Advertentie

Stralingsklachten en hoe je er vat op krijgt..!


Benjamin-Adamah

Benjamin Adamah is cultuurfilosoof, energietrainer, auteur en ex-antistralingactivist. In 2014 richtte hij het bedrijf ‘DOOOZz’ op, dat bioniet produceert, een variant op orgoniet. Voor bioniet gebruikt hij enkel natuurlijk basismateriaal, afgestemd op verschillende doelen. Adamah genas hiermee zelf van extreme elektrohypersensitiviteit en helpt sindsdien bijna dagelijks mensen met stralingklachten. Hierbij verhelpt hij vooral hun slaapproblemen, waardoor hun leven en gezondheid in iéder geval sterk verbeteren.

* * *

 

Stralingklachten..

X
Hoe zit het nu echt en…

hoe krijg je vat op het geheel?

 2014 © Benjamin Adamah  (dooozz.nl)
x
x

Dit jaar hebben Ziggo en UPC in heel Nederland hun hotspots aangezet door thuisrouters op afstand in publieke routers te veranderen. Veel klanten van deze bedrijven weten dat niet eens, weten niet hoe je die hotspot uitzet of hoe veel gezondheidsschade dit wel kan geven..! Ziggo schept via radioreclames op dat zij alleen al, meer dan een miljoen hotspots hebben gerealiseerd. Nederland is hiermee in een groot Wi-Fi-veld veranderd, waaraan alleen op de meest verlaten plekken nog is te ontsnappen. De overheid en bedrijfsleven blijven Wi-Fi als een dienst, iets trendy en iets dat onmisbaar is, en als iets dat ‘iedereen toch wil gebruiken’ aanprijzen.

Een typisch voorbeeld van 'negative option'. Dit wil zeggen dat een bedrijf iets doet, totdat jij zegt dat het NIET meer mag...! Ziggo Hotspots gebruiken dus honderdduizenden routers van mensen thuis, die niet 'UIT' staan, om zo één groot netwerk te creëren.. Feitelijk een schandalige ontwikkeling..! Baas in eigen huis, maar niet over je router..?!
Een typisch voorbeeld van ‘negative option’. Dit wil zeggen dat een bedrijf iets doet, totdat jij zegt dat het NIET meer mag…!
Ziggo Hotspots gebruiken dus honderdduizenden routers van mensen thuis, die niet ‘UIT’ staan, om zo één groot netwerk te creëren.. Feitelijk een schandalige ontwikkeling..! Baas in eigen huis, maar niet over je router..?!

Dat is ook niet moeilijk want het hypen van Wi-Fi en draadloze toepassingen gaat dankzij een kritiekloos journalistiek apparaat gepaard met een onvoorstelbare informatiespinning, informatiefiltering en informatiecensuur. Dr. Magda Havas beschrijft Wi-Fi bijvoorbeeld als een van de vier gevaarlijkste vormen van microgolfstraling. En let wel: hier is hard empirisch bewijs voor.

In de Koude Oorlog werd de Amerikaanse Ambassade met medeweten van de Amerikaanse geheime dienst zo’n 20 jaar lang bestookt met een mix van straling, waaronder vooral de Wi-Fi/magnetronstraling.. Volgens de Britse ex-geheimedienst-medewerker, Barrie Trower, die speciaal belast werd met onderzoek naar psychische en lichamelijke schade door microgolven en nu spijtbetuiger en voorlichter is, zijn alle 3000 medewerkers van die ambassade aan kanker overleden..!

Voor die tijd in de jaren 1950, ’60 en ’70, toen dit trieste experiment op hen werd uitgevoerd, leden veel medewerkers aan talloze gezondheidsklachten, waaronder duizeligheid, grauwe staar, maar ook aan leukemie-achtige ziektes. En ook hun kinderen werden zwaar getroffen. (Zie hier op pdf, het interview met Barrie Trower: HIER) Momenteel wordt er dus feitelijk een minstens zo extreem experiment op de totale Nederlandse bevolking uitgevoerd..! En dat in weerwil van ca 8300 wetenschappelijke rapporten die op de ernstige risico’s van straling wijzen.

