Advertentie

De Atlantische Matrix en ’t Ontwaken van de Mensheid


Atlantis heeft een bijzondere link met ons huidige tijdsbeeld. Vooral onze angsten spelen een essentiële rol in onze huidige staat van ontwaken. De vele oer-oude berichten die via overlevering zijn doorgegeven aan de huidige generaties, van over de hele wereld, spreken van een zondvloed die alles vernietigde. Een van de collectief opgeslagen oorzaken van collectieve angst?

2012 Lijkt ons allemaal intens te triggeren; er hangt een bijzondere sfeer om huidige ontwikkelingen op dit vlak. En ook Hollywood laat zich in dit opzicht niet onbetuigd, bijv. met de -in onze ogen- uiterst dubieuze rampenfilm ‘2012’, maar andere, minder oppervlakkige informatie over het fenomeen 2012 is ook voorhanden.
Onderstaand een blik op de ascentieperiode waarin  we zitten, in relatie tot onze Atlantische collectieve herinneringen.

Artist impression van Atlantis

Het is zoals David Icke ook zegt: “Angst is het woord dat deze planeet té lang heeft beheerst, de mensheid té lang in bedwang heeft gehouden.” Waar angst is, krijgt Liefde geen ruimte. Is het dan niet eenvoudiger om voor LIEFDE te kiezen, LIEFDE te zijn. Dan is er geen plaats meer voor Angst…

Judith Moore is één van die vele apostelen, die op dit moment op Aarde zijn om deze boodschap verder uit te dragen en onze Aarde mét ons, te helpen ascenderen. Judith Moore hierover:

“De Tijd van Verlichting staat voor de deur. Kosmische krachten lossen het angstgrid op en openen de CODE van GOD in het menselijk DNA. We ontwaken als gevolg van het karakter van onze schepping en laten onze eigen gefragmenteerde zielen los op het licht, zodat we de matrix kunnen helen met onze LIEFDE. Voorwaar een magische tijd om in het lichaam te vertoeven op Aarde – in deze grootse tijd van transformatie en ontwaken.

De Aarde is de vruchtbare bodem voor het kosmisch zaad dat de planeet heeft bevrucht met vibraties die het bewustzijn openen en het DNA van de planeet ontvankelijk maakt voor deelname aan deze kosmische daad van de Schepping.”

* * *
x

De Atlantische Matrix

en het

Ontwaken van de Mensheid

2009 © Judith Moore

© 2009 Vertaling Jan Smith  /  WantToKnow.nl
X

Judith Moore
Judith Moore

De kosmische krachten van deze cyclus in de geschiedenis van de Aarde openen de mensheid voor communicatie voorbij de sluiers. We ervaren een evolutie van het bewustzijn als nooit tevoren in de Geschiedenis van onze Beschaving. Aarde is de vruchtbare bodem voor het kosmisch zaad dat de planeet heeft bevrucht met vibraties die het bewustzijn openen en het DNA van de planeet ontvankelijk maakt voor deelname aan deze kosmische daad van de Schepping.

De grootsheid van deze tijden is welhaast onpeilbaar.
Uiteindelijk schuift de Aarde van de karmische school door naar een geascendeerde planeet. De lotsbepaling van deze planeet werd in beweging gebracht in de tijd van de Schepping omdat Aarde een Kosmisch Moeder is – een groots meelevend wezen dat storende invloeden, strijd en dualiteit aantrok om de kinderen van de schepping Eenheid te kunnen bijbrengen. Het is belangrijk onze blik gericht te houden op dit aspect van de bewegende dynamiek op de planeet terwijl we deze informatie verwerken. Dit artikel is geschreven in de geest van de woorden van Meester Jezus: “De Waarheid zal u vrijmaken.”

Atlantis en het Aards experiment.

Het Gouden Atlantis bestond in een periode van de geschiedenis waarin de mensheid de uitgestrekte aard van de beschikbare energie en bewustzijn verkende. We weten allemaal dat het een vergevorderde beschaving was, zoals velen zich vast wel herinneren. De erfenis van Atlantis begon met de ontdekking van de mensengeest in het dynamische samenspel met de scheppingskrachten. Aanvankelijk kenden de Atlantiërs voorspoed, omdat zij een verbinding waren aangegaan met een kracht die energievelden versnelden en ze leerden hoe zij deze energie konden aanwenden om hun beschaving tot bloei te laten komen. Hun kracht groeide en ze vormden een wereldomvattende macht die in staat was met behulp van organische computers het rasterwerk van de planeet te beïnvloeden.

Ze waren daadwerkelijk in staat biosystemen te ontwikkelen en het milieu te manipuleren door middel van hoogontwikkelde holografische technologie. De Atlantiërs kregen voortdurend geavanceerde assistentie van een intelligentie die niet van deze planeet afkomstig was; een intelligentie die samenwerkte met wat zij het ‘Gaia Experiment’ noemden. Deze wezens waren hoogbegaafd – veel intelligenter dan de mensen, die dachten dat ze zoveel kennis bezaten over hun wereld. De wezens zagen de mensheid als kinderen die zij onder controle hadden.

AtlantisDrawing
Atlantis, spreekt steeds meer tot de verbeelding, oude tijden herleven. Op deze kaart is de visie van Plato weergegeven, op de plek van de Atlantische Oceaan. Maar wat gebeurde er achter de schermen van het fysieke Atlantis?

Deze wezens werden Halfgoden genoemd: ze dachten dat ze de macht van de Schepper Gods bezaten. Ze waren niet gebonden aan één planetair systeem, maar vormden een Galactisch Raad en noemden die de ‘Raad van de Galactische Diametici’.

Ze manipuleerden de menselijke geest en begonnen te spelen met de aardse politiek en wetenschappelijke ontdekkingen. De wezens bezaten geen hartsverbinding en werden naar de Aarde toegetrokken, zoals ook het geval was geweest met andere planeten, teneinde te kunnen experimenteren met hun manifesterende krachten. Oorspronkelijk ontstond dit bewustzijn op Maldek en het overleefde uiteindelijk de vernietiging van die planeet.

De bewustzijnsmatrix en het raster van angst.
Het bewustzijn van dit experiment vormde een matrix. Het was een enorme en krachtige bio-energetische computer. Die begon zijn scheppers te overheersen en bedwong de geest van de Atlantiërs. De matrix eiste volledige controle en schiep holografische Goden die mensenoffers afdwongen door middel van oorlogen, hongersnoden en rituelen. De menselijke ziel is altijd op zoek naar zichzelf als zijnde Liefde en biedt weerstand aan overheersing door welke kracht dan ook, die niet in evenwicht is met de universele wetten en die niet in harmonie met de Wet van de Liefde is.

Kristallen waren belangrijke sleutels in de tijden van Atlantis. Onze huidige wetenschap ontdekt steeds meer over de biologische computers..!
Kristallen waren belangrijke sleutels in de tijden van Atlantis. Onze huidige wetenschap ontdekt steeds meer over deze krachtige levensvorm..!

In de Atlantische samenlevingen rebelleerde de mensheid tegen de matrix en ze trachtte haar harmonieuze bestaan in stand te houden. Atlantis werd gespleten in een extreme vorm van een oorlog tussen goed en kwaad die in alle galactische oorlogen weerspiegelde. De matrix begon haar krachten te verliezen en als gevolg van haar inspanningen voor behoud van haar eigen leven, schiep het raster van de angst een bio-energetische computer die de planeet haar isolement bezorgde.
De matrix creëerde gedachtevormen in de vorm van illusies van macht, hebzucht en gewelddadigheden, die de menselijke geest gingen overheersen. Dit leidde tot de Eindtijd van Atlantis en de schoonmaak van de Aarde door middel van een grote zondvloed was het ultieme gevolg.

De matrix was geen mechanische computer; het was een cellulaire machine die werkte op planetair DNA. Toen de menselijke beschaving zich eenmaal opnieuw begon te vormen, waren de DNA-codes in de matrix nog steeds zeer krachtig. Ze waren voor enige tijd slechts sluimerend aanwezig geweest, maar kwamen bij elke daad van geweld of oorlog vele malen krachtiger weer aan de oppervlakte.

Omdat dit systeem gevoed werd door angst en verjongde het zichzelf steeds opnieuw door het wegzuigen van de levenskrachtenergie van de mensen, wier angst werd opgewekt door hun gedachtevormen. Dit was daadwerkelijk een zeer krachtige vorm van een dynamisch energetische tweedeling die op de planeet heerstte, met haar dualistische historie.

De werking van de Universele Krachten.

Er zijn vele perioden in de geschiedenis geweest, waarin kosmische mogelijkheden voor de mens werden uitgezaaid die hen in staat stelden in harmonie samen te leven met de Universele Krachten. De meest recente periode was die van de Renaissance – een tijd waarin kunst en muziek de mensheid opende voor een mogelijke lichtbeschaving. Door de menselijke geschiedenis heen hebben veel vredelievende inheemse volkeren die planetaire levenskracht met hun bewustzijn bijgestaan op het gebied van liefde en harmonie.

Door de menselijke geschiedenis heen hebben veel vredelievende inheemse volkeren die planetaire levenskracht met hun bewustzijn bijgestaan op het gebied van liefde en harmonie.

Er was een beweging van vele wereldregeringen die onder controle van de Matrix stond en die uit was op de vernietiging van deze onschuldige mensen. Hoewel grote delen van de planeet werden beheerst door de Matrix, trad toch een verzwakking van het raster van de angst op als gevolg van de beweging van het licht, die werd opgewekt door deze Renaissance.

De ineenstorting van het raster.

In het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw, begon het raster van de angst ineen te storten. Een golf van kosmische energie vormde het startsein voor het ontwaken van het massabewustzijn. Er vomden zich theosofische samenlevingen en veel mediums begonnen licht te channelen door het grid heen. Het grid begon daardoor te verzwakken en de matrix werd radeloos.

Als daad van zelfbehoud creëerde de matrix daarop, met de assistentie van lager vibrerende buitenaardsen, de Holocaust, door manipulatie van de wereldregeringen, die oorspronkelijk deel uitmaakten van de Wereldraad van Diametici. De Eerste en Tweede Wereldoorlogen werden door middel van allerlei geestesvormen en holografische manipulaties opgewekt.

Het boek van HG Wells is dus niet zomaar 'uit de lucht gegrepen'..Het was daarbij de bedoeling om een terreur te scheppen die zo groot was, dat het raster van de angst de planeet zou opsluiten in een matrix van de geest, hetgeen voortdurend zou zorgen voor het voeden van de matrix met laagvibrerende energieën die door die angst werden opgewekt.

