Advertentie

Draaiend werelds circustheater..


x

x

Draaiend werelds circustheater

2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Door chaos zal er een nieuwe orde ontstaan..  In het eerder gepubliceerde artikel ‘Vrijmetselen in orde en chaos’ (HIER) heb ik aangegeven dat chaos een noodzakelijke fase is in een natuurlijk ontwikkelingsproces. In een natuurlijk ontstane chaos binnen de samenhang van het leven zal er altijd het zaad van een vernieuwende ontwikkeling aanwezig zijn. Zodat uit de chaos een leven dienend wezenlijke vernieuwing kan ontstaan. Citaat uit dat artikel:

“Chaos is dus nodig om een ontvankelijkheid te scheppen voor structurerende krachten vanuit de kosmos. De werking van de satanische tegenkrachten is erop gericht, om de chaotiserende tendensen te versterken en te voorkomen dat de kosmisch structurerende krachten hun opbouwende werking kunnen hebben.
Zij zijn dus gericht op het versterken en in standhouden van de chaos, door in te grijpen in levenssamenhangen binnen de natuur en de mens. Het gaat er natuurlijk daarbij om hoe die chaotisering tot stand komt en hoe men zich in de ontstane chaos staande houdt.`   

Verschillende kwaliteiten van chaos en orde
Daartegenover staat de door Talmudisch/Joodse misleiding geïnspireerde slogan van de Illuminati/Vrijmetselaars ‘Ordo ab chao’. Deze heeft door de geschiedenis heen, in haar praktische toepassing, een niet voor te stellen leed teweeg gebracht voor alle levensvormen op alle continenten en in alle zeeën en oceanen van deze wonderschone planeet. Een wonderschone planeet, die in feite alleen maar haar natuurlijke Waarheid, Schoonheid en Liefde met de mensheid heeft willen delen.

Die goddelijke perfectie is in de loop der tijd – vooral sinds de intrede van het materialistisch denken in het begin van de 19e eeuw – vervangen door een mechanisch aandoende lelijkheid. Deze is zowel in de moderne land- en tuinbouw als in de moderne architectuur en kunst terug te zien. In mijn vorig artikel ‘Kunst als dragende factor van vernieuwend leven’ (HIER) ben ik daar dieper op ingegaan.

Het leven op deze planeet wil haar schoonheid en geheimen met ons delen, zodat wij deelgenoot mogen zijn van het creatieve wonder dat hier aan ten grondslag ligt. Het wonder van het leven is een Godswonder. Hoeveel mensen hebben in de afgelopen eeuwen dit Godswonder mogen aanschouwen en dat vormgegeven in verschillende vormen van Kunst?

Gulden Snede-principe
Kijk bijvoorbeeld eens naar de volgende afbeeldingen, waarop een natuurlijke spiraal te zien is als uitdrukking van het kosmische Gulden Snede-principe.

Deze Gulden Snede, die deel uitmaakt van de Heilige Geometrie (HIER), geeft de goddelijke perfecte verhoudingen weer binnen alle natuurlijke vormen. Maar ook door mensen geschapen vormen kunnen gebaseerd zijn op de toepassing van de Gulden Snede. Dit kan echter alleen gedaan worden door hen die in hun innerlijk zich gedragen voelen door Waarheid, Schoonheid en Liefde. Deze drie aspecten zijn in mijn beleving de goddelijke basis van het leven.

HIER kun je lezen hoe  de Gulden Snede in het verleden door architecten en kunstenaars is toegepast in hun werk. Het wereldbekende schilderij de ´Mona Lisa´, dat in het Louvre in Parijs te bewonderen is, is ook opgebouwd volgens de Gulden Snede.

Citaat uit het eerder gelinkte artikel hierover:

 “Perfecte verhoudingen

De verhouding van de zijdes van de grootste rechthoek is precies de gulden snede. De op één na kleinste rechthoek begint op de langste zijde van de grootste rechthoek en je raadt het al, de verhouding van de deellijn bedraagt Φ. Op deze manier worden steeds kleinere rechthoeken getekend met de verhouding Φ. Deze verkleining kan tot in het oneindige doorgaan. De compositie van de Mona Lisa houdt zich aan de gulden snede: het lichaam staat in verhouding tot het hoofd, de neus tot het gezicht, enzovoort. Door van hoek naar hoek in elke rechthoek een kromming te tekenen, krijg je een fraaie krul, die overal in de Rococo stijl wordt toegepast. Het snijpunt van de diagonalen van alle rechthoeken werd in de renaissance het ‘Oog van God’ genoemd.” Bron

Voor mij betekent het bovenstaande citaat, dat alles zich in alles weerspiegelt. In de kleinste zandkorrel en in iedere subatomaire structuur weerspiegelt zich het gehele universum. De Griekse wijsgeer Hermes Trismegistus (HIER) zei daarom; “Zo boven, zo beneden” (HIER). Daar wil ik vanuit een aards menselijk standpunt aan toevoegen, dat deze weerspiegeling ook geldt ten aanzien van de menselijke binnen- en buitenwereld. Het is mij duidelijk geworden dat de natuurvolkeren, door hun directere verbinding met de door God geschapen aardse natuur, daar een zielsmatig veel grotere verbinding mee en besef van hadden.

