Advertentie

Over Boviswaarde, dimensies en de magnetische aantrekkingskracht van God..


zonnebloem pendelDineke Jongepier kwam een jaar of 30 geleden in aanraking met het fenomeen ‘Radiësthesie’ , maar zij wilde hier aanvankelijk niets van weten, daar dit een wereld van informatie opende waar je in die tijd nog nauwelijks over hoorde. Radiësthesie staat in de volksmond bekend als ‘pendelen’.
Daar van meet af aan al hetgeen Dineke pendelde volledig rationeel verifieerbaar juist was, heeft zij zich verder in deze techniek ontwikkeld tot een betrouwbare bron van informatie, waarmee zij juist in deze tijd regelmatig naar buiten treed. (Al eerder verscheen hier op de site een artikel over haar, dat je kunt lezen door HIER te klikken).

Veel mensen met allerlei problemen hebben bij de radiësthesie veel baat en Dineke is slechts het kanaal waardoor de informatie kan binnenkomen. Deze informatie komt bij de mens vanuit zijn/haar onderbewustzijn en is gericht op het helen van iemand zowel op het fysieke als psychische vlak. Ook is het voor Dineke mogelijk informatie te downloaden uit het Universeel bewustzijn en/of Akashakroniek mits deze informatie vrij gegeven mag worden voor ons mensen. Alleen met een instelling van zuivere ethiek  krijgt men toegang tot dergelijke bronnen van bewustzijn.

Dineke’s echtgenoot Karel Jongepier, is sinds zijn vroege jeugd een onderzoeker naar de universele waarden van het leven. Door vallen en opstaan heeft hij veel spirituele kennis vergaard en vanuit deze kennis is hetgeen door Dineke naar de oppervlakte wordt gebracht, in begrijpelijke woorden er uitleg aan te geven, aan eenieder die openstaat voor zijn/haar verdere ontwikkeling in bewustzijn. Samen zijn Karel en Dineke actief in de praktijk van Dineke: DJR-advies.nl

x

* * *  

x

Over Boviswaarde, dimensies en de magnetische aantrekkingskracht van God..

2013 © Dineke Jongepier

x

Dineke Jongepier
Dineke Jongepier

De Boviswaarde is vernoemd naar André Bovis die zich voor de 2e wereldoorlog bezig hield met de kwaliteitscontrole van voedingsmiddelen. Hij ging ervan uit dat al het tastbare en ook het niet fysiek tastbare een bepaald straling uitzendt. De frequentie of golflengte van deze straling welke mede gerelateerd is aan de zogenaamde ‘angström-eenheden’ en verder uitgewerkt is door de natuurkundige Simonéton met de Biometer, geeft een bepaalde waarde aan die nu algemeen bekend is als De Boviswaarde.

Gezonde mensen hadden volgens Simonéton een waarde van 6500 tot 8000 Bovis en via mijn metingen klopte dit bij mijn cliënten tot ongeveer oktober 2012. Tot die tijd was bijna iedereen afgestemd op de frequentie van de 3e dimensie van de aarde. Bleef je waarde dus tussen de 6500 en 8000 eenheden, dan was je gezond en paste je volledig in het beeld van de Boviswaarde. Na oktober 2012 steeg de frequentie van de aarde van midden 3e dimensie naar eind 3e dimensie, zoals ik dat kon meten op de door mij ontworpen tabel van de dimensies. Gezonde mensen kregen daardoor een bereik van 6500 tot 8500 eenheden en zij die tegen de 8500 eenheden aanzaten resoneerden bij mijn metingen met de aardse frequentie van eind 3e dimensie.

De Fransman André Bovis, met pendel boven zijn zelf ontwikkelde schaalverdeling. De Bovis-schaal.
De Fransman André Bovis, met pendel boven zijn zelf ontwikkelde schaalverdeling. De Bovis-schaal.

