Advertentie

‘Who the bleep’ is Amit Goswami?


Als jij de film ‘What the bleep do we know’ (2004) hebt gezien, dan zou je zijn gezicht kunnen herkennen. Amit Goswami is theoretisch nucleair fysicus en sinds 1968 lid van het Instituut voor Theoretische Fysica van de Universiteit van Oregon.

 

Van oorsprong komt Goswami uit India, waar hij zijn doctorstitel in de natuurkunde haalde, aan de universiteit van Calcutta (1964). Van daaruit verhuisde al snel naar de VS. Sinds 2003 is hij met pensioen, maar heeft het druk met lezingen over de hele wereld. Goswami onderwijst fysica al zo’n kleine 32 jaar.

Op zijn 38ste kwam hij, na een periode waarin hij compleet kwam vast te zitten zijn leven, op het spoor van quantumfysica en ging er letterlijk een wereld voor hem open.. Het was ook in die tijd dat hij een droom kreeg, die heel helder was, en waarin hem werd verteld:

“Then I had a dream that felt like an admonition to me. I heard it so clearly: ‘The Tibetan Book of the Dead is correct. It’s your job to prove it!’

(Vertaald: “Toen kreeg ik een droom, die bij me overkwam als een aansporing. Ik hoorde het zo duidelijk: ‘Het Tibetaanse Dodenboek‘ heeft het bij het rechte eind en het is jouw taak om dit aan te tonen’.)

In Wikipedia vinden we deze tekst over de essentie van dit Tibetaanse dodenboek.
De tekst van het boek beschrijft het proces van overlijden en wedergeboorte in termen van de drie overgangsfasen of bardo’s (bar do betekent letterlijk tussen twee).

De eerste en kortste fase is de bardo op het moment van de dood, wanneer een diepe staat van bewustzijn, het heldere licht verschijnt. Als de stervende in staat is dat als realiteit te herkennen, wordt hij onmiddellijk bevrijd van het wedergeboren worden.
Indien dat niet het geval is – en dat geldt voor vrijwel iedereen – begint de tweede staat van bardo (chos nyid bar do)

Het verloren gaan van de persoonlijkheid als gevolg van het overlijden onthult een nieuwe realiteit. Deze keer niet als een helder licht, maar in de vorm van een mandala van 58 toornige godheden en een mandala van 42 vredelievende godheden. Deze godheden verschijnen in het bewustzijn van de overledene in de dagen na het overlijden.

Als ook deze realiteit niet herkend wordt – en dat geldt opnieuw voor vrijwel iedereen – breekt de derde bardo aan (srid pa i bardo). Dat is de bardo van het mundane bestaan waar men opnieuw wedergeboren wordt in één van de zes sferen: goden, halfgoden, mensen, dieren, hongerige geesten of in de hel.

De droom die hij had, was voor Goswami aanleiding genoeg om zich te gaan wijden aan het onderzoek van de relatie tussen de menselijke geest en het menselijke lichaam. In die hoedanigheid deed hij ook mee aan de genoemde film ‘What the bleep do we know..?’  En vertelt daarin over zijn wetenschappelijke ontdekkingen.

Goswami is ook betrokken als wetenschapper bij de recente documentaire over de Dalai Lama, getiteld Dalai Lama Renaissance, en hij is geïnterviewd voor de documentaire ‘The Quantum Activist’, uit 2009.

De vraag is steeds meer of Einstein de reikwijdte van zijn bewering zag, dat er geen grotere snelheid is, dan de lichtsnelheid..

Wat is nou zo baanbrekend in zijn werk..?
In tegenstelling tot de materialistisch geïnterpreteerde conventionele wetenschap, gaat Goswami uit van een universeel bewustzijn als de grond van alle bestaan. Dit in overeenstemming met mystici van over de hele wereld. Bewustzijn, gezien als de voorloper van de stof, ontstaat uit de bewuste observatie door een proces dat verband houdt met de zogenaamde ‘wavefunction collapse’ in een kwantum-experiment.

