Advertentie

Zijn deze medische experts dan anti-vaccinatie-gekkies..!?


Dr. Glen Dettman:

‘Dat vaccins ooit de pokken hebben overwonnen,

is zielig en zelfs belachelijk om te zeggen;

slechts 10% van de bevolking is ooit ingeënt..’

 

Het lijkt erop dat de zogenaamde pro-vaccinatieclub niets liever doet, dan mensen die hebben nagedacht over vaccins en vaccinaties, in een hoekje plaatsen, er een etiket opplakken (‘gevaarlijke gekken’ o.i.d.) en ze meesmuilend in hun discussie over bijv. verplichte vaccinaties meenemen. Het oude truukje om mensen te denigreren en ‘min’ te maken. Om jezelf áf te zetten en ‘erboven’ uit te toornen, met het perspectief/de visie die je wilt verkopen.

Maar als we in het geval van vaccinaties en de ‘achterkant’ van de vaccin-methode, nu eens een aantal experts, medische experts hun woord laten doen, hoe kleinzielig en minkukelend komt dan de pro-vaccin-beweging ineens ZELF in het hoekje te staan..?

Het gaat ons natuurlijk niet om welles/nietes, maar om een gezonde discussie over de FEITEN rondom dit veelbesproken en beladen onderwerp. Voorop bij al die discussie staat het zelf-beschikkingsrecht van de mens over -nota bene- zijn EIGEN LICHAAM. Maar kennelijk wil een groep pro-vaxxers dat mensen dit recht opgeven, omdat zij vinden dat andere medemensen hierdoor gevaar oplopen.

Let wel, een fundamenteel recht opgeven, omdat een ander dat zegt of afdwingt via een zg. democratische stemming. En ja, ook onder VVD-ers is de vrijheid beperkt, zo liet ene Klaas Dijkhof zijn achterban weten. Een letterlijk DOM betoog, dat je HIER in een artikel op de site kunt vinden.

Het is aangeraden voorzichtig te zijn met vaccinaties, alleen al omdat er geen consensus is onder artsen, of vaccinaties veilig, effectief en betrouwbaar zijn..!! Dan is zo’n uitspraak wel heel erg een teken aan de wand!!

Wij hebben hier op de site een kleine 100 artikelen staan over vaccins en vaccinaties en zijn al bijna 10 jaar bezig om onze lezers/bezoekers duidelijk te maken, dat het middel van de vaccinaties niet betrouwbaar, veilig noch efficiënt is. En als wij dat schrijven en met jouw delen, dan is het natuurlijk geen dikke duim waar wij deze info vandaan halen.

Natuurlijk laten wij medische wetenschappers aan het woord en tonen we vooral de MEGA-FRAUDE aan, waarmee de medische wereld doorspekt is. Fraude, waardoor beslissingen die worden genomen, om bijv. vaccins goed te keuren, corrupt zijn. Fraude waardoor wetenschappelijk onderzoek VERVALST is. We hebben er geen ander woord voor. 

En het spijt ons zéér te zeggen, maar ook voor deze fraude heeft de pro-vaxx-beweging geen enkel oog; het gaat hun om iedereen te vaccineren en wel onmiddellijk.. Om het maar even aangedikt te schrijven. We plaatsen in het kader van een gezonde discussie daarom simpel de FEITEN, zoals mensen die het weten kunnen, ze hebben beoordeeld.

En ja, helaas voor de pro-vaxxers, de negatieve (bij)werkingen van het zware vaccinatie-middel zijn eigenlijk reden om met onmiddellijke ingang vaccinaties te stoppen, totdat betrouwbaar onderzoek is bestudeerd. Onderzoek dat aantoont dat ons immuunsysteem de klos is van zoveel heftige stoffen in het menselijk lichaam. Het is preciés zoals het citaat van Gandhi hier op de pagina spreekt: het vaccinatie-middel is een inbreuk-makende methode op de menselijke integriteit. Enfin, oordeel zelf alsjeblieft. Maar laat je in ieder geval iet in de hoek zetten door de pro-vaxx-club..!

x

* * *

Artsen tegen vaccins

Luister naar en lees van degenen

die het onderzoek hebben gedaan..!
x

Deze medische experts zijn

de anti-vaccinatie-gekkies..!?

2018 © WantToKnow.nl/be
X

Het grote publiek deelt te vaak een algemene misvatting, namelijk dat álle artsen, of alle ‘echte artsen’ voorstander zouden zijn van vaccinatie en vaccins. Hoewel het waar is, of lijkt waar te zijn, dat de meerderheid van de artsen wel voorstander is van vaccins, zijn niet alle artsen voorstander van vaccins. Het zijn meestal de artsen die eens goed naar deze methode van ziektepreventie hebben gekeken, die zich ernstig achter de oren krabben en hun heftige conclusies delen met het grote publiek. Wat hen vervolgens nauwelijks in dankbaarheid wordt afgenomen..!

De meeste artsen steunen blindelings de aanbevelingen van het RIVM in Nederland, dat specifiek de adviezen van de Gezondheidsraad volgt. In de VS is dé autoriteit op dit gebied, de AMA, American Medical Association en de American Academy of Pediatrics (kinderartsen). Artsen zijn getraind in het toedienen van vaccins, en totaal NIET in hoe ze gemaakt worden.

Er zijn artsen die ervoor kiezen om het onderzoek zelf te doen om hun verantwoordelijkheid te toetsen en een geïnformeerde mening over het onderwerp te ontwikkelen. Deze artsen die kennis krijgen over vaccins worden, het is heel duidelijk, meestal anti-vaccin. Maar let wel: een beetje kennis over dit onderwerp gaat een lange weg.

We leven ongetwijfeld in het tijdperk van autisme, maar het is ook het tijdperk van chronische ziekte. Eén op de achtentachtig kinderen wordt gediagnosticeerd met autisme, terwijl de helft van alle kinderen nu worstelt met chronische ziekten zoals astma, diabetes, ADHD, enz.  Deze stijging van de ziekte correleert met de dramatische toename van vaccins die aan onze kinderen worden gegeven, samen met een toenemende blootstelling aan andere giftige chemicaliën. Maar laten we de specialisten op dit gebied, artsen en/of medische wetenschappers gewoon zelf hun korte verhaal doen:

Dr. Russell Blaylock
Dr. Blaylock is een man die veel petten op heeft; hij is een gecertificeerd neurochirurg, maar ook eigenaar van een voedingspraktijk. Dr. Blaylock is een waar gezondheidswerker, ’n docent en auteur. Hij beoefende 25 jaar lang zijn beroep als arts, voordat hij zijn voedingsstudies en onderzoek fulltime voortzette. Een paar vragen en antwoorden van hem:

Wat gebeurt er met de hersenen met vaccinatie?
Het lijkt erop dat de hersenen altijd worden verwaarloosd wanneer farmacologen rekening houden met de bijwerkingen van verschillende geneesmiddelen. Hetzelfde geldt voor vaccinaties. Lange tijd heeft niemand rekening gehouden met het effect van herhaalde vaccinaties op de hersenen. Dit was gebaseerd op een verkeerde conclusie dat de hersenen beschermd waren tegen immuunactivatie door de speciale beschermende poort die de bloed-hersenbarrière werd genoemd.

