Advertentie

Medisch promotie-onderzoek via ghost-writing: SCHANDALIG!


De publicaties van de erudiete Belgische apotheker en klokkenluider Fernand Haesbrouck zouden verplichte kost moeten zijn voor onze parlementariërs, maar vooral voor onze MainStream Media (MSM). Met een haarscherp oog voor frauduleuze praktijken ontleedt Haesbrouck de invloed van de farmaceutische INDUSTRIE op onze samenleving.

De Europese invloed van Big Pharma gaat exact dezelfde kant op als die in de VS dat heeft gedaan, de afgelopen 10-tallen jaren..! Voor het geval je een heel kleine samenvatting op prijs stelt: fraude, fraude en nog eens fraude. Van het vervalsen van onderzoek, tot het omkopen van onderzoekers, het beïnvloeden van wetsmakers en FDA-controleurs, van het bewerken van artsen en andere medici tot het vervalsen van publicaties op basis waarvan medicijnen wettelijk ‘het daglicht’ mogen zien.

Maar wat Haesbrouck nu aan de orde stelt, was ons nog niet bekend. Het beïnvloeden van proefschriften van personen die promoveren, zelfs complete ‘ghostwriting’, waarbij een ander je het proefschrift als het ware ‘influistert’… Ook hier reiken de tentakels van de medische INDUSTRIE al kennelijk. Lees het verhaal zelf van Haesbrouck, zeker als je werk of interesse in deze materie ligt!

~~~~~~~~~~~~~~~~

XX

Medische ghostwriting is een misdaad en zou streng moeten bestraft worden.

Fernand Haesbrouck © januari 2010

x

“Healthcare is bezig de maatschappij te veranderen in een apekot.
Het is waarlijk te gek voor woorden,
waartoe ze met hun geld en macht in staat zijn!
Healthcare gaat hier vér over de schreef..”

De Belgische apotheker Fernand Haesbrouck, een luis in de pels van de farmacie.

Jammer genoeg bereikt deze miskleun me nu pas, twee maanden te laat.  Toch ben ik van oordeel dat eerlijke geneeskunde dit soort wansmakelijkheid moet bannen als de pest. Dit promotie-‘onderzoek’ is weer tot stand gebracht door ghost-writing en met het geld van twee farma-bedrijven.

Internationaal zullen uiteindelijk een vijftal grote healthcare-bedrijven de markt blijven beheersen. We beleven nu dit laatste stadium. De kleintjes gaan eruit of worden overgenomen. Hier in dat geval waren Astra-Zeneca en Lilly heel actief en het is meer dan bedenkelijk dat een naïeve apotheker omwille het aanzien en het geld zich heeft laten misbruiken voor zoiets.

 • Heeft de man in zijn studie ook nagegaan of de testpersonen onder Efexor en Cymbalta, soms niet toevallig een diabetes-vriendelijker dieet kregen toegediend en die van de andere bedrijven dan weer niet?
 • Is van dat soort vervalsing een spoor te bekennen in het proefschrift?
 • Werd in de studie onderzocht welk effect het drogeren van die patiënten met amfetaminedoping heeft?

De werking van Cymbalta als amfetamindoping is zelfs zo stevig, dat al twee pogingen om de stap te zetten van thiofeenpropylamine (Cymbalta) naar thiofeenethylamine (merk de analogie met de phenylalkylamines) zijn mislukt omwille van het afsterven van alle gebruikte proefdieren..!!

Het is een ware schande dat onze Europese overheden de malafide praktijken van het ghost-writing blijven gedogen. Onschuldige mensen zijn hiervan het slachtoffer. De parasieten (lobby) bij de overheden, die dit allemaal door de vingers zien, moet men bannen.

Apotheker Fernand Haesbrouck, 25 januari 2010

* * * * * * *

Hieronder het interview dat met de promovendus Jeroen Derijks is afgenomen.
