Advertentie

De Grote Piramide, het verhaal gaat verder..!


x

De Grote Piramide, het verhaal gaat verder..!

Zeist, 27 oktober 2011 © Johan Oldenkamp  Pateo.nl

x

Ik neem aan dat je video’s hebt bekeken waarin de Gizeh-piramides in Egypte als klok worden gepresenteerd. Zo niet, bekijk ze dan eerst even, voordat je met het verhaal verder gaat, voor een beter begrip. Hierin wordt -zoals je ziet- aangetoond dat de bouwers van de Grote Piramide onmiskenbaar beschikten over hoogontwikkelde kennis. Via gecodeerde berichten in de universele taal van geometrie laten de piramidebouwers zien dat ze kennis hadden van de vaste verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel (wij noemen dat nu Pi), van de Gulden Snede (ook wel Phi genoemd), van de omtrek van onze moederplaneet, van de lichtsnelheid, en van de precessiecyclus van 25.920 jaar. Hier allereerst de beide video’s.

Maar dat is nog (lang) niet alles. Het verhaal gaat namelijk verder.

Johan Oldenkamp bijt zich vast in de oplossing van de raadselen van de piramides van Gizeh.

Wie mijn werk een beetje kent, die weet hoe belangrijk de endocriene klieren voor ons (als geïncarneerde wezens) zijn. Ook laat ik in mijn werk zien hoe elk van de zeven chakra’s correspondeert met een endocriene klier (zie bijvoorbeeld het achtste hoofdstuk in het gratis online e-boek ‘Ontsnappen uit Plato’s grot’).

De zeven chakra’s vormen gezamenlijk meerdere drie-éénheden. Zo vormen de onderste drie chakra’s een drie-éénheid, evenals de bovenste drie. En samen met de middelste chakra vormen beide drie-éénheden (onder en boven) wederom een drie-éénheid.

De drie kamers van de Grote Piramide (zie tekening hieronder) vormen een weergave van de drie-éénheid van de bovenste drie chakra’s (die dus corresponderen met drie endocriene klieren). Leggen we de zijaangezichten van de drie endocriene klieren in het bovenste deel van ons fysieke lichaam en die van de drie kamers van de Grote Piramide op elkaar (in dezelfde orde van grootte), dan zien we dat beiden exact samenvallen. We kunnen hieruit concluderen dat de piramidebouwers dus ook kennis hadden van de chakra’s.

Doorsnede grote piramide

De bovenste kamer (genaamd de Koningskamer) komt overeen met de thalamus. Deze centrale hersenkern speelt een centrale rol in het proces van bewustwording. Aan de achterkant gaat de thalamus over in de epifyse, ook wel pijnappelklier genoemd. De epifyse stuurt onder andere ons slaap/waakritme aan. Deze chakra wordt doorgaans aangeduid als het ‘derde oog’ of Ajna in het Sanskriet. De in- en uitgang van deze chakra liggen horizontaal. We kunnen de Grote Galerij beschouwen als de verbinding tussen de twee uitwaarts gerichte ogen en het derde ‘oog’, dat inwaarts is gericht (om zo contact te maken met het Grotere Geheel). Het oogchakra stelt ons in staat om te zien (lees: inzien en doorzien).

De middelste kamer (genaamd de Koninginnekamer) komt overeen met de hypofyse, wat letterlijk hersenaanhangsel betekent. De hypofyse stuurt in feite alle andere endocriene klieren aan. Om deze centrale aanstuurpositie van de hypofyse weer te geven ligt de Koninginnekamer exact in het midden van de Grote Piramide. Dit chakra wordt doorgaans aangeduid als kruin- of kroonchahra, of Sahasrara in het Sanskriet. De in- en uitgang van deze chakra liggen verticaal. Via onze kruin dringen de Cosmische energieën (van boven) onze schedel binnen om uiteindelijk de hypofyse te activeren. Als energie-ingang ligt de kroonchakra boven het oogchakra, maar fysiologisch is het net andersom. Velen gaan daarmee de fout in, maar dat is onnodig, wanneer we bij de chakra’s de nadruk leggen op waar de energieën het fysieke lichaam ingaan. Het kruinchakra stelt ons in staat om te weten (lees: intuïtief weten).

Als derde is er nog een soort kelderkamer onder de Grote Piramide. Deze komt overeen met de thyroïd of schildklier, gelegen aan de voorzijde van de hals, voor het strottenhoofd, tegen de luchtpijp aan. Dit is de halschakra, ook wel keelchakra genoemd, of Vishuddi in het Sanskriet. De in- en uitgang van deze chakra liggen horizontaal. Het halschakra stelt ons in staat om onszelf te uiten.

Wil je hier meer van weten, lees dan even de twaalf A5-bladzijden van het achtste hoofdstuk in het gratis online e-boek ‘Ontsnappen uit Plato’s grot’. Voor nu kunnen we constateren dat de piramidebouwers naast Pi, Phi, de lichtsnelheid, de afmetingen van Terra en de precessiecyclus, dus ook kennis hadden van de (bovenste) endocriene klieren.

Ook deze keer heb ik niet alles helemaal zelf hoeven te bedenken. Ik werd via een opmerkzame lezer (bedankt Peter!) getipt over het werk van Gary Osborn. In zijn werk beschouwt Gary de epifyse, de hypofyse en de thalamus als een drie-éénheid. In plaats van de thalamus neemt voor mij de thyroïd de derde positie in, precies zoals dit wordt weergegeven via de kelderkamer onder de Grote Piramide. De liefhebbers raad ik echter ten zeerste aan ook kennis te nemen van het werk van Gary Osborn (link).

Johan Oldenkamp 

Naschrift (gelijktijdig gepubliceerd):

.

Ik heb me hogelijk verbaasd over enkele reacties (op de diverse fora) die de video’s van de Klok van Gizeh hebben losgemaakt. Sommigen beweren dat ik net doe alsof ik alles helemaal zelf heb ontdekt, terwijl ik zowel in het pdf-bestand als in het nawoord van mijn boek expliciet mijn bronnen noem en bedank.

Dat (slapende) academici (en journalisten) moeite hebben om te accepteren dat de Gizeh-bouwwerken gemaakt zijn door een hoogontwikkelde beschaving ver voordat onze huidige beschaving begon, daar kan ik wel een beetje inkomen. Want voor wie dat wel durft te accepteren, is het hek van de dam, en begint het hele kaartenhuis van wetenschappelijke ‘waarheden’ in te storten. Dat is natuurlijk niet zo fijn, wanneer jouw status aan dat kaartenhuis is opgehangen.

Waar ik minder begrip voor op kan brengen zijn zogenaamde wakkeren die menen mij te kunnen be- of veroordelen. Daarnaast zijn er zogenaamde wakkeren die in al hun alwetendheid menen te ween dat de Gizeh-klok allang bekend zou zijn. Wat zij blijkbaar even over het hoofd zien is de combinatie met zowel de verklaring voor de precessie-cyclus, als de exacte timing ervan. De Klok van Gizeh integreert dat in een geheel, en dat is echt nog nooit eerder vertoond en beschreven. Wie dat anders ziet, wordt met klem verzocht mij daarover even een linkje of iets dergelijks te sturen.

Een dergelijke ‘wakkere’ alweter vinden we ook in de nieuwsredactie van een veelbezochte ‘onthullende’ website, die overigens al jaren mijn werk boycot. Ik ga hier geen namen noemen, maar moeilijk is het niet om dit te raden. Het is diezelfde redactie die alleen maar nieuws ‘onthult’ nadat het een voldongen feit is geworden, om dan met een kinderachtig ‘Zie je wel, dat hebben wij altijd al gezegd’ proberen te verhullen dat ze vooraf nooit kleur durven te bekennen (zoals bijvoorbeeld over de komeet Elenin).

Om dit soort ‘wakkeren’ te helpen met het ontwaken uit hun zelfhypnose heb ik gisteren opgeroepen om mij te vertellen wat de betekenis is van de kamers in de Grote Piramide (link). Het betreffende redactielid heb ik zelfs een persoonlijk bericht via de email gestuurd. Wellicht verbaast het jou, mijn waarde lezer, evenmin als mij dat het daarna oorverdovend stil is gebleven.

Het gaat er nu om dat we gezamenlijk optrekken, om zo gezamenlijk een nieuwe ‘Aarde’ te creëren voor alle levensvormen op, om of in deze bijzondere planeet. Om dat te kunnen doen is het zaak onszelf boven ons ego-niveau te verheffen. Ons ego kan jaloers, betweterig, arrogant, onzeker, schreeuwerig, bot, respectloos, zelfzuchtig of narcistisch reageren (om maar wat voorbeelden te noemen), maar het is aan ons (hogere) zelf of we daarin meegaan. Daar gaat wakker worden nu echt over!

Het is mijn streven om de academische wetenschap te helpen om de transformatie naar een veel ruimer paradigma te maken, en daarmee de gehele samenleving. Dat nieuwe paradigma is naar mijn idee nodig om onze samenwerking rond een nieuwe ‘Aarde’ een stevig fundament te kunnen bieden. Zie jij dat ook zo, help dan mee, op jouw manier en in jouw tempo. Bij voorbaat mijn dank daarvoor.

Advertentie

275 thoughts on “De Grote Piramide, het verhaal gaat verder..!

 1. De link tussen de chakra’s en de piramide en het grotere plaatje hieromheen is nieuw voor mij.
  We zitten allen in een bewustwordingsproces, ook de academische wereld.

  Interessant stuk!

  1. Mirakel, het moet inderdaad wel verder stromen. Je afval moet je ook kwijt…
   We hebben alle chakra’s nodig en als alles lekker draait, dan komt gezonde energie binnen en laat je afval los. Vaak door handen en voeten al kan ik soms vanuit mijn hele lichaam zweten, niet normaal. Heeft allemaal met (verhoogde) energie te maken.
   Ook heelwording, ben sinds ik op wtk kom niet meer echt grieperig of ziek geweest. Gedachtenkrachten, energiekrachten, echt, we kunnen onszelf helen.

 2. Word hier even stil van.
  Het klopt voor mij als een bus, eh huis, pyramide, klok.
  Ik weet het niet meer.
  Johan, je bent voor mij inderdaad de eerste die dit ontdekt in een pyramidebouwwerk.
  Van harte gefeliciteerd met het voltooien van jouw pionierswerk.

  @Miracle
  Voor mij persoonlijk ook de verbinding met moeder aarde en mijn baarmoeder.

 3. Wie heeft er gelijk? Wat is de waarheid? Is het belangrijk?

  Het zijn uiteindelijk allemaal slechts puzzeltjes om het brein bezig te houden en het ego tevreden te stellen.
  (Ook deze reactie van mij is daar een uiting van)

  Geloven, overtuigd zijn dat het zus of zo in elkaar zit. We kunnen ons ermee amuseren maar het levert natuurlijk alleen maar meer tegenstrijdigheid en dualiteit op, zolang de angst regeert.
  Laat iedereen fijn geloven of overtuigd zijn van zijn waarheid. Laat iedereen daarin in zijn waarde.
  De ‘wetenschap’ (en het informeren van je ‘domme’ medemensen) zal in zijn geheel overbodig worden als bij iedereen het lichtje aan gaat 😉

  Het enige wat WAAR is, is dat wij ZIJN in het HEDEN
  Laten we dat samen vieren!

  1. Toch is het ook wel slim om dingen uit te zoeken, uit nieuwsgierigheid en het vervolgens met anderen te delen. Zo kunnen we allen meer inzicht krijgen in dingen.
   Als je vanuit vreugde op onderzoek uitgaat, zoals kinderen, mijn dochter kan dat ook zo heerlijk, dan is het ware wetenschap. Dan verbaas je je over de conclusies die niet met je hypotheses kloppen i.p.v. dat je er eigenlijk de pest in hebt vanuit het ego…

 4. Beste Johan, Ik vind persoonlijk dat je al veel baanbrekend werk hebt verzet en wie het lef heeft om zijn hoofd boven het maaiveld uit te steken, hefft het in deze maatschappij lang niet altijd even makkelijk. Veel mensen blijven kuddedieren en dat betekent dat die zich veiligvoelen in de massa en graag verantwoordelijkheden aan anderen overgeven. In dit plaatje pas jij zeker niet, dus ga alsjeblieft vooral door met mensen wakker schudden en laten zien dat we geen homogene massa zijn maar ook in verscheidenheid een eenheid kunnen vormen.

  Dank je voor dit inzicht, ik had piramides nooit vergeleken met chakra’s, en daarin ligt waarschijnlijk juist de grote verassing: ernaar kijken/vaak hebben gekeken, en het niet zien.

 5. Johan, dank je voor je uitleg, ik kan hier heel veel mee! Ik kan nu mijn DROMEN duiden. Het bijzondere is dat ik een DROOM heb gehad om ook een soort tempel te bouwen, maar dan op een terp, op basis van de heilige geometrie en die bestaat uit 7 verdiepingen, analoog aan de 7 chacra’s. Ik heb dat enige dagen geleden op deze site al uitgebreid beschreven. Het Lichaam is de tempel (piramide) van de Heilige Geest (de Geestkracht die in ieder mens aanwezig is). Ik heb de plannen met een paar mensen ruwweg uitgewerkt, maar ben op ziek naar vele anderen die dat met ons willen realiseren. Ik noem het project voorlopig Huis op de Rots! Om het gebouw heen wordt een leef- werkgemeenschap gerealiseerd, die een beetje model staat voor de leeftwijze nu we weer Wakker mogen worden! Wil je meer lezen over hoe de “piramide” van mijn DROMEN er uit komt te zien, dan kun je dat vinden bij de reacties op “Disclosure: Angst of Liefde” ik meen onder punt 54.26 en 54.32.

  1. Even een kleine correctie, mijn DROOM heb ik beschreven onder Disclosure in volle gang. Jouw keus: Angst of Liefde! onder punt 64.26 en 64.32

  2. Johan, over het huis van 7 verdiepingen dat ik wil bouwen, daarvan heb ik al uitgelegd dat de bovenste van 7 verdiepingen een stilte- meditatieruimte wordt. Deze bovenste etage (dus het kruinchacra) krijgt een beweegbaar dak (kan dus open en dicht worden gedraaid), waardoor je bij helder weer en prachtig uitzicht hebt op de sterrenhemel. Het is de bedoeling dat er ook een opening komt waar het Licht naar binnen kan vallen. En dat het de bedoeling is dat het Zonlicht bij zonsopkomst op een bepaald oog schijnt wanneer de Zon en de Pleijaden in een rechte lijn ten opzichte van elkaar staan. Ik heb daarover een vraag aan jou? Je schetst de Koningskamer als de thalamus (de kruinchacra). Ik kan me daar volledig in vinden! Ik zien dan achter vanuit de thalamus (de Koningskamer) een schacht lopen met een open verbinding naar buiten! Zou het misschien zo kunnen zijn dat door die deur het licht tijdens zonsopkomst binnen komt als de Zon en de Pleijaden in 1 rechte lijn ten opzichte van elkaar staan? Je maakt me nieuwsgierig!!!!

  3. Goed idee Dick, maak het dan ook zo dat het licht van boven door alle verdiepingen heenschijnt (veel glas als vloer bv. of hier en daar) zodat het Goddelijke licht alle chakra’s mag bereiken van boven naar onder. 😉

  4. @ Martijn, dat is heel mooi van je opgemerkt. Het Licht wordt vanaf boven opgevangen en schijnt door alle verdiepingen naar beneden, inderdaad door het gebruik van veel glas of andere materialen. Ik heb niet zo veel verstand van materialen en technieken. Maar het moet allemaal duurzaam zijn! Het mooie is dat als je het Licht naar onderen laat schijnen dat de onderste 3 verdiepingen van het gebouw, die in het teken staan van de onderste 3 chacras, en die zich onder de grond bevinden (in de terp) dan ook daglicht krijgen. Het mooiste zou zijn dat het Licht dan weer van beneden naar boven terugkaatst en dat het dan elkaar ontmoet op de 4e verdieping ( in het midden, het hartchacra, het christusbewustZIJN) op de begane grond! Het gebouw is in een ruwe schets uitgewerkt. Het krijgt een ovale vorm van boven naar beneden, waardoor je op de begane grond (de 4e verdieping, het hartchacra) een cirkel krijgt. Het lijkt een beetje op een Lichtschip! En dat is het ook! Ik zou het prachtig vinden om het ontwerp te laten maken door bijv de gebroeders Das. Die maken prachtige futoristische ontwerpen! Ach, wie weet komt mijn DROOM nog eens uit. Want is het niet Marco Borsato die zingt: “En als ik WAKKER wordt dan droom ik nog”

  5. Ik heb het idee over dat beweegbaar dak opgedaan in De Koperen Hoogte in Nieuwleusden. Dat is een hotel (van Hennie van der Most) in een gerestaureerde watertoren met op 1 van de bovenste etages een restaurant dat heel langzaam draait. Dus, als je daar gaat eten en je zit op het Oosten dan ben je een half uur later op het Westen. Heel leuk om mee te maken. Op de bovenste etage zit een bruidssuite met een grote jacuzzi en een mooie bar. En in de slaapkamer staat een heel groot hemelbed en naast het bed zit een knopje en als je het niet kunt laten om daar op te drukken dan…… gaat heel langzaam het hele dak open en slaap je onder een prachtige sterrenhemel, als je geluk hebt.

