Advertentie

DOEN: Eenheidsbewustzijn vanuit eigen ‘Gods’-creatie..


DE KRACHT VAN VISUALISATIE


Eenheidsbewustzijn vanuit eigen ‘Gods’-creatie; DOEN!
x

2011 – WantToKnow.nl – VisualizeDaily.com
x

Je kunt de wereld veranderen en dat is gemakkelijk, hoe ongelooflijk het wellicht voor je klinkt. Heb je er weleens over nagedacht dat JUIST die ongelovige houding ertoe bijdraagt dat we met z’n allen als het ware vastzitten. En dat we in staat zijn, door het doorbreken van deze statische houding, bij te dragen tot een prachtig nieuw, collectief bewustzijn?

Hoe, maar hoe?
In de onderstaande YouTube legt wetenschapper Gregg Braden uit hoe de ‘Wet van Aantrekking’ werkt. Deze luidt dat er een veld om ons heen is, een collectief bewustzijn, waaraan wij allemaal deelnemen, waar we allemaal ons steentje aan bijdragen. En dat dit collectieve bewustzijn onze realiteit creëert. Het veld wordt continue beïnvloedt door ons allemaal, met name via ons DNA, onze lichtcodes die we in ons dragen. Natuurlijk, het DNA bestaat voor een deel uit fysiek, lichamelijke structuur, maar het heeft ook de kracht tot creatie, doordat het wordt beïnvloedt door de macht van onze gedachten en ons hart. Hiermee zijn we bij de bron-van-creatie!

Maar als we deze kracht nu al  gebruiken om ONBEWUST onze wereld te creëren, wat zou er dan gebeuren als we het BEWUST gaan doen..? Wij kunnen deze wet namelijk zowel individueel als collectief gebruiken om onze wereld te creëren, en dus ook te veranderen.

Wist je dat er zelfs een formule is, die bereken kan, hoeveel deelnemers nodig zijn om een bepaald effect (bijvoorbeeld vrede) voor een grotere groep te bereiken? En dat dit al wetenschappelijk bewezen is via herhaalde experimenten. En schrik niet, het veranderen van de omstandigheden voor hele wereldbevolking, zou slechts 8.000 deelnemers vergen…!
x

De kracht van visualisatie is een ‘Goddelijke gave’ aan de mensheid,

zodat deze haar lot in eigen handen kan nemen en

niet ‘machteloos’ aan de zijlijn toe te hoeft te kijken.

Dus, laten we deze gave dankbaar aanvaarden en gebruiken!

Lees het hele verhaal!

* * *

x

Transcript van deze video:

Met grote dank aan Puk voor de vertaling!

x

Greg Braden

“Van 1887 tot de vroege jaren 1990, was alle westerse wetenschap gebaseerd op het principe dat wat gebeurd op één plaats, absoluut geen effect heeft op wat ergens anders gebeurd. Maar inmiddels weten we, dat dit absoluut niet waar is. Daarom deel ik graag de volgende 3 experimenten met jullie, die absoluut de westerse natuurkunde op haar grondvesten zullen doen schudden!

Het eerste experiment
Dit werd uitgevoerd door een Russische natuurkundige, Vladimir Poponin, in het begin van de jaren 1990. Hij kwam naar de VS om deze serie experimenten te voltooien. Wat was Poponin’s idee? Hij wilde de relatie tussen menselijk DNA en het materiaal waaruit onze wereld bestaat onderzoeken. De kleine pakketjes energie die wij fotonen noemen, kleine lichtdeeltjes, zou je ze kunnen noemen. Dus, het experiment bestond eruit dat er een buis genomen werd, een glazen buis, waarna alle lucht uit deze buis werd gezogen, zodat er een vacuüm ontstond. Hiermee wordt gesteld, dat er niets in deze buis overblijft. Maarr.. Wij weten dat er nog steeds iets achterblijft in die buis: kleine lichtdeeltjes.

Dus, Poponin mat de deeltjes, om te zien hoe ze werden gedistribueerd. Vliegen ze overal heen binnenin de buis, of klonterden ze allemaal samen op de bodem, of wat gebeurde ermee? De resultaten van dit onderdeel van het experiment waren niet verrassend, omdat de kleine lichtdeeltjes, de fotonen, compleet wanordelijk waren. En dit was wel wat men verwachtte. Het volgende onderdeel van het experiment, is echter waar het écht heel interessant wordt, omdat zij ook wat menselijk DNA in deze buis hadden geplaatst. En het menselijk DNA, toen zij de fotonen opnieuw gingen meten, het menselijk DNA veroorzaakte dat de fotonen een lijn vormden. Het DNA had een direct effect op het materiaal waarvan onze wereld gemaakt is!

Nu, dit is precies wat oude spirituele tradities altijd gezegd hebben. Dat iets in ons een effect heeft op de wereld om ons heen.

Het tweede experiment
Dit is een fascinerend experiment, zij het wel een militair experiment. Wat zij hierbij in essentie deden, was dat er wat menselijk DNA genomen werd, wat schraapsel van het weefsel uit de mond van een donor of vrijwilliger. Vervolgens werd dit DNA in een apparaat geplaatst, zodanig, dat het effect ervan in de ene kamer van een gebouw gemeten kon worden, terwijl de donor van het DNA, in een andere kamer in hetzelfde gebouw was.

DNA (Janosh)

Wat zij deden was de vrijwilliger onderwerpen aan wat zij emotionele stimulatie noemen; deze zouden emotionele reacties oproepen, zoals plezier, verdriet, angst, boosheid of woede, dáár in één deel van het gebouw. En zij maten het DNA om te zien of het DNA een effect zou hebben op de emoties van de donor. Waarom zou het?

In Westerse wetenschap is er vandaag de dag absoluut niets dat stelt dat dat DNA nog steeds verbonden is met de donor aan de ene kant, en aan de andere kant. Maar wat in dit experiment werd ontdekt, toen men deze experimenten uitvoerden, was precies het tegenovergestelde. Het bleek dat als de donor zijn emotionele pieken en dalen had in een kamer, het DNA op precies hetzelfde moment haar emotionele pieken en dalen in een andere kamer had..!

