Advertentie

De totale maansverduistering van 31 januari…


 

x

x

De totale maansverduistering van 31 januari…

2018 © Manuela van der Knaap / deze versie WantToKnow.nl/be

x

Manuela van der Knaap

De totale Maansverduistering van 31 januari 2018 is een zeer bijzondere Maansverduistering, omdat dit zowel een blauwe Maan, als ook een Supermaan betreft. Daarnaast is dit ook nog eens een Bloedmaan die ook nog eens verduisterd wordt. Dit fenomeen is zeker bijzonder te noemen en ook zeer krachtig in uitwerking. Ik zal uiteenzetten wat de speciale kenmerken van deze Maansverduistering praktisch inhouden. Verderop in dit artikel zal ik dieper ingaan op de energetische werking en de processen die dit omhoog zal brengen, zowel collectief als persoonlijk.

Kernwoorden van deze gebeurtenis zijn: Het volwassen worden van ‘de mondige mens’, censuur, eenwording, de Matrix uit, innerlijke tweelingziel, authenticiteit in de verbinding, autonoom en authentiek zijn.

De totale Maansverduistering is de tweede volle Maan van deze eerste maand in 2018. Normaal gesproken heeft een maand maar één volle Maan, maar soms dus twee en dit wordt dan een ‘Blauwe Maan’ genoemd. En deze totale Maansverduistering is ook nog een Supermaan. De derde op een rij en dit is voorlopig weer de laatste.

De baan van de Maan is elliptisch en als de maan op het punt is waar de afstand tussen de Aarde en de Maan de kleinste is, dan noemen we dat een Supermaan. De Maan is dan 14% groter en reflecteert het licht 30% krachtiger dan wanneer de Maan op het verste punt van de Aarde staat. De impact van deze Maansverduistering is daarom ook groter dan van een andere Maansverduistering.

De invloed die de maan uitvoert op de rotatie van de Aarde om haar middenstand. (groene kruisje) Deze animatie is versterkt om het effect te laten zien.

Vooral bij de Maanopkomst aan de horizon is de Maan nu een stukje groter dan normaal. De Maan komt op 31 januari om 17:32 op en gaat onder op 8:13 op 1 februari  2018. Het is zeker de moeite waard om te gaan kijken, ook al kunnen we de totale verduistering van de Maan hier niet zien. Deze vindt plaats aan de andere kant van de Aarde met het brandpunt in de Stille Oceaan.

Bloedmaan
Sommige Maansverduisteringen kleuren ook rood gedurende de verduistering. Dit heeft te maken met de stand van de as van de Aarde en hoe het licht van de Zon wordt weerkaatst. Deze Maansverduistering zal dus rood kleuren. Er wordt veel speciale kracht toegeschreven aan de Bloedmaan als brenger van ellende, maar dat is als je angst laat regeren. Hieronder ga ik wat dieper in op de boodschap en werking van dit bijzondere fenomeen.

Praktische informatie
De totale verduistering van de Maan duurt van 13:52 tot 15:09, 77 minuten, met het brandpunt in de Stille oceaan. Astrologisch gezien is de exacte oppositie van de Zon in Waterman en Maan in Leeuw voor de wereld om 14:36:50 Nederlandse tijd. De Maansverduistering is een bijverschijnsel van de Zonsverduistering (Sarosserie). Deze Zonsverduistering is een gedeeltelijke (60%) verduistering op 15 februari 2018 met als astrologische samenstand voor de wereld van Zon en Maan om 22:05 Nederlandse tijd en deze zal dus niet in Europa te zien zijn.

Deze eclips verduistert voor 60% en is te zien in Antarctica en Zuid-Amerika. De volgende reeks verduisteringen vindt plaats in juli en augustus, met op 13 augustus een gedeeltelijke Zonsverduistering, op 27 juli een totale Maansverduistering die wel in Europa zichtbaar is en deze reeks brengt ook nog een tweede gedeeltelijke Zonsverduistering voort,  namelijk op 11 augustus 2018, wat niet vaak voorkomt.

