Advertentie

Zijn er wellicht meerdere waarheden..?


x

Zijn er wellicht meerdere waarheden..?

2022 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Harriet Algra

Om deze vraag te kunnen beantwoorden duiken we de diepte in, omdat het antwoord afhankelijk is van meerdere factoren. Belangrijk is dat we gaan beseffen dat lineaire tijd niet bestaat, omdat het verleden, heden en de toekomst allemaal in het NU plaatsvinden. Wat hierdoor mogelijk wordt, is het reizen in tijd en ruimte, een onderwerp waar tot voor kort nauwelijks iets over bekend werd gemaakt. Er bestaan namelijk al vele jaren verschillende tijdreis technologieën die door allerlei verschillende groepen worden gebruikt. Zo heb je bijvoorbeeld:

 • Remote viewing. Hierbij worden helderzienden ingezet om verleden en toekomstige evenementen te schouwen.
 • Spinning waarbij het lichaam 33 toeren per minuut draait waarmee een buitenlichamelijke ervaring wordt gecreëerd om door ruimte en tijd te kunnen reizen.
 • Teleporter reizen via een portaal of stargate.
 • Chronovisor waarmee zowel vroegere als toekomstige tijdslijnen beoordeeld kunnen worden.
 • Plasma confinement kamer. Dit is een wormhole die gebruikt werd om naar een specifiek adres in Gettysburg in 1863 te kunnen reizen waar de Amerikaanse president Abraham Lincoln een historische toespraak hield tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog.
 • De Stargate werd gebruikt om reizen naar 2045 te kunnen maken om toekomstige gebeurtenissen in kaart te kunnen brengen.
 • Dit is een tijdreistechnologie speciaal ontworpen om personeel naar Mars te kunnen transporteren.

Nikola Tesla wist in 1895 het fenomeen tijdreizen als eerste aan te tonen tijdens experimenten met hoogspannings-elektrostatica en roterende magnetische velden waarmee hij met behulp van Tesla spoelen de ruimte/ tijd vervormde. Hij was hiermee in staat zowel het verleden, heden als de toekomst tegelijkertijd waar te nemen. Albert Einstein toonde vervolgens aan dat hoe dichter we de snelheid van het licht benaderen, tijd wordt vertraagd. Hiermee verklaarde hij de reden waarom tijdreizigers die na korte tijd terugkeerden, een aarde terugzagen waar ondertussen tientallen jaren verstreken konden zijn.

Samen met Arnold Sommerveld ontwikkelde Einstein in 1910 de ‘Tachionic anti-telephone’ waarmee berichten naar het verleden gestuurd konden worden. Tachionen hebben unieke eigenschappen en zijn deeltjes die sneller kunnen reizen dan het licht. Hieruit ontstond de hiernaast staande limerick.

Ruimte/tijd vervormt de zwaartekrachtvelden.
Hoe sterker de zwaartekracht hoe langzamer tijd verloopt. Maria Orcic van de ‘Vril Sociëteit’ in de Weimar Republiek, wat op dat moment een van de meest vooruitstrevende republieken op deze aardbol was, had telepathisch contact met buitenaardsen van Aldebaran. Zij ontving specifieke informatie om een interstellair ruimte/tijd voertuig te kunnen bouwen. Dit project werd in 1933 gehackt door de Nazi’s toen die aan de macht kwamen.

Hitler sloot vervolgens een contract met de reptillianen wat leidde tot echte operationele voertuigen. (HIER) Geïnfiltreerde spionnen van de Amerikaanse marinevloot ontdekten dat er een samenwerking bestond tussen de Nazi’s en buitenaardsen waarbij tijdreizen werd gebruikt als een operationele procedure die standaard was. Hiermee waren ze in staat om missies te voltooien voordat deze werkelijk van start waren gegaan.

