Advertentie

De verschillende velden..


X
X


x

De verschillende velden

2020 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Schrijven is voor mij een manier om te kunnen doorvoelen welke informatie resoneert. Het helpt me om het spinnenweb aan disinformatie te ontrafelen en om, wat waar voelt, stukje voor stukje naar de oppervlakte te laten komen. Ik geloof niets meer…! Wanneer mensen, die zeer geloofwaardig overkomen iets pretenderen, zal ik het zelf eerst grondig willen onderzoeken, voordat ik iets wel of niet zal toevoegen aan mijn eigen waarheid. Dit was bijvoorbeeld ook het geval met president Trump. Er was me al een paar jaar geleden verteld, dat ook Trump er een hele andere agenda op na houdt dan wij te zien krijgen. Of het waar was of niet, hield ik volledig in het midden.

Ik geloofde Trump net zo min als de persoon die me deze informatie had gegeven. Begin oktober jl. ontving ik informatie, die plots al mijn alarmknoppen activeerden. De dagen daarna begonnen er allerlei puzzelstukjes op zijn plek te vallen, dat tot gevolg had, dat ik ineens glashelder die andere agenda van Trump kon waarnemen. In dit artikel probeer ik daar dieper op in te gaan. Eén van mijn grootste frustraties van de laatste tijd is onze taal. Het lijkt steeds moeilijker te worden, anderen iets in de juiste woorden over te kunnen brengen, omdat ik ervaar, hoe niet compleet onze taal is.

Ik vergelijk het met de lijnen van het symbool van de ‘Flower of Life’. Met de kennis van nu, zie ik dat het symbool, een deel is van het geheel. Dit is wat door vele stromingen de 14de dimensie ofwel 14de laag wordt genoemd. Deze sfeer vertegenwoordigt het artificiële universum. Het is hetzelfde veld waar het woord, dus taal, uit voortkomt. Wijzelf zijn afkomstig uit het hele veld, dus de ruimte tussen de lijnen in..!

Tegelijkertijd ontwikkelt er iets nieuws in mij, dat steeds vaker in staat is de woorden tussen de woorden op te vangen. Die woorden hoor je niet met je brein maar met je hart. Dit is onze oorspronkelijke vorm van communiceren. Dit heeft tot gevolg dat er lagen zichtbaar worden, die voorheen verborgen bleven.

De natuurlijke en ‘synthetische’ wereld..
Er bestaan 2 werelden, een ‘natuurlijke wereld’, die inwendig is en waar het bewustzijn van de volledig uit geëvalueerde mensen, 100% is. Hier tegenover staat een ‘synthetische wereld’, die uitwendig is. Het bewustzijn van deze reptiliaanse technologische beschavingen, ligt op 14%.

De wereld die we NIET zien, is de essentie; de energetische wereld van creatie, energetisch spel van de elementen..

De mensen uit de natuurlijke wereld, leven in een werkelijkheid als onsterfelijke mensen. Ze leven in een voortdurende staat van bewustzijn, van verbondenheid, en doen dat vanuit de diepste kracht van wie ze zijn. Zij kennen geen begin of einde in hun bestaan. Dit is een concept, wat voor de meesten van ons, buiten ons menselijk vermogen van denken valt. Die prachtige wereld kent geen tijd, zoals wij tijd op deze aarde kennen. Er wordt in tijd geleefd, maar niet in tijd opeenvolgend.

De mensen hebben het vermogen om door momenten heen te reizen op basis van de innerlijke scheppingskracht. Die wereld is zo krachtig, zo rijk aan gevoelens en emoties, die vrij zijn van wat wij als goed en fout zien. Daar is een continue verbinding, met wat er binnen in de mens aanwezig is en met wat buiten de mens is, zoals: àndere mensen, de natuur en ook andere werelden. Die staat van bewustzijn is, wat wij hier het ‘Gods bewustzijn’ noemen.

Dit zijn de goden; niet verheven boven anderen, maar onsterfelijke goden verbonden met alles wat is. Het is een rijk van liefde, waarin iedereen harmonieus samen leeft. Hierdoor ontstaat automatisch een hoge trilling en leeft iedereen in een hogere staat van bewustzijn.

De synthetische wereld, de manipulatieve creatie..
De Cyborgs uit de synthetische wereld, zijn technologische meesters, zònder onze creatieve vermogens, waardoor ze geen toegang hebben tot het superbewustzijn. Ze hebben de mens wijsgemaakt, dat de ontwikkeling binnen de technologie voortkomt uit creatief denken. Hoe meer je technologisch ontwikkeld bent, hoe meer je meetelt. Hier is het transhumanisme geheel op gebaseerd!

In dit synthetische universum met de nep-aarde, waarin wij hier leven, overheerst een rijk van angst. Deze houdt mensen in een lage trilling en dus in een laag bewustzijn. Het wordt geleid door een intelligentie, die de door de natuur gestelde grenzen van het menselijke bestaan probeert te breken. Alle overheden en Geheime Genootschappen, zijn hierbij betrokken en zijn gezamenlijk al jaren ‘de Nieuw Wereld Orde’ aan het voorbereiden.

