Advertentie

Is Jan Hommen de grote boze geldwolf..?


X

Is Jan Hommen de grote boze geldwolf..?

Guido Jonkers © maart 2011

x

Wat een schitterend teken des tijds.. De topman van de ING, Jan Hommen, die  ‘na overleg met de raad van commissarissen van ING’, afstand doet van de bonus die hem volledig terecht was toebedeeld.. Althans… Daarover blijken de meningen te verschillen..

Naar onze mening is dit heel praktische geval een uitdaging voor ieder mens om zijn onderscheidingsvermogen te scherpen. Niet te oordelen, vooral niet over zaken waar hij of zij feitelijk geen enkel inzicht in heeft. Maar wat we wél allemaal pretenderen te hebben is moraliteit..

Laten we voorop stellen dat wij Jan Hommen, nog vanuit de tijd dat hij financieel topman was bij Philips, al een uiterst sympathieke man vinden. Vriendelijk en duidelijk zichtbaar achter dat maatkostuum en die dure das, is een bepaalde ‘zachtheid’ en innemendheid. Absoluut geen glibberige man, of zelfs een gluiperig figuur..

De vraag is dus of deze Jan Hommen wel de ‘grote boze geldwolf’ is. Een beeld dat velen hem op willen plakken. En eerlijk is eerlijk.. dát was ook onze eerste gedachte. Is deze man ‘verdwaald’ in een wereld waar een andere logica geldt?

Als we zonder (voor-)oordeel proberen te kijken naar de feitelijke gang van zaken, zien we dat Hommen afstand doet van zijn bonus, (hoewel hij daar het volste recht op had!), die hij kreeg toegekend op grond van zijn fantastische presentatie om ING volledig uit het slop te halen. Maar dóór de enorme maatschappelijk ophef die ontstond rondom deze bonus-voor-goed-presteren, schikt ING zich nu in de publieke opinie..
Feitelijk kunnen we de positie van Hommen vergelijken met die van Gerrit Zalm bij de ABN-AMRO. De druk die op Hommen werd uitgeoefend om voorzitter van de Raad van Bestuur van ING te worden, kwam vooral van de politieke kant.

Jan Hommen op het spreekgestoelte, tijdens een Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij ING.

Als je goed kijkt in de wereld, zie je dat de macht weer terug aan het keren is bij de mensen, in plaats van dat deze ‘gevangen’ blijft in ‘organisaties’. De situatie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika laat zien dat er enorme verschuivingen gaande zijn; mensen laten niet meer met zich sollen. Laten zich niet meer onderdrukken..

De economische crisis die we deels achter de rug hebben is niet opgevangen door bankiers. Dát is wel hun functie, als beheerders van geldstromen. Geldstromen die op gang worden gebracht door mensen zoals jij en ik. Maar de bankencrisis bleek vooral voor zelfstandigen, huizenbezitters en uitzendkrachten een hard gelag. En de financiële topmensen..? Die zorgden dat ze hoog-en-droog zaten.

Bonus-PR
In 2008 en 2009 leverden de bankiers weliswaar hun bonussen grotendeels in, maar inmiddels zijn de salarismores weer terug op het oude niveau. Het steekt politici vooral dat vlak onder de raad van bestuur van grote banken soms bonussen van meer dan een jaarsalaris worden uitbetaald.

En ondertussen blijven klanten morren over de vaak uiterst zakelijke, onpersoonlijke dienstverlening van bankiers. Bij de verlening van hypotheken zijn bankiers, overigens vaak terecht, terughoudend, waardoor huizenkopers minder geld kunnen besteden. De spaarrente is erg laag en over de woekerpolissen zijn veel gedupeerden evenmin tevreden. Tegen deze achtergrond is het natuurlijk niet zo vreemd dat het opschroeven van bankiersbonussen opeens heel onbegrijpelijk is, voor velen.

