Advertentie

De kern van het kapitalisme is verrot..


De stukken die we de laatste weken plaatsten over geld en de facetten van geld in ieders leven, komen steeds weer terug, ook in de media. Mensen worden wakker en zien hoe het economische systeem, waar ze alles aan hadden toevertrouwd op instorten staat. Het kapitalistische systeem, waar ze volledig van afhankelijk zijn geworden, door het werk dat ze doen, de primaire levensbehoeften die het hen levert en de onverbrekelijke band die het heeft met onze politiek en het democratische systeem dat we hebben.

Want ook de politiek gaat steeds meer en meer over welvaart, wat houden we over, wie krijgt het meest volgend jaar, moet de Koningin ook niet bezuinigen, en ga zo nog maar even door. Wie praat over welzijn, hoe mensen zich voelen, hoe kinderen zich voelen ten aanzien van hun toekomst? Het zijn subjectieve onderwerpen, voor ieder mens verschillend lijkt wel, en wellicht dat daarom de focus ‘maar’ wordt verlegd naar geld en kapitaal. Het economische systeem.

Maar er zijn veel geluiden die ons ook andere berichten brengen. Neem een wijs man zoals Professor Paul de Blot, die nota beide bene op de business universiteit van Nederland, het vak Business Spiritualiteit doceert. Niks zweverigheid, niks geitenwollensokken-onderwijs. Gewoon menselijke factoren in het spel brengen, dáár waar krachten achter de schermen, deze factoren hebben geelimineerd. Poen, poen, poen. (kijk voor een artikel over Paul de Blot HIER en HIER.)

Danah Zohar bij een van haar lezingen.
Danah Zohar bij een van haar lezingen.

Een van die mensen die deze nieuwe geluiden laat horen, is Danah Zohar. Ze is filosofe en roept in het onderstaande stuk mensen op om de term ‘spiritueel kapitaal’ te gaan gebruiken. Hieronder een interview met haar uit het Financiële Dagblad. Op zich is het grappig dat ook deze krant, hét bolwerk van met name ondernemend Nederland, steeds meer de ‘zachte factoren’ aandacht geeft in het bedrijfsleven.

En die zachte factor is dan de mens. Let wel, geen half-zachte factor, maar met zacht wordt natuurlijk bedoeld, dat het niet hard is..!! Subjectiviteit is een essentiële factor in bedrijven. Bedrijven zijn mensen, zó zou het moeten zijn. Bedrijven zijn geen aandelen, geen jaarcijfers en geen grote kantoorgebouwen; bedrijven zijn mensen. Het woord is aan Danah Zohar. Met dank aan het Financiëele Dagblad.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Danah Zohar pleit voor meer spiritueel kapitaal

17 september 2009, © Financieel Dagblad / Auteur: Jeroen Bos

Filosofe Danah Zohar roept het bedrijfsleven op om hun spiritueel kapitaal te verhogen. ‘De kern van het kapitalisme is verrot.’

De wereldwijde recessie is meer dan een economisch fenomeen. Het is een manifestatie van een diepe, spirituele crisis, stelt filosoof en bestsellersauteur Danah Zohar. ‘De kern van het kapitalisme is verrot. Bedrijven moeten zich meer op hun spiritueel kapitaal richten.’

De Amerikaanse is een veelgevraagd spreker in het internationale bedrijfsleven. Onder meer Coca- Cola, Shell en Motorola vroegen Zohar om uit te leggen hoe zij de inspiratie en loyaliteit onder hun werknemers kunnen verhogen door meer maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

spiritueel zakendoen
Ook in Nederland is er veel aandacht voor zakendoen in het kader van 'terug naar de mens'.

‘Het hangt samen met de behoefte om te zoeken naar een diepere betekenis, een levensdoel. Als een onderneming bewust kiest om producten te maken die iets wezenlijks toevoegen aan het leven van hun afnemers, bouwen ze niet alleen bedrijfskapitaal op, maar ook spiritueel kapitaal.’

Dat klinkt als maatschappelijk verantwoord ondernemen. Waarom heet dat bij u spiritueel?