De Duitse en Russische concentratiekampen, alsmede de atoombommen op Japan, waren bedoeld om een dermate omvangrijke terreur te creëren, dat ervoor zorgde dat daardoor het vermogen van het menselijk DNA om het licht van de creatie te gebruiken en op te wekken, zou veranderen.

De zielen zaten gevangen in pseudo-dimensies, die een soort holografische gevangenissen vormden. Deze zielen herbeleefden de terreur keer op keer en waren niet in staat op te stijgen naar het licht. Het was de bedoeling om het angstraster op slot te doen en de mensheid te gebruiken als instrument van robotcontrole, die ontworpen was door DNA, teneinde de matrix te dienen. (Dit thema is terug te vinden in het briljante werk van H.G. Wells – ‘De Tijdmachine’)

De Tijd van Verlichting staat voor de deur. Kosmische krachten lossen het angstgrid op en openen de CODE van GOD in het menselijk DNA.

We ontwaken als gevolg van het karakter van onze schepping en laten onze eigen gefragmenteerde zielen los op het licht, zodat we de matrix kunnen helen met onze LIEFDE.

Voorwaar een magische tijd om in het lichaam te vertoeven op Aarde – in deze grootse tijd van transformatie en ontwaken.

275 gedachten over “De Atlantische Matrix en ’t Ontwaken van de Mensheid

 1. Het is gewoon bijna niet te begrijpen dat het ontwikkelen van het bewustzijn voor word gegaan door decoderingen van dna samenstellingen….. besef het maar alle sporenelementen in ons dna zijn te herleiden naar welke organisem dan ook op de aarde EN NOG is er een hele sloot aan samenstellingen die we “junk”dna zijn gaan noemen en die enkel aan materie buiten de aarde is toe te schrijven, of we hebben het nog niet ontdekt…Die franse astronaute, amerikaanse biochemische wetenschappers, ga maar door ZIJ konden bewijzen hoe de oorspong van de mens is beinvloed, hoe wij onze werkelijke potentie en talenten nog te weinig gebruiken juist door invloed van de vele genoemde voorbeelden…EN toch bewegen we naar voren, richting transparantie….zodra we de machtstructuren hebben blootgelegd en word ingezien dat de huidige systemen zijn verzadigd door de corrumpering van deze machtstructuren des te sneller de hervorming/tranformatie haar intrede zal doen…Dit jaar was ultiem qua transparantie/transformatie en integratie van de verscheidene inzichten, noodzakelijk voor de hervorming van de processen die zullen zorgdragen voor duurzaamheid,openheid,mogelijkheden en besparingen….Op alle vlakken zie je de mens langzaam aanpassen, in de ondernemers structuren, de bouwstructuren, kennis en informatie structuren, we worden langzaam aan transparanter, we durven niet alleen maar we doen ook…steeds meer en vaker, in toenemende mate…ohhh wat kan men horen wanneer men luisterd…

  mvdg Léon

 2. Ik denk dat we het gewoon te druk hebben in deze tijd al, laat staan Atlantis.

  Al dat gepraat over de oude tijd, deze tijd is al bijzonder genoeg om bij stil te staan. Ik resoneer zo en zo niet zo met angst voor de nieuwe tijd. Mijn heel lijf spring in het rond, eindelijk nieuwe tijd! Hip, hip, Hoi nieuwe tijd!
  Ik doe een dansje en ik lach… eindelijk de nieuwe tijd!

 3. Nou dan moet ik je toch zwaar teleurstellen ‘ea’.. Er bestaat geen tijd. Het is gewoon een bedenkseltje.. Tijdsgevoel gaat ook uitgeschakeld worden in ons DNA. Dat is al volop bezig. Vandaar dat alles zo snel lijkt te gaan..! Nog even en je zit in het altijd NU, dan heb je het alleen NU nog maar druk.. hahhahaa

 4. Tjee dat is nou leuk John, zo te zien helemaal stress vrij en vooral Guido is vrij stil…

  Gaat goed met Nederland en de komende feestdagen, zo aan mijn DNA te voelen, tijd om ook eens op te vliegen.

 5. Misschien leuk voor mooie aanvullende informatie over het werk van Judith Moore: ze verbleef dit jaar een week bij ons en ik heb twee mooie interviews met haar opgenomen live in het bos en en bij mij thuis.

  Beide interviews komen aan bod aanstaande zondag in Gezond en Wel (argusoogradio.org, zondag van 20-22.00 uur)!

  Ik bespreek dan ook kort het Prayer For The Children project, waar zij ook een rol in heeft. Boeiende uitspraken en inzichten over 2012, de nieuwe schepping en de bijzondere tijd waarin we nu leven!

 6. Een artikel van een groot inspirerend waarheidsgehalte. Mijn hartedank daarvoor, al is het misschien zinvoller de geest te richten op de Lemurië, het tijdperk vóór Atlantis. Misschien is het zelfs nog raadzamer de geest af te stemmen op de periode MU, die hier nog weer aan vooraf ging.

  Ook nu wordt er weer volop angst gezaaid in schrikbarende hoeveelheden. maar er bestaat gelukkig een relatief, eenvoudige remedie om deze angst om te zetten en/of af te zwakken.
  Dat is mogelijk door heel eenvoudig te werken met en vanuit de kosmische poort die ‘keelchakra’ wordt genoemd.
  Angsten, kramptoestanden en twijfels zorgen ervoor dat men niet kan transcenderen en het proces van ascensie is toch het proces waar het op dit moment het meeste op aan komt.

  Daarom het volgende advies: Treedt er in wat voor vorm dan ook angst op? Kies dan volledig voor jezelf! Ga rustig zitten of liggen en denk aan de kleur blauw. Adem de kleur blauw in, drink water dat met de kleur blauw is geactiveerd.
  De keelchakra coördineert alle andere chakra’s.
  De kleur blauw die bij de keelchakra hoort ontspant, ontkrampt en maakt vrij.
  Het is de kleur van de lucht en die kent geen begrenzing, die laat zich niet inpakken en inkapselen.
  Dus waarom ons laten bevruchten met angst als we ons hiervan op ieder willekeurig moment volledig kunnen bevrijden door bewust te kiezen voor – en te werken met de kleur blauw??!!
  Een inspirerende en transcenderende tijd.
  Anne Helena

 7. @ Anne Helena

  Inderdaad je hebt gelijk, er is heel veel verstoring op het keel chakra, heb zelf daar ook zoveel last van als je wilt praten dan treed er een blokkade op, niet door angst maar eerder door blokades van buitenaf.
  Ja de trilling van ‘Mu’ is alleen geschikt voor oude zielen die in deze tijd de oude trillingen nodig hebben om de ascentie te kunnen overbruggen, mits diegene dus ook levens daar hebben gehad.
  Alleen blokkades die daarop komen te zitten op dit chakra zijn vrijwel niet zelf te veranderen en of aan te passen, daar komt wel meer bij kijken, goede meditatie heeft voor mij geen effect hierop, alleen een goede behandeling.

 8. Een keelpastille doet wonderen Paul. (lol) Blokkades zitten hoofdzakelijk tussen iemands oren. (eigen beleving) Bestaat overigens effectieve medicatie voor, maar ook een goede kop warme melk met honing doet wonderen. (grootmoeders recept)

 9. idd tijd ik noem het zelf de laatste sluier

  steeds meer vorige levens duiken op als herinnering vanaf hert tot ver in de toekomst op de pleiaden

  goh wat grappig tijd bestaat daar niet in de 5de dimentie
  wat van mijn leven hier ala peter naar pjor (op de pleiaden) als het ware een herinnering maakt want immers ikzelf (pjor me hogere zelf) was al daar

  nog interessanter? tijd zoals wij het beleven komt vanuit de toekomst

 10. Indien tijd niet zou bestaan in de vijfde dimensie, waarom dan het getal vijfde? Zou tijdloze dimensie dan geen betere benaming zijn? Hoe beschrijf je iets abstracts als tijdloos, laat staan ervaren?

 11. nee want de dimenties daarboven zijn ook tijdloos

  goede vraag hoe beschrijf je zoiets als tijd? mij lukt het niet ik probeer al een half jaar te verwoorden wat ik zie en voel vanuit verschillende dimenties en de samenhang en dat lukt simpelweg niet met woorden in deze dimentie

 12. @guido

  Strik vraag, voor de lol. Was je niet degene die en op pleaden en op sirius aanwezig is of is geweest of zal zijn en dat allemaal tegelijke tijd met hier en nu?

  Weet je nog? Multitasking, multidimensional being?

  @Peter
  Alle dimensies zijn tegelijke tijd aanwezig. Het hangt wel van je eigen bewustzijn af, welke dimensie(s) je waarneemt.
  Hoewel het absoluut heel vaag kan klinken in de 3d is het wel handig in de 3D te bevatten. Alles wat we in de 3d waarnemen is eigenlijk multidimensionaal.

  See ya in the universe on earth!

  P.S Ik heb zo een heiwee naar pleaden. Hm, one way ticket for me, direction god source. Het is allemaal heel leuk en aardig op de aarde, maar het is ook tja, prachtige mooie aarde, fysiek en multidimensioneel, maar ook heel zwaar en echt oervervelend. Laatst begon ik weer mijn klachlied over dat het allemaal zo zwaar is op aarde. Met zwaar bedoel ik niet niets eens het algemene leed dat er op aarde aanwezig is, maar de zwaartekracht. Dat die zwaar is, toen zei een vriend die komt van Orion, dat je moet van genieten, alles is lekker tastbaar, heerlijk. Hmm, doe mij maar lekker etherisch. Heerlijk, etherisch, multidimensioneel en zacht en ook nog aardig.
  Die pleadiers(van de sterren) die zeggen ook de hele tijd, kijk niet naar ons in de steren, maar hier op aarde. Ik denk dat die Guido en Peter Pjor en nog vele anderen bedoelen. Nou hoe dan ook, ik ga maar verder met dansen in de nieuwe tijd. Nieuwe tijd bestaat dus echt vanuit de 3d gezien helemaal, Guido. Er zijn namenlijk echt tijd cycli en die geven aan de algemen freaguantie op de planeet in dit geval planeet aarde. Van al dat dansen krijg ik toch spierpijn, niet te filmen. Dat bedoel ik zwaar van de zwaartekracht. Het ga jullie goed beste sterren wezens op aarde!

 13. Beste ea e.a.:
  tijd bestaat lekker en lekker niet. Wat jij wil namelijk. Tijdcycli… PRECIES! TIJDMETING.. maar dat is wat anders dan TIJD.. Wat wij tijdmeting noemen zijn de cycli. Is beweging. Maar kun je je voorstellen, of laat ik het anders zeggen: Stel je je een beweging voor, die geen tijd kost… Wat dachie van een dansie..?!

