Advertentie

Worden we eindelijk wakker…? En wijzer..?


x

In alle tijden, in alle landen, zijn er mensen geweest die de waarheid zochten.
Dit zoeken is de zoektocht van een individu, naar iets méér dan zichzelf;
veel méér dan de beperkingen van dit wereldse systeem.

Het is de zoeker, die begrijpt dat er meer is, dan wat je op het eerste gezicht ziet.
De zoeker is
niet bang en maakt bewust de keuze, het onbekende in te gaan.
Het proces van ontwaken is begonnen, de ontdekking op gang gebracht.

– Alan Watt –
(Uit: ‘Een Cursus in Deprogrammeren’)

x

x

Eindelijk worden we wakker, en.. wijzer!

2021 © Jaap Rameijer (site HIER) | deze versie WantToKnow.nl/be
X

Jaap Rameijer, auteur van dit artikel

Dat we massaal wakker worden, kon ook niet uitblijven na alles wat er de laatste tijd is gebeurd. Vooral nadat in diverse media opmerkingen van lezers geplaatst werden, die verklaarden dat dit erger was dan de Tweede Wereldoorlog, en nadat op 15 december een tweede lockdown van kracht werd. En helemaal toen op 19 januari 2021 een avondklok, van 21.00 tot 04.50 uur, werd ingesteld. Toen werden zelfs de meest slaperige mensen wakker.. Laat ik, in vervolg op mijn eerdere artikel (HIER o.a.), eens recapituleren wat er de laatste tijd allemaal is voorgevallen. Dingen die we met zijn allen meegemaakt hebben; zaken die ook in de meeste media verschenen zijn.

Zaken die ons aan het denken gezet moeten hebben; dat kán niet anders! En dan kijken of we deze zaken in essentie, wel echt ‘gezien’ hebben, of we ze echt beleefd hebben. En welke lessen we daaruit hebben getrokken. En tot slot hoe het nu verder moet. Laat ik beginnen met de voorspellingen. Eeuwenlang is er voorspeld dat we nu in een bijzondere tijd leven, namelijk de overgang van het tijdperk Vissen naar Waterman. Een tijd waarin de Aarde opstijgt van de 3de naar de 5de dimensie. En waarin wij mensen in mee moeten, als onderdeel van deze Aarde.

Mogelijk maakt deze overgangstijd deel uit van een groot kosmisch experiment en ‘moet het zo zijn’. Dit lot, wat ons lang geleden is voorspeld, in het boek Openbaringen van het Nieuwe Testament, door talloze primitieve volken en door vele oude, en nieuwe profeten. Deze tijd is een overgangstijd; altijd een buitengewoon heftig gebeuren. En wij mensen voelen dat ‘aan ons water’. Een proces, dat al tientallen jaren geleden is begonnen. Denk maar aan het verdrag van Rome, de misstanden van de kerk, de klimaatcrisis, de spanningen in het Midden-Oosten, de milieuschandalen, de opkomst van China, de bankencrisis, de digitalisering van de samenleving, de Europese Unie, de WHO, de gele hesjes en nog veel en veel meer.

Het was ook al jaren geleden voorzien door de hogere machten die nu wereldwijd, achter de schermen, aan de touwtjes trekken. Deze tijd was voorzien. Velen van ons zijn waarschijnlijk ook bewust gereïncarneerd in deze tijd, om ‘life’ mee te maken wat er nu gebeurt. En om daar een rol in te spelen. Dat is onze missie. En de mensen ervaren, juist door wat ze nu doen, dat zij een missie hébben. Dat geeft hen een goed gevoel.

Het is een tijd waarin ongelooflijk veel gebeurt.
Een fascinerende tijd.  Waarin het een voorrecht zou moeten zijn om te leven en dit allemaal mee te mogen maken, het aan den lijve te ervaren. En zeker om er een rol in te spelen. Er zijn zelfs verhalen dat Lucifer speciaal naar de aarde is gekomen om hier kwaad te stichten. Met als doel ons in beweging te krijgen. Want als alles goed gaat en op rolletjes loopt gebeurt er niets.

Want pas als we her en der de kous op de kop krijgen, schijnen we in beweging te komen. Als men de huidige tijd op die manier kan beschouwen, en afstand kan nemen van de angst en de dagelijkse ellende, is er al veel gewonnen. Laten we eens kijken wat er allemaal gebeurd is. De meest recente historie.

Het begon met felle discussies over het klimaat, de opwarming van de aarde, de CO2 uitstoot, de stijgende waterspiegels. Hier werd de eerste angst geschapen. Lang geleden al, in het Verdrag van Rome uit 1957. Angst is het belangrijkste wapen van de Illuminati, de Cabal, de Deep State, de Elite, de Archonten, de duistere krachten die ons leven bestieren. Al dan niet met behulp van buitenaardse beschavingen zoals de Anunnaki of de Satanisten. Want angst verlamt ons denken en schakelt ons bewustzijn uit.

De founding-fathers zouden zich omdraaien in hun graf bij het zien van deze misstanden.

