Advertentie

Gaslighting: hersenspoeling en narcisme..


‘Gaslighting is de systematische poging, van een persoon of groep personen, om de realiteit van een ander of andere groep af te breken. Dit gebeurt o.a. door te vertellen, dat wat deze mens of groep mensen meemaken, niet werkelijk zo is én door het loslaten van de ‘oude perceptie van zaken’ door de doelgroep/mensen.’

x

x

x

‘Gaslighting’: hersenspoeling en narcisme

2016 © Vanessa Beeley | deze versie WantToKnow.nl/be (vertaling L.Smit)

x

Exceptioneel zijn: anders-zijn dan de norm; een uitzondering vormend; ook: de theorie dat een land of de regio uitzonderlijk is. Zo zou Amerika ‘exeptioneel’ zijn. Er zijn daarbij verschillende theorieën waarom Amerika ‘zo bijzonder’ zou zijn. De meest populaire folkloristische gedachte is dat Amerika een unieke ‘vrije’ natie is, met democratische idealen en burgerlijke vrijheden. De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring – de bevrijding van de Britse monarchie – is hiervoor de bron. Men heeft deze vrije-natie-gedachte door de hele, nogal gewelddadige, geschiedenis van Amerika vastgehouden.

Amerika heeft het idee ‘n exceptioneel karakter te hebben en dat heeft geleid tot gevoelens van superioriteit. Het geloof in de eigen economische, militaire en ideologische suprematie heeft Amerika ertoe gebracht de rest van de wereld naar het Amerikaanse superieure voorbeeld om te bouwen, zonder rekening te houden met de verwoesting in de nasleep van hun uitzonderlijke hegemonie. En, omdat Amerika zichzelf uitzonderlijk vindt, hoeft het land zich niet te houden aan de wettelijke verplichtingen van bijvoorbeeld het volkenrecht, of de morele wetten die aan de hele mensheid ten grondslag zouden moeten liggen.

Amerika is daarmee wetteloos en autoritair geworden, met name in haar intolerante neokoloniale buitenlandse beleid. De ge-koloniseerden werden de kolonialisten, hun wreedheid verhullend onder een dunne laag zendelingen-ijver; Amerika wil de wereld hervormen naar hun uitzonderlijke voorbeeld.

De media & marketing-propaganda ondersteunt dit superioriteitscomplex.
De meerderheid van het Amerikaanse Congres gelooft erin en is slachtoffer van indoctrinatie. De kracht van de propaganda-vortex trekt hen naar binnen en straalt het uit, alles op het pad infecterend. Wanneer iemand zich uit dit oligarchische perspectief wil bevrijden wordt dit /gezien als een revolutionaire daad, wat de kern van de veiligheid binnen de VS raakt, dus ‘exceptioneel zijn’ is de ‘modus vivendi.’

Zoals de Zionisten zichzelf, vanuit religieus oogpunt, als ‘het uitverkoren volk’ zien, zo beschouwen de Amerikanen zichzelf de gekozen natie om hun versie van democratie en kapitalistische hegemonie de wereld op te leggen. Je snapt dus wel waarom Israël en de VS zulke fantastische symbiotische bedgenoten zijn. We kunnen ons afvragen, hoé ver deze relatie vanuit de geschiedenis is opgebouwd. (zie HIER en HIER) Hoe ver gaat dit straks komen. Of zoals Paul Craig Roberts het verwoordt in zijn artikel ‘Washington stuurt de wereld in de richting van een nieuwe oorlog’ (HIER):

‘De fatale oorlog voor de mensheid is de oorlog met Rusland en China. Washington is bezig de VS, de NAVO en hun Aziatische marionettenstaten op deze oorlog aan te sturen. De onverdraagzaamheid van de machtselite in de VS is geworteld in de volgende zelfgerechtigde doctrine: Amerika is ‘onmisbaar’ .’

Waarom accepteert het Amerikaanse volk de criminele hegemonie, binnenlandse en buitenlandse brutale tirannie en het neokoloniale bloedvloeien, zonder al te veel te protesteren? Waarom staan de Europese vazalstaten niet op tegen dit autoritaire regime dat koketteert met volkenrecht en haar NAVO-bondgenoten meesleept op een weg van volledige wetteloosheid en diplomatieke schande?

‘GASLIGHTING: hersenspoeling, ook wel ‘mindfuck’ genoemd.’

Wat is ‘gaslighting’?
De psychologische term ‘gaslighting’ komt uit een Hollywoodfilm van 1944 met de naam ‘Gaslight’. Gaslighting is het psychologische geweld dat een narcist zijn prooi aandoet.  Een vorm van geestelijke mishandeling, waarbij onjuiste informatie wordt verstrekt met de intentie om het slachtoffer te laten twijfelen aan eigen geheugen, waarneming en verstand. Zo’n situatie kan variëren van ontkenning door een misbruiker dat eerdere incidenten zich ooit hebben voorgedaan, tot de enscenering van bizarre gebeurtenissen door de dader met als bedoeling het slachtoffer te desoriënteren.

De belangrijkste reden voor gaslighting is een ​​dynamiek creëren, zodat de dader volledige controle krijgt over het slachtoffer. Hem of haar zo zwak maken, dat ze zeer eenvoudig te manipuleren is.

Het slachtoffer raakt steeds angstiger en in de war, tot het moment waar hij of zij geen zelfvertrouwen meer heeft, twijfelt aan zijn eigen rationaliteit en oordeelsvermogen. Dit soort ‘gaslighting technieken’ hebben de CIA en geheime diensten in Europa gebruikt als psychologische oorlogvoeringmethodes en ze werden vooral toegepast tijdens folteringen en verhoren. Gaslighting is dus gericht op het verwarring zaaien bij het slachtoffer.Hier de trailer van de film, die zijn titel leende aan dit fenomeen. (Voor de hele speelfilm, kijk je HIER)

Het subtiele Machiavelli-achtige spel ondermijnt de geest van het slachtoffer, maakt ze onzeker over álles. Voor hun gevoel wat waar en onwaar is en identiteit worden ze volledig afhankelijk van hun folteraar. Gaslighting is een stap-voor-stap-methode, een psychologisch proces om het slachtoffer te destabiliseren. In de loop van de tijd worden herhaalde informatie-feeds aan het onderbewustzijn gevoerd, totdat het volledig op de “harde schijf” van het onderbewustzijn van het slachtoffer is geprogrammeerd. Simpeler gezegd, het is hersenspoeling.

