Advertentie

De Cryptoterrestrials..


De Cryptoterrestrials

2024 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be
*

Harriet Algra

Vannacht besefte ik ineens waarom de medbedden zo belangrijk zijn. Ik zag dat deze ons ware lichaam herstellen dat behoort te fungeren als een voertuig waarmee we door alle dimensies en dichtheden kunnen reizen. Wij zijn het universum en het universum zit in ons lichaam, en we vormen een team. Het lichaam kan zich aanpassen, waarbij het gedematerialiseerd en opnieuw opgebouwd worden, afhankelijk van de dimensies waarin we ons bevinden.
Ook zullen we verlost worden van ons chakrasysteem en de pijnappelklier die ons vasthouden in het matrixsysteem. Deze zijn te vergelijken met de 33ste graad van de Vrijmetselaars die de elite volledig in haar greep heeft.

De financiële overvloed die door het kwantumsysteem uitgerold zal worden, zal ons uit de overlevingsstand halen, waardoor het weer mogelijk wordt in contact te komen met onze eigen unieke passie. Dit heeft tot gevolg dat we weer de schepper van onze eigen realiteit kunnen worden.

Onze herinnering wordt momenteel geactiveerd door de verschillenden mensen die ons pad kruisen. Deze zijn echter aspecten van onszelf. Wij dienen te doorvoelen welke informatie wel en welke niet resoneert. Hiermee ontdekken we de waarheid die afhankelijk is van je Galactische afkomst, en tevens de belangrijkste reden dat er niet één waarheid is.

WAARHEID
Want niemand heeft jouw waarheid, die kun je enkel zelf ontdekken. En de waarheid die jij ontdekt is jouw waarheid, binnen jouw hologram die nodig is om je te laten herinneren wie je werkelijk bent. Dat is de leerschool van de 3de dimensionele dichtheid. Je geheugen is hier bij je geboorte, in tegenstelling tot incarnaties in andere dimensies, volledig gewist.

Het zogenaamde ascensieproces waarmee de New Age ons heeft overgoten is ook weer een misleiding omdat hetgeen waar het om draait, de herinnering is van wie je werkelijk bent. Wij zijn de scheppers, de echte Goden die alles kunnen creëren wat we willen. Dat besef zal straks de Nieuwe aarde vorm gaan geven.

Degenen die zich voordeden als goden zijn daar niet toe in staat. Dat was de reden dat ze de mensheid gevangen hebben willen zetten. De tijd is aangebroken dat we kennis gaan maken met de Cryptoterrestrials omdat zij een belangrijke sleutel zijn naar onze ware geschiedenis. De Cryptoterrestrials zijn de oude bewakers van de geheimen van de aarde.

Er bevinden zich in de Binnenaarde  menselijke zusterrassen die inheems zijn hier op Aarde, en zich hebben aangepast aan onze numerieke superioriteit door een verrassend robuuste technologie te ontwikkelen. Deze wordt door velen ondergebracht onder de noemer buitenaards maar is in werkelijkheid afkomstig uit de Binnenaarde of de oceanen.

We delen met deze zusterrassen dezelfde moeder (de planeet), echter niet dezelfde vaders. Deze waren in allerlei verschillende fases in de Aardse geschiedenis van buitenaardse afkomst, en hadden niet altijd een menselijk uiterlijk. De aarde heeft in zijn lange geschiedenis gefungeerd als een reusachtige petrischaal.

De manier waarop de sterrenouderen hun genetische herinneringen op een nieuwe planeet kunnen introduceren gebeurt over het algemeen door aan hun eigen DNA één of enkele genen toe te voegen aan een aangepaste inheemse soort op de lokale planeet. Deze Cryptoterrestrials waren zowel hybriden uit de oceanen als wel de Binnenaarde, en verder ontwikkeld dan de mensheid die aan de oppervlakten leefde.