Wat die risico’’s zijn en wat er aan laterale problematiek bij komt kijken zal hieronder duidelijk worden. Laten we eerst kijken, hoe stralingvervuiling in de basis inwerkt op onze gezondheid?

 1. Wanneer er geen sprake is van eiwithitteshock door hitte, en die krijg je alleen als je met je neus op een UMTS-mast o.i.d. staat, dan komt de stralingvervuiling in elektromagnetische i.p.v. thermische vorm. Bij langere blootstelling kan op een zeker moment een grens gepasseerd worden waardoor spininversie optreedt. En spininversie is het, als gevolg van aanhoudende blootstelling aan straling, tegen de klok indraaien van elektronen om een atoomkern. Dit heeft een zeer schadelijk effect dat nitro-satieve-oxidatieve stress wordt genoemd.
  Je kunt een simpele spierreflextest doen om te zien of je spininversie hebt door iemand tegendruk te laten geven wanneer je rechtop zittend in een stoel je arm strekt en deze omhoog beweegt. Neem daarna een suikerklontje in de vuist van je gestrekte arm en duw opnieuw omhoog tegen de hand van je partner. Wanneer je minder energie hebt is dat een goed teken. Wanneer je er juist meer kracht door krijgt wijst dat doorgaans op spininversie, zeker als je al elektro-hypersensitieve klachten had.
  x
 2. Dr. Ulrich Warnke [1] van de Universiteit van Saarland heeft veel gepubliceerd over wat er via spininversie, een elektrisch en niet thermisch veroorzaakte beschadiging op kwantenniveau van de cellen, in het lichaam gebeurt. De kern is mitochondriopatie, de beschadiging van onze mitochondria of celkernen. Vervolgens vindt eigenlijk de “kiemverwoesting” van onze gezondheid plaats in 12 facetten:
  1.            Verstoring van het functioneren van de mitochondria
  2.            Storingen in het suikerverbruik (pathologische laktatazidose)
  3.            Verstoring van de neurotransmittorfunctie
  4.            Storingen van de cholesterinestofwisseling
  5.            Storingen in de steroïde-hormoonsynthese
  6.            Storingen in de hemoglobinevorming
  7.            Het verwekken van mutaties (bijv. erg verminkte plantengroei in Japan, blindgeboren kalveren (BA))
  8.            Verstoring van de apopotose (= natuurlijke klok voor celdood; verstoring hiervan is een van de belangrijkste bases voor het ontstaan van kankers – BA)
  9.            Superoxide-, en Peroxinitrietvorming (hoogtoxisch)
  10.            Verstoring van de zinkhuishouding
  11.            Immuunsysteem-wisselmechanisme: TH1-TH2-Switch (verstoring T-cellen = hulpcellen)
  12.           Acquired Energy Dyssymbiosis Syndrom, AEDS” (Cottier et al. 1995)
   x
 3. Deze kiemschade is de basis voor eigenlijk 1001 klachten variërend van chronische vermoeidheid en slapeloosheid tot tumoren en Altzheimer…!

 Hoe werkt stralingsvervuiling nu al in de praktijk?..

