Advertentie

Catalonië als Europees breekijzer..!?


x

x

Catalonië, Europa en democratie

2017 © Hugo van der Zee

x

Hugo van der Zee

De schrik zit er in bij de Europese politiek en de media. Wat als Catalonië het lukt werkelijk onafhankelijk te worden? Het zou een precedent kunnen zijn dat een kettingreactie in gang kan zetten. Baskenland zou kunnen volgen, en er zijn andere Europese regio’s met onafhankelijkheidsbewegingen die het Catalaanse voorbeeld zouden willen volgen. Wanneer dit gebeurd dan zal de EU versplinteren, en misschien zelfs uiteenvallen. De politiek en media voorzien duistere tijden. Volgens een correspondent van de NRC is ‘de geest nu helemaal uit de fles’.

Er was in media en politiek ook wel kritiek op het harde optreden van de Spaanse politie. “Maar het separatisme en nationalisme van de Catalanen, dat kan toch slechts tot chaos leiden, en dat juist in een tijd waar eenheid zo nodig is”. Dat is zo ongeveer het beeld dat de media en de politiek scheppen. De werkelijkheid is dat we ons al in een situatie van chaos bevinden, al zullen veel mensen dit niet direct beseffen, en deze chaos wordt juist veroorzaakt door de centrale besturen.

Heb je de beelden van het gewelddadige optreden van de ‘politie’ tegen ongewapende burgers nog niet gezien, kijk dan eens naar deze video. Extra reden om je streven naar onafhankelijkheid van de overheid in Madrid dóór te zetten. Zo lijkt ons..

Ook het beeld van Catalanen als fanatiekelingen klopt niet. De meeste Catalanen zien zich niet als nationalisten of separatisten, ze willen eenvoudig zelfbeschikking. Het is dan ook geen afscheidingsbeweging maar een onafhankelijkheidsbeweging. Catalonië is economisch gezien sterk verbonden met Spanje en ook met Europa. Het is een doorvoerstreek, met industrieën die zeer afhankelijk zijn van Spanje en Europa. Dit beseft men uiteraard en men zoekt dan ook niet naar isolement. Men wil graag samenwerken, maar in een vorm van zelfbestuur, niet onder centraal bestuur dat steeds repressiever is.

De vraag naar autonomie komt niet uit het niets..!
Catalonië heeft een eigen cultuur en identiteit. Het parlement van Catalonië is een van de oudste parlementen ter wereld (opgericht in 1283). Net als Portugal streefde Catalonië vanaf de Middeleeuwen naar onafhankelijkheid. Portugal wist na 28 jaar oorlog met Spanje de onafhankelijkheids status te krijgen. Catalonië was te klein om zich tegen Spaanse inlijving te kunnen weren. Daarbij had (en heeft) Catalonië het paradoxale ongeluk op een strategische positie te liggen. Catalonië vormt voor Spanje de deur naar Europa, zowel ter land als ter zee. De Spaanse regering heeft onafhankelijkheid dan ook altijd zeer hard bestreden. In 1714 werd na een belegering van veertien maanden Barcelona ingenomen en Catalonië werd ingelijfd.

Daarna zijn er nog verscheidene conflicten geweest, waarbij Catalonië altijd het onderspit heeft gedolven. Onder de dictatuur van Franco (1939-1975) had Catalonië het ook zwaar te verduren. Toen Spanje in 1975 een democratie werd veerde de Catalaanse cultuur echter direct weer op.Na de dictatuur werd Spanje in autonome regio’s onderverdeeld, waaronder Catalonië. Nu is deze autonomie zeer beperkt. De rechterlijke en uitvoerende macht ligt in Madrid. De Catalaanse politie staat onder het gezag van de Spaanse politie.

Eén van de 2 Spaanse banken die de afgelopen dagen heeft aangekondigd Catalonië te verlaten.. Take the money and run..?

Catalonië heeft ook geen fiscale autonomie.
Geldzaken zoals het innen van belastingen worden volledig vanuit Madrid bestuurd. Je kan dus eigenlijk niet van autonomie spreken. De financiële autonomie speelt een belangrijke rol in de onafhankelijksbeweging en dit is waar Catalonië al jaren over probeert te onderhandelen. Baskenland heeft wel fiscale autonomie en er waren onderhandelingen met de regering (onder de socialistische PSOE) om Catalonië ook fiscale autonomie te geven. Toen de centrumrechtse PP (Partido Popular) aan de macht kwam werd dit direct gestopt. De PP heeft sinds haar bestaan iedere dialoog met Catalonië afgewezen en alles gedaan om de autonomie van Catalonië te beperken.