Recentere studies hebben echter aangetoond dat immuuncellen direct in de hersenen kunnen binnendringen, en belangrijker nog, het eigen speciale immuunsysteem van de hersenen kan worden geactiveerd door.. vaccinaties. Want, de hersenen hebben een speciaal immuunsysteem, dat werkt via een uniek type cel, de microglia genaamd. Deze kleine cellen zijn verspreid over de hersenen, liggend inactief te wachten om geactiveerd te worden.

In feite worden ze door veel prikkels geactiveerd en zijn ze zelfs vrij eenvoudig te activeren. Voor onze discussie is de activering van het immuunsysteem van het lichaam door vaccinatie een belangrijke stimulans voor de activering van hersenmicroglia. Talrijke studies hebben aangetoond dat wanneer het immuunsysteem van het lichaam wordt geactiveerd, ook de immuuncellen van de hersenen worden geactiveerd. Dit gebeurt via verschillende wegen, niet zo heel belangrijk voor deze discussie. Maar hoe krachtiger het immuunsysteem van het lichaam wordt gestimuleerd, des te intensiever is de reactie van de hersenen.

Vaccinaties zijn de grote melkkoe voor Big Pharma. Hun werking is NOOIT feitelijk bewezen. De getoonde bewijzen zijn op gemanipuleerde en dus valse fundamenten gebaseerd. (klik voor PDF van dit boek)

Een langdurige activering van het immuunsysteem van het lichaam, leidt eveneens tot een langdurige activering van het immuunsysteem van de hersenen. En precies dáárin ligt het gevaar van ons huidige vaccinbeleid.  De ‘American Academy of Pediatrics’ en de ‘American Academy of Family Practice’ hebben beiden een groeiende lijst van vaccins voor kinderen onderschreven, zelfs voor pasgeborenen, evenals jaarlijkse griepinjecties voor zowel kinderen als volwassenen. Kinderen krijgen maar liefst 22 inentingen voordat ze naar school gaan.

Wat gebeurt er als het immuunsysteem van de hersenen wordt geactiveerd?
De hersencellen van het immuunsysteem beginnen, eenmaal geactiveerd, te bewegen over het zenuwstelsel, het afscheiden van talrijke immuunchemicaliën (cytokines en chemokines genoemd) en het uitgieten van een enorme hoeveelheid vrije radicalen in een poging om binnendringende organismen te doden. Het probleem is – er zijn geen binnendringende organismen. Het is door het vaccin verleid om te geloven dat dit wel het geval is.

In tegenstelling tot het immuunsysteem van het lichaam, scheiden de microglia ook twee andere chemicaliën af die zeer destructief zijn voor de hersencellen en hun verbindingsprocessen. Deze chemicaliën, glutamaat en quinolinezuur, worden excitotoxinen genoemd. Ze verhogen ook drastisch het genereren van vrije radicalen in de hersenen.

Studies van patiënten hebben zelfs aangetoond dat de niveaus van deze twee excitotoxinen kunnen stijgen tot zeer gevaarlijke niveaus in de hersenen na virale en bacteriële infecties van de hersenen.

De hoge niveaus van het quinolinezuur in de hersenen worden verondersteld de oorzaak van de dementie te zijn, die met HIV-besmetting in verband wordt gebracht. Het probleem met het huidige vaccinbeleid wereldwijd, is dat zoveel vaccins zo dicht bij elkaar en over een zo lange periode worden gegeven dat het immuunsysteem van de hersenen voortdurend en heftig wordt geactiveerd. Let wel: dit is experimenteel aangetoond in tal van studies!

Dit betekent dat de hersenen in dezelfde periode worden blootgesteld aan grote hoeveelheden van de excitotoxinen en de immuuncytokinen. Studies over al deze aandoeningen, zelfs bij autisme, hebben hoge niveaus van immuuncytokines en excitotoxines in het zenuwstelsel aangetoond. Deze destructieve chemicaliën, evenals de vrije radicalen die ze genereren, worden verspreid door het hele zenuwstelsel en veroorzaken schade, een proces dat omstanders verwonding wordt genoemd.

Het is als het gooien van een bom in een menigte. Niet alleen zullen heel wat mensen direct gedood worden door de ontploffing, maar diegene die ver uit in de straal van de explosie zullen zijn, worden ook getroffen door rondvliegende stukken. Normaal gesproken wordt het immuunsysteem van de hersenen, net als dat van het lichaam, snel geactiveerd en vervolgens onmiddellijk uitgeschakeld om zeg maar, de schade aan de omstanders te minimaliseren.

Maar vaccinatie zal de microglia niet laten afsluiten! In de zich ontwikkelende hersenen kan dit leiden tot taalproblemen, gedragsstoornissen en zelfs dementie.. Bij volwassenen kan het leiden tot het Golfoorlogssyndroom of een van de meest voorkomende neuro-degeneratieve ziekten, zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer of de ziekte van Lou Gehrig (ALS).

Dr. Jay Gordon
“In 1980 heb ik het aanbevolen vaccinatieschema verlaten. Ik ontving al jaren tientallen en tientallen telefoontjes van papa’s en mama’s die me meldden dat hun kind een paar dagen geleden een vaccinatie(mix) had toegediend gekregen en dat ze ‘een beetje anders’ deden. Deze ouders konden er niet helemaal de vinger op leggen, maar hun kind was gewoon niet helemaal hetzelfde, als voordat ik de vaccinatie had toegediend. Ze vroegen me of dit oké was….was het normaal?

Dr. Jay Gordon

In eerste instantie, zoals ik getraind was om te doen, antwoordde ik ‘ja’. Na vele, vele, vele tientallen telefoontjes besloot ik dat het beter was, nu eens naar deze moeders te luisteren. Ik stopte met sommige vaccins helemaal en heb anderen vertraagd toegediend; later dan voorgeschreven. Nee, ik ben geen ‘anti-vaccinatie’, maar me wel bewust van de volksgezondheidsimplicaties van het volledig loslaten van ons huidige vaccinatieschema, en ik ben daar zeker geen voorstander van.