Het streven is naar technologieën te ontwikkelen en toe te passen, die ‘slimmer’ gaan worden dan mensen. De opzet is, deze planeet permanent te veranderen in een nieuwe planeet, waar geen ruimte meer zal zijn voor mensen zoals jij en ik, maar slechts voor een nieuw trans-humaan ras. We staan op een heel belangrijk kruispunt, waar we een keuze zullen moeten gaan maken. Kies je voor de Cyborgs, dan wordt je een supermens, een robot, waarbij jij je vrije wil volledig gaat kwijtraken. Of….., je wordt weer een ècht mens en keer je terug naar de oorspronkelijke wereld.

We laten hier de onvolprezen presentatie zien van Marcel Messing, dd. 20 mei 2016, op de Universiteit van Delft, waar ingenieurs en architecten worden geschoold, opgeleid tot creatie-specialisten van technische ‘hoogstandjes’.. De gevaren van mens-onvriendelijke elementen, die uit technische opleidingen/toepassingen voort kunnen komen, zijn aldaar vreselijk onderbelicht, als ze überhaupt aan de orde komen. Kijk deze video van Marcel Messing en het zal je duidelijk zijn wat we bedoelen!

In mijn laatste artikelen heb ik het ‘Trans humane’ stuk, de ‘Khazariaanse geschiedenis’ en de op komst zijn ‘reset’, geprobeerd in kaart te brengen. Hierin gaf ik aan, dat de onzichtbare oorlog die er woedt, plaatsvindt tussen het oorspronkelijke christendom en het satanisme. Nu realiseer ik me ineens heel duidelijk dat wij zelf tot een derde veld behoren, dat hier helemaal los van staat..!

De twee eerste velden ‘strijden’ over de zeggenschap van de mensheid en de aarde en maken beide deel uit van de Matrix, maar in een ander jasje. Het ‘Trumpteam’ of de patriotten incl. de presidenten Poetin en Xi Jinping, fungeren als een vangnet om de snel wakker wordende massa opnieuw in de Matrix te leiden. Het werkt als een sinusgolf waar ik in 2016 over heb geschreven. (Zie deze .pdf HIER) Het heeft allemaal te maken met de op komst zijnde reset. Dit begon zichtbaar te worden toen Trump, geheel tegen alle verwachtingen in, de verkiezingen won en heel actief achter de gruwelijke misdaden van de DeepState aanging.

Vanaf dat moment werd druppelsgewijs het kindermisbruik, de piramidestructuur van de DeepState/ globalisten/ Illuminati/ Cabal, of hoe ze ook wenst te noemen, in kaart gebracht, die al eeuwen bezig zijn de ‘Nieuwe Wereld Orde’ uit te rollen. We leren op school over de donkere middeleeuwen die overging in de verlichte renaissance. Begin 19de eeuw daalde er opnieuw een duisternis over ons heen, die nu weer plaats gaat maken voor een verlichte periode. Maar het is een continue golfbeweging die ons eindeloos gevangen houdt binnen de Matrix.

Het is de kunst om de constante middellijn binnenin jezelf te ontdekken, waardoor het mogelijk wordt je niet langer te laten afleiden door wat zich buiten je afspeelt. Hierin ligt de sleutel naar bevrijding. Je begint de lokkertjes te herkennen die er, steeds in nieuwe vormen, voor je voeten worden neergestrooid. Je begint te begrijpen waarom het sommige mensen altijd voor de wind gaat, en anderen de ene na de andere tegenslag te verwerken krijgen.

Het keltisch kruis. Symboliek van de manifestatie van het ZELF hier op Aarde. Op het verticale kruispunt van Kosmos en Aarde en het ‘vlak’ tussen ‘links-en-rechts’ tussen de mensen en schepping op het Aard-oppervlak. Welkom bij JEZELF..!

De twee groepen, welkom op Aarde..
De eerste groep heeft zijn ziel aan de duivel verkocht. De tweede blijft trouw aan zichzelf en de mensheid en wordt als het ware gestraft, om ze op deze manier te dwingen terug te stappen in de Matrix. De belangrijkste reden dat vrije energie niet is doorgebroken, is dat we daar in onze huidige staat nog steeds technologie voor nodig hebben. Zodra onze vermogens weer aangaan, zullen we dit uit het niets kunnen creëren.

De technologie in de huidige vorm komt voort uit de technologische wereld. Wij mensen zijn in staat om alles van binnenuit te scheppen. Hoe vreemd dit wellicht ook in je hoofd moge klinken.. De machten die ons hebben gehackt, hebben hier technologie voor nodig maar zijn daar wel meesters in. Hiermee proberen ze de huidige mens te overtuigen, dat die technologie noodzakelijk is. In vele gevallen is dat op dit moment ook inderdaad het geval, willen we dit in ons huidige sterfelijke lichaam overleven.

De technologie wordt door de verschillende velden ingezet om elkaar te bestrijden, en uit te maken wie hier straks, na de reset, de touwtjes in handen zal krijgen. Die strijd heeft niets met ons te maken, al hebben we hier indirect wel degelijk last van. Zo heeft de DeepState ‘5G’ en ‘Covid-19’ als wapen ingezet, en gebruiken de patriotten ‘Tesla technologie’, om de andere partij uit te schakelen.