In 2006 werden een aantal wetten die de autonome status van Catalonië garandeerden teruggedraaid. Dit was de aanleiding van de protesten, die uiteindelijk tot het referendum hebben geleid De PP heeft altijd beweerd dat de ‘stille meerderheid’ van Catalonië geen onafhankelijkheid wil. De massale protesten en marsen in Catalonië laten zien dat dit argument geen grond heeft, zeker niet na het laatste referendum. De Spaanse regering staat in haar positie steeds meer geïsoleerd.

De onvrede in andere Spaanse regio’s neemt ook toe.
Dit is iets waar de mainstream media totaal aan voorbij gaan..! De media spreken graag over het geschil tussen ‘Spanje tegen Catalonië’. Maar zo eenvoudig ligt het niet. Veel spanjaarden vinden dat Catalanen in hun recht staan om een referendum houden, en veel spanjaarden zijn de draconische maatregelen van de PP beu. Onder de PP, die sinds 2011 de absolute meerderheid in het Spaanse parlement heeft, gaat Spanje gebukt onder harde bezuinigingen, het inperken van vrijheden en corruptieschandalen. Er is steeds minder dialoog en meer repressie. Met de ‘Ley Mordaza’, een wet die oudere generaties Spanjaarden aan de Franco tijd zal doen denken, kan iedereen die kritiek uit, de mond gesnoerd worden.

Een Nederlander die de Catalanen hun trots weer terug gaf. Door een simpel voetbalspelletje zódanig te spelen, dat het Catalaanse erfgoed hoog in het kampioensvaandel kwam te staan. Johan Cruijff toonde de Catalanen hoe je vanuit trots kunt zegevieren en werkelijke onafhankelijk kunt worden.. Ook al was dat dan in het voetbal..

De situatie in Catalonië is algemener dan veel mensen beseffen. Het is geen toeval dat in veel Europese landen vrijheden constant worden ingeperkt. Zelfbestuur in Catalonië is een schrikbeeld voor de EU en de machtsstructuren die achter de EU staan. Deze hebben niets op met democratie en zelfbeschikking. Nu hoor je vaak het argument dat we hier uiteindelijk toch zelf voor gekozen hebben. Maar dit is niet zo. Nederland heeft in het referendum van 2006 tegen de Europese grondwet gestemd. Dit is eenvoudig genegeerd. De grondwet is er uiteindelijk met het verdrag van Lissabon toch doorgedrukt, zonder enige inspraak en zonder referendum. Het heet weliswaar een ‘verdrag’, maar het is grondwettelijk en grijpt diep in op de vrijheden en de rechten van de Europese burger.

Ook ons werd in 2005, met het ‘Verdrag van Lissabon’, een oor aangenaaid..
Het verdrag van Lissabon staat zowel boven de nationale grondwetten als boven het internationaal recht. Samenwerking op Europees niveau is natuurlijk een goed idee, het is zelfs hard nodig. Maar de EU is geen platform voor samenwerking. Het is een organisatie die is vormgegeven door lobbygroepen zoals de ERT (Europese Ronde Tafel van Industriëlen HIER). Deze ERT bepaalt in zeer sterke mate de dagelijkse politiek van de EU..!

De beste spotprent van 2005 bracht het perfect in beeld. De EU-grondwet moest er komen; het Nederlandse volk diende het toch slikken.. Er waren kennelijk nog meer ‘ingangen’…Noem de grondwet dan gewoon een ‘verdrag’…

Nu wordt veel over de EU gediscussieerd, maar er zijn nauwelijks journalisten die de invloed van ERT ter sprake brengen, en er is vrijwel geen jurist die de moeite neemt uit te zoeken wat het verdrag Lissabon precies inhoudt. De enkelen die dat wel doen komen tot de conclusie dat de EU ondemocratisch, inefficiënt en immoreel is. Karel van Wolferen, die van 1997 tot 2006 hoogleraar economie aan de universiteit van Amsterdam was, en daarvoor tientallen jaren als correspondent voor de NRC heeft gewerkt, zegt het eenvoudig, ‘de EU is een coup’.

Het probleem ligt niet alleen bij de EU maar ook bij andere instituten en bij de nationale staten. Het is een wereldwijde trend. De huidige bestuurssystemen hebben weinig meer met democratie te maken. Het zijn schijndemocratieen, en dit is waarom politieke initiatieven zo ineffectief zijn. Het maakt niet uit wie er aan het roer staat. Hoe goed een partijprogramma ook is, en hoe goed een politicus het ook bedoelt, de politieke structuren zijn niet verenigbaar met de reële noodzaken van de samenleving.