Wat ik echt wil is een eerlijke discussie over de risico’s en voordelen van elk vaccin en combinaties van vaccins voor uw kind. Alleen uw kind. Mijn ervaring is dat veel ouders niet de mogelijkheid hebben om deze concepten en details met hun artsen te bespreken. Zoals u kunt zien, is Dr. Gordon echt niet zo’n anti-vaccin. Dr. Gordon heeft een reputatie opgebouwd als antivaccin omdat hij tegen sommige vaccins en het huidige aanbevolen vaccinschema is.”

Dr. Suzanne Humphries

Dr. Suzanne Humphries
Zij wil graag het volgende bijdragen aan dit artikel:

“Als conventioneel opgeleid arts nam ik van 1989 tot 2011 deel aan het conventionele artsensysteem. In die jaren heb ik gezien hoe vaak die reguliere aanpak faalt en zelfs nieuwe ziekten veroorzaakt. Ik heb de conventionele geneeskunde verlaten om onderzoek te doen naar de vele problemen met de mainstream medische theorie.

Ik beschouw het niet als mijn taak om iemand te vertellen of hij of zij moet vaccineren of niet. Het is wel mijn taak om zoveel mogelijk te begrijpen over vaccins en mensen een vollediger begrip te geven van waaruit ze hun keuzes kunnen gaan maken. Deze voorlichting en het begrip bewerkstelligen, is nooit een prioriteit geweest voor de openbare gezondheidsdiensten. Dat is in mijn ogen op zich al heel vreemd..

In feite is er ruime documentatie voorhanden, die aantoont, dat de prioriteit juist het tegenovergestelde bleek te zijn. Om eigenlijk ‘alle mogelijke twijfels, al dan niet gegrond’ met betrekking tot vaccins te onderdrukken. Van vaccins en vaccinatie een soort ‘vanzelfsprekendheid’ te maken..

Het volgende document is het Amerikaanse federale DHHS-register uit 1984, waarin de definitieve regels met betrekking tot de poliovaccinatie-campagnes in de VS na drie decennia van schandaal en verkeerde informatie zijn opgenomen. Die prioriteit heeft veel levens in gevaar gebracht, omdat grote problemen met vaccinatie door de vaccinbeleidsmakers over het hoofd werden en worden gezien.

Er zijn veel problemen met de wetenschap die ten grondslag ligt aan de informatie over vaccins. Ik moet nog een kinderarts ontmoeten die zich voldoende geïnformeerd heeft om geïnformeerd toestemming te geven. De immuniteit van kinderen is verkeerd begrepen door immunologen, zoals de immunologische literatuur toegeeft. (lees in dit kader het essentiële verhaal van Andrew Wakefield HIER op de site)

Pas onlangs zijn er enkele belangrijke vragen beantwoord over waarom het immuunsysteem van zuigelingen niet functioneert, zoals dat van volwassenen. Er is een goede reden voor de tolerantie die een kind in dat opzicht heeft, en het antwoord is om het programma niet te onderbreken met aluminium en vaccins om het op te voeren. Dat is nu bekend om de gevolgen op lange termijn te hebben.

Er is een gebrek aan studies die nooit-gevaccineerde kinderen vergelijken met gedeeltelijk of volledig gevaccineerde kinderen. In termen van veiligheidsstudies is een groot probleem dat de meeste vaccinstudies een ander vaccin gebruiken als controle placebo, of de achtergrondstof van het vaccin gebruiken. (kijk naar de grafiek hiernaast, van vergelijkende studies met indrukwekkende resultaten; allemaal aandoeningen door immuunverstoringen)

Er is slechts één recente studie (Cowling 2012) waarbij een echte zoute placebo werd gebruikt, in plaats van een ander vaccin of de dragervloeistof met alles behalve het hoofdantigeen. Die studie toonde geen verschil in influenza virale infectie tussen de groepen, maar verbazingwekkend genoeg bleek een 5-6 keer hoger percentage van niet-influenza virale infecties in de gevaccineerde. Het is geen wonder dat meer echte placebo’s niet meer worden gebruikt in vaccinonderzoek.”

Dr. Tenpenny, D.O.
Dr. Sherri Tenpenny is een fervent antivaccin-arts. Ze heeft veel tijd besteed aan onderzoek naar het vaccinatiedebat en ze is bekend met alle argumenten voor en tegen. Ze is tenslotte fel gekant geraakt tégen vaccins. Net als de andere artsen op deze lijst wordt zij ervan beschuldigd dat zij de angst voor vaccins niet heeft weggenomen, maar aan welke kant van het debat wordt er echt meer geld verdiend?

Dr. Sherri Tenpenny

“Het breekt voortdurend mijn hart, mensen persoonlijk een ernstig vaccinletsel te moeten zien ervaren; of dat ze een ernstige reactie moeten waarnemen bij iemand van wie ze houden. Voordat ze wakker worden met de absolute waarheid: vaccins kunnen en schade aanrichten en doen dat ook. Ze hebben de argumenten en verhalen van anderen wel gehoord, maar negeerden de pleidooien over risico’s en denigreerde de zorgen over vaccinreacties van bezorgde vrienden. In plaats daarvan vertrouwden ze op hun onwetende kinderarts of gingen onder druk van hun drammende schoonmoeder onderuit.

En nu houden ze de last op hun schouders: een vreselijke tragedie en levenslange medische zorg en medische rekeningen, terwijl ze hun geliefde voor hun hulpeloze, spijtige, boze ogen zien verslechteren. Wist jij dat er van Gardasil (HPV-vaccin) alleen al, meer dan 38.000 ongewenste voorvallen zijn gemeld in één maand, namelijk maart 2015. En dat aantal wordt geschat op slechts 10% van alle werkelijke bijwerkingen…!

SaneVax.org documenteert geval na geval, van gewonde meisjes met enorme medische kosten na ‘ontvangst’ van dit vaccin; en Gardasil is slechts een van de 16 vaccins gegeven aan kinderen. Hoeveel dollar wordt er eigenlijk uitgegeven aan vaccinverwondingen, het zoeken naar een diagnose, het betalen van medicijnen en wanhopig proberen een manier te vinden om de schade om te keren? De werkelijke kosten van vaccinatie zijn werkelijk vele malen hoger dan de kosten van het kopen en toedienen van vaccins. De onnoemelijke tientallen miljoenen die aan verwondingen zijn besteed, zijn niet en nooit in de berekeningen opgenomen.”

