Advertentie

Actuele visie vanuit ‘hoger’ perspectief…


De aanhoudende exponentiële versnelling van de technosfeer zal een rol blijven spelen
in het tot het uiterste drijven van de aarde en tegelijkertijd meer waanzin creëren,
binnen de menselijke sociale constitutie. We kunnen meer veranderingen op aarde,
politieke ontwrichtingen, spanningen, oorlogen en geruchten van oorlog verwachten.

Maar verwacht niet dat iets ooit nog normaal zal zijn. Homo sapiens heeft zijn tijd gehad.
Homo noösfericus is in aantocht. Om dit zo positief mogelijk te begrijpen, moeten we ons
voorbereiden op de enige manier die we kunnen: door ons te wenden tot een grondiger
spirituele manier van leven en buiten de gebaande paden te denken!

Laten we voortdurend in gedachten houden dat de wereld een collectieve droom is,
en dat wij bezig zijn, een nieuwe wereld bij elkaar te dromen.

José Argüelles/Valum Votan (1939-2011)
(visionair, kunstenaar.
Grondlegger van de 13 Manen Kalender vredesbeweging,
het 2012-bewustzijn en de Harmonische Convergentie 1989)

* * *

We doen de moeite om met Berry ’te gaan zitten’, om de onstoffelijke bron(nen) te raadplegen, die Berry als channel kan raadplegen. Omdat het naar onze mening zeer waardevol is, informatie te ontvangen, over onze actuele situatie én ons leven op Aarde, vanuit andere bewustzijnslagen; ‘hogere’ perspectieven; vanuit onstoffelijke werelden/dimensies. Informatie over zaken, die wijzelf ‘slechts’ vanuit ons Aards perspectief kunnen beoordelen.

Aanleiding genoeg dus om regelmatig vragen te blijven stellen aan deze bronnen, waarvan Berry informatie ontvangt. Op basis van een vragenlijst vullen wij de vraag/antwoordsessie binnen bepaalde thema’s.

Berry Vincenta met alledaagse steun en toeverlaat, zus Jenny (R)

Voor dit keer gaat het om het bespreken van situaties in de wereld, in een tweegesprek van 12 oktober jl. Het uitgewerkte transcript van deze sessie (met weer hartelijke dank daarvoor aan Gea!), kun je hieronder lezen. De doorgekregen info is in onze ogen waardevol, omdat deze informatie kan dragen aan je (totaal)beeld van de huidige crises, die -zo blijkt keer op keer- óók levensgrote kansen in zich dragen voor menselijke bewustzijnsgroei en -ontwikkeling.

Bovendien word je, wanneer je je ‘helikopterblik’ gebruikt, niet volledig overdonderd door de huidige heftige situatie in de wereld; zie je dat er veel méér speelt, dan je in eerste instantie zou vermoeden. Zo ben je dus in staat even ‘afstand te nemen’..! Een kans voor mensen individueel en onderling, om dátgene te duiden, wat werkelijk waarde-vol is..!

Voor het geval je nog mocht twijfelen..

Dát het besef kan doordringen, dat materiële zaken, zoals geld, niets meer zijn, dan stoffelijke, niet bezielde objecten. Dat wij met onze geest ons stoffelijk lichaam bezielen. Dat het gaat om liefdevolle intermenselijke interactie en een oprecht duurzaam leven. Vol geluk, dat niet gekocht hoeft te worden, maar ieders geboorterecht is.

Doe je voordeel met deze info. Heb je niets met channelen/doorgevingen, lees dan tóch de info. Want het is écht verstandig tóch -figuurlijk gesproken- de brief te openen, die je niet op prijs stelt; waarvoor je ook de postbode kunt vervloeken, terwijl hij slechts de boodschapper is.! Het gaat om de essentie van de boodschap, waarvan jij en jij alleen bepaalt of deze waarheid bevat, waarin jij je kunt vinden.