Volwassen worden
Collectief laat deze Maansverduistering zien dat het volk naar buiten gaat communiceren. Het volk laat van zich horen. De horoscoop geeft aan dat het tijd wordt om volwassen te worden. De mondige mensen in de bevolking worden steeds in de hoek van samenzweringen en ‘Fake news’ geplaatst. Dit kan gebeuren, omdat men de autoriteit buiten zich plaatst.

De autoriteit ligt voor de meeste mensen en dus ook voor het collectief, bij de Main Stream Media (MSM). Als de autoriteit buiten je ligt, dan is woede en frustratie de brandstof en blijft de informatie gevangen in polarisatie. Daardoor kan goed onderbouwde informatie niet in de MSM komen, maar kan dit worden afgedaan als ‘Fake News’ en samenzwering.

Afwezigheid hiërarchie
Als de beweging vanuit het hart komt en de krachten worden gebundeld en neutraal gebracht als informatie, dan neemt men zijn authentieke plaats in en zal de informatie wel doordringen tot de massa. Dit kan omdat er geen polarisatie is en de informatie dus geen weerstand tegenkomt. De nieuwsvoorziening van het nieuwe Watermantijdperk kan volwassen worden en gaan staan voor wat deze te doen heeft. Het Watermantijdperk, waar we nu de basis voor aan het leggen zijn, vraagt om platte structuren en afwezigheid van Hiërarchie. *1 & 2

Censuur
De reactie vanuit de dualiteit om controle te houden, zal waarschijnlijk censuur zijn. Sociale media kanalen zoals Facebook zijn al volop bezig met deze censuur. Voor het collectief en vooral vanuit de bevolking zal worden gezocht naar nieuwe vormen van informatie voorziening die autonoom zijn en daarmee authentieke en vrije informatie optimaal kunnen ondersteunen. Informatiestromen die het Watermanprincipe van gelijkwaardigheid, vrijheid en community ondersteunen.

Deze vormen zullen vanuit het onderbewuste omhoog komen en waarschijnlijk niet direct zichtbaar zijn, zoals dat meestal bij een Maansverduistering werkt. Zo zie je steeds meer mensen overstappen op VK. Dit is de Russische Facebook, die zoals men zegt, daar is waar Facebook tien jaar geleden was. De vraag is of dit werkelijk zo is. De beste oplossing is je niet te laten meeslepen in woede, maar om constructief door te gaan. *3

Handel
Ook in handel probeert men met handelsembargo’s de eigen export stroom te vergroten. De Amerikaanse president Donald Trump wil zijn verkiezingsbelofte en zijn ‘America first’ waar maken en probeert wereldwijd voor de Verenigde Staten betere handelsafspraken te maken. Communicatie, allianties en valutastrijd, zijn een hervonden vorm van manipulatie en beheersing van de markt. Men probeert de eigen welvaart te vergroten met handels blokkaden en stimulering van handel. *4

Onderbewuste krachten
Zon- en Maansverduisteringen zijn imprints in ons bewustzijn en in dat van de Aarde. Een Maansverduistering werkt vooral door in het onderbewuste en de impact van een Maansverduistering is daarom vaak pas later zichtbaar. Wij ontvangen deze kracht zowel in ons persoonlijk en maar ook als collectief in ons onderbewuste en dit maakt het een en ander los en brengt het betreffende patroon in het licht van het bewustzijn, waarna het nader bekeken wil worden en een bewuste verandering in gang gezet kan worden.

Expressie van de binnenwereld
Met deze verduistering mogen we dieper in contact komen met onze eigen binnenwereld  en tot expressie brengen waar wij willen stralen. *5 Jouw innerlijk wil uitstromen met concrete communicatie en de omgeving informeren wat er allemaal van binnen aan potentie ligt. Dit zorgt er misschien voor dat je de behoefte voelt om te rusten, om naar binnen te keren, zodat de binnenwereld ervaren kan worden, om daarna uit te stromen.

