Advertentie

5-D technologie, de echte Aarde en… de koepel!


Harriet Algra schrijft regelmatig columns hier op de site. Gebaseerd op haar levenslange zoektocht naar de essentiële waarheid en van ‘afpellen’ naar waarheid, zegt ze hier zélf over:

“Mijn hele proces , mijn hele zoektocht naar mijn waarheid staat beschreven in mijn boeken. Ieder artikel dat ik schrijf, beschrijft het vervolg van die reis, die zoektocht. Het zijn feitelijk allerlei figuurlijke puzzelstukjes, die steeds completer worden en die meer, en meer – naast de bronnen die ik volg- mijn eigen herinneringen wakker schudden. Ik kan bij veel van mijn verhalen, onmogelijk exacte bronnen weergeven, deels omdat deze voor de mensen die deze bronnen willen zien, ook niet begrepen zouden worden.

Dit is een heel individueel proces, voor mij maar ook voor lezers van deze site. Voor heel veel mensen dus ook een eenzaam proces, waarbij mijn artikelen voor velen een strohalm zijn. Dat weet ik, omdat ik wekelijks vele mails ontvang van herkenning. Omdat ik zaken beschrijf die herkend worden, maar die mensen vaak niet met hun omgeving kunnen delen.

Toen we hier met velen incarneerden is ons hele geheugen gewist, dat wisten we van te voren maar desondanks dat zijn we gekomen om mee te helpen  deze prachtige planeet te redden uit de klauwen van de negatieve fracties. En we zijn er bijna.”

*
*
5-D technologie, de echte Aarde en…
de koepel!

2024 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Er bestaat al eeuwen veel verwarring over het feit of de Aarde rond of plat is. Dit heeft allemaal te maken met de enorme illusie waarin we geplaatst zijn. De Aarde is wel degelijk een bol maar vele malen groter dan wat ze ons wijs willen maken. Een klein deel van die bol is bedekt met een koepel en ijsmuren, wat de illusie opwerkt, dat de Aarde een platte schijf is. De echte Aarde (Gaia) is 15x groter dan het beeld dat ons continue wordt voorgehouden en heeft een omtrek van 900.000 km. De koepel waaronder wij leven, inclusief de ijsmuur, heeft een omtrek van 160.000 km…!

Harriet Algra

Google leert ons dat de Aarde-omtrek 40.070 km is. Ook draait deze échte, grote Aarde in de tegenovergestelde richting dan ze ons leren, dus met de klok mee; andersom dan ons wordt verteld. Ze bestaat grotendeels uit water en heeft land zowel aan de bovenkant als onderkant van de planeet, met daartussen in allerlei eilanden. Ze behoort tot de mooiste en grootste planeten in het universum en wordt daarom ook wel de ‘Blauwe Diamant’ of ‘Blauwe Parel’ genoemd.

Sterren (zonnen) zijn mannelijk en planeten zijn vrouwelijk. Sterren zijn eigenlijk portalen voorzien van informatieknooppunten. De Zon schijnt zijn licht op de planeet waarbij zij wordt bevrucht, en ze in staat is om op alle mogelijke manieren nieuw leven te creëren. De romance tussen de Zon en de Aarde is één van de mooiste in het hele universum. Zij bedrijven de Liefde op een manier die wij nog niet kunnen bevatten, en ons hier onze huidige vorm heeft geschonken.

Nu wordt het ook begrijpelijk waarom de negatieve krachten al jaren proberen het zonlicht te blokkeren en ons bang voor de zon hopen te maken. Mars is een tweelingplaneet van Gaia en is net als de Aarde een grote planeet. Door de koepel proberen ze de illusie te wekken dat de andere planeten ver van ons verwijderd zijn maar dat is niet het geval, en heeft allemaal te maken met geld. Hoe groter de afstand, hoe meer NASA (‘Never A Straight Answer’..) beslag kon leggen op onze belastingcenten zonder daarover een verklaring te hoeven afleggen.