* * *

*

Actuele visie vanuit ‘hoger’ perspectief…

2023 © Berry Vincenta (site HIER)  & WantToKnow.nl/be

x

Berry Vincenta

Op 12 oktober 2023 zaten we weer samen met Berry Vincenta, een erudiete vrouw die haar para-normale talenten inzet voor persoonlijke en collectieve bewustzijnsgroei. We bespraken de actuele ‘stand-van-zaken’ in de wereld, aan de hand van vragen die wij voorlegden. We deden dat al enkele malen eerder, waarvan je hier op de site de uitgewerkte artikelen nog kunt lezen. (HIER) We wensen je wijsheid bij het lezen van dit artikel. Vooraf aan de vraagstelling, was er een bericht dat Berry graag wil delen:

‘Vanochtend was ik mij aan het aankleden en dacht aan de wereld en opeens was er een ‘opening’. Het voelde of er een energetische doorbraak is – dan heb ik het maar even over een kosmische energetische doorbraak – alsof er een veld is geopend, dat nu echt die enorme factor voor die nieuwe tijd kan bieden. Waarin mensen collectief worden aangeraakt. Allen op hun eigen plan, ondergrond en achtergrond etc. Alsof er een switch komt en dat is natuurlijk wat er nu zo zichtbaar is op de wereld.

Álles is op de spits gedreven, alles wordt naar één punt geleid. Heb ik al eerder benoemd – en dat is nog steeds zo. Het gaat nu haast voorbij dat punt, wil ik nu bijna zeggen. Implosie-explosie heb ik al vaker genoemd. Het is er nu weer en die energie is aan het transformeren. Ja, en het is niet alleen maar die transformatie, daarachter via heel veel verschillende.., kijk naar de oorlogen en ook alle fake nieuws, alles wat daarachter ligt en alles wat niet waar is, maar wat mensen wel geloven… Ook daarin komt een kentering. Het bewustzijn wordt  dieper aangeraakt door de opening van het veld, waarin ik vanochtend ineens (diepe zucht) een stuk energie voelde inzakken.’

Vraag:
In het midden; jij kunt beide kanten bekijken?
Antwoord:
Juist exact. Het was eerst de dualiteit die ons weer helemaal razend gek maakte,  om vervolgens de energie terug te geven aan van ‘uit elkaar’.  Ja uit elkaar om uit eindelijk weer tot die eenheid te komen.  

Vraag
Trialiteit? Om tot eenheidsbewustzijn te komen, óver de dualiteit heen!

Antwoord
Het was voor mij ook een gevoel van: alsof ik even hele diep weer kon ontspannen. Dat herken je waarschijnlijk wel, van tijdens die Corona-ellende waarin  alles zo gekeerd is en er een ouder deel is – tenminste dat is mijn eigen ervaring – die het heel lastig vond om nog mee te kunnen doen. Iets wat probeert te ontspannen en plezier aan te beleven; je kent het,  maar alsof er steeds een deel is wat daaraan niet meer mee kon doen.

Vraag/opmerking
Waarschijnlijk dat heel veel mensen onbewust dieper zijn gaan voelen, waar ze nu dan ruimte aan geven, via die individualisering in de maatschappij. Dat ze nu denken: ja maar waar sta ik dan eigenlijk, want iedereen – uitzonderingen daargelaten – staart over twee kanten. Zoals je staart over de gruwelijkheden, maar ook over de menselijke kant van de zaak, van de Palestijnse burgers, die onschuldig zijn daarin en Hamas daarin, die hen gebruikt als schild.

Antwoord
Exact..!  Daar zit dus de verschuiving.  En die verschuiving druppelt langzaam binnen in het collectief. Dat maakt denk ik ook, dat we daardoor straks op dat breekpunt gaan komen, want dat wij op een breekpunt gaan komen, zit er gewoon heel dicht bij. Dat zit heel dichtbij bij onze leefwereld van nu. Dat moet ook. Dit kan zo niet doorgaan.

Vraag/opmerking
Dat is in de buitenwereld hè. Zo boven, zo beneden, zo buiten zo binnen.
Antwoord
Ja goed, maar die zit natuurlijk ook in die zelfde omwenteling en alles wat daarmee te maken heeft. Alles, dus wij drijven daarin mee, maar wij moeten ons bewust worden. En vooral – ik denk wij – wij als lichtwerkers! Niet de taak daardoor nog zwaarder maken hoor! Dat bedoel ik niet. Maar het is een mooie inleiding.

* * *

Mandala van de nieuwe Aarde

Berry:
Ik wil gelijk even een beeld delen. Wanneer er gesproken wordt over: ‘alles wordt op het spits gedreven’ , dan betekent dit, dat er heel veel energie, juist vanuit het collectief – het mentale veld – zich nu in de vorm heel duidelijk tot uitdrukking laat brengen in het dagelijkse leven van de mensheid. Deze vorm, die nu in de wereld in al het geweld en chaos zo zichtbaar en voelbaar is, is een energie die zich heel duidelijk naar één punt laat leiden. En dat is een noodzaak.