Ruim 13 jaar is al bekend dat er sterke aanwijzingen zijn dat er een verband is tussen kwik in vaccins en de explosief toenemende autismegraad..! Dit artikel uit 2006 wijst hier ook weer op. Maar Wakefield is de gebeten hond, die koste-wat-kost bestreden dient te worden..!

Dr. Andrew Wakefield
Dr. Wakefield is een gastro-enteroloog en onderzoeker die het bewijs volgde waar het hem leidde. In 1998, publiceerden Wakefield, Prof. John Walker Smith, Dr. Simon Burch, en 10 andere medeauteurs een document in Lancet, een Brits Medisch Tijdschrift, dat een mogelijke correlatie tussen het MMR vaccin en resulterende gastro-intestinale dysfunctie samen met ontwikkelingsvertragingen en autisme aantoonde. Hoewel het document geen afdoend causaal effect verklaarde, verklaarde het wel degelijk de ernstige behoefte verdere en vooral intensieve studie te doen, naar de mogelijkheid dat het MMR-vaccin beschuldigd zou van een autisme-inductie-relatie.

Andrew Wakefield had de moed om met zijn onderzoeksresultaten, die tegen de ‘gevestigde medische orde’ ingingen, naar buiten te komen. Dat bijna letterlijk ‘zijn kop eraf ging’, om het op zijn zachtst te zeggen, had hij waarschijnlijk ook niet verwacht..!

Wakefield ging openbaar aandacht aan de mogelijkheid brengen, kritiserend het schot MMR en roepend scheiding van de drie vaccins. Lees om het even welk pro-vaccin artikel dat het verband tussen vaccinaties en autisme en kansen Andrew Wakefield betwist en deze frauduleuze studie zal worden vermeld. Zijn overtreding was niet zozeer een vaccin separatist, maar veeleer een vraagteken bij het vaccin dogma. Dit maakte hem ook grote farma-vijanden.

Dr. Wakefield werd beschuldigd van fraude, en verloor vervolgens zijn medische vergunning. Wakefield, de vader van de anti-vaccinebeweging, is zowel vereerd als verguisd, afhankelijk van welke kant van het argument zijn naam wordt gebruikt. Maar het meest bizarre is dat hij feitelijk geen antivaccin-arts is.

Hij is echter een criticus van het MMR-vaccin en heeft publiekelijk verklaard dat de mazelen, de bof en de rodehondvaccins afzonderlijk zouden moeten worden gegeven. Ook dáár is kennelijk geen ruimte voor bij de vaccinatie-beleidsmakers wereldwijd.. Wakefield over deze ernstige zaak:

“In 1999, stelde ik voor dat het MMR – hetutismerisico kan, voor een deel, een functie van leeftijd van blootstelling zijn: jongere u krijgt het vaccin groter het risico. Waarom? Want hoe jonger je bent, hoe groter het risico. Omdat, hoe jonger je mazelen krijgt, hoe groter het risico op een negatief resultaat. Dit idee werd gedeeld met de CDC. Zij testten de hypothese in kinderen in het Metrogebied van Atlanta en zij vonden het om waar te zijn.

Zij vonden voorbij een schaduw van een twijfel dat twee subgroepen van kinderen in gevaar waren: kinderen die in feite ontwikkelings normaal waren aan leeftijd 1 en zwarte jongens. Zij verborgen dit risico 13 jaar lang en bedrogen iedereen, waardoor miljoenen kinderen in gevaar kwamen.

In de woorden van Dr. William Thompson, de senior wetenschapper die verantwoordelijk is voor deze studie, voor de gegevensanalyse en voor de onthulling van de fraude: Ik was betrokken bij het bedriegen van miljoenen belastingbetalers over de mogelijke negatieve bijwerkingen van vaccins. Ik heb een formele klacht ingediend bij het Office of Research Integrity over de fraude. Het is bedoeld om te onderzoeken. De zaak wordt momenteel onderzocht door het Amerikaanse Congres met het oog op hoorzittingen later dit jaar.

Dr. Lawrence Palevsky
De literatuur ondersteunt het feit dat vaccins veel meer negatieve gevolgen hebben voor het genotype van het lichaam, het immuunsysteem van het lichaam, de hersenen van het lichaam en de intracellulaire functies van het lichaam dan we het publiek willen vertellen. Pro-vaccin pleitbezorgers stellen dat er duizenden studies zijn die bewijzen dat vaccins veilig zijn. Dr. Palevsky legt uit waarom die studies gebrekkig zijn.

“Ik heb ze niet de rug toegekeerd, de ouders na ouders die- in de tientallen, in de honderden, in de honderden, en vervolgens in de duizenden – me begonnen te zeggen dat hun kinderen in orde waren, vóórdat ze gevaccineerd werden. En dat er toen iets gebeurde met hen, die kinderen, acuut of binnen enkele dagen, weken of zelfs maanden ná de vaccinatie.

Die ouders kregen 100% van de tijd te horen van het conventionele medische systeem: ‘Het is toeval. Het kon onmogelijk worden gerelateerd aan het vaccin.’ Als nieuwsgierig persoon die nieuwsgierig is naar wetenschap en vragen stelt, werd het mij duidelijk dat er hier misschien van geen toeval sprake is en dat er misschien iets meer aan de hand was en IS..!

Om ons echt in die studies te verdiepen, moeten we kijken naar wie de studies heeft ondersteund. Wat was de opzet van het onderzoek? Wat waren de controlegroepen? Hoe groot was het werkelijke aantal kinderen of volwassenen dat in die studies werd gebruikt? Ik denk dat we zullen zien dat in de meeste van die studies de werkelijke veiligheid nooit echt is bewezen.

Het is in mijn ogen één van de redenen dat we redelijk zeker kunnen aannemen, dat DAAROM de vaccinfabrikanten en de conventionele medische organisaties geen studies hebben gedaan die gevaccineerd vergelijken met niet-gevaccineerde kinderen..!

Om echt te weten of kinderen die gevaccineerd zijn een nadelig effect hebben van een vaccin, moeten we een placebogroep gebruiken die een injectie van misschien een normale zoutoplossing krijgt om te beoordelen of ze dezelfde symptomen hebben ontwikkeld als kinderen die gevaccineerd zijn, nadat ze met het vaccin zijn geïnjecteerd.

Die studies worden niet gedaan door overheid noch de farmaceuten. Ze zijn niet gedaan omdat het conventionele medische systeem zegt dat het onethisch is, om kinderen gedurende langere tijd niet gevaccineerd te laten. Maar, de meeste van de vaccin veiligheidsstudies die worden gedaan duren sowieso tussen één en vier weken; hoe dan ook. De kinderen worden binnen die periode gevolgd. Dan, worden zij niet meer gevolgd op de benodigde zeer gedetailleerde manier, om te erkennen of om het even welk van hun gezondheidsresultaten met het vaccin zouden kunnen worden verbonden, dat zij één tot vier weken geleden toegediend hebben gekregen.

