Advertentie

911 voor jou óók: A STORY TOO BIG TO BELIEVE..??


x

‘Too big to believe..!!‘

Over menselijk-mentale processen

bij de 911-aanslagen

2019 © WantToKnow.nl/be
x

Professor Dr. David Griffin (1939) heeft zich vastgebeten om zijn vaderlandslievende rol te vervullen. Door de Waarheid rondom 911 boven tafel te krijgen.

Een van de meest erudiete onderzoekers van het hele 9/11-fenomeen, is professor dr. David Ray Griffin. Deze gepensioneerde hoogleraar besteedt bijna al zijn tijd aan het oprecht en uiterst grondig bestuderen van de 9/11-feiten en -onderzoeken. En op basis van vele, vele duizenden uren studie, is hij tot de onwrikbare conclusie gekomen, dat de officiële versie van de Amerikaanse regering een complete farce is. Inderdaad, een complot..!
Een vervalsing van datgene dat je als de werkelijke gebeurtenissen kunt benoemen en een camouflage om de agenda áchter deze aanslagen te verbergen. Dr. Griffin is inmiddels de auteur van een hele stapel, goed gefundeerde boeken over de achtergronden van de aanslagen van 9/11.

Het bijzondere is, dat Griffin tijdens het schrijven van die boeken en de presentaties ervan, één essentieel gegeven ontdekte, dat feitelijk van wezenlijk belang is. Een gegeven, waar je zelf ook mee te maken zult hebben. Namelijk het feit, dat de gruwelijke gebeurtenissen van die 11e september 2001, voor velen té groot zijn, om ze (mentaal) te kunnen verteren.. Kun jij je dat voorstellen..?

Dat de aanslagen niet alleen voor een regelrecht trauma hebben gezorgd in het collectieve bewustzijn van de wereldbevolking, maar dat ze ook individueel werden ervaren, als een zeer bedreigende situatie. Stel je voor, dat je leven z’n dagelijkse loop heeft, en dat dan ineens zo’n heftige aanslag op Tv is..! Het dagelijkse leven voelt meteen fundamenteel anders en dingen zullen feitelijk nooit meer zijn wat ze waren. Maar je realiseert je dat eigenlijk niet op dat moment..

Je loopt rond, wazig, zoals na een auto-ongeluk of andere heftige gebeurtenis/nieuwsbericht. Terrorisme werd vanaf toen ervaren als iets, dat zomaar je leven kon binnen stappen en is sindsdien niet meer weg te denken uit onze samenleving. En dan zijn we beland, bij de té vaak onderschatte factor in het hele 911-verhaal:

De mentale component van 911
Mensen zijn bijzondere wezens en één van de bijzondere eigenschappen van het menselijk lichaam is het ‘zelfhelende vermogen’. Denk maar eens aan een wond die vanzelf heelt door een mooi korstje, dat er uiteindelijk af valt. Dat herstellingsvermogen zorgt niet alleen voor genezing van het fysieke lichaam, maar heeft ook zijn uitwerking op de geest. Want ook ons mentale lichaam heeft deze vaardigheid. Het vermogen dat het mogelijk maakt voor de mens, om té heftige traumatische ervaring uit de geest te blokken en zodoende te ‘relativeren’. Niet dat ie vergeten wordt, maar de diepe emotionele wond is ervan losgemaakt.

Hierdoor kan een dergelijke traumatische gebeurtenis minstens tijdelijk gestald worden in het onderbewustzijn, om mogelijk pas later, bij stukjes en beetjes tot het bewustzijn door te dringen. Waardoor je er dan langzaam aan kunt wennen en er uiteindelijk mee kunt leren leven.  Het was precies dát wat Dr. David Griffin in de gaten kreeg.