Wanneer deze energie samenkomt, zal er uiteindelijk een enorm breekpunt ontstaan. Dat breekpunt zal datgene in de bodem van de aarde laten vallen, waardoor er een andere energie op gang kan worden gebracht, vanuit een nieuwe vruchtbaarheid. Een nieuwe vruchtbaarheid voor het bewustzijn, die ontstaat in het denken en ervaren der mensheid, waardoor de realisatie van de werkelijke ‘realiteitszin in het leven van alle dag’ een heel andere plaats gaat krijgen.

Omdat het dan verbonden wordt met dat, wat innerlijk altijd geweten is. En dat wat het geweten werd van het menselijk persoonlijkheidsperspectief, wordt een geweten van de ziel. Deze ziels-energie zal dan zodanig zijn plaats gaan vinden, dat daardoor werkelijk, vanuit die nieuwe aarde, de nieuwe samenleving kan ontstaan.  Dit lijkt voor nu – in de wereld van nu – een utopie . Dit lijkt een heel diepe energie die nog heel lang zijn plaats zal dienen te vinden.

Maar wees gerust, dit zal  in de tijdslijn van deze evolutie op een moment gebeuren, waarin u zich dat niet direct bewust zult zijn. Maar dit vanuit een heel diepe verbondenheid, vanuit deze zielsstructuur zult weten. Weten wat er energetisch gaande is en ook wat daar wordt aangestuurd, vanuit heel veel verschillende lichtvelden. Het is tijd, het wordt tijd om datgene te keren wat in de tijdslijn besloten ligt binnen dit Kosmische Plan.

Wat ik daarin  ook zie is een enorme top waar ook over gesproken werd, door ons al, over die transformerende functie die het dan ook krijgt, als een enorme krachtbron, die zal helpen niet alleen op te lossen, maar vooral ook weer nieuwe intenties vanuit hartenergie te openen. Daar komt de verandering. Daar komt de verandering. Intenties die voorbij iedere vorm van het zelf gaan.

Vraag
Als we kijken naar het Israëlisch/ Palestijnse conflict  – om het zo maar even te benoemen – is dat natuurlijk een trigger die wereldwijd deze dynamiek op gang zal kunnen brengen, of al brengt. In welke relatie tot oeroude religies en met name de plek van Jeruzalem daarin, zal een dergelijke verandering zichtbaar gaan worden?

Antwoord
De zichtbaarheid hierin, is vooral ook straks duidelijk zichtbaar in de intentie vanuit hartenergie, zoals net gezegd. Deze hartenergie is verbonden in die Christusenergie, die weer verbonden is met dat wat de oude religie liet zien, vanuit het meesterschap van Meester Jezus, die drie jaar de Christuskracht naar de wereld bracht  en vanuit die energie de harten van de mensen opende, opdat wat vanuit religie  -op dat moment – erkend en herkend in het zelf kon worden.

Christ energy (© 2005Jhadten Jewall)

De heilige afstemming vanuit het Licht. De heilige innerlijke afstemming, maar vooral ook het weten van het ‘Zelf’ in het menselijk perspectief. Daarin te zien dat de verbondenheid met dat godsprincipe en het uitdragen vanuit dat, wat vanuit de Goddelijke Bron, via de mens in zijn goddelijke structuur en natuur op aarde in de vorm is gebracht. Vanuit die energie dit opnieuw te doen herinneren. Maar deze goddelijkheid en deze goddelijke natuur der mensheid is – zoals wij al eerder hebben besproken – misvormd geraakt in de wereld.

Juist doordat religie naar mensen hart hand werd vertaald, om vanuit de machtsstructuren zijn plaats te vinden, vanuit menselijk oogpunt. Maar deze religieuze overwegingen die ook afhankelijkheid hebben gecreëerd, hebben ook heel veel van het zelfbewustzijn – en dat wat de mens in zichzelf als zijn heiligdom dient te ervaren en te beschouwen – uit handen gegeven.

Daar waar de innerlijke goddelijkheid – het goddelijk  perspectief in het zelf – verdwenen leek in de wereld en in wat de wereld vanuit religie, overheden, binnen religieuze groeperingen en alles wat daarin aangestuurd werd, is dat wat de mens uit handen heeft gegeven. En wat daardoor ook een misvorming bleek, uiteindelijk van dat, wat het goddelijke principe in de mens in zich zelf draagt en droeg.

