Advertentie

Eindelijk: Courtney Brown’s onthulling..!


courtney brown presentation pyramides

x

x

Eindelijk: Courtney Brown’s belangrijke onthulling..!

x
2014 © WantToKnow.nl/.be

x

Eindelijk is er de verklaring van Dr. Courtney Brown, die hij reeds een maand lang aankondigde, in zijn ‘Implication postings’.  Postings die we, zoals je waarschijnlijk weet, allemaal hier op de site hebben staan, vertaald en wel. Mocht je ze gemist hebben, klik dan eenvoudig HIER en je bent weer helemaal bij, om ook dit artikel in zijn volle omvang te begrijpen/plaatsen.
Wat dr. Brown presenteert in de onderstaande video, is het resultaat van een WETENSCHAPPELIJK onderzoek van méér dan 1 jaar, naar de totstandkoming van de grote piramide, of de ‘Piramide van Gizeh’ presenteren. Hoe werd deze piramide gebouwd, door wie is deze bedacht en gebouwd, en wat deden deze enorme structuren überhaupt op Aarde, welke functie hadden ze. Gebouwd in een tijd dat er volgens de leerboekjes, nog geen geavanceerde technologie op Aarde kón zijn..? Allemaal vragen die een antwoord krijgen, via deze onthulling van Dr. Brown.

“Ik heb de geheimen ontdekt van de piramides en ontdekt hoe de Egyptische en andere, historische bouwers in Peru, Yucatan en Azië, in staat waren, om met alleen primitieve gereedschappen, blokken steen van meerdere tonnen te verplaatsen en op hun plek te zetten.”
X
Edward Leedskalnin

Wellicht had je -evenals wij- méér verwacht van deze onthulling, maar als je even stil staat bij de implicaties van deze onthulling, kom je in hetzelfde gebied terecht als Dr. Sam Osmanagiç met zijn Bosnische piramide probeert te vertellen, wat Michael Tellinger vertelt over de historische ontdekkingen van ‘Adams Calendar’ (HIER) en over het werk van Edward Leedskalnin (HIER), die AANTOONDE dat zwaartekracht met eenvoudige middelen op te heffen is..!
Het is dus opnieuw een stuk informatie dat WEL DEGELIJK een volledig nieuw wereldbeeld bevestigt, dan datgene wat we allemaal officieel dienen te accepteren als ‘de waarheid’. Maar de vraag is, wie ons deze nonsens allemaal geleerd heeft. Het waarom is duidelijk: het manipuleren van geschiedenis, zodat bepaalde informatie niet in het collectieve veld komt. Zie de diverse ‘Implication postings’ van Dr. Brown..! En het is dus JUIST deze informatie die -ook weer in de postings te lezen- die ons GELOOF in de werkelijke werkelijkheid zal bekrachtigen, waardoor we een volledig nieuw wereldbeeld en een nieuwe, hoopvolle toekomst kunnen creëren..!

mystery solved great piramidTerug dus naar Courtney Brown. Hoe je zijn manier van aanpak ook wilt kwalificeren, je kunt niet zeggen in onze ogen, dat deze man niet oprecht is. Integendeel.. Vol passie probeert hij ons duidelijk te maken dat de technieken van Remote Viewing (RV), waarover zo meteen meer, HEFTIGE informatie kunnen opleveren en feitelijk al opleveren! Laten we je deze 5 punten geven, die de ontdekking zijn van het werk van het ‘Farsight Institute’, dat door Courtney Brown is opgericht en tot doel heeft om RV te promoten EN de resultaten van de fundamenteel-wetenschappelijke experimenten ermee, te publiceren.

De 5 conclusies uit het RV-onderzoek, die feiten aantonen, die ons zo lang zijn onthouden. Feiten die aantonen, dat de Aarde in het verleden door extra-terrrestials (buitenaardsen) IS bezocht. Dit zijn die 5 feiten uit het RV-onderzoek naar de totstandkoming van de Grote Piramide, of de Piramide van Gizeh:

 1. De ca. 2.300.000 (2,3 miljoen) blokken die gebruikt zijn voor de bouw van de piramide, zijn NIET met ossen en pure mankracht (alleen) naar hun plekken gebracht in deze enorme, monumentale creatie. Er is een techniek gebruikt, waarbij met een speciale geluidstechniek, de blokken op ca. 50 cm van de grond kwamen te zweven, waardoor het eenvoudig was ze op hun bestemder plek te brengen en te plaatsen. Deze blokken liggen op een nauwkeurigheid van 0,5 mm tegen elkaar aan, een ongekende precisie voor ‘primitief’ mensenwerk. Sommige blokken hebben een gewicht van maar liefst 80 ton, of 80.000 kg.. Dat zou met onze technieken al een hele klus zijn, deze blokken te plaatsen, laat staan voor de ‘primitieve Egyptenaren’..!
  bloks piraide GizehHet is ook nauwelijks voor te stellen dat in de 20 jaar, die de ‘officiële wetenschap’ heeft gecalculeerd voor de bouw van de piramide, een dergelijk bouwwerk gemaakt zou kunnen worden..  Een simpele calculatie van 2,3 miljoen blokken en die 20 jaar, leert dat ELK UUR er 12 blokken gesteenhouwd én op de juiste plek gelegd zouden moeten zijn..!
  x
 2. De blokken zijn niet uitgehouwen, noch met de oude technieken van houten wiggetjes vervaardigd. Deze techniek houdt in dat blokken gemaakt worden, door eerst gleuven in rotsen te houwen, waarna houten wiggen in deze gleuven werden geslagen, om deze vervolgens met water te begieten. De kracht van het uitzettende hout, zou dan de blokken, met de genoemde precisie, uit elkaar gespeten hebben.. Dat klopt niet met wat de RV-mannen hebben gezien. Zij zagen technieken, waarmee steen als het ware ‘gesmolten’ werd, waardoor met een chirurgische precisie deze blokken konden worden vervaardigd. Om daarna met de in 1. genoemde techniek heel precies op hun plaats gelegd te worden.
  x
 3. Bij de bouw van de piramide van Gizeh, is gebruik gemaakt van een genetisch gemanipuleerd mensenras, dat bestand was tegen de heftige condities, waarmee het werk diende te worden verricht. Je zou het slaven kunnen noemen, maar die kwalificatie gaat natuurlijk niet verder dan alleen maar de ‘fysieke manifestatie’ van deze mensen.
  x
 4. Gezien de hierboven genoemde punten, zal het je niet verbazen, dat er sprake is van supervisie door en initiatief van een aliën ras, dat op Aarde was en deze piramides wilde bouwen en ook deed bouwen. Daarbij gebruik makend van de technieken zoals in 1 – 3 aangegeven.!
  x
 5. Het blijkt uit de waarnemingen van de RV-mensen, dat ná het gereedkomen van de piramide, een nieuwe groep aliëns op Aarde verscheen, die in eerste instantie bijdroegen aan de vervolmaking van de piramide en de piramide-technieken, maar dat deze groepen’ uiteindelijk in gevecht met elkaar kwamen, waarna beide aliëngroepen van de Aarde verdwenen..!
  x
 6. Het confronteren van de toen aanwezige bevolking op Aarde met dit bouwwerk aan, de Gizeh-piramide, SAMEN met vele andere piramides op Aarde, had -naast de nog verborgen functie- EEN GROOT DOEL.. Het onderwerpen van het Aardvolk, door hen simpel in slavenarbeid te knechten en hen te imponeren met deze ‘goddelijke’ bouwwerken.. Of zoals Courtney Brown het zegt: ‘Mindcontrol at it’s best’…! Manipulatie dus op wereldschaal. Hiermee impliciet ook aangevend, dat het Gizeh-complex een onderdeel is van het wereldwijde piramide-netwerk..!
  X
De Remote Viewers, zoals hier Dick Allgire en Daz Smith (r), werkten onafhankelijk van elkaar en rond 1 uur voor elke sessie, en dat ruim 1 jaar lang.. Daarbij kwam uit elke sessie een professioneel 20-pagina verslag over wat ze hadden gezien en beleefd..!
De Remote Viewers, zoals hier Dick Allgire en Daz Smith (r), werkten onafhankelijk van elkaar en rond 1 uur voor elke sessie, en dat ruim 1 jaar lang.. Daarbij kwam uit elke sessie een professioneel 20-pagina verslag over wat ze hadden gezien en beleefd..!

Remote Viewing..? Wat is dat precies dan..?
We kunnen ons voorstellen dat je min of meer verbijsterd bent, met een open mind dit stuk zit te lezen, maar niet precies weet, wat dat ‘Remote Viewen’ nu behelst.. Nou laten we daar dan nog een keer wat over vertellen, waarbij we Dr. Courtney Brown als één van de meest vooraanstaande pioniers willen voorstellen!

Hij werkt met zijn ‘Farsight Institute’ samen met mensen, die keer-op-keer bewezen hebben, de techniek van RV tot in de puntjes te beheersen. In dit geval van de ontrafeling van de geheimen van de Gizeh-piramide, gaat het over Dick Allgire en Daz Smith. Je kunt op hun namen googlen en er mee over te weten komen..! Het zijn altijd toppers die hun vaardigheden hebben bewezen, waarmee het ‘Farsight Institute’ werkt en met wie onder strakke experimentele condities aan het werk wordt gegaan. Bovendien is veel RV-werk door wetenschappers, onafhankelijk van elkaar bekeken, en gekwalificeerd als ‘correct’ en ‘punctueel’.

Voor de goede orde: de beide mannen, die Courtney Brown presenteert in zijn video, hebben standaard GEEN ENKELE aanwijzing gekregen voor hun werk, ze werken ahw blind en krijgen alleen een ’target’.. Bijvoorbeeld een geografisch coördinaat van de ligging bijvoorbeeld van de Gizeh-piramide.

wanttoknow info logo
Veel van de informatie over wat er met RV-technieken is bereikt, en over de onverwachte relatie van de Scientology-kerk met RV, vind je op onze Amerikaanse zustersite. Klik simpel op dit logo voor een directe hyperlink..!

Remote Viewing is dus een geestelijke waarnemingstechniek, zo zou je het het eenvoudigst kunnen omschrijven. En er zijn vele manieren om tot deze geestelijke waarnemingen te komen; maar ruwweg zit het onderscheid vooral in de mate waarin het ‘werken aan jezelf’ voorop gesteld wordt. Hoe gek dit ook mag klinken wellicht. Remote Viewers moeten namelijk behoorlijk sterk in hun schoenen staan om bepaalde waarnemingen überhaupt te kunnen verdragen, zoals je ook in het Gizeh-voorbeeld weer ziet. Zie het voorbeeld onderaan dit artikel, over de ontmoeting met een aliën..!

Vervolgens is het werken aan ‘jezelf’ belangrijk om je niet enorm te laten misleiden. Dat onderstreepte ook RV-er Ingo Swann ook continue.. Vandaar de goede vuistregel: stap één kennis en dan de stappen in moraliteit. Want hoe moraal en ethisch is het om overal maar ‘ongegeneerd’ en brutaal te gaan lopen rondkijken..? Kortom, RV is niet zomaar even een ’techniekje aanleren’..! Wil je meer lezen en te weten komen over RV, dan raden we je aan het boek ‘Psychic warrior’ van David Morehouse te lezen; je kunt HIER al veel over RV en het boek lezen..

piramides brug tussen hemel en aardeRV en het leger..!
Remote Viewing is een wereldwijd verspreide techniek, die zo stil mogelijk wordt gehouden, omdat ALLE geheime diensten ter wereld, wéten dat mensen met deze techniek in staat zijn, de diepste geheimen bloot te leggen van een natie of organisatie..! (In dat opzicht zou het wellicht eens aardig zijn de NSA te bekijken van binnen..!) Nadat in 1995 werd onthuld, dat deze RV-technieken op grote schaal werden gebruikt voor spionagewerk, kwam de mededeling dat de CIA en andere geheime diensten ermee zouden stoppen..

psychic warriorTja, geloof jij het.. Want een techniek waarmee je zelfs in staat bent op andere planeten te gaan kijken, met alleen het gebruik van de menselijke geest, laten spionagediensten zich natuurlijk niet afnemen. En dan is er nog de onvolprezen RV-er, onlangs overleden, Ingo Swann..
Mocht je met zijn werk kennis willen maken, op een uiterst fascinerende wijze kunnen we wel zeggen, dan raden we je aan het boek ‘Penetration’ te lezen, dat HIER op de site staat. Het is op sublieme wijze vertaald door Jan Smith en heeft niets van zijn kracht ingeboet, sinds de plaatsing in 2010. Integendeel zoals je ziet: Remote Viewing is helemaal ‘hot’..En helemaal terecht, zoals uit het RV-experiment van dr. Brown blijkt!

En om je een kijkje te geven ‘achter’ de intensiteit van het RV-en, nog even dit voorbeeld, uit het Gizeh-experiment van Dr. Brown. Een soortgelijk voorbeeld komt namelijk in het boek van Ingo Swann, maar dan is hij mentaal op.. de Maan..!

De ‘aliën’-vrouw was pissed-off op de pottenkijkers..!
Courtney Brown verklaart ook dat de Remote Viewers in staat bleken de onder 3. genoemde ‘productie’ van genetisch gemanipuleerde slaven te bekijken, waar ze een aliën-figuur (vrouw) zagen/ontmoeten, die hén ook zag. Maar ze was allerminst gelukkig met deze pottenkijkers..! Om dit te begrijpen, dien je te realiseren, wat RV-mensen al lang weten, dat het eenvoudig is, om in de tijd terug te keren en zaken ‘live’ te zien gebeuren. Maar dit impliceert dan wel, dat de ‘mind’ van deze RV-mensen dan ook daar ‘aanwezig’, die gezien kan worden, door hiervoor gevoelige levensvormen, waaronder dus ‘aliëns’..

Het klinkt allemaal wellicht als een ver-van-mijn-bedshow, maar het omgekeerde is waar..! Het is preciés wat Courtney vraagt van je.. HOU EEN OPEN MIND…! Keur niets af en accepteer niets, vóórdat je zélf weet wat er speelt en niet speelt..! Neem deze kennis mee in je wereldbeeld en dan zul je snel zien, dat er een verband is met JUIST de basis van de ellende in de wereld van vandaag. Veroorzaakt door het klakkeloos aannemen van valse informatie als waarheid, waardoor de werkelijke werkelijkheid volstrekt onbelicht blijft wachten op óns ontwaken..!

De presentatie
We hebben hier geprobeerd veel van datgene wat Courtney Brown in deze ENGELS-talige video presenteert, in het Nederlands weer te geven. Meer dan dat kunnen we nu niet doen; maar we geloven dat je even net zo geraakt zult zijn door de passie waarmee dr. Brown dit experiment vertelt, als wij dat zijn. Het verhaal lijkt nu pas écht te beginnen..! Je kunt je nog afvragen waarom CB niet de hele video online zet, in plaats van dit eerste/derde deel.. Maar ja, dat iedereen ook moet leven en zijn centjes moet verdienen, zal ook iedereen duidelijk zijn..! De fascinerende video komt in zijn geheel ongetwijfeld wel beschikbaar.

 

movingba

x
Courtney Brown’s commentaar op 17 maart, na alle ophef..

(Eerst de Nederlandse vertaling en dan zijn originele woorden/reactie in het Engels:)

 

“Ik heb besloten om enige dagen te wachten met het volgende deel van de aankondiging, om het stof enigszins te laten optrekken. We weten altijd dat ‘deze weerklank’ plaats vindt, wanneer we een nieuw project publiceren.
Het is daarbij weer uiterst interessant te zien, dat 99% van de negatieve commentaren verband houdt met het feit dat onze aankondiging te maken heeft met het publiceren van een video die wat geld kost; veel van deze 99% vindt het ‘armoedig’ om dit te doen. Maar tot onze spijt zijn wij gewoon niet in staat om álles wat we doen, voor niets weg te geven. Ik ken geen andere organisatie die daarnaast zóveel weg geeft, zonder kosten, dan het Farsight Institute’, inclusief al ons instructie-materiaal.

courtney-brownMaar voor hen die het naadje van de kous willen weten: alle mensen die voor het Farsight Institute werken zijn vrijwilligers, er zijn GEEN mensen die salaris ontvangen. Feitelijk is het zo dat de moederorganisatie die deze video’s verkoopt (Farsight, Inc., een andere club dan de non-profitorganisatie ‘The Farsight Institute’) Al haar revenuen weggeeft (en dat is écht niet veel) om de rekeningen te kunnen betalen die de non-profitorganisatie krijgt om haar missie te kunnen volbrengen. De ‘Farsight Institute’ heeft minder dan US$ 1000 op haar bankrekening staan, en dan zijn er nog rekeningen die te maken hebben met het simpelweg produceren van de video, waarover mensen dus klagen, die oplopen tot vér boven dat bedrag.

Persoonlijk heb ik reeds meer dan US$ 100.000 geschonken aan deze stichting, de afgelopen jaren, en ik heb persoonlijk nooit iets verdiend aan enige van mijn remote-activity-werk en –onderzoek. En even over deze nieuwe video: we gebruiken slechts de normale kanalen die voor ons beschikbaar zijn. Dat is nou eenmaal de planeet waar we nu op leven. Ik zou heel graag alles voor niets weggeven, maar dát ook werkelijk te gaan doen, zou zonder meer het einde van dit non-profit-instituut betekenen..!

Nog een laatste punt: ik heb de commentaarmogelijkheden op de YouTube, die ik dus eerder vandaag heb uitgebracht, uit moeten schakelen.. Het kostte me gewoon teveel tijd en zoekwerk om alle scheldkannonades te verwijderen. Je bent natuurlijk vrij om op mijn FB-pagina te discussiëren, maar laat ajb daar deze scheldpartijen achterwege..!

Later op 17 maart:
“Misschien is het goed om een paar zaken te benadrukken.
Allereerst vind ik dat de aanloop naar de aankondiging, met de ‘implications postings’, geen ‘oversell’ was. Het was preciés goed. Want het blijkt dat het grootste deel van de mensheid nog nooit gehoord heeft van, of kennis heeft omtrent ‘Remote Viewing’. Deze methode erkennen als WAARHEID kan werkelijk onze planeet veranderen. Want met de erkénning van deze techniek, komt natuurlijk ook de erkenning van de echtheid van de waarnemingen, die met deze technieken worden gedaan. Het zal een revolutie betekenen, op bijna elk gebied dat we op school met de paplepel binnen krijgen.
Niets zal dan meer hetzelfde zijn.
In de tweede plaats spreekt deze aankondiging over het onderwerp van de menselijke historie, op een manier, die op dit moment nog helemaal niet wordt begrepen. Het maakt daarbij niet uit, dat sommige zaken aan de zijlijn, van dezelfde gedachten uitgaan. Maar dat betekent niet dat deze kennis ‘wijdverspreid’ is. De mainstream is in totale ontkenning erover. En een verandering van denken, zal een TOTALE verandering tot gevolg hebben.
Tot slot zal deze aankondiging een diep begrip tot gevolg hebben van het belang van buitenaards contact en buitenaardse inmenging in de menselijke geschiedenis.

Elk van de 3 punten die ik hier noem, staat garant voor  het belang van deze aankondiging die we deden. Maar sommigen zijn het daar niet mee eens, en dat is ook OK.

De meter als de inch zijn namelijk beiden zeer oude lengtematen, die aantoonbaar zijn gehanteerd door de bouwers van de piramides op het Gizeh-plateau

En het is goed even stil te staan bij alle ‘Implication Postings’ die ik deed, vóór de aankondiging. Ik wist dat er een storm zou opsteken, en dat het onmogelijk zou zijn om de discussie ‘fijntjes’ te begeleiden, wanneer deze storm zou opsteken. Daarom dienden mijn ideeën rondom de aankondiging te worden gedeeld, vóórdat de storm zou opsteken..! En als eenmaal het stof is neergedwarreld, dan hoop ik dat mensen terug gaan naar deze ‘Implication Postings’ en ze gaan bespreken..
Tot slot wil ik benadrukken dat het belangrijk is voor mensen om hun éigen kleinere en gedecentraliseerde discussiegroepen te vormen. Je kunt namelijk zien met wat er op de Facebook-pagina gebeurt, dat het niet eenvoudig is om een rustige discussie te houden, op één centrale discussieplaats, zoals FB. En ook dit aspect is in de ‘Implication Postings’ al genoemd.”