Hommen een schlemiel..?
In vergelijking met buitenlandse bankiers valt Hommen haast als schlemiel te typeren. Buitenlandse bankiers als Lloyd Blankfein van Goldman Sachs en Jamie Diman van JP Morgan kregen vorig jaar zelfs respectievelijk 9 en 12,8 miljoen euro. Blankfein kan zich daarbij nog verdedigen met de opmerking dat zijn bank in tegenstelling tot ING wel de staatssteun al heeft afgelost.
Maar ook de bankiers die nog wel teren op de zak van de staat, zoals bestuursvoorzitter Stephen Hester van de deels genationaliseerde bank RBS, krijgen hogere bedragen uitgekeerd.

Hans Weijers, topman van miljardenbedrijf Akzo Nobel.

De boosheid van politici, vakbonden en burgers, heeft een andere oorzaak; ze hebben beiden een ander referentiekader; een andere financiële logica. Voor salarissen boven een miljoen bestaat bij veel burgers van oudsher al weinig begrip. En niet alleen in Nederland, ook in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is er regelmatige publieke woede over de hoge bedragen.

AkzoNobel
In vergelijking met andere Nederlandse bedrijven zijn de salarissen van Hommen cum suis evenmin hoog te noemen. Bij tien hoofdfondsen uit de AEX die hun jaarverslag al hebben ingediend, zijn de salarissen hoger dan bij ING. Hans Wijers, de topman van AkzoNobel, verdiende vorig jaar bijvoorbeeld bijna € 5 miljoen, nagenoeg het dubbele van het bedrag dat Hommen ontvangt.

Bij de bedrijven die hogere salarissen betalen, horen ook ondernemingen als ASML, DSM en Fugro, die beleggers volgens de ijzeren wetten van de effectenbeurs als minder waardevol taxeren.

In overleg met commissarissen..
Het besluit van de ING-top om toch af te zien van zijn bonus, werd door topman Jan Hommen zélf, vanochtend aangekondigd in een ingezonden stuk in de Volkskrant. De Raad van Bestuur heeft, ‘ín overleg met de raad van commissarissen’ besloten dat er geen variabele beloningen worden uitgekeerd zolang het bedrijf staatssteun ontvangt, aldus Hommen. Maar laten we hier meteen duidelijk zijn. De afspraken die ING heeft gemaakt in het verleden met de politiek, waar Wouter Bos destijds de scepter zwaaide als Minister van Financiën, staan een bonus wel degelijk toe.

Wouter Bos en Gerrit Zalm, oud-collega's op het Ministerie van Financiën, maar kort later in volledig andere financiële rollen.

Volgens Jan Hommen, en nu komt de vriendelijke NIET-keiharde zakenman uit zijn schulp.., dreigt de ophef over de bonussen ‘hernieuwde schade toe te brengen’ aan het ‘herstellende vertrouwen van de klanten en de samenleving’ in ING.

Het komt er -in gewone mensentaal- natuurlijk gewoon op neer, dat Hommen zijn reputatie, de reputatie van de ING-bank én de reputatie van collega-bankiers niet nóg verder, of weer opnieuw wil schaden. Maar nogmaals… Hommen had het volste recht -in overleg met de raad van commissarissen- een bonus van dit niveau te ontvangen, op basis van het succes van zijn inzet en (sanerings)werkzaamheden..!

De politiek..
Minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) moet banken harder aanpakken bij het geven van bonussen, vindt een Kamermeerderheid van PvdA, PVV, SP en GroenLinks. De PVV vindt dat banken helemaal geen bonussen meer mogen verstrekken ‘zolang Henk en Ingrid de broekriem moeten aanhalen’. Vooral banken die staatssteun hebben gekregen zouden dat niet meer moeten doen en eerdere bonussen moeten terugbetalen.
Ook de VVD pleit voor een hardere aanpak van bonussen en wil dat de Nederlandsche Bank de bankvergunning in moet kunnen trekken als bankiers een te hoog salaris dreigen te ontvangen.