Het merkwaardige is dat vanaf november 2012 steeds meer van mijn cliënten een Boviswaarde begonnen te tonen van 8500 tot 10.000 Bovis-eenheden. De enige verklaring hiervoor vond ik op mijn dimensie-tabel, want wat bleek, deze mensen begonnen te resoneren met dimensies die hoger waren dan de 3e dimensie. Het kwam voor dat men resoneerde met begin- midden- of eind- 5e dimensie. Wat was hier in hemelsnaam aan de hand..? We hadden bijna allemaal gehoord van de Maya-kalender. en daarin werd aangekondigd dat er op 21 december 2012 een punt bereikt zou worden in ons zonnestelsel, waardoor een tijdperk werd afgesloten en de Aarde en haar bewoners, een nieuw tijdperk met een hogere frequentie zouden ingaan.

Ik heb dan ook kunnen meten dat de eerste veranderingen plaatsvinden in onze fysieke- en etherische- lichamen en dat er processen van bewustzijnsveranderingen gericht op deze hogere frequenties, het spiritueel proces van spirituele groei enorm stimuleren. Een hogere Boviswaarde heb ik ontdekt komt allereerst voor bij de ‘oudere zielen’ dit zijn mensen die al vele levens op aarde hebben gehad en vaak hun eerste bewuste leven als mens in de Lemurische- of Atlantische tijd hebben ondergaan. Dit noem ik oude zielen, die bij hun incarnatie nù meestal afkomstig blijken te zijn uit een hoger hemelgebied welke op mijn zielentabel wordt aangegeven als ‘de wereld van de intuïtie’.

Heeft men een hogere Boviswaarde, dan is die meestal ontstaan rond 21 december 2012 en in dat geval hebben de Maya’s volkomen gelijk met hun aankondiging tot grote veranderingen voor mens en aarde. Wat echter ook zeer opmerkelijk is, is dat deze personen met een hogere boviswaarde vaak beschikken over een goed onderscheidingsvermogen over datgene wat goed of minder goed aanvoelt en/of wat is gemanipuleerd. Vergeet niet dat de donkere krachten, die nog steeds veel macht hebben op deze Aarde, door manipulaties ons trachten de weg tot bewustzijnsgroei te versperren. Maar ze hebben daar steeds meer moeite mee, gezien de frequentieverhoging van de kosmische straling die ons steeds sterker kan bereiken.

'Zo boven, zo beneden. De mens is met zijn blik op de onmetelijkheid tevens in onderzoek naar zijn eigen onmetelijke diepte..
‘Zo boven, zo beneden. De mens is met zijn blik op de onmetelijkheid tevens in onderzoek naar zijn eigen onmetelijke diepte..

Dus iemand met en hoge Boviswaarde (8500-10.000) heeft dan ook meestal een goed onderscheidingsvermogen. Dan meet ik vervolgens de spirituele groei en dat heeft weer te maken met het eenheidsgevoel aller dingen, maar bovenal met een onvoorwaardelijk Godsvertrouwen. Ik kom er via mijn metingen (maar ook al via mijn eigen intuïtie) steeds meer achter dat het alleen maar draait om onvoorwaardelijk Godsvertrouwen, hetgeen betekent uitbreiding van ons bewustzijn richting Universeel bewustzijn.

Nu weet ik ook dat het woord ‘God’ voor velen nogal ‘beladen’ aanvoelt, maar die beladenheid zit natuurlijk niet in God, maar in de persoon zelf. Bijvoorbeeld doordat die persoon mogelijk zó gehersenspoeld is door kerkelijke instituten van opgelegde macht, dat men de ketenen van deze beklemmingen op een gegeven moment heeft verbroken en in vrijheid zonder God die gekoppeld was aan de kerk, althans dat dacht men, verder wou gaan.

Men maakte en maakt daarbij een lange zoektocht langs vele alternatieve spirituele en therapeutische wegen, vaak zonder het besef dat diep in de mens zelf de aanwezige Goddelijke vonk (de monade) haar zwak magnetische impuls uitzendt om verbinding te zoeken met de enorme magnetische kracht van één van de aspecten van God. Op het moment dat ik met dit artikel bezig was en even een pauze inlaste, keek ik bij toeval op de website www.olympiczion.nl en zag tot mijn verbazing een artikel over een boek van Deepak Chopra, getiteld: ‘Hoe wij God kunnen ervaren’. Hierin worden de zeven fasen van God aangegeven, die wij in ons spiritueel bewustzijnsproces stap voor stap gaan ervaren.