Wat uiteindelijk gebeurt is dat ze de incidentie van deze vaccinreacties of deze symptomen die kinderen krijgen nadat ze gevaccineerd zijn, vergelijken met hoe vaak die symptomen worden gezien in de algemene bevolking, om te controleren en te zien of deze gevaccineerde groep op enigerlei wijze een verhoogde incidentie van deze symptomen krijgt dan de algemene bevolking zou krijgen. Maar het feit van de zaak is dat de algemene bevolking is gevaccineerd, dus ze vergelijken volledig onwetenschappelijk, een gevaccineerde groep met… een gevaccineerde groep. Bewust?

Dr. Buchwald, M.D.
“De afname van infectieziekten in ontwikkelde landen had niets te maken met vaccinaties, maar met de afname van armoede en honger.”

x
Dr. Glen Dettman
:

‘Het is zielig en zelfs belachelijk om te zeggen,
dat vaccins ooit de pokken hebben overwonnen,

terwijl slechts 10% van de bevolking ooit is ingeënt..’
x

Dr. Archie Kalokerinos, M.D.
“Tot 90% van de totale daling van het sterftecijfer van kinderen tussen 1860-1965 als gevolg van kinkhoest, scharlakenkoorts, difterie en mazelen vond plaats vóór de introductie van vaccinaties en antibiotica.”

Dr. Mendelsohn, M.D.
“Mijn verdenking, die wordt gedeeld door veel anderen in mijn beroep, is dat de bijna 10.000 SIDS sterfgevallen die zich elk jaar in de Verenigde Staten voordoen, gerelateerd zijn aan een of meer van de vaccins die routinematig aan kinderen worden gegeven. Het pertussisvaccin is de meest waarschijnlijke schurk, maar het kan ook een of meer van de andere zijn.”

Peter Baratosy, M.D. PhD, Australië
“Ik zie veel kinderen in mijn praktijk. Ik zie het verschil tussen de geïmmuniseerde en de niet-geïmmuniseerde kinderen. De niet-gevaccineerde kinderen zijn veel gezonder en hebben minder infecties, verkoudheid, otis media en tonsillitis.”

Hoe Big Pharma haar geld en invloed gebruikt om Google zoekresultaten te laten zien, rondom vaccins en vaccinatie, die NOOIT nadelig zijn voor de farmacy.  (Klik voor artikel)

John B.Classen, M.D., M.B.A.
“Mijn gegevens tonen aan dat de studies die gebruikt worden om immunisatie te ondersteunen zo gebrekkig zijn dat het onmogelijk is om te zeggen of immunisatie een netto voordeel oplevert voor iemand of voor de maatschappij in het algemeen. Deze vraag kan alleen worden bepaald door goede studies, die nooit zijn uitgevoerd.

De tekortkoming van eerdere studies is dat er geen follow-up op lange termijn heeft plaatsgevonden en dat er niet is gekeken naar chronische toxiciteit. De American Society of Microbiology heeft mijn onderzoek bevorderd…..en erkent dus de noodzaak van goede studies.”

Maakt het niet uit wie wat onderzoekt over vaccins, wat de uitkomsten zijn, welke professor of medicus het onderzoek doet en wat ie concludeert..?? Vaccins zijn en blijven goed en vaccinaties zijn heilig..?? No questions asked..??

Raymond Obomsawin, PhD
“Vertraging van DPT-vaccinatie tot de leeftijd van 2 jaar in Japan heeft geleid tot een dramatische afname van de negatieve bijwerkingen. In de periode 1970-1974, toen met DPT-vaccinatie werd begonnen op de leeftijd van 3 tot 5 maanden, betaalde het Japanse nationale compensatiesysteem vorderingen uit voor 57 gevallen van permanente ernstige schade aan het vaccin en 37 sterfgevallen. Tijdens de daaropvolgende periode van zes jaar, 1975-1980, toen de DPT-injecties werden uitgesteld tot 24 maanden.

Dr. Howard Weiner, Immunoloog, Harvard Medical School
“Als iemand de neiging heeft om op een bepaalde leeftijd een ziekte te krijgen, kan een vaccin hem/haar later gevoeliger maken als er andere uitdagingen komen.”

Philip Incao, M.D. Getuigenis over het hepatitisvaccin, Ohio 3/1/99
“Een kritiek punt, dat nooit wordt genoemd door degenen die pleiten voor massale vaccinatie, is dat de gezondheid van kinderen aanzienlijk is afgenomen sinds 1960, toen vaccins op grote schaal werden gebruikt. Volgens de National Health Interview Survey die jaarlijks wordt uitgevoerd….. heeft een schokkende 31% van de Amerikaanse kinderen vandaag de dag chronische gezondheidsproblemen….

In mijn medische carrière heb ik gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen behandeld, en de niet-gevaccineerde kinderen waren veel gezonder en robuuster. Allergieën, astma en gedrags- en aandachtsstoornissen kwamen duidelijk vaker voor bij mijn jonge patiënten die gevaccineerd waren.”

Mary N. Megson, M.D.
“Autisme kan een aandoening zijn die verband houdt met de verstoring van het G-alfa-eiwit, waardoor retinoïde receptoren in de hersenen worden aangetast. Een studie van zestig autistische kinderen suggereert dat autisme kan worden veroorzaakt door het inbrengen van een G-alfa-eiwitdefect, het pertussis-toxine in het D.P.T.-vaccin, in genetisch risicovolle kinderen.”

Guylaine Lanctot M.D.
“De medische autoriteiten blijven liegen. Vaccinatie is een ramp voor het immuunsysteem. Het veroorzaakt eigenlijk veel ziekten. We veranderen onze genetische code door vaccinatie.”

Dr. Kalokerinos, M.D.
“Het was vergelijkbaar met de mazelenvaccinatie. Ze gingen door Afrika, Zuid-Amerika en elders, en vaccineerden zieke en hongerende kinderen….Ze dachten dat ze mazelen uitroeiden, maar de meeste mazelenpatiënten stierven aan een andere ziekte die ze ontwikkelden als gevolg van hun vaccinatie.

De vaccinatie verminderde hun immuunniveau en werkte als een infectie. Velen kregen septikemie, gastro-enteritis, etcetera, of maakten hun voedingsstatus erger en ze stierven aan ondervoeding. Er waren dus maar weinig gevoelige baby’s die nog in leven waren om mazelen te krijgen. Het is een manier om goede statistieken te krijgen, dood al degenen die gevoelig zijn, dat is wat ze letterlijk deden.”

