Advertentie

COVID UPDATE: Wat is nou waarheid..??


Zelden zagen we zo’n compleet en goed-doorwrocht artikel over de hele COVID-scam als het onderstaande, van de hand van dr. Russell Blaylock. Een artikel dat het hele spectrum van dit COVID-bedrog blootlegt, door simpel de zaken onder elkaar te zetten en de bronnen te vermelden, waarop de uiteindelijk conclusie gebaseerd is.. Die conclusie staat volledig in lijn met de conclusie die wij en vele, vele andere nuchtere en onafhankelijke nieuwsvoorzieners al trokken.. Hoe moeilijk te geloven ook, we zijn op wereldwijde schaal besodemieterd. En niet zo’n klein beetje ook..!!

En het ergste is, dat het gewoon dóórgaat, want een nieuw COVID-toneelspel staat op aanvang. Jij bent weer uitgenodigt om plaats te nemen op de eerste rij en dan het hardst te klappen, wanneer de marionetten/toneelspelers hun verhaaltje doen. Waarin het vooral gaat, dat je bang bent, HEEEEEL BANG! Inderdaad, zoals te doen gebruikelijk bij al die VALSE VLAG AANSLAGEN, waarbij er sprake is van een dubbele agenda. Één agenda die officieel naar buiten wordt gepresenteerd als ‘dit-is-wat-er-gebeurt-en-zo-dienen-we-te-handelen’. En dan natuurlijk de ‘verborgen’ agenda, die het -in dit geval- DUIVELSE PLAN onthult, van…. bevolkingsvermindering.

Laten we het beestje gewoon bij de naam noemen.. BEVOLKINGSVERMINDERING.. Want een kleine elite heeft besloten dat we ‘met teveel op Aarde’ zijn.. De overconsumptie is niet de schuld van de wereldwijde ontsporingen, nee, het ligt aan de hoeveelheid mensen. De elite, die meer dan de helft van het wereldwijde vermogen in handen heeft, besluit niet alleen, dat zij nergens van te verwijten zijn. Zij besluiten ook simpel om die dubbele, die geheime agenda te manifesteren en daar vele miljarden belastinggeld aan te besteden, om hem uit te rollen..

Uiteraard trek jij je eigen conclusies, zéker na het lezen van dit artikel, wat een ‘long read’ is, een hele zit, maar méér dan de moeite waard..! Trek die conclusies en DURF ook zóver te gaan, dat je op de laag aankomt, waarbij macht, geld, controle etc. geen rol meer spelen. Simpelweg, omdat de elite die factoren al lang in handen heeft. Er zit gewoon’ nog een diepere motivatie ONDER deze geraffineerde misleiding, manipulatie en… MOORD.. Dat is onze conclusie, die we hier in de inleiding met je delen. Maar nogmaals: trek je eigen conclusies.. MAAR TREK DAN OOK DE CONCLUSIE dáár weer uit..!!

* * *

COVID UPDATE:

Wat is nou waarheid?

2022 Russell Blaylock – deze versie/vertaling WantToKnow.nl/be
x

De COVID-19 pandemie is een van de meest gemanipuleerde infectieziektegebeurtenissen in de menselijke geschiedenis, gekenmerkt door officiële leugens in een niet aflatende stroom onder leiding van overheidsbureaucratieën, medische verenigingen, medische raden, de media en internationale agentschappen.[3,6,57]

We zijn getuige geweest van een lange lijst van ongekende inbreuken op de medische praktijk, waaronder aanvallen op medische deskundigen, vernietiging van medische carrières onder artsen die weigeren mee te werken aan het doden van hun patiënten en een massale regimentering van de gezondheidszorg, geleid door niet-gekwalificeerde personen met enorme rijkdom, macht en invloed.

Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis bepalen een president, gouverneurs, burgemeesters, ziekenhuisdirecteuren en federale bureaucraten medische behandelingen die niet gebaseerd zijn op nauwkeurige wetenschappelijk onderbouwde of zelfs op ervaring gebaseerde informatie, maar veeleer op het afdwingen van de aanvaarding van speciale vormen van zorg en ‘preventie’ – waaronder Remdesivir, het gebruik van beademingsapparatuur en uiteindelijk een reeks in wezen ongeteste boodschapper-RNA-vaccins.

De onzichtbare macht van deze 3 ‘gezondheidsautoriteiten’, maar vooral hun ONZICHTBARE AGENDA(‘s) nopen niet alleen tot voorzichtigheid, maar zouden wereldwijd voor een massaal ‘ontwaken’ aanleiding moeten geven..!

Voor het eerst in de geschiedenis van de medische behandeling worden protocollen niet geformuleerd op basis van de ervaring van de artsen die het grootste aantal patiënten met succes behandelen, maar op basis van personen en bureaucratieën die nog nooit één enkele patiënt hebben behandeld – waaronder Anthony Fauci, Bill Gates, EcoHealth Alliance, de CDC, de WHO, volksgezondheidsfunctionarissen van de staten en ziekenhuisbestuurders.[23,38]

De media (TV, kranten, tijdschriften, enz.), medische genootschappen, medische staatsraden en de eigenaars van sociale media hebben zichzelf aangewezen als de enige bron van informatie over deze zogenaamde “pandemie”.

Websites zijn verwijderd, hooggekwalificeerde en ervaren klinische artsen en wetenschappelijke deskundigen op het gebied van infectieziekten zijn gedemoniseerd, carrières zijn vernietigd en alle afwijkende informatie is bestempeld als ‘onjuiste informatie’ en ‘gevaarlijke leugens’, zelfs als deze afkomstig is van topexperts op het gebied van virologie, infectieziekten, pulmonale kritieke zorg en epidemiologie.

De waarheid dient verborgen te blijven..!!
Deze verduistering van de waarheid gebeurt zelfs wanneer deze informatie wordt ondersteund door uitgebreide wetenschappelijke citaten van enkele van de meest gekwalificeerde medische specialisten ter wereld.[23] Ongelooflijk genoeg worden zelfs personen, zoals Dr. Michael Yeadon, een gepensioneerd ex-hoofdwetenschapper en vice-voorzitter van de wetenschappelijke afdeling van het farmaceutische bedrijf Pfizer in het Verenigd Koninkrijk, die het bedrijf beschuldigde van het maken van een uiterst gevaarlijk vaccin, genegeerd en gedemoniseerd. Verder heeft hij, samen met andere hooggekwalificeerde wetenschappers, verklaard dat niemand dit vaccin zou moeten nemen.

Dr. Peter McCullough, een van de meest geciteerde deskundigen op zijn gebied, die met succes meer dan 2000 COVID-patiënten heeft behandeld door gebruik te maken van een protocol van vroegtijdige behandeling (dat door de zogenaamde deskundigen volledig werd genegeerd), is het slachtoffer geworden van een bijzonder venijnige aanval door degenen die financieel voordeel hebben bij de vaccins.

Hij heeft zijn resultaten gepubliceerd in door vakgenoten beoordeelde tijdschriften, waarin hij melding maakt van een vermindering van het aantal ziekenhuisopnamen met 80% en een vermindering van het aantal sterfgevallen met 75% door gebruik te maken van een vroegtijdige behandeling.[44] Desondanks ligt hij onder een niet aflatende reeks aanvallen van de voorlichters, waarvan er geen enkele ook maar één patiënt heeft behandeld.

Het verbond van ontkenners en manipulatoren
Noch Anthony Fauci, noch de CDC, noch de WHO, noch enige andere medische overheidsinstelling heeft ooit een andere vroegtijdige behandeling aangeboden dan Tylenol, hydratatie en het bellen van een ambulance zodra je moeite hebt met ademhalen. Dit is ongekend in de hele geschiedenis van de medische zorg, omdat een vroegtijdige behandeling van infecties van cruciaal belang is om levens te redden en ernstige complicaties te voorkomen..!!

Niet alleen hebben deze medische organisaties en federale schoothondjes niet eens een vroegtijdige behandeling voorgesteld, zij vielen iedereen aan die een dergelijke behandeling probeerde te starten met alle wapens waarover zij beschikten- verlies van vergunning, ontnemen van ziekenhuisprivileges, aan de schandpaal nagelen, vernietiging van reputaties en zelfs arrestatie.[2]

Een goed voorbeeld van deze verontwaardiging tegen de vrijheid van meningsuiting en het verstrekken van informatie over geïnformeerde toestemming is de recente schorsing door het Medisch Tuchtcollege in Maine van de medische licentie van Dr. Meryl Nass en het bevel om haar een psychiatrische evaluatie te laten ondergaan wegens het voorschrijven van Ivermectine en het delen van haar deskundigheid op dit gebied.[9,65]

Ik ken Dr. Nass persoonlijk en kan instaan voor haar integriteit, briljantheid en toewijding aan de waarheid. Haar wetenschappelijke geloofsbrieven zijn onberispelijk. Dit gedrag van een medische licentiecommissie doet denken aan de methodologie van de Sovjet KGB in de periode dat dissidenten werden opgesloten in psychiatrische goelags om hun afwijkende mening het zwijgen op te leggen.

Een andere ongehoorde tactiek is het verwijderen van andersdenkende artsen uit hun functies als tijdschriftredacteuren, recensenten en het terugtrekken van hun wetenschappelijke artikelen uit tijdschriften, zelfs nadat deze artikelen in druk zijn geweest. Tot aan deze pandemie heb ik nog nooit gezien dat zoveel artikelen uit tijdschriften werden teruggetrokken – de overgrote meerderheid betrof alternatieven voor het officiële dogma, vooral als de artikelen de veiligheid van vaccins in twijfel trokken. Normaal gesproken wordt een ingezonden artikel of studie beoordeeld door deskundigen op het vakgebied, de zogenaamde peer review.

Deze beoordelingen kunnen zeer intensief zijn en veel aandacht besteden aan details, waarbij erop wordt aangedrongen dat alle fouten in het artikel worden gecorrigeerd vóór publicatie. Tenzij er dus fraude of een ander groot verborgen probleem wordt ontdekt nadat het artikel is gepubliceerd, blijft het in de wetenschappelijke literatuur staan.

We zien nu dat een groeiend aantal uitstekende wetenschappelijke artikelen, geschreven door topexperts op dit gebied, weken, maanden en zelfs jaren na publicatie worden teruggetrokken uit belangrijke medische en wetenschappelijke tijdschriften. Een zorgvuldig onderzoek wijst uit dat in veel te veel gevallen de auteurs het aangedurfd hebben om geaccepteerde dogma’s in twijfel te trekken door de controleurs van wetenschappelijke publicaties – in het bijzonder met betrekking tot de veiligheid, alternatieve behandelingen of de werkzaamheid van vaccins.[12,63]

Het maakt kennelijk niet uit of en welke wetenschappers UITERST KRITISCH zijn over de ERNSTIGE mogelijke bijwerkingen van vaccins/vaccinaties. Laten we ze vooral proberen het zwijgen op te leggen. Het past niet in ons denken..!???

Deze tijdschriften zijn voor hun inkomsten afhankelijk van uitgebreide advertenties van farmaceutische bedrijven. Er zijn verschillende gevallen geweest waarin machtige farmaceutische bedrijven hun invloed uitoefenden op de eigenaars van deze tijdschriften om artikelen te verwijderen die op enigerlei wijze de producten van deze bedrijven in twijfel trokken.[13,34,35]

Erger nog is het feit dat medische artikelen worden geschreven om medicijnen en farmaceutische producten te promoten, waarbij gebruik wordt gemaakt van nepstudies, zogenaamde ghostwritten artikelen. Richard Horton wordt door de Guardian geciteerd als hij zegt dat “tijdschriften zijn verworden tot witwasoperaties voor de farmaceutische industrie”.[13,63] Bewezen frauduleuze ‘ghostwritten’ artikelen, gesponsord door farmaceutische giganten, zijn regelmatig verschenen in top klinische tijdschriften, zoals JAMA, en New England Journal of Medicine – om nooit te worden verwijderd, ondanks bewezen wetenschappelijk misbruik en manipulatie van gegevens.[49,63]

Bij ghostwriting-artikelen wordt gebruik gemaakt van planningbedrijven die tot taak hebben artikelen met gemanipuleerde gegevens te ontwerpen ter ondersteuning van een farmaceutisch product en deze artikelen vervolgens te laten goedkeuren door klinische tijdschriften met een grote impact, d.w.z. de tijdschriften die het meest waarschijnlijk van invloed zijn op de klinische besluitvorming van artsen.

Verder voorzien zij artsen in de klinische praktijk van gratis herdrukken van deze gemanipuleerde artikelen.  Dagblad ‘The Guardian vond 250 bedrijven die zich bezighouden met deze ghostwriting business. De laatste stap bij het ontwerpen van deze artikelen voor publicatie in de meest prestigieuze tijdschriften is het werven van erkende medische deskundigen van prestigieuze instellingen, om hun naam aan deze artikelen toe te voegen..!!

Artikel lezen over deze ‘dr’ Andrew Hill? Klik op afbeelding voor artikel op de site.

Deze gerekruteerde medische auteurs worden ofwel betaald wanneer zij ermee instemmen hun naam aan deze vooraf geschreven artikelen toe te voegen, ofwel doen zij dit voor het prestige van het hebben van hun naam op een artikel in een prestigieus medisch tijdschrift.[11]

Hoe desperaat of regelrecht misdadig zijn deze medische wetenschappers?
Van vitaal belang is de constatering van deskundigen op het gebied van medisch publiceren dat er niets is gedaan om dit misbruik een halt toe te roepen. Medisch ethici hebben er hun beklag over gedaan dat door deze wijdverbreide praktijk “je niets meer kunt vertrouwen“.

