Advertentie

De Waarheid aan het Licht..


Helena Scheper is een praktische Zeeuwse, die inmiddels als spiritueel transformatiecoach werkzaam is? Eigenlijk lag het niet voor de hand dat ze dat ging doen. Ze groeide op in het nuchtere Zeeland waar destijds nog nauwelijks ruimte was voor het spirituele en hoewel ze van jongs af, dingen goed aanvoelde, deed ze weinig met alle indrukken die ze doorkreeg en ze vertrouwde destijds meer op het verstand dan op (voor)gevoel. Een studie bedrijfskunde aan de KMA was daarmee ook een ‘logische keuze.’

Helena Scheper
Helena Scheper

Helena: “Maar na een tweetal bijna-doodervaringen veranderde mijn kijk op het leven definitief. Mijn spirituele ontwikkeling kwam in een stroomversnelling en ik leerde te vertrouwen op wat mijn intuïtie aangaf. Ik ontdekte dat door mijn paranormale gave ik zeer tastbare en herkenbare informatie kon ontvangen over, maar vooral voor mensen. Dit kon ik gebruiken ter ondersteuning van hun persoonlijke ontwikkeling. Ik besloot voor mezelf te beginnen en mijn paranormale gave te combineren met mijn bedrijfskundige kennis en werkervaring als manager.

Mensen komen bij mij omdat zij piekeren of vragen hebben over zakelijke dilemma’s of levensvraagstukken. Tijdens het consult krijgt u altijd de inzichten en antwoorden aangereikt via een spirituele gids ‘Theodoor’, die als een collega met me samen werkt, hoewel hij voor de meeste mensen niet te zien of te voelen is. Hij heeft als taak de zielontwikkeling van mensen te ondersteunen. Hij doet dat door angsten behapbaar te maken en verlangens en talenten van mijn cliënten te benadrukken.

Tijdens een consult praat Theodoor met de persoonlijke gids van cliënten, of overige gidsen of overleden dierbaren. Theodoor deelt vervolgens de besproken informatie met ons. Dit lijkt nogal ingewikkeld, maar geloof me, het is een heel effectieve manier van communiceren! Zo kunnen liefdevolle intenties en boodschappen van overledenen of gidsen worden overgebracht. De informatie die ik mag doorgeven, dient uitsluitend ter ondersteuning van de persoonlijke (ziels)ontwikkeling.

waarheid aan het licht
(klik voor link naar wanttoknow-bookshop)

Theodoor en ik, zijn in staat, door onze ervaringen en ‘inzichten’, eventuele ‘ruis op de lijn’ te filteren, doordat wij de ware intenties van de boodschappen kunnen voelen. Dat betekent dat we alleen liefdevolle boodschappen doorgeven. En ja, deze kunnen best confronterend zijn voor cliënten, maar altijd vanuit de betrokken en zuivere intentie om te spiegelen, waardoor mensen verder kunnen. Het op deze manier ondersteunen van mensen, geeft mij meer voldoening en inspiratie dan mijn vijfentwintig jaar werkervaring als manager.

Ook heb ik een bedrijf opgericht met de naam ‘Spiritwise’, waarmee ik -als transformatiecoach en medium- mensen ondersteun bij het gerichter maken van veelal zakelijke keuzes. Ik help ze hun werkelijke kern te herinneren en hun angsten te ontrafelen. Daardoor zijn zij bijna altijd in staat, hun inspiratiebron te hervinden en kunnen ze een sprong in hun ontwikkeling maken.