Dat als hij met mensen sprak over het mogelijke valse-vlag-karakter van deze 9/11-aanslagen, bijna géén van zijn gesprekspartners erin slaagde met een volledig ‘open mind’ naar de 911-feiten te kijken die hij hen presenteerde. En ‘dus’ moesten/moeten die feiten worden genegeerd en ‘rationeel ontkend’ worden. Ze vormen anders een té grote bedreiging voor een veel pijnlijker waarheid..

Met andere woorden:
mensen kúnnen de waarheid
achter het hele 911-fenomeen, gewoon niet geloven!

Kijk naar de quote hierboven van Mark Twain..! De door Griffin getoonde FEITEN tonen namelijk een volledige en essentieel ‘andere’ waarheid. Een waarheid die niet alleen de oude traumatische wond van de aanslag weer open rijdt, maar deze ook nog eens veel dieper/pijnlijker kan maken. Want je begrijpt ineens dat het officiële verhaal rondom 9/11 een farçe is. Of, met andere woorden, dat we met z’n allen volledig in een diepe, fundamentele leugen verzeild zijn geraakt. Dat onze leiders, op wie we al ons vertrouwen hadden gevestigd, ons tot op het bot bedrogen hebben. Ongelooflijk nietwaar..

Over trauma gesproken
Stel je voor dat je al 18 jaar in de veronderstelling bent dat die man op dat ezeltje met een laptop op schoot in de Afghaanse bergen, daadwerkelijk het zwaarst bewapende, machtigste land ter wereld wist te treffen. Zoals dit ‘officieel bevestigd’ is door het onderzoek van de Amerikaanse overheidscommissie en klakkeloos overgenomen is, door bijna alle regeringen over de hele wereld. Dat de oorlogen in Irak en Afghanistan dáárom zijn gevoerd, oorlogen waarvan we het verloop allemaal kennen.

Dat je dus nu ‘ineens’ geacht wordt dit volledige Osama Bin Laden-verhaal in de vuilnisbak te kieperen. Kletskoek en eigenlijk volledig bedorven kletskoek  Dat deze oorlogen op valse gronden gevoerd zijn… Dan is het ‘alternatieve’ verhaal domweg te groot en té traumatisch om te bevatten! En, daar komt er ook nog eens een ander aspect bij: stel je voor dat degenen die wérkelijk achter deze aanslagen zitten, ook nog eens heel geraffineerd, nou juist dit menselijke, mentaal-psychologische aspect hebben ingecalculeerd!

Dat de echte schuldigen dus simpelweg gebruik maken van deze psychologische kennis over het menselijk brein. Dat ze erop rekenen dat deze traumatische gebeurtenissen uit het bewustzijn worden geblokt. Dat mensen bij dit soort heftige gebeurtenissen zich al snel tot de ‘autoriteiten’ richten, om van hén te horen wat er echt is gebeurd. In plaats van zich er ZELF in te (gaan) verdiepen.. Dezelfde mensen smeekten al snel -ook impliciet- dat deze overheid hen goed moest gaan ‘beschermen’ tegen het geboefte dat achter de aanslag(en) zat.

En daar deed president George W. Bush vervolgens een schepje op met zijn megafoon op de puinhopen van de WTC-torens.. Door te roepen dat hij de daders uit hun grotten zou gaan roken.. Feitelijk heel sluw de mededeling laten klinken, dat HIJ in ieder geval NIET DE DADER was..! Hoor je de aangereikte VALSE ‘waarheid’.. ? Met andere woorden: de werkelijke daders hebben de leugens rondom deze zaak zó opgeblazen, dat het niet in je opkomt om überhaupt te twijfelen aan de ‘officiële 9/11- versie’. Kijk naar de VOLKOMEN BIZARRE HOUDING van Bush jr. waarbij het kennelijk gepast vindt, de popie-jopie uit te hangen, de gevierde jongen. Deze man is niet verrast door deze aanslagen, deze man weet meer.. Wie heeft dit verhaal bedacht met deze megafoon..?

