Advertentie

De mensheid bedreigd door trans-humanisme..!?


Regisseur Paul Verhoeven introduceerde ‘Robocop’, de half-mens-half-robot agent, Defensiespecialisten.spreken niet meer over ‘lawenforcement’, maar over vleesetende robot-machines op het oorlogsslagveld…

x

x

Transhumanisme bedreigt de mensheid

2017 © Marcel Messing | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Marcel Messing

Het is de hoogste tijd voor een brede discussie over de grote gevaren van de transhumanistische ideologie, stelt Marcel Messing. Hij vertelt hierover het volgende: ‘Onze kostbare planeet wordt op velerlei wijze bedreigd: klimaatverandering, terrorisme, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, branden, overstromingen, vluchtelingen, religieuze conflicten, hongersnoden, mondialisering, epidemieën… De wereldmachten vechten een grote oorlog uit die wordt bepaald door geopolitieke, strategische en economische belangen.

Minder bekend is het sluipende gevaar van het transhumanisme, dat achter de schermen door talloze wetenschappers wordt ontwikkeld en oude wortels heeft. Van de zoöloog en auteur Julian Huxley (1887-1975) is bijvoorbeeld deze uitspraak afkomstig: „De menselijke soort kan zichzelf transcenderen als ze dit wenst – niet alleen sporadisch, een individu hier en een individu daar, maar als geheel, als mensheid. We hebben een naam voor dit nieuwe geloof nodig. Misschien is transhumanisme een goede naam: de mens blijft mens, maar transcendeert zichzelf door nieuwe mogelijkheden te realiseren vanuit en voor zijn menselijke natuur.”

Spirituele machine
Transhumanisme is een ideologie die ervan uitgaat dat de biologische evolutie van de mens versneld en getranscendeerd kan worden door moderne technologie. Bewustzijn en geheugen worden door de transhumanisten gezien als producten van het brein, die gedownload kunnen worden naar een machine (cyborg). Hierdoor ontstaat volgens hen een ”spirituele machine” en wordt onsterfelijkheid gerealiseerd. Zo kan de nieuwe, transhumane mens als een god heersen over zijn eigen lot.

Het moment waarop mens en machine samensmelten wordt singulariteit genoemd. Transhumanisten gaan ervan uit dat de menselijke geest vervangen kan worden door artificiële intelligentie (AI). Kunnen atoombommen onze hele planeet op gruwelijke wijze vernietigen, de ideologie en de toepassing van het transhumanisme bergen de reële mogelijkheid in zich om een einde te maken aan het verschijnsel mens. Worden er al duizenden dier- en plantensoorten met uitsterven bedreigd, nu is het de mens zelf die rechtstreeks in zijn existentie wordt aangetast.

Wetenschappers zoals de Amerikaan Ray Kurzweil, hoogleraar futurologie, technisch directeur van Google en topadviseur van Darpa (Defence Advanced Research Projects Agency), en de Rus Dimitry Itskov, bekend om zijn ”Avatarproject”, trachten via de meest geavanceerde technologie de mens om te vormen tot een cyborg.

In het transhumanisme staan nanotechnologie, biotechnologie, synthetische biologie, genetica, eugenetica, genetic engineering, informatietechnologie, cognitieve wetenschappen (neuro- en hersenwetenschap) en vooral robotica en artificiële intelligentie centraal. In zijn boek ”The Age of Spiritual Machines” stelt Kurzweil ons het nieuwe mens-zijn voor in een ontgoddelijkte nieuwe wereldorde, waarbij de mens in een onsterfelijke spirituele machine is veranderd.

Geen ethisch reveil
Voor de grote gevaren van AI waarschuwt James Barrat in zijn boek ”Our Final Invention. Artificial Intelligence and the End of the Human Era”. Nog niet zo lang geleden verklaarde Elon Musk (CEO van Tesla en Space X): “Artificiële intelligentie kan veel gevaarlijker zijn dan kernwapens. AI is onze grootste existentiële bedreiging. Met AI roepen we de demon op.”

Onze kinderen zijn de laatste echte generatie mensen op de planeet.
We zullen transhumane kinderen hebben – posthumaan, mens-machines, cyborgs,
die slechts voor een deel menselijk zijn,
ten gevolge van de synthetische biologie.”