* * *

“I have decided to wait some days before posting the next part of the announcement to give some time for the dust to settle. We always knew this “noise” would happen when we released the project. It is interesting to note that seemingly 99% of the negative comments are related to the fact that part of the announcement involves a video that costs some money, and those people apparently think poorly of us because of this. Unfortunately, it is not possible for us to give everything we do away for free. I do not know of another organization that gives more of what it does away for free than The Farsight Institute, including all of our instructional materials.

But for the record, for those who are interested, all of us at The Farsight Institute are volunteers; there are no salaried people. Moreover, the parent corporation that sells the videos (Farsight, Inc., which is different from the nonprofit, The Farsight Institute) gives all of its revenue (which is not much) to pay for bills that support the mission of The Farsight Institute. Farsight, Inc. has far less than $1,000 in its bank account, and there are bills associated with producing the video that people are complaining about that total much more than that.

I personally have given over $100,000 to the Institute over the years, and I have never taken anything from any of my remote-viewing activities or research. And about the new video itself, we are only using the normal distribution outlets that are available to us. This is the planet we live on. I wish we could give everything away that we do, but doing so would only mean that we would cease to exist.

One last point, I had to disable comments on the YouTube video announcement released earlier today. It was taking too much of my time to search for and delete profanity. You are free to argue on this Facebook page. But please keep the profanity out of it. Thanks.

Perhaps this is a good time to emphasize some things. First, the build up to the announcement was not an “oversell” in my opinion. It was exactly correct. Most of the world does not know about remote viewing. Recognizing it is real will truly change this planet. With that recognition will come the recognition of so many findings that have been discovered using remote viewing. It will revolutionize almost everything that is taught in schools in nearly all fields. Nothing will be the same. Second, the announcement truly does speak to the subject of human history in ways that it is not currently understood. It does not matter that certain fringe elements think similar thoughts. That does not make it “well known.” The mainstream is totally in denial. And that change in thinking will affect everything else. Finally, the announcement adds deep understanding about the relevance of extraterrestrial contact and intervention in our human past. Any one of these three things would warrant the claims of importance that were made. Some will disagree. But that is OK.

It is also good to remember why I posted all those Implications Postings before the announcement. I knew there would be a storm, and it would be impossible to guide the discussions delicately once the storm broke. So the ideas needed to be introduced before the storm. Once things calm down, I truly hope people go back to all the Implications Postings and discuss them.

Finally, I do want to emphasize that it is important for people to form their own smaller and decentralized discussions groups. You can see by what is happening on this Facebook page that it is not easy to have calm discussions in a centralized discussion environment such as this one. This too was mentioned in the Implications Postings.

436 gedachten over “Eindelijk: Courtney Brown’s onthulling..!

 1. “Het is preciés wat Courtney vraagt van je.. HOU EEN OPEN MIND…! Keur niets af en accepteer niets, vóórdat je zélf weet wat er speelt en niet speelt..!”

  Dit is het belangrijkste leer-onderdeel in de hele serie publicaties voor mij, nog los van het prijskaartje dat aan de ongetwijfeld enorm interessante video hangt.

  1. Ik doel op de Gizeh-video van 1,5 uur, niet de verklarende en inleidende aankondiging door Courtney. Wat hij zegt klinkt erg aannemelijk en beslist het begin van een omslag in de denkwijze van de mensheid.

 2. één van de vele mooie verhalen, gestoeld op hyphotesus en veronderstellingen, niets verkeerd mee, wel dat je, du clou van dit programma moet kopen, maar niets voor niets.
  Het is altijd jammer dat deze mensen voorbij gaan op het weten van, dat wij de menselijke dieren soort al zeker 4,5 millioen jaar aanwezig zijn op deze planeet.
  Dan Remote Viewing, is al heel oud, het wordt gedaan met een niet magnetische pendulem, die als je daar gevoelig voor bent ( nooit bewezen )je naar andere dimensies zou Voeren, ver af gelegen of dicht bij, heb in mijn Engelse tijd diverse bijeenkomsten meegemaakt, maar als je te cynisch bent komt het niet echt overtuigend over.
  Er is over geschreven door : Isaac Asimov, albert Einstein, Sigmund freud, Aldous huxly, bertrand russell, h.g. wells en anderen, maar nooit met een duidelijke eindlijn bevestigd.

 3. Komaan “want to know” …
  Vergeten jullie hier niet te melden waar het om draait ? Money, money, money ….
  Dit is de grootste misleidende verkoopstruc die ik ooit gezien heb ! Weken aan een stuk mensen opnaaien naar “the greatest announcement” ever die het wereldbeeld op vandaag compleet zou veranderen en wat stellen we vandaag vast op zijn website : deel 2 en 3 van de grootste aankondiging ooit moet je …..kopen !!!!!!!!!!!
  Redactie doe eens de moeite om de reacties te bekijken op zijn website, hij wordt door honderden afgemaakt tot op de grond, hij wordt van zijn voetstuk gegooid waar hij zichzelf de laatste weken had op geplaatst, en niet meer dan terecht. Wat een farce !!!!! In het rijtje Salusa ….. Die courtney bown heeft een groot risico genomen, hij dacht dat mensen hier nog zouden inlopen en massaal de dvd kopen. De boodschap doet er al niet meer toe, vooreerst wordt er niets nieuws verteld maar het gaat gewoon over het feit als je de wereld wil verbeteren je dit gratis met doen. Ik vermoed dat we de gote aankondiging vanavond niet op het nieuws gaan zien in belgie en nederland ….. Ik denk dat courtney brown zich een normale job zal moeten zoeken …

  1. Carpediem, leuk dat je je eigen mening verkondigt, maar waar staat dat eigenlijk..? Woorden als ‘volgens mij’ en ‘ik vind dat’, zijn misschien wel de kern die je over het hoofd ziet.. Zijn het niet jouw conclusies..? En vind je het erg dat wij een andere perceptie hebben.. Zijn de ’tot de grond-afbranders’ niet degenen die we het meest zouden moeten vrezen.. Waar baseer je deze tekst op..?

   Die courtney bown heeft een groot risico genomen, hij dacht dat mensen hier nog zouden inlopen en massaal de dvd kopen. De boodschap doet er al niet meer toe, vooreerst wordt er niets nieuws verteld maar het gaat gewoon over het feit als je de wereld wil verbeteren je dit gratis met doen.

   Een tamelijk bizarre reactie imo..! Wat een farce..!!!!! lol. Tja en zo kunnen we nog even doorgaan; with a closed mind, that is..

   Inhoudelijke reactie over de essentie van de boodschap doet er kennelijk niet toe. Jammer vind ik dat.

  2. Carpediem, dat is het dilemma…
   ‘hij wordt door honderden afgemaakt tot op de grond, hij wordt van zijn voetstuk gegooid waar hij zichzelf de laatste weken had op geplaatst, en niet meer dan terecht.’
   Heeft hij zich erop geplaatst of zijn het de mensen zelf, die het buiten zichzelf en hun heil bij een ‘leider’ zoeken? Daarna teleurgesteld en boos zijn op degene waar ze grote verwachtingen bij hadden.
   Ik persoonlijk heb ook niets met C.B. en zijn aankondigingen, maar dat betekent niet per se dat het niet mogelijk is, dingen te kunnen aanvoelen en ‘zien’ die uiteindelijk kunnen plaatsvinden/vonden.
   Maar ook een geïnformeerd, de verbanden kunnen leggen en denkvoelend mens kan, zonder hokuspokus en gratis, een waardevolle bijdrage leveren aan de algemene bewustwording van een enkele of zelfs meerdere mens(en).
   Courtney is niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn die in beeld verschijnt om ons een spiegel voor te houden…volgens mij dan 😉

 4. Tja niet echt veel nieuws onder de zon dus . Geen opzienbarende nieuwe feiten waarover ik nog niet eerder had gehoord. En als DIT de mensheid de ogen moet openen had ie wellicht beter een medium gekozen dat meer mensen toegankelijk achten dan nu het geval is . Ik bedoel hij preekt wel een beetje voor eigen parochie toch , en dat zijn nou bij uitstek niet de mensen die hij berijken moet.Nee ik zie niet zo goed hoe dit helpt een paradigma shift te bewerkstelligen.

  1. Wat ik me ook afvraag is de eerste aankondiging dat het geweldige nieuws in februari zou worden bekent gemaakt en al snel werdt dat maart….. Prachtige klifhanger natuurlijk en goed om de aandacht te vestigen , maar een beetje twijfelachtig vanwege dat het een productie is van hemzelf! Hij moet dus van te voren hebben geweten dat hij het op 15 maart zou presenteren Of waren de dvd-tjes niet helemaal op tijd? Nee op deze manier schiet hij helaas voor een heel groot deel voorbij aan zijn doel(?) de wereldbevolking wijzer te maken.

  2. Er zijn al heel wat documentaires over dit onderwerp gemaakt, Ancient Knowledge bijvoorbeeld brengt dit uitvoerig in beeld. Tja.. op zich niet er dat hij hieraan wil verdienen, men liet zichzelf ook meeslepen terwijl er nog niets nieuws onder de zon was.. men had even hoop.. dat is het stukje wat hij niet mag misbruiken.. en is hier wel wat gebeurd..

  3. Je hebt gelijk Marcel. Ik zit ook al een maand ‘met spanning’ naar het nieuws te kijken, want Courtney Brown kondigde eind januari aan: “Er staat iets belangrijks te gebeuren, ergens volgende maand, februari 2014. Niets kan dit nu nog stoppen. Er zal een aankondiging komen, en de wereld zal veranderen, op de dag van die aankondiging”.

   Maar in februari is de wereld niet veranderd. Er was wel een machtswissel in Oekraïne en het bleek uitzonderlijk warm in februari, maar dat is niet ‘de wereld die verandert’. De voorspelling bleek niet juist. Toen is het tijdstip van de verandering “15 maart” geworden. “Een aankondiging die uitleg geeft over het verleden en een positieve invloed zal hebben op de toekomstige ontwikkeling van de Aarde, zal gedaan worden op ‘The Ides of March 2014′. (zaterdag 15 maart gj)”. Maar, … de voorspelling werd toen al serieus afgezwakt: niet alleen was het tijdstip veranderd nadat er niks gebeurde in februari, het was ook niet meer “de wereld zal veranderen, op de dag van die aankondiging”, maar “een aankondiging die uitleg geeft…”. En zelfs dat zit er niet echt in, vind ik. Gewoon de zoveelste bewering over de piramides.

   Maar we moeten het Courtney Brown wel aangeven: hij kan goed reclame maken. Zes weken lang zat iedereen met enthousiasme gespannen te wachten. Zoals men vaak zegt: het is de reis en niet de reisbestemming die het leukste is.

  4. Hoe langer ik hier over nadenk hoe meer mij het gevoel bekruipt dat het een heel handige verkoopstrategie is geweest. En dat is dan nog de meest gunstige benadering , dan heeft ie nog wat zinnigs te melden.
   Als ik de andere gedachte belijk die ik hier over heb , zou het heel goed een geplande strategie kunnen zijn om mensen die tegen ‘ontwaken’aan zitten te ontmoedigen , ik voel namelijk een enorme teleurstelling in de vele reacties en een gevoel van bedrogen te zijn. Een beetje vergelijkbaar met Blossem Goodchild destijds. Dat kan toch onmogelijk de uitwerking zijn geweest waar courtny op uit was?
   Over de inhoud kan ik heel kort zijn rv bestaat en wat hij verteld over de piramides is geen nieuws ook al de vooraankondigingen zijn geen nieuwe inzichten . De mensen die hij berijkt heeft zijn eigen publiek dus niet de doelgroep die je zou willen berijken, al met al imo een dikke sof en gemiste kans , of een prachtig staaltje ontmoedigen! Zoals altijd mogen wij het zelf zeggen.

  5. Mars je hebt het erover dat je ‘feiten’ kende.. Kun je me die laten zien ergens..? Of bedoel je de ‘hypothese(s)’..?

  6. Marcel w in 5 d

   Ontmoedigen zou zeker een rol kunnen spelen, het is wel een van de troll tactieken. Desinformatie, false flag waarschuwingen die niet uitkomen, its all in the game..
   Als het om ontmoedigen van het ontwaken gaat, dat is iets wat niet te ontmoedigen valt.. wanneer ze zover zijn dat ze gaan zoeken vinden ze ook de valkuilen. Oftewel troll tactics.

   Vertrouw altijd op de intuïtie, die wijst de weg en dat is iets anders dan wishfull thinking. Wie van jullie voelde dat er iets niet juist was maar heeft er niet naar geluisterd? Maar men was gewoon toe aan goed nieuws… wellicht is deze teleurstelling vermoedelijk harder aangekomen als anders zou gebeuren in betere tijden.

  7. “Geen opzienbarende nieuwe feiten”
   Dat is wat ik zei , das wat anders dan dat ik feiten ken. Alleen de feiten die Courtny aandraagt zijn voor veel mensen geen feiten ! OOk al zien wij ze wel als zodanig.

  8. Ach eh noe eh, ik stond al vanaf het begin zeer sceptisch tegenover dit hele verhaal en persoonlijk voel ik niet zo’n teleurstelling, wel om mij heen. Ik heb het slechts zijdelings gevolgd en kreeg waarvoor ik al vreesde , niets nieuws en zeker niets opzienbarends . Hoewel het voor hele volksstammen wel een heel vernieuwend inzicht kan geven . Ik zie alleen niet dat hij juist die volksstammen berijkt.

  9. Mars…. wat jij niet weet weet ok weer wel 😉
   Odette did meet Coz to day…
   Ik zag uit het niets een schutting herreizen zonder tuindeur.
   Hoe ik belazerd werd vandaag in een aantal winkels met mijn geld.
   En hoe UFO vormige Sushi hapjes onze mond zo maar binnen vlogen.

  10. Wellicht een Koen-de-Zaaier-prijs in het leven roepen, één keer per week uit te reiken door de RNF. Heb ik er ook niet zoveel werk aan..?
   En de eerste Koen-de-Zaaierprijs gaat naar…. Koen-de-Zaaier, die als een Feniks uit zijn as rees.. Gefeliciteerd Koen.

   #20 (11-03) De huidige praktijken die de massa zélf gebruikt om als beslissers van binnenkomende informatie te dienen, werd in de jaren 1950 geïnitieerd. Daarbij werden heel typisch, bepaalde individuën (‘zaaiers’ genaamd) strategisch in ongeacht welk publiek geplaatst, om te luisteren naar een potentieel dreigende, alternatieve informatiebron. De taak van deze ‘zaaiers’ is om consistent het doel en de accuraatheid van de bron van informatie uit te dagen (een proces dat ‘cheerleading’ (marjorettes gj) wordt genoemd). Tót het moment dat authentieke en goedbedoelende leden van het publiek, waar deze ‘zaaiers’ dus tussen aanwezig waren, de uitdagingen van de binnenkomende informatie zélf begonnen te herhalen. Vervolgens worden de strategische geplaatste individuën teruggetrokken, zodat er geen bewijs voor massa-manipulatie meer aanwezig was. Oprechte critici in het publiek ontkennen vervolgens fel het bestaan van deze strategische aanvallen, daarbij onbedoeld de sporen van de ‘zaaiers’ bedekkend.

   koen de zaaierprijs

 5. De tot de grond afbranders guido zijn al de volgers van de vorige weken op zijn eigen facebookpagina die zic bedrogen voelen. Als er 500 reacties negatief zijn van mensen die er in meegingen dat er vandaag een wereldschokkende gebeurtenis ging zijn en geen enkele positieve dan gaat het hier niet over mijn mening. Triest dat je niet ziet dat we er allemaal ingetuind zijn. Waarom kon hij geen maand terug al verkondigen dat er betaald zou moeten worden voor DE AANKONDIGING ?? Tell me Guido. Als je zo een dermate grote boodschap hebt die de wereld zal veranderen dan wil je dat iedereen toch het recht heeft om deze boodschap te aanhoren of niet ? Dan heeft iemand die beneden de armoedegrens leeft daar geen recht op want hij kan de video niet aanlopen ???? Bekijk de reacties even voor jezelf guido en doe de moeite om ze eens door te lezen dan zal je zien hoe men zich weer in de maling heeft laten nemen, en los van het geld, wat wereldschokkends is er aan iets wat we al weten, ik ian ook geen blok van 80 ton opheffen

  1. Die boodschap heeft hij al gegeven en die zit niet in de Gizeh-video.

   Ok, het is verleidelijk om de focus op die video te leggen, maar het geeft m.i. precies aan dat we nog steeds achter alles aanhollen wat we buiten onszelf DENKEN te kunnen vinden. Of moet ik zeggen GELOVEN? Want wat we niet geloven, kunnen we niet bevatten.

   LEES en LUISTER naar de boodschap, dat we zelf dienen te gaan denken en onszelf toestemming kunnen geven om datgene te veranderen wat we anders willen zien, inplaats van af te wachten totdat een ander ons de tools aanreikt.

   Ken je die boodschap al? Wat zeur je dan over een detail van een “onbereikbare” video? Die gaat niets meer openbaren dan we al weten, want we her-kennen alles al.

  2. Het gaat erom dat we weeral beduveld zijn door iemand die zijn aankondiging totaal niet kon waarmaken en daar nu op FB de vernietigende en verdiende gevolgen moet van dragen. Hij had net genoeg triggers, net genoeg mysterieuze dagelijkse verhaaltjes om alle volgers iets te laten verwachten in de zin van bvb voila hier hebben we de vrije energie, gebruik ze vanaf vandaag, of bvb zwart op wit bewijs van het bestaan van aliens om maar een paar vb te geven. Dit zou pas wereldnieuws geweest zijn. En dan werd zijn verhaal nog mysterieuzer toen hij aankondigde dat er 3 weken vertraging op de aankondiging zat. Wisten we toen veel dat de video nog niet af was … Echt schandalig dat dergelijke mensen die willen profiteren van de nieuwsgierigheid en de hoop dat iets deze dolgedraaide wereld kan verbeteren nog altijd hun ding kunnen doen. Laat ons eerlijk zijn, ik volgde ook de berichten en had ook de hoop dat het dit keer er boenk op ging zijn, het kwam immers van een universitair en niet van Salusa of Blossom Goodchild. Kijk, remote viewing, als hij zo overtuigd is van het in het verleden kunnen zien van zijn collega’s , dan kan het toch geen probleem vormen om te achterhalen waar het vliegtuig is …

  3. Ga me niet vertellen dat je niet snapt waar het werkelijk om gaat, toch? Heb je echt zitten wachten totdat je iets op een presenteerblaadje aangereikt zou worden? Zodat je diegene kan “geloven”?

   Ja, ik ben ook in de war, want ik volgde ook braaf het lijntje naar de video’s. Immers zou de Gizeh-video stap 2 zijn van de 3. Ik wil best inzien dat we dusdanig geconditioneerd zijn in het volgen van anderen, dat ook hier niet uit de vicieuze cirkel kunnen losbreken. Courtney zet ons gewoon voor het blok, “something to chew on” zou ik willen zeggen.

   En misschien heb ik het totaal mis en is het een gewone commerciële stunt. Wie zal het zeggen? Moet daarom het hoofd van deze man op het hakblok? Op welk punt is hij anders dan iedere andere “gezags”drager die we blindelings volgen zonder zelf na te denken? De overheid, de scholen, zelfs onze familie en vrienden zitten ongewild en onbewust in het complot omdat we er met z’n allen in zitten.

   Ja, zelfs jij en ik. Ookal heb ik het wellicht faliekant, ik schrijf desondanks hier mijn mening en creëer daarmee dat anderen mijn mening zullen afwijzen of adopteren. En DAT, beste Carpediem, zal moeten veranderen. Want niet ik of jij zegt wat een ander dient te accepteren als waarheid, maar wij allemaal ieder voor zich. En dat is volgens mij de enige boodschap, hoe het verleden of de toekomst er ook uit ziet.