En natuurlijk is het niet OK, de achteloze wijze waarop wij met ‘onze’ aarde en vooral met het milieu omgaan. Daarom is deze tijd niet alleen pijnlijk, maar ook -in de confrontatie- uiterst leerzaam. Overigens, na de laatste ijstijd, zo’n 12.000 jaar geleden, is de zeespiegel wel 120 meter gestegen en toen waren er nog geen auto’s, fabrieken, industrieën en andere vervuilende activiteiten.

De complottheorieën…
Dan is er 9/11, dat de code is voor de gebeurtenissen van 11 september 2001, de aanslagen op de Twin Towers in New York. Het begin van de NWO, de Nieuwe Wereld Orde. Waarbij, zo staat geschreven op de Georgia Guide Stones, de aardse bevolking van 7,7 miljard teruggebracht dient te worden naar 500 miljoen mensen. Ten behoeve van de ‘houdbaarheid’ en de ‘duurzaamheid’ van de aarde!

Toen werd ook de Patriot Act goedgekeurd waarmee de Amerikaanse overheid grote bevoegdheden kreeg om in te grijpen in de vrijheden en de levens van haar inwoners. Toen deed ook het fenomeen ‘complottheorie’ weer zijn intrede. Daterend uit de tijd van de moord op president Kennedy in 1963; geïntroduceerd door de CIA, als ondermijning voor de stroom van mensen die de ‘ware kant van de gebeurtenissen rondom deze moord wilden weten’..

Na de aanslagen van 911, waren de verklaringen van de Amerikaanse overheid over 9/11 minstens zo ongeloofwaardig. En wel zódanig, dat ze gewoon onbestaanbaar waren. Dat is dan ook ondubbelzinnig aangetoond in talloze studies. Maar ja, vanaf het moment dat een bepaalde lezing als complottheorie wordt aangeduid, is het verder heel simpel. Dan hoef je het niet meer te lezen, want het is toch onzin, bij voorbaat al. Daar komt gelukkig verandering in, zeker nu steeds vaker blijkt dat veel complottheorieën de waarheid dichter naderen dan de officiële lezingen.

Het COVID-19-complot..!
Dan is er natuurlijk Wuhan, een miljoenenstad in China. Daar werd met trots het nieuwe 5G-netwerk uitgerold en geactiveerd, het zou een zegen voor de stad zijn. Tegelijkertijd dook daar ook een merkwaardig nieuw virus op, het Covid-19 virus. Afkomstig van de wilde dierenmarkt in Wuhan, of uit een van de vleermuizengrotten in de omgeving. Of kwam het simpel uit een laboratorium aldaar, dat chemisch biologische virusinfecties ontwikkelt en test? We weten het vooralsnog niet.

In elk geval kwam het uit China en dat op zich was al reden genoeg voor zorg. Er werd aanvankelijk heel geheimzinnig over gedaan, afschuwelijke beelden doken heel even op in alternatieve media, maar werden snel verwijderd. Te laat werd de WHO, de Wereld Gezondheids Organisatie, ingeseind, die vervolgens de epidemie, volkomen onterecht, tot een pandemie verklaarde. En zo alle landen, die bij de WHO zijn aangesloten, VERPLICHT STELDE om in actie te komen.

Een treffend voorbeeld van de macht van supranationale organisaties. Zoals de VN, banken (BIS), de WHO en organisaties van de Europese Gemeenschap. Die allemaal bevoegdheden bezitten die diep ingrijpen in het leven van de burgers van de aangesloten landen. Bevoegdheden die uitstijgen boven de nationale wet- en regelgeving. Met soms geheime afspraken die we niet mogen zien.

Vastgelegd in verdragen zonder dat de nationale parlementen, laat staan de burgers, daarover hebben kunnen meepraten, laat staan beslissen. En zo gaven we als mensen onze macht uit handen. Maar wel afspraken, waar we aan gehouden zijn, en waar we nu de wrange vruchten van plukken..!

De jaren 2018 en 2019 waren ook een tijd van wereldwijde onrust. De mensen begonnen zich steeds nadrukkelijker te roeren. Het hing in de lucht. Gele hesjes, betogingen tegen de overheid, van Chili, tot Parijs, tot Hong Kong, populisme. Steeds meer mensen werden wakker en voelden dat er wat mis was. Er verschenen talloze nieuwe boeken op de markt, nieuwe websites werden geopend, lezingen en symposia werden gegeven, interviews gehouden, het rommelde aan alle kanten.

En de herverkiezing van President Trump stond voor de deur. Dat moest koste wat kost voorkomen worden. Allemaal zaken die de Cabal dwongen tot handelen, tot ingrijpen. En dat gebeurde dan ook. Met dank aan de, of hún Mainstream Media (MSM). We werden in den beginne overspoeld door berichten over het levensgevaarlijke, uiterst besmettelijke Corona virus. Over de slachtoffers die op bepaalde hotspots, zoals in Lombardije en Spanje, waren gevallen.