  6. De openheid in je geest maakt alles mogelijk Dick, ga zo door. Fantasie wordt ooit eens werkelijkheid, gedachten zijn krachten! Creëren begint bij leren en fantaseren.

 6. Mag het eindelijk stil worden nu ?

  Mensen met unieke waarnemingen dienen de kans te krijgen om:

  Geholpen te worden om hun waarneming er volledig uit te krijgen !

  Ik sta daar pal voor;

  Meningen weg-drukken om kostbare waarnemingen tot bloei te laten komen (de ruimte te bieden).

  Ik neem daarin – ook al een tijdje – mijn verantwoordelijkheid; jij ook ?

  Deel deze kennis; het verdient de aandacht nu om in het centrum van de gedeelde aandacht terecht te komen !

  Het gaat om het inhoudelijke onderwerp en Johan is nu de speler die daarmee naar voren komt;
  Tegen al het stof van de line-aire hoofdjes in; er dwars doorheen (of is het recht tegen de dwars-liggende lineaire hoofdjes in ?)

  Ikzelf ? Ik draai alles continu om maar lig wel dubbel om dit idiote (informatie-deling-)spel dat zo ongelofelijk duidelijk laat zien hoe dis-functioneel menings-ge-orienteerd communiceren werkt (dat was mij overigens al een tijdje duidelijk in het samen-schaken) 🙂

  Ik hoop van harte dat in dit proces ieder-1 veel nadrukkelijker gaat beseffen wanneer/waar uiten & luisteren op zijn plek valt 🙂

  Succes Johan en, tot morgen ?

  1. @ Yge, ik kan me volledig in jouw commentaar vinden. Het draagt niet bij aan het proces als commentaar (op welke wijze dan ook) wordt geleverd vanuit een negatieve insteek. Dat frustreert het proces! Echter, wanneer een ieder vanuit een positieve houding en op basis van zijn/haar eigen waar-nemingen een verzoel doet om ene bijdrage te leveren aan het proces, dan ontstaat in mijn visie 1+1=3. Ik kende wtk niet tot voor 2 weken en ik han nog nooit van Johan Oldenkamp gehoord tot voor 4-5 weken! Ik heb niet gestudeerd, zoals Johan.
   Maar ik heb wel veel magie ervaren tijdens mijn leven in de laatste jaren. ik ben dar letterlijk door het Universum getrokken naar Peru en naar de Sinai. En ik ben getrokken nar de bijbel en de gnosis. En ik ben getrokken naar de leer van de getallen (numerologie) en de Maya’s. Maar toen ik Johan Oldenkamp zijn presentatie van Het Hele Verhaal zag 4 weken geleden vielen veel van mijn spirituele, magische ervaringen op zijn plaats! Ik voel dan ook alleen maar dankbaarheid dat ik hem via pateo heb leren kennen en dat ik via dat kanaal hier terecht gekomen ben! Ik krijg zoveel inzichten door hem en anderen op deze site dat het voor mij alleen maar positieve energie oplevert! En ik hoop dat mijn bijdragen weer iets doen met degenen die het lezen! Maar als dat niet zo is, dan is het voor mij ook goed zo! Maar ik voel door de wisselwerking die uitgaat van het delen van elkaars ervaringen (waar-nemingen) dat er wel iets heel moois tot stand komt! Hier voelt voor mij uit het diepst van mijn hart wat synergie, 1+1=3, betekent!

  2. @Yge, nog even een laatste opmerking van mijn kant. En dan stop ik, want anders kost het mij ook negatieve energie en daar heb ik geen zin in. Diep in mijn hart ben ik misschien een beetje teleurgesteld in Johan! Hij schrijft een heel mooi artikel over waar-nemingen. Ik kan me daar volledig in vinden. Maar ik heb Johan hier helaas nog zelden kunnen betrappen dat hij uit zijn eigen kast komt! Want dan kan er sprake zijn van wisselwerking en kan het proces van 1+1=3 beter gestalte krijgen! Dan gaat het stromen!Nu bekruipt me soms het gevoel dat hij zich uitsluitend verschuilt achter zijn eigen waarnemingen! Het zijn prachtig mooie presentaties, het oogt geweldig mooi en er zitten heel veel dingen in die voor mij goed voelen, maar het is wel allemaal eenrichtingsverkeer!

  3. @ Dick geef je ergens wel gelijk, de mindcontrol strekt zijn vleugels weer uit met bovenstaande woorden: “Ons ego kan jaloers, betweterig, arrogant, onzeker, schreeuwerig, bot, respectloos, zelfzuchtig of narcistisch reageren (om maar wat voorbeelden te noemen), maar het is aan ons (hogere) zelf of we daarin meegaan.”

   Als je anders denkt dan dat dan kom je met je koppie boven het maaiveld uit en dat mag niet! dan kan je maar beter je schouders ophalen en maken dat je weg komt is het motto, een gezonde uitwisseling van het hebben van een eigen mening of instelling is overbodig en geheel uitgesloten!

   Wat je ook doet denkt of ervaart, je zit er altijd mee naast, want een ander bepaald alles al voor je, de rest is dan reeds allemaal censuur in deze eenrichtings denkende wereld.

   In ademen, vast houden en loslaten die energie…

  4. “Meningen weg-drukken om kostbare waarnemingen tot bloei te laten komen (de ruimte te bieden).”
   Moeten mensen de mond gesnoerd worden of mogen ze stil zijn of mogen ze schreeuwen?
   Ik begrijp hier helemaal niets van.

  5. Mijn waar-mening is dat Johan ‘heftiger’ universitair is opgeleid dan wij vermoeden en Johan wellicht in de gaten heeft… hahaha..

   Een soort universitaire brainwash om left-brainwise te denken. Maar er is hoop, want gelukkig heeft Johan zijn intuïtie, instincten en zijn gevoel niet via Martijn’s tweedehands-winkeltje verkocht! Anders hadden zijn stukkies hier ook niet gestaan ws.
   De mega-brug die we met z’n allen dan ook in mijn gevoel aan het bouwen zijn, is DIE brug tussen gevoel en verstand. We kunnen niet zonder één van beiden. Beiden één liever gezegd.. 🙄
   Wanneer ik spreek over ‘verstand’ haal ik vaak het gereedschapbakkie van de timmerman aan..! Zonder dat bakkie is het geen timmerman, en zonder timmerman hebbie alleen een bakkie..! Dus…! Laten we ajb de timmerman in zijn waarde laten, met hem praten, want wij zijn ook timmermensen..! Met ons eigen ‘bakkie gereedschap (Verstand)’.
   En bij de/je universitaire studie kan je gevoel bijna niet meten, en ‘DUS’ heb je er niets aan om ‘met elkaar’ wijzer te worden..! Weglaten dus dat gevoel. Niet voorgoed, maar ‘even’.. Nou dat even is inmiddels wel ‘for-ever’ geworden..!
   En dus proberen we universitair DUS afspraken te maken over kennelijk OBJECTIEVE onderwerpen. Liever nog: OBJECTIEVE metingen te doen. En hier wordt je als student h e l e m a a l dus op kapot gemaakt. Sorry voor de uitdrukking, maar je gevoel wordt je dus ‘afgeleerd’..! Want daar KUN JE NIETS M E E E E J…!
   “Even objectief blijven ja?” “Even vergéééten dat je mens bent, ja..?” en: “Méten kreng!”

   Voor mij is Johan echter de verpersoonlijking van mind-IN-matter. Hij laat zijn intuïtie niet leidend zijn in de manier waarop hij dingen vertelt.. Het zou anders een té ‘zweverig’ verhaal worden. En daar is niets verkeerds mee. Dus nu het antwoord: “Waarom moet hij zijn tong laten zien, laat staan het ‘achterste’…? Ik snap die opmerking dus niet in dit kader.”
   Laat die man lekker zijn intuïtie proberen onder woorden te brengen over de piramides, liever over: ‘het geheim van de piramides’.. Er een mooi ‘kader’ aan te geven. Dát maakt het hele leven-op-Aarde nou zo leuk, in mijn gevoel. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Nietdannoudan?

  6. Grappig dat die engelsen al het woord ‘temple’ aan de hersenkwabben hadden toebedicht…Ach ja die taal zit vol verborgen boodschappen

 7. Set en Osiris waren broers, Osiris was getrouwd met Isis. Osiris was de God van het dodenrijk en hielp de mensen naar ‘het westen’ te reizen, een goede plaats. Seth, de God van de woestijn, storm en chaos, was jaloers op Osiris en dmv een list heeft hij hem vermoord. Isis kon hem echter weer tot leven wekken en samen verwekten ze Horus. Horus heeft heel lang strijd geleverd met zijn oom Seth. Daarbij verloor hij een Oog. Dit is het Oog van Horus. Toth vindt dit Oog terug en verandert het in het teken van algemeen welbevinden. Het Oog van Horus wordt op sarcofagen afgebeeld omdat het garandeert dat de overledene recht van lijf en leden zal zijn. Later verslaat Horus Seth en komt als bloed van Osiris op de troon.
  Seth wordt nu aanbeden in de Temple of Set, dit is het Modern Satanisme.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Modern_satanisme#Temple_of_Set

  Hathor, de voedster van Horus betekend ‘huis van Hor(us)’. Ze is de moedergodin = huis = moederlichaam = vat = alomvattend vat. Ze wordt ook het oog van RA genoemd of het alziend Oog = de visica psicis..
  Hathor wordt ook afgebeeld als koe met een leeuwenkop. Het negatieve aspect van Hathor is Sekhmet, de godin van vergelding en ziekte.
  Het huis van Hathor bestond al voor alle schepping. Ze is de 1e vorm = de oerslang. Slang = oervorm van moedergodin.
  Het Oog van RA omvat 6 aspecten: voelen, proeven, horen, denken, zien en ruiken.

  God RA was moe geworden van het gedoe van de mensen. Er ontstond gemopper en zelfs godslastering. In een Godenberaad kreeg hij het advies zijn Oog (Hathor) eropuit te sturen om de boosdoeners te treffen. Immers niemand kon zijn Oog weerstaan vooral als het de vorm van de godin Hathor aannam. Dus werd Hathor eropuit gestuurd in de vorm van Sekhmet, de leeuwengodin van de oorlog en overal waar zij ging volgde er een vreselijk bloedbad. Spoedig waadde Hathor in mensenbloed.

  DMV Chladni methode blijkt dat de planeet saturnus een hexagon vormt
  De Kaaba is een hexahedron en is het heilige vierkant in Mekka. De Kaaba stelt Saturnus voor. De Kaaba heeft een visca piscis, een vulva, in de hoek. Saturnus heeft een soort alziend oog op de Zuidpool die uitwaaiert in twee Phi-ratio spiralen. De islamiet loopt 7 keer om de Kaaba heen dus dan heeft de Kaaba een ring dat heeft Saturnus ook. Deze ring is elektriciteit. Om de Kaaba ligt het Phi-lips (=Visica Piscis) symbool wat voorstelt het vierkant maken van de cirkel. Phi-lips is de vulva van de Zuidpool van Saturnus. Zij zijn twee zuilen: EL = Saturnus en RA is de Zon = aarde en hemel. Er is een boog die de twee pilaren verbind (een dome).

  Phi-lips is ook de cult van Isis, de vrouw die de fakkel vast houdt, zij maakt het vierkant rond. Philips is het artificiële licht (de fakkel) het is ook wel het kruis van de ridder (tempeliers). Lucifers kruis. De ridder wist precies waarom wat het kruis inhield. Het is het kruis van vuur/rood, tetrahedron, lucht/geel, octahedron, aarde/groen, kubus of hexahedron en water/blauw, Icosahedron.
  De ene pilaar is EL (=Saturnus) en de nadere pilaar is RA (=zon). De boog ertussen is ISIS (=licht=elektriciteit). Alle heilige huizen zijn twee pilaren met een boog en dat maakt samen RAEL met ISIS. Dus ISRAEL. Wie is de kapitein op dit schip? De Currency, de stroom van Lucifer, onze elektriciteit. Isis voedt de zon. Hoe? Met de fusie van de twee pilaren. De waterstofbom is de paddestoel (pijnappelklier) en dat is Hathor, die de initiator is van je derde oog. ISIS is General Electric, de truc van Saturnus.
  http://www.geappliances.com/electronics/

  De boog is een soort contract/deal, voor de Joden de Ark. Dit contract stelt ons wezen in de stroom voor, onze stroom in de zee. Het is een vortex. De Egyptenaren hebben een vortex nagebootst en die noemen ze Mer wat gewoon de zee is en dat is electrische tijd. Mer is de oorspronkelijke naam voor pyramide (dat is de Griekse naam). Dus die vortex is Currency en de zetel van onze elektrische golf zit in onze pijnappelklier. De pijnappel is ons derde oog, de zetel van de vortex van ons wezen en ziet er precies zo uit als het oog van Horus. De pyramide met het alziend oog stelt niets anders voor dan de activatie van ons persoonlijke derde oog. Dit wordt samengevat in de cult van ISIS.

  EL en RA met een elektrische stroom ertussen is Israel. De elektriciteit kan dus een vierkant rond maken. Moet er daarom een kernoorlog beginnen in Israel?

  ( ergens gevonden, niet helemaal on topic, maar misschien heb je er iets aan Johan )
  SUCCES
  RESPECT VOOR HET HERVINDEN VAN DE WAARHEID!

 8. Whaha LOL!! Ik volg hier een heel college. Eigenlijks moet ik naar een hoorcollege financieel beleid, maar fak dat. Ik heb echt nieuwe concepten nodig om het dagelijkse leven een beetje duidelijke te maken. En dit laat me echt zien dat ik (we) goed opweg zijn.
  Love n Peace!

 9. Beste allemaal,

  Dit deel van het nawoord staat wel op Pateo.nl, maar niet in het artikel hierboven. Ik plaats het daarom hier maar als reactie, een beetje geredigeerd:

  “Hartelijk dank voor de vele inzendingen die ik heb mogen ontvangen voor de ‘quizvraag’ over de kamers van de Grote Piramide. Ik hoop dat jullie begrijpen dat ik niet alle email-berichten en reacties op fora kan gaan beantwoorden. Helaas heeft echter niemand het antwoord geraden zoals dat in dit artikel hierboven is uitgewerkt. Wel wil ik graag een originaliteitprijs uitreiken, en wel aan de persoon die op WantToKnow.nl reageert onder de naam ‘Paul in 2011’. Zelf ben ik ook al diverse malen getipt over Pi-Ra-mide. Waar Pi en Ra naar verwijzen, dat snapt iedereen natuurlijk wel. Ik denk dan dat ‘mide’ verwijst naar ‘midden’. In het Engels is het nog duidelijker: mid. Met het midden wordt dan de scheidslijn tussen Licht en Duisternis bedoeld. Of het taalkundig houdbaar is weet ik eerlijk gezegd niet, maar ik vind het wel een mooie vondst. Net zoals ik in een eerder filmpje ‘uni-versum’ uitleg als ‘één lied’. Ook dat rammelt taalkundig in het Nederlands een klein beetje, maar in het Engels is het voor mij gesneden koek. Leuk toch, spelen (met woorden)?!”

  Dank ook voor de vele, positieve reacties hier op WTK!

  1. Ja, dat spelen met woorden is echt interessant. Uitzoeken wat diepere betekenissen zijn achter woorden, letters en bovenal klanken. Waar het toch allemaal mee begon.
   Ben een beginneling in deze maar wou even zeggen, Paul, Johan, ga ermee door!