Zo had je in chronologische opeenvolging:

  • De Vismensen zoals de zeemeerminnen
  • De Mierenmensen of insectociden
  • De Hagedissenmensen of reptillianen
  • De Vogelmensen of Avians
  • De Sasquatch of Bigfoot

De huidige mensheid zijn de baby’s die uit deze rassen zijn voortgekomen. Dit heeft plaatsgevonden over een periode van honderden miljarden jaren. De vissenmensen of zeemeerminnen ontstonden uit het DNA van een ouder naburig sterrenstelsel Andromeda die de aanwezige rassen hierop Aarde interessant genoeg vonden om hun DNA mee te vermengen. Denk hierbij aan de octopussen, walvissen, haaien etc. De vismensen werden dus de eerste hybriden met een spiritueel bewustzijn die op deze thuisplaneet werden geboren.

Bekende voorbeelden hiervan zijn:

  • Hij was een Babylonische zeegod die dagelijks uit de Oceaan verscheen om zijn wijsheid door te geven aan de mensheid. Hij deed dit door middel van geschriften, kunst en technologie. Hij was gelinkt aan Enki oftewel prins EA.
  • Dagan, de meermin god, die door de Feniciërs wordt beschouwd als de vader van de goden. Het Hebreeuwse woord voor vis is ‘dag’.
  • Poseidon/ EA, die soms wel en soms niet met een vissenstaart wordt getoond. Poseidon is de god koning van de Oceanen en ontmoet de andere goden om gezamenlijk over de mensheid te discussiëren.
  • In de Bermuda Driehoek bevind zich onder in de Atlantische Oceaan een onderwaterstad bestaande uit drie transparante biodomes. Deze zijn in het afgelopen jaar verschillende keren door militaire missies is bezocht. Deze domes worden bewoond door lange blonde Scandinavisch ogende wezens met geavanceerde marine en ruimtetechnologie.
  • In 1982 hadden Russische militaire duikers een confrontatie met waterwezens in het Baikalmeer op ruim 50 meter diepte. De eerste ontmoeting verliep zonder problemen. Dit veranderde toen de militairen opdracht kregen van hun meerderen om één van de wezens gevangen te nemen. De wezens verdedigden zich met een zeer geavanceerde sonar puls. Deze schoten de militaire duikers veel te snel naar het oppervlak omhoog waardoor ze decompressieziekte ontwikkelden door de zuurstofbubbels die hierdoor in hun bloed ontstonden. Omdat de duikers niet over een decompressieruimte beschikten overleden er een aantal, en anderen raakten zwaar gewond.
De waterwezens in het Baikalmeer

De Mierenmensen werden hier ontwikkeld toen de sterrenouders het DNA van ontwikkelde mieren, afkomstig van hun eigen planeten, toevoegden aan hun eigen DNA. Zij zijn oorspronkelijk  afkomstig uit Eng 130, een sterrenstelsel in de Melkweg dat 75 miljoen lichtjaren verwijdert is van de Aarde. Hun beschaving is verspreid over ongeveer 100 verschillende zonnestelsels. Zij zijn een hele wijze en oude beschaving met een rijke cultuur en menselijk, insectenachtig van aard.

Ze zijn zowel verbaal als telepathisch, en hebben een samenleving gebaseerd op een koninklijk systeem met een hoge koning en vele lagere, die regeren over een groot aantal koninkrijken verspreid over de planeet. De mierenmensen hebben bij verschillende gelegenheden contact gemaakt met de moderne mensheid. Hieruit werd een spiritueel bewust intelligent hybride ras geboren.

Mierenmensen

De mierenmensen gaven bijvoorbeeld onderdak aan de Hopi Indianen gedurende de enorme aardse veranderingen die het einde betekende voor de eerste twee werelden. De 1ste wereld werd vernietigd door vuur, en de 2de door ijs. Volgens de Hopi schuiven we nu de 5de wereld binnen. De Mierenmensen zijn ook de beschermers van de Levensboom onder Florida. Deze boom produceert een verjongende drank. Zij willen ons de wijsheid weer bijbrengen die deze prachtige planeet met zijn rijke natuur te bieden heeft.

De Hagedissenmensen worden ook wel slangenmensen genoemd. De zielen die geselecteerd werden als beste kandidaat om als hagedismens te incarneren, waren afkomstig uit de oudere werelden. Zij hadden eerdere massale uitsterving en ernstige spirituele evolutionaire achteruitgang overleefd. Het doel hierachter was om felle krijgers te ontwikkelen voor een loyaal leger.

