Advertentie

In het licht van voortbestaan…!


Douwe Beerda schreef hier op de site al verschillende boeiende artikelen over de fantastische mogelijkheden die wij als mensen vaak over het hoofd zien. Simpele verbindingen met de natuur om ons heen, eenvoudige samenwerkingsvormen met mensen onder elkaar; de wereld is niet zo ingewikkeld als ‘men’ je wil doen geloven. Dat is de wereld wél als je in je hoofd blijft leven, en alles probeert te ‘snappen’… Er is niets op tegen om je hersens te gebruiken, maar het gaat toch vooral om het gebruik van je hart.

Een wereld creëren waar het hart weer de voornaamste spreekbuis is, en het hoofd in dienst staat van het hart, dát is een wereld waar we met z’n allen naar toe willen. De wetenschap als dienaar van onze hartewensen, als de lakei van ons hart. Douwe Beerda heeft hieronder in zijn artikel zijn hoofd laten werken, maar laat vooral zijn hart -opnieuw- spreken. Het woord is weer aan Douwe.

Voortbestaan is het patroon wat alle levende organismen volgen. Planten, insecten, dieren, etc. Allemaal proberen ze zo goed mogelijk voort te bestaan. De mens is hier als lid van het dierenrijk geen uitzondering op. In de basis is het leven dan ook buitengewoon simpel. Verzamel voldoende energie om te groeien en jezelf in stand te houden, en geef je genen door aan een volgende generatie.
Het leven mag dan in het basispatroon simpel zijn, het is verre van simplistisch. Er zijn namelijk vele verschillende strategieën om dit patroon te volgen. De BBC laat met haar documentaires van Planet Earth en The Blue Planet de enorme diversiteit van het leven zien. Ook de film Home laat een prachtig overzicht zien van de aarde en haar vele bewoners. Of je nu een paddenstoel, een boom of een mens bent, allemaal zijn het voorbeelden van succesvolle paden om gehoor te geven aan het simpele patroon van leven, voortbestaan.

* * *

In het licht van voortbestaan

© Douwe Beerda augustus 2011 – Bron artikel HIER

x

Douwe Beerda

De zon is de energiecentrale die het leven van de benodigde energie voor het voortbestaan voorziet. Planten zijn in staat om de energie van de zon te gebruiken. Dieren en mensen gebruiken deze planten weer om aan hun energie te komen. Het is slim voor mensen om de energie van de zon zo efficiënt, lokaal en direct mogelijk te gebruiken. Dit kan o.a. met permacultuur. Via het ontwerpsysteem van permacultuur kunnen mensen functionele ecosystemen om zich heen ontwerpen waarbij zowel de natuur als de mens op de lange termijn gezamenlijk kunnen voortbestaan. Deze permacultuursystemen kunnen de mens voorzien van o.a. gezond voedsel, schoon water en natuurlijke bouwmaterialen.

De piramide van Maslow geeft je een goed inzicht in onze groeikansen.

Maar laten we breder kijken. Wat vindt de mens daarnaast belangrijk? De piramide van Maslow zoals je die hiernaast ziet, bekijkt de wensen van mensen op individueel niveau. Volgens Maslow beginnen mensen de piramide van onderaan op te vullen en zodra dat niveau volgemaakt is, kan de mens een stap in de piramide omhoog.

Naast Maslow die dieper ingaat op de behoefte van een individu is, interessant of controversieel genoeg, ook Scientology een groep die voortbestaan als uitgangspunt nemen.

Scientology
Zij trekken voortbestaan echter veel breder dan het individu. Ze delen het op in 8 drijfveren van voortbestaan. Deze drijfveren zijn:
1. het individu,
2. het gezin,
3. groepen,
4. de mensheid,
5. alle levende organismen buiten de mens,
6. de fysieke wereld; bestaande uit materie, energie, ruimte en tijd,
7. spiritualiteit/levenskracht en tot slot
8. voorbestaan in de meest brede zin van het woord, hun definitie van god.

In het onderstaande filmpje van deze organisatie zie je een visuele uitleg. (De theorie is overigens wat anders dan de religieuze organisatie van Scientology, die door sommigen als controversieel wordt gezien.)

X

Na deze verdieping en verbreding is het tijd om alles wat we kennen in het licht van voortbestaan te bekijken. Bekijk de wereld om je heen. Op welke manier leveren de verschillende onderdelen een bijdrage aan het voortbestaan? Probeer concrete voorbeelden te vinden voor alles wat je maar kunt bedenken. Van een vork tot politieke systemen en van een appelboom tot religies.

Hoe dragen ze concreet bij aan je voortbestaan?
Zitten er naast voordelen ook nadelen voor het voortbestaan aan bepaalde zaken? Vele industriële producten zijn bijvoorbeeld in een bepaalde mate nuttig voor de mensheid, aan de andere kant zorgen ze vaak voor vervuiling van de natuur wat weer nadeling is voor het voortbestaan. Zo kunnen zaken dus op de ene drijfveer een voordeel hebben maar op een andere een nadeel. Zijn dat soort zaken niet te optimaliseren zodat ze op alle drijfveren zo veel mogelijk voordelen en zo weinig mogelijk nadelen hebben? En zijn zaken die postief zijn op 2 of 3 drijfveren niet zo te verbeteren zodat ze voordelen op meer drijfveren hebben?