De zeven fasen zijn:

1e God de Beschermer,
2e God de Almachtige,
3e de God van de Vrede,
4e God de Verlosser,
5e God de Schepper,
6e de God van de Wonderen,
7e De God van het Zuivere Zijn, ‘Ik Ben ‘

Kosmisch bewustzijn; de onlosmakelijke verbondenheid met Al-dat-Is.
Kosmisch bewustzijn; de onlosmakelijke verbondenheid met Al-dat-Is.

Daar waar ik een onvoorwaardelijk Godsvertrouwen meet bij iemand, meet ik ook vele openingen naar paranormale gaven van hogere orde welke zich openbaren in het genezen van anderen of tot het aandragen van inzichten waarbij het leven zich ontvouwt tot een bron van gelukzaligheid en voorspoed. In voorgaande metingen gebruikte ik een tabel van het gebed van het – Onze Vader – welk gebed verdeeld was in 7 fasen en daardoor had ik de mogelijkheid te meten in hoeverre iemand stond in zijn/haar Godsvertrouwen. Nu, door deze aanreiking  van het boek van Deepak Chopra heb ik een nieuwe tabel ontworpen, waardoor ik nog meer de mogelijke ontwikkelingen van iemands Godsvertrouwen kan en mag meten. Vaak blijkt dat de mensen die op mijn pad komen, nog een spirituele levenstaak voor de boeg te hebben, die weer te maken heeft met de grote veranderingen die langzaam maar zeker op ons mensen afkomen.

Wat ik verder heel opmerkelijk vind, is dat in vervolg-rapporten van mijn cliënten zich een opwaartse lijn openbaart in het afgestemd zijn op de dimensies. Iemand die een paar maanden geleden nog met zijn/haar ontwikkeling op de 5e dimensie was afgestemd, blijkt nu al afgestemd te zijn op de 6e, 7e of zelfs 9e dimensie. Ik heb daar maar één verklaring voor en dat is dat wij straks na de transformatie van de Aarde volledig kunnen beschikken over alle mogelijkheden die God nu nog voor ons verborgen houdt. Blijkbaar  vindt er een omzettingsproces in onze lichamen plaats, ik bedoel dan zowel ons fysieke- etherische- emotionele- mentale- als spiritueel lichaam (welke laatste alleen bewustzijn is).

Nu kom ik op een heel belangrijk thema, want indien wij mee stijgen in de transformatie naar hogere dimensies, zoals ik dat meet, meet ik ook dat allerlei geneesmiddelen en voedingssupplementen die wij tot nu toe gebruikten ter verbetering van onze gezondheid, ook resoneerden met een bepaalde Boviswaarde. En zolang als onze Boviswaarde niet boven de 8500 eenheden uitkwam (wat ook niet kon in de 3e dimensie..), deze geneesmiddelen en supplementen over het algemeen goed voor ons werkten. Echter wat blijkt? Geneesmiddelen en voedingssupplementen, die niet louter plantaardig zijn,  stijgen niet mee in hun Boviswaarde en blijven gekoppeld aan de frequenties van de 3e dimensie..!

tabel-goddelijke-essentieDus wat in het verleden nog geneeskracht had voor personen die resoneerden met de 3e dimensie, heeft door onze frequentieverhoging zowel in Boviswaarde als in dimensies, geen of veel minder invloed meer op het helen van ons lichaam. Dat dit een alarmerende situatie is zal duidelijk zijn, daar de mogelijke verstrekking van dezelfde geneesmiddelen en/of voedingssupplementen gewoon doorgaat, zonder dat men in de gaten heeft, dat deze middelen misschien een gepasseerd station zijn. Alles wat een Boviswaarde heeft lager dan de eigen Boviswaarde brengt namelijk geen verbetering. Alles wat een hogere Boviswaarde heeft dan de persoon die het gebruikt, zal daar in toenemende mate baat bij hebben. Of in goed Nederlands: het ene geeft je energie, terwijl het andere je energie kóst..!