  2. Martijn het meeste is te vinden daar in hieroglyphen, de wanden van heel veel tempels staan er vol mee, zeker waar priesters hun offerandes deden vind je heeft veel informatie terug, je moet dan wel een beetje snappen wat al die tekentjes dan ook allemaal betekenen, tis dan net een keigoed stripverhaal in beeld. De rest kan je ook napluizen in het indrukwekkende toch wel zeer moeilijk Egyptische Dodenboek waar heel veel van dit soort zaken ter order komen.
   Ben dan ook heel erg benieuwd of Johan ook de rest gaat vinden van het Ankh geheim die er bij hoort en de transformatie frequenties die functioneel werkend zijn, enkel de grote piramide werkt niet meer wel degene die er nog naast staat, heeft het blauwdruk van het andere geheim.

  3. De Ankh als metaphisics intstrument om tanrische energie te circuleren ? Half het teken van oneindigheid en half een fysiek levensymbool .

 10. @Johan, Dan zijn er ook nog wakkeren die je goede tips geven waar je geen oog voor hebt.
  Je zult soms ook moeten leren luisteren. Pownews? Ik kreeg schijnbaar iets door, daarom zei ik dagen ervoor al met klem niet met pownews in zee te gaan en heel erg uit te kijken met bv. sbs6. Ach, soms moeten mensen het zelf meemaken.

  Even een reactie terug van een wakkere die het helemaal niet slecht bedoelt.
  Je bent goed bezig!

  1. Hoe kun jij nu bepalen of ik er geen oog voor heb gehad, Martijn? Er is voor mij toch een soort een subtiel verschil tussen het geven van een tip en een dwangbevel 🙂

   Heb jij enig idee hoeveel reacties die bizarre uitzending van PowNonNews heeft opgeleverd?

   Laten we nu ophouden met het bij voortduring geven van waar-meningen, in plaats van waar-nemingen. Jouw waar-neming omtrent dit tv-programma heb ik ter harte genomen (waarvoor mijn dank), maar niet jouw waar-mening.

   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/van-waar-mening-tot-waar-neming/

   Met hartelijke groet,
   Johan

  2. Ja dat was ook kort door de bocht, een ongelukje kan soms veel geluk brengen. De Zen manier haha. You are right this time.

   Ik had vanochtend een afspraak op een adres wat niet bestond met een telefoonnummer wat ook niet bestond. Anderhalf uur voor niets gereden…
   Op de terugweg toch nog een kleine dansende Shiva gevonden in een rommelschuur, 25 cent. Hoop dat ie geluk brengt. 😉

 11. Een vraag voor Johan en voor de lezers van dit forum.

  Zou er een verband bestaan tussen de godsdiensten zoals ze zich aan ons aanbieden (via Bijbel, Koran enz) en de Piramiden ? Welk zou dit verband dan zijn ?

  Of gaat het hier om twee verschijnselen die volstrekt onafhankelijk van elkaar plaatsvonden?

  Indien dit aspect al ergens behandeld werd, dan mijn excuses voor mijn onwetendheid.

  Vriendelijke groeten,
  Hubert

  1. Beste Hubert,

   Indien je mensen aan je wilt binden, dan dien je ze een deel van de ‘waarheid’ te vertellen, voldoende om deze mensen te laten geloven dat alles wat je beweert dan wel waar zal zijn. Zo zie ik het in ieder geval.

   Een deel van de inhoud van de ‘heilige geschriften’ resoneert met mijn waarheid, en een deel ook volstrekt niet. Ook bij politici en ‘deskundigen’ zie je dat ze proberen alleen maar te praten over het deel wat wel resoneert. Over de enorme leugens die ze daar bovenop hebben gelegd praten ze liever niet in het openbaar.

   Religie komt van het Latijnse ‘religare’, wat verbinden betekent. We kunnen onszelf verbinden door allemaal de dogma’s van de kerk te onderschrijven. Of we kunnen ons in liefde verbinden door elkaar te beschouwen als andere ikken. Ik denk dat je wel weet welke van de twee mijn voorkeur heeft.

   Dank voor jouw vraag, Hubert.

  2. Het is de demagogie van Wilders naar mijn idee, ten voeten uit, om gemeenplaatsen als ‘waarheid’ te gaan verkopen. “Nederland is vol”, i.p.v. te zeggen, desnoods te roepen: “Ik vind dat Nederland vol is”.. VOILA een wereld van verschil in mijn perceptie.
   Nee hoor, onze Geert roept de ene ‘waarheid’ ná de andere.. M.a.w. hij heeft de waarheid in pacht, doet alsof. ‘Zó’ is het, zoals Geertje het roept; in mijn perceptie dan.. 🙄

  3. De sleutel tot het verschil te kunnen maken ligt denk ik ook zeker in de capaciteit te komen tot verbinden. maar is lastig want i.d.d zoveel kan verbinden verhinderen.

   Ons ego kan hier in de weg staan doordat we nog niet klaar zijn om ons domein veiligheid te verruilen voor het koninkrijk van vrijheid…

   Het unieke pad van ieder is voor een ieder het antwoord.

 12. Beste allemaal,

  Ik vind het fijn dat ik hier kan melden dat ik morgenochtend (een deel van) het verhaal over de Pi-Ra-mide live mag vertellen op Radio 2 in het NCRV-programma Cappuccino (vanaf ong. 9:15 uur).

  Een fijne dag gewenst,
  Johan

  1. ben ik weer, even wat vergeten:

   Velen associëren mij nog steeds met 28 oktober 2011, de datum van vandaag, als de (vermeende) einddatum van de langste Maya-kalender. Al in maart van dit jaar heb ik aangegeven waarom dat voor mij niet langer de juiste einddatum is. Wil je daar meer over weten, lees dan even dit artikel:

   http://www.pateo.nl/laatstetzolkin.htm

  2. Je hebt het er maar druk mee , je zou bijna niet aan werken toekomen zo 🙂
   Zouden we vandaag niet naar 5D knallen volgens Calleman ? Nou ja het kan nog de dag is nog niet voorbij .
   succes ermee Johan .

  3. Jouw nieuwe datum van 15 juli 2012 lijkt nergens te landen. Maar ik vind hem gezien de ontwikkelingen in de wereld ook aannemelijker. Van jouw berekeningen snap ik overigens niks (maar dat ligt 100% aan mij). Maar iedereen wordt wel een beetje moe van al die data zo langzamerhand.

   Ik neem toch maar een borrel op vandaag. Tis tenslotte ook m’n verjaardag vandaag 🙂

  4. @Monique: Twee violen en 1 trommel en 1 fluit
   want Monique die is jarig en de vlaggen hangen uit.
   Ei, ei ei, we zijn zo blij,
   want Monique die is jarig en dat vieren wij.
   Een kusje, een kusje, een kusje hoort erbij
   want Monique die is jarig etc. etc.
   Van harte gefeliciteerd Monique, hoop dat je het naar je zin hebt gehad.

  5. Heb een heerlijke dag gehad. Maar jij bent toch ook jarig Willy? Ook jij van harte dan hè? (moet ik nu ook zingen? 🙂 )

  6. ehhh, zie een typefout in een eerdere post van mij: 15 juli moet dus zijn 14 juli (om de verwarring compleet te maken :S)

 13. Frustraties uitvechten moet je ergens anders doen. Zwak, en ook geen pluim voor de redactie die dit verhaal plaatst.

  Lichaam functies 1 op 1 koppelen aan het ontwerp van de piramide. Interessante theorie. Geen bewijzen nodig maar op zijn minst wel een aantal redelijke aanknopingspunten waardoor dit verhaal aannemelijk kan zijn.
  Dat mis ik hier.

  1. Jasper, wellicht is dit een ‘faire’ zin…: “Ik neem frustraties waar in je reactie, waarvan ik vind dat je die niet hier op een blog moet betwisten”.
   Het gaat naar mijn idee ALTIJD over degene die de boodschap verstuurt. In dit geval ging het dus minder om Johan, dan JOU Jasper, snap je dat? Het gaat er bij je reactie, naar mijn idee, vooral om, hoe JIJ het vindt..! Maar het staat er volgens mij nu echter als een soort ‘absolute waarheid’.. (Zie de eerste regel).

  1. Nee sorry Guido, maar ik dacht dat wel even dat de ‘traagheid’ van de de piramides hier niet tegenopkan…
   🙄

  2. @ Burke

   Wat een geweldige muziek. Wauw, hier barst ik vanuit mijn voegen. De voegjes van de pyramde blijven lekker op elkaar.

   De muziekleden hebben ook een cover gemaakt met de naam Orion erin. Niets is toeval. De muziek van Burke duurt precies 3.13

   Rodrigo Y Gabriella cover of Metallica’s Orion http://www.youtube.com/watch?v=L0CsLefLisE&feature=fvwrel

   @ Guido
   De pijnappelklier daar gaat het voor mij om om die in mezelf te activeren.
   Prachtige foto van de pyramide. De prachtige wezens die boven de laatste foto te zien zijn boven de pyramide.
   Waar komen ze vandaan en waar gaan ze naartoe?

  3. @Susanne,

   Grappig wat jij voor een info uit het nummer haalt, zo ‘diep’ had ik er nog niet naar gekeken!

   Ik ben eigenlijk tot op de dag vandaag redelijk terughoudend als het op getallen aankomt…ja, ik weet het er is veel informatie in opgeslagen, maar als ik teveel kracht aan getallen toedicht dan ondermijnd dit in feite in mijn ogen universele wet nummer 1: De vrije wil. Alles is niet voorbestemd en getallen zouden dit kunnen beogen. Waarom zou vrije wil er dan nog toe doen?

   Sterker nog ik ben er niet eens zeker van dat het vandaag 28 oktober 2011 is….
   kan maar zo nog ergens in de zeventiende eeuw zijn…

   http://www.prometheus-delft.org/internet_tijdschrift/Karel%20de%20Grote.html

   Ja, ik heb link ooit eerder gepost, maar er wordt mijns inzien te makkelijk aan voorbij gegaan wat in dit artikel wordt verteld…Wat weten we nu eigenlijk over tijd?

   Als E=MC2 niet waar blijkt te zijn waarom zou het vandaag dan wel 28 oktober 2011 zijn?

  4. ‘Susanne’, (ik zeg trouwens altijd ‘San’, geinig hè?) dat zijn Sylphen.. Ik dacht al, heel zielig natuurlijk, ‘niemand die het/ze ziet’.. hahaha..! Maar ja hoor, sij siet se weer..! Sylphs dus; luchtwezens, bewuste levende creaties, of beter ‘entiteiten’..! Ze ‘eten’ overigens chemtrails. Tja en als ik dat zo schrijf, geloof ik het zelf bijna niet (meer!). Just a lead, maybe to another ‘dimension’?: HIER
   En dit plaatje zit trouwens in dat filmpje, wauw..! HIER

  5. @ Burke (en anderen): ik heb een keer ene bijzonder radio-gesprek gehad met Ulli Granoegger, van de european office van de Academy For Future Sciences, van James Hurtak! Staat gratis in het HealingSoundMovement Radio-archief (na aanmelding via mail krijg je de toegangscodes).

   Dit behandelde oa natuurlijke tijd, relatie met cosmoplanetaire factoren, tijd als dynamische informatiegolf, Kozyrev ruimte, parapsychologische experimenten in gesimuleerde tijd/ruimte, etc. Heel interessant en je bent gelijk ‘bij de tijd'(zelfs of 28 oktober 2011)!

  6. Misschien nergens een piramide te zien(wat dat betreft heb je gelijk guido),maar toch zeker wel te horen . Deze muziek staat als een piramide ,nooit meer weg te krijgen.

 14. @ Johan
  ik ga zeker naar de uitzending luisteren. het verhaal over de pi-ra-mide is erg interessant en naar wat ik er nu over gelezen heb en over gezien heb op pateo is dit voor mij de waarheid. het verhaal loopt vloeiend in elkaar over als je gaat na rekenen klopt alles. ga zo door.
  weetje al wanneer je boek de wakkere wereld beschikbaar is?
  Bibi

 15. Geen waar-mening Johan maar redelijk twijfel over het waarheids gehalte van jou waar-mening.

  Guido,
  Ik mag aannemen dat dit blog bedoeld is om te reageren naar eigen goeddunken.
  Als alleen kritiekloze meningen geplaatst mogen worden dan raadt ik je aan het blog te verwijderen.

  1. Ik ga je adviezen ter harte nemen en/of melden dat kritiekvolle meldingen gedaan mogen worden, mits op persoonlijke titel. Zoiets?
   (Wellicht handig om onder het bestaande topic te reageren, ipv bovenaan..? Ik vind het zo een beetje ‘out-of-the-blue’ worden deze gedachtenwisseling.)

  2. Guido, Neigt naar censuur eerlijk gezegd.
   Als iemand terechte vragen stelt over de achtergronden en twijfelt aan de waarheid van een zuiver theoretisch verhaal zou het ineens op persoonlijke titel moeten? Kritiek is er niet om mensen weg te zetten maar om mensen uit een kudde-gevoel van onvoorwaardelijke en kritiekloze steun te trekken.
   Misschien is het beter om minder gevoelig te reageren op kritiek en er iets positiefs mee te doen.

  3. Je vergeet opnieuw te melden dat JIJ het naar censuur vindt neigen, enz. Maakt niet uit, maar het is wél de essentie die ik (en Johan (hieronder)) je proberen duidelijk te maken. Maarje snapt me niet naar mijn idee; even goede vrienden; censuur of geen censuur. Let it be joh!

  4. Mijn mening is: Kijk toch naar de boodschap, past deze bij je innerlijke intelligentie, of niet.
   Je innerlijke intelligentie is verbonden met AL-DAT-IS. Ik kan niet weten op wat voor manier jouw intelligentie (bewustzijn) allemaal is tegen gekomen op het uit gebreide levenspad, wat voor een ieder Uniek is.
   Kennis is verbonden aan ons verstand en dat wordt al beoordeeld op prestatie en kregen we cijfers voor op school. Kennis is ons aangepraat en moesten wij voor “kennisgeving” aannemen. Ons wordt nu de gelegenheid geboden om het te testen met onze eigen kern, laten we dit niet verpesten. Het ego heeft nu toch wel lang genoeg de baas gespeeld. Iedereen veel liefdevolle wijsheid toegewenst.

  5. Wat een arrogantie Guido Ik hoop zeer voor je dat je niet echt gelooft dat je/jullie niet worden begrepen. Overal strooien met “ik vind” kwalificaties en justificeerd daarmee je “ik weet het beter” verhalen. Stuitend gewoon. Ik wens je nog veel wijsheid toe.

  6. @ Alice

   Hoe is het te verklaren als we allen 1 zijn en we putten allemaal uit 1 en de zelfde bewustzijn level, waarom zit iedereen dan toch nog bij elkaar zo in de haren?!

   Continue het gevecht om de dualiteit, weinig die eigenlijk in balance is met zich zelf en de rest zijn van het eenheidsbewustzijn.

  7. Heb net het hoofdartikel gemaakt; ben er achter: het is een kwestie van ‘perceptie’..!
   If men define situations as real, they are real in ALL their consequences!

  8. @Paul in 2011 20.6

   Wij zijn bewustzijn, hebben een lichaam en denken in deze paradoxale wereld nog vaak vanuit ons verstand, maar om dat wat minder te gebruiken is soms niet onverstandig:-) Door dat bewustzijn, onze ziel zijn we aangesloten op het eenheidsbewustzijn, ook wel geheten de Bron waar we oorspronkelijk vandaan komen. Allen zijn we op weg maar de weg is breed en we ondervinden allemaal onze persoonlijke “struikelbrokken”
   Zoveel verschillende mensen en allemaal Uniek, de hele schepping is Uniek. En al die mensen moeten allemaal met zichzelf in het reine komen anders kan je je niet volledig aansluiten op dat prachtige spectrum wat eenheidsbewustzijn heet, of ook wel de AL-Ziel. Daarom zijn er vele Niveau’s, lagen of level’s. Of zo je wil dimensies. Dit is mijn uitleg, mijn weten. maar ik zeg er bij die hoeft jou niet te passen.

   @Guido 20.8

   Jouw artikel over perceptie, heeft de juiste perceptie, echter alleen voor diegene die de perceptie hebben het zo te kunnen zien met hun eigen perceptie. 🙂

 16. Aan iedereen die zich aangesproken voelt door mijn onderstaande mening.

  Ik vind het vaak leuk mijn mening hier te plaatsen en als daar een reactie op komt is dat ook meestal leuk. De ene keer een “dat vind ik ook” met eigen verhaaltje er bij en de andere keer een “daar ben ik het niet mee eens” met ook een eigen reactie er bij.
  De positieve reacties zijn natuurlijk het fijnst om te lezen. maar de negatieve zijn vaak een hulp om de dingen ook anders te bekijken.
  Zolang het maar om een duidelijke mening of andere kijk gaat.
  Zodra iemand begint te zeuren dat ik het helemaal verkeerd zie heb ik het gehad met die persoon. Geef mij een uitleg waarom je het anders ziet maar hou regelrechte kritiek maar lekker voor jezelf. Als je gefrustreerd bent of je ergert aan mijn mening ga dan een leuk romannetje lezen. Kom je vast helemaal van bij en heb je van mijn ideeën geen last. 🙂

  1. Tja, ik vind dat je gelijk hebt, maar ook niet zo moet zeuren over jouw mening. Maar ja, dat is wat ik er weer van vind. En ik vind dat een duidelijke mening, en dat vind jij weer leuk las ik. En ik hou trouwens sowieso helemaal niet van romannetjes; geef mij maar een leuk rovrouwtje.