Het creatievermogen van de mens, goddelijke potentie..
Na de reset, waarbij onze vermogens weer aan zullen gaan, zullen onze scheppende vermogens weer intact zijn en hebben we die technologie niet langer nodig. Dit is iets, dat we ons permanent dienen te realiseren, willen we ons uit de Matrix kunnen bevrijden.

De realiteit, die we momenteel ervaren, is niet onze echte wereld. Ons bewustzijn, is gehackt en we leven als het ware, in een soort computerspel/hologram, waarin allerlei projecties door elkaar heen lopen. De linkerkant in onderstaand schilderij, toont onze oorspronkelijke aarde, waar we volledig ons zelf kunnen zijn.

Het kenmerkt zich, door de meest indrukwekkende natuur, die niet voor te stellen is, zo mooi. Hier is, door onze hackers, een kopie van gemaakt, waarin we hier in deze realiteit leven. Om die kopie te verdoezelen, zijn er verschillende realiteiten van de beschavingen die ons hebben gehackt, overheen geplakt zoals zichtbaar is aan de rechterkant van het schilderij. Deze realiteiten worden allemaal tegelijk in ditzelfde hologram uitgezonden. Hierdoor, wordt het steeds moelijker, om de natuur nog terug te vinden. Mensen, die dit niet in de gaten hebben, zullen steeds verder van zichzelf afdrijven en meer en meer, worden overgenomen door de hackers.

Het is de kunst om die verschillende velden te gaan herkennen. Vele zaken hebben in de verschillende velden namelijk compleet andere betekenissen. Denk hierbij aan:

 • Corona in ons eigen veld is gecreëerd om onze corona te herstellen. Dit versterkt namelijk ons afweersysteem.
  x
 • Covid-19, de synthetische vorm is afkomstig van de DeepState en maakt ons ziek.
  x
 • De lockdown helpt òns, om naar binnen te keren.
  x
 • De DeepState heeft dit ingezet om ons juist gevangen te zetten.
  x
 • Voelen, emoties, telepathie, is onze oorspronkelijke taal.
  x
 • Denken; het uitgesproken woord; intellect; is de taal van het artificiële Archontische veld.
  x
 • Kwantum internet is de oorspronkelijke vorm van communiceren, waar we weer toegang toe krijgen na de rechtstreekse ontmoeting met de menslievende rassen, binnen in ons eigen hologram.
  x
 • Kwantum internet binnen in de matrix zal tot stand komen door een chip, die in verbinding staat met de satellieten van Elon Musk.
  x
 • Wij zijn afkomstig uit de oorspronkelijke wereld met een 100% bewustzijn.
  x
 • De hackers binnen in de matrix willen ons wijsmaken dat we uit het stenen tijdperk komen en door te leren en te studeren, naar een steeds hogere levensvorm groeien.
  x
 • Er is geen arts/ therapeut in staat om ons te helen, dat kunnen we alleen maar zelf.
  x
 • De DeepState wil ons laten geloven, dat we alleen maar gezond kunnen blijven wanneer we ons preventief laten testen, vaccineren, en volstoppen met medicatie afkomstig van Big Pharma.
  x
 • Willen we echt verandering zien op deze planeet, dan dienen we naar binnen te keren en gaan schouwen en openstaan voor een direct fysiek contact met de menslievende beschavingen uit de oorspronkelijke wereld. Dan pas zal er iets nieuws kunnen ontstaan.
  x
 • De DeepState stuurt aan op demonstraties met als gevolg actie-reactie.
  x
 • In onze oorspronkelijke wereld heerst permanente vrede.
  x
 • Hier proberen ze iedereen tegen elkaar uit te spelen.
  x
 • DeepState bestaat o.a. uit de VRIL reptilianen, de Annunaki, De Illuminati bloedlijnen, de Rothschilds, het Vaticaan, Jezuïeten, Koningshuizen, bankiers, Joodse Zionisten, VN, G20, WHO, RIVM, NAVO, Antifa, Hollywood, Main Stream Media, e.a.
  x
 • De patriotten bestaan uit de Christelijke Zionisten; de Galactische Confederatie; Asthar Command; presidenten Trump, Poetin, Xi Jinping, Q-anon; Flower of Life; Law of One; opgestegen Meesters met al hun channelings; Course in Miracles; Pleiadiërs; de Event e.a.
  x
 • Wij mensen, leven hier weliswaar in en cyborg lichaam, maar dragen stuk voor stuk de ‘Christos’ energie in ons, en hebben via ons hart verbinding met de triljoenen menslievende beschavingen/ intelligenties uit de oorspronkelijke wereld.

We zitten nu ongeveer op de middellijn, binnen de sinusgolf. Deze kun je herkennen aan het feit dat enerzijds alle gruwelijkheden van de DeepState boven water komen en anderzijds, dat Trump het ene na het andere vredesverdrag uit zijn hoed weet te toveren. Dit is de reden, dat ik er dan ook geen seconde aan twijfel, dat hij in november opnieuw de verkiezingen zal gaan winnen. Dit hoort allemaal bij het plan.

Om de verschillende velden te kunnen gaan herkennen, volgt nu een beschrijving van wat ik zelf boven water heb gekregen, over de machten achter de verschillende velden.