Daarnaast geef ik, via business transformatiecoaching, organisatieadvies aan ondernemers die op een zinvolle en toekomstgerichte manier bijdragen aan de wereld met hun producten of diensten. Dit alles op een nuchtere en praktische manier. Ik maak hierbij dankbaar gebruik van mijn paranormale gave. Daarmee geef ik u meer inzicht in levens en talenten of ik begeleid mensen bij het loslaten van o.a. onverwerkt verdriet, angst, burn-out en boosheid. Ik help o.a. door transformatiecoaching (persoonlijk en in groepen) en business transformatiecoaching, waardoor bedrijven effectiever functioneren, door de concrete tips en praktisch adviezen. Graag vertel ik hier op de gastcolumn van WantToKnow wat over mijn nieuwste boek. ‘De Waarheid aan het Licht’. (Je vindt Helena’s website HIER.)

x

* * *

x

x

De Waarheid aan het Licht

2015 © WantToKnow.nl/.be – Helena Scheper

x

Wat maakt dat een nuchtere, praktische Zeeuwse een boek over buitenaardsen schrijft en daarin voorspellingen doet over grote natuurrampen? Die vraag heb ik mezelf regelmatig gesteld. Als medium ontvang ik sinds enige jaren informatie over de toekomst van de Aarde van een aantal gidsen. Ik heb de nodige twijfels gehad. Allereerst over het waarheidsgehalte en vervolgens om deze informatie te delen. Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt. Het is niet mijn verhaal maar dat van de gidsen. Zij hebben mij uitdrukkelijk verzocht hun verhaal op te schrijven en te bundelen tot dit boek.

shift hits earthDaarbij is dit boek niet dé waarheid, maar het is een waarheid. Door het te lezen kan ruimte ontstaan voor een andere waarheid dan dat jij waarschijnlijk tot nu toe als waarheid ervaart en dagelijks mee wordt geconfronteerd. Ik heb bij ieder hoofd- stuk een korte inleiding geschreven waarin ik vertel wat de informatie met mij deed. Die inleidingen zijn mijn teksten en zijn geschreven in een ander lettertype. De overige teksten zijn doorgegeven door de drie gidsen. Hun bewoording kan wat oubollig overkomen en soms moet je het een paar keer opnieuw lezen. Ver- der noemen zij je altijd ‘u’. Ik heb bewust hun oorspronkelijk taalgebruik zo veel mogelijk intact gehouden, omdat het je onbewuste dan het meest zal raken. Dat is namelijk de bedoeling van dit boek.

Sommige dingen kun je niet verklaren vanuit je boerenverstand. Lees dan verder vanuit de wetenschap dat het iets op zielsniveau in beweging zal zetten. Het boek kan erg controversieel overkomen. Iedereen heeft zijn of haar eigen waarheid. Ga daarom de strijd niet aan over dit boek. Zie het als een prikkel om na te denken over zaken die je snel over het hoofd ziet in de dagelijkse hectiek.

Als je het boek leest, kun je in je angst, emotie of weerstand schieten. Hetzelfde overkwam mij. Ik vroeg me af wat de zin nog was van de dagelijkse dingen als de informatie waar was. Het laten doordringen van de diepere betekenis, heeft in mij een verlangen aangewakkerd. Het verlangen naar een wereld waar liefdevolle mensen veel beter tot hun recht kunnen komen dan in de huidige, door angst en negativiteit geregeerde wereld. Mocht bepaalde informatie in het boek jou te veel worden, leg het dan weg en hervat het lezen op een later moment.

Artistieke impressie van de 'tunnel-met-aan-het-einde-licht', waarover veel wordt gesproken in de bijna-dood-ervaringen.
Artistieke impressie van de ’tunnel-met-aan-het-einde-licht’, waarover veel wordt gesproken in de bijna-dood-ervaringen.

Bijna-dood-ervaring aan de basis van mijn ontwikkeling
In het verleden heb ik vaak aan mezelf getwijfeld als mijn waarheid anders werd uitgelegd. Hierdoor ging ik meestal harder werken, tot in 2005 mijn hart het bijna begaf en ik met spoed een aantal chirurgische ingrepen moest ondergaan. Op de intensive care zag ik steeds een ‘verschijning’ naast mijn bed staan. Ik ontdekte dat ik via gedachten contact kon leggen. Via deze gids werd mij duidelijk gemaakt dat ik mocht overlijden, maar dat het mijn tijd nog niet was.