Tesla en Einstein werden beiden in 1933 door het ‘Princeton Institute’ benaderd om deel te gaan nemen aan ruimte/ tijd projecten die bekend werden onder het ‘Philadelphia experiment’. Tesla haakte al gauw af toen hij in de gaten kreeg dat het verkrijgen van macht de belangrijkste drijfveer achter deze experimenten was. Begin jaren 60 deelde het Vaticaan hun ‘chronovisor’ technologie met de CIA. Hun gezamenlijke doel was om een volledige onzichtbaarheid/ Mind Control/ Portaaltechnologie te ontwikkelen.

Meer dan 300 duizend kinderen hebben in de periode tussen 1971 en 1983 experimenten uitgevoerd die moesten leiden tot de ontwikkeling van ‘levensvatbare tijdreis’ technologie dat later bekend werd als het ‘Montauk Project’. Dit was weer via een tijdlus verbonden met het bovengenoemde ‘Philadelphia experiment’.

Andy Basiago was als 6-jarig jongetje in 1967 één van deze ‘chrononauten’. Het project waar hij aan meewerkte was het Project Pegasus dat een voorloper was van het DARPA-project van de CIA. Basiago beschrijft hoeveel gewonde en dodelijke slachtoffers hierbij zijn gevallen.

Andy Basiago gefotografeerd in 1863

Wat bijna niemand weet is dat de Amerikanen de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen doordat ze met behulp van tijdreizen nucleaire bommen uit de 70-tiger jaren hebben gehaald waarmee ze Hiroshima en Nagasaki hebben belaagd. De WOII was een oorlog waarbij zowel buitenaardsen als mensen uit de toekomst betrokken waren. Hieruit ontstonden allerlei verschillende tijdlussen waarmee de betrokkenen de voor hun gunstige tijdlijn naar zich toe probeerden te trekken. (HIER)

‘Stormfront’ van de serie ‘Startrek Enterprise’ uit 2004 werd gemaakt om als ‘soft disclosure’ ingezet te kunnen worden en de wereldbevolking rijp te maken voor buitenaards contact. Het is niet duidelijk of het Gene Roddenberry of Lelie Stevens IV is geweest die werd meegenomen naar de toekomst om getuige te kunnen zijn van het ‘US Navy’s Solar Warden’ programma wat de belangrijkste inspiratiebron van de serie is geweest.

Kennis en informatie tégen de mensheid ingezet..
De DeepState is momenteel heel veel desinformatie aan het verspreiden waarbij het woord ‘Licht’ het beste lokaas is om mensen aan te trekken die op zoek zijn naar positieve spirituele begeleiding. Zo werd de ‘Galactic Federation of Light’ misleiding opgericht om de bestaande buitenaards organisatie genaamd de ‘Galactic Federation of Worlds’ (GFW) in diskrediet te brengen.

Ze combineren hierbij religieuze, culturele elementen en personages als Jezus, Aartsengel Michael, Graaf St. Germain en anderen. Ze assimileren hierbij namen en symbolen die goed geïntegreerd zijn in het collectieve bewustzijn van de mensheid. ‘Voice-to-skull’-technologie wordt ingezet om bepaalde mensen te manipuleren die ze vervolgens gebruiken om artificiële nepberichten door te geven. De personen in kwestie denken deze entiteiten te channelen, maar hebben niet in de gaten dat ze gebruikt worden om valse informatie te verspreiden.. Deze gemanipuleerde individuen krijgen vervolgens veel volgers en raken verslaafd aan dit proces van misbruik. Ook wordt er gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie om religieuze of historische karakters na te spelen.

Het echte ‘Asthar Galactische Commando’ is een separatistische factie van de gecompromitteerde ‘Asthar Alliantie’ die zijn geïnfiltreerd door de reptillianen. Dit is een groep met rebelse, onafhankelijke militaire huurlingen afkomstig van Sirius B, die hebben gezworen de vrede in deze Melkweg te handhaven. Asthar is een titel die gelijk is aan opperbevelhebber en is dus geen persoonlijke naam. Ze maken geen deel uit van de GFW  maar zijn een aparte entiteit die nooit contact hebben met aardse individuen. Het is de GFW die verantwoordelijk is voor civiele contacten.