De Zweedse wetenschapper Örjan Hallberg ontdekte dan ook een grote trendbreuk in de volksgezondheid dd 1997, het jaar waarin in Zweden de draadloos-rage begon. Dit zijn de bevindingen uit het rapport dat hij al in 2009 publiceerde:

 1. Het aantal verlofdagen voor ziekte is na 1997 plotseling sterk toegenomen (trendbreuk),
 2. Het aantal verstrekte slaappillen en melatonine-tabletten aan kinderen en jonge mensen is de afgelopen 10 jaar in Zweden gestegen van 80.000 tot 2.500.000.
 3. Het aantal volwassenen met slaapproblemen is na 1997 toegenomen van gemiddeld 10% naar 30%.
 4. Het aantal doden per duizend bij mensen met dementie is sedert 1997 sterk gestegen (trendbreuk).
 5. De incidentie van melanoma is na 2001 sterk gestegen (trendbreuk).
 6. Hersentumoren nemen sedert 2001 sterk toe na jarenlange voorafgaande daling (trendbreuk).
 7. Aantal nieuwgeborenen met afwijkingen is na jarenlange daling in de periode 1970-1997 nu gestabiliseerd (trendbreuk).
 8. Het aantal mensen met overgevoeligheid voor elektromagnetische velden neemt sterk toe en zal bij extrapolatie in 2017 de 50% bereiken. In januari 2009 gaf 31% van de bevolking aan last te hebben van hoofdpijn na lang mobiel bellen.
 9. Autisme neemt sterk toe na 1997, vooral bij jonge kinderen en stijgt in gelijke mate als het gebruik van mobile telefonie.
 10. Keelkanker neemt sterk toe in Zweden, met een trendbreuk na 1997.
 11. Hulp aan jongeren voor psychische aandoeningen, met name depressie is na 1997 sterk toegenomen.
 12. Zelfdoding en poging tot zelfdoding is na 1997 sterk toegenomen, vooral bij vrouwen in de leeftijd 16-24 jaar (trendbreuk).
 13. Het aantal zwaargewonden in het verkeer te Stockholm is sedert 1997 toegenomen van 8.000 tot jaarlijks ongeveer 30.000 (trendbreuk).

elektrosmog1Dit zijn dus cijfers uit 2009 en we leven nu 6 jaar later en wanneer we de internationale volksgezondheid volgen, dan zien we hiernaast, samen met de opkomst van het draadloze tijdperk, een uitgesproken toename van testes-, prostaat-, en borstkanker en zelfdoding, zelfs bij jongeren. Ook ADHD-achtige verschijnselen bij kinderen stijgen enorm.

Dit laatste is deels te verklaren uit de verstoring die straling in de frontaalcortex geeft waar de acethylcholine-cholinesterase balans door microgolven op dezelfde manier verstoord wordt als bij het toedienen van organopesticiden en sarin. En dan dalen ook melatonine en serotonine, wat depressie en gewelddadigheid in de hand werkt.

Tenslotte geven de officiële cijfers van zowel Nederland als de VS aan dat 50% van de beroepsbevolking chronisch ziek is. Het gaat daarbij voor een belangrijk deel om vermoeidheid, stress of burn-out verschijnselen.

Hoe werkt stralingvervuiling gekoppeld aan apparaten, normen en MicroWatt-sterkte?

In het zeer uitgebreide schema, dat je kunt downloaden op pdf HIER, staat stralingsvervuiling van apparaten, de normeringen, etc. (We hebben deze tabel ook onder het artikel geplaatst gj). Alles in een toegankelijk overzicht, dat er wellicht ingewikkeld uitziet, maar bij nadere bestudering zeer toegankelijk is..!

Vergelijking van het absorptieniveau van EMS (electro magnetische straling) in schedels van jongeren en volwassenen.
Vergelijking van het absorptieniveau van EMS (electro magnetische straling) in schedels van jongeren en volwassenen.

Hoe gevaarlijk is ‘zwakke’ stralingvervuiling van Wi-Fi uit de buurt of Bluetooth?
Magda Havas publiceerde een aantal jaren geleden een classified document uit de VS waaruit blijkt dat de FDA al vanaf 1976 op de hoogte is van de relatie calciumflux en belasting met zwakker microgolfvelden. Wat is calciumflux? Dat is het snel gaan botsen van calciumionen in onze celmembranen. Onze celmembranen zijn 2 calciumionen dik en onder invloed van zwakke velden als die van Bluetooth (10 meter Wi-Fi) en algemene Wi-Fi-smog, worden deze uitgecatapulteerd. De celmembranen raken daarbij dus gewoon lek…!