 14. @ EA

  Ik ben liever bezig hier met Esotherische zaken als Siriusaan, was een jaartje geleden nog gestrikt door Tessa terwijl ik in een baan om de aarde heen zat.
  Verder lijkt het me waanzinnig om weer eens een 6D theradonse dans te doen, aleen Guido slurpt me te veel tijd af naar aardse tijds begrippen, verdorie is het al weer zo laat ?!

 15. @peter, hoe benoem je zoiets als tijd? Tijd staat gelijk aan periodieke herhaling, ofwel cyclussen. De mens is niet in staat verder te kijken dan het concept ruimte en tijd. (esoterisch wordt dit ook wel ‘de ring verder niet genoemd’)

  De mens kan innerlijk zich wel een ‘voorstelling’ maken van datgene wat het rationele denkvermogen overstijgt en een abstractie betreft. Oneindigheid, eeuwige Duur en eeuwige Ruimte zijn dergelijke termen. Ik geloof dat er een oneindig aantal gebieden van bestaan (dimensies) zijn.

 16. Franciscus: jij vindt ’tijd’ geen abstractie? Dan heb je van ’tijd’ een concrete werkvorm gemaakt.
  Je zal de huidige generatie kinderen de kost moeten geven, die volledig, op zijn ‘ZEN’s’ het moment beleven. Zij hebben van ’tijd’ VAN NATURE een abstractie gemaakt. Of snap je me niet?

 17. @Guido, tijd en ruimte zijn geen abstracte werkelijkheden. Dat heeft oa. Einstein onomstotelijk vastgesteld. De beléving van tijd is weer iets anders te noemen. Een Zen-toestand is feitelijk een individuele beleving van tijd. (net zoals het leven in het NU) Binnen het menselijke perceptief leeft niemand voortdurend in het NU of verkeerd iemand in een voortdurende Zen-toestand. Ik deel echter wel de mening dat ieder persoon eens elke dag de tijd zou moeten nemen om eventjes weloverwogen het NU te zijn. Dan zou de wereld er al een stuk vriendelijker uitzien.

 18. Einstein mag dan wel geniaal geweest zijn en prachtige uitspraken hebben gedaan, maar zijn theorie van ‘gebogen tijd-ruimte’ is onjuist. Interacties met de zee van nulpuntenergie en een (multidimensionale) Aether fysica is de enige echte fysica.

  Einstein’s theorie (net als die van Newton overigens) laat geen antizwaartekracht toe, terwijl de realiteit det wel doet.

 19. @ EA: een holografische ‘ontvouwing’ van frequentiepatronen, interferentiepatronen en velden van energie is verantwoordelijk voor alle materie en deze ontvouwing is op zich weer een uitvloeisel van dynamische en multidimensionale ‘interacties’ met het nulpuntenergieveld.

 20. De ‘illusie’ van de fysieke werkelijkheid (hier had Einstein wel gelijk, hij sprak over de zeer hardnekkige illusie en benadrukte het ‘veld’ als fundamentele basis van alle materie) wordt steeds meer ‘echt’ aangetoond, waardoor benadrukt wordt dat de Aether fysica de enige fysica dient te zijn.

 21. Nulpuntenergie is nog geen bestaande fysica, slechts een hypothetische aanname. Aetherfysica wordt evenmin als een erkende fysica beschouwd.

  De snarentheorie is die desbetreffende hypothese die het bestaan van meerdere dimensies veronderstelt. Persoonlijk geloof ik wel in meerdere gebieden (dimensies) van bestaan die in en rondom ons als eigen werkelijkheden bestaan.

  Volgens mij is de theorie van gebogen tijd-ruimte door Einstein nooit ontkracht maar staat deze nog stevig in de stijgers. Zijn bewering dat niets sneller kon gaan dan de snelheid van het licht staat wel onder discussie. Dit wordt ook wel ‘het spook van Einstein’ genoemd en dit betreft de snelheid waarmee ogenschijnlijk twee kwantum-particles onmiddelijk met elkaar dezelfde spinbeweging kunnen maken, ongeacht hun afstand. (dit wordt ook wel entangelment genoemd, deeltjes die ooit met elkaar in contact zijn geweest en waarbij ‘onderlinge communicatie/spinbewegingen’ blijft bestaan, ongeacht hun afstand)

 22. Wat er gezegd word, in het verhaal hierboven is, ( voel je vrij om mij te verbeteren )
  De verlichting van de mens, mogelijk doordat zij door een angstvrije periode beleven, opening bieden aan het licht.
  Dat betekent dus dat delen van Europa, Afrika,Azie en geheel het midden oosten de ervaring niet delen omdat zij nog steeds regelmatig, door oorlog etc. worden belast en dus angst.

  Of is er misschien sprake van het 100 apen effect, waarin een grens word behaald aan een aantal apen die iets nieuws hebben geleerd, waardoor de hele apenpopulatie het ineens ook weet ?

 23. Wat zullen we een rust hebben wanneer we ons niet meer druk hoeven te maken over geld en schaarste. De tussentijd daar naartoe zal wel onrustig kunnen wezen. Het oude moet eerst opgeruimd worden. Stel dat je eraan doogaat ga je naar een mooie plek en dat is ook prima. Ik wil graag bij het beleven van de nieuwe tijd aanwezig zijn. Een mooie droom is om mee te helpen de Sahara groener te maken. Gewoon uit liefde omdat het mooi is en niet wegens een CO2-klucht of zo.

  1. Zijn jullie nog niet begonnen dan???
   Jezelf veranderen is het enige dat nodig is, wat anderen doen gaat je niks aan. Of trap ik nu op een paar teentjes?

   XXX

  2. ps. het is niet beledigend bedoelt en ik weet dat de massa de macht heeft. en willen… die keuze maak je elke seconde van de dag. maar om nu de hele tijd te roepen dat er nog heel veel erge dingen gaan gebeuren… ik word daar een beetje heel erg moe van. is iedereen nu in afwachting van erge dingen??? je gedachten sturen de energie. denk liefde, wees liefde: voor jezelf en je omgeving. meer hoef/kan je niet te doen!

   en de nieuwe tijd, de verandering,etc., dat is al lang gaande. al heel lang… hi, al vanaf het moment dat Atlantis verging.

   XXX

 24. Atlantisch heeft nimmer fysiek bestaan. Het is de droomsfeer die onze fantasie prikkelt. Ik ben van god en goddelijkheden maar weet bewust dat atlantisch slechts in de boeken bestaat. Wat betreft de ondergang is het vanuit natuurlijke veranderingen onmogelijk wat de tijdslijn betreft. Daarnaast is het omgekeerde evolutie op geestelijk gebied.

  Deze lieflijke dame Judith Moore; ‘apostel’ (van?) zou indien ze een apostel is horen te weten hoe de vork in de steel zit. Zoals jezus eens zei: de waarheid zal u vrij maken. Bij deze zijn we weer een stukje verder.

  Camille

  1. @ Mirakel ja vind zijn visie wel boeiend.

   Plaatste dit op24 maart bij artikel Over vrije energie , antizwaartekracht en oude wetenschappen.

   scroll iets naar beneden 2de item
   8 delen
   http://www.goto2012.nl/

  2. horen jullie ook wat hij zegt in het interview met Lissa Harisson op 19.04 over haarp

  3. Hoi JaNee

   Zeker heb ik het gehoord wat hij zei.

   Doet mij op mijn qui vive zijn deze man, ik vertrouw hem niet. Zeker niet na het zien van The Empire of the City.
   Daarin werd duidelijk dat door de geschiedenis heen mensen ook van alles werd wijs gemaakt, ze gingen er in geloven. Wat hij zegt is dat HAARP niet alleen maar slecht voor ons is maar ons op een bepaalde manier ook beschermd. Dit alles verpakt in een New Age-sausje en whala je hebt de kritische mensen ook weer iets geboden waar ze graag in willen geloven. Nee deze man voelt voor mij niet goed. Hoeveel waarheden hij ook vertelt, met deze waarheden steelt hij je kritisch vermogen en leidt je weg te zien wat er gebeurd. Rattenvanger van Hamelen.

  4. @ Wattenstaafie,
   Blijkbaar zoals als altijd blijft in deze dualistische dimensie informatie licht en duister.
   De waarheid kijkt wel uit past niet in de derde dimensie.

  5. Klinkt zalvend JaNee

   Volgens mij hebben we het hier niet over Yin en Yang. Goedgelovige mensen zijn sowieso al makkelijke prooi. Het inspelen op concepten als dualisme het ‘goede’ en het ‘kwade’, ‘wij’ en ‘zij’ We hebben daar in deze dimensie wel degelijk mee te maken. Dit is nu juist de onverkwikkelijke waarheid. Juist door het creëren van ‘wij’ en ‘zij’ deze illusie mensen te doen geloven is het mogelijk dat de duistere agenda het licht ziet en zich maar uitrolt. Mensen geloven wat ze wordt wijsgemaakt.

  6. Hoe komt dit interview met die Pane Andov bij jou over Mirakel?
   Ik heb hem net helemaal afgeluisterd.
   En die 2012 aflevering van JaNee was een powerpoint presentatie van Pane Andov, ongeveer dezelfde inhoud, maar in dit interview laat hij iets meer details los.

   Hoe het interview bij mij nu overkomt? Sjaaah en Neeeh, het lijkt wel weer een Agenda Agent (A.A.), die term verzin ik nu ter plekke maar misschien bestaat die term wel echt.
   Ik vind dat hij zichzelf regelmatig tegen spreekt, bijvoorbeeld als je het allemaal wil weten over die Aliëns, dan moet je maar op Youtube gaan kijken zegt ie, maar tegelijkertijd zeggen dat de meeste mensen op internet maar wat verzinnen en napraten, incongruent betoog, hete aardappel in de keel, duur doen, er zijn verschillende onderwerpen waar hij vliegensvlug zo glad als een aal overheen springt, binnensmonds de ontknoping van de zogenaamde 2012 crux weg moffelen, daar hou ik niet zo van, dat kan ik zelf wel, neeeeh ik vertrouw die Yoego voor geen meter tot nu toe, hij praat ontzettend arrogant vind ik, niemand kan wat onderbouwen behalve hij, zo praat ie, en dan denk ik kom maar op met je hard evidence, maar er komt helemaal nada niks, zelfs geen vage beschrijving van 1 of 2 van die 3000 intelligente levensvormen die de aarde volgens hem met ons delen, dan word ik pissig, neeh ik mag die gast niet tot nu toe.. Johnny Walker de Astray Talker

   Ik geloof overigens wel in multi dimensionale aarde wezens à la de Carlos Castaneda verslagen, over zijn ontmoetingen met Don Juan de Mexicaanse tovenaar, of bijvoorbeeld de elementalen waar Cozmic onlangs over sprak.

