Advertentie

Over het invullen van de Nieuwe Tijd..


Wat ‘Occupy’ behelst, waarom het kan ontstaan. Wat ligt er aan de horizon van deze omwenteling? Het zijn Ronald Jan Heijn en Judith Moore, die we je graag in dit kader presenteren met hun verhaal. Twee verhalen in één artikel.. Verhalen die op het eerste oog nogal van elkaar af lijken staan, maar feitelijk dezelfde strekking hebben. Twee in één.. 

We zijn met elkaar verbonden, maar waren de weg kwijt, we zagen elkaar niet meer en liepen als blindemannetjes en -vrouwtjes over de Aarde. Wij willen ons weer herenigen. Herenigen met elkaar, herenigen met onze mede-mens en herenigen met moeder Aarde. We willen ons weer bewust worden van onze kosmische verbindingen en onze kosmische familie weer begroeten. Dat is geen schreeuwen vanuit onvrede, dat is roepen om een Nieuwe Wereld.

* * *

Ronald Jan Heijn, vrijdag 22 Oktober Beursplein Amsterdam:

x

Ronald Jan Heijn (klik voor link)

“We staan hier op het Beursplein, omdat we ‘beurs’ zijn. We zijn beurs geslagen door alle ontwikkelingen die zeer nadelig zijn gebleken voor mens en planeet. En ook in Amerika staat men op een toepasselijke plek, Wall Street: we staan met onze rug tegen de muur! Daarom … het is wellicht een goed idee dat we met z’n allen bevestigen dat we nu het einde van een tijdperk mee maken, dat ongeveer 2000 jaar de dienst heeft uitgemaakt. Het is vooral de manier van denken die daarbij hoort die nu volledig tekort schiet.

De machthebbers willen de bolwerken koste wat kost overeind houden, maar de bevolking voelt al heel goed aan dat het heel anders moet. Veel regeringen denken nog dat het alleen een haperende motor is die ze weer aan de praat moet krijgen, en dat ‘we dan weer gewoon door kunnen gaan zoals altijd’. Dat is echter onmogelijk, we staan nu op een keerpunt en de geest is uit de fles. En dat is onomkeerbaar, die kan nooit meer terug. Dus het is niet ‘zomaar onvrede en boosheid’ dat mensen voelen. Het is een fundamenteel gevoel dat het nu écht anders moet.
x


En we mogen de bankiers dankbaar zijn dat ze het zo bont gemaakt hebben, zodat we wakker konden worden uit de droom. Dat blijkt nu een nachtmerrie te zijn. De enorme onrechtvaardigheid is al een tijd bekend: 2% van de volwassenen in de wereld bezitten 50% van de bezittingen. En 50% van de (arme) volwassenen bezitten minder dan 1%! Zo onrechtvaardig hebben wij het met z’n allen verdeeld in de wereld. Het communisme is het niet geworden, maar ook het kapitalisme niet. Beide systemen hebben een aantal fundamentele weeffouten. Daarom kun je ook spandoeken over de wereld lezen, ‘Kapitalisme in crisis? Het Kapitalisme IS de crisis’. Of een spandoek op Wall Street met: ‘The system isn’t broken, it was built this way!’

Nog een voorbeeld van absurditeit die in het kapitalisme ingebakken zit en er in de laatste jaren uitkwam: de ongereguleerde derivatenmarkten zijn opgezwollen tot 600.000 miljard dollar. Dit speculatie monster, deze casino, deze fata morgana is dus 40 keer de wereldhandel in goederen en diensten. Dus om het populair te zeggen, dat gaat helemaal nergens meer over! Maar niet alleen achter de economie, door de hele samenleving zit een manier van denken die de oorzaak van alle ellende is. Hoe we met de regenwouden omgaan, met de zorg, met Somalië, noem maar op.

Alleen de tastbare dingen tellen, zoals geld en materie. Het is onze fysieke manier van kijken, die ons zo kenmerkt. Terug te voeren op het feit dat men denkt: de mens is een lichaam, meer niet. Maar we weten ondertussen al heel lang dat de mens bewustzijn is. We zijn bewustzijn en toevallig hebben we een lichaam. In die volgorde. Onze onwetendheid hierover heeft enorme consequenties.