Woensdag 23 maart, stemt de Tweede Kamer over het wettelijk inperken van de bonussen bij banken. Ronald Plasterk, financieel woordvoerder van de PvdA, zegt, eveneens in de Volkskrant, dat de bonuscultuur bij banken moet veranderen. ‘Als de top van de bank het niet doet, moet de Tweede Kamer ingrijpen’, aldus Plasterk. ‘De top van ING kan toch zelf nadenken?’, vraagt hij zich af. Maar Plasterk is daarmee feitelijk buiten zijn boekje gegaan, óf heeft zijn huiswerk niet gedaan. Want het was zijn collega Wouter Bos, die ervoor gezorgd heeft dat Hommen en ING nu feitelijk niets doen wat niet mag of ongeoorloofd is.

Onderschat
Toch komt Hommen -naar onze mening heel dapper- en zijn medebestuurders onderschat terug op de beslissing. Zij kijken vooral naar het signaal, dat deze beloning geeft aan de samenleving. Maar Hommen voegt daar volledig terecht aan toe:

‘Dit terwijl de variabele beloning door de raad van commissarissen is vastgesteld conform alle afspraken daaromtrent met onze aandeelhouders en het Ministerie van Financiën (inclusief de Code Banken).’

Vorige week bleek dat Hommen bovenop zijn salaris van €1,35 mln een bonus van €1,25 mln zou krijgen. Dat leidde tot hevige kritiek uit de politiek en ING-gepensioneerden, die dit jaar geen indexatie krijgen van ING op hun pensioen, omdat het concern daarvoor op dit moment geen geld wil vrijmaken.

Feitelijk is het natuurlijk ook een uiterst vreemde zaak, als je deze 2 zaken kaal naast elkaar zet; maar hoe gek het ook klinkt, ze hebben financieel-economisch NIETS met elkaar te maken. Dat wil niet zeggen dat één van beide partijen het ‘fout’ heeft; het is kennelijk een volledig andere logica, die burgers en bestuurders hanteren..! Of is het dat bestuurders hun moraal op een laag pitje zetten, wanneer ze eenmaal in het bestuurderspluche zitten?

Jan Hommen noemt in zijn brief expliciet dat ook ING-klanten reageerden. Maandag bevestigde een woordvoerder al dat er veel werd gemaild en gebeld, en dat ING tot dan toe ‘enkele opzeggingen had ontvangen’. Verschillende media meldden een uitloop van klanten…

Ook geen verhoging vast loon.
ING is van plan om de resterende staatsteun in 2011 en 2012 terug te betalen. Het besluit van de raad van bestuur raakt daarmee ook de bonus van volgend jaar. De raad van bestuur ziet ook af van een verhoging van het vaste loon met 2%, die alvast voor 2011 was gepland.

Hommen schrijft in zijn ingezonden stuk in de Volkskrant, dat zijn stap duidelijk moet maken dat ING zijn klanten centraal stelt. ‘Daar moet onze aandacht op gericht zijn, in plaats van op de beloning van de raad van bestuur.’

Minister van Financiën, Jan Kees de Jager zegt via Twitter: ‘Een zeer goede stap van ING top om van bonus en salarisverhoging af te zien. Daarmee lopen ze vrijwillig al vooruit op mijn aangekondigde wetgeving. Gaat dus verder dan de in verleden gemaakte afspraken. Is signaal dat zelfregulering/publieke reactie wel degelijk kan werken.’

Maar hier komen we aan de essentie van deze ophef. De uiterst schizofrene rol van de Nederlandse politiek, die feitelijk aan deze ophef ten grondslag ligt! Daar waar Wouter Bos de opening heeft gemaakt, gelaten of erin heeft toegestemd, om topbestuurders, die financiële noodlijdende miljardenconcern leiden, hun bonus te laten ontvangen, dan moet de politiek nu niet Hommen op de schouders gaan slaan, dat het zo’n geweldige daad is, om af te zien van zijn bonus.