En over de gevaren van massa bijeenkomsten. Deskundigen van het RIVM wezen op de gevaren van het virus. De daaropvolgende mediacampagnes hadden maar weinig met een onafhankelijke nieuwsvoorziening te maken, het was pure propaganda. Op alle media, kranten, radio, Tv hoorden we bijna niets anders, dan Corona, Corona en overal verscheen gelijktijdig precies hetzelfde nieuws. Het was allemaal het motto: ‘Het nieuwe normaal’.… Bijzonder toch, zo helemaal aan het begin van deze Corona-periode..! Predictiver programming? (HIER)

De angst werd er met als het ware ‘ingeramd’.
Totdat uiteindelijk op 15 maart 2020 zelfs de eerste lock-down van kracht werd. Op zich al iets ongekend in onze democratische, westerse samenleving. De meeste mensen waren bang en wisten niet wat ze aan het virus hadden. Ze geloofden wat de overheid hen vertelde. Ze denken dat de overheid het goed met ons voor heeft en wel zal weten hoe het zit en wat er moet gebeuren. Maar het werd gaandeweg wel steeds duidelijker dat de afstand tussen de overheid en haar onderdanen groeide. Denk maar aan de toeslagen-affaire van de belastingdienst. En de overijverige ambtenaren die geld terugvorderen van mensen in de bijstand, die boodschappen van hun ouders hadden gekregen.

Er werd een heel scala aan maatregelen genomen, veelal onnodige en ook onbegrijpelijke maatregelen. Afstand houden, ook buiten in het bos. Winkelwagentjes ontsmetten, maar alle producten die de caissière aanpakt en scant zijn niet ontsmet. En veel van deze producten zijn door `Jan en Alleman’ aangeraakt. Maatgevend bleek nu opeens de IC-capaciteit te zijn. Deze ‘intensive care’-afdelingen, die de afgelopen 10 jaar door de overheid met bijna de helft zijn teruggebracht, evenals het aantal verpleegkundigen. Wist je dat al?

Er voltrokken zich vreselijke menselijke drama’s in de verpleeghuizen, waar de families hun geliefden niet meer mogen bezoeken. Of in ziekenhuizen waar men niet bij zijn stervend kind aanwezig mocht zijn. Oude en kwetsbare mensen leken te worden afgeschreven. Mensen mochten elkaar alleen nog in kleine groepjes treffen. Er golden strenge quarantainemaatregelen. Thuiswerken werd actueel. De overheid verstrekte leningen en subsidies aan mensen en bedrijven die in de problemen kwamen.

Hoe lang moet het doorgaan, voordat jij beseft in wat voor wáánzin we terecht gekomen zijn.. Met het verborgen doel van een verborgen agenda. Een agenda die ZO zichtbaar is, dat je werkelijk ziende blind bent, om het allemaal niet waar te nemen.

Aan kleine zelfstandigen, uitzendkrachten, MKB’ers, precies de mensen die onze economie draaiend houden. Actieve en creatieve mensen die de basis van onze welvaart vormen. Ondernemers, onze economische motor. Moeten die de komende jaren met schulden leven, schulden die onmogelijk terugbetaald kunnen worden? In onzekerheid en volledig afhankelijk van de overheid? Geen prettig vooruitzicht. En natuurlijk ontstaan er nieuwe bedrijven, waar uitgebreid verslag van wordt gedaan in de media, maar we horen maar weinig over de wanhopige middenstanders die geen kant op kunnen.

Mondkapjes, helpen ze wel of niet?
Nou wel voor de ontmenselijking, maar niet voor het virus. Ze schijnen zelfs gevaarlijk te zijn, zo wijzen verschillende onderzoeken uit. Ventilatie, helpt het wel of helpt het niet? Welke filters zijn er nodig voor virussen? Apps worden in grote haast ontwikkeld om ons op de voet te kunnen volgen en om te kijken met wie we in contact zijn geweest. Weg privacy.

En dan de PCR testen, testen die niet deugen en veel valse uitslagen geven. En dat terwijl het virus zelf nog niet eens is geïsoleerd, dus wat testen we dan eigenlijk? Wij mensen hebben wel honderd virussen bij ons. En waar vaccineren we straks eigenlijk tegen? Alternatieve geneesmiddelen mogen niet gebruikt worden, ook al zijn ze effectief, ongevaarlijk en worden ze al jaren gebruikt. Niemand weet nog wat er aan de hand is. Reizen naar het buitenland wordt bemoeilijkt.

Diverse landen nemen verschillende maatregelen, harde maatregelen, met vaak hoge boetes op overtredingen. Het is een waanzinnige tijd, maar vooral een hele zieke tijd. Alles wat de mensen plezier geeft wordt gesloten. De horeca, festiviteiten, bepaalde winkels, reizen, feesten, congressen, musea, contactberoepen, tentoonstellingen en nog veel meer. We willen weer terug naar het ‘oude normaal’, maar die tijd is, denk ik, voorgoed voorbij..!?

We zullen het nu dus moeten hebben van de vaccins..!!
Want als we gevaccineerd zijn, dan zijn we veilig. Dan zijn we beschermd tegen het virus. Dat is de boodschap. Maar veel mensen vertrouwen de vaccins niet meer. En hoewel bij hoog en laag beweerd wordt dat wetenschappelijk bewezen heeft dat vaccins veilig en effectief zijn, is dat niet zo. Er is zelfs een WOB-verzoek ingediend om nu eens tevoorschijn te komen met dat bewijs. Maar dat is er niet. Veel ‘oude’ vaccins konden al hele nare bijwerkingen hebben. Waar komen anders al die chronische ziekten van de laatste decennia vandaan?