   ……………… 🙄 ………………

  2. Het ging me trouwens om het gezeur tegen elkaar. Ik heb daar niet zo’n last van hoor.
   Ik had er bij moeten zetten dat het een beetje als tegenzeuren bedoelt is.

 17. @ Johan

  Die Orginaliteits prijs wil ik bij deze ook aan jou terug overhandigen gezien, dat alles heel goed theoretisch in elkaar steekt, alleen gezien in de praktijk zit het ietsje anders in elkaar. Ik heb er even mee gewacht maar tot mijn grote verbazing zie ik dan menig ander mens het nog niet eens goed gezien heeft en daar ook nog niet al over gestruikeld is. Het wordt dus als zoete koek te makkelijk aangenomen…

  Je laat zo mooi in je 2de filmpje zien wat de grote pi-ra-mide is, maar zit de hele tijd naar enkel naar de 2de pi-ra-ide in beeld te kijken van Chefren ~ Khafra, in plaats die van Cheops ~ Khufu, de waarneming is dan vreemd wanneer je er zelf staat en iedereen loopt naar de andere grote piramide toe dan jij het theoretisch voorstelt.
  Daarom is mijn waar-neming van waarnemen toch meer gebaseerd op objectief gericht ondervinden dat het ook anders in elkaar kan steken.

  Namaste…

 18. Het schrijven over het woord Piramide (zie reaktie 12 van Johan: http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-grote-piramide-het-verhaal-gaat-verder/comment-page-2/#comments) zette mij aan het denken; het gaf mij meer inzicht:

  Vanuit mijn inzicht in astrologie, het verband met het Scheppingsverhaal Genesis (Gen_Isis) in de Bijbel, en het feit dat de tekens voor de sterrebeelden Babylonische spijkerschrifttekens van 3400 B.C. zijn, leg ik het anders uit, namelijk:

  Pi = zal zeker overeenkomen met 3,14… dus daar ben ik het mee eens;
  Ram = het sterrebeeld Ariës (Ram);
  de = het sterrebeeld Piscus (Vissen);
  i = tussen Ram en Vissen is het Lentepunt, dus blijkbaar wordt dát met de letter “i” bedoeld.

  Over de endocriene klieren en de chakra’s, zegt de Mazdaznan-leer dat dezen een eenheid vormen met de chakra’s, en dat de endocriene klieren de materiële uitdrukkingsvorm zijn en dat chakra’s de endocriene klieren op het Spirituele nivo “omvatten”, of beter gezegd, belevendigen (als ik het goed begrepen heb). Ik moet er eerlijkheidshalve bij vermelden dat ik weinig studie heb gedaan betreffende de chakra’s.

  Ik ben op het belang van de endocriene klieren gestuit door het bestuderen van astrologie, en zo kwam ik op mijn persoonlijke bevinding dat de bouw van het menselijk lichaam in verhouding overeenkomt met de bouw van het zonnestelsel, en dat de endocriene klieren op het menselijk nivo overéénkomen met de Zon en planeten op het nivo van het zonnestelsel.

  Zie mijn “avatar” en mijn artikel op mijn website http://www.avoratio.nl/Allerlei/Gelijkenis/?topic=Vergelijking

  Ik wil wél graag “met beide benen op de grond staan, en vindt dat de dingen die we bestuderen, nuttig dienen te zijn in de praktijk van het leven op Aarde. Om het hoogst Goede op Aarde te verwerkelijken (werkelijkheid te máken op het Aardse levensnivo).

  De Mazdaznan heeft kennis en oefeningen voor de endocriene klieren, samengevat en te lezen in het online Mazdaznan-boek “Klierkunde”, zie http://www.avoratio.nl/Mazdaznan/Klierkunde/

  Een paar van die klier-oefeningen vindt ik grote overeenkomst vertonen met bepaalde Yoga-oefeningen, waarover ik natuurlijk ook een hoofdstuk heb, zie http://www.avoratio.nl/Opvoeding/08_Yoga/

  En het is gebleken dat bepaald voedsel bevorderlijk is voor de goede werking van de endocriene klieren, en dat hoofdstuk begint met uitleg betreffende het belang van een goedwerkend klierensysteem; lees de deatils in http://www.avoratio.nl/Voeding/Voedsel/Klieren/

  Ik heb ook andere bronnen bestudeerd betreffende de endocriene klieren, zie http://www.avoratio.nl/Research/Ziekte/Klieren/

  En wat ik laatst vond is het artikel over het door de Zon (en andere sterren) verspreiden van complexe organische structuren vindt ik mind-blowing, (en lees vooral ook de daarop ingezonden commentaren !) zie http://www.physorg.com/news/2011-10-astronomers-complex-universe.html

  We leven in een super-interessant tijdvak, met al die ontdekkingen. Heerlijk om daar een aantal (edel)steentjes aan bij te dragen.

  Thanks !
  Leo, http://www.avoratio.nl

  1. Elk mens heeft wel eens behoefte aan een schouderklopje, of een lief woord waarin iemand zegt wat ben je toch knap en slim.
   Maar ook dat gaan we langzaam ontstijgen als we alle dualiteiten binnen ons zelf liefdevol gaan omzetten.

  2. @Raymond

   Helemaal met je eens. Dit schreef ik juist vanmorgen voor mezelf op; (ben n.l. vaak aan het brainstormen met mezelf) Hou van jezelf, heb respect voor jezelf, wees eerlijk tegen jezelf, maar vooral; geniet van jezelf, jouw eigen totaliteit. Heb zelfspot, en lach ook om je eigen humor die zomaar op kan borrelen, heb plezier om en met jezelf.
   Kortom geniet van die ander die je erkent en herkent in jezelf, zo geef je jezelf een “schouderklop” en hoef je de ander niet meer ter veroordelen.♡

  3. Een belangrijk advies vindt ik dat je zelf bepaald wat je voelt. Dat is niet zo eenvoudig natuurlijk. Echt verdriet kun je niet negeren. Dat zit meestal in heel je lijf. Maar ergernis en dat is al een simpele, kun je zelf in goede banen sturen. Je gewoon minder ergeren en gaandeweg helemaal nergens meer aan ergeren. Dat geldt ook voor woede. Waarom woedend worden als je ook verongelijkt of teleurgesteld kan zijn in plaats daar van. En zo kun je stapje voor stapje je eigen emoties een andere richting in sturen. Het is niet de bedoeling niets meer te voelen maar anders te voelen.
   Voor je zelf is dat een heleboel ruimte er bij in je hart en je omgeving profiteert ook mee. Ik ben blij dat ik dat nu altijd in mijn achterhoofd heb als er iets gebeurt waarbij mijn gevoel probeert de leiding te nemen.
   Zoals ook Alice al zo mooi zegt. Geniet meer van jezelf en waardeer ook jezelf.
   Ik heb daar zelf al veel baat bij gehad in ieder geval.

 19. Graag nodig ik iedereen die belangstelling heeft voor het ‘2012’-verhaal heeft om op 12 nov. naar Werkendam te komen. Uiteraard veel aandacht voor de Klok van Gizeh en de chakra’s van de Grote Piramide. Het grootste deel van het 2012-Symposium gaat over 2012 en de Maya-kalenders. Ook 2012-expert Peter Toonen is daarbij van de partij.

  Kortom, komt allen (wees er snel bij, want er kunnen slechts 400 mensen in de zaal).

  Meer informatie via:

  http://www.pateo.nl/Werkendam.htm

  1. Je doet je naam eer aan. Nomen est omen? Johan heeft in de diverse artikelen al meerder malen verklaard dat dit verhaal helemaal niet volledig van hemzélf is. Dat hij puzzelstukjes in elkaar legt en er zelf stukjes aan toevoegt. ‘BlaBla’, misschien een mooi ‘merk’ voor ‘mosterd-na-de-maaltijd’?

  2. Blijkbaar is het toch nog steeds niet voor iedereen duidelijk.

   Lees ajb even het ‘dankwoord’ aan het einde van dit pdf-document, wat ik gelijk nadat ik de ‘puzzel’ af had (of een deel van de puzzel eigenlijk), online heb gezet:

   http://www.pateo.nl/PDF/OnthullingGizehGeheim.pdf

   Daar lees je het volgende:

   “Het is hopelijk ook duidelijk dat ik dit alles niet allemaal zelf heb ontdekt. Aan de hand een videopresentatie getiteld ‘Know Thyself’ van Santos Bonacci op YouTube.com was ik in staat om de oorzaak van de grootjaarlijkse tijd te achterhalen. Dankzij het werk van Scott Creighton van AboveTopSecret.com heb ik de grootjaarklok kunnen uitwerken. De documentaire getiteld ‘The Revelation Of The Pyramids’ die op YouTube.com te zien is liet mij de getalsmatige ‘toevalligheden’ zien. Eigenlijk keek ik altijd al gefascineerd naar het sterrenbeeld Orion, maar na kennis te hebben gemaakt met het werk van Robert Bauval, vele jaren terug, was ik helemaal in de ban het Geheim van Gizeh. Samen met vele anderen heeft hij de documentaire getiteld ‘The Pyramid Code’ gemaakt, waarvan de begindelen die te zien
   zijn op Zideo.nl, en de rest op YouTube.com. Deze documentaire heeft mij ook geïnspireerd. De directe linkjes naar deze video’s kunnen in het Engelstalige deel op Pateo.nl worden gevonden onder het kopje Weblinks.”

   Ik noem Scott Creighton dus expliciet met naam. En ik heb Scott Creighton ook gelijk een email gestuurd met het Engelstalige pdf-bestand, waarop ik helaas tot op heden geen reactie op mocht ontvangen (en dat geldt helaas ook voor Robert Bauval).

   Wie mij nu blijft beschuldigen van pronken met andermans veren, die negeer ik verder. Kijk liever naar de puzzelstukjes die ik heb toegevoegd, waardoor dit deel van de puzzel eindelijk af kwam. Ook dit glas zit namelijk half vol (voor wie het durft te zien).

   Groeten, Johan

  3. @ BlaBla

   Dat klopt 100% ook, er is niks toevalligs aan, enkel dat Johan het nog eens opgerakeld heeft en er een mooi eigen lijstje er om heen heeft gedaan, vooral men name de kanttekening en de voorwaardelijke regels; alleen IK en de rest niet EGO.

   Naast de Orion ligging moet er dus ook een vindbare plaats aanwezig zijn voor Sirius, de X spot in het hele verhaal, alleen dat ontbreekt weer ter plekken. Wat wel sterk aanwezig is de overlay van het Cygnus patroon Sadr, waar men honderdduizendtal van gemummificeerde Ibisvogels heeft gevonden op SW van de Grote piramide.

   http://www.andrewcollins.com/page/articles/Bauval_Cygnus_Orion_Giza_020407.htm

   Dat verraad dat men toen nog veel slimmer was als we 2 overlays gaan toepassen van sterren kaarten over elkaar heen wordt het geheim van het hele complex nog veel duidelijker. Het heeft in iedergeval te maken met het onderzoek naar de hal of records en de rest van het gehele Gizeh Complex, Het Cygnus patroon klopt dan ook vele malen beter dan het Orion Patroon:

   http://www.mysterious-america.net/hallofrecordsa.html

   De Sphinx zelf is te lang voor voor eingelijk een leeuw te zijn en als we alles afspeuren in de Egyptische geschiedenis dan kom eigenlijk meer de Hond en de Jackhals naar voren (zie Goden) dan een leeuwenfiguur, het markante van alle vernieuwde onderzoek is dat de Sphinx eerder Anubis is (hond) die ooit vereerd werd in een grote waterbak daar terplekke), wat tunneling ssyteem hiervoor is terug gevonden in en onder het plateau rondom de Sphinx. Ook schijnt het gezicht van de Sphinx meer gelaatstrekken te hebben dan die van een vrouw dan van een man aka Pharao.

  4. Als ik zie hoeveel er al met 18e eeuwse objecten is geklooid, dan is het voor mij zeer aannemelijk dat die Sfinx in zo’n 10 tot 15000 jaar behoorlijk is veranderd naar de mode van destijds. Dit kan met alles zo zijn vanzelf. Who knows?

  5. Zelf onderzoek doen Martijn, is het allerleukste wat er is dan het onvoorwaarlijk aan nemen of het wel zo is, eigenlijk verschilt dit ook niet veel van het 9/11 verhaal en andere mythen en sagen, eigenlijk is alles gebaseerd op theoriëen en de praktijk is dan ook zo’n mooie jig-saw puzzle, die ons van de straat houdt.
   Je hoofd steeds opnieuw resetten en dan nog eens alle puzzelstukjes opnieuw op de tafel leggen gecombineerd met andere onderzoekers die open staan voor elkaars bevindingen dan je er achter komt dat je wel eens harstikke fout kan zitten met je waar-neming/waarneming.

   Voor jou Texel of Schiermonnikoog, voor mij is dat nu eenmaal Egypte, zou er zo gaan wonen met een schepje en zeef in die ontmetelijke zandbak.

  6. @Paul, dat is ook het leukste wat er is. Alleen ik heb zo’n brede belangstelling dat ik het wel eens van anderen moet hebben.

   Al 13 jaar ben ik op alle vlakken op onderzoek uit als het om mysteries, het paranormale en het spirituele gaat.

   Afgelopen jaar veel bezig geweest met energieën, zoals die op chakra’s werken, kleuren, etc. Ook nummerlogie in samenweving met tarot. Aantrekkingskrachten en krachten die elkaar afstoten, magnetisme, kwantumfysica. De heilige geometrie en Egypte, dat is allemaal heel interessant maar ben er nog niet helemaal aan toe.
   Ik kan het lezen maar zie het nog niet helemaal.

   Ik wil altijd de basis van alles doorgronden voor ik ergens dieper op in ga. Veel dingen hebben met elkaar te maken, dat maakt het zo interessant om alles te willen doorgronden.

   Jigsaw puzzle blues by Fleetwood Mac: http://www.youtube.com/watch?v=_bPJzDsvy5I
   Plaatje klopt niet, die is van de nieuwere Fleetwood Mac, toen de vrouwen erbij kwamen. Dit is uit de oude rauwe doos met Peter Green.

   Ook muziek en weetjes blijven leuk 😉

  7. “Wat zij blijkbaar even over het hoofd zien is de combinatie met zowel de verklaring voor de precessie-cyclus, als de exacte timing ervan. De Klok van Gizeh integreert dat in een geheel, en dat is echt nog nooit eerder vertoond en beschreven.”

   wat bedoel je hier dan precies mee?

   en die zespuntige ster van jouw heb je die zelf wel goed bekeken?

   en jouw artikel heeft stellingen als deze:

   – Mijn onderzoek toont aan…

   – Ik kan echter bewijzen dat…

   – Is dat wel nieuws? (btw de som klopt niet!)

   Je geeft de indruk dat jij dit allemaal verzonnen hebt.

   – Zullen we deze cirkel eens tekenen?

   – Dit betekent dat deze lijn een zijde is van een gelijkzijdige… ???

   – Andere punt in de hoek van de GP (als je heel slordig lijnen trekt)

   En als dit dan jouw toevoeging is, zeg ik “denk er nog maar even wat langer over na”.

  8. @ BlaBla

   De Grote Pi-ra-mide zag er uitwendig als de Pi-ra-mide van Chefren en inwendig gaat het om de Pi-ram-ide van Cheops op Johans filmpje, vind je het gek dat het grote publiek en iedereen die er kaas van heeft gegeten dan maf gaat lopen te doen naar Johan toe. Dit zijn dan ook Bloopers van ‘GROOT FORMAAT’ en dan maar zeggen dat anderen het bij het verkeerde eind hebben…

  9. Gelukkig weet ik nix van piramides , piet pi-ra-atmides , piramids of the Caribiën , pyramanen ( steken driehoekjes in de fik ) etc. dus ik hoef me er ook niet druk over te maken en zeker geen boek over te schrijven . Wel lastig is die papieramide op mijn buro , zgn achterstallige boekhouding .