Conclusie
Gezondheidsorganisaties overal ter wereld, zoals de AMA, zijn altijd corrupt geweest. Kijk maar eens terug naar de decennia-oude aanbevelingen voor het roken van tabak. De AMA is ook aangeklaagd voor het in stand houden van de illegale boycot van chiropractors. Het ‘deskundig advies’ van de medische associaties, is altijd al te koop geweest voor de hoogste bieder.

Het CDC (centers for disease control and prevention) in de VS is vergelijkbaar met de GG+GD in NL. Daar is het niet anders; want een organisatie die er hoort te zijn voor het volk, wordt vervolgens misbruikt als promotie-vehikel door de cowboys van Big Pharma.

Niet lang geleden, is het CDC in een negatieve pers gekomen, doordat ze het verband tussen het MMR-vaccin en autisme bij Afro-Amerikaanse kinderen wilden verhullen. De  adviesraad van het CDC is gevuld met insiders uit de farmaceutische industrie die hun eigenbelang promoten. Het AAP lijkt vooral te werken voor vaccinfabrikanten.

Er zijn twee soorten pro – vaccindeskundigen; zij die pro – vaccinretoriek opwerpen en zij die door de farmaceutische industrie worden betaald. De meeste regelgevers zijn de tweede soort ‘experts’. (We weten allemaal dat er over geld wordt gesproken en dat er veel geld te verdienen is..). Je kunt simpelweg niet al het onderzoek doen en tot de conclusie komen dat vaccins veilig zijn. Degenen die het onderzoek namelijk WEL en goed doen, verwerpen steevast alle vaccins, of weigeren veel van hen. Niet veilig, niet betrouwbaar en niet efficient..

 

* * *

 

15 gedachten over “Zijn deze medische experts dan anti-vaccinatie-gekkies..!?

 1. Dank je wel voor de steun Guido! Even een toevoeging op mijn oproep (zie foto onderaan in bovenstaand artikel) voor steun voor het schrijven van het nieuwe boek over De Waarheid Over Vaccinaties: het lijkt mij enorm van belang dat iemand met een titel en wetenschappelijke achtergrond en kennis werkelijk onafhankelijk (want de meeste ‘wetenschappers’ zijn te betrokken met de gecorrumpeerde hand die ze voedt, of kunnen en/of willen/mogen niet door hun eigen ‘educatie’ heen kijken) naar vaccinatieschade kijkt. Begrijp me niet verkeerd: ik ben juist heel erg blij dat mensen naar hun intuïtie luisteren die hun vertelt dat er iets mis is mbt vaccinatie (wat dus klopt!).

  Ook ben ik van mening dat of je nu een betrekkelijke leek bent, een ‘kruidenvrouwtje’ of ervaringsdeskundige, op het gebied van vaccinaties kun je veel informatie vinden en delen die veel mensen bewust kan maken. Sterker nog: deze andere en aanvullende manier van werken helpt de zaak alleen maar denk ik.
  Maar wat ik bedoel te zeggen is dat het nu wel eens goed zou zijn dat iemand die verstand heeft van de wetenschappelijke methoden en technieken, weet hoe de hersenen/immuunsysteem/endocriene systemen werken (en innig samenwerken!) en hoe cognitieve functies verstoord kunnen raken (cognitieve functieleer), eens goed en beargumenteerd naar vaccinatieschade kijkt. Want menig arts (degene die niet vast zitten aan hun paradigma of gunstvertoon) geeft me stiekem gelijk (en realiseert zich dat hij/zij weinig weet op dit gebied) maar weinig die durven naar buiten te komen, want karaktermoord en verlies van baan en respect liggen op de loer. Een gemiste kans, want juist een wetenschapper kan een verklaring geven, waar de industrie vaak geen tegenargumenten op kan geven (zoals ik heb gemerkt als ik ‘kritische’ tegenstanders uitnodig voor een tv-dialoog met live publiek, waarna het oorverdovend stil blijft…Als men zo verzekerd is van eigen gelijk en dit graag promoot, waarom dit dan niet publiekelijk verdedigen?)

  Ik zit niet in die spagaat die diverse artsen en medische wetenschappers ervaren en ben dus daadwerkelijk onafhankelijk, maar tegelijkertijd wel een neuropsycholoog die juist op het gebied van vaccinaties jarenlang onderzoek heeft gedaan en de kennis heeft over de ware feiten en achtergronden. In die functie kan ik ook kijken naar gedragsstoringen en cognitie en emotie en ontwikkelingsstoornissen veroorzaakt door neurobiologische (neuroendocriene, neuroimmunologische en neurodegeneratieve) verstoringen (precies het vakgebied waar vaccinaties ingrijpen dus). En dit dan proberen in hapklare brokken simpel uit te leggen wordt dan de volgende belangrijke stap. Want ik zie wetenschap een beetje gekscherend wel eens als een ‘geschiedenisles vol gecorrigeerde fouten’, maar dan moet er wel de BEREIDWILLIGHEID zijn om die fouten toe te (willen en kunnen) geven, laat staan te durven corrigeren en naar buiten te brengen. Ik wil en kan dit dus wel, als bruggenbouwer tussen wetenschap en dagelijkse praktijk voor vele ouders (die vaak simpelweg geen verweer hebben als het om de ‘autoriteit’ met wetenschappelijke ‘feiten’ komen aanzetten, die dan lastig te weerleggen zijn, als je geen kennis van zaken hebt. Vandaar even deze toevoeging.

  Doneren kan dus via: http://www.healingsoundmovement.com/donations.html Verder krijg ik opmerkingen van sommige mensen via mijn Facebook pagina dat de donatieknop wel werkt, maar of zij op een andere manier financieel kunnen steunen. Voor de mensen die dus geen Facebook gebruiken, geen Paypal of creditcard hebben, je kunt ook een donatie doen op mijn privérekening met omschrijving ‘bijdrage vaccinatieboek’. Het rekeningnummer is:
  NL20 ABNA 0558 1213 22, op naam van John Consemulder. Alvast dank voor jullie steun.