Het derde experiment
Dus, het derde experiment werd, wederom, uitgevoerd in het begin van de jaren 1990, door het Institute of HeartMath. Dit is een baanbrekend onderzoeksinstituut in Noord- Californië, dat het menselijk hart verkent. Het hart is namelijk veel meer dan simpelweg ‘vlees en bloed’, dat bloed rondpompt door onze lichamen.
En hoewel onze harten precies dat doen, is dit het minimale wat ons hart doet.

De onderzoekers van dit instituut hebben ontdekt dat onze harten het sterkste magnetische veld in onze lichamen hebben, en dit elektromagnetische veld wordt geproduceerd door onze harten, waarbij het een effect heeft, dat zich uitbreid ver buiten onze lichamen.

Op basis van deze ontdekking werd een experiment ontworpen, om precies magneetveld-theorie te testen. Het zal je niet verrassen dat zij ook wat menselijk DNA namen en dit isoleerden, en vervolgens individuen vroegen die getraind waren in het voelen van wat coherente menselijke emoties genoemd worden (zeer duidelijke emoties van liefde, waardering, compassie, boosheid, woede en haat), om deze gevoelens op bevel op te roepen. Toen de mensen die getraind waren om deze gevoelens te hebben, deze opriepen, maten de onderzoekers de manier waarop het DNA reageerde. En wat zij ontdekten was het volgende: de aanwezigheid van waardering, liefde, medeleven, vergeving, werkt enorm ontspannend op het menselijke DNA!

En precies het tegenovergestelde is daarbij ook waar. In de aanwezigheid van boosheid, woede, haat, jaloezie, werd het DNA strak gespannen als een kleine knoop.

Elk van deze 3 experimenten is op zichzelf al interessant natuurlijk, maar als je ze echter allemaal samenvoegt, beginnen zij, meer nog dan dat het interessante, geïsoleerde experimenten zijn, een boeiend verhaal te vertellen.

En dat verhaal gaat ongeveer zo: het eerste experiment, van Vladimir Poponin, zei dat het DNA in onze lichamen een direct effect op onze wereld heeft. Zowel op het fysieke materiaal waarvan onze wereld gemaakt is, als op het energetisch niveau.

Het laatste experiment laat zien dat menselijke emotie het vermogen heeft om het DNA te veranderen, dit heeft dus een effect op de wereld om ons heen. En het tweede experiment, dat werd uitgevoerd door het leger van de VS, laat zien dat of we nu in hetzelfde gebouw zijn of 400 mijl van elkaar verwijderd, het effect hetzelfde is: we zijn dus niet gebonden aan ruimte en tijd.

Feitelijk vertellen de resultaten van de experimenten ons, dat jij en ik een macht hebben in onze lichamen die niet gebonden is door de wetten van de natuurkunde zoals wij die vandaag de dag begrenst zijn.

Oude tradities erkennen deze relatie niet alleen, zij nodigen ons uit een stap verder te gaan, en zij lieten precieze instructies na hoe wij dit in ons leven kunnen toepassen.

In de late 80-er jaren was ik ingenieur, werkzaam bij defensie, in ruimtevaartbedrijven. Ik begon deze concepten te verkennen, als ingenieur kijkend in de wereld om mij heen, om de geschiedenis te begrijpen van hen die ons voorgingen. En het was die denkwijze die mij op reis stuurde naar een aantal van de meest wonderbaarlijke plaatsen in de wereld.
Van de tempels van Egypte, naar het Andes gebergte in Bolivia en Peru. In India, Nepal, de hooglanden van centraal China en Tibet. Helemaal door de Amerikaanse Zuidwestelijke woestijn. Zoekend naar informatie en aanwijzingen die ons zouden helpen begrijpen hoe wij ons verhouden tot de wereld en hoe wij deze macht van voelen, deze macht die de taal spreekt van de wereld om ons heen, kunnen gebruiken.

“Polariteiten stromen in liefde samen in jouw hart…”

En dit is precies wat de abt in Tibet ons beschreef. Hij beschreef een manier van bidden die was gebaseerd op voelen. En hij zei: Wij moeten de gevoelens voelen alsof het gebed al beantwoord is. En in dat voelen spreken wij tot de krachten van de schepping die de wereld laten reageren op ons. Door toe te staan dat dit veld, het kwantum hologram, de geest van God, reageert op dat wat het is dat wij voelen in ons hart. Dus, meer dan bidden en je machteloos voelen in een bepaalde situatie – Lieve God, laat er alsjeblieft vrede zijn in de wereld – nodigt deze manier van bidden ons uit ons te voelen alsof wij deelnemen aan die vrede.

In 1972, werden vierentwintig steden in de VS gebruikt om een experiment uit te voeren, waarbij mensen werden getraind in het voelen van vrede op een zeer specifieke manier. Elke stad had bevolkingsaantallen hoger dan tienduizend mensen. En deze werden gedocumenteerd in een aantal van de zeer bekende TM studies (Transcendental Meditation Studies) die werden uitgevoerd in de vroege 70-er jaren.
Wat er gebeurde, was dat gedurende de tijd dat mensen de gevoelens van vrede voelden, in de gemeenschap om hen heen, tot buiten de gebouwen waar zij de ervaringen hadden, de gemeenschappen statistisch meetbare verminderingen in criminaliteit ervoeren. Gewelddadige criminele activiteiten tegen mensen, verkeersongevallen, verminderden. In sommige steden, zoals Chicago, waar een aandelenbeurs is, schoot de aandelenmarkt omhoog terwijl er vrede was. Toen zij hun gebeden stopten, werden alle statistieken omgedraaid. En zij deden dit steeds weer opnieuw.

En het was zo precies dat wij nu weten, de statistici konden dit bepalen, het precieze aantal mensen dat nodig is voor een kickstart van zo’n effect. Dus ik zal de formule geven, en dan zal ik omschrijven wat de formule betekent. Het effect wordt als eerste gezien als een bepaald aantal mensen deelnemen. En dat aantal, het minimale aantal, is de vierkantswortel van één procent (√1%) van een bepaalde bevolking.

Dus, wat betekent dat? Als je een stad van één miljoen mensen hebt bijvoorbeeld, neem je 1% van 1 miljoen (op je kleine rekenmachine) en dan neem je de vierkantswortel van wat dat ene procent was. En dat aantal geeft je aan hoeveel mensen je nodig hebt – het drempelaantal om het effect te beginnen. Het is duidelijk dat hoe meer mensen deelnemen hoe groter het effect is. Voor een stad van één miljoen mensen is dat nummer ongeveer honderd. In een wereld van zes miljard mensen, is de vierkantswortel van één procent van een bepaalde bevolking maar rond de achtduizend mensen.