 20. Dit begint voor mij een beetje bizar te worden. Aan de ene kant zijn er mensen die vinden dat deze onthullingen niets nieuws zijn. En aan de andere kant zijn er vinden dat er helemaal niets van klopt. Ik laat voortaan beide groepen cq. links en rechts liggen. Ik besteed mijn tijd liever aan de grote groep in het midden die op een constructieve wijze interesse heeft in de ontstaansgeschiedenis van de mens op deze planeet. Blijkbaar vormt mijn werk een spiegel. Ik laat die spiegel dan maar gewoon zijn werk doen.

  1. Inspireren ., nieuw leven .,inblazen., prachtig materiaal !!

   Wat valt er veel te ont.,wikkelen., k,moet er maar nog niet aan denken dat de puzlle eens compleet is.,

   K,geniet van de ondervindingen en mij maakt de bron me niet veel uit.,maar wil je bedanken ., bij deze !!

   J.

  2. @Lieve Johan

   Je hoeft niemand rechts of links laten liggen, volg je hart, volg jouw waarheid. en de mensen bij wie de waarheid resoneert die help jij met jezelf weer verder op hun levensweg. Een ieder heeft z’n eigen perceptie wat op dat moment past op, voor hun, dat deel van hun levenspad. Ik zou zeggen Johan volg gewoon je passie en deel mee aan ons wat je wil. Het is jouw droom, anderen hebben hun droom. Niemand hoeft dan een ander te veroordelen. Het is gewoon een anderen perceptie!!

  3. @ alice

   Het is idd mooi om je eigen plaatje te kleuren en dat kan ik iedereen aanraden.

   @ johan

   Als je het grote publiek zoekt kun je ook “de grote” kritiek verwachten…

  4. De wereld loopt vol met beterweters. En ze wachten schijnbaar altijd tot iemand anders het bekend maakt. En dan komen ze met hun eigen verhaal. Dat het niet klopt of dat ze het al heel lang wisten.
   Dat doen mensen echt met alles wat je maar kunt verzinnen. Of het nu over de gevolgen van te veel kauwgum kauwen gaat of over de geheimen van de piramides.
   Dat ze dat nog steeds doen is eigenlijk een goed teken. Om een mening te vormen moet je je toch minstens een heel klein beetje verdiepen in iets lijkt mij.
   Niks verontrustends dus. Laat je niet ontmoedigen Johan.

 21. beste Johan,
  ga door met wat jij juist vindt! Galileo had het ook niet makkelijk. Of je met hem gelijk gesteld kunt worden, weten we over 400 jaar. Alsjeblieft, besteed geen energie aan wat anderen van je vinden, zonde van je tijd en zij zullen hun mening niet veranderen. Ga niet op de kast zitten!
  Ik luister naar je en vraag me af wat ik ermee kan, nu, hoe verandert het mijn leven? Is het de waarheid? Geen idee, het lijkt allemaal logisch en het is jouw waarheid, bravo, dat je het naar buiten brengt. Veel succes wens ik je, zonnige groeten, Roos, Thassos.

 22. Ar(e)nd

  Are at the End only time is Be(tween)
  Sense and Non(Sense)
  At the end only time is Be(tween)
  The knowledge of the he(art) and the knowledge of the mind

 23. “zaak onszelf boven ons ego-niveau te verheffen. Ons ego kan jaloers, betweterig, arrogant, onzeker, schreeuwerig, bot, respectloos, zelfzuchtig of narcistisch reageren (om maar wat voorbeelden te noemen), maar het is aan ons (hogere) zelf of we daarin meegaan. Daar gaat wakker worden nu echt over!”

  Ons ego kan ook heel positief zijn. Maar het is ook wat je ego noemt! Wat mij betreft is dat de aardse persoonlijkheid in zijn geheel met waarnemen, denken en voelen. Maar er is ook wilskracht, aandacht, adem en onze zielskern. Ik ben er nog niet uit hoe dat allemaal in elkaar grijpt.

  Volgens mij gaat het erover het ego, het ik, boven (automatisch draaiend) neurose-niveau te verheffen. Zodat het een goed instrument wordt voor wat hoger zelf genoemd wordt. Uit de beperkende programma’s die geinstalleerd zijn door de bestaande maatschappij en omstreken. Vooral ook uit de fixaties van gevoel die vanuit onbewuste oude pijn lijden tot afreagerende reacties. Je ego dus uitzuiveren en aan laten sturen door inspiratie vanuit hogere frequenties (goed blijven checken!) is dan de boodschap. Bewust toelaten en levelen, geen blind volgen!!

  Ik denk dat je een hoop negatieve reacties onbewust uitgelokt hebt door je eigen toonzetting in voorgaande artikelen die mensen daarin subtiel triggert, bvb met:
  “Mensen die niet weten in welke tijd zij leven, zijn allemaal dwazen.”
  Ik moet erom lachen, anderen vinden het arrogant. Toch is het vrijmaken van deze reactie goed voor het hele proces van bewustzijnsbevordering denk ik.

  Wakker worden is geen aan/uit-knop. Het is een VOORTDUREND PROCES. Daarom ben ik ook klaar met guru’s en wat erop lijkt. Want die creeren na-volgers. Ik noem het proces tegenwoordig daarom wakkerder worden. Het gaat om een persoonluk pad van voortschrijdend inzicht alsmede belichaming.

  Prima presentatie! Ja of het nieuws is? Ontdekken is ook vaak her-ontdekken en voortborduren. Herhalen is ook waardevol als het over iets nieuws gaat (in plaats van het oude plaatje).

  Als we gaan praten over de FUNCTIES van de pyramides begin je steeds warmer te worden denk ik. Interessante waarneming over de synchroniciteit met het menseluk chakrasysteem!

  Had al laten weten dat ik wat onderzoek verricht had over onze hunebedden:
  http://www.hunebeddenpadje.blogspot.com.
  Die zijn van graniet met daarin o.a. veel quartz-kristal dat trilling doorgeeft/vasthoudt. Ik weet niet van wat voor soort steen de pyramides gebouwd zijn.

  De officiele betekenis der pyramides is omgedraaid: ze worden gepresenteerd als graf. Ik denk dat ze zijn hergebruikt als graf, maar oorspronkeluk zijn gebouwd als plek voor het uitvoeren van initiaties. Die dus leven bekrachtigen. In synchroniciteit met hogere intelligenties vanuit andere sterrenstelsels.

  Ik dacht dat je “Geometrie van de Schepping” van Drunvalo Melchizedek kende, aangezien daar ook het verhaal van scheppingstonen e.d. instaat. Er staat daar (met name in deel 2) interessante info in over het gebruik van de pyramides. Informatie die via een entiteit komt, maar in ieder geval gebruikt kan worden om op ideeen te komen.

  Vrede Voorspoed

 24. Poe hé, wat een boel ingewikkelde info en reacties.

  Maar ik ben opweg in het laatste boek van David Wilcock dus wel geinteresseerd.

  Heeft iemand gewoon de optimale verhoudingsmaten van een piramide voor mij, zodat ik gewoon eens zo’n ding kan knippen uit een A4tje en er iets testbaars in doen? (suggesties? vitaminepillen, scheermesjes? Iets nog duidelijker testbaars?) Moet ie gericht worden op het noorden ofzo? Materiaal (geen metaal geloof ik, toch?)

  Als dat leuk uitpakt, wil ik er wel eens een van karton maken, van een A2tje ofzo. Kan misschien zelfs wel een hele beker water in, of een flesje coll. zilver, potje honing, oid).
  Of ik zet ‘m onder mijn bed. Als daar iets uitkomt, ga ik naar de Gamma en koop een multiplexplaat om er iets nog groters in te doen, misschien wel een heel brood of zo, een pan rijst (suggesties voor iets dat zo helder testbaar is dat niemand er omheen kan?).

  – Hoe kunnen we resultaten bereiken met een minimale inspanning en maximale resultaten, zodat we daarna mensen kunnen verlokken het ook te proberen (als het iets oplevert natuurlijk)?
  – Wat zouden de resultaten kunenn zijn?
  – Zullen we die delen hier?

  Stel je voor:
  met één goed gevouwen A4tje, nooit meer scheermesjes kopen! of
  met een goed gesneden kartonnetje (A2), nooit meer slapeloosheid/nachtmerries, vliegangst/…exceem!

  Klinkt leuk toch, mocht het werken.
  Als je het ‘what’s in it for me’ hebt bevredigd, ontstaat er ook interesse in het grotere en wellicht kom je dan wel door de (zeker interessante) materie van Johan heen, ga je z’n boek kopen, of door het stroeve schrijven van Wilcock met al zijn bewijsmateriaal (lijkt McTaggart wel, wat dat betreft).

  Deze maten, bijv?
  http://www.reikimassage.nl/content/view/36/
  http://www.innerned.org/piramides4.html

  1. Hé Joris, dit staat op diezelfde site, heb je alle verhoudingen meteen..! Vroeger veel testjes gedaan met piramides, idd de scheermesjesproef. 6 maanden met 1 mesje! En toen maar weggegooid, omdat ik het welletjes vond.
   Als je die piramide maakt, dan kun je een luchtstroom voelen, die langs de piramide naar boven loopt. Een hele lichte. stijgende luchtkolom. Er zijn in de jaren 1970 veel boeken uitgegeven over die piramide-frustel-geheimen. De piramide hoeft aan de zijvlakken ook niet dicht te zijn, iets dat me toen enorm verbaasde; zit je zo dóór die piramide te koekeloeren..
   http://www.innerned.org/piramides3.html

  1. Kleine aanvulling nog voor het slapen gaan, er zat net nog een leuk linkje in mijn E-mail box betreffende een ander geheim dat de oude Egyptenaren wel degelijk elektriciteit kenden, menig onderzoek kwa hieroglyphen en afbeeldingen vertonen namelijk lampen en bedrading, naar ook zoals Herodothes ooit schreef dat er machines gebruikt werden die zo vernuftig waren. Verklaring is dan dus ook waarom zijn veel lokaties zo mooi door alle eeuwen heen schoon gebleven? anders zaten ze onder een dikke walm van verbranden oliën en roet aanslag. Naast vele oprgravingen zijn heel veel materialen gevonden die om de Pyramide heen diverse clues vertrekken hoe ver men in hightech voor die tijd wel niet was.
   Daarom dit onderstaande rommelige filmpje met vertaling van Arabisch naar Engels toe om uit te leggen hoe hoogst waarschijnlijk de functionele werking van de grote Pyramide is geweest, want het doel zoals Johan uitgelegd is opmerkelijk fraai te noemen maar het verteld niet de noodzaak van het gebruik ervan.

   http://www.youtube.com/watch?v=DHrSulXPYu4&feature=related

   Misschien dat er een oud Egyptisch lichtje gaat branden bij iedereen, want we moeten toch ergens de constructie van Nikolai tesla kunnen vergelijken met wat men in het filmpje toetst, het onderzoek gaat immers door.

 25. Onderstaande is uit het boek Ontstaan van het Heelal van Jozef Rulof ontvangen 1939

  Piramide van Gizeh

  Dat gebouw betekent een Goddelijke zending. Het werd gebouwd om de Christus te verkondigen. De priesters toen, waren in verbinding met Gene Zijde.

  Vanaf de 7e Kosmische graad daalde een kosmisch meester af naar de 6e Kosmische graad, en zo van de 6e naar de 5e de 4e en de 3e . De 3e Kosmische graad is de Aarde. En van daaruit moest het aan de mensheid gebracht worden.
  Er waren in die tijd instrumenten naar de aarde gezonden om dit tot stand te brengen. Dit waren geleerden, genieën, die nooit meer op aarde geboren zouden worden, die zouden dienen en bezaten deze gevoeligheid, geleerdheid, intuïtie, en andere begaafdheden. Een opperpriester had de leiding.

  Uit steen zou de Goddelijk mens worden gebouwd, maar niet alleen stoffelijk, doch tevens geestelijk en Goddelijk. Dit bouwwerk zou de Christus vertegenwoordigen als het volmaakte Goddelijke Wezen. Daarin zou niet alleen worden neergelegd het leven dat de Goddelijke Mens op de planeet aarde zou beleven, maar ook het eeuwige leven en de goddelijke afstemming. De Piramide vertegenwoordigt niet alleen de ontwikkeling van de aarde maar ook het universum, al de kosmische graden en de loop van de verschillende planeten.

  Vanuit Gene Zijde werd alle informatie gegeven voor de bouw van de Piramide, en fouten zijn er dus in dit machtige bouwwerk niet gemaakt.

  In dit bouwwerk lag de komst en geboorte van Christus vast. Op tijd, geen seconde te vroeg of te laat, zou de Heiland worden geboren. Verder zijn leven en lijden, zijn kruisdood en opstanding en het terugkeren tot God. Tevens ligt in de Piramide het menselijk probleem vast, als mens der aarde, als geestelijk wezen en de goddelijke afstemming. Niet alleen dat in dit bouwwerk de gehele mensheid vastligt, ook alle gebeurtenissen die men op aarde zou beleven. Voor duizenden jaren zag men dus vooruit. Aan de Piramide komt geen einde. Dit is niet mogelijk. Duizenden jaren zullen er voorbijgaan en nog is de diepste betekenis van de Piramide niet vastgesteld, omdat deze niet vast te stellen is, omdat dit alleen de kosmische meesters kunnen.
  Daarom is het een Goddelijke zending, is het volmaakt. In het midden van de aarde vond dit plaats en staat de piramide.
  Dit zou zo zijn, omdat ook God een plaats in het gehele en innerlijke universum inneemt en dit tevens voor het volmaakte Kind Gods is.Op de 1e planeet begon de verdichting vanuit het midden en dit heeft ook de planeet Aarde beleefd. Daaruit werden de eerste mensen geboren, daarop stond alle kracht en energie geconcentreerd. In het midden van de aarde (dit schrijft Hans Stolp ook over de geboorte van Christus ) zou tevens het Goddelijke en volmaakte Kind Gods worden geboren. En vanuit het midden van de aarde stroomden de mensen naar alle uithoeken van de aarde om zich te vestigen.

  De mens moest zijn eigen vlees en bloed geven om dit tot stand te brengen, zonder machines.

  Hier ligt ook het wonder van de wedergeboorte aan vast, want zij allen werden hiervoor geboren. Al dit wiskunstenaars, al die begaafden, die priesters, waaronder de hogepriesters, , astronomen die aan Gene Zijde hun studie hadden vervolgd en voltooid, die als geestelijke wezens al die planeten konden bezoeken, de werking daarvan hadden leren kennen, werden op aarde geboren. Allen werden geboren bij ouders die de middelen bezaten om hun kinderen te kunnen laten studeren.
  De wiskunstenaar volgde zijn studie, de astronoom volgde zijn studie, de priesters werden voor dat priesterschap opgeleid en de mentor stond met zijn koning aan het hoofd daarvan. De hogepriester trad uit en kreeg van Gene Zijde zijn bevelen hier gingen jaren van meditaties aan vooraf.

  Onder de Piramide ligt een tweede bouwwerk, waarvan men nog niets af weet.

  In onze tijd heeft men de diepte van de Piramide ontdekt en telkens zullen er mensen worden geboren, die een gedeelte van haar ontsluieren. In iedere eeuw leven er wezens op aarde die dieper dit kosmische raadsel zullen binnendringen. Een geleerde, die van een kosmisch leven niets af weet, geen wedergeboorte kan aanvaarden, dringt niet tot de diepste betekenis door, want opnieuw roept de dood hem een halt toe en hij komt niet verder dan zijn eigen leven aan diepte bezit. Maar voor ieder mens is dit tot stand gebracht, want wij allen moeten Christus volgen en alleen door Hem kunnen wij het Al, dat men de Koningskamer noemt, bereiken.

  De laatste verschrikkelijke afslachting die de mensheid op aarde heeft beleefd, was op de seconde af berekend. Het verloop en de evolutie van de aarde en van de mensheid ligt vast en is berekend. Maar het einde van alle dingen te berekenen is niet mogelijk. Steeds weer opnieuw staat daar dit stenen gebouw en roept de mens een halt toe, want op aarde heerst alleen goed en kwaad, licht en duisternis. Dit gebouw betekent de opstanding van de Goddelijke mens. Alle ellende is in dit gebouw vastgelegd. Dit gebouw is dus goed en kwaad, zoals de mens in zijn leven is. Maar één weg voert door dit stenen gebouw omhoog en dat is de weg die onze hoogste Meester Jezus Christus ons wijst, die wij alleen te volgen hebben, willen wij het Al binnengaan. De mens moet ‘mens’ worden.