  John Consemulder

  ps: meer artikelen die ik geschreven over het onderwerp vaccinaties vind je ook hier op WantToKnow en op onze website: http://www.healingsoundmovement.com/

 2. ps ik geloof in VERBINDEN. Alleen gezien mijn vele werkzaamheden (en bepaalde mate van eigenzinnigheid ;-) ) en persoonlijke situatie werk ik graag wanneer ik kan en wil. Mijn ervaring dat een boek schrijven met meerdere partijen soms wel en juist niet bevorderlijk is voor het eindresultaat. Vaak ook omdat de andere partijen weer met andere praktische zaken zitten en hun eigen inzichten hebben voor de totstandkoming van zo,n intensief werk. Maar… omdat we samen sterk staan wil ik alvast (er volgen mogelijk meer bijdragen van anderen met wie al wat contact is ook) hierbij Désirée Röver, Door Frankema, Nelleke Bakker uitnodigen om een eigen hoofdstuk/bijlage te schrijven voor het boek ‘De Waarheid Over Vaccinaties’ met hun eigen insteek, inzichten en zienswijze over het onderwerp vaccinaties. Op deze manier kunnen meerdere opvattingen en kennis toch mooi samenvloeien, terwijl het onafhankelijk en vrijblijvend schrijven gewaarborgd blijft. Overleg komt later wel, laten we eerst even kijken of de behoefte bestaat. Het mag, maar hoeft niet. Maar de uitnodiging staat (ook aan anderen die op dit moment al hierover aan het schrijven zijn of op korte termijn gaan doen, vandaar dat ik het hier ook even noem).

 3. In deze opsomming van artsen en wetenschappers die zijn wakker geworden voor de onuitgesproken volkenmoord agenda die vaccinatie in werkelijkheid is, mis ik Viera Scheibner PhD, de meest belezen en allround expert van vaccinatieschade in de wereld.
  Dr. Scheibner deed eind jaren ’80 van de vorige eeuw onderzoek naar de ademhalingspatronen van babies, en uit de computergegevens van de ware ademhalingsmonitor, kon zij niet anders dan concluderen dat vaccinatie de oorzaak is van wiegendood.
  Sindsdien heeft zij dankzij haar wetenschappelijke rapporten — geschreven op basis van de medische gegevens van de desbetreffende baby — honderden ouders uit de gevangenis weten te houden, die waren beschuldigd van kindermishandeling (Shaken Baby Syndrome en wiegendood)…
  Ik ontmoette dr. Scheibner in 1996 in Australië, nadat ik haar boek ‘Vaccination: a Medical Assault on the immune System’ had gevonden in een boekwinkel in Katoomba, op drie dorpen afstand van waar zij woont!
  Dr. Scheibner heeft sinds haar ontdekking meer dan 400.000 pagina’s in de gerenommeerde medische literatuur bestudeerd.
  Tegenwoordig publiceert zij vooral in de sectie ‘Rapid Responses’ van British Medical Journal, zoals dit commentaar over een Shaken Baby artikel: https://www.bmj.com/content/328/7442/766/rapid-responses

  1. Klopt helemaal, Dr Scheibner is een autoriteit en weet waar ze over spreekt (en niet alleen over het zogenaamde ‘shaken baby syndrome, waarbij juist de vaccinaties zelf voor de diverse kneuzingen, bloedingen en breuken ‘zorgt’!) Ze wint niet voor niets regelmatig zaken waar ze als expert voor gevraagd wordt. Ik heb ene aantal boeken van haar en de argumentatie en bewijskracht valt weinig op af te dwingen: vaccinaties zijn onwetenschappelijk, zeer ineffectief (en dus uitermate onwenselijk en verbazingwekkend onethisch…) en potentieel levensbedreigend…

 4. Een kwalitatief acceptabel bewijs betreffende de werkzaamheid van vaccinaties ben ik nog niet tegengekomen. Met name systematische fouten, welke itt toevallige fouten niet met statistiek uitgemiddeld kunnen worden, worden of over het hoofd gezien, of bewust weggemoffeld, of zeer vaak te laag ingeschat. Gisteren verscheen een Amerikaanse interview op youtube over vaccinaties:
  https://www.youtube.com/watch?v=A5dtZn83uDs
  Gaat o.m. in op de potentiële bijwerkingen zoals wiegedood, autisme etc.
  Een volledig gevaccineerd kind in de US is goed voor ca. $3000 betaald door de ziektenkostenverzekering. De direkte financïele belangen zijn dus al groot, en de indirekte financïele belangen als gevolg van de bijwerkingen wellicht nog veel groter.

 5. Wat mij opvalt in deze informatie is dat er zo weinig reacties komen uit de gevestigde Nederlandse Medische hoek .
  Bij de werkelijke werkzaamheid van vaccineren blijft het tot nu toe opvallend stil. Maar ook over de mogelijke bijwerkingen en schade op de lange termijn is het muis stil bij de GGD en RIVM
  Ook heeft er in de Volkskrant (2011) een publicatie gestaan over narcolepsie na vaccineren tegen de Mexicaanse griep, maar ook daar wordt onmiddellijk het provaxxer systeem uit de kast gehaald .
  De media en Nederlandse overheid en het lobby werk van deze vaccinindustrie is zeer overheersend . Men weet het volk angst aan te praten en dat werkt vaak sneller als een gedegen onderzoek naar nut en noodzaak en bovenal naar gevolgen voor schade aan jongen baby,s en kinderen.

 6. http://www.healingsoundmovement.com/news/142/everything-you-always-wanted-to-know-about…vaccinations-but-we-re-afraid-to-ask-or-believe.html

  Hier voor alle lezers ((zie ook de tv-dialoog ‘De Waarheid Over Vaccinaties’ met Door Frankema, Désirée Röver , Hans Moolenburgh en ondergetekende, die ik destijds heb georganiseerd en geproduceerd en die Nelleke Bakker heeft doen besluiten om – geheel terecht – ontslag te nemen bij het RIVM) nog wat vaccinatie tv-interviews die WEL helderheid scheppen ben ik van mening!

 7. Renske en ik gaan de komende dagen voor WorldPeaceChild aan de slag met een nieuwe mix (ik denk ook aan een mooie opname met (kinder)koor, meld je aan als je interesse hebt en ons doel om kinderen te verbinden met zang/dans/muziek vocaal te ondersteunen in onze studio!) van ons ‘Prayer For The Children’ lied. Als ik bezig ben net de ‘vaccinatieproblematiek’ moet ik altijd denken aan dit lied, omdat de kinderen de toekomst zijn en wij degenen zij die voor hen mogen bijdragen aan een duurzame en gezonde toekomst die zij verdienen (en ons innerlijk kind). Zie tekst en oorspronkelijke song en video hier: http://www.worldpeacechild.com/prayer-for-the-children.html

  De zang is van onze (toen vierjarige) prachtige dochter Ishaja Consemulder en haar liefhebbende moeder Renske. De productie is van ondergetekende.

