me te vertellen dat ik ‘idiote’ en foute ideeën had? De groeten.”

Als wetenschappers goed begrijpen hoe cognitieve dissonantie werkt, is het heel belangrijk voor hen om niet een verkeerde toon aan te slaan, bij de presentatie van nieuw, vooral baanbrekend onderzoek. Door de verkeerde toon, jagen ze hun collega’s in het defensief, en zullen deze hun (oude) denkbeelden nog sterker proberen te beschermen..

crisis kans en gevaarDenk daarbij aan nieuwe medische informatie, de kwaliteit van medisch onderzoek tegenover bewezen alternatieve medicatie. Het is dus belangrijk voor wetenschappers te weten wat het OOK VOOR HEN betekent om star vast te houden aan bepaalde ideeën.

Het zelfbedrog overwinnen?
Wat zijn mogelijkheden om dit ‘zelfbedrog-uit-bescherming’ te overwinnen, te voorkomen dat we voortdurend in dezelfde valkuilen stappen? Een van de oorzaken die mensen in een positie brengt om zichzelf voor de gek te houden en (in)direct schadelijk gedrag te rechtvaardigen, is dat ze dus niet goed weten hoe ze de tegenstrijdigheden moeten oplossen, waarmee ze geconfronteerd worden. Hun defensieve houding wordt nog dogmatischer en ze maken hun tegenstanders zwart en steken zichzelf een veer in de kont.

Als je begrijpt hoe deze ‘cognitieve dissonantie’ werkt, kun je het al direct in werking zien bij jezelf en ook bij anderen. Het lijkt of je in een spiegel kijkt. Je weet hoe de optische illusie werkt, maar je kunt er niets aan doen, dat het perspectief voortdurend voor je veranderd. Maar aan een mentale illusie kun je wel degelijk werken! Want als je gaat inzien hoe dit mentale mechanisme werkt, kunnen we onszelf keihard afremmen op dat ‘valse spoor’, dat we zo blind volgen.

Dan ben je ineens veel beter in staat je af te vragen of je wel de beste keuze maakt of hebt gemaakt. Of dat onze interpretatie of ervaring de juiste is, of dat er ook andere manieren zijn om iets te bekijken. Ook al zet die je wereld bij wijze van spreken op zijn kop. Een open mind kan je uit je ‘zelfrechtvaardigende spiraal’ halen. En je doen afvragen of je bijvoorbeeld toch nog iets over hoofd hebt gezien?

Vaddd
Van schok, naar het bewijs voor de ontkenning.. (Cognitieve dissonantie aan het werk!) Van daaropvolgende frustratie over het ‘foute’ beeld, ‘de zaken zijn zo anders dan ik dacht’, naar de depressie erover.. Vervolgens het uitproberen van de nieuwe gedachte en het delen erover. Het vervolgens leren omgaan met de nieuwe situatie. Dan ontstaat, door het volledig integreren van de veranderde gedachte, een nieuw individu..!

Als het je lukt ontspannen de dingen op deze manier te bekijken, kun je dat al snel in je eigen leven toepassen en zul je zien dat al die ‘conspiracies’ door jezelf zo betiteld zijn, om je wellicht te behoeden voor een heftig mentale schok.. Er is nog niemand slechter geworden van ‘nader onderzoek’ en ‘er eens goed zélf induiken’…! Maar vooral van het afstappen van starre denkbeelden en ideeën..

De reflex om pijn te voorkomen..!
Het kan pijnlijk zijn om de werkelijkheid onder ogen te zien, vandaar dat er deze reflex van het (mentale!) lichaam bestaat, die we ‘cognitieve dissonantie’ noemen. Het pijnlijke inzicht dat je misschien verantwoordelijk was voor een breuk in de familie, dat je de problemen van een klant of patiënt verergerde in plaats van deze beter te maken.
Twee basis-aspecten hierbij zijn cruciaal. Het eerste is dat je je eigen gedrag onder ogen ziet en durft te zien. Vervolgens de verantwoordelijkheid neemt voor schadelijke gevolgen van deze daden.

Maar ten tweede: kijk naar de schoonheid van het proces zélf..! Je kunt best doorgaan met het ‘onlogisch rechtvaardigen’ van je daden, maar bedenk, dat je niet kunt leren van je fouten als je niet beseft dat je ze gemaakt hebt! Je geeft dus dan pas een fout toe, je vergeeft jezelf, je hebt wat compassie met jezelf, maar daarna maak je die fout niet meer. Al die elementen hebben met het proces te maken.

In het geval van bijvoorbeeld de 9/11-aanslagen, kun je dit principe eenvoudig toepassen, door jezelf inderdaad eens dieper te informeren, via andere bronnen dan die, die jouw mening continue bevestigden en bevestigen..! Geef jezelf de ruimte om te leren en je koers, mening en/of leven bij te stellen.. En dáár is het BESEF van het proces van cognitieve dissonantie natuurlijk een mooi bewust-zijns-middel voor..!

* * *

x

paulo coelho

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.