Nu wordt die energie uiteindelijk weer teruggegeven in het hart der mensheid. Daar waar nu nog krampachtig wordt vastgehouden aan de oude manier van beleven van religieus besef, maar ook het daarin, vanuit een afgescheidenheid, deze religie te willen beleven en verlevendigen en innerlijk voorbij het Veld van die Eenheid binnen religie te zijn gestapt, wordt nu ook heel duidelijk zichtbaar.

Daar waar de mens religie heeft ingezet om oorlog te voeren, heeft dit niets meer te maken met de Bron of het goddelijk bewustzijn, maar heeft alles te maken met deze grote misplaatsing hiervan. Daar waar de heiligheid, het heiligdom, de heilige structuur,  de heilige vibratie van dat wat het Christusbewustzijn beweegt, weer voelbaar wordt gemaakt, zal uiteindelijk eerst weer via de weg van de oude vernietiging dreigen te gaan.

Maar tegelijkertijd is het daarin noodzakelijk, dat de mens nieuwe religieuze inzichten gaat krijgen. Niets meer buiten zichzelf gaat zoeken, maar zijn eigen goddelijke veld weer terug vindt, via deze heilige oorlogen. Deze energie is in principe een zegen. Het zal alleen ook daarin steeds weer offers vragen. Offers der mensheid!

Prachtig en krachtig, Dank je wel.

Vraag
Er wordt gesproken over de onrusten die er nu zijn en de verschrikkelijke verwoestingen en wreedheden, als zijnde een zogenaamde ‘valse vlag’ aanval, waarbij de aanval is uitgelokt om grotere maatregelen – laat ik het zo zeggen – te kunnen nemen. Kunt u daar iets over zeggen?

Antwoord
Datgene wat niet als waarheid wordt gepresenteerd, is een veld dat is gecreëerd, op basis van een steeds groter uitbreidende macht te willen verkrijgen over wat op dit moment zo zichtbaar is. Maar waarin er verliezen worden geleden achter de coulissen, om het maar zo te zeggen. Daar waar verlies wordt geleden waar –als het ware moet worden ingeleverd- allerlei machtsstructuren, vanuit bolwerken die daar zo actief in bezig zijn, is daar op dit moment een noodzaak voor deze groep – om op welke wijze dan ook – de aandacht van de wereld te vragen voor dat wat er nodig is.

Dit  zijn veelal financiële belangen. Financiële belangen die nodig zijn om in stand te houden wat door deze groepen in stand gehouden wil worden, omdat de machtsstructuur daarachter, juist door geld in stand wordt gehouden en vanuit macht daardoor. Daar waar er wordt samengewerkt met landen op deze aarde – waar veel mensen geen zicht op hebben – is ook daar, deze stroming van machtsenergie steeds zichtbaar en voelbaar in de onderstroom. Daar wordt dus vanuit een groter veld in stand gehouden, wat juist vanuit – wat ik u hiervoor heb uitgelegd – uiteindelijk zal doen breken.

Daarom is deze chaos op een bepaalde wijze ook een noodzaak om zichtbaar te maken! Ook juist dátgeen zichtbaar te maken, wat wat niet waar is, van datgene wat geprojecteerd wordt op het bewustzijn der mensen en waarin  mensen worden uitgenodigd, nogmaals  vanuit een eigen helder bewustzijn te willen kijken, te willen onderzoeken en ook de eigen energie van onderzoek daaraan te verbinden.

Niet alles mee te willen nemen vanuit het slapende bewustzijn, wat voor een deel ook zodanig is gecreëerd in de afgelopen periode van de mensheid en de mensheid samen. Wanneer mensen zichzelf weer realiseren dat zij zelf deel uit maken van al datgene wat plaats vindt,  zullen zijzelf daar ook het andere deel in kunnen realiseren. Dat de ommekeer ook afhangt van het gedachtegoed en de verbinding collectief, met dat wat plaats vindt. Wanneer een toestemming wordt verleend aan de leugens, zullen de leugens blijven groeien.

Wanneer er afstand wordt genomen van de leugen en werkelijk de waarheid kan worden gezien in al zijn ruwheid en werkelijkheid van spirituele realiteiten, dan zal de mens niets anders kunnen doen, dan in zijn eigen spiegel te schouwen en te zien welk aandeel hij of zij heeft gehad, om de leugen in stand te houden. Daar waar een breekpunt komt, is het hart aan bod. Daar waar het hart der mensheid wordt geraakt. Wanneer de mens ontdekt hoe zijn eigen verbinding ertoe doet, om vanuit hartenergie bij te dragen aan die omkering.

