Advertentie

Leven in een ‘Wonderlijk Waanzinnige Wereld’..


x

De zoektocht die het leven is, begint simpel voor je neus..

x

x

Leven in een Wonderlijk Waanzinnige Wereld

2017 Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Mensen die op zoek gaan naar zin- en betekenisgeving in hun leven, starten hun zoektocht met het stellen van vragen. Vragen stellen bij de omstandigheden waarin men is opgevoed en leeft, schept een opening voor een verdere bewustzijnsontwikkeling. In deze wonderlijk waanzinnige wereld wordt het vragen stellen bij de heersende (wan)orde echter sterk ontmoedigd! Daarom zien wij het theater van de in ons geprogrammeerde individuele en collectieve bewustzijnsstaat zich dagelijks voor onze ogen afspelen. Deze bewustzijnsstaat is over het algemeen te veel op inperking en controle gericht en te weinig op verruiming en overgave.

Zo zijn we allemaal op verschillende niveaus gecontroleerde geesten in een traumatiserend spookhuis. We worden gevoed met beelden van andere ‘succesvolle’ gecontroleerde geesten, die ons een te ambiëren droomwereld voorhouden. Deze is echter in realiteit een menselijk niet te begrijpen en in te voelen nachtmerrie (HIER).

Innerlijk ruimte bieden
In het Vlaamse Gent heb ik tweemaal een heel mooi, open en warm mens mogen ontmoeten, Hij leeft overdag in een park, waar hij alleen maar zit te Zijn op een bankje, zich eindeloos openend voor een ieder die naast hem komt zitten en met hem in gesprek gaat (HIER). Vaak brengen ze dan ook iets te eten voor hem mee, omdat hij er voor gekozen heeft om bezittingloos te leven. Ik heb dus tweemaal zijn warme innerlijk mogen ervaren, omdat hij mij daarin toeliet. In de video hieronder krijg je een kort sfeerbeeld van Joao.

HIER kun je meerdere video’s zien waarin hij spreekt over zijn visie op het Leven. Ik wil jou als lezer van dit artikel vragen om bovenstaand inspirerend voorbeeld, waarin een werkelijk menselijke aandacht en betrokkenheid doorklinkt mee te nemen bij het lezen van de rest van dit artikel. Temeer daar het aangeeft hoe de vormgeving van onze wereld daarvan afwijkt. Hieronder een citaat uit mijn vorige artikel ‘De wereld als mechanische spiegel’ (HIER).

“Aandacht in een zuivere vorm is de aanwezigheid van een volledig ZELF BEWUST ZIJN! Het is een volledig aanwezig zijn in de directe ervaring, in het hier en nu. Dit betekent dat het object van die aandacht zodanig wordt binnengelaten in het eigen innerlijk dat er een bewustzijnsmatige samensmelting plaats vindt van object en waarnemer, c.q. de schenker van die aandacht. Het is een volledig onvoorwaardelijk toelaten van de ander, zodat het wezen van die ander zich in het eigen innerlijk kan uitspreken. Er kan dan op een diep zielsmatig niveau een herkenning plaatsvinden van het Zelf van de ander in het eigen Zelf.”

Dat betekent natuurlijk wel dat, om dit mogelijk te maken, er het nodige innerlijk schoonmaakwerk mag plaatsvinden ten aanzien van de enorm veel ruimte innemende activiteiten van het op eigenbelang gerichte ego. Als je als goede gastheer of gastvrouw iemand in je eigen innerlijk huis liefdevol wilt ontvangen, zorg je er toch immers voor dat je huis daar klaar voor en opgekuist is. De Maya’s hadden daar een mooie begroeting voor, namelijk In Lak’ech (HIER). Hieronder een citaat van een website die hier aan gewijd is:

“In lak’ech (In la:kesj) is de Maya begroeting en betekent ‘ik ben een andere jij’. De Maya willen met deze begroeting zeggen dat wij allen één zijn. Leven vanuit deze eenheid is het werkelijke leven in liefde en voorspoed. De oude Maya’s zagen de wereld als één groot netwerk dat alles en iedereen met elkaar verbindt en waarbij een ieder zich bewust is van de verbondenheid met één en dezelfde geest.”

Besmet met het vijanddenken
Zowel op individueel als collectief niveau zijn we van buitenaf besmet geraakt met een geprogrammeerd en inperkend vijanddenken. Dit verzorgt het decor van het uiterlijk opgevoerde theaterstuk in ons eigen leven en het geopolitieke werelddrama. Op geopolitiek niveau worden Machiavellistisch verdeeldheidzaaiende tegenstellingen, die de verdeel en heersagenda bevorderen, via de reguliere media en soms ook via de alternatieve media enorm uitvergroot en polariserend onder de aandacht gebracht. Om deze tegenstellingen te versterken wordt er nog een hegeliaans dialectische saus van kunstmatig geschapen problemen over heen gegoten, die op de hiervoor beschreven wijze aan het publiek worden gepresenteerd.

Die met valse vlaggen bedekte problemen worden gebruikt als een angstversterkend middel om de zo fel begeerde dictatoriale oplossingen mogelijk te kunnen maken. Het ach en wee roepende publiek is door haar onbewuste programmering in het eigen denken, voelen en willen dusdanig gemanipuleerd, dat zij de in hen geprogrammeerde reactie laat zien. Deze stemt dus overeen met de door ‘The Powers That Should Not Be’ (PTSNB) bedachte dictatoriale oplossingen, die hun agenda van een volledige wereldoverheersing tot stand helpt te brengen.

Geopolitiek circus
Het geopolitieke circus wordt voor ons opgevoerd om onze aandacht vast te houden (HIER). Het lijkt ons mee te nemen in een wervelende show vol van spannende en gewelddadige acts, die in de finale een nog niet voor te stellen hoeveelheid mensenzielen een enkele reis naar de eeuwige jachtvelden in het vooruitzicht stelt. In de toenemende spanningen tussen het westen (VS, Israël en hun Zionistische NAVO-bondgenoten) en het oosten (Rusland, China, Noord-Korea, Iran en hun Zionistische bondgenoten, (HIER), wordt ons de ultieme opmaat voor het eindspel voorgespeeld. Een grandioze finale van de circusshow. Waarin het gaat om het stelen van zoveel mogelijk mensenzielen, door hun levensenergie weg te zuigen. They want our soul!

We zijn in ons gehele leven voorbereidt op dit eindspel en haar dramatische ontknoping. Daarbij hebben we geleerd om al wat we zien en horen als vaststaand te beschouwen. Omwille van innerlijke veiligheid- en zekerheidredenen hebben we, op basis van het voorgaande, het van buitenaf ingebrachte zwart/wit vijanddenken in onszelf geïntegreerd en geleerd het met een saus van illusionaire zoetsappigheid te bedekken. Daarmee is ons individueel persoonlijke en het gehele geopolitieke wereldcircus, voor hen die er doorheen prikken, uiterst voorspelbaar geworden. Waarbij een, achter mooie en goede intenties voorspiegelende woorden en beelden, verborgen satanisch destructieve agenda schuilgaat.

Nieuwe Wereld Ordecircus heeft vele acts
Ieder circus heeft meerdere acts. Zo ook ons innerlijk individueel en uiterlijk misleidende wereldcircus. Er zijn de acts van kunstmatig geschapen slachtoffers (zielige ik en zielige zij), die de dompteurs onvoorstelbare kunsten kunnen laten doen. Op individueel niveau zijn er de circusacts van narcisten en psychopaten, die zorgvuldig hun slachtoffers uitkiezen om hun act te kunnen uitvoeren (HIER en HIER). In de geopolitieke circusarena zijn het de door de Zionisten misbruikte zielige Joden, die daarmee ook het liefst anderen (de goyim, useless eaters, human cattle) tot hun slachtoffer willen maken (HIER en HIER).

Eveneens zijn er de acts van de helden, die hun opgepimpte ego ontlenen aan het zielig gedresseerde circusdier dat het zo ontzettend moeilijk heeft. Waardoor men zich af kan vragen of de dompteur en het te dresseren tot slachtoffer gemaakte circusdier niet dezelfde zijn, als twee zijden van dezelfde medaille. De daders weerspiegelen iets in de slachtoffers en omgekeerd.

De dompteurhelden menen op geopolitiek niveau de oorspronkelijk in het wild levende zielige dieren te kunnen temmen en hen kunstjes aan te leren. Dit doen zij met behulp van een door het Zionisme bevorderd socialistisch/communistisch geïnspireerd programma van werelddictatuur (HIER). Om hen daarmee een het gehele leven omvattend dressuurprogramma te geven. Wat inhoudt dat het gehele publiek alleen maar meer aandacht heeft voor de voorstelling, die hen influistert wat te denken, te voelen en te willen.

Deze voorstelling wordt het wereldpubliek aangeboden door een conglomeraat van circusdirecteuren, dat bestaat uit bankiers, multinationals en politieke marionetten. Zij weten onwillige dieren op een deskundig verhulde manier te elimineren (HIER). Het wereldpubliek laat zich daarmee in de rol plaatsen van zielig machteloze toeschouwers. Een rol waarbij zij alleen maar hebben te gehoorzamen, te consumeren en op de voorbestemde politieke marionetten te stemmen. Grof gezegd, zich laat reduceren tot klapvee. Daarbij vergetend dat er buiten de geest bedwelmende circusvoorstelling ook nog een andere meer echte geestelijk geïnspireerde werkelijkheid is.

De circusclowns
In het geopolitieke circus van de laatste jaren waren George W. Bush, Obama en Trump de Amerikaanse clowns. Clowns die op hun manier een al lang ten ondergegaan imperium en een totaal failliete Amerikaanse nevenvoorstelling van het geopolitieke circus probeerden te redden. Zij deden dit door belachelijke, maar ook heel gevaarlijke, hen door de Zionistische circusdirecteuren ingefluisterde politieke beslissingen te nemen. Beslissingen ten aanzien van de Amerikaanse bijdrage aan het verder uit te voeren geopolitieke circusprogramma (HIER, HIER, HIER en op nog veel meer plaatsen).

Zij hadden het op te nemen tegen helden, zoals de Russische leider Putin en de Chinese leider Xi Jinping. Deze hebben een monsterverbond gesloten om de Amerikaanse wereldheerschappij op zowel economisch als militair niveau onderuit te halen. De eerder genoemde clowns wisten eigenlijk dondersgoed dat zij een act speelden, om daarmee hun op wereldoverheersing gerichte Zionistisch satanische directeuren te behagen (HIER). Hun acteerwerk zorgde en zorgt nog steeds ervoor, dat de voorstelling alleen maar spannender wordt en meer angst oplevert bij het ademloos toekijkende wereldpubliek. Komt dit niet op hetzelfde neer als waar Cuby and the Blizzards over zingen in hun song ‘Dancing bear’?