Een andere hoax die wereldwijd veel volgers kreeg was de ‘Platte Aarde’ theorie. Dit was een door de CIA uitgewerkt psychologisch experiment om de bevolking af te leiden en tot zwijgen te brengen.

De strijd om Goed en kwaad
De machten achter de schermen waaronder de Geheime Masonische Genootschappen vereren Satan en werken altijd op dezelfde manier. Wanneer ze iemand vinden met de specifieke kwaliteiten die zij nodig hebben, dan proberen ze deze persoon te paaien met enorme beloftes om daarmee zijn vertrouwen te winnen. Stemmen die personen toe dan raken zij daarmee hun vrijheid kwijt, omdat ze vanaf dat moment bezit worden van de loges, die hun macht en controle uitoefenen en van achter de schermen bepalen wat er gebeurt.

In iedere persoon is goed en slecht aanwezig. Het goede kan herkend worden als de afwezigheid van het kwaad en volgens dezelfde logica is het kwaad de afwezigheid van het goede. Wanneer iemand bewust kiest voor het kwaad dan kiest hij als het ware voor de hel omdat dit hem zal weghouden van een goed en gelukkig leven. Niemand kan daartoe gedwongen worden want je hebt altijd zelf de keuze. Deze mensen begrijpen niet dat de belangrijkste les in hun leven, het terugvinden van de balans is.

Ze zullen alles bevechten wat met goed, harmonieus, schoonheid en Liefde te maken heeft. Kwaad doen is snel gedaan en is gebaseerd op traagheid en onwetendheid omdat het geen enkele inspanning impliceert in tegenstelling tot het goede wat hard werken is. Wanneer iemand zijn onbekwaamheid en onwetendheid inruilt door grondig onderzoek te verrichten en op een eerlijke en harmonieuze manier handelt, dan neigt dit naar een hele andere staat en levensstijl.

Hij geeft op wat inferieur is om toegang te verkrijgen tot wat superieur is. Dit komt momenteel heel duidelijk aan het licht nu zichtbaar wordt wie allemaal zijn ziel heeft verkocht in ruil voor macht, roem en rijkdom. Kijk bijvoorbeeld naar de Clintons, de Obama’s, Biden’s,  de Pelosi’s en anderen, die vanuit hun politieke posities een fortuin wisten op te bouwen van US$ 50 miljoen en meer.

Verder bestaat er ook nog de groep die vatbaar is geweest voor de zwarte magische rituelen van de geheime genootschappen. Hiermee werden ze onder hypnose geplaatst waardoor ze volledig in slaap vielen en met behulp van chantagemiddelen onder controle worden gehouden. De Masonische genootschappen bezitten alle zinvolle posities in een samenleving die ze inzetten om naties te verdelen en efficiënt te kunnen controleren met behulp van hun Centrale banken. Satan zijn grootste klucht is mensen overtuigen dat de duivel niet bestaat.

Altijd is de valse-vlag-operatie nodig, altijd moet waarheid verborgen blijven..
Hetzelfde zien we bij de grote filantropen die de impressie proberen te wekken dat ze alleen maar goed willen doen. Dit is slechts een masker dat hun ware agenda dient te verbergen. Het feit dat zowel het goede als het kwade aanwezig is in het universum, is een welsprekend bewijs dat getuigt van het bestaan van keuzevrijheid. Wanneer iemand een volger is en handelt uit onwetendheid, dan kiest deze persoon voor zelfvernietiging omdat hij daarmee zichzelf ontkent. Dit zien we bijvoorbeeld heel duidelijk terug bij de mensen die zich hebben laten vaccineren.

