Advertentie

Toltec wijsheden..!


X
X

Toltec wijsheden

2022 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Recent kwam ik in aanraking met een boekje over Toltec wijsheden genaamd ‘The four agreements’ van Don Miguel Ruiz. Dit boekje kan worden toegevoegd aan het rijtje juweeltjes die heel sporadisch op je pad komen. De Tolteekse wijsheid is een manier van leven die je volledige vrijheid biedt om jezelf te kunnen zijn. Het pad van verandering is voor ieder van ons uniek en de Tolteekse traditie kan iedereen helpen bij het vinden van zijn of haar innerlijke waarheid. Dit leidt tot een nieuwe manier van zijn wat je een gevoel van vrijheid geeft dat totaal vrij is van alle beperkingen, een leven gebaseerd op Liefde in plaats van Angst. Wie waren deze Tolteken?

De Tolteken waren een krijgers ras die rond 700 na Christus de stad Teotihuacán veroverden. Ze omarmden de daar aangetroffen wijsheid van de ‘Ouden’ en creëerden een geheim genootschap binnen de Teotihuacán-beschaving dat gewijd was aan het bewaren van de kennis van de Ouden. De Ouden waren een ras van inheemse mensen die werden erkend als leraren van spiritualiteit, wetenschap en kunst.

De ouden begrepen de illusionaire aard van de werkelijkheid en gebruikten de universele natuurwetten om een ​​leven te creëren dat gebaseerd was op onvoorwaardelijke liefde en zelfontdekking. Dit geheime genootschap omarmde de idealen van priesterlijke heerschappij en vreedzaam gedrag waarvoor de stad Teotihuacán formeel bekend stond. De leerlingen die deze wijsheid naar voren brachten, werden bekend als ‘mannen en vrouwen van kennis’.

Ze realiseerden zich dat het leven grenzeloos was en dat het ‘t perspectief van onze geest op de werkelijkheid was dat al ons lijden en beperkingen veroorzaakte. De Ouden wisten dat al het leven deel uitmaakt van een groot mysterie en dat er geen manier was om het seculiere van het heilige of de wetenschap van de geest te scheiden.

Voor een ‘normaal’ persoon leken ze magiërs of tovenaars omdat ze grote prestaties konden leveren, zoals het genezen van zieken en het beïnvloeden van het weer. Ze konden ook materiële objecten manifesteren en de tijd beïnvloeden. Om deze prestaties te bereiken moest een persoon persoonlijke vrijheid bereiken moesten ze eerst het vermogen ontwikkelen.

Na de Spaanse verovering eind 1500, werd de kennis een zorgvuldig bewaard geheim dat werd doorgegeven door verschillende familie- en gemeenschapslijnen. Hierin werden af en toe subtiele veranderingen aangebracht zoals bijvoorbeeld het toevoegen van een geweldig familierecept. Tegenwoordig komt deze informatie langzaam naar boven en wordt deze meer openlijk gedeeld.

De Toltekentraditie is ongelooflijk rijk aan hulpmiddelen die je aanmoedigen om een ​​diepgaande verbinding te ontwikkelen met je inherente wijsheid, kracht, goedheid en goddelijkheid. Deze tools vereisen inspanning, discipline en toewijding, maar als je ze gebruikt zal er een magie optreden waardoor je leven zal transformeren waardoor niets ooit meer hetzelfde zal zijn. De Toltekentraditie is een filosofie of manier van leven die je de keuzes leert maken die leiden tot geluk. Deze filosofie is gebaseerd op het sleutelconcept dat wat we van het leven zien is samengesteld uit onze overtuigingen, verwachtingen, overeenkomsten en aannames.