Politieke debatten en hervormingen kunnen hier weinig aan veranderen. Wat er nodig is zijn nieuwe samenwerkingsvormen. Deze moeten vanuit maatschappelijke gebieden zelf worden vormgegeven. Nu is het bijzondere dat veel mensen wel aanvoelen dat er iets grondig mis is, maar zich toch volledig laten inpakken door autoriteiten. De schrijver en activist Larken Rose gaf hier een sprekend voorbeeld:

Stel dat honderd mensen gedurende een bepaalde periode in een groot huis samen wonen en leven. Er is van alles voorhanden, levensmiddelen en ruimtes om de tijd goed door te komen. Nu blijkt dat vijf van de honderd mensen zich een groot deel van de levensmiddelen en ruimte toe eigenen waardoor de meerderheid te kort komt. Het is dan toch te verwachten dat in een dergelijke situatie de overige 95% van de personen zullen protesteren en in actie zullen komen komen..?

Deze situatie is echter precies wat er op grote schaal gebeurd, maar men onderneemt niets. Om een statistisch feit te noemen, de acht rijkste mensen in de wereld bezitten evenveel als de armste 50% van de wereldbevolking. De kloof tussen rijk en arm blijft groeien, evenals het onrecht, de conflicten en de vernietiging van de ecosystemen. De instituten en organisaties waarvan je zou verwachten dat deze met oplossingen komen doen juist het tegenovergestelde. De nationale staat, en instituten die daarop voortgebouwd zijn zoals de EU, NAVO en de VN zijn de veroorzakers van het culturele verval en de chaos dat we overal om ons heen zien.

We komen echter niet in actie omdat we geleerd worden het te accepteren. Dit zit er heel diep in. Het zijn de mensen zelf die het toestaan. Het probleem ligt dus uiteindelijk bij de mens, bij onszelf. Het is interessant te zien hoe de psycholoog Carl Jung hiervoor waarschuwde tijdens een interview in 1959.

Wanneer we veranderingen willen zullen we dus niet alleen de maatschappij kritisch moeten bekijken, maar ook onszelf. Waar komt bijvoorbeeld deze vanzelfsprekendheid vandaan waarmee we telkens weer ons heil bij de staat en andere instituten zoeken? In het artikel ‘De nationale staat, een sociale mythe’, dat eerder op Wanttoknow is gepubliceerd wordt hier dieper op ingegaan.(HIER)

Verandering..?
Alleen nieuwe dynamische samenwerkingsvormen kunnen deze situatie doen veranderen. Voor de elites die achter de nationale staten en internationale instituten staan betekent iedere onafhankelijke samenwerking een dreiging. Men probeert dus met alle mogelijke middelen te voorkomen dat mensen zich verenigen. Wanneer de situatie voor de mensen onhoudbaar wordt, en dichter bij huis komt, dan is het te verwachten dan een steeds groter aantal mensen zich zullen informeren, en zich zullen verenigen.

De autoriteiten hebben hier maar één antwoord op, en dat is geweld. Men zal de mensen in het gareel proberen te houden door steeds meer chaos en angst te creëren, zodat men nog meer controle en nog meer geweld zal weten te rechtvaardigen.Hoe volgzaam en gehoorzaam de burgers ook zullen zijn, het zal onvermijdelijk harder worden, en we zullen er allemaal mee te maken krijgen. Martin Luther King voorzag dit in de jaren zestig en deed hierover de volgende uitspraak:

“Er komt een tijd waarin men een positie moet nemen
die niet veilig, niet politiek en niet populair is.

Maar men zal positie moeten nemen omdat het geweten zegt dat het juist is.”

Terug naar Catalonië.
Het is niet waarschijnlijk dat Catalonië op korte termijn onafhankelijk zal worden. Spanje en de EU zullen dit met alle mogelijke middelen proberen te voorkomen. Maar de gebeurtenissen in Catalonië zijn uniek. Het is zeldzaam dat mensen zich zo sterk verenigen en voor hun rechten opkomen. De Catalanen hebben laten zien dat men iets in gang kan zetten. Er zijn natuurlijk ook valkuilen. Bijvoorbeeld de politieke valkuil. De Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging wordt gesteund door uiteenlopende politieke partijen en bewegingen en deze hebben hun eigen ideeën over een Catalaanse onafhankelijkheid.

De progressieve partijen willen structurele veranderingen, en de conservatieve partij, die sterk met de katholieke kerk is verbonden, heeft een traditionele aanpak voor ogen. Er is dus een risico dat men in interne politieke discussies verzand. De Catalanen hebben echter laten zien dat men zich kan verenigen. Deze eenheid te behouden zal de uitdaging zijn. Een veel gehoord argument is dat het uiteindelijk niet veel uitmaakt waar het bestuur zich bevindt. Of dit nu regionaal, nationaal, of internationaal is, het komt toch op hetzelfde neer meent men.