Het menselijk DNA zou voor een groot deel -volgens wetenschappelijke conclusies- uit rommel bestaan..?! (klik voor Kryon-link) Ons DNA blijkt echter steeds meer, een universum op zich..!

Ik had in die tijd de mogelijkheid om wat video-opnamen te zien van de genezing van een 3 inch blaaskanker tumor in het lichaam van een vrouw die door westerse medische maatstaven gediagnosticeerd was als niet operabel. Zij was, als laatste strohalm, naar een medicijnloos ziekenhuis in Beijing, China gegaan. [Het is nu gesloten door de Chinese regering – vert.]

Dus in de video documentaire, laat de film een vrouw zien, liggend in een ziekenhuiskamer. Zij is volledig wakker, zij is volledig bij bewustzijn, zij gelooft in het proces dat staat te gebeuren. Voor haar, bevindt zich een echotechnicus wie een echoapparaat over haar onderbuik laat gaan, die wij kunnen zien op een gedeeld tv scherm. Aan de linkerkant van het scherm laten ze een momentopname zien, stilgezet op een bepaald moment als referentie. Op die manier kunnen wij zien wat haar conditie was op dat moment. Aan de rechterkant van het scherm, kunnen wij in werkelijke tijd meekijken, terwijl drie beoefenaars achter haar staan die werken met de energie in haar lichaam, en met de gevoelens in hun lichamen.

En wat zij doen is dat zij beginnen een woord te chanten dat voor hen, en daarover hebben zij overeenstemming bereikt, het gevoel in hen versterkt dat zij al genezen is. De chant zegt in essentie: “Al genezen”, “Al klaar”. En als zij beginnen deze gevoelens te hebben en deze woorden onder elkaar te zeggen, kunnen wij op het tv-scherm in werkelijke tijd deze kanker tumor zien terwijl die verdwijnt in minder dan 3 minuten werkelijke tijd. Het is niet zoals bij een tijdsopname in een documentaire waar je een roos ziet ontluiken in dertig seconden terwijl dat iets is dat normaal een dag nodig heeft. Dit gebeurt letterlijk in minder dan drie minuten..!

Haar lichaam reageert op de gevoelens van de beoefenaars die getraind waren om het soort gevoelens te hebben die zij hadden. En alles wat zij voelden was het gevoel dat zij zouden hebben in de nabijheid van een vrouw die al genezen is. Volledig in haar mogelijkheden, volledig capabel. Zij zagen haar niet als een vrouw die ziek is. Zei zeiden niet: “Slechte kanker, jij moet weg”.

Ik had de mogelijkheid om met de man te spreken die deze film gemaakt had: Luke Chan. En ik stelde hem een vraag: “Wat als die drie beoefenaars daar niet waren. Zou deze vrouw dit gedaan kunnen hebben, zou ieder van ons dit bij ons zelf kunnen doen?” Hij glimlachte naar me, toen ik hem deze vraag stelde. Hij zei, “Gregg, in alle waarschijnlijkheid zou zij dit alleen hebben kunnen doen. Echter, er is iets met ons mensen, dat ervoor zorgt dat wij ons bekrachtigd en sterker voelen als wij worden ondersteund door anderen in de dingen die wij geloven, in de dingen die wij willen bereiken.”

Het ijskristal van Emoto waarin de gedachte is ‘vastgelegd’: ‘Liefde en dankbaarheid’..!

Meer recent, is er onderzoek gedaan door wetenschapper Masaru Emoto, naar de relatie tussen menselijke emotie, menselijke gevoelens en waterdruppels. Het laat deze relatie nog scherper zien. Wat er gebeurde is dat deze wetenschapper, met dit bepaalde onderzoeksproject, ontdekt heeft dat waterdruppels, die 70% van onze wereld uitmaken en 70% van onze lichamen, dat deze waterdruppels reageren op menselijke emoties.

Of het nu gevoeld wordt in het lichaam, of het zelfs opgeschreven is op etiketten die worden geplakt op flacons water met de emotie van de wetenschapper op het moment dat de etiketten worden geschreven en op de flacons geplakt worden. De flacons werden bevroren voor een bepaalde tijd, uit het vriesproces gehaald, en terwijl zij beginnen te ontdooien, kristalliseren zij. En de kristallen vertellen het verhaal over wat er gebeurt met de emotie.

En het is een prachtig, prachtig, zeer duidelijk voorbeeld van hoe elk van ons de mogelijkheid heeft om deel te nemen. Niet om te overheersen en manipuleren, maar in plaats daarvan deelnemen aan de gebeurtenissen in onze wereld, de gebeurtenissen in onze levens, onze families, onze gemeenschappen en onze lichamen door het veld dat iedereen in de schepping verbindt.”

Vertaling: Puk

x
* * *

Tijn en Kris Touber:

Stadsverlichting, verander de wereld vanuit je huiskamer..!!

In 1993 kwamen 4.000 mensen die regelmatig mediteerden, bij elkaar in Washington, D.C.. Hun doel was de criminaliteit in de stad met maar liefst 20% terug te brengen..! Gedurende het experiment, dat 8 weken duurde, daalde de criminaliteit inderdaad, met maar liefst 23%! Ook waren er minder verkeersongevallen, was het minder druk op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen en werden minder mensen ziek. Dergelijke experimenten zijn sindsdien 48 keer succesvol herhaald, onder meer in oorlogsgebieden als Israël en Libanon.

Zo vaak vragen mensen hoe ze kunnen bijdragen aan een betere wereld. Het antwoord daarop is dus simpel. Ga regelmatig samen met vrienden en bekenden een uurtje mediteren. Hoe meer mensen op deze manier samen in een helder en coherent bewustzijn zijn, hoe groter het krachtveld zal worden. Het effect van gezamenlijke meditaties is onderzocht:

Hoeveel mensen heb je nodig hebt om dit effect ook in je eigen omgeving te bereiken? Dat is ook onderzocht en blijkt ongeveer 1 procent van een samenleving te zijn. Als deze mensen echter geoefend zijn in meditatie, heb je aan de wortel uit 1 procent van een samenleving al genoeg. Voor een stad als Amsterdam, met zo’n achthonderdduizend inwoners, ga je dus effectief worden met negentig mensen. Een heel kleine groep mensen kan dus een groot effect hebben op de samenleving, indien zij coherent zijn – dat betekent: stil, afgestemd, beschikbaar.