Wat eerst, nogmaals zou moeten leiden tot het breekpunt in deze chaos: via innerlijke implosies energetisch en explosies werkelijk in de buitenwereld, dan zal daarin via deze velden de ‘Eenheid’ uiteindelijk weer kunnen ontstaan. Wanneer mensen elkaar ontvangen in hun hartenergie, waarin mensen elkaar weer in de ogen zien en begrijpen hoe de energie tussen hun, al deze eeuwen heeft gespeeld.

Hoe daar steeds vanuit welke voedingsbron dan ook, datgene is aangegeven in het onderbewustzijn, wat dit alles heeft in stand gehouden. Waarom…omdat mensen vergaten – zelf innerlijk goed – vanuit een wijsheid na te voelen en ernaar te kijken. Te registreren wat de werkelijkheid was in hun eigen bewustzijn of niet. Veelal heeft ook hierin die zelfde angst voor uitsluiting gespeeld, zoals al zolang dit gaande is op de aarde.

Wanneer mensen hun eigen zelfbewustzijn weer opnieuw die plaats van bezieling gaan bieden, zullen zij zichzelf zien staan en de kracht die zij zijn. Zij zullen weten vanuit hun eigen innerlijk religieus besef, de drager te zijn van deze goddelijkheid in zichzelf. Deze energie zal daarin ook in alles – wat vanuit de leugens nu in stand lijkt te zijn worden gehouden –  doen breken, omdat steeds meer de waarheid zal worden getoond. Deze waarheid zal een veel groter waarheidlievende energie gaan ontmoeten in het bewustzijn der  mensheid!

Prachtig en krachtig… weer ! Dank u wel.

Vraag
U had het over de bolwerken achter de schermen. Dat is iets waar we op deze site via de informatie ook trachten te wijzen: de onzichtbare krachten die de mensheid trachten te doen struikelen, om het zo maar te zeggen. In dat opzicht wil ik een stapje maken naar de ontwikkelingen rondom Covid, zoals we die voorgaande jaren hebben gezien. En dan met name de invloed van de fysieke werking van het mRNA vaccin – wat feitelijk geen vaccin is, maar een GMO-injectie. (GMO = genetisch gemodificeerde organismen) Kunt u daar iets over zeggen, met name over de invloed  van dit middel op de psyche en de werking en efficiëntie van het menselijke handelen.

Antwoord
Deze energie is een energie die een veel groter veld in het bewustzijn van mensen heeft neergelegd – via deze stoffen – dan mensen voor mogelijk hebben gehouden. Deze stoffen zijn energievelden en gecreëerd, omdat zij een enorme doorwerkende energie dragen, die daarom mensen steeds verder van hun eigen innerlijke essentie hebben doen wegdrijven, opdat daardoor het bewustzijn in slaap werd gebracht.

Het bewustzijn werd zodanig in slaap gebracht, door wat er fysiek allemaal gaande bleek te zijn, dat er daardoor als het ware ‘uit verbinding werd getreden’ met die eigen essentie. Deze stoffen die in deze injecties aanwezig zijn, zijn stoffen die blijven ronddwalen in de bloedbaan, maar ook in de celstructuur en in het celgeheugen in die bloedbaan der mensen, die dit hebben ontvangen. (zie HIER artikel van prof.dr. Pierre Capel)

Maar daar is niet direct iedereen het dodelijke slachtoffer van gebleken. Dat heeft te maken met de mate van bewustzijnstrilling van die mens. Wanneer mensen met een hoger bewustzijnsenergieveld zich daar nu op richten –  mensen die vaak geïnjecteerd zijn, die nu zien wat daar gaande is en wat dit uiteindelijk tot een punt in hun zelf heeft gebracht, waardoor zij dit dienden te ontdekken – is een onderdeel van het pad van die bewuste mens dan geweest.

Een pad waar zij worden gewezen op hun eigen alchemistische vermogen, de energie uit dit veld van afbraak en afbreuk van het menselijk bewustzijn in die stof te komen, om dit weer tot Eenheid te brengen, tot heelheid, tot neutraliteit. Deze energie vanuit de genezende factor vanuit die alchemist – die iéder mens in zijn diepste Zijn draagt – is een energie, die dit vanuit deze gewichtigheid, vanuit die hogere trillingen kan omzetten tot een neutraliteit, waarin het niet meer schadelijk is.