Het bijzondere is dat ‘vooraannames’, de mens alleen maar dwars lijken te zitten. Zodra de vooraanname wordt losgelaten dat van een realiteit-onafhankelijk bewustzijn worden de paradoxen van de kwantum-fysica begrijpelijk. Met andere woorden, er is geen algemene realiteit, er is ‘alleen maar’ de realiteit van het bewustzijn..!

Kwantum-mechanica voor Dummies..!
Als je even -op een simpele wijze- wilt zien wat kwantummechanica behelst, dan kijk je naar dit YouTube-filmpje. Of hoe de wetenschapper als observator, het hele experiment beïnvloedt.. Met andere woorden: de uitkomst van een experiment hangt af van degene die het doet; je kunt de wereld dus niet buiten je plaatsen en ernaar kijken. Het is precies andersom.. Jij maakt de uitkomst..

x

* * *

‘Wanneer we ons bewust zjin van ons innerlijke groei-potentieel,
en geen pretenties hebben over onszelf,
wanneer we kwetsbaar durven zijn,
dán kunnen we veranderen.’

Amit Goswami

* * *

x

Amit Goswami, Ph.D. komt naar Nederland..!

De onvolprezen organisatie ‘De Lezing’ haalt Goswami naar Nederland. Waar zij eerst er al in slaagden om Nasim Haramein, de ‘nieuwe Einstein’ naar Nederland te halen, is het nu de beurt aan een andere pionier op het gebied van bewustzijn-in-wetenschap, zijn opwachting te maken in Nederland.

Amit Goswami is de hoofdrolspeler in het weekend van 14 en 15 Mei, in een lezing- en workshop-weekend.

Waar kom jij in beeld..?
Als je een grote speler wilt zijn in het vormen van de veranderingen die moeten gebeuren om ons te redden van de dwaasheid van onze materialistische manieren van de afgelopen decennia, overweeg  dan een kwantum-activist te worden. De workshop en lezingen die worden gehouden in dit weekend, dagen jou uit.

Er is een revolutie gaande in de wetenschap; een onvervalste paradigma verschuiving. Kwantum activisme geeft ons een manifest om onszelf én daarmee de maatschappij te kunnen veranderen. Als we gebruik maken van de richtlijnen van dit nieuwe paradigma, gaan er nieuwe mogelijkheden gloren.

In het discussie gedeelte van de workshop zullen deze transformatie-aspecten van kwantumfysica worden uitgelegd. Hier een paar van de onderwerpen die tijdens de workshop (voertaal Engels) voorbij komen:

– non-localiteit (de mogelijkheid om zonder signalen te communiceren);
– discontinuïteit (de mogelijkheid om grote veranderingen door te gaan zonder door de tussenstappen te gaan);
– verwarde hiërarchie (de capaciteit voor causale circulaire relaties).
– en het bewijs zodat je hier zelf over kunt nadenken
– waarom je deze kwantum principes serieus zou moeten nemen.
– hoe te gebruiken om onszelf te kennen
– onszelf en de maatschappij te begeleiden naar creativiteit, conflict oplossingen en om te leren hoe we liefdes energie kunnen gebruiken
– reïncarnatie en evolutie
– ons gebrek aan emotionele intelligentie en hoe te repareren
– hoe voor te bereiden op de evolutie naar een intuïtieve geest
– waar liggen onze keuzes van persoonlijke en sociale transformatie en waar komen ze vandaan

* * *

Workshop: ‘Mainstream Science is Becoming Conscious’. Kijk op onze AGENDA, of klik naar de site van ‘De Lezing’, hier.

 

Aanmelden:
Ben je bereid te investeren en door te groeien? Schrijf je in via het webformulier HIER. Het is belangrijk om je tijdig aan te melden, want er zijn slechts 75 zitplaatsen. (Deze Workshop is georganiseerd in samenwerking met Goswami-events)

x

* * *

Lezing met Goswami op 14 Mei in Hodenpijl, Schipluiden (bij Delft)
x

HET GEHEIM VAN DE NATUUR: ‘DE PRAKTIJK‘.

