Advertentie

“God is de naam, en met wie spreek ik?”


boat water grass

“2009 is een zeer kritieke springplank geworden voor de Nieuwe Mensheid. Wij zijn daarover uitermate opgewonden. Jullie evolueren en nemen de Aarde in haar geheel met je mee. Jullie evolutionaire weg heeft je blinddoeken bezorgd, om op Aarde tegen elkaar op te botsen, in onwetendheid over je bestemming of waar het echt om gaat.  

Nu jullie volledig verantwoordelijkheid nemen, wordt de Sluier van Vergetelheid ook dunner en zal verdwijnen. Jullie ontdekken dat je god bent, en dat jullie de zelfde scheppende vermogens hebben als de energie die jullie god noemen. Eigenlijk hebben jullie die scheppende vermogens elk moment van elke dag gebruikt zonder het te beseffen. Dat gaat veranderen.”

Deze regels las ik begin van dit jaar in een bericht van Steve Rother, de bijzondere man die informatie van ‘De Groep’ doorgeeft. 2009 Was inderdaad een bijzonder jaar. De sluier is voor velen ‘dunner’ geworden, we kunnen meer bij onze kosmische verbinding; de Aarde is heftig aan het bewegen-achter-de-schermen. Maar de tekst: “Jullie zullen ontdekken dat je god bent…” is misschien wel de meest krachtige in de hele channeling, die je overigens HIER helemaal kunt lezen.

En laat nou, tot mijn niet geringe verbazing, dit jaar ook het boek ‘Jij bent God’ van Gabriela en Reint Gaastra verschijnen… Wat een toeval, nietwaar…? Hebben we zo’n minderwaardigheidscomplex met z’n allen, dat we het niet kunnen geloven dat deze ‘stelling’ waar is, of zijn we zo gebrainwashed met het beeld dat ‘De God’ helemaal buiten ons staat? Maar draai het gewoon eens om, ‘Waarom zou het niet zo zijn?’… Neil Donald Walsh heeft al veel pionierswerk gedaan, met zijn ‘Gesprekken met God’, maar tóch..

Kortom, werk aan de winkel. Voor jou en voor mij. Gelóven in onszelf, geloven in God.. hahaha.. Lees verder in de onderstaande boekrecentie van het boek van Gabriela en Reint. Wellicht is het mooi in dit kader af te sluiten met de 3 geheugensteuntjes waarmee de Groep van Steve Rother ook altijd besluit:
X

“Bejegen elkaar met het grootste respect.
Voed elkaar wanneer je er kans toe ziet.

Speel goed samen.”

x

* * *

x

Recensie ‘Jij bent God’

door Johannes Kunst © december 2009

x

In de telefoongids op internet staan 24 mensen met de achternaam ‘God’. Blijkbaar woonde er in Nederland al spiritueel hoog ontwikkelde mensen toen op bevel van Napoleon de achternamen werden ingevoerd. “Mijn naam is God, aangenaam, en wie bent u?”

De cover van het nieuwe boek van Reint & Gabriella. "Jij bent God"
De cover van het nieuwe boek van Reint & Gabriella. “Jij bent God”

‘Jij bent God’ Is de opmerkelijke titel van de laatste publicatie van Gabriela en Reint Gaastra-Levin. Een vervolg in de bijzondere reeks publicaties met spirituele openbaringen over de mens, de mensheid en het universum. In ‘Jij bent God’ worden een aantal eerder beschreven thema’s, zoals het openen van het hart en het belang slachtoffer- en daderrollen, verder uitgediept.

Deze openbaringen behandelen de relatie van de Goddelijke mens met zichzelf. Het helen van deze relatie blijft een hoofdlijn en dit boek geeft de lezer veel nieuwe inzichten op dit punt.
Ook is er een sectie gewijd aan de relatie van de Goddelijke mens met de wereld. Hierin komen een aantal zeer actuele onderwerpen aan bod zoals de wereldwijde kredietcrisis, maar ook ‘onze’ evolutie, die volgens de Meesters een spiritueel gestuurd proces is, dat meer subtiele kanten heeft dan tot nu toe wordt aangenomen.