Hoewel sommige tijdschriften aandringen op informatieverstrekking, negeren de meeste artsen die deze artikelen lezen deze informatie of verontschuldigen zich ervoor, en verscheidene tijdschriften maken de informatieverstrekking moeilijker door van de lezer te eisen dat hij de informatieverstrekking op een andere plaats vindt.

Veel tijdschriften zien niet toe op de naleving van dergelijke verklaringen en omissies door auteurs komen vaak voor en worden niet bestraft. Wat de informatie betreft die aan het publiek beschikbaar wordt gesteld, staan vrijwel alle media onder controle van deze farmaceutische reuzen of anderen die van deze ‘pandemie’ profiteren. Hun verhalen zijn allemaal hetzelfde, zowel qua inhoud als zelfs qua formulering.

Georkestreerde doofpotaffaires vinden dagelijks plaats en massale gegevens die de leugens blootleggen die worden gegenereerd door deze informatie-controleurs worden verborgen gehouden voor het publiek. Alle gegevens die via de nationale media (TV, kranten en tijdschriften) komen, evenals het lokale nieuws dat u elke dag ziet, komen alleen van ‘officiële’ bronnen – waarvan de meeste leugens, verdraaiingen of volledig uit het niets gefabriceerd zijn – allemaal bedoeld om het publiek te misleiden.

Televisie media ontvangen het grootste deel van hun reclamebudget van de internationale farmaceutische bedrijven – dit creëert een onweerstaanbare invloed om alle verzonnen studies te rapporteren die hun vaccins en andere zogenaamde behandelingen ondersteunen.[14] In 2020 alleen al gaven de farmaceutische industrieën US$ 6,56 miljard uit aan dergelijke reclame.[13,14]

Pharma TV reclame bedroeg US$ 4,58 miljard, een ongelooflijke 75% van hun budget. Daar koop je heel wat invloed en controle over de media voor. Wereldberoemde deskundigen op alle gebieden van besmettelijke ziekten worden uitgesloten van de media en van de sociale media als zij op enigerlei wijze zouden afwijken van de verzonnen leugens en verdraaiingen door de makers van deze vaccins.

Daarnaast geven deze farmaceutische bedrijven tientallen miljoenen uit aan advertenties in de sociale media, waarbij Pfizer voorop loopt met US$ 55 miljoen in 2020.[14]

Terwijl deze aanvallen op de vrijheid van meningsuiting al angstaanjagend genoeg zijn, is nog erger de vrijwel universele controle die ziekenhuisbestuurders hebben uitgeoefend over de details van de medische zorg in ziekenhuizen. Deze huurlingen instrueren artsen nu welke behandelingsprotocollen ze zullen volgen en welke behandelingen ze niet zullen gebruiken, ongeacht hoe schadelijk de ‘goedgekeurde’ behandelingen zijn of hoe heilzaam de ‘niet-goedgekeurde’ behandelingen zijn. [33,57]

Nooit in de geschiedenis van de Amerikaanse geneeskunde hebben ziekenhuisdirecteuren aan hun artsen gedicteerd hoe zij geneeskunde moeten beoefenen en welke medicijnen zij mogen gebruiken. De CDC heeft geen bevoegdheid om ziekenhuizen of artsen medische behandelingen voor te schrijven. Toch volgden de meeste artsen dit zonder de minste weerstand.

Des te zieker de COVID-patient, des te meer geld in de kassa..!
De federale zorgwet in de VS, moedigde deze menselijke ramp aan door alle ziekenhuizen in de VS tot 39.000 dollar te geven voor elke IC-patiënt die zij aan de beademing legden, ondanks het feit dat het al vroeg duidelijk was dat de beademing een belangrijke doodsoorzaak was bij deze nietsvermoedende, vertrouwende patiënten. Bovendien ontvingen de ziekenhuizen US$ 12.000,- voor elke patiënt die op de IC werd opgenomen – wat volgens mij en anderen verklaart waarom alle federale medische bureaucratieën (CDC, FDA, NIAID, NIH, enz.) alles deden wat in hun macht lag om levensreddende vroegtijdige behandelingen te voorkomen..! [46]

Patiënten zo ver laten verslechteren dat ze in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, betekende veel geld voor alle ziekenhuizen. Een groeiend aantal ziekenhuizen dreigt failliet te gaan, en velen hebben hun deuren al gesloten, zelfs voor deze ‘pandemie’.[50] De meeste van deze ziekenhuizen zijn nu in handen van nationale of internationale bedrijven, waaronder academische ziekenhuizen.[10]

Het is ook interessant om op te merken dat met de komst van deze ‘pandemie’ we getuige zijn geweest van een sterke toename van ziekenhuisketens die een aantal van deze financieel bedreigde ziekenhuizen hebben opgekocht.[1,54] Er is opgemerkt dat miljarden aan federale Covid-steun door deze ziekenhuisgiganten worden gebruikt om deze financieel bedreigde ziekenhuizen over te nemen, waardoor de macht van de bedrijfsgeneeskunde over de onafhankelijkheid van de arts nog verder toeneemt.

Artsen die uit hun ziekenhuizen zijn gezet, kunnen moeilijk andere ziekenhuizen vinden om zich bij aan te sluiten, omdat ook die in handen kunnen zijn van dezelfde bedrijfsgigant. Het gevolg is dat veel meer ziekenhuismedewerkers worden ontslagen als gevolg van het vaccinatiebeleid. Zo heeft de Mayo Clinic 700 werknemers ontslagen omdat zij gebruik maakten van hun recht om een gevaarlijk, in wezen ongetest experimenteel vaccin te weigeren.[51,57]

De Mayo Clinic deed dit ondanks het feit dat veel van deze werknemers tijdens het dieptepunt van de epidemie werkten en ontslagen worden terwijl de Omicron-variant de dominante virusstam is, voor de meesten de pathogeniteit van een gewone verkoudheid heeft en de vaccins ineffectief zijn in het voorkomen van de infectie. Bovendien is bewezen dat de gevaccineerde asymptomatische persoon een even hoge nasofaryngeale titer van het virus heeft als een besmette niet-gevaccineerde persoon.

Als het doel van de vaccinatieplicht is de verspreiding van het virus onder het ziekenhuispersoneel en de patiënten te voorkomen, dan vormen de gevaccineerden het grootste risico van overdracht, niet de ongevaccineerden. Het verschil is dat een zieke ongevaccineerde niet naar zijn werk zou gaan, de asymptomatische gevaccineerde verspreider wel.

Wat we wel weten is dat grote medische centra, zoals Mayo Clinic, elk jaar tientallen miljoenen dollars aan NIH-subsidies ontvangen, evenals geld van de farmaceutische producenten van deze experimentele ‘vaccins’. Naar mijn mening is dat de echte reden voor dit beleid. Als dit in een rechtbank bewezen zou kunnen worden, zouden de bestuurders die deze mandaten uitvaardigen vervolgd moeten worden tot het uiterste van de wet en aangeklaagd moeten worden door alle benadeelde partijen.

Het faillissementsprobleem van ziekenhuizen is steeds nijpender geworden door de vaccinatiemandaten van ziekenhuizen en het daaruit voortvloeiende grote aantal ziekenhuismedewerkers, vooral verpleegkundigen, die weigeren zich onder dwang te laten vaccineren.[17,51] Dit is allemaal ongekend in de geschiedenis van de medische zorg. Artsen in ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor de behandeling van hun individuele patiënten en werken rechtstreeks met deze patiënten en hun families om deze behandelingen te initiëren.

Ongelooflijk genoeg werden deze goed geïnformeerde artsen verhinderd deze met Covid-19 besmette mensen te redden. Het zou een schande moeten zijn voor de medische wereld dat zoveel artsen gedachteloos de dodelijke protocollen volgden die waren opgesteld door de controleurs van de geneeskunde.

Externe organisaties, zoals de CDC, hebben niet de bevoegdheid om tussen te komen in deze behandelingen en door dit te doen worden de patiënten blootgesteld aan ernstige fouten door een organisatie die nog nooit een enkele COVID-19 patiënt heeft behandeld. Toen deze pandemie begon, werden ziekenhuizen door de CDC bevolen om een behandelingsprotocol te volgen dat resulteerde in de dood van honderdduizenden patiënten, van wie de meesten zouden zijn hersteld als de juiste behandelingen waren toegestaan.[43,44]

Overheden zijn verantwoordelijk voor 100.000-den doden door.. NALATIGHEID..
Het merendeel van deze sterfgevallen had voorkomen kunnen worden als artsen toestemming hadden gekregen om een vroegtijdige behandeling toe te passen met producten als Ivermectine, hydroxy-chloroquine en een aantal andere veilige geneesmiddelen en natuurlijke bestanddelen.

Op basis van de resultaten van artsen die de meeste covid-patiënten met succes behandelen, wordt geschat dat van de 800.000 mensen die, naar men zegt, aan covid zijn overleden, er 640.000 niet alleen hadden kunnen worden gered, maar in veel gevallen zelfs hadden kunnen terugkeren naar de gezondheidstoestand van vóór de besmetting, indien een vroegtijdige behandeling met deze beproefde methoden was voorgeschreven.

Deze verwaarlozing van vroegtijdige behandeling is massamoord. Dat betekent dat 160.000 mensen daadwerkelijk zouden zijn gestorven, veel minder dan het aantal dat is gestorven door toedoen van bureaucratieën, medische verenigingen en medische raden die weigerden voor hun patiënten op te komen. Volgens studies van vroege behandeling van duizenden patiënten door moedige, zorgzame artsen, had vijfenzeventig tot tachtig procent van de sterfgevallen voorkomen kunnen worden.[43,44]

Ongelooflijk genoeg werden deze goed geïnformeerde artsen verhinderd deze met Covid-19 besmette mensen te redden. Het zou een schande moeten zijn voor de medische wereld dat zoveel artsen gedachteloos de dodelijke protocollen volgden die waren opgesteld door de controleurs van de geneeskunde.

Men moet ook in gedachten houden dat deze gebeurtenis nooit voldeed aan de criteria voor een pandemie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de criteria veranderd om er een pandemie van te maken. Om in aanmerking te komen voor de status van pandemie moet het virus een hoog sterftecijfer hebben voor de overgrote meerderheid van de mensen, wat niet het geval was (met een overlevingspercentage van 99,98%), en moet het virus geen bekende bestaande behandelingen hebben – wat dit virus wel had – in feite een groeiend aantal zeer succesvolle behandelingen.

De geraffineerde mondkapjes.. Het slavensymbool..!!
De draconische maatregelen die zijn genomen om deze verzonnen ‘pandemie’ in te dammen zijn nooit succesvol gebleken, zoals het afschermen van het publiek, lockdowns, en sociale distantie. Een aantal zorgvuldig uitgevoerde studies tijdens vorige griepseizoenen toonden aan dat maskers, van welke aard dan ook, nooit de verspreiding van het virus onder het publiek hadden verhinderd.[60]

Klik op de illustratie voor link naar dit artikel

In feite suggereerden enkele zeer goede studies dat de maskers in feite het virus verspreidden door mensen een vals gevoel van veiligheid te geven en door andere factoren, zoals de constatering dat mensen voortdurend de steriele techniek overtraden door hun masker aan te raken, door het verkeerd afzetten en door het lekken van besmettelijke aërosolen rond de randen van het masker. Bovendien werden maskers weggegooid op parkeerplaatsen, wandelpaden, op tafelbladen in restaurants gelegd en in zakken en handtassen gestopt.

Binnen enkele minuten na het opzetten van het masker kunnen een aantal ziekteverwekkende bacteriën uit de maskers gekweekt worden, waardoor de immuun-onderdrukte persoon een hoog risico loopt op bacteriële longontsteking en kinderen op meningitis.[16] In een studie van onderzoekers van de Universiteit van Florida werden meer dan 11 ziekteverwekkende bacteriën gekweekt uit de binnenkant van het masker dat door kinderen op scholen werd gedragen.[40]

Het was ook bekend dat kinderen in wezen geen risico liepen om ziek te worden van het virus of om het over te dragen. Bovendien was het ook bekend dat het dragen van een masker gedurende meer dan 4 uur (zoals in alle scholen voorkomt) leidt tot aanzienlijke hypoxie (lage zuurstofniveaus in het bloed) en hypercapnie (hoge CO2-niveaus), die een aantal schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid, waaronder het schaden van de ontwikkeling van de hersenen van het kind.[4,72,52]

Het is bekend dat de ontwikkeling van de hersenen nog lang na de lagere school doorgaat. Uit een recente studie is gebleken dat kinderen die tijdens de ‘pandemie’ zijn geboren een beduidend lager IQ hebben- maar schoolbesturen, schooldirecteuren en andere onderwijsbureaucraten maken zich daar kennelijk geen zorgen over.[18]

Het nieuws, nepnieuws en het verkopen van leugens als ‘waarheid’
De ontwerpers van deze pandemie voorzagen een terugslag van het publiek en dat er grote gênante vragen zouden worden gesteld. Om dit te voorkomen voedden de controleurs de media met een aantal tactieken, een van de meest gebruikte was en is de ‘fact check’-zwendel. Bij elke confrontatie met zorgvuldig gedocumenteerd bewijs, antwoordden de media ‘feitencontroleurs’ met de beschuldiging van ‘verkeerde informatie’, en een ongegronde ‘samenzweringstheorie’ beschuldiging die, in hun lexicon, ‘ontkracht’ werd.

Nooit werd ons verteld wie deze ‘fact checkers’ waren of wat de bron was van hun ‘ontkrachtende’ informatie – we moesten de ‘fact checkers’ maar geloven. In een recente rechtszaak werd onder ede vastgesteld dat facebook ‘fact checkers’ hun eigen mening gebruikten en geen echte deskundigen om de ‘feiten’ te controleren.[59] Wanneer de bronnen wel worden onthuld zijn dat steevast de corrupte CDC, WHO of Anthony Fauci of gewoon hun mening.