  De sfinx: Wie dit beeld voelt, voelt en begrijpt de Piramide.
  Zij vraagt, zij roept, zij dwingt ons tot onszelf te komen en in onszelf af te dalen. Eerst dan mogen de mensen hier binnengaan. Zij zegt, mens ken uzelf, word zoals ik, hoor wat ik te zeggen heb. Maar de mens luistert niet. Dit beeld heeft een diepe betekenis en heeft met de bijbel te maken. Aanschouw dit gelaat, en voel wat het zeggen wil. Veel heeft het te zeggen, maar er zijn er maar weinigen die het verstaan. Dit is voor de mens, maar de mens loopt het voorbij en stapt binnen.
  De sfinx roept ons een halt toe en zegt, tot hier en niet verder en buig uw hoofd.
  Gij kinderen van God, zie mij aan, gij allen, die hier binnen willen gaan. Het is Christus wil dit wonder te verstaan, anders is het beter uit dit machtige gebouw te blijven. Een alles overheersende liefde overstraalt ons en allen die hier binnentreden, maar die alles overweldigende liefde zullen wij ons eigen moeten maken. Door de sfinx leren wij God in de hemel een als kind van God, als een deeltje daarvan, onszelf kennen. Dat ligt aan dit gebouw vast en is de bedoeling van de piramide.
  Er is nog een ander wonder aan deze piramide: de piramide is niet af Dit is een geestelijk raadsel met een Goddelijke betekenis. De top van de piramide ontbreekt. De top van de piramide is de 7e Kosmische graad, de allerlaatste stoffelijk afstemming die de mens kan bereiken. Daarna komt het Al, dus God komt, maar wij weten tevens dat geen geest, hoe hoog ook gekomen is, God in zijn algehele toestand kan verklaren. De 7e Kosmische graad is het einde van de mens. Daarom kon men de piramide niet afmaken, want dan zou men God in wezen moeten kennen en God is niet in steen, noch geschriften of in kunst vast te leggen

  1. Hoi Marja,

   In het laaste stukje :Daarna komt het Al, dus God komt, maar wij weten tevens dat geen geest, hoe hoog ook gekomen is, God in zijn algehele toestand kan verklaren. De 7e Kosmische graad is het einde van de mens. Daarom kon men de piramide niet afmaken, want dan zou men God in wezen moeten kennen en God is niet in steen, noch geschriften of in kunst vast te leggen.

   Maar wij zijn zelf god, wij hebben zelf alles gecreerd, en alles is doordrongen met Liefde (god) en god in wezen kennen, ja als je jezelf leert kennen dan weet je op een dag dat je zelf god bent, en dan zal je ook in alles en iedereen dat zelfde zien.
   De piramide`s zijn eigenlijk Kristallen afgeleid van waaruit wij zelf bestaan Christusenergie,(Christos) net zoals elke cel van ons lichaam bestaat uit kristallen.
   Bijna alle piramide`s lopen daarom ook onder de grond door.
   Bij het juiste gebruik zijn het super geleiders, net zo als onze Lichamen.

   Maar god zoals je beschrijft, is niet in steen noch geschriften of in kunst vast te leggen, nee dat klopt want hij is het (wij) zelf.

 26. Voor mensen die open staan voor een kritische noot.
  Naar aanleiding van de 2 filmpjes ben ik zelf eens aan de slag gegaan en met de cirkels en lijnen die Johan tekent op de map van het Gizeh plateau en die de fundering vormen voor zijn ‘klok’ theorie.
  Ik heb de proef op de som genomen en de kaarten en foto’s waar Johan naar refereert geladen in Illustrator cs4 en in een 3d CAD programma en geprobeerd dezelfde verhoudingen te vinden die Johan hier presenteert.
  Na een avond stevig puzzelen moet ik concluderen dat het onmogelijk lijkt dezelfde verhoudingen te vinden die Johan hier presenteert.
  Als sleutel voorbeeld noem ik het lijnstuk van de bibs van de sfinx naar de hoek van het getrokken vierkant die in de cirkel past. (op 7:00 van filmpje 2) Hiervan zegt Johan dat dit lijnstuk exact door het middelpunt van de kleine piramide gaat. Op zijn tekening klopt dit misschien ongeveer maar in de echte foto en kaart(en) is dit niet het geval. Tevens zou deze lijn precies 1 zijde zijn van een gelijkbenige driehoek die de cirkel precies in 3 gelijke delen verdeelt (7:25). Ook dit is absoluut is niet waar. Het lijnstuk is nl. veel langer en kan nooit 1 zijde zijn van een gelijkbenige driehoek dit in de cirkel past.
  Dit lijnstuk zou de basis moeten zijn voor het vormen van het ‘zegel van Solomon’ of ‘David ster’ en de sleutel is voor de ‘klok’ theorie.
  We mogen concluderend dat als de ‘David ster’ niet gevormd kan worden, deze hele theorie onmogelijk stand kan houden.
  Al met al zijn de afwijkingen dusdanig groot dat voor mij de “klok” theorie hier volkomen mank gaat.
  Ik kan me zeer wel voorstellen dat het Gizeh plateau een soort van een klok zou kunnen voorstellen maar zeker niet gebaseerd op de ‘feiten’ zoals hierboven gepresenteerd.

  1. @ Jasper: dit fenomeen doet zich ook voor in de graancirkels en de bijbehorende geometrie. In mijn boek ‘De grap van de Graancirkel’ (www.degrapvandegraancirkel.nl) staan enkele graancirkels met de geometrie die we destijds in het veld ontdekt hebben.

   Wat ik duidelijk wil maken is dat als je een luchtfoto van een graancirkel hebt en je wilt er de geometrie in tekenen met behulp van een tekenprogramma op je PC, je rekening moet houden met de breedte van de lijnen. Dat wil zeggen, met photoshop kan een lijn 1 a 2 pixels breed zijn waarmee de geometrie van een graancirkel precies uitkomt. Mijn vraag is echter, als de photoshop lijn 2 pixels breed is, hoe breed is die lijn dan in het veld met de graancirkel…? Als die lijn in het veld dan 30 of wellicht meer centimeters breed is, dan kun je alles wel pas maken. Dit is tevens mijn bezwaar op de tekening van Johan, vandaar mijn reactie.

   Robert Boerman
   http://www.robertboerman.nl

  2. Hallo Robert,

   De afwijkingen zijn echt zo enorm groot dat je het hier echt niet hoeft te hebben over pixels of dikte van lijnen. Het verbaasde mij dan ook zeer dat dit niet eerder door iemand is opgemerkt.
   Om er zeker van te zijn dat we niet over marginale afwijkingen praten heb ik ook nog verschillende andere Gizeh (platte) kaarten gecontroleerd en daar zie je dezelfde enorme afwijkingen.
   Het principe idee dat het Gizeh plateau iets over tijd en progressie zegt lijkt mij zeer plausibel (ook nu nog), en het gaat mij er absoluut niet om iets af te zeiken afgaande op kleine afwijkingen in details.
   Wel vind ik het misleidend om DE oplossing te claimen met een zeer slecht onderbouwd verhaal.
   Als de schetsen van Johan maar enigszins in de buurt zouden komen bij de werkelijkheid had ik zeker niets op dit blog gezet.

   Mvg

  3. Betreffende de Grote Piramide van Gizeh heb ik mijzelf altijd afgevraagd wie er de technologie voor had om dergelijk bouwwerk te plaatsen. De Egyptenaren in ieder geval niet, althans niet de laatste 6000 jaar. Dus moeten we naar eerdere tijden.

   In mijn artikel ‘Grote Piramide 15.000 jaar oud’ (http://www.robertboerman.nl/piramide.htm) ben ik uitgegaan van oude bronnen die allen nagetrokken kunnen worden. Daaruit blijkt dat de piramide minimaal 15.000 jaar oud moet zijn en de enige beschaving die in die tijd in staat zou zijn om de Grote Piramide te bouwen, was Atlantis…

   Verder vind ik het ook jammer dat Johan met veel poeha zijn ‘ontdekking’ wereldkundig wilde maken. Ondanks dat, doet hij goed werk, bereikt hij veel mensen die hopelijk nog wakker worden ook…

   Robert Boerman

  4. Beste Jasper,

   Het was wellicht aangewezen dat U uw bemerkingen eerst even persoonlijk aan Johan zou voorgelegd hebben, om mogelijke misverstanden te vermijden?

   Johan zegt herhaaldelijk in zijn presentatie dat de tekeningen e.d. die hij gebruikt heeft niet heel juist zijn, en dat er daarom nood is aan “iets meer precies” (zie tweede video 6:20 en ook 6:51). En vervolgens laat U Uw computer los op zijn foto’s en kaarten om ook te besluiten dat dit materiaal de beweringen van Johan niet geheel onderbouwt?

   Mijn voorstel: bezorg Uw informatie eerst aan Johan persoonlijk en laat ons nadien hier op het forum weten wat het resultaat is van Uw overleg met hem ? Alvast onze dank,

   Vriendelijke groeten,

   Hubert Geelen

  5. @ jasper
   heel goed vind ik dat er nog mensen zijn die deze zaak helemaal napluizen en zelf zien wat er wel en niet klopt . Vervolgens het lef tonen om hun bevindingen hier te plaatsen. En daarmee zich openstellen voor vragen en/of opmerkingen daarop.
   Als johan zijn bevindingen wereldkundig maakt moet hij kritiek (kritische geluiden) verwachten. Ik vind dit zeer gefundeerde kritiek. Hulde.

  6. Mooi Jasper, altijd zelf onderzoeken doen om er achter te komen of alles wel klopt en iets van inhoud creeert waar je zelf genoegen mee kan nemen. Je wilt dan zelf ook het ondervinden hoe zoiets nou precies in elkaar steekt, je hebt daar immers mooie tools voor omdat eens uit te proberen en je eigen bevindingen dan ook voor te leggen. Ga zo door wil ik je toe roepen want daar is helemaal niks verkeerds aan, want dat doe ik ook met veel zaken waar ik interesse in toon.
   Eigenwijs zijn heeft zijn voordelen, je komt dan vaak ook tot nieuwe ontdekkingen die een ander over het hoofd gezien, dat is de verandering anders hadden we nog massaal in die holle Fam. Flintstone grot gezeten met zijn allen.

   Yababdabadooooh voor jou dus!

  7. Ik denk dat je gelijk hebt en dat we moeten zoeken in de Atlantis periode en dus zo ongeveer 15000 jaar terug. Ook denk ik dat we ons niet moeten laten beperken door enkel te zoeken in aardse oplossingen. Als er volkeren rond liepen die deze piramides konden bouwen waren ze ook zeker niet beperkt tot deze aardbol en reisden ze ook de hele kosmos door.
   Ik denk dat we de komende paar jaar nog veel te horen gaan krijgen over onze echte historie en afkomst(en).

  8. Ja inderdaad, nu is het enkel nog gissen en speculeren, maar als het zover is dan zien we eindelijk allemaal onze dromen tegemoet als ware realiteit die bewustzijn en grenzen overschrijdend is. Zie maar eens hoe het aanvoelt als je de aarde onder je vandaan ziet glijden en je komt vrij de ruimte in, dat moet al een goddelijke ervaring wezen tot in het diepste van je ziel, een ervaring die enkel nog voor astronauten e.d. is en anderen is weg gelegd.

  9. Een klein stukkie maar weer uit het boek ‘Metatron Spreekt’ van James Tyberonn.

   “In het Gouden Tijdperk van Atlantis waren de Piramiden drie- en vierzijdig, afhankelijk van hun toepassing, en meestal gemaakt van marmer, graniet en complexe kristallen. De driezijdige piramiden werden gebruikt als antennes om energieën aan te trekken en te versterken die werd doorgegeven aan het poser-raster om huizen en fabrieken van stroom te voorzien en om energievelden te creëren voor verschillende toepassingen. De kristallijnen satelliet werd gebruikt om stellaire energiegolven onder een bepaalde hoek naar deze driehoekige rasters te reflecteren. Er waren meer dan 100 van deze driehoekige piramidale raster complexen.
   Zij waren opgezet in concentrische driehoekige patronen over de hele planeet. Zij vormden een hemisferisch rasternetwerk van kristallijnen en elektromagnetische energie en verdeelden de gebieden van Atlantis, Amerika, Afrika, het Mediterrane Europa en Zuid-Amerika in verschillende demografische gebieden om bevolkingscentra van stroom te voorzien, en om weerpatronen en getijden te reguleren. De gebieden van Mongolië en Tibet maakten ook deel uit van dit complex, verbonden door inter-dimensionale leytunnels. Maar de grootste concentraties ervan waren in het thuisland van Atlantis.

   De vierzijdige piramides waren voornamelijk Tempel complexen in de vorm van volledige Octaëders en werden gebruikt voor heling, onderwijs, regeneratie en spirituele doeleinden. Zij stonden niet in driehoeksverband en bevonden zich over het algemeen op heuveltoppen of langs de kustlijnen om zowel Aardse als hemelse energieën te ontvangen. Het land onder het centrale grondvlak was uitgegraven om ruimte te creëren voor de neerwaartse piramide van de octaëder-constructie zodat er zowel met boven als onder een energetische verbinding was.
   De volgers van de ‘Wet van Een’ op Poseida waren toegewijde, spirituele mensen die streefden naar gelijkheid tussen de mensen en Eenwording. Ofschoon een onmeetbare hoeveelheid technologie en kwaliteit van het leven verloren was gegaan in de eerdere twee opsplitsingen van Atlantis (de eerste in 58.000 v.Chr., de tweede in 17.500 v.Chr.) bevond technologie zich nog steeds op een hoog niveau. Maar de harmonie die was ervaren in het Gouden Tijdperk van Atlantis spiraleerde neerwaarts na de opsplitsing in eilanden in 17.500 v. Chr., toen op de eilanden van elkaar gescheiden regeringen ontstonden die er onmiddellijk na het uiteenvallen en tijdens de aanvankelijk chaotische en moeilijke periode van reconstructie sterk verschillende ideologieën op nahielden.

   Uit het artikel over de Grand Canyon steden:
   “Over tijd werden alle karakteristieken van de Grand Canyon herkent en gebruikt. De Atlantiërs zowel als de Lemurianen hadden leefgemeenschappen in de kloven van de Canyon. En alhoewel de meeste ervan aanvankelijk waren opgezet voor de mijnbouw werden vrij kort erna anderen opgezet die tempels , verjongingsfaciliteiten en de zogenaamde kloosters voor het gilde van de wetenschapspriesters bevatten. Het tunnel complex was in jullie huidige tijdsmeting ruim 38.000 jaar geleden compleet , vlak na de aanvankelijke bouw van de Piramide van Gaza. De piramide die te zien is in de Canyon was onderdeel van de Tempel en het Klooster complex.

   De Atlantiërs berekenden, ontwierpen en construeerden aarde rasters binnen architectonisch ontworpen heilige geometrie rasters, waarbij ze tellurische krachtknopen gebruikten om het effect van de energie stroming in deze symmetrische rasters te stabiliseren en maximaliseren. Dit zijn in feite aarde rasters vergelijkbaar met de ‘Reshel’ classificatie.
   Eén van hen verbindt de Isis Tempel in de Canyon met de Piramide van Giza. Een energetische resonantie vindt hier en op andere plekken in een wat wijdere omtrek van de vele aarderasters plaats. Boyton Canyon dichtbij Sedona is er ook een die heel ‘Egyptisch’ aanvoelt qua beeld en resonantie.

  10. Beste Hubert,

   Ik mag aannemen dat iemand, die met veel tamtam een theorie op een publieke website plaatst en verkondigd dat dit DE oplossing is van het piramide raadsel, ook van tevoren grondig onderzoek heeft gedaan en geverifieerd heeft dat het allemaal ook wel aardig klopt. Buiten het verwonderlijke feit dat deze “klok” theorie met een avondje puzzelen door een amateur totaal tot stof vergaat, zijn er veel meer aspecten van Johan z’n verhaal die op drijfzand gefundeerd lijken te zijn. Ik moedig dan ook iedereen (en vooral Johan) om de rest ook eens grondig te checken.
   Ik deel je mening dan ook niet om eerst persoonlijk met Johan hierover te moeten communiceren.
   Ik ga er vanuit dat hij wijs genoeg is om op dit soort commentaar te anticiperen.
   “wie kaatst..” zeg ik dan.