Evolutie is een gevoelig onderwerp
Als gevolg van het Darwin-jaar 2009 staat dit onderwerp veel in de belangstelling. Een hangijzer in dit debat is de rol van een God of Schepper in de evolutie. Hierover zegt het boek dat God zowel de drijvende kracht achter de Schepping is als de Schepping zélf.

Zoals de titel al zegt, hebben wij bovendien zelf de God-kracht en spelen daarmee een scheppende rol in onze eigen evolutie. Nog een actueel onderwerp is de klimaatverandering. In het verlengde hiervan komt de relatie van de mens met Moeder Aarde aan de orde, aangevuld met oefeningen en gebeden voor het helen van deze relatie.

Moeder Aarde
Onze huidige samenleving heeft in de relatie met Moeder Aarde een grens bereikt, die een andere houding ten opzichte van elkaar en onze leefomgeving tot een dringende noodzaak maakt. Waar het nu volgens de Meesters op aankomt, is het openen van ons hart naar een hoger niveau van liefde en eenheid. Wanneer we deze liefde als het organiserende beginsel van ons persoonlijke en maatschappelijke leven neerzetten, dan zijn we in staat om een nieuwe wereld te scheppen: Een wereld met meer respect en erkenning voor elkaars kwaliteiten en bestaansrecht. Een ‘grote transformatie’ waar we aan toe zijn en waar we allemaal sterk naar verlangen.

Om deze persoonlijke en maatschappelijke transformatie tot een goed einde te brengen zijn de kwaliteiten communicatie en spiritueel leiderschap onontbeerlijk. Deze onderwerpen staan als laatste twee secties in het boek.

Gabriella en Reint Gaastra
Gabriella en Reint Gaastra

In deze tijden van crisis en door het ineenstorten van het kapitalisme ontstaat er ruimte voor maatschappelijke vernieuwing. Het vereist moed, leiderschap en communicatie om deze uitdagingen te benutten. Sommige mensen en landen nemen hierin de leiding. Zoals president Obama in de Verenigde Staten, die met zijn regering een duidelijke boodschap van eenheid en verzoening in de wereld brengt. Er is veel werk te doen en het is ook nodig dat we de toekomstige wereld samen vormgeven.

De Meesters winden er geen doekjes om en wijzen ons erop dat naast onze leiders wij allemaal een bijdrage dienen te leveren. Wij zijn immers God, en dat brengt ook de nodige verantwoordelijkheden met zich mee.

Een ander land dat een leidende positie in de wereld inneemt is Nederland. De Nederlandse samenleving is in vergelijking met andere landen verder ontwikkeld. Basisbehoeften als voedselvoorziening, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg zijn in principe voor iedereen geregeld.

De posite van Nederland
Hoewel er de laatste tijd ook afbreuk plaatsvindt van de verzorgingsstaat en Nederland zich moet aanpassen aan de wereldwijde economische omstandigheden. Het boek vertelt ons dat Nederland een voorbeeldfunctie heeft als land dat ‘nadrukkelijker voor de kracht van de liefde van het hart gaat staan’. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Apeldoorn op Koninginnedag 2009 wordt uitgelegd hoe wij hier met meer mededogen en acceptatie naar kunnen kijken. Vanuit een spiritueel perspectief heeft de aanslag het karakter van een inwijdingsritueel gehad voor Nederland, hoe pijnlijk de gebeurtenissen ook zijn voor alle betrokkenen.

Het boek ‘Jij bent God’ is al met al een bijzonder verrassend en inspirerend boek. De meesters zijn in staat om via het medium Gabriela Gaastra-Levin een aantal diepere inzichten door te geven over en in onszelf en in de huidige situatie van de wereld. Dit boek biedt de lezer naast inspiratie ook vertrouwen in een nieuwe toekomst, die voor ons binnen bereik is. Een samenleving gebaseerd op liefde, gelijkwaardigheid en respect. We moeten er samen wel wat voor doen en niet wachten op ingrijpen door God. Dat zijn we namelijk ook zelf, zoals we nu allemaal weten.

‘Jij bent God’ 246 blz – ISBN 9789080747845

Uitgeverij Follow Your Heart – Apeldoorn

145 gedachten over ““God is de naam, en met wie spreek ik?”