Kijkje achter de coulissen
Als we eens de moeite zouden nemen om op te staan, onze comfortzone van vermaakt willen worden te verlaten en de moed op te pakken een kleine wandeling te maken. Een wandeling naar de plek, waar achter de coulissen de artiesten met elkaar en de directie staan te smoezen over de rest van de voorstelling. Natuurlijk hoef je er niet tussen te gaan staan. Dat zal je ook niet eens lukken. Maar als je goed luistert, kun je af en toe wel eens iets opvangen van wat er daar wordt besproken. En met een beetje slimmigheid kun je ook uit de knechten van het circus nog wel eens iets lospeuteren.

Daarnaast schijnen die gesprekken niet altijd even vertrouwelijk te zijn en lekken er zaken naar buiten. Soms laten de acteurs ook via hun officiële propagandakanalen weten wat de plannen van de directie zijn. Tenminste als de directie dat goedkeurt. Als je al deze op verschillende manieren verkregen informatie op een creatieve manier samenvoegt, dan kun je toch een aardig beeld vormen van hoe de rest van de voorstelling eruit gaat zien en welke acts er nog zullen gaan plaatsvinden.

Luciferisch verleden en Ahrimanische toekomst
Maar we hebben allen ook in ons eigen innerlijk een heel circus met artiesten, die we maar al te graag op de buitenwereld projecteren en daarin onze (gebrek aan) kracht en (on)macht bevestigd willen zien. Ook in het eigen innerlijke circus zijn helden, die alles onder controle menen te hebben en hun wil aan de buitenwereld willen opleggen. Dit zijn de dompteurs in ons. Ook zijn er de hoogvliegende trapezewerkers aanwezig, die hetgeen ze beneden zich waarnemen met een nieuwe zwaai naar de volgende trapezehalter even totaal vergeten. Hieronder een gedicht dat ik in een relativerende jolige stemming geschreven heb.

Time and space is the place for rats to be in a race.
So if you don’t want to be a rat and get lost in a craze.
Get out of the race in time and space.
Step out of the box in this materialistic maze.

Create your own inner place.
Where you can live according your own pace.
Remember that if you think you can win the rat race,
You’re stuck in an old phase.

While others want to hold you back in a killing soul chase
Have an inward gaze.
Become aware that you’re an individual space race!
Be real and true to yourself, get an authentic human face.

This will be the ultimate transformation of the human race.
It will honor creative forces far beyond our time and space.
They will get you out of your materialistic haze.
And put you in an everlasting loving blaze.

Arend Zeevat

Het Luciferisch geïnspireerde verleden, dat bestaat uit de dogmatisch controlerende regelgeving die er binnen de wereldreligies is ontstaan, heeft haar aanvullende tegenhanger gevonden. Zij heeft die gevonden in een Ahri(mech)anisch geïnspireerde en materialistisch georiënteerde wetenschap. Wetenschap met al haar kunstmatig verkregen bewijslast als regelgevende maatstaf voor wat wij als werkelijkheid zouden moeten ervaren. Samen trekken het Luciferisch verleden en de Ahri(mech)anische toekomst op, om ons bewustzijn in het heden te manipuleren, te controleren, uit elkaar te trekken en te laten verstenen.

Zij trekken het bewustzijnsverduisterende net rond de mensenzielen op deze planeet steeds strakker aan. Het gehele uiterlijk geopolitieke mediacircus, de brood en spelen-activiteiten en de verdere toenemende kunstmatigheid van alle levensaspecten en levensbehoeften zijn daar op gericht en zijn daar een voortvloeisel van. Zij zijn er op gericht om ons vanzelfsprekende en vaststaande antwoorden en concepten aan te bieden op de zingevingvragen die in ons leven. Maar deze weg leidt nergens naar!

Welcome to the Greatest Show on Earth
Vanzelfsprekendheid en vaststaande antwoorden en concepten worden ons voortdurend aangereikt. Zij scheppen echter doodsheid in ons denken, voelen en willen. Zij dragen bij aan het scheppen van ‘The Greatest Show on Earth’, de grote finale circusact, waarin alle acteurs hun gezamenlijk ingestudeerde act op een overweldigende manier presenteren.

Het is voor degene die het waagt om op zoek te gaan en vragen te stellen bij de algemeen aanvaarde werkelijkheid, van groot belang te weten waar de informatie gevonden kan worden die behulpzaam kan zijn op de verdere persoonlijke weg. Dat het vinden van die juiste informatie al een uitdaging op zich is, heeft alles te maken met hoe ons denken en voelen zijn geconditioneerd. In onze samenleving bieden opvoeding en scholing voor het opgroeiende kind de structuren waarbinnen de informatie aangeboden wordt over zichzelf en de wereld. Daarna zijn het de media die deze opvoedende rol overnemen.

Tegenwoordig spreken we dan over de oude en de nieuwe media. De oude media geven voorlichting op een door machtsbelangen geïnspireerde eenzijdige wijze, om daarmee het bestaande systeem in stand te houden. Hun uitgangspunt is dat degene die de informatievoorziening in handen heeft ook de macht heeft het denken van mensen te kunnen bepalen. Het zijn de aanplakbiljetten en borden langs de wegen, die ons vertellen wat de huidige show inhoudt en hoe we die moeten bekijken en interpreteren, om zo naar de afgrond te worden geleid. De onderstaande film ‘They live’ geeft dit op magistrale wijze weer.

De nieuwe media zijn ontstaan uit een bewustzijn van bovengenoemd gegeven en willen die eenzijdigheid aanvullen, door een meer genuanceerde achtergrondinformatie te geven. Beïnvloeding is bij beiden het doel. De oude media willen met hun beïnvloeding de afhankelijkheid van bevolkingen ten opzichte van machthebbers vergroten. De nieuwe media willen over het algemeen een bijdrage leveren aan de bevrijding van de mens uit de verstikkende matrix. Vanuit een metavisie bekeken is mijns inziens, dit vanuit een bepaald opzicht beziende, aardse tranendal bedoeld om van te leren. Leren is een essentieel onderdeel van een verdergaande ontwikkeling. In onze wereld houdt het echter voornamelijk een afleren van het geleerde in.

Waar gaat het nu eigenlijk om?
Ja, waar gaat het bij een circusvoorstelling nu eigenlijk om? Bij zo’n groots opgezette en uitgevoerde show gaat het alleen om het bewustzijn van mensen te betoveren, dus te manipuleren. Alle acts zijn gericht op het oproepen van bewondering, verwondering en respect voor de grootsheid van het getoonde. Er wordt tevens ingespeeld op onbewuste onderbuikgevoelens, zoals angst en haat, die door handige en bekwame dompteurs erg gemakkelijk te sturen zijn in een door hen gewenste richting, met een door hen gewenst resultaat.

Een circus heeft soms meerdere acts, die tegelijkertijd in dezelfde piste of meerdere pistes worden getoond. Zeker wanneer zo’n voorstelling op de televisie wordt uitgezonden, want dan kan de regisseur zich helemaal uitleven in het wisselen van camerashots. Dit maakt het voor het publiek alleen maar aantrekkelijker, want er is zoveel te zien. En dat voor dezelfde entreeprijs. Het maakt het echter voor het publiek ook een stuk onoverzichtelijker, want de meeste mensen hebben geen panoramablik ontwikkeld, zoals een groothoeklens van een fotocamera dat wel kan bieden.

Om in deze beeldspraak te blijven, hangt het er dus maar van af waar wij onze lens op richten en welke grootte van beeld die lens kan pakken. In de boeddhistische meditatiepraktijk worden een bepaald soort schilderingen gebruikt. Deze worden thangka’s genoemd (HIER). Het zijn schilderingen, die vaak een veelheid aan voorstellingen laten zien met een duidelijk centrum. De meditatietechniek die met de thangka samenhangt is gericht op het leren te focussen op het centrum van de schildering, waardoor een innerlijk rust-brengend proces op gang komt. Dit leidt er uiteindelijk toe dat men langzamerhand de gehele schildering met een van bewustzijn doordrongen blik kan waarnemen.

We zijn echter door onze aangeleerde oppervlakkige blik slechts geneigd om alleen datgene te zien, waar wij onze pupillen op richten. Wat er in de periferie, de ooghoeken, van ons blikveld aanwezig is zien wij niet bewust. Alle circusactiviteiten binnen onze maatschappij zijn er op gericht om slechts delen van het geheel te laten zien. Ouders en het onderwijs leggen al de basis voor deze versplintering van het bewustzijn in het kind. Ouders doen dit door dubbele boodschappen af te geven aan het kind en in tegenspraak met hun gesproken woorden te handelen.

Het onderwijs verdiept deze ontstane gespletenheid in het kind door alleen het intellect, de mannelijk linker hersenhelft, te stimuleren in zijn ontwikkeling. Er wordt hierdoor een ogenschijnlijk onwrikbare wig gedreven tussen de linker mannelijk analytische en de rechter op verbinding en geheel gerichte vrouwelijke hersenhelft. Zo wordt het kind voorbereid om als volwassene de aan hem gepresenteerde door machtswellust beheerste wereld, slechts met een versplinterd bewustzijn waar te nemen. Het geheel ontgaat hem, omdat hij nooit een geheel heeft leren zien.

Of misschien wel het oorspronkelijke zien/voelen van het geheel heeft afgeleerd. Dit is de implantatie van het verdeel en heersprincipe op individueel bewustzijnsniveau. Dit alles met als doel de mens tot een programmeerbare machine te maken. De inhoud van het volgende nummer van de groep Yes, ‘Machine Messiah’, laat ik aan jou als lezer over om te beoordelen.

Hoe gaan wij de finale van het circus ervaren?
Het verloop van de finale circusact is geheel afhankelijk van hoe wij deze willen ervaren. Het is de inhoud van ons bewustzijn, die deze finale mede bepaalt. Willen wij nog langer machteloze toeschouwers zijn, die vermaakt willen worden, of willen wij door een actief vreedzame en liefdevolle inzet er een andere show van maken. De grote vraag is dan natuurlijk hoe we dat kunnen doen. In dit kader haal ik maar even weer het voorbeeld van dat bijzonder mooie mens in Gent aan. In mijn beleving hoeven we niet allemaal zoals hij gaan te leven…

Het is zijn weg, die hij gaat door naar zijn eigen innerlijk te luisteren, daar alle persoonlijke ruis uit te verwijderen en zich zo te openen voor medemensen die op zijn pad komen. Ieder kan dit op een geheel eigen wijze in het eigen leven ook doen. Het gaat daarbij dus om de innerlijke geesteshouding en niet om het uiterlijke circusvertoon.