Voordat Saturnus zijn ringen kreeg en gewoon een mooie bol was, lag het samen met Venus en Mars op een rij in de lucht en leek op een oog. Veel mensen noemden dit het ‘Oog van Horus’. Dit was zichtbaar met het blote oog zonder telescoop. Dit toont aan dat deze planeten veel dichter bij de aarde liggen en dus niet miljoenen kilometers van ons verwijderd zijn.

Ons zonnestelsel en planeten..
Er liggen momenteel ongeveer 39 planeten in ons zonnestelsel, die stuk voor stuk leefbaar zijn. 23 planeten maken permanent deel uit van dit zonnestelsel en 16 zijn binnengebracht door andere rassen. Deze zijn hier gearriveerd om getuige te zijn van de gigantische transformatie die zich aan het afspelen is, en hebben hiervoor gewoon hun hele planeet meegenomen. Zodra alles voltooid is zullen zij weer vertrekken.

Alles in het universum stroomt opwaarts met als doel te evolueren naar een hogere trilling, om uiteindelijk na alles ervaren te hebben weer samen te smelten met de Bron. Tot en met de hoogste lagen van de 4de dimensionele dichtheid heb je te maken met de dualiteit. Vanaf de 5de bestaat deze niet langer omdat daar de Liefdes energie heerst. De Luciferiaanse krachten proberen die evolutie te blokkeren met behulp van oorlog en vernietiging die in de 4de dimensionele dichtheid nog vorm hebben, maar in de 5de dimensionele dichtheid niet langer kunnen bestaan.

Voordat Agartha in de Binnenaarde ‘Agartha’ werd, had je de 4 D oorlogen. Ook deze oorlogen hadden te maken met de strijd tussen licht en duister. Die strijd ging over het feit of de positieve krachten zich zouden weten te bevrijden  door te evolueren naar de 5de dimensionele dichtheid, of dat de negatieve krachten de macht zouden weten te behouden in dit zonnestelsel. Deze 4D oorlogen worden in de serie ‘The Lord of the Rings’ van J.J.R. Tolkien beschreven.

Ze vonden plaats in een cyclus voor ons, ongeveer 2000 jaar geleden en werden gewonnen door de positieve krachten. Agartha leeft sinds die tijd al in de 5de dimensionele dichtheid. Onder Agartha ligt ‘Telos’ dat weer in een hogere dichtheid leeft en zich momenteel in de 6de dimensionele dichtheid bevindt.

Want hoe dieper je de Aarde binnengaat hoe hoger de dichtheid en staat dus gelijk aan de buitenkant waar je hoe hoger je gaat, je een hogere dichtheid aantreft. Wij zitten nu aan het einde van een nieuwe cyclus waarin we de mogelijkheid hebben naar een hogere dimensie te evolueren.

Het waren de Atlantiërs die de koepels bouwden zowel over land als in de Oceanen. Onze koepel herbergde oorspronkelijk de ‘tuin van Eden’. Pas na de val van Atlantis werd deze koepel een middel om de mensheid gevangen te kunnen houden. De binnenkant van die koepel is sterk vervuild geraakt en maakte het lange tijd praktisch onmogelijke voor wezens met een hogere dichtheid de koepel  binnen te komen.

Buiten de koepel leven ongeveer 9 miljard Tartariërs. Ook zij hadden hun 4D oorlogen die in tegenstelling tot de Binnenaarde door de slechten was gewonnen en de val van Atlantis tot gevolg had. De Atlantiërs vernietigden zichzelf door middel van hun eigen technologie. De Lemurianen daarentegen gingen het spirituele pad op en evolueerden. (De film ‘The Abyss’ geeft een goede weergave van Lemuria en ‘Aquaman’ van Atlantis).

De Tartariërs zullen ons zodra we de 5de dimensionele dichtheid hebben bereikt gaan onderwijzen over de ware astrologie, astronomie en alle voor ons nieuwe technologieën. Dit is om ons te helpen aanpassen aan de hogere frequenties. Zij hebben meegewerkt aan het ontmantelen van de ijsmuren rond de koepel die ons gevangen hielden. Het schurende geluid/geluid van schurend ijzer dat een aantal jaren geleden in NL buiten in de atmosfeer gehoord werd, was afkomstig van het breken van het ijs aan de buitenkant van de koepel.