Hearts joining together

Het is het beperkte denken van ons ego, van onze persoonlijkheid. Die denkt in eigen belang, vindt status belangrijk, vindt geld belangrijk en heeft nooit genoeg, het is niet te bevredigen. Het kan ook niet tegen zijn verlies en is tot alles in staat uit lijfsbehoud.

En bovenal: het denkt in afgescheidenheid: ik en de ander. Het ego kent wedijver en jaloezie, en heeft daarmee een zeer vijandige wereld geschapen. Precies wat we allemaal om ons heen zien. Wedijver, afgescheidenheid en commercialisering, dát is het grote vergif in de wereld en heeft de wereld ontzield en aan de rand van de afgrond gebracht. Daarom heeft de wereld eigenlijk geen economisch, armoede of sociaal probleem, het heeft een diep spiritueel probleem: we weten niet wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we heengaan. Het is daarom een existentiële crisis: we weten niet wat de zin van het leven is.

Terwijl dat alles bepalend is! Is dat rijk worden? Of is dat bijvoorbeeld lessen leren en geestelijk groeien, onwetendheid omzetten in inzicht, dienstbaarheid? Mocht dit laatste het zijn, dan gaan we de wereld heel anders inrichten en is de economie dienstbaar aan het geheel in plaats van allesbepalend zoals nu. De werkelijkheid is in ieder geval vele malen ruimer als men nu denkt. In het nieuwe tijdperk – dat we nu aan het beginnen zijn – zullen we ons bewustzijn ontdekken en daarmee de zin van het leven. Alles is energie. We zijn allemaal met elkaar verbonden. We gaan samen delen, want we zullen eindelijk gaan erkennen dat we allemaal één zijn!”

Ronald Jan Heijn

Voor het geval je nog mocht twijfelen..

x

De wereldbrug is de reis van de ziel door de krachten van Armageddon heen,

naar de tuin van vrede

x

Introductie Judith Moore
Hoewel we Judith Moore hier op de site al vaker aan het woord hebben gelaten, vinden we het toch goed haar in dit kader even goed te introduceren.

Judith Moore, voorjaar 2011

Judith woont met haar man Randy Hansen, gepensioneerd verkeersvlieger, en bijna haar hele familie, in de heilige vallei van Chimayo, New Mexico. Samen met Randy werken ze aan de uitwerking van hun visie om als team wereldvrede te bereiken, heling voor de wereld en het ontwaken van de ‘hemel op Aarde’. Wil je meer weten van Judith, kijk op haar biografie op de Amerikaans site (HIER) en voor haar werk in Nederland kijk je op de Nederlands-talige site. (HIER).

Judith Moore is de moeder van 6 geadopteerde kinderen en heeft inmiddels 9 kleinkinderen. Ze werkte 20 jaar lang als een kinderadvocaat en onderwijzer voor ouders die geadopteerde kinderen hadden aangenomen of wilden gaan aannemen. Ze is voorzitter geweest van de ‘Citizens Review Board’ in New Mexico en was jarenlang de drijvende kracht achter de groei van de ‘Chinese Medicine and Acupuncture’ in haar woongebied maar ook in de hele Verenigde Staten.

Ze was werkzaam als boekhouder in de acupunctuurkliniek van Dr. J. Michael Moore, haar voormalige echtgenoot, waarmee ze 28 jaar samen leefde. In deze periode richtten ze samen de ‘Kaju Kenpo Martial Arts Dojo’ (school) op en hadden hier 16 jaar de leiding over. Judith werd aan het eind van deze periode langzaam aan bereid voor haar mediumschap en sinds die tijd (1992) wordt ze ‘Cosmic Messenger’ en begint hogere kosmische bewustzijnsvormen te channelen. Later zal blijken dat Judith haar tijd vér vooruit is en informatie doorgeeft, die feitelijk in dit tijdsgewricht pas op zijn plaats valt.

Judith Moore over haar verbinding met hoog-frequentere bewustzijnsvelden en vormen:
“Gedurende mijn channelings-ervaringen, ga ik feitelijk dóór de dimensies heen en kom in een andere staat van Zijn met mijn wezen, terwijl ik contact houdt met mijn lichaam en Aardse wezen. Deze andere staat van Zijn stelt mij in staat om de energetische balans te faciliteren van de elektro-magnetische energieën in deze dimensionele velden. Ik ben daarmee een ‘bewust trance medium’ en kan me aansluiten op een multi-dimensionaal zijns-netwerk.