  4. Als we bedot worden Allaya dan hebben we het recht om die persoon daar over aan te spreken, dat is wat nu massal gebeurt op zijn fb pagina en naar ik lees over het hele internet. En dat is zijn verdiende loon. Als je een hype creeert dan moet je ook kunnen verdragen dat je van de troon valt als je de verwachting die je zelf als wereldschokkend omschrijft niet kan inlossen. Die man heeft meer dan 3000 volgers op zijn fb pagina, dat zijn dus allemaal mensen die open staan voor wat we niet kunnen vatten met ons beperkt denkvermogen. Als je respect hebt voor die mensen en vele tienduizenden wellicht geinteresseerden die er de voorbije weken zijn bijgekomen dat verlaag je je niet tot dergelijke praktijken. Kijk, het gaat niet eens over het geld, iedereen beseft dat een video maken geld kost, neen het gaat over de manier waarop dat betalen kan verzwegen worden doorhet hypen van de aankondiging van het jaar en dat dit pas op het laatste moment vrijgegevn wordt nadat iedereen vol spaniing zat te wachten wat de boodschap ging inhouden … Het enige wat die man zijn besmeurd imago nog kan redden is de delen 2 en 3 alsnog gratis vrijgeven. Kijk dit is juist het zelfde met de video van steven greer van vorig jaar. Ging ook disclosure worden, wie hoort er nog iets van het wezentje met niet menselijk dna, of van steven greer uberhaupt ? Maar als ik het goed voor had had greer tenminste noch VOORAF het lef om donaties te vragen…

  5. Het gaat erom lieverd, dat je niets doet dan veroordelen.. Kijk eens HOE je het schrijft, i.p.v. wát.. Waarom zo vol oordeel en afkeuring..?? En als dat dan moet, zet er dan gewoon bij dat je dat vindt.. Er zit nauwelijks inhoudelijk iets constructiefs bij.. De man afschilderen als crimineel. Alsof de man alleen DVD’s wil verkopen.. blabla.. Zou bijna denken dat je tot de groep intriganten behoort.. 😉
   Velen beseffen niet, dat er weliswaar allemaal ‘geruchten’ zijn over hoe het tot stand is gekomen, maar voor Courtney is in mijn ogen een wereld BEVESTIGD.. Remote Viewing is in zijn (en mijn!) ogen keihard bewijs, maar voor velen hier kennelijk niet; hierdoor is het duidelijk..! Mensen die de nuance niet zien, tussen een speculatieve History-channel-docu (hoe goed ook!) en dit verhaal.
   Bovendien weet ik niet wat er op de andere (2/3) van die film staat..
   Is Foster Gamble met al zijn miljoenen ook een eikel, omdat ie zijn DVD verkocht (THRIVE)?? En RonaldJan Heijn met zijn Staya Erusa, etc. Allemaal bekend materiaal bij mij, toen het uitkwam.. Als ik een arm achter mijn rug gedraaid krijg, met de opdracht de DVD te kopen..? Doei! So be it. Famous last words.

  6. Eh, maar Guido dat wil hij toch ook? DvD’s verkopen bedoel ik?
   Dat had hij beter via B. com kunnen doen. Men had nu hoop en die is niet uitgekomen.. teleurstelling uitten is menselijk. Maarrrr we waren er zelf bij en gingen er zelf mee aan de haal, beter eerst afwachten tot we hallelujah kunnen roepen volgende keer. Thats all.

  7. Nog nooit van én/én gehoord.. Nog steeds hopeloos gevangen in óf/óf.. Jij kunt dus het ene niet doen en het andere niet láten..?? Het valt allemaal niet mee volgens mij, oordeelloos naar iets kijken. En je teleurstelling over je kennelijk ‘hogere verwachtingen’ bij jezelf houden, ipv een ‘ander’ daarvoor te vervloeken.. Hoe simpel kan het zijn?

  8. Pardon Guido, waar vervloek ik? Wijs het mij eens?
   Ik geloof best in en/en, begrijp niet waarom jij daar een andere draai aan geeft. Wat betreft hogere verwachtingen lees de comments eens… Ik had juist geen verwachtingen weet je nog ;-)Ga gewoon eens een dialoog aan Guido, jij oordeelt door mij oordelend te noemen. Even goede vrienden.

  1. Ik hoop dat je er dingen uit kan halen die waardevol voor je zijn.

   Natuurlijk mag je van Guido vast een kleine samenvatting plaatsen 🙂

   Veel kijkplezier!

 6. Tja.. dat het geplaatst is alhier begrijp ik, hij bracht het alsof de wereld er op vooruit zou gaan vanaf vandaag… wij niet hij wel, qua banksaldo dan he? 😉
  Ik voel me niet belazerd want ik verwachtte al zoiets.. dat helpt.
  Nou.. op naar de volgende verlosser.. op een dag is er ECHT goed nieuws, en dat is op de dag dat we beseffen dat WIJ degeen zijn waar we op wachten. Ook wat betreft de voorgaande postings.. het zijn onderwerpen waar WIJZELF iets mee moeten doen om de situatie te veranderen.
  En dat is: voor elkaar opkomen, regels die mensen in de afgrond duwen niet accepteren en voor elkaar zorgen, ons mening richting politici spuien en weer een echte samenleving worden. Het kwaad heeft dan al veel minder kans.
  Let op dat verdeel en heers geen grip krijgt door elkaar eerder te VERtrouwen dan te WANtrouwen.
  Dikke knufsels allemaal.

 7. Allereerst Dank Guido voor dit artikel over Courtney Brown en het weergeven van de belangrijkste punten uit de film. Ik heb hem al in het Engels beluisterd maar het is fijn om het ook in het Nederlands te lezen. Voor mij waren de postings al goed om te lezen. Geen nieuws maar een bevestiging van wat ik al wist, maar met weinig mensen kan delen omdat ze het als “niet wetenschappelijk” zien en daardoor meteen loslaten. Courtney Brown laat nu zien dat het wel wetenschappelijk benaderd kan worden. Remote viewing resoneert met mij en het voelde goed om deze informatie van Courtney Brown te bekijken. Voor mijn gevoel zou het bewustzijn van veel mensen veranderen als ze de postings (dank voor het vertalen Guido) met een open mind laten doordringen en om zo te beseffen hoe we onze maatschappij kunnen veranderen. Protest en geweld hebben nooit veel uitgemaakt. Dus laten we het nu anders doen en onze aandacht naar binnen richten om onze gedachten zelf te leiden. Daarover geeft (naar mijn idee) Courtney Brown ons mooie ideeën hoe we dat kunnen doen. Bij voorbaat zeg ik al dat discussiëren voor mij niet zinvol voelt dus ik zal niet steeds reageren als anderen het niet met mij eens zijn. Ik hoef geen gelijk, ik deel mijn gezichtspunt. Nogmaals dank je wel Guido voor je prachtige informatie op “Want to know”

  1. Dank, Anne, er zit veel waarheid in wat je zegt.
   En ja, een bedankje aan Guido voor het publiceren is beslist op z’n plaats.
   Nu even pas op de plaats om deze boodschap te laten bezinken.

  2. Laat ik voorop stellen dat mijn kritiek/terughoudendheid niet richting wanttoknow gaat, de artikelen zijn goed dat dit er ook op komt is goed. Ieder heeft uiteraard wel zijn eigen bevindingen over de anticlimax van Courtney, en ook dat mag neem ik aan. 😉

  3. Anne, je hebt het mis wanneer je beweert “Courtney Brown laat nu zien dat het wel wetenschappelijk benaderd kan worden”. Hij gebruikt remote viewing, en dat is geen wetenschappelijke benadering. Er is geen enkele degelijke indicatie dat het werkt. Remote viewing werd eind vorige eeuw uitgebreid getest door de Verenigde Staten voor eventuele militaire doeleinden. Ze concludeerden echter dat het niet werkte en stopten daarom het programma. Als jij wil geleoven dat het wel werkt, dan staat het je vrij om dat te doen, maar beweer niet dat het iets wetenschappelijk is!

  4. Natuurlijk vind iedereen ervan wat ie ervan vindt. Simple as that. En zeker als je dat erbij zegt.. Vind ik.. 😉

  5. @Anne, @Allaya en @ Eh nou eh,

   Ik sluit me bij jullie opstelling aan. Ja, het zijn dus nu niet mijn eigen woorden, maar de strekking/intentie van hetgeen jullie hier schrijven onderstreep ik. Guido bedankt voor de moed om de postings en de uiteindelijke finish te plaatsen en te vertalen. Moed? Ja, want wel of niet gepubliceerd betekent veelal: Het is nooit goed of het deugt niet. Afijn als je als redactionele website “for those who want to know” als credo uitdraagt, blijft het uiteindelijk aan de lezer(es) om te beslissen of hij of zij het wil lezen.

   Mensen blijven uniek in hun actie/reactie. En deze uniciteit komt rechtstreeks vanuit jezelf ongeacht of je een andermans mening volgt of ‘herkauwt’ en deze dan middels eigen bewoordingen gaat uiten. Er is altijd wel iets persoonlijks aan te ontdekken. Maar daar moet je wel voor leren kijken/zien. Zoals we ook onze overige zintuigen op individuele manier mogen gebruiken. We zijn dus altijd weer op ons zelf aangewezen, zowel naar binnen als naar buiten.

   De mens is complex en onvoorspelbaar in zijn houding/gedrag. Tja, lieve mensen, het maakt me dus echt niet uit of je nu voor- of tegenstander bent van een presentatie of omstandigheid. Het feit, dat er zoveel wordt losgemaakt, is voor mij een signaal, dat niet iedereen in slaap gesukkeld is. Dus kortom: allemaal bedankt voor jullie reacties. Ik heb er van genoten en als dat wederzijds is, dan hebben we met elkaar veel synergie gerealiseerd om de wereld te veranderen. In welke richting? Dat zal wel blijken, toch?

  6. Harrie H. Braam

   Welke richting?
   Wij hebben met elkaar altijd meer gemeen dan wij verschillen hebben.
   Wij zijn mensenkinderen onder dezelfde sterrenhemel. Wij drinken hetzelfde water, ademen hetzelfde zuurstof, wensen allen het beste voor de toekomst van onze kinderen.
   Dus, vermoedelijk, wordt het de richting van het Hart, en de Liefde.
   Simpelweg omdat we angst en agressie nu wel kennen, het brengt ons niets moois.. dus wat mij betreft mag dat roer nu wel om. 🙂
   Op naar de Liefde.. ik pak mn koffer vast.. wie gaat er mee?

  7. @ Eh nou eh 9.5

   Quote: “Op naar de Liefde.. ik pak mn koffer vast.. wie gaat er mee?”

   IK! Harrie

 8. Geen goeroe leraar of verlichte, kan jou geven, waar naar je zoekt.
  Maar je wel leren verplichte, jou leven in te richten, en vertellen hoe het moet.
  ( het gaat alleen maar om het EGO )

 9. Wat meneer Brown over het hoofd ziet is dat de hier aangehaalde Leedskalnin al in staat was om flinke blokken steen te verplaatsen en te stapelen. Daar is een bewijs van, dat voor iedereen toegankelijk is. Het heet Coral Castle. Dat deed meneer Leedskalnin zonder anderlingen, zonder DNA manipulatie, zonder metasoort of wat dies meer zei.

  Daarnaast deed meneer Leedskalnin dat zonder er een DVD dan wel boek van te maken dat aangeschaft moet worden. Begrijp me niet verkeerd, ik heb niets tegen het gebruik van Remote Viewing.

  Ik zie uit naar de dag dat meneer Brown de methode reverse engeneered en ons laat zien hoe je met geluid dergelijke stenen oppakt. Ik zoek op dit moment van die konen, want ik heb wel een idee hoe het zou kunnen werken. Maar ik denk dat er ook elektromagnetisme bij komt kijken.

  Ik vind dat meneer Stride wel een interessant vertelt over dit onderwerp: http://code144.com/

  Een warme groet,

  Dzyan
  Die weer een beetje over Archonten gaat studeren

  1. Gewoon hier op de site Dzyan, alles over Edward.. Ik weet er alles van, ‘gewoon’ van al die ‘stukjes’.. 😉 Edward heeft alle geheimen meegenomen in z’n graf. Dus hoeveel sites je ook geeft… Prima hoor. Heb er destijds behoorlijk wat tijd in gestopt om uit te vinden hoe en waarom. Hele internet-radioprogramma’s afgeluisterd met presentatoren met EL-onderzoekers.. http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/coral-castle-het-bewijs-van-vrije-energie/

  2. Dus nogmaals: voor Courtney is het verhaal bewijs!! En niet -zoals ik hierboven schrijf- een hypothetische mogelijkheid.. Nee, ZO IS HET GEGAAN!! Tja, hoe leg je aan iemand uit hoe geel eruit ziet..?

  3. Velen zijn teleurgesteld. Ze zijn teleurgesteld in hun verwachting. Ze vergeten dat het hun eigen verwachting is. Gemakshalve geven ze Courtney Brown de schuld. Het zijn jullie eigen verwachtingen. Die heb je zelf gecreëerd als je kritiek hebt. Courtney had ons wat de vertellen en dat heeft hij gedaan. Wil je het naadje van de kous weten dan koop je zijn video.
   Dat wat we allemaal al wisten heeft nu een fundament. Hier ligt nu een schone taak voor wetenschap en de media om dat allemaal uit te werken en openbaar te maken. Ga niet zitten wachten op de “autoriteiten”.

  4. Pardon Guido, hoor ik goed dat ik je een paar linkjes stuur en dat je meent dat je het allemaal al weet? Wat is dat voor houding? Wat hoop je daarmee te bereiken? En begrijp ik goed dat als iemand maar hard genoeg roept dat hij het weet, dit als een bewijs geldt?

   Kom op man. Dat kun je toch niet menen? Bewijs is nodig om anderen ook wakker te maken. Er bestaat niet zoiets als bewijs voor één mens in de wetenschap die weer eens aangehaald wordt om een zogenaamde zekerheid te creëren.

   @Gijs; Brown zelf heeft het al weken over een wereld schokkende gebeurtenis. En als je dan hier mee komt is dat niet teleurstellend. Verwachtingen zijn impliciete teleurstellingen. Zo lang hij niet laat zien dat hij het ook kan. Dat zijn readers of hoe je ze noemen wilt in staat zijn het proces ook maar enigszins na te bootsen. Is het gewoon…… vil zelf maar in.

   In ieder geval laat ik me niet langen afleiden.

   Succes,

   Dzyan

  5. Wie verwachtingen wekt moet ze waarmaken en anders zijn bek houden om mee te beginnen. Je zegt”Velen zijn teleurgesteld. Ze zijn teleurgesteld in hun verwachting. Ze vergeten dat het hun eigen verwachting is. Gemakshalve geven ze Courtney Brown de schuld. Het zijn jullie eigen verwachtingen. Die heb je zelf gecreëerd als je kritiek hebt. “De manier waarop courtney die verwachtingen heeft gevoed lijkt voor jou van geen belang? Ik vind het een echte seepert! en daar was geen verwachting in het voren !Als ik groots verkondig dat ik binnenkort iets wereld veranderends te melden heb wek ik verwachtingen En al helemaal als ik het nog een maal uitstel ook en vertel dat ik over een week de juiste datum kan bekent maken waarop het nieuws wordt verkondigt. ,Als ik dan ook nog aankondigingen schrijf die de aandacht mooi focussen op mijn profetie , moet ik niet gek op staan te kijken als ik verwachtingen wek bij vele mensen , Als ik me daar niet van bewust ben , spoor ik niet helemaal .Nee het is of geldgewin of mindfuck en er trappen ( onder de mantel der liefde ) weer vele zielen in.Hoe langer ik er met een open mind over nadenk hoe meer ik mijn gevoel open voor dit geheel hoe meer ik ervan overtuigt ben dat het een kwade opzet is.

  6. @ Dzyan

   Guido is al mijlen vooruit in de tijd ter info, daar heeft ie speciale Ops voor op WTK die onder menig noemers van de RNF & van de RNI 2.0 bekend zijn. Zo kan hij zich ruim van te voren inleven op elke gebied binnen en buiten de matrix. De rest wordt achter de schermen met :wink:’s en hugs opgevuld. Jaloers?! welnee zou ik niet doen, Spec Ops is alles behalve fun. (hele dag boven het maaiveld bivakeren)

  7. Ben het volstrekt met Gijs eens. Iedereen houdt zijn waffel over zijn verwachtingen, om die te delen. Wat hij of zij erin ziet, en als ze dan komen, blijkt ineens dat CB niet aan de verwachtingen voldoet. Anders kun je je niet zo teleurgesteld voelen. Het is inderdaad zo simpel Gijs. Never mind, ik vind het allemaal best. Haal eruit wat jij erin ziet, ga gewoon door met ademhalen en als je teleurstelling voelt over dit artikel, zegt dat meer over jou, dan over CB..
   Het enige wat ik oprecht kan zeggen, dat ik dit verhaal niet verwacht had, over Gizeh. Maar wat ik wel verwacht had..? Iets nieuws wellicht, geen verhaal over dit fenomeen. Maar dat betekent niet dat ik teleurgesteld ben.. Geenszins. Kennelijk in staat gewoon met open mind niets te verwachten. En als zich wat toont, de afzender er niet op af te rekenen, maar de zurigheid bij mezelf zoeken. Die zurigheid is er niet. Voila.

 10. Guido,

  Snap nu eens dat het niet over het geld gaat maar over de manier waarop hij dit heeft pogen te ontfutselen aan de mensen. Dit is puur bedrog en kan niet. Dit is de mening van vele honderden boze reacties op notabene zijn eigen facebookpagina. Ik vermoed dat je ze nog niet gelezen hebt ….
  Inderdaad, Thrive had ook een achterliggende verkoop strategie, maar ik moest er wel niet voor betalen…
  Als Courtney dan toch zo eerlijk is Guido, vertel mij dan eens hoe hij dacht om met zijn wereldschokkend nieuws dat er eigenlijk geen nieuws is om 5 miljard mensen te bereiken, wat toch nodig is om op 1 dag het ms avondnieuws te halen ? Ja want dat was toch de aankondiging, wereldschokkend zodat CNN er meteen zou opgesprongen zijn.
  Ik zie ook dat je heilig overtuigd bent van Remote viewing. Het kan waar zijn, ik weet er te weinig van af om daar een juist oordeel over te hebben. Maar neem nou eens 9/11, als ik het goed voorheb was het op deze site waar ik een heel interessante docu zag over het feit dat er geen vliegtugen in wtc zijn gevlogen en dat alles opgezet was met vervalste beelden. Ik geloof de overtuigende docu. Maar waarom Guido gaat Courtney Brown dan met remote viewing dan niet eens terug naar 2001 ???? Dan kan hij toch meteen zien of er vliegtuigen waren ? Of niet ?

  1. Beetje chaos-redenatie CD.. Let it be, ik vind het best wat jij eruit haalt, maar ik doe dat op m’n eigen-wijze. OK? Wat heb jij aan 9/11 gedaan, onder vrienden, familie etc.? Enz. enz. enz.
   Ik heb de afzeikreacties wel gelezen onder zijn FB posting. Maar er staan toch ook een hele boel dankbare reacties..?? Of heb jij die weer niet gezien..? Vreemd dat je eruit pikt, wat jij belangrijk vindt.

 11. Na de zoveelste misser met zijn Remote Viewing Techniek probeert Dr Courtney Brown dit nog steeds als wetenschappelijk te verkopen en vindt zijn informatie revolutionair. Dit is werkelijk belachelijk en arrogant.

  In begin 2008 heeft hij met,(volgens hem)12 top remote viewers een zelfde soort experiment gedaan. De 12 remote viewers kregen onafhankelijk van elkaar blind targets van 12 grote steden aan de kust verdeeld over alle continenten die op 2 verschillende tijdstippen in de toekomst moesten worden bekeken. Het eerste tijdstip was 1 juni 2008 en het tweede tijdstip was 1 juni 2013. Iedere remote viewer maakte in een geisoleerde kamer een rapport van 20 bladzijden over hun targets.
  De uitslag werdt vóór de eerste datam 1 juni 2008 bekent gemaakt door het farsight Institute met precies hetzelfde vehaal hoe wetenschappelijk het was. De 12 viewers hadden de meeste kuststeden gelokaliseerd en in hun bericht geschreven dat de omstandigheden in deze steden op 1 juni 2008 normaal waren. In hun tweede bericht voor het tijdstip 1 juni 2013 hadden vrijwel alle 12 remote viewers de vreselijkste rampen voor al deze steden genoteerd, van mega tsunamies, totale instorting van de economie, een crash van alle fronten, astoiden die op de aarde zouden vallen, enz, enz. Niet in één van deze steden is daarvan ook maar iets uitgekomen. Hoe wetenschappelijk is dit dan.