Simultaan produceert ons lichaam veel meer vrije radicalen dan normaal, die nu moeiteloos de cellen kunnen binnendringen en de celkernen beschadigen (mitochondriale stress; mitochondriopatie). Om de zoveel tijd delen onze cellen zich weer en wanneer deze beschadigde cellen zich delen, ontstaan er gemuteerde, oftewel…. kankercellen. Jazeker, van WiFi krijg je dus kanker..! Om deze redenen zijn juist vanwege die zogenaamde ‘zwakke’ straling, Wi-Fi én Bleutooth extreem kankerverwekkend. Bij iets zwaardere straling botsen de calciumionen zo snel op elkaar dat ze elkaar min of meer op hun plek houden. Voer je de straling nog meer op, dan krijg je directe DNA-schade zonder omweggetje.

Bij straling is het geheel veel méér dan de som der delen..!
Stralingproblematiek zou je een vorm van ‘Gestalt’-problematiek kunnen noemen. Dat wil zeggen dat het geheel meer is dan de som der delen en dat deze delen elkaar onderling versterken..! Bij de pdf-tabel eerder in dit artikel weergegeven, komen nog de volgende, extra belastende factoren:

 1. Elkaar kruisende frequenties b.v. zendmaststraling x Wi-Fi verdubbelen het kankerrisico
  x
 2. De continu snel afwisselende frequenties zoals bij digitale tv maakt extra gevaarlijk
  X
 3. De extra 10 Hz puls in het signaal van Wi-Fi en WiMax maakt ook celwanden lek. Alles tussen 6 en 20 Hz veroorzaakt grote calcium-ionen uitstoot en ontregelt de melatonineproductie in de epifyse. Hiermee wordt de lichaamsafweer teken kankervorming (vooral borstkanker, prostaatkanker, huidkanker, geslachtsdelenkanker) enorm geschaad.
  x
 4. De puls en informatie vormen zware extra belastende factoren op de e-smog
  x
 5. De duur van de blootstelling moet in aanmerking worden genomen: de stresshormonen adrenaline en noradrenaline stijgen continu de eerste zes maanden na aanzetten van een GSM-zendmast. De dopamine-waarde daalt daarentegen constant. Ook anderhalf jaar na het aanzetten van de zendmast wordt de begintoestand niet meer hersteld. Gedurende anderhalf jaar. Dit bleek uit een anderhalf jaar durend onderzoek in Beieren [2] waarbij gedurende de anderhalf jaar ook de phenylethylamine aanhoudend daalde hetgeen op chronische gezondheidsschade duidt. (publicatie: Umwelt-Medizin Gesellschaft 2011)
  x
 6. De complexe interferentie straling en biochemie. Straling blokkeert het ontgiftingsvermogen en de onderlinge communicatie van cellen. Zie Dr. Carlo’s therapie voor fout als autistisch gediagnostizeerde kinderen die in en stralingvrije omgeving weer ontgiften waarbij de autistische verschijnselen verdwenen.
  x
 7. De complexe verhoging door straling van chemosensitiviteit waardoor klachten aan voeding of materialen kunnen worden toegeschreven die eigenlijk straling als oorzaak hebben.

En dan de extra schade door ‘stralingsslapeloosheid’..
Straling werkt in op onze pijnappelklier. Als we slapen in een stralingvervuilde omgeving denkt ons lichaam ook ‘s nachts dat het licht is. We produceren daardoor minder melatonine en dopamine, twee stoffen die met ons dag en nachtritme te maken hebben. Simultaan daalt de serotonine. Stresshormonen adrenaline, noradrenaline en acethylcholine gaan echter pieken door straling!

Babyfoon op basis van DECT zou werkelijk strafbaar moeten zijn, o.b.v. de huidige kennis!
Babyfoon op basis van DECT zou werkelijk strafbaar moeten zijn, o.b.v. de huidige kennis!