Hier is een lijst van dingen die werden bestempeld als ‘mythes’ en ‘desinformatie’ waarvan later werd bewezen dat ze waar waren.

 • De asymptomatische gevaccineerden verspreiden het virus evenzeer als de niet-gevaccineerde symptomatische geïnfecteerden.
 • De vaccins kunnen niet afdoende beschermen tegen nieuwe varianten, zoals Delta en Omikron.
 • Natuurlijke immuniteit is veel beter dan immuniteit door vaccinatie en is waarschijnlijk levenslang.
 • Vaccinimmuniteit neemt niet alleen na enkele maanden af, maar alle immuuncellen zijn langdurig aangetast, waardoor de gevaccineerden een hoog risico lopen op alle infecties en kanker.
 • COVID-vaccins kunnen een aanzienlijke incidentie van bloedstolsels en andere ernstige bijwerkingen veroorzaken.
 • De voorstanders van het vaccin zullen talrijke boosters eisen wanneer elke variant op het toneel verschijnt.
  Fauci zal aandringen op het covid-vaccin voor kleine kinderen en zelfs baby’s.
 • Vaccin paspoorten zullen nodig zijn om een bedrijf binnen te gaan, in een vliegtuig te vliegen, en het openbaar vervoer te gebruiken.
 • Er zullen interneringskampen komen voor de ongevaccineerden (zoals in Australië, Oostenrijk en Canada)
 • De ongevaccineerden zal werkgelegenheid worden ontzegd.
 • Er zijn geheime afspraken tussen de regering, elitaire instellingen, en vaccinproducenten
 • Veel ziekenhuizen waren leeg of hadden een lage bezettingsgraad tijdens de pandemie.
 • Het spike-eiwit uit het vaccin komt in de celkern terecht, waardoor de DNA-reparatiefunctie van de cel wordt veranderd.
 • Honderdduizenden zijn door de vaccins gedood en vele malen meer zijn er blijvende schade opgelopen.
 • Vroegtijdige behandeling had het leven kunnen redden van de meeste van de 700.000 die zijn overleden.
 • Door vaccins veroorzaakte myocarditis (die aanvankelijk werd ontkend) is een aanzienlijk probleem en verdwijnt in een korte periode.
 • Speciale dodelijke partijen (batches) van deze vaccins zijn vermengd met de massa van andere Covid-19 vaccins

Verschillende van deze beweringen van de tegenstanders van deze vaccins staan nu op de website van de CDC – de meeste nog steeds aangeduid als ‘mythen’. Vandaag de dag heeft uitgebreid bewijsmateriaal bevestigd dat elk van deze zogenaamde ‘mythen’ in feite waar was. Vele zijn zelfs toegegeven door de ‘heilige der vaccins’, Anthony Fauci. Zo werd ons verteld, zelfs door onze cognitief gestoorde president, dat zodra het vaccin was vrijgegeven alle gevaccineerden hun maskers konden afzetten.

Oeps! Kort daarna werd ons verteld dat de gevaccineerden hoge concentraties (titers) van het virus in hun neus en mond (nasopharynx) hebben en het virus kunnen overdragen op anderen met wie zij in contact komen – vooral hun eigen gezinsleden. De maskers gaan weer op – in feite wordt dubbel afplakken aanbevolen. Het is nu bekend dat de gevaccineerden de grootste verspreiders van het virus zijn en de ziekenhuizen liggen vol met zieke gevaccineerden en mensen die lijden aan ernstige complicaties van het vaccin. 27,42,45]

Een andere tactiek van de voorstanders van vaccins is het demoniseren van mensen die om verschillende redenen weigeren gevaccineerd te worden. De media verwijst naar deze kritisch denkende individuen als ‘anti-vaxxers’, ‘vaccin-ontkenners’, ‘vaccin tegenstanders’, ‘moordenaars’, ‘vijanden van het grotere goed’ en als degenen die de pandemie in stand houden.

Ik ben ontzet door de gemene, vaak harteloze aanvallen van sommige mensen op sociale media wanneer een ouder of een dierbare vertelt over het vreselijke lijden en de uiteindelijke dood, die zij of hun dierbare hebben geleden als gevolg van de vaccins. Sommige psychopaten twitteren dat ze blij zijn dat de geliefde is overleden of dat de dode gevaccineerde persoon een vijand van het goede was omdat hij of zij over de gebeurtenis heeft verteld en moet worden verbannen.

Feitelijke angstaanjagende wreedheid..!!
Dit is moeilijk te bevatten. Dit niveau van wreedheid is angstaanjagend, en betekent de ineenstorting van een morele, fatsoenlijke en medelevende samenleving. Het is al erg genoeg voor het publiek om zo laag te zinken, maar de media, politieke leiders, ziekenhuisbestuurders, medische verenigingen en medische toelatingscommissies handelen op een vergelijkbare moreel disfunctionele en wrede manier.

Heeft wetenschappelijk bewijs, zorgvuldig uitgevoerde studies, klinische ervaring en medische logica enig effect gehad op het stoppen van deze ineffectieve en gevaarlijke vaccins? Absoluut niet! De draconische pogingen om iedereen op de planeet te vaccineren gaan door (behalve de elite, postbeambten, leden van het Congres en andere insiders).[31,62]

In het geval van alle andere medicijnen en eerdere conventionele vaccins die door de FDA worden onderzocht, zouden de anders onverklaarde sterfgevallen van 50 of minder personen leiden tot een stopzetting van de verdere distributie van het product, zoals in 1976 gebeurde met het varkensgriepvaccin. Met meer dan 18.000 sterfgevallen gemeld door het VAERS systeem voor de periode van 14 december 2020 tot 31 december 2021 en 139.126 ernstige verwondingen (inclusief sterfgevallen) voor dezelfde periode is er nog steeds geen interesse in het stoppen van dit dodelijke vaccin programma.[61]

Erger nog, er is geen serieus onderzoek door geen enkele overheidsinstantie om te bepalen waarom deze mensen sterven en ernstig en permanent gewond raken door deze vaccins.[15,67] Wat we wel zien is een voortdurende reeks van doofpotaffaires en ontwijkingen door de vaccinmakers en hun promotors.

De oorlog tegen effectieve goedkope en zeer veilige hergebruikte medicijnen en natuurlijke verbindingen, waarvan onomstotelijk is bewezen dat ze miljoenen levens over de hele wereld hebben gered, is niet alleen doorgegaan, maar is in intensiteit toegenomen.[32,34,43]

Artsen krijgen te horen dat zij deze levensreddende stoffen niet aan hun patiënten mogen verstrekken en dat, als zij dat wel doen, zij uit het ziekenhuis zullen worden verwijderd, hun medische vergunning zal worden ingetrokken of op vele andere manieren zullen worden gestraft. Een groot aantal apotheken heeft geweigerd recepten voor lvermectine of hydroxy-chloroquine in te vullen, ondanks het feit dat miljoenen mensen deze middelen al meer dan 60 jaar veilig gebruiken in het geval van hydroxy-chloroquine en tientallen jaren in het geval van Ivermectine.[33,36]

Deze weigering om recepten in te vullen is ongehoord en is in het leven geroepen door degenen die alternatieve behandelingsmethoden willen voorkomen, allemaal gebaseerd op het beschermen van de uitbreiding van vaccins voor iedereen. Verschillende bedrijven die hydroxy chloroquine maken stemden ermee in om hun voorraden van het medicijn leeg te maken door ze te doneren aan de Strategic National Stockpile, waardoor dit medicijn veel moeilijker te verkrijgen is.[33]

Waarom zou de regering dat doen terwijl meer dan 30 goed uitgevoerde studies hebben aangetoond dat dit medicijn het aantal sterfgevallen in andere landen, zoals India, Egypte, Argentinië, Frankrijk, Nigeria, Spanje, Peru, Mexico, en andere landen, met 66% tot 92% heeft verminderd? De critici van deze twee levensreddende medicijnen worden meestal gefinancierd door Bill Gates en Anthony Fauci, die beiden miljoenen verdienen aan deze vaccins.[48,15]

De geraffineerde farmaceutische manipulatie
Om het gebruik van deze medicijnen verder tegen te houden, financierden de farmaceutische industrie en Bill Gates/Anthony Fauci vals onderzoek om te bewijzen dat hydroxy chloroquine een gevaarlijk medicijn was en het hart kon beschadigen.[34] Om deze frauduleuze zaak te bewijzen, dienden de onderzoekers de ziekste covidepatiënten een bijna dodelijke dosis van het medicijn toe, in een dosis die veel hoger was dan die gebruikt werd op welke covidepatiënt dan ook door Dr. Kory, McCullough en andere ‘echte’, en medelevende artsen, artsen die daadwerkelijk covidepatiënten behandelden.[23]

De gecontroleerde, schoothondjes-media, hamerden natuurlijk het publiek vol met verhalen over de dodelijke werking van hydroxy-chloroquine, alles met een angstige blik van valse paniek. Al deze verhalen over de gevaren van ivermectine bleken onwaar te zijn en sommige verhalen waren ongelooflijk absurd.[37,43]

De aanval op Ivermectine was nog venijniger dan tegen hydroxy-chloroquine. Dit alles, en nog veel meer, is nauwgezet opgetekend in het uitstekende nieuwe boek van Robert Kennedy, Jr: The Real Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health.[32] Als je werkelijk begaan bent met de waarheid en met alles wat er is voorgevallen sinds het begin van deze gruweldaad, moet je dit boek niet alleen lezen, maar ook zorgvuldig bestuderen.

Het is volledig voorzien van referenties en behandelt alle onderwerpen zeer gedetailleerd. Dit is een ontworpen menselijke tragedie van Bijbelse proporties door enkele van de meest verachtelijke, harteloze, psychopaten in de geschiedenis.

Miljoenen zijn opzettelijk gedood en kreupel gemaakt, niet alleen door dit gemanipuleerde virus, maar ook door het vaccin zelf en door de draconische maatregelen van deze regeringen om ‘de verspreiding van de pandemie onder controle te houden’. Wij mogen niet voorbijgaan aan de ‘doden door wanhoop’ die door deze draconische maatregelen worden veroorzaakt en die honderdduizenden kunnen overschrijden. Miljoenen zijn verhongerd in derde wereld landen als gevolg daarvan.

Alleen al in de Verenigde Staten waren van de 800.000 doden die door de medische bureaucratieën werden geclaimd, meer dan 600.000 het gevolg van het doelbewust verwaarlozen van vroegtijdige behandeling, het blokkeren van het gebruik van uiterst effectieve en veilige hergebruikte geneesmiddelen, zoals hydroxy-chloroquine en Ivermectin, en het gedwongen gebruik van dodelijke behandelingen zoals Remdesivir en het gebruik van beademingsapparatuur.

Hierbij zijn niet meegerekend de sterfgevallen door wanhoop en verwaarlozing van medische zorg als gevolg van de aan de gezondheidszorgsystemen opgelegde lockdown- en ziekenhuismaatregelen. Om dit alles nog te verergeren hebben duizenden verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers ontslag genomen of zijn ontslagen, vanwege de vaccinatieplicht voor al het ziekenhuispersoneel.[17,30,51]

Dit heeft geleid tot kritieke tekorten aan deze vitale gezondheidswerkers en gevaarlijke reducties van IC-bedden in veel ziekenhuizen. Bovendien heeft een gespecialiseerd ziekenhuis in Lowville, N.Y., zoals in het Lewis County Healthcare System, zijn kraamafdeling gesloten nadat 30 ziekenhuismedewerkers ontslag hadden genomen vanwege de rampzalige bevelen van de staat over de vaccinatieplicht.

De ironie van al deze gevallen van ontslag is dat de beheerders zonder aarzelen deze massale personeelsinkrimping aanvaardden, ondanks hun uitlatingen over het tekort aan personeel tijdens een ‘crisis’. Dit is vooral raadselachtig wanneer we te weten zijn gekomen dat de vaccins de overdracht van virussen niet hebben voorkomen en dat de huidige overheersende variant van uiterst geringe pathogeniciteit is.

Terwijl de meeste onderzoekers, virologen, infectieziekte-onderzoekers en epidemiologen tot zwijgen zijn geïntimideerd, is een groeiend aantal zeer integere personen met een enorme expertise naar voren gekomen om de waarheid te vertellen – namelijk dat deze vaccins dodelijk zijn. De meeste nieuwe vaccins moeten jarenlang uitgebreide veiligheidstests ondergaan voordat zij worden goedgekeurd. Nieuwe technologieën, zoals de mRNA- en DNA-vaccins, vereisen minimaal 10 jaar van zorgvuldig testen en uitgebreide follow-up.

Deze nieuwe zogenaamde ‘vaccins’ werden slechts 2 maanden ‘getest’ en de resultaten van deze veiligheidstests werden en worden nog steeds geheim gehouden. Getuigenverklaringen voor Senator Ron Johnson van verschillende personen die deelnamen aan de 2 maanden durende studie, geven aan dat er vrijwel geen follow-up heeft plaatsgevonden van de deelnemers aan de pre-release studie.[67]

Klachten over complicaties werden genegeerd en ondanks beloften van Pfizer dat alle medische kosten veroorzaakt door de ‘vaccins’ door Pfizer zouden worden betaald, verklaarden deze personen dat er geen enkele werd betaald.[66] Sommige medische kosten overschrijden de US$ 100.000. Voor een artikel over Pfizer, klik je hieronder op de illustratie:

PFIZER gaat gewoon verder met manipulaties en BEDROG..!!
Een voorbeeld van het bedrog door Pfizer, en de andere makers van mRNA-vaccins, is het geval van de 12-jarige Maddie de Garay, die deelnam aan de veiligheidsstudie van het Pfizer-vaccin vóór de vrijlating. Tijdens de presentatie van Sen. Johnson met de families van de slachtoffers van het vaccin, vertelde haar moeder over de terugkerende aanvallen van haar kind, dat zij nu aan een rolstoel is gekluisterd, sondevoeding moet krijgen en permanente hersenbeschadiging oploopt.