Het was de bedoeling dat ik als medium zowel individuen als groepen zou helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Ik dacht natuurlijk dat ik fantaseerde door de morfine. Pas vele jaren later besefte ik dat ik mijn persoonlijke gids Tiander had gezien. In het ziekenhuis kreeg ik via de gidsen uitleg over onderwerpen zoals leven na de dood en reïncarnatie. Ik mocht hierbij op helderziende wijze beelden zien, ook uit eerdere levens. Er werd mij duidelijk gemaakt hoe bepaalde ervaringen van toen nog steeds van invloed waren in mijn huidige leven.

Al met al, was het een krachtige en heel bijzondere ervaring die me diep raakte, me verwarde, maar ook veel energie gaf. Toen ik eenmaal wat opkrabbelde, verdwenen deze lessen weer naar de achtergrond. Ik pakte zo goed mogelijk de oude draad van mijn gezin en drukke baan weer op. Toch was er definitief iets in me veranderd door deze bewuste BDE – bijna-doodervaring. De lessen van de gidsen zijn sindsdien onderdeel van mijn leven en werk geworden. De gids die mijn dagelijkse werk begeleidt is Theodoor.

waarom liefdevol Helena Scheper
(klik voor link naar wanttoknow-bookshop)

Onaho, een nieuwe gids.
Eind 2013 kreeg ik ineens totaal andere boodschappen door. Niet alleen van Theodoor en Tiander, maar van een nieuwe gids, Onaho. Het begon met behoorlijk schokkende informatie. Zo moest ik maar genieten van mijn voorgenomen reis naar New York omdat deze stad over een tijdje niet meer zou bestaan. Ik begon aan mezelf te twijfelen en was bang dat ik langzaam maar zeker gek aan het worden was. Toch was er iets in mij dat ervoor zorgde dat ik deze boodschappen noteerde.

De zienswijzen in dit boek zijn mij niet met de paplepel ingegoten. Vrijwel dagelijks kreeg ik een heel klein beetje informatie door, maar absoluut niet in chronologische volgorde. Het was zo complex dat ik het over twee boeken verdeelde. Het eerste boek ‘Waarom is niet iedereen zo liefdevol als jij?’ legt de zielsontwikkeling uit en de invloed van angst hierop. Deze informatie gebruik ik vooral bij mijn huidige werk als transformatiecoach. De praktische uitleg over het verschil in zielsafstemming zorgde voor meer begrip voor anderen, maar ook voor mezelf. Dit staat in de eerste drie hoofdstukken en is een herhaling van drie hoofdstukken uit het eerste boek. Zo kan dit boek ook worden gelezen los van het eerste.

Dit nieuwe, tweede boek is veel meeromvattend.
Het behelst onderwerpen waarover ik niet eerder had gehoord. Ik vond helaas geen sluitend bewijs en was soms dagen van slag door bepaalde informatie. Door het ordenen van alle kleine stukjes tekst, begreep ik er steeds meer van. Sommige onderwerpen zijn niet te verklaren vanuit het intellect. Desondanks heb ik alles letterlijk opgeschreven vanuit het idee dat ik het niet voor niets doorkreeg. Denk niet dat ik alles klakkeloos als waarheid aan- nam want ik kan behoorlijk eigenwijs zijn.

Ik heb mezelf door de angstige momenten heen gesleept met de volgende gedachte: “Stel dat de informatie waar is, dan moet ik het met anderen delen.” Ik vroeg me ook af hoe ik kon bijdragen aan het verbeteren van de situatie op de Aarde. Dat is door in mijn kracht te staan en me niet te laten weerhouden door angst. Door het uitdragen van de informatie uit dit boek, hoop ik een groot aantal men- sen te inspireren. Met lezingen en individuele consulten mag ik het verduidelijken en aanvullen. Door goed te zijn voorbereid op de heftige tijd die gaat komen, kan je bijdragen aan het lichter maken van deze wereld.

Tekst van de uitgever:

‘Dit boek geeft antwoord op alle grote levensvragen. Het brengt de gefragmenteerde kennis over ons universum samen tot één antwoord. Het is een antwoord dat je niet direct zal bevallen. Je kunt dit boek wegleggen, vergeten en je kop in het zand steken. Maar diep van binnen wéét je dat het waar is. Je doorziet wat jouw unieke rol is in het grote geheel. Jouw zielsopdracht. Het is aan jou die te vervullen, samen met alle mensen die dit boek lezen en deelgenoot worden van deze kennis.