Waarin de mens niet meer vanuit slachtofferschap terug dient te kijken, maar kan zien dat hij zelf de veroorzaker is geweest van de keuze en dat dit uiteindelijk het resultaat is geweest, waar deze groei-stap in gemaakt kon worden! Veel mensen op uw aarde zijn zich hier niet bewust van. Omdat dat bewustzijn nog zo diep in slaap was, zijn veel mensen daar werkelijk aan gestorven.

Maar nogmaals, er is een grote groep mensen die hier anders mee om heeft kunnen gaan, omdat zij hun eigen kracht opnieuw hierdoor hebben hervonden. Zij hebben gezien wie zij werkelijk zijn. Door die verbinding daarmee, zijn zij ook anderen gaan inspireren. Als ook dit veld weer als een vlek over de aarde zal stromen, zal ook hierin verandering ontstaan.

Er is daarin dus getracht de mensheid volkomen te elimineren en alleen maar een heel kleine groep over te houden. Dit alles is bekend, dit alles weet u en hierover hoeven wij verder niet te spreken, maar u ziet: dit is niet gebeurd.

Ook vanuit dit veld is er kosmisch ingegrepen. Ingegrepen vanuit het veld waar mensen op hun lichtkracht zijn aangeraakt. Juist die mensen die weten wat deze lichtkracht in hun bewustzijn betekent.  Wakker zijn geschud, voor datgene wat gaande was in zichzelf, in hun eigen fysieke constitutie van dat moment. Zij werden zodanig wakker geschud in hun eigen hart en inspiratie, dat zij daardoor wisten wat er te doen was. Wat er lag, wat vroeg om een antwoord. En het antwoord gegeven – vanuit die lichtverbinding – heeft het verschil gemaakt, nu al voor velen!

Heel duidelijk! Dank u wel

Vraag
Er komt bij mij een vraagteken boven, want deze groep is natuurlijk al gevaccineerd. Deze mensen hebben, zijn zich door hun hoger bewustzijn, bewust geworden, dat er andere processen speelden achter al die ‘vaccinaties’. U zegt dat zij nu ook horen en beseffen dat hun eigen constitutie, hun eigen afweersysteem in staat is gebleken, niet alleen de ziekte weg te houden, maar ook de invloed van de vaccins te elimineren, om ze dan toch maar zo te noemen …!

Er ontstaat in mijn ogen dan een veld van informatie, dat vervuld mag worden door deze mensen, wat niet zo eenvoudig is, lijkt mij. Het is voor hen als gevaccineerden, evenals  boodschappers van het niet-vaccineren, een dualistische rol, die ze dan dienen in te vullen. Zijn zij daartoe in staat en zal dit veld, die dualiteit, voor buitenstaanders zichtbaar zijn?

Antwoord
Dit zal even de tijd nemen. Dit zal de tijd nemen om goed in te kunnen dalen, zodat er ook weer groepen kunnen ontstaan, die elkaar bekrachtigen op dit veld, zoals ik dat net benoemd heb. Deze energie zal uiteindelijk naar buiten stromen, omdat er eenvoudig geen andere weg zal zijn. Het is een energie die opdringt, die zich zodanig zal opdringen in het hart van deze mensen, dat het de wereld instroomt. Zij zijn aan zichzelf ‘verplicht’,  aan hun eigen zielenstructuur, aan hun eigen opdracht, maar ook aan het Lichtveld waarmee zij verbonden zijn.

Zij zijn aan dat veld ‘verplicht’ vanuit deze opdracht, te delen en dit in de wereld te brengen. Maar velen zijn nog niet op dat punt van moed om naar buiten te stappen, omdat de wereld nog niet de plaats heeft geboden -vanuit hun perceptie- om dit te kunnen doen, in mate van veiligheid.  De chaos geeft nog te veel onrust in het collectief onderbewustzijn.

Maar naarmate daar wat meer rust gecreëerd wordt, zullen mensen – zoals ik daarover sprak – naar buiten treden. Zij zullen mede/gevaccineerden daarin kunnen gaan inspireren. Het zal niet voor iedereen hierin hetzelfde zijn, want niet eenieder draagt diezelfde moed en dezelfde kracht in dat veld. Maar velen zullen naar buiten treden. Er is geen andere weg!