Urbano Monte platte aarde kaart uit 1587

Letterlijk en figuuurlijk: de fundamentele verandering..!!
Dit alles gaat een enorme impact op ons krijgen omdat we hiermee toegang gaan krijgen tot 5D-technologie zoals medbedden, Q-phones, kwantumcomputers, replicators, vliegende auto’s; hogesnelheidstreinen (maglevs) die je binnen het uur de naar de andere kant van de planeet brengen; etc. De replicators zullen de oplossing gaan bieden voor al het afval op Aarde en worden tevens de vervanging voor alle winkels.

(klik voor link hier op de site)

Al deze technologieën zijn niet nieuw en bestaan al duizenden jaren; afkomstig van de Plejaden en hier op Aarde ontwikkeld door de Tartariërs. Alle planeten in dit zonnestelsel zijn menslievend en positief en maken deel uit van onze Galactische familie die in staat zijn om door de hele fotongordel te reizen. De zonne-eclips van 8 april jl. was in het echt helemaal geen zonne-eclips maar de activatie van een portaal dat het mogelijk maakt voor onze sterrenfamilie veilig onze atmosfeer binnen te komen.

(Klik voor link naar onze bookshop)

Het was een getimede gebeurtenis die elke 26.000 jaar kan plaatsvinden, mits de energie van de mensheid binnen de koepel voldoende is gestegen. Dit bleek dit jaar inderdaad het geval te zijn, en opende de poorten waardoor miljoenen buitenaardse luchtschepen konden arriveren om ons ascensieproces van dichtbij waar te nemen. Zij gaan ons helpen onze frequentie nog verder te verhogen.

Dit proces dient tegen 2050 voltooid te zijn omdat de koepel dan als gevolg van de hoge trilling binnen de fotongordel, uit elkaar zal spatten; vergelijkbaar met een sopraan die een wijnglas met haar hoge toon kan laten barsten.

Dit zal gepaard gaan met een enorme lichtflits die dwars door ons heen gaat. Dit is Gods pure Liefdeslicht. Hier moeten onze lichamen op voorbereid worden en we zullen voor die tijd stuk voor stuk gezonde, kristallijnen, sterke, en metaalvrije lichamen moeten hebben, omdat deze gebeurtenis iedereen die nog in een lage trilling verblijft zal vernietigen.

Jij bestaat in alle dimensies.
Waar je verblijft hangt af van je vibratie en je gedachten. De gedachten zijn de taal van de geest, en emoties de taal van het lichaam. Wanneer deze twee synchroon gaan, begeef jij je in de juiste richting. Je fungeert als een magneet en trekt alles aan wat je uitstraalt. Wanneer jij je goed voelt, zul je positieve energieën aantrekken. Zak je naar een lagere vibratie, dan verander je van richting. Gemiddeld begeeft de mensheid zich nu aan de top van de 4de dimensionele dichtheid.

We zullen onszelf straks gaan tegenkomen in al die verschillende dimensies. Dit zal voor de meesten van ons geen verrassingen opleveren, omdat we uit die hogere dimensies afkomstig zijn om hier mee te helpen de planeet in een hogere vibratie te brengen. Dat zou niet gelukt zijn met de mensen afkomstig van Aarde omdat die nog jongere zielen zijn en in de 3de of 4de dimensionele dichtheid verkeerden. Jouw andere versies fungeren vaak als je beschermengel.

Besef hierbij dat iedereen die je in deze realiteit meemaakt, aspecten of spiegels zijn van jezelf en niets zegt over die personen in hun eigen hologram. Onze echte wereld zit binnenin ons.