Degene die deze methode toepast, heeft weinig interesse in zijn slachtoffer, anders dan deze persoon of groep te gebruiken voor zijn eigen belang en voordeel. Wanneer de relatie met slachtoffer(s) op een dusdanig niveau komt, dat de relatie nog maar van weinig ‘nut’ is voor de dader, dan zal de relatie met het slachtoffer snel uitdoven; waarbij de dader afstand neemt van slachtoffer(s) en zwijgen gebruikt als een soort emotionele marteling. Slachtoffers zullen radeloos op zoek gaan naar ideeën, hoe de relatie weer op het oude niveau te brengen.

De misbruikende partij/de dader, zal vaak weglopen van deze situatie en hen achter laten, in een diep gevoel van frustratie en het is zeer onwaarschijnlijk dat de dynamiek van de verstandhouding ooit zal terugkeren. Het slachtoffer blijft dan vaak achter met een diepe gewaarwording van frustratie, schaamte, schuldgevoelens en zijn vaak geteisterd door depressies en nervositeit. Met alleen heel veel moeite, zal een slachtoffer zich uit deze draaikolk kunnen bevrijden, hoewel de beloning -wanneer dit lukt- enorm zal zijn/voelen.

Het slachtoffer of de groep slachtoffers, heeft waarschijnlijk psychologische/mentale bijstand nodig, op terug te keren naar de oude, oorspronkelijke fase, waar zelfvertrouwen aanwezig was en waar de persoon of groep vertrouwde op hun/haar eigen geest en intuïtie. Daarbij is het van belang, dat het slachtoffer ziet dat het zélf heeft bijgedragen aan de situatie met de dader/onderdrukker en in die zin medespeler is geweest in dit ‘spelletje’. Want zonder slachtoffer geen dader natuurlijk.. Ze dienen voortaan te letten op de ’tekenen aan de wand’, om een potentiële dader te onderkennen en niet wéér in dezelfde val te trappen.

De dader zal met een groot gevoel van welbehagen weglopen, waarbij hij/zij het gevoel heeft/hebben, dat ze elk gevecht met het slachtoffer hebben gewonnen. Een nieuw slachtoffer of groep van slachtoffers is aan de beurt en zal worden bewerkt met nóg meer vaardigheid en ervaring.. En zo begint deze gruwelijke methode voor de dader opnieuw.

Wat je niet doodt, maakt je sterker..?!
Ieder mens of groep mensen, die door deze ervaring van ‘Gaslighting’ is heengegaan, zal in eerste instantie een gevoel van uitgemolken/uitputting doormaken. Maar deze ontkrachting is vaak van korte duur.. Personen en/of groepen willen opveren, sterker dan tevoor, gebaseerd op pijnlijke, maar leerzame lessen. De belangrijkste les daarbij is om volledig vertrouwen en geloof te hebben in je intuïtie.

Hoe moeilijk ook te accepteren, er waren -tijdens de aanloop van de gaslighting- wel degelijk allerlei ‘rode vlaggen’ en andere waarschuwingstekens onderweg te zien..! Wanneer deze signalen onze richting opkomen, dienen we compleet op onze instincten te vertrouwen en NOOIT doof te zijn, voor wat onze intuïtie, het ‘onderbuikgevoel’ ons vertelt. Onze ‘vlucht-of-vecht’-reflex is er niet voor niets.. Hij behoedt ons ervoor om in gevaarlijk situaties terecht te komen. Als je de neiging voelt ergens van te ‘vluchten’, ergens dus van weg te lopen.. Doe dat dan gewoon!

Let wel: deze methode van ‘mind control’ is dus niet alleen van toepassing op individuen, maar zal wel degelijk op groepen, organisaties en zelfs binnen bedrijven worden toegepast en kunnen worden waargenomen. Kijk eens naar de duidelijke voorbeelden van bizarre ‘volgzaamheid’ van burgers in Noord Korea bijvoorbeeld en naar die van het Duitse volk, in de Hitler-periode. Maar meer subtiele vormen van ‘Gaslighting’ zullen minder opvallen, maar zéker niet minder indringend zijn..!

Drie fasen van ‘gaslighting’:

Fase 1
De eerste fase is: vertrouwen kweken in de integriteit en goede intenties van de dader. Zodra het slachtoffer de dader vertrouwt, zal de subtiele ondermijning beginnen. De dader zal situaties creëren waardoor het slachtoffer gaat twijfelen aan het eigen oordeel. Uiteindelijk zal het slachtoffer volledig vertrouwen op het oordeel van de misbruiker.

Fase 2
In de tweede fase isoleert de dader het slachtoffer, niet alleen van zijn/haar eigen gevoel van identiteit, maar ook van de leeftijdsgenoten en familieleden. Het slachtoffer trekt zichzelf terug uit de samenleving en uit zichzelf niet langer, uit angst voor spot, oordeel en straf. Deze fase kan worden vergeleken met het Stockholmsyndroom, waarbij een gijzelaar of gevangene door psychologische mind games sympathie gaat voelen voor diegene die hem of haar misbruikt.  Een overlevingsmechanisme voor het slachtoffer van misbruik of intimidatie.

Narcistisch misbruik bindt het slachtoffer aan de agressor door trauma. Het Stockholmsyndroom bindt het slachtoffer aan de agressor door regressie naar een kinderlijke staat waarin de dader/agressor de ‘ouder’ wordt die het slachtoffer van de dreigende vernietiging zal redden.

Fase 3
Het derde stadium is depressie. Onder de wetten van een tirannieke narcist levend wordt het slachtoffer tot extreme verwarring gedreven. Hun waardigheid en zelfvertrouwen is weg. Uiteindelijk komen ze te leven in een informatie-vacuüm, de enige informatie die ze tot zich krijgen is de informatie van de agressor. Het kan leiden tot symptomen die we herkennen van PTSD (Post Traumatische Stress Disorder): flashbacks, angst, hyper waakzaamheid, woede en zelfs geweld. Het proces is voltooid als het slachtoffer is teruggebracht tot een gewillige marionet in de zeer vertekende realiteit van de misbruiker.

Exceptioneel of narcistisch?
Op dit moment kunnen we wat Amerika betreft getuige zijn van de transformatie van ‘exceptioneel zijn’ tot gewelddadig narcisme. De gigantische manipulerende controle door de heersende elite is in een staat van hyperdrive terecht gekomen. We worden overspoeld met propaganda en een vertekende versie van de realiteit, hun realiteit, die met angst wordt gevoed. Angst voor ’terreur’, angst voor oorlog, angst voor financiële onzekerheid, angst voor wapengeweld en angst voor onze eigen schaduw. Zodra we staan we te trillen op onze benen, komt hun weergave van de werkelijkheid, die onze angst zal verlichten.