Kortom de rustgevende, dag-nacht-ritme stoffen verminderen en de stresshormonen schieten omhoog. De optelsom van beide zorgt in belangrijke mate voor de enorme toename van slapeloosheid en slecht slapen, waaronder heel licht slapen waarbij men niet echt in de diepe slaap komt. Dit heeft verregaande consequenties voor onze conditie. Onze weerstand gaat snel achteruit wanneer we ’s nachts slecht slapen en de diepe slaap niet pakken zodat ons lichaam niet kan recupereren.

Ook is melatonine ongeveer de belangrijkste beschermer tegen borstkanker, prostaatkanker en zelfmoord zonder psychische oorzaak. Uit autopsies in zwaar stralingvervuilde gebieden in Zweden bij mensen die daar zelfmoord pleegden bleek de melatoninespiegel soms tot 0 gedaald.

Wat kunnen we zelf doen?
Behalve onszelf en ons gezin aan zo min mogelijk straling blootstellen: dus geen iPad, geen draadloos Internet, maar kabel met veilige ADSL-modem (kleinere providers bieden deze vaak nog aan als het IAF), kunnen we trachten de spininversie te voorkomen of terug te dringen. Dit kan maar op twee manieren. Er is een apparaat in Israël uitgevonden dat de spin corrigeert. Echter daarna begint het weer van voren af aan. De duurzame manier is een orgonveld op te zetten, van binnenuit zo sterker te worden en hiermee ook te zorgen dat de diepe slaap weer terugkeert.

Orgon buffert Wi-Fi zonder meer als beste (vooral die welke ongevraagd van buiten onze woning binnendringt) en kan je helpen om snel je energieveld weer te herstellen. Voor een gemiddeld stralingbelast huis in een doorsnee suburbane omgeving blijkt dat goed mogelijk. Elektrohypersensitiviteit, het meest direct voelbare symptoom van spininversie kan zo zelfs geheel worden teruggedraaid naar normaal functioneren.

Combineer orgon alleen nooit met tachyonproducten. (Zie voor uitleg waarom niet en meer over orgon mijn artikel ‘Diep slapen ondanks de Wi-Fi’ op ) Bij extreem belaste woningen, waar bijvoorbeeld een UMTS-beam recht op staat gericht is het helaas nog steeds vechten met autoriteiten tot de mast wordt afgebogen en intussen wordt het dan overnachten bij vrienden of familie. Weghalen of uitzetten doen ze helaas zelden of nooit en artsen en GGD steken de kop in het zand. Het is dan ook een fabel dat voor elke stralingvervuiling een oplossing is via ontstoringapparaten of methodes. Meestal kan dit gelukkig wel en het hoeft niet overdreven duur te zijn.

 * * *

Bronnen:

 [1] Schädigungen des Menschen durch Hochfrequenzsender sind seit Jahrzehnten “Stand des Wissens”

Teil I: Pathologischer Wirkungsmechanismus der Schädigung: induzierter Nitrosativer/oxidativer Stress

Teil II: Physikalisch möglicher Mechanismus der Schädigung: NO-Radikal-Anregung und -Stabilisierung durch Kombination von DC-Feldern mit Radio- und Mikrowellen

[2]  Die vorliegende langzeitstudie über einen zeitraum von eineinhalb Jahren zeigt bei den 60 teilnehmern eine signifikante aktivierung des adrenergen systems nach Installation einer örtlichen mobilfunksendeanlage in rimbach (bayern).

Die Werte der stresshormone adrenalin und noradrenalin steigen in den ersten sechs monaten nach dem einschalten des Gsm-senders signifikant; die Werte der Vorläufersubstanz Dopamin sinken nach beginn der bestrahlung erheblich ab. Der ausgangszustand wird auch nach eineinhalb Jahren nicht wieder hergestellt. als hinweis auf die nicht regulierbare chronische schieflage des stresshaushalts sinken die Werte des Phenylethylamins (Pea) bis zum ende des Untersuchungszeitraums signifikant ab.