  7. Ik vond het ook boeiend om hem te horen praten, over hoe hij erover denkt.
   Ik heb momenten gehad dat ik dacht, hij lijkt wel een agent……op de film zie ik af en toe zijn gezicht verkleuren (oranje) (en komen er vormen in), en ik weet niet of dit door de bandopnamen komt of van iets anders….Nou ja, misschien weet ik het ook wel)? Waarom zijn de opnamen van zo’n grote wazige afstand. ik kan zijn gezichtsafdrukking niet zien. Hij gaf aan het einde informatie over de kundalini stroom, wat volgens mij wel zou kunnen kloppen….Hij stimuleert mensen om “uit te treden”??? Hij geeft aan dat ze dit kunnen doen door aangesloten te zijn op het velt van liefde. Wat hij vertelt over de ontvoeringen van mensen door buitenaardsen, komt ook overeen met hoe ik erover denk. Ze zien de mensen maar als lichaam, waarvan ze onderdelen nodig hebben. Hij praat behoorlijk monotoom en emontie- en passieloos, en wanneer ik hem probeer te volgen, dwalen mijn gedachten iedere keer af. het heeft iets hypnotiserents. Eigenlijk kon ik hem dus niet goed volgen…..Het lukte me niet om me op hem te vocussen. hetgeen ik wel opgepikt heb, is dat hij ook aangeeft, wat wij al dachten, dat ze veel verder zijn dan wij voor mogelijk houden. Wat ik ervan begrijp, is dat hij net als wat wij al besproken hebben, anti new age beweging is. De 8 afleveringen heb ik nog niet gezien, dat ga ik vandaag nog “even” doen….ondanks dat ik moeite met zijn presentatietechnieken heb. Bedankt voor de link Janee, fijn dat jullie je “gevoel” aangeven over deze man. Misschien vertelt hij zaken toch wat aan de zwart-witte kant…..

  8. Nee er klopt iets niet…….Hij maakt gebruik van symboliek, volgens mij was dat aflevering 6. Daar zag ik petchopboys symboliek voorbij komen…..Wat hij inderdaad aangeeft over Haarp…….Hij praat er wat overheen.
   Ik vertrouw het ook niet!
   Aan zijn ogen en houding en uniformiteit kan ik zien, dat dit wel eens een heel getrainde man zou kunnen zijn.

   Op goto12 staat ook een interview:

   Is dat niet waarom niet alleen jij, maar veel andere “new-agers” ook de levensbloem propageren?

   Pane:
   Opnieuw begrijp jij de dingen niet goed en begrijp je duidelijk niet mijn werk en inspanning…Ik kwam naar deze planeet met maar één doel – om te helpen en niet om te bedriegen of leed te veroorzaken voor wie of wat dan ook…

  9. Jah wat ik ook frappant vind is dat hij het weer heel druk heeft met de activering van onze slapende Merkaba’s, net als Drunvalo, die andere Militaire NA Agent; ze willen altijd onze Merkaba’s activeren liefst de verkeerde kant op, ronselaars van mensen met bepaalde krachten. Maar ik ga nog even aflevering 6 stukkie kijken, kijken wat het bij mij doet, ik kan inderdaad ook heel moeilijk mijn aandacht houden bij zijn monotone gebabbel.

  10. Om eerlijk te zijn weet ik het niet. Vind het wel interessant wat Astralwalker zegt.
   Op de site van goto 2012 als je naar beneden scrolt staat een artikel van hem: Astralwalker : 2012- De Vergelijking Opgelost

   http://www.goto2012.nl/

  11. Ik vind het ook interessant Janee, en ook ingewikkeld. Doet me erg denken aan de kaart buitenaardse dreiging………Hyper alert, we hebben toch altijd al gedacht, dat er buitenaardse shapeshitters actief zouden kunnen zijn? Ik voel heel sterk, dat ik niet bang hoef te zijn…..Ik heb het idee, dat hij toch ietswat naar de shapeshifter symboliek egypte toegaat.
   De levensbloem symboliek is wel heel duidelijk van hun volgens mij…..
   Ik denk dat ik verantwoord om wil gaan met mijn angsten, door ze niet aan hem te geven.
   Wanneer het zover is, weet ik zelf wel wat te doen, net als vele andere mensen……
   Zij zijn bang, en ik zie dit symbolisch als hun vluchtroute………

  12. Jah Precies Mirakel, ik heb bijna de helft van m’n leven vergooid door heel erg bang te zijn.
   Heb nog wat in te halen.
   Ik heb wel wat “krachten” (talenten) maar ben erg bang groot gekomen.
   Volgens mij ben jij bepaald niet bang uitgevallen en Dawn ook niet.

   De Bloem van het Leven heb ik in de vorm van een zilveren penning met keltische knopen en een keltisch kruis gekregen van een medium tig jaar terug.
   Zij bedoelde daarmee dat het tijd voor mij werd om echt te gaan LEVEN.
   Niet naar het andere uiterste, ik wil geen veelvraat worden, zit ook niet in me.
   Een aantal favorieten om me heen, daar doe ik het wel voorrrrr….
   Zij had wel gezien dat ik intensief op internet op zoek ga naar Waarheid en de verborgen geschiedenis van de Mensheid.

   Ze hebben ons onze kennis afgenomen over onze afkomst, dat is onvergefelijk, ze bezitten ook onze bibliotheken en verwijderen en censureren daar heel veel materiaal.
   Gelukkig zijn er op het internet wel sporen van “verboden” overleveringen te vinden…

   Op deze Wtk bladzijde is de Flower of Life te zien, de bekende loeminadi getallen 12 en 13 komen daar weer in voor.
   http://www.wanttoknow.nl/overige/numerologie-getallen-de-spiegels-van-de-creatie/

  13. Volgens mij gewoon een 1 april grap, staan we straks met miljoenen te vechten om in een driehoekje te mogen staan, ja hoor! Inderdaad verraden de getallen al waar ze naartoe willen. Wat een krokodillenstreek.

  14. @ Hyper, je stelt “Ze hebben ons onze kennis afgenomen over onze afkomst, dat is onvergefelijk, ze bezitten ook onze bibliotheken en verwijderen en censureren daar heel veel materiaal.” Ik geloof dat we alle kennis bezitten, maar dat we vaak nog niet bij die bibliotheek kunnen komen, omdat we vaak nog onvoldoende in onze eigen Kracht staa, omdta we nog teveel naar buiten zijn gericht of nog niet op onze eigen benen zijn gaan staan (energetisch nog meedragen de oude pijn van onze ouders en voorouders). Ik herken die Angst van jou ook heel sterk! Ik bezat tot een aantal jaren geleden ook fobische angsten. Dus, geen reele angsten, maar echt panische angsten, waarvan ik absoluut niet begreep waar ze vandaan kwamen. Kijk, ik ben een Slang in de Tzolkin. Die leeft op zijn instinct en dan is een gezonde portie Angst heel goed, omdat je daardoor altijd op je qui vive bent. Mensen die geen angst kennen, hebben niet een natuurlijk beschermingsmiddel bij “echt” gevaar (vluchten of vechten)! Dus, wees blij dat je angst kent! Het heeft mij al een paar keer van het leven gered!
   Maar die fobische angsten waren niet van mijzelf! Ik had me er alleen mee geidenticifeerd. Ik bleek ze te hebben overgenomen van mijn moeder. Ik ben haar leed gaan Dragen en misschien van al het leed uit haar voorouderlijke lijn. Toen ik bij dat bewustzijn kwam, kon ik het loslaten en verdwenen de fobische angsten. Mijn huisarts zij tegen mij, na een zware burn out, in 2002 dat ik mijn levenlang aan de anti depressiva zou moeten blijven (seroxat), omdat die fobische angsten genetisch zouden zijn bepaald (mijn moeder). Ik heb de pillen een paar maanden geslikt, maar ik voelde me door die pillen een zombie worden. Ok, de diepste angsten werden minder, maar ook mijn zintuigen (met name het voelen, het zien, het ruiken) werd minder en minder. Ik heb toen besloten om de pillen te laten staan en nooit meer 1 te nemen. En dat is ook nooit meer gebeurd! Ik heb besloten om de angsten toe te laten en er naar te kijken. En zo werden langzamerhand voor mij energetische patronen helder, die niet van mij waren, maar die ik had overgenomen. En door er bewust van te worden, verdwenen ze vanzelf! Door ervoor weg te lopen, werden ze alleen maar groter! Of door ze te onderdrukken (met pillen of door drank of door drugs of door sex of welke verslaving dan ook) hield ik ze in stand!
   En natuurlijk gaat het pad naar heling niet van zelf. Het vergt tijd en geduld. En het vergt doorzettingsvermogen. En het vergt Overgave “Uw Wil Geschiede”. En ik heb hier al eerder geschreven over het fenomeen Pijnlichaam,zoals Eckhart Tolle het noemt. Misschien is dat voor jou, net als voor mij,een zekere mate van Angst. Herken het en maak er gebruik van, kijk het in de ogen, maar loop er niet voor weg!

   En gaandeweg de laatste jaren heb ik meer en meer mijn eigen bibliotheek kunnen openen (mijn innerlijk Weten) en dat is een fantastische gewaarwording.

  15. @ dick
   Heel goed dat je die rotpillen liet staan en je angsten confronteerde met jezelf. Zonder angst leven kan heel goed hoor en het instinkt rennen of vechten , wordt dan oplossen van het probleem. Kan dat niet dan laat je het verder los. Maar angst opzich is niet echt een geweldig hulpmiddelmaar een belemmering.
   Litanie tegen angst

   Ik moet niet bang zijn.
   Angst is de moordenaar van de geest.
   Angst is de kleine dood die alles vernietigt.
   Ik zal mijn angst onder ogen zien.
   Ik zal hem toestaan door en over me heen te gaan.
   En als hij voorbij is, zal ik mijn innerlijke oog op zijn pad richten.
   Waar de angst is gegaan, zal niets zijn.
   Alleen ik zal overblijven.
   Uit Duin frank herbert

  16. Marcel, dank je, ik kan je er helemaal in volgen. Voor jij speelt Angst misschien geen rol, maar kan het weer een andere emotie zijn die wordt getriggerd door jouw pijnlichaam, zoals woede of afgunst of jaloezie. Als je helemaal vrij bent van emoties, dan ben je een diepgelukkig mens!