Helena Scheper had de opdracht dit boek te schrijven en met jou te delen. Ze fungeerde als tolk voor twee gidsen. Hun doel: mensen voor te bereiden op het reddingsplan van de Aarde. Want het staat er met de Aarde oneindig veel slechter voor dan we denken. Zij is zo ziek en vervuild dat er maar één remedie rest. Het kosmisch reddingsplan is nu al op allerlei manieren merkbaar. Maar de echte impact – waarbij continenten verdwijnen, oceanen openscheuren en een hele nieuwe wereld ontstaat – is ophanden. Een reeks van onvoorstelbaar natuurgeweld staat ons het komende decennium te wachten.

bg-new-yorkNa de shock en het verdriet zal ook jij de diepere betekenis doorgronden en de liefdevolle gedachte erachter ervaren. Pas dan begrijp je dat dit moet gebeuren en dat het een onomkeerbaar proces is. Jouw voorbereiding is daarom cruciaal. Dit boek geeft antwoord op alle grote levensvragen en brengt de gefragmenteerde kennis over ons universum samen tot één antwoord. Het is een antwoord dat je niet direct zal bevallen. Je kunt dit boek wegleggen, vergeten en je kop in het zand steken. Maar diep van binnen wéét je dat het waar is. Je doorziet wat jouw unieke rol is in het grote geheel, jouw zielsopdracht. Het is aan jou die te vervullen, samen met alle mensen die dit boek lezen en deelgenoot worden van deze kennis.

Helena Scheper had de opdracht dit boek te schrijven en met jou te delen. Ze fungeerde als tolk voor twee gidsen. Hun doel: mensen voor te bereiden op het reddingsplan van de Aarde. Want het staat er met de Aarde oneindig veel slechter voor dan we denken. Zij is zo ziek en vervuild dat er maar één remedie rest. Het kosmisch reddingsplan is nu al op allerlei manieren merkbaar.
Maar de echte impact – waarbij continenten verdwijnen, oceanen openscheuren en een hele nieuwe wereld ontstaat – is ophanden. Een reeks van onvoorstelbaar natuurgeweld staat ons het komende decennium te wachten. Na de shock en het verdriet zal ook jij de diepere betekenis doorgronden en de liefdevolle gedachte erachter ervaren. Pas dan begrijp je dat dit moet gebeuren en dat het een onomkeerbaar proces is. Jouw voorbereiding is daarom cruciaal.’

* * *

x

Wil je één of beide boeken bestellen, klik even op dit logo van onze bookshop
en je wordt doorgeleid in aparte tab.

wanttoknow bookshop logo

20 gedachten over “De Waarheid aan het Licht..

 1. netschka
  6 januari 2016 om 19:31

  Voor mij helaas onzin want er staat niets tussen ons in.
  Je bent alles al, namelijk: AL-ÈÈN!
  Ware liefde kost niets, vraagt niets………..handelt er slechts naar zonder economisch gewin.

  De enige waarheid BEN je zelf.

 2. Ohm namo narai !

  Ondertussen hebben Groninger wetenschappers en met name chemie studenten zich los gemaakt van God en hebben zich 1 weten te maken met de materie .
  Ze hebben ontdekt dat sommige moleculen zich zomaar met elkaar verstrengelen , bovenop elkaar gaan liggen , zichzelf vervolgens delen en dat daar dan levende moleculen uit ontstaan die zichzelf dan vervolgens weer delen …
  Wel zijn er dan moleculen bij ontdekt waarin afwijkingen zijn geconstateerd.
  Volgens mij ligt de religieuze verklaring van dit nieuw ontdekte fenomeentje echter voor de hand.
  De bovenste molecuul is natuurlijk het mannetje en de onderste waarschijnlijk een vrouwtje van vruchtbare leeftijd !
  De molecuul met een geconstateerde afwijking kunnen ze gelijk doorsturen naar hun collega’s van de faculteit der psychologie of naar de P2a van het A.M.C.G .
  Dan kunnen ze gelijk even navraag doen naar de door mij met succes voorspelde Aardbevingen , Tsunami’s , vulkanen en donder en bliksem in en uitslagen tussen 1995 en 13 november vorig jaar in Groningen en omgeving…

  Nog de beste wensen voor 2016 allemaal !