De hoogste Boviswaarde  van 23.000 eenheden welke gekoppeld is aan de Goddelijke dimensie, heeft dan ook, zoals ik dat meet, een Goddelijke genezingskracht. Hierboven een schema van natuurlijke middelen met deze hoge Boviswaarden, die bij gebruik (na meting welk middel nu van toepassing is) ons fysieke en etherische lichaam stuwen naar heelheid en transformatie. Door mijn metingen heb ik het terrein van wetenschappelijk onderzoek verlaten en bevind ik mij op een pad van nieuwe ontdekkingen die door het trendmatig wederkerend patroon een steeds betrouwbaarder identiteit krijgen. Hoe sneller de transformatieprocessen in ons plaatsvinden, des te scherper wij ons dienen af te vragen of de tot nu toe toegepaste voedings- en genezingspatronen nog resoneren met ons eigen wezen..!

De moluculaire opbouw van het vitamine-B12 complex
De moluculaire opbouw van het vitamine-B12 complex

In mijn metingen waarbij het proces tot verhoging van zowel de Boviswaarden als de dimensies wordt aangetoond, meet ik ook bij bijna al mijn bezoekende mensen een enorm tekort aan Vitamine C en B12 alsook het sporenelement Molybdeen. Deze supplementen dienen het transitieproces in onze lichamen en vooral Vitamine B12 speelt hierin een zeer grote rol, juist omdat deze vitamine vele fysieke en psychische klachten aangaande het proces van transitie reduceert  of doet verdwijnen. Er is hier veel bewijs voor en het blijkt dat alleen een vitamine B12 met een hoge dosering nu nodig is. Ook de Boviswaarde van de te gebruiken B12 dient zeker zeer hoog te zijn. Ons is een Vitamine B12 bekend met een Boviswaarde van 23.000 eenheden en deze vertegenwoordigt qua inhoud en werking de Goddelijke essentie en dient het transitieproces volledig.

Schema
Wat men zich nu dient af te vragen is: of er de laatste tijd ontwikkelingen in ons hebben plaatsgevonden fysiek, psychisch of spiritueel, welke voorheen onbekend of niet duidelijk waren. Heb ik nog wel dezelfde energie als een tijdje terug en/of bots ik nu ik het zo bezie steeds meer met mijn omgeving? Waarom interesseren mij bepaalde zaken nu minder dan voorheen? Waarom zit ik steeds meer niet lekker in mijn vel? Dit alles zou kunnen duiden op de processen die ik hierboven heb benoemd.

In een van mijn vorige artikelen heb ik ook een schema van de door mij gemeten boviswaarden geplaatst, dit trekt natuurlijk allerlei andere personen aan om ook een pendel ter hand te nemen en dan op eigen kunne tot metingen over te gaan. Dat dit natuurlijk metingen oplevert die nogal uiteenlopen met metingen van anderen zal denk ik niet zo verwonderlijk zijn, want niemand wordt belet om radiësthesie te beoefenen. Ik wil wel opmerken dat het alleen werkt, indien zuivere intentie aanwezig is en het bij incarnatie tot de spirituele levenstaak behoort dit in nederigheid en dienstbaarheid naar de medemens te mogen doen.

animated pendel99Het terrein van radiësthesie beslaat enorme ragfijne frequenties in de verschillende dimensies. Zonder spirituele achtergrond over de kennis van de zeven werelden welke men dient te hebben om zuivere en manipulerende krachten te onderscheiden, worden er valkuilen geplaatst, waarbij men meegezogen wordt in het vertrouwen stellen, daar waar men het juist niet dient te doen. De sluwheid van Satanische krachten blijkt nog steeds zeer groot te zijn en bij ontmaskering zoals ik dat al een aantal keren heb meegemaakt, slaan de vlammen van woede naar alle richtingen, maar verdwijnen op slag door de intentie van Liefde en zuivere afstelling op de Goddelijke energie. Je onvoorwaardelijk verbinden in overgave met de Godheid in je diepste wezen doet werkelijk wonderen, zoals ik dat regelmatig van mijn clientèle mag te horen krijgen.

Al jaren heb ik drie stellingen neergezet waarom het in je leven gaat om tot een spiritueel bewust mens te worden.