Het maakt echter zeer veel uit. Als het bestuur vanuit de eigen culturele identiteit komt, en dichter bij huis is, dan is het makkelijker om het bestuur tot de orde te roepen wanneer er sprake is van wanbeleid. Het Catalaanse parlement functioneert al lang en heeft bewezen open en participatief te zijn. Dit is een groot contrast met de houding van de Spaanse regering, die het zelfs illegaal heeft gemaakt om te protesteren voor regeringsgebouwen. Een dergelijke maatregel zou men van het Catalaanse bestuur niet accepteren.

Een andere valkuil is het rigide nationalisme
Dat is zeker óók aanwezig in Catalonië. Het zich een deel voelen van een cultuur is natuurlijk heel menselijk. Maar wanneer je je aan een collectieve identiteit overgeeft dan staat dit staat dit bewustwording in de weg. En zonder bewustwording is werkelijke samenwerking en ontwikkeling niet mogelijk. In dat opzicht is het beeld van ‘de geest uit de fles’ van de NRC correspondent zo slecht nog niet. Maar de geest MOET juist uit de fles! Het is een absolute noodzakelijkheid. Men moet de geest echter wel kennen. We kunnen ons niet aan deze verantwoordelijkheid onttrekken. We moeten ons informeren en ontwikkelen.

Dit is iets wat de huidige machtsstructuren ten koste van alles willen vermijden, en dit is waarom de politiek en de media zo ontzettend patroniserend zijn. Experts en wijze mannen schotelen ons de opinies voor die wij over moeten nemen. Politieke maatregelen die de mensen aan banden leggen worden geleidelijk aan doorgevoerd. Politiek en media hanteren verschillende methodes die dit voor de mensen verteerbaar moeten maken. In het boek de ‘shock doctrine’ van Naomi Klein wordt gedetailleerd beschreven hoe dit in zijn werk gaat.

Men drijft met name op angst, voor een financiële crisis, voor aanslagen, voor epidemieën, immigranten, populisten, enz. Er wordt ons verteld dat het moeilijke tijden zijn en daarom moeten er zo nu en dan wat onpopulaire maar noodzakelijke maatregelen genomen worden. Het wordt ons verkocht alsof het om een gezamenlijke inspanning gaat, alsof we gelijke deelnemers zijn. Het is echter geen deelname, het is onderwerping. We worden stap voor stap van onze rechten en vrijheden ontdaan.

Het is opvallend dat de progressieve media hier zo makkelijk in meegaan.
Je ziet het bijvoorbeeld bij tijdschriften als ‘De Groene Amsterdammer’ of ‘De Correspondent’. Men uit wel kritiek, maar blijft toch keurig binnen de toegestane kaders. Je ziet het ook bij veel prominente Nederlanders. Bijvoorbeeld bij schrijvers als Geert Mak, die geen gelegenheid ongebruikt laat om regio’s die autonomie willen als dwarsliggers te beschrijven.

Toen de Nederlandse bevolking met het referendum van 2006 tegen de Europese grondwet stemde, vatte Geert Mak dit samen met een voorbeeld van een brutaal jongetje dat zich in een ruimte met volwassen bevindt en ineens heel hard ‘Poep!’ roept. Dus dat is het beeld wat Geert Mak van Nederland heeft, een ondeugend jongetje dat niet serieus genomen moet worden.Geert Mak heeft de Europese verdragen waarschijnlijk nooit gelezen. Hij vertrouwt op de experts en de autoriteiten. Veel mensen doen dat. Het is te begrijpen, maar het past niet bij deze tijd.

 

32 gedachten over “Catalonië als Europees breekijzer..!?