Oorlogen tussen de reptillianen en de miermensen leidde miljoenen jaren geleden tot een wijdverbreide planetaire vernietiging. De eerst maan van de Aarde werd daarbij vernietigd. Een Zweedse onderzoeker bekend onder de naam ‘Ole’, heeft in 1999 een vrouwelijke reptilliaan, genaamd ‘Lacerta’, geinterviewd. (HIER) Zij claimt dat reptillianen een ouder ras zijn dan de Homo Sapiens.

De Humas zijn genetisch eigendom van de ’Illojim ET’. Hierdoor is het helemaal niet toegestaan dat er met dit ras wordt geëxperimenteerd zoals dit al duizenden jaren plaatsvindt. Ook vertelde ze dat de reptillianen door middel van telepathie technologie en illojim programmering in staat zijn om zich voor de mensheid verborgen te houden terwijl ze gewoon tussen ons in lopen.

de reptillianen

Het reptilliaanse ruimteprogramma ontwikkelde de waargenomen sigaarvormige voertuigen. Ze stichtten 7 kolonies in het zonnestelsel voordat de oorlog tot hun vernietiging leidde. Op Mars bestaat nog één van hun kolonies. Dit is door verschillende supersoldiers, waaronder Randy Cremer bevestigd.

De vogelmensen worden ook wel Avians genoemd. Wereldwijd treffen we legendes over vogelmensen aan. Ze leven in het etherische veld. Zij kunnen zich zowel in het astrale als het fysieke veld manifesteren. Ze verschijnen vaak met vogelachtige karaktertrekken en  zijn ontwikkeld met een diepgaande emotionele gevoeligheid om zeer empathisch te zijn, en andere zielen te voelen door middel van telepathisch lezen.

Bekende vogelmensen uit de Egyptische mythologie zijn Horus en Thoth. Ook Chinese legenden beschrijven een mysterieus ras van vliegende mensen die bekend stonden als wijsheid bewaarders. Zij gaven de mensheid instructies om vliegende machines te ontwikkelen en bereikten zelf onsterfelijkheid. Ze leefden in de Kumkun Bergen in China.

De Sasquatch

Omdat de vogelmensen er niet in slaagden de oorlogen tussen de verschillende soorten te stoppen,  ontstond er een nieuw ras, de Sasquatch. Zij zijn de overlevenden van Mars toen daar een grote catastrofale ramp plaatsvond. Deze verwoestte de 5de planeet. Zij werden de beschermers en verzorgers van alle levensvormen en bewaren de spirituele kennis van onze sterrenoudsten. Zij zijn een wijs, vredevol en uiterst paranormaal ras die dateren van voor de huidige mensheid en overbruggen de kloof tussen intelligente soorten op aarde.

Inner Earth…
De regionen van de leidende steden van de koninkrijken in de Binnenaarde hielden begin 20ste eeuw een raadsvergadering in de ondergrondse stad Marasenno. Deze ligt onder de Azoren. Tijdens die vergadering werd besloten om de contacten met de mensheid aan de buitenkant te gaan uitbreiden. Op 23 november 2023 vond er, op een basis van de Galactische Federatie van Werelden (GFW) in de Himalaya, een buitengewone bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van de meest invloedrijke Binnenaardse koninkrijken.

Deze raad moest de mondiale staat van evolutie van het menselijk ras evolueren, met name op het gebied van een progressieve verschuiving in frequentie. Om dit op te meten, maakt de GFW gebruik van specifieke meetinstrumenten waarmee de resultaten zichtbaar gemaakt kunnen worden. Ondanks dat er nog veel gebieden van duisternis op Aarde zijn achtergebleven, waren de resultaten boven verwachting. De vertegenwoordigers waren erg blij met dit positieve nieuws.

De algehele gemiddelde metingen van de frequentie van het collectieve bewustzijn van de mensheid lieten namelijk hoge en bevredigende resultaten zien. Als gevolg van deze resultaten, werd besloten om de oppervlakte mensheid te gaan helpen bij de volgende stap van haar evolutie door enkele ingangen naar de Binnenaarde open te stellen.