In de veiligheidsevaluatie van Pfizer die bij de FDA is ingediend, wordt als enige bijwerking ‘buikpijn’ genoemd. Elke persoon diende soortgelijke afschuwelijke verhalen in. De Japanners namen hun toevlucht tot een FOIA (Freedom of Information Act) rechtszaak om Pfizer te dwingen de geheime biodistributiestudie vrij te geven. De reden waarom Pfizer dit onderzoek geheim wilde houden, is dat het aantoonde dat Pfizer tegen het publiek en de regelgevende instanties loog over het lot van de geïnjecteerde inhoud van het vaccin (de mRNA ingesloten nanolipide drager).

Zij beweerden dat het op de plaats van de injectie (de schouder) bleef, terwijl uit hun eigen studie bleek dat het zich binnen 48 uur via de bloedbaan snel door het hele lichaam verspreidde. Uit de studie bleek ook dat deze dodelijke nanolipidedragers zich in zeer hoge concentraties verzamelden in verschillende organen, waaronder de voortplantingsorganen van mannen en vrouwen, het hart, de lever, het beenmerg, en de milt (een belangrijk immuunorgaan). De hoogste concentratie bevond zich in de eierstokken en het beenmerg. Deze nano-lipidedragers werden ook afgezet in de hersenen.

Dr. Ryan Cole, een patholoog uit Idaho, rapporteerde een dramatische piek in zeer agressieve kankers bij gevaccineerde personen (niet gerapporteerd in de media). Hij vond een schrikbarend hoge incidentie van zeer agressieve kankers bij gevaccineerde personen, vooral zeer invasieve melanomen bij jonge mensen en baarmoederkankers bij vrouwen.[26] Andere rapporten van activering van voorheen onder controle gehouden kankers verschijnen ook onder gevaccineerde kankerpatiënten.[47]

Tot nu toe zijn er geen studies gedaan om deze rapporten te bevestigen, maar het is onwaarschijnlijk dat dergelijke studies zullen worden gedaan, althans studies die worden gefinancierd met subsidies van de NIH. De hoge concentratie van spike-eiwitten die in de biodistributiestudie in de eierstokken werd aangetroffen, zou zeer wel de vruchtbaarheid van jonge vrouwen kunnen aantasten, de menstruatie kunnen veranderen en hen een verhoogd risico op eierstokkanker kunnen opleveren.

De hoge concentratie in het beenmerg zou de gevaccineerden ook een hoog risico kunnen geven op leukemie en lymfomen. Het risico op leukemie is zeer zorgwekkend nu men is begonnen met het vaccineren van kinderen vanaf de leeftijd van 5 jaar. Geen van deze makers van Covid-19 vaccins heeft langetermijnstudies uitgevoerd, met name wat betreft het risico van kankerinductie. Chronische ontsteking is nauw verbonden met de inductie, groei en invasie van kanker en vaccins stimuleren ontsteking.

Kankerpatiënten wordt verteld dat ze zich moeten laten vaccineren met deze dodelijke vaccins. Dit is, naar mijn mening, krankzinnig. Nieuwere studies hebben aangetoond dat dit type vaccin het spike-eiwit in de kern van de immuuncellen (en waarschijnlijk vele celtypen) inbrengt en, eenmaal daar, twee zeer belangrijke DNA-reparatie-enzymen remt, BRCA1 en 53BP1, die tot taak hebben schade aan het DNA van de cel te herstellen.[29] Onherstelde DNA-schade speelt een belangrijke rol bij kanker.

Er bestaat een erfelijke ziekte, xeroderma pigmentosum genaamd, waarbij de DNA-reparatie-enzymen defect zijn. Deze noodlijdende individuen ontwikkelen meerdere huidkankers en een zeer hoge incidentie van orgaankanker als gevolg daarvan. Hier hebben we een vaccin dat hetzelfde doet, maar in een minder vergaande mate.

Een van de defecte reparatie-enzymen die door deze vaccins worden veroorzaakt heet BRCA1, dat in verband wordt gebracht met een aanzienlijk hogere incidentie van borstkanker bij vrouwen en prostaatkanker bij mannen. Er zij op gewezen dat er nooit onderzoek is gedaan naar verschillende kritieke aspecten van dit soort vaccins.

 • Ze zijn nooit getest op effecten op lange termijn
 • Ze zijn nooit getest op inductie van auto-immuniteit
 • Zij zijn nooit naar behoren getest op veiligheid tijdens enig stadium van de zwangerschap
 • Er zijn geen vervolgstudies gedaan naar de baby’s van gevaccineerde vrouwen
 • Er zijn geen langetermijnstudies gedaan naar de kinderen van gevaccineerde zwangere vrouwen na hun geboorte (vooral als er neurologische ontwikkelingsmijlpalen optreden).
 • Het is nooit getest op effecten op een lange lijst van medische aandoeningen:
    • Diabetes
    • Hartziekten
    • Atherosclerose
    • Neurodegeneratieve ziekten
    • Neuropsychiatrische effecten
    • Inductie van autismespectrumstoornissen en schizofrenie
    • Immuunfunctie op lange termijn
    • Verticale overdracht van defecten en stoornissen
    • Kanker
    • Auto-immuunziekten

Eerdere ervaringen met griepvaccins tonen duidelijk aan dat de veiligheidsstudies die zijn uitgevoerd door onderzoekers en klinische artsen met banden met farmaceutische bedrijven, in wezen allemaal ofwel slecht waren uitgevoerd, ofwel doelbewust waren opgezet om de veiligheid ten onrechte aan te tonen en bijwerkingen en complicaties te verdoezelen.

Dit werd op dramatische wijze aangetoond met de eerder genoemde nepstudies die ontworpen waren om aan te tonen dat hydroxy Chloroquine en Ivermectin ineffectief en te gevaarlijk waren om te gebruiken.[34,36,37] Deze nepstudies resulteerden in miljoenen doden en ernstige gezondheidsrampen wereldwijd. Zoals gezegd, 80% van alle sterfgevallen waren onnodig en hadden voorkomen kunnen worden met goedkope, veilige hergebruikte medicijnen met een zeer lange veiligheidsgeschiedenis bij miljoenen die ze al tientallen jaren of zelfs een leven lang gebruiken.[43,44]

Het is meer dan ironisch dat degenen die beweren verantwoordelijk te zijn voor de bescherming van onze gezondheid een slecht geteste reeks vaccins hebben goedgekeurd die in minder dan een jaar gebruik tot meer doden heeft geleid dan alle andere vaccins bij elkaar die in de afgelopen 30 jaar zijn gegeven. Hun excuus toen ze ermee werden geconfronteerd was-“we moesten enkele veiligheidsmaatregelen over het hoofd zien omdat dit een dodelijke pandemie was”.[28,46]

Sinds deze wettelijke regeling, dat vaccinfabrikanten NIET meer aansprakelijk KUNNEN WORDEN GEHOUDEN voor hun producten, is de beer los in de VS..

In 1986 ondertekende President Reagan de National Childhood Vaccine Injury Act, die de farmaceutische producenten van vaccins algemene bescherming bood tegen rechtszaken door families van personen die door vaccins waren verwond. Het Hooggerechtshof oordeelde, in een 57 pagina’s tellend advies, in het voordeel van de vaccinbedrijven, waardoor vaccinmakers in feite in staat werden gesteld gevaarlijke, vaak ondoeltreffende vaccins te produceren en onder de bevolking te verspreiden zonder bang te hoeven zijn voor juridische gevolgen.

Het Hof drong wel aan op een schadevergoedingssysteem voor vaccinatieschade, dat slechts een zeer klein aantal beloningen heeft uitgekeerd aan een groot aantal zwaargewonden. Het is bekend dat het zeer moeilijk is deze beloningen te ontvangen. Volgens de Health Resources and Services Administration heeft het Vaccine Injury Compensation Program (VICP) sinds 1988 ingestemd met de uitbetaling van 3.597 beloningen aan 19.098 personen die door vaccins gewond zijn geraakt, voor een totaalbedrag van US$ 3,8 miljard. Dit was vóór de introductie van de Covid-19-vaccins, waarbij de sterfgevallen alleen al alle sterfgevallen in verband met alle vaccins samen over een periode van dertig jaar overtreffen.

In 2018 ondertekende president Trump de ‘right-to-try’ wet, die het gebruik van experimentele medicijnen en alle onconventionele behandelingen toestond in gevallen van extreme medische aandoeningen. Zoals we hebben gezien met de weigering van veel ziekenhuizen en zelfs de algemene weigering van staten om Ivermectine, hydroxy-chloroquine of andere niet-goedgekeurde ‘officiële’ methoden toe te staan om zelfs terminale Covid-19 gevallen te behandelen, hebben deze snode individuen deze wet genegeerd.

Vreemd genoeg hebben zij deze zelfde logica of de wet niet gebruikt toen het ging om Ivermectine en Hydroxy-chloroquine, die beide uitgebreide veiligheidstests hadden ondergaan door meer dan 30 klinische studies van hoge kwaliteit en die gloeiende rapporten hadden gegeven over zowel werkzaamheid als veiligheid in talrijke landen. Bovendien waren deze geneesmiddelen al 60 jaar door miljoenen mensen wereldwijd gebruikt, met een uitstekende staat van dienst op het gebied van de veiligheid.

Het was duidelijk dat een groep zeer machtige mensen in samenwerking met farmaceutische conglomeraten niet wilde dat de pandemie zou ophouden en dat zij vaccins als enige behandelingsoptie wilden. Kennedy’s boek maakt dit duidelijk aan de hand van uitgebreid bewijsmateriaal en citaten. Dr. James Thorpe, een expert in maternale-fetale geneeskunde, toont aan dat deze covoid-19 vaccins gegeven tijdens de zwangerschap hebben geleid tot een 50-voudige hogere incidentie van miskramen dan gerapporteerd met alle andere vaccins samen.[28]

Wanneer we zijn grafiek bekijken over foetale misvormingen was er een 144-voudige hogere incidentie van foetale misvormingen met de Covid-19 vaccins gegeven tijdens de zwangerschap in vergelijking met alle andere vaccins samen. Toch onderschrijven de American Academy of Obstetrics and Gynecology en het American College of Obstetrics and Gynecology de veiligheid van deze vaccins voor alle stadia van de zwangerschap en bij vrouwen die hun baby borstvoeding geven.

Het is opmerkelijk dat deze medische specialisatiegroepen aanzienlijke financiële steun hebben ontvangen van het farmaceutische bedrijf Pfizer. Het American College of Obstetrics and Gynecology ontving, alleen al in het 4e kwartaal van 2010, een totaal van $11.000 van Pfizer Pharmaceutical company.[70] De financiering door NIH subsidies is veel hoger.[20] De beste manier om deze subsidies te verliezen is door kritiek te leveren op de bron van de fondsen, hun producten of huisdierprogramma’s.

Peter Duesberg, die Fauci’s theorie over AIDS, veroorzaakt door het HIV virus, in twijfel durfde te trekken, kreeg geen van de 30 subsidieaanvragen die hij indiende nadat hij in de openbaarheid trad. Vóór deze episode was hij, als de leidende autoriteit op het gebied van retrovirussen in de wereld, nog nooit afgewezen voor een NIH subsidie.[39] Dit is hoe het “corrupte” systeem werkt, ook al komt een groot deel van het subsidiegeld van ons belastinggeld.

Er is nu een nieuwe studie opgedoken, waarvan de resultaten angstaanjagend zijn.[25] Een onderzoeker van de Kingston University in Londen, heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de VAERs-gegevens (een subafdeling van de CDC die vrijwillig gegevens verzamelt over complicaties bij vaccins), waarin hij de gerapporteerde sterfgevallen na de vaccins heeft gegroepeerd aan de hand van de lotnummers van de vaccins van de fabrikant.

Vaccins worden vervaardigd in grote partijen die loten worden genoemd. Wat hij ontdekte was dat de vaccins zijn onderverdeeld in meer dan 20.000 loten en dat één op elke 200 van deze loten (partijen) aantoonbaar dodelijk is voor iedereen die een vaccin uit die partij ontvangt, wat duizenden vaccindoses omvat.

Hij onderzocht alle geproduceerde vaccins-Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson (Janssen), enz. Hij ontdekte dat van elke 200 partijen van het vaccin van Pfizer en andere makers, één partij van de 200 meer dan 50x dodelijker bleek te zijn dan partijen vaccins van andere partijen. De andere partijen vaccins (batches) veroorzaakten ook sterfgevallen en handicaps, maar lang niet in deze mate. Deze dodelijke partijen zouden willekeurig onder alle ‘vaccins’ moeten zijn verschenen als het een onbedoelde gebeurtenis was.

Hij onderzocht alle geproduceerde vaccins-Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson (Janssen), enz. Hij ontdekte dat van elke 200 partijen van het vaccin van Pfizer en andere makers, één partij van de 200 meer dan 50x dodelijker bleek te zijn dan partijen vaccins van andere partijen. De andere partijen vaccins (batches) veroorzaakten ook sterfgevallen en handicaps, maar lang niet in deze mate. Deze dodelijke partijen zouden willekeurig onder alle ‘vaccins’ moeten zijn verschenen als het een onbedoelde gebeurtenis was.

Hij ontdekte echter dat 5% van de vaccins verantwoordelijk was voor 90% van de ernstige ongewenste voorvallen, waaronder sterfgevallen. De incidentie van sterfgevallen en ernstige complicaties bij deze ‘hot lots’ varieerde van meer dan 1000% tot enkele duizenden procenten hoger dan bij vergelijkbare veiliger partijen. Als u denkt dat dit per ongeluk was, denk dan nog eens na. Dit is naar mijn mening niet de eerste keer dat ‘hot lots’ doelbewust werden geproduceerd en door het hele land werden verzonden – meestal vaccins die voor kinderen waren bedoeld.