  Het pyramiden verhaal is natuurlijk moeilijker te controlleren. Je kunt het geloven of niet. Er valt niets te bewijzen. Ik persoonlijk geloof dit verhaal niet, omdat er veel betere bewijzen zijn hoe deze pyramiden zijn gebouwd en daar zijn geen buitenaardsen voor nodig, noch magische klanken om de stenen te leviteren. De Franse Prof. Joseph Davidovits komt met echte wetenschappelijke bewijzen en gedegen analysen hoe deze zware stenen zijn gemaakt. Deze enorme blokken zijn namelijk gegoten met geopolymer in houten malen. Hij heeft er een heel boek over geschreven met heel veel overtuigend feiten. hier een link naar een Youtube video van hem: http://www.youtube.com/watch?v=znQk_yBHre4

  1. @ Sw Anand Coen, Onze huidige wetenschappen, zijn nu nog voor 80 a 90 % gebaseerd op de heritage die wij hebben ontvangen van de oude Griekse en andere filosofen en wiskundigen.
   Deze fabricatie van blokken, is heel oud, en zeer logisch, de door de Romeinen gefabriseerde beton is vele malen beter van qualiteit en beter bestand tegen de tand des tijds als ons huidige product.
   Ik neem het niemand kwalijk die een aardig verhaal bedenkt, maar als je zo als deze lieden doen het neer gaat zetten als de grote waarheid, met een wat fantastische basis, vind ik afkeurings waardig.

   Helaas is veel kennis verloren gegaan, bij oorlogen, en gewoon vernietigen voor het plezier.
   Ik wil ook even attenderen op de achter uitgang van kennis en ook IQ,
   het blijkt dat in de USA van af 1972 een leerpogramma wordt gebruikt die er op gericht is de mensen dommer, en daar door handzamer te maken, maar goed we leven in een verlichte tijd zegt men, nu voila we zullen zien.

  2. Het gaat hier om wetenschappelijk bewijs Swami. Snap dat nou toch eens.. Dat het vorige experiment fout is gegaan, is niet direct een lineair oorzaak-gevolg-verhaal.. Elke remote-viewer laat bij het binnenkomen van het veld, zijn vieze-vingerafdruk achter, die energetisch weer een sluier voor de volgende vormt.
   We gaan ons eens verdiepen in Prof. Davidovits.. Nooit van gehoord..

  3. Ik heb persoonlijk geen twijfel aan het nut van remote viewing (RV). Ook de RV beweging van Ed Dames, die toendertijd (1995)een van de topleden van het RV stargate project van de US Army was, volg ik op de voet. De voorspellingen met RV van Ed Dames zijn, integenstelling tot die van Counrtney Brown meestal zeer treffend http://www.youtube.com/watch?v=gXEc4ppfZbw

   Toch noemt Ed Dames zijn voorspellingen niet wetenschappelijk en gaat hier veel bescheidener mee om, zoals ook Ingo Swann dit deed.

   In de video van Countney Brown is te zien hoe de viewer Dick Allgire op een bepaald moment een pyramide ziet. Op dat moment gaat zijn denken, bewust of onbewust mee bepalen wat hij verder nog ziet of wil zien. Ook Dick Allgire heeft in zijn leven beslist het een en ander gehoord en gelezen over de pyramides, hoe moeilijk het was deze stenen uit te hakken en deze naar de top te transporteren, enz. Al deze informatie in zijn mind beinvloed de uitkomst van zijn viewing, omdat dat wat hij ziet ook logisch en verklarend moet zijn. Zijn mind kiest uit de mogelijke senarios die er overblijven, maar die hoeven niet de waarheid te zijn.

   Als Dick Allgire het boek van Prof. Joseph Davidovits had gelezen, dat het samenstellen van kalkbeton ook toenderijd al bekend was en dat hier enorme stenen van konden worden gegoten, dan zou zijn viewing er heel anders uit hebben gezien.

 12. lees Inwijding van Elisabeth haich van vlak na de 2e w.o. en je begrijpt dat de verschillende kosmische tijden verschillende mogelijkheden gaven om met energie om te gaan. levitatie van -zware- objecten was in de tijd van de inca’s en egypte een fluitje van een cent net zoals wij nu b.v. met onze mobiel kunnen communiceren – en zo ‘vergeten’ dat het 3e oog dat zonder die kostbare dingen kan ha ha. hier een kort stukje van haar boek: http://i-tjing.blogspot.nl/p/citaten.html

 13. Wie op deze site heeft gelezen over en van Archimedes, wie kent zijn uitvindingen, zijn kennis kwam onder anderen uit Alexandrië nu een plaats van het onverstand, er is helaas zoveel kennis verloren gegaan, dat daar een plaats door ontsond om te speculen over en van, oude methoden en kennis, hij tilde hele schepen uit zee die meer al 50 ig ton wogen, grote blokken steen was een peulenschilletje met deze kennis, bekijk zijn schroef, ze worden nog gebruikt in Friesland om water te pompen, dit zijn enige van zijn banalere uitvindingen, de echte verfijnde berekeningen moet je lezen, en worden uitgelegt door een kenner, veel van onze moderne verhalen die met een waas van geheimzinnigheid worden omgeven, zijn snel en logis te verklaren, vooral als je op de hoogte bent van de werkelijke mogelijkheden, maar ja dan gaat er wel een stuk folklore verloren.

  1. Ik ruik steeds Friesland Uber all (steekpenningen van jenne onder de gordel)Ga maar eens kijken in Baalbek Libanon, daar zijn ze weer een tikkie groter dan je ze in Friesland terug vind op 1 terp.

  2. Dit was voor de domoren onder ons, om vlak bij huis te blijven kun je ze in Friesland heel Klein schalig water over de dijk zien pompen
   ze noemen ze Tjaskers.

  3. ODETTE heb je bij mij gelezen dat deze Archimedes schroef alleen in Friesland wordt gebruikt nee toch, je lijkt wel een oude school juffrouw.

  4. Als je spijkers zoekt is laag water toch het beste moment. Of gewoon ff naar de Gamma.

  5. Jenne ik ben meer van het Hansje Brinker soort, Stop regelmatig bij Spaarndam een vinger in me Dijk.

 14. # implicatie 24.0001100317
  Als Remote Hearer kon ik een paar dagen terug de volledige shitstorm al aan horen komen. Rumbling in the deep! Ik had welliswaar geen theedoek om mijn kop, die was in de was en is nog steeds in de is, zit nog steeds te wachten tot de zwarte kabouter en Witte reus wordt. Nevermind zei Kurt Cubain, I love Courtney.
  De CIA is gestopt met de remote viewing projekten, veel remote viewers zonder werk tegenwoordig. Uiteraard zagen ze dat al aankomen dus besloten ze te gaan schnabbelen. Een piramidespel doet het altijd goed, zo werd er vanuit het toekomstige tijdloze voltooid toekomstig verleden tijdsperspectief besloten. Even graven in het verleden en dan plaatsen we dat in de toekomst, niks ingewikkelds aan merkte de mummie droog op.
  Zogezegd, zo gedaan en met Ingo naar de maan kunnen wij onze slag slaan.

  1. COZMIC, het is natuurlijk wel jammer dat de USA-CIA ook dit Remote Viewing heeft op gepikt, al het bruikbaars er uit heeft gehaald en de rest weggeflikkerd, er blijft altijd het diep menselijke oer denken en voelen over, van intuitie en voorgevoelens, stukjes telephatie tussen twee erg intieme mensen, en mensen vinden het nu een maal heerlijk om te experimenteren met op het geestelijke randje te lopen, en wie het echt denkt te weten mag het zeggen, maar niet als een heftig warme dame de boel lekker maken en er dan geld voor vragen

  2. Ach Jenne, ik doe mijn hele leven al aan remote viewing, zonder weerga heb ik het meeste hier al op WTK neergekwakt en heb er nooit een cent voor gevraagd of ontvangen. Courtney vertelt mij niks nieuws en hij zit er ook vet naast imo

  3. Wie zich bewust wordt dat tijd en ruimte 1 zijn kan zich buiten het fysiek om in beide bewegen zonder beperking. Alles staat beschreven in Akasha, de verschillende tijdlijnen kunnen verwarring veroorzaken voor wie niet het vermogen heeft om onderscheid te maken. Tijd is nl. niet lineair.

  4. Zeg maar gewoon, het ben er al geweest Control zonder Preview viewing…

  5. Beetje vreemde manier om te vertellen dat je geen DVD gaat maken Coz.. Over je levenswerk als ORV..

 15. Heel mooi, maar deze theorie ben ik al in de boeken tegengekomen. jaren geleden, het was in de tijd van mijn zogenaamde “leestik”, twee jaar lang, las ik boek na boek, elke dag, zeven dagen per week, ik heb de hele occulte hoek in twee bibliotheken gehad, hahaha.
  Toen was er nog geen internet in de bieb zoals nu.
  Een mooie presentatie, maar niet nieuw dus.
  Gr. M.

 16. Dit wist ik al toen ik 15 jaar oud was ben nu 59 mijn vader heeft dat allemaal al verteld ! Dus mijn vader was een wijze man ! Zijn kennis heb ik nu ………en ik moet dus fliten op die docter sorry……. wat een onzin natuurlijk de piramiden zijn niet gemaakt door primitieven !

  door primitieve mensen gebouwd een nadendenktje en je weet dat ! Wij zijn een proefplaneet en ze hebben geel,rood,wit,zwart etc hierop gegooid om te kijken hoe wij het doen, nou wij doen het echt niet goed ! We haten elkaar en we doen niets om het te verhelpen ! Dit was de voorspelling van mijn vader ! Mijn suggesteie is laten we vrede sluiten met elkaar dat zou heel goed zijn ! Wat deze man ons verteld weten we allang dus……oud niews onzin !!!Wat een gek….dit weten e al heel lang wat een onzin !

  1. Waar het om gaat Pietje volgens mij.. Dat jij, ik en het hele zootje, gewoon verder leven. Nu is er BEWIJS, wetenschappelijk BEWIJS.. Maar dat doet niet af aan de reacties van velen hier onder dit artikel, om gewoon weer op het oude pad verder te wandelen.. ‘Wist ik al’… lol..

  2. Welk wetenschappelijk bewijs , en zo dat er al is wat zegt dat dan>? En wie wil dat dan geloven? dat zijn meer vragen die eerst beantwoord dienen te worden imo. Anders is het gewoon een handige marketing constructie.

  3. Wetenschappelijk bewijs dat het op youp-tjoep staat. Voor de rest gaat het enkel puur om de grote piramide als of dat de enigste van de 68 piramides in Egypte is. Want van de rest weet men het niet!

 17. Guido super dat je altijd weer met nieuwe dingen aankomt, wat iedereen er ook van vindt, het is jouw site die je altijd weer met nieuw, bewustmakende of verfrissende artikelen weet te vullen.

  Blijf open minded, over je onderwerpen, en het commentaar erover want ieder heeft zijn eigen belevingservaring van de wereld, het is maar vanuit welk perspectief je dingen bekijkt.

  En stel, stel dat er ergens iemand is bij wie dingen op zijn plek gaan vallen waardoor er inderdaad mogelijkheden gevonden worden om de zwaartekracht op te heffen, is meneer Brown dan de aangever voor dit idee?
  Of is hij nu verguisd omdat hij 15 euro voor een DVD vraagt van een project wat ongetwijfelt veel geld heeft gekost al was het maar in man-uren. En we hebben altijd de keus of we het wel, of niet willen kopen.

  1. Heb zomaar het gevoel dat ik er net zo over denkt Lente. Izze zimple.. 😉 Dank.

  2. Ik koop het niet omdat ik niet het geld ervoor kan missen ( is een halve week boodschappen) en omdat ik niet iets nieuws zie gebracht worden. Het is voortborduren op sichin en anderen die al hele bibliotheken hebben volgeschreven over dit onderwerp. Bovendien is het voor vele geen wtenschappelijk bewijs , vraag maar eens aan jodokus wat ie hier van vind! dus juist zij die courtney wil bereiken mist ie met zijn boodschap!

  3. Jodokus heeft enkel de wetenschap van hoe bouw je van Aspartaam een heuse Piramide…

  4. Na het zoet komt voor mij altijd het zuur bij Jodekus. Maar die film komt heus op internet hoor. Net als Thrive overal te zien was, na paar maanden. Ik vind het verhaal van die RV-ers rete-interessant.

  5. Marcel koop eens wat geld voor die 15 euro, misschien heb je er dan wel voordeel mee. Ik doe niks anders dan rond komen van 0,= euro salaris per maand…

  6. Bij dit soort armetierige verhalen moet ik altijd denken, aan de journalist PVDA Pierre Tania, het programma heete 90 Gulden schoon, een zekere mijnheer moest met zijn familie van 90 gulden leven, hele oproer TV en kranten artikelen, duurde maar kort, toen kwam de waarheid uit de mauw, mijnheer had er nog twee zwarte baantjes bij, ach oud spreekwoord klagers hebben geen nood, en zeker niet in Nederland waar het elke dag suikerbrood feest is, staat mijn bier koud Mien en wanneer begint het voetballen op de TV.

  7. ODETTE, hoe weet je dat ik dit beheers, hé Bleu Sky to day, om je geest te bevrijden, is er alcohol, of hashis, je moet de deuren weid open zetten om het onbekende te laten binnen treden, het is niet nieuw, maar juist heel oud, heb het zelf gedaan en ook anderen het zien doen, het is niet altijd even prettig en nagelang wat er binnen komt kan het er heftig aan toe gaan, het zijn deze illusies die je moet vertalen, en daar zit de kneep, objectiviteit is vereist om tot de goede uitspraken te komen, je moet neutraal zijn in de opzet, met voor ingenomenheid werkt het niet.

  8. AnnaII, deze Martin is de moeite van het lezen waard, lees hem al geruimetijd, bedankt dat je aan me heb gedacht!

 18. ja het artikel heeft toch voor beroering gezorgd in de gelederen van WTK, de reacties zijn al even interessant om te lezen, ik vind het artikel duidelijk gebracht en er duiken altijd namen op waar ik al eens wat over gelezen heb zoals de wonderbaarlijke Leedskalnin –> die kon pas blokken doen vliegen en door de links leer ik ook altijd wat bij, bedankt Guido om je energie in dit onderwerp te steken, wat wij er uit aannemen is aan ons !

 19. quote :
  Het blijkt uit de waarnemingen van de RV-mensen, dat ná het gereedkomen van de piramide, een nieuwe groep aliëns op Aarde verscheen, die in eerste instantie bijdroegen aan de vervolmaking van de piramide en de piramide-technieken, maar dat deze groepen’ uiteindelijk in gevecht met elkaar kwamen, waarna beide aliëngroepen van de Aarde verdwenen..!
  x
  Het confronteren van de toen aanwezige bevolking op Aarde met dit bouwwerk aan, de Gizeh-piramide, SAMEN met vele andere piramides op Aarde, had -naast de nog verborgen functie- EEN GROOT DOEL.. Het onderwerpen van het Aardvolk, door hen simpel in slavenarbeid te knechten en hen te imponeren met deze ‘goddelijke’ bouwwerken.. Of zoals Courtney Brown het zegt: ‘Mindcontrol at it’s best’…! Manipulatie dus op wereldschaal. Hiermee impliciet ook aangevend, dat het Gizeh-complex een onderdeel is van het wereldwijde piramide-netwerk..! einde Quote

  Dit impliceert wederom het slachtofferdenken.
  Alsof er een hoogtechnologisch buitenaards ras interesse heeft om zich te voeden aan een stel naakte apen.
  Zou er niet een betere reden te vinden zijn? Uiteindelijk zijn het de mensen die elkaar hier uitbuiten.

  1. Courtney heeft zich ingesteld om op het drama te viewen, what you aim for is what you get. Tijdlijnen zijn niet voor niets tijdlijnen, je zou ze ook His Story lijnen kunnen noemen. Zowel het verleden als de toekomst zijn bepaald door de observer. Dit hele verhaal zou je dus ook Courtney’s view on reality kunnen noemen.

  2. Vele tijdlijnen, holografisch, dimensionaal gevat in de matrix. Wie in welke lijn moet stappen is eigenlijk overgeleverd aan de man aan de knoppen. De verfijning is aan onszelf welk programma je wilt doorlopen.
   Daar kan hij/zij niets aan veranderen, dat is onze vrije wil.

  3. Of de man aan de vrouw haar… nevermind.
   Als men in tijd kan viewen , vooruit en achteruit, komt de vraag of alles in steen gebeiteld is. Zo ja dan >>>>>
   Zo nee dan >>>>>
   Courtney keek imo eigenlijk even in zijn eigen reet en dacht het heilige getal van het universum te zien. ( 42 by the way 😉 )
   dit was implicatie catch 22

 20. Eens met alle stevige kritiek op dit onderwerp en deze persoon.
  Piramide bouw met behulp van levitatie is al heel vaak geopperd. Ook dat buitenaardse beschavingen hier actief zijn geweest. En remote viewing is ook al heel lang gemeen goed in kringen die dit serieus nemen, dus helemaal niet opzienbarend.

  Hij zegt ergens dat de ‘remote viewer’ door de alien wordt ‘gezien’. Daar stappen we in de (voorlopig?) onoplosbare paradox van het tijdreizen: als je als tijdreiziger niet alleen een ongeziene waarnemer bent maar ook deelneemt in de gebeurtenissen, verander je de geschiedenis (als je naar het verleden reist).
  En dat dus elke keer. Dus als de remote viewer een paar keer naar dezelfde situatie terugreist, zal de alien dat ook elke keer waarnemen (en waarschijnlijk met zijn/haar mede-aliens communiceren). Daarmee brengt hij elke keer een verandering in de gebeurtenissen in het verleden aan.

  Beste Guido, ik deel je verlangen naar grote, belangrijke, geschiedenis makende gebeurtenissen die deze corrupte, wrede, ziekmakende beschaving een wending geven naar een paradijselijke wereld waarin iedereen gelukkig is. Er is veel kaf onder het koren, Mr. C. Brown is gewoon kaf. Hij is onderdeel van het systeem waar we vanaf moeten. Ook oplichters kunnen prachtige dingen zeggen, maar ze hangen er altijd een prijskaartje aan.
  Doe mij maar ‘In den beginne’ van Bram Vermeulen (God hebbe zijn ziel), prachtig.

  1. En zo vraag ik me weer af wie ‘AlbertV’ dan weer is..? Dat ie met zijn oordeel mij gaat ‘adviseren’.. hahahaha.. Suffie. Het zal goed bedoeld zijn, maar je doet preciés hetzelfde als wat je beweert dat CB doet..?! Toch? 🙄

  2. AlbertV is gewoon Albert vd Ven en zeer geïnteresseerd in de onderwerpen die op WTN worden besproken.
   ‘Het” is inderdaad goed bedoeld, maar doe ik preciés hetzelfde als wat CB doet? Dat snap ik niet.
   CB bouwt al weken een spanning op daarbij de suggestie wekkend dat er iets wereldschokkends zal gaan gebeuren. Ik kreeg de indruk dat zelfs de MSM erover zouden gaan berichten, wat het ook mocht zijn. Neen, dmv ‘remote viewing’ zegt hij te weten hoe de piramide is gebouwd. Elke wetenschapper maakt hier makkelijk gehakt van zoals dat al zo vaak gebeurd is, al of niet terecht. Zelfs als hij, door bijvoorbeeld opgravingen, met harde bewijzen zou komen dat buitenaardsen hier aan het werk zijn geweest.
   Ik ervaar het CB circus als de zoveelste deceptie. Grote beloftes maar geen enkele merkbare verandering. Gisteren was hetzelfde als vandaag en vrijwel zeker verandert er morgen ook niks (alleen het weer), wat CB ook beweert.
   Guido, begrijp me niet verkeerd, ik heb respect voor wat je aan energie in WTN steekt en dat zelfs de moeite neemt om ook op mijn reactie te reageren. Maar ik zou het verschrikkelijk jammer vinden als twijfelachtige figuren aan de haal gaan met op zich interessante onderwerpen en teveel serieuze aandacht krijgen. Dat bezorgt de MSM weer de nodige lachstuipen, en bevestigt het beeld dat bezoekers van websites als WTN allemaal goedgelovige, naïeve gekkies zijn.
   Overigens, dat buitenaardsen een belangrijke hand in onze vroege geschiedenis hebben gehad lijkt me meer dan waarschijnlijk.