Al eerder waarschuwde Martin Rees, hoogleraar astrofysica en topadviseur van de Britse regering, in zijn boek ”Our Final Hour” voor de enorme schaduwzijde van de technologie van de 21e eeuw. Onderzoeksjournalist Daniel Estulin schrijft in zijn boek ”TransEvolution. The Coming Age of Human Deconstruction”: “Onze kinderen zijn de laatste echte generatie mensen op de planeet. We zullen transhumane kinderen hebben – posthumaan, mens-machines, cyborgs, die slechts voor een deel menselijk zijn ten gevolge van de synthetische biologie.”

En volgens astrofysicus Stephen Hawking kan de ontwikkeling van volledige artificiële intelligentie weleens het einde van het menselijke ras betekenen. In een tijd waarin ‘smart’ belangrijker is dan ‘wijs’ wordt dit soort waarschuwingen helaas niet vertaald in een noodzakelijk ethisch reveil en actie van de burger.

Screenshot uit de film ‘I-robot’ (klik voor YouTube-link)

Miljarden
Transhumanist dr. Robert J. White is van mening dat binnenkort zowel het hoofd van een mens als de menselijke ziel getransplanteerd kan worden. Hoogleraar psychologie aan de universiteit van Harvard Steven Pinker, neurowetenschapper en futuroloog Ken Hayword, hersenwetenschapper George Church en biotechnoloog Craig Venter (miljardair) en vele andere wetenschappers kunnen ongestoord doorgaan met hun frankensteinprogramma’s, die onder de noemer van transhumanisme het menselijke ras willen verbeteren, zelf leven willen scheppen en ‘onsterfelijkheid’ trachten te realiseren.

’t Is nét een mens, vol compassie voor de plantjes en de beestjes..!

Het transhumanisme wordt intensief gesteund door bijvoorbeeld banken, bekende wetenschappers en filosofen, regeringsleiders en EU-leiders, gezondheidsinstanties en laboratoria (onder meer genetica en eugenetica), dubieuze stichtingen zoals die van Bill Gates, Rockefeller en Soros, maar ook door de CIA, NSA, Google, Facebook, internet, farmacie (onder meer IG Farben), Monsanto, robotica- en technologiebedrijven, universiteiten, denktanks, ngo’s en vooral het militair-industriële complex. Er zijn miljarden mee gemoeid.

Overmoed
Het is de hoogste tijd dat er overal en op brede basis een discussie ontstaat over de grote gevaren van de transhumanistische ideologie, een discussie ook over wat we onder mens-zijn, menselijke waardigheid, ziel, spiritualiteit enzovoorts verstaan. De ontwikkelingen gaan razendsnel. De resultaten van diverse congressen op wereldniveau worden niet aan het publiek bekendgemaakt. Ze zijn hooguit te lezen in wetenschappelijke tijdschriften of kritisch geschreven boeken.

De menselijke overmoed heeft een lange geschiedenis. Talloze mythen tonen ons echter ook de dramatische afloop hiervan. Daar waar de mens zichzelf als de maat van alle dingen beschouwt, sluipt een zeer giftig addertje onder het gras. Hoogste tijd om wakker te worden!

* * *

x

 

Voor degenen die het uitgebreide verhaal van Marcel Messing rondom de AI niet kennen, laten we hieronder diens presentatie van mei 2016 zien, op de TU-Delft. Een fascinerend verhaal, dat zijn uiterst indringende facetten heeft..!

40 gedachten over “De mensheid bedreigd door trans-humanisme..!?

 1. Voor die hele kleine groep mensen die bewust is, is deze informatie al geruime tijd bekend, en zelfs meer. En aan de grote massa die zich niet of nauwelijks bekommert om wat er zich allemaal afspeelt in deze eindtijd, is deze kennis niet besteed.
  Van het grootste belang is daarom niet zozeer de informatie want die mag min of meer bekend geacht worden maar wel wat er mee gedaan kan en moet worden op individueel niveau. Het getuigt namelijk van onvoldoende kennis als geroepen wordt om een brede maatschappeijke discussie. Onvoldoende kennis over wie onze eigenlijke tegenstander is, wat zijn modus operandi is en hoever die staat met alle voorbereidingen.

  Feit is helaas dat op alle topniveaus van alle geledingen in de maatschappij wereldwijd de juiste “marionetten” geplaatst zijn om zaken tegen te houden, te traineren of via slinkse false flag situaties juist nog meer te versnellen. De volgende uitspraak is dan ook van het grootste belang om te begrijpen: “The more things change, the more they stay the same”. Wat er nu gebeurt is een deel van een plan waaraan al honderden, zo niet duizenden jaren is gewerkt en voorbereid. Dat houd je niet even tegen. Aktie kan alleen nog maar op individueel niveau genomen worden. Alleen zij zullen de komende eindtijd verwoesting overleven die niet alleen de universele natuurwetten kennen maar er ook naar leven.