Vraag
Dan kom ik tot mijn slotvraag. Dan spreek ik vanuit een ervaring in gesprekken met mensen die zeggen: er zijn zo weinig mensen wakker. Ik zeg dan altijd: je weet niet hoevéél mensen wakker zijn en hoevéél mensen het zogenaamde ‘bubbling-under-gevoel’ hebben, waarbij zij wel degelijk weten wat er aan de hand is; wat er ‘speelt’…
Alleen fysiek en in deze wereld, zijn zij niet in staat in daden en woorden dit uit te gaan drukken, omdat zij zich anders onveilig zouden gaan voelen. Daarbij ook ‘verlies’ menen te kunnen lijden op gebieden, waarvan zaken hen lief zijn. Zoals hun kinderen, hun carrière, hun huis enz. Kunt u in het algemeen iets zeggen over de groei van het bewustzijn in het algemeen op aarde en wakker wordende mensen?

Antwoord
Wat u mij vraagt is een uitgestrekt veld. Het veld van wakkeren, zoals u dit schetst is een veld dat nog niet zo groot is als u wellicht vanuit uw bewustzijn zou wensen. Er is echter zeker een groep die nog niet naar voren stapt en die wel degelijk in het bewustzijn voelt dat er verandering gaande is.

Verandering in het opengaan van het hart blijft kloppen binnen het eigen, innerlijke wijsheidsprincipe. Dat er steeds meer bewustwording komt, over dat wat aan de deur van het hart blijft kloppen en wat ook daarin geen ander route kan vinden, dan in openheid zichzelf het hoofd en het hart te bieden. En datgene te zien wat de werkelijkheid is. En daarin eerst in een eigen constatering te kunnen komen.

Maar het overgrote deel van het collectief laat het nog steeds in de verbinding stromen met oude wereldbeelden, oude overtuigingen met dat wat gekend is, wat gevoeld is. Dat wat oude emoties zijn en vooral ook hele oude angsten betreft, ten aanzien van het buitensgesloten voelen, buiten groepen vallen; dat u hier ook aangeeft. Daarin zit vaak nog steeds een terughoudendheid.

Het veld van ‘wakkeren’, is een veld, dat nog niet zo groot is, als u wellicht vanuit uw bewustzijn zou wensen.

Er is echter zeker een groep, die nog niet naar voren stapt, maar wel degelijk in het bewustzijn voelt dat er verandering gaande is.

En toch wanneer u in de wereld bent en u luistert in stilte om u heen, dan hoort u daar soms toch andere gesprekken in ontstaan, waarin mensen zichzelf toch op een andere wijze, wat meer in de kwetsbaarheid van hun eigen heiligdom  naar buiten laten stromen. Het gesprek wel degelijk opent met de ander zonder angst dat de ander weer weg zou sturen.

Er is een verschuiving , er is wel degelijk een verschuiving die wellicht schoorvoetend plaats vindt, maar er is zeker een verschuiving gaande. Daarin blijft het zo belangrijk dat mensen zoals u, blijven staan in dat wat gegeven wordt. Dat mensen zoals u geven dat wat gezien wil worden, wat gehoord wil worden. Maar vooral ook, wanneer het innerlijk steeds weer wordt geweten, dat wat vanuit de opening vanuit het eigen bewustzijn zo duidelijk zijn plaats aan het zoeken is, dat dit met horten en stoten zal gaan.

Én dat mensen die daarin aan het groeien zijn dit ook stap voor stap dienen te doen, omdat ze overweldigd zullen worden door dat wat vanuit hun eigen wijsheid door hen heen zal stromen. Zij zullen daarin een weg dienen te vinden. Daarin is ook begeleiding nodig. Begeleiding vanuit mededogen, vanuit liefde, vanuit verbinding vanuit het hart. Natuurlijk is daar vanuit het bewustzijn van u beiden, innerlijk de wens en de hoop dat dit snel zal kunnen gaan.

En dit zal ook sneller gaan dan dat uw denken u nu kan geven, maar deze energie zal vooral ook tevens -zoals hetgeen, wat ik u heb gezegd over al datgene wat op het spits is gedreven- het bewustzijnsveld hierin mee gaan stromen. Het is alles wat samenkomt in dat ene moment van ontwaken en daar zal de ommekeer zijn. Dan zal de wereld werkelijk zijn innerlijke opening vinden, maar ook elkaar opnieuw terugvinden.

De mens tussen het grote veld, onderdeel van ‘Creation’. Frequenties, trillingen en geometrische precisie; het zijn de onderdelen van de ‘principles of the Universe’..!