  Groetn.

  Sri Sri Magnitude .

 3. Komt allemaal wat dromerig op me over en ik snap ook de clou helemaal niet maar goed, ik ben maar een eenvoudige boerenlul natuurlijk.

  Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Het komt allemaal wel goed want het is al goed. Alleen kunnen wij dat met onze bekrompen gedachten kronkels niet bevatten. De frequentiehouders zullen bewustzijn brengen. Steeds meer bewustzijn, steeds meer licht. Dit is wat er gebeurt. Graag helderheid, openheid, liefde, plezier, enthousiasme en aanvaarding voor wat is. Dat zal de wereld veranderen. Begin bij jezelf, luister naar de stilte in je, het is je thuis.

 4. Angstmakerij en totale nonsens! Ook dat nonsens met hogere zelf enz. Totaal geen idee hoe het werkelijk in elkaar zit en werkt en die mensen denken zichzelf te kennen en ons les te geven? Laat me niet lachen en schei toch uit met deze nonsens want zo bereik je de massa nog eens niet met dat gezweefteef. Het zit heel eenvoudig en dat is dat ieder van ons uniek is en ieder zit op zijn/haar eigen uniek weg en elk grammetje bewustzijn hebben we allen zelf met eigen bloed, zweet en tranen hier eigen te maken en er is geen hogere zelf in ons die al bewust is! Wij dienen ons eigen persoonlijkheid omhoog te trekken door onze scheppende gave en dat is het denken & handelen. Bij de vrouw is dit meer het baren en stuwen. Stoffelijk en geestelijk. En doen we dit in onvoorwaardelijke liefde, dan maken we zo onze karaktertrekken bewuster en laten we het onbewuste stapje voor stapje achter ons en zo worden we lichter en lichter en dat is de werkelijke evolutie van bewustzijn….

  1. Daarom is het ook zo’n voorrecht om jou in ons midden te mogen ontvangen. Wij, stumperts die in het duister tasten, zijn onnavolgbaar blij met jouw toelichtingen, overpeinzingen. We zouden, anders gezegd, niet weten wat we zonder je zouden moeten beginnen. Alles niet eens vanuit ‘Ik denk’ en/of ‘volgens mij’, maar gewoon zoals het IS.. Geen discussie mogelijk.. wauw, als wij ooit eens zo ver zouden mogen komen.. Dank geweldige Dianthus. Blijf vooral in ons midden..!
   En vergeef ons onze domheden en dwalingen; wellicht was u ook ooit in een dergelijke minderwaardige positie en keek u op naar leermeesters, zoals wij nu naar u.

  2. @ Guido: ik heb ook ineens zoiets van WoW! totaal geen idee hoe het werkt en gaat er dan blind vanuit dat dan niemand maar weet hoe het werkt. Nog nooit van Edgar Cayce gehoord, channelings zijn uiteraard ook belachelijk want ze horen nu al jaren dat geleuter en er gebeurd maar niets. Nee googem, als je het niet snapt. Het sneue is dat deze keer door Dianthus blijkt dat het kwartje na al die jaren nog steeds niet gevallen is bij die haantjes de voorsten, die hier al vanaf het begin aanwezig zijn en zich duidelijk thuis voelen. Eigenlijk hoort Dianthus in het meisjes theekransje thuis. Die sterken elkaar alleen maar met de leugens die ze van Hun Hogerhand (ahum!!) voorgeschoteld kregen. Op naar de Hightea van vanmiddag Dianthus!
   Superchill, have fun.