Hoe wetenschappelijke ontdekkingen uit de natuur,
de samenleving vooruit kunnen helpen..!

X

Sprekers:
x

xxxxxxxxxxxxxxDr. Amit Goswami : ‘An introduction to Quantum Integrative Medicine’

 

Désirée Röver, Medisch Journaliste : ‘Gezondheid is een holistisch proces’

 

xxxIr. Otto van Nieuwenhuijze, arts : ‘De Missing Link zijn wijzelf’

 

xxxxxxxxxxxxxxxxDirk Zoutewelle : ‘Brein, Biochemie en Bewustzijn’

 

xxxxxxxxxMatthijs van der Stroom : ‘Trillingsfrequenties en hun genezing’

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxIr. Cees Kamp : ‘Wat is water?- Een onderzoeksverslag’

 

* * *

Deze 6 sprekers op het symposium hebben allemaal een andere wetenschappelijke achtergrond. Ze hebben gemeen dat ze in hun vakgebied verder hebben gekeken dan in de reguliere wetenschap gebruikelijk is. Hun ontdekkingen willen ze graag op een voor ieder begrijpelijke manier delen.

Dit symposium is voor de toehoorder een unieke kans om hun begrip en kennis over de werking van de natuur en over zichzelf te vergroten. De disciplines die aanbod komen, gaan over: water, trillingen, hersenen, structuur van het universum, medische achtergronden en nog veel meer.

Registratie: 8:30 uur – 9:15 uur – Ontvangst: koffie, thee en water.
Aanvang: 9:30 uur Einde: 18:00 uur.
Entree: € 55,- p.p, (a/d zaal € 60,-) incl. vegetarische/biologische lunch, koffie, thee en water.

Aanmelden en of info: De Lezing
x

* * *

De sprekers die optreden op het Symposium
X
X

 

Dr. Amit Goswami (Voertaal Engels): ‘An Introduction to  Quantum Integrative Medicine’

Amit Goswami

In the field of medicine today, besides the conventional allopathy there are a whole bunch of medicinal systems collectively called alternative or complementary medicine.

In this talk, I will show how an approach based on quantum physics and the primacy of consciousness integrates these disparate systems of medicine, both conventional and alternative. In particular, I will discuss how homeopathy and acupuncture are explained in the new approach and how a coherent theory of mind-body medicine can be built.

I will also discuss the concept of health management and positive health. The importance of integrating reasoning and emotions is emphasized for both of these subjects. Finally, we discuss how the pursuit of positive health is really the healing path to spirituality.

x

Désirée Röver, Medisch Journaliste: ‘Gezondheid is een holistisch proces’

Medisch onderzoeksjournalist Désirée Röver

Van Désirée verschenen hier op WantToKnow al verschillende artikelen. (HIER)
Wie de geschiedenis in duikt, ontdekt dat het huidig medisch curriculum vanaf 1910 is aangestuurd door de Rockefeller Foundation c.s.. Daardoor is in de huidige ‘gezondheidszorg’ vrijwel iedere natuurlijke benadering van gezondheid inmiddels verdrongen door dwingende, farmaceutisch gebaseerde behandelprotocollen: een ziektebewustzijn, gericht op het doen verdwijnen van symptomen.

Het herstellen en handhaven van ware gezondheid is echter een holistisch proces. Hoogste tijd dus om ons daarop te richten! En dat kan. Enerzijds met behulp van moderne, sophisticated apparatuur, vormgegeven binnen de wetten van de natuur. En anderzijds met het liefdevol en structureel inschakelen van mind, hart en bewustzijn. Body follows mind… en, verbonden met kennis en kunde, biedt dat gegeven een schat aan levensconforme modaliteiten voor heling!