En moeten we dan nu in zee gaan met nieuwe vaccins, vaccins die nog niet eens behoorlijk getest zijn? Waar bovendien met de farmaceutische industrieën over is afgesproken, dat niet zij, maar de overheden (wij allemaal dus) zullen opdraaien voor eventuele vaccinschade. En waarbij mensen die zich de komende jaren laten vaccineren in feite proefpersonen zijn. En mocht het vaccineren formeel niet verplicht gesteld kunnen worden, dan maar indirect, ‘via de band’, zoals dat het. Waarbij een heleboel niet meer zal zijn toegestaan, tenzij we gevaccineerd zijn en een vaccinpaspoort hebben. Moeten we straks soms een soort anti-vaccinster op onze jas gaan dragen? Komt dat je bekend voor..!!?

Waarom niet meteen de mensen die niet-gevaccineerd zijn, lekker een label opnaaien..??

En dan de sterfgevallen.
Het Covid-19 virus, hoe dat er ook uit mag zien, heeft net iets meer sterfgevallen opgeleverd als een normale griep. Het is in feite een opgeblazen griep, waaromheen een enorm bouwwerk van angsten en onzekerheden is gebouwd. Waarbij, voor de statistieken, veel sterfgevallen van mensen die ooit positief op Corona zijn getest, nu aan Corona worden toegeschreven.

Ook al is men van de trap gevallen maar was men ooit besmet getest met Corona, dan is Corona de doodsoorzaak. Maurice de Hond heeft daar aardige stukken over geschreven. Meer dan 80% van de sterfgevallen betreft bovendien oudere mensen, en meestal mensen met onderliggende ziekten, waarbij het maar zeer de vraag is of Corona wel de hoofdoorzaak van het overlijden is.

En verder heeft niemand het over ziekten als kanker of over hart – en vaatziekten, die veel en veel meer slachtoffers vergen, laat staan ziekten elders in de wereld zoals Ebola, malaria en Aids. Om over de miljoenen sterfgevallen wegens honger nog maar te zwijgen. Daar wordt met geen woord over gerept. We worden aan alle kanten statistisch gemanipuleerd. Zoiets gaat toch niet ongezien aan ons voorbij?

En dan natuurlijk de CENSUUR..!
En wist u dat er ook al censuur wordt gepleegd, niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland. Censuur!! In dit vrije land met zijn prachtige grondrechten en zijn democratische tradities. Censuur op de sociale media, met behulp van algoritmen. Ja zelfs censuur bij Bol.com. Het moet toch niet gekker worden. Erudiete wetenschappers met een ‘afwijkende visie’, lijken als de pest gemeden te moeten worden.. Geen wetenschappelijke dialoog om gezamenlijk verder te komen, maar de censuur-inquisitie!

Grote farmaceutische industrieën zijn inmiddels met man en macht bezig om nog meer nieuwe vaccins tegen Covid-19 te ontwikkelen; onder de inspirerende leiding van de grote wereldweldoener Bill Gates. Die zijn eigen kinderen overigens nooit heeft laten vaccineren!! En dat terwijl het virus zelf nog steeds niet eens is geïsoleerd. De machtige, steenrijke Big Pharma’s met hun mega-winsten en vele verloren rechtszaken aan hun broek, laten zich nu van ‘hun beste kant’ zien. Onze redders in de nood! Geloof je dat?

Het vaccin werd en wordt in sneltreinvaart ontwikkeld. Waar het normaal ruim 10 jaar duurt voordat een nieuw vaccin is ontwikkeld en op de markt gebracht mag worden, moet dat nu binnen één jaar. Getest en goedgekeurd door de officiële toezichthouders, die allemaal in de tas van de Cabal zitten. De Big Pharma’s zijn formeel nog wel verantwoordelijk voor eventuele vaccinschade, maar hebben met de overheden afgesproken dat zij, de overheden, eventuele vaccinschades zullen vergoeden. De overheid, wij dus, via de belastingen. Daar betalen wij dus voor! Hoe ziek wil je het hebben?

5G?? Dat heeft er toch niets mee te maken..?
En ondertussen werd, in de eerste lock-down periode over een groot deel van het land het nieuwe 5G systeem uitgerold. De lelijke masten staan overal, vaak in de buurt van tankstations. Er gaat een onmiskenbare dreiging van uit. Dat uitrollen kon in deze lock-down periode mooi geschieden, we konden immers niet naar buiten om te protesteren. De grootstegevaren die ons nu, en straks, bedreigen zijn de foute, gemanipuleerde vaccins, actieve 5G netwerken en de correlatie tussen de vaccins en 5G. Want ze schijnen ook nog op elkaar in te werken, kijk maar naar Wuhan.