 1. Vergeet ook niet de streek in Frankrijk rond Perpignan die ook deel uitmaakt van Catalonië. Tijdens de Franse belegeringen van Perpignan werden alle mogelijke dieren opgegeten waaronder ratten, vandaar de bijnaam “les mangeurs de rats”
  http://petiteshistoiresdespo.blogspot.be/2013/08/le-gout-des-autres.html
  met citaat :
  En 1475, après avoir mangé tous les animaux possibles (ce qui leur valu le surnom de mangeur de rats),…”
  Uit al de reacties op de strijd van de Catalanen voor onafhankelijkheid is er vooral de partijdigheid bij de tegenstanders ervan. Het komt er immers op neer dat er zijn die recht hebben op onafhankelijkheid en anderen niet. Veel wordt bepaald door de positie waarin men zich bevindt : aan de zijde van de onderdrukkers of aan de zijde van de onderdrukten. Deze positie kan ook veranderen naar gelang het land of de regio die wil onafhankelijk worden. Het vb is Frankrijk, waar de meeste Fransen voor Madrid kiezen (uitgez. diegenen die tot een minderheid behoren die ook bezet zijn zoals de Basken), maar in Canada wel de kant kiezen van Quebec. Idem in België waar een groot deel van de Franstaligen voor Madrid kiezen maar in Canada ook voor Quebec. Aan Vlaamse zijde, is er een grote keuze voor Catalonië. De respectievelijke houdingen zijn van ook zeer selectief… en naargelang het in het kraam past. Het optreden van Madrid in Catalonië is echter geen verrassing als men de geschiedenis kent van Zuid en Midden Amerika. Madrid gaat gewoon op zijn “elan” verder. Zie ook de terreur in de Nederlanden tijdens de Spaanse bezetting. Het voorbeeld , dat echter wordt doodgezwegen, is de Spaanse furie in Antwerpen.
  https://isgeschiedenis.nl/nieuws/spaanse-furie-van-antwerpen
  met citaat :
  “In totaal kwamen er bij de Spaanse Furie van Antwerpen waarschijnlijk meer dan 7.000 mensen om het leven en onder ander het stadhuis ging in vlammen op. ”
  Nog een bron :
  https://www.antwerpen.be/nl/info/54e20c67cca8a7ef5e8b4d04/de-spaanse-furie-een-keerpunt-in-de-geschiedenis-van-antwerpen
  met citaat :
  “Het is 1576. Antwerpen staat in het middelpunt van de godsdienstoorlogen en beleefde een nooit eerder geziene economische bloei. De stad was rijk en het stadhuis was de parel op haar kroon. Maar Spanje zelf was bankroet. Koning Filips II kon zijn soldaten niet langer betalen en dus besloten zij om het geld te halen waar het zat: in Antwerpen.
  Op 4 november drongen Spaanse soldaten woningen binnen, sloegen mannen de kop in, verkrachtten vrouwen, stalen geld en sieraden. Drie dagen lang werd Antwerpen geplunderd, waarbij arm noch rijk werd gespaard. Meer dan 10.000 mensen werden gedood…
  ..De brand sloeg over op andere huizen en er ontstond een algemene stadsbrand. In totaal brandden ongeveer zeshonderd huizen af. ..”
  Het voormelde duidt aan wat Catalonië ook op één of andere manier te wachten staat.

 2. Wat ik altijd heb voorgestaan, een Benelux republiek, bestaande uit een samenraapsel van gewesten, met hun Eigen cultuur en inbreng, ooit heeft het bestaan, maar de zogenaamde grote mogendheden in Europa, Frankrijk Duitsland en zeker Great Britten, waren en zijn daar bang voor,
  in dit centraal gelegen groepje landen zat veel kracht energie en intellect in de vorm van gezond verstand, werkkracht en vindingrijkheid.
  Die oud Europese verbondenheid, kwam niet uit de lucht vallen, volks aard en gezamelijke ondervonden onderdrukking, de Europese slaven zijn nog niet zo lang geleden tot pseudo vrije mensen geworden, de Katholieke kerk maakte hen opnieuw tot slaven, en werkte altijd in het belang van de heersende elite.
  Spanje verlegde zijn werk terrein naar Zuid Amerika, waar het terroriseerde en verder ging met het uitroeien, hele hartvochtige lieden, en onbeschaamd, in Spanje hangen over al mooie Hollandse schilderijen, waar van de herkomst onbekend is, in overleg tussen Great Britten en Frankrijk werd de oost Indische compagnie ontluisterd en uitgeplunderd, de laatste schepen vol schatten werden door de Britten op zee afgevangen, en geconfisceerd, en nu op nieuw wordt Nederland vakkundig leeggezogen, door Bruxel, de EU Nazis doen hun werk, Merkel met haar vaginale handvorm is hopelijk uit gepoept, dan volgt de rest van zelf, hoop ik, Jenne

 3. Wie gelooft dat Europa ooit een politieke éénheid wil zijn, heeft zijn geschiedenis niet gelezen en begrepen.

  Aan de andere hand, d’ironie wil, dat het wel degelijk een historische éénheid vormd, en wil zijn.
  Maar op de wijze als door zijn volkeren voorzien, goede buren met één ieder zijn waarden.

 4. Laten we der zaak nuchter bekijken en niet laten misleiden door het nep journaal.
  Spanjaarden uit Catalonie vertellen dat het grootste gedeelte van hen het helemaal niet eens is om zich af te scheiden. Naar zijzelf zeggen, zou dit in principe hetzelfde zijn als onze provincie Friesland zichzelf zou uitroepen tot een eigen staat. Zij zijn in hart en nieren Spanjaard.
  Zij vinden het oproerkraaiers om zich te scharen achter de regio president.