  To be or not to be (conscious), zei de ingewijde Shakespeare al lang geleden. Alle huidige digitale technologie is Luciferiaanse technologie die zoveel mogelijk afgezworen moet worden of in het minste geval niet “aanbeden” mag worden om te voldoen aan de universele wet van het niet dienen van “afgoden”. En zo zijn er nog een flink aantal gedragsregels die ervoor zullen zorgen dat we het licht in onze ziel kunnen behouden. Het is de lichtkracht in de menselijke ziel die sterker is dan van een zon en die uiteindelijk overwint.

  “Hij/zij die zijn leven wil behouden zal het verliezen en hij/zij die het verliest, zal het behouden”
  (Jezus). Het is een mythe door Lucifer zelf in het leven geroepen dat de ziel onsterfelijk is. Volgens de Bijbel zullen in deze eindtijd vele mensen hun ziel verliezen doordat het licht dooft. Maar dat kan voorkomen worden. Dirk van Beek

  1. Aan de grote Massa is deze kennis niet besteed, dit hele denken behelst de grote massa! Goden en af Goden bestaan niet, zijn een créatie van mensen, coms handy! Welke eindtijd, die van de mensheid, of die van de planeet Aarde! En ook de Bijbel is een menselijke vinding, om gebruikt te worden tegen ons!
   Je hebt toch geen Goden of een Bijbel nodig om aan het leven te geloven!

   En om dit leven te bedanken, kun je dan wat aardige dingen bedenken en gaan uitvoeren! Wie bepaalt wat, wij zijn toch mensen, geen slaven, een prachtige créatie, niet te verbeteren, in zijn lange evolutionaire weg naar de overtreffende trap van het zijn gevoert.
   Jenne

  2. Beste Cozmic, je zegt het weer fijntjes Astrale niveau, daarna concent, het is eerder dit ziekelijke psychopaten geweld, wat door gaat voor muziek die de mensen losweekt uit hun sophisticated monkey business bestaan, één heel Klein beetje chemie is voldoende om dat mooie door een lange veredeling astrale niveau te vernietigen, komt geen transhumanisme bij kijken, klets praatjes voor the happy few, groet Jenne

  3. Jenne, sorry to say so, vaak ben je gewoon een ouwe kutchachrijn, vastgeroest in je eigen denken te weten, openminded als een blok graniet, vastgeroest als een bout aan een oud schip. Blijf lekker met je Hotel California wijsheid hangen, je hebt niet eens een idee waar dat hele mindfuck nummer over gaat. Ga anderen de les niet lezen terwijl je zelf ziende blind bent. JE HEBT WERKELIJK GEEN IDEE WAT ZICH WERKELIJK AFSPEELT old fool

  4. Beste Cozmic, krijg dit wel meer te horen, ja het is waar ik zie het niet meer zitten, en ik ben niet blijven hangen, maar heb grote moeite met al het negatieve wat ik lees, maar ook zie gebeuren, natuurlijk denk ik anders, maar dat wil niet automatisch zeggen dat ik het allemaal verkeerd intrepeteer, en ik wil niemand de les lezen, en ’t is waar veel dingen interesseren me geen moer, sta ik ook niet voor open, ben altijd visiueel bezig geweest, maar goed van jouw kan ik het wel hebben, toch wat die open mind betreft vergis jij je, ik leer iedere dag, maar goed ben wel op weg naar het einde, zo als wij allemaal natuurlijk, waar ik erg mee zit, dat het ze gelukt is de (echte) socialisten en communisten volkomen te laten verdwijnen, heb altijd gelooft in de kracht van een bewuste arbeiders klasse, jeetje wat een zooitje hansworsten gaan de politiekers uithangen, het lijkt of er niets meer echt is in Nederland, nou goed dan mijn beste Jouke, beetje weemoedig dat wel, groet Jenne

  5. Jenne, ik kom van een lichting die zich niet laat kisten, Je snapt het nog steeds niet.
   Wij zijn hier gekomen met vol bewustzijn, de enige missie die we hebben is om dat bewustzijn te houden , uit te stralen.
   Er is een veldslag bezig op aarde , ookk omdat er er en tijd is waarom dit gebeurt.