Wil jij een betere wereld: werk er dan ook aan..!!
Als je een betere wereld wilt, hoef je dus niet eens de straat op..! Je bent veel effectiever als je een krachtig, coherent veld creëert. Geen methode is sneller, goedkoper en effectiever.
In heel Nederland stellen mensen hun huiskamers open om samen een veld van coherentie te creëren. De meeste huiskamers hebben een eigen agenda en een gezamenlijk moment met alle huiskamers: iedere tweede zondag van de maand tussen 20.00 en 21.00 uur (inloop in stilte vanaf 19.45 uur, toegang gratis).
Wil je meedoen of je eigen huiskamer op de kaart zetten? Meer informatie? Data en tijden? Kijk HIER

X

* * *

Ook Janosh roept je ook op tot Eenheidsbewustzijn!
x

De frequentie Eenheidsbewustzijn

Janosh: “Er is een project gaande, iets groots dat schuilgaat achter de problemen van de hedendaagse wereld. Langzaam komt het achter de gordijnen van ons eigen toneelspel vandaan. Het is een ongrijpbaar bewustzijn, een gevoel dat ons in de kracht van het NU zet. Waar de politieke en economische systemen steeds verder afbrokkelen, groeit bij ons het verlangen naar een nieuwe wereld; een wereld waarin angst, hoop en schaarste niet langer van invloed zijn. We zijn klaar met het drama en de onrust die heerst.

Er moet iets gebeuren, maar wat kun je als individu doen? In deze kennismaatschappij zijn we genoodzaakt om toe te kijken hoe de hooggeplaatste politici het samen uitvogelen en dus staan we machteloos. Weet echter dat het zo niet hoeft te verlopen. Je kunt vandaag nog kiezen voor verandering door boven je angst uit te stijgen. Verbind je met het Eenheidsbesef door aan de andere kant van het gordijn te gaan staan. Kies vrede boven oorlog, eenheid boven conflicten en welzijn boven armoede.

Geef om je medemens, wetende dat iedereen met hetzelfde worstelt als jij. Zo ben je niet langer toeschouwer van ellende, maar onderdeel van een groter geheel. Deze frequentie Eenheidsbewustzijn helpt je om contact te maken met het nieuwe bewustzijn dat ons met elkaar verbindt.”

* * *

x

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak – Doe Ook Mee!

Klik op de illustratie voor deze lead naar Wereldwijde visualisatie!

Wij wonen op een prachtige planeet. Er is zoveel liefde en schoonheid. Maar de machten die ons besturen, de regeringen en de elite, willen maar niet doen wat juist is. Moeder Aarde produceert genoeg om minimaal 10 miljard mensen te laten leven in vrede en overvloed, maar alles waar onze hoogste bestuurders aan kunnen denken is hoe zij aan de macht kunnen blijven, oorlogen en conflicten kunnen creëren en ons meer en meer kunnen laten betalen. Via duistere broederschappen en geheime operaties negeren zij de wil van de mensen. Zij proberen ons in een staat van afhankelijkheid en angst te houden via de media, die zij beheersen.

Is het niet tijd om dat te veranderen?
Is het niet tijd dat WIJ beslissen hoe de planeet bestuurd moet worden? Het is gemakkelijker dan je denkt. Ja, echt. Er is een natuurkundige wet waarvan je al gehoord zou kunnen hebben, die perfect is voor het verbreken van dit oude paradigma, dit oude en afgeleefde systeem waarin de rijken de rest van ons overheersen. Deze wet heet ‘De Wet van Aantrekking’. De wet zegt dat wat jij ook maar wilt en waarop jij je focust, wat je werkelijk in je hart voelt, wordt aangetrokken tot jezelf. Kijk het maar na op het internet of in de bibliotheek (lees bijvoorbeeld ‘The Secret’). Er zijn vele, vele verhalen van mensen die hun leven op deze manier succesvol veranderd hebben. De manier om dit te doen, is door middel van visualisatie. Als je iets visualiseert dat je wilt, en je voelt de vreugde alsof HET AL GEBEURD IS, dan zal het zich manifesteren.

Je kunt deze fantastische methode, die niets anders vergt dan je focus en toewijding, toepassen op je persoonlijke leven, maar ook voor het hogere goed van onze planeet en mensheid. Hoe meer mensen hierop focussen, hoe sterker de energie wordt. De energie die uitgezonden wordt door een groep mensen, vermenigvuldigd zichzelf, het wordt sterker dan de som van die mensen. Geloof ons niet op ons woord, het is wetenschappelijk bewezen.

 

39 gedachten over “DOEN: Eenheidsbewustzijn vanuit eigen ‘Gods’-creatie..

 1. Citaat van Emoto Masaru: “Ik zou willen zeggen dat de natuur en het Universum uit de begrippen Liefde en Dankbaarheid bestaan.”

  Mag ik dit gedicht waartoe ik ge-inspireerd werd op 27-03-2011 hieraan toevoegen, ik wil ook graag dat iedereen meewerkt waartoe dit bovenstaande artikel ons oproept:

  Wij mensen hebben Liefde nodig
  we willen Leven in het Licht.
  In Liefde en Licht.
  In de vorm van aandacht en begrip
  waardering en respect voor wie we zijn.
  Liefde is ook Dankbaar kunnen zijn
  dankbaar voor het kleine
  maar zeker voor het grote
  Dankbaarheid verdient aandacht
  dankbaar voor wie we zijn.

  We hebben onszelf niet gemaakt
  zo denken we, maar
  we kunnen zoveel met onze gedachten
  onze innerlijke duisternis en hele duistere werelden oplossen.
  De mensheid is zo toe aan vernieuwing
  net zoals de Aarde waarop we leven.

  Laten we dat oude programma nu eens laten crashen
  de geschiedenis hoeft zich niet te herhalen
  dat willen we toch helemaal niet weer
  dan is het ook niet nodig
  wij kunnen onze eigen wereld creëren.
  Focus je op het nieuwe, laat vreugdevolle gedachten toe
  laat het liefdevolle, vredelievende zaad ontkiemen.