Er zijn talloze gevallen bekend van mensen die ernstig ziek zijn geworden van de 5G straling in hun omgeving. En dit is nog maar het begin. Er is goedkeuring verleend om 10.000 5G-satelieten in de ruimte te brengen en om in diverse landen een fijnmazig 5G netwerk aan te brengen. Waar, voor goede onderlinge verbindingen, talloze bomen gekapt moesten worden. Met mastjes op 200 meter van elkaar die een zeer hoogfrequente straling uitzenden, 5 Giga Hertz. En dan zijn er nog de milieurampen, de actieve klimaatbeïnvloeding, een dreigende Derde Wereld Oorlog te beginnen in het Midden-Oosten, de groeiende invloed van China en mogelijk zelfs pogingen van buitenaardse beschavingen om middels ‘mind-control’ de heerschappij over onze bijzondere planeet over te nemen. Genoeg om wakker van te liggen!?

Na de eerste lock- down is het even rustig, en konden we weer ademhalen. Toen kwamen er ook talloze mensen in actie, meest spirituele mensen of in elk geval wakkere, mensen. Bewust levende mensen. Mensen die hun gezond verstand gebruikten. Mensen die zich niet bang lieten maken. Mensen die ‘weten’ dat het met deze ene lock-down niet afgelopen zal zijn. En dat we de piek van de overgangsperiode nog niet bereikt hebben.

Talloze nieuwe boeken verschijnen, fantastische boeken. Speciale magazines en kranten worden geopend, websites bloeien op, diverse spreekbeurten vinden er plaats, interviews, blogs, zoom-activiteiten, we worden overspoeld met informatie. En dat is nodig, hard nodig. De mensen moeten wakker worden, moeten weten wat er speelt, en waarom zaken lopen zoals ze lopen. Ze moeten in beweging komen.

Niet door de mainstream media, die ons klein en bang houden, maar door weldenkende mensen die elkaar waarschuwen en zich voorbereiden op nog zwaardere tijden. Met in het verschiet een uiteindelijke, ‘gouden toekomst’. Volhouden dus. Steeds meer mensen willen ook weten hoe het eigenlijk zit. Waar die plotselinge ellende vandaan komt, wat het doel ervan is, waarom dit gebeurt. Wie erachter zitten. En natuurlijk wat we ertegen kunnen doen.

Dan loopt het aantal besmettingen op, logisch want er wordt meer getest en worden er weer nieuwe maatregelen genomen. Draconische maatregelen, zoals een hele foute Coronawet die door een alerte Tweede Kamer nog iets afgezwakt kon worden. Onbestaanbaar in onze democratische samenleving. En dat allemaal binnen een ongelooflijk korte tijd. Veel maatregelen zijn bovendien discutabel en doen meer kwaad dan goed. De plannen voor deze, en de hierop volgende pandemieën, moeten al ver van tevoren zijn gemaakt.

Plannen van een onvoorstelbaar misdadig en technologisch karakter.
Plannen die de hele wereld betreffen. Daar moet welhaast een wereldwijde, overkoepelende organisatie achter zitten, een technologisch hoogwaardige ‘beschaving’, mogelijk zelfs een buitenaardse beschaving. De maatregelen zijn nu voor iedereen zichtbaar en voelbaar. De Illuminati, de Cabal, de superrijken en machtigen der aarde, ze willen ons ‘klein’ maken, afhankelijk van onze overheden en supranationale organisaties. Gelaten, volgzaam, dociel, angstig; slaven met een leven zonder vreugde of eigen initiatief.

De mensen en organisaties die erachter zitten worden nu wel beter zichtbaar. Ze voelen zich zo zeker van hun zaak dat ze zelfs geen doekjes meer om hun plannen en doelstellingen wikkelen. Het zijn de Rothschilds, de Rockefellers, Bill Gates, Soros, de Clintons., de superrijken en super machtigen. De Illuminati, de Cabal, de Elite. Ze zijn goed voorbereid. Mogelijk volgende stappen zijn zorgvuldig voorbereid en er is zelfs mee geoefend. Ook de hierarchie van de Illuminati is nu bekend. Hun Nieuwe Wereld Orde is bekend.

De meest belangrijke organisaties in Amerika zoals de CIA, NSA, NASA, FBI, Pentagon, het congres, de senaat, de grote industrieën, de media, zelfs Hollywood, zijn allemaal geïnfiltreerd door de Illuminati. Kijk maar wie er uitgenodigd worden voor het jaarlijkse World Economic Forum in Davos. Waar de plannen voor een nieuwe wereldorde haarfijn besproken en beschreven worden. Zie de ‘The Great Reset’, een kraakhelder betoog van James Corbett, die aan het eind van zijn verhaal de verzuchting slaakt: “mensen verdiep je erin alsjeblieft, het staat er allemaal, op papier. Het ligt hier open en bloot op tafel. Kom in actie”.

Kijk wie er naar speciale bijeenkomsten gaan zoals de Bilderberg conferenties, of naar de malafide, pedofiele ceremonies op enkele streng beveiligde plekken in de wereld. Het is allemaal bekend. Er zijn tientallen boeken over al deze onderwerpen geschreven. Robert F. Kennedy hield 30 augustus 2020 in Berlijn een speech voor meer dan een miljoen mensen. David Icke schrijft het ene na het andere onthullende boek en geeft interviews op London Real. We worden wakker, we worden eindelijk wakker. Zelfs de mainstream media kunnen er niet meer omheen.