 1. Mijn naam is Johan, en ik heb de neiging om bij oranje juist gas te geven. Dat plaatst de aangehaalde gebeurtenissen in Apeldoorn voor mij in een iets ander licht.

  Of is dit niet de plaats om te proberen grappig te zijn? Humor is een grote kracht, die verlossend en zo ook scheppend werkt.

  Ik heb het voorval in Apeldoorn heel anders beleefd, en begrijp eerlijk gezegd niet waarom nu uitgerekend dat als voorbeeld wordt genoemd in dit verhaal (en boek). Zelf denk ik dat die hele Glu Gate veel meer impact heeft gehad op het ontsluieren van de mensen, al is er nog veel werk te doen. Climate Gate helpt gelukkig goed mee. En wanneer straks ook Food Gate volop in de schijnwerpers staat (de stiekeme invoering van de Codex Alimentarius op 2 weken), dan zijn we al weer een heel stuk verder.

 2. @Johan: het grappige is (nu zelfs 3x) dat jij over humor begint, daar een grote kracht aan toedicht (ben ik helemaal met je eens!) en dat die verlossend en scheppend werkt. (applaus!)
  Daarbij had je het over ‘door Oranje’ rijden..
  Op deze lead staat de hele channeling van Gabriela over de gebeurtenissen op Koninginnedag, en ik zou je aanraden deze toch te lezen. http://www.openbaringen.com/nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_nl200906.htm
  Want ook deze gebeurtenis creëerde dus verlossing, en schiep mededogen/compassie op een heel diep COLLECTIEF niveau. Over ‘door Oranje rijden’ gesproken..
  En waarom iets ‘uitgerekend’ als voorbeeld wordt genomen.. Wat is er dan zo uitgerekend aan? Dat is jouw subjectieve spiegeling toch? Wat is er uitgerekend aan een fluitketel? De diameter ws. Groet!!

 3. Moet heel eerlijk zeggen dat ik de link met koninginnedag ook niet zag??(heb het boek niet gelezen,misschien ligt het daaraan)
  Heb bij het hele plaatje hierboven een hmja,nee gevoel.
  maar ja, ik ben ook maar gewoon Lianne!

 4. @ Guido
  Ik heb de link die je aan Johan hebt gegeven gelezen en ik moet je zeggen dat ik het een waanzinnig verhaal vind. Doet me denken aan de fanatische gelovigen die in naam van God
  moorden. Zo is er overal wel een punt aan te zuigen.
  Fijn voor de nabestaanden van hen die deze mooie taak op zich hebben genomen. Zullen ze door getroost worden.

  Wat ik zie is iemand die verziekt is mede door deze onmenselijke
  maatschappij. Er moet toch wel iets gebeurd zijn met deze man om op het idee te komen om een menigte in te rijden om een aanslag te plegen op ons koningshuis.
  Een zeker mededogen kan ik dan ook nog opbrengen voor iemand
  die tot zo’n daad komt.
  Ik vind het een trieste zaak en misschien nog te zien als een waarschuwing voor het koningshuis.
  Verder wil ik er geen oordeel over geven, maar mijn gevoel zegt dit dit verhaal meer woede zal oproepen als vergevingsgezindheid.
  Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Sorry

 5. De aanslag in Apeldoorn blijft een pijnlijke en moeilijke gebeurtenis, die nog verwerkt moet worden. Wat ook uit de reacties blijkt. Dat geld ook voor mijzelf.
  Als schrijver van deze recensie wil ik aangeven dat er in het boek “Jij bent God” geen grapjes gemaakt worden over de aanslag. Er wordt uitgelegd dat er vanuit het spirituele perspectief, het Hogere Zelf, een verbindende werking van de aanslag is uitgegaan. Blijft nog steeds het aardse perspectief, wat niet minder belangrijk is. Onze persoonlijkheid kijkt anders naar gebeurtenissen en moet de pijn verwerken.

 6. @Guido

  “De Oranjes staan symbool voor vrijheid, voor overvloed, voor leiderschap en voor de hogere waarden van het land. De Koninklijke familie functioneert daarbij als een spiegel waarin jullie, als Nederlanders, naar jezelf kunnen kijken als een stimulans voor het ontwikkelen van Hemelse en Aardse waarden”

  Vind jij dat?