 2. Is dit Transhumanisme, de President Rutte, een Homofile, en de vice President van Nobel bloed zijnde Lesbiëne Tajsa Ollongreen heeft het Streberisme uit gevonden, ze gebruikt alle in en uitlaten om hoger op te komen.
  Verder alles waar TRANS voor komt is niet het één en niet het andere, en Transhumanisme is een mooi woord voor het manipuleren van de menselijke geest, niet om tot een mooier en beter mens te komen, maar tot een slaafse machine in mensen gedaante.

  Dit denken behoort honderdvoudig verfoeit te worden, de mens op zich en zeker in zijn meest eenvoudige vorm, is als iets buiten gewoons te beschouwen, en zou behoedzaam behoren te worden ontwikkeld, en heel zorgvuldig tegemoet te worden getreden, dit is het zuiver communistische denken, de weemoed die hier uit spreekt, moet niet verkeerd worden opgevat, persoonlijk ben ik een vijand van de wetenschap onbegrepen en verkeerd gebruikt, Jenne

 3. Bijna iedereen is slachtoffer van transhumanisme, kleine, bijna onzichtbare entiteiten zetelen zich op je en tappen in jouw zenuwstelsel. Hun aanwezigheid verandert jouw werkelijkheid, zij zijn de archonten, de antennes die de grotere beesten voeden.

 4. Cozmic, ik geloof toch niet dat je weet wie ik ben, en het ook niet kunt begrijpen, waarom ik in arre moede me moet vermaken me bezig te houden met die blinde klaagmuur die internet heet,
  maar echt en integre zal het nooit worden, ook door dat de mensen, zich heerlijk voelen in hun anoniemiteit, als gezichtloze hollisten onwaarheden te verkondigen, zonder hier over ooit verantwoording te hoeven afleggen, het ga je goed, groet Jenne

 5. Kom op Cozmic, niet laten kisten, ik ben 81 en draag iedere dag nog mijn revolutionaire gevoelens uit, die missie die jullie uitdragen, waar en wanneer, jullie zwemmen dagelijks verder het mentale fuik binnen, en een maal door de keel kom je er niet nooit meer uit, de meeste mensen hebben veel te veel schulden, van daar dat door zwemmen en de criminele overheid weet dit heel juist uit te buiten, neem nog een valiumtje, bij de dreigende crisis zijn de mensen gedoemd, om alles te verliezen, zelfs hun verstand, luister naar Putin, die weet wat er komen gaat, hij zegt het heel subtiel, en heel netjes, het kan zo niet door gaan met andere woorden, maar goed laat je niet kisten, maar dat gaat niet gebeuren want jij snapt het allemaal, vriendelijke groet en wens je het beste, Jenne

 6. Mijn hele leven ben ik geconfroteerd met fatastische ideéen en bedenksels, ik denk dat ik over zeker twintig boeken beschik die over de hier beschreven onderwerpen gaan, het meganische denken, het beste en mooiste wat er bedacht en gecreëerd kan worden, staat zo ver ten achter het menselijke brein, wat juist is dat het menselijke brein nog nooit volkomen 100% gebruikt is, van wege het niet noodzakelijke, één 1. menselijk brein is in staat het totale heelal te besturen, ons brein wordt mishandeld van het begin tot het einde van ons leven cq bestaan, men heeft verwacht dat het brein in IQ zou gaan toenemen, maar dit schijnt niet te gebeuren, er is eerder een terug gang, in wezen wordt ons brein verkeerd in gezet, te gevoelsmatig, niet rationeel genoeg, het onvoldoende of slechte denken zou moeten worden tegen gegaan, maar dat wordt dan een niet te aanvaarden situatie, van wege dit gevoelsmatige denken, in de toekomst zal men kiezen voor een rationeler soort super mens, ontdaan van zijn gevoels normen en denken, en dan hebben we dus een echte robot in menselijke uitvoering, de droom en l’etargchie worden dan kunsmatig opgeroepen, maar willen wij dit, ik dacht van niet, maar er moet voor een andere wijze van samenleving worden gekozen, wil de mensheid zich niet zelf ombrengen, Jenne

 7. Ja, het kwaad regeert, uitgevoerd door de mens, en is gericht tegen de mensheid . Dat er nadat het menselijke ras door evolutie veranderd, er een ander soort ras zal ontstaan met menselijke kenmerken,daarin geloof ik. Maar ik geloof ook in het goede, volgens mijn gevoel kan het niet zo zijn dat altijd het kwaad overwint. De rassen, die na het menselijke ras ontstaan gaan functioneren op een steeds hoger spirtitueel niveau (waarvan wij ,de nu levende mens totaal geen weet van hebben) waardoor het negatieve wordt weggevaagd. Mocht er een tijdperk zijn(waarschijnlijk zijn ze er al jaren aan bezig) dat er inderdaad een transhumanisme ras is onstaan, ( gecreeërd door geesteszieke obsessieve wetenschappers en aanhang) dan, zo denk ik, uit mijn gevoel dat alles, waarmee wij verbonden zijn, met onze menselijke energieen, door transhumanisme ons levende univers hierop heftig zal reageren.