  11. Guido , in dat stuk van Metatron… Is de piramyde van Gaza een andere dan Gizeh of is dat gewoon een typo ?

 27. Beste allemaal,

  Zoals ik in mijn presentaties ook aangeef zijn de plaatjes vertekend vanwege de hoek waaronder de luchtfoto is gemaakt. Ik heb inmiddels een veel betere plattegrond gevonden, waarop bovendien de cirkel op staat:

  http://www.dudeman.net/astra/giza/oct-sc1.gif

  Ik raad iedereen aan hier zelf eens wat lijntjes in te gaan trekken, om mijn beweringen te checken.

  Gisteravond vond ik een berichtje van Guido (van WTK) in mijn mailbox n.a.v. onderstaand bericht van Jasper. Omdat ik me zelf ook steeds meer begon te storen aan de scheve driehoeken heb ik gelijk contact gezocht met deze Jasper. Tot op dit moment heeft hij daarop echter niet gereageerd.

  Nadat het me toch niet lekker zal ben ik nogmaals gaan tekenen, deze keer op basis van bovenstaande kaart. Nadat ik zag dat het Zegel van Salomo er wel degelijk lag, heb ik gisteravond Jasper opnieuw gemaild. Ook daarop heeft hij niet gereageerd. Guido (van WTK) heeft een cc van beide berichten ontvangen en kan mijn verhaal bevestigen.

  Zojuist heb ik de plaatjes in het pdf-bestand vervangen door die gebaseerd op een betere kaart. Check it out for yourself:

  http://www.pateo.nl/PDF/OnthullingGizehGeheim.pdf

  Graag bedank ik Jasper dat hij me heeft geholpen betere plaatjes te maken.

  Met hartelijke groet, Johan

  1. @ johan ,Niet om je “af te zeiken”maar is dit het nieuwe plaatje? Want ik zie toch een aantal onnauwkeurigheden ,die ik niet verwacht (gezien de nauwkeurigheid van bouwen) van de piramide bouwers. En dus moet ik vooralsnog Jasper complimenteren met zijn naspeurwerk, of ligt het aan de dikte van de getekende lijnen? Mij lijkt dat raar vanwege de bijna loepzuivere voegen van de piramide blokken. Je zou dan mogen verwachten dat de bouwers alle zijlen bij zouden zetten om een dergelijk wiskundig figuur zo nauwkeurig mogelijk te construeren.

  2. Jammer dat je het niet wilt zien, Marcel. Voor mij is het zo toch overduidelijk.

   Niet om je “af te zeiken” hoor, maar wat is eigenlijk 5D? Voor mij is 4D/5D New Age propaganda, bedoeld om mensen af te leiden of in verwarring te brengen. Maar misschien zie ik (ook) dit niet helemaal zuiver.

   Groet, Johan

  3. er klopt geen “bal” van Johan en dat weet jij ook.

   Met alle kaarten die ik tot nu toe heb gevonden werkt ’t gewoon niet.

   Jij hebt ’t nu kloppend gemaakt in je pdf maar je houdt jezelf en anderen voor de gek.

  4. @ johan .
   Inderdaad jammer ik had gehoopt dat je een en ander kon verhelderen ( vind het opzich wel een knap stukje werk ) ,maar jij verkiest schijnbaar de strijd. Die ga ik niet aan ( was ook niet de opzet) ik heb elders al uitgelegd waarom ik dat niet doe.
   Over 4 en 5D kan ik kort zijn ,jouw inzichten daarover verschillen van de mijne ,das niet erg, maar schijnbaar wel incompatteble. Dat maakt mijn inzichten daarover en de jouwe niet minder of meer dan de ander slechts verschillend.

  5. Overigens Johan is het niet zo als jij stelt dat ik het niet wil zien ,ik zie het alleen niet . Das iets heel anders dan jouw aanname.
   liefdevolle groet marcel w in 5D

  6. Hallo Johan,

   Helaas nog niet de kans gehad te reageren op je mails. Bij deze dan.
   De cirkel die je tekent lijkt me prima maar het echte probleem is het lijnstuk dat vertrekt vanuit de linker onder hoek van het vierkant en gaat naar de “bibs’ van de sfinx.
   Dit lijnstuk is te lang om als basis te dienen voor een gelijkbenige driehoek (Ongeacht welke kaart of foto die ik neem) en die vervolgens weer de basis dient voor de ‘david ster’.
   Op de kaart die je nu bijvoegt is de sfinx niet te zien en kun je het cruciale probleem niet controleren(??)

   Als je denkt dat dit niet klopt en andere suggesties hebt wil ik dat best voor je checken.

  7. makkelijke manier om te controleren is via het gratis programma van google. sketchup
   kan je alle kaarten er zo onder leggen… en zelfs in combinatie met google earth de satelietfoto van het giza plateau.

  8. @ Jasper:

   Wat we nodig hebben is een afbeelding met de exacte lengte/breedte-verhoudingen. De foto die ik gebruikte bleek erg vertekenend. Wat ik nu gedaan heb is de afbeelding met de cirkel erop onder mijn oude plattegrond gelegd, om zo de positie van de Sfinx te bepalen. Daarna heb ik een plaatje van het Zegel van Salomo er achter gelegd en correct gedraaid. Toen bleek het wel degelijk te kloppen. Daarmee is voor mij de kous af.

   Ik ben blij dat je me hebt geholpen om de plaatjes nog een keer te tekenen. Ik wou dat ik dat eerder had gedaan, maar goed. Ik ben ook erg blij dat het voor mij in ieder geval als een klok blijkt te kloppen.

   Met vriendelijke groet,
   Johan

   (PS. Ook dank dat we nu ook via de email even contact hebben gehad. Dat voelt goed (lees: respectvol) voor mij. Iedereen mag zelf weten wat deze piramides voorstellen. Ik zie er toch echt een prachtige klok in.)

  9. Tip: Johan je kan ook gebruik maken van Satteliet foto’s van google maps en de geometrie van de mappen die ze met erge preciezie op maat kunnen maken, dan krijg je de werkelijk geografische blauwdruk. Bij het trekken van lijnen circkels en andere punten vallen dan direct ook de afwijkingen op die in details controleerbaar zijn, in en uitzoomen. Grappige is dan ook dat de 2 grote piramides helemaal niet op 1 lijn staan met elkaar, maar verspringen, of is dat nu puur gezichtsbedrog op mijn beeldscherm?

   Verder kan ik het niet even laten om de overlay van Cygnus er weer over te gooien…

  10. Johan, Ik zag dit plaatje van jou.
   http://www.pateo.nl/PDF/GizaClock.pdf
   Realiseerde me dat je hierin direct kan zien dat er iets niet klopt.

   T.o.v. de grote piramide ligt in je getekende plaatje de sfinx duidelijk een stuk lager dan op de foto.(??)
   De positie van de sfinx lijkt hier gewijzigd om de david ster te kunnen maken.

  11. @ jasper – zo’n beetje alles is naar de wens van johan verschoven om zijn briljante ingeving te verantwoorden. Johan kan beter mooie linkjes blijven doorgeven dan zelf gaan fantaseren of anders iets langer nadenken…

   @ johan – geef nou maar toe dat je fout zat. uithuilen en opnieuw beginnen.

  12. Hi Paul,

   Moet eerlijk bekennen dat ik nooit echt naar Cygnus heb gekeken.
   Er zijn vele relaties tussen sterren stelsels en giza en volgens mij even zo vele experts die hier mee bezig zijn.
   Misschien dat ik daar binnenkort eens naar kijk.

   Is er iets dat je specifiek zou willen zien?

  13. quote van jezelf

   “Ik raad iedereen aan hier zelf eens wat lijntjes in te gaan trekken, om mijn beweringen te checken.”

   Nou dat heb ik dus gedaan en het klopt niet!

  1. PS3

   als je een beetje schuin van onder kijkt lijkt de ovaal van johan net een cirkel…

   😉

  2. @ blabla,
   Laten we het aub niet over leugens hebben.
   Ik kan me voorstellen dat in de rush van de ‘ontdekking’ er dingen over het hoofd gezien worden die beter gechecked hadden moeten worden. Dat er dingen niet kloppen lijkt me duidelijk maar ik ga er niet van uit dat deze misrekening opzettelijke misleiding is.

  3. @ jasper

   de cirkel is geen cirkel meer. vlgs mij moet je in elk programma je best doen om dat voor elkaar te krijgen. En je gaf zelf al aan dat de “leeuw” verschoven is. Als de kleinste van de 3 dan ook nog een rechthoek is geworden, is volgens mij van toeval geen sprake.

  4. BlaBla doe eens rustig aan man, je lijkt wel een bloedhond..!! Zelfs Jasper vraagt of je beetje rustig wilt doen! Doe dat ajb, plaats ook gewoon eens 1 reactie, waarover je hebt nagedacht! Ipv ‘tig’ onder elkaar!

  5. @ guido en johan
   quote van johan: Jammer dat je het niet wilt zien, Marcel. Voor mij is het zo toch overduidelijk. Niet om je “af te zeiken” hoor, maar wat is eigenlijk 5D? Voor mij is 4D/5D New Age propaganda, bedoeld om mensen af te leiden of in verwarring te brengen. Maar misschien zie ik (ook) dit niet helemaal zuiver.
   is ook niet echt aardig…
   @ johan – mensen negeren en hopen dat het overwaait is ook een tactiek.

 28. Nou, die piramides van Gizeh houden ons lekker bezig, zeg. Je zou er bijna een punthoofd van krijgen. Wie het hele Gizeh-verhaal (inclusief de chakra’s) zonder alle negativiteit eens rustig uitgelegd wil krijgen, die komt op 12 nov. naar Werkendam (zie de Agenda hier op WTK). Ik zal dan op alle vragen antwoord geven. Hier stop ik met reageren, want mijn reacties worden door bepaalde lieden niet zonder vooroordeel of bijbedoelingen gelezen. En ik blijf mezelf liever niet herhalen.

  Verder lijkt het me voor een aantal reageerders erg aan te bevelen om eens dieper te gaan nadenken over wat wakker worden nu werkelijk betekent. Waar daar gaan de piramides naar mijn idee namelijk over. De Klok van Gizeh kun je, wanneer je daarvoor open staan, gebruiken als een wekker.

  Wakker worden betekent dat je jouw bewustzijn dermate hebt verruimd, dat jouw ego jou loslaat. Andersom is volstrekt onmogelijk,

  Ieder oordeel komt vanuit het ego. Mensen die nog steeds oordelen, of het hier nu openlijk is, of heimelijk, zijn nog steeds slaaf van hun ego.

  Het hele verhaal over ‘2012’ gaat over weer vrij en soeverein worden, zodat we onze goddelijke oorsprong en natuur weer her-inneren. Toen we dit nog wel wisten, hebben we piramides gebouwd. We hebben toen dus de wekker voor nu gezet. Deze is nu al een beetje afgegaan, als je goed luistert. In 2012 zal deze wekker voor iedereen hoorbaar zijn.

  Wie (vanuit het eigen ego) wil blijven ageren tegen de brenger van de boodschap, mag dat natuurlijk helemaal zelf weten. Voor mij gaat het echter niet om de brenger, maar om de boodschap. Kun je niets met deze boodschap, dan delete je deze toch gewoon. De brenger gaat ondertussen weer verder met zijn ‘ding’.

  In Lak’ech,
  Johan

  1. volgens mij is jouw ego groter Johan. Ik hoef niet met mijn smoel op de tv… Ik vind het echt slap dat je – nu er zoveel tegengeluid komt – wilt opstappen. Heb je dan niet bewust de boel wat zitten oprekken om je driehoek goed te krijgen?
   En ik ben al redelijk wakker hoor maar volgens mij zit jij nog te dromen. Heb je mij kaart bekeken? Ga het maar controleren zonder jezelf voor de gek te houden.
   PS er zijn al veel betere wekkers aangedragen door bv Edgar Cayce nl. dat de piramide een kalender van steen is. http://www.soulsofdistortion.nl/SODA_chapter8.html op 3/4 van de pagina
   PS2 Pas maar op johan want als je niet geheel eerlijk bent, zit je straks nog 12000 jaar op terra terwijl wij al het mooie meemaken. 😉

  2. Johan mag ik nog wel een handtekening van je hebben?!
   die ontbreekt nog, daarna mag je me ‘lek’ schieten.

   Wel prachtig zo’n vol uitgesproken EGO, “ikke ikke ikke en de rest kan stikken!, dacht dat we op reis waren naar 1 bewustzijnslevel, maar niet dus.

  3. quote: De brenger gaat ondertussen weer verder met zijn ‘ding’.

   Johan dat ding klopt niet. Ga nou niet allemaal nieuwsgierige mensen gekke dingen vertellen… Neem gewoon die andere kalender.

  4. Iedereen met wensen heeft een ego. De wens om dit schip te verlaten, de wens iets uit te zoeken. Wensen geeft het grootste probleem. Dit wil ik, dat wil ik niet.
   Vooral wensen dat alles anders wordt is ego. Altijd maar bezig zijn met het verleden en de toekomst. Leef nu, dan komt alles vanzelf. Alert blijven, neem niets voor zoete koek maar maak er ook niet een zwaar punt van, het leven gaat gewoon door.

  5. Goed en fout bestaan niet in volmaaktheid, het moet dus wel ergens goed voor zijn.
   Misschien brengt dit alles weer hele nieuwe inzichten waardoor steeds meer duidelijk wordt. Ofwel we komen erachter hoe de vork in de steel zit, ook met andere technologieën, ouderdom e.d. of we moeten het maar gewoon nemen zoals het is, eigenlijk weten we er nog steeds verdomd weinig van. Of wat anders, het komt vast allemaal goed, of fout, of, of, we zien wel.

  6. @ Martijn, jij en ik bestaan dus ook niet, we zitten in een 3D wereld en niet in platland…

  7. @Paul, we zitten niet in een 3d wereld, we ervaren een 3d wereld (meestal wel ff meer dan 3d ook) buiten onze diepe slaap om. Wie of wat ervaart deze wereld? Is dat een 3d object? Is het wel iets wat aan te wijzen is? We lijken er te zijn maar wij zijn het niet. Tsja, lastig.

  8. @Johan,
   Misschien is het zinnig om eens goed na te denken over wat je nou allemaal zegt. Prachtige en bijna poëtische geformuleerde zinnen spuug je er moeiteloos uit maar de inhoud duidt op de aanwezigheid van een tomeloze doses naïviteit.
   Niet de piramides houden ons hier bezig, maar de verwoede pogingen om maar iets van realiteit zin te ontwikkelen mbt jouw verhalen.

   Bewustzijn en ego heeft vooral iets met jezelf te maken Johan en het lijkt erop dat je dat aspect nou precies overslaat. Boodschappers worden niet serieus genomen als men feilloos aanvoelt dat de boodschapper zelf niet echt de inhoud van zijn eigen boodschap lijkt te begrijpen.
   Dit is ook de reden dat men zo sceptisch reageert op jouw preken.
   Je kan wel heel hard roepen dat je open staat voor kritiek maar in alles wat ik van je lees blijkt het het tegendeel en legt het gewoon naast je neer.

  9. @ jasper

   linksom of rechtsom.

   Het lijkt erop dat we tegen een enorme plaat lopen.

   Een groot dogma waar Dr. Oldenkamp zelf zo’n hekel aan heeft…

 29. “Wie het hele Gizeh-verhaal (inclusief de chakra’s) zonder alle negativiteit eens rustig uitgelegd wil krijgen voor maar:

  Entree: € 9 p.p. (De eerste 125 deelnemers krijgen het boekje ‘Fair Talk’ (€ 4,95). Tot 9 november voorverkoop, daarna aan de zaal € 11 per persoon.”

  bespaar je de moeite mensen want als johan echt in zijn verhaal gelooft, bleef hij bij zijn oude standpunt en zou de lezing gratis geven…

  1. En wat geef je zélf allemaal gratis BlaBla? ‘Ongezouten kritiek’? Jij hebt veel zalen liggen zeker, die je gewoon gratis kunt gebruiken? Tja, dan zou Johan dit ook moeten doen! Wat weet je nou eigenlijk van het hele verhaal man!? Ongenuanceerd veroordelen, dat ben je in mijn ogen aan het doen. Neem een voorbeeld aan Jasper, die laat mensen rustig hun weerwoord doen! Jij hebt Johan al bijna aan de hoogste boom opgeknoopt..?
   En alsof mensen die de site bezoeken en de commentaren zien, niet zelf kunnen be-oordelen..?!