  3. Christina.
   Tot nu toe ben ik bescheiden geweest in mijn commentaar maar omdat ik vrees dat je hier nu weer verder gaat met de boel verzieken het volgende.
   Tot nu toe (jouw schrijven hier) heeft nog niemand gereageerd waar je gistermiddag mee overhoop lag en toch ga je ook gewoon hier weer verder met ruzie zoeken en mensen wegjagen.
   Je buren moeten je niet,je vroegere werkgever moest je ook al niet en hier lig je ook bijna met iedereen overhoop.
   Daarbij komt dat je telkens anderen verwijt dat zij domme opmerkingen of reacties geven terwijl jezelf kennelijk geen idee hebt hoe gigantisch je jezelf voor l.l hebt gezet.
   Jij hebt kennelijk zo,n dikke plaat voor de kop waar met 10 BUK raketten nog niet door te komen is.
   Mijn advies is daarom (voor zover dat wat waard is en door jou begrepen wordt)kijk nu eerst eens naar jezelf want misschien zijn die anderen niet zo dom als jij denkt maar ligt het gebrek geheel bij jezelf maar wil je dat gewoon niet zien omdat je dan moet erkennen dat je domme opmerkingen en verwijten geheel ten onrechte waren.

  4. Kijk Christina, zie ook hier wat je oogst is met alles wat je gezaaid hebt. Dat is niet zo fraai. Doe er wat aan, zoals je ziet zijn er velen klaar met je.

  5. Sun en Arnold durven nogal wat te beweren. Jaloezie en domme mensen kom je nu eenmaal overal tegen dus ook onder buren en werkgevers. Gaan we nu generaliseren? Beetje simpel hoor. Maar begrijpelijk.

  6. Wat doe je toch agressief Sun. Ik ben wie ik ben, take it or leave it. Als ik me aan iemand erger scroll ik er over heen, dan ga ik het niet lezen. Misschien een ideetje? Maar omdat jullie zo om aandacht schreeuwen: wat interesseert mij het nou wat twee kakelende kippen van mij vinden? Of wat ze denken dat de buren of werkgevers/collega’s van mij vinden? hahaha het begint hier nu echt op rtl en sbs style te lijken! Ik denk dat ik Paul’s raad op ga volgen en het forum eens een paar dagen links laat liggen.

 5. Goed bedoelde boeken, maar uit ervaring gesproken:
  Zodra men in de paranormale begaafdheid, politiek en zakelijke aangelegenheden gaat mengen en luxe problemen er in en bij betrekt,
  is het spirituele aspect onderaan gekomen in de hulpverlenende consulten.

 6. Het boek zou dan eigenlijk moeten heten: “Een Waarheid aan het Licht”. Het is wel ietwat misleidend. Er is uiteraard maar één echte Waarheid, ofwel de Absolute Waarheid. Al het andere is objectief/subjectief maar is nog niet de Waarheid. Ik ben al jaren mijzelf aan het trainen, dit wakker worden is een lang proces en gaat zeker niet zonder slag of stoot, dat heb ik inmiddels zelf wel ervaren. Ook had ik eerst mijn subjectieve waarheid, maar het gaat steeds meer Absoluut worden.

  Geloof in ieder geval helemaal niks, maar ga zelf na of het klopt met wat er in JeZelf vibreert. Is het van jou of van een ander? Of is het een overtuiging. The TRUTH is out (essentially it lies within your own very nature!) there, seek and thy will find!

 7. Dank je voor het opschrijven van je ervaringen Helena. Ik ben blij dat er een andere visie wordt gegeven op de huidige situatie waarin wij ons bevinden. Ondanks rooskleurige verhalen die er thans ook de ronde doen ten aanzien van de komende shift (die er heus zal komen en al gaande is) is de huidige aarde in deze vorm zich aan het voorbereiden zich af te werpen al wat negatief is. De vraag is of deze omwenteling welke er op 3D level zal komen eerder het geval zal zijn of later wanneer de shift werkelijk plaatsvind en velen niet deze ervaring op 3D niveau hoeven mee te maken. Deze aarde heeft lange tijd haar schepselen alle mogelijkheden gegeven om te veranderen dan wel mee te gaan in haar frequentie verhoging.