Bekijk in dit verband ook het verhaal eens van het paspoort van één van de kapers, dat in New York op straat gevonden werd, onderaan de ingestorte WTC-torens. Het wordt gepresenteerd als waarheid en aldus ‘aangenomen’, omdat mensen het té erg, te groot vinden, om het als een leugen te zien. En roepen dan naar elkaar, áls het al ter sprake komt: ‘Zoiets verzin je niet!’.. Nou zoiets verzin je DAAROM dus wel..!! Misschien mogen we dit ook met een ander sprookje illustreren? Een sprookje dat dan weer veel weg heeft van WAARHEID..!

Loopt de keizer in feite in zijn blote kont..?

De Nieuwe Kleren van de Keizer
Je kent het verhaal van deze keizer, die het kleermakertje geloofde, toen hij sprak over een unieke draad, waarmee een prachtige stoffen geweven was, die zó fijn was, dat maar weinigen hem konden zien. In dit sprookje van Andersen is het uiteindelijk het jongetje op het marktplein, dat in al zijn kinderlijke onschuld deze leugens van de manipulerende kleermaker, de maker van de nieuwe kleren van de koning, ontmaskert.

Alle dorpsgenoten op het plein geloven het verhaal van de ‘bijna onzichtbare stof, waarvan de nieuwe kleren gemaakt zijn’. Een geloof dat zelfs door de zichtbaar naakt lopende keizer niet kan worden ongedaan gemaakt.. Totdat dat éne jongetje, volledig wel zijn waarneming vertrouwd; sterker nog: er niet eens aan twijfelt.. Dat jongetje roept luidkeels dat de keizer in zijn blote kont loopt…

En dan.. De illusie wordt verbroken! Herken je de overeenkomst? Mensen nemen een waarheid aan van een autoriteit, die de kwalificatie ‘autoriteit’ totaal niet waard is. Ze aanvaarden het verhaal van een manipulatieve autoritaire figuur, die iets heel anders van zins is… Sterker nog: deze ‘autoriteit’, de politici die al deze macht van het volk krijgen aangereikt, zijn ZELF DE SCHULDIGEN van deze aanslag..!

‘Complottheorie’
‘Complottheorie’ is de term die gebruikt wordt door dezelfde politici, om de oppositie te ontkrachten. Een veel gehoorde mening in de reguliere media komt met de complotheorieën aanzetten:

“Je kunt het hele alternatieve 911-verhaal gevoegelijk bij het oud papier leggen, het is niet meer dan een verzinsel van een stelletje complotdenkers.”

Tja, die ‘complotdenkers’ zijn volgens deze gedachte kennelijk mensen, die er vreugde in scheppen achter elke officiële gebeurtenis een ander verhaal te verzinnen en dát verhaal vervolgens uit te dragen. Het zijn mensen die het kennelijk niet om de waarheid gaat, maar om de ‘samenzwering’ als fenomeen. Als invulling van hun dagelijkse leven zwaaien zij met ‘samenzweringen’. Zoiets als: “Kijk, ik heb er wéér een gevonden.” Wist je dat er al een leerstoel is in Amsterdam aan de VU over ‘complottheorieën’…? (HIER)

Door middel van deze denigrerende kwalificatie en woorden wordt de indruk gevestigd dat de inhoudelijke argumenten en de uren en uren aan onderzoek maar één doel hebben. Namelijk het, gelardeerd met argumenten, aanvallen van de officiële theorieën. Zo ook op de officiële samenzweringen. Dit alles louter en alleen om onrust te stoken. Alsof ‘complotdenker’ een soort beroep is, een fascinerende vrije-tijds-besteding, waarin je je lekker kunt uitleven tegen de overheid. Daarbij volledig over het hoofd ziend dat het 9/11-Osama bin Laden-verhaal natuurlijk óók een complottheorie is!!