Wees de speler die je in essentie bent, dan ben je op je mooist en krachtigst.

Arend Zeevat

24 oktober 2017

 

91 gedachten over “Leven in een ‘Wonderlijk Waanzinnige Wereld’..

 1. Arend, wij zijn geen Belgen, opkuizen bestaat niet, iets wat zijn kuisheid verloren heeft, ja helaas dat is voor altijd.
  Mooi uitgebreid verhaal, wat je er precies mee wilt zeggen begrijp ik nog niet, ga het nog eens rustig door lezen, Jenne

 2. Nou ik vind het knap, als je je zo kan afsluiten van de werkelijke wereld om je heen, vol problemen die jouw samenleving, jouw civilisatie en roots, en de toekomst van jou en je kinderen aan het kappot maken zijn, en dan met zo’n volkomen achterhaald en oud bollig verklarend verhaal komt, en dit ons dan voor houdt, als verlichting, en als oplossing van al onze misere,
  nee dank U, Jenne

  1. Soms gaat de diepgang aan de lezer voorbij, zo ook in dit geval. Zodra positieve warriors een pact sluiten en zich inzetten om iets positiefs op te zetten, welbewust van de kwaadaardige egocentrische en destructieve aard van menig medemens, kunnen ze meer in beweging zetten dan wanneer ze hun energie focussen op het verslaan van een eenogige cycloop.

 3. Arend.
  Gisteren 1-11-2017 was er op TV5Monde een (Nederlands ondertitelde) uitzending van Un Besoin Pressant van regisseur Alex Mayenfisch waarin de vervuiling,corruptie,en heel veel meer ellende aan het licht kwam waar de meeste mensen niet bij stil staan maar onbewust wel aan meedoen.
  Helaas kan ik deze Nederlands ondertitelde uitzending niet terug vinden,maar eigenlijk ben ik van mening dat een ieder deze film zou moeten zien om vervolgens na te denken waar we met z,n allen eigenlijk mee bezig zijn.Wanneer Rutte zegt het gaat goed met de economie bedoeld hij naar mijn mening dat het grote bedrijven voor de wind gaat waarbij hij ervanuit gaat dat het dan met heel Nederland goed gaat,maar is dat zo?
  We hebben Chernobyl en Bopal gehad wat enorme impact heeft gehad op alles wat leeft en zoals in voornoemde film tezien is zorgen veel meer bedrijven voor vervuiling om maar winst te maken.Alles is gebaseerd op geld verdienen en je telt pas mee als je werk hebt,maar wat als je bij een bedrijf werkt wat onze leefomgeving vergiftigd? Zijn we dan niet zelf verantwoordelijk voor het vernietigen van al wat leeft?Graven wij niet ons eigen graf?Oke je kunt dan wel zeggen dat je werk hebt maar wat schiet je daarmee op wanneer je gelijktijdig datgene vernietigd wat nodig is om te kunnen leven?De politiek heeft het telkens over opwarming van de aarde en bv het Co2 probleem maar ze werken het zelf in de hand door enorme voordelen (1,4 miljard Euro aan buitenlandse bedrijven te geven en de divident belasting af te schaffen) terwijl zij juist de grootste vervuilers zijn.De Nederlandse staat geeft ook geld aan publieke omroepen zodat zij doen wat de staat hen opdraagt en vooral veel reclame om de “vooral” grote bedrijven te spekken.Inderdaad is het een groot circus,ze belonen de vervuiler en gelijktijdig doen ze net of ze de milieu problemen aanpakken.

  1. Mooi Arnold, ja ik denk dat een onvoorwaardelijk basisinkomen daar soelaas aan zou kunnen bieden. Dan kan de werknemer vrij beslissen bij welk bedrijf hij gaat werken, en dan kiest hij alleen die bedrijven, die een goede werkplek bieden en niet alleen aan geld denken.
   De multinationals zoeken alleen een plekje waar ze aan goedkoop personeel komen, en veel mensen hebben het geld nodig, en moeten moderne slaaf spelen. Dat zou dan afgelopen zijn, daarom wordt ook door de foute politici dat allemaal tegengehouden, daarom vage voorstellen zoals een paar honderd euro per maand, zodat men nog niet rond kan komen en alsnog in een afhankelijkheid terecht komt. Men weet absoluut, dat de mens dan totaal anders zou kiezen, als die meer (financiële) vrijheid zou hebben.

 4. Kom net uit het ziekenhuis, twee grote diepe snijwonden in mijn arm gelukkig, meisje lastig gevallen door 4 jonge mannen, ieder één liep door, behalve die ouwe sukkel Jenne, ik sprong er tussen, één begon direct te steken, die heb ik mijnvingers in zijn ogen gestoken, de andere gevloerd op de Sumo wijze, weeg 120 kilotjes, de andere twee waren verbouwereerd maar ik nam het meisje mee in mijn autotje naar het politie bureau, het bloed gutste uit mijn mauw, ja het is hier nu ook, in het rustige landelijke France, de politie zou een oogje op die gasten houden, maar goed van af nu loop ik niet meer lekker rustig door mijn dorp, zal mijn lange Florentijnse stilleto maar weer in mijn zak steken, maar ik ben hier natuurlijk te oud voor, mijn kinderen en kleinkinderen zijn boos, om dat ik mij er mee bemoeid heb, ja je bent Amsterdammer en Provo of niet, je kunt dit echt niet uit de weg gaan, tenminste als je een fatsoenlijk mens bent, groet Jenne

  1. Jenne, je bent mens of niet. In mijn beleving vragen goede en moedige daden niet om op een podium ten toon gesteld te worden. Het komt op mij over als ook weer zo’n circusact, waarbij er om bewondering en applaus gevraagd wordt. Is de afwezigheid daarvan alhier niet veelzeggend?

  2. Absoluut waar, het is niet mijn gewoonte om gebeurtenissen uit mijn dagelijkse leven tentoon tespreiden, en op applaus en bewondering hoef ik zeker niet te rekenen van jou,
   en dat is ook niet de reden dat ik dit hier geschreven heb, om te laten zien dat al die pseude psychologische bespiegelingen, volkomen de plank van de réaliteit misslaan, er wordt steeds minder geréageerd, om dat de meeste sites zich in een perpetum mobile tijdperk bevinden, ze leveren een constante stroom van kwaad, zonder enige oplossing om die stroom te stoppen, zo als jouw stukjes, veel foto’s om jouw praatjes een achter grond te geven, en de slot som mag het domme lezertje dan invullen, denk je dat je met onbenullen te maken hebt, of mensen van je eigen losse flodders calibre, ad libitum, Jenne

  3. Tja, Jenne, zo gaat dat. Hier in Nederland ben ik zo een 35 jaar geleden eens bedreigt door zo een mensje met een mes. Dus zo nieuw is het niet. Ook toen was het al zo een buitenlands type.

   Maar ja. Goed gedaan, ouwe rakker! Ik had nooit gedacht dat jij zo sterk was.
   Maar ik zou toch maar liever geen mes meenemen. Ze pakken jou wél op, als het zo uitkomt, als je begrijpt wat ik bedoel.

   En ik snap jouw ergernis ook wel. Veel geblaat maar weinig wol, is het gezegde.
   Maar, beste Jenne, dit is nu juist ook de kunst: Laat je door de waan van de dag niet ook nog een beetje gek-maken.
   Ik zeg maar zo. De sujetten die op hoog niveau de wereld verdriet doen, hebben al lol genoeg daarin. Gun ze niet ook het plezier van jouw irritatie, zou ik willen zeggen.

   Sterkte gewenst. (voorheen AntiSoof)
   Raphael.

  4. Dank je Raphael,

   het was natuurlijk een beetje onbezuist, maar omstandigheden, ik ben niet angstig maar wel voorzichtig, ik ben een grote zware kerel en train dagelijks niet veel maar wel genoeg, één van de Sumo technieken is je gewicht als wapen te gebruiken, je twee handen op de schouders, en je volle gewicht er achter korte vlijmscherpe duw, en hij zit op zijn kont, vingers in ogen werkt perfect heel pijnlijk, ik ga het altijd uit de weg, ik ben vreedsaam van karakter, maar door mijn vele reizen heb ik een derde oog ontwikkeld, ik voel wat er achter me gebeurd, a hum tot nog toe dan, nou ik ben bang dat onze landen niet meer te redden zijn, wat ze ons hebben achter gelaten is gedoemd te verdwijnen, onze politieke klasse hoofdzakelijk bestaande uit sex sektes, en mensjes met kleine Eigen agendatjes, bbbbrrr wat een onverstand, en dan dat afschuwelijke onopgevoede, dat als een volks vertegenwoordiger zijn ideéen uitdraagt, gewoon grapjes maken en de onbenul uithangen met hun lepe speeltuigjes, terwijl de situatie verre van rooskleurig is, voor het land, maar goed Arend is in het land met zijn Circus, de opperstalmeester zal spreken, Jenne

  5. Beste Jenne.

   Misschien was mijn reactie hierboven niet helemaal eerlijk naar jou. Het vraagt inderdaad moed om zo voor het welzijn van iemand anders op te komen. Daarom wil ik je hierbij alsnog de credits daarvoor geven.

   Ik herken dat wel, want ik heb dat ook in mij. In het verleden heb ik me ook meerdere malen in penibele situaties begeven, om iemand anders bij te staan. Ik hoefde daar totaal niet over na te denken en deed het bijna instinctief.

 5. Jenne,
  Nog even een aanvulling op mijn eerdere schrijven.
  Als het meisje niet om hulp geroepen heeft (heeft ze dat?) of anderszins aangaf hulp te willen, is het misschien niet slim om je met die vijf te bemoeien. Misschien had ze wel iets ‘naars’ gedaan of gezegd tegen hen, wie weet?

  Arend,
  Mooi stuk wel.
  Ikzelf ervaar bewustzijn van mijzelf als een tamelijk uniek gebeuren. En gun een ieder dit ook wel. Want, zeg ik maar, als je je niet bewust bent van jezelf hoe kun je dan bewust je geluk beleven? (En je ongeluk natuurlijk ook… Een medaille heeft twee kanten.) Ik denk dat als je je bewust bent van jezelf, dat je dan misschien een tikkeltje genuanceerder over het tamelijk ‘kleine’ bewustzijn van anderen gaat denken.