 8. Ben bang dat we toch even uit dit denk stramien moeten stappen, dit wonderlijk fantasme is een verhaal, de werkelijkheid is ===== dat onze samenleving wordt omgebracht door mensen als Soros, die met hun milloenen de hele boel naar hun hand zetten, goed te zien, Wilders doet zijn goed onderlegde verhaal, over wat er gaande is in onze samenlevingen, en ze zitten er bij Rutte en Ollogren met hun uitgestreken Koppen, typische verharde glasige homo en lesbische facies, dit ziende weet ik wat mij te doen staat ?! van af nu doe ik het zelfde wat zij met mij doen, het zijn onze vijanden !!! Jenne

  1. Jenne :
   Een bron met een blik op de verborgen agenda’s :
   https://www.henrymakow.com/2017/08/transgender-endgame-transhumanism.html
   met enkele citaten :
   “The Transgender Endgame is Transhumanism August 8, 2017
   The ‘Gay’ Agenda is Not Finished The goal of transhumanism is to use technology to release mankind from the “confines” of nature. It sounds good but, really, it is re-engineering humanity to be slaves. Scott Lively relates the history of the homosexual agenda and explains that the goal of transgenderism is to break the natural mold. ..
   ..Ultimately, the “gay” agenda is simply a sub-plot of the larger Satanic agenda and now that LGBT goals appear nearly fully realized, the hidden hands behind them (both human and demonic) are coming into view. The puppet-masters who have made “gay” supremacy possible have been working backward from the branch to the root to bring chaos out of order — the ultimate satanic goal: first confusion of sexuality as conduct, then confusion of marriage and family, then confusion of gender, and next confusion of what the Bible calls “kinds.” It is not just the deconstruction of civilization but the dissolution of all boundaries between human and animal and machine, to produce creatures that are a blend of all three. …”. De laatst zin in het citaat, maakt alles duidelijk. De volledige tekst is echter van belang. Hieruit blijkt dat de ganse holebi- en transgender problematiek, maar een middel is naar dit “transhumanism”, waarbij een nieuwe soort wordt gefabriceerd..om te dienen als slaven, in dienst van de “elites”. Een nieuwe soort die gecontroleerd wordt tot in de kleinste en de intiemste details, zoals ook al beschreven in het boek “1984” van George Orwell. In de tekst van Marcel Messing wordt in de laatste paragraaf verwezen naar de “overmoed”. Ik heb mijn jeugd doorgebracht op het platteland, en ik heb ook gezien dat men de natuur niet ongestraft kan “misbruiken”. Dit wreekt zich vroeg of laat. En hier geldt dan het gezegde :”Hoogmoed komt voor de val…”.

  2. Sub Rosa
   Ja denk dat wat je schrijft de waarheid is, maar waarom moet het gezicht van die Messing te pas en te onpas getoond worden, gelijk Arend Zeevat, in wezen begrijpen zei niet wat ze schrijven, en gebruiken ze onze missaire om hun agendatjes te vullen !
   Het feit is, het is niet net voor twaalven maar er ver over heen, in wezen is het niet meer teug te draaien, of alleen met veel bloedvergieten, en dat maakt mij opstandig en heel heel triest.
   Als ik op Geenstijl Wilders in arre moede bezig zie, over dit toch alles overheersende probleem, en je ziet hoe de volks vertegenwoordigers, weg kijken, onderling grapjes vertellen, deze Olongren met haar uitgemergelde kop, net doet of ze het begrijpt, ik weet haast wel zeker dat suiker oompje Soros behoorlijk zijn vuige qualiteiten heeft rond gestrooid.
   Jammer ik ben oud en moe, en om mij heen, willen ze hier niets van weten, ook om dat ze min of meer besmet zijn door, het praatje van iedere dag het valt wel mee, maar het valt niet mee, ze gaan natuurlijk wel langzaam tot inzicht komen, maar dat vergt een andere opstelling in het dagelijkse leven, en daar zijn ze bang voor, het moment als ze gewaar worden, dat de high vife, alleen maar op niets berust, just een spelletje, ja dan gebeurd het,
   Jenne