Steeds meer medici en zorgverleners komen in het geweer en zetten vragen bij de absurde maatregelen van hun overheden. Ze zien wat er gebeurt en kunnen dat niet langer verenigen met hun zorgplicht, met hun medische ethiek. Medische autoriteiten, organisaties van verpleegkundigen en belangrijke collectieven van zorgverleners, komen in het geweer, maar worden meedogenloos ‘Kalt gestellt’. Wie protesteert verliest zijn baan. En hetzelfde geldt voor de topfunctionarissen uit farmaceutische industrieën, de klokkenluiders, die last van hun geweten hebben gekregen. Ze vertellen hele geloofwaardige verhalen, maar daar lees je niets over in de pers.

Dan volgt er een nieuwe fase.
Het aantal besmettingen neemt weer toe, logisch want er wordt nog meer getest. Er is een nieuwe, zeer besmettelijke variant bij gekomen, het Britse virus. Hoe toevallig. Dus, een tweede lockdown, dit keer van 15 december 2020 tot 19 februari 2021. Waarmee naast het om zeep helpen van het Sinterklaasfeest nu ook Kerstmis en Oud- en- Nieuw een forse tik hebben gekregen. Alles om de levensvreugde maar uit onze harten weg te zuigen en ons slaafs en volgzaam te maken. De economie wordt verwoest, de maatschappij wordt ontwricht, sociale structuren worden vernietigd, de gezondheidszorg is in verwarring.

Eenzaamheid, moedeloosheid, gelatenheid heersen alom. De mensen worden slaafs en wanhopig, het aantal zelfmoorden neemt toe. En de lock-down kan zonder problemen verlengd worden, want er is een nieuwe virusvariant opgedoken. Het Britse virus, nog besmettelijker! En er zijn nog wel meer landen waar gevaarlijke virussen kunnen ontstaan. Na het opleggen van een tweede lock–down wordt op 23 januari 2021 een avondklok ingesteld, van 2100 uur ’s avonds tot 0430 uur in de ochtend. Wat een ongehoorde maatregel. In Nederland. Alsof we in oorlog zijn. Met wie en waarom? Om een ‘opgeblazen’ griepepidemie..?!

Een avondklok die alleen voor echte acute noodtoestanden bedoeld is zoals een plotselinge dijkdoorbraak. Daarmee lijkt het pleit wel goeddeels beslecht te zijn. We moeten nu toch wel wakker geworden zijn, ruw wakker geschud, dat kan niet anders. Daarover kan geen twijfel meer bestaan. Maar is dat ook zo? Zijn we echt wakker geworden? Weten we wat er allemaal speelt? Hoe het begonnen is. Waarom deze wereldwijde pandemie in de benen is gezet. En wie er achter de schermen aan de touwtjes trekken. En wat men met deze lugubere acties wil bereiken? Waar het uiteindelijk om gaat. En nog belangrijker, hoe we daarmee om zouden kunnen gaan? Zijn we nu wakker??

(klik voor link naar onze bookshop)

Er speelt ongelooflijk veel.
Kijk maar naar wat er inmiddels te lezen is op talloze sociale media en op oude en nieuwe websites zoals hier op WantToKnow, Vaccijnvrij en vele anderen. Tenminste zolang die niet weg gecensureerd zijn. Complottheorieën blijken in veel gevallen wederom de waarheid dichter te naderen dan de officiële verhalen. Er verschijnt een tweewekelijkse krant getiteld ‘Gezond Verstand’ met reportages waar men niet omheen kan. Op ‘Cafe Weltschmerz zijn buitengewoon boeiende interviews te zien. Nieuwe boeken komen uit zoals de uitstekende boeken van Robin de Ruiter (zie banner hierboven) en het uiterst goed gedocumenteerde boek ‘De Corona Plandemie’ van Erwin Pasmans. Het staat er allemaal in.

Met naam en toenaam, met bronnen en zelfs met foto’s. Alles wat u zou moeten weten. De gevaren van 5G worden breed uitgemeten en onderbouwd. De gevaren van gemanipuleerde vaccins, voorzien van nano-deeltjes en van genetisch materiaal, worden eveneens breed uitgewerkt en voorzien van bronnen. Er dreigt een wereldwijde technocratie. Wij mensen worden middels genetische manipulatie tot halve robotten, tot cyborgs gemaakt.

Het zijn geen normale vaccins meer, maar kleine stukjes DNA die door onze cellen worden opgenomen en vermeerderd. Rommel die nooit meer uit ons lichaam verwijderd kan worden. En die bij nieuwe besmettingen tot enorme overreacties kunnen lijden, vaak met de dodelijke afloop. Misschien geen prettige lectuur om te lezen, maar wel belangrijk.

En dan de rellen, de vele demonstraties en ludieke acties. Ook onze vrouwen zijn gaan demonstreren en dan wordt het echt menens. Dan gaat het om zaken van leven en dood. Politici worden op straat aangesproken. De eerste kritische vragen worden in de Tweede Kamer gesteld. Direct na de avondklok volgen plunderingen en brandstichtingen. Ja logisch, na zo’n ongehoorde en ongekende maatregel. Het lijkt inderdaad wel oorlog.