De Vril…
De DeepState werkt nauw samen met een meesterras van wezens die zichzelf de ‘Vril-ya’ noemen. Deze beweren afstammelingen van het oude Atlantis te zijn. Ze beschikken over een onbeperkte energiebron, genaamd ‘Vril’, die voorziet in al hun behoeften en naar believen kan worden ingezet. Zij vereren de ‘Zwarte Zon’ en zijn oorspronkelijk afkomstig van ‘Alpha Centauri A’. Zij bezochten ooit de aarde en streken neer in Sumerië.

In Tibet bestaat een geheime ingang naar de binnenwereld, de thuiswereld van deze reptilianen. Deze wordt al eeuwenlang door Tibetaanse Lama’s bewaakt. Hitler had zich hier grondig in deze reptilianen verdiept en toen hij bondkanselier van Duitsland werd, stuurde hij regelmatig nazi-ontdekkingsreizigers naar Tibet om contact te leggen met de Lama’s. Hieruit ontstond een ‘nazi-Tibetaanse alliantie’.

Het lijkt erop dat de Vril, de locatie kenden van een verlaten militaire basis, die dateert uit de tijd van Atlantis. De basis is gevuld met oude vliegschepen, wapens en technologie en liggen verborgen in de tunnels en grotten van Antarctica. De reptilianen zelf, hadden geen interesse in deze technologie maar waren wel bereid deze aan de nazi’s te overhandigen, in ruil voor mensenvlees.

En zo werd er een deal gesloten.
De nazi’s kregen de oude Atlantische technologie en verkochten het menselijk ras. Ook president Eisenhower, weliswaar onder dwang, verkocht de mensheid aan de Vril in ruil voor technologische gunsten.

Dit was niet de eerste keer dat de Vril met mensen communiceerden. Al eeuwenlang hebben koningshuizen, machtige staatshoofden en religieuze leiders over de hele wereld, geheime pacten gesloten met deze kwaadaardige reptilianen. In ruil voor een strikte geheimhouding en een constante aanvoer van menselijk vlees, ontvangen deze wereldleiders de waardevolle bronnen, die diep in de planeet liggen begraven. Denk hierbij aan edelstenen, goud en andere mineralen.

Omdat de Vril een parasitair ras zijn, hebben ze het unieke biologische vermogen om het menselijk lichaam binnen te vallen en de hersenen over te nemen. Hiermee verkrijgen ze toegang tot hun herinneringen en kunnen ze er op elke manier menselijk uitzien, menselijk handelen en menselijk lijken. Na een periode van herstel kan de mens weer terugkeren naar zijn normale activiteiten, behalve, dat de hersenen nu volledig onder controle staan ​​van de Vril-parasiet.

Met de hulp van de Illuminati zijn Vril-reptilianen geïnfiltreerd op alle niveaus van de samenleving en bekleden ze machtsposities over de hele wereld. Je vindt ze op alle niveaus van de overheid, het bedrijfsleven, het bankwezen, het leger, wetshandhaving, journalistiek, media en entertainment.

Dit wordt gedaan om sleutelfiguren te verwijderen en te vervangen door een Vril-host. De mensheid wordt, als het aan dit ras ligt, geconsumeerd om ze vervolgens te vervangen door klonen. Deze klonen worden ook wel ‘Satans kinderen’ genoemd. De film The boys from Brazil laat letterlijk zien, hoe de klonen in het laboratorium worden gemaakt. Op deze manier zijn ze bezig deze planeet over te nemen.

De kloontechniek zelf hebben ze ontvangen van de ‘de Greys’. Volgens ‘Donald Marshall’, die beweert zelf een kloon te zijn, beschikken topwetenschappers in elk land ter wereld, over uiterst geheime kloontechnologie. Hier worden identieke menselijke klonen gemaakt, die op verschillende manieren kunnen worden ingezet. Deze bijna perfecte ’dubbelgangers’, kunnen worden gebruikt als ‘stand-ins’ voor topregeringsleiders en gekozen functionarissen, of worden op pad gestuurd om geheime spionagemissies en gevaarlijke spionagedaden uit te voeren.

Omdat alle kloonactiviteiten plaatsvinden in diepe ondergrondse militaire bases met zeer beperkte toegang, zijn ze in staat om dit voor het publiek verborgen te houden. Er wordt gewoonlijk een reeks van dezelfde klonen tegelijkertijd gecreëerd, waaruit de beste wordt geselecteerd. Aangezien elk lichaam slechts 5 maanden nodig heeft om volledig te worden voltooid en maar US$ 30 dollar kost, wordt de rest van dezelfde serie vernietigd.

Met oorspronkelijk DNA zijn klonen te vervaardigen..
Er gaan geruchten dat Barak Obama een kloon zou zijn van Akhnaton, en Michelle de kloon van Nefertiti. Op deze manier had de macht van Akhnaton en de Annunaki op aarde hersteld moeten worden. Het ‘Dreamstime Centrum’ is het belangrijkste klooncentrum ter wereld en wordt geleid door de G20. Dit is een internationale groep van staatshoofden en bankiers. De huidige voorzitter is ‘koning Salman bin Abdoel’ van Saoedi Arabië. Het logo van dit klooncentrum bevat het universele ‘symbool voor de pedofilie’. Dit vinden we ook terug op de kleding van de paus.