 9. De mensheid wordt in zijn geheel helemaal niet bedreigt, een gedeelt is bezig zijn roots en daar door zijn beschaving of civilisatie zo U wilt te verliezen, en daar zeggen deze pseudo intellectuelen niets van, het is ver van hun bed denken ze, maar nee het is dichterbij als dat men kan bevroeden, het groeid snel als een enorme onweers wolk, al zal niemand sparen ! Jenne

  1. Hoi jenne, Zei die dansen worden voor gek verklaard, door de gene die de muziek niet horen> 🙂 gaaf gezegde vind ik. En zo te lezen( waar ik persoonlijk geen moeite mee heb) is je naam echt toepasselijk 🙂

  1. Coz, ik vrees dat je tot daarheen geen keuze meer zult hebben. Dat gebeurt zo uitgekiend, dat men het op dat moment niet eens door zou hebben. Het is de ether die de informatie draagt…en die matcht met het dna…zo iets wordt het. Ook wil je het niet, de veranderingen zullen we vooral via de leefomgeving meemaken.

  2. MC, afgelopen maanden heb ik wat ervaringen gehad wat betreft deze mechanismes. Kan je vertellen dat het niet fijn was. Welcome to the machine, zou pink floyd zeggen.
   Met mijn bovenstaande uitspraak bedoel ik dus dat wie zich niet bewust is, het makkelijk zal toelaten.

  3. Hoi Coz, ja precies, er zijn zelfs mensen die niet snappen waarom men moeilijk een kas oftewel planten van 3 meter hoogte in een tv-studio kan neerzetten… 😉
   Arme provo stakkers, wij weten dat iig wel als we 81 zijn en hoeven dan anderen niet uit domheid tegen de borst te stoten, tamelijk gênant voor een bejaarde. 🙂

  4. mc deze zoet zure saus slaat nergens op dat boompje was hooguit 1.5 a 1.8 kurk droog,
   over tuinieren en planten in kassen kan ik je wel een paar lessen geven,had indertijd 3000 Meter glazen kassen hier waar ik woon, en deed zaken met de familie Eigenraam uit het plaatsje Sion, dus ik weet van de hoed en de rand, het Provo gebeuren heeft hier niets mee uitstaande, plus dat de inhoud en intelligentie die daar bij hoorde ver boven je petje gaat, het is toch ook niet correct als ik het over de Facistische achtergrond van jouw denken(familie) ga hebben, dus dat doe ik niet.
   En ik voel mij niet genant als ik de waarheid spreek, en domme bejaarde ben ik even min.
   Je zou is in je gefrustreerde binnenste moeten zoeken, waar die afgunst van daan komt,
   Wie kaatst groet Jenne

  5. mc @ 3 mijn reactie hier op in @ 4, is slecht en oncorrect, ik vraag je hier voor mijn welgemeende excuses te aanvaarden, ik weet het is goedkoop, maar toch, ik moest dit doen,
   Jenne

  6. Jenne, ik ben niet de juiste persoon voor je excuses…naar mijn gevoel moet je dat bij de juiste persoon(en) vragen.

 10. Guido.J.

  verzoek je om al mijn réactisch op deze line te verwijderen, om dat ik bij het herlezen er niet langer achter sta, en sommige stukjes kwetsend vindt voor de anderen, bedankt bij voorbaat, groet Jenne

  1. Ik heb besloten alles ‘gewoon’ te laten staan Jenne. Alleen al het verzoek vind ik zó tekenend voor en bevestiging van de ‘driestheid’ waarmee jij je meent te moeten/’mogen’ manifesteren. Ik heb het je al vaak gevraag in privé-mails aan je adres, maar je gaat maar door. Hopelijk ben je met dit mea culpa nu wel op de ‘goede weg’. Wat hebben al die steken onder water voor zin man??

   Als je doorgaat op deze weg is het op een gegeven moment over-en-sluiten hoor. Zo simpel is het voor mij. Je sfeer-verziekende steken-onder-water zijn werkelijk energie-dodend. Velen zeggen het, ik doe het ook nog een keer; je zegt het verdorie zélf nu.. DUS???