De Tolteken zagen het universum als een complex energiesysteem. Alles is samengesteld uit energie en alle energie heeft bewustzijn. Energie is gewoon het leven zoals het is. Gebeurtenissen in ons leven zijn neutraal; ze zijn zoals ze zijn, niet goed of slecht, positief of negatief. Het is voor de meesten van ons erg moeilijk om deze concepten te accepteren, maar wanneer je deze leert omarmen en toe te passen in je leven, zul je ontdekken dat de resultaten verbluffend zijn. Het idee dat alles in het leven emotioneel neutraal is, staat haaks op alles wat we over het leven hebben geleerd. De vraag die bij velen zal opkomen is:

Hoe zou de wereld kunnen functioneren zonder het concept van goed en kwaad?
We hebben geleerd in dualiteit te denken: goed en slecht; positief en negatief; mooi en lelijk; zwart en wit; jij en ik etc. Zolang je de wereld op die manier bekijkt, maken oordeel en vergelijking heel erg deel uit van je denkproces. Maar als jij de schepper van je realiteit wordt en de touwtjes zelf in handen gaat nemen, wordt oordeel overbodig en ontdek je dat het leven een liefdevolle baarmoeder is die alles in zich heeft. Hoe je naar de gebeurtenissen in je leven kijkt, hangt af van welke plek jij in je leven inneem

Wij zijn God. Iedereen om je heen fungeert als een spiegel. Mensen zijn niet in staat om zichzelf te zien, wie ze daadwerkelijk zijn, omdat ze dromen zonder daar bewust van te wezen. Alles wat je hoort of ziet is niets meer dan een droom. Dromen is namelijk de belangrijkste functie van onze geest en die is daar 24 uur per dag mee bezig. Dit houdt dus in dat je droomt wanneer je wakker bent en dat je droomt wanneer je slaapt. Het verschil is dat wanneer je geest wakker is, er een materieel kader is waardoor we dingen op een andere manier waarnemen. ’s Nachts ontbreekt dat kader waardoor de droom de neiging heeft constant te veranderen. De planetaire droom is de collectieve droom die opgebouwd is uit miljarden kleinere dromen die gezamenlijk weer een familiedroom creëren; of een gemeenschapsdroom; een staatsdroom; een landsdroom en tot slot een droom van de hele mensheid.

De planetaire droom omvat alle regels van de samenleving; haar overtuigingen; haar religies; haar verschillende culturen en manieren om te zijn; haar regeringen; scholen; sociale evenementen en vakanties. De ouders, de scholen, de religies leerden ons op welke manier we dienen te dromen. Ze trokken onze aandacht en voorzagen ons brein van informatie door middel van herhaling. Hierdoor leerden we hoe we ons dienden te gedragen; wat wel en niet was toegestaan; wat goed en slecht is en wat mooi en lelijk.

Taal is de code voor begrip en communicatie tussen mensen. Zodra we de code begrijpen is onze aandacht verslaafd geraakt en wordt de energie van de ene op de andere persoon overgedragen waardoor er een verdrag of overeenkomst ontstaat waar we niet zelf voor hebben gekozen. Zelfs de kleinste van deze gemaakte overeenkomsten, worden ons van kleins af aan opgedrongen.De enige manier om informatie te kunnen opslaan is als we daarmee instemmen, wanneer we erin gaan geloven. Dat heet geloof. En geloof hebben is onvoorwaardelijk geloven.

Ook leren we te oordelen. We beoordelen onszelf en anderen.
Kinderen worden exact op dezelfde manier afgericht als onze dieren. Wanneer we tegen de regels ingaan worden we gestraft en volgen we de regels op dan worden we beloond. De beloning bestaat uit de aandacht die we kregen van onze ouders, broers en zussen, leraren en vrienden. Al snel ontwikkelden we hierdoor de behoefte om de aandacht van anderen te trekken om een beloning te krijgen.

De angst om te worden afgewezen verandert in de angst om niet goed genoeg te zijn. Dit heeft tot gevolg dat we veranderen in iemand die we niet zijn en het geloofssysteem fungeert hierbij als een Wetboek dat onze geest regeert. De innerlijke rechter die in ieder van ons huist gebruikt het Wetboek om alles wat we doen te bekritiseren, alles wat we denken en alles wat we voelen. Het tiranniseert ons non-stop.