  2. Ik geef o.a. gratis advies om geld te besparen. en jij? Ik denk dat ik al redelijk wat van het verhaal ken. Daarom werkt mijn bullshit filter ook steeds beter. Opknopen doe ik niet aan. Stevig discussiëren echter wel. En ik neem de moeite om e.e.a. te verduidelijken met plaatjes en zelfs een sketchup model.
   En ja Jasper is goed bezig. Go jasper! Maar er zijn er meer die het verhaal niet geloven en met bewijs komen. Zijn dat misschien de “wakkeren”??

  3. Ik werk me de hele dag te pletter aan een site waar iedereen gratis opkomt, waaronder mensen die dát helemaal over het hoofd zien en vergeten dat ze ‘gast’ zijn..!
   Jouw ‘stevig discussiëren’ is wat ik ‘bloedhondengedrag’ noem in een andere reactie.

   Het enig wat ik je nu even officieel vraag is je een beetje in te houden. Toch geen gekke vraag, of herken je het hele verhaal niet met je ‘bullshit’-filter..? Werkt dat ook als je in de spiegel kijkt..?! Neem een voorbeeld -nogmaals- aan Jasper. Petje af voor zijn bijdrages.

  4. Wat jij misschien niet weet, BlaBla, is dat dit symposium voorheen 29 euro kostte. Nadat ik een berichtje kreeg over de annulering van dat symposium heb ik snel met een aantal andere besloten om een doorstart te maken, maar nu voor 9 euro p.p. (en minder sprekers). Voorheen heb ik zoiets twee maal gratis gedaan, en heb ik uit eigen zak de zaalhuur betaald. Deze luxe kan ik me nu helaas niet langer veroorloven.

   Indien jij bij de deur zegt dat de BlaBla van WantToKnow bent, dan mag je gratis als mijn gast naar binnen, indien je deze 9 euro niet kunt missen.

   Ook WantToKnow komt met een stand, dus wanneer je Guido eens in levende (grote) lijve wilt meemaken, of mij in mijn veel kleinere levende lijve, dan is dit je kans. Gewoon een dagje niet typend op internet, maar ouderwets praten, face to face.

   Groet, Johan

  5. @Johan, voor niets gaat de zon op. Alleen ego’s komen met zulke opmerkingen.
   In deze wereld zullen dingen betaald moeten worden en het is daarom logisch dat dit wordt doorberekend. Oke, als je er echt flink aan verdiend, dan moet je echt continu ook met goede dingen komen. M.a.w. je raakt je vrijheid kwijt. Rustig aan.
   Wie weet wat de toekomst brengt. Alle succes gewenst.

 30. quote:
  Wat ik dus heb gedaan is eerst alle juiste puzzelstukjes geselecteerd. Vervolgens heb ik deze met elkaar verbonden. De ontbrekende stukjes heb ik daarna zelf mogen vinden. En gelukkig voor ons (en de piramidebouwers) hebben we gezamenlijk deze puzzel toch nog net op tijd weten op te lossen.
  Johan? Heb je nog hulp nodig? Ik wil best nog even samen met jou verder puzzelen…

  1. nog een quote van jouw site:

   De Nederlandse allround onderzoeker Dr. Johan Oldenkamp heeft ontdekt waarom de piramides op het Gizeh-plateau zijn gebouwd, en ook wanneer.

   enig genuanceerd kan ik melden dat:

   De man die het belangrijk vindt zijn titel te vermelden, enkele foutjes in zijn script heeft zitten. Onze “leraar” heeft waarschijnlijk een passer die stuk is.

   Mijn conclusie is dat de “leraar” mooie bronnen verkeerd gebruikt om een stukgeslagen wekker aan te prijzen. Ik heb de meester enkele malen – met harde hand – op zijn grote fouten gewezen en ook anderen hebben – met fluwelen handschoenen – getracht hem weer te sporen. Helaas heeft hij tot op heden nog niet gereageerd.

   Met vriendelijke groet,

   BlaBla

  2. Nou Blaba, ik hoop dat je nu je punt gemaakt hebt, overduidelijk.
   Ga nu maar weer wat nuttigs doen, voor jezelf, je naasten of de samenleving.

   Als Blaba leert praten dan zien we hem graag terug… Eerst mama, papa, etc.
   Sorry hoor, zeiken noem ik dit. Is toch geen opbouwende kritiek?

   Meer van, zie je wel dat je een dombo bent? Tjonge jonge.
   Ik heb hier zo’n verschrikkelijke hekel aan. Niet dat je tegen zijn verhaal bent, meer de manier van oorlogsvoering, discussie is het natuurlijk niet met dat gesteek onder de gordel steeds.

 31. @ johan – ik zit gewoon een beetje te plagen. Je doet goed werk ga zo door! Maar soms maak je ook fouten. Wat me stoort is dat je uit de hoogte doet. Staat je niet goed. We zijn allemaal gelijk toch?
  Nu nog even over je klok. Die klopt niet. En jouw pdf bevat fouten. Voordat je het allemaal nog erger maakt en op bijeenkomsten dit gaat vertellen… Dat je er geld aan wil verdienen maakt me trouwens niet uit hoor. Jijzelf had daar zo je ideeën over. het ga je goed en tot in de volgende dimensie.
  bla!

  1. Wow! dat klinkt tenminste sympathiek. Voor mij is het duidelijk, haha.
   Ik hou van tegengas maar niet van vergassen.

  2. Het streven is om op 12 nov. uit de kosten te komen. Daarom hebben we de prijs zo laag als mogelijk gemaakt. De bijeenkomst is nadrukkelijk niet vanuit een winstoogmerk georganiseerd.

   Indien er echt fouten (dat wil zeggen incorrecte waar-nemingen) zouden staan in mijn pdf-bestand, mail deze dan even aan mij (via johan@pateo.nl). Mijn doel is om zuivere informatie te verspreiden, die mezelf en anderen kan helpen in het proces van bewustwording. Zoals op Pateo.nl te lezen is maak ook ik fouten, en daar kom ik dan ook gewoon voor uit (zoals bij de Elenin-code).

   Groeten, Johan

  3. ja elenin was ook niet goed. te veel met nummers bezig? 😉 i.e.g. kun je mijn bevindingen op de andere pagina vinden.
   en daarmee kun je alle bladzijden over de klok mi schrappen. evt. de klok van je bron overnemen maar die driehoeken kloppen niet. basis + basis – hoogte = pi vind ik wel een mooie (zelf gevonden?) nog een plaatje voor jou (e.a.). http://www.mdsign.nl/davinci-vitrivius-freemasons.jpg
   nog 1 vraag heb je de ovaal en rechthoeken bewust getekend om de driehoek passend te krijgen?

  4. @ BlaBla

   Je zo maar een heel goede vriend van me kunnen zijn, zit weer eens te genieten van zoveel inhoud en wijsheid, een wakkere en bewuste persoonlijkheid, zat heel WTK maar vol met zulke mensen als jij dan zouden we in no-time zijn waar we wezen moesten.

  5. @ blabla (44.3) LOL… !
   @Johan Geen vraag meer, maar een feit dat er grove fouten zitten in het hele verhaal en waardoor de hele theorie wat mij betreft mank gaat.

 32. Beste allemaal,
  Voor waar-nemingen aangaande de Gizeh-piramides sta ik meer dan open, al dan niet in relatie met ‘mijn’ onthullingen. Waar-meningen daarentegen negeer ik. Begrijp je het verschil tussen beiden niet zo goed, lees dan even dit artikel hier op WTK: http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/van-waar-mening-tot-waar-neming/
  Ook op vragen waarachter ik een waar-mening voel, ga ik niet langer in.
  Iemand bij wie zich een waar-mening heeft gevormd, is namelijk alleen nog maar op zoek naar bevestiging van deze (beperkende) mening, en negeert of ontkent de rest (om zo deze mening overeind te kunnen houden).
  Een fijne dag gewenst!

  1. @ johan
   Waren we net opbouwend bezig, sla je de deur weer dicht. Jij ook een goede dag gewenst.

   -niet topic gerelateerd deel verwijderd-

  2. Dit is nou exact waar we op doelen Johan…
   Quote :
   ” Iemand bij wie zich een waar-mening heeft gevormd, is namelijk alleen nog maar op zoek naar bevestiging van deze (beperkende) mening, en negeert of ontkent de rest (om zo deze mening overeind te kunnen houden).”

   Mijn advies is daarom om je eigen advies eens ter harte te nemen.
   Ontkenning en negeren zijn hier de sleutelwoorden.

  3. Voordat ik het vergeet…
   de formule van een cirkel is anders dan die van de ellips:
   oppervlakte ellips = π x halve lange as a x halve korte as b
   graag gedaan!

  4. -niet topic gerelateerd deel verwijderd-

   haal je de quote van johan dan ook weg?

   “Ook WantToKnow komt met een stand, dus wanneer je Guido eens in levende (grote) lijve wilt meemaken, of mij in mijn veel kleinere levende lijve, dan is dit je kans. Gewoon een dagje niet typend op internet, maar ouderwets praten, face to face.”

   want ik begreep niet helemaal wat het grote lijf van Guido met deze discussie te maken heeft…

  5. de ware BlaBla komt langzaam boven water.. Met pensioen zeker..?! En je nu thuis vervelen niewaar?! Misschien tijd om je WARE gezicht te tonen, je naam te noemen en een faire discussie te tonen. Kwakzalvers jagen is niet meer van deze tijd, zoals je wellicht gemerkt hebt, gisteren bij P&W.

  6. Knowing by heart Dick..! Wij leren alles uit ons hoofd, en wordt een ‘neming’ of ‘mening’.. De Engelsen roepen dan -wellicht zónder dat ze het zélf nog in de gaten hebben- ‘knowing by heart’..@

  7. @ guido

   ik wil het graag over de ellips hebben met Johan. Mijn naam is Mark. Met een beetje speurwerk heb je zo mijn hele CV te pakken. Ga U gang! Hint de “bewijzen” staan op mijn site. Voel je je nu trouwens wat beter?
   De vorm van mijn betoog zal jouw misschien niet bevallen, leest U a.u.b. niet meer mijn reacties.

   Mvg,

   BlaBla

   PS BlaBla = grapje!

  8. @ Guido – Kopje koffie? Koekje erbij? Je bent welkom hoor…

   Of zullen we het nu weer over de wekker hebben? Wat vind jij er eigenlijk van?

   mvg, Mark

 33. Volgens sommigen zijn de pauzes in de muziek hetgeen de muziek mooi maakt. De alinea’s in de tekst maken wat mij betreft een goede tekstopbouw. Moderator wilt U ophouden mijn tekst te verkrachten?
  Het leest nu als bagger i.p.v. Bach…
  Met vriendelijke groet, BlaBla
  PS sorry Bach het was slechts een metafoor…

 34. Ik grijp in hier en nu.

  Johan O heeft 1 ding te doen en laat hem verder met rust:

  De kosmische klok onder de aandacht brengen.

  En inderdaad; daar heeft Johan opofferingen voor gedaan; laat hem eerst zijn kennis exponentieel gedeeld krijgen; zo breed mogelijk.

  En Johan ?

  Schoenmakers houden zich bij hun leest; daarin zie ik in de reacties van velen (ook van mijzelf) op jouw bredere delingen een inhoudelijk aspect van waarde.

  DEEL JE KOSMISCHE KLOK & ALLE KENNIS DIE DAARUIT VOORTKOMT; FOCUS JE DAAROP & HOU VOORLOPIG VERDER (EVEN) JE KOP 🙂

  1. Beste WTK-lezers,

   Sommigen beweren nog steeds dat ik met andermans veren loop te pronken. Deze mensen wil ik adviseren het pdf-bestand met daarin de samenvatting te lezen, want daarin bedank ik netjes al mijn bronnen. Ook in mijn boek doe ik dat. Deze bewering is dus aantoonbaar onjuist.

   Anderen beweren dat het grafische deel van mijn bewijs niet zou kloppen. De plaatjes in de filmpjes zijn inderdaad scheef, omdat de luchtfoto niet van recht boven het midden van de cirkel is genomen, en zelfs niet eens loodrecht is genomen. Inmiddels heb ik een correcte plattegrond gevonden (zoals hieronder gemeld), en op basis daarvan mijn plaatjes recht kunnen trekken. Nu ik dat heb gedaan blijven hardnekkige ‘debunkers’ de oude foto erop leggen, om de verschillen te laten zien. Het is blijkbaar erg lastig om iedereen tevreden te stellen, vooral de mensen die perse willen bewijzen dat ik ongelijk heb.

   Dan is er nog een derde groep die vindt dat het domweg niet kan kloppen omdat het niet is gevalideerd door wetenschappelijke autoriteiten. Ik heb hiertoe inmiddels zo’n 100 hoogleraren benaderd, op advies van de KNAW, maar niemand heeft tot op heden zelfs het fatsoen gehad om minimaal even te reageren.

   Wellicht kennen jullie het verhaal van de man die dit jaar de Nobelprijs voor de Scheikunde heeft mogen ontvangen:

   “In 1982 concludeerde de Israëlische wetenschapper Daniel Shechtman op basis van zijn onderzoek dat de heersende wetenschappelijke opvatting omtrent de structuur op atomair niveau onjuist is. Bijna 30 jaar is hij vervolgens door de academische wereld als een outcast behandeld. Uiteindelijk overwint gelukkig de waarheid altijd, en mogen we Daniel Shechtman dankbaar zijn voor zijn volhardendheid.”

   Het omgekeerde hebben we nu gezien bij prof. Diederik Stapel. Wetenschap slikt blijkbaar gefingeerde onderzoeksresultaten die stroken met de geldende theorieën wel, en echte gegevens die strijdig zijn met deze (waan-) denkbeelden niet.

   Ik heb echter niet het geduld om 30 jaar te wachten op academische erkenning. Kun jij me helpen om de wetenschap te verlossen van haar oogkleppen, vertel dan iedereen die het maar wil horen dat de piramides niet door de farao’s zijn gebouwd, en dat ze niet dienden als graftombes. Ze zijn minstens 8000 jaar ouder dan de 4500 jaar die de Egyptologen aanhouden.

   Onze geschiedenis en oorsprong zou wel eens heel anders kunnen zijn dan ons op school is wijsgemaakt.

   Dit is de tijd van het Grote Ontwaken. Laten we daarom ontwaken uit alle onwaarheden die wij ons op de mouw hebben laten spelden.

   Wij willen het echte verhaal weten. We Want To Know!

  2. Helemaal Te gek! Johan, heb alles na gemeten en je heb idd helemaal gelijk, sorry bij deze maar nu ben ik ook helemaal om. Alles klopt dus en ja zie de klok nu ook!
   Heel dom dat ik door mijn stomme EGO dat NIET door had, wauw ik zat dus flink te slapen, niet enkel je pdf maar ook in je boek en op je site komt alles tot zijn recht.
   Nu ik ervan uit ga dat de Spinx op alle kaarten en mappen en luchtfoto’s mee geknoeid is om jou bewijs nadelig te maken, ze hebben overal de spinx dus verplaatst naar het Noorden, wat een stel boeven en leugenaars om jou fraaie werk dus te ontnemen. Maar goed ben het er niet mee eens hoe ze daar allemaal over denken die kaaskoppen. Pffff wat zijn ze toch allemaal blind, daarom besluit ik om maar op je lezing langs te komen om het zelfs nog eens goed onder m’n ogen te zien, volgens mij slaap ik nog steeds. Bedankt nogmaals Johan dat je me wakker heb geschud, ik ben echt helemaal om…

  3. @ johan – ik vind het een leuk idee. Ik ga denk ik binnenkort een presentatie van jou bijwonen. dankjewel!

  4. Beste Johan,

   Zijn er ook dingen op de andere punten van de ster? Of moeten die nog gevonden worden?

   Warme groet,

   Henk

  1. Goed kijken Liesbeth..! Lijkt er niet op. Maar lees even hieronder over deze Sylph’s. 17.7

  2. @ Guido,

   Sylph,s zijn entiteiten hmmm dan komen we op z,on discussie van wel of niet geloven.
   Maar even volgens jou eigen woorden sylph,s eten toch chemtrails?
   In ieder geval kan ik wel zeggen dat toen ik 25jr geleden Egypte en ook Gizeh
   bezocht heb,ik 3weken lang, niet van dit soort formaties in de lucht heb zien hangen.

  3. Net even gekeken naar die sylphs, lijkt me een beetje zweverig.
   enige onderbouwing zou welkom zijn.

   Henk

 35. Beste Johan,

  Ik heb net het bestand van blabla geopend en denk dat hij gelijk heeft.
  Zelf heb ik nog wat andere kaarten van giza eronder gelegd en die kloppen ook allemaal niet. Ook zou ik graag antwoord hebben of de andere punten van de ster ook waardevolle plekken zijn.

  warme groet,

  Henk

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.