Deze staan onder militaire bescherming van de Aardse Alliantie om te voorkomen dat er ongewenste indringers gebruik van kunnen maken, die het welzijn van deze planeet tegenwerken. Verkozen burgers en wetenschappers zijn welkom om faciliteiten te bezoeken en de lokale bevolking te ontmoeten. Hierbij wordt informatie gedeeld die niet omgezet kan worden in wapens.

Zo werd hen toegang verleend tot de ’Halls of Records’, waar de echte historie van de aarde terug te vinden is; Er werden spirituele wetenschappen gedeeld en medische kennis die onze gezondheid volledig kan herstellen. De koninkrijken van de Cryptoterrestrials liggen verspreid over de verschillende lagen van de mantel van de planeet. Ze verschuiven naar hogere dichtheden naarmate ze dieper gaan.

De vele lagen van leven op Aarde..
De inheemse mensen van de Binnenaarde zijn van verschillende oorsprong. De oudste zijn de oorspronkelijke etherische wezens die we kennen als elementalen, feeën mensen of elfen. Zij bevinden zich in veel hogere dichtheden van materie. Ze leven gewoonlijk in stammen samenlevingen met uitzondering van drie grote elven koninkrijken, onder leiding van een koninklijke vorm die gewend zijn om het planeetoppervlak te bezoeken, via, wat zij waterpoorten noemen. Dit is het equivalent van teleporters met transdichtheid die meestal ingebed zijn in waterbronnen en meren. In meren is zeldzamer en kan enkel ontstaan wanneer het water is geactiveerd met de juiste frequentiesleutels.

feeën mensen of elfen

Een zeer oud buitenaards ras die als eerste 200 miljoen jaar geleden de Aarde bezocht zijn de Naga, een reptilliaans ras afkomstig uit het Alpha Draconische sterrenstelsel. Zij kwamen hier om de Aarde te kolonialiseren en in bezit te nemen. De Aarde bevond zich in het vroege stadium van de cellulaire ontwikkeling van het leven. De Naga terraformeerden hun nieuwe omgeving met de bedoeling om van de Aarde een planeet te maken, die geschikt was voor reptielenleven. Ze transformeerden de atmosfeer en stopten de evolutie van vele andere levensvormen.

Ongeveer 65 miljoen jaar geleden arriveerde de Galactische Confederatie, die we kennen als de ‘Zaaiers’. Zij troffen een planeet aan die door de reptillianen geterraformeerd was. Omdat ze zagen dat wat hier had plaatsgevonden tegen alle wetten van de evolutie inging wilden ze de planeet in zijn oorspronkelijke biodiversiteit terugbrengen.

Ze maakten dus een einde aan het reptielenrijk van de Aarde, en resetten de Aarde naar een eerlijker niveau door alle vertegenwoordigers van de grote reptielenrassen uit te roeien. Hierdoor kreeg al het leven op Aarde opnieuw gelijke kansen om zich te ontwikkelen.

De Naga werden van tevoren van op de hoogte gebracht en kregen de keuze om vrijwillig te vertrekken. Toen daar door de meesten geen gehoor aan werd gegeven, werden velen gedood of gingen ondergronds. Tot op de dag van vandaag leven er Naga in de Binnenaarde. Het is over het algemeen geen agressief ras en zijn zeer wijs en spiritueel geworden.

Je hebt ook andere mensen in de Binnenaarde. Deze vormen tegenwoordig de meerderheid. Dit zijn populaties afkomstig uit de 3de dichtheid, die ondergronds migreerden door, ofwel dramatische mondiale catastrofes of door dreiging van uitsterfing. Onder hun vinden we afstammelingen van Lumeria, Atlantis, Hyperborianen en diverse inheemse oppervlakte populaties.

Telosianen

Ook vind je een diversiteit aan buitenaardse kolonies zoals de Alpha Centoriaanse ‘Telosianen die we kennen als de Telos beschaving. Hun centrale stad Telos ligt onder ‘Mount Shasta’ in Noord-Amerika. De Telosianen waren een pacifistisch ras, totdat de Ciakarr Reptillianen van de Alpha Draconis terugkeerden in dit zonnestelsel.