  Maar, dat vind ik ook wel, na het zien van wat zen-filmpjes de afgelopen dagen, wat ik wel mis is actie. Jezus’s leer vind ik wat dat betreft veel mooier en daadkrachtiger.
  Wat heb je aan verlichting als je dat niet uitdraagt in goede daden?
  Misschien wel weinig. Dan maar onverlicht maar geloven in de liefde van Jezus als voorbeeld. En ja, ik ben me bewust dat zijn leer tamelijk gekaapt is. Maar dat onverlaat dat ik de goede daden, die in zijn leer wordt gepredikt, prefereer boven weinig doen in zen of zo.
  Maar ja. Eigenlijk is het allemaal een beetje zweverig. Gewoon ‘normale’ mensen zijn lijkt mij al voldoende, niet te goed, niet te slecht.

  1. Raphael,

   Als je er voor open staat zie je ogenblikkelijk de déstress in iemands bewegingen en gelaats trekken, maar het was duidelijk, het zijn practisch nooit lonely wolfs, maar packs van Hyena’s,

   Je hebt het over zweverig, en dan gewone normale mensen, wat is zweverig, en wat zijn normale mensen, ga ze maar zoeken, de ééne generatie gaat en de andere komt, de indoctrinatie wordt steeds aangepast, echt opvoeden door ouders en directe omgeving is niet meer, zo doende glijden de normale mensen af naar een iet wat kromme rotsooi waar geen touw meer aan is vast te knopen, onze samen is verworden tot een zweverig ziekte beeld tussen sterven of dood gaan, en daar past zeker het geloven in iets moois en wat gelukkig maakt niet in, doe mijn best in mijn kleine kring om te boel instant te houden, maar die pokke IPhone ja is een nagel in mijn doodskist, hun systeem zit goed in elkaar, alleen het ontbreken van onnatuurlijke energie kan ons redden.
   Ben maar weer de boeken van mijn ouders hun hobby, perry mason, the big sleep aan het herlezen, wat een andere atmosphère spreekt uit deze boekjes, past mij persoonlijk beter,
   en dan de film Humprey Bogart, andere tijden, andere zeden toch, had het er laats over met mijn dorps Pastoor, prachtig opgeleide priesters, vloeiend latin, hij vindt het ergste dat het onderlinge respect verloren is gegaan, hij zegt het heel mooi het eufemisme’se eucharistie’se denken, ja misschien is hun denken en spreken een treedje te hoog voor de gewone man, het was wel altijd heel mysterieus dat Latin spreken en preken, andere planeet, groet Jenne

  2. Tuurlijk, ook een grote mooie Upton Sinclair, deze boeken behoren bij het gedeelte van mijn kleine bibliotheek, gevuld door een gedeelte van boeken die mijn ouders toebehoorden, bij het lezen van een boek gaat je fantasie aan het werk, vormd beelden en situaties dit heet inspiratie, boeken die worden verfilmd, nemen de vorm en fatasien over van die andere, vreselijk die doorkruizen dan alles wat jij zo bij elkaar gemeimerd hebt, Jenne

 6. Beste Arend, denk je niet dat ik weet wie er echt Arend Zeevat van Argusoog steekt, denk je dat ik al die moeite zou nemen om je wakker te schudden, heb je lang genoeg zien vechten, spreekwoordelijk dan om mensen uit een niet bestaande precare situatie te bevrijden, natuurlijk helpen wij instinctmatig anderen, zo was het en zal het altijd zijn, mijn kritiek is wel gemeend,
  ik vind het jammer van al die poppen kast er om heen, beetje to much groet Jenne

  1. Jenne.

   Jouw voorstelling van wie ik ben is slechts jouw voorstelling en niet wie IK BEN. Jij kunt je niet voorstellen wie IK BEN, noch wie ieder ander is. Net als ieder ander, ben ik veel meer dan jij je kunt voorstellen.

 7. Jenne.
  Natuurlijk heb ik grote waardering dat je dat meisje hebt geholpen maar ik denk dat deze site niet bedoeld is om van iedereen z,n/haar goede daden te beschrijven.Je bent nu in de tachtig jaar maar snapt kennelijk niet dat jouw geruzie met Arend het voor andere mensen verziekt waardoor mogelijk minder gereageerd kan worden.Dat er in jouw beleving veel kwaad wordt beschreven zonder oplossing kan wel kloppen maar jouw schrijven over je hele familie en de daarbij behorende gebeurtenissen leiden evenmin tot een oplossing.Bedenk eens hoeveel tijd en energie mensen in de artikelen steken die hier geplaatst worden,zou het dan niet beter zijn om een discussie te hebben over het artikel in plaats van al dat gekissebis waarbij je telkens bovenaan staat?De wereld ziet er op dit moment nu eenmaal niet zo rooskleurig uit.
  Moest je nu op het idee komen tegen mij te beginnen dan kan ik je mededelen dat ik daar NIET op in zal gaan.

  1. Arend, jij wilt misschien hier mee zeggen, dat je niet gekend wilt zijn, niet doorschouwd zo als dat heet, nou ik ga hier geen heet hangijzer van maken, we zijn zo we zijn, ieder voor zich en God indien hij bestaat voor ons allen, ad libitum

   met andere woorden, Jenne senior fuck your self, thank you insgelijks, Jenne

  2. Jenne, IK ben de enige mijzelf kan kennen, daar ik woon in de ziel die mijn leven bezielt. IK ken mijn drijfveren, intenties en mijn levensdoel. Van buitenaf kun je, zonder een werkelijk betrokken en liefdevol zielsmatige verbinding met een ander, in hem slechts de projecties zien van je eigen onbewuste schaduwkanten.

  3. Arend ( dat fuck gedoe was niet voor jouw bedoeld ),
   over het kennen van, kent U zelve is al moeilijk genoeg, laat staan een ander, ik wil het ook niet over de vinesses hebben van onze psyche, duidelijk hebben we allemaal een agenda,
   maar het is toch het was, het is, en hoe zouden we het graag willen hebben, een visie, een voor uit kijken, en daar schort het aan bij het ouder worden, je leeft binnen je kringetje, met mensen die je nu kent, maar nog veel meer met die je gekent hebt maar niet meer zijn, en geloof mij dat/dit doet pijn.
   Voorbeeld ; heb hem nooit echt heel intiem gekent, maar op een dag kwam ik hem tegen in Albi waar hij woonde en werkte, als kaakchirurg, en vroeg mij in zijn auto te stappen we reden naar een dorpje toe aan de Tarn rivier gelegen, naar het kerkhof, we stapten uit, en liepen naar een plek waar hij zei, wat vind je hier van, zo bij de rivier, ik zei mooi, rustig, hier kwam zijn tombe te staan, daarna lang niet meer gezien, tot mijn dochter mij belde M.B, is overleden, nou dat moment of de wereld verging zag zijn gezicht mij vragen, wat vind je hier van, het is jier Allerheiligen en ben gisteren langs zijn rustplaats gegaan en heb een mooi bos Anemonen, zo passend fragile en van korte duur, maar o zo mooi, ben naar huis gereden, kan me er niets van herinneren, maar hij blijft in me rond spoken, God wat mis ik dit mens, nou een kijkje in mijn binnenste niet het achter end van mijn tong, maar toch zo even op het shiti internet goed groet Jenne

  4. Helder Jenne, ik heb het ook niet persoonlijk opgevat. Dit soort zaken heb ik geleerd naast me neer te leggen.

   Mooi dat je ons een kijkje in het museum van jouw ziel toont en heb daar een diep respect voor. Het is vaak een kluif om een dierbare naar de eeuwige jachtvelden te zien reizen en deze hier los te moeten laten. Ik heb het museum van mijn ziel al in een eerder artikel open gesteld voor bezoekers.

   https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/arend-zeevat/het-museum-van-mijn-ziel/

   Albi ken ik en het gebied van de Tarn maar al te goed. Ik heb daar meerdere vakanties doorgebracht en het als een heel bijzonder gebied ervaren.

  5. Arend, ja dit artikel ken ik, mooi en echt de moeite waard om te lezen.
   Nou ja je begrijpt dat ik niet in détails, die heel persoonlijk en gevoelsmatig zijn, kan treden zo in het openbaar, dat komt altijd vroeg of laat terug als een boemerang.
   En dit beschreven mens, ja is er één uit een lange reeks van dierbare vrienden en bekenden,
   door mijn reizen en wonen in diverse landen ontzettend veel mensen leren kennen, en in gesprekken komen ze dan weer te voorschijn, mooi natuurlijk, maar je zou ze zo graag weer willen omarmen, en iets met ze drinken, maar goed, its like that, groet Jenne

  6. Jenne.

   Het is de kunst van het leven om, geheel in het kader van bovenstaand artikel, in liefde al het uiterlijke los te leren laten. Op innerlijk niveau leeft alles en iedereen die je dierbaar zijn gewoon voort. Dat bewijs jij zelf maar eens te meer, door de manier waarop je hen in jezelf herdenkt.

  7. Jenne, ik vind het wel heldhaftig wat je deed, snap ook dat je het even van je af wil schrijven. Het grijpt je toch altijd naar de strot, zo’n ervaring. Dat meisje heeft door jouw ingrijpen een heel ander levenspad gekregen, jij hebt een paar hechtingen als trofee, ik zou hetzelfde gedaan hebben, ze hadden er wat minder genadig van af gekomen zijn.
   If just for one day… https://www.youtube.com/watch?v=Tgcc5V9Hu3g