‘Zakenmensen schrikken terug van dat woord. Zij gebruiken liever het woord sociaal. Maar ik heb het over iets diepers. Wanneer een bedrijf jaarlijks een bedrag overmaakt naar een goed doel, noem ik dat sociaal. Stellen ze echter hun maatschappelijke bestaansrecht ter discussie, en willen ze echt de levens van mensen veranderen, dan noem ik dat spiritueel.’

Heeft u daar een voorbeeld van?

‘Unilever in India is een prachtig voorbeeld. Zij konden niet meer groeien in de hoogste en middelste segment van de markt, maar arme mensen konden hun zeep en waspoeder niet betalen. Dus bedacht het bedrijf pakjes van 1 rupee. Daar zit een klein beetje waspoeder in en een minizeepje. Toen hebben ze teams de sloppenwijken ingestuurd om de mensen te leren hoe ze die producten moeten gebruiken. De 1 rupee-pakjes zijn nu één van de succesvolste Unileverproducten in India.’

Dat is dus gewoon een slimme zakelijke beslissing.

‘Ja, maar het is geen cynische beslissing geweest, zoals Nike dat kinderarbeid boycot, maar daar wel jaren van heeft geprofiteerd. Unilever wilde echt levens veranderen. Dat levert spiritueel kapitaal op en loyaliteit en voldoening onder hun medewerkers.’

Waarom is dat vaak de uitzondering op de regel?

‘Omdat het ontbreekt aan capabele leiders. Het hele idee achter de huidige manier van zakendoen, moet op de schop. Ik geloof niet dat overheden dat kunnen bewerkstelligen. Alleen het bedrijfsleven heeft het geld en de macht om de wereld echt te veranderen. Maar dan moeten er wel mensen opstaan die daar hun nek voor durven uitsteken.’

Ceo’s en aandeelhouders zijn vaak heel conservatief. Wie moet het systeem in beweging brengen?

‘De HR-afdelingen. (HR= Human Resources, zeg maar de oude afedling personeelszaken GJ) Zij hebben een morele plicht om het te laten gebeuren. Zij moeten de wegbereiders worden, een visionaire kracht die het geweten van de ceo vormt. Ik noem ze ridders. Ik vergelijk ze met de Orde van de Tempeliers, een arme ridderorde die niet streed voor geld of vrouwen, maar voor iets hogers, het dienen van God. Al wil ik geen religieus appél doen. Het hoeft ook allemaal niet heel sober. Auto’s en geld komen vanzelf, maar moeten niet het motief zijn om zaken te doen.’

Wordt deze crisis een leermoment?

‘Ik ben niet optimistisch. We zien nu een kortetermijnopleving en iedereen roept meteen ‘hey, het is voorbij’. Maar we zitten in een reeks van crises die met overbevolking, milieuproblemen en immigratie samenhangen. De top van het bedrijfsleven moet zichzelf in die humanitaire context zien, maar dat is voor velen te abstract.’

U hoopt dat HR-medewerkers daar verandering in kunnen brengen. Maar hoe?

‘Er zijn binnen bedrijven vaak al mensen die verandering willen, maar zij voelen zich alleen staan, en soms een beetje gek. Het is aan een HR-staf om een cultuur te scheppen waarin zij bij elkaar kunnen komen. HR moet ook de negatieve drijfveren van de huidige manier van zakendoen blootleggen en met alternatieven komen.’

Wat voor alternatieven?

‘Zij moeten een meer holistische kijk op de wereld stimuleren en vragen stellen bij de roeping van het bedrijf en de medewerkers.’

De grote banken die aan de basis van deze crisis stonden, stellen die vragen niet of nauwelijks.

‘Dat klopt. Zij vervallen in het geld verdienen om het geld. Banken vragen zich af wat ze uit de klant kunnen halen, niet hoe ze het meeste voor hem kunnen betekenen. Zo verspelen ze in elk geval mijn sympathie en klandizie.’

Copyright (c) 2009 Het Financieele Dagblad

22 gedachten over “De kern van het kapitalisme is verrot..

 1. even ‘off topic’ (en toch weer niet, het gaat om dezelfde persoon): ik heb hier een goed boek liggen van Danah Zohar getiteld ‘Het quantum-zelf’ (een revolutionaire visie op de samenhang tussen mens, bewustzijn en quntumfysica). What the bleep lovers zullen smullen.