Die effekte unterliegen einem Dosis-Wirkungs-zusammenhang und zeigen sich weit unterhalb gültiger Grenzwerte für technische hochfrequenzbelastung. chronische Dysregulationen des Katecholaminsystems sind von erheblicher gesundheitlicher relevanz und führen erfahrungsgemäß langfristig zu Gesundheitsschäden.

Veränderung klinisch bedeutsamer neurotransmitter unter dem einfluss modulierter hochfrequenter felder – eine langzeiterhebung unter lebensnahen bedingungen

 • Klaus Buchner und Horst Eger – 2011

* * *

x

 EMS blootstellingslimieten tabel

14 gedachten over “Stralingsklachten en hoe je er vat op krijgt..!

 1. Allen, wegkijken heeft geen zin. Doen alsof er niets aan de hand is heeft geen zin. De feiten en statistieken liegen er niet om. Indien je er iets aan wilt doen, verspreid dit artikel van WTK onder al je vrienden en familie. Zie hieronder een mooie presentatie met veel plaatjes om e.e.a. nog begrijpelijker te maken.
  http://www.c4st.org/images/documents/symposium/Dr-Magda-Havas.pdf
  http://www.c4st.org/MDSymposium
  Mensen de verandering begint bij onszelf, de macht hebben we in eigen handen. Doen we er iets mee of laten we het gebeuren? Pas tevens op met aanschaffen van allerhande zgn beschermings- artikelen, deze kunnen klauwen met geld kosten en zijn ter bestrijding van de symptomen. Het is niet verkeerd om jezelf te beschermen, dat doe ik zelf ook. Echter er is veel verkrijgbaar en niet alles is even effectief. Ik ga voor de bestrijding van de oorzaak. Help je mee?

  1. Ja Sun, heb al folders van beperk-straling verdeeld in mijn straat, bij de gemeente, schooldirecties, winkels…..soms lijkt het alsof de mensen onder hypnose zijn, ze hebben klachten maar kunnen geen verbanden leggen.
   Als je wilt ga ik met jou ergens folders/informatie verdelen. Wat vind je van het media-park in Hilversum… 😉

  2. Het trieste is dat er vreselijk veel geld in omgaat en daar waar veel geld verdient wordt, stoot je meestal op gesloten minds eeuh deuren.

  3. Hoi Monika, ja ik ga graag met je mee. 🙂
   Er is idd veel geld mee gemoeid.
   Maar voor de burgers is het gewoon een mentale gevangenis. De verslaving aan hun mobieltje, wifi etc. En uiteraard de angst om dit te kunnen bevatten. Nee de meeste gaan liever gewoon langzaam en onwetend dood.
   Daar doe ik dus niet aan mee!

 2. Bij punt 1 wordt gesproken over een simpele spiertest. Wie op deze wijze een spiertest uitvoert loopt een zeer grote kans om een totaal onzinnige uitslag te krijgen.
  Test eerst de indicatorspier, daarna de reversal, switching, waterhuishouding, ogenstress en orenstress. Welke uit balans is, corrigeer die in deze volgorde en fix as you go. Daarna kan je beginnen met testen en er redelijk zeker van zijn dat de uitslag van de spiertest betrouwbaar is.