  Praten om alles weer in harmonie te krijgen en naar wens van de echte Cataloniers is hun enige wens. ( Dat is wat het volk uitdraagt)

  En wat tijdens de 80 jarige oorlog is voorgevallen is 5 eeuwen geleden dat kun je nu niet meer als maatstaf hanteren.

  1. Dit denk ik zelf ook. Waarom nu en waarom zo doordrijven? Wat is de agenda hierachter?
   Het is inderdaad net alsof Friesland plots zegt dat ze onafhankelijk willen zijn en hun eigen referendum gaan houden om zich af te scheiden van Nederland.
   Met dit soort dingen kunnen we alleen maar afwachten en tzt zal het wel uitwijzen wat, waarom of hoe.

  1. Wat heeft dat in godsnaam met rechts te maken? Laat dat maar eens los en je houdt meer ruimte over om te zien dat de linkse kant net zo ‘fout’ bezig is. Twee zijden van dezelfde medaille. De wereld heeft na mijn mening (recent) tot nu meer last ondervonden van antifascistische, neo-communistische meelopers en chaosscheppers, dan van ‘rechtse elementen’. Bovenaan, Rob, zijn ze niet meer politiek in de vorm van rechts/links, omdat de politiek het instrument is om de doelen van de elite te bereiken. Jij bereikt meer als je niet meedoet in verdelen.

  2. Beste MC,

   Ik ben onvolledig in mijn uitleg.
   Rechts vuil is de verzamelnaam voor alle krachten die alles bij het oude willen houden dus de consolidatie van de status quo van ruim 30 jaar verlies van vrijheid, democratie en recht.
   Binnen de muren van rechts vuil hebben gristelijke partijen, pseudo links, quasi rechts, schaamteloos rechts en extreem rechts een spoor van vernieling achtergelaten. De voedingsbodem voor de nwo.

 5. Je slaat dit keer de plank volledig mis, Guido. De EU staat NIET, althans zeker niet alleen, aan de kant van Madrid.

  Mogelijkerwijs spelen ze beide kaarten, maar er zijn veel bewijzen dat ze vooral aan de kant van de separatisten staan.
  https://themolesite.wordpress.com/2017/10/08/catalonian-independence-what-you-are-not-being-told/

  Bij globalisten is niets wat het lijkt, en ze bespelen de massa dus beter dan wie dan ook. Ze gebruiken de massa om hun doel te bereiken.

  1. Je kunt wel aan de kant van de Catalanen staan, maar als je zwijgt, stem je indirect mee met het verguizen van het Catalaanse initiatief..! Wie laat zijn stem dan WEL horen in het EU-parlement..?

  2. De_mol,
   top artikel, goed gerechercheerd. De meesten denken Catalonië goed, Spanje slecht, maar niets is minder waar…soms lijkt het alsof men al die jaren van waarheid zoeken toch nog gevoelig is voor deceptie. Scherp blijven en toch vrolijk leven…poeh.

  3. mc, waar om zeg je niets is minder waar, mogen volkeren niet naar hun Eigen persoonlijke vrijheid streven, heb je wel eens te maken gehad met de Guardia Civil ” chiens enragés”, nou ik wel, het overblijfsel van de Spaanse Gestapo/ SS, het soort wat eigenlijk lang geleden al had moeten zijn opgeruimd, groet Jenne