In de afgelopen jaren zijn de meeste mensen die automatisch en blindelings alles uitvoeren wat ze wordt opgedragen, letterlijk in robotten veranderd. Recent Zweeds onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het DNA van deze mensen 6 uur na de vaccinatie volledig was veranderd en dus niet langer menselijk was. Gelukkig is de kracht van het goede vele malen krachtiger en in staat om het kwaad te neutraliseren.

Dit alles verdiept de mysterieuze relatie tussen goed en kwaad omdat de kwade krachten dus een verborgen doel hebben in zowel het universum als in iemand zijn leven. Wanneer het kwaad niet zou bestaan dan zou je de noodzaak om terug te keren naar de Bron niet herkennen en eindeloos in het universum blijven rondzwerven. De rol van het kwaad is dus om mensen continu uit te testen zodat ze de balans binnen in zichzelf weten terug te vinden. Zodra het kwaad verslagen is zullen we getuige zijn van een zeer snelle regeneratie van de hele planeet. De film die zich momenteel aan het afspelen is met de publieke bekendmaking over de ware plannen en bedoelingen van de DeepState is nodig om de massa wakker te schudden.

Een van de meest mysterieuze sleutels van de kosmos, dragen we allemaal al bij ons-Zelf.. Het menselijke DNA is die sleutel.

Wanneer een massa mensen een ‘hoop’ heeft die enthousiast wordt gehandhaafd en gevoed, dan creëert deze hoop een gigantische stroom van spirituele kracht die de vervulling van dat gemeenschappelijke streven enorm versnelt. De Nederlandse boeren zijn daar een prachtig voorbeeld van. We zagen hetzelfde beeld ontstaan met de Canadese truckers en dit geldt voor alle naties wereldwijd.

De oneindige Kosmos.. Multiversa..
Het multiversum bestaat uit ontelbare universa die allemaal in verschillende fases van groei en bewustzijn zitten. Deze parallelle universa worden dimensies genoemd. Binnenin een dimensie heb je weer verschillende dichtheden. Een dichtheid is de frequentiesnelheid van de materiedeeltjes. Onze dimensie kent 12 dichtheden waarbij de Bron het 13de niveau is.  Alles is erop gericht om die verschillende universa naar een hoger niveau te tillen ofwel te laten ascenderen. Dit ontstaat wanneer ze een vorm van balans hebben ontwikkeld waarmee het kwaad kan worden overwonnen.

Om deze ascensie hierop aarde tot stand te brengen zijn er momenteel 200 miljoen starseeds geïncarneerd om dit proces van binnenuit te begeleiden. Steeds meer mensen om mij heen hebben een ‘Galactische Soul reading’ laten maken. Dit heeft niets met een reading te maken heeft maar is een Galactisch astrologisch rapport van je geboortedatum/ tijd en plaats is. Het wordt mij steeds duidelijker dat dit verplichte kost op scholen dient te worden.

Dit zou je van jongs af aan heel wat inzichten over jezelf en je naasten kunnen verschaffen; inzichten die het leven een stuk aangenamer maken en je heel wat verdriet en ellende kunnen besparen. Hiermee ga je begrijpen welke barrières jij en de mensen om je heen hebben opgeworpen om bepaalde lessen hier op aarde uit te werken zodat ze voor het  collectief kunnen worden geneutraliseerd en nooit meer hoeven worden herhaald.

Soms kunnen de wezens uit de hogere dimensies, overweldigd worden door alle ontberingen die ze hier in deze dichtheid moeten doorstaan. Dit verlaagt hun trillingsgetal wat tot gevolg kan hebben dat ze vast komen te zitten in karmische cycli. Door naar binnen te keren kun je contact maken met je zielsgroep. Zij staan te popelen om je daarbij te helpen en maakt dat je er niet langer alleen voor staat.