Het universele symbool voor pedofilie/kindermisbruik

Beroemdheden hebben zichzelf verkocht in ruil voor rijkdom en roem. Hun oorspronkelijke lichaam is geschonken aan de Vril, waarmee ze het hebben ingeruild voor verschillende klonen. Er zijn momenteel ongeveer 2000 perfecte klonen die ingezet worden in overheden, media en de amusementswereld. De waarheid zelf, is dus meer bizar dan fictie. Volgens Donald Marshall zijn alle kindersterren ofwel gekloond, ofwel door hun ouders verkocht in ruil voor veel geld.

Eén van de verklaringen voor het fenomeen dat vele beroemdheden met een blauw oog zijn gesignaleerd, is dat ze zijn gechipt. De chip zou via het oog zijn ingebracht en verbonden met het brein. Dit heeft tot gevolg dat het oog opzwelt en blauw wordt. Deze klonen, worden stuk voor stuk bewoond door de Vril-reptilianen.

Nederland en Zuid Afrika, behoren tot de meest criminele landen ter wereld met betrekking de kinderhandel, in de meest gruwelijke zin van het woord. Zuid Afrika heeft enorme satanische invloeden en is bij uitstek een DeepState land. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de apartheid, die er nog volop heerst. Vandaag de dag is het niet de zwarte bevolking maar zijn het de arme blanken, die enorm gediscrimineerd worden.

Nederland valt officieel nog steeds onder Nazi Duitsland.
Er is na de 2de Wereldoorlog nooit een vredesakkoord gesloten. De nazipraktijken hier, zijn gewoon doorgegaan en nooit gestopt. Voor de buitenwereld is dat altijd verdoezeld, door Nederland te presenteren als één van de meest tolerante landen ter wereld, waar alles mogelijk was. Hoe dichter we in de afgelopen decennia bij die middellijn van de sinusgolf kwamen, hoe minder er van die tolerantie overeind bleef.

Langzamerhand beginnen de contouren van de criminele overheid steeds duidelijker zichtbaar te worden. De rechterlijke macht in Nederland is zo door en door verrot, dat vrouwen en kinderen die zelf slachtoffer waren, ondanks meer dan overtuigende bewijslast, niet in staat zijn de daders, vaak afkomstig uit de hoogste kringen, achter slot en grendel te krijgen.

Alle rechtszaken die hiermee te maken hebben, zijn geseponeerd. De reden dat we momenteel opnieuw in een lockdown zitten, lijkt te maken te hebben met het feit, dat er een belangrijke hoorzitting, die deze schandalige praktijken onder de loep wilde nemen, op 6 oktober jl. gepland stond in het ‘Internationale hof van Justitie’ in Den Haag.

Alle zaken onder deze noemer, werden als gevolg van de onverwachts, opnieuw ingevoerde lockdown, enkele dagen daarvoor geseponeerd. Dat we hier niets over horen of lezen in de media, heeft te maken met het feit, dat ook in Nederland de media volledig in handen is van de corrupte overheid. Zij bepalen welk nieuws wel of niet naar buiten wordt gebracht. Waarschijnlijk wordt het nu ook duidelijk, waarom Trump en Poetin volledig worden afgemaakt in de Nederlandse pers.

De DeepState ook de boosdoener achter het Golfsyndroom?
Tot op de dag van vandaag, worden dagelijks, gemiddeld 20 veteranen de dood ingejaagd door zelfmoord als gevolg van het Golfsyndroom. Er zijn rapporten boven water gekomen waaruit blijkt, dat de soldaten die vochten in de Golfoorlog, andrenochrome-poeder, afkomstig van bloed van zeer getraumatiseerde kinderen (HIER), door hun voedsel hebben gekregen. Hierdoor raakten ze verslaafd aan een drug, die vele malen sterker is dan heroïne, en die hen agressief en vechtlustig maakten.

Toen deze soldaten vervolgens aan het eind van de oorlog naar huis werden gestuurd, begonnen de afkickverschijnselen van een verslaving, waar ze niet van bewust waren deze te hebben. Dit had tot gevolg, dat ze in enorme depressies en psychoses terechtkwamen, en niet meer in staat zijn in een ‘normale’ wereld te functioneren.

Alles is erop gericht om ons ziek te krijgen en uit te roeien. Energetische ondermijning. Denk hierbij aan vaccinaties; 5G, de mondkapjes waardoor we te weinig zuurstof krijgen; isolatie; lockdown waardoor mensen die hulp nodig hebben voorrang moeten verlenen aan een ziekte, die niet erger is dan de griep, bevolkingsonderzoeken e.d.

Dat HCQ zo wordt tegengehouden door de overheid, zou wel eens een hele andere reden kunnen hebben, als algemeen wordt aangenomen. Er is een rapport verschenen, waaruit blijkt dat het ijzergehalte in de bloedcellen, bij het gebruik van andrenochrome, enorm toeneemt. Bij een langdurig gebruik, worden de mitochondria in de nieren, door de opbouw van het ijzer, vernietigd.

Deze opbouw resulteert in een anafylactische shock, waardoor spieren gaan stuiptrekken. Dit was zowel bij Hillary als Angela Merkel zichtbaar. HCQ blijkt als een magneet op dit ijzergehalte te werken, met als gevolg dat bij inname de bloedcellen aan elkaar klikken en een slang gaan vormen. Dit heeft onmiddellijk de dood tot gevolg.