De term ‘complotdenker’ is een zeer onterechte kwalificatie voor iemand als dr. David Ray Griffin, die met ziel en zaligheid, vanuit zijn diepe gevoel van patriottisme, intensief en toegewijd zijn werk doet. In dat verband getuigt ook zijn laatste, fenomenale boek ‘9/11 Unmasked’ daar weer van..! Kijk eens naar de enorme hoeveelheid research die deze gepensioneerde professor heeft gedaan, vastgelegd in deze serie boeken met de aanslagen van 11 september 2001 als onderwerp.

De jongens van de CIA
Iets wat ik nog graag toevoeg, is het verhaal over het ontstaan van het woord ‘conspiracy-thinking’. Het denken in termen van samenzweringen, is bedacht door… de CIA. Het is in officiële stukken terug te vinden in teksten rond het onderzoek van de moord op John F. Kennedy (JFK), waarbij de CIA zich in 1967 ‘druk maakte’ over het ongeloof over de officiële ‘waarheid’ omtrent de aanslag. Het corrupt-rammelende ‘Warren Report’ had immers duidelijk gemaakt dat Lee Harvey Oswald de dader van de moord was. En zo moest het blijven, geen ruimte voor andere (waarheids) versies..

In een memo met de titel ‘Countering Criticism of the Warren Report’ (‘De kritiek op het Warren Rapport onderuitgehaald’, vertaling) werd de term ‘conspiracy theorist’ voor het eerst door de CIA genoemd. Als ‘wapen’ om de mensen te bestrijden die de officiële versie van de moord op Kennedy ook maar een beetje durfden te betwijfelen. Wat natuurlijk weer betekent, dat de CIA deze waarheid JUIST NIET aan de oppervlakte wilde hebben..!

Maar ook in algemene zin, is ‘conspiracy’ of ‘samenzwering’ een term om iedereen die überhaupt vragen durft te stellen over de geheime activiteiten en programma’s van de Amerikaanse overheid, een vernederend label op te plakken. Nogmaals, het verhaal Osama Bin Laden is toch ook een samenzwerings’theorie’.. Want de werkelijke waarheid hebben wij nog niet officieel gepresenteerd gezien..!

Tot slot, last but not least
Bij dit onderwerp komt met name één aspect sterk naar voren. Een aspect dat bij gebeurtenissen als 9/11 in deze tijd steeds vaker naar voren komt en steeds STERKER ook zal komen. En dat aspect ben JIJ, de lezer, de luisteraar, de kijker, degene voor wie de berichten in de media bedoeld zijn… Het is allemaal om jou te doen. Jouw stem en jouw steun aan de leugens en de manipulaties die door de media verteld worden, zijn voor de manipulatoren essentieel. Door jouw steun, krijgen de leugens een geloofwaardig fundament.

Kijk nog maar eens naar het geweldige sprookje van Andersen! Leiders hebben de steun van het volk nodig. En zij doen er alles voor om deze steun, links of rechtsom in de wacht te slepen, via leugens of via waarheid. Helaas is het zo dat de manipulatieve krachten nog steeds met het geloof en applaus van velen beloond worden voor hun daden en veelal ongestraft hun leugens en mensonterende activiteiten kunnen voortzetten. En ja, jij bent degene die daar verandering in kan brengen.

Want besef dus heel goed dat jij er dus wel degelijk toe doet, ook al zou je menigmaal het gevoel kunnen hebben, slechts ‘een van de vele, vele onbekenden’ te zijn, in dit verhaal. Maar zo is het NIET. Spreek erover, in alle rust en vooral met een Open Mind, waarin het gezonde verstand mag prevaleren..! Neem je verantwoordelijkheid, want die vloeit rechtstreeks voort uit je gevoel van betrokkenheid.

Zoals wij onze verantwoordelijkheid hebben opgepakt en deze ANDERE KRANT maakten!

Dit artikel werd ook geplaatst in De Andere Krant,
in een speciale
911-uitgave in 2019

7 gedachten over “911 voor jou óók: A STORY TOO BIG TO BELIEVE..??