In één zo’n schandaal kwamen ‘hot lots’ van een vaccin allemaal in één staat terecht en de schade werd onmiddellijk duidelijk. Wat was de reactie van de fabrikant? Hij verwijderde niet de dodelijke partijen van het vaccin. Hij gaf zijn bedrijf de opdracht de ‘hot lots’ over het hele land te verspreiden, zodat de autoriteiten het overduidelijke dodelijke effect niet zouden zien.

Alle partijen van een vaccin zijn genummerd – Modera labelt ze bijvoorbeeld met codes als 013M20A. Het viel op dat de partijnummers eindigden op 20A of 21A. De partijen eindigend op 20A waren veel giftiger dan de partijen eindigend op 21A. De batches eindigend op 20A hadden ongeveer 1700 bijwerkingen, tegenover een paar honderd tot twintig of dertig bijwerkingen voor de 21A batches.

Dit voorbeeld verklaart waarom sommige mensen weinig of geen bijwerkingen ondervonden na het innemen van het vaccin, terwijl anderen ofwel gedood werden ofwel ernstige en blijvende schade opliepen. Om de uitleg van de onderzoeker te zien, kijk deze video:

Naar mijn mening wijzen deze voorbeelden sterk op een opzettelijke wijziging van de productie van het ‘vaccin’ om dodelijke partijen op te nemen. Ik heb een aantal mensen ontmoet en met hen samengewerkt die zich bezighouden met de veiligheid van vaccins en ik kan u vertellen dat zij niet de kwaadaardige anti-vaxxers zijn die u verteld worden dat zij zijn.

Het zijn zeer principiële, morele, medelevende mensen, waarvan velen toponderzoekers zijn en mensen die de kwestie uitvoerig hebben bestudeerd. Robert Kennedy, Jr, Barbara Lou Fisher, Dr. Meryl Nass, Professor Christopher Shaw, Megan Redshaw, Dr. Sherri Tenpenny, Dr. Joseph Mercola, Neil Z. Miller, Dr. Lucija Tomjinovic, Dr. Stephanie Seneff, Dr. Steve Kirsch en Dr. Peter McCullough, om er maar een paar te noemen.

Deze mensen hebben niets te winnen en veel te verliezen. Zij worden venijnig aangevallen door de media, regeringsinstanties, en elite miljardairs die denken dat zij de wereld en iedereen daarin moeten controleren. Er zijn veel dingen aan deze  ‘pandemie’ die ongekend zijn in de medische geschiedenis. Een van de meest opzienbarende is dat er op het hoogtepunt van de pandemie zo weinig autopsies, vooral volledige autopsies, werden verricht.

De idiotie van de aanpak van het ‘nieuwe virus’, COVID-19…
Een mysterieus virus verspreidde zich snel over de hele wereld, een selecte groep mensen met een verzwakt immuunsysteem werd ernstig ziek en velen stierven, en de enige manier waarop we snel de meeste kennis over dit virus konden vergaren – een autopsie – werd ontmoedigd. Guerriero merkte op dat tegen het einde van april 2020 ongeveer 150.000 mensen waren gestorven, maar dat er slechts 16 autopsies waren uitgevoerd en gerapporteerd in de medische literatuur.[24]

Daarvan waren er slechts zeven volledige autopsies, de overige 9 waren gedeeltelijke of door middel van naaldbiopsie of incisiebiopsie. Pas na 170.000 sterfgevallen door Covid-19 en vier maanden na de pandemie werd de eerste reeks autopsies daadwerkelijk verricht, dat wil zeggen meer dan tien. En pas na 280.000 doden en nog een maand, werden de eerste grote series autopsies uitgevoerd, zo’n 80 in getal.[22]

Sperhake, in een oproep om autopsies zonder meer uit te voeren, merkte op dat de eerste volledige autopsie die in de literatuur werd gerapporteerd, samen met fotomicrofoto’s, verscheen in een medisch-juridisch tijdschrift uit China in februari 2020.[41,68] Sperhake uitte verwarring over de reden waarom er een terughoudendheid was om autopsies uit te voeren tijdens de crisis, maar hij wist dat dit niet van de pathologen afkomstig was.

De medische literatuur was bezaaid met oproepen van pathologen om meer autopsies uit te voeren.[58] Sperhake merkte verder op dat het Robert Koch Instituut (Het Duitse gezondheidsbewakingssysteem) in ieder geval aanvankelijk afraadde autopsies uit te voeren. Hij wist ook dat op dat moment 200 deelnemende autopsie instellingen in de Verenigde Staten op zijn minst 225 autopsies hadden gedaan verdeeld over 14 staten.

Sommigen hebben beweerd dat dit gebrek aan autopsies gebaseerd was op de angst van de regering voor infectie onder de pathologen, maar een studie van 225 autopsies op Covid-19 gevallen toonde slechts één geval van infectie onder de patholoog aan en geconcludeerd werd, dat dit een elders opgelopen infectie was.[19] Guerriero eindigt zijn artikel waarin hij oproept tot meer autopsies met deze opmerking:

“Schouder aan schouder overwonnen klinische en forensische pathologen de belemmeringen van autopsiestudies bij Covid-19 slachtoffers en genereerden daarmee waardevolle kennis over de pathofysiologie van de interactie tussen het SARS-CoV-2 en het menselijk lichaam en droegen zo bij aan ons begrip van de ziekte.”[24]

Vermoedens over de wereldwijde terughoudendheid van naties om volledige post mortem studies van Covid-19 slachtoffers toe te staan, kunnen gebaseerd zijn op de gedachte dat het meer dan toeval was. Er zijn ten minste twee mogelijkheden die in het oog springen. Ten eerste, zij die deze ‘niet-pandemische’ gebeurtenis leidden tot een vermeende wereldwijde ‘dodelijke pandemie’, verborgen een belangrijk geheim dat autopsies zouden kunnen documenteren. Namelijk, hoeveel van de sterfgevallen werden werkelijk veroorzaakt door het virus?

Om draconische maatregelen te kunnen nemen, zoals het verplicht dragen van maskers, sluitingen, vernietiging van bedrijven, en uiteindelijk verplichte vaccinatie, hadden ze zeer grote aantallen van met covid-19 besmette doden nodig. Angst zou de drijvende kracht zijn voor al deze destructieve pandemiebestrijdingsprogramma’s. Elder et al in zijn studie classificeerden de autopsie bevindingen in vier groepen.[22]

 • Zeker Covid-19 dood
 • Waarschijnlijk Covid-19 dood
 • Mogelijke Covid-19 dood
 • Niet geassocieerd met Covid-19, ondanks de positieve test.

Wat de technici van deze pandemie mogelijk zorgen baarde of zelfs angst aanjoeg, was dat uit autopsies zou kunnen blijken, en ook is gebleken, dat een aantal van deze zogenaamde Covid-19-doden in werkelijkheid stierf aan hun comorbide ziekten. In de overgrote meerderheid van de gerapporteerde autopsie-onderzoeken noteerden pathologen meerdere comorbide aandoeningen, waarvan de meeste op de uitersten van het leven alleen al fataal konden zijn. Eerder was bekend dat verkoudheidsvirussen een sterftecijfer van 8% hadden in verpleeghuizen.

Bovendien kon uit de autopsies waardevol bewijsmateriaal worden verkregen dat de klinische behandelingen zou verbeteren en mogelijk het dodelijke effect zou aantonen van de door de CDC opgelegde protocollen die alle ziekenhuizen moesten volgen, zoals het gebruik van beademingsapparatuur en het dodelijke, de nieren vernietigende geneesmiddel Remdesivir.

De autopsies toonden ook een opeenstapeling van medische fouten en zorg van slechte kwaliteit aan, omdat de afscherming van artsen op intensive care afdelingen voor de ogen van familieleden onvermijdelijk leidt tot een slechtere kwaliteit van zorg, zoals gerapporteerd door verschillende verpleegkundigen die op deze afdelingen werken.[53-55]

Zo slecht als dit alles was, precies hetzelfde wordt gedaan in het geval van Covid vaccin sterfgevallen-zeer weinig volledige autopsies zijn gedaan om te begrijpen waarom deze mensen stierven, dat wil zeggen, tot voor kort. Twee hooggekwalificeerde onderzoekers, Dr. Sucharit Bhakdi, een microbioloog en hooggekwalificeerd deskundige op het gebied van infectieziekten, en Dr. Arne Burkhardt, een patholoog die een veelgeprezen autoriteit is en professor in de pathologie is, hebben onlangs autopsies verricht op 15 mensen die na vaccinatie zijn overleden.

Wat de GEVACCINEERDE doden vertellen…
Wat zij vonden verklaart waarom zovelen sterven en orgaanschade en dodelijke bloedstolsels oplopen. [5] Zij stelden vast dat 14 van de vijftien mensen stierven ten gevolge van de vaccins en niet door andere oorzaken. Dr. Burkhardt, de patholoog, zag wijdverspreid bewijs van een immuunaanval op de organen en weefsels van de onderzochte personen – vooral hun hart.

Dit bewijs omvatte een uitgebreide invasie van kleine bloedvaten met grote aantallen lymfocyten, die uitgebreide celvernietiging veroorzaken wanneer ze worden losgelaten. Andere organen, zoals de longen en de lever, vertoonden eveneens grote schade. Deze bevindingen wijzen erop dat de vaccins het lichaam ertoe aanzetten zichzelf aan te vallen, met dodelijke gevolgen. Men kan gemakkelijk begrijpen waarom Anthony Fauci, evenals volksgezondheidsfunctionarissen en allen die deze vaccins zwaar promoten, in het openbaar autopsies ontmoedigden op de gevaccineerden die vervolgens stierven.

Men kan ook inzien dat in het geval van vaccins, die in wezen niet zijn getest voordat zij werden goedgekeurd voor het grote publiek, op zijn minst van de regelgevende instanties had moeten worden geëist dat zij alle ernstige complicaties, en zeker sterfgevallen, die in verband worden gebracht met deze vaccins, zorgvuldig zouden controleren en analyseren. De beste manier om dat te doen is met volledige autopsies.

Hoewel deze autopsies ons belangrijke informatie hebben opgeleverd, is er werkelijk behoefte aan speciale studies van de weefsels van degenen die na vaccinatie zijn overleden op de aanwezigheid van infiltratie van spike-eiwitten in de organen en weefsels. Dit zou cruciale informatie zijn, aangezien een dergelijke infiltratie zou resulteren in ernstige schade aan alle betrokken weefsels en organen – vooral het hart, de hersenen en het immuunsysteem. Dierstudies hebben dit aangetoond.

Bij deze gevaccineerde personen zou de bron van deze spike-eiwitten de geïnjecteerde nanolipide dragers zijn van het spike-eiwit producerende mRNA. Het is duidelijk dat de gezondheidsautoriteiten van de overheid en de farmaceutische fabrikanten van deze ‘vaccins’ niet willen dat deze kritische studies worden uitgevoerd, omdat het publiek woedend zou worden en zou eisen dat het vaccinatieprogramma zou worden stopgezet en dat de betrokken personen die dit hebben toegedekt, zouden worden vervolgd.

CONCLUSIES
Wij leven allen in een van de meest drastische veranderingen in onze cultuur, ons economisch systeem en ons politiek systeem in de geschiedenis van ons land en van de rest van de wereld. Ons is verteld dat we nooit meer zullen terugkeren naar ‘normaal’ en dat een grote reset is ontworpen om een ‘nieuwe wereldorde’ te creëren. Dit alles is uiteengezet door Klaus Schwab, hoofd van het Economisch Wereldforum, in zijn boek ‘The Great Reset’.[66]

Dit boek geeft veel inzicht in de denkwijze van de utopisten die er trots op zijn deze pandemische ‘crisis’ op te eisen als hun manier om een nieuwe wereld in te luiden. Deze nieuwe wereldorde ligt al meer dan een eeuw op de tekentafels van de elitaire manipulators.[73,74] In dit artikel heb ik mij geconcentreerd op de verwoestende gevolgen die dit heeft gehad voor het systeem van medische zorg in de Verenigde Staten, maar ook in een groot deel van de Westerse wereld.

In eerdere artikelen heb ik de langzame erosie van de traditionele medische zorg in de Verenigde Staten besproken en hoe dit systeem steeds meer gebureaucratiseerd en gereguleerd is geworden.[7,8] Dit proces was snel aan het versnellen, maar het verschijnen van deze, naar mijn mening, gefabriceerde ‘pandemie’ heeft ons gezondheidszorgsysteem in één nacht getransformeerd.

Zoals u hebt gezien, heeft zich binnen dit systeem een ongekende reeks gebeurtenissen voorgedaan. De ziekenhuisdirecteuren hebben bijvoorbeeld de positie van medische dictators ingenomen en de artsen bevolen protocollen te volgen die niet afkomstig zijn van mensen met uitgebreide ervaring in de behandeling van dit virus, maar van een medische bureaucratie die nog nooit één COVID-19-patiënt heeft behandeld.

Het verplichte gebruik van beademingsapparatuur op ICU Covid-19 patiënten, bijvoorbeeld, werd opgelegd in alle medische systemen en andersdenkende artsen werden snel uit hun positie als zorgverleners verwijderd, ondanks hun demonstratie van duidelijk verbeterde behandelingsmethoden. Verder werd artsen verteld het geneesmiddel Remdesivir te gebruiken, ondanks de bewezen toxiciteit, het gebrek aan effectiviteit en het hoge complicatiepercentage.