 21. Duszzz, de piramides in hun perfectie, hun heilige geometrie waren uiteindelijk gebouwd om de mensheid te onderdrukken? Ieder artikel over sacred geomitry kan dus de prullenbak in want het is gerelateerd naar slavenarbeid en onderdrukking. Mooie sieraden met de flower of life zijn dus eigenlijk slavenbanden?
  Naaaah, ik steek mijn dikke middelvinger op naar Mr Courtney, hij lult uit zijn stomme nek als een kip zonder kop, doe die theedoek maar weer om je rare programmeringrotkop, terug naar je CIA vriendjes en blijf daar lekker, stinkend gedrocht.
  Al die angstzaaierij, zum kotzen, wie er in wil geloven doet dat maar.
  Zie een deel van het grotere plaatje http://www.youtube.com/watch?v=L777RhL_Fz4
  Ik hou mijn cement en stenen paraat. FU

  1. Ik geloof dat je met een auto-deurmat ook iemand kunt vermoorden.. Is het dan een heilige-oorlog-gevechtsmiddel.. Waarom weer in de óf/óf.. Heilige geometrie kan dus alleen voor ‘heilige’ zaken worden gebruikt, begrijp ik uit je woorden..?

  2. Misschien handig dat Jouke ook gewoon antwoordt..?? Jammer van de manifestatie van die boos-voelende energie. Eén dikke middelvinger naar CB zijn er 4 naar jezelf man! Pff..

  3. Ik heb het ff getest, mijn duim wijst opzij en 3 vingers naar beneden, niet naar mezelf dus. Anyway, ja lekker extreme reactie, 81 alarmbellen gingen ag en dan verlies ik mijn gevoel voor subtiliteit 😉
   Denk dat ik mijn zegje wel gedaan heb. Dit verhaal van CB te gaan weerleggen is een levenstaak, wie in dat dualisme wil blijven hangen moet dat lekker doen, ik kreeg diep van binnen een zeer unheimig gevoel, TelSell Courtney heeft het voor mij afgedaan.
   Terug naar Happy Clappy postings 😉

  4. hmmmm het aparte is dat ik vanmiddag pas ineens een rot unheimisch gevoel kreeg bij Courtney video, toen ik hum zag rond minuutje 12 en 13, inderdaad zag ik ineens lelijkheid door het masker van Courtney en z’n trawanten, ben er niet zeker van hoor, daarvoor was ik gewoon neutraal geboeid geprikkeld, vond het wel interessant, maar met een slag om de arm, vanmiddag voelde ik inderdaad ineens afschuw, of ik er ineens dwars doorheen keek en zag lelijkheid, maar goed ben niet zeker, we zien wel verder… dusz snap wel Cozz dat jij dan zo kan flippen

  5. Hyper, ik reageer vaak zonder remmen als mijn alarmbellen afgaan( hopelijk is men al wat gewend geraakt) Ter controle heb ik vandaag wat meer werk van CB gekeken en het gevoel werd niet beter. Wie die glibber wil geloven doet maar, ik mot hem niet.

  6. Onze Courtney is een duizendpoot, ook zingen doet die. Wil je geen dvd, misschien wel een CD van CB? 😉
   http://www.youtube.com/watch?v=fi0lqDdB97c
   Hyper, ik heb ook (ofwel het al vanaf begin, niet resoneerde) met een open mind en hart de presentatie gekeken, maar had ook tijdens het kijken opeens iets van, nee. En ook toen de foto van die 3 mannen op de dvd verscheen. Ik vind het een rare om niet te zeggen nare uitstraling hebben….vind ik dan weer 😀

  7. Het komt me dus weer bekend voor als een DeJa-Vu verschijnsel wat ik ooit eerder zag op grenswetenschap.nl waar toen de Bosnische Piramides geheim verkocht werd op een DVD om alle kosten voor een reisje voor onderzoek terug verdiend moest worden. Na genoeg te hebben gevangen werd de DVD vrij gegeven en waar de inhoud behoorlijk slap was om interessant mee te doen. Alle archelogische bekonkel werd afgezeken en alles werd ineens fraai als lokale attraktie toebedeeld. Nu ziek ik die zelfde kleur en geur hier weer terug van nr zoveel die er zelf nog nooit geweest is maar het beter kan vertellen dan de amateur archeloog die er al zijn hele leven aan vast knoopt omdat hij zelf het een en ander in gedachte flarders te voorschijn kan toveren. Ach het zoveelste HollandwoodPrimeurtje op internet…

   Cozmic was gewoon terecht boos en mag ie als hij weer gelijk heeft?!

  8. Don’t get me wrong, ik niet boos was zijnde, gewoon een diep gevoel van walging, wat waarschijnlijk nog meer zegt. Jasper haalde het goed aan, de mengeling van waarheid en rommel.
   Overigens geen kritiek naar Guido, hij kon ook niet weten wat die remote viewers ( als ze dat al zijn) wisten. Of dachten te weten of willen propageren, of wat voor slinkse truc ze uit willen halen.
   Anyway, ik heb mijn kotsbakje allang vol, lekker focussen op wat wel belangrijk is ipv deze sludge.
   FF de vaat afdrogen, theedoekje is inmiddels uit de wasdroger.

  9. MONIKA,

   De Nederlandse standaard van vermaak is werkelijk beneden alle peil,
   de smerigste wijfen lesbisch of hetero ten tonele gevoerd kunnen qua moraal niet tippen aan de eerste de beste hoer van de walletjes, geen Wonder dat de Nederlandse jeugd niet goed weet wat te doen en te denken, in vroegere eeuwen in het schandbord geslagen Voeren nu de boven toon in onze samenleving waar de kwade minderheden schoot gaan met het been.

 22. Mensen zijn al heel lang bezig uitleg proberen te geven van oude culturen en de resten daarvan, het is altijd interessant om deze gedreven mensen hun uitleg te lezen of te horen, en ik geef ze ook altijd het voordeel van de twijfel, uiteindelijk is elke hyphotese mogelijk, tot er echt overtuigend bewijs gevonden wordt, wat ik betwijfel, er is ontzachelijk veel weten verloren gegaan of vernietigt, per ongeluk of moedwillig, of ergens opgeslagen?
  Van Archimedes is niet langgeleden geschriften ontdekt, wat een mooi stuk van zijn denken weergeeft, dat is onze de ( mensheid ) ervenis.

 23. Een dubbel DVD die hier naadloos bij aansluit is “The Pyramid Code” door Dr. Carmen Boulter van de Universiteit van Calgary.
  Machtig interessant met prachtige beelden en interviews.

 24. Wel, nu zijn alle raadsels opgelost. Wie is er verantwoordelijk voor dat de alien-moeder die ons aan het klonen was, fouten gemaakt heeft ? Het oog van de remote viewers van Courtney Brown. Van wie is het oog van Horus? Je weet het antwoord al. Vroeger hing in elk café zo’n driehoek met een oog: God ziet mij, hier vloekt men niet. Wiens oog was dat ? Het oog in de driehoek aan de top van de pyramide op de dollarbiljetten ? Wie is Big Brother die ons gadeslaat ? Kortom: wie is verantwoordelijk voor alles wat er mis gaat ?
  Die reclamejongens zijn toch fantastisch. Ze laten eerst een leeg bord zien, met de vraag: wat komt hier ? En iedereen is nieuwsgierig. En beetje bij beetje komt er een stukje meer om de nieuwsgierigheid aan te wakkeren. Pas op het eindje komt het prijskaartje. Ik heb een hekel aan reclame. Het ontsiert de hele samenleving. Echt nuttige informatie wordt gratis verstrekt. Net zoals de aarde vanuit een onooglijk zaadje en vruchtdragende plant oplevert. In mijn jeugd hadden we thuis een pomp. Even de arm op en neer bewegen en uit de aarde kwam, gratis en voor niks, echt drinkbaar water met nuttige mineralen erin. Toen werd het geprivatiseerd en kregen we dood water met chemische troep en moesten we ervoor betalen. Laat die remote viewers dan maar eens kijken waar dat Maleisisch vliegtuig is; dan doen ze nog eens nuttig werk.

  1. @ Nestor Cappaert, Laten de piloten nu de gangmakers zijn geweest van de verdwijning van het vliegtuig, een echte ‘ínside’ job.
   En wat dat oog btreft moeten nog heel erg veel mensen dit begrijpen.
   The detached and floating “All-Seeing Eye” in the capstone from the Great Seal of the United States on the $1 bill.
   Centre: The truncated Pyramid measured by the arc of the Earth and the ‘All-Seeing Eye’ within the Floating Capstone, symbolising the Solar Eclipse – which is itself symbolic of the ‘Internal Eclipse’ in consciousness that can lead to Kundalini-related enlightenment as symbolised by the Halo (Right). Note also that Egypt and specifically the Nile Delta is located at the Heart Chakra of the physio-kundalini-chakra system in this correlating symbolism.
   Om het beter te bekijken heb ik de link er bij gezet;
   http://garyosborn.moonfruit.com/#/eclipse/4571099899
   Wat trouwens een heel erg verhelderende site is op heel veel fronten.

  2. Zo om het je nog gemakkelijker te maken, het vliegtuig wordt gevonden, daar heb je geen remote vieuwers voor nodg. En wat het ‘oog’ betreft;
   “Taken on the microcosmic level, the All-Seeing Eye represents the seat of intuitional intelligence of the heart. It can also represent the Third Eye, which grants access to knowledge of the Eternal, that is, the timeless present moment, which holds all past and future events simultaneously”.
   Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten.

  3. Voor hetzelfde is het gewoon een piramide met een oog erin…it’s all in the eye of the beholder, toch?!
   In principe kan je alles als ‘bijzonder’ zien. Ook een mooie poep kan een boodschap inhouden 😉 😀

  4. Nestor Cappaert,
   Mooie reactie, bedankt!
   In ons oud huis in Frankrijk hebben we nog zo’n pomp, en hij geeft mooi fris water, we hebben er een filter van houtskool en zand tussen zitten, om eventuele verontreinigingen er uit te halen, prima lmekker water, maar eigenlijk verboden ?!
   Het al ziende oog hoord bij de zee, een hele mooie staat op de vuurtoren, de drommedaris op Terschelling, alle schepen in de oudheid hadden deze alziende ogen op hun boeg, later vervangen door het al ziende boegbeeld.

  5. Zelfs het ‘intuitive eye’ wordt gekaapt, smerig gemaakt en symboliseert vanaf dat moment, het 180 gradenbeeld.. Dank Odette, mooie quote!

 25. Courtney Brown had ons wat te vertellen.
  In de aanloop naar de openbaring op 15 maart waarschuwde hij ons voor mensen die het belachelijk willen maken. Dat laatste is uitbundig gedaan. De DVD kost geld. Dat wat hij te vertellen had was gratis. (Voor wie bewijs wil zal een DVD moeten aanschaffen, of even wachten tot die viraal wordt op internet).
  Ik schreef het ergens al, jullie zijn teleurgesteld in je eigen verwachting. De oproep was een open mind te houden. En wat doet de meute? ze creëren, in afwachting, hun eigen gouden kalf. Ze aanbidden het gouden kalf en vergeten de boodschap van Courtney Brown.
  Ik dank Guido voor het vele werk dat hij heeft verzet. Helemaal belangeloos. Het zal je af en toe pijn doen dat je veel afzeikers tegenkomt. Laat je niet uit het veld slaan.
  Ik ga dit veld weer verlaten, (me uitschrijven als volger). Er zit teveel negatieve energie in de reacties.
  (Leestip: “Vadim Zeland”).

  1. Je ziet het goed Gijs, de eigenlijke boodschap verzuipt in de kritiek op de kosten voor de video.

   Het is zelfs zo dat er nog een 2e en 3e deel van de aankondiging komt. Iemand opgemerkt? Courtney meldt vandaag dat hij nog even wacht met het vrijgeven van deel 2 en 3, totdat de storm van kritiek wat is gaan liggen.

   De Gizeh-video is slechts ter onderbouwing dat Courtney niet uit z’n nek zit te kletsen en dat remote viewing een serieuze manier is om jezelf te informeren. Heb je ook gezien hoeveel materiaal er WEL GRATIS beschikbaar is op farsight.org?

   Gijs, de negatieve inhoud in de reacties zijn onderdeel van het proces. Het staat je vrij om hier niet meer aan deel te nemen. Toch zul je een balans kunnen vinden in negatief en positief, ook op wanttoknow ;).

  2. Kijk naar alle lessen die nu worden aangeboden, leer ervan, en richt je aandacht dan op het scheppen van nieuwe schoonheid en overvloed in je leven. Laat je niet vangen in het drijfzand van kleingeestige tirannen. Een ware, waardige tegenstander zal lessen schenken die je zonder
   dat er vreselijke drama’s aan te pas komen naar een gevoel van eenheid met het Zelf doen groeien.
   Andere kleingeestige tirannen zijn je aandacht en energie niet waard.
   Je hoeft de problemen van anderen niet op je schouders te nemen wanneer hun disharmonie te wijten is aan het gebrek aan eenheid in zichzelf.
   Vergeet niet dat alle uitdagingen die eenheid in de weg staan, net zo sterk zijn als jouw vermogen om ze te overwinnen.
   Hartegroet Odette

  3. Helemaal mee eens Gijs. Ook ik vind het een knap staaltje van Guido. Hij heeft hier veel werk aan gehad. Ik vind het allemaal de moeite waard en wil zeker de video die gekocht moet worden zien. Het is het geld waard. Hoe meer kennis we opdoen hoe beter.

  4. Allaya, goed dat je dit aanhaalt.
   Quote uit nieuwsbrief:
   “The time has come. The Farsight Announcement will come out in three important phases. The first is the release of a free 40 minute video that explains the Farsight Planet 2014 Disclosure Campaign.”
   Courtney noemt het waarschijnlijk ook niet voor niets Disclosure Campaign.

  5. GIJS, dus liever dan maar niet reageren, of allemaal net als op het Paaseiland de zelfde kant uit kijken.
   Ik denk dat je GUIDO.J, behoorlijk onderschat, hij weet dat hij vele bootjes los maakt met zijn voorzetten, t’uurlijk veel werk, maar dit is toevallig wat hem bezig houdt, en hij doet het heel goed, met prachtige vernieuwende onderwerpen, dus ook van mij beste GUIDO.J, dank hier voor.
   Jammer dat je opstapt je reacties waren in klare taal en dat op zich is al een gave, zou je willen verzoeken, om je verblijf onder ons toch nog in overweging te nemen, Jenne.

  6. Als ik me niet vergis, heb ik juist gereageerd op het gouden kalf. De wijsheid zit in jezelf, inbegrepen het derde oog. Geef mij een verklaring waarom de boodschap steeds maar uitgesteld werd, tot er voldoende volgers waren. In wat er medegedeeld wordt, zie ik geen reden om te blijven wachten. Dat er veel kennis is verloren gegaan en veel onwaarheden op ons zijn losgelaten, daar ben ik al lang van overtuigd. Maar de gegevens die nu vrijgekomen zijn, hebben voor mij niet veel bijgedragen om dat weg te werken. Ik vind het inderdaad jammer voor diegene die belangloos bijgedragen heeft om de vertalingen te doen. Ik vermoed dat hij net zo teleurgesteld is als de vele reageerders hier. Dus er valt inderdaad een les uit te trekken.

  7. Even los van het feit dat voor de video moet worden betaald…
   (Ik vind dát de teleurstelling, want neem maar aan dat er duizenden, zo niet honderdduizenden, zo niet miljoenen zijn, die zijn Campaign volgen.)
   Maar goed, voorlopig althans, don’t shoot the messenger.
   De volledige video heb ik niet gezien, maar ga ervan uit dat alle remote view sessies wel hierop zijn vastgelegd.
   Dus een soort van bewijsmateriaal voor techniek/methode en uitkomst.

  8. Fijn! Dit lijntje zit op mijn motivatie, mijn gevoel.. Voor niets anders doe je zoiets, dan bewust-wording en -making. En idd met plezier en passie. Ik ben een goede marketeer van huis uit en dus wellicht beter dan wie ook hier onder dit artikel, in staat om een vunzige marketingtruuk te ontmaskeren. Het is voor mij opnieuw en vooral weer een perfect voorbeeld van ÉN/ÉN, in plaats van het vernietigende, dualistische óf/óf..!

   Deze man, Courtney Brown, hóren spreken en voelen, zegt me meer dan alle praatjes, reacties en meer zelfs dan zijn inhoudelijke boodschap..! Voor mij voelt het een oprecht mens. En hier spreekt een gevoelig mens, een passievolle medemens. Een medemens dat ook in staat is de prachtige serie Implication postings te maken, die PRECIES datgene bevestigen, wat deze ONTHULLING IMPLICEERT.. Eigenlijk nog een keer deze postings terug lezen en jezelf BESEFFEN wat dit wetenschappelijke experiment betekent.

   Maar ja, je verliezen in het uiten van teleurstelling in ‘vormen van beschimping’, is prima.. Maar dat, terwijl deze personen absoluut niet zeker weten, hoe het naadje van de kous zit.. Het voelt niet goed, dat beschimpen en zelfs ‘onrechtvaardig’ naar CB toe. Waar zijn de mensen met een ‘open mind’? Waarom al dat oordelen en zelfs ver-oordelen..?? Omdat die man een DVD’tje wil verkopen… hahaha.. Écht suf vind ik dat. En wordt je daar beter van, van al dat veroordelen? Jammer vind ik het, maar let it be. Het is natuurlijk ook prima. Maar voor mij verbind het niet..!! Voor geen milimeter. En veel belangrijker: de boodschap en vooral de implicaties dreigen volledig verloren te gaan.. En wat stond daar ook alweer over in die Implication Postings..?? 🙄

  9. @Anna11 en @Jenne en anderen,
   ik zal niet weggaan, ik heb me weer aangemeld.
   De reactie van Guido resoneert ook goed bij mij.
   Gijs is terug, van maar heel even weggeweest.
   De video van Courtney heb ik driemaal bekeken,
   de laatste keer vooral gelet op het non-verbale.
   De man is oprecht en eerlijk.

  10. ik ben het je eens Guido; Disclosure is over Ons uit de kooi uit de zwarte Brain box cube van Allah en het ggggriisstuss kruis als open gevouwen gevangenis (uitgevouwen doos, 6 vlakken)….

  11. Bedankt Guido voor het plaatsen van Courtney Brown’s commentaar op alle commotie, onderaan het bovenstaande artikel.
   Helder 😉

  12. Dank Anne, graag gedaan..! TOTAAL non-profit! Zojuist het commentaar weer vertaald, vanuit menselijk opzicht om nog meer licht door de scheur in de eischaal te laten schijnen. ‘Oordeelloos’.. zeg maar.. 😉 En ik ben nog trotser op mijn intuïtie geworden. Die heeft me zelden in de steek gelaten..!

 26. Zo lang wachten, en dan is er ineens een video, dat vind ik nogal vreemd.
  Zwaartekracht opheffen kan je ook zien bij coral castle, deze man heeft in zijn eentje een geweldige prestatie geleverd (http://coralcastle.com/).

  De Aliens erbij halen maakt het allemaal wat spannender.

  1. Je hebt volgens mij de strekking van het kader van de boodschap gemist Gilbert.

 27. Prachtige vreedsame Zondag morgen, diepblauwe hemel, geen chemtrails, wel verse peultjes op de markt gekocht, uit de serre natuurlijk, ieder één maakt zich zorgen over de Oekraine, geen wijntje maar een noisette genomen t’is een beetje fris, heerlijk bio brood gekocht bij mijn ouwe hippie bakster, mijn ouwe vriend uit de kerk gesleurd, prachtig die zon door de prachtige vitraux ramen, heb druppels besteld in Nederland voor mijn nog niet echt heftig aangestaste vriend door den heer Altzenheimer, we zullen zien, wens jullie een fijne Zondag, trouwens inmijn vluchtige kijk naar het altaar het al ziende oog waar genomen, en het knipoogde zowaar naar me, dus ik zit goed.
  Prachtig ontdekt schilderij echt of niet echt het is mooi, toegeschreven aan Leonardo da Vinci, het heet Salvator Mundi, even snel onderhands verkocht aan de één of andere rijke patser voor 75 millioen, dat zijn wij dus waard, krijgen het nooit meer te zien, terwijl het nota béne gecréeerd is voor de mensheid, schande.

  1. Ik lees veel over kunst etc. maar je kunt er niet aan ontkomen, het blijkt dat practies alle kunst ooit door de Joden is bezeten, hoe kan dat, vooral dat slavenhouders gebroed de Guggenheim’s schijnen alles te denken bezitten.