Zijn proefschrift is zeer waarschijnlijk -aldus Fernand Haesbrouck- niet door hemzelf geschreven, maar ingefluisterd door Big Pharma, die ws. ook het onderzoek heeft gefinancierd.

* * * * * * *

HIER EEN KLEIN AANTAL PUNTEN UIT DE PROMOTIE-STUDIE VAN

Ziekenhuisapotheker Jeroen Derijks

XX

Antidepressiva soms gunstig voor diabetes

Antidepressiva zoals Zoloft, Cipramil en Seroxat, die de hoeveelheid serotonine in de hersenen verhogen, hebben volgens ziekenhuisapotheker Jeroen Derijks een positief effect op diabetes. Op 11 november 2009 promoveert hij in Utrecht op zijn onderzoek.

Wat was de aanleiding voor uw onderzoek?

‘Diabetespatiënten zijn ongeveer twee maal zo vaak depressief als Nederlanders in het algemeen. Daarom is het gebruik van antidepressiva onder diabetici relatief hoog. Het was al bekend dat die middelen invloed kunnen hebben op de glucosehuishouding.

Maar niet waardoor die effecten veroorzaakt worden en of er in dat opzicht verschillen zijn tussen verschillende typen antidepressiva. Juist bij diabetespatiënten, die te kampen hebben met een verstoorde glucosehuishouding, is meer kennis op dit punt van groot belang. Vandaar mijn onderzoek.’

Hoe bent u te werk gegaan?

‘Ik heb de antidepressiva die op dit momtent gebruikt worden allereerst op basis van hun farmacologische eigenschappen ingedeeld in vier categorieën. Vervolgens ben ik in grote databestanden van medicijngebruik en van bijwerkingen van geneesmiddelen gaan zoeken naar verbanden tussen het gebruik van verschillende middelen en de insulinebehoefte van patiënten. De veranderingen van de insulinebehoefte hebben we later ook zelf onderzocht bij patiënten.’

En die verbanden zijn er?

‘Die zijn er heel duidelijk. Het meest opvallend is dat antidepressiva die de hoeveelheid serotonine in de hersenen verhogen, waaronder SSRI’s en middelen zoals Efexor en Cymbalta, ervoor zorgen dat diabetici minder insuline nodig hebben dan zonder die middelen het geval was geweest. Mogelijk kan het gebruik ervan ook complicaties van diabetes op de langere termijn, zoals hart- en vaatziekten, nierproblemen, aantasting van de zenuwen en blindheid, uitstellen of voorkomen. Dit moet echter nog nader onderzocht worden.’

Dus alle diabetici kunnen maar beter zo snel mogelijk dit soort middelen gaan slikken?

‘Nee dat is onverstandig, daarvoor is het risico op andere, mogelijk schadelijke bijwerkingen van antidepressiva te groot. Het grote belang van dit onderzoek is dat we nu weten dat deze effecten er zijn, en dat artsen er bij het voorschrijven van antidepressiva rekening mee kunnen houden. En hopelijk kan verder onderzoek duidelijk maken waardoor het positieve effect wordt veroorzaakt. Dat zou op termijn kunnen leiden tot een effectief middel tegen diabetes.’

Zijn er ook antidepressiva die diabetespatiënten beter niet kunnen gebruiken?

‘Wij hebben gevonden dat onder andere Remeron, amitriptyline en Nortrilen een negatieve invloed hebben op de glucosehuishouding. Die antidepressiva zorgen er voor dat de insulinebehoefte van patiënten toeneemt en lijken dus bij te dragen aan een verslechtering van hun toestand. Wat mij betreft zou je die middelen bij diabetespatiënten zo veel mogelijk moeten vermijden.’

Wat adviseert u nu aan artsen, apothekers en patiënten?