  Wees niet bang, durf je over te geven
  aan jouw eigen levenskracht.
  ga niet langer tegen de stroom in.
  Meegeven is zoveel mooier dan vechten
  vechten tegen jezelf of tegen de ander, is zo’n onzin
  we zijn immers van hetzelfde ras.

  En daarom mogen we onze Liefde in verscheidenheid
  laten zien en beleven
  in het SCHITTERENDE EENHEIDSBEWUSTZIJN!!!

  HARTEGROET Alice

 2. Kunnen we als lezer soms een datum pakken voor een experiment.
  Velen hebben een eigen netwerk en je zou bewust iets kunnen kiezen…….voor bv Nederland bv een nieuwsuitzending waarin bekend gemaakt wordt dat er
  contact is in nederland of noem maar wat anders wat goed te controleren is.

  Guido?

  1. @Anyoneyouwish, Geen idee wat Guido hierop antwoordt. maar mij valt op dat je iets vraagt, een experiment, dat te controleren valt. En controle hoort zo bij het verstand. Het is juist de bedoeling dat wij dat meer loslaten en wij meer vanuit ons hart gaan leven. Jouw eigen wijsheid, Anyoneyouwish, daar gaat het om. Het innnerlijk weten is voor ons allen beschikbaar, toen ik het gedicht las van Marianne Williamson, over onze “grootsheid” was dit voor mij een eye-opener. Toen dacht ik bij mezelf: “Ik neem de uitdaging aan, als het zo werkt.”
   Ik ben het met Marianne eens dat we bang zijn voor het licht en de kracht in ons. Veelal als mensen bidden of met persoonlijke affirmaties werken en ze krijgen positive tekens vanuit het Universum, worden ze bang of maken zichzelf wijs dat het toeval is, uit angst. Want stel je voor dat zoiets groots als het Universum zich met jou bemoeit!!! En toeval bestaat echt niet. Anyoneyouwish, maak je eigen “experiment” vanuit je hart en gevoel met vertrouwen en de juiste intentie, dan kan het niet mislukken. Je Ziel wil n.l. niets liever.
   Hartegroet Alice

  2. @Alice

   Ik heb al heel wat levens en experimenten doorlopen.
   Leven vanuit het hart is niet het probleem , maar dat menselijke trekje wat velen net als ik hebben …ik ben zeg maar gewoon anyoneyouwish
   Ik ben zeker niet bang voor het licht en de kracht in mij en weet heel goed wat je er mee kan bereiken net als jij denk ik of moet ik zeggen weet ik omdat ik anders weer in mijn verstand stap.
   Voor mij was meer het punt dat als een aantal mensen dit bewust doen er velen zijn die dit ook voelen en meegaan in jouw buurt/kring of hoe je het ook wil noemen.
   Op een gegeven moment gaan die kringen elkaar raken en dan…….
   Moet zeggen dat ik ook geniet van je mooie en positieve benadering van de dingen.

  3. @ Ja, Anyoneyouwish, fijn om jouw reactie te lezen, had het een beetje verkeerd gesnopen!! Ik kan ook niet wachten tot de kringen elkaar raken. Groet van ziel tot ziel, Alice

  4. Guido,

   Of elke dag inloggen in het veld met je beste intenties.
   Maar tja, iedereen heeft zo zijn bezigheden, een vast moment wordt lastig.
   Of 3 tijds momenten per dag, zodat mensen met wisselende tijden ook mee kunnen doen.

   Bekend maken, tja daar is al veel over gezegd, hamer erop in je omgeving.
   In het klein beginnen

  5. Panoramix: dat is precies hetgeen ik met dit artikel wil bereiken: Het is niet ‘ver’ weg, je hebt er geen speciale extra ‘gaves’ voor nodig; iedereen kan het. Met toewijding en focus en met heel je hart WENSEN en blij worden bij het beeld van je Wish-come-true.. Het enige is om het niet tijdens iets te doen, maar gewoon een paar minuten tijd ervoor nemen. Er ook in geloven, want het doen en er niet in geloven, maakt dat je het precies NIET wenst..!!
   Enne.. Anyoneyouwish: je bent het omdat je het wenst waarschijnlijk, zónder dat je het wellicht in de gaten hebt..?

  6. @Guido, je kan dan zou ook zeggen: “Leef je wensen!!” Want wij ZIJN de verandering immers.!!
   Zie ook mijn reactie op 3.4.
   Liefs Alice

  1. @Mirakel multi D, je verbaast me, NU pas begin? het was toch allang begonnen? 🙂

  2. Ja nou…ik zie dit als een goed experiment….om iets met energie te doen die vanuit onszelf komt….hup achter die computers weg…..en nu iets doen, en onze spirituele spierballen laten zien….hier wordt ik nu enthousiast van…

  3. @Panoramix, “Elke dag inloggen in het veld met je beste intenties,”???

   Als het oude paradigma verruild wordt voor het nieuwe bewustzijn, dus de geconditioneerde overtuigingen vervangen zijn, is er geen bepaald moment meer nodig. De intentie, omdat ze uit het hart komt, is altijd goed en aansluiting met het veld is er sowieso, je kan je immers niet uitloggen, al zou je willen.
   (Zie ook gedicht hieronder)
   Wel snap ik dat je hier iets wilt aanreiken gezien je eerdere bericht op 5. Het valt niet mee om andere mensen bewustwordings richtlijnen te geven. Volgens mij komt dit omdat er vele wegen naar de Bron zijn. Sommige paden zijn ontzettend kronkelig en bovendien met bergen en dalen, wij als medemens hebben daar totaal geen inzicht op. Laat niet onverlet dat, en laat ik voor mezelf spreken, we het ontwaken graag willen versnellen. Het kan mij niet gauw genoeg gaan.
   En ik zeg het weer met een gedicht:

   Een paradijs op Aarde creëren
   daar willen we allemaal aan meewerken toch?
   we twijfelen of het zou kunnen, want
   dit denkbeeld staat ver van ons af.
   We kijken steeds naar het verleden
   en roepen dan het oude programma weer op
   terwijl het nieuwe is ontworpen
   we hoeven alleen nog maar de keus te maken.

   Oude angsten geen kans meer geven
   omarm het kwaad en maak het klein
   meer licht en ruimte in jezelf, schept
   licht en ruimte in het hele Universum
   om zo de ontsluiering van het prachtige
   Nieuwe Bewustzijn mogelijk te maken.