Want hoe je het ook wendt of keert, deze huidige aarde is een zeer moeilijke plek om je te kunnen handhaven, helemaal voor mensen afkomstig uit de hogere dimensies. Een belangrijke tip die je sowieso kunt toepassen is dagelijks alle energetische verbindingen door te snijden met iedereen die je dierbaar is. Dit heeft namelijk tot gevolg dat iedere ontmoeting met die persoon de allereerste is en je dus niet vast kunt komen te zitten in oude patronen.
Momenteel hebben we nog maar één tijdlijn die 2/3 van de mensheid naar de 5de dimensionele dichtheid of hoger gaat brengen. Lineaire tijd zal dan ophouden te bestaan want alles vindt in het NU plaats waarin alle mogelijkheden aanwezig zijn.

Tijdreistechnologie zal worden vrijgegeven en gereguleerd zoals ook andere geavanceerde technologieën als portalen, anti-zwaartekracht ruimtevaartuigen enz. Individuen zullen bedrevener worden in het projecteren van bewustzijn voor tijdreizen. Onze lichamen zijn natuurlijke ruimte/tijd portalen die we kunnen inzetten om mee te reizen door het multiversum. Dit wordt ook wel het 7de zintuig genoemd. Het is het krachtigste zintuig van allemaal. Hiermee kunnen we terugkeren naar alle plekken waar we hebben geleefd, in het lichaam wat je toen had.

Er is geen ‘goed’ of ‘slecht’; het gaat om terugvinden van de balans..!
Iedereen is bezig met zijn eigen pad/lessen/ groei, en maakt deel uit van het hele kleurenspectrum in het multiversum. Doorvoel wat resoneert of niet, maar laat het oordeel los omdat er op dit moment dus meerdere waarheden kunnen bestaan. Deze hangen af van verschillende factoren die te maken hebben met:

 • Waar jij in de groei van je bewustzijn zit
 • In hoeverre je het goede en kwade binnen in jezelf in balans hebt
 • Van welke kant en door wie het wordt bekeken
 • Vanuit welke tijdlijn je het bekijkt
Weet je dat de moderne wetenschap er achter komt dat frequenties ons DNA zelfs beïnvloedt..?!?

Er is straks misschien inderdaad maar één waarheid maar die zal pas zichtbaar gaan worden wanneer ons DNA geactiveerd zal zijn waarmee we onze ware geschiedenis zullen gaan ontdekken die per persoon kan verschillen. Verder zullen er super geavanceerde technologieën worden vrijgegeven waarin de waarheid over onze echte geschiedenis ligt opgeslagen. Deze zijn aangetroffen in de ‘Halls of Records’ onder het Gizeh plateau in Egypte; Tibet; het Bucegi gebergte in Transsylvanië, Roemenië; de Bermuda Driehoek; de maan en Mars. De verwachting is dat ze binnen niet al te lange tijd op nog veel meer plaatsen zullen worden ontdekt.

Projectie kamer Hall of Records Bucegi gebergte

Een bijzonder detail hierbij is, is dat ze ook in verbinding staan met de Binnen Aarde waar we binnenkort ook meer over zullen horen. De Projectiekamer in het Bucegi gebergte bevat 10 grote stenen tafels die stuk voor stuk holografische projecties bevatten met alle bestaande en verloren informatie over hele specifieke wetenschappen. Je zou daar jaren kunnen doorbrengen zonder je ook maar een seconde te vervelen. We hebben dus een enorm boeiende in intrigerende toekomst voor ons liggen die ons voorstellingsvermogens van nu ver te boven gaat. Ben jij er klaar voor……..

Harriet Algra

totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding:

(HIER) Project Pegasus & Time Travel: Interview with Andrew Basiago

‘Transylvanian Sunrise’ door Radu Cinamar met Peter Moon

https://www.elenadanaan.org/debunk

Bob Lazar Interview 1989

galacticastrochart.com/

(HIER) BEYOND THE STARS ~ with JULIA BALAZ

Time Travel, Temporal Warfare & Our Future Webinar van Dr. Michael Salla (HIER)

(HIER) juan-o-savin-and-gerry-foley-huge-intel-drop-must-se.html

Het nieuwe boek van Harriet Algra. Klik op afbeelding voor link naar onze bookshop.

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.