De door de rationeel/wetenschappelijk gedomineerde en daardoor zielsvervreemdende westerse ‘cultuur’, heeft getracht die verbinding met de aan ons geschonken natuurlijke leefomgeving te verbreken en uiteindelijk te elimineren (HIER). Het Talmudisch/Joodse bankierskartel heeft al het creatieve leven verstikt in een door hen vormgegeven economisch/dictatoriale gevangenis. Het heeft erin geresulteerd dat deze gehele planeet tot een dorre liefdeloze planeet dreigt te verworden.

Liefdeloze woestijn?
Een woestijn is een plek waar ogenschijnlijk geen water is. Het is er dor en droog. Maar waar staat water voor? Water is het sap van het leven. Het staat in mijn beleving op een overstijgend niveau voor een liefdevolle gevoelsmatige verbinding. Ooit ben ik in de Namib-woestijn in Namibië geweest nadat het kort daarvoor geregend had. Ik zag toen een bloeiende woestijn. Het is een gegeven dat plantenzaden tot wel twintig jaar slapend in het woestijnzand aanwezig kunnen zijn en dan bij een kleine hoeveelheid regen snel kunnen ontkiemen en groeien.

Bloeiende Namib-woestijn; orde uit chaos…

Dit kan men als een metaforisch beeld zien voor wat het onvoorwaardelijk schenken en laten stromen van ware Liefde kan doen en betekenen voor jezelf en de wereld!

Vanuit welk perspectief
Om het hiervoor beschrevene werkelijk te kunnen doen is het noodzakelijk om een innerlijk irrigatiesysteem te ontwikkelen. Dus een innerlijk bevloeiingssysteem dat de ziel in staat stelt om de vrij stromende Liefde vanuit het universum, het eigen innerlijk te laten bevruchten. Oorspronkelijk was dit al van nature in de mens aanwezig. Het is echter door de machthebbers in deze wereld drooggelegd.

Zij deden dit door onze natuurlijke beleving van en kijk op het leven te misvormen en daar een doodse realiteit voor in de plaats te stellen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de afbeelding hierboven. Deze lijkt met een niet gefocuste blik te bewegen; maar als men de blik wel focust blijkt de beweging een optische illusie te zijn.

Thank you for the war. We needed one!

Deze afbeelding geeft beeldend weer hoe wij door alle wereldse gebeurtenissen worden misleid om te geloven dat er iets is, dat in feite niet bestaat. Ons wordt een draaiend (geo)politiek werelds circustheater voorgetoverd. In mijn artikel ‘Leven in een Wonderlijk Waanzinnige Wereld’ ben ik daar dieper op ingegaan (HIER). Wat ons als grootste misleiding wordt voorgehouden is, dat geld de wereld doet ronddraaien. Waardoor de geldmakers menen de macht te hebben om de wereld te kunnen beheren, beheersen en besturen. Maar ja, dan ontstaat er wat deze afbeelding weergeeft..

(In)zicht wordt belemmerd
Om te voorkomen dat mensen wakker worden en inzicht krijgen in de illusionaire staat van hun bestaansbeleving, zijn er een vermaaksindustrie en allerlei andere brood en spelenactiviteiten ontwikkeld om ons mee in slaap te sussen. Daardoor worden vele mensen gestimuleerd om tijdelijke pleziertjes en genotsbelevingen na te jagen. In onderstaande video kun je horen hoe de Indiase wijze man Sadhguru tegen het najagen van een tijdelijke invulling van de innerlijke leegte aankijkt.

Everyone Should be a Brahmachari – Sadhguru

Door de in ons hart aanwezige ware Liefde zijn wij en alle levensvormen voor eeuwig met elkaar verbonden. We leven nu in een overgangstijd naar een nieuw tijdperk met een nieuw ruimer en meer verdiept Bewust Zijn. Deze overgangstijd zal op vele gebieden een toenemende chaos laten zien. Maar met een gefocuste blik op ons hart zullen we deze heel moeilijke tijd kunnen doorstaan en er rijker uitkomen, dan we er zijn ingegaan. Matt Kahn laat ons in zijn presentatie ‘We belong to the light’ weten dat wij in essentie Liefdes- en Lichtwezens zijn, die hier op aarde zijn met de zelfverkozen opdracht om de Liefde en het Licht te helpen verspreiden.

Laat daarom het Liefdeslicht je verdere weg beschijnen!

Gerry Rafferty featuring Mark Knopfler – ALL SOULS

Snatam Kaur – Bendicion de tu madre

En ja, het kan haast niet anders dan te besluiten met het laatste Pele-report HIER.

 

Arend Zeevat

17 januari 2019

3 gedachten over “Draaiend werelds circustheater..

  1. Dank je wel voor de geruststellende, humoristische en liefdevolle video van de top, top, top Matt Kahn! We hoeven niet te mediteren om vooruit te komen, het komt natuurlijk tot je, iedereen is anders. Het zelfde geldt voor roken, ikzelf zie het als een extra genietmoment en hier is het be wijs~ https://www.youtube.com/watch?v=cbHA2qyPvlM Een andere reden is dat lizzies niet van de smaak houden van een rokende prooi. Dank je wel voor alle mooie en persoonlijke creaties, Arend. Much appreciated.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.