   Alleen wij kunnen de ondergang van de
   Aarde en alles wat er leeft keren.

   Laat het verleden rusten en de toekomst komt vanzelf.

   Het Heden, het NU vraagt onze aandacht

   Liefdevolle aandacht veranderd ons paradigma
   En neemt ons mee naar een Andere Werkelijkheid.

   Vanuit mijn hart Alice,

   Iedereen zal nu eens moeten gaan begrijpen dat het vanuit onszelf begint, wij ZIJN zelf de verandering.
   “verbeter de wereld en begin bij jezelf”!!! is geen holle frase. Dit citaat kreeg ik onlangs onder ogen en ik onderschrijf het ten volle: “Wanneer je kunt accepteren dat je een goddelijk wezen bent in menselijke gedaante bent, zul je dit ZIJN,”
   Geloof is ons al zolang voorgehouden vanuit de kerk, welke godsdienst dan ook, geloof werd ons opgelegd vanuit de dogmatiek. Maar het gaat om ons innerlijk weten, onze eigenheid, de waarheid die in ons hart zetelt, waarmee we contact kunnen maken met onze ziel en vandaar naar de Bron, ons aller Thuis. Hiernaar op weg dat is Evolutie en hiervoor hebben we ons eigen exclusieve levenspad. Als dat niet schitterend is!!!
   Hartegroet Alice

 3. Lekker wegdromend bij allerlei soorten wensgedachten die zelfs het voorstellingsvermogen lam legt! Wat prachtig om te zien hoe de wereld doormiddel van rozebrillenkijkerijtjes verwordt tot een kleve bende elkaar niet begrijpende mensen die ergens wel de klok hebben horen luiden maar de kleppel nog steeds aan het zoeken zijn! Of is dat weer te negatief van mij? Nee, ooit eens gelezen dat wij engelen zouden zijn met geheugen verlies daar waar ik voor mezelf al bepaald had dat ik een God ben met geheugen verlies. Toch een verschil van dag en nacht… Ach perceptie, of zou jij zeggen dat het een mening is? Hoe je het wendt of keert, wensgedachten zijn hardnekkig!

  http://www.jeejee1970.blogspot.com

 4. Ja een heel mooi artikel met de oplossing voor al onze problemen op deze zeer prachtige planeet Aarde, met helaas code rood als vlag, is simpel:

  -beschouw niets als onmogelijk.
  -leef alsof het er al is.
  -en wees boven alles congruent, heb lef.
  -wijs niets af, ergens heb jezelf ook iets dergelijks.
  -laten we vooral in onze directe woon-/leef omgeving het neerzetten i.p.v.
  op die blogs, facebook, hyves.

  -humor geneest alles.
  -besef ten alle tijden dat elke potentie op je wacht of er al is.

  Snap ik alles? Nee. Ben ik dan super? Nee. Ik voel me niks beter of verder dan wie dan ook!! Eenheid is het antwoord op alles, maar wanneer beginnen we dan?

  Ik confronteer altijd op een zachte maar rake manier. Geen uitvlucht is dan nog mogelijk. Dan hebben mensen geen vlucht mogelijkheden meer.

  Eenheid is verantwoordelijkheid, eenheid is het weten en doordrongen zijn dat we hier niet zo maar in de materie zijn.

  Kom op beste mensen, daag uit, ik heb hier ervaring mee, het is echt om blij van te worden, want overal ontstaan spontane reacties, en wel hele leuke..

  Kom op

 5. Ja en daar gaan we weer, het is een roze ijsjes verhaal. Helaas het is de waarheid, echter de werkelijke daadkracht ontbreekt.

  Elkaar aanvullen i.p.v. aanvallen is 1 letter verschil, met een onmeetbaar verschil in werkelijkheid.

  Eenheid is elkaar opbouwen, niet afbreken….simpel toch….

  Ik geniet van mijn roze bril

 6. twee kanttekeningen, prachtig artikel overigens…
  Ok energie werkt, ook vanuit huis maar als je de straat op gaat of gewoon zoveel mogelijk mensen overtuigt, makkelijk als je zelf kunt schijnen als de zon, kan iedereen. Dan kun je nog veel meer veranderingen teweeg brengen. Wees niet bang, je mag er zijn.

  Ten tweede, eigenlijk hetzelfde ergens, aantrekkingskracht werkt. Je kan van alles aantrekken wat je wilt. Wie wil er wat? Ego? Persoontje? Wat wil het persoontje?
  Als kind heel veel snoep en speelgoed, wat wil het als het ‘zogenaamd’ volwassen wordt?

  Dan heb je als hier wat meer van weet met witte, grijze en zwarte magie te maken.
  Wat wil je aantrekken? Weet je het wel zeker?

  Witte magie, ten gunste van eenheid, alles zeg maar, werkt drie keer terug op je.
  Zwarte magie ook, als je dus iemand doodwenst, dan heb je voornamelijk jezelf ermee.
  Grijze magie, ligt er tussenin, mensen lijken erg gelukkig en rijk maar zijn ze dat ook?

  Zo maar even wat speelse ideeën voor ieder om over na te denken alvorens van alles te wensen…

 7. Wees niet bang voor jezelf of anderen,
  Het leven is je gegeven, je bent vrij.

  Iedereen wil je naar zijn beeld veranderen,
  Naar zijn evenbeeld maar jij bent JIJ!

  Het leven is een school, elke dag leer je weer wat,
  soms een kleinigheidje soms een wereld van verschil.

  Soms duurt het jaren alvorens je dingen vat,
  soms wordt het je allemaal veel te veel.

  Hoe zwart en zwaar het soms ook lijkt,
  Uiteindelijk komt alles wel weer goed.

  Een kleine boodschap die je wereld verrijkt,
  Maakt het leven weer honingzoet.

 8. “Change comes with the children holding hands, they carry the light to bring Peace on Earth. Witness the joy and laughter from the children who have a natural way of peace keeping and who are always willing to help other children. Our children can still see the wholeness and holyness and the oneness, because they carry this. On your journey, enjoy and celebrate life and love. We have always been Love.”