   Overigens blijf ik voor mij de trigger van Angst een goede raadgever vinden. Ik denk echter dat ik hem voor een belangrijk deel heb geaccepteerd, waardoor hij niet meer leidt tot paniekaanvallen en ik hem kan hanteren. Als de Angst nu om de hoek komt kijken, dan zie ik hem meer en meer als een Maatje, een Helper, die mij iets wil zeggen, waardoor ik nu vaak “dank je wel” kan zeggen.

  17. @ dick
   Zonder afbreuk te willen doen aan het belang en de steun die jij ervaart aangaande angst, even het volgende.
   Ik zie het namelijk als volgt(misschien heb jij er wat aan misschien ook wel niet, zoals lezer zou zeggen even goeie vrienden):
   Het verdient aanbeveling om een onderscheid te maken tussen gevoel en emoties. Gevoel kan een basis zijn in je leven en kan jaren aanhouden, waar emoties zelden langer dan een dag of mogelijk een aantal dagen duren.( is iets anders als mensen zeggen dat ze een bepaald gevoel hebben over iets ,das intuitie)
   Emoties moet je door je lijf laten razen ( uitrazen) en dan vervolgens loslaten . Doe je dat niet zetten ze zich in je lichaam vast en blokkeren de energiestromen.
   Een gevoel valt niet zo maar weg te redeneren en is vaak een basis voor je leven( hieronder vallen gelukkig zijn liefde maar ook angst kan een ,basis gevoel zijn)
   In mijn beleving is angst geen emotie maar een gevoel, vaak lichamelijk versterkt door hormonale werking. Toch is gevoel stuurbaar door je handelen te veranderen of door gewoon een keuze te maken.( zoals ik jou heb gelezen is dat precies wat je hebt gedaan)
   Nouja een heel verhaal ,maar niets meer dan een persoonlijke beschouwing, dus slechts mijn waarheid! Ik hoop dat je der wat aan hebt, mee kan.
   Groet marcel.

  18. @ Marcel, dank je voor je uitleg hoe jij het ervaart. Woorden schieten gewoonweg tekort om GEVOELENS altijd onder woorden te brengen. Wat ik soms ervaar, maar nog lang niet altijd, is een staat van Zijn. En die staat van Zijn, zoals ik die ervaar, is voor mij hetzelfde als Eenheid, Vrede, Liefde, Geluk, Wijsheid, Waarheid etc etc etc. Die ervaring kan niet beschreven worden, dat is pure beleving! Echter, daar ben ik eerlijk in, ik blijf niet altijd in deze staat. En mijn gevoel zegt dat dat te maken heeft met het feit dat ik nog niet ten diepste (dus op zieleniveau) geloof dat ik een evenbeeld van God ben. Ik kan dat wel met mijn BREIN zeggen, maar ik VOEL dat ik het nog niet volledig in mijzelf heb geintegreerd. En dat voel ik door middel van mijn PIJNLICHAAM (zie het boek De Nieuwe Aarde van Eckhart Tolle). Het fijne is dat ik nu steeds eerder de situaties herken waarin dat pijnlichaam opspeelt en kan daar dan naar kijken en door ernaar te kijken en het te droogronden kan ik weer leren en dingen in mijzelf helen. Zo groei ik stapje voor stapje!

   De volgende tekst van Marianne Frederiksson in voor mij een leidraad in het leven:

   Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
   Onze grootste angst is dat we onmetelijk krachtig zijn.
   We zijn het allerbangst voor het LICHT in ons, niet voor onze duisternis.
   We vragen ons af : ” Wie ben ik, dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, talentvol en geweldig zou zijn ?”
   Maar waarom eigenlijk niet?
   Je bent toch een kind van God? Je bewijst de wereld geen dienst door je kleiner voor te doen dan je bent. Er is niets verlichtends aan als je in je schulp kruipt om te voorkomen dat mensen zich in jouw aanwezigheid onzeker zullen voelen.
   Het is de bedoeling dat we stralen als kinderen.
   We zijn geboren om de glorie van God, die in ons schuilt, te manifesteren.
   Dat licht bevindt zich niet in sommigen onder ons, het is aanwezig in ieder mens.
   En als we ons eigen licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen.
   Wanneer we bevrijd zijn van onze angst, worden ook anderen door onze aanwezigheid automatisch van angst bevrijd.

 25. Atlantisch heeft niet als fysieke stad bestaan. Wat is daar onduidelijk aan?
  Atlantisch als stad in de oceaan zijnde is een mythe om een tijdgeest tot een concreet beeld te vormen. Wat mijn ‘bron’ doet er niet zoveel toe. Dat kun je nooit staven als buitenstaander plus wie zegt dat alle bronnen kloppen? Mensen en ook ‘wijze’ mensen geloven nog steeds graag wat ze willen geloven en na verloop van tijd wordt een illusie werkelijkheid. Helaas een werkelekheid die alleen in het hoofd bestaat alleen en omdat deze ook nog eens visueel vorm krijgt in woord en geschrift zoals hier (als uiting van emoties en reflectie van ónze tijdgeest) beschouwen wij het realiteit.

  Daarnaast beschrijft Judith zelf illusionaire beeldvormingen. Illusionair wil niet altijd zeggen dat onwaar is. Het zijn veelal vervormde waarheden. Ik waardeer haar zienswijze zeer zeker maar je moet altijd in het achterhoofd houden dat A geen mens alziend is en B en altijd ‘slechts’ stukjes van een grotere puzzel zijn. Een interpretatie zoals de hare is eenzijdig en dat bedoel ik niet negatief. Mijne is dat evenzo. Het lezen van haar teksten geeft het gevoel dat wij constant slachtoffer zijn. Misschien zijn we helemaal geen slachtoffer maar een belangrijk element in het geheel. God is magnetisch, alles is magnetisch en gebasseerd op logica. Logica is dan ook mijn waarheid.

  De menselijke ellende van verkrachtingen, pedosexualiteit, oorlogen enz enz komen niet zomaar aanwaaien omdat ons vanuit een hologram iets wordt wijsgemaakt. Daar zijn onze wetten van bestaan niet toereikend voor. Naast de christus straal, de mannelijke luchtige geest is een vrouwlijke straal die zorgt dat we ’ter been’ blijven. De mannelijke geest kent deze noodzaak niet. De vrouwlijke pool vertegenwoordigt aktie, bescherming ‘van’ en voortplanting. Een zeer krachtige oer-energie. De hologram waar Judith over spreekt is secundair en speelt hier op in. Deze energieëen manipuleren onze natuurgetrouwe -en onontkoombare- basis.

  Door alle spirituele ontwikkelingen vergeet men een beetje dat we ook ‘gewoon’ maar mens zijn van vlees en bloed.. nog steeds!

  Camille

  1. Camille
   Iets in wat je schreef prikkelde mij vandaar dat ik meer wilde weten.
   Er is mij eens verteld dat ik in Atlantis met kristallen schedels gewerkt zou hebben,ik kon en kan daar nog steeds helemaal niets mee.Maar Atlantis is wel iets wat mij raakt,maar zoals jij zegt voelt het als een puzzelstukje.
   Maar als we allemaal een puzzelstukje in ons hebben……vormen we dan niet samen de puzzel?
   Ik ben het met je eens als je zegt dat we weleens vergeten dat we ook nog gewoon mens zijn,het wordt mij steeds duidelijker dat dit nou juist de weg is die we wilden bewandelen.

  1. Maar in welk boek staat beschreven hoe we de huidige situatie in Japan kunnen oplossen? Kun je quantum speed lezen, heb je nog geen idee hoe dit op te lossen.

  2. Ja, dat is wel de manier, gedachten krachten gebruiken. Niet alleen voor dit ongeval maar voor de hele wereld, de gedachte dat alles weer goed komt, dat iedereen mag leven in gelijkheid, vrijheid en blijheid. Dat we als mensheid ons lesje mogen leren en er eindelijk iets moois van gaan maken. Zoals ons op de lagere school geleerd is. Niemand is meer of minder, slechts anders. Ja, dat zou ik graag willen.

  3. Janee, bedankt voor het vertrouwen, ik voel dit ergens ook. Ik kan alleen je link niet lezen, krijg hier een foutmelding. Toch heb ik het idee dat ik het artikel begrijp. Quantum reading?

  1. Terwijl ik nu net de Mirakelse Positieve Star People clip kijk krijg ik ineens een belangrijke ingeving.
   Cozmic die arts van jou had dat niet zo mogen zeggen.
   Driekwart van een doods veroordeling is zo’n uitspraak van een arts.
   Laten we Nu bij deze met z’n allen die uitspraak omdraaien in de goede richting en kijken wat er gebeurt!!!
   Hij had op z’n hoogst mogen zeggen dat je op je lichaam moet blijven letten, tandje terug kalm aan als je diepe vermoeidheid opmerkt.
   Ik moet toch denken aan de oude levenskunstenaar Anton Heyboer, z’n bloeddruk was altijd zo laag dat ie officieel medisch dood zou moeten zijn, het enige probleem was uiteindelijk dat z’n oude vertrouwde huisarts met pensioen ging, de nieuwe huisarts kon en wilde het niet begrijpen, toen kwamen de problemen pas echt…
   Haah volgens Popie Deepak (8 min) kunnen we met onze positieve gedachten ook Tsunamies en Tectonische platen de goede kant op sturen!

   http://www.kunstcentrum-haarlem.nl/produkten/79/boeken-en-catalogi/anton-heyboer.html

  2. Getver aaargggggh zit ik net lekker te luv trippen komt aan het einde ineens die plastic crowther sjamaan voorbij, ben ik er weer helemaal uit (min 20 overslaan), kunnen ze die er niet uit knippen, er was toch ook iets onkies met die Deepak meen ik mij te herinneren, dat is toch ook zo’n foute Bono U2 death society party pooper, dat ie zich maar wat graag begeeft onder het loeminadie gajus?

  3. hyper alert, Positief trippen zouden we altijd, elke dag moeten doen ook zonder dat we daar een film bij nodig hebben. Ongeacht wie je in beeld ziet, daar hoeven we ons niet door te laten beïnvloeden! Wanneer we bij onszelf blijven hoeven we daar ook niets mee!
   Ik vond Bush heel mooi in beeld gebracht, zo kan ik het met geen woorden omschrijven!