De Patriotten
Het veld dat lijnrecht tegenover het bovengenoemde veld van de Vril staat, is het veld van de patriotten, waar president Trump deel van uitmaakt. Er zijn geruchten dat zij in 2016 bepaalde kansen mistten om ‘de Event’, te activeren. De opzet was om hiermee de aarde te bevrijden van de Deepstate. Vanaf dat moment, is Q-anon ingezet om de mensheid te informeren. Er zou een parallelle wereld zijn gecreëerd waar we nu op 2 april 2021 gaan inschuiven.

Dit, was een bericht waar al mijn alarmbellen van gingen rinkelen.
Ik kon gelijk doorzien wat er gaande is. Zoals je hebt kunnen lezen in mijn vorige artikel ’Het nulpunt’ (HIER), is de komende reset al in volle gang en niet meer te stoppen. Om te voorkomen dat de hele mensheid straks uit de Matrix stapt, zijn ze bezig dit te verbloemen met een hele agenda, vol met lokkertjes om de mensheid zoet te houden. Denk hierbij aan:

 • Arrestatie van de Cabal ( maar wat heb je daar aan met al die klonen)
 • Reset van de financiële systemen ( NESARA & GESARA)met een eerlijk financieel systeem, met welvaartsfondsen voor de gehele mensheid (in onze echte wereld bestaat geen financieel systeem, laat staan belasting)
 • De vrijgave van informatie over buitenaardse zaken.
 • Introductie van nieuwe geavanceerde technologieën (Tesla en tijdreizen)
 • NIEUW regerings-/politiek systeem, onderwijssysteem, gezondheidszorgsysteem, etc.
 • Het Kwantum internet zal worden geïntroduceerd d.m.v. een geïmplanteerde chip, waarmee we staat zullen zijn om met ons zelf te communiceren, 20 jaar in de toekomst; of telepathisch communiceren met iemand in andere sterrenstelsels en tot dingen in staat zijn, die we momenteel voor onmogelijk houden etc.etc.

Ook dit is allemaal al in volle gang. Neem bijvoorbeeld de muur, die momenteel gebouwd wordt tussen Mexico en de VS. Deze is volledig gebaseerd op Tesla energie. De muur is namelijk opgebouwd uit miljoenen gigantische stemvorken. De frequentie, die geproduceerd wordt door deze stemvorken, zendt een disharmonieuze golf uit naar de 5G-60GHz, zodat deze wordt vernietigd. 5G zelf, is een helende frequentie, met als gevolg, dat alle zendmasten, in gezondheid bevorderende masten zullen worden getransformeerd.

Die frequenties, zullen worden verspreid via de glasvezelkabels en hebben binnenkort een wereldwijd bereik. Ook monitoren de stemvorken de bioritmen van de mensen. Hiermee kan exact worden gemeten, hoeveel en wat voor soort mensen de muur naderen. Het detecteert namelijk mensen uit àlle dimensies. Klonen kunnen worden tegengehouden en geneutraliseerd.

Door middel van het aanwakkeren van het christendom bereiden ze de terugkeer van ’Christus’ voor. Denk hierbij aan de stap van Trump, om de Amerikaanse ambassade te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Hun plan is, om daar de tempel voor de 3de keer te laten herrijzen op de Tempelberg. Alle vredesovereenkomsten, die Trump in het Midden Oosten aan het afsluiten is, zijn hier een onderdeel van. Jared Kushner, de echtgenoot van Ivanka Trump, de dochter van Trump speelt hier op de achtergrond een zeer belangrijke rol in en is zelf van een zeer invloedrijke Joods Orthodoxe afkom.

Hij is mede-eigenaar van ‘Kushner Companies (HIER) , dat notabene zijn hoofdkantoor heeft op ‘666, Fifth Avenue ‘ in New York. De symboliek spreekt boekdelen en zou wel eens hun ondergang kunnen worden. Dit is allemaal misleiding en afleiding om te voorkomen, dat we gaan ontdekken, dat we allemaal stuk voor stuk de ‘Christos’ ( met een ‘o’ i.p.v. ‘u) energie binnenin ons meedragen. De Hebreeuwse naam voor Jezus is: ‘Ishahu’ en betekent letterlijk: Leraar van de oorspronkelijke kennis.

Dit houdt in, dat wanneer we weer aangezet worden, we stuk voor stuk allemaal ‘Jezus sen’ en Goden zullen zijn. Dan gaan we ontdekken, dat àlle religies en geloofsovertuigingen op aarde bedoeld waren om de mensheid te onderdrukken en gevangen te houden binnen de Matrix. Als mensheid hier op aarde, zijn we dus vastgelopen door ons lage bewustzijn. Wie we wèrkelijk van binnen zijn , weten we op dit moment niet. Wat we weten is slecht een opeenvolgende verzameling van herinneringen uit dit leven.