In het echt leven er onder de koepel niet 8 maar 5 miljard mensen. Er is dus meer dan genoeg ruimte en voedsel voor iedereen beschikbaar. De verwachting is dat 4 tot 4,5 miljard mensen het zullen overleven in de komende jaren. Degenen die dit niet overleven zijn de klonen en de hybriden die minder dan 50% Liefde in hun hart meedragen. Besef hierbij dat iedereen die je in deze realiteit meemaakt, aspecten of spiegels zijn van jezelf en niets zegt over die personen in hun eigen hologram. Onze echte wereld zit binnenin ons.

Ieder van ons heeft vele familieleden buiten de koepel die op ons wachten om herenigd te worden. Tussen nu en 2050 moet er enorm veel opgeruimd worden door de hier aanwezige mensen. Het streven is om de meeste mensen voor 2030 in de medbedden behandeld te hebben, waarvan je momenteel al veel mechanische uitvoeringen/modellen ziet, die door mensen zijn ontwikkeld. Dit zijn echter niet de holografische medbedden die op de Maan gefabriceerd zijn.

Die zijn technologisch veel geavanceerder, spiritueler, volledig gratis en afkomstig uit de 5de dimensionele dichtheid en zullen in eerste instantie door de militairen van de Alliantie worden uitgerold. Zolang je nog niet de 5de dimensionele dichtheid hebt bereikt zul je er geen gebruik van kunnen maken. Dus kijk in de spiegel en vertel jezelf hoe geweldig, en mooi je bent.

Maak contact..!
Kies ervoor een beter humeur en een positieve gemoedstoestand te hebben, omdat je daarmee verbinding kunt maken met je sterrenfamilie. Zij zitten op 6 Hz en wij momenteel op 5 Hz. We moeten onszelf dus nog iets verhogen om direct contact mogelijk te maken. In de afgelopen twee jaar hebben we een enorme vooruitgang geboekt. We lopen als het ware door een onzichtbare muur zodat we ons kunnen aansluiten bij die hogere dimensie.

Velen staan nog met één voet aan de ene kant en met de andere aan de andere kant. Besef dat geen enkele negativiteit in staat is door die muur heen te dringen. Het is de plaats van waaruit het kwantum financiële systeem werkt en de reden dat we nog geen toegang hebben tot 5 D-technologie. De invoering van de medbedden zal enorm veel gaan veranderen omdat ze het einde gaan inluiden van alle ziekenhuizen, apotheken, farmaceutische bedrijven, artsen, verpleegkundigen, bejaardenhuizen, gehandicaptenzorg etc.

Dit betekent tevens het einde van de controle van de ‘Elite van 1%’ over de bevolking. Deze doen er alles aan om de invoer van zowel de financiële reset als de medbedden te vertragen door middel van leugens, en het zaaien van angst. Stoppen zal ze niet meer lukken omdat God, oftewel de Liefdesenergie, deze strijd heeft gewonnen. We bevinden ons momenteel in een overgangsfase, en ieder van ons wordt 24 uur per dag gemonitord om te kijken of je voldoende Liefde in je hart meedraagt om deel uit te kunnen maken van de Nieuwe Aarde.

Iedereen zal verantwoordelijk gehouden worden voor zijn eigen keuzes, en iedereen heeft recht op ‘Vrije Wil’, niemand uitgezonderd. De DeepState probeert te voorkomen dat we toegang krijgen tot die 5D-technologie door ons naar hun mechanische A.I.-technologie te lokken. Maar wie heeft er behoefte aan straks met een chip in zijn hersenen rond te lopen, of afhankelijk te worden van synthetisch nepvoedsel dat ons DNA muteert.

Ook hebben ze geprobeerd  te voorkomen dat we samen met de Aarde de fotonengordel zouden bereiken. Dat is ze niet gelukt nu duidelijk is geworden dat we omringd zijn met miljoenen schepen van de Galactische Federatie van Werelden die ons de fotonengordel in hebben geleid. Die beschikken over technologie die ze onzichtbaar kan maken wanneer dit nodig is.