1. Heb een goed onderscheidingsvermogen tussen hetgeen wat goed of niet goed aanvoelt of wat mogelijk gemanipuleerd is. Juist iedereen die zich beweegt op het terrein van spiritualiteit en zich daarin verdiept, wordt overspoeld met informatie via boeken, websites, sprekers, therapeuten, healers e.d. en ook juist op dat terrein trachten de donkere krachten veel verwarring te stichten. Ga dan ook altijd met je gevoel naar je hart, want je hart is gekoppeld aan zuivere intentie.

2. Heb een onvoorwaardelijk Godsvertrouwen. Indien je dat hebt ontwikkeld, dan voel je de intentie van de Godheid stromen door je hele wezen en weet je je beschermt en afgestemd op je spirituele ontwikkeling, waarbij je vrij bent van de invloed van je omgeving en deze vrijheid stuwt je tot grote creativiteit en het verkrijgen van een heerlijke gemoedsrust.

3. In deze gemoedsrust koester je je dicht bij je eigen kern. Je eigen zielenafkomst en niets en niemand zal jou nog uit balans kunnen brengen. Je weet je verbonden en gesteund door de hoogste krachten en je voelt de werking van de engelen om je heen. Je bent onderweg te transformeren en je weet dat al het leed om jou, in jou en op de aarde uiteindelijk zal verdwijnen en dat jij op jouw manier hier een bijdrage aan mag geven.

Tot slot nog even iets over de Boviswaarde. In mijn vorige artikel (HIER) gaf ik aan dat de Boviswaarde van Anjers 23.000 bedraagt. Er zijn mogelijk nu of in de toekomst ook genetisch gemodificeerde bloemen en deze hebben dan een veel lagere Boviswaarde. De Goddelijke identiteit van liefde en blijdschap is hierin verdwenen en dat is kenmerkend voor een hoop zaken die in deze tijd plaatsvinden. Passie en plezier zijn vaak de sleutels tot ‘gods’-herkenning..

Dineke Jongepier-Rijskamp

www.djr-advies.nl  info@djr-advies.nl

 

23 gedachten over “Over Boviswaarde, dimensies en de magnetische aantrekkingskracht van God..

 1. Dineke, heel interessant artikel dat ik met veel plezier heb gelezen… het resoneert geweldig. Toen ik de laatste zinnen van het artkel las moest ik gelijk denken aan de discussie hier op wtk over vaccinaties.

  “Echter wat blijkt? Geneesmiddelen en voedingssupplementen, die niet louter plantaardig zijn, stijgen niet mee in hun Boviswaarde en blijven gekoppeld aan de frequenties van de 3e dimensie..!”

  En het verbazingwekkende is dat toen ik de link naar Olympic Zion opende, ik terecht kwam bij een artikel over vaccinaties en het verschijnsel ADHD. Ik geloof al heel lang dat het verschijnsel ADHD veroorzaakt wordt door het feit dat babies en kleine kinderen ZIEK worden gemaakt doordat we ze vaccineren. Die middelen werken niet meer in deze tijd. Vervolgens stoppen we die kinderen met zogenaamde ADHD verschijnselen ook weer vol met medicijnen als Ritalin, waardoor het ziekmakende proces alleen maar wordt versterkt. Dineke, jouw artikel geeft op veel vragen die ik had antwoorden!

  1. Overigens zijn het niet alleen de vaccinaties en medicijnen die leiden tot gedrag bij veel kinderen, die met containerbegrippen als ADHD worden aangeduid. Ik heb zelf gemerkt de laatste jaren, waarin ik veel bewuster ben geworden en veel meer naar binnen ben gegaan, dat ik veel hoogevoeliger ben geworden van “stress” die veel mensen bij zich dragen. Ik merk gewoon dat veel, vaak jonge mensen in de leeftijd van zo’n 30-45 jaar in de bloei van hun leven vaak teveel hooi op de vork nemen en daardoor enorm veel “stress” met zich meebrengen. En juist in die leeftijd groeien hun kinderen op, en de kinderen die in deze tijd geboren worden zijn vaak ook hooggevoelig. Ik ben er van overtuigd dat die kinderen die “stress” heel erg voelen in hun systeem en nog niet in staat zijn om zich daartegen te wapenen. En aangezien die ouders er over het algemeen niet van bewust zijn dat hun “stress” leidt tot het gedrag van hun kind/kinderen, zullen ze er ook niet adequaat hierop kunnen inspelen. Sterker nog, ze zullen vaak gedrag vertonen en maatregelen treffen die het door hun als ongewenst beschouwde gedrag van hun kind/kinderen alleen maar versterkt.