De trainingen die ik hiervoor kreeg, werden ook geleid vanuit andere sferen. Ik heb mezelf volledig overgegeven aan het dienen van God, als een instrument van het Goddelijke om de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde te laten ontwaken. Het is mijn intentie om een pure boodschapper te zijn en een voertuig in dienstbaarheid tot de Goddelijke Schepper. Ik bezie mijn werk om klaarheid en puurheid te bewerkstelligen. Ik ben heel dankbaar voor de kans die ik krijg om te dienen en de assistentie die ik krijg, vanuit déze mystieke sferen, om dit werk mogelijk te maken.”
X

* * *

x

De wereldbrug is de reis van de ziel door de krachten van Armageddon heen naar de tuin van vrede

Judith K. Moore © 9 oktober 2011

© Vertaling: Dr. Herbert van Erkelens

x

Het is van vitaal belang dat we het Levende Hologram van de Nieuwe Aarde beginnen te actualiseren. Dat betekent dat we voorbij de waarschijnlijke realiteit kijken en ons focussen via het Oneindige Nu op dat deel van de holografische Aarde dat in Creatie een nieuwe dimensie van licht manifesteert en een nieuw potentieel voor de uitdrukking van Harmonische Eenheid, en wel een potentieel met waarheid als het fundament van rechtvaardigheid en met diepte van betekenis die wordt uitgedrukt tussen de energievelden van de psyche voordat woorden zijn gesproken.

De energie moet nu stromen vanaf de Levende Aarde om de vibratie van bewustzijn te voeden en te herstellen. De Apocalyptische krachten vragen om een oplossing. Zij drukken de snelheid (frequentie) van negativiteit uit via drama en dynamica van menselijk conflict. De oneindigheidsvibratie is het energiepatroon dat het verleden verbindt met het nu en de toekomst. Via de oneindigheidsstroom van Oneindige Eenheid in het oneindigheidspatroon zullen de elementen van anti leven en die van leven via een creatieve vereniging door het oneindigheidscentrum stromen, het absolute NU.

Sommigen onder jullie hebben de drempel overschreden en ervaren de nieuwe werkelijkheid terwijl anderen uitgerekt zijn tussen de dimensies aangezien hun lichtlichamen bruggen vormen om de stabiliteit te handhaven en de ruimte van de verenigde kracht vast te houden tussen de corruptie van disharmonische werkelijkheid en de gesynchroniseerde trilling van het Levende Hologram van de Nieuwe Aarde.

De Oude Holografische Aarde bestaat niet langer.
Zij is al ingestort, maar de energie van de patronen van disharmonische gefragmenteerde holografische ervaringen zijn nog steeds in staat om ontwrichtende krachten te genereren waardoor de stabiliteit van het Levende Hologram wordt beïnvloed.

Wat leiding geeft aan vrede, dat zijn de bronnen zoals de Shambhala portalen en de Lemurische lichtpoorten waardoor de vibratie van totaliteit stroomt en de vitale energetica van tijd wordt hersteld. De Oude Wereld is ingestort. Het is een herinnering en genereert zoals alle herinneringen energie die nu moet worden opgelost voor het herstel van de breuken in het parallelle tijdcontinuüm.

De perceptie waarmee je het verleden herinnert heeft relevantie voor het vermogen voor het evoluerende NU en de manifestatie van toekomstige ervaring. Daarom zorgt oplossing van emotionele beroering en lijden voor een sjabloon ten bate van het te voorschijn treden van de Oneindige Realiteit weg van de vervormingen van velden met breukvlakken die de psychische werkelijkheid met hopeloosheid en wanhoop dicteren.

De geest is als een stroom en een kracht geweest onder de verschijning van de realiteit, een stroom die als een machtig energetisch continuüm feitelijk foute handelingen en onbalans rechtvaardigde, rationaliteit rechtvaardigde met gedachten die niet levensbevorderend waren, hebzucht rechtvaardigde en de andere emoties van een wanhopige wereld.