‘Het is erg belangrijk dat zowel artsen als apothekers op de hoogte zijn van de effecten van antidepressiva op de glucosehuishouding zodat zij bij het voorschrijven en afleveren van deze middelen de patiënt goed kunnen informeren. Daarnaast is het van groot belang dat patiënten hun bloedsuikers extra scherp in de gaten houden als ze starten met antidepressiva. Zowel de gunstige als ongunstige middelen hebben invloed op de glucosespiegels en daarop zal de diabetesmedicatie aangepast moeten worden.’

(EH) (HIER HET ARTIKEL, MET MOGELIJKHEDEN TOT COMMENTAAR)

Klik hier voor het proefschrift van Jeroen Derijks

124 gedachten over “Medisch promotie-onderzoek via ghost-writing: SCHANDALIG!

 1. @ Gait, reguliere artsen mogen er dan ook wel voor geleerd hebben, toch pakken ze echter niet de oorzaak van een bepaalde ziekte aan en schrijven maar gelijk een pilletje voor zonder ze uberhaupt naar de betreffende klachten te kijken, dus zijn ze er echter helaas ook niet om een patiënt daadwerkelijk echt te genezen…maar zitten er alleen om hun eigen portemonnee te vullen

 2. In mijn ervaring geven reguliere artsen pilletjes die de symptomen bestrijden maar de oorzaak niet, of ze willen stukjes uit een mens wegsnijden terwijl ze eigenlijk helemaal niet precies weten waar die stukjes voor dienen.

 3. Komisch Gait. Echter als artsen beter naar patiënten luisteren, zijn een hoop pilletjes niet nodig en kunnen veel meer oorzaken aangepakt worden. Pilletjes geven is makkelijker dan je echt in een mens verdiepen en ondanks het feit dat ik ook niet kapot ben van homeopathische artsen, de enige keer dat ik er een bezocht heb kreeg ik een intake gesprek van ruim een uur im plaats van de 5 minuten die mijn huisarts bereid is aan mij te besteden.

 4. @ ineke

  tja 5 minuten 5 waarheid of 60 minuten onzin , jij mag kiezen

  als mensen niet zo vreselijk zeuren en zaniken kan de zorg en dus tijd besteed worden aan mensen die het echt nodig hebben.

  bij het eerste kuch je eerst hoofd pijn enz enz enz hoef je niet meteen naar de huisarts de meeste huisartsen hebben echt wel door dat de zoveelste zaniker voor de deur staat.
  en daar gaat tijd in zitten .
  de mensen die naar homeopathische middelen grijpen zouden zonder die middelen ook genezen zijn en net zo snel de hele homeopathie is een grote hokes pokes

 5. @Gait

  Ja, de doktoren willen snel van je af. Geven daarom soms te snel medicatie, tijdsdruk he.

  Mijn vrouw kwam ook eens bij een arts, op haar kin gevallen, deed heel veel pijn. Dat die arts inderdaad ook dat ze een aansteller was.

  Een week later bleek ze mooi wel haar kaak gebroken te hebben.
  Foutje? Te makkelijk geweest? Tijdsdruk?

  Jij mag het zeggen. Die 5 min. zijn niet altijd even waar hoor.

 6. @ martijn
  dat tijds tekort komt dus door dat het overgrote deel van de mensheid voor onzin zaken naar de huisarts gaat . als je niks hebt dan heb je er niks te zoeken en dan is er ook meer tijd voor bv je vrouw word de zorg niet zo duur enz enz enz

 7. @ Gait

  tja 5 minuten 5 waarheid of 60 minuten onzin , jij mag kiezen

  Posted by Gait | januari 29, 2010, 23:01

  Mag je me toch eens uitleggen waarom dat varken van je 90 minuten gaar moet worden in je oven, het appeltje misschien vergeten ?