Deze dwongen de Telosianen om de Naga en hun ondergrondse netwerken aan hun over te dragen waardoor de stad Telos in reptilliaanse handen kwam. Deze stad werd in 2021 bevrijd. Niet alle Telosianen gehoorzaamden, voornamelijk uit angst en dreiging, en vormden een verzetsgroep waarmee ze zich wisten te handhaven.

‘De Sasquatch of ‘Bigfoot’ verdwenen  half ondergronds en half in afgelegen beboste gebieden. Andere overlevenden van deze ramp zijn de Mierenmensen. Wanneer wij contact willen maken met de mensen uit de Binnenaarde kan dit enkel via de natuur door naar wilde prachtige plekken te gaan. Hier kun je de ongerepte voorouderlijke  krachtige energieën voelen van het land, de bomen, de rivieren en de grotten.

Zij zullen niet naar onze wereld komen omdat ze die als veel te gevaarlijk, vervuild en luidruchtig ervaren. Ze hebben hun deuren geopend voor degenen die in vrede komen, met een vrije geest, en een hart dat klopt van Liefde. Alleen dan zul je in staat zijn hun roep te horen. Dat zal voorlopig voor de meesten nog even duren omdat ze er nog niet aan toe zijn om andere rassen te ontmoeten.

Eén van de redenen waarom het zo moeilijk is de slapers wakker te krijgen, is dat ze de vijand met zichzelf vergelijken en niet kunnen bevatten dat er mensen zijn met een ander uiterlijk, of die uiterlijk op ons lijken maar van binnen niet langer menselijk zijn zoals jij en ik.

De profetie van KRYON
Maar er is hoop want Kryon onthulde recent een profetie voor oude zielen. Hij herinnert ons eraan dat naarmate het collectieve menselijke bewustzijn verandert, al het andere ook zal veranderen. Er bestaat een eeuwenoud systeem dat reïncarnatie wordt genoemd en waarbij karma en de Akasha betrokken zijn. Het creëert een opslagplaats van acties uit het verleden die je toekomstige leven beïnvloeden.

We zitten momenteel midden in een energieverschuiving van de mensheid en een opmerkelijke toekomst is nabij. Deze toekomst kan niet bestaan ​​met een oud spiritueel systeem. Het systeem van reïncarnatie verandert voor jou. Er is een profetie voor Oude Zielen en lichtwerkers die door de Verschuiving gaan. Dat zijn  de afgestudeerde Akasha-werkers. In hun volgende incarnatie zullen ze niet langer karma hebben. Het nieuwe soort karma dat onderweg zal worden verzameld, zal positief, welwillend en vol meesterschap zijn.

Dus jouw toekomst zal komen met een ander systeem. Hoe hoger de frequentie wordt hoe meer mensen je tegen zult komen die op jouw frequentiegolf zitten. Wat ook zichtbaar wordt zijn de trollen die ineens hun masker afwerpen waarmee hun ware aard naar voren komt. Dit werpt een nieuw licht op de planeet waarin jij de hoop bent van de toekomst.

 

Harriet Algra

mei 2024

thenewstrain.org

 

Bronvermelding:

https://youtu.be/KqPbcl-XIWQ

Q The Storm Rider: Exposure of the CIA

VIDEO INSIDE CIA: Project Manager Says Execs and Directors of CIA Withheld Information From Trump https://youtu.be/dECjeJNzqrg

https://amg-news.com/boom-controlled-collapse-complete-list-of-banks-owned-controlled-by-the-rothschild-crime-family/

https://amg-news.com/judy-byington-bombshell-report-the-tragedy-of-lahaina-maui-the-cabal-wanted-to-make-lahaina-maui-into-a-smart-city-so-last-august-they-used-direct-energy-weapons/

https://www.crowdcast.io/c/cryptoterrestrials2024 The Crypto Terrestrials: Ancient Guardians of Earth’s Secrets

STAR NATION NEWS #28~ April 29 2024 #disclosure #galacticfederation #aliens #UFO #innerearth

Het nieuwe boek van Harriet Algra. Klik voor link naar de bookshop op de illustratie

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.