Wanneer mensen deze versie van de gebeurtenissen aanvechten worden ze bestempeld als samenzweringsgekkies. Critici worden opgejaagd, in diskrediet gebracht, belasterd en belachelijk gemaakt. Ze raken geïsoleerd en worden bedreigd. Oorlogen beginnen op dezelfde manier. Achteraf gezien zeggen we meestal: ‘Dat hadden we moeten zien aankomen.’ Een alomtegenwoordige dictator, een oligarch die dreigt te vernietigen wat Amerika en bondgenoten vertegenwoordigen: vrijheid, gelijkheid en burgerlijke vrijheid, verpakt in het glanzende pakpapier van democratie, met een lintje van ‘exceptioneel zijn’ eromheen.

Vervolgens wordt een valse-vlag-operatie uitgevoerd om angst, terreur en sektarische strijd aan te wakkeren. De steun van een zogenaamd ‘legitieme’ inheemse ‘revolutie’ werkt dan in tandem met de Amerikaanse ambitie om hun model van bestuur op te leggen aan de doelwitnatie. De ‘vrijheidsstrijders’ worden bewapend en aangevuld met huurlingen om deze oorlog-bij-volmacht te beïnvloeden. Allemaal in de naam van vrijheid en democratie. Het angstige en onzekere publiek mist het oordeelsvermogen en inzicht en gelooft in de realiteit die de ‘daders’ voorspiegelen.

Inzet van de Non-gouvernementele organisaties (NGO’s)
Tenslotte worden de ‘hulpverlenersorganisaties’ ingezet. ‘Goede’ krachten, de integere voorhoede en ethische interventie, die de verloren zielen en soevereine naties die de weg kwijt zijn kunnen redden. Te weten dat diegenen die gered dienen te worden hun twijfels en angst in de betrouwbare handen van Human Rights Watch en Amnesty International kunnen leggen, moet hun diepe gevoel van schuld te verzachten.  Maar mensen beseffen niet dat deze NGO’s een integraal onderdeel van het plan van de misbruikers zijn. De hulpverlenersorganisaties lopen aan de lijn van de neo-kolonialistische financiers.

NGO’s verzorgen het beeld waardoor het slachtoffer de wereld waarneemt door de bril van de dader en vanwege cognitieve dissonantie niet zal willen ontsnappen. De onderdrukte aanvaardt wat hem of haar wordt verteld. Men accepteert dat de VS clusterbommen verkoopt aan Saudi-Arabië en men accepteert dat Amerika het Zionistische Israël financieel, ideologisch en militair steunt en een arsenaal van experimentele wapens levert, welke kinderen en burgers op een onvoorstelbare schaal verminken. Men accepteert een verlammende blokkade van het toch al verarmde en hongerende volk van Jemen.

De meerderheid van de Amerikanen accepteren massamoord onder het mom van het ‘recht om te beschermen’, omdat hun vermogen om rationeel na te denken niet langer bestaat. Het is weg-gemendeld. De definitie van het Amerikaanse exceptioneel zijn. Het is hun vermogen om de wereld te manipuleren en hun wetteloosheid en mondiale agenda van hegemonie te accepteren.

Bij het streven het Amerikaanse imago op te leggen aan de rest van de wereld is de VS zover van haar grondbeginselen afgedreven, dat men zich kan afvragen of ze ooit zullen terugkeren. De conclusie is dat Amerika inderdaad de staat van het exceptioneel zijn heeft bereikt. Amerika is de uitzonderlijke wereldwijde beul en vervolger van de mensheid geworden. Imperialisme is een eufemisme voor de mate van misbruik dat de VS toebrengt aan de mensen in deze wereld. Onze enige hoop is om de cyclus van geweld te doorbreken met empathie voor het slachtoffer en de jaren van hersenspoeling die er aan voorafgaat.

De volgende e-mail ontving ik onlangs van een moedige jonge Amerikaanse vrouw, voor mij het bewijs van de veerkracht en overlevingsdrang van de menselijke geest:

Mijn naam is Caroline en ik ben een 22-jarige Amerikaanse burger. Ik heb pas vrij recent de waarheid ontdekt over de activiteiten van het ‘Empire’ en de NAVO in Syrië en Libië en zo veel andere landen (met dank aan schrijvers als Andre Vltchek, Cory Morningstar, Forrest Palmer).
Ik word er misselijk van als ik denk aan sommige van die Avaaz-petities, die ik heb ondertekend. (HIER redactie) En ik ben met afschuw vervuld, wetende dat ik Syrisch en Libisch bloed aan mijn handen heb. Ik wil geloven dat ik niet ‘echt’ schuldig ben omdat ik echt dacht dat ik niets slechts deed op dat moment, maar toch, ik heb bijgedragen aan het lijden van de mensen en ik wil iets goeds terug doen, al is het iets kleins. Als het niet te veel moeite is, kunt u mij vertellen wat ik zou kunnen doen?

Ze verdient een antwoord …

* * *

 

50 gedachten over “Gaslighting: hersenspoeling en narcisme..

 1. In feite komt de beschrijving van de “daders” overeen met de definitie van de psychopaat van de Canadese psychiater Hare :
  2 bronnen :
  http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/23653-psychopathie-en-de-hare-checklist-pcl-r.html
  https://en.wikipedia.org/wiki/Psychopathy_Checklist
  2 belangrijke elementen : een psychopaat gelooft zijn eigen leugens, en is “ongeneesbaar”. Het dient dan ook tot niets om met een psychopaat te praten en om hem te overtuigen.