 3. Dafna Tachover, een voormalig rechter met EHS.
  Ze heeft onlangs ook een mooie film (12 min.) gemaakt van mensen met EHS. (zie onderaan)
  Dit is haar blog.
  http://ehsfighback.blogspot.nl/2012/05/karolinska-witch-hunt-against-scientist.html

  “All the people I know with this condition are the most intelligent, educated, sane, practical and optimistic people I know. Anyone who is able to handle this condition and stay sane is extremely stress resilient. However, because of the nature of the condition, it is very difficult for us fight back. We do not have the money or the physical ability to fight back. We are busy looking for a place to live and sleep. We do not have a voice and people like Prof. Johansson are our voice and source of hope.
  Millions of people around the world are already very sick, the numbers are growing frighteningly fast and science is lagging far behind. There is no knowledge as to the physiology of this condition and treatment is non-existent. Millions of people are becoming refugees, having to leave their families, houses, careers and dreams in desperate search for a place they can sleep with no pain and live in dignity. This is an unprecedented humanitarian crisis, but no one seems to take proper action. ”

  Golden cage: The wifi refugees
  http://time.com/golden-cage/
  http://www.electricsense.com/8072/electrical-sensitivity-time-magazine-film-searching-for-golden-cage/

 4. helaas is het orgonveld absoluut niet effectief tegen alle draadloze velden.
  Mijn meters meten nog evenveel met of zonder orgon, en ik merkte weinig resultaat. Spininversie is op meerdere manieren aan te pakken,o.a. ook met de Akaija. en dan kun je het thuis nog zo goed voor elkaar hebben, de buitenwereld stort een bombardement van draadloze velden over je uit. De enige oplossing is niet meer de buitenwereld in gaan:) wat helaas voor steeds meer EHS-ers geldt. Ik zelf moest plots het ziekenhuis in, met zendmasten vlakbij en overal WiFi. Ik heb een week nodig gehad om wat te herstellen hiervan, ik word notabene ziek in het ziekenhuis!

  1. De echte en oudste naam was Gasthuis/Hospital , hospitalité, fait d’acceuellier chez soi généreusement, aimablement.

  2. Hallo Lisa, het ene veld is niet gelijk aan het andere veld.
   Orgon bestaat uit longitudinale golven of Hyperschall.
   Zie: http://www.milieuziektes.nl/Pagina600.html
   Normale meters zijn niet in staat dat te meten. Maar ons lichaam kaan wel degelijk biologisch er op reageren.

   Op http://www.milieuziektes.nl/Pagina63.html staat een orgon meter afgebeeld. Dat is een moderne versie van een meter, zoals Wilhelm Reich die ontworpen heeft, en waarmee men orgone en bioenergie kan meten. Het vereist wel enige kennis van orgon om het apparaat goed te kunnen bedienen. De orgon *straling* bevindt zich in het TeraHertz gebied, en gaat met een hogere snelheid dan die van het licht. Door deze *stralen* af te remmen, kan men een heilzame werking verkrijgen, zoals de zg. Orgon dekentjes.
   Die bestaan uit een laag organisch, een laag anorganisch, een laag organisch, en een laag anorganisch materiaal, etc. Wij nemen daarvoor lagen zuivere scheerwol, en lagen staalwol. Het meeste werk zit hem in het aan elkaar handmatig bevestigen met de naald, want dat gaat niet met een naaimachine. Orgon dekendtjes zijn ideaal als men ergens pijn heeft. Het geneest niet, maar doet de pijn verdwijnen.
   Men kan dergelijke dekens ook kant en klaar kopen: http://www.orgondecke.de/

   Een Purple Plate kan hetzelfde effect hebben.

   Jaren geleden was het mode bij de O.puntgroep om zelf orgon dingen te maken, *holy handgrenades*, zoals Don Croft ze noemde.
   Zij bestaan uit een kunsthars, vermengd met metaalspanen en een of meerdere kristallen, liefst tweepunters.
   Als uitvloeisel werden er ook een aantal Chembusters gebouwd, om de chemtrails te doen verdwijnen, maar daar heb ik weinig effecten van gezien.
   UIteraard heb ik hier in mijn bonte verzameling van allerlei *gizmo’s* ook Orgon dingen evenals Tachyonen zaken, en vele andere dingen, welke ik ook getest heb op werking.