 7. Beste allemaal, dan nu ook maar een serieuse reactie. Maar eerst even een correctie op mijn eerste reactie hierboven, want daar had natuurlijk Flu Gate moeten staan, het massabedrog rond de vaccinatiewaanzin.

  Natuurlijk is wat er op het spirituele vlak in dit artikel wordt geschreven, en de link die Guido noemt, allemaal volstrekt juist, althans volgens mij. Daar wil ik me graag hartgrondig bij aansluiten. Voor mij hoeft het aanroepen van (Hemelse) autoriteiten niet zo, maar dat is persoonlijk.

  Komt waarheid van autoriteit?
  Of komt autoriteit van waarheid?

  Waar het mij om gaat is dat deze aanslag ons ook iets probeert duidelijk te maken. Waarom deed deze man dit? Natuurlijk was iedere slachtoffer er wat mij betreft 1 te veel, laat daar ook geen misverstand over bestaan. Maar ook daar ga ik niet over, dus laat ik me daar verder maar niet over uit.

  Misschien wist deze man dat Beatrix de allergrootste topcriminineel is van ons land, helemaal in de voetsporen van haar vader. Misschien wilde deze man ons verlossen van de tirannie van deze wolf in schaapskleren. Misschien wist deze man dat onze monarchie volstrekt illegaal is. Misschien wist deze man dat Beatrix op papier een ceremoniele functie heeft maar in de praktijk alle touwtjes strak in handen heeft. En misschien probeerde deze man door deze actie daar aandacht voor te vragen.

  Ik keur de daad volledig af. Iedere vorm van geweld zal per definitie leiden tot het omgekeerde van het beoogde. Dat had deze man ook kunnen weten, tenzij het geen gewone man is geweest. Misschien zijn hier wel mind-control technieken gebruikt, en was het juist de bedoeling dat hij zou toeslaan, zodat ook wij een 9/11 hebben om nog meer veiligheidsmaatregelen te treffen (en de machtsteugels nog verder aan te halen).

  En misschien was dat ook wel gebeurd bij Volkert van der Graaf. Ken u het boek “Moord namens de ‘kroon’?” van Ine Veen? Ine durfde het niet in haar boek, maar ik hier wel, want volgens mij zat Beatrix (mede) achter de opdracht aan de Libanese huurmoordenaar Abu Fatah om Pim Fortuyn dood te schieten.

  Ga ik nu te ver? Misschien wel. Maar wanneer ik hiermee meer mensen door laat krijgen wat een smerig drakenspel er door Beatrix wordt gespeeld, des te beter. Ik ben ook nooit een fan geweest van Edwin de Roy van Zuydewijn, maar ik vind het wel klasse van hem dat hij zich niet laat vermorzelen door de grootste tiran van Nederland. En nu heeft hij toch maar mooi de Nationale Ombudsman kunnen overhalen eens naar deze zaak te kijken.

  Is Nederland dan eindelijk klaar on zichzelf te bevrijden van deze dictatuur door een familie die op onze kosten uitsluitend haar eigen belangen dient?

 8. @Johannes, Karst T was gewoon een gek die op een onschuldige mensenmassa inreed. Daar is niets spiritueels aan en het heeft evenmin te maken met ‘een spirituele boodschap’ die een zgn. ‘aardse persoonlijkheid’ niet zou begrijpen. Mensen die zo denken zijn mijnsinziens net zo knettergek als Karst T en ze uiten hiermee een belediging naar de nabestaanden (en de vele getuigen) toe van deze verschrikkelijke gebeurtenis. Walgelijk!

 9. Beste franciscus001, ik laat uw oordelen graag bij u. Wij sluiten al honderden jaren mensen op (of nog erger), zonder ons echt te verdiepen in deze mensen. Het is lekker gemakkelijk om alles ‘gek’ te noemen wat anders is of niet wordt begrepen. Iedereen heeft recht op een eigen unieke zienswijze. Ieder mens gaat zijn eigen pad. Van het veroordelen van medemensen hebben we alleen maar zelf last, want het blokkeert onze verdere (spirituele) ontwikkeling. Ik wens u veel wijsheid toe tijdens de rest van uw reis.