  2. En tenslotte, lieve Dineke, ben ik heel erg getriggerd door jouw volgende zin “Een hogere Boviswaarde heb ik ontdekt komt allereerst voor bij de ‘oudere zielen’ dit zijn mensen die al vele levens op aarde hebben gehad en vaak hun eerste bewuste leven als mens in de Lemurische- of Atlantische tijd hebben ondergaan.”

   Hoe is het toch in vredesnaam mogelijk dat ik afgelopen week mij hier op wtk nog afvroeg wat mij de afgelopen jaren zo heeft getrokken naar de Andes landen (Ecuador, Peru en Bolivia) met een heel hoge Lemurische energie en naar de Sinai woestijn met een hele hoge Atlantis energie. Ik heb \zowel in Peru als in de Sinai wostijn vaak deja vu gevoelens gehad. In Peru, in en zweethut, ging ik zelfs zo ver dat ik mij weer in Lemurie waande. En in de Sinai woestijn heb ik meerdere malen tussen de veelkleurige, prachtig gevormde, hoogenergetische heuvels me gevoeld in het Tussenrijk der Zielen. Juist op al die reizen (5 maal naar de Andes en 2 maal naar de Sinai woestijn) voelde ik dat ik in transformatorische zin in een enorme stroomvernelling terecht kwam.

  3. Precies, Marcel, daarom vind ik een begrip als ADHD ook maar een containerbegrip waar ik niets mee kan……. Gebrek aan aandacht is maar 1 aspect…. en vind ik te beperkt! Veel wezenlijk is voor mij het gebrek aan begrip…. En dat is geen verwijt aan ouders en andere opvoeders. Zij doen vanuit hun perspectief hun stinkende best. Kan het niet zo zijn dat veel meer de oorzaak is gelegen in het feit dat er energetische discrepantie gaat ontstaan onder invloed van verhoogde trilling?

  4. @ dick
   Heb jijzelf kinderen? Ik heb er 3 , en ik ben jeugdwelzijnswerker ( van beroep dan ) , van waaruit praat jij beste dick?

  5. Overigens heb je mijn comment verkeerd geinterpreteerd , maar je wist hem in ieder geval op jou van toepassing zijnde , das dan toch al weer wat!

  6. Marcel, gefeliciteerd, dan snap jij met de opvoeding van je 3 kinderen gelukkig geweldig goed wat ik bedoel met aandacht en begrip…. en mat dat laatste bedoel ik je echt kunnen inleven in de wereld van het kind…. en het de veiligheid en geborgenheid te geven dat het nodig heeft.

   Nee, Marcel, ik heb geen kinderen. Ik heb daar toen ik jong was bewust voor gekozen, omdat ik sterk het gevoel had dat ik geen goede vader en opvoeder zou kunnen zijn. Had ook te maken met mijn eigen opvoeding (gebrek aan veiligheid en geborgenheid, begrijp je) Nu sta ik anders in het leven en zou de verantwoordelijkheid wel aankunnen, maar heb de behoefte niet meer. Verder ben ik op een leeftijd gekomen, waarbij het ook in mijn visie niet goed zou zijn voor de opvoeding van het kind! Dat staat los van het feit hoe ik nu zelf in het leven sta!