  Vergeet niet hem zo uit de oven komen te halen, zou zonde zijn…

  Ziet er heel lekker uit, maar hij is wel van jou…

 8. @ martijn wat een inzicht van je huisarts waar je het vertrouwen nog in zou moeten hebben…

  zo heb ik echter jaren lang van de artsen aan moet horen dat ik een spastische dikkedarm had continue heftig buikpijnen gehad, pijn uitstraling naar de onderrug en soms koorts. vezelzakken pul rotzooi voorgeschreven etc. jaren later bleek uiteindelijk dat het mijn blinde darm was
  en werd ik geopereerd aan een acute blindedarm ontsteking.

 9. Er zijn inderdaad veel mensen die voor elke scheet die dwars zit naar de huisarts gaan. Ik weet niet of dit werkelijk onzin is want veel mensen zijn ook echt bang voor ziektes. niet zo vreemd, jij als medewerker in de zorg bent ook vast op de hoogte van veel meer ziektes dan je eigenlijk zou willen weten (ik wel tenminste). Wie ben ik dan om te beoordelen of het onzin is waar ze mee zitten. Feit blijft wel dat ondanks dat er ongetwijfeld heel veel artsen zijn die het beste voor hebben met hun patiënten, er ook veel tussen zitten die niet echt hun best doen.
  Mijn moeder bijvoorbeeld heeft A.L.S. maar werd heel lang als aansteller gezien door haar huisarts. Nu loopt hij het vuur uit zijn sloffen voor haar maar dat maakt de hel waar ze doorheen is gegaan voordat hij geloofde dat er iets aan de hand was niet goed. Mijn moeder is trouwens iemand die niet zo maar bij de huisarts komt, nooit geweest ook, daardoor is ze ook eens bijna aan een geknapte blindedarm overleden (het zat tussen de oren zei de arts)

 10. @ ineke ja er wordt heel vlug een uitspraak gedaan dat het tussen je oren zit…zelf ben ik ook geen type die snel naar een huisarts vlucht, mits het echt noodzakelijk is, teveel met die gasten al meegemaakt om van te huilen, moet je dan nog vertrouwen in zo’n persoon hebben die denken het beter te weten en er voor geleerd hebben

 11. @Gait

  Een gebroken kaak he. Hij had haar alleen maar hoeven doorsturen voor röntgenfoto’s.

  Nee, gaat ie een beetje bijdehand doen en zeggen dat het allemaal wel meevalt.

  Slecht excuus dus.

 12. @ Ineke

  Het erge is dat je altijd eerst nooit serieus genomen wordt en dat je slachtoffer bent van de te korte inzichthoek van het waarnemend arts, je mag echter zelf nooit een eigen theorie creeren van ze want dat is verboden, maar dat je mondig bent en dat je in heel goed Nederlands kan aangeven wat je ervaart is dus uit den boze.
  Geberut er dan daad werkelijk wat met je dan kan het ineens wel allemaal.
  Wat er met jou moeder is gebeurd doet me terug denken aan mijn Vader welke een open wond had aan zijn verlamde been, wat ik ook probeerde eerst aan te geven was complete nonsens, echter toen hij aan huis de wond kwam bekijken en verschonen, zie mijn vader “auw” en trok in een keer het verlamde been helemaal op.
  Moest de arts 3x in zijn lijf knijpen of ie wel wakker was, hij herhaalde de behandeling en zag dat het verlamde been het gewoon wel deed maar op een andere hersenprikkel, vanaf dat moment heeft ie alles ondernomen om me vader weer aan het wandelen te krijgen, alleen de rest van specialisten wilde het niet aannemen en vonden het maar grote flauwekul,na de dood van mijn vader trok de arts zich helemaal terug en sijpelde hij het wonder door dat ik er achter zat dat ik te positief met mijn vader om ging.

 13. @ paul wat een verhaal, over je vader, zal je die specialisten niet, toch zijn er echter ook mensen die alles klakkeloos maar aannemen wat artsen vertellen en braaf dat pillejte gaan slikken, een placebo krijgen uit geschreven tot ze bij de arts terug komen met meer klachten wat de “zogenaamde” bijwerkingen, hopla!! weer een pilletje erbij tot een mens 8 tot 10 pillen zo’n beetje 3x daags moet slikken, word men daar nu uberhaupt beter van, of werkelijk alleen maar zieker….ik heb gezien hoe mijn schoommoeder behandeld werd en was meer dan schandlig!!! door grove medische fouten met geklooi van isuline in combinaties van het eten is dat haar dood geworden….