 2. Mooi, dit gebeurd natuurlijk op nationaal en internationaal niveau maar ook in de dagelijkse sfeer en de werkomgeving. Het werkt prima om mensen tegen elkaar op te zetten. Zoals babyboomers en jongeren.
  Ouderen waar constant tegen aan gebeukt word dat ze schuldig zijn.
  Jongeren die het verwijt krijgen dat ze hun “kansen” niet pakken en daarom hun misère aan zichzelf te wijten hebben.
  Nationaal schuldgevoel omdat we wit zijn en daarom verantwoordelijk voor al de ellende op deze wereld van mensen met wat meer pigment.
  Zolang u zichzelf schuldig voelt kan de psychopaat zijn gang gaan. De psychopaat veroorzaakt de ellende maar maakt u schuldig.
  Zo ver zelfs dat het heel normaal gevonden wordt dat als u in de schuldsanering terecht komt dat u 15 Euro per week te besteden heeft ook al heeft u 40 jaar lang 50% van uw inkomen aan de staat moeten geven terwijl iemand die nooit iets heeft bijgedragen 40 Euro per week krijgt. U bent schuldig. En zolang u dat bent vullen de psychopaten hun zakken.
  Wat te doen?
  Nee u bent niet schuldig aan het leven van de generaties die na ons komen. Ieder mens in zijn eigen tijd heeft de problemen moeten overleven die er waren.
  Nee u bent niet schuldig aan het slavernij verleden van Nederland en zovele andere landen.
  Nee u bent niet schuldig omdat de wereld niet perfect is en zovele mensen het misschien wel slechter dan u hebben.
  U bent niet schuldig.
  U bent een heel beperkte tijd op deze aardkloot en doet uw stinkende best om het iedereen naar de zin te maken en al helemaal onze geld slurpende overheid.
  Nee u bent niet schuldig ook al proberen Amnesty en de rest van die Soros profiteurs u dat wijs te maken.
  En waarom willen de Soros profiteurs u wijs maken dat u schuldig bent?
  Waarom dat psychologische spelletje?
  Omdat zoiets poen en macht oplevert.
  Dat is alles.
  U bent niet schuldig.

  1. Prima verhaal Chopper en zo is het en niet anders!
   Helaas begrijpen de meeste mensen niet hoe dit systeem werkt, we zijn zo gehersenspoeld door mind control technieken en de media werkt daar van harte aan mee.Ik vraag me af wanneer de mens tot bewustzijn komt, ze wakker willen worden, dan pas kan de elite worden gestopt, zolang ouders hun kinderen nog oorlogen laten voeren, in de naam voor vrijheid van het land, dan hebben wij voorlopig nog geen vrede op aarde. Ik vrees daarom voor een WO-3, achter de schermen wordt hieraan gewerkt. Alle grote wereldspelers zijn vrienden van elkaar, ook al lijkt dat niet zo.
   Lees de Orion Kronieken deel 1 t/m 3, een herhaling vindt nu plaats op de planeet.

  2. Chopper :
   Een goede beschrijving van de strategie. Het komt er op aan de “vijand” op te zadelen met schuld- en minderwaardigheidscomlexen en men is al voor 50% zeker van de overwinning.(=vrij naar Sun Tzu).

  3. Heel juist samengevat Chopper en omdat mensen zich zo makkelijk schuldgevoelens laten aanpraten vermijden ze het liever om zelf beslissingen te nemen en geven de verantwoordelijkheid voor hun leven heel snel aan deze psychopaten.

   Ik heb alleen maar bevelen uitgevoert op het slagveld, ik had geen keuze. Ik hou liever mijn mond over de ongerechtigheid die ik op mijn werk zie andern ben ik de eerste die wordt ontslagen, enz enz. Uit de voortdurende angst ergens de schuld voor te krijgen volgen de brave burgers de autoriteiten, die ook slechts een steentje zijn in de hierarchische pyramide. Het pyramidesysteem betekent: naar boven likken, naar onderen trappen.

   De oplossing is: “stap uit het pyramidesysteem met al zijn regels, normen en manipulaties en ga terug naar je natuurlijke zielebehoeftes, waarmee je bent geboren”.

 3. Eigenlijk is het nog veel erger.
  Het zijn Haserdeuren. Dit woord bestaat volgens mij niet in het nederlands. [Lees eens het boek: “Wiederkehr der Hasardeure”, van W. Effenberg en W Wimmer]
  Een Hazerdeur is een psychopaat die zo’n enorme risico’s neemt dat hij of zij, zijn eigen veiligheid op spel zet om zijn doel te bereiken. Eigenlijk de overtreffende trap van een psychopaat.

  Het boek dat ik aanhaalde gaat over de periode vóór de eerste wereld oorlog. Ferdinand Franz was helemaal niet de auslöser voor WW1. Aan dat conflict is tientallen jaren gesleuteld en wel door de financiële markten. Toen der tijd was de “City on London” het financiële hart en daar gaan dan ook de sporen terug. De parallel met tegenwoordig is dat Engeland toen het primaire deel van de Anglo-Amerikaanse wereldmacht niet wilde dat er een alliantie ontstond tussen de industriële grootmacht Duitsland en de grootmacht Rusland die over de grondstoffen beschikt. Europa en Azië zou dan automatisch opstijgen tot continentale wereldmacht waar Engeland vanwege zijn ligging geïsoleerd zou zijn. Nu speelt dit nog altijd alleen nu met protoganist Amerika.
  En daarbij worden ALLE middelen ingezet.

  1. BorDeWolf :
   Dank voor de verwijzing naar het boek. Ik kende het nog niet. De aanslag in Sarajevo werd gepland in Parijs bij het Groot Oosten in de rue des Cadets. De dood van Franz Ferdinand werd reeds voorspeld in 1912 in het tijdschrift :” Revue Internationale des Sociétés secrètes”. Zowel in Wenen als in Berlijn zaten er handlangers van de “banksters” die mee aan de “oorlogskar” moesten duwen. Zie bv Max Warburg, hoofd van de Duitse geheime dienst!!! Uw analyse in enkele zinnen geeft dan ook de essentie weer van WO I.

 4. Veel mensen, die niet goed zijn geinformeerd, dus goed opgevoed en geleerd waar het om gaat in het leven, zijn makkelijke slachtoffers, daarom hamer ik er altijd op dat we terug moeten de kerken in en samen praten, en een soort van sociale contrôle uitoefenen in onze leefomgeving, samen sterk, maar dat willen zij niet, heerlijk vrij zonder geweten, met het minst mogelijke IQ, een sexuele rommel zooi, een mooi evenwichtig gezin, wordt door hen weggezet als burgelijk, boeken lezen is uit, wat zij je willen laten lezen is wat op je schermtje komt of Ebook, zij hebben niet alleen alle media in handen, maar ook de meeste uitgeverijen, ik ben al heel lang bij een groep aangesloten en heb daar veel aan gehad, veel vrienden op gedaan, want er komt altijd een dag dat je je vrienden nodig hebt.
  En het vernietigen van de oude leefvormen gaat maar door, onder het mom van persoonlijke vrijheid, vrijheid van menings uiting, de mensen zijn nog nooit zo eenzaam geweest, zelfs te midden van een menigte zijn ze nog eenzaam, ze staan te staren naar het gouden kalf, een voetballer cverdiend 700 000 per week en een arbeider moet de hele maand voor 1400 werken, moet het nog gekker worden, daarom die tekst van Cohen zijn liederen, You want it any darker is zo juist gekozen,
  Ik ben niet zwaar gelovig maar ik weet net als Leonard Cohen wat we verloren hebben, en dat in één mensen leven, de mensen worden tot zombies, echte mooie diepe liefde volle gedachten worden te niet gedaan, door alledaagse roddel over vlees grote plastic rondingen, onderwijl worden er kinderen misbruikt door zieke wezens, en van hun organen ontdaan, en als ledepoppen weggesmeten.
  Dit verhaal van Narcissus en Goldmond is zo oud als de wereld, het gaat over het egoïstische bezit van de schoonheid, en dit kan zich alleen maar afspelen, in de mythelogie of verhalen, in werkelijkheid zijn er omstanders die dit soort verhalen onmogelijk maken, en de underdog gaan bijstaan.
  Groet Jenne