Recalcitrant
De kracht die nu misschien wordt verspild aan bijvoorbeeld recalcitrant gedrag met boosheid en afzetten, wil zich nu werkelijk vrijmaken. Wat er van ons gevraagd wordt, is om te stoppen met vechten tegen de pijn en deze gewoon toe te laten in het hart. *6 Het hart kan deze pijn dan verwerken en dit zorgt ervoor dat jij jouw innerlijke authentieke pad zonder afleiding kan gaan volgen. Waar zit jij vast in dit gedrag, waardoor je niet je eigen pad kunt bewandelen? *7

Stuurloos
Misschien is er bij jou sprake van afleiding doordat je het pad van de ander bewandelt en niet het pad van jouw binnenwereld. De vraag of impuls van de ander neemt jou dan mee op zijn of haar pad. Je bent dan feitelijk stuurloos en niet in verbinding met je eigen binnenwereld. Dan is het noodzakelijk dat je begrenst in de verbinding om echt authentiek je eigen hart te kunnen volgen. *13

In contact met de binnenwereld zal deze bijzondere Maansverduistering je de pijn laten voelen waarom je eigen hart niet tot expressie komt. Met dit patroon zal dat waarschijnlijk de achterkant van de hartchakra tussen de schouderbladen zijn. Een stromende en open achterkant van het hart, laat je de belangrijkste relatie zien die er is: namelijk die met jezelf. De verbinding tussen me, myself and I en het toestaan jezelf als eerste lief te hebben in plaats van eerst die ander.

Authentiek in verbinding
We mogen dus loskomen van de ander en meer authentiek worden in de verbinding. Daarmee worden wij Schepper van ons eigen leven en zal je pad je vanuit moeiteloosheid brengen wat je nodig hebt. In de stroom van eenheid is de stroom van creatie zo moeiteloos, dat er zelf de wil afwezig is en gewoon aangetrokken wordt wat er nodig is, voordat je het hebt bedacht of hebt gemist. Het stroomt gewoon.

Je kunt daar komen door gevoelens van onvrede en pijn in je eigen hart op te lossen. Door gewoon aanwezig te Zijn met jouw aanwezigheid en bewustzijn bij wat er is, los je de dualiteit in jezelf op en beweeg je de dualiteit van de Matrix uit. Deze kracht van dualiteit heeft dan geen vat meer op jou. *8  Je staat in je eigen autonomie, los van wat geprojecteerd wordt en wat we zelf projecteren.*9

Het Zwarte Maan kanaal (instroom van Bronenergie) verbindt Pluto met de Diamant. In normaal Nederlands betekent dit dat we gevoelens van onvrede, macht en onmacht niet langer op de ander kunnen projecteren. We krijgen de pijn te voelen in ons eigen hart. De pijn die ons afhoudt van leven in vrede, vrijheid en het authenticiteit met de omgeving.

Druk in het lichaam
De krachtige Pluto energie kan zorgen voor een enorme doorbraak. Maar kan ook enorme druk geven in het lichaam, wanneer er geen overgave is aan wat er is.*8 Of als er geen mogelijkheid is om de tijd te nemen om naar binnen te gaan, je eigen binnenwereld in. En wat het lichaam en de geest dan mogelijk organiseren, is dat je dan stil wordt gezet door een virus of iets anders, om ervoor te zorgen dat deze tijd er wel is. *1 Ook laten oude blessures en klachten zich weer zien om geheeld te worden.

Vernieuwing van het lichaam?
Ik hoor veel mensen over darm klachten. Dit heeft ook te maken met de vernieuwing van het lichaam en de druk die we daarin waarnemen. Zoals ik die druk ervaar in het lichaam kan ik mij  zo voorstellen dat het lichaam zich op deze wijze omzet van koolstof naar kristallijn. Net zoals een Diamant ontstaat onder hoge druk.

Misschien gaat de verandering van het lichaam nu extra snel. Luister daarom naar je lichaam en probeer je voedingspatroon aan te passen aan wat je lichaam aangeeft. Dus ook hier, luister naar je innerlijke stem. Een hoger het bewustzijn in het lichaam, vraagt om voeding die steeds zuiverder is en je hebt genoeg aan steeds kleinere porties.*10

Druk verlichten
Met meditatie, rust, stilte, het opzoeken van de natuur, yoga, chi-gong, chi-neng enzovoort kan de  vrede en heelheid zich ook in het lichaam herstellen. Zo kan je praktisch gezien een nieuw pad gaan lopen. Het pad op de ‘Nieuwe Aarde’, met haar meanderende zachte aarding en moeiteloze creatie. Dit is creatie die niet meer vanuit de wil komt, maar die vanuit moeiteloosheid gewoon ontvouwt wat je nodig hebt.*11