 1. Kennelijk zijn er dus hoge koppen bij 9/11 betrokken die alles zullen doen om hun aandeel te verbergen om straf te ontlopen wat te verwachten is.Waar de MSM geen aandacht voor heeft of in ieder geval heel weinig is natuurlijk al de veroordeling van Bush en Blair door vijf Maleisische rechters ivm oorlogsmisdaden en/of misdaden tegen de menselijkheid.
  Op deze wereld kennen veel politieke lieden elkaar omdat ze elkaar vanwege hun werk ontmoeten en er zullen wellicht dan ook vriendschappelijke banden ontstaan binnen die kring.
  Dat zou kunnen betekenen dat ze elkaar ook zullen helpen of indekken wanneer er dingen gedaan worden die niet door de beugel kunnen en dat veel politieke lieden ook nog banden hebben met zakenlieden is ook geen geheim en vaak hebben die de beschikking over veel geld en mogelijk hebben zij zelfs invloed op politieke besluiten in hun eigen voordeel natuurlijk.
  https://nos.nl/artikel/2292787-jeffrey-epstein-omstreden-miljardair-met-machtige-vrienden.html
  Epstein heeft kinderen misbruikt wordt beweerd en ook zouden hoge politieke figuren en andere hoogwaardigheidsbekleders/sters daarbij hebben deelgenomen ook al ontkent de voormalige president Bill Clinton dat natuurlijk zoals ook anderen dat doen.(zelfs een prins).
  Voor mij in ieder geval betekend het ontkennen van deelname door Clinton echter niet zoveel omdat we allemaal de zaak Monika Lewinsky nog wel kunnen herinneren waar hij ook beweerde geen seks met haar te hebben gehad terwijl later wel degelijk het tegenovergestelde uitkwam.
  Dan zou je als burger toch mogen verwachten dat binnen die wereld groot onderzoek gedaan wordt zodat rotte elementen verwijderd en bestraft kunnen worden en dat de MSM hier breed aandacht aan zou moeten besteden spreekt voor zich om het vooral niet in de vergetelheid te doen verdwijnen.Helaas is er niet veel aandacht voor vanuit de MSM zo lijkt het tenminste.
  Binnen de politiek en hun vriendenkring (in het slechtste geval kan dat wereldwijd zijn) bevinden zich dus lieden die zich met kindermisbruik zouden kunnen bezighouden wat dus zedenzaken zijn. https://nos.nl/artikel/2300377-groenlinks-zedenzaken-uiterlijk-binnen-een-maand-oppakken.html nou beschuldig ik niemand maar wanneer bekend is dat binnen de politiek lieden mogelijk betrokken kunnen zijn bij kindermisbruik (zedenzaken) dan is mijn mening dat in dit geval GroenLinks eerst zou moeten pleiten voor het uitzoeken wie dat dan zijn en of er ook Nederlandse politici bij betrokken zijn zodat zij verwijderd kunnen worden. In het slechtste geval zou het nu mogelijk kunnen zijn dat aan een zedendelinquent gevraagd wordt iets aan zedenmisdrijven te doen.(Dit is dus nogmaals geen beschuldiging maar een mogelijkheid).
  Niet ik heb verzonnen dat hoge lieden betrokken zouden zijn bij kindermisbruik maar dat kwam wel uit de berichtgeving over Epstein aan het licht en dan is het toch normaal dat eerst dergelijke lieden opgespoord worden en verwijderd/bestraft worden eer de politiek verder zaken doet of ben ik nu zo wereldvreemd?

 2. Wie eenmaal serieus met open-mind de gebeurtenissen van 911 bestudeerd, moet zich beseffen dat er geen weg terug meer is.
  De feiten dat het totaal anders is ,dan wij moeten geloven zijn overweldigend, het officiele complot van 19 Hi-jackers en een man met een baard in een grot in Afghanistan is wel de minst geloofwaardige.
  Architects and engineers for 911 truth/pilots for 911 truth / hebben duizenden experts die hebben ondertekend dat het verhaal zo niet gebeurt kan zijn, echter belangrijker is dat je er niet over kan praten, iedereen weet het, maar erover praten is taboe.
  Dus niemand wil het horen ! dat is minstens even erg als de daad zelf. men wil het niet weten.