 6. Als ik de reacties zie in de media en ook vanwege politici, pseudo-deskundigen allerhande, en van “filosofen ” ,dan dienen er eerst enkele vragen gesteld en beantwoord te worden :
  -Zijn er goede en slechte bezettingen,
  -Zijn er goede en slechte bezetters,
  -Zijn er goede en slechte onderdrukten,
  -Zijn er goede en slechte verzetslui,
  -Zijn er goede en slechte collaborateurs,
  -Zijn er superieure en inferieure volkeren,
  -Zijn er volkeren die recht hebben op onafhankelijkheid en vrijheid en volkeren die daar geen recht op hebben.
  Als het verleden(met de Spaanse furie) geen maatstaf meer is, en dan ook niets meer ter zake doet, dan dient dit dan ook voor alles te gelden, dus ook voor WO II met het bombardement van Rotterdam. De lat moet gelijk liggen voor iedereen.
  Als men de Friezen hun zelfbeschikkingsrecht ontzegt, dan dient men consequent te zijn en het herstel van de Spaanse Nederlanden te eisen… want dan had Holland toen evenmin recht op onafhankelijkheid.
  Als men de betoging in Barcelona(van Spanjaarden en collaborateurs) tegen de onafhankelijkheid van Catalonië goed vindt, dan is het wachten op een betoging van de afstammelingen van de NSB’ers die het herstel van de eenheid met Duitsland eisen.
  Er doen zich dan ook zeer merkwaardige allianties voor bij de tegenstanders die zelf voor een groot deel behoren tot het linkse kamp en tegen Barcelona kiezen dat links is, en voor Madrid, waar de afstammelingen van Franco de plak zwaaien, een verzameling van fascisten en “rechts vuil”. Het kan verkeren zei Bredero !!!!
  De razende reacties van Madrid bevestigen dat Catalonië nog steeds bezet gebied is. Het gaat hier bij deze “onafhankelijkheid”, dan in feite om het verdrijven van de bezetter. Niets meer of niets minder. De reacties van de Spanjaarden getuigen van een “Ubermensch” complex, dat ze trouwens gemeen hebben met de Fransen en de Engelsen. Alle drie zijn ze verantwoordelijk voor eeuwen oorlog in Europa en de rest van wereld… via een bloedig imperialisme waar we vandaag nog steeds de gevolgen van zien en dragen.
  We kunnen er boeken over schrijven… maar het is eenvoudiger te omschrijven via de volgende vergelijking : Geen enkele pooier laat zo maar zijn seks slavin en geldbron vertrekken, of een slavendrijver laat ook niet zomaar zijn slaven weglopen.

  1. MC 1 :
   Dit is je volste recht.. en ik neem het je dan zeker niet kwalijk. Het is het recht van elk bezet en onderdrukt volk om zich te verzetten tegen de bezetter. Hierbij heiligt het doel de middelen, zelfs een pakt met de duivel. Als Vlaming begrijp ik maar al te goed de toestand van de Catalanen. Wat de tegenstanders van de onafhankelijkheid vertellen , hoor ik hier in Vlaanderen al 50 jaar. Een “filosoof(sic)” verklaarde het gisteren in mijn dagblad ongewild waar het over ging. Volgens hem waren de Catalanen door de onafhankelijkheid, niet meer “solidair” met de rest van Spanje!!! Het was er dus uit.. waarover het werkelijk ging. Tussen een bezetter en een onderdrukte is er immers geen “solidariteit” maar enkel uitbuiting, plundering met vernederingen en sabotages allerhande. Zoals in België is het een kwestie van het in standhouden van het profitariaat. Afgezien daarvan hebben we hier in Vlaanderen nog de gevolgen van de Spaanse bezetting, met een gruwelijke terreur met de hertog van Alva (de bloedhertog) als het summum. Het heeft geleid tot de val van Antwerpen in 1585 en de uittocht van de middenklasse naar Holland. Alles hangt natuurlijk af , van de zijde die men kiest.. en zijn persoonlijke ervaringen en deze van het volk in het verleden. In Nederland dient men zich echter geen illusies te maken. De tandem Macron-Merkel is volop bezig te EUSSR om te vormen tot een België in het groot, met het noorden in de rol van sponsor…. en dit gebeurt dan met behulp van de grote natiestaten (=kunstmatige wangedrochten) die het ideaal instrument zijn in de handen van de machten achter de NWO. Er is in Barcelona inderdaad een probleem met de immigratie, maar de oorzaak bevindt zich in Brussel(=EUSSR), Londen met The City , Parijs en vooral Berlijn waar Angela Merkel(=IM Erika van de Stasi = Gestapo van de DDR) volop het Coudenhove Kalergi plan aan het uitvoeren is, en Duitsland en vervolgens de rest van Europa overspoelt met geïmporteerden. Als er verzet kan komen tegen de NWO is het van het Europa der volkeren & regio’s. Volkeren die dan desnoods gaan vechten voor hun huis & grond en hun toekomst. Ik zie dan ook de onafhankelijkheid van Catalonië , zoals GuidoJ, het ook stelt in de publicatie, als een breekijzer om de EUSSR open en uiteindelijk op te breken. De eerste domino die dus moet vallen.