  Het is haar nog steeds aanwezige liefde dat ze deze transformatie zo lang mogelijk wil en kon uitstellen. Maar er is een decreet gegeven om ” los te laten” waarbij zij haar 3D lichaam tot wedergeboorte zal laten komen om ook haar 4/5D lichaam als een fenix te laten verschijnen. Ik heb beelden mogen zien in de (ether) schepen waar ik was, van een aarde die haar mantel aan het omdraaien is. Waarbij continenten wederom aan het verschuiven waren. Ik ben heel benieuwd naar je boek, zal het zeker lezen om te kijken wat Theodoor en de anderen te vertellen hebben. Er is veel desinformatie op dit moment op het Net aan de orde. Veelal ook om verwarring en angst te zaaien omdat het niet in balans wordt gebracht met al wat achter het Grote Plan aanwezig is, een nieuwe aarde, het openen van een hernieuwd bewustzijn, waarbij de huidige Matrix waar velen in gevangen zitten wordt verbrokkeld omdat de frequentie die uiteindelijk veel zal lostrillen deze Matrix doet opheffen.

  Ik ben blij dat er mensen zijn die nu meer en meer met informatie naar voren komen. Persoonlijke informatie die de harten doet raken van anderen. Het is belangrijk dat het hart weer centraal staat in plaats van onze lagere Mind. Via het hart, zal deze hoge frequentie zijn toegang krijgen en de verbinding zijn. Ze hebben me jaren begeleid voor deze jaren maar ik moet zeggen dat ik heel veel moeite op het laatst kreeg om moed te houden, stand te houden, vooral ook omdat veel van wat er te zien en te ervaren was op de schepen zo moeilijk over te brengen was in een wereld welke via een economisch model van haar kernkracht werd ontdaan. Het is de mens thans die ontwaakt.

 8. Kweenie…
  Ik resoneer helemaal niet met Helena’s boodschap die meer vragen dan antwoorden brengt.
  Tegenover elke Armageddon voorspelling staat er eentje dat de shift op een meer geleidelijke manier laat gebeuren…
  Er zijn evenveel waarheden als er mensen zijn. Ieder mens staat op een eigen niveau van spirituele ontwikkeling en dito waarheid. Boodschappers van gene zijde zijn evengoed gebonden aan hun spirituele evolutie en daardoor even feilbaar als de fysieke mens.
  De meest onderschatte kracht op dit moment is die van de verwachting. Wat je gelooft en verwacht, dat krijg je omdat je het verwachte mee creëert.
  Maar wat ik vooral mis is Liefde!
  Angst zaaien staat diametraal tegenover Liefde brengen of uitsturen.
  Uit liefde voor haar oppervlakte bewoners laat moeder Aarde de zuiveringen op de zachtst mogelijke manier verlopen. Het valt op dat de meeste aardbevingen van de laatste tijd in weinig bevolkte gebieden gebeuren. Van hun kant vertellen onze buitenaardse helpers ons dat zij natuurrampen zoveel mogelijk temperen. Niet beletten maar zachter doen verlopen, ook uit Liefde voor ons.
  Bestaat er een mooier scenario dan zoveel mogelijk mensen wakker te laten worden? Hoe groter de groep wakkeren, hoe sneller de kritieke massa bereikt wordt om de plannen van de cabal om de strategie van verbrande aarde toe te passen alvorens zij onze planeet verlaten.
  Even terzijde, nuchter zou ik de Zeeuw niet direct willen noemen.
  De bible belt is daar diep geworteld en laat nu angst bij de hyper protestanten het sterkste bindmiddel zijn. Die wordt er elke zondag vanop de kansel flink ingewreven…
  Naar mijn gevoel speelt dit soort van collectief geheugen onze schrijfster parten.

  1. Correctie :
   “Hoe groter de groep wakkeren, hoe sneller de kritieke massa bereikt wordt om de plannen van de cabal om de strategie van verbrande aarde toe te passen alvorens zij onze planeet verlaten TE VERHINDEREN.”

  1. dag Marjon, klik even op logo van bookshop hierboven. Heb ik er net even onder gezet..! Suc6!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.