En natuurlijk worden de protesterende mensen als doorgewinterde relschoppers afgeschilderd. En natuurlijk zouden de rellen geen enkel verband houden met de Covid – 19 maatregelen, of met het gedrag van de overheid. Maar dat is maar zeer de vraag. Zelfs in de pers verschijnen er kleine berichten over deze ‘schermutselingen’ en de vele overtredingen. En ook de eerste gevallen van vaccinschade worden schoorvoetend vermeld.

Dan komt er het keiharde Manifest van Marcel Messing uit. De man die jaren geleden al een boek geschreven heeft met als titel: ”Worden wij wakker?” Met dit manifest, dat zojuist is uitgekomen en als titel heeft “Code Rood: ALARM”, zijn we opnieuw, met een stevige schok wakker geworden. Keiharde feiten gevat in cynische humor. Kijk maar naar zijn artikel, HIER op de site. Het is werkelijk onthutsend. Steeds duidelijker wordt dat de overheid steken heeft laten vallen. Of liever gezegd: een aantal keren bewust fout heeft gehandeld. En maatregelen heeft genomen die niet werken of zelfs gevaarlijk zijn. En die zeker niet in het belang van haar onderdanen zijn.

Het vermoeden dat onze regeringsleiders de pionnen zijn van hogere machten.
Zelfs de rechtelijke macht is niet altijd meer objectief. Waar is de empathie van de overheid gebleven? En is de overheid er nog wel voor de burger of is het nu andersom? Dan komt er als klap op de vuurpijl het kort geding aangespannen door Willem Engel en Jeroen Pols tegen het avondverbod van de overheid. Waarbij de rechter dit keer, terecht, bepaalt dat dit verbod onwettig is en direct van tafel moet. En dan ziet u hoe snel de overheid kan handelen als het echt ‘moet’. In hoger beroep wordt diezelfde avond, vlak voor 2100 uur, nog bepaald dat het avondverbod van kracht blijft tot in hoger beroep inhoudelijk over de maatregel is beslist.

Dit hoger beroep zal binnenkort (vrijdag 26 februari) zijn ontknoping krijgen. Binnen enkele dagen plaats vinden, terwijl gewone burgers soms jaren moeten wachten op ‘recht-vaardigheid’. En voor alle zekerheid wordt er ook een nieuwe wet opgesteld, met een betere wettelijk grondslag voor het instellen van een avondklok. Een wet die binnen enkele dagen door de Tweede en Eerste Kamer heen gejast zal worden. Maar de overheid heeft dit keer wel publiekelijk schade opgelopen.

Wat mij nog het meest verbaast is dat er ondanks alles wat ik hierboven heb genoemd, er nog zo weinig beweging is ontstaan bij het grote publiek. Alles wat men nu zo langzamerhand toch zou moeten weten, en zou moeten inzien, is dat ook gebeurd? Ik ben bang van niet. Hoe komt dat? Is het angst, is het de koppen in het zand steken, is het cognitieve dissonantie, wil men het niet weten, durft men het niet aan, kan men het niet geloven, wat is het?

De kring van mensen die wakker zijn geworden is wel een stuk groter geworden, maar misschien was daar goeddeels sprake van het preken voor eigen parochie. En er is veel nieuwe informatie bij gekomen. Vooral in Amerika waar met name de QAnon berichten sterk in de belangstelling staan. Maar het grote publiek houdt zich hier nog redelijk stil. De media zijn nog rustig. Hier en daar ritselt het een beetje. Het zit er aan te komen, dat voelen we allemaal, maar het kan nog wel even duren voordat we het omslagpunt bereikt hebben. Want alle maatregelen kunnen zonder veel problemen verlengd worden, van de lock-down tot de avondklok.

Waar blijft de publieke bewustwording waar velen van ons zo op gehoopt hadden? Wat houdt de mensen tegen? Robert Kennedy zei ooit dat er twee dingen nodig waren om het grote publiek in beweging te krijgen. De media en rechtelijke procedures. Nou dan was het spektakel rond het opheffen van de avondklok een goede start. Andere informatiebronnen, hoe heftig en hoe duidelijk ook, zijn kennelijk niet toereikend om die omslag te bewerkstelligen. Waar het om gaat is dat een voldoende groot deel van het publiek, zo’n 5 tot 10% van de bevolking, de kritische massa, in beweging komt. En zich bewust wordt van wat er gebeurt. Dat men de angst loslaat, dat men uit zijn hoofd stapt en meer met het hart gaat ‘denken’.

Tot slot: over wat nu te doen hoef ik niet veel meer te zeggen.
Daar heb ik het in mijn boek ‘Van Anunnaki tot Illuminati’ uitgebreid over geschreven. In het kort: Bedenk dat wij mensen hele krachtige wezens zijn. Met een fantastisch bewustzijn en een enorme creativiteit. Laat u niet bang maken. Wij zijn sterk, ijzersterk. Weet ook dat het uiteindelijk goed komt zoals Christina von Dreien in haar laatste boek: ‘Uiteindelijk komt alles goed’ (HIER) heel mooi beschrijft Laat u niet gek maken door de overheid en media. Dat zijn ook maar zetbazen van de Cabal.