De enige vijanden waar we nu nog mee te maken hebben zijn de volgelingen van Lucifer hier op Aarde. Zij weten dat ze verloren hebben, en in hun val proberen ze nog zoveel mogelijk slachtoffers  met zich mee te nemen. Zij kunnen echter geen kant meer op, omdat ze net als wij gevangen zitten onder de koepel, en straks vernietigd worden wanneer deze uit elkaar spat.

Onze zon was in het echt groen, de kleur van de hartchakra.
Dit hebben ze verborgen kunnen houden, ook weer door middel van de koepel. Wat wij als zon en sterren zien, is niet de werkelijkheid maar afkomstig van een projectie. De echte zon is geen warme maar koude kernfusie. Sinds we de fotonengordel hebben bereikt is hij helder wit. Dit is een teken dat de zon zich al in de 5de dimensie bevindt. Dit geldt voor iedere ster die de fotonengordel bereikt, ongeacht in welke chakra het zich daarvoor bevond.

Onze maan is in werkelijkheid een gigantisch ruimteschip dat hier duizenden jaren geleden is geplaatst om de Aarde negatief te kunnen beïnvloeden. Deze bevindt zich in werkelijkheid buiten de koepel en beweegt mee, en is de reden dat we altijd dezelfde kant van de maan zien. Maar nu we de fotongordel hebben bereikt is ook de maan niet langer in staat om ons negatief te beïnvloeden.

Onze nachtelijke hemel zal er straks volkomen anders uit gaan zien wanneer de koepel is verdwenen. Waar we straks weer mee te maken krijgen is de pure Liefdesenergie, de energie van de Schepping of Bron, waaruit alles is opgebouwd. Wij mensen hebben allerlei capaciteiten, talenten en informatie opgeslagen in ons DNA.(Kijk eens naar deze prachtige reflectie hierover, van KRYON HIER)

We zijn letterlijk lopende bibliotheken die de Godskracht in zich meedragen. Alles staat in de startblokken om geactiveerd te worden. De medbedden spelen een unieke rol in dit proces. Ze helpen ons niet alleen fysiek, maar zullen ook ons DNA weer activeren. Hiermee krijgen we toegang tot onze vorige levens waarmee we herinneren welke mensen deel uitmaken van onze zielsgroep.

De valutareset is de eerste dominosteen dat zal helpen dit proces in beweging te krijgen, omdat dit de humanitaire projecten zal opstarten. Hiermee komt het geld beschikbaar waarmee we in staat zullen zijn een hele nieuwe wereld op te bouwen die gekenmerkt wordt door overvloed, Liefde en Harmonie.

Medbedden en Zimbabwe
Deze is ook weer direct gekoppeld aan de uitrol/introductie van de medbedden. Mensen kunnen hierbij doneren aan een project, er zelf in deelnemen of een eigen project ontwikkelen. Wanneer je je eigen project hebt, heb je ZIM nodig, de valuta van Zimbabwe. Deze zal specifiek ingezet gaan  worden voor de humanitaire projecten. Zimbabwe zal namelijk straks tot de rijkste landen ter wereld behoren vanwege zijn enorme rijkdommen aan mineralen, zoals o.a. goud en diamanten.

Zou je in het bezit zijn van ZIM’s en je wenst het puur voor eigen gebruik in te zetten, dan zul je een veel lagere koers ontvangen dan degenen met een humanitair project. Die groep zal alle hulp die nodig is ontvangen om hun project succesvol te kunnen lanceren. Zij krijgen als eersten toegang tot de medbedden om weer een topconditie te verkrijgen. Dit zal ze terugbrengen naar hun oorspronkelijk blauwdruk waardoor ze in staat zijn de leden van hun zielsgroep te herkennen.

Hun fysieke verandering en verjonging zal de leden uit hun zielsgroep aansporen gebruik te willen maken van de medbedden. Na behandeld te zijn, zullen ook zijn weten wie ze op hun beurt moeten aansporen. De olievlek van wakkere mensen zal hierdoor snel gaan groeien. Niemand zal worden vergeten en iedereen krijgt de kans, mits je 51% aan Liefde en dienstbaarheid in je hart meedraagt.