Wanneer we ons proberen te focussen op het principe van de bonus, in plaats van het oordelen over de hoogte ervan, die tóch altijd een emotionele discussie zal opleveren, dan is een bonus niets meer of minder dan een stuk ‘vooruitgeschoven’  salaris. Salaris dat pas wordt uitbetaald bij goed preseteren. En dáárvan is weer sprake als je in staat bent als de kapitein (en bemanning) van een schip, het schip weer uit slecht weer te loodsen, de gaten in de romp kunt dichten, etc.

Het feitelijke misbruik, het ongelimiteerde graaien, het machtsmisbruik (zie onze artikelen over Goldman Sachs o.a.) dat we vooral zien bij de Anglo-Saksiche bankiers, is hier absoluut niet ter sprake. Voor ons blijft Jan Hommen de vriendelijkheid zelve, die ‘feitelijk’ niets verkeerds deed, maar ‘moreel’ even zijn schakelaar op ‘uit’ had staan..

Hopelijk kan zijn sympathieke beslissing om af te zien van zijn bonus, opnieuw als voorbeeld gelden voor de kracht van burgers. Een kracht die ze eeuwenlang hebben laten onderdrukken, en die zich nu manifesteert. Niet alleen in de reacties op de bonus-toekenning, maar deze kracht manifesteert zich ook in het ‘begrip’ bij de bestuurders van ING.

9 gedachten over “Is Jan Hommen de grote boze geldwolf..?

 1. Wat ik nog mis in dit stuk is dat Hommen zijn reguliere salaris eerst 146% had verhoogd om vervolgens te kunnen gaan voldoen aan de eisen van max. 100% bonus. Na het teruggeven van de bonus, heeft hij alsnog 46% meer salaris dan het jaar ervoor.

  “Hommen, begin 2009 benoemd om ING uit de crisis te loodsen, zou over 2010 een bonus uitgekeerd krijgen van 1,25 miljoen euro, waarvan de helft in voorwaardelijke aandelen. Alleen omdat zijn vaste salaris met ruim 46 procent is opgetrokken (tot 1,35 miljoen euro) past deze bonus binnen de afspraken die ING met de Staat maakte: de variabele beloning mag niet meer dan 100 procent van het basissalaris beslaan.”

  http://www.nrc.nl/nieuws/2011/03/22/hommen-en-hele-ing-top-zien-af-van-bonus/

  1. Dank Patrick, een waardevolle aanvulling. De essentie van het stuk blijft naar mijn iedee overend in zijn conclusie van de 2 logica’s..
   Het wordt nog een hele afpellerij, om de brug te slaan tussen ‘zij’ en ‘wij’. Van 2 kanten bekeken!

  2. Het meest eruit-springende positieve binnen het verhaal vind ik wel de passage

   “Als je goed kijkt in de wereld, zie je dat de macht weer terug aan het keren is bij de mensen, in plaats van dat deze ‘gevangen’ blijft in ‘organisaties’. De situatie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika laat zien dat er enorme verschuivingen gaande zijn; mensen laten niet meer met zich sollen. Laten zich niet meer onderdrukken..”

   Tja, dat mensen zich nog steeds achter gemaakte afspraken durven verschuilen en menen hierdoor gelegitimeerd te handelen..Constructies vooraf hebben bedacht om eventuele kritiek hierop financieel weer te ondervangen. Dat ze dit nog steeds met een stalen smoel durven te communiceren alsof ze een knieval zouden hebben gedaan… Niks moreel ontwaken, eerder opportunistisch handelen en gewoon doorgaan op oude voet; liegen en bedriegen. Een morele code moet blijkbaar worden afgedwongen wil hebzucht worden getemperd. Moreel besef binnen de financiële wereld bestaat blijkbaar niet. Er moeten dwangmaatregelen komen om ze te beteugelen.