Hen werd verteld om geneesmiddelen te gebruiken die de ademhaling belemmerden en elke patiënt te maskeren, ondanks de verminderde ademhaling van de patiënt. In elk geval werden degenen die weigerden hun patiënten te mishandelen uit het ziekenhuis verwijderd en riskeerden zij zelfs het verlies van hun vergunning – of erger.

Voor het eerst in de moderne medische geschiedenis werd een vroegtijdige medische behandeling van deze besmette patiënten in het hele land genegeerd. Studies hebben aangetoond dat een vroegtijdige medische behandeling 80% van een hoger aantal van deze besmette mensen redde, wanneer deze werd ingesteld door onafhankelijke artsen.[43,44] Een vroegtijdige behandeling had in de loop van deze “pandemie” meer dan 640.000 levens kunnen redden.

Ondanks de demonstratie van de kracht van deze vroege behandelingen, zetten de krachten die de medische zorg beheersten dit destructieve beleid voort. Families mochten hun dierbaren niet zien, waardoor deze zeer zieke mensen in de ziekenhuizen gedwongen werden hun dood alleen onder ogen te zien. Om het nog erger te maken, werden begrafenissen beperkt tot een paar rouwende familieleden, die niet eens bij elkaar mochten zitten. Terwijl grote winkels, zoals Walmart en Cosco, mochten opereren met minimale beperkingen.

Verpleeghuispatiënten mochten ook geen familiebezoek ontvangen, en werden opnieuw gedwongen een eenzame dood te sterven. In een aantal staten, waarvan de meest transparante die van New York is, werden besmette bejaarden doelbewust overgebracht van ziekenhuizen naar verpleeghuizen, wat resulteerde in een zeer hoog sterftecijfer van deze verpleeghuisbewoners. Aan het begin van deze ‘pandemie’ vond meer dan 50% van alle sterfgevallen plaats in verpleeghuizen.

Gedurende deze ‘pandemie’ zijn we gevoed met een eindeloze reeks leugens, verdraaiingen en desinformatie door de media, de volksgezondheidsfunctionarissen, de medische bureaucratieën (CDC, FDA en WHO) en medische verenigingen. Artsen, wetenschappers en deskundigen in infectiebehandelingen die verenigingen oprichtten om effectievere en veiligere behandelingen te ontwikkelen, werden regelmatig gedemoniseerd, lastiggevallen, aan de schandpaal genageld, vernederd en kregen te maken met het verlies van hun vergunning, het verlies van ziekenhuisprivileges en, in tenminste één geval, het bevel tot een psychiatrisch onderzoek.[2,65,71]

Anthony Fauci kreeg tijdens deze gebeurtenis in wezen de absolute controle over alle vormen van medische zorg, waarbij hij er onder meer op stond dat geneesmiddelen waarvan hij profiteerde, door alle behandelende artsen werden gebruikt. Hij beval het gebruik van maskers, ondanks het feit dat hij aanvankelijk lachte over het gebruik van maskers om een virus te filteren. Gouverneurs, burgemeesters en veel bedrijven volgden zijn bevelen zonder vragen te stellen op.

De draconische maatregelen die werden gebruikt, maskers, lockdowns, het testen van niet-geïnfecteerden, het gebruik van de onnauwkeurige PCR-test, sociale distantiëring en het traceren van contacten, hadden bij eerdere pandemieën weinig of geen nut gehad, maar alle pogingen om deze methoden te verwerpen mochten niet baten. Sommige staten negeerden deze draconische bevelen en hadden ofwel dezelfde of minder gevallen, ofwel minder sterfgevallen, als de staten met de strengst gehandhaafde maatregelen.

Ook hier had geen enkele hoeveelheid bewijs of duidelijke demonstratie van deze strekking enig effect op het beëindigen van deze sociaal destructieve maatregelen. Zelfs toen hele landen, zoals Zweden, die al deze maatregelen vermeden, aantoonden dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen even hoog was als in de landen met de strengste, zeer draconische maatregelen, kwam er geen beleidsverandering van de controlerende instanties. Geen enkele hoeveelheid bewijs veranderde iets.

Deskundigen op het gebied van de psychologie van destructieve gebeurtenissen, zoals economische ineenstortingen, grote rampen en eerdere pandemieën, hebben aangetoond dat draconische maatregelen een enorme prijs hebben in de vorm van ‘doden van wanhoop’ en een dramatische toename van ernstige psychologische stoornissen. De gevolgen van deze pandemische maatregelen voor de neurologische ontwikkeling van kinderen zijn catastrofaal en voor een groot deel onomkeerbaar.

Honderdduizenden sterven wereldwijd als gevolg van… CORONA-VACCINS..!!
Na verloop van tijd zouden tienduizenden mensen kunnen sterven als gevolg van deze schade. Zelfs toen deze voorspellingen begonnen op te duiken, gingen de controleurs van deze ‘pandemie’ met volle kracht vooruit. Een drastische toename van zelfmoorden, een toename van zwaarlijvigheid, een toename van drugs- en alcoholgebruik, een verslechtering van vele gezondheidsmaatregelen en een angstaanjagende toename van psychiatrische stoornissen, vooral depressies en angsten, werden genegeerd door de functionarissen die deze gebeurtenis controleerden.

Uiteindelijk kwamen we erachter dat veel van de sterfgevallen het gevolg waren van medische verwaarlozing. Mensen met chronische medische aandoeningen, diabetes, kanker, hart- en vaatziekten en neurologische aandoeningen werden niet langer goed gevolgd in hun klinieken en dokterspraktijken. Niet-dringende operaties werden uitgesteld. Veel van deze patiënten verkozen thuis te sterven in plaats van het risico te lopen naar het ziekenhuis te gaan en velen beschouwden ziekenhuizen als ‘sterfhuizen’.

Uit verslagen van sterfgevallen blijkt dat er een stijging was van het aantal sterfgevallen bij mensen van 75 jaar en ouder, meestal verklaard door Covid-19-infecties, maar bij mensen tussen 65 en 74 jaar was er al een stijging van het aantal sterfgevallen lang voor de pandemie uitbrak.[69] Tussen de leeftijd van 18 en 65 jaar tonen verslagen een schokkende stijging van het aantal niet-Covid-19-sterfgevallen aan.

Een deel van deze sterfgevallen werd verklaard door een dramatische toename van drugsgerelateerde sterfgevallen, zo’n 20.000 meer dan in 2019. Alcoholgerelateerde sterfgevallen namen ook aanzienlijk toe, en het aantal moorden steeg met bijna 30% in de groep van 18 tot 65 jaar. Het hoofd van de verzekeringsmaatschappij OneAmerica verklaarde dat uit hun gegevens bleek dat het sterftecijfer voor personen van 18 tot 64 jaar met 40% was gestegen ten opzichte van de periode vóór de pandemie.[21]

Scott Davidson, de CEO van dit bedrijf, verklaarde dat dit het hoogste sterftecijfer was in de geschiedenis van de verzekeringsadministratie, die elk jaar uitgebreide gegevensverzamelingen doet over sterftecijfers. Davidson merkte ook op dat zo’n hoge stijging van het sterftecijfer nog nooit was gezien in de geschiedenis van het verzamelen van overlijdensgegevens. Eerdere rampen van monumentale omvang deden het sterftecijfer met niet meer dan 10% stijgen, 40% is ongekend.

Dr. Lindsay Weaver, hoofd van de medische dienst van Indiana, verklaarde dat het aantal ziekenhuisopnamen in Indiana hoger is dan ooit in de afgelopen vijf jaar. Dit is van cruciaal belang omdat de vaccins het aantal sterfgevallen aanzienlijk hadden moeten verminderen, maar het tegenovergestelde is gebeurd. Ziekenhuizen worden overspoeld met complicaties door vaccins en mensen in kritieke toestand door medische verwaarlozing als gevolg van de lockdowns en andere pandemische maatregelen.[46,56]

Een dramatisch aantal van deze mensen sterft nu, met een piek die optrad na de invoering van de vaccins. De leugens van hen die zichzelf tot medische dictators hebben benoemd zijn eindeloos.

Eerst werd ons verteld dat de lockdown slechts twee weken zou duren, zij duurden meer dan een jaar. Daarna werd ons verteld dat maskers niet effectief waren en niet gedragen hoefden te worden. Dat werd snel teruggedraaid. Toen kregen we te horen dat het stoffen masker zeer effectief was, nu niet meer en dat iedereen een N95 masker moest dragen en daarvoor een dubbel masker.

En weer blijkt het gelijk van David Icke.. Samenzweringstheoriën? Waaraan neurologen vrolijk meedoen zeker..??

Ons werd verteld dat er een ernstig tekort was aan ademhalingsapparatuur, en vervolgens ontdekten we dat ze ongebruikt in magazijnen en op stortplaatsen liggen, nog steeds in hun verpakkingskratten.

Ons werd verteld dat de ziekenhuizen voornamelijk gevuld waren met ongevaccineerden, terwijl later bleek dat precies het tegenovergestelde waar was over de hele wereld.

Ons werd verteld dat het vaccin voor 95% effectief was, om er vervolgens achter te komen dat de vaccins in feite een geleidelijke erosie van de aangeboren immuniteit veroorzaken. Toen de vaccins werden vrijgegeven, werd vrouwen verteld dat de vaccins veilig waren tijdens alle stadia van de zwangerschap, om er vervolgens achter te komen dat er geen onderzoek was gedaan naar de veiligheid tijdens de zwangerschap tijdens de ‘veiligheidstests’ die voorafgingen aan de vrijgave van het vaccin.

Ons werd verteld dat zorgvuldige testen op vrijwilligers vóór de goedkeuring door de EUA voor openbaar gebruik de extreme veiligheid van de vaccins aantoonden, om er vervolgens achter te komen dat deze ongelukkige proefpersonen niet werden gevolgd, dat medische complicaties veroorzaakt door de vaccins niet werden vergoed en dat de media dit allemaal in de doofpot stopten. [67]

We leerden ook dat de farmaceutische makers van de vaccins van de FDA te horen kregen dat verdere dierproeven onnodig waren (het grote publiek zou de rol van proefkonijnen gaan overnemen).

Ongelooflijk genoeg werd ons verteld dat de nieuwe mRNA vaccins van Pfizer waren goedgekeurd door de FDA, wat een duidelijke misleiding was, omdat een ander vaccin was goedgekeurd (comirnaty) en niet het vaccin dat werd gebruikt, het BioNTech vaccin. Het goedgekeurde comirnaty-vaccin was niet verkrijgbaar in de Verenigde Staten. De nationale media vertelden het publiek dat het Pfizer-vaccin was goedgekeurd en niet langer als experimenteel werd geclassificeerd, een flagrante leugen. Deze dodelijke leugens gaan door. Het is tijd om deze waanzin te stoppen en deze mensen voor het gerecht te brengen.