Dit nu is een open veld geworden en ter wille van het te voorschijn komen van een nieuwe werkelijkheid dienen de energieën gegenereerd vanuit deze oude gedachtevormen getransmuteerd te worden met dezelfde trilling die Maria Magdalena [in het graf van Lazarus]  channelde, via haar vanuit de God Bron, om de prins die het lot van Osiris had ondergaan te herstellen, voor de opstanding van Jeshua Isha Jahwe Ben Jozef.

Nu is de tijd, de Tijd der Tijden, dat je focus vruchtbaar, niet futiel mag zijn, als je haar aanwendt. Als je je focust op oplossing van dualiteit moet die focus zich manifesteren in tolerantie, genade en compassie. Maar je moet sterk zijn en jezelf tegelijkertijd kunnen overgeven. De Tijd der Tijden is nabij. De sterkte van je geloof is de vezel van bewustzijn die een brug creëert om de actuele energieën van Armageddon die om een oplossing vragen te overstijgen. Je hebt ermee ingestemd de brug te zijn.

Een brug moet geconstrueerd worden van duurzaam materiaal dat de storm kan weerstaan en de nodige sterkte verschaft voor een veilige passage. Dit is geen test van geloof want je hebt het geloof of je zou niet het gevoel hebben [een bruggenbouwer te zijn]. Het was het diepe werk van alchemie waarin jouw bewustzijn via je persoonlijke ervaring een brug kan slaan tussen jouw realiteit en de machtige energieën die jouw wereld met massieve veranderingen van de Aarde zouden willen wegvegen.

Wanneer je de dingen in dat perspectief zet, dan is er een aanhoudende relevantie voor microkosmische ervaring als je je inlaat met de snelheid (frequentie) van energie uit disharmonische realiteiten die nu jouw aandacht eisen. Via genade is het mogelijk een brug te slaan.

De Harmonieën van Vereniging zijn de vibratie van het Goddelijke Huwelijk. Via de liefde die je in je ziel hebt mag je door de sluier heen reiken en mag je de wanhoop aanraken zonder tot wanhoop te worden. Maar voel haar ten volle en sta haar toe door je heen te stromen. Jullie zijn het licht. Jullie zijn degenen die ermee hebben ingestemd een grotere werkelijkheid te zien en je te verbinden met de elementaire krachten van Creatie die de Nieuwe Aarde baren.

De brug is sterk genoeg om de werelden weer samen te brengen. De grotere architecten van het verleden bouwden deze brug. Jullie bouwden deze brug met de toewijding aan de Weg en nu moeten jullie de brug zijn, de Wegbereiders. Jullie moeten in staat zijn om over te steken in een open veld die een creatieve oplossing biedt aan de wanhoop van de stervende wereld die gegenereerd wordt vanuit het mentale hologram van het lijden van het verleden.

Lineaire intelligentie berekent risico en manipuleert uitkomsten voor gewenste resultaten. Het [niet-lineaire] bewustzijn van de Nieuwe Aarde is genade, een toestand van volledige co-creatie en coöperatie die energetisch gevoed wordt vanuit het bewustzijn van de ziel die dan tot actie overgaat in de geest, in het lichaam en doeltreffende, zorgeloze levenspatronen vol inspiratie schept.

Er zijn vanaf vandaag (9 oktober 2011) nog maar enkele dagen over voor de voltooiing van de brug in de tijd, voor de volle verankering van het emotionele continuüm van menselijke ervaring, voor de verankering van die energieën die om een oplossing vragen. Veranker deze energieën in het Oneindige Nu en voed hen met de levenskrachtenergie van genade opdat zij de brug mogen zijn en de brug mogen oversteken naar een nieuwe realiteit die op hen wacht.

Zij die in nirwana verkeren dienen niet te oordelen over degenen die Armageddon overbruggen. Biedt hun bemoediging aan. Zij doen het echte zielswerk om de verschillende werkelijkheidsniveaus te overbruggen. Zij zijn niet minder betrokken bij het scheppen van vrede. Het zijn sterke zielen omdat zij in staat zijn de afstand naar de afgrond af te leggen zonder hun geloof te verliezen.
Pure liefde is wat hen sterker maakt. Onthoudt hun niet jullie liefde. Deelt die kwistig uit aan hen die een brug slaan tussen de dimensies van Armageddon en de conceptie van de Nieuwe Aarde. Weest vrijgevig met jullie liefde aan hen en het bewijs zal overvloedig zijn en de vezel van licht vormen geweven door de infrastructuren van de wereldbrug. Omarmt jullie vrienden met licht ongeacht de plek op de brug waar zij zich bevinden.