  Dit is een boodschap die wij doorkregen ivm Eenheidsbewustzijn en ons project WorldPeaceChild. “Just Being Love…changes the planet”, zegt Keisha Crowther (Little Grandmother, binnenkort HealingSoundMovement tv special met haar) ook. Inderdaad de eenheid zijn dus, just do it!

  Binnenkort starten ook de opnames van onze eerste WorldPeaceChild TV uitzendingen (ook op de kabel en via glasvezelnetwerk, we zijn overigens nog op zoek naar sponsoren), als jullie mooie gedachten hebben voor scholen, instanties en/of projecten die bij onze missie zouden passen, laat het ons dan weten, want het gaat om de kinderen (en ons innerlijk kind, zie en hoor hier: http://www.worldpeacechild.com/prayer-for-the-children.html). Want een betere wereld achter laten voor de nieuwe generatie is pas echte duurzaamheid vanuit eenheidsbewustzijn…

  Meer info over de tv-uitzendingen hier: http://www.healingsoundmovement.com/news

  There are two ways of spreading light;
  to be the candle or the mirror that reflects it.
  Edith Wharton

 9. Voordat ik in slaap val…..en mijn ogen dicht heb, kijk ik door een soort venster…en zie ik de meest mooie landschappen..alsof ik naar een hele intense foto kijk..? Prachtige groene velden met bloemen, mooie meren met prachtig gouden riet…?
  Ik vertelde dit aan een fam lid…en zij gaf mij aan dat zij hetzelfde ziet, maar dan met bossen.
  Zijn er meer mensen die dit ervaren?

  1. @ JaNee… Dit keer bedoelde ik het niet als grapje hoor…Ik denk dat meditatie mogelijk tot mooie ervaringen zou kunnen lijden, makkelijker nu lijkt wel.

  2. Ja, dat zie ik ook als ik “stil” ben. Ik ervaar dit als een betere soort van TV kijken…. ben verwonderd over wat ik steeds zie.
   Soms scherp en zeer gekleurd, andere keren alsof ik door een soort matglas kijk.
   Dan weer landschappen, maar ook mensen van veraf en HEEL dichtbij.
   Helaas op dit moment heb ik nog GEEN controle op wat ik zie, maar ik kijk er iedere keer naar uit!
   groeten, Willem

  3. Wouw zo ervaar ik het ook!!! Bedankt!
   Ja het is mooier als 3D he? En idd. de kleuren zijn prachtig!

 10. Het lijkt mooi, maar is slechts een droom. Als er vandaag vrede is begint morgen de strijd weer van hebzucht, jaloezie, onvrede, ondankbaarheid, bedrog, misleiding, etc. Dit soort verhalen maken alles veel te ingewikkeld. Wees tevreden met wat je hebt, aanvaard elkaar en vul elkaar aan. Mijn vrouw en ik fietsen , sporten, genieten van de natuur, werken veel samen in de tuin en we hebben echt geen TM daarvoor nodig.
  De vrede die we hebben gaat al dit soort dingen ver te boven, alleen God weet het.

  1. @Rikkie: even maar weer Henry Ford erbij:
   “If you think you can do it, or you think you can’t do it, You are right.”
   We creëren onze eigen wereld, als jij gelooft dat het zo is, dan is het zo Rikkie. Het NIET-geloven is even zo sterk als het wel geloven: ergo er is alleen maar ‘geloven’ = scheppen/creëren!!

 11. Helemaal geïnspireerd door een artikel in spiegelbeeld..De efteling laat een goed einde voor de mens zien..heb ik het sprookje van Joris en de draak even opgezocht om hier te plaatsen:

  De symboliek volgens Claudia Coole:
  Het overwinnen van de draak:
  De meest vervelende eigenschappen in de mens en de daaruit vloeiende gebeurtenissen en creaties op aarde, is een geestelijke en fysieke strijd die momenteel hoogtij viert!
  Het lam…symbool voor jezus die iedere keer geofferd wordt aan het kwaad….
  Heerser over water en vuur: Onbegrensbare gloeiende horizon die Joris aangeeft. Joris vertrouwde volledig op de kracht van dit onnoembare verschijnsel uit de alfa en omega (ook te zien bij David en Goliath….
  Joris komt uit een ver land waar de onvoorstelbare en onuitspreekbare woont, dat overeen komt met de aardsengel Michael die de draak overwon en als Vorst van de Hemelse legerscharen vrede en gerechtigheid terugbracht op aarde en daarbij de mens redt van diens ondergang.
  De koning is Joris eeuwig dankbaar wat overeenkomt met de eeuwige dankbaarheid als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er is zoals hij beschreven wordt in openbaringen 21, want “hij zal alle tranen uit hun ogen willen, en de dood zal niet meer bestaan;geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want het oude is voorbij…..Joris en de draak zou een levensecht geschrift zijn aldus de schrijfster van de dagelijkse werkelijkheid.

  Volg je hart door te kiezen voor pure liefde, neem beslissingen op basis van wijsheid en niet op basis van geluk en wees vooral stoutmoedig met een nobel hart.

  (We zullen het toch zelf moeten doen, gaat om het idee 😉

  http://www.youtube.com/watch?v=WWaFO_sD_aw

  1. O ja nog wat vergeten…..Joris zou 1011 ducaten krijgen (als ik het getal goed heb)…zitten weer 11jes in. Joris zegt dan….geeft dat geld maar aan het volk, die het hard nodig heeft. Numerologische wel bijzonder.

 12. Overigens, een nieuwe religie is geboren! Is dat nu echt de bedoeling dan? Zo van de leugen de onwerkelijkheid in, zonder dat er ooit een werkelijkheid is vastgesteld. Behalve dan het geleuter welke de wetenschap heeft bedacht over het geheel van ons bestaan en de kerk over onze geestelijke toestand daarin! En met beide geintegreerd als een blokbeton in ons onderbewustzijn gaat de mens met die kolder in de kop opzoek naar iets nieuws. Een nieuwe verlichting, een nieuwe redding, een nieuwe verlossing! Tja, en toen gebeurde een nog grotere vergissing. Niet alleen wordt de oude vergissing nieuw leven ingeblazen door allerlei wensgedachten achter elkaar te plaatsen en te bombaderen als verlichting. Het was nooit echt duidelijk wat het geloven nu precies deed met de mens, behalve vernietigende insincten losmaken en wensgedachten opwerpen, niets ertussenin! Het blijkt! En de te ondernemen pad, weg uit dit zogenaamde doolhof, zou op zich de redding al moeten zijn… Het is zelfs gebeurd dat mensen verdwaald zijn geraakt en niet goed weten waarmee ze bezig zijn. Behalve misschien de boel nog meer te verwarren, daar waar het al verwarrend genoeg is voor de meesten! Een nieuwe religie dus met nog steeds God op de eerste plaats of ben je intussen tot de ontdekking gekomen dat we Goden zijn met geheugenverlies. Ow, een engel mag je natuurlijk ook zijn… want ook die lijden aan geheugen verlies. Maar je bent een God, een creator… Ik bedoel, een engel van het Goed of een God van het kwaad… beide zijn slachtoffer in het geheel wanneer je je geheugen verlies overwonnen hebt!
  groeten Jeroen.
  http://www.jeejee1970.blogspot.com