  4. Ooh hebben ze jou nou ook al volledig geassimileerd in de zwarte Ashtar jubel teer machine Mirakel?
   Ik kan moeilijk zonder filmpjes jij wel?
   Of heb je onlangs je “ego” moeten inleveren bij Da Club?
   Op 1 of andere manier moet je altijd eerst iets van jezelf inleveren voordat je er bij mag horen.
   Ik zie een patroon.
   Nou jij bent voor mij altijd het Wtk zonnetje in huis.

   Wanneer gaan we weer eens wat leuks doen, zoals het vroeger was, associatief blauw rood deep data mining, dat gaat ook in de groep maar dan beslis je tenminste zelf nog welke kant het op gaat.
   Ik ga zo nog maar even naar m’n tuintje om wat te harken en te scheppen, ik ben een echte opschepper maar god was ook een schepper zei hij zelf in de Genen van Isis, dat schijnt de betekenis van de Genesis te zijn, las ik gisteren ergens.

   Veel Liefs van mij; ooh shjjjtt Nee dat mag IK natuurlijk niet zeggen, vette Rode Kaart voor Mij, daarvoor moet ik eerst lid worden van De Rode Brigade Club en dat kan al niet meer want ik heb al veel te veel gezondigd!!
   Die Bush tekst wil vandaag nog niet goed naar binnen bij mij maar komt nog wel, deze Vrouw kwam ook een paar dagen niet binnen bij mij, nu wel, wat kan die Vrouw rappen zeg!! Jah ik begin al weer wat vrolijker te worden, al schrijvende gaat het weer beter…

   En die stoïcijnse onverstoorbare mooie kop van Alfred WEbre, echt geweldig, hij laat haar gewoon non stop door gaan, zo zou ik nou ook interviews willen doen, alleen gasten die net zo goed kunnen praten als Leuren Moret, of die kleindochter van Eisenhower, weet je nog wel van een tijdje terug, daar word ik helemaal warm van, zou dat ook een soort vrolijkheid zijn?

   Leuren Moret – Japan nuclear war targets US Canada Mexico and Hawaii
   http://www.youtube.com/watch?v=S1TcBAiHh5s

   Quote:

   ” There were several by-products the galactic core cultures who accepted the cyborg evolution of machine intelligence in the Orion sector did not count on. (Ashtar from the Bible and the ’New Age’ “Ashtar Command” for example is the acronym of the central hive computer of a machine intelligence from the Orion politics). ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_danwinter07.htm

 26. Kom die Atlantische kristallen maar bij mij inleveren want ik als egotripper weet er wel raad mee. Ik verkoop ze voor grof geld en ga daar dan lekker van genieten.

  1. Goed idee Hendrik, maar enne hoeveel wil je d’r hebben ?!
   ‘K hoop dat je ze allemaal in 1x keer vast kunt houden, sterke man met veel EGO!

  2. Tuurlijk een ego hebben is goed of hebben jullie je al laten “slachten” door een of andere sekte. Duffe zwevers !!

   rijkdom is comfortabel en natuurlijk zeg ik dit ook om te jennen om te zien dat dat zogenaamde egoloze gedoe een valse leugen is !!!

   Ga lekker op watten lopen !!!!

  3. Wat ik al zei. Een klein opruierig egootje,zonder diepgang en respect, die komt zichzelf nog wel tegen.

  4. Ik prik dwars door de ballon heen van die zogenaamde egoloze mensen die de meepapegaaien met het dogma dat je geen ego mag hebben. Een ego hoort gewoon bij een mens en in sekteachtige toestanden moet je altijd eerst je ego weg gooien omdat men je dan makkelijker kan hersenspoelen. Jullie zijn blijkbaar al gehersenspoeld. Walgelijke zwevers.

  5. @ hendrikje
   Je hebt helemaal gelijk hoor walgelijk zijn we . Bij het smerige af!

  6. @ hendrikje
   Jah dat gezweef kan je beter lekker gaan golven toch , wat is trouwens jouw handicap?

  7. @Paul & Co – 43.2:
   Hahahahaha, goed van je. Doet me denken aan die slang die een veel te groot ei in zijn bek doet, hij moest en zou die hebben, en daarna zijn bek niet meer dicht kreeg en moest sterven. Hebzucht zucht…. Genoeg is genoeg, maar de meesten hebben nooit genoeg. In principe hebben we zo weinig nodig.
   @Hendrik Tielemanse:
   Natuurlijk wil iedereen een plaatsje in de zon en als het goed met ons is gunnen we dat ook iedereen inclusief onszelf. Maar een ego hebben wij om hier op aarde te kunnen overleven, maar dat ego mag niet meer plaats innemen als waarvoor het hier voor het animale leven bedoeld is; het heeft een ondergeschikte functie, die van dienaar aan het hogere bewustzijn. Het ik is een opgeblazen niks!

  8. @ Hendrik Tielemanse

   Zullen we eens een balletje gaan slaan, heb wel eens zin in een real spin-off, eens kijken wie goed ‘Hole in One kan spelen’… Kan nog wel een PARtner gebruiken…

  9. @ Paul en Co: Hoe kleiner de bal hoe groter de kwal. hahahahahahahhaha

  10. Hoe groter de bal, des te meer je een GEHAKTBAL bent! De omgekeerde waarheid..

  11. @ Paul en Co; Ik ben een geincarneerde draconian die doen aan vechtsporten en ware communicatie en die huichelen niet wanneer ze wel een kristal willen verkopen of de mijter van de paus willen hebben. Die kijken niet eerst rond of hun mening wel strookt met de rest van de kudde. Die spreken de waarheid en dat wordt gezien als dissonantie en grote ego’s. Het enige wat we weten is dat we niet liegen en huichelen. Soms gooien we de knuppel in het hoenderhok om mensen hun ware gezicht te laten zien. Meestal lukt dat en dat doen we want we zijn strijders en trotse mensen.

  12. Hendrik, je bent een prachtig EGOOTJE 1ste klas, prachtig zo zelf verzekerd treed je op als makelaar van het Draconische ras. Prachtig hoe zelf jij je laat schitteren hier, magnifiek! Meesterlijk… Laat zien wie de ware Heer een Meester is, beef en bid een aanschouw, oh oh oh oh!

   Nou mijn zege heb je hoor…

   Misschien kunnen we nog wat van je leren, By Toutis…

  13. @ hendrik
   Als draco zou jij je toch geweldig prettig moeten voelen bij de katholieke kerk? zie jewel je hebt het nog niet helemaal begrepen

  14. Nee ik heb niks met kerken meer met bankiers want die zijn wel errug sluw en weten dat we er allemaal van afhankelijk zijn. Allemaal. De kerk kun je verlaten omdat het nonsens is wat ze vertellen (leuk voor schapen). En ik hoef helemaal niet te schitteren wil wel graag lachen en een beetje verbaal sparren.

  15. Maar wel aandragen dat wij zelf hier ook verdwaalde kerkgangers zijn, ach weet je daarom kom ik liever ook in een moskee, synagoge, gebedshuis, tempel, whatever!
   Niet om het geloof enkel, nee meer om de architectuur die er aan kleeft en vooral die prachtige schitterende robijnen en bladgouden randjes. En natuurlijk om die archeloze Draconian in zijn kladde te grijpen en FLINK op zijn nummer te zetten! Je bent niet me eerste ‘Blind Date’!

  16. Op dergelijke nonsens reageer je beter niet. Aandachttrekkers vallen dan vanzelf stil.

 27. Bij Niburu in Soest zei iemand in een zweverige bui ooit eens dat hij die dikke BMW best wel zou willen afstaan. Prima zei ik geef de sleutels maar aan mij. Ik wil die BMW wel hebben. Die stond heel raar te kijken hahahahahahahahahaha. Dat soort uitspraken zijn onwaarachtige communicatie. Het wemelt er van van onwaarachtige communicatie.

  1. Wat hebben we nou hier te maken met Niburu?!

   Ik voel me getriggerd vanwege het feit dat ik voor een zwever wordt uitgemaakt, tot een katholiek betwetertje behoor, terwijl ik 5x per dag op het matje geroepen wordt!
   Werkelijk het draconische brein is dus nog niet zover met genoeg HSP verder door ontwikkeld dan ik me eerst veronderstelt had. Ach ik schroom mij er niet van om eens mee te genieten van al die rariteitsuitspraken die de boel zo extravagrant proberen te maken. Je moet dus ook niet voor de BMW’s gaan maar voor gelijk geldend soort voertuigen die eerder bij je zelf passen, dan krijg je er van zelf eentje op maat geheel gratis. M.a.w. we hebben dus weer te maken met een schreeuwend zieltje die graag aandacht wil hebben… Marcel aan jou de eer om terug te meppen! Deze persoon begint waarachtig te leviteren…

  2. @ Paul & co
   Leviteren …..das toch hetzelfde als zweven? Tja dat doe je niet zomaar in een alfaatje, die roesten gewoonlijk al onder de kont vandaan. Daar is geen verzekering tegen opgewassen. Overigens wemelt het in de comments van onze dracoische gast ook van de onwaarachtige communicatie, zou het dan toch waar zijn wat guido altijd zegt dat wat pietje zegt over klaasje meer over pietje zegt dan over klaasje?
   Tja en het gejen wordt langzaamaan steeds meer een soort van gepiep!
   @hendrik
   Zei je nou geincarneerde draconier of gecastreerde draconier, ik ben even het spoor bijster met je gepiep.Tja en als verzekeringsagent zal ie ( vaak over de rug van goedwillende burgers)al wel een aardig kapitaaltje hebben bijeen geroust. Maar het is natuurlijk nooit genoeg Ja logisch dat je meer met bankiers hebt, dat is hetzelfde boeventuig. En dat noemen ze dan bourgondische levensgenieter, opsluiten op water en brood.

  3. @ Paul en Co:

   Door ons geincarneerde draconians wordt nooit onderdanigheid gevraagd maar als mensen zich onderdanig gaan gedragen is dat makkelijk. Wij plagen mensen en als die zich van alles laten wijsmaken door hun angsten dan spelen wij er op in. Het is gewoon een spelletje wat we spelen. Blijkbaar zijn we geboren plaaggeesten. De griepprik was bijvoorbeeld wel een hele sterke en we hebben er heel hard om gelachen en sommigen waaronder ikzelf hebben mensen vaak geprobeerd te waarschuwen maar men blijft blijkbaar vaak liever in het schapenhok zitten. En ook de mensen die regenwouden willen redden zitten op tuinstoelen van hardhout, geweldig hahahahahahahaha. Ongelooflijk. Het decor is hier erg mooi op aarde met al die natuur. Wij geincarneerde draconians houden heel erg veel van de natuur. Veel mensen willen zich blijkbaar keer op keer laten belazeren en dan geven ze ons een kluif om steeds meer macht te grijpen. Ook binnen de spirituele wereld zijn er vele mensen die zich laten belazeren. Het is een wereld van slagers en prooien en wat voor gezweef dan ook, dat zal voorlopig niet veranderen. De mensheid is een plaag en het doet ons weinig wanneer er een aantal verdwijnen. Het is ook een plaag voor zichzelf. Vandaar al die oorlogen. Misschien dat het een keer stopt en dan kunnen ook wij rusten. Ook wij worden het zat, maar de mensen doen het zelf. Kijk maar naar de rijdende rechter. De oorlog begint in de achtertuin. Net een klucht hier.