  7. Er gaat imo veel mis in de opvoeding, maar ook in relaties, doordat volwassenen hun verantwoordelijkheid voor hun eigen leven niet nemen.
   Om met M.Messing te spreken, verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens, gedrag en gedachtes. Zo blijven mensen in hun slachtofferrrol hangen, door te zeggen, dat ze een slechte jeugd hebben gehad. en dat dan als excuus gebruiken.
   Maar als volwassene heb je altijd een keuze, en kan je besluiten om die slechte jeugd te verwerken, en daar dan je levensles uit te halen. Waarmee ik expliciet niet bedoel, dat je het maar “los moet laten!” Als je n.l. een jengelend kind negeert,of loslaat, blijf je problemen houden ipv ze op te lossen.
   Spiritueel gezien krijg je ook in dit leven hetzelfde probleem als een boemerang terug. Mijn gevoel is n.l.dat je alle karma die je opbouwt in dit leven ook weer in dit leven gaat inlossen, ik weet dat uit ervaring. Dus probeer ik voorzichtig te zijn met mijn woorden.
   Daarnaast, als je uitgaat van de kosmische wet:”zo binnen, zo buiten”is het ook belangrijk je af te vragen, wat je in jezelf negeert. Dat kind jengelde n.l. niet voor niets!!!
   En een kind laten jengelen, is dat dan vanuit liefde of vanuit angst?

 2. Je kan jezelf al erg vooruit helpen door al je eten en drinken te zegenen. Zelfs bij ‘fabriekseten’ stijgen de boviswaarden spectaculair en worden alle schadelijke stoffen geneutraliseerd. Wat zegenen met het gebrek aan vitamines en mineralen doet, weet ik niet zo goed meer. Heb ooit gelezen dat de voedingswaarde veel verbetert.
  Wanneer je bio-voedsel gaat zegenen, kom je onmiddellijk tot waarden van 23.000. Het zegenen maakt je eten letterlijk goddelijk.
  Nu nog een goede kok 😉

 3. Je zoekt en je zoekt en je zoekt… als lichtwerker krijg je soms rake klappen vanuit het duister, en wanneer je dan hulp zoekt blijft de hulp vaak vaag liefdevol. Dat bemoedigt wel, maar toch. Tot ik bij Dineke en Karel Jongepier terecht kwam. Zij keken op alle lagen naar mij, en kwamen met concrete adviezen: bepaalde bachbloesems, kruiden, haptonomie, antahkarana-energie. Zeg maar gerust: van lichaam tot en met geest, van bewuste tot en met onder- en bovenbewuste. Zonder er doekjes om te winden.

  Dinekes rapport heeft heel grote kracht, en wat mij als zwarte mantel vaak alle adem en energie benam de laatste tijd, werd erdoor geraakt en stond vlammend van woede op. Ik zie nu heel goed dat Dinekes rapport dat wat mij al bijna vier jaar belaagde als lichtwerker getriggerd heeft, boos heeft gemaakt zelfs. Wat een krachten maak jij los, Dineke! En wat wonderschoon is jullie samenwerking: Dinekes indringende niets ontziende rapport en Karels glasheldere uitleg van al het esoterisch achterliggende, van uit zijn brede achtergronden.
  Het kwam in een stroomversnelling. Het werd een harde strijd. Karel legde me telefonisch alles uit, helder en liefdevol. De door jullie aangeraden antahkarana’s verkoelden en maakten alles helder. Het waren net grote engelen die aan mijn zijde stonden. En ja, toen sloeg het om. Ik werd me gewaar van mijn eigen Licht. De kou in m’n lichaam gleed langzaam weg. Er kwam ook meer adem… Vandaag weet ik dat het goed komt, en dat het al aan het goed komen is. Jullie hebben me zo na gestaan. Jullie hebben me bewust gemaakt van wat er werkelijk gaande was, en is. Pas als het je bewust geworden is, kan er werkelijk ommekeer komen.
  Oprechte dank!
  Hannah van Buuren

 4. Diegene die WERKELIJK geinteresseerd is hoe het komt dat een pendel of wichelroede kan werken, dient het wetenschappelijke boek van Reiner Gebbensleben te lezen. *Der sechste Sinn und seine Phänomene. Physikalische und neurophyysiologische Grundlagen der Wahrnehmung von Hyperschall.*
  Het is een dikke pil, maar verklaart een groot aantal fenomenen. Ook bijvoorbeeld hoe het komt dat homeopathie werkt.
  En wat er met elektrosmog aan de hand is.
  Het is helemaal niet *zweverig*, maar echt duielijk en wetenschappelijk.
  Een echte aanrader.