Het is nuttig en belangrijk om de wereld in het licht van voortbestaan te bekijken. Het geeft een praktisch handvat om zaken objectief op waarde te schatten. Het is daarbij interessant om te zien dat voortbestaanswaarde en financiële waarde soms mijlenver uit elkaar liggen. Denk bijvoorbeeld aan schoon water wat essentieel is voor het voortbestaan van al het leven op aarde maar in financieel opzicht amper wordt gewaardeerd. Het is nuttig om van zaken eerst de voortbestaanwaarde vast te stellen en daarna pas na het prijskaartje die het financiele systeem eraan hangt te bekijken.

Verder kunnen we ook naar de toekomst kijken in het licht van voortbestaan. Welke voortbestaansstrategieën en patronen zijn succesvol geweest voor de mensheid? En kunnen we deze patronen gebruiken om ons toekomstige voorbestaan te vergroten?

1) Als eerste is het onderzoeken en begrijpen van de wereld om ons heen zeer nuttig gebleken. De wetenschappelijke methode is ontwikkeld om zo open en objectief mogelijk kennis te vergaren. Deze manier van de wereld benaderen is buitengewoon waardevol geweest. Veel van de uitvindingen die ons leven enorm verbeterd hebben zijn via deze weg tot ons gekomen. Laten we daarom zo objectief en praktisch mogelijk de wereld om ons heen blijven verkennen.

2) Een andere nuttig gebleken strategie is het uitwisselen van ideeën tussen mensen. Dit begon met gesproken taal via volksverhalen en liederen. Later werd dit aangevuld met het schrift en de boekdrukkunst waardoor ideeën opeens veel breder verspreid konden worden, en gemakkelijker bewaard konden worden. Met de uitvinding van het internet is de uitwisseling van ideeën tussen mensen nog veel gemakkelijker geworden. Er is nu nog slechts één grote barrière en dat is het feit dat mensen over de wereld allemaal verschillende talen spreken.
Het Esperanto probeert deze laatste barrière uit de weg te ruimen. Esperanto is speciaal ontworpen om de mensheid te verenigen in een gezamenlijke taal die nationaliteit overstijgt en eenvoudig te leren is.
Met het oplossen van de taalbarrière in combinatie met het internet zal voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid optimale communicatie tussen alle mensen van de wereld mogelijk zijn. Een toename in de uitwisseling van ideeën tussen mensen is in het verleden altijd zeer positief voor het voortbestaan van de mens geweest.

.

3) De beschikbaarheid van energie is ook een belangrijke factor. Het begin van de landbouw kan gezien worden als het begin van het systematisch oogsten van zonne-energie in een vorm die voor mensen bruikbaar was, namelijk eetbare planten. Later ontdekte de mensheid fossiele brandstoffen, geconcentreerde vormen van zonne-energie verzameld over miljoenen jaren. Hier maken we nog steeds veel gebruik van maar beseffen goed dat deze opraken. Inmiddels zijn er volop technologieën ontwikkeld die hernieuwbare energiebronnen zoals de zon kunnen oogsten.

Een oppervlak ter grootte van Frankrijk is nodig om de hele wereld in de jaarlijkse energiebehoefte te voorzien met zonne-energie. Er zijn woestijnen en oceanen waar zonne-energie relatief gemakkelijk is op te vangen zonder destructie van natuur. Het veelvuldig oogsten van hernieuwbare energie kan wellicht voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid zorgen voor een overvloed van energie zonder conflicten. Er is immers genoeg voor iedereen en het is overal beschikbaar als je de technologie installeert om het te oogsten. En van techniek is atlijd gebleken dat hoe meer je het gebruikt hoe goedkoper het wordt. Energie kan dus telkens goedkoper en goedkoper worden als we dit volledig hernieuwbaar maken.

4) In aanvulling is het exploreren van nieuwe gebieden om te leven ook een nuttige strategie gebleken. Goede verbindingen via weg, spoor, water en de lucht zorgen ervoor dat mensen zich snel kunnen versplaatsen over de planeet. Nu het aardoppervlak volledig in kaart is gebracht is het logisch om buiten de aarde te kijken. Wellicht kunnen we zo het leven op aarde verspreiden buiten onze aardbol. Ruimtevaart geeft de mensheid een gezamenlijk doel waar we allemaal voordeel van kunnen hebben.

5) Vreedzame samenwerking is wellicht de laatste en allerbelangrijkste strategie om een goed voortbestaan voor de mensheid te realiseren. In het verleden is maar al te vaak gebleken wat een enorm verlies de mensheid lijdt als ze in conflict treedt met zichzelf. Het onderstaande filmpje van Carl Sagan laat zien hoe onnozel deze conflicten eigenlijk zijn als we naar het grotere plaatje kijken.

Met voortbestaan als praktisch idee kunnen we de wereld van vandaag beter en slimmer inrichten. Ook kunnen we een duidelijk en constructief pad voor de toekomst uitzetten. Laten we  dan ook nu aan de gang gaan om het voortbestaan van ons allen te vergroten.

We are the people we have been waiting for, now is the time!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.