  3. Maar ik heb ook in het artikel geprobeerd het ‘inzicht’ van Homme en zijn raad van bestuur te tonen. Nu kun je daar bitter en simpel over zijn, door te roepen dat het berouw ná de zonder kwam. Maar ik vind het dapper dát ze terugkwamen van hun beslissing. Dán heb je ballen, als je ‘een fout’ (die dus juridisch en feitelijk geen fout was) kunt corrigeren.
   ‘Beter ten halve gekeerd, dan te hele gedwaald.’ Je zou de bankenjongens de kost moeten geven, die gewoon de kritiek en commentaren links laten liggen. Kijk eens naar de krijtstreep-witteboorden-crimineel die aan de top staat van Goldman Sachs, Lloyd Blankfein.

   Lees het artikel over de BP-ramp en je begrijpt meteen waarom deze boef geen enkele boodschap heeft aan de publieke opinie en ‘gewoon’ zijn US$ 100.000.000 (100 miljoen!) BONUS pakt.. Juridisch geen speld tussen te krijgen en voor de rest is het in de VS kennelijk ‘Pakken wat je pakken kunt’..!

  4. Dus omdat onder druk van de ontstane commotie meneer Homme deze daad doet ga je dus als het ware deze daad honoreren, als zijnde een goede daad. Dit bijna verheerlijken omdat anderen in soortgelijke posities en omstandigheden anders hebben gehandeld? De situatie komt op mij over als zijnde betrapt worden en de geroofde buit maar teruggeven om exposure van je hebzucht te verijdelen. Overtuig me aub van het tegendeel zodat ik weer vertrouwen mag koesteren in al die mensen die ondertussen door hun hebzucht ‘onterecht’ onder vuur zijn komen te staan.

  5. Ik ga niemand overtuigen; naar mijn idee is er grijs tussen het zwart/wit dat jij schetst. Dát is wat ik probeer te laten zien.
   Formeel neergezet: de raad van bestuur is juridisch en financieel-economisch gerechtvaardigd dit te doen. We spreken echter (alleen maar) over een maatschappelijk-moreel ongerechtvaardigd zijn. En ik probeer nou aan de mens Homme te ontdekken hoe hij dit verwezenlijkt. Verder niets hoor. Zeker geen ‘overtuigen’.. Erg 3-D zou Paul zeggen…

   Probeer weg te blijven van een oordeel…!! Hoe moeilijk dat ook is, in deze situatie. Verder hou ik erover op, het valt niet uit te leggen, als je dit niet doorvoelt.

 2. OP het moment dat ik las: ‘Waar hij het volste recht op had ( de bonus, die vlgs afspraak/binnen de regels) was, heb ik afgehaakt.
  Regels en wetten worden gemaakt door mensen. Mensen die ( ons kent ons) andere wetten maken voor ‘ons’ dan voor ‘hunnie’.
  EN ja, ‘wij’ hebben met z’n allen gekozen voor……. ( regels/wetgeving/afspraken/ regering)
  Maar mijn ‘wij’ is niet die van ‘hunnie’, dus ja, de wetgeving voor mij is anders dan voor hunnie die de regels maken.
  Ik ben hoog opgeleid, mijn omgeving ook, we hebben allen een salaris die daar bij past, maar…………wij zijn voor ons ‘wij’, echter voor hunnie ( die de regeltjes bedenken) zijn wij ‘hunnie’ en zij zijn ‘wij’. ( En hunnie, of zij?) bepalen de regeltjes, die voor hunnie, ( of zij) gunstig zijn. En wij ( voor hunnie:zij) betalen

 3. Wat mij verwonderde, dat pal na de publicatie over de hoogte van de bonussen, werd medegedeeld dat vanwege de slechte resultaten van ING de pensioenen verlaagd zouden gaan worden. Nu kan het zijn dat het ING pensioenfonds slecht heeft geboerd, los van de andere bankresultaten, maar het geheel (Bonus + pensioenverlaging) heeft mij en heel veel andere burgers, op z’n minst uitermate verwonderd. Slechte PR beurt van ING !!