 2. Quote:
  Onder meer Coca-Cola, Shell en Motorola vroegen Zohar om uit te leggen hoe zij de inspiratie en loyaliteit onder hun werknemers kunnen verhogen door meer maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.
  Einde quote

  Hoe je mensen kunt motiveren toch door te gaan met het produceren van verrotte produkten.
  Cola in plaats van gezond levenschenkend schoon water, olie in plaats van echte niet milieu vervuilende energie en milieu verbeterende mest, straatarme mensen geld uit de zak kloppen en opzadelen met miniplastc flesjes met vergif….

  Indeed, what the bleep.
  Volgens mij, maar ik kan me vergissen, moet deze mevrouw zelf hoog nodig iets doen aan haar eigen spiritueel kapitaal.
  Bah.

 3. ik zie alleen maar weer iemand het woord spiritueel gebruiken om op dezelfde voet verder te kunnen gaan.
  alle voorbeelden om verbeteringen aan te brengen lijken sterk op meer productie maken en meer geld verdienen.
  Je mensen motiveren is aan te leren ,ja dat blijkt.
  maar je mensen met een goed gevoel naar huis zien gaan na gedane arbeid en jezelf daar ook goed bij voelen dat moet je volgens mij in je hebben.
  dat heet volgens mij sympathie, empathie en een hartelijk karakter hebben.
  zulke mensen staan volgens mij niet aan het hoofd van grote bedrijven zoals genoemd.

 4. @selene: bij de grote bedrijven waar ik gewerkt heb, werkten ook gewone mensen.. En het gaat ook niet om de hoofden van dienst.. Het gaat erom dat de veranderingen van onderaf, tussen de gewone mensen plaatsvindt.
  Aan de andere kant zou je ook schrikken als je eens wist hoezeer dit onderwerp in grotere bedrijven ook in trainingen van en gesprekken in ‘het kader’ van die bedrijven plaatsvindt. Ook weer allemaal mensen. Die sympathie en empathie en dat hartelijke karakter is daar juist onderwerp van gesprek en training. A lot is happening beyond your horizon dear!

 5. @
  Verandering begint altijd vanuit de onderste lagen en dat moet ook. Het zijn de arbeiders die de fundamenten moeten leggen voor een stabiele opbouw. Helaas wordt naar hen bijna nooit geluisterd. Het is net als bij spiritualiteit. Eerst zorgen dat je stevig verankert bent in de aarde, een fundament legt en dan kun je het spirituele ontvangen,dragen en uitdragen.
  Dan krijgt spiritualiteit betekenis.
  Dat betekent dat de gewone mens zich bewust dient te worden van zijn innerlijke kracht.
  Dat betekent dat de sterkeren de zwakkeren een kans dienen te geven om sterker te worden, financieel, emotioneel en spiritueel, op alle gebied. Dat betekent volgens mij dat de mensen met macht en geld dienen te luisteren naar de eenvoudige mens op de werkvloer. Een samenleving is net zo sterk als zijn zwakste schakel, Dus wat is er dan nodig? Niet zo moeilijk toch dacht ik.
  Waarom zouden het weer de mensen met macht en geld zijn die de samenleving kunnen veranderen?
  Wanneer de eenvoudige mens inziet
  dat hij een slaaf van deze maatschappij is en zich bevrijdt en nee kan zeggen naar alle waardeloze zaken die ons aangeboden worden, inziet dat de medicijnen die verslavend en verdovend werken ons allen maar slaafs laten blijven, dan kan er ook wat veranderen. En misschien meer dan je denkt. Tenslotte zijn wij met velen tegenover diegenen die denken de macht te hebben.

 6. Jajaja, Jerry, het hek is van de dam, als je eenmaal op zwart zaad zit, want dan heeft een kuil graven voor een ander, natuurlijk ook geen zin.. Tenminste.., dat denk ik, geloof ik, volgens mij.

 7. snap ik het niet?denk ik dan zo anders? of zijn mijn ervaringen anders?HOE kun je weten hoe het voelt om op zwart zaad te zitten en over hete kolen te lopen als je het nog nooit meegemaakt hebt.En zijn deze ervaringen per definitie slecht/negatief.Denk je echt dat als je eenmaal uit de kuil bent, je nog voor een ander een kuil wil graven.Ik denk dat je eerder de kuil dicht wil gooien of op zijn minst waarschuwingsbordjes wil plaatsen.
  Zonder dal geen top toch?!?