 7. Zou het opnieuw moeten gebeuren, een revolutie, zo één waar in mijn Vadertje gevochten heeft in Spanje tegen het Facistische Franco bewind, met te weinig minutie, van wege de Fransen, gaan de Fransen weer de grenzen sluiten, en de Duitsers Weer de Andalusische en Baskische steden bombarderen, het is terug kijk naar de Oekraïne, hoe ze demensen hebben omgebracht, en in andere EU landen steekt het ook de kop weer op, het gaat om vrijheid beste mensen, de Grieken zeiden het lang geleden al de dood is te verkiezen boven het slaaf zijn, en helaas we bevinden ons in de wachtkamer van het slaven bestaan, het is beangstigend hoe stil alle andere Europese volksvertegenwoordigers ??? waren bij het aftuigen van vreedzame burgers, er staat ons niet veel goeds te wachten, sta op gevallene der aarde, de tijd is aan ons, Jenne

  1. mc
   absoluut juist het linkse Fascisme is net zo slecht en gevaarlijk als het rechtse Fascisme, Jenne

  2. Juist Jenne, zo worden de mensen misbruikt in hun sociale bedoeling tegen onrecht en voor vrijheid….en de ‘boeven’ misbruiken dat, links of rechtsom. Groetjes.

  1. mc,

   ik kende deze sites niet, dit is een volkomen andere wereld als waar in ik leef, ik wens ook niet in die wereld te leven, maar hij bestaat wel, en heeft altijd bestaan, maar hij groeid met de dag, arme mensheid, waar leidt dit heen ?, misschien toch terug naar het oude geloven,
   een éénheid vormen tegen dit geweld, we moeten kiezen vroeg of laat, maar misschien is het te laat, de mensen kiezen de gemakkelijkste weg altijd weer opnieuw, ze willen niets op offeren, we zullen zien, Jenne

  2. een pissend wijf als bewijs, beetje niks, photoshop kan dat zo maken, lekker gladgeschoren kut dat wel. Smeercampagnes werken zo, wat bewijst dit?
   Catalonia wil al heel lang onafhankelijk zijn, ze voelen zich beter dan de rest, een pissend wijf is daar geen toonbeeld van, beetje laag geschoten trash imo.

  3. Pfff Cozmic, rest ook al gelezen van de reacties hier onder dit artikel, van een ‘beetje niks’ ??
   Het morele verval is al lang ingezet als het jou nog niet was opgevallen. Het feminisme is een wapen….vooral voor vrouwen, die eerst mannen waren. ;)))

 8. Nou ja beetje water bij de wijn, een plassende vrouw is volkomen een nieuw beeld voor mij, ik weet van Herodotus dat in d’oudheid de Egyptenaren in hun wijsheid, dat de vrouwen staande plasten en de mannen op hun hurken zittend dit deden, om dat de blaze zich beter ledigd, en zo ontstekingen voorkwam.
  Verder Catalanen zijn een heus volk, en de Spanjaarden niet, mogen ze kiezen voor zelf bestuur, en hun Eigen cultuur en taal te beleving ?!
  Waar ik al sinds 1982 woon, is het straatbeeld snel aan het veranderen, veel oude inwoners zijn weg, en de nieuwkomers slapen er alleen maar in het oude stadje, de oude winkels staan leeg, op de hoeken van het plein onder de eeuwenoude arcades wordt heftig en steeds luidrugtiger gedeald in drugs, in talen die ik niet ken, ze verstoppen zich in de wachtkamer van onze Doktor,
  de plaatselijke vredes rechter zie je niet meer, en ook de Gendarmerie heeft geen tijd, en zo gaat het naar de verdommenis, niet kunnen denken een aantal jaren terug, ik wacht op het moment van de ommekeer, wanneer ?, Jenne

 9. En je maar druk maken over de buren, terwijl ons Eigen land uitgeholt wordt, 6550 meisjes jonge vrouwen moeders van onze kinderen, naar de verdommenis geholpen, door die viese politieke homo’s en lesbiënes, wat dan onze volks vertegenwoordiging moet voor stellen.
  Het hele internet is via pas op of U gaat sluiten, in hun handen, en houdt ook de weldenken van de werkelijke belangrijke onderwerpen van onze samenlrving af, verdeel en heers nu de zo genaamde progresieve internet Guru’s doen hier keihard aan mee !
  moest me even van het hart, groeten Jenne

 10. De regering is niet geheel Catalonië. Dit is dezelfde zaak als in de Oekraïne, en alle andere ‘kleurrevoluties’…door Soros gefinancierd, dezelfde clique van fascisten, die de wereld geen rust gunt. Gevoelige mensen voelen meteen tijdens het kijken van deze propagandafilm, dat het nep is. We worden belogen en bedrogen door de NWO-politici. Catalonië is bezet door linksfascisten.
  http://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=wouNL14tAks

  Een romantische kijk op dingen (zoals vrijheid blijheid big family) is volgens mij dan ook helemaal niet meer van toepassing.
  Alles en iedereen moet blijkbaar een transformatie/mutatie ondergaan…de wereld op zijn kop.

  1. Taking lies apart from “Help Catalonia” / Desmontando las mentiras de “Help Catalonia”
   youtube.com/watch?time_continue=1&v=1kZgvtHn4Ls

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.