   Daarnaast mag ook de kwantiteit van je reacties minder Jenne. Tel eens hoeveel er hier staan.. Waarom? Is ‘STILTE’ en/of ‘NIETSDOEN’ geen optie voor je?? Dan is er ‘vanzelf’ minder kans ook dat je je vergallopeert..!! (Schaam me dat ik een kerel van ruim 80 zo dien toe te spreken/mailen)

  2. Guido.J.

   Ik heb hier geen probleem mee, ’t is jammer dat je niet beseft dat leeftijd er niet echt iets mee te maken heeft, wel grote teleurstellingen.
   Kijk naar Martin Vrijland, die heeft er ook min of meer genoeg van, wath the fuck, hij is um gesmeert, kan mij dit goed indenken.
   Ja wat je beschrijft is allemaal waar, maar mijn hele leven bestaat uit één lange belansing act, en ik ga voortdurend langs de afgrond, ook vanwege privé omstandigheden, ik verschuil me hier niet achter geef het alleen aan.
   In vriendschap Jenne Sr.

  3. best triest om jezelf te vergelijken met Martin Vrijland, ook iemand die van alles iets negatiefs maakt, wat dat betreft wel sluitend.
   Er zijn mensen die een mening hebben, een visie, een richting…. daar kan je wat mee. Er zijn ook mensen als Jenne die overal iets negatiefs van maken, daar kan je dus helemaal niks mee. Helaas zijn dat soort mensen ook nog een keer hyperactief op internet, bestormen ze ieder idee met hun negativisme en geven ze bescheiden mensen geen kans om iets uit te spreken.

  4. Cozmic, beschouw jij je zelf als een bescheiden mens, want dat is niet juist, je bent nog bescheiden nog een doorsnee mens.
   Als je goed om je heen kijkt, zal je zien dat het ogenschijnlijk allemaal de prima voor elkaar show is, maar de onderstroom is negatief, voor de gene natuurlijk die dit wil zien.
   Ik ben zeker niet negatief, maar wel réalistisch, ga niet met mijn hoofd in de wolken lopen,
   blijf mij zelf informeren, op een bescheiden wijze nu, ik 81 ben heb ik andere beslommeringen, zo als mijn kleinkinderen, om hun weg te vinden in deze wereld is niet gemakkelijk zo als je wel weet.
   Persoonlijk vond ik Martin Vrijland altijd aardig, met mooie artikelen over vandaag, groet Jenne

 11. Het is een kwestie van tijd alvorens de verplichte inplanting van een chip een feit zal zijn. Zonder chip zal men niet alleen buiten de maatschappij staan, maar zal men zelfs niet meer bestaan. Een soort burgerlijke dood zoals in het Ancien Regime. Een bron :
  http://www.express.co.uk/news/science/877457/brain-function-dementia-super-power-human-kernel
  “SUPERHUMANS: Chips inserted in brains will give us MIND-BLOWING abilities within years
  SUPER HUMANS could exist in just 15 years thanks to a computer chip inserted into the brain to unlock the mankind’s full potential.
  By Sean Martin
  Speaking at Lisbon’s Web Summit, Bryan Johnson, the founder of Kernel – a start-up researching the possibilities of microchips being inserted on the brain – says unlocking the true potential of the mind is the “single greatest thing” humanity can achieve……
  Kernel’s first step is to design chips that can help fight disease, but then it hopes to evolve the brain to offer superhuman abilities…”
  Dit zet dan ook de deur open voor de “brein manipulatie” en de behandeling van “gevaarlijke” individuen. Nu zijn er reeds experimenten , maar via een chip(RFID) zal het natuurlijk veel eenvoudiger zijn.
  http://www.guidograndt.de/2017/11/11/irre-psychobiologische-menschenversuche-um-politisch-auffaellige-zu-heilen/

  1. Big brother nadert met rasse schreden :
   http://www.zerohedge.com/news/2017-11-15/fda-approves-new-digital-sensor-ensure-patients-mental-health-issues-take-their-meds
   met citaat :
   The Food and Drug Administration has just approved a new pill with a digital sensor in it.
   It will “ensure” that patients who suffer from mental health issues take their medicine when they are told. But privacy concerns have not gone unnoticed.
   Regulators in the United States have approved the first pill that can be digitally tracked as it makes its way through the human body. The Abilify MyCite aripiprazole tablets used for treating schizophrenia and manic episodes have an ingestible sensor embedded inside them that records that the medication has been taken. A patch worn by the patient transmits this information to their smartphone.
   But many are raising the red flag that this could simply be another form of medical “big brother.” You may no longer have the right to refuse medications in the very near future.”
   Wat opvallend is dat het hier gaat om geneesmiddelen voor “mentale problemen”. Ik zie hier dan ook een zeer gevaarlijke evolutie.