 5. Beste vrienden, fijne feesten nog, de wensen bewaar ik voor later.
  Gaan oude jaars avond doorbrengen in Venise, uitgenodigd door vrienden, die geintereseerd zijn om de oude verblijfplaats van de Duitse Filosoof Nietsche in Venise te kopen, prachtig gelegen en een prachtig interieur, ben wel vaak in Venise op bezoek geweest, Carnaval en zo, maar nog nooit Saint Sylvestre daar gevierd, ben benieuwd, heb mijn Tarot en Lemniscaat bij me.
  Vriendelijke groet Jenne, in de mensen een welbehagen.

 6. Dit gebeurt op veel grotere schaal. Bijna alle mensen in het westen zijn hier slachtoffer van.
  We worden dusdanig geconditioneerd dat we denken dat we veilig zijn, ontwikkeld zijn, geschoold en in enorme luxe en welvaart leven maar in feite zijn we heel erg afhankelijk en dom gemaakt.
  Als bijvoorbeeld de stroomvoorziening om wat voor reden dan ook voor een langere periode uitvalt en we niet naar de winkels kunnen om ons eten en drinken te kopen dan gaan er heel veel mensen dood. Heel simpel. Maakt niet uit welke verzekering je hebt afgesloten.
  We weten gewoon niet meer hoe we vuur moeten maken of water drinkbaar moeten maken.
  Heel veel mensen weten niet eens meer waar ons eten vandaan komt. Jagen kunnen we niet meer. We kunnen ons voedsel niet verbouwen. We weten niet wat wel en niet eetbaar is in de natuur.
  Toch zien de meeste mensen het gevaar niet, ze voelen zich veilig.
  Ze zien alleen de welvaart en voelen zich veilig omdat juist berichten daarover groot in het nieuws komen of uitgebreid besproken worden in de media of door de overheid.
  Iedereen die iets anders beweerd is ontevreden of een zwartkijker (in de toekomst misschien ‘verward’?).
  Misschien zien die mensen het gevaar wel als ik zou zeggen dat terroristen zouden kunnen knoeien met onze energie- en watervoorzieningen en dat de kans bestaat/heel groot is dat wij in een dergelijke crisis zouden kunnen belanden.

  1. Ik zal de rol van de overheid maar even op mij nemen.
   Inderdaad is het heel verstandig dat mensen zich gaan voorbereiden op een crisis als gevolg van stroomuitval of watergebrek. Het is goed om nu al te bedenken wat je dan gaat doen.
   Wie slim is bereidt zich voor nu het probleem nog niet speelt.
   Dat kan bijvoorbeeld door lang houdbaar voedsel in te slaan. Er is keuze genoeg.
   Bedenk hoe je aan je water komt of sla flessen water in.
   Koop kaarsen, lucifers en eventueel hout als je dat kwijt kunt.
   Het kan geen kwaad deze spullen extra in te slaan want de meeste zoals bijv. pasta en rijst kun je dagelijks eten. Ook slim om de voorraad ook te gebruiken om uit te testen en natuurlijk weer aan te vullen zodat je in crisistijden geen eten hebt dat over de houdbaarheidsdatum is.
   Zeg vooral tegen je familie, vrienden en iedereen die je dierbaar is dat ze hetzelfde doen.
   Het kan geen kwaad. Als het probleem zich nooit voordoet dan heb je gewoon extra eten en spullen in huis.

  2. Zo is dat. Altijd vers gaat ook vervelen.
   Als je houten meubels hebt hoef je geen hout op te slaan. Dat walmt ook minder dan vochtig hout. Een probleem is weer de lak, maar een kniesoor die daar op let. Schaf wel geschikt kookgerei aan, alu koekenpannen met een praktische anti aanbaklaag gaan misschien niet lang mee 😆

   En zeg vooral niet tegen je familie en vrienden dat je aan het hamsteren bent, want als de pleuris uitbreekt ben jij het eerst aan de beurt. Zoals ook de volkstuintjes. Misschien heb je meer kans als je niet in een van de grote steden woont, alleen heeft dat uiteraard weer andere nadelen.

  3. “En zeg vooral niet tegen je familie en vrienden dat je aan het hamsteren bent, want als de pleuris uitbreekt ben jij het eerst aan de beurt.”

   Het zal in een dergelijke situatie waarschijnlijk zo onveilig zijn op straat vanwege plunderingen e.d. dat mensen alleen de straat op gaan als het werkelijk nodig is. Waarschijnlijk doet de auto het ook niet.

 7. Ohm namo narai !
  Als mogelijk slachtoffer van dit soort praktijken kan ik iedereen mededelen dat ik op ‘hun’ [ de daders] erkenning niet zit te wachten. Er van uitgaande dat de daders uiteindelijk slachtoffer worden van hun eigen praktijken voor het Godsgerecht. Dit gezien de daders in hun samenwerkingsverbanden en in al hun ijver zo halsstarrig en hardnekkig , tegen beter weten in , in woord en daad de satan hadden verkozen. Als ik dit jaar op mijn verzoek aan en van de allerhoogste Goddelijke macht op maat krijg afgeleverd :
  in navolging van het gedonder 13 november vorig jaar, met 13 november dit jaar de verificatie op de schaal van richter in nieuw Zeeland, zoals gemeld .. Voor de 24e juni ,op mijn verzoek, die donderbui in het zuiden van het land de 23e juni, Met de verificatie 2 maanden en nogmaals 2 maanden na dato [met een uitlooptijd van 2x 3 dagen] op de schaal van richter in de buurt van Rome zoals gevraagd en verwacht … En uiteindelijk , waar het ooit allemaal eens begon , precies een half jaar na dato die aardbeving in Zuidlaren .
  [ zie ‘Kali mantra’ geblogd op de diverse sites tussen 2010 en 2014]
  Er nogmaals van uitgaande dat de daders slachtoffer zullen worden en blijven van hun eigen praktijken , heb ik nog goed nieuws voor de slachtoffers:
  In de bijbel wordt vaak melding gemaakt van bevingen en trillingen van de aarde. Voor een deel werden ze door natuurlijke geologische processen veroorzaakt (Za 14:5), maar soms werden ze rechtstreeks door God bewerkt om een oordeel te voltrekken of om ten behoeve van zijn dienstknechten op te treden. Een stukje Bijbeltekst van internet . Te vinden bij: statistieken toename aardbevingen .
  Ga ik er vanuit dat de daders in 1997 Sumatra tsunami in hun gerechtelijke stukken en observatie rapporten kunnen vinden en in 2008 L’Aquila Italia aardbeving in hun rapportages konden opnemen .
  Dit allemaal 50 jaar 20 kilometer in omtrek Groningen en Zuidlaren…
  Ter afsluiting wens ik iedereen een gelukkig 2017 .
  De groeten
  Sri sri Magnitude [AardbevingsGroninger]