 10. @ Johan, ach,dit blijven van die typische slappe standaardantwoorden zonder daadwerkelijke inhoud. Karst T was een gek die anderen onnodig veel leed heeft aangedaan. Dat behoeft geen rationalisatie of spirituele denkvlucht. Dit soort gekken moet je oppakken en levenslang opsluiten om een meerderheid van de samenleving te beschermen. Een kinderverkrachter mag dan evt. ‘zijn eigen reis’ maken, maar indien je weet wie hij is sluit je hem idem op. Of dient zijn daad ook een ‘unieke zienswijze’ naar zijn/haar toekomstige slachtoffertje toe? Kom op zeg!

 11. Oranje, met name de Koningin zijn satanisten. Illuminaty. De initiator van de nieuwe wereld orde, zwaar fasistisch.
  Er is niets uitverkorens of uitdragers van voorbeeldigheid. Corrupte lieden! Koningin is een van de zwaarste criminelen, dat Nederland ooit gezien heeft.

  Jij bent God, ok, maar Koningin is satanist en machtmisbruiker. In haar naam worden miljoenen mensen mishandeld en gemanipuleerd in Nederland. Onder de mom van war on terror en in de naam van de koningin wordt mind control wapens op nietsvermoedende mensen gebruikt in NL. Koningin deugt echt niet!

  Ik denk dat die familie Gaastra bewust of onbewust, de spreekbuis zijn voor de corruptie geworden. Mogelijk zijn ze onbewust van de Mind control dat op hun is uitgeoefend, maar geen normal mens heeft een aanslag nodig om liefde en licht te voelen.

  Nu dat men wakker is aan het worden en aantwoorden wens te vinden bij het ontwakken, krijg je ook dat soort lieden, die lief en leuk verhaal houden over je bent God en zo, maar ondertussen alsnog de corrupte denken promoten.

 12. @frans001 Yo men, dan kunnen we de katholieke kerk ook per direct af en opsluiten. Als je het hebt over kindermisbruik, daar zitten men niet anders te doen. En als er schadal komt, ach, dan geven we de slachtoffers gewoon wat geld en gaan vrolijk verder.

 13. Ze hadden die criminele familie Amsberg na de tweede wereldoorlog nooit meer toe mogen laten in Nederland. Ik heb geen goed woord over voor deze familie. Ze zijn doordrenkt met list en bedrog en gaan over lijken. Van de site Pro Republica kan men heel wat opsteken. Sorry, maar al mijn haren gaan overeind staan als men het over deze uitkeringstrekkers heeft.

 14. @ea, zekers opsluiten die pedo-priesters! In het verkrachten van onschuldige misdienaartjes schuilt evenmin een medogende christelijke betekenis. Daarom vind ik ook niet dat je zoiets moet rationaliseren of daaraan een spirituele rechtvaardiging moet toekennen. Het is gewoon fout, punt! Indien men de daad van Karst T van tevoren had kunnen inschatten, was deze man opgepakt en ingesloten. Daar zou niets mis mee zijn, om zodoende een samenleving te beschermen. Helaas bleek Karst T een gestoorde eenling en kwam zijn daad onverwachts. Ongeacht men het koningshuis wel of niet haat, de wijze waarop deze aanslag is gebeurd en grove littekens heeft nagelaten, valt nergens goed te praten.

 15. @Drs. John Consemulder, er bestaat mijnsinziens een verschil tussen de keuze wel of niet mee te gaan in de hysteria van een anti-medicatielobby of de keuze bewust in te rijden op een onschuldige mensenmassa.

 16. @F001
  De aanslag die de Karst T heeft gepleegt is niet goed te praten. Maar vergeleken bij wat bea heeft aangericht in binnenland en buitenland valt dat hele aanslag in het niets.

  Ik heb geen oordeel over koninginshuis of leden daarvan, maar de daden die zij verrichten kunnen het licht niet verdragen. Foute lui!

 17. @franciscus001
  Het is volgens mij voor iedereen zonneklaar dat de daad van wijlen Kars Tates volstrekt onjuist is geweest. In mijn reactie hierboven is dat volgens mij ook klip en klaar verwoord. Sorry, wanneer het toch niet duidelijk genoeg is geweest voor jou.