Ik merk zelf dat het slapen op een aardingslaken het puur fysieke deel van het lichaam de mogelijkheid geeft om elektromagnetische onbalans (te veel elektriciteit) supersnel te herstellen en daarmee de druk in het lichaam te verminderen. Ook stilte meditatie met mineralen (of zonder), alleen zijn, cbd pasta (helpt de aarde verbinding te versterken), met blote voeten (of leren zolen) in de natuur aanwezig zijn, dit zijn allemaal goede middelen om eenvoudiger de transitie te maken naar de nieuwe energie.  Ik plaats hieronder een paar links naar YouTube filmpjes die de metingen van volt (teveel elektriciteit) in het lichaam laten zien en wat een aardingslaken mogelijk voor je kan doen.

En deze van David Wolfe, getiteld ‘Bearfoot walking’:  https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=IkGtTaK0A3I

Match made in Heaven
De onderstaande afbeelding van de 15de graad van Leeuw, laat zien wat zich praktisch wil ontvouwen. *12 Het plaatje laat met de handen boven de man en vrouw een ‘match made in heaven’ zien. Deze mensen wandelen harmonieus en gelijkwaardig op hun pad. Om dit vanuit vrede te kunnen doen, moet je eerst autonoom op eigen benen staan.*1  Pas dan kun je uit het projecteren van jouw pijn op de ander blijven en blijft de relatie gezond.*9

In oktober 2017 heb ik een artikel geschreven over dit innerlijke kosmische proces van eenwording van het mannelijke en vrouwelijke in jezelf. Deze uitleg beschrijft de veranderingen die wij nu ondergaan in relaties, evoluerend van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk. (HIER)  De afbeeldingen hieronder komen uit dit artikel.

Innerlijke tweelingziel
Het zoeken van de tweelingziel buiten jezelf, zet je niet in je kracht, maar legt de kracht en de belangen buiten je. De seksuele aantrekking bij het ontmoeten van je tweelingziel is zeer intens. Soms kiest de ziel voor dit versnelde pad om zo je innerlijke pijn op te lossen. Als er zoveel herkenning is en zo veel liefde, dan is de bereidheid om naar jezelf te kijken er meestal ook. Maar oei, oei, oei, wat is het hard werken als de verbinding zo diep gaat.

Die ander is slechts een spiegel, maar uiteindelijk gaat het volgens mij niet om die tweelingziel buiten je, maar om je eigen innerlijke mannelijkheid (o.a. actie) en vrouwelijkheid (o.a. ontvankelijkheid). Die innerlijke verbinding brengt de eenwording en doorgang de dualiteit en Matrix uit. Dit is het terug claimen van de heilige ruimte van het hart en het leven van het ‘Christusbewustzijn’.

We beginnen dan een nieuwe ontwikkeling naar het ‘Melchizedek bewustzijn’ van het Multi-dimensionale Zelf. Dat op alle dimensies tegelijkertijd aanwezig is. Alleen het hart kan dit Multi-dimensionale bewustzijn omvatten en als eenheid laten functioneren (Torus). Het is een prachtige doorgang naar Multi-dimensionaal leven waar we nu doorheen gaan. Ik wens je een goede transformatie…

* * *

Let op, de nummers *1 t/m *13 in dit artikel, zijn bronvermeldingen en astrologische verwijzingen en uitleg. Wil je deze aanvullingen lezen, dan kan dat. Open dit artikel op mijn website daartoe: Inzichten.com/artikelen/astrologie-artikelen/

Schrijven van astrologische artikelen doe ik vanuit mijn passie en om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen en te informeren. Ik ontvang hiervoor geen vergoeding, ook niet van magazines of websites die mijn artikelen publiceren. Als je deze astrologische artikelen zeer waardeert is het mogelijk om mij hiermee te steunen, zodat het ook financieel haalbaar blijft om gratis en vrij te blijven publiceren. Met grote dankbaarheid ontvang ik jouw (HART)donatie. Voor meer informatie over donaties: http://www.inzichten.com/artikelen/

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via mijn website.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.