Er zijn er die zullen reageren vanuit een extreem disharmonische werkelijkheid. Sta hen simpelweg toe dit veld op te lossen. Het is niet door wat jij doet dat verandering zal plaatsvinden, maar door de dynamica van de energetica van de wereld die verrijst. De reis moet op een persoonlijk niveau gemaakt worden. Er is niets te vrezen. Jij bent van de leeuw, de Leeuw van Juda. Daarin ligt de waarheid, het licht en de weg.

Er zijn er die zich hebben voorbereid op deze verschuiving met een voorraad voedsel. Zij denken dat zij hun fysieke veiligheid kunnen voorbereiden. Maar de voorbereiding die nodig is gaat via het hart. Er is geen hoeveelheid opgestapelde goederen die bij deze reis van dienst kan zijn. Je zult die voorraad achter je moeten laten. Omdat de gedachte het voedsel van de geest dient te zijn, niet het voedsel van het lichaam. Je heb je in vele levens voorbereid op het voeden van de spirituele waarheid en het voeden van liefde. En diegenen die materiële goederen hebben opgestapeld kunnen die niet over deze brug dragen. Zij kunnen alleen lichte handbagage meenemen. Het geloof is jullie voedsel. Kijk naar het licht en word het licht en de onmogelijke reis wordt de queeste van de ziel die de vezel van menselijke existentie versterkt.

Je bent bereid de reis te maken en daarom bevind je je op de brug. Je beloofde jezelf dat wanneer de Tijd der Tijden zou komen, je het geloof zou hebben om de reis te maken en je doet het. En de wereldse dingen kunnen jou niet verschaffen wat je nodig hebt om deze reis te maken.

‘Hef je hart op en kijk naar de Morgenster’

Hef je hart op en kijk naar de Morgenster. Zij (Venus) toont je de belofte van de terugkeer van alles wat schoon is. Richt je ogen op de Morgenster, zij zal je leiden over de brug. Kijk naar die metgezellen die al in nirwana leven. Jullie zijn het zelf die je aan de andere kant van de brug ziet. Jullie zijn het. Jullie zijn de metgezellen vol geloof.
Jullie zijn hier en jullie zijn daar, maar jullie kunnen niet langer in het verleden leven. Die wereld bestaat niet langer. Bouw deze brug toch goed want jij wist lang geleden dat de diepzinnige architectuur van spirituele principes de sterkte zou zijn onder je voeten voor het overbruggen van de werelden.

Nu is de Tijd der Tijden. Jullie zijn omringd door het licht. Bemind door de krachten van de stromen van Creatie mag je er simpelweg zijn en je zult de synchroniciteit van toevallige momenten kennen die diegenen leiden die jij op je weg achter je liet. Je zult zien dat er nu geen duisternis is. Je zult alles zien wat je nodig hebt om te zien en je zult deze brug oversteken en je gehechtheid aan materiële zekerheid achter je laten.

Wanneer je werkelijk in staat bent om de gehechtheid aan de materiële zekerheid van het verleden achter je te laten, dan zul je ontdekken dat je voeten in de Tuin van Licht en Vrede wandelen en alle geschenken zullen om je heen stromen. Zij zullen jou gegeven worden en je zult hen gul uitdelen aan anderen. Dit is de belofte van de Tuin die manifest is in Creatie. Zij is al manifest in Creatie. Maar je ziel moet degene zijn om de reis naar de Tuin te maken aangezien dit tot de soevereiniteit van iedere ziel op aarde behoort om de eigen timing te kiezen. Je kunt je enkel focussen op je eigen persoonlijke reis en de liefde laten stromen eindeloos, oneindig, naar de zielen die de reis maken terwijl zij twijfelen aan het eeuwige leven. Zo persoonlijk is het.