  Het echte punt is echter dat in naam van of door ‘Oranje’ (die dus helemaal geen echte afstammelingen zijn van Willem van Oranje!) massamisdaden worden gepleegd. Wist je dat papa Bernard mede-oprichter was van de Bilderberg-club, een geheim elitair genootschap, onderdeel van de Illuminati-machtspiramide?

  Je houdt blijkbaar nogal van veroordelen (net als ik trouwens, wanneer het (in mijn geval) om machtsmisbruikers, leugens en bedrog gaat, want ik heb blijkbaar ook nog wel een paar stevige lessen te leren). Wat is jouw visie dan op het structurele machtsmisbruik door deze mega-uitkerings-‘gerechtigden’?

 18. @Johan Je hoeft jezelf niet te veroordelen als je aan het oordelen bent.

  Het zien en kennen van de waarheid, met name waarheid over de Oranje laat weinig ruimte over voor liefde omdat hun daden zo afschuwelijk zijn. Het heeft uiteindelijk niet zo veel met oordelen te maken, maar meer met het zien van de werkelijkheid zoals die is. De daden van Oranje zijn zodanig afschuw wekkend dat alleen al naar te kijken doet pijn. In die zin is het niet eens veroordelend, maar meer een zegen en een zware last dat allemaal te weten.

 19. @ Johan,

  Ik ben het met een groot aantal zaken eens die in dit artikel geschreven zijn.
  Maar met de link naar het verhaal over de spirituele achtergrond van het gebeurde op koninginnedag heb ik de grootste moeite.
  Als het dan allemaal waar is wat daar gezegd wordt dan mogen we onze Koninging dankbaar zijn voor de rol die ze voor ons land speelt. Dan mogen we blij zijn met al die moorden in naam van wie dan ook.
  Het is allemaal martelaarschap.
  Ze maken ons alleen maar bewust van wat er aan de hand is in ons land en dat ons land een voorbeeldfunctie heeft
  als land dat ‘nadrukkelijker voor de kracht van de liefde van het hart gaat staan’. Geloof ik dat? Ik kan het niet met elkaar rijmen en ik kan mij achter het hele verhaal niet hartgrondig aansluiten. Wel achter jouw verhaal wat betreft het koningshuis waarbij ik niet zover ga dat ik meen te weten of alles klopt wat je schrijft. Daarvoor heb ik mijn eigen onderzoek nog niet gedaan en heb ik er dus nog geen volledig beeld van.
  Maar de spirituele betekenis van de gebeurtenis in Apeldoorn durf ik volledig in twijfel te trekken.
  De geest is erg
  goed in het laten kloppen van welk verhaal dan ook.
  Ik respecteer jouw mening hierover en ieders mening dus,
  maar ik deel niet de noodzaak dat hier een spirituele uitleg aan gegeven wordt.
  Wat betreft de dader en alle daders blijf ik me altijd afvragen wat deze mensen moeten hebben meegemaakt dat ze zo
  verontmenselijkt zijn.
  Mijn antwoord hierop is tot nu toe uit een onmenselijke maatschappij kunnen slecht onmenselijke mensen ontstaan.
  Ik distantieer mij niet van spiritualiteit die ik voel in mij, in mij en om mij, maar wel van de uitleg ervan.
  Dit is een van de redenen dat ik het blijf benoemen als het grote mysterie. En alle mooie verhalen daarover hebben me steeds meer doen beseffen dat er zaken zijn die niet in woorden te vatten zijn. Het merendeel van wijsheid is niet in woorden te vatten, maar wordt diep in het hart geweten.
  Slechts in het hart is de grootsheid en eenheid voelbaar.
  Het is te groot om te vangen in woorden.

 20. De Naald een symbool van de illu wordt aan het wankelen gebracht. Via geweld dit gaat veel onschuldige slachtoffers opleveren We moeten ze niet bestrijden met geweld maar met
  Onvoorwaardelijke Liefde Een waarschuwing voor wat er allemaal komen gaat?

 21. Probeer geen (v)oordeel te hebben, wijzig dit in iet heeft wel of niet je voorkeur en er gaat een wereld voor je open. Door(te proberen) niet te oordelen geef je jezelf (en de ander) ruimte voor een ander of breder perspectief. Dit is geen kinderachtig woordspelletje, maar een wezenlijk andere manier van denken.