 13. Stel je eens voor: Eén wereld zonder onderdrukking. Wij, mensen, worden al zo ongelooflijk lang onderdrukt.
  Stel je eens voor: Een wereld zonder de aanwezigheid van geld of andere betalingsmiddelen. Een wereld waarin een ieder zijn of haar talenten gebruikt op gebieden waar het nodig is. Alles kan gewoon doorgaan maar dan zonder betaalmiddelen.
  Geen dure verzekeringen meer, alles wordt gewoon gerepareerd omdat de juiste kennis aanwezig is. Ieder mens heeft wel een talent waarmee hij de wereld “draaiende” kan houden. De bakker bakt gewoon zijn brood en deelt dit gratis uit. De supermarkten worden gewoon aangevuld omdat de productie gewoon door kan gaan. Alles is gratis en een ieder helpt mee voor zover dat mogelijk is.
  Het gebruik van geld (ruilverkaveling) is ouderwets en niet meer van deze tijd. We hebben inmiddels alles al opgebouwd en alle kennis is aanwezig en kan zelfs uitgebreid worden.
  Stel je een wereld voor waar geen armoede, geen rijkdom is, maar gewoonweg………………..Allen gelijk!
  Hoe bekrompen is het eigenlijk te denken dat alles met geld te koop is. Liefde is waar om het draait. Liefde voor je naaste, liefde voor alles wat leeft.

  1. Schitterend, wat een mooie werkelijkheid, daar wil iedereen aan meewerken toch. We willen tenslotte allemaal LIEFDE!!! Daar gedijen we op omdat het ons geboorterecht is en dat is niet het geld. Liefs Alice

  2. Lees het boek eens van Stefan Denaerde die een close encouter had en dit in een boek heeft verwerkt.
   Zeer indrukwekkend en principe buitenaardsen komt erg overeen.
   Geeft je een zeer goed gevoel als je het gelezen hebt en ziet hoe het ook kan.

   Iedereen doen waar hij goed in is en genoeg voor iedereen.

   In 1969 verschijnt Buitenaardse beschaving voor het eerst en wordt direct
   een bestseller. De auteur stuit bij toeval op een ufo en staat oog in oog
   met acht buitenaardse wezens, afkomstig van een planeet buiten ons zonnestelsel. Zij gunnen hem via computers en filmbeelden een kijkje in hun
   leefwereld. Denaerde constateert verbijsterd hoe een zeer hoog sociaal niveau en verregaande technische kennis het leven bepalen op een planeet met meer dan 5000 inwoners per vierkante kilometer. Er bestaat echter geen hongersnood of armoede. Iedereen heeft een huis en werk. Nu, meer dan veertig jaar later, rijst dan ook de vraag: wat kunnen wij, anno 2011, leren van deze bijzondere ontmoeting? Kan de kennis van de Jarganen ons helpen met het oplossen van armoede, hongersnood en de huidige economische crisis?

   Een hoogstaande beschaving creëer je vanuit drie principes: vrijheid, rechtvaardigheid en doelmatigheid.

 14. Hmm, al een paar keer versteld gestaan van het effect van de kracht van mijn negatieve emotie….. Dus ik geloof absuluut wel dat het kan. De truc zit ‘m echter in het “voelen”. Als je al tijden in de min hebt gezeten is het haast niet mogelijk om je “blij” te “voelen”. Waarschijnlijk vergt het wat training. Zodra het me lukt doe ik mee!

  1. Ook al versteld gestaan van de kracht van je positieve emotie..? hahaha.. 🙄 De truuk zit ‘m in het ‘de baas worden’ van je gedachten. Het artikel over emoties die je kinderen zijn en gevoelens je meester (!), is natuurlijk een prachtig voorbeeld. HIER dus. Of deze is ook niet ‘verkeerd’… HIER

  2. @ guido
   Die waterkristallen… Ik sta er elke keer weer verbaasd naar te kijken,wonderbaarlijk en zo mooi.( en nee, helaas; van positieve effecten nog niks ondervonden. Maar ik werk eraan!)

 15. (Eenheids en Non-Lokaal en Oneindig) Bewustzijn, Gezondheid, Duurzaamheid, Spiritualiteit, Nieuwe Wetenschap en Muziek; dat zijn de peilers van HealingSoundmovement TV (met onderwerpen en gasten die de meete WTK lezers wel zullen kennen en/of waarderen).

  Er is nieuws:

  Onze eerste HealingSoundMovement TV uitzending van een uur is vanavond te zien!

  Vanavond 22.30 live op Duurzaam24.TV, en ook vrijdag en zaterdag, zelfde tijd!

  Zodra hij 1x afgespeeld is (na 23.30 vanavond dus) is hij via Uitzending
  gemist en de zoekfunctie ook na te kijken.

  Inhoud uitzending van vanavond: stukjes interviews met Eric Pearl, Richard Hoagland, Akiane, Bruce Lipton, Paul LaViolette, Janet Ossebaard, Heather Clewett, Janosh, Ronald Jan Heijn, Hans Andeweg, Ramana, Keisha Crowther, Gerrit Teule, Grandma Chandra, Zacciah Blackburn, Desiree Rover, Jannes Koetsier, een soort compilatie video als aankondiging van losse tv-specials met deze bijzondere gasten!

  Zie ook info over inhoud in mijn post hierboven en zie:

  http://www.healingsoundmovement.com/news (derde post van boven).

  Veel kijkplezier vanavond…

  (HealingSoundMovement TV: “The (r)Evolution WILL be Televised!”)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.