  1. Ten eerste zijn bij aardbevingen heel veel onschuldige mensen de klos.
   Ten tweede kunnen psychopaten niet anders, ze missen echte empathie. Liefde sturen heeft dan geen zin, straffen is matig nuttig. Het enige dat helpt is ze op hun juiste waarde in te schatten. Let wel, de slimsten (heb ik begrepen) worden nooit gepakt.

   Lees artikelen zoals bovenstaand, ga in je eigen kracht staan, schrijf in een dagboek, praat erover met andere mensen, zorg goed voor je eigen lijf…
   Met het toenemende gerommel in moeder natuur neemt het aantal beschadigde mensen (energetisch, werking van het zenuwstelsel, whatever) toe. Er zijn gradaties. Of het zielig is voor die mensen weet ik niet, ik weet wel dat het zielig is voor jouzelf als je stuk loopt op op deze types.

 8. Gewoon even de beste wensen en voor het nieuwe jaar: Don’t believe what you read. Een quote van mijn huisvriend en meest geliefde filosoof:
  “The person who writes for fools is always sure of a large audience.” Shopenhauer.

  1. Hé Chopper, de beste wensen, ook voor alle mense hier!
   Sorry dat ik weer een potje loop te zeiken maar Schoperhauer was toch een Duitse filosoof? Waarom dan een quote in dat verdomde, zich meer en meer opdringende illuminati-engels (amerikaans als de ‘hippe mensen’zo beluister).

  1. Dat is precies het probleem: De dader maakt zijn/haar slachtoffer afhankelijk. Er zijn talloze verhalen van slachtoffers die zich slechts met grote moeite los konden scheuren. Dat wil zeggen, nadat de slachtoffers na jaren van kommer en kwel, uiteindelijk doorkregen welk spelletje er men hen gespeeld werd. In dit verband is de term ‘codependentie’ droppen volgens mij een gevalletje ‘blaming the victim’. Een dergelijke pdf meesturen is volgens mij een gevalletje ‘poisoning the well’.
   Hoe veel gekker wil je nog worden: Ga gezellig met ervaringsdeskundige, redder van Anna? Henny Bos babbelen.
   Hoe nu verder?
   Als je, na lezing van deze brochure, tot de ontdekking bent gekomen dat je codependent denkt, voelt en handelt en daarvan af wilt, kun je contact met me opnemen.
   Henny Bos, codependentie-expert/coach hennybos@xs4all.nl
   Mijn helaas te vaak genegeerde, gevarenradar zegt: Wegwezen, 99% ratio, minder dan 1% hart. Boeken lezen, schrijven, diplomaatjes halen zegt niente, nada, noppes, over het HART. Het HART heeft zijn/haar eigen weten.

   Zegt Sam tegen Moos: Waarom loop je toch de hele tijd met je vingers te knippen.
   Zegt Moos: Dat is om de leeuwen weg te houden.
   Zegt Sam: Maar ik zie helemaal geen leeuwen.
   Zegt Moos tevreden: Zie je wel dat het helpt. 😆

 9. Je kunt het feit beschouwen als een eigentijds sociaal-antropologisch fenomeen maar één ding staat vast, de mensheid is in staat een kankerachtige collectieve ziekte op te wekken die keer op keer in staat is de hele mensheid te decimeren. Laat staan de omgevingsschade die erbij vrij komt.
  Wat is het toch dat de ziektehaard zich door de loop der geschiedenis verplaatst? In dit geval bijv. van nazi Duitsland naar de VS met bijna dezelfde domme narcistische trekjes. Kennelijk gaan we binnen niet al te lange tijd van Pax Americana naar Pax Judeica, wat dan voorlopig even de laatste van de voorspelde troosteloze fasen schijnen te zijn.
  Het aller, aller trieste is dat er een in hoofdzaak grote meerderheid bestaat die iedere vorm van bewustzijnsvorming mist om het grotere plaatje te willen en te kunnen zien en steeds maar weer dader en schachtoffer tegelijk is. Mocht reincarnatie bestaat dan bevinden we ons steeds temidden van over het algemeen jonge zielen die nog véél moeten leren. En die oudere dan? Zijn die klaar? Of doorgestroomd naar een andere constitutie? Ben’k soms wel eens jaloers op!

  1. Op zich vind ik het idee van jonge zielen en reïncarnatie wel een troostende gedachte. Veel beter dan archonten die mensen als vee houden en ze aanzetten tot daden die veel ‘emotie-energie’ opleveren.