   Om van je elektrogevoeligheid af te komen, zit er maar één ding op.
   Zo heb ik in 16 jaar ervaren, middels meten, observeren, en uitproberen, dat alleen het repareren van het beschadigde immuunsysteem, het enige alternatief is om de gevoeligheid voor elektrosmog te verminderen. Alle protectiemiddeltjes ten spijt.
   Hoe men een beschadigd immuunsysteem kan repareren heb ik op mijn website uitvoerig beschreven.

   Zo zijn er een aantal *dingen* die goed kunnen werken, biologisch gezien, maar men dient toch op te passen, want *overdaad schaadt*.
   Dat hebben wij zelf ervaren met iets wat uitstekend werkte, maar wat na een zekere tijd naar de berging verbannen moest worden, omdat er averrechtse werkingen van uitgingen.

 5. Zover ik weet zijn WVP/warevolkspartij.nl en Partij voor Mens en Spirit de enige actieve politieke partijen die in hun partijprogramma1s hebben staan om EMS daadwerkelijk aan te pakken. Door onder andere UMTS torens bij scholen en in dichtbevolkte woonwijken te beperken en/of weg te halen. En door de overheid te verplichten een publiciteitscampagne te starten die wijst op de schadelijke gevolgen van straling, met name voor kinderen. En door stralingsvrije gebieden in te stellen. We beseffen onvoldoende dat we leven in een continue aanstaande magnetron met alle schadelijke gevolgen vandien. Iedereen die zich dit aantrekt zal via deze partijen en andere organisaties zoals STOPUMTS.nl zijn stem duidelijk moeten maken voor het echt te laat is. Samen staan we sterker!

  Dirk van Beek
  Voorzitter WVP/warevolkspartij.nl

 6. U hoeft mij de werking van orgonite niet uit te leggen, die is mij bekend en ik heb er ook ervaring mee. mijn ervaring is dat de orgonite niet werkt voor al die verschillende velden.
  Een goed functionerend afweersysteem is essentieel, ook dat weet ik. Ontgiften is heel belangrijk.
  Maar elk mens is uniek, de een heeft baat bij dit, de ander bij dat.
  Ik heb mijn eigen methodes en dingen gevonden die het leven leefbaar houden en de ernstigste symptomen van EHS weg kregen.
  Maar zolang een lichaam zoveel chemische troep binnen krijgt (en niet alleen van straling, maar ook van chemtrails, landbouwgif etc.) draait het lichaam overuren om alles kwijt te raken. Een lichaam is helemaal niet uitgerust om al die onnatuurlijke troep weg te werken en velen missen wellicht ook ontgiftingsenzymen hiervoor.
  Zaak is dus zo gezond mogelijk te leven op alle fronten en zelfs dat kan verschillend zijn bij elk mens.
  .
  Misschien moeten we inderdaad eens op de juiste politieke partij stemmen die dit allemaal aan de kaak stelt!

 7. Ik heb het artikel over Wifi versus Bioniet aandachtig gelezen. Vier jaar ongeveer woonde mijn dochter in een buurt waar gsm masten massaal aanwezig zijn. Helemaal op de buiten bij Halle, in Buizingen (België) woonde ze op een lijn waar drie masten elkaar opvolgden en dan ook nog de grote TV mast antenne in de buurt daar dwars in haar buurt overheen stralend… De éne zelfmoord neiging volgde da andere op… Gejammer en geweeklaag alom, vanwege haarzelf, haar zus en natuurlijk ook vanwege mezelf als bezorgde moeder… Ze is verhuisd sinds de dood van mijn erg oude moeder waarbij ze woonde. De zelfmoordneiging is weg en ze leeft nu veel gelukkiger, eerder nabij de stad, maar wel met enkel nog haar eigen wifiapparatuur, waar ze wel zelf voor kiest… Ik stuurde haar het artikel op. Bedankt aan u allen voor het meegeven van dit artikel. bedankt vanuit gans mijn hart…

Reacties zijn gesloten.