 28. seffens ga ik wandelen met mijn kleinkinderen, ik ben altijd blij dat er zo’n onbezoedelde geestjes rond mij fladderen de een is 4 j en de ander juist 6 j…zij hebben wel een heleboel vragen…oma dit oma dat…dan denk ik soms wat moet ik ze “wijs…maken”… zo voel ik het momenteel aan, het internetmedium maakt ons “wijs” toch dienen we ons “gezond” verstand te raadplegen en onze intuïtie en daarbij vind ik dat we ieders mening moeten trachten te respecteren hoezeer het ook van onze eigen mening verschilt, ik geloof dat het Universeel Kosmisch Bewustzijn bezig is aan één groot experiment nl alles meemaken, alles ervaren….

  1. Bekrachtig die kinderen IN zichzelf..? Dat ZIJ waar-nemen, dat ZIJ uniek zijn en ertoe doen..? Dat zij proberen zoveel EGO-loos IN zichzelf te zijn..? Zoiets.. Dan komt wát ze voelen en wát ze delen vanzelf.. ‘Waarom wil je dat weten?’ is dan ook een mooie vraag, waarbij het meer gaat om de discussie, die weer neer komt op hén bekrachtigen, dan om het resultaat.. En zo wordt de reis geen reis naar het reisdoel, maar blijkt het doel de reis zélf te zijn.. 😉 Wellicht is dit een mooi verhaal? HIER

  2. Nou ik heb 5 kleinkinderen, de jongste 16 jaar, zijn absoluut niet geintereseerd in zaken, waar ik me dagelijks nog al druk om maak, het zijn goede positieve sportieve jonge mensen, die allemaal studeren, en de echte dagelijkse werkelijkheid niet kennen, als ik soms als we bij elkaar zijn een balletje opgooi, kijken zij elkaar aan en beginnen te lachen, wat ze fantastisch vinden is oude verhalen van wat ik zo al heb meegemaakt, dan zijn ze stil en luisteren, ze laten het gewoon gebeuren, ja en dan denk ik, moet ik me er dan zo druk over maken, doe dat mijn hele leven al zonder ooit enig verschil te zien.

 29. Beste Guido,

  Wat een commentaren op deze onthullingen van meneer Brown. Laat alles maar voor wat het is, ieder heeft zo zijn eigen waarheid en ieder mens bekijkt de wereld vanuit zijn eigen perspectief. We weten inmiddels wel dat we in een matrix leven en gemanipuleerd worden, de mainstream media is daar een goed voorbeeld van, je geloofd hen of je haalt de informatie van de bewustmakende sites.
  Al het gekrakeel hier op deze onthulling van meneer Brown, zegt meer over de mensen zelf, die maar denken hier van alles te moeten weerleggen. Maar….uiteindelijk, wie heeft de echte waarheid in pacht? Een redding door onze buitenaardse vrienden, wellicht moeten we eens goed overdenken dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn eigen doen en laten en ons niet teveel mengen in wat anderen daar van vinden. 2014 is een belangrijk jaar, veel wat verborgen is en wat het daglicht niet kan verdragen, zal zichtbaar worden. De elite, the dark lords, proberen ons nog steeds zand in onze ogen te strooien, maar wij worden inmiddels wakker, de slapenden onder ons, ach laat ze lekker verder slapen, dat is hun matrix waarin zij zich goed voelen. Uiteindelijk komen ze er wel achter in wat voor wereld zij leven, een illusie, alles is illusie, maar we zijn inmiddels zo gehersenspoeld door alles wat er om ons heen gebeurd, dat velen daarin nog steeds geloven. Voor hen is het moment daar om nu eens echt wakker te worden, maar ik heb daar geen invloed in. Mensen zullen zelf de sluiers van hun hoofd moeten halen. Gelukkig zien velen dat onze politici niet te vertrouwen zijn en dat die een compleet andere agenda hebben, dan wat de mensen van hen verlangen.
  Voor de rest moet/mag je informatie halen van de bewustmakende sites en het lezen en laten resoneren voor wat jou als waarheid wordt beschouwd, niks meer en niks minder.
  Guido, ga gewoon door me je prachtige site, ik verwijs vele mensen op jouw site, maar laat het verder voor wat het is, iedereen heeft zo zijn eigen waarheid, maar wat is uiteindelijk DE WAARHEID?
  Lieve groet, Albertien

  1. Dankjewel Albertien!! Het is preciés zoals je schrijft. En ik ook al ergens hieronder heb gemeld: het is de verwachting van mensen waarin ze teleurgesteld zijn. Dát op zich is een schat van een gevoel, als je het ‘naar binnen’ afpelt.. Want ‘waarop’ zat je écht te wachten..??
   Dan is er de feitelijke boodschap… Tja, voor mij is het wetenschappelijk bewijs, als ONAFHANKELIJK van elkaar HETZELFDE verhaal vertelt wordt, met een techniek die eerder al bewezen heeft de Waarheid te onthullen. Met mensen die eerder al bewezen hebben de Waarheid te kunnen onthullen.. Dan het experiment herhalen, zal ongetwijfeld dezelfde resultaten opleveren, DUS spreken we over wetenschappelijke feiten.
   De implicaties van dit bericht hebben idd de strekking die CB al in zijn implication postings meldde.. VIND IK. Het is de wereldgeschiedenis op zijn kop. In tegenstelling tot de History-channel-documentaires, is dit verhaal GEEN gespeculeer.. Het gaat om het ZIEN van gebeurtenissen, met een techniek die feitelijk een observatie-techniek is. Elke misdadiger kan veroordeeld worden o.b.v. getuigenissen van observators van de misdaad o.i.d. Dus observaties zijn DE DEGELIJKE BASIS van wetenschappelijk werk. En daar verdient CB in mijn ogen een compliment voor.
   Tja, en dan verkoopt die man een DVD.. En wordt als een slimme marketeer afgeschilderd om een DVD’tje te verkopen.. De inhoud van de boodschap volstrekt teniet doend, met deze focus op misleiding.. Pffff.
   En zo gaat opnieuw het deurtje NAAR BINNEN open.. 🙄

  2. Albertien, jouw verhaal heb ik 50 jaar geleden ook al gehoord, in andere bewoording dat wel, maar de zelfde inhoud, en in die 50 jaar is er niet echt veel in positieve zin veranderd wel in negatieve zin, trouwens anders zou je dit niet hebben kunnen schrijven, het verschil toen geen internet, je zou zeggen, maar de invloed op de mensen van dit internet is nihiel, ze willen het gewoon niet weten!

 30. Laat ik er geen twijfel over bestaan dat ik de site en de schrijver van het artikel zeker waardeer. Mensen kunnen niet lezen en interpreteren zaken die niet in de reacties staan. Maar ik denk dat Guido diep in zijn hart ook ontgoocheld is. Ik citeer zijn eindalinea: Maar ja, dat iedereen ook moet leven en zijn centjes moet verdienen, zal ook iedereen duidelijk zijn..! En dat is juist de illusie: dat we centjes moeten verdienen. Centjes kun je niet eten, je kunt er je lichaam niet mee bedekken, je kunt er geen schuilplaats mee maken; hooguit kun je ze in brand steken om het warm te krijgen of eten op te warmen. Ons geld is niets waard; er staat zelfs geen goud meer tegenover. De mier die hard gewroet heeft, ziet elke dag zijn spaargeld minder waard worden. Enerzijds zeggen dat we minder vertrouwen moeten hebben in de verhaaltjes van de wetenschap, die deels op onwaarheid gesteund zijn en dan wetenschappelijk bewijs gebruiken, om nieuwe waarheden letterlijk te verkopen, doet bij mij steeds een belletje rinkelen. Eerlijke kennis wordt onvoorwaardelijk gedeeld, want die geef je met je hart; niet met je portefeuille. Als we een andere samenleving wil, moet je ook andere normen en waarden gebruiken. Geld hoort daar zeker niet bij, want de ongelijkheid wordt daardoor in stand gehouden.

  1. Ik heb zojuist al mijn geld door de plé gespoeld; we zijn eruit Nestor, dank voor de tip.. 🙄

 31. Pas op..pas op. Dit is een False Flag operatie ! Zonder twijfel.
  Dit ongelofelijk slim in elkaar gedraaide en op briljante manier naar een climax gedragen project heeft als enige doel om de echte waarheid omtrent de functies van de piramides onder het tapijt te vegen. Niet meer en niet minder. Overduidelijk dat top marketeers zijn ingezet om zo overtuigend mogelijk de wereld opnieuw op een verkeerd spoor te zetten.

  Reden voor dit false flag project is dat regerende machten ondertussen onderkennen dat de mens langzaam wijzer wordt als het gaat over de invloeden van buitenaardsen op aarde en de onmetelijk belangrijke kennis die hiermee gepaard gaat. Men wil tegen elke prijs voorkomen dat de echte waarheden over het hoe en waarom over de piramides uitkomen.
  En hoe doe je dat dan? Door een nieuw rook gordijn op te trekken waarin delen waarheid worden gemixt met de leugens om het totale pakket valse informatie zo geloofwaardig mogelijk over te brengen.
  En dat is precies wat hier aan de hand is.
  Waarheid gemixt met grove leugens.

  1. over buitenaardse offworld inmenging en manipulatie met dank aan nibiru_punt_co en professor Preston James van Veteranen_Vandaag, moet dan altijd aan Jenne denken, gouwe tip van krasse knar Jenne, Veteranen Vandaag heeft een mega Space artikel van 37 A4 bladzijden geschreven door Preston James, vol met afkortingen, zijn wel na te zoeken, zit meestal het woord Zionisten in, wat een super Tabloid artikel, krijg zin om het of met de hand uit te schrijven, of als inspiratie, of op de papieren offset drukpers van Paul van vroeger, pamfletten maken, in Televaag stencil formaat, zwart op wit, tastbaar;

   http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7305:de-buitenaardse-overeenkomst-van-putin-video&catid=12:et&Itemid=25

   http://www.veteranstoday.com/2014/03/02/secret-space-war-xiii-alien-partners-tell-putin-dont-worry-weve-got-your-back/

  2. @Jasper.
   Courtney Brown komt met wetenschappelijk bewijs. Dat is vrijelijk, gratis en voor niks op zijn website te vinden. Wil je nog meer bewijs dan koop je voor een paar luttele dollars zijn video. Kwestie van je huiswerk doen.
   Ik heb zijn video tot driemaal bekeken. De laatste keer vooral gelet op het non-verbale. De man is in mijn ogen oprecht. Hij is eerlijk en heeft een goed verhaal.
   Het is geen kwestie van geloven, het is gewoon pure wetenschap. Het zijn feiten.
   Maar, misschien heb jij wel gelijk. Dus kom op met je bronnen. Vertel ons wat je ontdekt hebt.

  3. @ Gijs

   Dit gehele project is gefundeerd, en leunt op remote viewing. Er zijn weinig dingen te vinden die minder wetenschappelijk zijn dan remote viewing. De wetenschap zal dit zonder blikken of blozen direct naar de prullenbak verwijzen. En volkomen begrijpelijk.

   Ook on-wetenschappelijk is besluitvorming door te kijken naar non-verbale tekens van de presentator. Wat jij over dit onderwerp weet, weten zij zeker ook. Gezien de uitermate gelikte uitvoering van dit toneelstukje waarschijnlijk nog veel meer ook.
   Tijdens het maken van de video is daar rekening mee gehouden. Misschien is ie wel 50 keer overgedaan om een perfect resultaat te halen.

  4. een leuke uitspraak van George Carlin:
   Al we vertellen dat boven ons een man zit die ons in de gaten houdt en alles heeft geschapen wat we kunnen zien dan gelooft de halve wereld dat zonder te knipperen…
   Als we een bordje ophangen “PAS OP VERF IS NAT” dan moeten we toch even voelen of het wel zo is . . .

   Dus geef eens 1 goede reden waarom RV niet zou bestaan ofwel heldere informatie kan vertstrekken? Als de uitslag ons niet bevalt dan is het een False Flag??

  5. Ik voel vooral veel onbegrip bij Jasper.. En telkens is de ‘beschuldiging’ dat de man een ‘videootje wil verkopen’.. En dan komt Randy Newman weer voorbij.. HIER
   De imo volstrekt suffe opmerking van Jasper: “Er zijn weinig dingen te vinden die minder wetenschappelijk zijn dan remote viewing. De wetenschap zal dit zonder blikken of blozen direct naar de prullenbak verwijzen. En volkomen begrijpelijk. “ zegt mij genoeg. OVer ‘jezelf een brevet van onvermogen opspeldend’ gesproken..
   Kijk gewoon eens naar het nieuwe artikel over RV, hier op de site Jasper, om je ongenuanceerde reutelpraat wellicht wat meer in perspectief te zetten. Wat heeft het voor zin deze zaken te kleineren..??? Alsof jij de ‘wetenschap’ in pacht hebt, wéét hoe het wetenschappelijk denken plaats vindt.. En belangrijker, vanuit een menselijk standpunt: Wordt jij daar groter van, door ‘anderen’ (ook methodes) te betitelen als ‘short people’..??

  6. @ Guido,
   Jammer dat je zo geirriteert reageert op de opmerking dat RV weinig wetenschappelijke basis heeft. Dit n.l gewoon de waarheid.
   Verder heb ik het nooit gehad over een DVD-tje verkopen. Deze frustratie zit schijnbaar ergens in je hoofd vast en projecteer je nu op mij.

   Ook jammer dat je schijnbaar denkt dat het artikel op deze site leidend zou zijn aangaande het onderwerp RV. De koppeling van RV en wetenschappelijk bewijs in dat artikel is gebaseerd op wishfull thinking. Dat dat misschien moeilijk te accepteren is kan ik me voorstellen.
   RV is een PERSOONS gebonden process en is alleen in zeer zeldzame gevallen te gerepliceren door onafhankelijke derde partijen. Repliceerbaarheid is eerste vereiste om iets wetenschappelijk aan te kunnen tonen. Dat weet je hopelijk. Dat betekend niet dat het niet waar kan zijn. Het zegt alleen iets over het gebruik van de term ‘wetenschappelijk’ bewijs.

   Verder doet dit hele verhaal zeer sterk denken aan de Gizeh hoax met Johan Oldekamp. Weet je nog? Die heb je ook zo heftig verdedigd. Exact dezelfde aanpak. Zeer lang mensen warm laten draaien voor DE GROTE onthulling. En toen? Juist…Kwam er helemaal NIETS. Dit is exact hetzelfde verhaal maar in een andere setting. Ja..dat wel.. Hard to swallow als je al maanden deze verhalen plaatst.

  7. Lees het nieuwe artikel over RV van o.a. Bert Janssen. Maar jij hebt gelijk Jasper. Het is allemaal goed hoor.
   1. Een valse vlag van de eerste orde..
   2. En het verhaal met Johan Oldenkamp was precies zo.
   Fijn te weten allemaal, goed onderbouwd ook. Gezellige redeneertrant. Maar voor alles: fijn genuanceerd gebracht. 🙄
   Nergens dat het je mening of idee is; nee, het IS allemaal zoals Jasper het zegt. Volgens mij is het namelijk lekker niet zo.. LOL En ja, van die repliceerbaarheid dat weet ik, gelukkig. Hoop ik, dat JIJ weet dat RV repliceerbaar IS..!! Kortom JIJ ouwehoert maar wat man. Waarom eigenlijk..?? Een beetje trollen of vanuit een open mind kijken hoe ver WE komen..?? ‘Hopelijk weet je dat’.. LOL.. Gewoon even een citaat:

   Technical Remote Viewing is a learned skill as well as a science. A skill like skiing or ice skating, and everybody does it the same way. That is why the results are consistent – because the techniques are rigorous and standardized and were perfected in the most demanding environment.

  8. Zal zo de video ook eens gaan bekijken en voor al mijn wtk vrienden voor hun ook een primeur ze mogen het ook gratis van mij zien waar het omdraait… Vraag er niks voor dan puur vertier voor ieder plezier.

  9. Kijk Jasper, dan komen we bij argumenten en FEITEN over RV en je laat je niet meer horen… Bizarre man. Of in de volksmond een ‘betweter’ genaamd.

 32. Als aanvulling nog even dit.
  Vertrouw nooit iemand die een waarheid claimt en vervolgens heel hard roept dat iedereen die dit niet gelooft niet goed bij zijn hoofd is.

  Dat is precies wat deze (waarschijnlijk door donkere machten gesubsidieerde) charlatan doet.

  1. @Jaspar.
   Waar zegt Courtney Brown dat iemand die heb niet gelooft niet goed bij zijn hoofd is?

  2. euh jah Jasper; vanaf minuutje 13; het zijn gewoon ‘doodles on paper’, je kan niet zeggen van zijn ze nou echt daar in die tijd op die locatie of niet…. jah toch? okay sound en levitatie, maar goed dat wisten we al wel….

   en dan ijskoud stellen en zeggen jah dit is bewijs, neeeh zo werkt het niet meneer met de wiskunde theedoek..

   What your doodles really say about you
   Arrows for ambition, flowers for family – a graphologist translates your idle scribbles;

   http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2036328/What-doodles-really-say-Arrows-ambition-flowers-family.html

  3. …”niet goed bij hoofd”… ik haal het er echt niet uit.
   Of kijk jij naar een video van Swiebertje?
   Dat kan ook, dat we niet naar de zelfde video kijken.

  4. Met remote viewen weet je het eigenlijk nooit zeker. Er zijn simpelweg teveel menselijke en externe factoren die invloed hebben op het proces waardoor de betrouwbaarheid daalt.
   Remote viewing specialisten uit het US leger zeggen zelf dat ze deze techniek gebruiken en dat het voor ongeveer 30% betrouwbaar kan zijn.

   Ik hoorde een tijdje geleden een verklaring van iemand die zei dat hij zelf aanwezig was bij de bouw van de piramides (!).
   Hij verklaarde dat piramides in principe een interstellair communicatie middel zijn, er een piramide kristal op de top van de stenen piramide werd geplaatst en dat er inderdaad anti-zwaarte kracht techniek werd gebruikt tijden de bouw.
   Ik meen dat deze getuige 5 jaar oud was(!)
   En er zijn meer soortgelijke verklaringen van kleine kinderen.
   Eerlijk gezegd hecht ik meer waarde aan totaal onschuldige en ongeplande verklaringen van kleine kinderen dan aan geweldig gemarketeerde claims van remote viewers met twijfelachtige agenda’s.

  5. doodles on paper zijn krabbels op papier.

   Wat hij zegt slaat op hoe de remote viewers momenteel hun waarnemingen overbrengen. Geen krabbels meer op papier.

  6. jah Allaya maar hoe weet je nou dat die doodle krabbels op papier voor het eggie zijn?
   Ik bedoel medium Dereck Ogilvie vraagt continu aan ooggetuigen of het klopt wat hij gezien heeft.
   HOe weet Courtney zo zeker dat het zo geweest is, tig duizend jaar geleden?
   Er moet een manier te vinden zijn om de precisie accuratesse van een remote view verslag te kalibreren en verifiëren, Waar is dan te zien of te horen hoe gecontroleerd wordt of de beelden kloppen?
   Tot nu toe heb ik inderdaad wat doodle krabbels op papier gezien en een kaal iemand, voor een autocue camera, met een bril, die dwingend zegt dat het waar is, zo rond minuutje 12 en 13…

  7. Duim op voor Jasper!
   ( zullen wel weer 4 vingers naar mezelf wijzen dan (roll) )

  8. Interessant dat je Derek Ogilvie noemt, want ik vroeg me al af wat het verschil is tussen remote viewen en wat wij helderzien noemen.

   Die krabbels op papier zouden in de video naar een heel ander level gaan, zoals CB aankondigde. Ik had zoiets van “nemen ze een camera mee dan?”… Dan zou je niet over remote viewen, maar over tijdreizen praten, toch?

   In ieder geval nog veel “to chew on”. Laten we gewoon samen sparren en kijken wat de uitkomst is, met daarbij de komende ontwikkelingen meenemend.