 3. De voormelde tekst legt bij manier van spreken de vinger in de wonde, namelijk de tergende onwil om te weten wat er werkelijk gebeurd is, bij 11.9. De waarheid hierover is niet alleen van belang m.b.t tot 11.9 maar ook voor wat er voor 11.9 gebeurd is en nadien, en vooral wat er nog zal gebeuren inzake terreuraanslagen. Zolang dat de “duivel” niet ontmaskerd is, zal er bloed blijven vloeien. Mijn ervaring wijst echter uit, dat men voor een onmogelijke taak staat, om iemand iets duidelijk te maken als hij & zij, dit niet wil weten. Men verkiest dus de zalige leugen, boven de rauwe maar levensreddende waarheid. Een dergelijke houding hoort m.i. thuis in de psycho – pathologie. Daarnaast is de hinderpaal voor de waarheidsvinding, niet zo zeer de wetenschappelijke & technische aspecten ervan, maar wel het spoor dat leidt naar Tel Aviv, en dit is de ware reden imo van de “omerta”.
  In de volgende video is er een interview, dit maakt al veel duidelijk :
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=l6jYplSyuqg

  1. https://www.wanttoknow.nl/politiek/9-11/911-ommekeer-brandweer-nyfd-nieuw-onderzoek/
   Het is niet alleen de onwil om dingen niet te willen weten maar ook de tegenwerking van publieke nieuwsbrengers zo lijkt het tenminste.De verwijzing is willekeurig gekozen uit vele berichten waar de publieke omroepen kennelijk niet zoveel van moeten hebben en dus weinig of helemaal geen aandacht voor hebben.Ten tijde van de 9/11 aanslagen werden diezelfde brandweerlieden de hemel in geprezen (en terecht) zoals dat voor heel veel hulpverleners/sters geldt,maar heeft u nu al iets vernomen op de publieke omroepen over deze nieuwe eis van brandweercommandanten die er toen notabene bij waren en/of vele collega’s hebben verloren waar ze nu gerechtigheid voor willen afdwingen?
   Hetzelfde lijken ze te doen met aanslagen die door “terroristen” gepleegd zouden zijn waarschijnlijk om de toon te zetten bij het publiek die de publieke omroepen nog steeds geloven.Elke alternatieve media die andere geluiden laten horen worden gewoon genegeerd of als complotdenkers weggezet want angst moet en zal er komen.
   Jarenlang had bv de top van politie en de politiek alleen oog voor bezuinigingen en dat deed geen goed voor hun taken zoals dat ook voor defensie geldt alles hebben ze laten versloffen en vaak werden en worden voor de meest kleine onzinnige dingen boetes uitgeschreven aan burgers terwijl ze die zeggen te willen helpen en in hun belang te werken,maar dat doen ze dan wel op een rare manier wat agressie kan uitlokken.
   Vandaag heeft de top van politie (Akerboom) voor teasers gebedeld naar aanleiding van het toenemende geweld tegen politie (hulpverleners) maar of dat de juiste weg is betwijfel ik want het is goed mogelijk dat dit meer boosheid zal oproepen wat dan weer tot meer en ernstiger geweld kan gaan leiden vooral ook wanneer in kranten staat dat deze man gezegd zou hebben dat de politie op straat de baas is.Het lijkt mij dat het er niet om gaat wie er de baas is maar hoe de verstandhouding tussen hulpdiensten en het “volk” weer hersteld kan worden en dat doe je niet door meer geweld te gebruiken en belangrijke dingen te vergeten terwijl je het volk financieel via onzinnige boetes uitkleed.
   Agenten hebben wapens met de bedoeling om zichzelf en anderen te verdedigen of uit te schakelen dus de middelen hebben ze al.Wanneer een agent (hulpverlener/ster) aangevallen wordt is mijn mening dat de hulpverlener het volste recht heeft om de aanvaller uit te schakelen door bv op de benen te schieten wat niet dodelijk is maar wel werkt.Ik weet nog toen ik in militaire dienst zat en wacht moest lopen ons verteld werd dat we twee keer halt of ik schiet moesten roepen waarna we mochten schieten wanneer er niet geluisterd werd dat kan dan toch bij de politie ook? Tuig heb je altijd en overal maar ik denk dat elkaar begrijpen en de dingen benoemen die tot agressie kunnen leiden zodat dat aangepakt kan worden veel beter is dan nog meer wapens wat ons uiteindelijk in een dictatuur zal doen belanden.(dit is alleen maar mijn mening meer niet).
   De publieke omroepen hadden het vandaag zelfs over een haan waar een rechtszaak voor was omdat mensen last van zijn vroege gekraai hadden wat voor hen kennelijk wereld nieuws is (hoe ver kan je zakken) terwijl nieuws wat wereldwijd ons lot kan bepalen niet gebracht wordt.Ook kookprogramma’s,spelletjes en shows waar niet grappige mensen toch grappig proberen te zijn lijken goede tijdvulling om mensen van belangrijke zaken af te houden waar natuurlijk sport ook nog bijkomt.Alles lijken ze aan te grijpen om vooral te voorkomen dat mensen zien wat er werkelijk aan de hand is.