  1. Beste Charles,

   Mijn Duits is belabberd, kan je misschien kort uitleggen hoe het werkelijk werkt, pendelen? Het lijkt me een superinterresant boek wat je vermeld.
   Groetjes Monica

 5. Erg benieuwd naar het merk van de B12. Ik gebruik nu B12 VTAAL van het merk NOW.

  Wij kunnen zelf de boviswaarde toch verhogen….bv via de flower of life…of via je eigen energie via de handen..

  Mooi om meer en meer bewust te zijn en met gelijkgezinden te schrijven en spreken over deze boeiende onderwerpen.

  Warme groet Ireen.

 6. In een van mijn vorige artikelen (zie http://www.djr-advies.nl ) heb ik ook een schema van de door mij gemeten boviswaarden geplaatst, dit trekt natuurlijk allerlei andere personen aan om ook een pendel ter hand te nemen en dan op eigen kunne tot metingen over te gaan. Dat dit natuurlijk metingen oplevert die nogal uiteenlopen met metingen van anderen zal denk ik niet zo verwonderlijk zijn, want niemand wordt belet om radiësthesie te beoefenen. Ik wil wel opmerken dat het alleen werkt, indien zuivere intentie aanwezig is en het bij incarnatie tot de spirituele levenstaak behoort dit in nederigheid en dienstbaarheid naar de medemens te mogen doen. Het terrein van radiësthesie beslaat enorme ragfijne frequenties in de verschillende dimensies. Zonder spirituele achtergrond over de kennis van de zeven werelden welke men dient te hebben om zuivere en manipulerende krachten te onderscheiden, worden er valkuilen geplaatst, waarbij men meegezogen wordt in het vertrouwen stellen, daar waar men het juist niet dient te doen. De sluwheid van Satanische krachten blijkt nog steeds zeer groot te zijn en bij ontmaskering zoals ik dat al een aantal keren heb meegemaakt, slaan de vlammen van woede naar alle richtingen, maar verdwijnen op slag door de intentie van Liefde en zuivere afstelling op de Goddelijke energie. Je onvoorwaardelijk verbinden in overgave met de Godheid in je diepste wezen doet werkelijk wonderen, zoals ik dat regelmatig van mijn clientèle mag horen.

 7. Dit was een reclamestunt volgens mij, om zo meer cliëntele binnen te halen. Mijn vriend heeft namelijk dingen laten uitmeten, (voor aardig wat geld) en werkelijkwaar, het klopt niet! Lijkt alsof zij connecties hebben met bedrijven die ze adviseren. Ik ruik een vies luchtje hieraan. DIt schrijf ik niet om deze mensen te benadelen maar eerder om andere mensen te waarschuwen, luister naar je eigen intuite. Als je deze gave werkelijk hebt ontvangen van boven, dan doe je dat vanuit het hart doorgeven, een klein onkosten bedrag misschien, maar niet op deze mannier.

 8. Reading en healing wordt tegenwoordig ook door Jan en alleman gedaan. Allemaal vanuit de beste intenties maar je kunt nu eenmaal niet meer geven dan waarover je zelf beschikt. Dus een healing van iemand die zich nog maar net op het pad van spirituele ontwikkeling heeft begeven of van iemand die een behoorlijke rijpheid heeft, is een wereld van verschil. Op dezelfde manier kan iemand die zelf misschien op een Boviswaarde van 7000 zit vast geen betrouwbare meting doen van zaken die een hogere Boviswaarde hebben. De pendelaar is de zwakste schakel in dit meetsysteem. Ik zou liever hebben dat het door een computer kon worden gemeten.

 9. Beste Dineke,

  Dit is een heel mooi artikel en interessante informatie waar veel mensen geen weet van hebben en daarom zo belangrijk. Ikzelf heb sinds kort weet van de Boviswaarde van organische, anorganische en levende wezens n.a.v. een spirituele reis naar de Bosnische pyramiden in Visoko. Wij hadden het geluk in de onderaardse tunnels boviswaarden te ondergaan van 40.000 en 50.000 Bovis. Vandaar dan ook hun heilzame en geneeskrachtige effecten op mensen. Ook het pyramide water heeft een zeer hoge Boviswaarde en is volledig bacterie en virusvrij. Wij hebben er meegebracht uit Visoko en zullen dit water de komende weken drinken.
  In’lakech

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.