Vraag
Over dit antwoord zou ik u dan toch nog een laatste vraag willen stellen. Deze gebeurtenis, deze ommekeer, zoals door vele onstoffelijke Lichtbronnen daarover ook informatie wordt aangereikt, is dat een event? Kan ik dat zo noemen? Is dat een materialistisch beeld, als een soort vuurwerk, dat op de aarde plaats zal gaan vinden..? Of kunt u daar in die zin, niet veel over zeggen?

Antwoord
Het zal in eerste instantie –als u dit zou willen betitelen als een event– vooral een energetisch gebeuren zijn. Want dit energetisch ontwaken –collectief –  zal vooral te maken hebben met een nieuwe pijler in dat bewustzijn te openen. Een nieuwe laag, een nieuwe toetreding tot een nieuwe lichtlaag in het bewustzijn van mensen. Hierin zal niet iedereen op hetzelfde moment mee kunnen stromen, omdat het bewustzijn nu eenmaal bij ieder mens op een ander punt staat.

Maar tegelijkertijd zal de trilling daarvan wel ervaren worden. En datgene wat in de groep nog niet mee kan stromen, hierin niet kan ontvangen, zal nog steeds in de uitdrukking op de aarde zichtbaar zijn in alles wat u mij benoemt als ‘vuurwerk’, maar waarin u waarschijnlijk zal benoemen ‘het vuur op de aarde’ veroorzaakt, op welke wijze dan ook. Het is dan ook een uitdrukking, van dat wat daarin heel duidelijk nog steeds vanuit die oude energie gericht in de vorm komt.

Wanneer dit stopt, zal dit veld waarover ik u nu spreek, werkelijk zijn plaats hebben gevonden. Dan zal daar die balans en de rust ontstaan. Maar nogmaals: die tijd wanneer u in uw hart ook werkelijk zult ervaren. U weet dat wanneer het moment daar is en de uitdrukking in de vorm zal komen. Omdat dit de traagste manier is om tot die hervorming te kunnen komen, en zal zich uiteindelijk doen doven. Is dit duidelijk?

Dank u wel, heel duidelijk.

Opmerking
Ik dank u voor de informatie die ik voel als heel belangrijk en kernachtig. Ook al zijn het veel woorden en is het veel informatie . Ik geloof dat het een mooie aanreiking is voor heel veel mensen die deze informatie tot zich zullen nemen. Dank u wel.

* * *

Er is nog een kleine toevoeging,  hoor ik.
Wanneer  dit bij de mens komt is, dan is het ook belangrijk dat de mensheid zich gaat realiseren dat hij onderdeel is van deze hervorming. Én dat zijn aandeel daarin van het grootste belang is. Om via het gedachtegoed te zien, welke verbindingen er worden gemaakt met dat wat zichtbaar is. En hoe dat kan veranderen, wanneer deze energie een andere trilling is. Het is nog een belangrijke factor voor ieder mens zijn bewustzijn en zijn eigen plaats daarin.

Vraag/opmerking
Ik zie telkens een soort octaaf voor me een teken in de muziekwereld. Kunnen wij spreken dat er een ander octaaf wordt geopend in die zin?

antwoord
Ja!
Waarin er ook vanuit menselijk bewustzijn van uit afhankelijkheid naar onafhankelijkheid gaat. Waarin zoals u de uitdrukking kent iedere energie zijn eigen lied kent, zijn kosmische lied kent. Als ik zo naar de wereld kijk, dan zie ik dat de meeste energetisch- het is een metafoor- maar ze staan als een cirkel om de aarde heen, om Gaia heen. Gaia in haar barensweeën.

En de mensheid die daaruit geboren wordt, mede door haar. En dan verbonden in dat Veld van de Meesters, die ook –alsof ze met licht, dat hele lichtraster op de aarde, zo ongelooflijk inspirerend, naar die hogere frequentie en naar  heel veel verschillende punten staan ze aanwezig verbonden, maar allemaal verbonden vanuit hun eigen energieveld en allemaal vanuit een centrale intentie.

Heel mooi om te zien. Ik zie Meester Jezus lachen, glimlachen. Alles vanuit christusenergie. Christusenergie en Meester Jezus met een glimlach en een diep hart van mededogen, vragend aan de mensheid : zie jezelf … Ja.

* * *

Bezoek je Berry Vincenta’s website eens, die je HIER vindt.

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.