Het slachtoffer..
Het deel in ons dat wordt bekritiseerd noemen we het ‘slachtoffer’. Het slachtoffer draagt de schuld en de schaamte en dit alles is gebaseerd op een geloofssysteem waar we zelf nooit voor hebben gekozen. Het doorbreken van de regels in het Wetboek opent je emotionele wonden, je reactie werkt als een emotioneel gif. Wanneer je denken namelijk wordt uitgedaagd door het Wetboek zal dit je een onveilig gevoel geven zelfs als het Wetboek onjuist is.

Dit maakt dat de mens, in tegenstelling tot het dierenrijk dat slechts eenmaal betaalt voor iedere fout, het enige wezen op aarde is die wel duizend keer voor dezelfde fout moet boeten. Wanneer wij een fout denken te maken dan beoordelen, veroordelen en straffen onszelf. Ons geloofssysteem is gebaseerd op onjuiste feiten dus de innerlijke rechter heeft het ook fout.

Dit heeft tot gevolg dat de droom die we dromen is gebaseerd op valse wetten. En omdat we vertrouwen op wat we geloven zijn het onze overtuigingen die ons voorbereiden op lijden. We leven dus als het ware in een mist. Deze mist is je persoonlijke levensdroom die gedroomd wordt door je geest, een droom waarin 1000 mensen tegelijkertijd spreken en niemand elkaar begrijpt. Hierdoor zijn we niet in staat te zien wie we werkelijk zijn en dat we gevangen zitten. Die mist weerhoudt mensen om echt te leven.

 

Gewoon onszelf zijn is onze grootste angst. Deze is nog veel sterker dan de angst voor de dood. We hebben namelijk geleerd onze levens zodanig te leven dat we voldoen aan de eisen van anderen. Wanneer we dat gaan inzien en daarin veranderingen willen aanbrengen, dan zullen we de verdragen of overeenkomsten die we onszelf hebben opgelegd moeten gaan veranderen.

Hier zijn 4 krachtige verdragen
Deze 4 krachtige verdragen, kunnen ons helpen de oude verdragen te verbreken die voortkomen uit angst en onze energie uitputten. Hier is wilskracht voor nodig. Maar wanneer je ermee start zul je gaan ontdekken dat je door een verbazingwekkende transformatie zult gaan. Je verandert hiermee de nachtmerrie van het leven in je persoonlijke hemelse droom.

 1. Wees onberispelijk met je woord
  Spreek met integriteit. Zeg alleen wat je bedoelt. Vermijd het gebruik van het woord om tegen jezelf te spreken of om over anderen te roddelen. Gebruik de kracht van je woord in de richting van waarheid en liefde.
 1. Neem niets persoonlijk op
  Niets dat anderen doen is vanwege jou. Wat anderen zeggen en doen is een projectie van hun eigen werkelijkheid, hun eigen droom. Als je immuun bent voor de meningen en acties van anderen, word je niet het slachtoffer van onnodig lijden.
 1. Maak geen aannames
  Vind de moed om vragen te stellen en uit te drukken wat je echt wilt. Communiceer zo duidelijk mogelijk met anderen om misverstanden, verdriet en drama te voorkomen. Met slechts deze ene overeenkomst kun jij je leven volledig veranderen.
 1. Doe altijd je best
  Je best zal van moment tot moment veranderen; het zal anders zijn als je gezond bent dan ziek. Doe onder alle omstandigheden gewoon je best en je vermijdt zelfoordeel, zelfmisbruik en spijt. Vanuit dit perspectief wordt het leven grenzeloos.
Eis de meesterschap op over jezelf, over de emotionele stukken in jezelf waarmee je moeite hebt, waarvan je voelt dat ze je achter je rug om kwellen. Neem er verantwoording voor, maak er innerlijk contact mee. Het is jouw bewustzijn dat hier helend is.

Je kunt alles in je leven omarmen omdat je nergens meer tegen hoef te strijden. Je kunt accepteren wie je bent en waar je bent in je proces. Je kunt alles veranderen waar je ook staat, totdat je kunt omvatten waar je bang voor bent, weerstand aan biedt, of over oordeelt. Hierdoor zul je in staat zijn het te omarmen, al je emoties te behouden en jezelf afvragen wat voor liefdevols je nu zou willen horen. Op deze manier kun je weer van jezelf gaan houden. Geluk wordt een functie van waar je staat in plaats van wat er om je heen gebeurt.