 8. Waar blijven de Russen?
  De discussie over dit thema vindt in hoofdzaak plaats door mensen uit de VS.
  Daar sta ik op zich niet raar van te kijken vanwege de aard van dat land maar het zou niet onverstandig zijn de volksgezondheidsbevindingen in ander grote volksorganisaties ernaast te leggen. Juist vanwege het feit dat de pillenmaffia drijft op een zwaar uitgebouwd kapitalistisch systeem, wat de VS bij uitstek is, zou het nuttig zijn om het ‘grote oosten’ ermee te vergelijken.
  Sowieso vind ik dat we ons als natie veel te veel oriënteren op die schurkenstaat.

 9. Mijn oorspronkelijke intentie om de waarheid over vaccinaties (opnieuw) naar buiten te brengen in een nieuw boek, is (voorlopig?) op de lange baan geschoven. Enkele redenen: Ten eerste heb ik niet genoeg steun (en behoefte?) mogen ontvangen voor een nieuw boek over dit onderwerp. Het wordt helaas niet genoeg gedragen.

  Ten tweede blijkt om diverse praktische zaken een gratis boek in de praktijk niet goed haalbaar te zijn (wat wel mijn oorspronkelijke wens was).

  Ten derde is er natuurlijk voldoende door mij geproduceerd gratis vaccinatie materiaal waar mensen al vele jaren mee uit de voeten kunnen.

  Ten vierde er zijn ook steeds meer goede andere kanalen waar men toch wel de informatie kan vinden over dit onderwerp.

  Ten vijfde was ik al begonnen met het schrijven van 2 nieuwe boeken (over ‘SoundHealing’ en ‘The Science of Healing’ en focus ik me op dit moment liever op de oplossingen, dan de problemen. In feite heb ik dit boek al geschreven namelijk, voor wie mijn boek ‘De Zoete Wraak’ kent (alleen nog via mij verkrijgbaar, men kan dit boek wel blijvend gratis ontvangen bij een algemene donatie van minimaal 25 Euro, wat gezien de hoge verzendkosten gelijk staat aan de kostprijs voor mij). De problematiek, principes en instanties die ik in ‘De Zoete Wraak’ heb beschreven, zijn een direct afspiegeling van de vaccinatieproblematiek.

  Ten zesde liggen er nu voor mijn gezin andere prioriteiten (het starten van eigen HealingSoundMovement muzieklabels, veel studiowerk hiervoor en ook voor WorldPeaceChild en diverse muziekproducties, veel ander schrijfwerk en nog meer audiovisuele producties editen en monteren). Zeg nooit nooit (uitgevers blijven welkom), maar op dit moment vind ik de steun voor een dergelijk grote, kostbare en tijdrovende operatie niet afwegen tegen de andere prioriteiten voor mij en mijn gezin.

  Ik wil de mensen die al wel hun steun hebben betuigd hartelijk danken, degenen die minimaal 25 Euro hebben gedoneerd mogen gratis het boek ‘De Zoete Wraak’ van mij ontvangen, zorg er dan wel voor dat ik over de juiste adresgegevens beschik..

  John Consemulder

 10. https://www.nu91.nl/news/Verplichte_griepprik_is_in_strijd_met_Grondwet&id=1875 Verplichte Vaccinaties Ongrondwettig! Haha, ja dat is precies wat ik in mijn artikelen al schreef in 2007, over de onaantastbaarheid van het lichaam en over ons zelfbeschikkingsrecht over ons eigen lijf, kinderen en gezondheid.

  Grappig dat gerefereerd wordt naar het verplegend personeel wat juist prima zelf kan beslissen om wel of niet te vaccineren en na “zorgvuldige afwegingen” (lees: het verzorgend personeel ziet al jaren mensen juist doodziek worden of sterven kort na en DOOR de vaccinaties…) dan juist NIET zelf ziek/doodgespoten wil worden!? In mijn eerste onderzoek rond 2008 bleek al dat maar zo,n dertig procent van de artsen en verplegend personeel (vraag je arts eens of hij zijn eigen kinderen vaccineert) zichzelf wil vaccineren…Een grondrecht, nog wel..

  Maar ik vind het wel tekenend dat het zorgpersoneel en sommige artsen nu wel de medische bek opentrekt nu het vaccinatievuur aan hun immunologische schenen staat. Als je blijkbaar goede redenen hebt om niet te vaccineren (dat lijkt me helder: alle vaccinaties zijn namelijk aantoonbaar onwetenschappelijk, ineffectief en potentieel levensgevaarlijk, zo weet ook het zorgpersoneel blijkbaar?), waarom kom je hiermee dan niet actief naar buiten?

  In de criminele sfeer van de farmaceutische industrie en haar helpers (zie ook: http://www.healingsoundmovement.com/news/125/nieuwe-boek-de-zoete-wraak-aspartaam-en-de-farmaceutische-en-voedingsindustrie-nu-via-ons-ver.html) zou je op deze manier ook kunnen spreken over medeplichtigheid aan medische genocide (ja ik lok nu doelbewust dit ethische vraagstuk naar boven inderdaad)? Dood door schuld? Of dood door nalatigheid? Hoe werkt het normaliter bij fouten door artsen en medisch personeel? Wat zou de rechter DAAR van vinden, als straks bijna iedereen weet dat vaccinaties per definitie niet ‘wenselijk’ zijn (een woord wat ook in het stuk voorkomt, het RECHT om deze wenselijkheid zelf te kiezen of naast zich neer te leggen). Of staat verzwijgen niet gelijk aan liegen en bedriegen?

  Wel geld verdienen aan de spuit die je assistent geeft, maar jezelf en je kinderen absoluut niet gif in willen spuiten, ondanks de druk uit ‘saamhorigheid’ (zou u uzelf svp willen ziekspuiten, zodat ik valse bescherming geboden kan worden, terwijl de vaccinproducten sowieso ‘immuniteit’voor aansprakelijkheid wordt geboden – en dat terwijl het vaccin toch ‘veilig en effectief’was!?

  “Ich have es nicht gewust”? Of toch de roep om meer spijtoptanten en klokkenluiders? Wat denken jullie? In ieder geval is de houding van het medisch personeel zeer juist, zeer terecht , maar toch ook wat schijnheilig te noemen, dat vind ik althans. Als er blijkbaar ‘zorgvuldige afwegingen’ zijn gemaakt en ‘onwenselijkheden’ zijn opgemerkt door dit medisch personeel..wat vervolgens desnoods via de rechter dit recht om juist NIET te vaccineren wil afdwingen…wordt het dan niet hoog tijd voor meer dan een enkele arts – net als deze neuropsycholoog al sinds 2007 – om mensen te waarschuwen voor vaccinaties?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.