  9. jah Allaya laten we het materiaal eerst maar eens stap voor stap bekijken en beluisteren, ben er ook nog lang niet uit, wat nou wat is bij Courtney z’n uitgesponnen verhalen, en z’n “Atlantis Project”, ik kende Courtney tot nu toe totaal niet en zie nu pas de eerste interviews, heb alvast een stukkie beluisterd, kan er nog niet echt chocola van maken;

   Courtney Brown On Clif High And The Webbot, Ancient Civilization’s On The Black Tower Show
   http://www.youtube.com/watch?v=mTT0a0wRAEk

   voor diegenen die zich aangetrokken voelen tot islamietisch “professorale potten en poten rammen” het tweede commentaar om je te verkneukelen en je opgeklopte primitieve frustraties alvast af te reageren; 1TALulu
   1 month ago…

   en als ik dan toch bezig ben, Jenne even een frans masonieke hart onder de napoleon riem steken;

   Jenne wat een encyclopisch giga Artikel zeg, sjeeezzzz, dat is even doorkauwen, nog niet 1,2,3 verwerkt, laat staan van voor naar achter gelezen, bij lange na niet, wel een volle week voor nodig, voor zo’n lap met tekst, compleet boekwerk;

   http://www.veteranstoday.com/2014/03/16/masonic-ritual-in-the-french-revolution-and-its-implication-in-modernity-part-ii/

   Poetin is zelf Remote Viewer van het eerste uur en weet precies hoe de haags hollandse politiek hierooh in elkaar steekt;

   Poetin vertelt zijn ervaring over Rutte
   http://www.youtube.com/watch?v=wtFgA_yABjc

   Koning Willy ontmoet Vladimir Poetin! – LuckyTV (met dank aan de tip van de week van Anna!)
   http://www.youtube.com/watch?v=gPvP01IKylo

 33. Ik denk dat Courtney er beter aan gedaan had door van het begin af aan te melden dat hij uiteindelijk zou komen met een hoogst belangrijke onthulling waarbij je een video kan kopen. Om zodoende te weten wat hij te onthullen heeft.

  1. Ik meen me verhalen te kunnen herinneren over dat het tijdstip van DE aankondiging afhankelijk was van hoe ‘rijp’ de wereld was voor ontvangst van dit ‘schokkende’ wereld veranderende nieuws.

   Misschien mis ik het punt maar kan iemand zich daar nog IETS bij voorstellen?

   Of was dit gewoon een geraffineerde marketing campagne?

   Wees eerlijk, we hebben ons gewoon beet laten nemen. Wees blij dat het weer zo overduidelijk is.
   Gauw laten voor wat het is en verder gaan.

  2. Wat ik mij ook afvraag is het niet weer een extra tool van het ego. We leven in een wereld van illusie maya verbind je je dat niet nog meer met de wereld van illusie.Dit is voor mij nog een vraag waar ik nog niet helemaal uit ben.

  3. Zijn EGO wil iets uit een zetten door met grote maten te (onder) bouwen van feiten. Wij mensen in ons EGO breken de boel weer steen voor steen af zonder voorkeur voor de grote/kleine feiten. Grappig is de wereld weer van het dualisme.

  4. PAUL 3×2=dubbel
   Hele verrasende uitspraak weer PAUL, die Ego met die stenen in grote maten, bedoel je klooster moppen, in de onder bouw, een pyramide vormige fundatie centreerd zich zelf uit, een pyramide doet het zelfde uit centreren dus niet verzakken zo als vertikale bouwerken doen na loop van tijd, dit heeft Archimedes al meer als 1000 jaar geleden berekend en van wie hij dat ideé had is niet zo moeilijk te begrijpen want hij kreeg zijn scholing in Alexandrië.

  5. 39.6 JaNee: 3! En dan is het dus over.. hahaha.. HIER

   Jullie hebben erg lang in een polariteitsveld of, zoals jullie zeggen, dualiteit geleefd. Welnu, dat is voorbij, want het is nu een veld van trialiteit. De meeste mensen weten niet goed hoe dat werkt, en gebruiken nog gewoon de zelfde eigenschappen en controle mechanismen die in dualiteit werden toegepast.

  6. Guidp dat is wel een hele secondaire reactie. Het maakt de integere mens weer tweedrachtig van visionair zijn.

  7. Mooie tekst Guido ; Dat is een van de geheimen die jullie je op dit moment eigen kunnen maken, want het is een erg simpele verschuiving. Wees volledig in het NU en wentel je erin, want het kan in een oogwenk voorbij zijn. Jullie hebben alleen dit NU om deze energie te voelen. Als je het NU voelt, kunnen jullie naar het volgende niveau gaan.

  8. Achja satori! wanneer tijd niet lineaer is en eerder een alomvattend moment, moet dat geen problemen opleveren. Dan is er ook voor RV geen timeparadox, le3uke gedachte gymnastiek .

 34. @ Guido, Gijs en anderen die op Gijs reageerden: (posting #30)

  Dank jullie voor jullie open-minded reacties. Vooral Guido: hartelijk dank voor je plaatsing van de CB boodschappen in de eerste plaats, zonder WTK had ik dit waarschijnlijk niet meegekregen.

  En heel mooi hoe dit proces gaat. CB voelde wellicht al aan dat zijn opzet weerstand oproept hetgeen prima is natuurlijk. Hoe je het ook wendt of keert, we spelen met z’n allen nog steeds het “geld-spelletje” dus daar hoort dit dan ook bij.
  EN CB heeft ons al gewaarschuwd dat je je gevoel dient te volgen. Als de boodschap je aanspreekt cq goed voelt dan is het iets voor je, zo niet, ook goed. Je hoeft het niet te nemen. In dat geval laat dan ook iedere vorm van (ver)(be)oordeling achterwege en ga je eigen weg…

  Ik moet zeggen dat de uiteindelijke (betaalde) video een mooi document is en zeker een klein eerste opstapje naar heel veel meer. Ik laat me graag in zijn kennis meevoeren. Voor mij voelt het heel goed en het vermoed dat het nog heel veel zal gaan brengen in de komende maand(en)

  Ik hoop dat we allen de gelegenheid krijgen en nemen dit onder de aandacht van onze omgeving te krijgen want dat is m.i. ook de bedoeling.

  Een soort van uittreksel van de summary om het laagdrempelig te houden, want op de keeper beschouwd is de boodschap nu al mindblowing….voor velen.

 35. Ok, hier mening 1001 dan… Samengevat: ik zie weer een begrijpelijk veelvoud aan ‘Hollandsch-cultuurgoed’ wat de commentaren betreft. Geen Amerikaan zal bijvoorbeeld de opmerking maken ‘Tja, maakt’ie me lekker en nu wil’ie nog een paar centen ook!’

  De uitkomst van eigen initiatieven en succesvol worden ligt in de USA niet bepaald bij vadertje Drees en de overheid, zoals u weet.

  En daar is natuurlijk van alles over te menen, maar mensen pakken daardoor wel vaker en zorgvuldiger de koe bij de hoorns, wat inhoudt dat ’think big’ een bekend pad is dat zonder schroom en met behulp van beschikbare marketingkennis belopen wordt. Dat er zich bij succes gelukkig ook West-Europese initiatieven ontplooien, is mooi en dat zien we op de gebieden van o.a. revalidatie, verkoop en techniek goed terug.

  Marketing = de kennis van het onder de aandacht brengen; en is op zich neutraal. Het ligt aan de gebruiker ervan of er ethische/morele grenzen sneuvelen als het product bijvoorbeeld moedwillig vanuit oplichterij aangeboden wordt, en de naïeve (mooi woord voor ‘domme’) mens de leuter is.

  Ook wordt het fenomeen ‘wetenschap’ te pas en te onpas gebruikt om de presentatie van Brown te ontkrachten. Er wordt echter vergeten dat er diverse manieren zijn om wetenschap te bedrijven; en dan nog los van het feit dat deze ook nog eens functioneren binnen de diverse culturele opvattingen over logica, methodiek en toepassing en daardoor niet minder geldig zijn dan elders op de globe (al walst in de praktijk het superieure west-westen daar graag overheen). U weet, er bestaan diverse wetenschapsmodellen die bijvoorbeeld fenomenen exploratief benoemen/verkennen en net zo wetenschappelijk zijn als de beroemde dubbel blinde, op placebo gecontroleerde versie.

  Maar even terug: heb je iets groots, of denk je iets groots te hebben, pak dan de voordeur en niet die anonieme en o-zo Hollandse zij-ingang waar reeds een lange rij talent staat te wachten dat waarschijnlijk nooit gezien en gehoord zal worden.

  Nee, uitpakken! En voor de middelen zorgen dat de kar kan blijven rijden, zodat het niet initiatief X-zoveel wordt dat wegzakt totdat de deuren zich sluiten. Hoeveel talentvolle helers/genezers kennen deze situatie wel niet? Ja, de Nederlandse overheidsregulering ontmoedigd, dat zeker maar ook door die oude vertrouwde zij-ingang-mentaliteit komen er veel minder patiënten en zijn we genoodzaakt naar die ouwe job terug te keren. Vol frustratie met een beetje pech. Nee, pak aan, deel uit maar laat ook de schoorsteen roken; wacht niet op de ‘instanties’.

  Maar wat lastig is dat wanneer we de voordeur proberen, er allerlei ‘kenners’ staan te roepen om toch beter de zij-ingang te pakken; naar de donkere steeg der vergetelheid, de overheidssubsidie en de beperkte podium-uren. Het bijna kinderlijke enthousiasme van het Amerikaanse volk voor mensen met talent en dito aanmoediging je ‘shot te taken’ (al raapt niemand je op als je neerstort) is ons vreemd en doet overdreven aan.

  Gaat Brown uiteindelijk onderuit? Bleek het zwendel? Of heeft hij (en de zijnen) iets belangrijks te pakken en zoekt men de voordeur? Whatever: de val komt immers na de hoogmoed en dan huppelt en becommentarieert de wereld gewoon weer verder.

  1. Door hun egoïstische maatschappelijke systemen zijn Amerikanen gewent om voor zich zelf te moeten zorgen en zodoende schamen ze zich niet om donaties te vragen. Ze moeten wel schreeuwen en overdrijven en er groots inhakken, anders gaan ze gewoon dood van de honger!
   Deze pure en constante ‘survival mode’ van leven is nou niet iets om te adoreren. Hierdoor zijn de meeste Amerikanen straatarm en zijn ze nu praktisch een 3de wereld land met een onmetelijk rijke elite van een handje vol mensen.
   Een andere eigenschap van Amerikanen is het geven van hun ongezouten kritiek op dingen die onjuist, vals of gewoon misleidend zijn.
   b.v.
   http://www.youtube.com/watch?v=zH_lr5W-aPc&list=FLVU9WdpbscJdLTIkwIeSxjQ&index=7
   http://www.youtube.com/watch?v=AUeqy_QIHLU

   Just for fun 😉

  2. De Amerikaanse burgers zijn de laatste decenia volkomen misbruikt, en ze beginnen het nu pas een beetje te beseffen.
   Als ze het over veteranen hebben die overal op de wereld onnodig oorlogen hebben gevoerd, en mensen afgeslacht, dan spreken ze over HERO’S, wat een vergissing, maar de Amerikanen zijn slecht geschoold,
   met opzet, domme mensen laten zich gemakkelijker misbruiken.
   Klein voorbeeld, in New York wonen net zo veel Askenazi Joden als in Israel de beurs en de FED worden door hun begeerst, Doktoren, Tandartsen, Opticien, Spychiaters, zijn voor 80% Joods, Harvard wordt bestuurd door de beurs, meer als 50% van de studenten zijn Joods, in Miami is de Joodse commune de grootste, to much, 1%¨heeft alle rijkdom in handen, daar volgt een afrekening op!

  3. Je vergeet ook de Hamburgers Jenne. Zoland die maar kojsher van structuur zijn anders zijn ze niet bepaald Halal te noemen.

 36. @GuidoJ. 33.1, juist terug binnen, bedankt voor het antwoordje, ik ga het verhaal morgen lezen en alsnog de bijkomende “inbreng van WTK’ers” en je vraag voor kinderen zal ik gebruiken, fijne avond verder…

 37. Beetje teleurstellend want dit wist ik al en met mij vele mensen denk ik maar ja toch leuk weer een persoon die het constateerd !
  Maar echt geen wereldschokkend nieuws. Dit was al zo’n 50 jaar geleden bekend mijn vader zaliger wist het al dus ja……. wereldschokkend nou ja……

 38. David Icke loopt al jaren hetzelfde verhaal te verkondigen, en waarschijnlijk nog vele anderen. Duik de gnostiek in en je vindt een dergelijk verhaal. Probleem is dat je daarmee uiteindelijk tegen een muur op loopt, het is niet het hele plaatje en je verstevigt de matrix ermee. Buitenaardsen die hier de boel controleren en de mensheid vastzetten in een veld, engerds met teveel macht die de wereld op een laag bewustzijnpitje houden. Het lijkt allemaal te kloppen en als je er in gaat zitten is het enorm frustrerend. De grote vraag is WAAROM? Waarom zoveel techniek gebruiken om een zootje zielepieten te controleren en op een lage frequentie te houden? Als Courtney en David werkelijk de HELE waarheid spraken dan waren ze er niet meer geweest, grappig dat beide heren erg graag DVD’s verkopen. Frustratie schijnt goed te verkopen. Geeft aan waar de gemiddelde masochist zich bevindt.
  Ff mijn theedoek wassen, wasted to much time on this.

  1. Wellicht houden ze ons (niet allemaal) op een lage frequentie omdat ze het laatste beetje goud er nog willen uitpersen. En wat dacht je van egoïsme? De universa zijn nog van ‘hun’, het delen is hun vreemd. Misschien ook wel angst, omdat zij weten wie wij eigenlijk zijn. 😉

  2. Weet je veel van deze moderne verhalen zijn toch ook een beetje op een goedkope basis van ordinair volksverlakkerij gesitueerd.
   Het is en blijft boeien de SF verhalen en hyphotesus, maar je moet er niet meer van maken als dat het is.
   Ik voor mij vindt het DOGON verhaal veel sterker, hun weten over de tweede Sirius ster is/was verbijsterend, ook hun dans maskers met de antennes en hun nabootsen van het sissende spreken van de buitenaardse bezoekers, verder hun weten ouder als dat van Egypte, maar ja het waren maar arme zwarte onmensen toch, de Egyptologen zijn de mensen die alles weg duwen want hun haantje moet koning kraaien.

  3. Jenne zo te lezen zit jou archeologie wederom weer vast in een fles met goeie bourbon whiskey, kan er geen touw aan vast knopen laat staan GAMMA (dat zeg Ik!) spijkers te vinden in een doosje.
   Geeft niet ouwe reus, soms kan je Archimedes niet overtreffen met je huidige Pctje.
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Acorn_Archimedes

  4. Het valt niet mee hè Coz..? ÉN/ÉN ipv óf/óf… Je kunt dus niet kijken wat die buitenaardsen voor streken hebben uitgehaald, het wellicht zelfs ‘goed’ bedoelden, vanuit hun perspectief. EN tegelijkertijd jezelf bekrachtigen..???
   Beetje vreemd voor iemand die hier op de site een van de oudste bezoekers is..? PRECIES DÁT is hier op de site in mijn ogen aan de gang.. Dus EN WETEN WAAROM EN HOE en op hetzelfde vlak, vanuit dat verruimende bewustzijn, jezelf PROBEREN TE BEKRACHTIGEN MET ‘POSITIVE STUFF’..
   En wat daarbij positief en negatief voelt voor de een, is voor ‘de ander’ weer ‘anders’. Zo gaan althans de geruchten..

   En voor de goede orde: als je probeert duidelijk te maken, dat het uiteindelijk gaat om jezélf te bekrachtigen ZONDER andere bronnen te raadplegen en/of (hahaha) af te wijzen, dan ben ik het helemaal met je eens. Maar ik geloof dat kleine mensen, peuters dus, ook leren lopen aan de hand van… 😉
   Mijn vraag is simpel: ‘Heb je geen ‘keuze’ nodig om überhaupt een keuze te KUNNEN maken’..??!!
   En ga je dan vervolgens je keuze-van-harte bekrachtigen of (haha) kies je er in de dualiteit voor om de ‘niet-keuze’ te gaan beschimpen en veroordelen..?? Je kunt toch het één kiezen EN het ander LÁTEN.. Zonder oordeel, waarin je ALTIJD jezelf vast zet.. Want wat wéét je nou eigenlijk allemaal precies als mens, zelfs als ‘vorsend mens’…? I WONDER..

  5. PAUL, 45,3

   Uit beleefdheid geef ik dan maar weer mijn gevoelens weer, die ik weet het niet misschien aan jou niet goed besteed zijn.
   Een goede verstaander heeft genoeg aan een half woord, maar jij hebt een heel woordenboek nodig, jammer !

  6. @ Guido,

   We gaan dus dan ook maar een DVDtje maken voor de volgende keer met Coz als hij een nieuw projekt aan snijddt, we kunnen wel wat geheimzinnigheid goed gebruiken bij een ‘Grand Exposion of a World Natural Concept’.
   Het en/en/of/of/daarom/waarom mag dan ook wel eens toe gepast wordene onder de kleintjes als de grootste het doen. Maar aannamen dat het een goed voorbeeld is om zelf ook eens toe te paasen op kleiner niveau om toch eens aan geheimzinnigheids pegels te komen. In iedergeval CB is een ‘show mens’, die al vaker dit soort eenzijdige aanduidingen gegeven heeft over het in pacht schijnen te hebben van alle antwoorden. Tis net of men van Big Pharma zich weer inzetten voor een truth vaccins voor antieke zaken. Het verhaal is overduidelijk in alle hyroglyphen op menig muren terug te vinden daar ter plekke als je weet waar je kijken/zoeken moet. (heb zelf ook van zulke kiekjes toen zelf gemaakt – non photoshopped)

  7. Jenne zeg eens wat gesuikerd, de zure room is niet altijd lekker stijf wanneer het opgeklopt is. Met schrijven scoor je of scoor je niet, daar heb je geen woordenkoek voor nodig… Gewoon wat afgebakken Courtney Brownies…

  8. GUIDO.J, in dit geval zou je eerder over monisme moeten spreken er ligt slechts één beginsel aan ten grondslag.
   Dit is leuk om te lezen, ja je hebt je handschoenen aan gedaan om dit katje aan te pakken.
   Ben benieuwd naar het wederwoord.

  9. PAUL, jij hebt het over zure room, nou als er iemand cynisch zeikert over mijn reacties ben jij het wel, ga je gang spui je frustratie, als dat je op lucht graag gedaan.

  10. Jenne gesproken over frusteren en spijkes op laag water, ook het steken ondeer de gordel is misschien prachtig in jou ziens wijze. Nee joh je reageerd steeds zo adembenemend als of ik elke keer je keel weer dicht knijp. Als ik ga slijmen dan prijs ik je de hemel in. Kanook kort door de bocht zijn maar kan het spoor ook volgen
   en of de goot.De rest doe ik met de hand langs de vangreel. Ik hou van metaforen en spelen van teksten als ex Graficus. Dat mag de pret net drukken als ik als een cactus over kom. Net als jij kan ik bluffen met verhalen, maar vertel liever waar het op neer komt dan ik e franjes en slingers aan ga hangen.

 39. Nog even iets anders wat ik tegen jullie aan wil houden…

  De video heb ik nog niet gekocht, want ik heb geen credit card en betaal niet via Paypal (willen teveel van me weten, want je moet eerst registreren). Misschien koop ik ‘m eerstdaags via vrienden of familie die wel een credit card hebben.

  Nog los daarvan: het tot je nemen van informatie is op deze manier NIET vrijblijvend. Je koppelt er je gegevens aan. En met de achtergrond van CB die voor defensie opdrachten heeft uitgevoerd, ben ik zeer terughoudend met het delen van cruciale informatie, zoals naam en bankrekeningnummer waar de betaling voor de video vandaan komt.

  Het is dus ook de perfecte tool om te inventariseren wie zich interesseert voor zaken die buiten het grid om gaan. Hmmmm….

  1. Ik geloof dat je ‘nergens’ veilig bent.. Andersom gezegd: ‘je kunt met een fear-driven’ mind, achter elke boom een beer zien.. So be it.

  2. Da’s een reactie uit de categorie “we hebben immers niks te verbergen”.

   Ik ben hier serieus over, nog los van wat ik van CB vind. In eerste instantie komt hij zeer oprecht over. Nu we struikelen over de betaling voor een video die je eigenlijk moet zien voordat hij doorgaat met deel 2 en 3 van de aankondiging, denk ik zelfs na over mijn inschrijving op zijn nieuwsbrief. Daar begint het al met het achterlaten van een contactpunt.