  2. Sub Rosa,
   Ik denk dat ze geen grip op al die psychise gestoorde mensen kunnen krijgen, het neemt enorme proporties aan, het aan drugs verslaaft zijn is giganties toegenomen, ze verbouwen het nu zelf in Afganistan, dan blijft de winst ook in de familie, maar het geld komt alleen binnen als er geconsomeerd wordt, en wat is er nu mooier als je de klanten kunt controleren, op het consumeren van pilletjes van oom CIA, het SF verhaal, ” de waanzinnige planeet ” komt steeds dichter bij, Jack Vance heeft het ook voorspelt, dat dit zou gaan gebeuren, het kan ook alleen bij mensen met een laag EQ, als ze gaan denken wordt het een slachtpartij, Jenne

 12. Hier een relaas van een MtFtM detransitioner. Ik kwam tot de conclusie:
  Ik ben niet geboren in het verkeerde lichaam, ik ben geboren in de verkeerde Wereld!
  Ik zie nu al de trauma’s, gaslighting, mentale en fysieke mishandeling wat er vooraf gegaan is.
  Het lichaam is geen stel auto onderdelen! Ik ben zoooo blij dat ik me niet heb laten opereren van onderen.
  Alleen al als ik er aan dacht, zag ik een afgrond voor me, een verkapte suïcide. Ik voel ook alles wat je doet, hoe dat neerslag heeft op anderen. Nu ik vrede kan hebben met m’n lichaam en er lief voor kan zijn, valt er een last van m’n schouders.
  Spiritueel is het toch al zo dat men vrouwelijke en mannelijke elementen heeft, plus in de droomsferen heb ik geen lichaam en ervaar ik dingen anders. Maar het helpt niet om in het fysieke lichaam verstoringen aan te brengen die niets met Liefde uit staan, maar een verdraaiing zijn, om je verder van je Natuur, Ontwikkeling en Eenheid te brengen. Dwaallichten.

  Het is onvoorstelbaar wat er gaande is om heel het menszijn te ondermijnen.
  Er is momenteel heel veel gaande op het gebied van dat zelfs kinderen onherstelbaar ‘gemutileerd’ worden om er als het andere geslacht uit te zien. Een moderne conversietherapie!
  Zie, mijn moeder was bevriend in de 50er jaren met een jongen die later homo bleek te zijn. Een tijd lang zag ze hem niet en toen ze hem wel wer zag, was hij helemaal beschadigd en teneergeslagen. Zie in die tijd was het ‘in’ om schocktherapie toe te passen op mensen die homo waren. Nu worden jonge homo’s en lesbo’s voor ’t leven verminkt, een nieuwe conversietherapie!

  Het is serieus akelig wat er gaande is. En daar bovenop dat gedoe met dat virus steeds, waarbij je kunt kwartetten met varianten en wat als een tang op een varken slaat. Nee, ik laat me ook niet vaccineren. Ik hug waar ik kan mensen, want fysieke tactiliteit, geborgenheid laat ik me niet ontzeggen. Er is een verkapte oorlog gaande en ik zie mensen vallen. Het is naar. Het is de kunst om er onaantastbaar voor te worden. Het raakt wel, maar het raakt niet in de zin dat we blijven overeind.
  Ik moet ook weer aan David Icke denken die aangeeft dat alles frequenties is en hoe het uitmaat waar je op af stemt.

  Liefs, Sanne

  1. Ik vind het heel waardevol dat je geschreven hebt; iedereen heeft een Goddelijke taak en deze wijsheid onder de mensen brengen is zeer dringend nodig! Iedereen is anders, maar we zijn alle mens met een ingenieus lichaam, waarover de geleerden (leer= dode huid) niet veel weten. Alles in het lichaam heeft een doel en alles werkt samen met gevoelens, denken, vibraties enz, enz. Je Lichtaan is jouweigen magische machine die ontvangt en doorgeeft; maak je het kapot dan kan er zomaar een negatieve entiteit proberen gebruik van te maken (ook o.a. met psychofarmaca).
   In de pubertijd vond ik het bv ontzettend gemeen en onrechtvaardig dat ik een vrouw moest zijn, nu ben ik wel blij natuurlijk. De maatschappij wil iedereen onnatuurlijk en als een robot maken; een tegenwerking is nodig om ons sterker te maken. Heel veel liefde naar jou en je engelen rondom en alle dierbare dieren&mensen&planten. https://www.youtube.com/watch?v=mzv1EI5gDnE&ab_channel=BobMarley

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.