 8. Schrijven is nauwelijks een keuze te noemen. Jenne net zoals die reflex om nooddruftigen in penibele omstandigheden een hand toe te steken. Oeff je hebt zeker weten geluk gehad smerige steek streek van achteren nog wel zo’n bloedhekel aan, of de witte dame het waard was valt nog te bezien misschien, de volgende keer zoeken ze het maar uit met de zwerm voorname bang op de gang vriendjes zou ik zeggen. Schrijven is chronische verkoudheid kippen kermis tijdens de kerst miss met een rode loper voor de genodigden. internet is the medium, so what is the message? klaar en gaar maar nog lang niet uitgescheetschreven, geef de pennestreek door gelijk een olympische vlam daag elkaar gegroet en zegt het voort met driftige omhalen op de tikplank en vergeet niet ons vulpen beschreven notitie blok afgewisseld met de blauwe bic bij te houden. Mijn ervaring is dat je met vrouwen niet over muziek moet beginnen want het heeft geen zin die vinden mooi wat er aan gegeven werd uit een ander realm dan waar wij stonden en zagen, denk niet dat je dezelfde drummer volgde toen zij er was, geef je dat streven op kan je zeker eindeloos fijn femina drijven op de air waves en verder want ik geef toe ze zijn erg kosmisch in aanleg vaak, blijft me bevangen dus ik begrijp je aandrang wel Jenne, dat is het met die zen man in dat park, het had een vrouw moeten zijn eigenlijk, ik ben meer van Maria mystiek net als Michael Tsarion. Michael Tsarion : The Earth is in Quarantine https://www.youtube.com/watch?v=MXA2PAK6_sU verdwaald in space gestrand op daarde maar waar in hemelsnaam en hoe kom je daar achter waar je bent? thenewno2 – Never Too Late https://vimeo.com/58077384 The Verve – Lucky Man https://www.youtube.com/watch?v=MH6TJU0qWoY aah gelukkig Arnold is er nog, zwijgen is koper en schrijven voor goud. Horen, zien & zwijgen: Aflevering 5: Herman Brusselmans https://www.youtube.com/watch?v=44P8QBluacE ‘over boeken kakken’ op z’n vlaams, ‘een man van 55’. http://www.encyclo.nl/begrip/NOODDRUFTIG http://www.dictionary.com/browse/realm

  1. Hyper Alert,

   jij hebt zeker nooit van de Ramblers gehoord, onder leiding van Theo Uddemarsman, met zijn openings song, wie is dan wel de drummer van de band leuk melodietje.
   Ja vrouwen, ik ben gek op vrouwen, vindt ze veel leuker interessanter als al die kerels die maar achter hun lul aan lopen te stappen?
   Mijn vader was een goed mens, met veel facetten, maar o jé mijn moeder, wat een geluk had mijn vader zo’n ega te hebben, en ja ik natuurlijk, ze is geen dag uit mijn gedachten.
   maar ik hou maar op anders wordt hij die in de hemelen woond arnold2 weer boos, ga nog wat schilderen, en mijn echtgenote verzorgen, mijn levens vervulling, groet Jenne

 9. De hele waarheid is heftiger dan science fiction, wie zich gaat verdiepen krijgt zoveel info binnen dat hij het niet meer kan bevatten. Het leven op aarde is gebaseerd op cyclussen, het dominante ras waar wij toe behoren gaar binnenkort het veld ruimen voor een nieuw ras. Hopelijk een mix van alle kleuren zodat discriminatie tot het verleden hoort. Een paar duizend jaar terug leefde de mens nog honderden jaren en liepen er reuzen rond, dat staat niet in de geschiedenisboeken.
  Alles wat je nu opzet gaat mee in het volgende tijdsgewricht dat er aan komt, het is nu letterlijk 2 minutes to midnight. De duistere kliek doet er alles aan om met een negatieve spiraal door dit gewricht te gaan, op het astrale niveau is dan ook een enorme strijd gaande.
  Know the beast https://www.youtube.com/watch?v=jq5oZ-kxvdY
  ff headbangen https://www.youtube.com/watch?v=2IfM6HM2rRs

  1. Cozmic.

   Wat jij verwoord is de positieve stroom, waar hopelijk zoveel mogelijk mensen hun individueel krachtige bijdrage aan zullen leveren.

   De negatieve stroom van transhumanisten, zoals Ray Kurzweil, denken daar toch iets anders over. Dit werd onlangs op een voorspellend programmerende wijze verwoord, door het alleen uit een rationeel/analytische denkhoofd bestaande van de anderszins totaal verlamde Stephen Hawking.

   “One day robots could entirely edge out human beings and become a new life form that is even capable of replicating itself, Stephen Hawking has warned, once again predicting a rather grim future for humankind.

   “I fear that AI may replace humans altogether,” the renowned physicist told Wired magazine, as cited by the Cambridge News. “If people design computer viruses, someone will design AI that improves and replicates itself. This will be a new form of life that outperforms humans,” Hawking added.”

   Bron: https://www.rt.com/news/408675-stephen-hawking-ai-replace-humans/

   We leven inderdaad in een Wonderlijk Waanzinnige Wereld!!!!

  2. Mijn P.S, is na het filmpje even verder bekeken te hebben een beetje achterhaald, aangezien Makow in het filmpje benoemd wordt.

  3. Arend, ik vermoed dat 95% over is genomen door transhumanisme, niet meer te bereiken. In wezen zijn zij slachtoffers, confronteer je ze er mee dan worden ze Mr Smith en keren ze tegen je. Daarom wandel ik het pad van mijn eigen ding doen en geen golven maken. Alleen positieve golfjes, niet tegen iets maar voor iets.

  4. Cozmic.

   Jouw beschreven houding lijkt mij ook de meest werkbare en vruchtbare houding, die ik in mijn dagelijks leven ook toepas.

  5. Arend, nog niet zo erg lang geleden waren de arbeiders klasses, gelijk aan robots met dien verschille dat zij aten en dronken, en nu is het een stuk geciviliseerder denkt men, maar de robot basis is het zelfde, wij hielden lang geleden op mensen te zijn toen wij het zo genoemde paradijs verlieten, maar wij beseffen het gelukkig niet, juist in momenten van, flitsen van waar ben ik mee bezig, wat doe ik hier, en dan pakt het systeem je weer aan, ,zo dat je niet op tilt kunt slaan, en opgesloten moet worden, want de gekken zijn de non robots, Jenne

  6. Wij mensen, want dat zijn we nog steeds als we dat willen, wij mensen bepalen denken wij onze levens loop en inhoud.
   Door mee te kabbelen op de grote stroom alleen kleine positieve golfjes makend, voor iets, in plaats van tegen spartelen, door je intuïtie te volgen, die voor zelf behoud gaat.
   Maar hoe te weten wat het positieve is in dit gebeuren, mij bekruipt het gevoel zo van, we laten het maar gebeuren, het is al te ver heen, nou dit voert dus langs de kortste weg naar onze onder gang, ik weet heel goed dat je als dode held, direct wordt ingelijft bij het Don Quichotte leger, maar is dit juist, is het nu niet juist Don Quichotte de held de geestelijke overwinnaar, en om nu mee te gaan in het populaire denken van één soort mens, geen onderscheid meer, behalve de Joden en wat andere inteelt volkjes, nou even wachten, die heeft toch echt niet begrepen, waar mensen in arre moede toe in staat zijn, Jenne

  7. Volgens Martijn van Staveren is het Universum voor een groot deel al Artificial Intelligence.. Van een soort dat wij hier op Aarde nog niet eens van ‘dromen’ in SF-films etc.
   Het is altijd wel een bizarre constatering imo dat je je afvraagt, waar bewustzijn begint en harteloosheid eindigt.. Ik voel dus ik ben, vs. ik denk dus ik ben..

  8. Guido.J. nu je dit hier citeerd, ik heb ook vaak de funny feeling, dat hoe het mogelijk is dat de hele mensheid om dit gouden kalf heen danst, te weten Google en consorten, wat ogenschijnlijk in handen van een paar rijke pipeltjes is wat natuurlijk niet waar is, het zijn de axes van het kwaad, zij die bepalen hoe men denkt, zeker niet voelen, Jenne

 10. Als ik jullie er op mag attenderen, er bestaan ook nog andere werelden, die je gelukkig kunnen maken, en je leven inhoud geven, en zinvol kunnen maken.
  Zo ben ik al meer als 40 ig jaar lid van een penclub, een op literaire basis gebaseerde club, een soort Pick Wick papers club, we komen nu en ik zeker zelden bij één, maar ik schrijf zeker één brief en soms twee per week aan de één of andere penvriend, het gaat alleen per brief, dat staat in de statuten, in December ga ik misschien op bezoek, we komen samen in Salesbury, om de kerst te vieren, als mijn familie me laat gaan natuurlijk.
  Twee maandelijks wordt er een pamflet uit gegeven een brochure zo je wilt, met te lezen boeken,
  waar dan over gedacht en overlegt kan worden, en gecorrespondeerd.
  Zo iets als WTK, maar dan par lettre, groet Jenne

 11. Cozmic en Arend,

  ben eigenlijk een beetje ontdaan, heb jullie schrijven nogmaals gelezen, en als ik het goed begrepen heb, geven jullie je over zien de omstandigheden wat betreft het einde van wat onze voorouders ons gelaten hebben als een fait accompli, niets meer aan te doen, dus onze schepen draaien af zonder een schot te vuren, als honden met hun staart tussen de benen schigtig om ziende er van door, nou beetje erg onNederlands, helemaal geen patriottisme meer voor het moederland achter de duinen gelegen.
  Ik ga hier niet mee accoord, vindt dit laf, en vreselijk egoïstisch, zo oud als ik ben, gesp ik mijn zwaard om en trek ten strijde, trouwens ik kan niet anders, kom op we laten dit toch niet gebeuren, we zouden spijt hebben tot het einde onze dagen, no way !!!

  1. Blijvende veranderingen beginnen met het bewustzijn. Eerdere bewustzijnsrevoluties zijn hardhandig de kop in gedrukt, denk maar aan de tijd dat er geniën als Tesla, Lahkowski en vele anderen opstonden. Zij waren te openlijk bezig en kwamen daardoor snel tot hun einde.

  2. Ja ja het verdeel en heers syndroom werkt bij alle cq in alle lagen van de bevolking, het interlect wordt bespeelt als een oude videl, verzuipt in zijn eigen onverstand, Jenne

  3. Jenne, wat jij beschrijft als laf getuigd van jouw interpretatie en onbegrip. Dat je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, wat boeken hebt gelezen en in je jonge jaren wat molotov cocktailts hebt gegooid naar de politie wil nog niet zeggen dat jouw visie de hele waarheid en een ultiem inzicht verschaft. Je slaat zo vaak de plank mis dat een timmerman je nooit in dienst zal nmen, jouw levenservaring is geen leidraad voor anderen behalve voor jezelf. Bovendien verander je vaker van positie dan een jonge vrouw van kleding. Heel fijn dat je jouw dagelijks veranderende visie deelt, maar ik heb er niks aan, niks meer dan lucht, een hoop ventilatie van wat jij op dat bepaalde moment voelt, verder geen peil op te trekken. Diepgang van een bord pap en verder geen waarde voor wie diepgang zoekt, all about you, nothing more.
   https://www.youtube.com/watch?v=NmvG2ZiPfoo

  4. Nou Cozmic, is zou de krachten die ons belagen geen windmolens willen noemen, en wie is zo danig op de hoogte, en waagt zich er aan de bewustzijnsdrempel te bepalen,
   Gekken en dwazen schrijven hun namen op muren en glazen, ook niet verblinde, de zogenaamde ziende blinden doen hier aan mee.
   En dan ; vermeende kennis is een illusionair weten, waar de honden geen brood( bot ) van lusten, de ware kennis is ingetogen, bescheiden, met een grote zelfkennis behebt.
   Maar het ging er om dat je soms in je leven een stand moet maken, van niet verder als hier,
   maar ik oordeel zeker niet, en heb alle respect voor je uitspraken en denken, en ja misschien een ouwe dwaas, ben er zelf ook wel eens bang voor, groet Jenne

  5. Mijn relaas , Jenne, hield in dat velen een subtiele, ongeziene strijd leveren, jij noemde het laf.
   Deze strijd gaat onder een zekere radar maar wordt in het astrale zeker gezien en op dat gebied is er wel zeker een heftige strijd gaande, daar winnen alleen degenen die met het HART strijden, jouw uitspraken over lafheid schieten dus volledig in het verkeerde keelgat omdat je geeneens een idee hebt waar ik het over heb. Ga maar lekker met je vrijmetselaar vriendjes wijntjes drinken en ze heilig verklaren, ze dienen de demon die deze wereld verneukt, als jij te laf bent om keuzes te maken is dat jouw keuze, ga echter niet anderen laf noemen want dan wijs je naar de spiegel.