   Om nu te zeggen dat je overal leeuwen en beren op je pad kan zien als je wil, vind ik eerlijk gezegd een dooddoener voor iedere verdere discussie.
   Laat ik het anders zeggen:
   Tot welke grens volgen we blindelings het pad wat voor ons wordt uitgestippeld om informatie tot ons te nemen waarvan we denken dat een ANDER ons het antwoord zal brengen?
   En wat hebben we daar middels zijn eigen postings van geleerd?

  3. Je bestelt nooit wat bij BOL? Heb geen DigiD? Enz. enz. Volg ALTIJD je eigen pad. Maar wat ik meen te bespeuren in je eerste reactie, is een verhaal van ‘zo is het’..
   Overal waar je een dvd of account hebt op internet(sites) dien je je gegevens achter te laten. En er dan vanuit gaan, ‘dat ze je gegevens hebben’, is voor MIJ spoken zien, voor mensen die specifiek in dit onderwerp geïnteresseerd zouden zijn.. Hoe vinden ‘ze’ dan de mensen die wel geïnteresseerd zijn, maar alleen lezen en verder niets doen..?? Die laten ws. weer cookies op hun computer achter.. Klopt..! Dus helemaal maar niet meer in dit soort informatie duiken..??
   En ook heb ik niet gezegd dat je niets te verliezen hebt.. Geen zaken in mijn ‘mond’ leggen milady! Moeilijk niet? ‘nuanceren’..?
   Alle goeds, no sweat..!

  4. Deze dus:

   Da’s een reactie uit de categorie “we hebben immers niks te verbergen”.

  5. Ja, dat vind ik. Dat wil niet zeggen dat ik jou woorden in de mond leg.
   Maar goed, dit is niet de discussie die ik wilde voeren.

  6. Tja, ik vroeg ook of je dan nergens anders ‘bekend’ bent, waar je ‘last’ van zou kunnen krijgen.. En waarom bij CB dan wel die imo ‘achterdocht’..? En natuurlijk volg je je eigen pad; heb je het idee dat mensen die deze aankondiging ‘waarde-vol’ vinden, hun eigen onderscheidingsvermogen opgeven..? That’s all.

  7. Mijn oorspronkelijke post kwam voort uit een overweging. Hebben we te maken met iemand die oprecht is, of zit er een addertje onder het gras? Is dit een false flag of niet? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

   En ja, ik bestel weleens bij bol.com en ja, ik zit ook op wanttoknow en doe digitaal aangifte van mijn belastingen. Zijn dat bedrijven die mijn gegevens hebben? Natuurlijk, ze weten in geval van de belasting zelfs meer over mij dan ik over mezelf weet.

   En ja, ik blokkeer cookies en weiger alles wat gelinkt kan worden aan mijn koopgedrag. Het is zelfs een uitzondering dat ik me op dit forum openlijk uitlaat over.

   En ja, op het moment zie ik spoken, omdat de laatste maanden vooral de enorme controle hand over hand toeneemt. Misschien ten onrechte, wie zal het zeggen. Maar controlebeest als ik ben, houd ik graag zelf controle over dingen die mij aangaan. De risico’s die ik loop bij bol.com schat ik een stuk lager in dan bij de eerste de beste Amerikaan die voor Defensie heeft gewerkt. Maar ook in geval van bol.com kan ik het gigantisch mis hebben. De tijd zal het leren.

   Is het daarom ongewenst om me dit af te vragen, voordat ik er vol in ga?

  8. Guido is mijn grote vriend maar die Pay-Pal maat is ook niet verkeerd voor een rondje E-Bay (goedkoper dan elsewhare). Misschien eens rondneuzen op torrent voor een gratis versie van de DVD. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Who’s next??!

  9. Als ik een video of DVD bestel, heb ik zelden het gevoel dat ‘ik er vol inga’… Never mind, it’s ok.

 40. Beste WantToKnow,
  Net als jullie heb ik uitgekeken naar dit bericht van die Courtney, wat een waardeloos figuur! Pure marketing deze aankondiging, en hij wist een jaar geleden al wat hij wilde vertellen en promoten. Ik walg hiervan.
  Ook kan ik je zeggen dat hij maar gedeeltelijk de waarheid kent. Dat de blokken van de piramide zweefden naar hun plek, dat weet ik al sinds ik klein was, heb ik zelf gezien.
  Maar dat aliën gekwek, stink er asjeblieft niet in, dit is weer een false flag. Weer stukjes waarheid met leugens verweven.
  Negeer deze info a.u.b. het is bedoeld om iedereen op het verkeerde been te zetten. Hij heeft gelijk dat iedereen wakker moet worden en dat als iedereen anders denkt, dat de wereld zal veranderen. Maar hij heeft geen goede bedoelingen.

  Neemt dat maar aan van mij, ook ik heb het gezien. En dat weten is helemaal GRATIS 😉
  Myrn

  1. Wat een walgelijk reactie.. LOL.. ‘Dat de blokken van de piramide zweefden naar hun plek, dat weet ik al sinds ik klein was, heb ik zelf gezien.’.. En daar kom je nu pas mee..??
   Hij heeft wel gelijk dat je wakker moet worden én hij heeft geen goede bedoelingen? Dan laat je toch iedereen lekker slapen.. Ik ben je even helemaal kwijt Myrn, walgelijk kwijt zelfs.. 😉

  2. Altijd draait alles om de Grote Piramide, terwijl er imposantere piramides zijn die veel indrukwekkender zijn dan de hyped One. De 2de piramude van Chefren is nog veel leuker van opzet. Waarom zit de top daar nog op en bij de rest geheel weg? Ik weet het antwoord daarop. En kan het zelfs bewijzen bij energetisch voelende mensen. Daarmee kan ik ook voor 15 euro een dvd deal maken maar wie serieus is kan er een hoed verhaal over schrijven. Marcel W & Odette weten de kern al en de rest kan ontmanteld worden.

  3. Lieve Guido, ik snap je verontwaardiging over de mening van anderen. Als we nou nooit meer dat zeggen wat we denken en voelen over onderwerpen, dan is eigenlijk al dat voor elkaar wat ‘men’ zo graag wil…
   We komen hier niet uit de dualiteit, zo graag we het zouden willen. Zolang er nog dag en nacht is, koud en warm, groot en klein en alles ertussen, zal het zo blijven, deze mooie leerschool hier op aarde. Denk maar over Obama, Bush, Cheney etc. als je hen bekritiseert, dan is het oke? en als iemand kritiek of twijfels aan CB of Jezus heeft dan is het niet oke? Let it be… lots of love <3

  4. MONIKA, waar ik mijn hele leven al naar uit kijk is de verklaring die me verteld wat er was voor de big bang, ze ontdekken steeds weer nieuwe aspecten, en misschien hoor ik het nog wil zeggen weten we wat onze werkelijke oorsprong is.
   Verder heb ik een site gegeven waar je haar fijn kunt lezen hoe het kwaad op onze planeet in elkaar steekt.
   En ook hoe dit kwaad floreerd op het nonrespect van de man aan het kruis, waar men op moet pissen bij de intrede, en het zit er vol mee, dit zijn de AZlien in mense gedaante.

  5. @ monika
   Koud en warm zijn geen tegenstellingen licht en donker evenmin het zijn uitersten absoluut nulpunt is het ontbreken van warmte , en donker het ontbreken van licht . Alles dat ook maar een gradatie hoger is is het volgende op de schaal. Ergo er is geen dualiteit dan in ons voorstellingsvermogen en als dat zo is impliceert dat dat we het ook zelf weer teniet kunnen doen . Niet zo moeilijk dus.

  6. ODETTE 47,5 het lijkt wel een au de cologne merk, ja daar doelde ik ook op, komt toch dichterbij !

  7. grijs, lauw en schemer,
   ik kannie kiezen, ik wemer
   lang gewacht, nooit gekregen
   kannie kiezen, zei de tandarts
   flauw
   niet zout genoeg
   niks dualistisch
   slechts tussen hangen en wurgen in
   ’t is niet eens kut zei de gyneacoloog
   en hij kan het weten

  8. Dit woord dualiteit wordt te hooi en te gras gebruikt terwijl het in sommige redeneringen helemaal niet op zijn plaats is.

  9. Wat dacht je van deze dan? Je kan zo mee dansen op de wavevormen van de Cobra dans, dan zet nog altijd op een wijze manier de sandalen in het zand. Zelfs Guido zou heel goed mee kunnen buikdansen van jewelste. Doe ik zelf ala Jerry even mee da zit zo mijn broek weer vol met warme kamelen poep.
   http://www.youtube.com/watch?v=ie4Z9pxfrs8

  10. COZMIC, paar sterke woord speeltjes in, de tandart die niet kan kiezen is heel mooi, die kut van de Gyneacoloog kan ik niet over oordelen zou ik moeten zien, en wemer bestaat niet wel wemelen, maar goed een vrijmoedig taal gebruik door onze held.

  11. Odette 47.5
   Dit is niet persoonlijk bedoeld, maar wel even een ingang.
   Zolang de NOS al het Demmink nieuws uit de weg gaat, kan ik de NOS niet meer serieus nemen, trouwens de hele MSM niet…
   Dus bedankt 😉

  12. Marcel, het is ook allemaal helemaal niet moeilijk alleen soms misschien tijdens het zoeken naar balans…maar daarvoor heb je de liefde, je hart en je verstand… 😉

  13. Odette, dat snap ik wel, ik hoop alleen dat je mij ook snapt.
   Daar ging het mij niet om, please?

  14. Anna zet je muts eens af en doe eens een Fez op…. AUB!
   Odette weet heus wel waar ze het allemaal over heeft. 😉

  15. Jenne, ik schud ze ook maar uit mijn mouw .
   Wellicht heb je het al begrepen, tegen de bierkaai valt niet te knokken.
   Onwetendheid is niet eens eens Bierkaai, vooringenomenheid is een bierkaai. Ik doe geen moeite meer, ik lal en ik bral als de hofnar van King Arthur, als ik mijn best doe dan krijg ik zelfs een boze reactie van Guido, tralalala.
   Wie luistert er anyway? Ik heb mijn hart en ziel en alles wat er bij hoort uitgestort op deze site, kan je allemaal terugvinden. Vervolgens komt die theedoek…. en dan kan ik volgens Guido niet en/ en denken.
   Steek die vuile theedoek diep in je reet Courtney, wie mij een beetje kent, ik doe niet aan compensaties en die vuile theedoek voelt fouter dan fout. FU

  16. Wauwie Coz, weer oude dubbelposts, good ol’ times seems rock again.

  17. Is dat zo Paul?
   Laat Odette dan maar antwoorden en er niet omheen draaien.
   Wie weet hier uberhaupt iets af van de Demmink zaak?
   Waarbij Demmink ook maar een heel klein stukje is…
   Hoe corrupt onze rechtspraak is?
   Enzovoort???

  18. En Fez Paul,
   Heb die mooie fotoos van je gezien bij de pira…
   Waarom heb je je schilderskwast niet meegenomen en het topje rood geverfd?
   Was de foto nog mooier geweest 😉

  19. Anna Jij met je off-topic Demmick geleuter hier, wat heeft dat nou voor zolen aan de dijk hier te zetten?

   Ken Odette aardig goed en ze is geen stervende zwaan, ze danst er tenminste lustig op los om in leven te blijven. En ik zwaan kleef aan therapie. 😉

  20. Ga jij maar lekker kleef aan zwanen Paul.
   Die materie is kennelijk niet belangrijk genoeg?
   De hele wereld is vergeven met dit soort misdaden.
   En vormend ook.
   Je weet toch wie de Illuminatie zijn?

  21. Een echte tandart, zoals Jenne het net al zei…. scherpe visie van oud ziener Jenne…

  22. Anna bespaar me onthullingen zoals die van Courtny Brownies. Prachtige ingelegde memorale van vieze zaakjes die stinken waar we met zijn alleen steeds in moeten bivakkeren. Demennik herdenken doen we ergens anders dan onder dit artikel afwijkend gaan zitten doen. Je kan je een artikel verder al besteden aan Dutroux of moet die hier ook weer uitgebreid aangehaald worden?! Dacht dat we het over Piramides hadden ipv viezerikken. What Else? Drama van een Rama uit Hiroshima?!

  23. En heel belangrijk ook: omdat het licht aan het einde van de tunnel, meestal een trein is.. 🙄

  24. Ter aanvulling, excuuus voor het vergeten te melden. De tunnel was voor AnnaII bedoeld op 47.14 Over tunnels gesproken (het draadje) 😉

 41. Ik zie het hele verhaal zo..
  Sinds de afgelopen twee maanden ben ik erachter gekomen dat ik nu meer weet en dat er weer wat puzzelstukjes zijn ingelegd in mijn toch al imposante Digitale Bewustzijnspuzzel.
  Wat weten we samen toch veel…..blijf delen mensen…
  fijne avond verder allemaal.

  1. Wil je grote plaatje willen zien dan behoor je het buiten met binnen te verbinden.
   De ‘moderne’ wetenschap die richt zijn pijlen alleen op de natuur(fysiek),dus alleen het accent op buiten(uiterlijk).
   En daarom zal die de waarheid nooit achterhalen want ‘eénrichtingsverkeer’ leidt alleen naar halve waarheden. En halve waarheden leiden naar leugens.
   Nieuwe wetenschap: analytisch (a priori ) van bijzonder naar algemeen. (emperisch, bestaan)
   Oude wetenschap: synthetisch (a posteriori) van algemeen naar bijzonder. (kernwaarden, essentie)

   Wanneer een brug wordt geslagen tussen oud en nieuwe wetenschap zal de waarheid boven tafel komen.
   Zo boven zo beneden. Zo binnen zo buiten. Geen esse(essentie) geen existere(bestaan).

  2. Goed voorbeeld Paul. Taal zal altijd een beperking zijn. Essentie is niet altijd onder woorden te brengen. En vaak ook niet tastbaar al weet je dat het voor eeuwig zal bestaan.
   1 woord zou genoeg zijn; daarom spreken wij niet meer de taal van de engelen.
   Een gezicht spreekt namelijk boekdelen. Als het innerlijk spreekt wordt het zichtbaar in het uiterlijk. En niet andersom. Groetjes.

 42. @guido

  Ik wil alleen nog even kwijt dat het zeer teleurstellend is om te zien hoe je met beleeft gebrachte maar kritische meningen omgaat. En vooral degenen die afwijken van jou persoonlijke ideeën.
  Alleen mensen die met de grootste omzichtigheid een “ik denk dat ik heel heel misschien ook een mening heb” post plaatsen hoeven niet bang te zijn een ridiculiserende of kleinerende donderpreek te ontvangen.

  Ik vind de artikelen hier vaak goed maar er zitten met regelmaat ook flinke missers tussen. Dit is er duidelijk 1 van.
  Dat kan natuurlijk best eens gebeuren. Maar ga die vervolgens niet eindeloos zitten verdedigen.
  Bottom line is dat de grote onthulling ontegenzeggelijk een enorm fiasco is. Niets van alle gemaakte beloftes wordt waar gemaakt.
  PUNT

  ps.
  Het artikel over MMS dat ik heb ingezonden niet meer plaatsen.

  1. Jasper, heerlijk toch die verscheidenheid in meningen, soms overgoten met een pittig tabascosausje waardoor de vlam in de pan slaat.
   Als iedereen ja nee en amen op hetzelfde moment zegt dan is het ook zo’n kleffe kliek. Het zijn af en toe net mensen, wat ik je brom.

  2. Jasper gelooft dat zijn mening die van iedereen vertegenwoordigt.. Geen ‘vind ik’ of hoe die dingen dan ook heten. Gewoon, het IS zo.. veel te leren nog mi jong. Hij ‘wil alleen nog even kwijt’… hahaha.. En tot slot: ‘En dat artikel over MMS’ was ik al helemaal niet van plan te plaatsen.. Grappig om dat er nog even publiekelijk onder je reactie te zetten. Stoer hoor! Pettyful heet dat in keurig Nederlands. PUNT.. Zo’n woord alleen al; anders kannie nie slapen ws..? Komma.

  3. Guido,
   Dit is EXACT de reactie van je die ik hiervoor beschreef. Ridiculiserend en kleinerend. Overduidelijk extreem gefrustreerd, steun zoekend bij je aanhang, maar vooral heel dom. En vooral niet op inhoud reageren als je waanbeelden daarmee om dreigen te vallen. Een reactie die past bij een puber. Zoals we gewent zijn van je.

  4. “ik denk dat ik heel heel misschien ook een mening heb” (over kleinerend gesproken) Komt ie:
   Ik heb je bij een andere hautaine reactie van je uitgenodigd om te reageren op je bewering dat RV geen wetenschappelijke methode is. Ik kom met bewijs en een quote erover, maar nee hoor, Japser is niet meer te zien. Maar de hautaine beweringen en beschuldigingen blijven bestaan. En waar laat je je wel zien? Hier bij dit draadje. Prima hoor. Een klein beetje zelfreflectie op je eigen zaadjes kan geen kwaad toch? Be my guest.

  5. Weer Exact in de roos.
   EERLIJKE zelfreflectie op je eigen artikelen kan helemaal geen kwaad Gudo.

  6. Genoeg met modder gegooit. Dit leidt helemaal nergens toe.
   Hierbij mijn oprechte excuses voor het verder escaleren van deze discussie. Ook niet slim van mij en ik had beter moeten weten.

   Ik wil graag inhoudelijk discussie voeren over het al dan niet wetenschappelijk zijn van RV. Het hele internet staat al jaren vol met informatie over Courtney Brown en zijn RV projecten en men wil dolgraag graag serieus genomen worden door de main stream wetenschap. Volgens mij schuilt daar het grote probleem. Het LIJKT het er sterk op dat CB uit alle macht respect wil afdwingen bij de wetenschap door ongekend spectaculaire resultaten te beloven. Kijkend naar de netto resultaten die dit soort projecten hebben opgeleverd is het meer dan lastig om de term wetenschap te koppelen aan het RV het proces. Ook omdat de resultaten onmogelijk zijn te controleren door onafhankelijke derde partijen.

   Echte Wetenschap zou zijn als we in staat zouden zijn om het MECHANISME ACHTER Remote Viewing te identificeren, echt begrijpen en bewijzen. Mij zul je nooit horen zeggen dat RV onzin is en ik onderken ten zeerste dat de mens VELE onbekende vermogens bezit die we nog moeten ontwikkelen. Maar hoe we dit precies moeten doen en welke methodes het beste werken valt nog sterk te bezien. Ik denk dat RV een van de technieken is die kunnen leiden naar meer inzicht over onze vermogens. We moeten vooralsnog niets uitsluiten maar zeker ook niet aanbidden en als waarheid aannemen.
   Mvg

  7. dankjewel Jasper. Mag ik je dan ook mijn excuses aanbieden voor het ‘uit de hand lopen’..? Beetje suf idd, maar het toont m.i. aan, hoe we allemaal ‘op zoek zijn’..!
   Zojuist het artikel van Hannah van Buuren geplaatst (zie de gastcolumn). Pffff. Tja, heeel herkenbaar. Pure objectieve waarneming is ons kennelijk helemaal niet ‘gegeven’.. Wellicht daarom: IS HET SIMPELWEG JUIST DE BE’DOEL’ING dat we allemaal onze EIGENHEID BE-LEVEN..?? Die met elkaar delen en daarvan genieten en ons simpelweg.. VERBAZEN..
   Dank nogmaals en zand erover.

  8. Jasper & Guido, jullie kunnen beter hand in hand met elkaar oplopen dan elkaar bestrijden. Tenzij het met een glimlach is. het leven is met vallen en opstaan en ach tja allemaal hebben we wel eens last van een olifant in de porceleinen kast. Als je maar op je eerste intentie afgaat en nooit op de 2de of die grijze linker hersenpittenhelft. Hug elkaar eens maar, dat is al lastig genoeg in de praktijk!

 43. Wat een flauwe zever en ik hoop dat er nu eens lessen worden geleerd hoe vindingrijk het illusionaire ego wel niet kan zijn en zichzelf voor de gek houdt. Het probleem is dat we teveel waardeloze onzin weten dan het werkelijke natuurlijke eenvoudige wat pas echt wijsheid, rust en vrede kan brengen in ons leven dan al die onzin over vliegende aliens. Ze vliegen overal rond en meer dan 99% van de wereldbevolking heeft er nog nooit iets van gemerkt. Conclusie: één grote poppenkast dat voor bepaalde vindingrijke ego’s geld in het laatje brengt omdat ze gewoon te lui zijn om zich met werkelijke zaken bezig houden. En is de wereld nu veranderd? Niet meer en niet minder in mijn ogen!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.