Onze binnenwereld sluit niet aan op de buitenwereld.
Door het collectieve kuddegedrag van de mensheid, die volledig gehypnotiseerd is, zijn we zelf, niet in staat om ons hieruit te gaan bevrijden. Daar hebben we onze familie uit de oorspronkelijke wereld voor nodig. Iedereen in het multiversum is energetisch met elkaar verbonden. Gebeurt er iets heftigs op deze planeet, dan zal dit door rimpelen naar alle universa, en ook daar voelbaar zijn. Zo werkt kwantum fysica. Wanneer een groep mensen van hier, oog in oog zal komen te staan met mensen uit de oorspronkelijke wereld, zal onherroepelijk tot gevolg hebben, dat er een kruisbestuiving van bewustzijn plaatsvindt.

De bewustzijnsvelden zullen namelijk samenvloeien, met als gevolg, dat ons bewustzijn hier, een enorme sprong gaat maken. Dit zal een rimpeling door het hele bewustzijnsveld van de aarde sturen , en het gemiddelde bewustzijn verhogen en  meer mensen wakker schudden. De mensen, die hun rechtstreekse ontmoeting hebben gehad, zullen namelijk onmiddellijk aanstaan en bevrijd zijn uit de Matrix. Zij zullen op hun beurt, nieuwe ontmoetingen organiseren voor de mensen uit hùn omgeving.

Hierdoor zullen ook deze mensen worden aangezet. Hoe meer ontmoetingen, met steeds groter wordende groepen, hoe sneller het gemiddelde bewustzijn op aarde verhoogt gaat worden. Deze rechtstreekse ontmoetingen, worden momenteel op verschillende plekken op aarde voorbereid. Zodra het van start gaat, zal het zich als een snel groter wordende olievlek, over de hele planeet gaan verspreiden. Hier zijn de machthebbers van op de hoogte, en is de reden, dat momenteel alles op slot wordt gedraaid. Laat je dus niet ontvoeren door angst, voor alles wat er om je heen gebeurt.

Het zal in eerste instantie waarschijnlijk alleen nog maar erger worden. Dit, zijn exact dezelfde soort uitdagingen waar we ook mee te maken krijgen als we overlijden. Sinds het moment, dat ons bewustzijn besmet is geraakt met een virus, zijn we in een bewustzijnsval terecht gekomen. In deze artificiële realiteit, worden we zogenaamd geboren en gaan we dood. Hierdoor, zijn we gaan geloven dat we sterfelijk zijn. Het tegendeel is echter waar. We zijn onsterfelijk, hebben altijd geleefd en zullen altijd leven.

Vanaf de geboorte, worden we volgepompt met angst, trauma en stress.
Hierdoor, krijgt het brein niet langer de mogelijkheid de emotie te verwerken en stopt het weg, in een doosje met onverwerkte emoties. Het lichaam, wordt dus niet op de hoogte gebracht. De eerstvolgende keer, dat er een soortgelijke situatie plaatsvindt, raakt het lichaam in een soort shock, omdat het niet weet, hoe het met deze informatie om dient te gaan. Die shock creëert stresshormonen. Deze schakelen het afweersysteem uit, met als gevolg dat de afbraak van het lichaam ontstaat. Dit veroorzaakt ziekte en/of een burn-out, wat uiteindelijk de dood tot gevolg heeft.

Zó dichtbij is het verhaal van de spirituele machine… ‘Need to say more’.. Kurzweil is een van de mensen achter Google. Een bedrijf waar medewerkers de klanten al waarschuwen om GEEN zaken mee te doen… (klik voor artikel)

Zodra je lichaam is overleden, zullen de ‘hackers’ alles uit de kast halen, om jou uit je lichaam te lokken. De reden hiervoor, is het doosje met onverwerkte emoties. Hoe voller dit doosje, hoe meer waard je bent voor hen. Je zult overspoelt worden met allerlei afleidingen, geheel op jou afgestemd. Deze, kunnen variëren, van de hereniging met overleden dierbaren, opgestegen Meesters die je verwelkomen, engelen, muziek, een geopende poort naar de hemel etc. etc.

Deze onverwerkte emoties, creëren een explosie, die mits je kapitein van je eigen schip blijft en je niet af laat leiden door mondkapjes; de druk om je heen van in slaap zijnde mensen, de huichelachtige overheid en Media etc….. je terug naar de quarantaine grens brengen. Vervolgens, wordt je bewustzijn daar heel snel hersteld naar de 100%, waarna je terug kunt keren, naar onze oorspronkelijke wereld. Laat jij je echter wel afleiden, dan vindt die explosie eveneens plaats en zal onmiddellijk worden afgetapt. Dit is het delven van het goud, waar Zecharia Sitchin over spreekt, in zijn boek ‘De twaalfde Planeet’.

Vervolgens, wordt je dan naar de ‘Witte Tunnel’ geleid, waar je geheugen van dit leven volledig zal worden gewist. Zodra je ontwaakt, zal je ontdekken, dat je nog steeds besmet bent met het virus, waarna je onmiddellijk terug in dit zelfde leven, geboren zult worden. Dit leven, heb je vaak al vele malen geleid en zal doorgaan, tot je beseft, dat jij de enige levende persoon binnen in je eigen hologram bent en dat er niemand belangrijker of meer waard is, dan jijzèlf.