 8. als je niet wil/kan waarnemen val je in de kuil,dan moet dat zo zijn. Ieder zijn kuil!!
  Misschien moet je de kuil helemaal niet dicht gooien!
  Het ligt aan mij, ik heb gekozen voor de Himalaya’s.maar voor een ander werken waarschijnlijk de duinen ook al.

 9. Love is the 7th wave..!

  “Love Is The Seventh Wave”

  In the empire of the senses
  You’re the queen of all you survey
  All the cities all the nations
  Everything that falls your way

  There is a deeper wave than this
  That you don’t understand
  There is a deeper wave than this
  Tugging at your hand

  Every ripple on the ocean
  Every leaf on every tree
  Every sand dune in the desert
  Every power we never see

  There is a deeper wave than this
  Swelling in the world
  There is a deeper wave than this
  Listen to me girl

  Feel it rising in the cities
  Feel it sweeping over land
  Over borders, over frontiers
  Nothing will its power withstand

  There is no deeper wave than this
  Rising in the world
  There is no deeper wave than this
  Listen to me girl

  All the bloodshed, all the anger
  All the weapons, all the greed
  All the armies, all the missiles
  All the symbols of our fear

  There is a deeper wave than this
  Rising in the world
  There is a deeper wave than this
  Listen to me girl

  At the still point of destruction
  At the centre of the fury
  All the angels, all the devils
  All around us can’t you see

  There is a deeper wave than this
  Rising in the land
  There is a deeper wave than this
  Nothing will withstand

  I say love is the seventh wave
  Amen!

 10. Helaas is er naast kapitalisme en socialisme nooit ècht serieus een ander systeem, een goed alternatief ontwikkeld. En excuseer me als ik het fout heb, maar als er wel al een andere optie bestaat, dan is er zoveel verdeeldheid onder de bevolking dat deze nieuwe ideologie moeilijk voeten in de aarde zal kunnen krijgen. Het kapitalisme heeft zijn laatste dagen in ieder geval duidelijk gehad, laten we anticiperen en alvast bedenk hoe we straks verder moeten. We moeten dan wel als een volk opstaan.

 11. Spacefuture-exoplolitic Vlaanderen-Antwerpen

  Alle Extraterrestrials civilisaties zijn hartelijk welkom in Vlaanderen, op voorwaarde geen gevaar voor de volksgezondheid en geen defensie-agressie.

  Via space-toerisme met Extraterrestrials en spacescience-congressen bestaande uit voordrachten door Extraterrestrials zelf omtrent hun civilisatiegeschiedenis, is de wens van velen nader te kunnen kennismaken met de dagdagelijkse gang van zaken in de ruimte voor elke kosmoscivilisatie, wat veronderstelt dit voor de vlamingen in Vlaanderen zelf.

  Via ufo-cover-ups tracht men de waarheden te verbergen en leugens op te dissen al jaren tegenover de wetenshapswereld en de bevolking die via de belastingsgelden het ministerie van onderwijs bekostigen en de kwaliteit van space-univerisiteiten worden afgeblokt. Wie speelt dit politiek spel mee en met wie en waarom?

  Wat betreft spacedefensie, een eenvoudige vraagstelling, zijn
  er nog oorlogsvoerende kosmoscivlisaties in de ruimte, andere
  modellen zoals de oorlogsvoerende Aardeplaneet zelf een voorbeeld is in de ruimte.

  Een langdurige positieve samenwerking met Extraterrestrials willen velen in overweging kunnen nemen,
  wel op basis van waarheid en geen leugen.

  Op spacedefensiegebied zullen ook de nodige voorzorgen moeten genomen worden, de houding van de Extraterrestrials tegenover de Aardse planetaire staten en oorlogsvoering is een onbekend detail, maar bij nadere
  bestudering wel te overbruggen, geen zinloos vooruitlopen op de feiten.

  Een juist politiek bestuur hecht belang aan het sociale welvaartspeil
  van de bevolking en de kiezers, de redenen van oorlogsvoering
  binnen, in en uit Vlaanderen binnen de EU op de planeet de Wereld

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.