  Bedenk dat alles drie kanten heeft, de ene kant (bijv links of boven), de andere kant (bijv rechts of beneden) en het midden. Het een kan niet zonder het ander. Warm kun je nu eenmaal niet ervaren als je koud niet kent, lauw is wel lekker.

  Zo ook met voorbeelden in boeken. Dit boek zegt iets over wie jij bent, kunt kiezen te zijn. Het Apeldoorn voorbeeld is precies wat het is, een voorbeeld. Kopenhagen is misschien ook een voorbeeld, de misstanden in Nigeria zijn een voorbeeld, etc.

  Begin binnen in jezelf en kijk wat je verkiest, waar wil je voor kiezen. Ben je eigen voorbeeld en streef je voorkeuren na, zonder die anderen te (v)oordelen. Als wij onze overtuigingen veranderen, veranderen we de wereld. Feitelijk verander je de wereld al door er anders naar te kijken (direct). 1 overtuiging zou zijn onszelf nit meer afgescheiden te zien van elkaar en het universum. Ons te zien als 1. De Maya’s hebben hier een mooie uitdrukking voor; “In Lak’esch”, wat betekent; “ik ben een andere jij”. In het Swahili hebben ze het woord “Jumla”; wat zoveel betekent, allen tezamen, als een geheel. Als dat een overtuiging is van je, zul je de wereld en de mensen om je heen heel anders gaan zien, benaderen en behandelen. We zullen elkaar geen schade meer toe brengen of pijn doen, je doet uiteindelijk jezelf pijn. Je zult heel veel gaan geven. Het leuke is dat als we allemaal geven, we automatisch ook zullen ontvangen. Het ontvangen zit besloten in het geven is iets wat Jezus niet zomaar zei.

  Wij zijn hier te ervaren wat we al weten, in al haar (onbegrijpelijke) facetten. We leven in de relatieve wereld van goed en kwaad. Bedenk echter wel dat goed en kwaad geen vaste waarden zijn. Mooi he?, de definitie van de begrippen goed en kwaad zijn afhankelijk van waar je woont, wat je doet, in welke tijd je leeft. Ik heb wel het gevoel dat we de cursus goed en kwaad ‘goed’ hebben doorlopen en toe zijn aan een volgende cursus. Wat werkt voor ons/jou en wat werkt niet….. Deze denkwijze maakt weer een heleboel ruimte. Ruimte waarin we met elkaar kunnen gaan zoeken naar een mooi leven voor een ieder.

  Of Bea nu crimineel is of niet. Voor velen hebben haar praktijken niet hun voorkeur. Ook kun je constateren dat ze niet werken voor ons als allen….

  Langzaam worden we wakker en bewuster en zal er een moment komen dat er voldoende kritische massa is om duidelijk te maken dat de zaken op deze aarde zoals we ze momenteel hebben ingericht niet werken of moeder aarde laat het ons zelf wel weten (Wat ze al aardig aan het doen is, maar we pikken de signalen niet helemaal ‘goed’ op geloof ik).

 22. Ik heb ze weggehaald Jumla en dank voor je wijze woorden. Jouw waarheid, mijn waarheid. DE Waarheid, het midden. Het is moeilijk uit te leggen. We ZIJN het, maar ZIEN het vaak nog niet..
  De ‘ene’ kant heeft dus, net als de ‘andere’ kant, tot doel, om het midden te leren kennen; jeZelf. Duivel of Engel schepsels van de Eenheid.
  Dit artikel zal ik weer eens op de homepage zetten. HIER.

 23. Om eerlijk te zijn heb ik het voorlopig wel even gehad met geloofsystemen, je moet ze tegenwoordig de kost geven die beweren dat ze Jezus en Maria channelen. De Paus moet doorgaan voor de waarden van Christus is dezelfde lijn van denken als Oranje zien als model burgers. Osho liet het ook breed hangen maar die was tenminste open over zijn financiën om maar een boom in het bos te noemen. Eénheid in gelijkheid spreekt me wel aan, en dat betekend geen ivoren torens wat mij betreft.

 24. Ik raad iedereen die deze commentaren heeft gelezen en/of geschreven aan, de gastcolumn van de week te lezen, van Hannah van Buuren.