Onze emoties zijn eigenlijk wegwijzers die ons in de richting van ons filtersysteem leiden. Wanneer we ons realiseren dat onze emoties onze eigen creatie zijn, kunnen we ze gaan gebruiken om onszelf te bevrijden van onze beperkende overtuigingen. We kunnen de gebeurtenissen in ons leven gebruiken om ons filtersysteem te verlichten.

In plaats van onze aandacht te richten op onze emoties en te proberen de gebeurtenissen in ons leven te veranderen, kunnen we de manier waarop we denken veranderen. Onze geest is grenzeloos terwijl onze geest zich veiliger voelt binnen de vertrouwde grenzen van ons filtersysteem. Als we eenmaal volledig omarmen wat onze geest wil beoordelen, kunnen we onszelf bevrijden.

Geen woorden maar daden! De meest effectieve en veilige manier om je spirituele evolutie te versnellen, loopt via het hart en via de emoties van waardering en/of dankbaarheid.

Belangrijk: onze emoties erkennen en doe wat nodig is om ze los te laten.,
Wat helpt is een ​​brief te schrijven aan jezelf of aan degene die je op dat moment verwenst, waarin al je emoties volledig tot uiting komen maar die alleen voor jouw ogen is bedoeld. Ben je klaar, verbrand hem of plak er een stempel op en verstuur de brief naar God maar geef het nooit aan de persoon in kwestie.

Als je echt van streek bent raaskal of schreeuw net zo lang totdat jij weer schoon voelt. Zodra je emoties je acties niet langer aansturen, kun je serieus gaan kijken naar je overtuigingen of eventuele overeenkomsten die je hebt met het universum of met jezelf. Je kunt alle aannames die je hebt gemaakt onderzoeken en deze veranderen. De Tolteken praten over het kalmeren van de ‘mitote’ van de geest. Dit houdt in dat je alle stemmen in je brein die om onze aandacht schreeuwen kalmeert. Het bereiken van persoonlijke vrijheid is in feite een kwestie van je geest omscholen. Hierdoor wordt het je dienaar in plaats van je leermeester.

Het proces van het omscholen van onze geest kan een ontmoedigend proces zijn. Dit is waar vele mensen wereldwijd momenteel mee bezig zijn nu ze ontdekken dat alles wat ze geleerd hebben gebaseerd is op één grote leugen. Het is gemakkelijk om je geest de oorlog te verklaren maar voorkom dat je er eindeloos tegen blijft vechten. Waar het om gaat is het bevrijden van je geest op een liefdevolle manier.  Er zijn verschillende eenvoudige hulpmiddelen om dat te kunnen bereiken.

Eén daarvan is je aandacht richten op je ademhaling.
Terwijl jij je door je dag beweegt, neem je elk uur een paar momenten om gewoon je adem te voelen terwijl deze in en uit je lichaam beweegt. Merk op waar jij je adem in je lichaam voelt; misschien zit het in je neus of je borst, je keel of je maag. Als je je eenmaal bewust bent van je ademhaling, sta jezelf dan bewust toe om je te verbinden met je geest, liefde in te ademen en liefde uit te ademen.

Met oefening zal het een groot verschil maken in je leven. Je gedachten roepen je misschien terug, maar zodra ze dat doen, richt jij je aandacht weer op je ademhaling. In plaats van dat geluk afhankelijk is van een externe gebeurtenis, wordt het een inside job. Geef jezelf een geschenk, herzie je definities, observeer je filtersysteem, wordt de schepper van je wereld, verander je overtuigingen, train je geest opnieuw op een liefdevolle manier en bevrijd jezelf. Laat de magie beginnen!

 

Harriet Algra

augustus ’22

totalhealthfoundation.nl

 

Bronnen o.a.:

susangregg.com/toltec-tradition-ancient-wisdom/

The four agreements door Don Miguel Ruiz

* * *

Voor alle info over dit nieuwe boek van Harriet Algra,
klik op de afbeelding van de cover van dit boek:

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.