 4. Halloo beste mensen,
  Ik zal eerst even een korte introductie houden. Ik ben Stijn Heffels. Leeftijd doet er niet toe, al kan ik zeggen dat ik voor deze onderwerpen redelijk jong ben. Maar zeker geen leek, zoals je dat zo mooi noemt. Ik volg deze site sinds het artikel over het `creepy` vliegveld. En sindsdien heb ik hier zo`n beetje elk artikel en elke reactie erop gelezen.
  Ik moet zeggen dat ik oprecht 2000% bewondering heb voor het werk dat de meeste mensen hier verrichten. En ik heb nog nooit eerder gereageerd, maar hier voelde ik de intense drang om mijn mening even te geven.
  Ik ben van mening dat je mensen kan doorlichten aan de hand van zijn of haar daden. Aangenomen dat deze door vrije wil zijn begaan. Nou, in deze zie ik, en ik praat alleen voor mezelf, een zeer gluiperig persoon. Als je alle feiten op een rijtje zet ,en heel de tijdlijn langs loopt. Kun je helder zien dat deze meneer inderdaad zijn bonus opgeeft, maar pas nadat de publieke opinie zich radicaal tegen het bonussysteem keerde. Dit feit alleen zou voor mij niet genoeg zijn om hem als gluiperig te bestempelen.

  Maar dit deed mij overtuigen van mijn vermoedens; “Het besluit van de ING-top om toch af te zien van zijn bonus, werd door topman Jan Hommen zélf, vanochtend aangekondigd in een ingezonden stuk in de Volkskrant. De Raad van Bestuur heeft, ‘ín overleg met de raad van commissarissen’ besloten dat er geen variabele beloningen worden uitgekeerd zolang het bedrijf staatssteun ontvangt, aldus Hommen. Maar laten we hier meteen duidelijk zijn. De afspraken die ING heeft gemaakt in het verleden met de politiek, waar Wouter Bos destijds de scepter zwaaide als Minister van Financiën, staan een bonus wel degelijk toe.” Waarom zou je zoiets vermelden bij een boodschap, zo nobel als, af te zien van je bonus. Nou het antwoord is erg simpel, en al eerder genoemd. Het gaat erom welk signaal ze willen afgeven, en die boodschap luid: Zolang het “slecht” gaat, en wij rechtstreeks uw belastingcenten verbrassen burgers zullen wij u niet opzichtig belazeren met absurde bonussen. Maar onthoud wel, volgens de wet staan wij volledig in ons recht om uw belastingscenten wel binnen te harken. En inderdaad is het zo zwart wit. Want neem nou is aan dat het niet zo zou zijn. Dat zou betekenen dat meneer Hommen een volslagen idioot is. Dan zou ie dus niet weten dat het uitkeren van miljoenen bonussen een complete rel zou veroorzaken onder de “burgers” en met burgers bedoel ik, mensen met verstand van de financiele sector. Dit is letterlijk de enige uitweg voor zo`n grote commerciele bank. Want zou het uitlekken, dat er miljoenen bonussen uitbetaald worden, aan managers van banken die op overheidssteun overleven, dan zou dit (als het in de main stream media onderstreept zou worden) wel is het einde kunnen betekenen voor ING.

  Al met al is mijn conclusie dat de heer Hommen een erg vies spelletje speelt. Naar zijn werkelijke motieven zijn te gissen, die zouden kunnen verschillen van onwetendheid, tot pure manipulatie. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer: alles om te overleven, als er maar niks structureel wordt opgelost.

  Maar dat is naar mijn mening ook onmogelijk met het huidige en oer oud economische systeem.

  Besides, Het maakt niet eens uit hoe “wij”/”jullie” hem zien. Het gaat erom, wat zijn daden voor gevolgen meebrengen, op onze bevolking en (noem het zoals je wil, bilderberger group, illuminati, NWO) ik noem het tuig.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.