  6. Ja Ja Cozmic een subtiele ongeziene strijd, die is anders niet erg merkbaar qua uitwerking,
   maar goed je hebt je hart gelucht, hoop dat het je goed doet, de volgende keer als ik met mijn oude vrienden het glas hef, zal ik vragen dit te doen op de jonge man in Nederland,
   van jou kan ik wel een stootje hebben, en ik begrijp ook heel goed de wrevel, om toe te moeten zien hoe alles in een snel tempo negatief veranderd, zonder daar buiten astrale denken iets aan te kunnen doen, groet Jenne

  7. Cozmic, waarom onder @5, zoveel goedkope nergens opslaande beweringen over mij te plegen, denk je dat je over voldoende inhoud beschikt om mij te oordelen, het bijval zal zeker komen, daar niet van, het goedkope applaus van andere meelopers, het is maar het internet, dus vandaar dat dit kan en mag, persoonlijk voel ik daar niets voor om allerlei beweringen over een persoon een mens neer te plempen, om mijn eigen magere denk honger te stillen, groet Jenne
   Qualiteit verlogent zich niet, en je gooit je zelf te grabbel !

  8. Actie en reactie Jenne. Poets de spiegel maar eens schoon. Niks persoonlijks, maar ik word dat vastgeroeste negativisme soms gewoon ff strontzat.

  9. Nou laat die spiegel maar zitten Cozmic, op mijn leeftijd is dat niet zo erg leuk, ja het is een treurige wereld toch zie ik overal humor, soms galgen humor, want weet je Cozmic, om 81 te worden moet je kunnen récapituleren, en het potsierlijke herkennen, een hele ouwe bekende de schilder Melle die zag in alles lullekoppen, maar goed ik begrijp je denk ik ? !!! Jenne

  10. Ach, je eigen ouwe kop in de spiegel zien kan ook de nodige humor opleveren. Ik was pas op tv, zat me te verbijten van de pijn omdat die stoel waarop ik zat zwaar klote zat in combinatie met een paar gekneusde ribben, de interviewer stelde in mijn opinie rare vragen en ik zat er eigenlijk bij met een kop van: WTF? Uiteindelijk na wat knip en plakwerk viel het nog mee https://www.infothuis.tv/index.php?s=268

  11. Mooi en helder verhaal Cozmic/Jouke. Het is een goede ondersteuning van je eerder al eens zelf gemaakte en hier geposte filmpje. Jammer dat het zo afgeknepen werd, want ik had het gevoel dat je nog veel meer te vertellen had.

  12. Dacht ik al Jouke.. En volgende keer eeeven een beetje water voor de planten, onder die hete lampen. Viel me op.

  13. Cozmic..op teeeveee 🙂
   ….money for nothing, and the chicks for free… ;))))
   Ik hoop dat die gehele regio nou eindelijk een keer aan de VERSE moringa gaat. Zeer lekker en gezond!!!

  14. Ach, time will tell. Gezonde producten introduceren gaat langzaam, ben ook bezig met Holy basil, Leaves of the Gods en mariuanilla, heb het vermoeden dat de laatste het hardste zal gaan. Intussen gaat het gewoon goed, erg goed. Thanks for the support.

  15. By the way MC…. ik importeerde ooit moringa thee en vond het ronduit vies, besloot dat niet te verkopen. Toen jij me vertelde dat je verse moringa had gedroogd en er thee van had gemaakt die gewoon lekker was ging er bij mij een lampje branden. Thee van puur moringa blad werd een enorme hit, later ben ik thee van Nederlandse bodem gaan leveren en die is steeds uitverkocht. So… thanks 😉

  16. Goed verteld, Cozmic. Alleen zat ik net met aandacht te luisteren naar het verschil tussen geïmporteerd poeder en het poeder van de planten die je zelf kweekt, toen de interviewer een blaadje proefde en er niet meer op werd teruggekomen. Wat is de oorzaak van dat verschil? Ik heb al van jongs af aan liefde voor kruiden (o.a., ha, ha); vandaar de vraag.

  17. Cozmic, leuke opening, je bent op weg om bij die 1% global bezitters te gaan horen, kan een hoop commentaar geven, maar om dat jij Jouke bent en ik Jenne doe ik dat niet, groet !

  18. Yanneke, de interviewer was een doorgewinterde vleeseter die normaal groente nog niet met een stok aan zou raken 😀 Hij had dus eigenlijk geen reet interesse in mijn verhaal.
   Waar men vroeger kruiden plukte, een deel van de plant afknipte of wat blaadjes plukte zodat de plant gewoon verder kon groeien, dat is veranderd in “oogsten” met grote machines. Kilo’s wil men hebben en de machines doen het werk, denk dan niet dat er nog steeds dezelfde samenwerking tussen de geneeskrachtige plant en de mens is. De plant voelt zich bedreigd en reageert daarop.
   Ik oogst om de zoveel tijd bladeren en laat de plant verder doorgroeien, soms moet ik ze terug snoeien omdat ze te groot worden, dat is heel anders dan een combine harvester die tot een bepaalde hoogte alles lomp afmaait.
   Ik denk dat dat in grote lijnen het verschil maakt.

  19. Jenne, ik betwijfel ten zeerste of ik bij die zgn 1% zal gaan horen, mocht je me maar een beetje kennen dan zou je een dag lang stikken in je eigen woorden. Ik ben al dood geweest, heb mijn keuzes gemaakt, iedere dag is een bonus, een paar jaar terug wist ik niet eens hoe ik mijn huur moest betalen, had ik dan bij jou aangeklopt dan vraag ik me te zeerste af of ik niet het erf afgejaagd zou zijn. Intussen voorzie ik meerdere mensen van een inkomen en help mensen die diep in de shit zitten. Ik denk dat je je bek nog een keer moet afvegen voor je hem opnieuw opentrekt.

  20. Cozmic, heb je commentaar aan mij gericht gelezen, komt een beetje gespannen over, kan op geen enkele manier, daar normaal op réageren, jammer van al die groffe taal, Jenne

  21. Tijd voor wat zelfreflectie Jenne, denk je dat dit uit de lucht komt vallen?
   Waarom denk je dat half Wanttoknow over jouw struikelt? Omdat je zo’n subtiele reageerder bent? Vet uitvallen en later weer achter je schild van leeftijd schuilen, beetje doorzichtig spel, vet schizofreen imo bovendien. Reageer ik geprikkeld op een steekopmerking is het ook niet goed. Van mij krijg je, en iedereen, het gewoon straight in your face. Ik begin jouw gestook en gekonkel een beetje zat te worden, eigenlijk de reden waarom ik weinig meer op wanttoknow reageer, het lijkt meer op Jenne’sVision dan Wanttoknow.
   Stick it where it fits

  22. Als je het hebt over respect dan is dat bij jou ver te zoeken op het moment dat je aan de borrel hebt gezeten en de spirit bezet heeft genomen, even later komt er weer een andere mentaliteit, al met al komt het neer op iemand die nergens verstand van heeft en iedereen zijn fluctuerende mening wil opdringen welke kant noch wal raakt, eigenlijk iemand die gehoord wil worden en een hoop losse flodders schiet op alles wat beweegt. Mocht iemand je echt willen ontmoeten dan gooi je een muur op. Jouw alom bekende manier van stoken is allang achterhaald, je noemt het provo, ik noem het eikel, door te stoken trek je alle aandacht naar jou, iets waar je op geilt, iets wat tekent voor een een zieke ziel die aandacht wil zuigen.
   Ik kan nog ff doorgaan, veel verder zelfs, maak mij de pis nie lauw.
   Wil je het recht in je smoel dan kan je het krijgen, mensen zijn je zat, inc. me. fucking gezuig van je

  23. Beste Cozmic, jij noemt dit is eens even lekker iemand fileren, heb je dit meer zien doen, jouw relaas raakt kant nog wal, je vertoning met een stel verdorde bomen in plastic potten,
   met een verwarrend verhaaltje, ik begrijp goed je frustratie bij het bekijken van dit zelf portret, maar dit is niet mijn schuld, en om mij nu als piespaaltje te gebruiken, om je ongenoegen een uitlaat te geven, komt op mij over als heel onvolwassen, voel me er ook niet door geraakt, dus als het je goed doet en oplucht ga er gerust mee door, groet Jenne

  24. Hallo Cozmic,
   Hartelijk bedankt voor je antwoord. Het was me ook al opgevallen, dat de interviewer .. 🙂 Dat oogsten van oudsher gedaan werd zoals je beschrijft, wist ik, maar ik had er niet bij stil gestaan, dat dit zo’n groot effect op de smaak kan hebben (wel op hoe het voelt). Ik dacht eigenlijk vooral aan bodem en hoeveelheid water. Te werk gaan volgens de heersende mores, zou mij het gevoel geven er zelf niet te kunnen zijn. Niet zo’n gek gevoel, eigenlijk, want daar is het onderdrukkende partijen natuurlijk om begonnen. Dat omgaan met planten op een manier waar alles en iedereen bij floreert, nu ‘bijzonder’ of op z’n minst ‘biologisch’ genoemd wordt, is ook een voorbeeld van wat Arend hier ‘een wonderlijk waanzinnige wereld’ noemt.
   ‘HER’ (eindje naar beneden scrollen):
   http://theruiner777.blogspot.nl/

  25. Yanneke, in de Nexus staat een mooi artikel over planten/bomen https://www.nexusmagazine.com/products/downloads/individual-articles-downloads/volume-24-article-downloads/vol-24-no-5-downloads/the-secret-language-of-trees-detail, ik heb er ook copies van, wie weet wil Guido die wel publiceren.
   De kennis van geneeskrachtige planten begint weer zijn opmars te krijgen nu de farmaceuten hun limiet hebben bereikt, laat voedsel uw medicijn zijn. Deze geneeskrachtige planten dienen we echter wel met respect te kweken en oogsten. Het ontbreekt me nu nog even aan tijd, ik hoop in de nabije toekomst er wat artikelen over te schrijven.