 10. Ik open het nieuwe jaar, met de beste wensen, gezondheid en voorspoed ! voor een ieder die positief tegen over mij en mijn denken staat !
  Verder in het Japans, door Sogi : Umi Sukoshi / Niwa ni izumi no / Ko no ma Ka na!, hier een Klein spiegelend plasje water, daar in de verte tussen de bomen ligt de zee.
  In Vénétie waren de kanalen leeg, een mooie en lang bezoek aan het Getho, met uitleg, hier woonden de eerste mensen in Europa met een teken op hun kleding een cirkel, of een rode hoed, en daar uit voortkomende alle op gekropte haat door deze vernedering, het geld lenen werd toegestaan door de Venetiaanse overheid, niet begrijpende dat ze zo hun Eigen graf aan het delfen waren, hun macht verspreide zich al snel over heel Europa, niet echt zichtbaar maar wel overal aanwezig, met het wapen van geldlenen in de hand, namen ze hun wraak, en dat is wat nu op ons afkomt.
  Verder werd de vraag gesteld, als Duitsland de WWII had gewonnen, hoe had het er nu dan uit gezien, want waren de Duitsers met hun gekozen handlangers wel zo aardig als nu wordt beweerd !
  Verder Vénétie is stervende nog nauwelijks 55000 in woners van de na de oorlogs tellintg 175000, de toeristen zijn een stukje oorzaak, en de niet Venetianen die er tweede huizen hebben, die meestal leeg staan maken de situatie ook niet echt beter.
  Na één dag zijn we afgereist naar Verona, want Vénétie zonder water, en zijn Gondola’s is als een Opera zonder zangers.
  Carla op het balcon, en ik op mijn knieën, Romeo en Julia van om en nabij de tachtig, maar goed je moet in het eeuwige leven geloven, er was ook een Japanees stel bij, mooi mooi hun wijze van denken, over ons de mensen, de natuur natuur laten, en tevreden zijn met het je toededeelde stukje van het universum, en proberen je omgeving zo sumier mogelijk te houden, niet makkelijk voor verzamelaars als wij.
  Dus gaslighting was hier niet aan de orde, wel het openen van de ogen, van het verstand, je intuïtie aanscherpen, met is iets heel anders, als die dagelijkse soep van leugens, als alles zich oplost, de vieze smog van onze tijd, gaat de werkelijkheid steeds zichtbaarder worden en blijft het waar het omgaat over, en één ieder mag dit benoemen en een vorm geven zo hij/zij wil !

  Groeten Jenne, en in de mensen een welbehagen !

  1. Hersenspoeling, en misschien Narcisme voor een volk gedacht.
   De Japanse tafelgenoot, vertelde dat hij een gedeelte Ainu bloed in zijn aderen had, hij komt dan ook uit noord Japan, het gesprek ging richting génocides, hij vertelde dat de Ainu’s willens en wetens waren uitgeroeid door de Japanse overheid, vooral na 1800, werden zij tot tweede rangs burgers verklaard.
   Dit oude volk met een oud mystiek verleden, woonden eens in Siberië Japan Nu, en de hele Chinese kust, misschien de Boreanen, ook de Tocharen was zo’n volk, en waarschijnlijk nog wel anderen.
   Hij vertelde dat in sommige kringen, men er van uit gaat dat er residu volkeren zijn, die van voor de Zondvloed afkomstig zijn, ook de Aborigénes uit Australië en de Papoea’s.
   Groet Jenne

  2. @Jenne
   het lijkt me erg fijn om een tafelgenoot te hebben waar je mee kunt converseren over deze onderwerpen. Dat is vast niet iedereen gegund in de afgelopen ‘feestdagen’. Aangezien de aarde volop in beweging is gezien de aardbevingen die inpact hebben wereldwijd en dien ten gevolge ook invloed hebben om ons zelf en niet te vergeten de energieën die ons vanuit het universum ‘raken’ blijven we in beweging. Elke ziel van welke oorsprong ooit zal nu zijn ‘steentje” bijdragen om een betere wereld te creëren.

  3. Madeloes,

   dit komt helaas niet meer zo veel voor, als in mijn werkelijke actieve tijdperk in mijn leven, maar eerlijkheids halve ik zoek het wel, maar soms valt alles als voorbestierd te samen, zo als in dit geval ook, je blijft leren, het zijn de kleine frazen en détails die in een gesprek, een verteld verhaal de echte duidelijkheid openbaren, de blak holes in je weten in vullen, ja dat is als geniaal te aanvaarden.

   Groet Jenne

 11. Het is misschien niet zo belangrijk als gras gemaakt van oude autobanden, maar het ooit verboden boek, van een van de grootste opdrachtgevers tot het vermoorden van millioenen MENSEN, Adolf Hitler, het boek Mein Kampf maakt zijn 6e herdruk mee, gedrukt en gelezen door Duitsers, de nazaten van das Herren volk !
  Jenne

 12. Heb soms het idée dat wat die hersehsspoeling betreft, het steeds vaker een een zelfsuggestie betreft, op eens gaat het heel goed economisch in Nederland de minister van Financieën zegt dit, dus zegt men dan het zal wel waar zijn, deze Dijselbloem is een hele gevaarlijke, bedreven in het mannipuleren, een prachtig duo Rutte-Dijselbloem, en ze voelen haar zuiver aan wat de gemiddelde Nederlander wil horen, en ook dat die gemiddelde Nederlander niet verder kijkt als het puntje van zijn neus.
  En dan de tot in de puntjes verzorgde mensen, ze stinken uren in de Wind, blinkende witte tanden opgeschoren SS koppies, mooi bruin gebakken, IPhone in de hand, alles weten over vacantie paradijsen, tja en dan houdt het op eens op, wezenloos klaar om naar de slachtbank te gaan, bij de echte komende crach ja wat dan, ben bang dat ze volkomen mank gaan aan initiatieven van overleven, en helaas niemand heeft het hier ook over, deze voor uitzichten maken mij bang, heb ooit de reactie meegemaakt van het instorten van de morale en financiele samenleving bij de Koreaanse oorlog, het instorten van de huizen markt, mensen die op eens twee huizen bezaten, en het niet gewilde huis niet konden verkopen, autovrije zondagen, en hier waren nog steeds de gelouterde generatisch die de WWII hadden meegemaakt aanwezig, nu deze I phone mensen, vreselijk verwende lieden, we zullen zien.
  Jenne

  1. @Jenne

   Volgens mij bestaan er wereldwijd personen zoals het duo Dijsselbloem-Rutte. Zij voeren ook alleen orders uit van bovenaf en ja volgens mij zijn er nog erg veel ‘zielen’ die niet doorhebben welk spel met hen gespeeld wordt. Maar het is niet de bedoeling hier ‘bang’ van te worden. Is het niet zo dat de ‘wakkere mensen’ een weg aan het vrij maken zijn om ‘uit de as de feniks te laten herrijzen? ook voor al diegenen die nog ‘slapen’ en schaapjes zijn?