Ir. Otto van Nieuwenhuijze

x

Ir. Otto van Nieuwenhuijze, arts: ‘De missing link zijn wij’

Otto legt in het interview samen met Désirée Röver uit hoe ons lichaam de integrerende factor is in al onze belevingen, individueel en samen. Centraal in het verhaal staat de betekenis en beleving van Vrije Keuze, en ons bewust-Zijn, van ons mens(heid) zijn. De ‘Missing Link’, waar de wetenschap vaak naar zoekt, zijn wijzelf...!

Onze betrokkenheid bepaalt onze beleving; op basis van Vrije Keuze. Wij zijn zelf de verbindende schakel, in onze realisatie van de schepping. Ons lichaam laat zien hoe het informatie en materie verbindt; we kunnen dat als mensheid gebruiken om de planeet optimaal te verzorgen.

Dirk Zoutewelle, psycho-neuro-immunologie-therapie: ‘Brein, Biochemie, Bewustzijn’

Dick Zoutewelle

Een goede gezondheid vraagt echter een optimale werking van ons brein, met name op het gebied van biochemie, elektriciteit, cognitie en psychologie. Een gezond brein is als controlekamer niet alleen doorslaggevend voor de totale gezondheid van de mens, het is tevens van groot belang voor haar (spirituele) evolutie. Aldus de nieuwste inzichten en gedragen door een groot netwerk van vooraan­staande medici; “als het lichaam niet goed functioneert, moet je eerst kijken in de aansturing ervan”.

In de lezing wordt u meegenomen op een reis door de evolutionaire psychologie, waarbij gedrag in de basis vanuit de menselijke natuur verklaarbaar wordt. Van overlevingsmechanismen tot de ontdekking van het plezier/beloningssysteem en het pijn vermijdingssysteem, tot de weg terug naar de innerlijke natuur, om gezonde (innerlijke) communicatie te herstellen.

Het besef dat een groot deel van ons gedrag bepaald wordt door vaste programmeringen in onze natuur staat niet in contrast met spirituele groei. Het zal het juist versterken. Een gezond brein, en daarmee gezond gedrag, is een belangrijke volgende stap op het pad van evolutie; de toename van bewustzijn.

Matthijs van der Stroom: ‘Revolutionaire oplossingen, middels frequenties’

Matthijs van der Stroom

In dit symposium, zal Matthijs van der Stroom uitleg geven over het wonder van de Sanjeevini methode. Naar aanleiding van zijn werk gaan we met hem in gesprek over de mogelijkheden die met frequenties kunnen worden bereikt, en uw leven drastisch kunnen doen veranderen!

Met zijn werk heeft hij zeer veel ontdekkingen gedaan, zoals: wonderlijke genezingen, waterverbetering, huizen ontstoren, glasverbetering, plantenoptimalisatie, zuurstofverbetering en nog veel meer interessante onderwerpen.
Matthijs van der Stroom is naast zijn werk met frequenties ook bezig mensen te leren, hoe te leven zonder voeding. Ook zijn gedrevenheid om in een staat van “verheffing” te komen, houdt hem dagelijks bezig.

Ir. Cees Kamp: ‘Recente vindingen in de wetenschappelijke water-wereld’

Ir. Cees Kamp

Hij verdiept zich al meer dan 10 jaar in water en grensverleggende technologie. Als promovendus binnen het technisch top instituut Wetsus richt zijn onderzoek zich op de ontwikkeling van nieuwe techno­logieën op het gebied van duurzaam water. Cees Kamp zal uitgebreid ingaan op de achter­gronden en ontwikkelingen van het onderzoek alsmede op recente vindingen in de wetenschappelijke water-wereld. Water blijkt (ook daar) nog een groot mysterie.

6 gedachten over “‘Who the bleep’ is Amit Goswami?

    1. Tja het is natuurlijk een beschermd stukkie film uit ‘What the bleep’.. Maar de moeite waard even een uitstapje naar YouTube te maken voor het filmpje. Dank Wattenstaafje..!

    1. geen 1 aprilgrap by the way , de Hodenpijl is een schitterende lokatie , een oude kerk op het platteland met een aangebouwd biologisch vegetarisch restaurant .

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.