* * *

REFERENTIES

1. Abelson R. Buoyed by federal Covid aid, big hospital chains buy up competitors. The New York Times Mat 21, 2021 (updated Oct 22, 2022) https://tinyurl.com/m7e9xxhr .
2. Albright L. Medical nonconformity and its persecution. Brownstone Institute. (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06]
3. Ausman JI, Blaylock RL. What is the truth? United States: James I. and Carolyn R. Ausman Education Foundation (AEF); 2021. The China Virus. []
4. Beder A, Buyukkocak U, Sabuncuoglu H, Keskil ZA, Keskil S. Preliminary report on surgical mask induced deoxygenation during major surgery. Neurocirugia. 2008;19 [PubMed] []
5. Bhakdi S. Presentation of autopsy findings. (HIER) Pathology presentation on findings (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06]
6. Blaylock RL. Covid-19 pandemic: What is the truth? Surg Neurol Inter. 2021;12(151) [PMC free article] [PubMed] []
7. Blaylock RL. National Health Insurance (Part 1): the socialist nightmare. Aug 19, 2009 (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06]
8. Blaylock RL. Regimentation in medicine and its human price (part 1 & 2) Hacienda publishing. March 20, 2015 (HIER)  [Last accessed on 2022 Feb 06] []
9. Blaylock RL. Haciendia Publishing; When rejecting orthodoxy becomes a mental illness. Aug 15, 2013 (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06] []
10. Bloche MG. Corporate takeover of Teaching Hospitals. Georgetown Univ Law Center. 1992. (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06]
11. Bosh X, Ross JS. Ghostwriting: Research misconduct, plagiarism, or Fool’s gold. Amer J Med. 2012;125(4):324–6. [PubMed] []
12. Breggin PR, Breggin GR. Breggin PR, Breggin GR. Covid-19 and the Global Predators: We are the Prey. Ithaca, NY: Lake Edge Press; 2021. Top Medical Journals Sell their Souls; pp. 285–292. []
13. Breggin, p133 [Last accessed on 2022 Feb 06]
14. Bulik BS. The top 10 ad spenders in Big Pharma for 2020. Fierce Pharma Apr 19, 2021 (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06]
15. Children’s Health Defense Team Harvard experts critique cozy FDA-Pharma relationship. The Defender. Jan 28, 29020.
16. Chughtai AA, Stelzer-Braid S, Rawlinson W, Pontivivi G, Wang Q, Pan Y, et al. Contamination by respiratory viruses on outer surface of medical mask used by hospital healthcare workers. BMC Infect Dis. 2019. Article number 491. [PMC free article] [PubMed]
17. Coleman-Lochner L. U.S. Hospitals pushed to financial ruin as nurses quit during pandemic. Bloomberg. Dec 21, 2021 (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06]
18. D’Souza K. Pandemic effects may have lowered baby’s IQs, study says EdSource. (HIER). [Last accessed on 2022 Feb 06]
19. Davis GG, Williamson AK. Risk of covid-19 transmission during autopsy. Arch Path Lab Med. 2020;144(12):1445a–1445. [PubMed] []
20. Department of Health and Human Services: Part 1. Overview Information. (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06]
21. Durden T. Life Insurance CEO says deaths up 40% among those aged 18 to 64. Tyler Durden Report. 2022. Jan 3,
22. Elder C, Schroder AS, Aepfelbacher M, Fitzek A, Heinemann A, Heinrich F, et al. Dying with SARS-CoV-2 infection an autopsy study of the first consecutive 80 cases in Hamberg, Germany. Inter J Legal Med. 2020;134:1275–84. [PMC free article] [PubMed] []
23. Front Line Covid Critical Care Alliance. https://covid19criticalcare.com [Last accessed on 2022 Feb 06]
24. Gueriero M. Restriction of autopsies during the Covid-19 epidemic in Italy. Prudence or fear? Pathologica. 2020;112:172–3. [PMC free article] [PubMed] []
25. Hope JR. Sudden death by “hot lot”—Dr. Michael Yeadon sounds the alarm. The Desert review. 2022. Jan 24,
26. Huff E. Idaho doctor reports “20 times increase” in cancer among those “vaccinated” for covid. Natural News. 2021. Sept 14, (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06]
27. Ioannou P, Karakonstantis S, Astrinaki E, Saplamidou S, Vitsaxaki E, Hamilos G, et al. Transmission of SARS-C0V-2 variant B1.1.7 among vaccinated health care workers. Infect Dis. 2021:1–4. [PMC free article] [PubMed] []
28. James Thorpe interview by Dr. Steve Kirsch. Rumble (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06]
29. Jiang H, Mei Y-F. SARS-CoV-2 spike protein impairs DNA damage repair and inhibits V(D)J recombination in vitro. Viruses. 2021;13:2056. doi: 10.3390/10.3390/v13102056. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] []
30. Jimenez J, Vigdor N. Covid-19 news: Over 150 Texas hospital workers are fired or resign over vaccine mandates. The New York Times. 2021. Jun 22, (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06]
31. Katz E. Postal service seeks temporary exemption from Biden’s vaccine-or-test mandate. Government Executive. 2022. Jan 22, (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06]
32. Kennedy R., Jr . Skyhorse Publishing; 2021. The Real Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health; pp. 24–29. []
33. Kennedy RF., Jr pp. 24–25.
34. Kennedy RF., Jr pp. 26–30.
35. Kennedy RF., Jr p. 32.
36. Kennedy RF., Jr pp. 35–56.
37. Kennedy RF., Jr pp. 47–56.
38. Kennedy RF., Jr p. 135.
39. Kennedy RF., Jr p. 217.
40. Lee M. University of Florida finds dangerous pathogens on children’s face mask. NTD (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06]
41. Liu Q, Wang RS, Qu GQ, Wang YY, Liu P, Zhu YZ, et al. Gross examination report of a Covid-19 death autopsy. Fa Yi Xue Za Zhi. 2020;36:21–23. []
42. Loffredo J. Fully vaccinated are Covid ‘Superspreaders’ Says inventor of mRNA technology. (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06]
43. Marik PE, Kory P, Varon J, Iglesias J, Meduri GU. MATH+ protocol for the treatment oof SARS-CoV-2 infection: the scientific rationale. Exp rev Ant-infective Ther. 2020 doi: 10.1080/14787210.2020.1808462. [CrossRef] []
44. McCullough P, Kelly R, Ruocco G, Lerma E, Tumlin J, Wheeland KR, et al. Pathophysiological basis and rationale for early outpatient treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection. Amer J Med. 2021;134:16–22. []
45. McCullough P. Study: Fully vaccinated healthcare workers carry 251 times viral load, pose threat to unvaccinated patients, Co-workers. The Defender 08/23/21. []
46. McCullough P. “We’re in the middle of a major biological catastrophe”: Covid expert Dr. Peter McCullough. 2021. Oct 6, (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06]
47. McGovern C. Thousands report developing abnormal tumors following Covid shots. LifeSite News. Nov 1, 2021 (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06]
48. Mercola J. Bill Gates and Anthony Fauci: a ‘formidable, nefarious’ partnership. Mercola.com. (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06]
49. Moffatt B, Elliott C. Ghost Marketing: Pharmaceutical companies and ghostwritten journal articles. Persp Biol Med. 2007;50(1):18–31. []
50. Mulvany C. Covid-19 exacerbates bankruptcy for at-risk hospitals. Health Care Financial Management Association. 2020. Nov 9,
51. Muoio D. How many employees have hospitals lost to vaccine mandates? Here are the numbers so far. Fierce Healthcare. 2022. Jan 13, (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06]
52. Nalivaeva NN, Turner AJ, Zhuravin IA. Role of prenatal hypoxia in brain development, cognitive functions, and neurodegeneration. Front Neurosci. 2018 doi: 10.3389/fnins.2018.00825. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] []
53. Nicole Sirotek shares what she saw on the front lines in NYC. # Murder. (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06]
54. Noether M, Mat S. Hospital merger benefits: Views from hospital leaders and econometric analysis. Amer Hospital Assoc. Charles Rivers Associates. Jan, 2017 (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06]
55. Nurse Colette Martin testimony to Louisiana House of Representatives. [Last accessed on 2022 Feb 06]
56. Nurse Dani: It’s the Covid-19 hospital protocols are killing people. (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06]
57. Parpia R. Mayo Clinic fires 700 employees for refusing to get Covid-19 vaccinations. The Vaccine Reaction. (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06]
58. Pomara C, Li Volti G, Cappello F. Covid-19 deaths: are we sure it is pneumonia? Please, autopsy, autopsy, autopsy! J Clin Med. 2020 doi: 10.3390/jcm9051259. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] []
59. New York Post. Post Editorial Board Facebook admits the truth: “Fact checks” are just (lefty) opinion. Dec 14,2021. (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06] []
60. Rancourt DG. Mask don’t work. A review of science relevant to the covid-19 social policy. (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06]
61. Redshaw M. As reports of injuries after Covid vaccines near 1 million mark. CDC, FDA clear Pfizer, Moderna boosters for all adults. The Defender 11/19/21.
62. Roche D. Boston Herald. 2021. Sept 14, Members of Congress and their staff are exempt from Biden’s vaccine mandate, Newsweek 9/10/21 Boston Herald Editorial Staff. Editorial: Political elites exempt from vax mandates. []
63. Ross E. How drug companies’ PR tactics skew the presentation of medical research. The Guardian. (HIER) [Last accessed on 2022 Feb 06]
64. Saul S. Ghostwriters used in Vioxx studies, article says. New York Times. April 15, 2008 (HIER pdf) [Last accessed on 2022 Feb 06]
65. Saxena V. Doctors loses medical license. Ordered to have Psych Eval for Ivermectin Scrits, Sharing Covid “misinformation” BRP News. Available from: (HIER). [Last accessed on 2022 Feb 06]
66. Schwab K, Malleret T. Cologny/Geneva: The Covid-19 Pandemic and the Great Reset. Forum Publishing 2020 World Economic Forum. []
67. Sen. Ron Johnson on Covid-19 vaccine injuries to test subjects. [Last accessed on 2022 Feb 06]
68. Sperhake J-P. Autopsies of Covid-19 deceased? Absolutely! Legal Med. 2020 doi: 10.1016/j.legalmed.2020.101769. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] []
69. Svab P. Non-Covid death spike in Americans aged 18-49. The Epoch Times. Jan 26-Feb 1 2022.
70. US Medical, Scientific, Patient and Civic Organization Funding Report: Pfizer: Fourth Quarter 2010. (HIER pdf) [Last accessed on 2022 Feb 06]
71. Vivek Saxena. Doctors loses license, ordered to have psych eval for Ivermectin scrits, sharing Covid ‘misinformation’ BPR News. (HIER).
72. Westendorf AM, et al. Hypoxia enhances immunosuppression by inhibiting CD4+ effector T cell function and promoting Treg activity. Cell Physiol Biochem. 2017;41:1271–84. [PubMed] []
73. Wood PM. Coherent Publishing; 2018. Technocracy: The Hard Road to World Order. []
74. Wood PM. Coherent Publishing; 2015. Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation. []

15 gedachten over “COVID UPDATE: Wat is nou waarheid..??

 1. Opvallend is dat zowel bij Corona en nu het apen pokken gedoe meerdere vaccinaties nodig zijn.
  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/65382-eerste-vaccinaties-tegen-apenpokken-in-amsterdam-en-den-haag.html
  Vandaag is de eerste ronde en over vier weken zou nog een vaccinatie volgen.
  Waren er vroeger ook meerdere vaccinaties tegen bv de mazelen nodig vraag ik me af of was één vaccinatie toen voldoende? Waarom nu vaak meerdere vaccinaties?

  1. Bij de ramp met MH17 zijn mensen omgekomen die mogelijk een oplossing voor het aidsvirus (en mogelijk ook andere virussen) zouden kunnen hebben gevonden.Velen zouden daar blij mee geweest zijn maar natuurlijk anderen weer niet en deze gedachte speelt steeds door mijn hoofd.Feit is wel dat er al eerder artsen en/of wetenschappers om het leven zijn gebracht.Wanneer ze toen een afdoende middel zouden hebben gevonden was dat hele vaccinatiecircus misschien niet nodig geweest.Ik beschuldig niemand maar dit is wel iets waar ik aan blijf denken.

  2. Het apenpokkenvirus is mondiaal gelanceerd op 15.05.2022 > 1 + 5 + 5 = 11 & dat is het laagste meestergetal van de vrijmetselaars.

 2. https://www.rtlnieuws.nl/nederland/artikel/1760496/veel-passagiers-rampvliegtuig-onderweg-naar-aids-conferentie
  Ik suggereer niets maar dit in combinatie met het doorduwen van dat Oekraïneverdrag door Rutte en zijn betrokkenheid bij de “oorlog” in Oekraïne en de rol die Oekraïne nu in veel gebeurtenissen speelt roept wel vraagtekens op.Mh 17 is nu onder de rechter en er zijn nog maar alleen verdachten en geen bewezen schuldigen omdat de rechter zich nog niet heeft uitgesproken.Wel zouden mannen die seks met mannen hebben een groter risico op het apen pokken “virus” hebben.
  Zomaar omdat ik dit toch wel opmerkelijk vind en het is ook maar een mening van mij.

 3. Uiteindelijk hebben ‘we’ de tentoon spreiding van deze leugen der leugens alleen maar aan ‘onszelf’ te danken. Het geloven, bang worden en vervolgens ‘doen wat er gezegd wordt’ is de grootste misdaad tegen de mensheid zelf. Mensen hebben geen idee van de eigenwaarde laat staan macht die men zelf heeft. Alleen zij die misdadig misbruik maken van de geweldsmonopolie zijn daarmee hoofdschuldige en verdienen net als de landverraders uit het verleden, de doodstraf.

  1. robvdz.
   Waar ik best wel moeite mee heb is dat het erop lijkt dat de politiek/geld bepalend is geworden voor de handelwijze en daarmee behandelingen welke artsen geven of juist niet geven.Feit is bv dat het aantal IC bedden niet of nauwelijks opgeschaald zijn tijdens vorige coronapieken.Gevolg was ook dat daardoor corona patiënten voorrang hebben gekregen boven mensen met bv andere ernstige ziekten die ook noodzakelijke behandelingen nodig hadden.Hierdoor zijn onnodig mensen overleden of voor het leven getekend.

   Mag de politiek bepalen wat artsen en/of besturen van ziekenhuizen wel of niet kunnen/mogen doen?
   Moeten bestuurders en artsen in de zorg niet ALLEEN kijken naar wat het beste is voor de patiënten?
   Nog meer vind ik dat de politiek moet zorgen dat iedere patiënt de zorg kan krijgen welke artsen menen te moeten voorschrijven ongeacht wat de kosten zijn.
   De politiek moet zorgen dat die kosten gedekt worden zonder op de stoel van artsen te gaan zitten.Wanneer de politiek zegt het aantal IC bedden en medewerkers/sters gaan we niet verhogen omdat dan de mogelijkheid aanwezig is dat in rustige tijden bedden over zijn (leeg blijven) en zorgmedewerkers/sters niets te doen hebben terwijl mensen letterlijk dood gaan hierdoor dan zijn ze verkeerd bezig en schuldig aan de onnodige dood van mensen.

   Wanneer zorgmedewerkers/sters niets te doen hebben op de IC afdeling bv dan zouden ze toch mogelijk ook ingezet kunnen worden op andere afdelingen waar hulp gewaardeerd kan worden? Velen zouden misschien ook een vakantie na een erg drukke periode willen nemen.Ook hier zien we weer dat ze een aantal jaren geleden eerst mensen in grote getallen hebben ontslagen en nu maken ze daar misbruik van zoals dat ook bij grote multinationale ondernemingen het geval is die nu beweren geen personeel te kunnen krijgen met als gevolg dat ze nu “arbeidsmigranten” naar hier halen.
   Bij het MKB ligt dat naar mijn mening weer anders want veel MKB bedrijven moesten vanwege corona sluiten en de mensen die toen geen werk meer hadden bleven wel met lasten zitten die betaald moesten worden.Het logische gevolg voor het MKB is dan ook dat hun personeel ander werk heeft gezocht en gevonden om de rekeningen te betalen en mogelijk gaan velen daardoor nu niet terug naar hun oude baan.

   Loonsverhoging vragen van een MKB bedrijf zal dat MKB bedrijf nog meer in de problemen brengen omdat ze geruime tijd geen of nauwelijks inkomsten hadden waarvan ze nu nog proberen te herstellen.Het enige wat ook hier helpen kan is belastingverlaging op arbeid en dagelijkse boodschappen die nodig zijn.Wanneer Rutte en consorten pleitten voor 2 miljard dividendbelastingverlaging en hoge bedragen naar grote bedrijven overmaken die nauwelijks of geen belasting betalen waarom helpen ze dan het MKB en de minder bedeelden in de maatschappij niet voldoende? Er is nog geen 10 miljard naar armoede bestrijding gegaan en nu al zegt Rutte samen met Kaag dat ze voor dit jaar niet meer kunnen doen wat grote onzin is natuurlijk wanneer ze miljarden uitgeven aan de EU en onnodige andere zaken zoals de greendeal van Timmermans bv.