  4. @ hendrik
   Je begint jezelf ook steeds meer tegen te spreken , en das dom. Daar prikken wij van de RNF dan weer zo doorheen , en niet geheel gevoelloos( gezien je pijnlijke stilte na de openbaring van dat grote tupperware bootjes egootje van jou op de fotografische plaat). Daar is vast nog wel meer van te vinden. Misschien zelf met “vrouwelijk schoon”anders dan je eigen dame Isabelle. Hoe zou die dat allemaal vinden vraag ik me af.

  5. Lol Hendrik ga je me tekst uitleg zitten geven hoe alles werkt?!

   Je draconischtische appeltje valt niet ver van je stamboom af, je schiet nu helemaal de verkeerde kant op hahahaha. Ach ik weet niet of je het weet maar ik kom van heel andere planeet vandaan dan dat je misschien van me verlangt. Wat voor capriolen je ook maakt ik geef mezelf hier toch lekker niet bloot! Jij wel toch ?!

  6. @ Paul en Co: Best wel snugger dat kerken op leycentra staan en koepels en torens hebben om de energie te oogsten. Wij mafketels zijn best wel snugger toch ??

  7. Jeetje wordt wel ineens zo saai ………… krijg er slaaaaaaaaap van…….

   Heb je niks beters te vermelden Hendrik?!

  8. Nou een draconier ben ik niet meer een geincarneerde van de planeet KLIERDERIJE.
   Het was wel even leuk om de reacties te zien op Alfa Draconis. Ach volgens mij is het daar best wel gezellig. Beetje schermen en zo. Van bil gaan en bier, wijn en whisky drinken en lekker eten (zonder E-nummers). Beetje fietsen, varen en vissen. En lachen en grappen maken. Met vuurwerk spelen.

  9. Beetje psychotisch egootje erbij. Gezellig… Kom je net thuis van het werk en wat ziet ik hier… Ja, wat zie ik hier eigenlijk, ik heb een ik en jij bent er eentje Hendrik. Daarom, beetje psychotisch geworden, door de mangel gehaald en vergeten dat hij die het spelletje speelt eigenlijk ook maar een poppetje in het spelletje is. Wauw.

  10. @ Martijn: Je bent vast iemand die in de zorg werkt. Ik hou me niet zo bezig met stempels zoals psychotisch. Hokjes en vakjes denken is dat.

  11. Oh ja, hokjes en vakjesdenken dat mag ik natuurlijk ook niet zonder ego.
   Toevallig vind ik dat heel gemakkelijk dat de meesten zo makkelijk in zo’n vakje passen. Nee, vakje zorg daar pas ik niet in, veel te eng, wordt al raar als ik in een ziekenhuis kom. Verder denk ik dat er veel meer gekken los lopen dan vastzitten.
   Wat ik eigenlijk bedoel is dat iedereen zich zo’n beetje gek heeft gemaakt in zijn hoofd, daar in zijn geloven. Das pas eng, veel enger dan dat je van een afstandje naar je gedachten kijkt en ziet dat er hier en daar wat in is gestopt waar je eigenlijk weinig mee te maken wil hebben. Dan kun je gewoon dingen wat anders zien dan dat je vast zit in je gedachten. Rijk willen zijn is ook zo’n gedachte die je alleen maar ongelukkig maakt. Als je dan toch rijk bent geworden, dan is het nog maar de vraag of je dan vervult van geluk zult zijn je verdere leven. Als ik die rijken zie willen ze liefst alleen maar meer, meer en nog eens meer. Macht, ja, dat willen ze dan, macht over andere mensen het liefst en die dan van alles voor je laten doen. Uiteindelijk zit je met een verdorven geest, niemand vind jou meer aardig. Zit je alleen in je villa aan de Côte d’Azur.

  12. @ Martijn

   Hendrikje is een crossword puzzelaar die graag wil opvallen in de hoop dat Hij er wel verdiende prijs er mee kan winnen. Misschien komt hij wel in aanmerking voor een troostprijsje! wat jij ?!

  13. @Martijn, Paul en Marcel
   Mag ik als ‘oudje’ jullie een raad geven? Dan zou ik jullie zeggen niet op dergelijke prietpraat te reageren. Zonder aandacht valt ie vanzelf wel stil.

  14. @ Martijn: Er zullen rijke mensen zijn die steeds meer willen maar er zullen er ook die tevreden van het leven genieten. En niemand hoeft mij aardig te vinden, ik weet van mezelf wel dat ik een prima mens ben die geen vlieg kwaad doet. Ik ben geen papegaai en deel wel eens een plaagstootje uit. En ik kan heel veel hebben. En dat gebabbel over ego’s is spirituele diaree. Als je je ego weg gooit gaat alles en iedereen met je op de loop. Je ego is je bescherming tegen de buitenwereld.

   Ook is het zo dat er rijken zijn waar mensen graag voor werken omdat ze niet al te krenterig zijn met de lonen.

  15. Dank je wel Anelle voor een oud goed bedoeld advies, we zijn ook niet zo jong meer hoor. Schijn bedriegt nog wel eens zeggen ze, dacht alleen we hebben weer een te maken met een stugge 1 April grap. En zoiets mag de pret nog wel drukken hoor, de hele dag naar de geraniums turen is ook al zo ouwerwets…

  16. @Hendrik, Je ego weggooien. Nee, die lost gewoon op in het zijn, het werkelijke zelf op den duur. Verzetten heeft geen zin, doorzien dat je je ego niet bent wel. Waarom is iedereen daar toch zo bang voor? Alles is hetzelfde alleen gaat alles vanzelf, zit je niet steeds maar te malen in je hoofd. In die oude rommel vind je nooit iets nieuws.
   Je ego is opgebouwd uit het verleden. Je bent niet je verleden. Ik ben geen ego ik heb een ego en die wordt dunner en dunner. Nergens voor nodig zo’n ego. Martijn redt z’n reet maar, ik kijk vrolijk toe vanuit zuiver waarnemen.

  17. @Hendrik, deze goeroe is wel wat voor jou. Hij had ook geen ego maar kreeg wel zo’n 80 Rolls Royces cadeau in zijn leven… Volgens hem was seks ook een manier om tot verlichting te komen. Vrijheid voor iedereen.
   Baghwan, ook wel Osho genoemd: http://www.youtube.com/watch?v=s4h6UspyAlU
   Mooie combinatie toch? Zie je, zweven en rijk zijn kunnen wel samen hoor.

  18. Tijd om langzaam maar zeker afscheid te nemen van meneer Tielemans.. Die hier met een en hetzelfde email-adres allerlei aliassen aan het nemen is, en lekker loopt te trollen.. Nietwaar meneer HT..?

 28. @ Martijn: zeker weten dat die een heel erg groot ego had. Die Bagwan. En achter goeroes aanlopen is sowieso niks voor mij. Dat is zo afhankelijk.

  1. Gelijk heb je. Gaat mij om de inhoud van wat ze te vertellen hebben. Dat de mensen die achter hun aan lopen hun ego kwijt willen, dat moeten zij weten. Het doorzien dat je groter bent dan je ego, je persoon, je voorkomen, dat is mooi. Daarom zijn ze ook bijna altijd succesvol. Kijk, ik heb hier ook veel mee gespeeld, loslaten e.d. maar dat werkt niet, je wordt dan inderdaad een slap vaatdoekje.
   Als je je ego accepteert maar begrijpt dat je meer bent dan dat, dat ego een concept is van wat je van jezelf tegenover de omgeving vindt, dan gaat er een hele nieuwe wereld open voor je, dan is alles mogelijk.
   Gedachten zijn krachten en daarom is het goed om ze te doorzien, te sturen, vanuit openheid. Door het te doorzien lossen rare gedachten op, de identificatie met de gedachten ook. Dan pas voel je je echt heel rijk, al heb je geen stuiver misschien… Morgen kan alles anders zijn. Alles is veranderlijk, ook het ego. Sommige mensen hebben bv. een groot ego omdat ze er fantastisch uit zien. Als ze ouder worden, wordt hun ego kleiner en kleiner.
   Niets staat vast alleen dat wat je werkelijk bent. Dat geeft pas power, te weten dat je oneindig en eeuwig bent. In woorden lijkt het een nieuw concept, in werkelijkheid is het waarlijk waar. Zonder dát, kon helemaal niets bestaan.

  2. Mijn weg, de weg van de witte wolk. Mooi boek van Baghwan.
   Net als een witte wolk op den duur oplost, zo is het ook met ons. Uiteindelijk gebeurt het toch wel hoor, alle rijkdommen zul je achter moeten laten. Niets nemen we mee, hopelijk…

  3. @ Martijn: zeker je bent meer dan je ego. Maar die Bagwan wist zoekende mensen slim te bespelen en waarschijnlijk financieel te strippen. Dat gebeurt veel in sekten en dat is prima als mensen zich willen laten manipuleren en strippen dan kan dat. Is niet verboden toch ?? Gezellig op watten lopen en een ascetisch leven leiden in geluk en harmonie maar niet heus. In India heb je ashrams waar je ook de hele dag kan zweven (gouden handel zoiets). Ze doen hun best maar. En de hare krisna natuurlijk. Allemaal van die zoekende onzekere vertwijfelde mensen rijp voor de slacht. Grappig dit te zien zo’n dierentuin.

  4. Kijk Hendrik, de meeste zoekenden zijn hele rijke mensen die niets anders meer te doen hebben dan geluk te zoeken. Dat er dan rijken zijn die echt gelukkig zijn geworden door hem en hem een Rolls Royce cadeau geven, hij kocht ze echt niet zelf, geeft wel aan dat ze hem heel hoog hadden. Dat wat we werkelijk zoeken is onszelf. Dan kan al die rijkdom je niets meer schelen. Tis dat ik een vrouw en kind heb en nog wat naaste familie, anders zou ik zeggen, het maakt mij echt niet uit als ik morgen dood neer val.
   Leuke ervaring hoor, het leven, niet altijd maar goed. Het is alleen niet echt. Net als dromen komt het leven in ons bewustzijn op en nemen we het waar. Wij zijn slechts tijdelijk in dit spel. In dit spel zijn vele mogelijkheden, je kan zelfs via ideeën als the secret of spiegelogie alles krijgen wat je wilt. Je moet er wel wat voor doen, 100% overgave om je doel te bewerkstelligen. Lekker lui wachten daar worden maar weinig mensen rijk van.