Als we met positieve emoties al ijskristallen meer in balans kunnen brengen, dan is de energetische invloed van een natuurlijke STOF op water een uitermate logisch ..!

Dus zorg dat je vibratie wordt verhoogd omdat je daardoor sneller aan de beurt bent, en je daarmee een energiebubbel om je heen creëert, zodat negativiteit niet langer vat op je kan hebben. Je wordt een magneet die alles wat positief is naar je toe trekt. Negeer de berichten die je kwaad, verdrietig of angstig maken omdat deze puur worden gelanceerd om jou in een lage trilling te krijgen. De realiteit die we hier ervaren in de 3de en 4de dimensionele dichtheid is een simulatie.

Hierin speel jij een rol en ben jij de enige levende persoon.
Alle mensen om je heen zijn aspecten die jou helpen allerlei specifieke ervaringen op te doen. Deze simulatie duurt in het echt nog geen 10 minuten maar lijkt binnen de simulatie een leven lang te duren. Je echte lichaam ligt in stasis in de dimensie waaruit je afkomstig bent en je ervaart de rol die je in de 3de en 4de dimensionele dichtheid hebt aangenomen.

In die rol is je geheugen volledig gewist. De uitdaging is je weer te gaan herinneren wie je werkelijk bent, en proberen zo snel mogelijk de balans te hervinden door te zorgen dat je uit de klauwen van de negatieve Luciferiaanse krachten blijft die de mensheid proberen te vernietigen. Je bent omgeven door allemaal karakters die je helpen de ervaringen te realiseren die jij jezelf hebt voorgenomen voordat je deze simulatie binnenstapte.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het blootleggen van de DeepState om de toekomst van de Aarde en de mensheid een hele nieuwe positieve wending te kunnen geven. Deze karakters hebben dus niets met je echte familie te maken, hoe echt ze ook lijken. Een prachtig voorbeeld daarvan is Pascal Najadi. In de simulatie speelde hij de rol van Pascal maar in de 5de dimensionele dichtheid is hij in het echt president John F. Kennedy. Zijn echte partner is Diana Kennedy Kahlooni , die we hier hebben gekend als Lady Diana.

Nu we het einde van deze simulatie hebben bereikt worden alle mensen die minder dan 51% Liefde meedragen gewist, en keren terug naar de Bron. Zij zullen geen herinnering hebben van hun levens hier. Degenen die dit wel gelukt is, zullen die herinneringen samen met hun lichaam meenemen naar de hogere dimensies, om op een later moment mensen op andere planeten in het multiversum te kunnen bijstaan zichzelf van de negatieve krachten te bevrijden.

Gezamenlijk zullen we de Nieuwe Aarde vorm gaan geven met onze scheppingskracht. Overleden dierbaren zul je ook terug gaan zien in hun ware gedaante, dus niet in de rol die ze in jouw leven in de simulatie speelden.

De Nieuwe Aarde is heel futuristisch en sprookjesachtig waar we net zo lang kunnen leven als we wensen. Het is een gezonde wereld gebaseerd op Vrede, Liefde en Harmonie.

We gaan dus een prachtige tijd tegemoet…..

Harriet Algra

juli 2024

thenewstrain.org

 

Bronvermelding:

https://youtu.be/ih4SgNlnjw4 STAR NATION NEWS 36~ June 24 2024

https://youtu.be/Uv4tO6RqJEI The Alliance and you

“Anyone Touching our Children of God gets Obliterated by our Light” #NoPrisoners – Jack JFK & Diana Kennedy Kahlooni #WWG1WGA 🇺🇸

#SemperSupra rumble.com/anyone-touching-our-children-of-god-gets-obliterated-by-our-light-noprisone.html

https://youtu.be/35wBUzZ51BM

https://www.youtube.com/watch?v=8h2Qy8xOCjI

https://youtu.be/2ifcM1E-nw0 Extraterrestrial Contact and the Fractal Nature of the Universal Heart Soul Essence

* * *

KLIK OP DE COVERAFBEELDING
VOOR LEAD NAAR ONZE BOOKSHOP

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.