Bedenk dat deze pandemie ook veel goeds heeft opgeleverd. Dat het een soort zuivering is geweest. Alle frivole uitspanningen waar wij recht op meenden te hebben, alle privileges die wij heel normaal vonden, alles wat wij als ons goed recht beschouwden, alles wat jarenlang vanzelfsprekend was, is in een klein jaar tijd veranderd. We weten nu wat echt belangrijk is in het leven, geen geld en macht, maar familie en vrienden. En genieten van de kleine dingen in het leven.

Nog een laatste advies.
Wees voorzichtig met uw welbedoelde pogingen om anderen te overtuigen van uw gelijk, van uw standpunten. Veel mensen willen gewoon niet horen wat u zegt. Vaak leidt het ook tot slaande ruzies. Ik heb mijn zoon jaren geleden geadviseerd, toen zijn eerst kind op komst was, om zich goed informeren over de risico’s van vaccinatie. Slaande ruzie. Het onderwerp is daarna nooit meer ter sprake gekomen.

Stel liever vragen. Over wat de ander denkt, over hoe hij of zij zich voelt. Over hoe het met die en die gaat. Over hoe ze de toekomst zien. Hele gewone, simpele vragen. Normale belangstelling. Pas als uw gesprekspartner aan u vraagt wat u ervan denkt, kunt u heel voorzichtig wat tipjes van de sluier oplichten. Besef dat veel mensen diep in hun hart wel weten hoe de vork in de steel zit, maar daar niet voor uit durven komen.

Daar speelt bovendien vaak het zelfbeschermings-fenomeen van de cognitieve dissonantie. (HIER) Wanneer blijkt dat hetgeen u altijd gedacht had, apert onjuist is, zit u in de problemen. Dat is een verwoestend situatie voor mensen die mogelijk tegen beter weten in, op gezag van de witte jas, toch hun kind hebben laten vaccineren. Hun kind dat daarna ernstige vaccinschade heeft opgelopen. Iets waar het kind, en de ouders, hun leven lang onder zullen lijden. Had ik toen maar naar mijn hart geluisterd. Het is moeilijk om mensen te vergeven, en het is nog moeilijker om jezelf te vergeven. Toch maar doen!

Blijf bij uzelf. Weet dat er een Spirit World is die u te hulp kunt roepen. De Grote Roerganger, engelen, uw gidsen. Denk aan de 4L’s. Leven, Lachen, Liefde en Licht. Geniet van het leven, er is nog zo veel om van te genieten. Spelende kinderen, huisdieren, de natuur, prachtige documentaires, lekker eten, X-factor programma’s, er is onnoemelijk veel te genieten. Doe dat dan ook.

Genieten is nog steeds niet verboden, al wordt het ons soms wel moeilijk gemaakt. En weet dat als u lacht, en als u geniet, dat u dan onkwetsbaar bent voor de donkere krachten van deze wereld. Weet ook dat u bewust gekozen hebt om nu op de wereld te zijn. Weet dat het allemaal tijdelijk is en dat er een mooie toekomst gloort. Zie het als een voorrecht om nu, in deze bijzondere tijd, te mogen leven. Geniet en leef!

3 gedachten over “Worden we eindelijk wakker…? En wijzer..?

  1. Voor de ingewijden is dit een open deur maar voor de vastgeroeste garde een openbaring om te lezen. Zo zeer zelfs dat deze test als resumé, prima zou kunnen dienen als een kroniek van de jaren twintig van deze eeuw.

  2. De wapenstilstand na de Eerste Wereldoorlog ging in op 11.11.1918 om 11u00. 11 + 11 + 11 = 33 (het ultieme vrijmetselaarsgetal). De Belgische koninklijke familie (koning Albert I, koningin Elisabeth, kroonprins Leopold, prins Karel & prinses Marie-José) hield een blijde inkomst in Brussel op 22.11.1918; precies 45 jaar later is president Kennedy op deze dag vermoord!
    Op 11.09.1941 legde president en 33ste graad vrijmetselaar F.D. Roosevelt de eerste steen voor het Pentagon, ja exact 60 jaar voor 9/11. Op 11.09.1941 trouwde koning Leopold III van België met Lilian Baels voor de kerk, zonder parlementaire toestemming.
    De hoogte van het Washington Monument (obelisk) bedraagt 666 feet, waarvan 111 feet zich onder de grond bevindt. 666 verwijst o.a. naar Openbaringen 13, het logo van Google Chrome en naar 6uild, 6ack, 6etter. De top van de obelisk bestaat uit een piramide met 13 treden en deze piramide is ook afgebeeld op het een dollarbiljet.
    De afstand tussen het paleis van Versailles en Washington Monument bedraagt 3333 mile en de tussen het paleis van Versailles en de Rotskoepelmoskee in Jeruzalem (de locatie van de tempel van Salomon) is 3333 kilometer.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.