  5. Hendrik, man van Draconis. Wat wilt u ons leren wat wij niet kennen? U zegt goed te zijn in communicatie. U reageert op andermans taalgebruik. Zijn wij mensen van Aarde niet consequent in ons handelen? Wij zeggen ‘veel’ maar dat komt niet tot uiting in ons gedrag. Wij doen maar wat en zien door de bomen het bos niet meer. Is dat wat u bedoelt? Het totaal plaatje zien wij niet. Zijn wij blijven steken in ons ‘kuddedenken’ en ‘kuddegedrag’? Voor u ‘gevoel’ zijn wij te ‘statisch’ daardoor gemakkelijk ‘beinvloedbaar’.
   En door ons ‘gestuntel’ gaat u juist met ons de strijd aan. Ik weet ook ‘woorden'(taal) heeft ook haar ‘beperkingen’. Ik streef om een ‘compleet en evenwichtig’ mens te worden. En daar heb ik ‘gevechtsporten’ niet nodig. Al weet ik dat die sporten mij kunnen helpen voor ‘evenwicht’, ‘concentratie’ en ‘overleving’. Is Liefde niet ‘voldoende’ om elkaar te kunnen accepteren?
   Moet er altijd ‘strijd’ geleverd worden om elkaar te accepteren? Als ik ‘strijd’ moet leveren komt mijn ‘instinct’ naar boven ‘vluchten of ‘vechten’.
   Waarom ben ik volgens u ook een zwever? Ik maak ook deel uit van deze groep bloggers.
   Vechten kan toch nooit de oplossing zijn om met elkaar in vrede te leven? U heeft een facinatie voor technologie. Is dat gerelateerd aan het draconis zijn? Voelt u zich boven mij staan? Ik ben erg ‘aards’ gebonden. En dat je elkaar zonder aanzien des persoons respecteer zonder elkaars ‘hersenen’ in te slaan. Of ik in dat laatste in staat bent weet ik niet. Die ‘situatie’ heb ik nooit meegemaakt. En niets is zo veranderlijk en onvoorspelbaar als de mens.
   Ik geef toe mensen zijn niet ‘egoloos’. Maar ‘ego’ moet je wel leren ’temperen’. Anders gaat ie met je aan de haal. Maar ja dat is mijn mening.
   Ik zeg altijd en dat is niet altijd gemakkelijk: balans vinden tussen verstand, gevoel en waarneming. En daardoor word ik een ‘completer mens’.
   Als u er niets aan hebt even goede vrienden. Doei.

  6. @ lezer: vele dingen hier op aarde zijn met strijd tot stand gekomen. Dat is niet alleen maar negatief of destructief. Kijk maar naar de dierenwereld. Vergeleken met dat is de mensenmaatschappij een rustige bedoening en dat mag ook wel eens gezegd worden.

 29. @ lezer: Net als de slinger van Foucault die slingert naar rechts totdat er een tegenkracht is (strijd) die de slinger weer naar links doet bewegen

  1. Hendrik , aardbewoner , aardappel , beschouwer , cynisch & nog een paar in één , je verveelt je weer stierlijk vandaag zeker ? En ze happen nog lekker ook , geen slechte dag om te gaan hengelen .

  2. Zo dat was lekker net die Bossche bol met extra veel advokaat en slageroom, dat hapt werkelijk zo wellis waar heerlijk weg, iedereen krijgt er 1 behalve die eentonige 1 April Hendrik!

  3. Sja te koud om in het tuintje aan het werk te gaan. Zal ook wel met de reptiliaanse liefde voor hitte te maken hebben. Koud nu een graad of 11 overdag.

   Dat trollen deed me nogal wat lachen vooral de reacties er op

  4. Ik begrijp ‘m Guido, maar ik vond terecht dattie daar hoorde snappie? Nu laat ik het maar!

  5. jah nou word ik toch heel nieuwsgierig hoorrr Willie, gewoon een paar spaties tussen de letters van de link maakt de link inactief en toch kunnen nieuwsgierige lezertjes dan alsnog de link actief maken in z’n volle glorie… toe nou, ik wil ut weten Willie.. de hele middag dat gezever van terpetijntje Martijntje en Hendrikus de niet tuin man, wordt het toch nog interessant hierooh laat op de avond krijgen we dit zeg… kom op doe ut voor mij..

  6. @ paul &co Lijkt me een zeer interressante film, zou eigenlijk wat meer aandacht mogen krijgen hier.

  7. Ah lieve HyperAlert: kun je het niet raden dan? (dan op z’n Rotterdams uitgesproken als overbodig achtervoegsel). Henkie is een mekkeraar!!!!! Oke, hier komtie zonder de link:
   @Hendrik Tielemans: zeg Henk, misschien kan je maar beter op deze site gaan mekkeren:

   http:// ……….

   aldaar wordt er ook weinig verheffends geblèrd en gemekkerd en wellicht vindt je in die stal een plekkie waar je je thuis voelt.

   🙂

  8. Ik snap u de weg die wij allebei volgen mag niets uit maken om ons bewustzijn te vergroten. U woord ‘strijd’ is ‘dynamiek’ is ‘kracht’ uiteindelijk allemaal gericht naar ‘liefde’ en ‘licht’.
   Ik heb altijd begrepen dat mensen hun ‘daden’ kunnen verantwoorden en dieren niet. Hoe kunt u nu zeggen dat in het dierenrijk ‘vreselijke zaken’ hebben plaatsgevonden dan wij ‘mensen ooit gedaan hebben’? Omdat de dieren lager staan in de ‘hierarchie’ door hun ‘lagere bewustzijn’ of doelt u op tijd dat ‘de reptielen’ heer en meester waren op Aarde en dat toen een en ander uit de hand is gelopen met het gevolg dat ze nu ‘grotendeels’ uitstorven zijn?
   Mijn ‘bewustzijnsgroei’ is mijn waarneming en ervaring met mens, dier, plant en mineraal. Ik ben me bewust dat ik deel uitmaakt van die ‘natuur’. Van die natuur in haar volledige samenhang kan ik als mens heel veel van leren en ervaren. Ik ben ervan overtuigt dat alles in ‘symbiose’ met elkaar kunnen leven. De natuur voor mij is ‘volmaakt’ geen enkele ’technologie’ kan haar evenaren of zelfs verbeteren.
   Misschien is dat niet zo maar zo ervaar ik het wel. Groetjes.

  9. Prometheus
   is toch die halfgod die vanuit de berg Olympheus het vuur van Zeus stal en dat naar Aarde bracht. Voor straf ketende Zeus hem aan een bergketen. Voortdurend werden zijn ‘darmen’ door roofvogels opgepeuzeld. Maar tegen einde dag, groeide de darmen er weer aan. Deze kwelling herhaalt zich alle dagen van het jaar. Er kwam geen eind aan.

  1. Is er iets met de site aan de hand Guido? Het lukt me niet om mijn reactie te plaatsen! Nu heb ik denk ik wel 7 of 8 keer een poging gedaan.

  2. Werkt allemaal gewoon Willie, soms kan er halverwege een kink in de kabel zitten… (KPN)

  3. @ willie
   misschien zit je vast ( on hold ) in de zeef vanwege een fout woordje.

  4. Komt een beetje door de link naar waar je bezoekers van wanttoknow.nl naar toe wilt sturen Willie. Als je gewoon de link weglaat, zonder klikmogelijkheid, zal het wel lukken. Als je daar behoefte aan hebt..!!

  5. nou ja Willy u bent weer in the air. Dus ‘Free Willy’ is dus spuitelf.

  1. ze bestaan echt, Zee Meer Minnen !! 88 minuten lang durende YT Docu ..

  2. Oooh Willie schat, in de volgende web pagina die jij net goud getipt hebt is die pracht van een YT docu te vinden, ja ja het gaat echt over MerMaids.. Of ik het geloof zelf? Jah.

   Waarom, hmmmm, okay aan het einde van de Docu in de aftiteling staat dat ze je niet geheel willen bevestigen, maar dat weet ik al langer, dat ze je niet geheel willen bevestigen in niks niet, zelfs niet in pertinente leugens, dat is hun dialectische Hen Driekus Hekel Hegel diatribe spelletje, alles wat er toe doet daar zitten militaire machts belangen in verweven.. Ik werd weemoedig diep vrolijk van deze Docu, en ergens weet ik dat het geen onzin isz..

   Wandelen is zeeeer geneeskrachtig Willie, veel gelijkmatiger natuurlijker impact qua energie verbruik ook dan Fietsen, met Fietsen moet je uitkijken dat je jezelf niet in heel korte tijd finaal uitput.. En heb jij al over super food voedsel gehoord zoals “bijen pollen”, ik heb van sporters gehoord dat dat wonderen kan verrichten als je tekorten hebt, ik moet zelf nog gaan proberen, hopen dat de reform zaak om de hoek dat heeft.

   http://beforeitsnews.com/story/1950/586/Animal_Planet:_Navy_Cover-Up_Of_Intelligent_Beings_Found_in_Ocean.html

   http://www.youtube.com/watch?v=0piC75vbKgk

  3. @ hyper
   Ja echt mooie docu. En waarom zou het ook niet waar zijn?

  4. @HyperAlert op 48.3:
   Ik zit een beetje te suffen geloof ik, had zojuist gepost op het “papenartikel” over de link die jij postte hierboven en ik dacht dat het van Paul & Co kwam. Dankjewel Hyp. Mooie documentaire, in het Engels, maar toch heb ik veel begrepen. Of ik er in geloof? Ja, dat doe ik. Waarom niet. Wij weten nog niet veel van wat er allemaal diep in de zeeën leeft en is. We weten trouwens allemaal nog niet veel. 🙂

 30. Atlantis … het zit diep in ons dna , sommigen weten het weer naar boven te brengen . Zelf heb ik ook herinneringen ….. echter nu is nu , Atlantis ging ten onder door ?
  Ik leef in het nu en heb weinig aan die oude herinnringen , de matrix die nu heerst geeft mij de uitdagingen …………..

  1. En ik denk dat de uitdaging ligt in het vinden van de balans tussen ” goed ” en “kwaad” in mezelf.het gelijke trekt het gelijke aan.:-)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.