  26. Jenne, Je gaf weer eens jouw ongefundeerde visie, gebruikte de woorden “laf’ en “egoïstistisch” terwijl je geen clue hebt waar het over gaat. Vind je het raar dat je een reactie krijgt? Daarna nog ff proberen het om te draaien? Ik heb je vaak zat de hand boven het hoofd gehouden, je schijnt echter een drang te hebben om te schoppen naar alles en iedereen en op een gegeven moment ben zelfs ik je zat. Take it or leave it, boeien.
   https://www.youtube.com/watch?v=4uL4Ri-3m2Q

  27. Cozmic, je zou me ook iets meer ruimte kunnen bieden toch, we zijn allemaal min of meer gevoels mensen, en ja mijn standpunt wijzicht zich soms a la minuut, als ik denk dat het anders is, ben niet halstarrig.
   Even de waarheid, mijn waarheid, jij zat daar als op een pijnbank, met een wat wollige nietszeggende ondervrager, ik denk dat je het verkeerd hebt ingeschat, je boompjes stonden droog, ik vond het begrotelijk voor je, om deze unieke kans niet echt 100% te kunnen benutten, je zou mijn zoon kunnen zijn, maar goed ik aanvaard altijd mijn consequentie, van mijn doen en laten, en mijn schrijven.
   Groet Jenne

  28. Jenne, ik ben al bezig met contracten met 6 nullen, maak je maar geen zorgen om mij of een paar plantjes die niet genoeg water hadden.

  29. Jenne, ook al kom ik over als een simpele boerenlul, vanuit de hele wereld komen ze langs en verlaten de kwekerij met hun bek open. Afgestudeerde lui die het daarna ff niet meer weten.

  30. Ik heb genoeg simpele boeren in mijn familie gehad om te weten dat dat simpele boerenlul gedoe niets zegt, velen waren rijk en sommigen heel erg rijk, en dat word je niet met in de kroeg hangen, het woord boerenslim zegt genoeg, en ze waren buiten slim ook nog redelijk intelligent, en soms bezeten door het geld, werden ze super gierig, en verscholen zich dan achter de bijbel, om een eenvoudig Christen te zijn, door het oudste vererven, werden vele gedwongen om te gaan leren, velen werden Dominé, of Dieren arts, en sommige reders, dus ik weet waar boeren tot instaat zijn, de keren dat ik in het Westland ben geweest, heb ik wel gezien dat het knokkers zijn, mijn relatie vertelde daar over, maar goed dat is weer een ander verhaal, groet Jenne

  31. Jenne, ik roep het hier al bijna 10 jaar op de site. Gebruik de woorden/zinsdelen ‘Ik vind..’ en/of ‘Naar mijn idee is…’ en/of ‘Zoals ik ernaar kijk…’ en/of ‘Mijn ervaring is…’ en: ‘Volgens mij is..’

   Dat is geen taalkundig trucje, maar een energetische afbakening van je eigen veld. Met respect voor de anders mening en vooral ruimte daarin.
   Die afbakening maakt je humble. Zorgt dat een grote bek, gewooooon een schreeuwend mannetje wordt.
   En juist door dátgene te doen wat politici doen, namelijk precies het omgekeerde…!!, ga je naar mijn gevoel de mensen in de gordijnen jagen. Je eigen mening is dan geen mening meer, maar een vaststaand feit.. Denk en VOEL ER MAAR eens over na..!!

   Volgens mij is dat essentieel
   of
   Dat is essentieel..

   Vooral jouw generatie en een paar jongere zijn dit niet gewend, maar het maakt een WERELD van verschil, hoe je bij anderen overkomt. ‘Heb ik gemerkt’…!

  32. Inspirerend, Cozmic en de artikelen die je binnenkort hoopt te schrijven, zal ik graag lezen.

 12. Jesse Klaver mag door de deur (welke volgens Eric Wiebes altijd op een kier staat) om over het Co2 gebeuren te gaan praten.
  Wie is die Eric Wiebes eigenlijk? https://www.volkskrant.nl/archief/eric-wiebes-de-ramses-shaffy-van-de-vvd~a3589656/
  Wiebes heeft ook voor Shell gewerkt van1987-1989 en Rutte heeft voor Unilever gewerkt.Wiebes heeft de belastingdienst in grote chaos achtergelaten en is nu minister van Economie en Klimaat(VVD).Ook wordt beweerd dat een kwart van de politici na hun politieke loopbaan voor een groot bedrijf gaan lobbyen/werken wat bij menigeen de vraag kan oproepen of er mogelijk belangenverstrengeling aan de orde kan zijn.Wie dienen bijvoorbeeld Rutte en Wiebes nu eigenlijk echt de bevolking of grote bedrijven/banken?
  We zien toch allemaal dat er 1,4 miljard naar multinationals gaan en dat de dividentbelasting wordt/is afgeschaft terwijl de armsten nog meer gekort worden en de BTW op dagelijkse boodschappen omhoog gaat naar 9%.Lees aub dit artikel over Shell en zie hoe bv Rutte in de bres springt voor dat bedrijf.https://www.vn.nl/wat-shell-verzwijgt/ Wat een circus en de kamer maakt zich druk over de driekleur in de kamer en het volkslied wat dan beloond wordt met verplicht museum bezoek.

  1. Daar begint het mee, volksverraders, hoe denk je dat Soros zijn politiek bedrijft, via duistere rekeningetjes, dit zwakte bod van aan chantage onderhevige sex sektes, die dan het belang van het stomme klootjes volk kiezers zou moeten behartigen, dat is toch niet geloof waardig, en dan die zo genaamde keiharde oppositie van die blonde snijboon met zijn Eigen duistere agenda, het is één soep, en in heel Europa speelt de zelfde muziek, en ieder één jubeld over vrijheid, je mag alles zeggen, alleen er luisterd niemand, duidelijk kunnen zien bij de debatten, schandalige ongemanierdheid naar het Nederlandse volk toe, er is maar één weg, die van een keiharde revolutie, een volks opstand, de rest is weggegooide energie ! Jenne

  2. Wat betreft die “blonde snijboon” en zijn duistere agenda,nou heb ik wel goed geluisterd naar het debat over de dubbele nationaliteit en daar viel een opmerking van Rutte mij op.
   https://www.youtube.com/watch?v=A-o7Aea4J-I ongeveer bij minuut 12.30 zegt Rutte:Als u een motie van wantrouwen indiend,dient u dat in tegen UZELF.Wat wordt daarmee bedoeld?
   Eerder is op deze site al geschreven over de dubbele nationaliteit van Wilders (Namelijk de Israelische en Nederlandse nationaliteit) de vraag daarom weet Rutte dat en zinspeelde hij daarop of bedoelde hij mogelijk iets anders?Stel dat het inderdaad klopt dat Wilders ook nog een andere nationaliteit heeft dan zou hij ook weg moeten wanneer ze zouden besluiten dat niemand de dubbele nationaliteit mag hebben.

  3. Jenne:
   Vergeet de revolutie. Het overgrote deel van de bevolking, in de landen van de EUSSR, weet niet wat er gaande is, en wil het ook niet weten. Desnoods pakt men de boodschapper met het slechte nieuws aan zoals in de tijd van de Oude Grieken. Het overgrote deel verkoopt zijn stem, in ruil voor allerlei voordelen. Zolang dat er geld zal zijn om die stemmen te kopen, zal er niets veranderen, ook al wordt het geld gemaakt uit het “niets”.(=financiële alchemie= het tovermiddel van de “banksters”). Voor de rest zit men voor zijn T.V. geobsedeerd door de “spelen” zoals in het Oude Rome. De “elites” zullen zolang als ze maar kunnen, het zinkende schip drijvende te houden. Het enige wat er nu gebeurt is “tijd” kopen. Ondertussen speelt op de “Titanic” het orkest de “good news” dodenwals. De dag dat het gigantische financiële “ponzi systeem ” instort, zal het klootjesvolk” wakker worden, weliswaar in de hel, en dan zal het veel te laat zijn. Er wachten ons tijden zoals in de Weimar republiek. Dit alles dan vergezeld van “burgeroorlogen”. Frankrijk zal hier vermoedelijk de “spits” afbijten. Het overgrote deel van de “autochtonen” zal echter uitblinken door “lafheid”. Zie het boek van Jean Raspail :”Le camp des Saints”. De overheden met de politie- en veiligheidsdiensten, zullen zich op de koop toe, nog keren tegen de kleine minderheid die weerstand poogt te bieden. De toekomst is een algeheel verval tot op het niveau van een derde wereld land. Dit laatste is ook de bedoeling van het Coudenhove Kalergi plan. De creatie van een negroïde bastaard soort, met een IQ van max. 90. Gemakkelijk te controleren en te exploiteren. Intussen leveren “volksverraders” op alle mogelijke manieren hand- en spandiensten aan de “elites”, die in andere reacties al duidelijker werden omschreven. Ik wou dat het anders zou verlopen, maar ik ben een “realist”. Ik heb immers mijn beroepsleven doorgebracht in de “goot & riool”.. en het dient tot niets zichzelf te bedriegen, met “zoete dromen”.. en “zalige leugens”. Er zal dan ook een tijd komen dat de “overlevenden” zullen zeggen over ons : “J’irai cracher sur vos tombes….”