  Niet rechtpraten wat krom is; accepteren wat krom is..

  En.. over Eenheid gesproken; zie het citaat van de Wingmakers op de homepage.

 25. @Guido
  Weet je waar ik moeite mee heb,krom mag best krom zijn.
  Maar krom moet zich dan ook manifesteren als krom maar niet als recht.Als krom zichzelf recht manifesteert ben ik het kwijt?

 26. Als je niet van krom houdt Riet, kun je wat doen.
  Zou je wat kunnen doen.
  Ook als je er wél van houdt. Trouwens.
  Van krom.

  En:
  het hangt er ook een beetje van af, hoe lang het al zó krom is, dat je geduld opspeelt.
  Het niet meer uithoudt, die ‘kromheid’..
  En óf jij een verschil wilt maken; denkt te kunnen maken.
  Of:
  dat je krom wel inspirerend vindt.
  Jij mag het zeggen, van Riet Zelf.

 27. johan

  en wederom een terroristische gedachten gang van jou kant in een vorig stukje had je al terroristische opmerkingen en nu dus weer

  “Mijn naam is Johan, en ik heb de neiging om bij oranje juist gas te geven. Dat plaatst de aangehaalde gebeurtenissen in Apeldoorn voor mij in een iets ander licht.”

  “dus even een opsomming van feiten die jij zelf aangeeft

  1 belasting ontduiking
  2 ontduiking van verplichte ziekte kosten
  3 valsheid in geschriften (bewust een valse verklaring laten opstellen) dus aanzetten tot fraude.
  4 het dreigen met zand strooien in de op hol geslagen machine zo als hij zelf zegt.”

  http://www.wanttoknow.nl/gastcolumns/wanttoknow-gastcolumn-2/

  nogmaals johan jij doet heel gevaarlijke en niet zo liefdevolle uitspraken die neigen naar extremisme , ze zijn beledigend en boezemen weldenkende mensen angst in

  het wachten is volgens mij op dat jij tot fysieke actie overgaat , als jou galactische federatie jou dat opdraagt ?

  ben jij de volgende kars t, johan of de volgende volkert van der g ?

  en Guido vind het allemaal prachtig wat je zegt , en dat zegt ook genoeg.

 28. Als je accepteert dat krom krom is, of krom recht lijkt, kun je er ‘iets’ aan veranderen, je eigen kijk.. of een ander proberen te inspireren hier anders naar te kijken. Vanuit die je ‘nieuwe’ overtuiging, kun je krom laten voor wat ze is of krom in je/ons voordeel gebruiken of krom is eenvoudigweg niet meer door je nieuwe, andere overtuiging(en).

  Krom zal echter niet recht worden, anders was het wel recht geweest. Het is. Alleen jou (en andermans) kijk erop wijzigt het. Een oordeel hebben over krom, laat krom krom bestaan, versterkt het zelfs en geeft jou geen ruimte tot een bredere perceptie. Je zult ontdekken dat het je niet dient.

 29. Dat is een goeie vraag Guido! 🙂
  Hmm…. geen idee, of eigenlijk is die andere realiteit voor mij nog iets te groot denk ik, dus krijgt Osho van mij voorlopig het voordeel van de twijfel en doos op je hoofd niet.
  Gemeen hé? ^^

 30. Gait: ik ook van jou! Ga je nog een banner bij me plaatsen voor je blog? Geef nog een keer je URL op, gewoon hier op de site; inderdaad: ik vind het allemaal prachtig. Jij niet dan? Denk je nooit ’s ochtends voor de badkamerspiegel: “Wie ben ik dat ik deze man mag scheren?” Gait, gait, niet zo zuur joh! Vertel eens: Wat vind je nou ZELF..?? En ’n beetje voortmaken hoor; het leven is één groot afscheid nemen..

  Jumla: je zou zomaar een vriend van me kunnen worden..!! Maar wat vind jij er nou van, dat die horizon krom is..? Ik vind dat gewoon niet kunnen; kijk Gait, dát vind ik nou niet prachtig..! Want het woord ‘horizontaal’ zal voor mij nooit meer hetzelfde zijn.
  (misschien bij kruiswoordpuzzels, maar daarbuiten NOOIT meer..)

  Gait: “What are you sinking about?”

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.