   Ik weet dat als je positief en met liefde in het leven blijft staan je ook die positieve energie uitstraalt naar je omgeving en dat kan een heeel groot bereik hebben en ‘zaken’ veranderen. Dus respecteer ik iedereen met welke energie danook welke hij uitstraalt maar blijf bij mezelf. Wat er ook gebeuren zal ‘wij’ zullen altijd zijn want het leven hier is maar zo’n klein stukje van hetgeen we werkelijk zijn. Hetgeen we nu weer hebben ondervonden nemen we weer mee als verrijking. Probeer soms te kijken met een ‘helicopter view’ want hoe ‘leiders’ zich gedragen en wat ze uitdragen is niet belangrijk het gaat erom te weten wie jij bent en wat je kunt betekenen voor anderen in goede en slechte tijden.

   credo ‘ordo ab chao’of zal de feniks uit de as herrijzen

  2. Madeloes,

   Wat ik eigenlijk wil zeggen de mensen willen gewoon niet leren, van het verleden, ze maken willens en wetend keer op keer de zelfde fout.
   Velen zijn hebzuchtige beesten, die hoe dan ook zo super egocentrisch zijn dat het woord Narciise hiebij gewoon te kort schiet.
   Onze bijeenkomsten zijn weer begonnen, laatste behandelde boek ; André Malraux ; Lazare ; daar zegt hij Les fous ont rarement l’air de fous, ik wil maar zeggen.
   Ik probeer zo veel mogelijk in mijn Eigen wereldje te leven, vaak bedolven onder de vele herinneringen, probeer dagelijks orde op mijn denken te stellen, en natuurlijk naar mijn oude harts vriendin toe hogelijk positief over tekomen, om haar stemming dat beetje blijheid te geven wat doet leven.
   Felix qui potuit rerum cognoscere causas, heureux zijn zij die door weten te dringen tot de geheimen van de dingen !
   Groet Jenne

  3. @Jenne
   zo te zien ben je een ‘wereldreiziger’ en hebt veel ervaringen opgedaan en vele mensen ontmoet die ieder hun eigen bijdrage hebben geleverd om ‘de wereldse’ zaken te verwoorden om je eigen standpunt te bepalen hoe je in het ‘aardse leven’ staat.

   Les fous ont rarement l’air de fous behalve als je erdoor heen prikt met gezond verstand 🙂 en hebben misschien begeleiding nodig?

   in het kort 🙂 Tarotkaart De Dwaas. De Dwaas is het kind in je en staat voor verwondering, ontvankelijkheid, naïviteit en een levenslustige zorgeloosheid. Hij staat voor de chaos waaruit al het nieuwe ontstaat en voor zorgeloze openheid, vrij van vooroordelen.

  4. May the longtime sun
   shine upon you
   all love suround you
   and the pure light within you
   guide you on your way

   – irish blessing –

 13. Madeloes, 19.3

  De dwaas ; le Mat ; le fou dit is de sagesse divine, que est pur folie dans ce monde, de hond die aan zijn broek hangt is in wezen de Chacal-Anubis misschien de dieu de mort Egyptien.
  Hee ingewikkeld personage, er komt alleen maar bij er gaat niets af.
  Le Mat arcane 0 of 22 de enigste met twee getallen.
  Zijn letter T, Teshouvah Hebreu ; renouveau opnieuw herrijzen.
  Zijn nummer 400
  Mat wil zeggen in het oud Arabisch the king is dead, ook in het schaakspel Mat.
  Ben mijn hele leven zo van tijd tot tijd met Tarot bezig, het is zo oud, en bergt alle verhalen van de wereld in zich, alle geheimen van het leven, loopt paralelle aan de numerologie, ook het Runenschrift heeft er mee te maken.
  Mooie levens wens wilde dat hij voor mij was, uit het Iers ook zo’n taal uit een ver ver verleden, in hun Mythologische verhalen, daar schrijven de eerste Ieren dat zij langs de weg stonden, toen de Joden langs kwamen, toen ze uit Egypte werden verbannen, op hun tocht naar Kanaän.
  Groet Jenne

  1. @Jenne allereerst is deze prachtige irish blessing aan jou gericht :)en aan iedereen die hem leest.

   zowel o.a. de tarot als de runen de astro en nummerology en zeker de frequenties van de oude talen voelen ook als tijdloze wijsheden. Ik mocht zelf op één van ramen een heel oud schrift ontvangen en ook de ring van tara. Dit heeft mij aangezet om me te verdiepen in oude talen en ook o.a. de geschiedenis van Ierland. Het is zo wondermooi dat alles eigenlijk één. Ons leven is een groot wonder.

  2. Madeeloes,

   ja goed beschouwd is het één groot Wonder, en van hier uit bezien, doet de rest er niet toe.
   Hoe meer je de oudere volkeren leest, hoe meer het opvalt dat er in wezen niet zo erg veel onderscheid bestaat, tussen hun levens filosofiën, en dat kan ook niet anders zij leefden met en naast elkaar.
   Bijvoorbeeld ; de Zarathoustrianen, houden al zeker meer als 3000 jaar legaal en soms illegaal hun heilege vlammetjes brandend, met oud heel oud sandelhout, wij vinden het denken aan (?) al te veel gevraagt.
   Toen mijn vader een tocht langs de nu Turkse middelandse zee maakte, stonden overal kleine kapelletjes, waar een vlam brande, die gevoed werd met het Nafta gas wat uit de grond opsteeg, misschien zonder beduiding, maar ze zijn nu ontvindbaar, waarschijnlijk verwoest, door het onverstand.
   Groet Jenne, en bedankt !

  3. @ Jenne ik wil jou bedanken voor je wijsheid! wij houden zowieso ons licht branden in ons zelf 🙂

  1. Liegen is pas mogelijk als je zelf de waarheid kent.
   Dat was vroeger al een probleem maar nu is het mogelijk nog ingewikkelder.
   Hele sektes zijn op naïeve waarheidszoekers gebaseerd en de grote geloven kunnen er ook wat van.
   Ben je een leugenaar als je leugens voor waar aanneemt?
   Ben je een leugenaar als mensen niet begrijpen wat je eigenlijk bedoelt?
   Ben je een leugenaar als jouw eigen waarheid niet overeen komt met de waarheid (zeg belevingswereld) van anderen?

 14. Wat zijn gevoelens anders als afspiegelingen van je geest, nostalgie is daar een van,
  Ach Ramses Shaffy, ’t is still in Amsterdam ! het liedje voor Amsterdammers, het vertolkt onze gevoelens, heel even was de stad helemaal van ons zelf, een schaars moment, nu niet meer mogelijk, jammer, ben zo blij het te hebben mogen meemaken, en tergelijk zo intens droevig, dat jullie deze liefde voor een stad en zijn ziel nooit meer kunnen meemaken.
  Dit is met opzet weg gehersenspoeld, Amsterdam eens de rode stad, van de Dokwerkers mentaliteit, die menselijke éénheid daar kunnen ze niets mee, echte opvolgers zijn er niet na mijn generatie, jammer.
  Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.