  4. De mensen die ik in mijn leven heb gekent, die de politiek bedreven, want denk er om het is het bedrijven van, de manipultie van, het schikken en laten opschikken van alle belangen groepen in een land, de evenredige volks vertegenwoordiger is niet meer, hun manipulatie heeft zijn werk gedaan, de onwetenden hebben Wilders gekozen in plaats van de partij van hun vaders en grootvaders, de sociale linkse groepen, de meesten kennen niet het onderscheid tussen een bezit en een bezit met een torenhoge hypotheek, wat geen bezit is maar een onderpand, om de schuld te dekken.
   Ik heb veel oud ministers en bestuurders gekend, integre mensen, behebt met het wel en wee van de gewone ma een kei was de socialist Burgers, zelfs de oude VVD dame van Riel had meer sociaal gevoel in haar pink als de hele huidige sex sekte die zich VVD noemd.
   De laatste Socialistische paas eitjes, wat een partij slemielen, geen inhoud geen uitstraling, viese wat vettige lieden, zonder een echte ideologie, kom op jonge garde, op de barrikade laat zien dat het anders kan, versla ze met hun eigen wapen, dat van gekunstelde optimisme en beloof de hemel op aarde, en dan zien we wel weer, Jenne

  5. Sub Rosa, veel waars, maar ook jij kan niet in de toekomst kijken, en die 100% zeker voorspellen.
   Ik ben ook réalist genoeg om de directe toekomst somber in te zien, maar le moment venu zullen we toch de handen in één slaan, en doen wat er gedaan moet worden.
   Het weglopen en wegkijken is zinloos, want de werkelijkheid haalt je altijd in gewenst of ongewenst.
   Ja wat je schrijft, het zal een hele moeilijke tijd worden, zeker voor die gene die het niet kunnen beredeneren, heel gevaarlijk zelfs.
   Zelf van uit mijn contacten, heb ik het gevoel dat een groot deel van de overheid de kant van de massa zullen kiezen, en al die pseudo wetenswaardigheden over mensen en landen, nou we gaan het zien, tenminste bij leven en welzijn, groet Jenne

  6. Sub Rosa.
   U schrijft:Het overgrote deel van de bevolking,in de landen van de EUSSR,weet niet wat er gaande is,en wil het ook niet weten.
   Daar ben ik het volledig mee eens maar misschien is aanvullende informatie van belang.
   Democratie zou moeten betekenen dat de meerderheid beslist op basis van juiste informatie en dat de bestuurders gehoor geven aan de wil van het volk.
   Helaas wordt het EUSSR volk NIET JUIST ingelicht en geven de zogenaamde VOLSVERTEGENWOORDIGERS GEEN moer om het volk.
   Wanneer het volk dan gaat stemmen voor bv landelijke verkiezingen is de kans aanwezig dat ze stemmen op verkeerde partijen of andere dingen bij andere verkiezingen.Daarbij komt dan ook nog dat tijdens verkiezingscampagnes veel mooie dingen beloofd worden die deels zoniet in het geheel aan de kant geschoven worden als er onderhandeld wordt (meestal achter gesloten deuren) over wie er deel gaat uitmaken van het kabinet.
   Of we het er nu mee eens zijn of niet de PVV was de tweede grootste partij bij de laatste verkiezingen maar wordt op voorhand uitgesloten wat natuurlijk in een echte democratie niet mogelijk zou mogen zijn.De leus dat HET VOLK DEZE REGERING GEKOZEN HEEFT is dan ook niet meer toepasbaar en in mijn ogen bedrog.We hebben het Oekraine referendum gehad en ook daar wordt het volk weggezet alszijnde dat de meerderheid niet zou begrijpen waar het over gaat en doet Rutte wat hij wil en niet wat het volk wil zoals dat eerder ook gebeurd is met het referendum over de grondwet.
   Nu wil Rutte van het referendum af wat logisch is omdat het zoals gebleken is teveel haaks op zijn beleid staat maar ook (en dat vind hij mogelijk erger) wordt dan duidelijk dat hij een eigen koers vaart tegen de wil van het volk in.
   Nog een mogelijke reden zou kunnen zijn dat het te maken heeft met artikel 21 uit het wetboek van strafrecht uit 1939 waar stond dat de regering het land niet vanbuiten de landsgrenzen mocht besturen (behalve wanneer het een kolonie van Nederland was) dit artikel is in 1983 geschrapt.Onze regering heeft op 13 mei 1940 Nederland verlaten en is naar Engeland gevlucht wat in strijd was met de toen geldende wet.Toen de regering terug kwam had er een volksraadpleging moeten plaatsvinden en dat is nooit gebeurd.
   Dit kunt u op internet terugvinden bij Gerard1945……
   Wanneer voorgaande niet zou kloppen wat kan dan een reden zijn dat ze dat artikel schrappen?

  7. Arnold2 :
   Er is inderdaad een probleem met de informatiedoorstroming. Het zijn echter niet de “klassieke partijen” en de regime- en leugenpers die de nuttige info zullen doorgeven aan de bevolking. Zij maken immers deel uit van het NWO systeem. Het is op het supranationale niveau dat de beslissingen genomen worden. In de landen van de EUSSR is de rol van de aan de macht zijnde politieke partijen beperkt tot het uitvoeren van de beslissingen genomen door de EUSSR- Raad van Europa – NATO – UNO enz… Waar nodig springt men zeer creatief om met de “democratie”. Als kiezer staat men dan ook machteloos. Niet stemmen is een optie , maar met welk gevolg : In NL zullen de kiezers van Denk en GroenLinks immers wel stemmen. Het gevolg : een kalifaat of een USSR regime of een mengeling van beiden. In Frankrijk werd Macron verkozen met 13% van het totaal aantal stemmers. Het blijft dus een keuze tussen de pest of de cholera. Ik ken de toestand in NL niet grondig, maar een verklaring voor de schrapping van artikel 21, kan juist te vinden zijn, in de verschuiving van het regeringsniveau van NL naar de EUSSR e.a. Wat de toestand voor WO II betreft in NL maar ook elders, dient men rekening te houden met, en het te bekijken vanaf de top van de piramide. Hieruit blijkt dat zowel WOI en WOII gepland werden vanuit Londen. Om wat klaar te zien in de positie van de pionnen op het schaakbord zijn er enkele interessante teksten : Red Symphony van Rakowski, The Nameless War van Cpt Ramsay, het Molentov-Von Ribbentrop pakt, en vooral wat het Westen betreft, het weinig gekende Churchill- Stalin pakt. In de Britse pers waren er einde 19de eeuw, al kaarten van Europa met de toestand na WO II. Inzake de koningshuizen is er de belangrijke rol van de Black Nobility. Uit de 2de reactie met link, zijn er aanwijzingen , dat men al volop naar de EUSSR wou evolueren. (via een sterk regime). Vergeet niet dat de EUSSR een creatie is van de CIA(met als voorloper de OSS). Deze werden op hun beurt gestuurd vanuit Londen. Gezien het niet direct lukte, heeft men dan gas moeten terugnemen..!! Wat Wilhelmina betreft is er ook Pearl Harbour :
   https://sites.google.com/site/nocancerfoundation/pearl-harbor
   Ik verwijs naar de tekst in de link. Met zo een geheim is men natuurlijk volledig in handen van de NWO.

  8. Sub Rosa.
   Het is niet alleen dat de mainstreammedia de waarheid niet gaat vertellen maar ze verdoezelen naar mijn gevoel ook veel.Nu wordt er weer net gedaan of ze de belastingontduiking door multinationals en de rijken gaan aanpakken maar is dat niet het paard achter de wagen spannen?Zelfs Brussel heeft te kennen gegeven dat Nederland moet stoppen met belastingontduiking mogelijk te maken wat op zich al vreemd is want in de kwestie Spanje,Catalonie waren ze wel erg stil waarom nu ineens wel snel reageren?
   Zoals bekend wil de EU één minister van financieen,willen ze dat voor elkaar krijgen hebben ze een goede reden nodig en dat zou wel eens kunnen zijn dat het zo,n zootje bij de belastingdienst is en dat elk land z,n eigen regeltjes heeft..Hetzelfde zien we met defensie ook daar is het een puinhoop en ook weten we dat Brussel een Europees leger wil.Mogelijk gaat Brussel straks zeggen dat ze het willen centraliseren en trekken ze het zo naar zich toe.Ook al gaan ze de constructies aanpakken om belastingontduiking tegen te gaan dan nog hebben de multinationals en de rijken profijt omdat ze 1,4 miljard Euro cadeau krijgen EN omdat ze geen dividendbelasting meer hoeven te betalen houden ze ook veel in de zak.1,4 miljard is 1400.000.000 deel dat nu eens door 17.000.000=82,35 Euro per hoofd van de bevolking kinderen en ouderen meegeteld daar komt dan nog het bedrag bij wat ze met de afschaffing van de dividendbelasting in hun zakken duwen.
   De rekening wordt gewoon bij de gewone man/vrouw gelegd terwijl de rijken geen of weinig belasting betalen.Tja als je het gewoon cadeau krijgt heb je geen constructies meer nodig.Rutte zegt dat hij dat doet omdat het voor werkgelegenheid zou zorgen,wat gewoon onzin is want waren het juist niet de grote jongens die bij banken enorme aantallen mensen hebben ontslagen? En wanneer er weer een fusie plaatsvind van bedrijven worden er meestal ook veel mensen ontslagen.En is de overheid zelf niet koploper in digitaliseren en automatiseren waardoor ze minder mensen nodig hebben zodat er meer in de schatkist komt?Hebben ze niet veel naar de gemeenten overgeheveld die dan weer hogere heffingen of parkeergelden moeten invoeren?Alles lijkt geoorloofd zolang het de rijken maar rijker maakt en de schatkist vult,maar owee als het MKB of de gewone burger er beter van wordt dat mag niet.Een troost is misschien dat de gewone man/vrouw over het algemeen nog fatsoen heeft wat bij veel rijken helaas lijkt te ontbreken.

 13. Van morgen na de markt een mooi gesprek gehad met nieuwe Europeanen, Copten vreemd soort erg ingetogen mensen, de echte sameritanen, geven niets om bezit, alleen hun geweten is het waar ze zich erg druk over maken.
  Ik vertelde ze dat wij in het algemeen ons nog al druk maken, van wege verlies van gezicht en civilisatie, hij vertelde dat het grootste gedeelte Indo Europeanen waren, die geen enkel kwaad in zin hadden, en het liefste vandaag terug keren als morgen, er zijn ook geen vijandige gevoelens, bij hun dan, zij wisten wel dat de Moslims heel anders denken, en in wezen een oorlog Voeren tegen alles wat anders is, ik vertelde dat veel Europeanen athéisten zijn, geworden door verschillende beinvloedingen van pseudo sociale beloftes etc.
  Zijn antwoord was, je kunt wel denken ongelovig te zijn, ook dat er geen Goddelijke macht aanwezig is, maar dit doet er niet toe, dat is van jou uit gezien jouw waarheid, maar de andere kant is, dat hij wel degelijk bestaat en aanwezig is, en ook jou lief heeft, en je zal helpen, indien gevraagt.
  Ja vond dat mooie en goed klinken, geeft me weer moed, groet Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.