Aldus zal vrede heersen wanneer je die vrede met je licht versterkt en jezelf met het geloof erin voedt. Dat is alles wat vereist is.

Wees bemoedigd, want dit is de Openbaring van het Levende Woord. Zij is gesproken vanuit de Bron van Oneindige Wijsheid, gecommuniceerd via de vibratie van de Omni Geest van Oneindige Eenheid. En aldus is het Geschenk de vezel van licht die de architectuur van de brug versterkt. Ontvang deze boodschap in je hart en als je je daardoor geïnspireerd voelt, is dat simpelweg omdat het licht binnenin jou is. Jij bent volop leven, ontwaakt en bewust van de grotere werkelijkheid.

De dageraad breekt nu aan. Alles was duister toen deze boodschap begon en nu is de dageraad aangebroken. Viert deze dag want zij is een Geschenk van het Leven.

Zo zij het en zo is het.

 

 

6 gedachten over “Over het invullen van de Nieuwe Tijd..

 1. Eindelijk wordt de onzichtbare wereld die altijd al belangrijker was, zichtbaarder, Schitterend de toespraak van Ronald Jan Heijn, heel bevlogen. Een HARTZAAK!!!

 2. @ dan gaan we de wereld heel anders inrichten en is de economie dienstbaar aan het geheel in plaats van allesbepalend zoals nu.

  De economie hoeft nergens dienstbaar aan te zijn. Economie is gewoon een effect van samen in leven zijn. Biedt elkaar onvoorwaardelijk toegang tot het leven, en klaar is Kees. Kan je gewoon in het hier en nu doen. Geen verhalen voor nodig. http://www.equi-transitie.nl

 3. Mooie artikelen, mooie toespraak.

  Ik haal Mooji nog maar eens uit de kast, zoals Ronald Jan Heijn zo mooi zegt, we zijn puur bewustzijn.

  You are the unborn, the undying, the timeless
  You were never born
  What is born is this form and the name that came into being
  And this coming into being appears in your own timeless infinite self
  You are pure awareness beyond names and form
  Beyond what comes and goes
  All these appearances they are watched effortlessly in yourself
  If you remain without identifying with what appears then your own timelessness will become self evidently
  You are the witness of all appearances, all fenomena
  You are the eyes that see all
  But these all seeing eyes they cannot be seen because it is itself formless
  Ideas such as becoming yourself or knowing how to be, leave these ideas and these ideas will leave you, they do not serve what you are
  Do not tie yourself to any intention nor to time, don’t anticipate to become something in the future and your timeless every present being will reveal itself more clearly

  Hier de volledige tekst.

  You are pure awareness.

  http://youtu.be/T2vw6CyCTjU

  En deze even omdat ie zo toepasselijk is en al een paar dagen steeds weer in mijn hoofd opduikt,

  Love is in the air:

  http://youtu.be/UCnf1OdlsI8

 4. DUIDELIJK in woorden gezet door R J Heijn. Ik zie graag een hele grote verandering komen ik ben het zat in deze smerige wereld van het grote geld te leven. En er ook nog aan mee te doen je wordt er alleen maar slecht door dat gegraai om geld.

  ANNUNAKI 12 e planeet

 5. Deze week lijkt de “brug” wel heel centraal te staan. Ik leest dit ook al heel vaak in het artikel van Judith. Bijzonder!

  http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/2459361/2011/06/29/Spijkenisse-bouwt-bruggen-eurobiljet-na.dhtml

  Op de Euro biljetten staan ook allemaal bruggen, vond de creatieve bruggenbouwer uit Spijkernisse uit (een jonge jonge met humor). Waarom staan er dan allemaal bruggen op ons geld? Ergens zie ik hier nu wel de spirituele betekenis van in…..na het lezen van het stuk van Judith…..

  Judith:
  De brug is sterk genoeg om de werelden weer samen te brengen. De grotere architecten van het verleden bouwden deze brug. Jullie bouwden deze brug met de toewijding aan de Weg en nu moeten jullie de brug zijn, de Wegbereiders. Jullie moeten in staat zijn om over te steken in een open veld die een creatieve oplossing biedt aan de wanhoop van de stervende wereld die gegenereerd wordt vanuit het mentale hologram van het lijden van het verleden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.