  2. Wat betreft de politiek en de MSM oftewel de publieke omroepen.
   Het lijkt er sterk op dat ze een probleem hebben wat kan inhouden dat de kijkcijfers dalen dus dan moeten ze iets verzinnen wat mogelijk weer kijkers zal aantrekken en dat lijkt te gebeuren.Slob wilde van NPO 3 een regionale zender maken maar dat is afgewezen want dan zou het hele NPO gebeuren om gegooid moeten worden.Op zich is het natuurlijk al vreemd dat de politiek beslist wat op TV gezien mag worden of juist niet omdat ze dan ook kunnen bepalen wat uitgezonden wordt of niet wanneer zijzelf geinterviewd worden of anderen natuurlijk en dan geeft dat de mogelijkheid om elkaar te beschermen tegen dingen die niet naar buiten mogen komen en dat is een verkeerde ontwikkeling omdat we openbaarheid van bestuur hebben.
   Mijn mening is dat fatsoen,normen en waarden steeds minder van belang zijn en alles lijkt te mogen en te kunnen behalve de waarheid vertellen die gebaseerd is op FEITEN maar niet in hun straatje passen.In mijn ogen gaat iemand naar de dokter wanneer hij of zij iets mankeert zodat de dokter een medicijn of behandeling kan voorschrijven in gesloten sfeer.
   Medicijnen via internet verkopen is niet aan te raden zegt de overheid ,maar reclame maken op TV voor een middel tegen bv vaginale schimmel staan ze dan weer wel toe terwijl men dan ook zelf doktertje speelt en medicatie aanschaft zonder dat de arts daarvan af kan weten.(ook wordt er voor andere geneesmiddelen reclame gemaakt).
   Dit geeft aan dat farmaceuten door de overheden en de MSM worden geholpen om maar zoveel mogelijk de zakken te vullen van die gasten.Bruins zou een Italiaanse farmaceut op de vingers hebben getikt en dat lijkt heel wat terwijl men dan over miljoenen praat wat weinig is in vergelijking met de miljarden die de grote farmaceuten in de zakken stoppen.
   Het lijkt er dan ook op dat iedereen moet denken dat farmaceuten aangepakt worden terwijl het goed mogelijk kan zijn dat deze Italiaanse farmaceut weg gewerkt dient te worden omdat hij een concurrent van de grote farmaceuten is,dit lijken ze ook te doen met het MKB waardoor het erop lijkt dat alleen de groten moeten overblijven.
   Wat betreft alles is geoorloofd behalve de waarheid zag ik gisteravond Jinek waar ze het over (ik verzin het niet maar het was gewoon zo) kutjes hadden en dat zou dan een journalistiek programma zijn? Seks,geweld,bloed,waarden en normen overboord zetten wanneer u daar voorstander van bent kijkt u naar de TV maar bent u geinteresseerd in feiten en waarheden die van maatschappelijk belang zijn dan moet u echt zelf op zoek wat als pluspunt heeft dat u via tv niet gehersenspoeld en dom gehouden wordt.