 14. In mijn werk, bij de thuiszorg, kom ik ook geregeld in contact met huisartsen. Ik vind het zo jammer dat ik degene die werkelijk naar mij luisteren als het over een cliënt gaat, met een lampje moet zoeken. Ik ken mijn klantjes, zie ze minstens een maal per week en zie het dus als iets veranderd. Wij werken met een vrij goede rapportage naar elkaar toe en weten wat normaal is voor de mensen. Als ik dat wil vertellen wat ik heb geobserveerd en ik word niet serieus genomen, word ik serieus pissig! Eerlijk is eerlijk, ik trek dan niet zo snel mijn mond open tegen de arts. Bij mij komt de reactie vertraagd, zeer irritant.

  Ik wil zo graag vertrouwen hebben in mensen. Ik merk dat ik mijn eigen oordeel niet durf te vertrouwen.
  Ik probeer altijd om in mijzelf te blijven. Zodat als een situatie zich voor doet, ik als eerste bij mezelf check, hoe voelt dit nu? In het engels is het zo mooi verwoord, I respond, in stead of react.

  Het schitterende aan forums zoals dit is voor mij dat ik vertraagd kan responden. Soms type ik 15 keer een stukje voor ik het verzend, gewoon om ff kwijt te raken wat me dwars zit en pas als ik vind dat het respectvol is reageer ik (soms is het dan toch wat minder respectvol als ik echt wil, mens hé)

  Ik zoek een arts tegen wie ik bv kan zeggen “ik heb een hoop stomme beslissingen gemaakt, maar ik wil vanaf nu mijn leven beteren, ik wil zo en zo leven en eten, help me een stapje op weg. En die me dan niet aan zit te kijken of ik van Lotje getikt ben. Neem me serieus en veroordeel me niet, da’s eigenlijk alles.
  Grappig detail is hoe meer ik dit zelf in de praktijk breng, hoe meer ik het terug krijg.

 15. Ja gelukkig hebben wij de tijd voor de mensen. Ik neem me ook de tijd. Ik werk veel avonden en die zijn wat rustiger dan ochtenden.
  Ik ben verzorgende. Mijn volgende stap is wijkverpleegkundige.

 16. @Ineke
  je zegt het mooi Ineke, vertraagd responden! Ik ben net als jij, op het moment supreme niet adrem genoeg! maar als ik er op terug zou kunnen komen, na er over nagedacht en bij mezelf gereflecteerd te hebben,zou ik niet zo’n moeite hebben met communicatie.
  dank je voor de bevestiging dat ik daarin niet alleen ben!

 17. Ben via via op de site gekomen van http://www.zielenknijper.nl over hoe het de farmaceutische industrien lukt om medicijnen op de markt te krijgen.

  Zie, luister, walg en huil.

  Maar ook ’n soort dankbaarheid dat we nu weten hoe het zit en dat we het gaan omdraaien. Wanneer wij geen “pilletjes, medicijnen” meer kopen kunnen zij het wel schudden met hun miljarden. Wij moeten HUN inkomen al “ophoesten” door de ziektekostenpremies. Deze kunnen dus, in principe, veeeeeel lager zijn.

  Op de site: http://www.zielenknijper.nl/farmaceutische-bedrijven-houden-bewust-fatale-bijwerkingen-geheim.html

  kun je 2 filmpjes zien van Tros Radar (oktober 2008).

  (ik kan, helaas, geen URL plaatsen, waarom weet ik niet, geprobeerd, maar nu op bovenstaande manier ook te bereiken)
  Ben niet zo’n ster in het computergebeuren.

  Warme groet, Namaste,
  Bertina.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.