Dit verklaart ook de Dejavu’s in je leven en waarom het kan, dat je mensen herkent, die je in dit leven nog nooit hebt ontmoet. Houd er rekening dat alles de komende maanden in elkaar stort. Zie het als iets positiefs omdat hieruit een hele nieuwe beschaving zal worden opgebouwd die overeenkomt met hoe wij dat van binnen voelen. Dus alle bestaande structuren dienen te verdwijnen. Aanvaard de situatie, herken de verschillende velden, breng jezelf continu naar je nulpunt en weet dat de verandering nabij is.

Harriet Algra
oktober ’20

totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding:

https://donaldmarshallrevolution.com/

GENE DECODE CoVFeFe Mystery Solved! Trump, 5G, 6G-Zeno Effect, Adrenochrome, White Rabbit, HQC, Wall

https://www.youtube.com/watch?v=O3A7mJ94wb4&w=420&h=237

This Is So Much Bigger Than We Thought! Trump Wasn’t At Walter Reid!!!

https://youtu.be/uXgsSQtIqGc

Part 1 Show Page: https://sarahwestall.com/deep-inside-the-satanic-cabal-world-agenda-leadership-structure-rituals-w-jessie-czebotar-1of3/

Part 2 Show Page: https://sarahwestall.com/deep-inside-the-satanic-cabal-world-agenda-leadership-structure-rituals-w-jessie-czebotar-2-of-3/

Part 3 Show Page: https://sarahwestall.com/deep-inside-the-satanic-cabal-world-agenda-leadership-structure-rituals-w-jessie-czebotar-3-of-3/

https://youtu.be/qK6AQm8nw_I After Hours: NY Post Hunter Biden Scandal with Steve Bannon

https://youtu.be/yWNJKZ2NJIc Project Monarch

https://youtu.be/v5LuWwyF2yU  Donald Trump and the Christian Zionists

3 gedachten over “De verschillende velden..

 1. Wat een mooie muur in de USA Harriet. Ik merk dat je van onderzoeken houdt, hier John Urwin: https://www.youtube.com/watch?v=lwb5rzJ_DyE&list=PLBP0QAPnz-U7ifNbPgLcXq3mz6bCTSbdc&index=1 die een boek schreef over zijn ervaringen; The sixteen, de 16 en hij onderging een angstcontroleprogramma, verder heeft zijn groep 2 van de 6+ emerald tabletten in beslag genomen waar geheime informatie op staat. De nazigroep had er ook 2 en daardoor wisten ze de torens te vernietigen, 911. Het boek kan je alleen rechtstreeks bij John bestellen, misschien een goed idee als Guido er 100 besteld (makkelijk voor ons en voor John Urwin).
  Hier is Elana Freeman: https://projectcamelotportal.com/2020/09/30/elana-freeland-under-ionized-skies/ hoog aanbevolen! Alles goeds gewenst en leuke lach-foto van jou!

 2. Dank voor je artikel, Harriët! In een deel van ervan kan ik meegaan, maar waar ik je niet volg is dat je de gechannelde boodschappen van opgestegen meesters (hoort daar ook AA Michael bij?), van de Pleiaden etc… op 1 lijn stelt met de Christelijke Zionosten, de Paus, Donald Trump etc… De Pleiaders onthullen al jaren geleden kindermisbruik etc…(boeken van Barbara Marciniack), maar ze zetten vooral de mens weer in zijn eigen krachtcentrum, althans, zo ervaar ik dat. Evenals de boodschappen van AA.Michael: wat een vuur doet hij opvlammen in je eigen hart! De flower of life ken ik alleen als een ongelooflijk bekrachtigend symbool, bedoel jij één of andere beweging die zich zo noemt?
  Jouw artikel komt bij mij eerder beangstigend over, zeker ook op het einde: zelfs bij ons sterven zullen we in gevaar voor hacking zijn, terwijl ik geloof dat iemand die tijdens zijn leven zoveel mogelijk vergeving, mededogen dankbaarheid en onvoorwaardelijke Liefde heeft beoefend, bij zijn dood zal overgaan naar een Liefdevolle dimensie in het Licht van Christus. Trouwens, hoe meer we tijdens ons leven bezig zijn met die slechte scenario’s, hoe meer we ze versterken, toch? Dan beter met positieve wendingen in je hoofd rondlopen terwijl je tenslotte alleen maar je eigen steentje kunt bijdragen door je woorden, gedachten en handelingen…

 3. Yvonne Keuls heeft al jaren geleden kindermisbruik door lieden van de rechterlijke macht aangekaart. Zij heeft hierover het boek ‘Het verrotte leven van Floortje Bloem geschreven. Yvonne Keuls was bevriend met de schrijfster Hella Haase en de echtgenoot van Hella Haase Jan van Lelieveld was o.a. rechter bij de Rechtbank Den Haag. Kort voor Hella Haases dood in 2011 heeft zij documenten aan Yvonne Keuls overhandigd met info over met name kinderrechters, die hun handen niet thuis konden houden. Het misbruik vond plaats in het Rechtbankgebouw op zaterdag en op de achterbank van dienstauto’s; zeg maar het Demmink-scenario.
  Yvonne Keuls (1932) was onlangs aanwezig bij een uitzending van Café Weltschmerz waar een uitzending van het VPRO-radioprogramma Argos over kindermisbruik onderwerp van gesprek was.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.