 4. 11.09 september was niet alleen de aanleiding voor tal van (burger)oorlogen, maar betekende ook een beslissende stap in de richting van een “1984” dictatuur :
  https://www.zerohedge.com/news/2019-09-06/911-road-americas-orwellian-hell
  met citaten :
  “9/11 & The Road To America’s Orwellian Hell
  Next week will be the 18th anniversary of the 9/11 attacks. Politicians and bureaucrats wasted no time after that carnage to unleash the Surveillance State on average Americans, treating every person like a terrorist suspect. Since the government failed to protect the public, Americans somehow forfeited their constitutional right to privacy………………..
  Total Information Awareness: 300 million dossiers
  The USA PATRIOT Act created a new Information Office in the Pentagon’s Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). In January 2002, the White House chose retired admiral John Poindexter to head the new office. ………………
  Poindexter committed the new Pentagon office to achieving Total Information Awareness (TIA). TIA’s mission is “to detect, classify and identify foreign terrorists — and decipher their plans — and thereby enable the U.S. to take timely action to successfully preempt and defeat terrorist acts,” according to DARPA…………………
  TIA would also strive to achieve “Human Identification at a Distance” (HumanID), including “Face Recognition,” “Iris Recognition,” and “Gait Recognition.”……………..
  (=einde citaten).
  De voormelde citaten alleen al illustreren dat 11.09 in feite gericht was tegen de Amerikaanse bevolking onder de dekmantel van de strijd tegen het terrorisme. De Patriot Act was trouwens al klaar voor 11.09. Ik zie 11.09 dan ook, naast anderen doelen, als een beslissende stap in de richting van een Big Brother maatschappij, waarbij 1984 van George Orwell nog wordt overklast. Het toppunt van het bedrog hierbij is dan nog dat praktisch alle “terreur aanslagen (sic)” door de overheid zelf worden georganiseerd. Ook de benoeming van admiraal Poindexter is hallucinant, hij was immers één van de kopstokken van Iran Contra gate. Dit laatste doet denken aan de huidige minister van Justitie W. Barr die toen betrokken was bij de “cover up”, van Iran Contra gate. 11.09 is imo dan ook een doorbraak naar een allesomvattende NWO dictatuur. Het is hierbij dan ook van belang, naast de openbaring van waarheid over wat er zich op 11.09 heeft afgespeeld, de aandacht te trekken op de verborgen agenda’s die achter 11.09 schuil gaan.

  1. In Gezond Verstand Verstand jaargang 2 nummer 49 staan enkele artikelen over 911 en het beeld is nou bepaald niet positief, want de Deep State is nog steeds oppermachtig en alle pogingen tot gelijkdoening via de rechterlijke macht zijn tot nu toe gedoemd te mislukken.

   Overigens zit tussen het afkondigen van de mondiale coronaplandemie op 11.03.2020 en het overlijden van de Britse vorstin op 08.09.2022 precies 911 dagen.
   Tussen de moord op Pim Fortuyn op 06.05.2002 en de moord op Theo van Gogh op 02.11.2004 zitten ook precies 911 dagen.

   11 is het laagste meestergetal van de vrijmetselaars > 11.03.2020, 06.05.2002 [ 6 + 5 = 11] & 02.11.2004.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.