 4. Arnold,
  Daar is maar één woord voor, Opzettelijke slechtheid en enorme incompetentie.
  Moloch wordt aan alle kanten gediend en gristelijke partijen verdienen het licht in hun ogen niet.
  Het totale failliet van de bestuurlijke klasse is nu wel uitvoerig genoeg aangetoond om niet recht een ‘second amendment’ als in de VS in te stellen. Meedoen aan dit regime is collaboreren met een misdadige organisatie. Oogluikend toestaan hoort daar ook bij.

  1. robvdz.
   Je hebt hoogst waarschijnlijk gelijk wanneer je schrijft “Opzettelijke slechtheid en enorme incompetentie” want velen zien eindelijk dat het overheidsbeleid erop gericht is om veel kapot te maken zodat er een reden is voor een machtsovername door een NWO.
   Op achterbakse wijze waarbij de echte bedoelingen niet naar buiten worden gebracht wordt politiek bedreven en veel dik betaalde ambtenaren werken daar aan mee vaak ook omdat ze blind zijn voor de echte gebeurtenissen en niet snappen wat Jan met de pet allemaal voor de kiezen krijgt.
   Ikzelf heb meer dan 30 jaar gewerkt tot ik door ziekte uitviel en er achter kwam hoe schofterig ze je dan behandelen.In punt 2 heb ik al iets geschreven over ontslagrondes en dergelijk maar wanneer ik mijn mening iets meer toelicht is een aanvulling misschien op z,n plaats.Vooraf schrijf ik dat ik niet al wetend ben en ik kan het totaal verkeerd zien maar wat ik nu schrijf is wel zoals ik het zie en ik neem geen blad voor de mond.(Deed ik toch al niet).
   Wat zien we?
   Boeren worden kapot gemaakt,de visserij wordt kapot gemaakt,transportsector is door fout overheidsbeleid voor duurdere chauffeurs met een Nederlands identiteitsbewijs kapot gemaakt vandaar zijn er zoveel vrachtwagens met een buitenlands kenteken of buitenlandse chauffeur te zien in de scheepvaart zien we ook goedkopere krachten enz.
   1.We hebben dus bij grote bedrijven en ziekenhuizen en zorginstellingen grote ontslagrondes gezien en nu klagen ze.
   2.Nog voor corona zagen we al goedkopere krachten in veel sectoren.
   3.Belastingen zijn tegenwoordig een middel om bepaalde doelstellingen te bereiken en niet alleen meer om gezamenlijk sociale kosten te dragen.
   4.Hoge belastingen en hoge BTW op producten maken producten onnodig duur en voor velen onbetaalbaar waardoor mensen geen kant meer op kunnen en in de problemen komen,ondernemers moeten deze verhogingen en hoge belastingen simpel wel doorrekenen aan de klanten omdat ze anders moeten sluiten.
   5.Op die manier wordt het voor ondernemers aantrekkelijk om goedkopere vaak buitenlandse mensen aan te nemen omdat het simpel de druk kan verlagen maar de duurdere Nederlander valt daardoor wel buiten de boot.
   6.Feit is dat nu al bekend is dat 1,2 miljoen Nederlanders niet meer kunnen rondkomen en dat kan tot 2,5 miljoen mensen stijgen.Door te hoge belastingen en BTW op producten kunnen zij geen kant op want voor minder werken is geen optie omdat de (te) zware vaste lasten en te dure dagelijkse boodschappen door BTW toch betaald zullen moeten worden.
   7.Zelfs mensen die werken en geen leningen hebben of rare dingen doen kunnen al niet eens meer rondkomen.Wat heeft werken dan nog voor zin wanneer je weet dat je zelfs dan toch in de problemen kan komen? Wat heeft solliciteren voor zin wanneer goedkopere krachten wel aangenomen worden en de duurdere Nederlander die vaak al veel gesolliciteerd heeft telkens afgewezen wordt?
   8.( Arbeids) migranten krijgen vaak alle hulp en zelfs voorrang ten opzichte van Mensen met een Nederlands identiteitsbewijs (hieronder zijn ook mensen van buitenlandse afkomst maar gewoon ook Nederlander) iedereen met een Nederlands paspoort is voor mij Nederlander ongeacht afkomst.Vaak kan men of wil men niets doen voor duurdere Nederlanders zij worden naar voedselbanken gestuurd en (arbeids) migranten die vaak toch al veel krijgen willen ze nu ook voorrang geven met woning toewijzen terwijl Nederlanders al jaren op een wachtlijst staan.VD Burg wil mogelijk zelfs gemeenten verplichtingen gaan opleggen door de wet aan te passen wat we zouden moeten zien te voorkomen.Meer migranten zal de problemen voor Nederlanders alleen maar erger maken vrees ik.
   9.Een belangrijk maar vergeten detail is ook dat mensen zowat een dagtaak hebben om hun problemen te proberen op te lossen omdat zowat alles op afspraak is . Een tekort aan geld betekend ook meerdere problemen en dus meer afspraken en geloop om een oplossing te vinden.Gelijktijdig wordt verwacht dat mensen solliciteren en niemand lijkt zich af te vragen of dat zin heeft of dat mensen in de problemen daar nog wel tijd voor over hebben en stelt u zich dan ook eens voor dat mensen die een ziekte hebben daar ook nog afspraken bij krijgen met artsen/specialisten in ziekenhuizen.
   Nederlanders willen wel werken maar door overheidsbeleid wordt dat steeds meer onmogelijk gemaakt en wanneer het dan ook de problemen niet voorkomt of oplost door te hoge belastingen en te hoge lasten waardoor de problemen alleen maar groter worden dan moeten ze toch maar eens uitleggen hoe en waarom ze durven vol te houden dat voornoemde zaken en hun beleid de boel niet verzieken en de grote boosdoener is.

  2. PS.
   Loonsverhoging is koren op de molen van de beleidsmakers omdat dit MKB bedrijven kapot zal maken waardoor grote bedrijven (multinationals e.d) zullen over blijven omdat die geen of weinig belasting betalen en subsidie op subsidie krijgen.Die grote bedrijven meer belasting laten betalen en geen subsidie meer geven aan hen zou een oplossing voor het MKB en mensen in de problemen kunnen zijn.Loonsverhoging bij multinationale bedrijven zal die bedrijven in tegenstelling tot het MKB nauwelijks schade berokken vanwege alle voordelen die zij wel hebben.(miljarden winst maken deze bedrijven kijk maar naar de bekendmaking gisteren over de winst van Unilever).

 5. https://nos.nl/artikel/2438437-wetenschappers-corona-ontstond-op-dierenmarkt-in-wuhan
  Ik vraag me af of die zogenaamde wetenschappers mogelijk goedkope krachten zijn met minder vakkennis dan duurdere en vaak niet gehoorde echte wetenschappers.
  In 2019 begin 2020 brak volgens zeggen in Wuhan corona uit en pas in 2021 heeft “virologe” Koopmans met haar clubje onderzoek gedaan ter plaatse en verhip hoe kan het ook anders zij vonden zolang na dato nog sporen van corona.Kennelijk heeft het water in de waterafvoer al die tijd stilgestaan en ook worden apparaten die veren verwijderen kennelijk nooit schoon gemaakt.Zelfs op twee karren die naar ik aanneem in weer en wind gebruikt kunnen worden heeft men zoveel later coronasporen gevonden beweren ze en zelfs een kooi zou sporen bevatten.Nu kunnen ze mij veel wijsmaken maar deze club “wetenschappers” en iemand die meer thuis is op het gebied van diergeneeskunde/virologie lijken behoorlijk van het paadje te zijn en misschien is een heeeeel lange vakantie voor hen wel een goede aanbeveling.Zelfs op TV moeten ze spotjes laten zien om ons aan corona te herinneren omdat mensen het anders zouden vergeten zo erg is het.Onbegrijpelijk dat de nos dit durft te brengen als nieuws roept dit bij hen geen vragen of twijfels op? Maar ach wanneer je later dit jaar weer maatregelen wil nemen dan moet je natuurlijk wel op tijd mensen angst aanpraten toch?Ook de apenpokken zijn niet meer dan blaasjes die vanzelf weer zouden weggaan wordt door meerdere mensen die kennis van zaken hebben gezegd.Mijn mening is dat er paniek gezaaid wordt mogelijk voor bepaalde doeleinden maar ook bewust een virus verspreiden zou een mogelijkheid kunnen zijn want ze zijn tot alles in staat.

  1. Jouw opsomming klopt wel en is een opsomming die steeds bijgesteld kan worden naar een steeds meer benarde situatie. Er zit een lijn in. Een achterliggend plan. Ordo ab chao, orde uit chaos, en die chaos zie je dag na dag erger worden want de wil van het volk moet gebroken worden om dan op ’t laatst de handen omhoog te steken vanuit diepe vertwijfeling en hardop schreeuwt, “doe iets, ’t maakt niet uit wat maar doe iets”. Dan springt de duivel (overheid) naar voren met een plan wat men nu aan het bakken is.
   Heeft helemaal niets met goed bestuur te maken maar alles met een satanisch plan die rotkop van kutte en die van knaag o.a. zijn daar helemaal voor in de wieg gelegd.
   Daarom is gehoorzaam zijn aan de regeltjes die alleen zij maken, een helpende hand voor satan. Alleen hebben die domme sukkels nog veel te weinig in de gaten en denken door maar ‘deugdzaam’ te zijn, het dan allemaal wel goed komt.
   Het verdrijven van de vigerende macht is het enige wat ons voorstaat en dat betekend de strijd aangaan met het geweldsmonopolie die juist getraind zijn om deze strijd hoe dan ook te winnen. Die angst houdt ons tegen.

 6. Tsja…..het enige wat direct werkt is doodschieten. Verder werkt er niets meer. Zie Reinier Fuelmich. En wat ons tegenhoudt is op angst gebaseerd moreel fatsoen…..en dat tuig weet dat…..en doodschieten is uiteraard wél strafbaar.
  Ga er maar aan staan.

  1. Strafbaar onder welk regime? In het leger krijg je een vuurwapen in handen gedrukt om te moorden in opdracht en als je dat doet onder voorwaarden die ‘zij’ stellen, krijg je een medaille als beloning. Als je zo’n ding gebruikt op eigen commando, is het plotseling moord. Het is altijd moord als je het mij vraagt maar het ligt aan de omstandigheden. Als je zegt,”tot hier en niet verder”, om je kinderen te verdedigen bijvoorbeeld of je levensruimte, dan zie ik geen wet die daar boven staat. Laat staan dat er onder de huidige omstandigheden nog een autoriteit mag oordelen….niet dus. Iedereen dient verantwoording af te leggen aan de hoogste autoriteit dus ga daar niet te lichtvaardig mee om.

 7. Wat mij ook opvalt en in mijn zienswijze niet eerder in zulke grote mate is voorgekomen is dat gelijktijdig zomaar uit het niets dezelfde ontwikkelingen opdagen zoals corona,apenpokken maar ook op het gebied van milieu zien we in bv de EU en de VS dezelfde ontwikkelingen.
  Timmermans plannen zijn om miljarden uit te geven aan zijn greendeal en nu las ik op NOS teletekst het volgende: Klimaatwet Biden nipt door Senaat,maar ‘het is geen gelopen race’.
  (normaal zou ik dit artikel naar hier overbrengen maar sinds kort kan dat bij de NOS kennelijk alleen wanneer ik dat bestel).Dat is tenminste de boodschap die ik krijg wanneer ik op plakken klik.(Vreemd dat ik dan pas deze mededeling krijg en niet op het moment dat ik op kopiëren klik op hún site).Wederom controle maar waarom eigenlijk?
  Migranten,armoede,op veel plekken in deze wereld zien we gelijktijdig dezelfde problemen opdagen en dat kan in mijn ogen alleen wanneer er opzet in het spel is.Er gebeurd teveel gelijktijdig waardoor van toeval geen sprake meer kan zijn.De wet van Biden is met één stem meer gewonnen door (hoe kan het ook anders?) Kamala Harris die vice president is meen ik.
  Mensen moeten en zullen afhankelijk gemaakt worden van banken zodat zij in de toekomst kunnen bepalen hoe of wat. Leningen voor Studie,hypotheek,lening,zelfs de staat leent wanneer ze dat nodig achten,maar het maakt staten en mensen afhankelijk van banken en wanneer de banken de rente verhogen op een later tijdstip zal alleen de rente te betalen zijn maar het leenbedrag zal niet afgelost KUNNEN worden vrees ik.Dat is waarom ze nu met miljarden smijten terwijl nog niet zolang geleden over miljoenen willen uitgeven veel discussie werd gevoerd bv in het geval van de aanschaf van de JSF. Nu,miljarden zonder discussies zijn naar bv KLM gegaan en andere zaken maar hoe kan dat zomaar ineens? Geld lijkt dus naar de groep te gaan die behoren bij de groep die later de belastingbetalers/sters zullen dwingen terug te betalen terwijl die er niets mee opgeschoten zijn.In de VS wil men nu die wet erdoor komt medicijnen goedkoper maken dus dan is niet uit te sluiten dat Big Farma veel geld uit die pot zal krijgen waardoor die burger minder zou moeten betalen maar Big Farma ontvangt toch de volle pot en wat heeft het met het milieu te maken? Geld in die pot is belastinggeld dus de belastingbetaler betaald hoe dan ook altijd.Dat is mijn mening.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.